ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under. Det er avholdt åtte styremøter. Administrativ leder i BMIL i 2012 var Rune Ali Zouhar i 60 % stilling frem til Gjerd Synnøve Helgerud overtok da denne stillingen. Ny administrativ leder har bidratt aktivt til å videreføre rutiner for en videre god drift for laget. Medlemsstatus I 2012 betalte 804 medlemsavgift. 627 av disse var 25 år eller yngre. Gruppene hadde følgende antall aktive (som er fakturert treningsavgift i 2012): Fotball 510, innebandy 348, håndball 270, idrettskole (all/ballidrett). Årsmøte Årsmøte for BMIL skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Følgende personer har sittet i styret i perioden til : Leder: Nestleder: Økonomi ansvarlig: Styremedlem: Anlegg: Fotball: Innebandy: Håndball: Allidrett/ballidrett: Varamedlem: Astrid Reikvam Hege Westheim Gottfred Langseth Rune Petersen Inge Hilland Gunnar Glendrange Cecilie Strøm Tove Karlsen Hege Westheim har tatt seg av denne gruppen. Darjan Kovacic FISU: Sigurd Solem

2 Revisor: Kontrollkomitè: Valgkomite: Valgkomite: Deloitte Revisjon Sven Eriksen og Eirik Sandsten Siri Vatne Anna Lena Flatland Allidrett og ballidrett Allidrett er en meget populær aktivitet for de minste (1. klasse) og er viktig for rekruttering av nye medlemmer til klubben. Det samme gjelder ballidretten, som er et tilbud til elevene i 2. klasse. Begge aktivitetene foregår i aktivitetsskoletiden. Pr deltok 54 barn på allidretten (28 jenter og 26 gutter) og 43 barn på ballidretten (17 jenter og 26 gutter). Antall barn har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Denne sesongen har antall jenter også økt noe i forhold til forrige sesong, noe som er gledelig. Allidretten vektlegger allsidig bevegelse i et lekepreget miljø for 1. klassingene. Her får barna utfoldet seg med diverse leker, ballspill og noe turn og dans. For 2. klassinger fokuseres det mer på ballspill og leker med ball der målsettingen er å introdusere grunnprinsippene i ulike ballspill. Hovedhensikten med begge aktivitetene er at barna skal ha det gøy og trives med å bevege seg. Denne sesongen har vi introdusert barnesirkus som en del av tilbudet. En dyktig instruktør har gitt barna innføring i bakke- og luftakrobatikk, sjonglering mv. der styrke, smidighet, balanse og koordinering trenes. Tre erfarne studenter fra Norges Idrettshøgskole har hatt ansvaret for den tradisjonelle delen av all- og ballidretten. Alle trenerne har bidratt til en vellykket sesong. All- og ballidretten startet 5. september 2012 og vil vare til påsken Håndball Året som har gått har vært et aktivt år for håndballen. Vi har rekordsoppslutning høsten 2012 med 245 registrerte deltagende dvs. en økning på 16% siste år og en økning på 36% de siste 2 år. Dette fordeler seg på 17 lag. Av disse er det 9 gutte-/herrelag og 12 jente-/damelag. Alle lagene bortsett fra de minste spiller i regionsserien. De fleste lagene har vært med på en eller flere cuper i løpet av året. For de store lagene er det Granollers i Spania på slutten av Juni som er målet og i inneværende sesong reiste både j97 og J96. De hadde en fantastisk opplevelse. Herrelaget var på cup i Liverpool. Vi er ansvarlige for å arrangere DnB cup (tidligere Del Monte cup) sammen med Njård. Dette er en skolecup for klasse hvor mange av skolene på Oslo vest og i sentrum blir invitert. Årets cup ble meget vellykket og vi hadde god oppsluttning med 400 deltagende i begge hallene. Vi hadde fin omtale i AkerspostenUllern avis.

3 Håndballskole I høstferien arrangerte vi Håndballskole for barn fra 7-13 år. Håndballskolen gikk over 3 dager. Vi hadde godt og vel 50 barn til stedet. Lederne for håndballskolen er unge, godt utdannede og håndballspillende trenere. Det var en vellykket håndball uke, hvor vi kombinerte masse individuelle tekniske øvelser med lek og spill. Vi hadde fin omtale i Aksersposten Ullern avis også. Arrangementer og vaktansvar i Skøyenhallen Vi er ansvarlige for arrangementene i hallen i forbindelse med egne hjemmekamper, dvs. nesten hver søndag gjennom hele sesongen. Dette ansvaret fordeles mellom foreldrene på de forskjellige lagene. I tillegg har vi mange av våre hjemmekamper i tilliggende haller som Hovseterhallen og Njårdhallen. I forbindelse med treningene vi har i Skøyenhallen på mandag-/tirsdager og torsdager har vi vaktansvar. Dette fordeles også på de forskjellige lagene med ca. 3 uker på hvert lag. Utfordringer Våre utfordringer er først og fremst halltid, men også trenere, dommere og rekruttering av gutter, dog i år har gutter 8 og gutter 9 økt til en betydelig gjeng. Ved oppstarten av sesongen hadde vi svært få jenter 8 år også i år, men til motsetning på jenter 9 som nå teller nesten 30 stk, så er jenter 8 fortsatt bare 6-9 stk. Her er det en jobb å gjøre. Halltid Denne sesongen har vi halltid i Skøyenhallen på mandag, tirsdager og torsdager. Vi har vår øvrige trening i Hovseterhallen fredager og Voksenhallen på tirsdager. Vi har noen timer i Gymsal, bl.a. Smestad, Vinderen og Uranienborg. Vi prøver å tilby alle lag minst ½ time trening i hel hall, resten av tiden må de trene sammen med et annet lag. Trenere Mange av lagene har ivrige og flinke foreldre som gjør en flott jobb som trenere. Eksterne trenere er ofte vanskelig å skaffe. Vi har allikevel i 2012 hatt bedre bemanning enn på lenge, selv om kabalen først løste seg 100% litt ut i september Flere av foreldretrenere har også en assistent-trener med seg, rekruttert blant våre ungdommer. Heldigvis er foreldre flinke til å rekruttere flere foreldre, slik at lagene er godt organisert og ivaretatt og går av seg selv. Dommere Vi har 2 voksne dommere, 1 dommerobservatør og 4 yngre dommere som ble 18 år i Barnekamplederne dømmer 9 og 10 årslagene våre. 2 av våre 18-årige dommere ble flyttet opp en ring slik at de nå dømmer åringer. De øvrige 18-årsdommerne dømmer åringer. Så det er god spredning. Spillergruppen

4 Sportslig har vi lag som hevder seg godt og spesielt blant flere yngre årskull har vi gode spillegrupper som vinner mye. Herrelaget har også hatt en enorm vekst med tidligere spillere som nå er tilbake etter militærtjeneste eller skolegang. Det ble derfor etablert både 5.divisjonslag og 4.divisjonslag for inneværende sesong. 4.divisjonslaget ligger an til opprykk en divisjon. På jentesiden har vi lag i alle alderstrinn bortsett fra jenter 98 som ble slått sammen med jenter 97 og som danner en solid og innsatsvillig gjeng. De eldste jentene er jenter 96. Damelaget som består av en god blanding av mødre til BMIL barn og unge voksne. Ambisjonene er ikke så store,- det viktige er Gøy med håndball. På guttesiden har vi ikke lag i alle alderstrinn, men vi har heldigvis både 2004,2003,2002 lag så det vokser godt på bunnen. For å gi bedre tilbud til guttene i Oslo Vest har vi også innledet et samarbeide med Korsvoll. Dette innebærer at våre gutter 99 kan spille og trene med Korsvoll gutter 98. Korsvoll gutter 98 kan spille og trene med BMIL gutter 97. BMIL gutter 97 kan spille og trene med Korsvoll 96. BMIL gutter 97 som forkortet er KNUB, består av gutter fra Korsvoll, Njård, Ullern og BMIL. Gutter 97 planlegger tur til Granollers sommer Rekruttering Rekruttering på jentesiden jenter 2003 er formidabel og jentene teller nesten 30 stk, som er fantastisk og man kan takke en iherdig og kompetent foreldregruppe for den innsatsen. Jenter 8 sliter vi med å rekruttere så her må en jobb gjøres. Gutter 2003 og 2004 er en god gjeng i år, og vi håper vi skal få med noen flere etter hvert. Vi rekrutterer flest fra Skøyen, noen fra Smedstad. Aktiviteter Vinter 2012 hadde vi karnevalscup, som det ennå går gjetord om. Det var en intens og artig turnering som barn og voksne satte pris på. Høsten 2012 har det vært avholdt 2 stk FUNNY Fridays i Hovseterhallen. Funny Fridays skal være et tilbud til alle håndballspillerne på tvers av alder og skal gi annen type trening som er positivt for håndballen, eller introduksjon til andre idrettsaktiviteter som er et fint supplement til håndball. Vi har hatt judo trening hvor selvsagt fallteknikk og stabilitetstrening er viktige ingredienser i håndball. Vi hadde en fredag med tema Zumba/pilates. Siste fredag i november hadde vi nissecup som var en cup bestående av 2 lag på 25 stk hver, og hvor man i nisseutstyr spilte maraton håndball, en håndballkamp for de minste som varte i over 1 time. Det var stor stemning og pepperkaker i etterkant. Første helg i desember hadde vi diskjockey i Skøyenhallen for å lage riktig god førjuls stemning i hallen da vi hadde mange lag i aksjon på hjemmebane. Innebandy BMIL innebandy 2012 har vært er aktivt og suksessrikt år både i aldersbestemte klasser og i senior årsklassene. Vi er en av de største innebandyklubbene i Norge - spesielt i

5 aldersbestemte klasser, men har i 2012 i tillegg lykkes med vår satsning med fremragende sportslig resultater. BMIL innebandy er nå både blant de største og fremste klubbene i Norge. I 2012 jobbet vi også aktivt med klubb-byggende aktiviteter som felles bruk av BMIL innebandy T-skjorter, skjerf og BMIL flagg som skal være til glede for alle BMILs idretter og bidra til merkevaren BMIL. Skøyenhallen er hele BMIL sin festning og et kjempestort BMIL flagg markerer dette. Barneklassene I barneklassene deltar vi med en rekke lag i mini og aktivitetsrundene. Skøyenhallen benyttes optimalt med store og gode aktivitetsgrupper med samarbeid på tvers av årsklasser. Fra 9 årsklassen har alle tilbud om to hyggelige og fine treninger i uken for gutter og jenter. År 2012 er preget av systematisk samarbeid og utnyttelse av alle ressurser til beste for alle våre ivrig små helter og heltinner. Aktiviteten har fokus på gleden med lagspill og fysisk aktivitet. I aktiviteten legges vekt på grunnleggende ferdigheter for den enkelte deltaker og glede over felles aktivitet med venner og venninner. Juniorklassen Fra 12 års alder er det seriespill. Vi har en stor og flott gruppe av 12 åringer. Våren 2012 kom gutter 96 (som i hovedsak besto av gutter født i 97) til semifinalen i NM sluttspill. Guttene var kun sekunder fra NM finale, men tapte for Sarpsborg i sluttsekundene. Gutter 97 fulgte opp den gode sportslige innsatsen med finale i Plankecup høsten Jenter 93/94 var nok en gang Norges beste jr. jentelag med 1.plass i serien. Denne superårgangen av Skøyenjenter har gjennom årene fylt premieskapet i Skøyenhallen og spilt en rekke NM finaler. I år ble det stang ut og tap på sudden death i NM semifinaler. BMIL deltok med to årsklasser i Gothiacup januar jenter 16 og gutter 16. Resultatene var over forventning og vi hevdet oss på en god måte måte i en internasjonal konkurranse. Vi ønsket enda flere årsklasser til å delta på Gothiacup fremover, og satt konkrete mål for hvilke årsklasser dette var akutelt for i Marie Sveen Olsen og Camilla Bergsmark var svært betydningsfulle på det norske landslaget i VM for jenter under 19 år i Slovakia. Camilla er i historisk i norsk sammenheng og har flest U19 landskamper i Norge gjennom alle tider. Senior herrer BMIL innebandy senior rykket opp til 1. divisjon etter en meget god sesong. Første mål er å beholde plassen i 1. divisjon samt gradvis å få inn alle BMIL`s yngre talenter slik at vi kan ta ytterligere sportslige steg. BMIL har 3 seniorlag på ulike nivåer slik at alle junior gutter får et passende tilbud når de går fra junior til senior alder. Senior Damer Damer Elite gikk våren 2012 helt frem til NM finale og kamp om Kongepokalen. Dette er BMILs største sportslige prestasjon gjennom alle tider. Damer Elite spilte 5 knalltøffe

6 semifinaler mot Slevik hvor Skøyenhallen var fullstappet av supportere. NM finalen ble en fartsfylt og spennende kamp til siste sekund, men endte med 3-4 tap mot Grei Målløs. De nærmere 1000 tilskuerne i Rykkinhallen tok med seg hjem de store prestasjonene vi fikk se i en topp NM finale hvor utgangspunktet for damer elite er sportsjenter fra Skøyen skole. For flere av damespillerne er et av de store målene i 2013 landslagsspill i A-VM for Norge. BMIL innebandy har i alle år hatt god bredde med en rekke lag i aldersbestemt klasse. Vi er en av de største norske klubbene i aldersbestemte klasser. Vi imponerer i innebandy Norge spesielt sett i lys av at den betydelige lokale forankringen til Skøyen skole. År 2012 kjempet vi om Kongepokal på seniornivå kvinner, flere landslagsspillere i kvinneklassen, opprykk til 1. divsjon herrer og svært nære NM finale i to jr klasser. BMIL innebandy har gitt klubben BMIL en posisjon i norsk idrett. Med godt lederskap kombineres topp og bredde og med tydelig lokal forankring. Landslagsspillere og topputøvere, som er oppvokst i Skøyenhallen, trener våre lokale jenter og gutter. Om få år så spiller trenerne og spillerne forhåpentligvis på samme lag på høyt nivå. Erfaringene BMIL innebandy får på toppnivå, kommer til glede for BMILs innebandy store breddesatsning på Skøyens barn og unge. Fotball 2012 var et godt år preget av stor aktivitet i fotballgruppa. Vi hadde 34 lag i serien med mange gode sportslige resultater. De fleste lagene deltok i en eller flere cuper. Klubben arrangerte i 2012 TINE Fotballskole både i juni og august. Til sammen hadde vi over 160 ivrige deltakere på disse to arrangementene. BMIL cup ble arrangert for 3. gang med over 155 deltakende lag (fullt). Cupen var også i år meget vellykket både sportslig og økonomisk. Klubbens hovedtrener, Stephen Ravnaas, jobber i 60% stilling. Han har vært ansvarlig for første års 11er lag (G99), i tillegg har han trent G97-00 i vinter (2 dager/uke). Han er sportslig ansvarlig for fotballskolen, og trener A-laget. Akademi ble ingen suksess i 2012, selv om opplegget var bra klubben ønsker å jobbe mer med dette i Emilio Martinez er klubbens hovedassistent, og er en veldig viktig ressurs for oss. For 2013 er det et klart ønske å benytte Stephen & co også for de yngste lagene, samt at de er en klar ressurs for klubbens foreldretrenere. Vi ønsker en klubb som tilbyr lagene et godt sportslig og administrativt opplegg, og at det er store likhetstrekk i hvordan lagene drives dette også da vi ser store fordeler i at flere årganger samarbeider mye tettere enn hva som tradisjonelt sett har vært gjort. Satsningen på jentefotballen er styrket. Flere grep er gjort, og enda mer kan gjøres. J98, J99 og J00 hadde felles treninger gjennom hele 2012, og J98-J99 hadde felles lag i serien, godt hjulpet av J00. Dette var en stor suksess for alle årgangene, noe Pippo Martinez (trener) skal ha en stor del av ære for! Det er viktig for klubben å jobbe særskilt med jentefotballen, og dette arbeidet vil fortsette i Det å lage en egen jentekveld på Ferd kan det være et godt tiltak, det gror godt i yngre jenteårganger. Det har i det siste året vært gjennomført flere opplæringsaktiviteter for trenere og ledere. Det er en klar målsetning å øke kompetansen på våre mange dyktige trenere, hovedtrener vil bidra

7 til dette. Det er fortsatt en utfordring for klubben å få utdannet et tilstrekkelig antall kretsdommere. Styret i fotballgruppa har i 2012 fortsatt arbeidet med å videreutvikle organisasjon og struktur for fotballgruppa. Det er god rekruttering til de yngste aldersklassene. I 2012 hadde vi for første gang oppstart for årets 1. klassinger allerede om høsten, noe vi bør fortsette med! Tanken er at klubbens hovedtrener bistår yngre lag i større grad enn før. Anlegg og baneforhold Banekapasiteten for fotballgruppa er god. Det er først og fremst Ferd Stadion og Monolittenbanen som benyttes. Det er veldig mange kamper som kolliderer med treninger på Monolittenbanen, så vi skulle veldig gjerne hatt en kunstgressbane til i nærheten av Skøyen skole. Arbeid med dette pågår. Klubben disponerer også grusbanene ved Nedre Silkestrå og Smestad skole. Grunnet begrenset behov, legges det ikke ned store ressurser i disse banene. Klubbhuset er i tilfredsstillende stand, men garderobeforholdene er dårlige. Nytt styringssystem på Ferd har redusert gasskostnadene. Det er montert målere for forbruk både av gass og strøm, som kan brukes for å fininnstille varmesystemet. For å få økonomien til å gå rundt har idrettslaget omfattende utleie av banen. Økonomi Årsregnskapet er avlagt etter Regnskaps,- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè. Årsregnskapet for 2012 er gjort opp med en total omsetning på kr ,- mot kr ,- i Årsresultatet for 2012 er et overskudd på kr ,- mot ,- i Styret er tilfreds med resultatet for 2012 og klubben har en sunn og tilfredsstillende økonomi. Sum innskudd i bank og kassebeholdninger var ved årsskiftet på kr ,-. Regnskapet er i år som tidligere år ført av Debet & Kredit Regnskap AS. Sum kostnader til regnskapsføring var i 2012 på kr ,- samt kr ,- til ekstern revisjon. Kostnadene for regnskapsføring i 2012 var høyere enn 2011 men styret forventer å kunne redusere kostnaden i Styret budsjetterer med et overskudd i 2013.

8 Utstyr Bygdø Monolitten IL har utstyrsavtale med Torshov Sport A/S. Avtalen ble fornyet i 2009 og gjelder ut 2012 samt foreløpig inn i 2013 inntil ny avtale foreligger.. Det ble i 2012 opprettet utstyrsgruppe som har utført en omfattende jobb for å sjekke ut alternativer for ny utstyrsavtale. Det er etter en lang prosess konkludert med å inngå avtale med Jako. I første omgang for 1 år. Klubbhus Statens vegvesen planlegger veiutvidelse som er forventet å komme i konflikt med klubbhuset. Det vil videre bli jobbet med utvikling av alternativ plassering av klubbhus knyttet til Ferdbanen. Skøyenhallen Skøyenhallen brukes til innebandy, håndball og allidrett/ballidrett av Bygdø Monolitten Idrettslag. Det er kun BMIL som har treningstid i Skøyenhallen. For å få utnyttet hallen best mulig, er det avgjørende at gruppene samarbeider godt. I styrevedtak 6. desember 2010 er det bestemt at gruppene som benytter hallen skal fordele treningstiden intern, og at treningstiden fordeles på bakgrunn av tildelt treningstid ( nøkkel ) fra kretsen. Hallansvarlig er Gjerd Helgerud, administrativ leder i BMIL. Brannansvarlig er Jon Roar Remøy for håndball og Cecilie Strøm for innebandy. Det har i 2012 vært jobbet videre aktivt for mulig hall knyttet til eksisterende hall og garderobeanlegg. Dette med bakgrunn i mangel på hallkapasitet. Opprettholdelse av eksisterende ballbane på bakkeplan har vært viktig premiss i dette arbeidet. BMIL har jobbet primært for å få til et samarbeid med Oslo kommune i forbindelse med planlagt utvidelse av Skøyen skole. Undervisningsbygg og Utdanningsetaten har imidlertid ikke ønsket et samarbeid med BMIL.

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Redaksjonskomité: Lasse Elton Inga Bjørnsons v. 3 0969 Oslo Tlf.: 90 73 87 43 E-post: laelto@online.no Espen Østvold Rølla Vestlisvingen 70 0969 Oslo

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer