RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok"

Transkript

1 RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

2 Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet. BenQ Corporation forbeholder seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre tidvise endringer i innholdet uten forpliktelse til å melde fra til noen. Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes til noe naturlig språk eller datamaskinspråk, i noen form eller med noen metode, elektronisk, mekanisk, optisk, kjemisk, manuelt eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra BenQ Corporation.

3 Innhold Innhold i Sikkerhetsadvarsler og forholdsregler... 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 2 Merknader på LCD-panelet til denne skjermen... 2 Sikkerhetsmerknad for fjernkontroll... 3 Batterisikkerhetsmerknad... 3 BenQ ecofacts... 4 Pakkeinnhold... 5 Valgfritt tilbehør... 5 Sette opp displayet... 6 Koble til penneholderen og inn/ut-boksen... 6 Montere displayet... 8 Skjermens deler og delenes funksjon Frontpanel/bakre panel Inngangs-/utgangsterminaler Fjernkontroll Bruke fjernkontrollen Tilkobling Koble til lyd/video-signaler Koble til berøringsmodulen Koble til strøm Bruke berøringsskjermen Viktige instruksjoner for bruk av berøringsskjermen Grunnleggende operasjoner Slår skjermen av eller på Låse/låse opp kontrollene Bytte inndatasignaler Justere lysvolumnivå Nettverkstilkobling Koble til et LAN Kontrollere skjermen OSD- (On-Screen Display) menyen Oversikt over OSD-menyen... 33

4 ii Innhold Operasjoner på OSD-menyen Bilde-menyen Lyd-menyen Skjerm-menyen Innstilling-menyen Multimedie-OSD-system Multimedieknapper på fjernkontrollen Vise filer Menysystem Produktinformasjon Spesifikasjoner Dimensjoner Støttet inndatasignaloppløsning Støttet kombinasjon av PAP-inndatasignal Feilsøking... 66

5 Sikkerhetsadvarsler og forholdsregler Sikkerhetsadvarsler og forholdsregler 1 Lynet med pilspissen innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om nærvær av uisolert "farlig spenning" i produktets innkapsling/ kabinett som kan være høy nok til å utgjøre en risiko for elektrisk støt for personer. Utropstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om nærværet av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i dokumentasjonen som følger med apparatet. DETTE UTSTYRET MÅ JORDES For sikker drift må den trepolete pluggen bare settes inn i en standard trepolet stikkontakt som er effektivt jordet gjennom et normalt ledningsopplegg for boliger. Skjøteledninger som brukes med utstyret, må ha tre kjerner og være riktig koblet for å gi forbindelse til jord. Feilkoblede skjøteledninger er vesentlige årsak til ulykker med fatalt utfall. Det faktum at utstyret opererer som det skal, betyr ikke at stikkontakten er jordet eller at installasjonen er helt trygg. For din egen sikkerhet må du forhøre deg med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil som stikkontaktens jording. Nettstøpselet på strømforsyningsledningen må alltid være lett å bruke. Stikkontakten må være installert nær utstyret og skal være lett tilgjengelig. Når du skal koble dette utstyret fullstendig fra nettstrøm, kobler du strømledningen fra stikkontakten. Ikke plasser denne skjermen på en ujevn, skrå eller ustabil overflate (for eksempel en trillevogn) hvordan kan falle og forårsake skade på utstyret selv eller på andre. Ikke plasser denne skjermen nær vann, for eksempel et badekar eller basseng, eller i en posisjon som tillater sprut eller spraying av vann over på skjermen, for eksempel foran et åpent vindu der regnvann kan komme inn. Ikke installer denne skjermen i et avstengt område uten skikkelig ventilasjon og luftsirkulasjon, for eksempel i et lukket kabinett. Sørg for godt med plass rundt displayet for å fordele varmen på innsiden. Ikke blokker noen åpninger eller luftekanaler på skjermen. Overoppheting kan føre til farer og elektrisk støt. Denne skjermen må bare installeres av en kvalifisert tekniker. Hvis denne skjermen ikke installeres riktig, kan det forårsake personskade, materiell skade og skade på selve displayet. Kontroller installasjonen regelmessig, og vedlikehold skjermen med jevne mellomrom for å sikre optimale driftsforhold. Bruk bare tilbehør godkjent eller anbefalt av produsenten til å montere dette displayet. Bruk av feilaktig eller uegnet tilbehør kan føre til at skjermen faller ned, med fare for alvorlig personskade. Sørg for at overflaten og festepunktene er sterke nok til å bære vekten av skjermen. Hvis du vil redusere faren for elektrisk støt, må du unngå å fjerne deksler. På innsiden finnes det ingen deler som vedlikeholdes av brukeren. Vedlikehold og service skal utføres av kvalifisert servicepersonale. For å forhindre personskade er det nødvendig å feste skjermen eller installere skrivebordsstativer før bruk.

6 2 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les disse instruksjonene. 2. Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted. 3. Respekter alle advarsler. 4. Følg alle instruksjoner. 5. Ikke bruk dette apparatet nær vann. 6. Rengjør bare med en tørr klut. 7. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i samsvar med produsentens instruksjoner. 8. Ikke installer noen varmekilder, som radiatorer, varmevekslere, ovner eller andre apparater (blant annet forsterkere) som utvikler varme. 9. Ikke prøv å omgå sikkerheten og formålet med en polarisert plugg eller jordingsplugg. En polarisert plugg har to blader der det ene er bredere enn det andre. En jordingsplugg har to blader og en tredje jordingspol. Det brede bladet eller den tredje polen er der av hensyn til din sikkerhet. Hvis den medfølgende pluggen ikke går inn i stikkontakten din, må du kontakte en elektriker for å få skiftet ut den foreldede stikkontakten. 10. Beskytt strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller kommer i klem, spesielt ved pluggene, nær grenfordelere eller på punktet der den kommer ut av apparatet. 11. Bruk bare utstyr/tilbehør som er spesifisert av produsenten. 12. Bruk bare sammen med vogner, stativer, braketter eller bord som er angitt av produsenten, eller som selges sammen med apparatet. Når det brukes en vogn, vær forsiktig når du flytter vogn/apparat-kombinasjonen for å unngå skade etter velting. 13. Plugg ut dette apparatet under tordenvær eller når det ikke skal brukes på lengre tid. 14. Vedlikehold og service skal utføres av kvalifisert servicepersonale. Service er påkrevd når apparatet har blitt skadet på en måte, for eksempel når en strømforsyningsledning eller -plugg er skadet, væske er sølt eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet blir utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller er mistet i gulvet. Merknader på LCD-panelet til denne skjermen LCD-panelet til denne skjermen har et veldig tynt beskyttelseslag av glass som har lett for å få riper, og som kan sprekke hvis det blir sittende fast eller settes under trykk. Sjiktet med flytende krystaller er også utsatt for skade ved overdreven kraft eller ekstreme temperaturer. Vær forsiktig. LCD-panelets responstid og lysstyrke kan variere med omgivelsestemperaturen. Unngå å plassere skjermen i direkte sollys eller der solen eller spotlamper kan skinne direkte på LCD-panelet, ettersom varmen kan skade panelet og skjermens eksterne kabinett, og det skarpe lyset vil gjøre det vanskeligere enn nødvendig å se på skjermen. LCD-panelet består av individuelle piksler for visning av bilder og produseres i henhold til designspesifikasjonene. Selv om 99,9 % av disse pikslene virker normalt, kan 0,01 % av pikslene være konstant tent (i rødt, blått eller grønt) eller utent. Dette er en teknisk begrensning ved LCD-teknologien og er ikke en defekt.

7 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3 LCD-skjermer, i likhet med plasma (PDP) og konvensjonelle CRT-(Cathode Ray Tube) skjermer, er også utsatt for innbrenning ("burn-in"), som innebærer at enkelte linjer og skygger blir sittende igjen på skjermen permanent. For å slippe slike skader på skjermen må du unngå å vise stillbilder (som skjermmenyer, TV-stasjonlogoer, fast/inaktiv tekst eller ikoner) i mer enn to timer. Endre sideforhold nå og da. Fyll hele skjermen med bildet og fjern svarte kanter når det er mulig. Unngå visning av bilder i 4:3-sideforhold over en lengre periode, ellers kan det være synlige brennmerker på skjermen som to vertikale linjer. Hvis du vil vise stillbilde, anbefales det å aktivere Anti-bildeinnbrenning under Innstilling og menyen Avansert. Merk: Under visse omstendigheter kan det oppstå kondens på innsiden av dekselglasset. Dette er et naturlig fenomen og vil ikke påvirke skjermens drift. Denne kondensen blir vanligvis borte etter rundt 2 timer med vanlig drift. Sikkerhetsmerknad for fjernkontroll Ikke plasser fjernkontroll i direkte varme eller fuktighet, og unngå åpen flamme. Unngå å miste fjernkontrollen i gulvet. Ikke utsett fjernkontrollen for vann eller fuktighet. Hvis du gjør det, kan det føre til feil. Bekreft at det ikke finnes gjenstander mellom fjernkontrollen og produktets fjernsensor. Når fjernkontrollen ikke skal brukes i en lengre periode, fjerner du batteriene. Batterisikkerhetsmerknad Bruken av feil type batterier kan føre til kjemiske lekkasjer eller eksplosjon. Merk deg følgende: Kontroller alltid at batteriene er satt riktig inn med den positive og negative terminalen i riktig posisjon som vist i batterirommet. Forskjellige typer batterier har forskjellige kjennetegn. Ikke bland forskjellige typer. Ikke bland gamle og nye batterier. Blanding av gamle og nye batterier vil forkorte batteriets levetid eller forårsake kjemiske lekkasjer fra gamle batterier. Når batterier ikke fungerer mer, må du skifte dem ut umiddelbart. Kjemiske lekkasjer fra batterier kan forårsake hudirritasjoner. Hvis det lekker noe ut av batteriene, må du tørke det av umiddelbart med en tørr klut og skifte batteriene så snart som mulig. På grunn av varierende lagringsforhold kan levetiden til de medfølgende batteriene være forkortet. Skift dem innen 3 måneder eller så snart du kan etter første gangs bruk. Det kan være lokale restriksjoner på avfallsbehandling eller resirkulering av batterier. Undersøk lokale forskrifter eller kontakt renovasjonstjenestene.

8 4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

9 Pakkeinnhold 5 Pakkeinnhold Åpne salgspakken og kontroller innholdet. Hvis et element mangler eller er skadet, kan du kontakte forhandleren umiddelbart. LCD-skjerm Strømledning x 4 (for forskjellige regioner) D-Sub- (15-pinners) kabel DVIgrensesnittkabel Lydgrensesnittkabel USB-kabel x 2 Penneholder Inn/ut-boks M3 x 6-skrue (flatt hode) x 4 M3 x 6-skrue (rundt hode) x 8 AAA-batteri x 2 Berøringspenn x 2 Fjernkontroll Hurtigstartguide Typen levert strømledning kan avvike fra den som vises, avhengig av regionen der du kan kjøper den. DVI-grensesnittkabelen brukes til å koble DVI-grensesnittportene til bare inn/ut-boksen og skjermen. Ikke bruk den for tilkobling av DVI-signal. Før du kaster pakken, må du kontrollere at du ikke har etterlatt noe tilbehør i esken. Emballasjematerialene må avfallsbehandles på en fornuftig måte. Du kan resirkulere pappesker. Vurder å ta vare på emballasjen (hvis mulig) for senere transport av skjermen. Ikke etterlat plastposer innenfor rekkevidde av småbarn eller babyer. Valgfritt tilbehør I tillegg til elementene i standardpakken er følgende valgfrie tilbehør også tilgjengelig separat: Skrivebordsstativ

10 6 Sette opp displayet Sette opp displayet Koble til penneholderen og inn/ut-boksen Før montering og bruk av skjermen, følg trinnene nedenfor for å installere penneholderen og inn/ut-boksen. Installeringen må utføres av minst to voksne personer for å unngå fare og personskade. 1. Plasser en ren, tørr og lofri klut på en flat, vannrett overflate uten andre gjenstander. Sørg for at tøystykket er større enn skjermen. 2. Legg skjermen forsiktig ned på tøystykket med LCD-skjermen vendt nedover. 3. Fest inn/ut-boksen til penneholderen ved hjelp av de fire medfølgende M3 x 6-skruene (flathodet). M3 x 6-skruer (flathodet) 4. Fest penneholderen til skjermen ved hjelp av de åtte medfølgende M3 x 6- skruene (rundhodet). 5. Koble den medfølgende DVI-grensesnittkabelen til DVIgrensesnittkontaktene på skjermen og inn/utboksen. 6. Koble den medfølgende USB-kabelen til USB Type A-kontakten på skjermen og USB Type-Bkontakten på inn/utboksen. M3 x 6-skruer (rundhodet)

11 Sette opp displayet 7 7. Koble en ende av den medfølgende lydgrensesnittkabelen (enden med en 3,5 mm Mini-port-plugg med to plugger av RCA-type) til AUDIO (AUDIO1)- og AUDIO (AUDIO2)-inndataporter på skjermens bakre panel, og den andre enden (enden med en 3,5 mm Mini-jack-plugg) til lydgrensesnittporten på inn/ut-boksen. 8. Strekk og fest kablene forsvarlig ved hjelp av kabelklips.

12 8 Sette opp displayet Montere displayet Du kan installere displayet på en vertikal overflate med en egnet veggmonteringsbrakett eller på en vannrett overflate med de valgfrie skrivebordsstøttene. Ta hensyn til følgende merknader under installering: Denne skjermen må installeres av minst to voksne personer. Hvis bare én person forsøker å installere denne skjermen, kan det føre til farer og personskade. La kvalifiserte teknikere foreta installeringen. Feilaktig installering kan føre til at skjermen faller ned eller får feil. Installere skjermen på en vegg 1. Plasser en ren, tørr og lofri klut på en flat, vannrett overflate uten andre gjenstander. Sørg for at tøystykket er større enn skjermen. 2. Legg skjermen forsiktig ned på tøystykket med LCD-skjermen vendt nedover. 3. Fjern skrivebordsstøttene fra skjermen hvis de er installert. 400mm *Skruetype: M8 4. Identifiser skruehullene for veggmontering på baksiden av skjermen som vist på illustrasjonen. 400mm 5. Installer veggmonteringsbraketten på skjermen, og fest skjermen til veggen i henhold til instruksjonene for monteringsbraketten. Skruelengden bør overskride tykkelsen på veggmonteringsbraketten med minst 10 mm. Kontroller at alle skruene er strammet til og godt festet. (Anbefalt tiltrekkingsmoment: N cm). Monteringsmetoden må være sterk nok til å bære vekten av skjermen. LCD-skjerm 10 mm (0,39") Tykkelse på veggmonterings braketten

13 Sette opp displayet 9 Sørg for minst 10 mm klaring mellom skjermens bakdeksel og veggen. Dette er viktig for å opprettholde god ventilasjon. Kontakt en profesjonell tekniker ved veggmonteringer. Produsenten påtar seg ikke ansvar for installeringer som ikke er foretatt av en profesjonell tekniker. 10mm (0.39") AC /-porten bør stå over kontaktene når du roterer skjermen. Installere de valgfrie skrivebordstativene 1. Plasser en ren, tørr og lofri klut på en flat, vannrett overflate uten andre gjenstander. Sørg for at tøystykket er større enn skjermen. 2. Legg skjermen forsiktig ned på tøystykket med LCD-skjermen vendt nedover. 3. Plasser skrivebordsstativene på skjermen som illustrert. Skruetype: M8 x 15 mm Tiltrekkingsmoment: 25 RP Bruk skruene og en egnet skrutrekker til å sikre stativene på skjermen. RP650/ RP650+

14 10 Skjermens deler og delenes funksjon Skjermens deler og delenes funksjon Frontpanel/bakre panel 2 1 RP RP650/RP650+ Nr. Navn Beskrivelse Fjernkontrollsensor / miljølyssensor / strømindikator Berøringspennholder ENTER/VIDEO SOURCE MENU Mottar kommandosignaler fra fjernkontrollen. Oppdager miljølysets tilstand rundt skjermen og justerer automatisk skjermens lysstyrke når funksjonen miljølyssensor er aktivert. Angir skjermens driftsstatus: - Lyser grønt når strømmen er slått på. - Lyser rødt når skjermen er slått av. - Lyser rødt når skjermen er i modusen Strømsparing > HØY. - Blinker rødt når skjermen er i modusen Strømsparing > LAV. - Av når hovedstrømmen er slått av. For plassering av berøringspenner når de ikke er i bruk. Velger en videokilde. Bekrefter valget ditt eller åpner en undermeny på skjermmenyen (OSD). Åpner eller lukker OSD-menyen.

15 Skjermens deler og delenes funksjon ,, /-, /+ Av/på-knapp Strømindikator Ruller gjennom innstillingene og alternativene på OSDmenyen. /-, /+: Hurtigtaster for justering av lydvolum. Slår skjermen av eller på. Angir skjermens strømstatus: - Lyser grønt når strømmen er slått på. - Lyser rødt når skjermen er slått av. - Lyser rødt når skjermen er i modusen Strømsparing > HØY. - Blinker rødt når skjermen er i modusen Strømsparing > LAV. - Av når hovedstrømmen er slått av.

16 12 Skjermens deler og delenes funksjon Inngangs-/utgangsterminaler RP RJ-45 MULTI-MEDIA USB USB Type A Mini-B RP650/RP650+ MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC DP HDMI RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A S-VIDEO Pr R Nr. Navn Beskrivelse 1 AC (1,7A) Viderefører nettstrøm fra AC -kontakten til en annen skjerm. 2 AC (3,4A) Kobler til et strømuttak via den medfølgende strømledningen. 3 AC SWITCH ON/ OFF Slår hovedstrømmen av eller på. 4 USB TYPE B FOR Kobler USB-kabelen fra skjermen til en datamaskin for å bruke TOUCH berøringsmodulen. 5 AUDIO (R/L) Sender lydsignaler til en ekstern enhet. 6 AUDIO (AUDIO2) Mottar lydsignaler fra en ekstern enhet (for eksempel en VCReller DVD-spiller). 7 AUDIO (AUDIO1) Mottar lydsignaler fra en ekstern enhet (for eksempel en datamaskin). 8 VGA Mottar analoge RGB-signaler fra en ekstern enhet (for eksempel en datamaskin). 9 VGA Sender ut analoge RGB-signaler fra VGA -inngangen til en annen skjerm. 10 AV Mottar komposittvideosignaler fra en ekstern enhet (for eksempel en VCR- eller DVD-spiller). 11 AV Sender ut komposittvideosignaler fra AV -inngangen til en annen skjerm.

17 Skjermens deler og delenes funksjon VIDEO (S-VIDEO) VIDEO (YPbPr) RS232C / HDMI DP (DisplayPort) USB Type A USB Mini-B RJ-45 MIC Mottar S-videosignaler fra en ekstern enhet (for eksempel en VCR- eller DVD-spiller). Mottar komponentvideo- (YPbPr) signaler fra en ekstern enhet (for eksempel en DVD-spiller, HDTV-enhet eller laserdiskspiller). For ekstern kontroll og drift med flere skjermer. RS232C : mottar kontrollsignaler fra en datamaskin eller en annen skjerm. RS232C : sender ut kontrollsignaler fra RS232C inngangen til en annen skjerm. Mottar HDMI-signaler fra en ekstern enhet (for eksempel en Blu-ray-diskspiller). Kobles til en DisplayPort-kompatibel enhet. Kobler til en USB-flashstasjon eller WiFi-dongle. Kobler til en datamaskin for USB-visning. Kobler til RJ-45-porten på Ethernet-ruteren. Kobler til en mikrofon. Kontakt #20, 21 og 22 er kun funksjonelle hvis DVI, USB og lydgrensesnittkabelen er tilkoblet. Se Koble til penneholderen og inn/ut-boksen på side 6.

18 14 Skjermens deler og delenes funksjon Fjernkontroll ON/OFF Slår skjermen av eller på. 2 PUT Velger en inndatakilde ENTER Bekrefter valget eller lagrer endringene. 6 FO Viser gjeldende inndatakilde og oppløsning. 7 Numeriske knapper (1 9)/inndatakildeknapper Utføres som numeriske knapper når OSDmenyen er på. Utføres som inndatakildeknapper når OSDmenyen er av. Funksjonene DVI og SDI er ikke tilgjengelige med denne skjermen. 8 MENU Åpner eller lukker OSD-menyen. 9 Numerisk knapp (0)/MUTE Utføres som en numerisk knapp når OSDmenyen er på. Slår lyddempingsfunksjonen av eller på. 10 BLANK/ Ruller gjennom innstillingene og alternativene på OSD-menyen når OSD-menyen er på. Skjuler bildet (skjermen blir blank) når OSDmenyen er av. Trykk på denne knappen igjen eller trykk på MENU for å fortsette med normal visning igjen. 11 MULTI-MEDIA-knapper Se Multimedie-OSD-system på side 43 for detaljer. 3 EXIT/FREEZE Returnerer til forrige meny eller lukker OSD-menyen når OSD-menyen er på. Fryser dette bildet når OSD-menyen er av. Trykk på denne knappen igjen eller trykk på MENU for å fortsette med normal visning igjen. 4 / VOL- / / VOL+ Ruller gjennom innstillingene og alternativene på OSD-menyen. Skrur volumet opp/ned.

19 Bruke fjernkontrollen Installere fjernkontrollbatterier Skjermens deler og delenes funksjon Åpne dekselet for fjernkontrollbatteriet. 2. Sett inn de medfølgende batteriene og sørg for at de positivt og negativt markerte batteriterminalene stemmer overens med merkene (+) og (-) i batterirommet. De medfølgende batteriene er der av praktiske hensyn slik at du kan bruke skjermen med det samme. Du bør skifte dem ut så snart som mulig. 3. Sett på batteriromdekselet igjen. Tips for bruk av fjernkontroll Pek direkte med øverste del av fjernkontrollen på skjermens fjernkontrollsensorvindu når du trykker på knappene. Ikke la fjernkontrollen bli våt, og unngå å plassere den i fuktige omgivelser (for eksempel baderom).

20 16 Skjermens deler og delenes funksjon Hvis skjermens fjernkontrollsensorvindu blir utsatt for direkte sollys eller skarpt lys, er det ikke sikkert at fjernkontrollen virker som den skal. I denne situasjonen endrer du lyskilden, justerer skjermens vinkel eller betjener fjernkontrollen fra et sted nærmere skjermens fjernkontrollsensorvindu. Maks. 10 m (32,8 fot)

21 Tilkobling 17 Tilkobling Koble til lyd/video-signaler Vær oppmerksom på følgende merknader når du kobler til kabler: Slå av alle enheter. Gjør deg selv kjent med lyd/video-portene på skjermen og enhetene du vil bruke. Husk at feilaktige tilkoblinger kan påvirke bildekvaliteten negativt. Ikke fjern kabler fra portene ved å trekke i selve kabelen. Du må alltid gripe og trekke i kontaktene på enden av kabelen. Kontroller at alle kabler er satt helt inn og sitter godt på plass. Koble til VGA-inngangen 1. Koble VGA -kontakten på skjermen til VGA-utgangskontakten på en datamaskin som bruker en D-Sub- (15-pinners) kabel. 2. Koble datamaskinens lydutgang til AUDIO (AUDIO1)-kontakten på skjermen ved hjelp av en egnet lydkabel. 3. Hvis du vil vise bilder fra denne inngangen, trykker du på VGA-knappen på fjernkontrollen. Hvis du vil velge en passende lydkilde, se Lydkilde på side 36 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R D-Sub- (15-pinners) kabel Lydkabel Datamaskin Lydkabelen følger ikke med og må kjøpes separat.

22 18 Tilkobling Tilkobling av digitale innganger 1. Koble til HDMI-utgangen på en datamaskin eller A/V-enhet (f.eks. en VCR- eller DVD-spiller) til HDMI-inngangen på skjermen ved hjelp av HDMI-kabelen. Hvis enheten har en DisplayPort-utgang, kobler du den til skjermens DP inngang ved hjelp av en DisplayPort-kabel. 2. Hvis DisplayPort-tilkoblingen brukes, kobler du lydutgangen på enheten til AUDIO (AUDIO1)-kontakten på skjermen ved hjelp av en egnet lydkabel. Denne lydtilkoblingen er ikke påkrevd for HDMI-tilkoblingen. 3. Hvis du vil vise videobilder fra denne inngangen, trykker du på HDMI-1- eller DPknappen på fjernkontrollen. Hvis du vil velge en passende lydkilde, se Lydkilde på side 36 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC DisplayPortkabel HDMI-kabel Lydkabel Datamaskin Kablene følger ikke med og må kjøpes separat.

23 Tilkobling 19 Koble til YPbPr komponentvideoinngang 1. Koble VIDEO (YPbPr)-kontaktene på skjermen til komponentutgangskontaktene på en A/V-enhet (for eksempel en VCR- eller DVD-spiller) ved hjelp av en komponentvideokabel. 2. Koble DVD-spillerens lydutganger til AUDIO (AUDIO2)-kontaktene på skjermen ved hjelp av en egnet lydkabel. 3. Hvis du vil vise videobilder fra denne inngangen, trykker du på YPbPr-knappen på fjernkontrollen. Hvis du vil velge en passende lydkilde, se Lydkilde på side 36 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R Komponentvideokabel Lydkabel DVD-spiller / VCR Kablene følger ikke med og må kjøpes separat.

24 20 Tilkobling Koble til AV- og S-video-innganger 1. Koble VIDEO (S-VIDEO)- eller AV -kontakten på skjermen til utgangen på en A/V-enhet (for eksempel en VCR) ved hjelp av en egnet videokabel. 2. Koble VCR-spillerens lydutgang til AUDIO -kontakten på skjermen ved hjelp av en egnet lydkabel. 3. Hvis du vise videobildet fra denne inngangen, trykker du på AV-knappen på fjernkontrollen for AV-signalet, eller trykker på PUT-knappen gjentatte ganger for S-videosignalet. Hvis du vil velge en passende lydkilde, se Lydkilde på side 36 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R S-videokabel AVkabel Lydkabel DVD-spiller / VCR Kablene følger ikke med og må kjøpes separat.

25 Tilkobling 21 Tilkobling av multimedieinnganger Når du skal koble til et nettverk, følger du ett av følgende trinn. Ta en RJ-45-kabel og koble en ende til RJ-45-porten på skjermen og den andre enden til RJ-45-kontakten på Ethernet eller ruteren. Plugg en trådløs dongle til USB Type A-kontakten. Slik kobler du til en datamaskin direkte: Ta en USB-kabel, koble mini-b-pluggen til USB Mini-B-kontakten på skjermen og type A-pluggen til datamaskinen. Hvis du vil vise videobilder fra inngangen, trykker du på MULTI-MEDIA på fjernkontrollen eller velger MULTI-MEDIA fra kildevalglinjen for å få tilgang til multimedie-osd-systemet. Se Multimedie-OSD-system på side 43 for detaljer. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R MULTI-MEDIA USB Type A HDMI MIC RJ-45-kabel USB-kabel USB-flashstasjon Trådløs USB-dongle 1 2 Kablene følger ikke med og må kjøpes separat.

26 22 Tilkobling Koble til flere skjermer Du kan koble sammen flere skjermer serielt (i kjede) til en datamaskin og styre dem derfra. Antall skjermer du kan koble til serielt avhenger av oppløsningen til inndatasignalet du bruker. Flere skjermer RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R RS-232Ckabel AVkabel D-Sub- (15-pinners) kabel RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr Den første skjermen DP HDMI R Denne kjedekoblede bruken av RS-232C krever en datamaskin utstyrt med RS-232C-port. Bruk RS-232C serielle nullmodemkabler til kjedekoblet bruk. Unngå å bruke HDCP-kilden i kjedekoblet bruk

27 Tilkobling 23 Koble til berøringsmodulen Koble USB TYPE B FOR TOUCH-pluggen (type B) på skjermen til USB-kontakten på en datamaskin ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Berøringsmodulen på skjermen støtter "plug-and-play". Det er ikke behov for å installere flere drivere på datamaskinen. RJ-45 MULTI-MEDIA RS-232C VIDEO Pb Y AV VGA AUDIO AUDIO AUDIO USB TYPE B FOR TOUCH AC SWITCH AUDIO 1 AUDIO 2 ON/OFF L V~50-60Hz 3.4A 1.7A USB USB Type A Mini-B S-VIDEO Pr DP HDMI R USB-kabel Datamaskin Unngå blokkering av berøringsskjermrammen (der det finnes sensorer) når du starter berøringsmodulen. Det anbefales på det sterkeste at du kobler skjermen direkte til PC en eller den bærbare maskinen. Unngå å koble skjermen til en navneplateenhet som kan forårsake feil ved berøringsoperasjoner. Hvis det finnes tegn til innbrenning, må du plugge ut og deretter plugge alle USB-kabler inn igjen. Hvis det feilaktige bildet fortsatt finnes, bruker du en annen type USB-kabel, B til A.

28 24 Tilkobling Koble til strøm 1. Plugg én ende av strømledningen inn i AC -kontakten på skjermen og den andre enden inn i en passende stikkontakt (slå på en eventuell kontaktbryter hvis det trengs). 2. Vri strømbryteren til PÅ for å slå på hovedstrømmen. 2 1 Den medfølgende strømledningen egner seg bare for bruk med VAC. Strømledningen og stikkontakten som er illustrert, kan skille seg fra dem som brukes i din region. Bruk bare en riktig strømledning for din region. Bruk aldri en strømledning som virker skadet eller oppfrynset, og du må ikke endre en eventuell pluggtype på strømledningen. Husk på strømbelastningen når du bruker skjøteledninger eller forgreningskontakter. Skjermen har ingen deler som vedlikeholdes av brukeren. Aldri skru av eller fjern noen deksler. Det finnes farlige spenninger inne i skjermen. Slå av strømmen og plugg ut strømledningen hvis du har tenkt å flytte skjermen.

29 Bruke berøringsskjermen 25 Bruke berøringsskjermen Du kan bruke den optiske berøringsskjermen til å styre operativsystemet. Berøringsskjermen kan emulere grunnleggende musefunksjoner og støtter flerberøringsfunksjoner for Windows 7/8*. Følgende tabell viser en liste over bevegelser du kan bruke på berøringsskjermen. Kontroller at du har installert USB-kabelen på skjermen til en datamaskin. *Flerberøringsfunksjoner støttes bare av Windows 8, Windows 7 versjonene Home Premium, Professional, Enterprise og Ultimate. For versjonene Windows XP, Windows Vista og Windows 7 - Starter og Home Basic støttes ikke flerberøring. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. OS-funksjoner Bevegelseshandlinger For Windows XP, Windows Vista og Windows 7 Klikk en gang på skjermen. Klikk Klikk to ganger på skjermen. Dobbeltklikk Høyreklikk 1. Trykk på målet. 2. Hold og vent på at en blå ring vises. 3. Slipp fingeren. Dra én finger til venstre eller høyre. Dra

PL550 Digital signering Brukerhåndbok

PL550 Digital signering Brukerhåndbok PL550 Digital signering Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet. BenQ Corporation

Detaljer

Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok

Les sikkerhetsinformasjonen i Les dette først før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Innhold 1 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Bruke fjernkontrollen... 3 Sette inn batteriene

Detaljer

Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok

Les sikkerhetsinformasjonen i Les dette først før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. Brukerhåndbok Innhold 1 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Bruke fjernkontrollen... 3 Sette inn batteriene

Detaljer

Interaktivt flatpanel Brukerveiledning T420 TL550 T650

Interaktivt flatpanel Brukerveiledning T420 TL550 T650 Interaktivt flatpanel Brukerveiledning T420 TL550 T650 Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

RP700+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP700+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP700+ Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet. BenQ Corporation

Detaljer

TL650 Interaktivt flatpanel Brukerveiledning

TL650 Interaktivt flatpanel Brukerveiledning TL650 Interaktivt flatpanel Brukerveiledning Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet. BenQ

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Informasjon for denne maskinen. Installere maskinen (installert av en leverandør)

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen. Informasjon for denne maskinen. Installere maskinen (installert av en leverandør) Les dette først Sikkerhetsinformasjon for denne maskinen Informasjon for denne maskinen Installere maskinen (installert av en leverandør) Komponentenes navn og funksjoner Tilkobling Hvis du ønsker informasjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

RP652/RP652H/RP702/RP790 Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP652/RP652H/RP702/RP790 Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP652/RP652H/RP702/RP790 Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*) PRECAUTIONS

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

RP552 / RP840G Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok

RP552 / RP840G Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok RP552 / RP840G Interaktivt flatpanel Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Oppsettsveiledning

SOUNDSTICKS WIRELESS. Oppsettsveiledning SOUNDSTICKS WIRELESS Oppsettsveiledning 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Les disse instruksjonene. 2. Ta vare på disse instruksjonene. 3. Merk deg alle advarsler. 4. Følg alle instruksjoner. 5. Ikke bruk dette

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

DH551F/DH550F/DL550F. Brukerhåndbok

DH551F/DH550F/DL550F. Brukerhåndbok DH551F/DH550F/DL550F Tosidig skjerm Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

The Connector BRUKSANVISNING. Viktige sikkerhetsinstruksjoner BRUKSANVISNING The Connector Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les, oppbevar og følg disse instruksjonene. 2. ADVARSEL: Pass på å holde produktet unna regn og fuktighet for å forebygge faren for brann

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer