Installasjonsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning"

Transkript

1 57650A 05/10 (MBC) Installasjonsveiledning WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2 Miljøbevisst oppvarming s. 1 www.

2 INNHOLD Installasjonsveiledning HURTIGVEILEDNINGER Hurtigveiledninger... side 3 Hurtigveiledning... side 3 Oppsetting av systemet... side 5 Kun trådløst system... side 5 Testing av systemet... side 6 Feilfinning... side 7 VEILEDNING WLM2 Master og tilleggsmoduler...side 10 Koblingsskjema... side 10 Beskrivelse... side 13 Produktprogram... side 13 Tekniske data... side 13 Miljø... side 14 Gjenbruk av foreldet utstyr... side 14 Konfigurering av hele systemet... side 14 Installasjon...side 15 Elektrisk installasjon... side 15 Kobling til kjele... side 15 Pumpeutgang... side 16 Ledig reléfunksjon (X-UTGANG):... side 16 Termoelektriske elementer... side 18 Ekstern velger til nattsenkning... side 18 Romtermostater - Buss-kobling... side 19 Romtermostater - Trådløs oppsetting:... side 19 Valg av hvilke romtermostater som skal bruke hvilket termoelektrisk element... side 20 Turvannstemperaturføler og shuntmotor... side 21 Oppsetting av nettverk...side 22 Bruk av kjølefunksjoner... side 23 Regulering av varmtvann... side 23 Radiatorregulering... side 24 2-trinns oppvarming... side 24 Ferdigstillingsmodus... side 25 Utskifting av utstyr... side 25 Retningslinjer og spesielle funksjoner... side 26 Fabrikkinnstillinger... side 27 Feilvisning... side 28 Utvidelsesmodul...side 31 Konfigurering av hele systemet... side 31 Uteføler - Type WLOC-19...side 32 Innledning... side 32 Montasje... side 32 Bustilkobling - Uteføler... side 32 Sammenkobling av WLM2-produkt... side 32 Trådløst system for romtermostater...side 33 Produktprogram... side 33 Tilslutning av master og mottaker... side 33 Plassering... side 33 Master... side 33 Oppsetting av systemet... side 33 Type WLCT2...side 34 Innledning... side 34 Kom i gang... side 34 Daglig bruk av romtermostat... side 36 Programmering av tid og temperatur for digital romtermostat... side 37 Avanserte innstillinger og utlesing... side 38 Tilbakestill til fabrikkinnstillinger - romtermostater...side 42 Romtermostater...side 43 Innledning... side 43 Oppsetting... side 44 Innstilling av romtemperatur... side 45 Innstilling av driftstype for romtermostater... side 45 Gulvføler - WLTD og WLCT2... side 46 s. 2

3 Hurtigveiledninger HURTIGVEILEDNINGER Hurtigveiledning WLM2-Styreenhet AO-Modul WLM2-master AO-Modul AO Modulkabel Kanal 1 Kanalvelger Rørfordeler WLM2-master BR965A21a_NO BR965A24a_NO BR965A21a_NO Termoelektrisk element 1 Termoelektrisk element 2 Termoelektrisk element x Vi anbefaler at det tegnes et arrangement på baksiden av brukerhåndboken før installasjonen starter. Det vil vise rørkretser til de forskjellige rommene og lette tildelingen av riktig kanalnummer i WLM2-systemet. Monter master og AO-moduler riktig på veggen i overensstemmelse med forskrifter for elektriske installasjoner. Koble til AO-modulen med den spesialkabelen som ligger i esken. Monter romtermostater i rommet, og sett kanalvelger i overensstemmelse med nummeret til det termoelektriske element som regulerer rommet. Ved ledningsførte romtermostater kobles nå 2-lederbussen til masteren eller AO-Modul, kontroller at polariteten blir riktig. Sett i batterier i trådløse romtermostater. NB: Ved romtermostat med gulvfølere, se egne veiledninger vedlagt romtermostatene/- regulatorer. Hvis romtermostaten er av trådløs type, kobles mottakeren (WLRC-19) med spesialkabel vedlagt mottakeren. B A -- + Blå Rød Brun Gul s. 3 BR965A26a_NO

4 WLM2-master Termiske styreelementer 5 Koble termoelektrisk element til utgangskanal på masteren i overensstemmelse med kursmerkingen på rørfordeleren. (se områdeplan). Termoelektrisk element nr. 1 på rørfordeleren til utgang nr. 1 på Master. Termoelektrisk element nr. 2 på rørfordeleren til utgang nr. 2 på Master. osv. Styreelement 1 Styreelement 2 Styreelement 3 Manifold BR965A25a_NO Styreenhet 6 Uteføler WLOC-19 (kun FS Master): Monter på nordvegg hvor den ikke er utsatt for direkte sollys. Koble til 2-ledet romtermostatbuss eller til termoelektrisk element, sørg for riktig polaritet. BR965A22a_NO FLYTDIAGRAM WLM2-master 7 Koble til 230/240 V AC spenning, sirkulasjonspumpe til gulvvarme og kjele i overensstemmelse med forskrifter for elektriske installasjoner (Ved FS Master tilkobles shuntmotor og turvannsføler). Strømforsyning Shuntmotor Hovedpumpe Kjele Sekundær pumpe BR965A20a_NO s. 4

5 Oppsetting av systemet HURTIGVEILEDNINGER Slå på strømmen. Innstill klokke på alle WLCT2 digitale klokketermostater: a. Hvis timesifrene ikke blinker, trykk inn knappen med klokkesymbol, ellers... b. Innstill timer og trykk OK. c. Innstill minutter og trykk OK. d. Innstill dagnummer (1 = mandag) og trykk OK. I tillegg til regulering i eget rom kan WLCT2 klokketermostat brukes til å velge nattsenkingsperioder og temperaturer på andre romtermostater (kanaler). Hvis dette ønskes, skal WLCT2 klokketermostat stilles inn som følger: a. Gå inn i InFo -menyen ved å holde inne opp- og ned-knappen samtidig i 4 sekunder. b. Finn ArEA -menyen med ned-knappen og trykk OK. c. Displayet viser CH 1 (kanal 1). - Trykk på OK-knappen. - Velg På hvis denne kanalen (romtermostaten) skal styres av WLCT2 digital klokketermostat, eller AV hvis den ikke skal. - Trykk OK-knapp for å gå til neste kanal (CH 2), og gjenta dette trinnet til alle aktuelle kanaler er satt til På. d. Etter at alle kanalene er satt opp, går du til ESC -menyen, og trykker OK. NB: Hvis det ønskes forskjellig tider og temperaturer for andre kanaler (romtermostater) innenfor systemet, kan flere WLCT2 digitale klokketermostater brukes. Man må passe på ikke å velge en kanal på på mer enn en WLCT2 digital klokketermostat. Kun trådløst system: PÅ AV FELLES HOVEDPUMPE X-RELÉ DRIFTSTILSTAND LÆREMODUS KJELEPRØVE INSTALLASJONSMODUS BR965A30c_NO Set-knapp Kanalvelger BR939A17B_NO Jumper Slå på DIP-3 for å aktivere læremodus: Nå skal alle romtermostatene stilles inn: - Analoge romtermostater (TA,TD,TM,TP) ved å trykke inn intern init-knapp (set-knappen) til det høres et bipp. - Digital romtermostater (CT) ved å trykke på knappen med klokkesymbol til det høres et bipp. Slå av DIP-3 for å deaktivere lærefunksjon: Læringsmodusknapp s. 5

6 Testing av systemet: 1. Slå på DIP-3 for å aktivere lærefunksjon: - På-lampen blinker hurtig 2. Hvert rødt kanallys på masteren skal nå lyse hvis det er en romtermostat på den aktuelle kanalen. 3. Slå av DIP-3 for å deaktivere læremodus igjen på-lampen holder opp med å blinke. 4. Sett alle justerbare temperaturinnstillinger på romtermostaten til minimum. 5. Slå på DIP-1 på masteren for å aktivere installasjonsmodus (installasjonsmodus er aktiv i 2 timer - Pumper, kjele, shuntmotor og termoelektriske elementer skal nå være av). 6. Sett temperaturinnstilling på regulerbar romtermostat i rom 1 til maksimum. Den røde kanal 1-lampen skal lyse og termoelektrisk element på utgang nr. 1 aktiveres, og åpner etter 1-3 minutter, avhengig av typen av termoelektrisk element. Viktig: Hvis romtermostaten er trådløs kan det være en forsinkelse på opp til 5 minutter før kanallampen lyser. 7. Kontroller at gulvvarmepumpen går, og at shuntmotoren (kun FS master ) åpner. 8. Gjenta trinn 6 i alle rom. 9. Testfunksjon for kjele: Slå på DIP-2. Dette lukker startreleet til kjelen i 1 minutt. 10. Avslutning av alle prøver: - Slå av DIP-1 for å deaktivere installasjonsmodus. Slå av DIP-2 for å deaktivere kjeleprøve. - Sett alle temperaturknapper til standardinnstilling Romtermostater (TA,TD,TM,TP) til null (senterposisjon). Romtermostater (CT) anbefalt til 21 C. - Sett alle funksjonsvelgere på TM og TD romtermostater til automatisk (klokkesymbol). 11. Systemet er nå i automatisk drift. NB: Andre viktige innstillinger kan finnes i brukerhåndboken som vist nedenfor: Temperatur AV (frostsikring) side 7 Minimum & maksimum gulvtemperaturer side 7 Maksimum turvannstemperatur side 8 Uteføler side 8 s. 6

7 Feilsøking: Problem Mulig årsak & løsning HURTIGVEILEDNINGER Kanallys tennes ikke. (I læringsmodus) (I installasjonsmodus når romtermostaten er aktivert (still inn til maksimum)) Termoelektrisk element på rørfordeler har ikke åpnet etter 3 minutter. Kontroller at lyset blinker raskt. I motsatt fall settes DIP-3 til ON. 2-lederbuss kan være feil tilkoblet. Spenning ved hver romtermostat må ikke være lavere enn 4,0 V (kontroller + & - sekvenser og kortslutning) Kontroller at batteriene på trådløse romtermostater er satt i korrekt. Er det trykt på Init.-knappen? Kontroller at WLRC-19 (mottaker) ved trådløse romtermostater er koblet til korrekt. Er AO-Modul riktig koblet til master for kanal Kontroller at romtermostaten i rommet er stilt inn til riktig kanalnummer. Funktionsvelgeren på romtermostaten kan være litt ute av stilling. Prøv å drei den litt og innstill den på ny. Master er ikke i installasjonsmodus etter 2 timer vil masteren automatisk deaktivere installasjonsmodus vennligst tilbakestill DIP-1. Kontroller at romtermostaten i rommet er stilt inn til riktig kanalnummer (to romtermostater kan være byttet om). Kontroller at rødt kanallys er på. Termoelektrisk element for rommet er ikke koblet til riktig utgang på masteren. Dårlig kontakt mellom termoelektrisk element og klemmer. Termoelektrisk element kan ha feil eller være låst manuelt. s. 7 Gulvvarmepumpe starter ikke i installasjonsmodus Dårlig kontakt mellom pumpe og klemmer. Installasjonsmodus er ikke aktivert. Feil på pumpe.

8 Utgangsrelé for hovedpumpe, kjøling, maksgrenseventil eller andre komponenter. Feil ved tilkobling (utgangsrelé har potensialfrie kontakter, se hovedkoblingsskjema for riktig tilkobling). Dårlig forbindelse mellom klemmer og tilkoblede komponenter. Installasjonsmodus er ikke aktivert. Feil på tilkoblet utstyr. Kjelen starter ikke (Lysdiode lyser) Feil ved tilkobling (utgangsrelé har potensialfrie kontakter, se hovedkoblingsskjema for riktig tilkobling). Dårlig forbindelse mellom klemmer og tilkoblede komponenter. Installasjonsmodus er ikke aktivert. Feil på tilkoblet utstyr. (Lysdiode lyser ikke) Tidsforsinkelse er aktivert. Kun FS master - shuntmotor ikke mer enn 20 % åpen. Ikke noe varmebehov fra romtermostater. Master er i kjølefunksjon. Shuntmotor fungerer ikke korrekt (I installasjonsmodus) Feil tilkobling, se hovedkoblingsskjema for riktig tilkobling. Feil på ventil/styreelement. Feil på styreelement. (Ventilsykluser mellom åpen og lukket i vanlig driftstilstand) Kontroller hva som skjer hvis føler og/eller utemodul mangler. Ventilen kan være overdimensjonert. Gulvføler på tursiden kan være utsatt for varmepåvirkning. s. 8 Turvannstemperatur er svært høy. (Disse problemer kan rettes ved å endre PI-innstillinger se hovedhåndbok).

9 Rommet er for kaldt. (Etter drift i minst 48 timer) Romtermostaten er montert i en posisjon som har en avvikende temperatur i forhold til resten av rommet. F.eks. montert på en yttervegg eller nær en varmekilde. HURTIGVEILEDNINGER Rommet er for varmt. (Etter drift i minst 48 timer) Hvis rommet reguleres av en CT romføler, må man kontrollere at tid og temperatur er riktig stilt inn. Hvis romtermostaten har en overstyringsbryter (TM eller TD), kan bryteren være satt i av eller natt -stilling. For rom med gulvfølere kan innstillingen av maksimum gulvtemperatur hindre at rommet får ønsket temperatur. Utilstrekkelig oppvarmingskapasitet for anlegget. Dårlig isolering som gir stort varmetap. Dette kan skyldes trekk inne i veggens hulrom. Romtermostaten er montert i en posisjon som har en avvikende temperatur i forhold til resten av rommet. Hvis rommet reguleres av en CT romtermostat, må man kontrollere at tid og temperatur er riktig stilt inn. Hvis romtermostaten har en funksjonsvelger (TM eller TD), kan bryteren være satt i fast komforttemperatur -stilling. For rom med gulvtermostater kan innstillingen av minimum gulvtemperatur medføre at rommet får høyere temperatur enn stilt inn. Solinnstråling eller ekstern varmekilde. s. 9

10 veiledning WLM2 gulvvarmestyring Koplingsskjema WLM2 FS Sikring NETT KJELE X- UTGANG NB: Husk at spenningen på de termoelektriske elementene, 230 V eller 24 V, må være den samme som på masteren. TERMOELEKTRISKE ELEMENTER Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 DISP. FØLER SEK. GULV- VARME- PUMPE FØLER/STYREENHET- SPENNINGS- BUSS FØLER 2-leders lavspenningsbuss mellom. Koble + til + og til Termostatene kan kobles i den vanlige stjerneformasjonen, eller de kan kjedekobles. Se veiledningen for ytterligere forklaring. SHUNTVENTIL 0-10V RJ14 NETTVERKSBUSS NETTVERKSBUSS UTVIDELSESMODUL UTVIDELSESMODUL Nettstrøm 230V AC fra 10 A sikret skillebryter KJELE X-UTGANG Potensialfri utgang til kjelestyring Potensialfri X-utgang Sekundær pumpe 230 V Maks 6 A APP.- FØLER Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 EKST. BRYTER TERMOELEKTRISKE ELEMENTER Nr. Nr. Nr Følerhoder Tidsstyring m/spenningsfrie kontakter. Åpne brytere til nattsenkning FØLER/STYREENHET- BUSS SHUNTVENTIL 24 VAC Utekompenseringsenhet (hvis montert) Shuntventilregulator BR969A11a_NO FELLES HOVEDPUMPE X-RELÉ DRIFTSTILSTAND LÆREMODUS KJELEPRØVE INSTALLASJONSMODUS BR965A30c_NO Ønsket styring av X-utgang DIP-5 DIP-6 DIP-7 Kjelepumpe OFF OFF OFF Maksgrenseventil ON OFF OFF Kjøleutstyr/modul OFF ON * Alternativt kjøleutstyr/modul ON ON * Differensialtermostat OFF OFF ON ON=opp OFF=ned s. 10 PÅ AV * ON= Aktuatorutgang nr. 1 blir brukt som et På/Av-signal for en avfukter.

11 Koplingsskjema WLM2 BA Sikring NETT KJELE X- UTGANG NB: Husk at spenningen på de termoelektriske elementene, 230 V eller 24 V, må være den samme som på masteren. TERMOELEKTRISKE ELEMENTER Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 DISP. SEK. GULV- VARME- PUMPE FØLER/STYREENHET- SPENNINGS- BUSS FØLER 2-leders lavspenningsbuss mellom termostater/mastere. Koble + til + og til Termostatene kan kobles i den vanlige stjerneformasjonen, eller de kan kjedekobles. Se veiledningen for ytterligere forklaring. RJ14 NETTVERKSBUSS NETTVERKSBUSS UTVIDELSESMODUL UTVIDELSESMODUL Nettstrøm 230V AC fra 10 A sikret skillebryter KJELE X-UTGANG Potensialfri utgang til kjelestyring Potensialfri X-utgang Sekundær pumpe 230 V Maks 6 A APP.- FØLER Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 EKST. BRYTER TERMOELEKTRISKE ELEMENTER Nr. Nr. Nr Følerhoder Tidsstyring m/spenningsfrie kontakter. Åpne brytere til nattsenkning FØLER/STYREENHET- BUSS Utekompenseringsenhet (hvis montert) BR969A27A_NO s. 11

12 Koplingsskjema WLM2 AO Sikring NB: Husk at spenningen på de termoelektriske elementene, 230 V eller 24 V, må være den samme som på masteren. 2-leders lavspenningsbuss mellom termostat/master. Koble + til + og til Termostatene kan kobles i den vanlige stjerneformasjonen, eller de kan kjedekobles. Se veiledningen for ytterligere forklaring. BR969A28a_NO NETT TERMOELEKTRISKE ELEMENTER Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 SEK. GULV- VARME- PUMPE FØLER/STYREENHET- BUSS RJ14 UTVIDELSESMODUL UTVIDELSESMODUL Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 FØLER/STYREENHET- BUSS Nettstrøm 230V AC fra 10 A sikret skillebryter Sekundær pumpe 230 V Maks 6 A TERMOELEKTRISKE ELEMENTER Nr. Nr. Nr Følerhoder Utekompenseringsenhet (hvis montert) s. 12

13 Beskrivelse Type WLM2 gulvvarmestyring er egnet til tilkobling av flere romtermostater og termoelektriske elementer til et gulvvarme- eller radiatorbasert varmesystem. Romtermostaterne krever 230 V eller 24 V fase og null-leder må IKKE være forbundet. Kun OJ romtermostater type WLxx som er forberedt til 2-leder eller trådløs kommunikasjon kan brukes. WLM2 gulvvarmestyring s. 13 Produktprogram Tekniske data Produkt Følerhode.. Type Master til 8 soner 230 V AC WLM2-1BA (standard) Master til 8 soner med display 230 V AC WLM2-1FS (digital) Master til 8 soner 24 V WLM2-3BA (standard) Master til 8 soner med display 24 V WLM2-3FS (digital) Tilleggsmodul for 6 soner 230 V AC WLM2-1AO Tilleggsmodul for 6 soner 24 V WLM2-3AO TEKNISKE DATA Strømforsyning V AC +10/-15 %, 50 HZ Maks. belastning pumper og termoelektriske elementer...10 A Kjelerelé...Potensialfritt signal. Maks. 4 A Hovedpumpe (potensialfritt relé)...potensialfritt signal. Maks. 4 A Sekundær pumpe V AC, 50 Hz Maks. 4 A Termoelektriske elementer: WLM2-1BA... 8 x 230 V WLM2-1FS... 8 x 230 V Maks. 2 A pr. utgang. Maks. 5 A totalt WLM2-3BA... 8 x 24 V WLM2-3FS... 8 x 24 V Maks. 10 VA pr. utgang. Maks. 35 VA totalt Ekstra ekstern velger (tidsstyring) til nattsenkning...åpen klemme til nattsenkning Lukket klemme til dagsdrift Romfølerbuss, 2-leder lavvolt... busssignal fra romtermostater Ekstra data til WLM2-1FS & WLM2-3FS (gjelder ikke basisversjon) Føler og grenseføler... NTC type ETF-1899A til vanntemperatur Styresignal til shuntmotor V DC Strømforsyning til shuntmotor V AC Maks. 6 VA

14 Miljø Hjelp oss med å verne miljøet ved å kaste emballasjematerialet i henhold til nasjonale bestemmelser for avfallsbehandling. Gjenbruk av foreldet utstyr Apparater med dette merket må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall. De må samles inn separat og kasseres i henhold til lokale bestemmelser. Konfigurering av hele systemet Hver master kan styre 8 varmesoner, som hver kan bestå av en eller flere rørsløyfer, med et eller flere termoelektriske elementer. Disse sonene omtales senere i denne bruksanvisningen som kanal 1 til 8. Hvis du vil styre mer enn 8 soner, er det nødvendig å installere tilleggsmodul (AO)-modul, som hver kan gi 6 ekstra utganger. Den AO-modulen styrer kanal 9 til 14. Type WLM2-1BA og WLM2-3BA Grønn: Strømforsyning tilkoblet Rød: Nattsenking aktiv Blinker rødt: Viser feil Type WLM2-1FS og WLM2-3FS Hovedkjelepumpe (primær) går (hvis installert) Sekundær gulvvarmepumpe går Signal til start av kjelen er aktivert 1..8 Sone 1 til 8 viser at varmen er på s. 14 Type WLM2-1AO og WLM2-3AO

15 veiledning Installasjon Monter WLM2 master på en hensiktsmessig vegg. Det vil generelt være mest hensiktsmessig å plassere enheten innenfor 0,8 meter fra rørfordeleren siden de fleste termoelektriske elementene er utstyrt med 1 m kabel. Kablene trekkes frem til klemmene enten gjennom utsparingene i dekslet eller ved å trekke kabelene gjennom utsparingene i bunnen av boksen. Det sidste anbefales. Elektrisk installasjon Fig. 3 NETT BR969A13a_NO KONTROLLER AT ALL LEDNINGSFØRING ER UTFØRT I OVERENSSTEMMELSE MED LOKALE KRAV TIL ELEKTRISKE INSTALLASJONER. Når installasjon er ferdig, monteres dekslet på masteren med de medfølgende skruene. Spenning WLM2 krever en 230 V AC strømforsyning til de klemmene som er markert L, N & E. Nettstrøm 230V AC fra 10 A sikret skillebryter Kobling til kjele Fig. 4a NETT KJELE BR969A14a_NO Masteren har en potensialfri reléutgang som kan brukes til å styre en kjele, eller til å åpne en motordrevet ventil. A) For å regulere en kjele som krever 230 V (L) signal trekkes en ledning fra L til klemmen merket BOILER - B1. Forbind kjele L til klemme merket BOILER B2. Forbind kjele Ns klemme med klemme N på masteren og kjele E med klemme E på masteren (se fig. 4a). B) Ved styring av en kjele som har to dedikerte klemmer til fjernstyring (f.eks. fra en romtermostat), kobles disse klemmene til B1 og B2 på masteren. B1 og B2 klemmene er potensialfrie så de kan brukes til både en 240 V og en 24 V krets fra kjelen. Nettstrøm 230V AC fra 10 A sikret skillebryter KJELE s. 15

16 Fig. 4b NETT KJELE BR965A33A_NO C) Regulering av motorstyrt ventil: På mange motordrevne ventiler er strømledningene farget BRUNE og BLÅ. I dette tilfellet kobles BRUN til klemme B2 under teksten BOILER og BLÅ til N-klemmen på masteren. Deretter fra L (230 V) til klemmer merket Boiler B1. Kjelereleet vil bli satt under spenning etter en forsinkelse på 10 sek. etter start av hovedpumpe. Nettstrøm 230V AC fra 10 A sikret skillebryter Basisversjon uten display. Type WLM2-1BA og WLM2-3BA. Kjelereleet vil stoppe hvis det ikke er målt noe varmebehov av romtermostaterne. BRUN BLÅ GRØNN/GUL Motordrevet ventil ORANSJE GRÅ Signalbryter for kjele Versjoner med display. Type WLM2-1FS og WLM2-3FS. Disse enhetene har turvannstemperaturstyring, og kjelereleet vil slås på PÅ når en reguleringsventil er nådd til 20 % åpen, og vil være på så lenge det er et varmebehov. Pumpeutgang Fig. 5 KJELE X- UTGANG SEK. GULV- VARME- PUMPE BR969A15b_NO Master har en utgang til sirkulasjonspumpen for gulvvarmekretsen (sekundær pumpe). Utgangen for spenning etter en 180 sek. forsinkelse når en romtermostat åpner for varme. Forsinkelsen skal gi det termoelektriske elementet tid til å begynne å åpne. 230 V AC pumpen kan kobles direkte til klemmene L og N under teksten Sec. UFH Pump. Koble pumpens E-klemme (jord) til E (jord) på masteren. Pumpen må ikke bruke mer enn 4 A ved 230 V under oppstart. Det er en forsinkelse på 1 minutt etter at varmebehovet fra romtermostaten er borte. KJELE X-UTGANG Potensialfri utgang til kjelestyring Potensialfri Sekundær X-utgang pumpe 230 V Maks 6 A Ledig reléfunksjon (X-UTGANG): Forsinkelsestid: Sekundær gulvvarmepumpe X-utgang (konfigurert som hovedpumpe) 180 sek. 190 sek. Fig. 6a KJELE KJELE X- UTGANG X-UTGANG SEK. GULV- VARME- PUMPE BR969A15b_NO Alle WLM2 master er har et relé som kan benyttes til en rekke formål. Releet har en potensialfri utgang og sitter på kretskortet som vist på tegningen. Funksjonen til reléet er bestemt av innstillingen til DIP-bryterne. Funksjonen som reléet kan utføre, og tilsvarende DIP-bryterinnstillinger, er som følger: Ønsket styring av X-utgang DIP-5 DIP-6 DIP-7 Kjelepumpe AV AV AV Maksgrenseventil PÅ AV AV Kjøleutstyr/modul AV PÅ * Alternativt kjøleutstyr/modul PÅ PÅ * Differensialtermostat AV AV PÅ s. 16 Potensialfri utgang til kjelestyring Potensialfri X-utgang Sekundær pumpe 230 V Maks 6 A PÅ=opp AV=ned

17 WLM2 gulvvarmestyring Fig. 6b PÅ AV Fig. 6c FELLES HOVEDPUMPE X-RELÉ DRIFTSTILSTAND LÆREMODUS KJELEPRØVE INSTALLASJONSMODUS BR965A30c_NO Fig. 6d X reléutgangen er potensialfri som vist i fig. 6a. Hvis releet skal brukes som vender mellom L & N-bryter, skal det føres en ledning fra nettklemmen L til C1, koble komponenten L til C2, og komponenten N til nettklemmen N. Kjelepumpe: Utgangen fra releet kan brukes til å slå på en primær pumpe fra masteren der det er behov for dette. Releet blir aktivert 10 sekunder etter at sirkulasjonspumpen til gulvvarmekretsen er startet. Maksgrenseventil: Denne funksjonen brukes der det er nødvendig med ekstra sikring for å hindre kjelevann i å strømme ut i gulvvarmekretsen når systemet er av, eller når matevannet er over 65 C. En ekstra termostat (ETF-1899A) og en soneventil er koblet som vist på bildet. Kjøleutstyr/-modul: Reléutgangen kan brukes som potensialfritt signal for en varmepumpe, eller en K-MOD vendemodul hvor en kjøler brukes for å levere kjølevann. Reléet er på når det er behov for kjøling. Alternativene kjøleutstyr/-modul: Relésignalet er alltid på ved kjøling og av ved oppvarming. Differensialtermostat: Reléutgangen kan brukes som en utgang som muliggjør alternative energikilder, som for eksempel solcellepanel. For å bruke denne samtidig med turvannsensoren, trenger man en tilleggstermostat (ETF-1899A) kalt applikasjonssensor, for å måle temperaturen på akkumulatortanken til den alternative energikilden. Hvis systemet får beskjed om at denne temperaturen (via applikasjonssensoren) er mer enn 3ºC høyere en turvannstemperaturen, aktiverer systemet X-utgangen. Utgangen regulerer da en ventil og/eller en pumpe, slik at den alternative energikilden blir valgt. Maksgrenseventil Applikasjonssensor (maksgrensesensor) Turvannsføler (hvis montert) KJELE T. FORDELER s. 17 R. FORDELER BR965A44a-NO 2010 OJ Electronics A/S

18 Termoelektriske elementer Fig. 7 TERMISKE STYREELEMENTER Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 BR969A16a_NO Disse termoelektriske elementene er montert på rørfordeleren til gulvvarmem og styrer tilførselen av vann gjennom de forskjellige sløyfene. Spenningen på de termoelektriske elementene, 230 V eller 24 V, må være den samme som på masteren. Master type WLM2-1BA og WLM2-1FS er til 230 V termoelektriske elementer, og master type WLM2-3BA og WLM2-3FS er til 24 V termoelektriske elementer. Opp til 8 forskjellig soner kan styres av masteren. Koble de termiske styreelementene på sløyfen(e) til hver sone til de tilsvarende klemmene på masteren. Termoelektriske elementer til sone 1 må være koblet til utgangsklemme 1, og termoelektriske elementer til sone 2 må være koblet til utgangsklemme 2, mv. Utgang 1 Utgang 2 Utgang 3 Utgang 4 Utgang 5 Utgang 6 Utgang 7 Utgang 8 TERMISKE STYREELEMENTER Nr. Nr. Nr Følerhoder Retningslinjer Mer enn ett termoelektrisk element kan være koblet til en enkelt klemme dersom elementene styres av samme romføler. Koble brun ledning til L-klemme, og blå ledning til N-klemme. Når installasjon er avsluttet, kontrolleres det at romtermostaten i f.eks. rom (sone) 1, betjener de(t) riktige termoelektriske elementene til dette rommet på rørfordeleren. Hvis hodene ser ut til å være i feil posisjon på rørfordeleren, kan det være lettere å endre dem på rørfordeleren, enn å koble dem om på masteren. Ekstern velger (tidsstyring) til nattsenkning Fig. 8 DISP. BR969A17a_NO Fra fabrikken leveres masteren med en bro i bryter-/tidsstyringsklemmene I & O. Settpunktet til dagtemperatur er som standard 20 C og nattetemperaturen 15 C. Disse standardinnstillingene kan endres hvis masteren har display. Aktuelt settpunkt for masteren kan endres fra dagtemperatur til nattetemperatur og vice versa med input fra en ekstern velger eller tidsstyring. Inputet må være en spenningsfri bryter og det skal åpne kretsen til nattetemperaturen og lukke kretsen for dagtemperaturen. Når den eksterne velgeren eller tidsstyringen brukes til å skifte til nattsenking, vil dette overstyre enhver tidsinnstilling i en WLCT2 digital klokketermostat, inkludert enhver romtermostat som er med i en gruppe tildelt den romtermostaten. Kan også benyttes til GSM ring hytta varm og til å stoppe/senke anlegget ved kjølefunksion (signal fra kjøleanlegg/ventilajonsanlegg) EKST. BRYTER Tidsstyring m/spenningsfrie kontakter. Åpne brytere til nattsenkning s. 18

19 Romtermostater - Buss-kobling WLM2 gulvvarmestyring Fig. 9a Romtermostater - Trådløs oppsetting: Fig. 12 FØLER/STYREENHET- BUSS FØLER/STYREENHET- BUSS Følere/regulatorer Koble + til + og til BR969A18a_NO BR939A17B_NO Jumper Kun OJ romtermostater type WLxx som er forberedt til 2-lederkommunikasjon kan brukes. Standard installasjonskabel, maksimum 2 x 0,25 mm 2 kan brukes. Romtermostatene kan kobles i den vanlige stjerneformasjonen, eller de kan kjedekobles se fig. 9b + fig. 9c. Masteren har 4 sett polklemmer merket Room sensor BUS som kan brukes til tilkobling av 2-leder-signal fra romtermostatene. Det er 4 identiske sett polklemmer til bekvem installasjon. En vilkårlig romtermostat kan kobles til et vilkårlig klemmepar. Den totale lengden av 2-leder-systemet er opp til 300 m med en maksimum lengde på 100 m mellom hver romtermostat. Husk å koble + til + og - til. Fig. 9b Der hvor det brukes trådløse romtermostater (WLTx-29) skal WLM2 master settes i læremodus. Gjør slik: TERMOSTATER KOBLET I STJERNEFORMASJON MASTER 1. Slå på DIP-3 for å aktivere lærefunksjon på masteren : 2. Sett kanalvelgeren på aktuell kanal for den enkelte romtermostat. BR935A03a_NO Fig. 9c TERMOSTATER KOBLET I SERIE Fig. 13 MASTER s. 19 Set-knapp Kanalvelger 2. Nå skal alle romtermostatene stilles inn: Romtermostater (WLTA, WLTD, WLTM, WLTP) ved å trykke på intern init-knapp (set-knappen) til det høres et bipp (se fig. 12). Digital klokketermostat (WLCT2) ved å trykke på knapp med klokkesymbol til det høres et bipp (se fig. 13). 3. Slå av DIP-3 for å deaktivere lærefunksjon. Læringsmodusknapp

20 Valg av hvilke romtermostater som skal bruke hvilket termoelektrisk element Fig. 10 BR939A01C_NO Hver romtermostat kan stilles inn til å betjene en bestemt utgang som igjen styrer de termoelektriske elementene på rørfordeleren. Under frontdekslet til romtermostaten er det en velger, og nummeret på dens utgang (dens CH-kanal) kan stilles inn med en skrutrekker (se fig. 10). Opp til 14 kanaler kan stilles inn på velgeren, og det er to hjelpekanaler (se senere). En WLM2 master har 8 utganger og ekstra slave-modul med 6 utganger som kan kobles til og skape et system med 14 individuelle soner. Legg merke til at kanal 10 til 14 er markert som A til E på velgeren. Jumper En romtermostat som er stilt inn til CH1, vil aktivere det termoelektriske elementet som er koblet til utgang 1 på masteren. Kanalnummeret kan velges uten noen virkning på systemet. Kanalen til romtermostaten kan endres etterpå om nødvendig. Hvis to romtermostater er plassert i det samme rommet og stilt inn til samme kanal, vil temperaturen reguleres etter middelverdien til de to termostatene. Kanalvelger Kanal 0: Hver romtermostat leveres med bryteren i posisjon 0 for å sikre at den må innstilles for å fungere riktig. Kanal 0 kan også brukes til en klokketermostat som styrer en gruppe av romtermostater der reguleringsstedet bør være et sentralt sted, f.eks. kjøkkenet, i stedet for i det området der termostatene er installert. Når den innstilles til kanal 0 betyr det at tider og temperaturer stilles inn på WLCT2 for den gruppen, men at WLCT2 ikke selv vil regulere en bestemt utgang. Kanal 1..14: En romtermostat som er stilt inn til kanal 1 vil aktivere det termoelektriske elementet som er koblet til utgang 1 på masteren. Hvis flere romtermostater er stilt inn til samme kanalnummer, vil de reguleres på følende måte: - Aktuell romtemperatur beregnes som et gjennomsnitt. - Settpunkt for romtemperatur beregnes som et gjennomsnitt. - Hvis en grenseføler er koblet til romtermostatene: Brukes den lavest verdien for en termostat som MIN grenseverdi. Brukes den høyeste verdien for en termostat som MAKS. grenseverdi. Kanal 15 (posisjon F på bryteren): Selskaps- og feriefunksjon. Spesialfunksjon se FUNKSJONALITET. s. 20

21 Turvannstemperaturføler og shuntmotor WLM2 gulvvarmestyring Fig. 11 SHUNTMOTOR 0-10V Y + SHUNTMOTOR 24 VAC Shuntmotor BR965A19b_NO y X For IVAR-Belimo 1 = 2 = + 3 = Y s = X (brukes ikke) Føler for turvannstemperatur Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på standardutgaven av master er i versjon WLM2-1BA og WLM2-3BA. Turvannsføleren kobles direkte til masteren ved klemmene markert turvannsføler. Føler type ETF-1899A må brukes. Temperaturtermostaten skal plasseres på turvannsrøret til gulvvarmesystemet. Hvis det er montert en gulvføler uten en standard uteføler (WLOC) vil masteren styre maksimum vanntemperatur. Standard fabrikkinnstilling er 37 C, men denne verdien kan endres via displayet. Hvis en uteføler (WLOC) er koblet til systemet, vil masteren regulere turvannstemperaturinnstillingen etter utetemperaturen. En standard kompensasjonskurve er programmert fra fabrikken. Ved behov kan kurven endres, se BRUKERHÅNDBOK, MASTER TYPE WLM2. Elektrisk styrt shuntmotor Det er mulig å styre en shuntmotor med masterene WLM2-1FS og WLM2-3FS Motoren skal drives med 24 V AC (Maks. 6 VA) og reguleres vha V DC-signal. Den skal konfigureres slik at den lukker ventilen hvis det ikke er et varmebehov (0 V DC-signal). Styresignalet kan om nødvendig vendes til 10-0 V via masteren s menysystem. Reguleringen av shuntmotorens master er P + I, og parametre kan om nødvendig endres i masterens menysystem. Kontakt leverandøren for flere opplysninger. s. 21

22 veiledning Oppsetting av nettverk Styring av sirkulasjonspumpe for hver krets Krets 2 I store bygg med mer enn 14 soner hvor det brukes flere rørfordelere, er det mulig å bruke flere mastere til ett enkelt nettverk. En master kan innstilles til å være nettverkets master ved å sette begge kodevelgere til null (se bilde). WLM2-BA/FS 2,1 WLM2-BA/FS 2,2 WLM2-BA/FS 2,3 Etterfølgende master (opp til ni) kobles som en streng hvor alle benytter samme pumpe. Kjele 4-ports ventil WLM2-FS 0,0 WLM2-AO Krets 1 WLM2-BA/FS 1,1 WLM2-BA/FS 1,2 Nettverksforbindelse WLM2-BA/FS 1,3 BR-0965-A01a-sh_NO Hvis det brukes mer enn en pumpe, må det benyttes en streng for hver pumpe. (se tegning nedenfor) På den første strengen må alle venstre kodevelgere settes til 1, og høyre kodevelgere må settes fra 1 til 9. På den andre strengen må alle venstre kodevelgere settes til 2, og høyre kodevelgere må settes fra 1 til 9. Denne nummereringen kan fortsettes opp til 15 strenger. Alle master er koblet til hverandre vha. spesiell kabel i RJ14 kontakt 1 eller 2. Den siste masteren på første streng må være koblet til den første masteren på den andre strengen osv. WLM2-Master 1 WLM2-Master 2 En FS master kan brukes som nettverkets master for sentral styring av turvannsblandingen og for innog utkobling av kjelen. BR965A21a_NO Veksling mellom kjøling og oppvarming for hele nettverk kan styres av nettverkets master med WLAC-1 grensesnittsmodulen koblet til termostatbussen. Hovedkabel s. 22

23 Oppsetting av nettverk Bruk av kjølefunksjoner PÅ AV FELLES HOVEDPUMPE X-RELÉ DRIFTSTILSTAND LÆREMODUS KJELEPRØVE INSTALLASJONSMODUS Regulering av varmtvann BR965A30c_NO Type WLH-19 FØLER/STYREENHET -BUSS BR965A32a_NO I tillegg til å styre oppvarmingen kan alle WLM2 master styre kjølesystemet. For å benytte kjølefunksjonen må det kobles til en grensesnittsmodul WLAC og en fuktighetstermostat WLH. På BA master er det også nødvendig å montere en føler (ETF-1899) på returvannsledningen fra gulvet for å hindre kondensdannelse. WLAC må være montert i en hensiktsmessig posisjon for brukeren, og festet til termostat-bus som vist på bildet. Hvis et BMS system brukes til å velge mellom oppvarming og kjøling, skal det potensialfrie BMSsignalet kobles til WLAC, men funktionsbryteren på høyre side av WLAC-en må settes til oppvarming (i denne situasjonen har BMS-signalet prioritet, og vi anbefaler at funktionsbryteren fjernes for å hindre feilaktig overstyring). Vha. en WLH fuktighetsføler kan systemet begrense dannelsen av kondens på gulvoverflater som følge av høy luftfuktighet. WLH-en må være montert i et rom som er representativt hva luftfuktighetsnivå i bygningen angår, og koblet til termostat-buss (mer enn en WLH kan brukes om nødvendig f.eks. på forskjellige etasjer i bygningen). Hvor mer enn én fuktighetesføler er i bruk, vil masteren bruke den termostaten som måler den høyeste luftfuktigheten som utgangspunkt for reguleringen. Hvis det benyttes en avfukter, kan den kobles til via et relé som bruker utgang 1 på masteren med DIP-7 innstillt til på. (Merk: Denne utgangen gir enten 24 V AC eller 230 V AC avhengig av type WLM2 master. Kanal nummer 1 kan ikke brukes til styring av romregulator i denne situasjonen) Når kjølingen er startet blir innstilt verdi for kjøling bestemt av masteren, og denne verdien vil overstyre evt. innstillinger på romtermostaten for å sikre optimal energieffektivitet (nnstilt verdi for kjøling er +3 C over masterens daginnstilling). Det er mulig å regulere temperaturen på varmt tappevann med en spesiell romtermostat (WLCT2/HW) for å sikre optimal energisparing. En varmtvannsføler kobles til romtermostaten og måler temperaturen i varmtvannsbeholderen. En soneventil styres via WLM2-masteren, som deretter aktiverer kjelen ved behov. FØLER/STYREENHET -BUSS WLCT-X9/HW STYRENHET, VARMTVANN (KANALVELGER SATT TIL UTGANG 1) Monter varmtvannsføleren (ETF) på varmtvannsuttaket umiddelbart etter beholderen. Bruk en rem til å feste den godt til overflaten. WLCT2/HW må monteres i en stilling som er hensiktsmessig for brukeren. Koble varmtvannsstyreenheten WLCT2/HW til WLM2 masteren via termostat-bus. Koble varmtvannsføler til masterens følerklemmer. s. 23 FJERNFØLER FOR

24 Koble soneventilen for varmtvann til en utgang på WLM2 masteren, og innstill kanalnummeret på varmtvannsstyreenhet på det tilsvarende nummeret. Type WLCT2/HW Merk: Når WLCT2/HW ber om varme starter ikke sirkulasjonspumpen for gulvvarmesystemet. Radiatorregulering Det er mulig å regulere en radiatorkrets med en spesiell romtermostat (WLCT2/R) for å sikre optimal energisparing. Romtermostaten måler temperaturen i rommet, og en soneventil styres av WLM2-masteren som deretter aktiverer kjelen ved behov. WLCT2/R monteres i en stilling som er hensiktsmessig for brukeren, men slik at den er representativ for rommets eller områdes temperatur. Koble romtermostaten til WLM2 masteren via termostat-bus. Koble termoelektrisk element for radiatorsoneventilen til en utgang på WLM2 masteren, og innstill kanalnummeret på digital klokketermostat på det tilsvarende nummeret. Type WLCT2/R Merk: Når WLCT2/R ber om varme starter ikke sirkulasjonspumpen for gulvvarmesystemet. 2-trinns oppvarming Det er mulig å styre en sekundær varmekilde i et rom (f.eks. en reserveradiator), med en spesialfunksjon i WLCT2/2 romtermostat. I tillegg til den primære gulvvarmen kan denne WLCT2/2 romtermostaten regulere en annen varmekilde som kan brukes som ekstravarme og vil kun bli startet hvis temperaturen ikke kan oppnås av den primære gulvvarmen innen en forvalgt tidsfrist. Type WLCT2/2 WLCT2/2 monteres i en stilling som er hensiktsmessig for brukeren, men slik at den er representativ for rommets eller områdes temperatur. Koble romtermostaten til WLM2 masteren via termostat-bus. Sett kanalnummeret på romtermostaten til samme utgang som den WLM2 masteren som er koblet til gulvvarmens termoelektriske element. Neste nummeriske utgang på WLM2 masteren MÅ brukes til sekundær-/ekstrafunksjon. Merk: For å unngå overbelastning av WLM2 masteren, anbefaler vi at sekundær utgang brukes til kommunikasjon med eksternt relé. Se teknisk informasjon. s. 24

25 Ferdigstillingsmodus: Oppsetting av nettverk s. 25 Tilførselstemp. Max. 23 C PÅ AV FELLES HOVEDPUMPE X-RELÉ DRIFTSTILSTAND LÆREMODUS KJELEPRØVE INSTALLASJONSMODUS Utskifting av utstyr BR965A30c_NO Digitale master har en spesiell ferdigstillingsmodus, som gjør det mulig å regulere turvannstemperaturen slik at gulvvarmen kan brukes til å tørke nystøpte betonggulv. Obs! Shuntmotor og turvannsføler må være tilkoblet. Start av denne funksjonen: Sett DIP-4 til på. Dette vil innstille turvannstemperaturen til 23 C i tre dager og åpne alle rørfordelere sine termoelektriske elementer helt. Deretter reguleres turvannstemperaturen til maksimum i fire dager som stilt inn i WLM2-masteren, og i denne perioden vil alle rørfordelere sine termoelektriske elementer være helt åpne. Når WLM2 masteren er i drift i ferdigstillingsmodus, vises dette ved at utgangsdioden blinker med rødt roterende lys og ordet commissioning blinker i displayet. Ferdigstillingsfunksjonen stanser hvis strømforsyning blir avbrutt. Hvis det skulle bli nødvendig å gjenstarte den, slås DIP-4 til AV og tilbake til PÅ. For å avbryte den slås DIP-4 til AV. Merk: Denne funksjonen er i samsvar med BS/EN-1264 del 4. Bytte av en termostat med feil: 1. Finn den termostaten som skal byttes vha. den blinkende lysdioden på utgangen. 2. Slå av strømmen til masteren. 3. Bytt termostat. 4. Slå på strømmen til masteren. 5. Sett master i lærefunksjon og sett DIP-3 til PÅ. 6. På trådløs termostat trykker du på knappen på termostaten. Gå til trinn 7 om det er en ledningsført termostat. 7. Kontroller at lysdioden på den aktuelle utgangen har skiftet fra å blinke til å lyse konstant. 8. Tilbakestill DIP-3 til AV. For enhver annen endring i systemet brukes hurtigveiledningen, og installasjonsprosedyren startes forfra.

26 Retningslinjer og spesielle funksjoner PÅ AV FELLES HOVEDPUMPE X-RELÉ DRIFTSTILSTAND LÆREMODUS KJELEPRØVE INSTALLASJONSMODUS TOTAL X BR965A30c_NO ANBEFALINGER VED OPPSTART Når alle koblinger er utført, anbefaler vi å bruke hurtigveiledningen for oppsetting av systemet. Systemkontroll: Korrekt funksjon av systemet kan kontrolleres ved hjelp av Installasjonsmodus. Den gir installatøren mulighet til å prøve og kontrollere hver utgang. Testing av systemet: 1. Slå på DIP-3 for å aktivere lærefunksjon: - På-lampen blinker hurtig 2. Hvert rødt kanallys på masteren skal nå lyse hvis det er en føler/regulator på den aktuelle kanalen. 3. Slå av DIP-3 for å deaktivere lærefunksjon igjen på-lampen holder opp med å blinke. 4. Sett alle justerbare temperaturinnstillinger på termostaten til minimum. 5. Slå på DIP-1 på masteren for å aktivere installasjonsmodus (installasjonsmodus er aktiv i 2 timer). (Pumper, kjele, shuntventil og styreelementer skal nå være av). 6. Sett temperaturinnstilling på regulerbar termostat i rom 1 til maksimum. Den røde kanal 1-lampen skal lyse og termoelektrisk element på utgang nr. 1 aktiveres, og åpner etter 1-3 minutter, avhengig av typen element. Viktig: Hvis termostaten er trådløs kan det være en forsinkelse på opp til 5 minutter før kanallampen lyser. 7. Kontroller at gulvvarmepumpen går, og at shuntmotoren (kun FS master ) åpner. 8. Gjenta trinn 2 i alle rom. 9. Testfunksjon for kjele: Slå på DIP-2. Dette lukker startreleet til kjelen i 1 minutt. 10. Avslutning av alle prøver: - Slå av DIP-1 for å deaktivere installasjonsmodus. - Slå av DIP-2 for å deaktivere kjeleprøve. - Sett alle temperaturknapper til standardinnstilling. Romtermostater (WLTA, WLTD, WLTM, WLTP) til null (midtstilling). Romtermostat (WLCT2) anbefalt til 21 C. - Sett alle funktionsvelgere på WLTM og WLTD romtermostater til ønsket drifttilstand. Testing av nettverk: Dersom et nettverk av mastere er satt opp, må kommunikasjonen mellom disse testes. Når slavemasterne er i installasjonsmodus (DIP-1 er på) vil lysdioden for strømtilførsel blinke kort hver gang en kommunikasjon er funnet (ca. hvert 3. sekund). På en WLM2-FS nettverksmaster er det en menyinnlegging som gir en mulighet for å kontrollere hvor mange mastere som finnes i systemet og om de har noen feil (vennligst se brukerveiledningen angående menyen). s. 26 Systemet settes nå i automatisk drift, hvis de er oppkoblet mot WLCT2 digital klokketermostat.

27 Oppsetting av nettverk Fabrikkinnstillinger Styreenhet BA/FS FS Innstillinger Fabrikk-. innstilling Hustemperatur 21 C Nattetemperatur 18 C Av-temperatur 5 C Grensetemperatur gulv høy 27 C Grensetemperatur gulv lav 17 C Maks. turvannstemperatur 37 C Utekompensering Kald (vinter) Utekompensering Varm (sommer) Utetemperatur -20 C Vanntemperatur 37 C Utetemperatur 20 C Vanntemperatur 30 C Egne innstillinger Tilleggsinformasjon Master Innstillinger Fabrikkinnstillinger BA/FS Kjølemodus Kjøletemperatur -dag FS Kjøletemperatur -natt DEW-punkt sikkerhetssone Varmetemperatur dag + 3 C Kjøletemperatur natt + 3 C DEW-punkt + 3 C Romtemperaturkontroll PI-kontroll P = 4 C I = sek K-faktor = 0,1 Gulv grenseverdi temperaturkontroll Adaptiv PWM kontroll Maks antall tilkoblede sensorer P-kontroll P = 4 C Høyest tillatte romtemperatursvingning Selvlærende (adaptiv) PWM tidsinterval-grenser Kablet og trådløs 24 +/- 0.5 C minutter Sensor timeout Kablet 300 sek (5 min) Turvann temperaturkontroll Trådløs Minimum turvannstemperatur ved kjøling sek (2t 45 min) 16 C PI-kontroll P = 20 C I = 300 sek K-faktor = 0,05 s. 27

28 Feilvisning Ved normal drift vil den grønne PÅ-LED-en lyse når masteren er på. De røde ut-kanal LED-ene (1 til 8 på masteren og 9 til 14 på tilleggsmodulen) viser om releet til kanalutgangen er PÅ/AV. En feil/feilmelding vises med blinkende grønn PÅ-LED eller med en av de 8 røde utkanal-led-ene. Ved hjelp av antallet av blink fra en LED, kan man diagnostisere og identifisere problemet som følger: Feilnummeret indikeres av antallet blink, med en pause på mindre enn 1/2 sekund mellom blinkene. Indikeringen vil etterfølges av en pause på 2 sekunder, deretter gjentas sekvensen. Feilkoden kan ses i servicemenyen på WLM2-FS master (undermeny 2). Blinkende PÅ-LED (grønn) E1, 1 blink En eller flere romtermostater, WLH, WLAC som er stilt inn på kanal 0 eller kanal 15 sender ikke lenger data til masteren. Feilen rettes ved å skifte romtermostat. Masteren skal ha en HARD RESET (se nedenfor) (MERK: Hvis romtermostaten er av den TRÅDLØSE typen, kan den følgende feil/feilmeldingen være et tegn på strømutfall, og det interne batteriet til romtermostaten skal byttes. Ca 3 år på analog og 1 år på digital). E2, 2 blink En eller flere romtermostater har blitt stilt inn til et kanalnummer som ikke finnes i systemet. For eksempel vil meldingen gis hvis noen enheter er stilt inn til kanal 9-14, og de nødvendige tilleggsmodulene (AO) ikke er installert i systemet. Feilen rettes ved å velge et kanalnummer for romtermostaten som finnes på det installerte masteren -/tilleggsmodulanlegget. E3, 3 blink Føler defekt. Feilen rettes ved å skifte temperaturføler. Hvis termostaten er fjernet med vilje for å endre driften av anlegget, må HARD RESET veiledningen nedenfor følges. E4, 4 blink Uteføleren (WLOC) er defekt. Feilen rettes ved å skifte uteføleren. Hvis modulen er fjernet med vilje for å endre driften av anlegget, må HARD RESET-veiledningen nedenfor følges. E5, 5 blink Den eksterne gulvføleren på tursiden (type ETF-1899A) er defekt. Feilen rettes ved å skifte temperaturføler. Hvis føleren er fjernet med vilje for å endre driften av anlegget, må HARD RESET-veiledningen nedenfor følges. E6, 6 blink Intern overoppheting. Masteren har sitt eget interne temperatursikringssystem. Problemet løses ved å forbedre ventilasjonen omkring masteren. E7, 7 blink Defekt internt overopphetingsføler. Masteren vil styre som vanlig, men vernet mot intern overoppheting virker ikke mer. Feilen kan bare rettes ved å bytte master. E8, 8 blink Kommunikasjon til AO-modulen er mistet. Feilen rettes ved å gjenetablere forbindelsen til AO-modulen eller ved å skifte AO-modul, hvis det er defekt, eller hvis det er blitt fjernet, med en HARD RESET. E9, 9 blink Markerer at totalt antall av inn-enheter er overskrevet. Vennligst kontakt fabrikken eller ditt lokale servicepersonale. E10, 10 blink Ingen kontakt til trådløs mottaker, type WLRC-19. E11, 11 blink Trinn 2 på 2-trinns master (WLCT2-X9/2) brukes av en annen romføler/-regulator. Bare én feil/feilbetingelse kan vises av gangen. Hvis mer enn en feil opptrer, vil de bli prioritert i den viste rekkefølgen (E1, 2, 3 ). s. 28

29 Blinkende ut-led (rød): Den aktuelle utkanal-led-en kan blinke for å markere at romtermostaten på den kanalen har en feil. Feilkoden kan ses i servicemenyen (undermeny 2). E1, 1 blink Masteren har mistet kontakten til romtermostaten. Feilen rettes ved å gjenopprette kontakten med romtermostaten, og feiltilstand vil automatisk bli tilbakestilt når kommunikasjonen er gjenopptatt. Hvis romtermostaten er defekt og må byttes, eller hvis den er fjernet med vilje, er det nødvendig å foreta en HARD RESET. (MERK: Hvis romtermostaten er av den TRÅDLØSE typen, kan den følgende feil/feilmeldingen være et tegn på strømutfall, og det interne batteriet til romtermostaten skal byttes). WLM2 gulvvarmestyring E2, 2 blink Den interne føleren i romtermostaten er defekt. Feilen kan bare rettes ved å bytte romtermostat. Husk å foreta en HARD RESET etter installering av en ny romtermostat. E3, 3 blink Gulvføleren i romtermostaten er defekt. Skift gulvføleren. Reset er IKKE nødvendig. E4, 4 blink Defekt WLCT2 romtermostat. Hvis en klokketermostat som betjener en gruppe av romtermostater går i stykker, vil gjenværende romtermostater regulere innenfor de maksimums- og minimumsgrensene som er programmert i romtermostaten. E5, 5 blink To eller flere digitale romtermostater forsøker å styre denne utgangen. Kontroller OMRÅDE -innstillingen på romtermostaterne. E6, 6 blink Aktuator-utgang nr. 1 er konfigurert som en avfukter-utgang. Feilen er forårsaket av at en romtermostat også har kanalvelger satt på 1. RESET Der er 2 forskjellig reset-handlinger som kan brukes. RESET Hvis -knappen er aktivert i 5 sekunder, vil en HARD RESET bli utført. (Vist ved at alle røde ut-dioder (1-8) lyser etter hverandre. Denne RESET-en vil fjerne enhver romtermostat med en defekt inn-føler eller en defekt AO-modul fra anlegget. Feilmeldingen vil bli nullstilt, men defekte deler vil ikke lenger utgjøre en del av systemet. Når en defekt enhet blir erstattet, vil den nye enheten automatisk bli gjenkjent av masteren og bli omfattet av systemet. For å slette den defekte komponenten fra masterens hukommelse må det utføres en HARD RESET. Hard reset endrer ikke de temperaturinnstillingene som allerede er programmert i masteren. FABRIKKINNSTILLING Hvis ( )-knappen er aktivert i 15 sekunder, vil en nullstilling til fabrikkinnstilling bli utført. Dette markeres ved at LED-ene 1, 3, 5 og 7 veksler med kanal- LED-ene 2, 4, 6 og 8 (mens -knappen holdes inne). En nullstilling til fabrikkinnstilling vil stille alle programmerte temperaturinnstillinger tilbake til fabrikkinnstillingen. Det vil også fjerne alle romtermostater fra hukommelsen i masteren og tilbakestille systemet slik at det kun aksepterer de romtermostatene som fungerer korrekt. STANDARD INNSTILLINGER & SPESIELLE FUNKSJONER Masteren har følgende standard temperaturinnstillinger: For mastere med display kan settpunktene endres på displayet SETTPUNKT DAG 21 C SETTPUNKT NATT 18 C SETTPUNKT AV (FROSTSIKRING) 5 C MAKS.-GRENSE 27 C MIN.-GRENSE 17 C MAKS. TURVANNSTEMP. 37 C s. 29

30 På hver romtermostat med manuell innstilling kan forvalgte settpunkter for FAST KOMFORTEMPERATUR & FAST SPARETEMPERATUR på masteren justeres +/- 4 C for den varmesonen som den regulerer. Romtermostaten WLCT2 har sine egne FAST KOMFORTEMPERATUR & FAST SPARETEMPERATUR-innstillinger som kan innstilles separat, og hvis manuelle romtermostatene er koblet til dens gruppe, vil de virke med de samme innstillingene som WLCT2, men fremdeles med muligheten for lokal ±4 C justering. KANAL 15-BETJENING Det er mulig å overstyre alle automatiske funksjoner i masteren og romtermostaten med en enkel funksjon. Dette brukes i ferier (f.eks. til å sette hele systemet til frostsikring), eller til midlertidig å overstyre all temperaturstyring i systemet. Dette kan utføres på enhver WLTM-romtermostat siden den har denne overstyringsvelgeren. Hvis dekslet fjernes og kanalvelgeren settes til F (kanal 15), vil den romtermostaten holde opp med å betjene sin egen utkanal og i stedet betjene alle utkanalene i systemet. På WLTM-romtermostaten kan funktionsvelgeren på høyre side betjenes på følgende måte: AUTOMATISK KOMFORT- OG SPARETEMPERATUR lar hele systemet fungere med automatiske innstillinger. FAST KOMFORTTEMPERATUR vil innstille hele systemet til SETTPUNKT DAG, men bare for de romfølerne som er stilt inn til FAST SPARETEMPERATUR vil innstille hele systemet til settpunkt NATT, men bare for de romfølerne som er stilt inn til eller FROSTSIKRING vil slå hele system AV, men fremdeles med et frostsikringsnivå på 5 C. NATTSENKING (se også EKSTERN VELGER) Den eksterne utgangen i masteren eller tidsstyringsfunksjonen på masteren tillater at hele systemet endres fra settpunkt FAST KOMFORTTEMPERATUR til settpunkt FAST SPARETEMPERATUR. Den eksterne utgangen må ha spenningsfrie kontakter som er ÅPNE til settpunkt FAST SPARETEMPERATUR, og LUKKET til settpunkt FAST KOMFORTTEMPERATUR. Den fabrikkmonterte jumperen fjernes når en fjernvelger/tidsstyring bruker. Hvis en WLCT2 digital klokketermostat brukes i en del av systemet, vil den eksterne vekslingen til settpunkt FAST SPARETEMPERATUR overstyre romtermostaten. Nødprogram til romstyring - Hvis en romtermostat er defekt, eller hvis kommunikasjonen til en enhet er avbrutt, vil en alarm bli utløst. Avhengig av systemkonfigureringen vil reguleringen fortsette på en av følgende måter: - Hvis det er flere enheter på samme kanal som har en romtermostat (som stadig er intakt), vil reguleringen fortsette som før, imidlertid uten bidrag fra den defekte enheten. - Hvis ingen gyldig romtermostat blir funnet, vil systemet kjøre ved konstant 20 % PÅ. - Hvis en utendørsføler er tilkoblet, vil system kjøre på 40 % ved 10 C (og lavere) fallende til 0 % ved 20 C (og høyere). Nødprogrammet gjelder bare kanaler med varmestyring. Kanaler med kjølestyring vil alltid gå med 100 % AV i forbindelse med en defekt romtermostat. Nødprogram for føleren på tursiden - Hvis føleren på tursiden er defekt, vil systemet kjøre konstant med 20 % åpning av ventilen. - Hvis en utendørsføler er tilkoblet, vil system kjøre på 40 % ved 10 C (og lavere) fallende til 0 % ved 20 C (og høyere). Prøving av ventiler Hvis ingen automatisk på/av-sekvens for ventiler eller pumper inntreffer i løpet av en periode på 72 timer, vil en prøving av disse komponentene finne sted. Termoelektriske elementer vil bli aktivert i 3 minutter. Pumpene vil bli startet i 10 sek. i løpet av perioden, og shuntventilen, hvis det er montert en, vil bli åpnet og lukket. s. 30

Regulering. variantvvs.no. Variant Waterline system -WLM2. Masteren er systemets hjerne. Termostater

Regulering. variantvvs.no. Variant Waterline system -WLM2. Masteren er systemets hjerne. Termostater PRISKATALOG 2016 77 WLM2 variantvvs.no Variant Waterline system -WLM2 Variant Waterline System er et reguleringssystem fra OJ Electronics som optimerer samspillet mellom kjele, pumper og kjelevann. Først

Detaljer

Hurtigveiledning Installasjon

Hurtigveiledning Installasjon 67356 02-15 (HKT) Hurtigveiledning Installasjon WLM3 WLTA3 WLTD3 WLDT3 WLCT3 www.ojelectronics.com HURTIGVEILEDNING INNHOLD Hurtigveiledning Installasjon...Side 3 Oppsetting av systemet...side 5 Ekstra

Detaljer

INSTRUKSJON. Digital master type WLM-1FS & -3FS TEKNISKE DATA MONTERING AV MASTER

INSTRUKSJON. Digital master type WLM-1FS & -3FS TEKNISKE DATA MONTERING AV MASTER INSTRUKSJON Digital master type WLM-1FS & -3FS 57377 02/06 (BJ) Digital Master er beregnet for tilkobling av flere romtermostater og termoelementer for et gulvvarmeanlegg, men den kan også benyttes for

Detaljer

INSTRUKSJON Digital Master type WLM-1FS & -3FS

INSTRUKSJON Digital Master type WLM-1FS & -3FS INSTRUKSJON Digital Master type WLM-1FS & -3FS Digital Master er beregnet for tilkobling av flere romtermostater og termoelementer for et gulvvarmeanlegg, men den kan også benyttes for radiatorer og andre

Detaljer

INSTRUKSJON Standard Master type WLM-1BA & -3BA

INSTRUKSJON Standard Master type WLM-1BA & -3BA INSTRUKSJON Standard Master type WLM-1BA & -3BA Masteren er beregnet for tilkobling av flere romtermostater og termoelementer for et gulvvarmeanlegg, men den kan også benyttes for radiatorer og andre varmelegemer.

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

57692b qxd: /02/09 12:10 Side 1. Type MTD2 med trådløs IR-gulvføler. Norsk

57692b qxd: /02/09 12:10 Side 1. Type MTD2 med trådløs IR-gulvføler. Norsk 57692b-01-09.qxd:57097 03/02/09 12:10 Side 1 57692B 01/09 (DJU) Type MTD2 med trådløs IR-gulvføler 57692b-01-09.qxd:57097 03/02/09 12:10 Side 2 Advarsel: Livsfarlig spenning kan forekomme i denne enheten.

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2. Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2

Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2. Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2 67041E 11/12 (JRK) BRUKSANVISNING MCS4-10 / MSD4-1999 / MSA4-10 Sentralstyring Innhold Meny... 1 Vanlig bruksmåte... 5 Innledning... 2 Trådløst signalstyrke... 5 FØRSTEGANGSINNSTILLING... 2 Manuell temperaturinnstilling...

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

MTC3-1991 Bruksanvisning

MTC3-1991 Bruksanvisning 67562 05/16 (JRK) MTC3-1991 Bruksanvisning WWW.MICRO-MATIC.NO Innhold Innhold 2 Innledning 3 Menyoversikt 4 APP : Følerbruk 1/2 5 APP : Følerbruk 2/2 6 SCA : Temperaturskala 7 Li : Gulvtemperaturgrense

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning 67354A 03/17 (HKT) Installasjonsveiledning WLM3 WLTA3 WLTD3 WLDT3 WLCT3 www.ojelectronics.com GRATULERER Gratulerer med nytt styresystem for gulvvarme og -kjøling. Styresystemet er utviklet for å levere

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler

/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 57614 02/07 (BJ) Type MTC2 / MTD2 med rom- eller gulvføler 2 PRODUKTPROGRAM.......... SIDE 3 CE-MERKING............ SIDE 3 TEKNISKE DATA............ SIDE 5 KLASSIFISERING........... SIDE 6 FØLERINSTALLASJON.........

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor

/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor 57639 11/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor 2 Advarsel: Farlig spenning kan forekomme. Disse instruksjonene er kun beregnet på autoriserte installatører. Arbeid aldri på kretser under spenning i forbindelse

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO 1. Devilink Applications FT and Functions Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru av og på varmekablene. Det kan også tilkobles en gulvføler

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2

WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2 57647B 12/12 (MBC) Brukerhåndbok WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2 Miljøbevisst oppvarming www.variantvvs.no www.ojelectronics.com INNHOLD HURTIGVEILEDNING Hurtigveiledninger for analoge romtermostater (TA TD

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT TR D0 2B Integreret føler, mulighet for bruk av ekstern føler. Lavt batterinivå indikator Kan brukes til både varme- og kjølesystemer.

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning German quality since 97 /8 0 V Pump N N L L 0 V 0 V V V c/o in %H c/o out c/o in Trafo out /TB in N L eco CH CH CH CH V V V V V V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

DORMA DML 100 motorlås

DORMA DML 100 motorlås Manual DORMA DML 00 motorlås 03-2005 DORMA Motor Lock DORMA DML 00 Motorlås DML-CU Styrenhet Funksjonsbeskrivelse. Termineringsklemmer 29-34 7. EPROM 29-30 Åpningsimpuls Aktiverer med en spennings impuls,

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Produktblad PB 7.A.1. Variant WLM2. Vannbåren gulvvarmeregulering med trådløs og/eller kablet kommunikasjon

Produktblad PB 7.A.1. Variant WLM2. Vannbåren gulvvarmeregulering med trådløs og/eller kablet kommunikasjon Produktblad Vannbåren gulvvarmeregulering med trådløs og/eller kablet kommunikasjon Masteren er universal og kan brukes for både kablet og trådløs kommunikasjon. Man kan kombineres kablet og trådløs kommunikasjon

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Roth Basicline digital romtermostat, 230V

Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth Basicline digital romtermostat, 230V Installasjon - hurtig veiledning Living full of energy /9 Roth Basicline digital romtermostat, 230V Roth basicline T termostat er enkeltstående 230V AC 50 Hz termostat/

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS DIFFERANSETRYKK- OG LUFTMENGDEGIVER TYPE PTH-DF-3202 Art.navn: TRYKKGIVER M/DISP. 0-2500 PA, PTH-3202 DF-CK Art.nr.: OJ 1394 El.nr.: - EAN kode: 5703502550893

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg

Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg...living full of energy SLIK VIRKER ANLEGGET DITT Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

MCD5-1999-MHP1 Bruksanvisning

MCD5-1999-MHP1 Bruksanvisning 67619 3/16 ALA MCD5-1999-MHP1 Bruksanvisning WWW.MICRO-MATIC.NO Innhold Menyoversikt 3 Innledning 4 Oppstartsveiviser 1/2 5 Oppstartsveiviser 2/2 6 Vanlig bruksmåte 7 Bekreft/Tilbake/Avbryt 8 Ikoner 1/2

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Living full of energy /7 Roth reguleringssystem kan innstilles på flere forskjellige måter når det skal fungere sammen med ekstern kjøling. Innstillingene

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Bruksanvisning Termostat MSD4-1655

Bruksanvisning Termostat MSD4-1655 67274 09/14 (LOA) MCS4-10 / MSD4-1999 / MSA4-10 Bruksanvisning Termostat MSD4-1655 Innhold MSD4-1655 Termostat...1 Introduksjon og vanlig bruksmåte...1 IR-føler...1 Introduksjon og vanlig bruksmåte...1

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer