ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under. Det er avholdt åtte styremøter. Administrativ leder i BMIL i 2012 var Rune Ali Zouhar i 60 % stilling frem til Gjerd Synnøve Helgerud overtok da denne stillingen. Ny administrativ leder har bidratt aktivt til å videreføre rutiner for en videre god drift for laget. Medlemsstatus I 2012 betalte 804 medlemsavgift. 627 av disse var 25 år eller yngre. Gruppene hadde følgende antall aktive (som er fakturert treningsavgift i 2012): Fotball 510, innebandy 348, håndball 270, idrettskole (all/ballidrett). Årsmøte Årsmøte for BMIL skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Følgende personer har sittet i styret i perioden til : Leder: Nestleder: Økonomi ansvarlig: Styremedlem: Anlegg: Fotball: Innebandy: Håndball: Allidrett/ballidrett: Varamedlem: Astrid Reikvam Hege Westheim Gottfred Langseth Rune Petersen Inge Hilland Gunnar Glendrange Cecilie Strøm Tove Karlsen Hege Westheim har tatt seg av denne gruppen. Darjan Kovacic FISU: Sigurd Solem

2 Revisor: Kontrollkomitè: Valgkomite: Valgkomite: Deloitte Revisjon Sven Eriksen og Eirik Sandsten Siri Vatne Anna Lena Flatland Allidrett og ballidrett Allidrett er en meget populær aktivitet for de minste (1. klasse) og er viktig for rekruttering av nye medlemmer til klubben. Det samme gjelder ballidretten, som er et tilbud til elevene i 2. klasse. Begge aktivitetene foregår i aktivitetsskoletiden. Pr deltok 54 barn på allidretten (28 jenter og 26 gutter) og 43 barn på ballidretten (17 jenter og 26 gutter). Antall barn har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Denne sesongen har antall jenter også økt noe i forhold til forrige sesong, noe som er gledelig. Allidretten vektlegger allsidig bevegelse i et lekepreget miljø for 1. klassingene. Her får barna utfoldet seg med diverse leker, ballspill og noe turn og dans. For 2. klassinger fokuseres det mer på ballspill og leker med ball der målsettingen er å introdusere grunnprinsippene i ulike ballspill. Hovedhensikten med begge aktivitetene er at barna skal ha det gøy og trives med å bevege seg. Denne sesongen har vi introdusert barnesirkus som en del av tilbudet. En dyktig instruktør har gitt barna innføring i bakke- og luftakrobatikk, sjonglering mv. der styrke, smidighet, balanse og koordinering trenes. Tre erfarne studenter fra Norges Idrettshøgskole har hatt ansvaret for den tradisjonelle delen av all- og ballidretten. Alle trenerne har bidratt til en vellykket sesong. All- og ballidretten startet 5. september 2012 og vil vare til påsken Håndball Året som har gått har vært et aktivt år for håndballen. Vi har rekordsoppslutning høsten 2012 med 245 registrerte deltagende dvs. en økning på 16% siste år og en økning på 36% de siste 2 år. Dette fordeler seg på 17 lag. Av disse er det 9 gutte-/herrelag og 12 jente-/damelag. Alle lagene bortsett fra de minste spiller i regionsserien. De fleste lagene har vært med på en eller flere cuper i løpet av året. For de store lagene er det Granollers i Spania på slutten av Juni som er målet og i inneværende sesong reiste både j97 og J96. De hadde en fantastisk opplevelse. Herrelaget var på cup i Liverpool. Vi er ansvarlige for å arrangere DnB cup (tidligere Del Monte cup) sammen med Njård. Dette er en skolecup for klasse hvor mange av skolene på Oslo vest og i sentrum blir invitert. Årets cup ble meget vellykket og vi hadde god oppsluttning med 400 deltagende i begge hallene. Vi hadde fin omtale i AkerspostenUllern avis.

3 Håndballskole I høstferien arrangerte vi Håndballskole for barn fra 7-13 år. Håndballskolen gikk over 3 dager. Vi hadde godt og vel 50 barn til stedet. Lederne for håndballskolen er unge, godt utdannede og håndballspillende trenere. Det var en vellykket håndball uke, hvor vi kombinerte masse individuelle tekniske øvelser med lek og spill. Vi hadde fin omtale i Aksersposten Ullern avis også. Arrangementer og vaktansvar i Skøyenhallen Vi er ansvarlige for arrangementene i hallen i forbindelse med egne hjemmekamper, dvs. nesten hver søndag gjennom hele sesongen. Dette ansvaret fordeles mellom foreldrene på de forskjellige lagene. I tillegg har vi mange av våre hjemmekamper i tilliggende haller som Hovseterhallen og Njårdhallen. I forbindelse med treningene vi har i Skøyenhallen på mandag-/tirsdager og torsdager har vi vaktansvar. Dette fordeles også på de forskjellige lagene med ca. 3 uker på hvert lag. Utfordringer Våre utfordringer er først og fremst halltid, men også trenere, dommere og rekruttering av gutter, dog i år har gutter 8 og gutter 9 økt til en betydelig gjeng. Ved oppstarten av sesongen hadde vi svært få jenter 8 år også i år, men til motsetning på jenter 9 som nå teller nesten 30 stk, så er jenter 8 fortsatt bare 6-9 stk. Her er det en jobb å gjøre. Halltid Denne sesongen har vi halltid i Skøyenhallen på mandag, tirsdager og torsdager. Vi har vår øvrige trening i Hovseterhallen fredager og Voksenhallen på tirsdager. Vi har noen timer i Gymsal, bl.a. Smestad, Vinderen og Uranienborg. Vi prøver å tilby alle lag minst ½ time trening i hel hall, resten av tiden må de trene sammen med et annet lag. Trenere Mange av lagene har ivrige og flinke foreldre som gjør en flott jobb som trenere. Eksterne trenere er ofte vanskelig å skaffe. Vi har allikevel i 2012 hatt bedre bemanning enn på lenge, selv om kabalen først løste seg 100% litt ut i september Flere av foreldretrenere har også en assistent-trener med seg, rekruttert blant våre ungdommer. Heldigvis er foreldre flinke til å rekruttere flere foreldre, slik at lagene er godt organisert og ivaretatt og går av seg selv. Dommere Vi har 2 voksne dommere, 1 dommerobservatør og 4 yngre dommere som ble 18 år i Barnekamplederne dømmer 9 og 10 årslagene våre. 2 av våre 18-årige dommere ble flyttet opp en ring slik at de nå dømmer åringer. De øvrige 18-årsdommerne dømmer åringer. Så det er god spredning. Spillergruppen

4 Sportslig har vi lag som hevder seg godt og spesielt blant flere yngre årskull har vi gode spillegrupper som vinner mye. Herrelaget har også hatt en enorm vekst med tidligere spillere som nå er tilbake etter militærtjeneste eller skolegang. Det ble derfor etablert både 5.divisjonslag og 4.divisjonslag for inneværende sesong. 4.divisjonslaget ligger an til opprykk en divisjon. På jentesiden har vi lag i alle alderstrinn bortsett fra jenter 98 som ble slått sammen med jenter 97 og som danner en solid og innsatsvillig gjeng. De eldste jentene er jenter 96. Damelaget som består av en god blanding av mødre til BMIL barn og unge voksne. Ambisjonene er ikke så store,- det viktige er Gøy med håndball. På guttesiden har vi ikke lag i alle alderstrinn, men vi har heldigvis både 2004,2003,2002 lag så det vokser godt på bunnen. For å gi bedre tilbud til guttene i Oslo Vest har vi også innledet et samarbeide med Korsvoll. Dette innebærer at våre gutter 99 kan spille og trene med Korsvoll gutter 98. Korsvoll gutter 98 kan spille og trene med BMIL gutter 97. BMIL gutter 97 kan spille og trene med Korsvoll 96. BMIL gutter 97 som forkortet er KNUB, består av gutter fra Korsvoll, Njård, Ullern og BMIL. Gutter 97 planlegger tur til Granollers sommer Rekruttering Rekruttering på jentesiden jenter 2003 er formidabel og jentene teller nesten 30 stk, som er fantastisk og man kan takke en iherdig og kompetent foreldregruppe for den innsatsen. Jenter 8 sliter vi med å rekruttere så her må en jobb gjøres. Gutter 2003 og 2004 er en god gjeng i år, og vi håper vi skal få med noen flere etter hvert. Vi rekrutterer flest fra Skøyen, noen fra Smedstad. Aktiviteter Vinter 2012 hadde vi karnevalscup, som det ennå går gjetord om. Det var en intens og artig turnering som barn og voksne satte pris på. Høsten 2012 har det vært avholdt 2 stk FUNNY Fridays i Hovseterhallen. Funny Fridays skal være et tilbud til alle håndballspillerne på tvers av alder og skal gi annen type trening som er positivt for håndballen, eller introduksjon til andre idrettsaktiviteter som er et fint supplement til håndball. Vi har hatt judo trening hvor selvsagt fallteknikk og stabilitetstrening er viktige ingredienser i håndball. Vi hadde en fredag med tema Zumba/pilates. Siste fredag i november hadde vi nissecup som var en cup bestående av 2 lag på 25 stk hver, og hvor man i nisseutstyr spilte maraton håndball, en håndballkamp for de minste som varte i over 1 time. Det var stor stemning og pepperkaker i etterkant. Første helg i desember hadde vi diskjockey i Skøyenhallen for å lage riktig god førjuls stemning i hallen da vi hadde mange lag i aksjon på hjemmebane. Innebandy BMIL innebandy 2012 har vært er aktivt og suksessrikt år både i aldersbestemte klasser og i senior årsklassene. Vi er en av de største innebandyklubbene i Norge - spesielt i

5 aldersbestemte klasser, men har i 2012 i tillegg lykkes med vår satsning med fremragende sportslig resultater. BMIL innebandy er nå både blant de største og fremste klubbene i Norge. I 2012 jobbet vi også aktivt med klubb-byggende aktiviteter som felles bruk av BMIL innebandy T-skjorter, skjerf og BMIL flagg som skal være til glede for alle BMILs idretter og bidra til merkevaren BMIL. Skøyenhallen er hele BMIL sin festning og et kjempestort BMIL flagg markerer dette. Barneklassene I barneklassene deltar vi med en rekke lag i mini og aktivitetsrundene. Skøyenhallen benyttes optimalt med store og gode aktivitetsgrupper med samarbeid på tvers av årsklasser. Fra 9 årsklassen har alle tilbud om to hyggelige og fine treninger i uken for gutter og jenter. År 2012 er preget av systematisk samarbeid og utnyttelse av alle ressurser til beste for alle våre ivrig små helter og heltinner. Aktiviteten har fokus på gleden med lagspill og fysisk aktivitet. I aktiviteten legges vekt på grunnleggende ferdigheter for den enkelte deltaker og glede over felles aktivitet med venner og venninner. Juniorklassen Fra 12 års alder er det seriespill. Vi har en stor og flott gruppe av 12 åringer. Våren 2012 kom gutter 96 (som i hovedsak besto av gutter født i 97) til semifinalen i NM sluttspill. Guttene var kun sekunder fra NM finale, men tapte for Sarpsborg i sluttsekundene. Gutter 97 fulgte opp den gode sportslige innsatsen med finale i Plankecup høsten Jenter 93/94 var nok en gang Norges beste jr. jentelag med 1.plass i serien. Denne superårgangen av Skøyenjenter har gjennom årene fylt premieskapet i Skøyenhallen og spilt en rekke NM finaler. I år ble det stang ut og tap på sudden death i NM semifinaler. BMIL deltok med to årsklasser i Gothiacup januar jenter 16 og gutter 16. Resultatene var over forventning og vi hevdet oss på en god måte måte i en internasjonal konkurranse. Vi ønsket enda flere årsklasser til å delta på Gothiacup fremover, og satt konkrete mål for hvilke årsklasser dette var akutelt for i Marie Sveen Olsen og Camilla Bergsmark var svært betydningsfulle på det norske landslaget i VM for jenter under 19 år i Slovakia. Camilla er i historisk i norsk sammenheng og har flest U19 landskamper i Norge gjennom alle tider. Senior herrer BMIL innebandy senior rykket opp til 1. divisjon etter en meget god sesong. Første mål er å beholde plassen i 1. divisjon samt gradvis å få inn alle BMIL`s yngre talenter slik at vi kan ta ytterligere sportslige steg. BMIL har 3 seniorlag på ulike nivåer slik at alle junior gutter får et passende tilbud når de går fra junior til senior alder. Senior Damer Damer Elite gikk våren 2012 helt frem til NM finale og kamp om Kongepokalen. Dette er BMILs største sportslige prestasjon gjennom alle tider. Damer Elite spilte 5 knalltøffe

6 semifinaler mot Slevik hvor Skøyenhallen var fullstappet av supportere. NM finalen ble en fartsfylt og spennende kamp til siste sekund, men endte med 3-4 tap mot Grei Målløs. De nærmere 1000 tilskuerne i Rykkinhallen tok med seg hjem de store prestasjonene vi fikk se i en topp NM finale hvor utgangspunktet for damer elite er sportsjenter fra Skøyen skole. For flere av damespillerne er et av de store målene i 2013 landslagsspill i A-VM for Norge. BMIL innebandy har i alle år hatt god bredde med en rekke lag i aldersbestemt klasse. Vi er en av de største norske klubbene i aldersbestemte klasser. Vi imponerer i innebandy Norge spesielt sett i lys av at den betydelige lokale forankringen til Skøyen skole. År 2012 kjempet vi om Kongepokal på seniornivå kvinner, flere landslagsspillere i kvinneklassen, opprykk til 1. divsjon herrer og svært nære NM finale i to jr klasser. BMIL innebandy har gitt klubben BMIL en posisjon i norsk idrett. Med godt lederskap kombineres topp og bredde og med tydelig lokal forankring. Landslagsspillere og topputøvere, som er oppvokst i Skøyenhallen, trener våre lokale jenter og gutter. Om få år så spiller trenerne og spillerne forhåpentligvis på samme lag på høyt nivå. Erfaringene BMIL innebandy får på toppnivå, kommer til glede for BMILs innebandy store breddesatsning på Skøyens barn og unge. Fotball 2012 var et godt år preget av stor aktivitet i fotballgruppa. Vi hadde 34 lag i serien med mange gode sportslige resultater. De fleste lagene deltok i en eller flere cuper. Klubben arrangerte i 2012 TINE Fotballskole både i juni og august. Til sammen hadde vi over 160 ivrige deltakere på disse to arrangementene. BMIL cup ble arrangert for 3. gang med over 155 deltakende lag (fullt). Cupen var også i år meget vellykket både sportslig og økonomisk. Klubbens hovedtrener, Stephen Ravnaas, jobber i 60% stilling. Han har vært ansvarlig for første års 11er lag (G99), i tillegg har han trent G97-00 i vinter (2 dager/uke). Han er sportslig ansvarlig for fotballskolen, og trener A-laget. Akademi ble ingen suksess i 2012, selv om opplegget var bra klubben ønsker å jobbe mer med dette i Emilio Martinez er klubbens hovedassistent, og er en veldig viktig ressurs for oss. For 2013 er det et klart ønske å benytte Stephen & co også for de yngste lagene, samt at de er en klar ressurs for klubbens foreldretrenere. Vi ønsker en klubb som tilbyr lagene et godt sportslig og administrativt opplegg, og at det er store likhetstrekk i hvordan lagene drives dette også da vi ser store fordeler i at flere årganger samarbeider mye tettere enn hva som tradisjonelt sett har vært gjort. Satsningen på jentefotballen er styrket. Flere grep er gjort, og enda mer kan gjøres. J98, J99 og J00 hadde felles treninger gjennom hele 2012, og J98-J99 hadde felles lag i serien, godt hjulpet av J00. Dette var en stor suksess for alle årgangene, noe Pippo Martinez (trener) skal ha en stor del av ære for! Det er viktig for klubben å jobbe særskilt med jentefotballen, og dette arbeidet vil fortsette i Det å lage en egen jentekveld på Ferd kan det være et godt tiltak, det gror godt i yngre jenteårganger. Det har i det siste året vært gjennomført flere opplæringsaktiviteter for trenere og ledere. Det er en klar målsetning å øke kompetansen på våre mange dyktige trenere, hovedtrener vil bidra

7 til dette. Det er fortsatt en utfordring for klubben å få utdannet et tilstrekkelig antall kretsdommere. Styret i fotballgruppa har i 2012 fortsatt arbeidet med å videreutvikle organisasjon og struktur for fotballgruppa. Det er god rekruttering til de yngste aldersklassene. I 2012 hadde vi for første gang oppstart for årets 1. klassinger allerede om høsten, noe vi bør fortsette med! Tanken er at klubbens hovedtrener bistår yngre lag i større grad enn før. Anlegg og baneforhold Banekapasiteten for fotballgruppa er god. Det er først og fremst Ferd Stadion og Monolittenbanen som benyttes. Det er veldig mange kamper som kolliderer med treninger på Monolittenbanen, så vi skulle veldig gjerne hatt en kunstgressbane til i nærheten av Skøyen skole. Arbeid med dette pågår. Klubben disponerer også grusbanene ved Nedre Silkestrå og Smestad skole. Grunnet begrenset behov, legges det ikke ned store ressurser i disse banene. Klubbhuset er i tilfredsstillende stand, men garderobeforholdene er dårlige. Nytt styringssystem på Ferd har redusert gasskostnadene. Det er montert målere for forbruk både av gass og strøm, som kan brukes for å fininnstille varmesystemet. For å få økonomien til å gå rundt har idrettslaget omfattende utleie av banen. Økonomi Årsregnskapet er avlagt etter Regnskaps,- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè. Årsregnskapet for 2012 er gjort opp med en total omsetning på kr ,- mot kr ,- i Årsresultatet for 2012 er et overskudd på kr ,- mot ,- i Styret er tilfreds med resultatet for 2012 og klubben har en sunn og tilfredsstillende økonomi. Sum innskudd i bank og kassebeholdninger var ved årsskiftet på kr ,-. Regnskapet er i år som tidligere år ført av Debet & Kredit Regnskap AS. Sum kostnader til regnskapsføring var i 2012 på kr ,- samt kr ,- til ekstern revisjon. Kostnadene for regnskapsføring i 2012 var høyere enn 2011 men styret forventer å kunne redusere kostnaden i Styret budsjetterer med et overskudd i 2013.

8 Utstyr Bygdø Monolitten IL har utstyrsavtale med Torshov Sport A/S. Avtalen ble fornyet i 2009 og gjelder ut 2012 samt foreløpig inn i 2013 inntil ny avtale foreligger.. Det ble i 2012 opprettet utstyrsgruppe som har utført en omfattende jobb for å sjekke ut alternativer for ny utstyrsavtale. Det er etter en lang prosess konkludert med å inngå avtale med Jako. I første omgang for 1 år. Klubbhus Statens vegvesen planlegger veiutvidelse som er forventet å komme i konflikt med klubbhuset. Det vil videre bli jobbet med utvikling av alternativ plassering av klubbhus knyttet til Ferdbanen. Skøyenhallen Skøyenhallen brukes til innebandy, håndball og allidrett/ballidrett av Bygdø Monolitten Idrettslag. Det er kun BMIL som har treningstid i Skøyenhallen. For å få utnyttet hallen best mulig, er det avgjørende at gruppene samarbeider godt. I styrevedtak 6. desember 2010 er det bestemt at gruppene som benytter hallen skal fordele treningstiden intern, og at treningstiden fordeles på bakgrunn av tildelt treningstid ( nøkkel ) fra kretsen. Hallansvarlig er Gjerd Helgerud, administrativ leder i BMIL. Brannansvarlig er Jon Roar Remøy for håndball og Cecilie Strøm for innebandy. Det har i 2012 vært jobbet videre aktivt for mulig hall knyttet til eksisterende hall og garderobeanlegg. Dette med bakgrunn i mangel på hallkapasitet. Opprettholdelse av eksisterende ballbane på bakkeplan har vært viktig premiss i dette arbeidet. BMIL har jobbet primært for å få til et samarbeid med Oslo kommune i forbindelse med planlagt utvidelse av Skøyen skole. Undervisningsbygg og Utdanningsetaten har imidlertid ikke ønsket et samarbeid med BMIL.

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL

ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL ÅRSMØTE 2015 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG - FOTBALL Fotball Fotballstyret har i 2015 bestått av: Gert Tonning - styreleder Kristin Langaker - styremedlem Huy Pham - styremedlem Christopher Frigaard - styremedlem

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa

Gjelleråsen Idrettsforening Innebandygruppa Styrets årsberetning 2015 GIF Innebandygruppa Tillitsvalgte. Styrets sammensetning i perioden har vært: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Sportslig leder eldre: Sportslig leder yngre: Varamedlem: Ann

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015 Utleira IL Håndball Årsmelding 2015 Håndballstyret har gjennom året 2015 bestått av følgende personer: Leder Per Kristian Norddal Økonomiansvarlig Inge Osen Infoansvarlig Kari Aslaksen Aasly Materialansvarlig

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->>

Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, år Seniorseksjonen, 17 år ->> Hinna-Modellen 2008 Barneseksjonen, 5-12 år Ungdomsseksjonen, 13 16 år Seniorseksjonen, 17 år ->> Lag inndeling Jenter : årstrinn 7 12 år har egne lag 7-åringer tar opp 6-åringer MED TRENERE 6-åringer

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte tirsdag 26.05.09 Saksnummer Sak Ansvarlig 260509-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 260509-0 Budsjett 2009 og regnskap Q Pål A 260509-02 Regnskapsrutiner/økonomistyring

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Innledning. Organisering av Bergen Badmintonklubb

Innledning. Organisering av Bergen Badmintonklubb Innledning Vi vil først få berømme NBF for initiativet om å sette i gang en konkurranse om å kåre årets ungdomsklubb 2015. Dette er et flott tiltak på flere måter. For det første vil det gi anerkjennelse

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU:

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Saken gjelder: Styret vedtok i sak 35/10 følgende bestilling til SU: Referat fra møte i Sportslig utvalg (SU) Dato: Mandag 14.06.10 Tid: Kl 18.30 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Rune, Finn, Klaus (fram til sak 3), Ole Forfall: Wenche R Saksnr. Tid Sak Ansvar 1/10 Innkalling

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Velkommen til våre idrettsskoler i uke 26 og 33 (27.juni til 1.juli) for barn født 2003 til 2010. Vi tilbyr: Fotballskole Håndballskole Innebandyskole

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Organisatorisk sportsplan

Organisatorisk sportsplan Organisatorisk sportsplan i Lørenskog IF Sportslig Utvalg 2014 Forord Velkommen til den organisatoriske sportsplanen for Lørenskog IF sine lag. I denne planen vil du finne en oversikt over treningsmengde,

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball

ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball ÅRSBERETNING 2011 Haugsbygd IF Fotball www.haugsbygd.no Årsberetning fra Fotballgruppen 2011 Styresammensetting Leder Mats Øieren - valgt for 2 år (2010-2011)* Nestleder Knut Kristian Larsplass valgt for

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1.

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball, Årsmelding 2014 Side 1 Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen

Detaljer

Årsberetning 2015 MIL Fotball

Årsberetning 2015 MIL Fotball Årsberetning 2015 Mathopen IL-Fotball For fotballåret 2015 har aktiviteten blant lagene og i fotballstyret vært god. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til kamper og cup nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

sportsklubben herd Herd Jentefotball tar nye steg i 2012 informasjonsskriv januar 2012

sportsklubben herd Herd Jentefotball tar nye steg i 2012 informasjonsskriv januar 2012 sportsklubben herd Herd Jentefotball tar nye steg i 2012 informasjonsskriv januar 2012 Sportsklubben Herd er svært opptatt av barne- og ungdomsfotball. Vi jobber aktivt med tiltak for stor bredde, men

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning ÅRSRAPPORT 2015 for håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning Status Aktive spillere (alder pr. 31.12.2015) 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Kvinner 1211111111

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL Styret har i 2013 bestått av Roger Hernes Gunn Torill Haugen Marta Kringen Kvaal Ingunn Kjelvik Kristin Verket Silje Marie Hegge Aasan Leder Sekretær Kasserer Arrangementansvarlig

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade Barneidrett Årsberetning 2014

Sportsklubben Trygg/Lade Barneidrett Årsberetning 2014 Sportsklubben Trygg/Lade Barneidrett Årsberetning 2014 Barneidretten skal gi barn mellom 5 og 12 år et bredt og allsidig aktivitetstilbud basert på NIF sine retningslinjer for Barneidrett. Aktivitetstilbudet

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015. Anette Steinbråten. Rita Dahl Anholt. Ronny Smitt ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL FOTBALL 2015 STYRET: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Styremedlem Styremedlem/WEB ansvarlig Styremedlem Navn Anette Steinbråten Lars Chr.

Detaljer

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 2 INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 LAG OG TERMINLISTER SENIOR 4. DIVISJON 8 SENIOR 5. DIVISJON 9 GUTTER 16 10 GUTTER 14 11 JENTER 12 12 GUTTER 12

Detaljer

IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013

IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013 IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013 1. INNLEDNING IL Skrim Håndball Elite ble dannet 28. juni 2012 på et ekstraordinært årsmøte i IL Skrim. Prosessen med omorganisering

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 1,0 Vedtatt på årsmøte 20.06.2012 Side 1 Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Visjon, Misjon og Verdier Visjon Vi skal være anerkjent som et forbilde for idrettslag i Norge og som et kraftsenter i skandinavisk basketball.

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

HAMNA I.L. ÅRSBERETNING

HAMNA I.L. ÅRSBERETNING HAMNA I.L. ÅRSBERETNING 2013 Hamna I.L. Årsmøte torsdag 21. februar 2013 kl 20.00 Hamna skole Saksliste 1. Åpning og konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportslig Plan for Malvik IL -

Sportslig Plan for Malvik IL - Sportslig Plan for Malvik IL - aldersbestemt håndball MIL håndball- aldersbestemt er en avdeling innenfor Malvik idrettslag, og bestemmelsene om barneidrett vedtatt av Norges Idrettsforbund samt vedtekter

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Aktiviteter 2008 2009

Aktiviteter 2008 2009 Aktiviteter 2008 2009 www.fagerstrand.no Glede Gode holdninger Utvikling Langsiktiget Fagerstrand Idrettsforening, postboks 47, 1454 Fagerstramd Velkommen til et nytt idrettsår Heldigvis har vi på Fagerstrand

Detaljer

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre

Retningslinjer for 2015. - ØHIL Fotball 13 år og eldre Retningslinjer for 2015 - ØHIL Fotball 13 år og eldre Innhold ØHIL Fotball Sportslig ledelse Obligatoriske møter for årgangene ØHIL Sportslige mål Organisering av årgang Etablering av Elite-lag Seriepåmelding

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015 Vestre Aker Fotball 2007 Foreldremøte 23. april 2015 Agenda foreldremøte Om oss Tilbakeblikk på forrige sesong Mål for sesongen 2015 Seriespill og cuper Treninger Akademiet Hjemmeside/Lagside Klubbutstyr/treningstøy

Detaljer