TA-SHUNT. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA-SHUNT. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe"

Transkript

1 TA-HUNT refabikkerte enheter huntgruppe

2 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT TA-HUNT TA-HUNT er et komplett sortiment av shuntgrupper, som dekker de fl este behov. TA-HUNT passer til de fl este varme- og kjøleanlegg, som radiatorsystem, gulvvarmesystem, varme/kjølebatterier og varmegjenvinningssystem. Nøkkelfunksjoner > Δp-ventil som tilleggsutstyr Gir ønsket differansetrykk, og garanterer nøyaktig innregulering og kontroll. > Fleksibilitet Det kan benytes shuntventiler fra alle fabrikanter. roduseres etter kundens ønske og behov. > Enkel innregulering og god kompatibilitet Returledninger i primære og sekundære kretser er utstyrt med II TA s innreguleringsventiler. Teknisk beskrivelse Anvendelsesområde: TA-HUNT produseres for fl g. typer reguleringskretser:. Konstant vannmengde i primær- og sekundærkrets.. Variabel vannmengde i primærkrets og konstant vannmengde i sekundærkrets.. Konstant vannmengde i primær- og sekundærkrets. Reguleringsventilen belaster sekundærsiden, dvs Norsk kobling.. Vannbåren varmegjenvinning med variabel vannmengde i tilluftskrets og konstant vannmengde i avtrekkskrets.. Variabel vannmengde i primærkrets og konstant vannmengde i sekundærkrets. Differansetrykkregulering over reguleringsventilen. TA-HUNT kan benyttes i system med opptil 0% glykolblanding. Trykklasse: amtlige deler i shuntgruppen er klassifi sert til N. tandard sirkulasjonspumper har trykklasse N. kal det leveres N må dette opplyses ved bestilling. Temperatur: aks medietemperatur: 9 C. in medietemperatur: - C. Enkelte pumper krever spesialutførelse. Dimensjoner: 0-0 tengeventiler: 0-0: Globo H Kuleventil -0: TA 0 luseventil Innreguleringsventiler: -0: TAD -0: TAF -0: TA Reguleringsventiler: Reguleringsventiler av fl ere fabrikat kan benyttes såsom chneider Electric (t.a.c.), Belimo, Landis & täfa m. fl. Kvs verdier for reguleringsventiler: 0,-0 ihht. Renard-serien Termometre: Gradert fra 0-0 C for varmeanlegg, - C - + C for kjøleanlegg. Rørpakken: 0-0 som -0 som Rørpakke i rustfritt stål eller kobber kan tilbys. Isolering: : ineralull, ikke brennbar. : Kondensisolering, type Armafl ex. Kapsling: 0-0: lastbelagte tynnplater. irkulasjonspumper: TA-HUNT kan leveres med pumpe fra Grundfos, erfecta, Flygt, mfl. Tilbakeslagsventil: ed fjærbelastet kjegle.

3 ekaniske data Generelt TA-HUNT produseres i alle størrelser fra 0 til 0. TA-HUNT fi nnes som fem ulike prinsippkoblinger, og hver utførelse kan leveres med ulike anslutningsalternativer. tandard: Alle stusser opp. pesial: Andre anslutninger. Grupper opp til 0 ansluttes med rørgjenger. og større ansluttes med fl enser. OB! Ved fl enseforbinding leveres motfl ensen med. Reguleringsventiler huntgruppene er konstruert for chneider Electric s (t.a.c.) reguleringsventiler, men kan selvfølgelig bestilles med et annet fabrikat om det er ønskelig. pesifi kasjon fremkommer av respektive fabrikants dokumentasjon. Automatikk og motor for reguleringsventilen inngår ikke i gruppens standardleveranse. Innregulering rimær- og sekundærkretsens returledning er utstyrt med innreguleringsventiler TAD opp til 0 og TAF fra og oppover. Ventilene har målenipler og avtapping/påfylling (TAD) og fungerer også som stengeventiler. For innregulering og kontroll av vannmengdene henviser vi til katalogblad for TAD, TAF og TA-COE. For stabilisering av differansetrykk over reguleringsventilen benyttes TA/TAD(TAF). e prinsippkobling. Avstenging rimær- og sekundærkretsens turledninger er utstyrt med stengeventiler. Grupper for varme 0-0 leveres med kuleventil. huntgrupper for kjøling får kuleventil med utveksling. -0 leveres med spjeldventil eller sluseventil. åleuttak huntgruppene har målenipler montert i primær- og sekundærkretsens turledninger. Dette muliggjør måling av trykk, trykkfall og temperatur i rørsystemet der gruppen er tilkoblet. Isolasjon - kapsling Grupper fra 0 til 0 isoleres med ikke brennbar mineralull for varmeanlegg og med kondensisolasjon Armafl ex for kjøleanlegg. Utvendige ventiler med union eller fl ens er ikke isolert. Gruppene er innkapslet med plastbelagte tynnplater som er lette å demontere for inspeksjon. ontering Konsoll for veggmontasje inngår som standard i samtlige grupper. og større har dessuten muffer under for eventuelle støtteben. tativ for gulvmontasje fi nnes som ekstrautstyr. erkeskilt elvklebende merkeskilt som festes på gruppens front har følgende informasjon: - Kode som viser hvilken krets shuntgruppen regulerer. - Typebetegnelse som angir shuntens karakteristiske data. - roduksjonsår. - aks trykk og temperatur. - umpetype og data på medlevert pumpe. - kjematisk bilde av gruppens interne rørføring. Dokumentlomme lassert på shuntgruppens bakside sitter en dokumentlomme i A-format for oppbevaring av tekniske informasjoner. Termometer Det monteres stk termometre på hver gruppe. For varme er de gradert fra 0-0 C, og for kjøling og varmegjenvinning er de gradert fra - C - + C. Avtapping Gruppene utstyres med en separat avtappingsventil AV med R/ slangeforskruning. onteres gruppen slik at AV kommer på toppen, anvendes den til lufting. umpe TA-HUNT kan også leveres med sirkulasjonspumpe for sekundærkrets. umpen monteres i turledningen utenfor selve gruppen, men innenfor avstengingsventilen. Dette for å lette service og reparasjon av pumpen. lasseringen medfører at pumpemotoren får bedre kjøling. Dette vil også øke pumpens levetid. umper med gjenger leveres ferdigmontert på gruppen. Flensede leveres umontert. onteringen er imidlertid godt forberedt hos II Hydronic Engineering og samtlige monteringsdetaljer følger med. huntgruppene kan leveres forberedt for pumpe, d. v. s. monteringsdetaljer leveres med gruppen. Kan også leveres helt uten pumpedetaljer.

4 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT ålskisse Gruppe A B C D F G K L Vekt*** kg * ** ålene kan variere noe beroende på utførelse. Om de aktuelle målene må bekreftes, kontakt TA Hydronics. *) -veis reguleringsventil **) -veis reguleringsventil ***) Ca. vekt uten pumpe

5 Ventiltabell reguleringsventiler fra chneider Electric -veisventiler Ventil Karakteristikk Kvs V EQ 0, - 0, - 0, -,0 -, -, -,0 -, V EQ% veisventiler Ventil Karakteristikk Kvs V EQ-Komp, -, -,0 -, V EQ%-Komp Kode-mal Reguleringsventil -veis V - Kvs se ventiltabell V - Kvs se ventiltabell Reguleringsventil -veis V - Kvs se ventiltabell V - Kvs se ventiltabell huntgruppe 0-0 V = isolert K = Kjøleisolert Tilkoblingsalternativ e prinsippkobling - Vannmengde primærkrets l/s Trykkfall primærkrets ka Vannmengde ekundærkrets l/s Trykkfall sekundærkrets ka V -,0 / 0V - - 0,0 / - 0,0 /,

6 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Beregningseksempel rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i ekundærkrets rinsippkobling, og. rimærkrets rinsippkobling. Δp [ka] Kvs ,0 = Reguleringsventilens.0 Kvs-verdi 0. unkt ka på primærsiden 9 unkt, ka 0 Tilgjengelig trykk primært i eksemplet = ka Dimensjonerende q [l/s] vannmengde Opplysninger: - huntgruppen skal benyttes til et varmebatteri med konstant vannmengde i primær- og sekundærkrets. - Tilkoblingen skal være på toppen av shuntgruppen for både primær- og sekundærkrets. Begge tur-løpene til venstre. - Gruppen skal utstyres med sirkulasjonspumpe, x0v, i sekundærkretsen. - huntgruppen skal monteres på gulvstativ. - rimærkrets: Tilgjengelig trykk = ka rosjektert vannmengde = 0, l/s - ekundærkrets: Trykkfall over sekundærsiden utenfor shuntgruppen ved prosjektert vannmengde = 0 ka Foreskrevet vannmengde 0, l/s - Reguleringsventil: chneider Electric -veis Her er et eksempel på fremgangsmåte som steg for steg fører frem til en ferdig shuntgruppe med en fullstendig kode for reguleringsventiltype, dimensjon, trykkfall, prinsippkobling og koblingsgruppe. I beregningseksemplet er de ukjente verdiene erstattet med x som etter hvert erstattes av de fremtatte verdiene. Kode: Vxxx-x,x/xxV-xx-0,0/xx-0,0/xx

7 Fremgangsmåte:. Begynn med å velge prinsippkobling og koblingsgruppe. rinsippkobling:, koblingsgruppe: stemmer med forutsetningene. Kode: Vxxx-x.x/xxV--0.0/xx-0.0/xx. Velg dimensjon på shuntgruppen. Vannmengden 0, l/s gir en dimensjon 0, se diagrammet. Der avleser vi først trykkfallet i sekundærkretsen med fullt åpen innreguleringsventil til, ka. Kode: Vxxx-x.x/0V--0.0/xx-0.0/,. Nå skal reguleringsventilen velges. Trykkfallene som vises med de skråstilte linjene i diagrammet gjelder for hele shuntgruppens primærside, d.v.s. både reguleringsventil og innreguleringsventil. Begge ventilerne er fullt åpne. Kv-verdien som står ved de skråstilte linjene angir hvilken Kvsverdi som skal velges på reguleringsventilen. De angir altså ikke Kv-verdien for den linjen de står ved. Gå inn i diagrammet ved aktuell vannmengde 0, l/s. Velg den Kvs-verdi for reguleringsventilen som ligger nærmest opptil det tilgjengelige trykket. Kvs-verdien,0 for reguleringsventilen gir et totalt trykkfall på ka på primærsiden. Dette trykkfallet trekkes fra det tilgjenglige trykket som er ka. Ut fra ventiltabellen velger man ventilen V. Fullstendig kode er klar. Kode: V-,0/0V--0.0/-0.0/, Denne koden kommer til å stå på merkeskiltet og kan tolkes på følgende måte: V-,0/0V--0,0/-0,0/, Reguleringsventil Ventiltype Ytre anslutning og isolasjonstype Tilkoblingsalternativ rimærside Vannmengde rimærside Trykkfall ekundærside Vannmengde ekundærside Trykkfall Kvs l/s ka l/s ka V-,0 0V 0,0 0,0, Forklaring: V-,0 V er ventiltypen og,0 forteller oss Kvs-verdien på ventilen. /0V 0V forteller oss gruppens anslutningsdiameter. I noen tilfeller kan den ene anslutningen være mindre enn gruppens dimensjon. Da angir første verdien primærsiden, og andre verdien sekundærsiden. Den høyeste verdien angir gruppens dimensjon. Eksempel: /V/V angir at det er en -gruppe med anlsutning på primærsiden. V angir varmeisolering. Alternativt benyttes K for kjøleisolering. - Tilkoblingsalternativ. e rinsippkobling. -0,0/ Vannmengde i primærkrets (l/s) og gruppens trykkfall (ka) i primærkrets ved prosjektert vannmengde og med helt åpen innreguleringsventil. Dette er det minste differansetrykk som hovedpumpen må gi for at prosjektert vannmengde skal oppnås.. Velg pumpe for sekundærkretsen. Data for pumper hentes fra de respektive fabrikanters katalog. umpens løftehøyde bestemmes av trykkfall i rør og apparater utenfor shuntgruppen, pluss trykkfallet over gruppens sekundærside ved fullt åpen innreguleringsventil. I eksemplet bli det 0 ka pluss, ka =, ka. Vi velger for eksempel Grundfos-pumpe U - 0, x0v. Den gir ka ved 0, l/s, alternativt Wilo tar - R /, x0v. Den gir 0 ka ved 0, l/s. Overskuddet strupes bort med innreguleringsventilen på sekundærsiden.. Velg annet tilbehør, i dette tilfellet stk. gulvstativ for 0.. ammenstilling: stk. shuntgruppe, V-,0/0V--0.0/-0.0/, stk. Grundfos pumpe, U- 0, x0v, alt Wilo tar - R /, x0v stk. gulvstativ 0-0,0/, Vannmengde i sekundærkrets (l/s) og gruppens trykkfall (ka) i sekundærkrets ved prosjektert vannmengde og med helt åpen innreguleringsventil. Dette trykkfallet tilegges rørsystemets trykkfall ved dimensjonering av sekundærpumpe. OB! For grupper som har prinsippkobling, og gjelder primærsidens trykkfall for sekundærsiden og motsatt.

8 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Beregningseksempel rinsippkobling rinsippkobling med TA+TAD på sekundærsiden = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i sekundærkrets. Linjene som er farget tilsvarer anbefalt arbeidsområde. Δp [ka] Kvs.. TA TA q [l/s]

9 Opplysninger: - huntgruppen skal benyttes til et klølebaffel med variabel vannmengde i primærkrets og konstant vannmengde i sekundærkrets. - Tilkoblingen skal være på toppen av shuntgruppen for både primær- og sekundærkrets med primærsiden til venstre. - huntgruppen leveres uten pumpe og annet tilbehør. ekundærkrets: Trykkfall over sekundærsiden utenfor shuntgruppen ved prosjektert vannmengde = 0 ka Temperatur: Tur (t sc ) C, retur (t r ) C. rosjektert vannmengde 0. l/s. rimærkrets: Tilgjengelige trykk forventes å variere mellom og ka. Differenstrycket över reguleringsventilen önskas stabiliserat med differenstrycksregulator TA. Temperatur: Tur (t p ) C, retur (tr) C. rimærvannmengden er beregnet til 0. l/s. Reguleringsventil: chneider Electric -veis. Her er et eksempel på fremgangsmåte som steg for steg fører frem til en ferdig shuntgruppe med en fullstendig kode for reguleringsventiltype, dimensjon, trykkfall, prinsippkobling og koblingsgruppe. I beregningseksemplet er de ukjente verdiene erstattet med x som etter hvert erstattes av de fremtatte verdiene. Kode: Vxxx-x.x/xxK-xx-0.0/xx-0.0/xx Løsning med optimal Kvs-verdi i reguleringsventilen:. Begynn med å velge prinsippkobling og koblingsgruppe. rinsippkobling:, koblingsgruppe: stemmer med forutsetningene. Kode: Vxxx-x.x/xxK--0.0/xx-0.0/xx. I diagrammet for rinsippkobling tar du ut en reguleringsventil som har større Δp enn ka for TA - og større enn 0 ka for TA 0-0. For vannmengde 0. l/s velges en reguleringsventil med Kvs.. Det kan benyttes både shuntgruppe og. Anbefalt valg er. I diagrammet fremkommer det at ventilens trykkfall Δp V blir. ka (se punkt i diagrammet). I tabellen for reguleringsventiler velges en chneider Electric-ventil V. Dimensjon på TA taes ut slik at trykkfallet over den ikke blir for stort. Ved 0. l/s gir TA ett trykkfall (Δp TA ) på. ka (se punkt i diagrammet).. Les av trykkfall over shuntgruppen på den stiplete linjen som viser fullt åpen innreguleringsventil. ed sekundærvannmengde på 0. l/s avleses trykkfallet til. ka (se punkt i diagrammet). Dette trykkfallet gjelder for TAD på både primær og sekundærsiden. Kode: V-./K--0./xx-0./. Δp L = Δp V + Δp TAD ΔH min = Δp TA + Δp V + Δp TAD ΔH min blir =. ka og Δp L =. ka (se TA instruksjon for justering av Δp L ). Forskjellen mellom summen av ΔH. ka og aktuelt tilgjengelig differansetrykk tas automatisk upp i differansetrykksregulatoren TA. Denne stabiliserer samtidig trykket over reguleringsventilen, som da får optimal autoritet. Kode: V-./K--0./.-0./. Hjelpemiddel Beregningsprogram: TA-hunt: Forenkler valg av pumpe, reguleringsventil og innreguleringsventil til shuntgrupper. Håndbok: Håndbok nr : Innregulering av reguleringskretser 9

10 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT rinsippkobling Konstant vannmengde i primær- og sekundærkrets (vensk kobling) TA-HUNT tilkoblingsalternativ,,,, og For konvensjonelle varme- og ventilasjonssystemer med hovedpumpe, og der man vil ha høy returtemperatur til kjel. Koblingen benyttes mye i gulvvarmeanlegg og kjøleanlegg. Vannmengden i sekundærkretsen kan være større enn - eller lik vannmengden i primærkretsen. Reguleringsventilen fungerer som blandeventil i primærsidens retur. Ved bruk på kjøleanlegg og gulvvarmeanlegg skal gruppen bestilles uten tillbakeslagsventil i bypassledningen. Ved andre installasjoner enn de under, kontaktes II Hydronic Engineering. a) c) a) Kjel eller varmeveksler b) Radiatorkrets eller varme/kjøle batteri c) Hovedpumpe - primær d) umpe - sekundær d) b) tandardprodukter huntgruppe huntgruppe = rimærside = ekundærside

11 pesialprodukter huntgruppe huntgruppe huntgruppe huntgruppe = rimærside = ekundærside

12 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT rinsippkobling Variabel vannmengde i primærkrets, konstant vannmengde i sekundærkrets TA-HUNT tilkoblingsalternativ,,,, og. For anlegg tilknyttet fjernvarmenett, eller andre anlegg hvor man ønsker lav returtemperatur. -veis reguleringsventil i primærsidens returledning. Vannmengden i sekundærkretsen kan være større enn - eller lik vannmengden i primærkretsen. a) b) Ved andre installasjoner enn de under, kontaktes II Hydronic Engineering. c) d) a) Kjel eller varmeveksler b) Radiatorkrets eller varme/kjøle batteri c) Huvedpumpe - primær d) umpe - sekundær tandardprodukter huntgruppe huntgruppe = rimærside = ekundærside

13 pesialprodukter huntgruppe huntgruppe huntgruppe huntgruppe = rimærside = ekundærside

14 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT rinsippkobling Konstant vannmengde i primær- og sekundærkrets (Norsk-kobling) TA-HUNT tilkoblingsalternativ,,,, og. For shunting av varme- og kjøleanlegg. Koblingen er ment brukt i systemer med hovedpumpe. Vannmengden i primærkretsen kan være større enn - eller lik vannmengden i sekundærkretsen. Reguleringsventilen sitter som blandeventil i sekundærsidens turledning. OB! Ved dimensjonering gjelder følgende: rimærsidens trykkfall gjelder for sekundærsiden. ekundærsidens trykkfall gjelder for primærsiden. Ved andre installasjoner enn de under, kontaktes II Hydronic Engineering. a) c) d) a) Kjel eller varmeveksler b) Radiatorkrets eller varme/kjøle batteri c) Hovedpumpe - primær d) umpe - sekundær b) tandardprodukter huntgruppe huntgruppe = rimærside = ekundærside

15 pesialprodukter huntgruppe huntgruppe Køling huntgruppe huntgruppe = rimærside = ekundærside

16 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT rinsippkobling Variabel vannmengde i tilluftskrets, konstant vannmengde i avtrekkskrets TA-HUNT tilkoblingsalternativ,,,, og. Denne gruppen benyttes for varmegjenvinningssystemer. Reguleringsventilen fungerer som blandeventil i primærsidens turledning. Når pumpa dimensjoneres skal man benytte dimensjonerende vannmengde i begge batteriene. umpa skal mestre det totale trykkfallet i begge batteriene + rørsystemet og reguleringsventilen. Ved andre installasjoner enn de under, kontaktes II Hydronic Engineering. e) f) h) e) Batteri i tilluftskanal f) Batteri i avtrekkskanal g) umpe h) Ekspansjonskar g) tandardprodukter TL FL huntgruppe FL TL huntgruppe FL = Avtrekkskanal TL = Tilluftskanal

17 pesialprodukter FL huntgruppe TL FL huntgruppe TL FL huntgruppe TL FL huntgruppe TL FL = Avtrekkskanal TL = Tilluftskanal

18 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT rinsippkobling Variabel vannmengde i primærkrets og konstant vannmengde i sekundærkrets. Differansetrykkstabilisering over regulseringsventilen. TA-HUNT tilkoblingsalternativ,,,, og. For anlegg tilknyttet fjernvarmenett, eller andre anlegg hvor man ønsker lav returtemperatur. -veis reguleringsventil i primærsidens returledning. Vannmengden i sekundærkretsen kan være større enn - eller lik vannmengden i primærkretsen. Avhengig av anleggets konstruksjon, kan tilgjengelig differansetrykk over enkelte kretser variere kraftig med belastningen. For at reguleringsventilenes karakteristikk i slike tilfelle skal forbli korrekt, kan differansetrykket over reguleringsventilene holdes praktisk talt konstant med en TA koblet direkte over hver reguleringsventil. Reguleringsventilen blir aldri overdimensjonert og autoriteten er og forblir >0,. TA holder Δp over reguleringsventilen stabilt, noe som gir en autoritet >0,. Reguleringsventilens Kvs og valgt Δp gir foreskrevet gjennomstrømning. TAD benyttes til måling av gjennomstrømning, avstenging og forbindelse til signalledning. Ved andre installasjoner enn de under, kontaktes II Hydronic Engineering. a) b) c) a) Kjel eller varmeveksler b) Radiatorkrets eller varme/kjøle batteri c) Huvedpumpe - primær d) umpe - sekundær d) tandardprodukter huntgruppe huntgruppe = rimærside = ekundærside

19 pesialprodukter huntgruppe huntgruppe huntgruppe huntgruppe = rimærside = ekundærside 9

20 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Diagram 0: rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i ekundærkrets rinsippkobling, og. rimærkrets rinsippkobling. Δp [ka] Kvs q [l/s] 0

21 Diagram 0: rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i sekundærkrets. Linjene som er farget tilsvarer anbefalt arbeidsområde. Δp [ka] Kvs TA. 0 TA q [l/s]

22 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i ekundærkrets rinsippkobling, og. rimærkrets rinsippkobling. Kvs Δp [ka] q [l/s]

23 Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i sekundærkrets. Linjene som er farget tilsvarer anbefalt arbeidsområde. Δp [ka] Kvs.. TA TA q [l/s]

24 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i ekundærkrets rinsippkobling, og. rimærkrets rinsippkobling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

25 Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i sekundærkrets. Linjene som er farget tilsvarer anbefalt arbeidsområde. Δp [ka] Kvs.0. TA TA q [l/s]

26 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i ekundærkrets rinsippkobling, og. rimærkrets rinsippkobling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

27 Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i sekundærkrets. Linjene som er farget tilsvarer anbefalt arbeidsområde. Δp [ka] Kvs. TA 0 TA q [l/s]

28 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Diagram 0: rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i ekundærkrets rinsippkobling, og. rimærkrets rinsippkobling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

29 Diagram 0: rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i sekundærkrets. Linjene som er farget tilsvarer anbefalt arbeidsområde. Δp [ka] Kvs TA 0 0 TA q [l/s] 9

30 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i ekundærkrets rinsippkobling, og. rimærkrets rinsippkobling. Δp [ka] Kvs q [l/s] 0

31 Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i sekundærkrets. Linjene som er farget tilsvarer anbefalt arbeidsområde. Δp [ka] TA 0 Kvs TA q [l/s]

32 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i ekundærkrets rinsippkobling, og. rimærkrets rinsippkobling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

33 Diagram : rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i sekundærkrets. Linjene som er farget tilsvarer anbefalt arbeidsområde. Δp [ka] TA Kvs TA q [l/s]

34 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT Diagram 0: rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i ekundærkrets rinsippkobling, og. rimærkrets rinsippkobling. Δp [ka] Kvs q [l/s]

35 Diagram 0: rinsippkobling = Trykkfall med fullt åpen innreguleringsventil i sekundærkrets. Linjene som er farget tilsvarer anbefalt arbeidsområde. Kvs Δp [ka] TA TA q [l/s]

36 II TA / Reguleringsventiler / TA-HUNT rodukter, tekster, bilder, grafi kk og diagrammer i denne brosjyren kan til enhver tid endres av II Hydronic Engineering uten forutgående varsel eller forklaring. For den aller siste informasjonen om våre produkter, samt spesifi kasjoner, gå inn på NO TA-HUNT.0

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil TA-PICL Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en prefabrikkert shuntgruppe for regulering av temperatur. TA-PICL

Detaljer

4. Måleuttak Type VIR er monterte på samtlige innregulerings- og avstegningsventiler.

4. Måleuttak Type VIR er monterte på samtlige innregulerings- og avstegningsventiler. Shuntgruppe for kjøling er en shuntgruppe for konvensjonelle kjølesystem og fjernkjøleanlegg og leveres som standard med anslutning i dimensjoner fra DN 20 til og med DN 50. Shuntgruppen kan utrustes med

Detaljer

PP Produktpresentasjon

PP Produktpresentasjon PP 25.10 Produktpresentasjon Shuntteknikk Prefabrikkert shuntgruppe En shuntgruppe fungerer som forbindelseslink mellom den primære og sekundære kretsen i vannbårne varme- og kjølesystem. Det forekommer

Detaljer

5. Pumpe Valgfritt fabrikat og type med «våt» eller «tørr» motor. 6. Innreguleringsventil 1 stk. VIR 3505 for innjustering av vannmengden i bypass.

5. Pumpe Valgfritt fabrikat og type med «våt» eller «tørr» motor. 6. Innreguleringsventil 1 stk. VIR 3505 for innjustering av vannmengden i bypass. Shuntgruppe for varmegjenvinningssystem Shuntopac 20-50 VÅ er en shuntgruppe for varmegjenvinningssystem og leveres som standard med anslutning i dimensjoner fra DN 20 til og med DN 50. Shuntgruppen kan

Detaljer

STAP. Differansetrykkregulatorer DN 15-50

STAP. Differansetrykkregulatorer DN 15-50 Differansetrykkregulatorer DN 15-50 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / er en førsteklasses differansetrykkregulator som holder differensialtrykket konstant over lasten. Resultatet blir nøyaktig og stabil

Detaljer

STAD-C. Innreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Innreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Innreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Innreguleringsventiler / STAD-C STAD-C STAD-C innreguleringsventil er spesialutviklet for indirekte komfortkjøleanlegg, men er like eff ektive til f.eks.

Detaljer

STAP. Differansetrykkregulatorer DN

STAP. Differansetrykkregulatorer DN STAP Differansetrykkregulatorer DN 65-100 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / STAP STAP STAP er en førsteklasses differansetrykkregulator, med fl ens, som holder differensialtrykket konstant over lasten.

Detaljer

STAP DN Differansetrykkregulator ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Differansetrykkregulator ENGINEERING ADVANTAGE Differansetrykkregulatorer 15-50 Differansetrykkregulator Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE er en førsteklasses differansetrykkregulator

Detaljer

TBV-C. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering

TBV-C. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering TBV-C Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C Konstruert for bruk i terminalenheter i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde DA 516, DAF 516 Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 516, DAF 516 DA 516, DAF 516 Kompakt differansetrykkregulator for fjernvarme-, varme-

Detaljer

Produktpresentasjon. TTM Shuntopac Shuntopac shuntgrupper. Shuntteknikk. Prefabrikkert shuntgruppe. Fordeler

Produktpresentasjon. TTM Shuntopac Shuntopac shuntgrupper. Shuntteknikk. Prefabrikkert shuntgruppe. Fordeler Shuntteknikk En shuntgruppe fungerer som forbindelseslink mellom den primære og sekundære kretsen i vannbårne varme- og kjølesystem. Det forekommer oftere ulike temperaturer - og dermed ulike forhold mellom

Detaljer

TA-Therm. Termostatiske sirkulasjonsventiler

TA-Therm. Termostatiske sirkulasjonsventiler TA-Therm Termostatiske sirkulasjonsventiler IMI HEIMEIER / Tappevann / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventilen for automatisk innregulering av varmtvannsanlegg, har trinnløs innstilling av temperaturen,

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN (DN -0) STØPEJERN STAF innreguleringsventil med flens, i støpejern, gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. STAF passer perfekt for bruk i varmeog

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

TBV-CM. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering

TBV-CM. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering TBV-CM Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-CM TBV-CM Konstruert for bruk på terminaler i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

STAP DN Differansetrykkregulator ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Differansetrykkregulator ENGINEERING ADVANTAGE Differansetrykkregulatorer STAP DN 65-100 Differansetrykkregulator Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE STAP er en førsteklasses differansetrykkregulator,

Detaljer

Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering

Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering Innregulerings- og reguleringsventiler TBV-C Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE Konstruert

Detaljer

TWORETT, TA-UNI. Ventilsett Ventilsett og fordelere

TWORETT, TA-UNI. Ventilsett Ventilsett og fordelere TWORETT, TA-UNI Ventilsett Ventilsett og fordelere IMI HEIMEIER / Termostathoder og radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Ventilsett for 2-rørs radiatoranlegg som passer de fl este radiatorer

Detaljer

DIFFERANSETRYKKREGULATORER

DIFFERANSETRYKKREGULATORER DIFFERANSETRYKKREGULATORER DIFFERANSETRYKKREGULATOR 15-50 STAP er en førsteklasses differansetrykkregulator som holder differensialtrykket konstant over lasten. Resultatet blir nøyaktig og stabil modulerende

Detaljer

STAF-R. Innreguleringsventiler DN , PN 16, i rødgods

STAF-R. Innreguleringsventiler DN , PN 16, i rødgods STAF-R Innreguleringsventiler DN 65-150, PN 16, i rødgods IMI TA / Innreguleringsventiler / STAF-R STAF-R STAF-R innreguleringsventil med fl ens, i rødgods, gjør innregulering enkelt, brukervennlig og

Detaljer

STAD. Innreguleringsventiler DN 15-50

STAD. Innreguleringsventiler DN 15-50 STAD Innreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Innreguleringsventiler / STAD STAD STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fl este applikasjoner. Perfekt for bruk

Detaljer

STAG. Innreguleringsventiler DN med spor i inn-/utløp

STAG. Innreguleringsventiler DN med spor i inn-/utløp STAG Innreguleringsventiler DN 65-300 med spor i inn-/utløp IMI TA / Innreguleringsventiler / STAG STAG STAG innreguleringsventil i seigjern med spor i inn-/utløp, gjør innregulering enkelt, brukervennlig

Detaljer

Nor-Shunt FM Fleksibel Minishunt - Markedets minste shuntgruppe

Nor-Shunt FM Fleksibel Minishunt - Markedets minste shuntgruppe Nor-Shunt FM Fleksibel Minishunt - Markedets minste shuntgruppe Shuntgrupper for alle typer varme og kjøleanlegg Tilpasset for fjernvarme/kjøling og varmepumper Sparer energi på minimum plass Unik konstruksjon

Detaljer

STAD. Innreguleringsventil ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Innreguleringsventil ENGINEERING ADVANTAGE Innreguleringsventiler STA Innreguleringsventil Trykkvelikehol & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING AVANTAGE STA innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

TERMINALVENTILER / 2-VEIS

TERMINALVENTILER / 2-VEIS TERMINAVENTIER / 2-VEIS TERMINA INNREGUERINGSVENTI FOR ON/OFF-REGUERING Konstruert for bruk i terminalenheter i varme- og kjøleanlegg. TBV-C sikrer nøyaktig hydronisk regulering og optimal gjennomstrømning

Detaljer

FPL. Klemringskoblinger for kobberog stålrør

FPL. Klemringskoblinger for kobberog stålrør FPL Klemringskoblinger for kobberog stålrør IMI TA / Koblinger / FPL FPL En enestående fl eksibel klemringskobling til kobber- og stålrør i varme- og kjøleanlegg, samt i tappevannsanlegg. Samme hus passer

Detaljer

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsett og fordelere ENGINEERING ADVANTAGE

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsett og fordelere ENGINEERING ADVANTAGE Ventilsett FLOWRETT, TA-UNI Ventilsett og fordelere Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Termostatisk regulering ENGINEERING ADVANTAGE Ventilsett for 1-rørs radiatoranlegg som passer

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

LK Shunt 2/3-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning. Høyre- eller venstreutgave

LK Shunt 2/3-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning. Høyre- eller venstreutgave LK Shunt 2/3-6,3 Utførelse LK Shunt 2/3-6,3 (NRF 836 43 09) er beregnet på systemer med hovedpumpe. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær oppmerksom på eventuell vibrasjonsstøy ved plassering

Detaljer

Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator

Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator Trykkstabeliserte reguleringsventiler Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE er

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 DA 50 Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 50 DA 50 Differansetrykkregulatorer for varme- og kjøleanlegg

Detaljer

Trykkstabilisert innregulerings- og reguleringsventil (PIBCV)

Trykkstabilisert innregulerings- og reguleringsventil (PIBCV) Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkstabilisert innregulerings- og reguleringsventil (PIBCV) Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Termostatisk

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil KTM 512 Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil IMI TA / Reguleringsventiler / KTM 512 KTM 512 Kompakt, trykkstabilisert ventil for fjernvarme-, varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

TERMINALVENTILER / 2-VEIS

TERMINALVENTILER / 2-VEIS TERMINALVENTILER / 2-VEIS REGULERINGSVENTIL MED INNEBYGGET DIFFERANSETRYKKREGULATOR er konstruert for modulerende regulering av terminaler og apparater i varme og kjølesystemer. er uavhengig av tilgjengelig

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

TA-PILOT-R. Differansetrykkregulatorer Med pilotventil og regulerbart innstillingsområde

TA-PILOT-R. Differansetrykkregulatorer Med pilotventil og regulerbart innstillingsområde TA-PILOT-R Differansetrykkregulatorer Med pilotventil og regulerbart innstillingsområde IMI TA / Differansetrykkregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R en høytytende differansetrykkregulator laget

Detaljer

TA-COMPACT-P. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkuavhengig reguleringsventil for av/på-regulering

TA-COMPACT-P. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkuavhengig reguleringsventil for av/på-regulering Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkuavhengig reguleringsventil for av/på-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / Den trykkstabiliserte innregulerings- og reguleringsventilen

Detaljer

TRV-2, TRV-2S. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling

TRV-2, TRV-2S. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling TRV-2, TRV-2S Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling IMI HEIMEIER / Termostathoder og radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S ette er en fl eksibel og robust termostatventil som først

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Tilbehør radiatorventiler. Termostatstyrte radiatorventiler

Tilbehør radiatorventiler. Termostatstyrte radiatorventiler Tilbehør radiatorventiler Termostatstyrte radiatorventiler IMI HEIMEIER / Termostathoder og radiatorventiler / Tilbehør radiatorventiler Tilbehør radiatorventiler For TRV-2/TRV-2S, Radiett/Renovett, Flowrett,

Detaljer

TA-COMPACT-DP. Kombinert differansetrykkregulator, og reguleringsventil For små trykkuavhengige kretser

TA-COMPACT-DP. Kombinert differansetrykkregulator, og reguleringsventil For små trykkuavhengige kretser TA-COMPACT-DP Kombinert differansetrykkregulator, innreguleringsventil og reguleringsventil For små trykkuavhengige kretser IMI TA / Differansetrykkregulatorer / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Nor-Shunt MSE. Multi Shunt med EPIV eller CCV Energi ventil

Nor-Shunt MSE. Multi Shunt med EPIV eller CCV Energi ventil Nor-Shunt MSE Multi Shunt med EPIV eller CCV Energi ventil Nor-Shunt MSE med elektronisk trykk uavhengig shuntventil En helt ny serie shuntgrupper med EPIV to-veis shuntventil som ikke bare regulerer temperaturen

Detaljer

Trim. Returventil Med forinnstilling og avstengning

Trim. Returventil Med forinnstilling og avstengning Trim Returventil Med forinnstilling og avstengning IMI TA / Termostathoder og radiatorventiler / Trim Trim Returventil for innregulering og avstengning, konstruert for radiatorer og terminalenheter. Nøkkelfunksjoner

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

RADIATORVENTILER / VENTILSETT OG FORDELERE

RADIATORVENTILER / VENTILSETT OG FORDELERE RADIATORVENTILER / VENTILSETT OG FORDELERE VENTILSETT OG FORDELERE Ventilsett for 2-rørs radiatoranlegg som passer de fleste radiatorer på markedet, enkel og nøyaktig forinnstilling. Dette er med på å

Detaljer

Fra oss får du systemtegningen helt gratis!

Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Vi tar oss av hele varme-/kjøleanlegget Prosjekterer, produserer og leverer hele sentralen etter kundens ønsker Leverer reguleringsventiler ute i anlegget Du

Detaljer

FPL. Klemringskoblinger for kobber- og stålrør Klemringskoblinger til kobber- og stålrør

FPL. Klemringskoblinger for kobber- og stålrør Klemringskoblinger til kobber- og stålrør FPL Klemringskoblinger for kobber- og stålrør Klemringskoblinger til kobber- og stålrør IMI TA / Koblinger / FPL FPL En enestående fl eksibel klemringskobling til kobber- og stålrør i varme- og kjøleanlegg,

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FORINNSTILLING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FORINNSTILLING RAIATORVENTIER / RAIATORVENTIER ME FORINNSTIING TERMOSTATSTYRTE RAIATORVENTIER ME FORINNSTIING ette er en fleksibel og robust termostatventil som først og fremst benyttes i radiatoranlegg, men er også

Detaljer

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann TAG.NR KOMPONENT PLASSERING FABRIKAT / TYPE KAPASITET/DATA FUNKSJON GENERELL INFO for system 370.01, 370.02 og 360.01: Forsvarsbygg ønsker ikke at alle brukere av SD-anlegget skal kunne endre set-punkt

Detaljer

we knowhow FLOWRETT, TWORETT, TA-UNI Teknisk beskrivelse Ventilsett 2007.04 Anvendelsesområde: Varmeanlegg Overflatebehandling: Forniklet

we knowhow FLOWRETT, TWORETT, TA-UNI Teknisk beskrivelse Ventilsett 2007.04 Anvendelsesområde: Varmeanlegg Overflatebehandling: Forniklet FLOWRETT, TWORETT, TA-UNI 1-20-5 NO Ventilsett 2007.04 Teknisk beskrivelse Anvendelsesområde: Varmeanlegg Funksjoner: Regulering Forinnstilling Avstenging Trykklasse: PN 10 Maks. differansetrykk: For at

Detaljer

RTL. Gulvvarmeregulering Returtemperaturbegrenser

RTL. Gulvvarmeregulering Returtemperaturbegrenser RTL Gulvvarmeregulering Returtemperaturbegrenser IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL RTL er en returbegrenser som benyttes i radiatorsystemer eller i kombinerte gulvvarme/radiatorsystem. Nøkkelfunksjoner

Detaljer

STAF, STAF-SG. Innreguleringsventiler PN 16 og 25 DN

STAF, STAF-SG. Innreguleringsventiler PN 16 og 25 DN STAF, STAF-SG Innreguleringsventiler PN 16 og 25 DN 20-400 IMI TA / Innreguleringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG STAF/STAF-SG innreguleringsventil med flens, i støpejern (STAF) og seigjern (STAF-SG),

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

LK Varmefordeler RF. Utførelse. Forutsetninger. Dokumentasjon. Generelle anvisninger

LK Varmefordeler RF. Utførelse. Forutsetninger. Dokumentasjon. Generelle anvisninger LK Varmefordeler RF Utførelse LK Varmefordeler RF er produsert i rustfritt stål og er tilgjengelig i utførelser fra 2 til 12 gulvvarmekurser. Varmefordeleren leveres ferdigmontert på konsoll. Fordeleren

Detaljer

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil DN

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil DN KTM 512 Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil DN 15-125 IMI TA / Reguleringsventiler / KTM 512 KTM 512 Kompakt, trykkstabilisert ventil for fjernvarme-, varme-

Detaljer

Calypso TRV-3. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling

Calypso TRV-3. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Calypso TRV- Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling IMI TA / Termostathoder og radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Fleksibel og robust termostatventil for radiatoranlegg, som også

Detaljer

Transport, avemballering og montering

Transport, avemballering og montering Transport, avemballering og montering Denne delen er for deg som har ansvar for en eller flere av de nødvendige installasjonene som skal til for at skal fungere slik som huseieren ønsker det. Ta deg tid

Detaljer

Globo H. Kuleventiler Kuleventil i rødgods

Globo H. Kuleventiler Kuleventil i rødgods Globo H Kuleventiler Kuleventil i rødgods IMI HEIMEIER / Stengeventiler / Globo H Globo H Globo H er en multifunksjonell avstengingsventil for varme og kjølesystemer. Takket være håndtakets kompakte arbeidsradius

Detaljer

CTC FerroModul System

CTC FerroModul System Plasseringsfleksibilitet FerroModul systemenes plasseringsfleksibilitet har ingen grenser, derfor kan vi med sikkerhet hevde at disse systemene ikke får noen bygningsmessige konsekvenser ved installasjonen.

Detaljer

CABF V 230V. 30kW. Tappevann 70 C 40 C 600L 300L. 9kW C. vegg, rom 108 DN DN DN DN DN DN DN DN DN CA07

CABF V 230V. 30kW. Tappevann 70 C 40 C 600L 300L. 9kW C. vegg, rom 108 DN DN DN DN DN DN DN DN DN CA07 Radiatorvarme 7kW Varmebatteri 360.01 30kW CABF15 0-10V 230V vegg, rom 149 13,5kW FS.3 38-41 C vegg, rom 159 8,1kW FS.2 38-41 C 600L Akk. tank VV Tappevann 70 C 40 C 300L 600L 10kW KV vegg, rom 108 8,1kW

Detaljer

Produktblad PB 2.P.17

Produktblad PB 2.P.17 Produktblad En enkel og monteringsvennlig shuntløsning! Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi (avhengig

Detaljer

FOR KOBBER- OG STÅLRØR

FOR KOBBER- OG STÅLRØR FPL FOR KOBBER- OG STÅLRØR KLEMRINGS TIL KOBBER- OG STÅLRØR En enestående fleksibel klemringskobling til kobber- og stålrør i varme- og kjøleanlegg, samt i tappevannsanlegg. Samme hus passer opp til sju

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning Fordeler i rustfritt stål for gulvvarme og kjøling Produsert i rustfritt stål.40(xcrni8-0) [EN 0088-]. Rustfritt stål er et høyverdig verdig og sterkt ster t ster t materiale som er svært motstandsdyktig

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo G-Force Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

VOSa ---------------------------------------------------------

VOSa --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Rektangulær perforert tilluftsventil ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Rektangulær perforert tilluftsventil

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en ideell luftportløsning

Detaljer

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri

Pegasus Comfort. Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri NO0601 09.15 Pegasus Comfort Bakkantventil med VAV-funksjon og varmebatteri Med varmebatteri for vannbåren oppvarming av tilluft Unik spjeldfunksjon Stort arbeidsområde Belimo MP-Bus MOD-Bus LON-Bus Belimo

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic 03 2007 43 Pumpe- og shuntgruppe for gulvvarme Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er pumpe-

Detaljer

Calypso TRV-3. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Med forinnstilling

Calypso TRV-3. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Med forinnstilling Calypso TRV- Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Med forinnstilling IMI TA / Termostathoder og radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Fleksibel og robust termostatventil for radiatoranlegg,

Detaljer

Kompetanse - Kvalitet - valgfrihet

Kompetanse - Kvalitet - valgfrihet VERTIKAL 01.2017 Kompetanse - Kvalitet - valgfrihet tekniske data Materiale: Overflatebehandling: Farge: Maks driftstemperatur: Maks driftstrykk: Tilkoblinger: Paneler, kaldvalset tynnplate, tykkelse 1,15

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

FLEXCON TRYKKEKSPANSJONSKAR. Flamco FLEXCON 2-80. Flexcon. Trykkekspansjonskar FLEXCON 110-1000 FLEXCON M. Flamco FLEXCON V-B.

FLEXCON TRYKKEKSPANSJONSKAR. Flamco FLEXCON 2-80. Flexcon. Trykkekspansjonskar FLEXCON 110-1000 FLEXCON M. Flamco FLEXCON V-B. FLEXCON TRYKKEKSPANSJONSKAR Flamco Flexcon Trykkekspansjonskar FLEXCON 2-80 FLEXCON 110-1000 FLEXCON M Flamco FLEXCON V-B 2005 Utgave / NO Flamco Velg kvalitet - velg Flexcon ekspansjonskar: Valget, som

Detaljer

EMO T. Aktuatorer Termoelektrisk aktuator

EMO T. Aktuatorer Termoelektrisk aktuator EMO T Aktuatorer Termoelektrisk aktuator IMI TA / eguleringsventiler / EMO T EMO T EMO T termoelektrisk aktuator for on/off -regulering primært i kombinajson med radiatorventiler og terminalventilen TBV-C.

Detaljer

LK Fordelershunt VS 2-2,5

LK Fordelershunt VS 2-2,5 LK Fordelershunt VS 2-2,5 Utføring LK Fordelershunt VS er en shuntgruppe med toveis styreventil beregnet for systemer med hovedpumpe. Shuntgruppen kan monteres direkte til LK Varmefordeler i både høyre-

Detaljer

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKSJON Blandeboks for blanding av varm og

Detaljer

LK Antilegionellafordeler

LK Antilegionellafordeler LK Antilegionellafordeler Utførelse / bruksområde LK Antilegionellafordeler er produsert av avsinkningsbestandig messing iht. CW 602N EN 12165 med et Pb-innhold på under 2 %. Fordelerne leveres i moduler

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

RADIETT, RENOVETT. Ventilsett Termostatstyrte radiatorventil 1- (og 2-) rørsventiler

RADIETT, RENOVETT. Ventilsett Termostatstyrte radiatorventil 1- (og 2-) rørsventiler RADIETT, RENOVETT Ventilsett Termostatstyrte radiatorventil - (og -) rørsventiler IMI EIMEIER / Termostathoder og radiatorventiler / RADIETT, RENOVETT RADIETT, RENOVETT Ventil RADIETT-S/U og ventil RENOVETT

Detaljer

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03

Laddomat 21. Funksjon, drift og vedlikehold. www.ctcferrofil.no. Mai 03 Laddomat 21 Funksjon, drift og vedlikehold www.ctcferrofil.no Mai 03 Automatisk avlufting Alternativ tilkobling Ekspansjonskar Automatisk avlufter Kjele 1 Føler Radiatorer ctc V35-2 har innebygget styring

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Ferromodul. StorberederSystem. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Ferromodul StorberederSystem T Funksjon - Drift - Vedlikehold FERROFIL www.ctc.no okt. 2010 Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system T FerroModul system T er det

Detaljer

LK Shunt UHP-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning

LK Shunt UHP-6,3. Utførelse. Forutsetninger. Oppbygning LK Shunt UHP-6, Utførelse LK Shunt UHP-6, er ment for systemer uten hovedpumpe og er ved levering utstyrt med termostatstyrt maksimalbegrensningsventil for sekundærtemperaturen samt hendel på styreventilen.

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer