DualWave -artroskopipumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DualWave -artroskopipumpe"

Transkript

1 DFU-0212, ver. 1 Norsk DualWave -artroskopipumpe Bruksanvisning Bruksanvisningen for Arthrex DualWave -artroskopipumpe inneholder sikkerhetsopplysninger for alle delene i Arthrex DualWave-artroskopipumpen (modell AR-6480) med tilbehør. Alt operasjonspersonell må lese nøye gjennom denne bruksanvisningen for versjon 1.7 eller høyere før utstyret brukes, og alle sikkerhetsrelaterte advarsler og forholdsregler må følges. AMERIKANSKE PATENTER Nr. 5,520,638 og 8,206, Arthrex, Inc Creekside Blvd. Naples, FL USA Avgiftsfritt: 1-(800) Arthrex GmbH Erwin-Hielscher-Strasse München, Tyskland Tlf.: DFU-0212 Versjon Arthrex, Inc. Med enerett

2 Denne siden er tom med hensikt

3 Innhold 1.0 Generelle advarsler og sikkerhetsmerknader les dette først Viktige sikkerhetskonvensjoner Symboldefinisjoner Informasjon om transport, utpakking og garanti Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse og tiltenkt bruk Produktegenskaper AR-6480-konsoll: sett forfra AR-6480-konsoll: sett bakfra Meldinger og ikoner på operatørskjermen til AR Pedal (AR-6483) Fjernkontroll (AR-6482) Slanger Slangekonfigurasjoner Hovedpumpeslangesett (AR-6410: område A) ReDeuce -pumpeslangesett (AR-6411: område A) ReDeuce-pasientslangesett (AR-6421: område A) Forlengelsesslangesystem (AR-6220: område A) Slangesettsystem i én del (AR-6415/AR-6415CL: område B) Hovedpumpeslangesett (AR-6420/AR-6420CL: område B) System med pasientforlengelsesslange (AR-6425: område B) Utløpsslangesett (AR-6430) for pumpe Utløpsslangesett med ReDeuce-slangesystem (AR-6435: område A) Y-adapterslange (AR-6215) Tekniske spesifikasjoner Konsoll Pedal Fjernkontroll Krav i forbindelse med sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og forskrifter Oppsett Oppsett av konsollen Nettstrømrelaterte sikkerhetshensyn DFU-0212 ver. 1 Side i

4 Innhold 4.3 Bytte sikringene Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Grunnleggende konfigurasjonsprosedyre for AR Shaverdeteksjon Shaverdeteksjon, Synergy-systemtilkobling Shaverdeteksjon, shaverstrømledning Shaverdeteksjon, innløp Shaverdeteksjon, inn-/utløp Justere shaverdeteksjonsfunksjonen Slik setter du opp skjermen til Synergy-frontvisningssystemet (HUD) Slik setter du opp pumpeslangen Konfigurere slangesystemet i to deler Slik setter du opp utløpsslangen Endre språkinnstillingen Teste strømforsyningsspenningene Sikker konfigurasjon og ytelse Unormal drift Overtrykksmåling Rullehus Kobling for slangesensor Avstengingsprosedyre Drift og ofte brukte funksjoner Innledende trykkinnstillinger Slik bruker du AR-6480 i innløpsmodus Slik bruker du AR-6480 i inn-/utløpsmodus Slik bruker du AR-6480 i lavagemodus Slik bruker du AR-6480 i skyllemodus ASP-modus Rengjøring og desinfisering Konsoll (AR-6480) Fjernkontroll (AR-6482) Fotpedal (AR-6483) Slanger DFU-0212 ver. 1 Side ii

5 Innhold 7.0 Sterilisering Stoffer som forårsaker overførbar spongiform encefalopati Vedlikehold Periodisk vedlikehold Teknisk støtte Slik viser du programvareversjonen Ytterligere teknisk informasjon Feilsøking Feilsøking av interferens med annet utstyr Reparasjonspolicy Slutt på levetiden, miljødirektiver Elektromagnetisk stråling Fortegnelse over figurer Figur 1 Konsollens frontpanel Figur 2 Konsollens bakpanel Figur 3 Pedal (AR-6483) Figur 4 Fjernkontroll (AR-6482) Figur 5 Slangekonfigurasjon med én del Figur 6 Slangekonfigurasjon i to deler Figur 7 Konfigurasjon som utløpsslange (AR-6430) DFU-0212 ver. 1 Side iii

6 Innhold Fortegnelse over tabeller Tabell 1 Elementer på frontpanelet Tabell 2 Elementer på bakpanelet Tabell 3 Meldinger og ikoner på operatørskjermen til AR Tabell 4 Pedalens (AR-6483) elementer Tabell 5 Fjernkontrollelementer (AR-6482) Tabell 6 Elementer i slangekonfigurasjonen med én del Tabell 7 Elementer i slangekonfigurasjonen i to deler Tabell 8 Elementer i konfigurasjonen som utløpsslange Tabell 9 Slangesettkorrelasjon og -sammenligninger Tabell 10 Spesifikasjoner for konsollen (AR-6480) Tabell 11 Omgivelsesforhold for drift Tabell 12 Omgivelsesforhold for lagring (i transportemballasje) Tabell 13 Spesifikasjoner for pedalen (AR-6483) Tabell 14 Spesifikasjoner for fjernkontrollen (AR-6482) Tabell 15 Innledende trykkinnstillinger Tabell 16 Feilsøking: feil, årsakene til disse og løsninger Tabell 17 Veiledning og produsentens erklæring elektromagnetisk stråling Tabell 18 Systemkabler Tabell 19 Veiledning og produsentens erklæring elektromagnetisk immunitet Dette er ikke et garantidokument. For all garantiinformasjon, inkludert ansvarsfraskrivelser, unntak, betingelser, vilkår og relaterte bestemmelser, kan du se delen om Arthrex' amerikanske produktgaranti på Arthrex, Inc.-nettsiden, og bestemmelsene er innlemmet i dette dokumentet som referanse. DFU-0212 ver. 1 Side iv

7 Generelle advarsler og sikkerhetsmerknader les dette først 1.0 Generelle advarsler og sikkerhetsmerknader les dette først Det er viktig at nedenstående symboler og konvensjoner blir forstått. I bruksanvisningen for DualWave-artroskopipumpe angis viktig og nyttig informasjon med disse symbolene og konvensjonene. 1.1 Viktige sikkerhetskonvensjoner Brukere av dette utstyret oppfordres til å kontakte sin Arthrex-representant hvis de har behov for en mer omfattende kirurgisk teknikk. A D V A R S E L! ADVARSEL! er det viktigste sikkerhetssymbolet. Det angir kritisk informasjon som må følges nøyaktig for at man skal unngå personskader og dødsfall. 1. Alt utstyr som tilfører væske, inkludert utstyr som tilfører væske ved hjelp av tyngdekraften, kan forårsake blodutredelser i omkringliggende vev. Slike blodutredelser kan være lette, moderate eller alvorlige. I alvorlige tilfeller kan det resulterende ødemet føre til alvorlige bivirkninger for pasienten, inkludert kompartmentsyndrom, nervekompromiss eller død. Udiagnostiserte kapseldefekter vil forverre væskeutredelser. 2. Hvis instruksjonene for oppsett ikke følges og/eller pumpen brukes uten at en alarmtilstand løses, kan det føre til en alvorlig uønsket pasienthendelse. 3. Hvis instruksjonene for oppsett ikke følges og Arthrex-sertifiserte slanger ikke brukes, kan det medføre unøyaktig trykkmåling og -overvåkning på utstyret. Det er av avgjørende betydning at brukeren er klar over at det kan medføre fare for pasientens sikkerhet hvis en alarm på pumpen ignoreres eller slås av på feil måte. ALDRI ignorer eller avstill alarmer. Følg de riktige prosedyrene for feilsøking, og overvåk pasienten nøye. Det skal bare brukes Arthrex-godkjente slanger. 4. Dette utstyret skal bare brukes til vanlige artroskopiske prosedyrer, som beskrevet i brukerhåndboken, og under overoppsyn av en autorisert lege. Dette utstyret skal ikke brukes av personell som ikke har fått opplæring, eller til formål som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken. DFU-0212 ver. 1 Side 1 av 54

8 Generelle advarsler og sikkerhetsmerknader les dette først 5. Ved bruk av utstyr for væskeadministrasjon skal pasienten (ekstremitet og omkringliggende område) overvåkes nøye av kirurgteamet med hensyn til tegn på for stor væskeansamling. Væskevolumbruk skal overvåkes og sammenlignes med lignende kirurgiske prosedyrer. Riktig oppsett og riktig bruk er obligatorisk for alle artroskopipumper. Velg alltid de lavest mulige trykkene for å oppnå den nødvendige intraartikulære distensjonen. Alle alarmer og varsler må bekreftes, og den riktige prosedyren for feilsøking må følges. 6. Ingen modifikasjoner av konsollen (AR-6480) eller tilbehør er tillatt. Ikke åpne eller forsøk å utføre service på dette systemet. Det kan gjøre garantien ugyldig. Det finnes ingen innvendige deler som brukeren kan reparere. Hvis du tar av dekselet, kan det medføre fare for elektrisk støt ved at du eksponeres for farlig høy spenning eller andre farer. Hvis det oppstår feil på enheten, må den sendes inn til service umiddelbart. 7. For å unngå fare for støt må du bare koble dette utstyret til et jordet strømnett. 8. Ikke ha utstyret i direkte kontakt med pasienten hvis det brukes høyfrekvent utstyr, eller hvis pasienten trenger defibrillering. 9. For at trykkovervåkingen skal foregå riktig, MÅ pumpen og operasjonsstedet være i samme horisontale plan. 10. IKKE stable utstyr sammen med AR-6480-konsollen eller plasser utstyr inntil den hvis det kan unngås. Hvis en slik konfigurasjon er nødvendig, må du overvåke den aktuelle konfigurasjonen nøye for å forsikre deg om at ytelsen ikke reduseres av elektromagnetisk interferens. 11. Bruk bare Arthrex-godkjent tilbehør. Annet tilbehør kan føre til økt stråling fra systemet eller redusert immunitet. Kontakt Arthrex-representanten for en fullstendig liste over tilbehør. IKKE modifiser noe tilbehør. Brudd på denne regelen kan føre til personskader for pasienten og/eller personellet på operasjonsstuen. 12. Dette utstyret er IKKE egnet for bruk i nærheten av brennbare anestesigassblandinger med luft eller i oksygen- eller nitrogenoksidberikede miljøer. 13. Ikke bruk enheten i nærheten av brennbare anestesimidler eller oksiderende gasser, slik som nitrogenoksid, oksygen eller endogene gasser. Alle oksygentilkoblinger må være fri for lekkasjer under hele det kirurgiske inngrepet. 14. Bruk bare Arthrex-godkjent slangetilbehør. Annet tilbehør kan føre til redusert trykknøyaktighet. Kontakt Arthrex-representanten for en fullstendig liste over tilbehør. IKKE modifiser noe tilbehør. Brudd på denne regelen kan føre til personskader for pasienten og/eller personellet på operasjonsstuen. DFU-0212 ver. 1 Side 2 av 54

9 Generelle advarsler og sikkerhetsmerknader les dette først 15. Forlengelses-, pasient- og/eller utløpsslangen må byttes før hver nye pasient og/eller hvert nye kirurgiske inngrep. 16. Den sterile kontakthetten må brukes til å dekke kontakten til pumpeslangesettet etter hvert kirurgiske inngrep. Dette opprettholder steriliteten til pumpeslangen og sikrer sikker kirurgisk bruk i gjennom hele dagen. 17. Hvis slangen kobles fra pumpen, må den byttes. IKKE forsøk å koble slangen til pumpen igjen det kan føre til upålitelig trykk. 18. Sikkerheten og effekten til AR-6480 er verifisert og dokumentert, men AR-6480 må brukes under hensyn til risikoen for ekstraartikulære ødemer for pasienter med patologisk endrede leddkapsler og for inngrep som involverer en åpning av kapselen (f.eks. lateral utløsning). 19. Lette hevelser er observert og dokumentert i litteraturen i tilfeller der det brukes rullepumper i artroskopi. Denne væskeansamlingen kan medføre postoperative hevelser og patologiske endringer hos pasienter. Det er svært viktig at kirurgen overvåker både systemet og pasienten nøye mens rullepumpen er i drift. 20. Begynn alltid med lavest mulig trykk for å oppnå ønsket leddistensjon. Fortsett å øke distensjonstrykket til det oppnås et klart væskemedium. 21. De innledende trykkinnstillingene er anbefalinger. Det er alltid hensiktsmessig og klokt å bruke lavest mulig trykkinnstilling for å minimere blodutredelser og andre trykkrelaterte skader hos pasienten. 22. Brukerprogrammerte verdier for trykkinnstilling økes med så mye som 50 % til maksimalt 120 mmhg i løpet av tarmskyllingsfunksjonen. Vær forsiktig for å unngå pasientskade. 23. Etter autoklavering er tilbehøret SVÆRT VARMT. Håndter det forsiktig for å unngå forbrenninger. FORHOLDSREGEL-symbolet angir metoder og prosedyrer som må følges for å unngå skade eller feilfunksjon på utstyret. 1. Ikke koble fra kontakten til fjernkontrollen eller pedalen ved å dra i kabelen. Koble fra kontakten ved å dra i selve kontakten. 2. Bruk bare erstattende strømledninger som er i samsvar med standarder for medisinsk kvalitet, IEC , underklausul 3.21, Detachable Power Supply Cords, eller elektriske standarder for landet der AR-6480 brukes. Kontakt Arthrex-representanten hvis du vil ha mer informasjon. 3. Unngå å plassere konsollen på en måte som gjør det vanskelig å koble koblingen eller kontakten fra nettstrømmen. 4. For å unngå elektrisk støt må det ikke brukes skjøteledninger eller topolede/trepolede adaptere. 5. Bruk alltid sikringer med riktige spesifikasjoner for å unngå at systemet får overstrøm. DFU-0212 ver. 1 Side 3 av 54

10 Generelle advarsler og sikkerhetsmerknader les dette først 6. En feil sikring kan øke faren for støt eller brannfaren. 7. Dette utstyret har bestått testing for EMI/RFI-stråling og -mottakelighet samt EMC-kompatibilitet. Denne enheten kan forårsake interferens for andre enheter i nærheten hvis den ikke konfigureres og brukes i samsvar med Arthrex' bruksanvisning. 8. Ikke koble til fjernkontrollen eller pedalen under selvtesten eller i programmeringsmodiene. 9. Bruk ALDRI væske til å rengjøre kontaktene til tilbehøret. Fjern støv regelmessig med tørr trykkluft. 10. Væske på kabelkontakten til tilbehøret kan skade utstyret. Kontroller at kontaktene er rene og tørre før du kobler til kabelen. 11. Følg alltid instruksjonene til produsenten av rengjørings-/desinfeksjonsmiddelet angående konsentrasjon, eksponeringstider, temperatur og materialkompatibilitet. 12. La aldri konsolluttakene komme i kontakt med væske. Hvis det er støv eller fuktighet på kontaktene, fjerner du det med tørr trykkluft. Det skal BARE kobles tørre kontakter til konsollen. 13. IKKE rengjør utstyret med slipende rengjørings- eller desinfeksjonsforbindelser eller -løsemidler eller andre materialer som kan ripe eller skade utstyret. 14. Se pakningsvedlegget (DFU-0144) med bruksanvisningen for å finne detaljerte fjernkontrollinstruksjoner om rengjøring og sterilisering som følger med hver fjernkontroll. Dette pakningsvedlegget er også tilgjengelig på nettstedet til Arthrex, på eller du kan kontakte den lokale Arthrexrepresentanten. 15. Se pakningsvedlegget (DFU-0140) med bruksanvisningen for å finne detaljert slangeinformasjon om rengjøring og sterilisering som følger med hvert slangesett. Dette pakningsvedlegget er også tilgjengelig på nettstedet til Arthrex, på eller du kan kontakte den lokale Arthrexrepresentanten. 16. Pedalen er IKKE egnet for rengjøring og desinfisering i en varmeenhet for vask og desinfisering. 17. Etter sterilisering i autoklaven må du la tilbehøret kjøle seg ned langsomt. Bruk ALDRI kaldt vann til å avkjøle fjernkontrollen. Det vil skade de elektroniske komponentene og tetningene. DFU-0212 ver. 1 Side 4 av 54

11 1.2 Symboldefinisjoner Generelle advarsler og sikkerhetsmerknader les dette først Sikkerhetsskilt Følg bruksanvisningen Av/på (trykk trykk) Advarsel: Ifølge amerikansk føderal lovgivning kan dette utstyret kun selges av eller etter forordning av en lege. Type CF defibrilleringssikker Forsiktig Må håndteres varsomt Oppbevares tørt Denne siden opp Høyspenning! Livsfare! Forsøk aldri å reparere utstyret. Bare kvalifisert servicepersonell kan fjerne dekselet eller skaffe seg tilgang til systemkomponenter. Temperaturbegrensninger for lagring og transport Vekselstrøm Begrensning for atmosfærisk trykk Sikring Fuktighetsgrenser for lagring og transport Ekvipotensial [utstyrspotensial] Beskyttelsesjording Elektrisk avfall RF-symbol. Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling DFU-0212 ver. 1 Side 5 av 54

12 Generelle advarsler og sikkerhetsmerknader les dette først Produsent Produksjonsdato år og måned. Ikke-sterilt Dette produktet oppfyller de grunnleggende kravene i det medisinske direktivet 93/42/EØF. Katalognummer Serienummer Kvantum Godkjent representant i EU Fjernkontrolltilkobling Pedaltilkobling Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet Det finnes ingen innvendige deler som brukeren kan reparere Fare for elektrisk støt IP22 Internasjonal beskyttelsesmerking RS-232 Serieport [Arthrex-integrering] USB Universell seriebuss [BARE til bruk med Arthrex-godkjent minnepinne] [x] Hakeparenteser rundt en bokstav, et tall eller et romertall henviser til en forklaring på en strektegning. Avsnitt 2.2, Produktegenskaper, inneholder tegninger av alle produkter relatert til AR Hver strektegning har et eget beskrivelsessystem for å identifisere viktige elementer i hvert produkt. DFU-0212 ver. 1 Side 6 av 54

13 Generelle advarsler og sikkerhetsmerknader les dette først 1.3 Informasjon om transport, utpakking og garanti Pakk ut alle delene forsiktig, og undersøk nøye om de er blitt skadet i transporten. Alle skader kan utgjøre en risiko for pasientenes sikkerhet og skal umiddelbart meldes til Arthrex eller en autorisert Arthrex-distributør. Garantien kan bli ugyldig hvis skader under forsendelse eller første installasjon ikke meldes innen sju virkedager etter mottak av utstyret. Se også de generelle forretningsvilkårene våre. Alle defekte produkter vil bli reparert eller erstattet vederlagsfritt etter Arthrex' vurdering. Garantien dekker ikke skade som skyldes ulovlig bruk eller feilhåndtering av et produkt. Garantien er ikke gyldig hvis produktet modifiseres eller reparasjoner utføres av andre enn Arthrex eller en autorisert Arthrex-distributør. Arthrex vil besvare eventuelle spørsmål om kvaliteten, påliteligheten og/eller holdbarheten til ethvert produkt som nevnes i denne brukerhåndboken. DFU-0212 ver. 1 Side 7 av 54

14 2.0 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse 2.1 Produktbeskrivelse og tiltenkt bruk Arthrex DualWave-artroskopipumpe (AR-6480) er et apparat som holder konstant, ikke-pulset kontroll over intraartikulært skylle- og distensjonstrykk gjennom alle faser av et artroskopisk inngrep. Pumpen er beregnet på å tilveiebringe kontinuerlig pulsfri gjennomstrømning som reagerer umiddelbart på endringer i det intraartikulære trykket, slik at leddistensjon kan opprettholdes selv under høye shaverekstraksjonsvolumer eller sekundært utløp. A D V A R S E L! Alt utstyr som tilfører væske, inkludert utstyr som tilfører væske ved hjelp av tyngdekraften, kan forårsake blodutredelser i omkringliggende vev. Slike blodutredelser kan være lette, moderate eller alvorlige. I alvorlige tilfeller kan det resulterende ødemet føre til alvorlige bivirkninger for pasienten, inkludert kompartmentsyndrom, nervekompromiss eller død. Udiagnostiserte kapseldefekter vil forverre væskeutredelser. Ved bruk av utstyr for væskeadministrasjon skal pasienten (ekstremitet og omkringliggende område) overvåkes nøye av kirurgteamet med hensyn til tegn på for stor væskeansamling. Væskevolumbruk skal overvåkes og sammenlignes med lignende kirurgiske prosedyrer. Riktig oppsett og riktig bruk er obligatorisk for alle artroskopipumper. Velg alltid de lavest mulige trykkene for å oppnå den nødvendige intraartikulære distensjonen. Alle alarmer og varsler må bekreftes, og den riktige prosedyren for feilsøking må følges. A D V A R S E L! HVIS INSTRUKSJONENE FOR OPPSETT IKKE FØLGES OG/ELLER PUMPEN BRUKES UTEN AT EN ALARMTILSTAND LØSES, KAN DET FØRE TIL EN ALVORLIG UØNSKET PASIENTHENDELSE. Hvis instruksjonene for oppsett ikke følges og Arthrex-sertifiserte slanger ikke brukes, kan det medføre at utstyrets trykkmåling og overvåking blir unøyaktig. Det er av avgjørende betydning at brukeren er klar over at det kan medføre fare for pasientens sikkerhet hvis en alarm på pumpen ignoreres eller slås av på feil måte. ALDRI ignorer eller avstill alarmer. Følg de riktige prosedyrene for feilsøking, og overvåk pasienten nøye. Det skal bare brukes Arthrex-godkjente slanger. A D V A R S E L! Dette utstyret skal bare brukes til vanlige artroskopiske prosedyrer, som beskrevet i brukerhåndboken, og under overoppsyn av en autorisert lege. Dette utstyret skal ikke brukes av personell som ikke har fått opplæring, eller til formål som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken. DFU-0212 ver. 1 Side 8 av 54

15 Pumpen omfatter: Produktbeskrivelse en universell, svitsjende strømforsyning av medisinsk kvalitet som gjør pumpen i stand til å fungere automatisk i spenningsområder over hele verden. en automatisk universell shaverdeteksjonsfunksjon som lar utstyret automatisk skifte fra lavkanylesug til shaversug med høy gjennomstrømning på forespørsel. Det finnes en trykkskjerm for brukerinntastinger. en lavagefunksjon for å tilveiebringe forhøyet trykk og stoppe blødning, og en skyllefunksjon for å tømme leddrom hurtig. De brukerdefinerte innstillingene for innløpstrykk og utløpshastigheter kan justeres via kontroller på trykkskjermen eller fjernkontrollen. Det er fire alternativer for anvendte deler for pumpeslange for AR-6480: 1. Pumpeslange i én del. Denne slangen må byttes etter hver pasient når den brukes alene. 2. Kombinasjon av pumpeslange i én del og forlengelsesslange. AR-6410 kan brukes på nytt en hel kirurgisk dag, mens AR-6220 må byttes etter hver pasient. 3. Slangekombinasjon i to deler. Pumpeslangen kan brukes på nytt en hel kirurgisk dag. Pasientslangen må byttes etter hver kirurgiske prosedyre. 4. Utløpsslange. Når utløpsslangesettet er festet til AR-6480, skifter DualWaveartroskopipumpen fra en innløpspumpe til et væskestyringssystem for inn-/utløp. Y-adapterslangen (tilleggsutstyr) er tiltenkt bruk med alle kombinasjoner av Arthrex-innløpsslangesett/-systemer for tilkobling av opptil fire utskyllingsposer. Pumpen kan brukes som innløpsskyllepumpe, eller som et væskestyringssystem for inn-/utløp når utløpsslangen er koblet til. Annet tilleggsutstyr: fjernkontroll pedal shaverdeteksjonsledning kabel for Synergy-integrering DFU-0212 ver. 1 Side 9 av 54

16 2.2 Produktegenskaper Produktbeskrivelse AR-6480-konsoll: sett forfra Figur 1 bruker et tallbasert referansesystem til å angi hovedelementene på konsollens frontpanel. Tabell 1 viser disse elementene. Det henvises til disse beskrivelsene i hele denne brukerhåndboken. Figur 1 Konsollens frontpanel Tabell 1 Elementer på frontpanelet 1. Spor til innløpsslangen 2. Kobling for slangesensor med indikatorlampe. En konstant lysende, grønn lampe angir at slangen er koblet til riktig. En blinkende rød lampe angir at slangen ikke er koblet til, eller at den er feil koblet til 3. Nettstrømbryter 4. Fjernkontroll- eller pedalkontakt 5. Operatørskjerm 6. Utløpssugeslangens klemvalse 7. Utløpsslangesensor 8. Utløpsvalse 9. Utløpsluke 10. Utløpslukens låsemekanisme 11. Innløpslukens låsemekanisme 12. Innløpsluke 13. Innløpsvalse DFU-0212 ver. 1 Side 10 av 54

17 2.2.2 AR-6480-konsoll: sett bakfra Produktbeskrivelse Figur 2 bruker et tallbasert referansesystem til å angi hovedelementene på konsollens bakpanel. Tabell 2 viser disse elementene. Det henvises til disse beskrivelsene i hele denne brukerhåndboken. Figur 2 Konsollens bakpanel Tabell 2 Elementer på bakpanelet 14. Inngangsplugg for vekselstrømnettet 15. Strømuttak for shaverdeteksjon 16. Adresse 17. Forseglingsetikett 18. USB-port (BARE til bruk med Arthrex-godkjent minnepinne) 19. Serieporter for Arthrex-integrering (se IFU ) 20. Atkomstpanel (kun til bruk autorisert av Arthrex) 21. Serienummeretikett 22. Modellnummeretikett 23. Etikett for shaver- eller utløpssikring 24. Shaver- eller utløpssikring 25. Ekvipotensialjordingskontakt og -symbol 26. Nettstrøminngang sikringsetikett 27. Nettstrøminngang sikringsholder DFU-0212 ver. 1 Side 11 av 54

18 Produktbeskrivelse Meldinger og ikoner på operatørskjermen til AR-6480 Konsollens operatørskjerm [5] viser informasjon om statusen til AR-6480-modiene, trykket og strømningsinnstillingene i sanntid. Tabell 3 beskriver hver melding eller knapp, årsak og forklaring når pumpen er klar til bruk. Tabell 3 Meldinger og ikoner på operatørskjermen til AR-6480 Melding Årsak Forklaring Arthrex DualWave Meldingen vises når nettstrømbryteren er Viser at strømmen slås på. aktivert. ** Tubing Out ** (Slange ut) ** Door Open ** (Dør åpen) ** Over Pressure ** (Overtrykk) Critical Failure (Kritisk feil) ** Power Failure ** (Strømbrudd) ** OVP Detect Fail ** (OVP ikke detektert) ** Sensor Failure ** (Sensorfeil) ** Pressure Fault ** (Trykkfeil) Meldingen vises når slangen ikke er koblet til slangesensorkoblingen [2]. Meldingen vises når valsehusluken [9] eller [12] er åpen. Meldingen vises når det registrerte trykket overskrider programvaregrensen for overtrykk på 300 mmhg. Meldingen vises på første linje på operatørskjermen hvis én av tre betingelser er oppfylt: Feilbetingelse 1: ** Power Failure ** (Strømbrudd) Vises hvis selvtesten til strømforsyningen mislykkes når pumpen slås på. Feilbetingelse 2: ** OPV Detect Fail ** (OPV ikke detektert) Vises hvis maskinvarens diagnostiske test for overtrykk mislykkes når pumpen slås på. Feilbetingelse 3: ** Sensor Failure ** (Sensorfeil) Vises hvis pumpen oppdager et problem med trykksensorene. Meldingen vises hvis strømforsyningens selvtest mislykkes når pumpen slås på. Meldingen vises hvis maskinvarens diagnostiske test for overtrykk mislykkes når pumpen slås på. Meldingen vises hvis pumpen oppdager et problem med trykksensorene. Meldingen vises hvis pumpen ikke kan nå et innstilt trykk innen en bestemt tid. Dette indikerer vanligvis en slange som er installert feil, eller en sprekk i slangen på grunn av kontinuerlig bruk. Door OpeKontroller slangetilkoblingen. Valsehusluken er ikke lukket. Overtrykkstilstand i programvaren. Kritisk feil, driften kan ikke fortsette. Testing av strømforsyningen mislykkes. Maskinvarens diagnostiske test for overtrykk mislykkes. Sensorfeil. Utilstrekkelig trykk. Fjernkontrollikon Ikonet vises når fjernkontrollen kobles til. Fjernkontrollen er koblet til. Pedalikon Ikonet vises når pedalen er koblet til. Pedalen er koblet til. DFU-0212 ver. 1 Side 12 av 54

19 Produktbeskrivelse Melding Årsak Forklaring +-knapp Operatørskjermen viser trykkmålingen til du trykker på knappen for trykkøkning. Når du har trykket på knappen, vil den viste trykkmålingen skifte til trykkinnstillingen. Hver gang du trykker på trykkøkningsknappen senere, økes trykkinnstillingen i trinn på 5. Trykkinnstillingen øker. Knapp Knappen RUN (Kjør) Knappen STOP (Stopp) Knappen LAVAGE Knappen RINSE (Skyll) Knappen BOOST (Øk) Knappen CANNULA (Kanyle) Knappen SHAVER Knappen MENU (Meny) Operatørskjermen viser trykkmålingen til du trykker på knappen for trykkreduksjon. Når du har trykket på knappen, vil den viste trykkmålingen skifte til trykkinnstillingen. Hver gang du trykker på trykkreduksjonsknappen senere, reduseres trykkinnstillingen i trinn på 5. Knappen vises når pumpen er stoppet. Trykk på denne knappen for å starte pumpen. Knappen vises når pumpen går. Trykk på denne knappen for å stoppe pumpen. Knappen vises når pumpen enten står i innløpseller inn-/utløpsmodus. Trykk på knappen, så øker pumpen trykket med en brukerdefinert mengde og tidsperiode. Knappen vises når pumpen står i inn- /utløpsmodus. Trykk på knappen, så øker pumpen utløpet med en brukerdefinert mengde og tidsperiode. Knappen vises når pumpen står i innløpsmodus. Trykk på knappen, så kan brukeren definere trykkøkningen når shaveren er aktivert. Knappen vises når pumpen står i inn- /utløpsmodus. Trykk på knappen, så kan brukeren definere utløpshastigheten. Knappen vises når pumpen står i inn- /utløpsmodus. Trykk på knappen, så kan brukeren definere shaverens utløpshastighet og trykkøkningen. I ASP-modus (alternativ sugevei) er knappen rød. Knappen vises når pumpen er stoppet. Trykk på knappen, så åpner pumpen konfigurasjonsmenyen. Reduksjon av innstilt trykk. Motorer på. Motorer av. Trykket økes i en innstilt periode. Utløpshastighet og trykk økes i en innstilt periode. Trykk økes. Endring i utløpshastighet. Endring i shaversug og trykkøkning. Brukerkonfigurasjoner vises. DFU-0212 ver. 1 Side 13 av 54

20 2.3 Pedal (AR-6483) Produktbeskrivelse DualWave-artroskopipumpen (AR-6480) kan fjernstyres med pedalen (AR-6483) som tilleggsutstyr. Den har en lavage- og en skyllefunksjon. Se Figur 3 og Tabell 4. Ikke koble fra pedalens plugg ved å dra i kabelen. Fjern pedalens plugg ved å dra i selve koblingen. Figur 3 bruker et beskrivelsessystem med romertall med små bokstaver til å identifisere hovedelementene på pedalen, som er oppført og beskrevet i tabell 4. Det henvises til disse beskrivelsene i hele denne brukerhåndboken. Figur 3 Pedal (AR-6483) i ii Tabell 4 i ii Pedalens (AR-6483) elementer Lavage øker trykket med en prosentandel og tid som brukeren velger. Skyll øker utløpshastigheten og -trykket med en hastighet og tid som brukeren velger. Pumpen kan også gå over i ASP hvis du trår på pedalen mens shaveren er aktivert og ASP-modus er aktivert via menyen Outflow Shaver (Utløpsshaver). DFU-0212 ver. 1 Side 14 av 54

21 2.4 Fjernkontroll (AR-6482) Produktbeskrivelse DualWave-artroskopipumpen (AR-6480) kan fjernstyres med den autoklaverbare fjernkontrollen (AR-6482) som tilleggsutstyr. Den gir mulighet til å styre trykkjusteringer, en lavagefunksjon, en skyllefunksjon og shaversugekontroller, og den gir mulighet til å aktivere og deaktivere pumpemotoren. Fjernkontrollens kabel er 3 meter lang. Ikke koble fra kontakten til fjernkontrollen ved å dra i kabelen. Koble fra kontakten til fjernkontrollen ved å dra i selve kontakten. Figur 4 bruker et tallbasert referansesystem med romertall med store bokstaver til å angi hovedelementene på fjernkontrollen. Tabell 5 viser disse elementene. Det henvises til disse beskrivelsene i hele denne brukerhåndboken. Figur 4 Fjernkontroll (AR-6482) Tabell 5 I II III IV V VI VII Fjernkontrollelementer (AR-6482) Lavage øker trykket med en prosentandel og tid som brukeren velger. Trykkreduksjon reduserer måltrykket med 5 mmhg. Shaversug går gjennom shaversugeinnstillinger. Skyll øker utløpshastigheten og -trykket med en hastighet og tid som brukeren velger. Pumpen kan også gå over i ASP hvis du trår på pedalen mens shaveren er aktivert og ASP-modus er aktivert via menyen Outflow Shaver (Utløpsshaver). Trykkøkning øker måltrykket med 5 mmhg. Start/stopp Lemo-kontakt kobles til den tilhørende pluggen på frontpanelet [4] på pumpen. DFU-0212 ver. 1 Side 15 av 54

22 2.5 Slanger Produktbeskrivelse Slangekonfigurasjoner Figur 5, figur 6 og figur 7 viser de slangekombinasjonene som pumpen støtter. Figur 5 Slangekonfigurasjon med én del Y-adapterslange (AR-6215) Hovedpumpeslange (AR-6410/AR-6415) Forlengelsesslange (AR-6220) Tabell 6 Elementer i slangekonfigurasjonen med én del Element Beskrivelse Slangesett a Posepigger AR-6215 b Slangeklemmer AR-6215 AR-6410/AR-6415 AR-6220 c Grønn kontakt AR-6410/AR-6415 d Slangemansjett AR-6410/AR-6415 e Trykkledningskontakt AR-6410/AR-6415 f Neoprenslange for måling av AR-6410/AR-6415 trykksvingninger g Sensorkammer AR-6410/AR-6415 h Kontaktkoblinger AR-6410/AR-6415 AR-6220 i Tilbakeslagsventil AR-6220 DFU-0212 ver. 1 Side 16 av 54

23 Produktbeskrivelse Figur 6 Slangekonfigurasjon i to deler Y-adapterslange (AR-6215) ReDeuce TM - pumpeslange (AR-6411) ReDeuce TM -pasientslange (AR-6421) Tabell 7 Elementer i slangekonfigurasjonen i to deler Element Beskrivelse Slangesett a Posepigger AR-6215 b Slangeklemmer AR-6215 AR-6411/AR-6420 AR-6421/AR-6425 c Grønn kontakt AR-6411/AR-6420 d Slangemansjett AR-6411/AR-6420 e Trykkledningskontakt AR-6411/AR-6420 f Neoprenslange for måling av AR-6411/AR-6420 trykksvingninger g Sensorkammer AR-6411/AR-6420 k Kontakter med høy gjennomstrømning og dobbelt hulrom AR-6411/AR-6420 AR-6421/AR-6425 i Tilbakeslagsventil AR-6421/AR-6425 DFU-0212 ver. 1 Side 17 av 54

24 Produktbeskrivelse Figur 7 Konfigurasjon som utløpsslange (AR-6430) Tabell 8 Elementer i konfigurasjonen som utløpsslange Element Beskrivelse Slangesett A Slangeklemme AR-6430 B Shaverfeste AR-6430 C Kanylefeste AR-6430 D Avfallsutløp AR-6430 E Utløpskassett AR-6430 F Slangeløkke for utløpsvalse AR-6430 G Papirstropp AR Hovedpumpeslangesett (AR-6410: område A) Hovedpumpeslangesettet har slanger for registrering av innstrømning og trykk. Hvis slangen brukes alene, må den kastes i sin helhet etter hvert kirurgiske inngrep. Fra pumpen er slangen 4 meter lang. MERK: Denne brukerhåndboken forutsetter at AR-6410 brukes alene eller i kombinasjon med AR-6220, som er beskrevet nedenfor. Mer informasjon om hvert slangesett finnes i medfølgende bruksanvisning for hvert sett eller fås ved henvendelse til en Arthrex-representant. DFU-0212 ver. 1 Side 18 av 54

25 Produktbeskrivelse ReDeuce -pumpeslangesett (AR-6411: område A) ReDeuce-pumpeslangesettet skal brukes i kombinasjon med ReDeucepasientslangesettet (AR-6421) som slanger for registrering av innstrømning og trykk. Det skal ikke brukes som et frittstående produkt. ReDeucepumpeslangesettet kan brukes en hel kirurgisk dag hvis det ikke er fare for steriliteten. Fra pumpen er slangen 0,5 meter lang ReDeuce-pasientslangesett (AR-6421: område A) ReDeuce-pasientslangen skal brukes i kombinasjon med ReDeucepumpeslangesettet, slik at ReDeuce-pumpeslangesettet kan brukes en hel kirurgisk dag, mens bare ReDeuce-pasientslangesettet byttes etter hver enkelt operasjon. Tilbakeslagsventilen for tilbakestrømning som er innebygd i ReDeuce-pasientslangesettet, hindrer at det strømmer kontaminert væske tilbake til ReDeuce-pumpeslangesettet, slik at det opprettholdes et lukket, sterilt væskemiljø under slangebytte. Pasientslangen er 2,4 meter lang Forlengelsesslangesystem (AR-6220: område A) Forlengelsesslangesystemet skal brukes i kombinasjon med hovedpumpeslangesettet (AR-6410), slik at hovedpumpeslangesettet kan brukes en hel kirurgisk dag, mens bare forlengelsesslangesystemet byttes etter hver enkelt operasjon. Forlengelsesslangen er 2,4 meter lang Slangesettsystem i én del (AR-6415/AR-6415CL: område B) Slangesystemet i én del har slanger for registrering av innstrømning og trykk. Slangesystemet i én del skal BARE brukes for én prosedyre og må byttes etter hver pasient. Den eneste forskjellen mellom AR og AR-6415CL-modellen er at posepiggene på CL-modellen er CareLock-pigger som brukes spesielt for Fresenius-væskeposer Hovedpumpeslangesett (AR-6420/AR-6420CL: område B) Hovedpumpeslangesettet skal brukes i kombinasjon med systemet med pasientforlengelsesslange (AR-6425) som slanger for registrering av innstrømning og trykk. Det skal ikke brukes som et frittstående produkt. Hovedpumpeslangesettet kan brukes en hel kirurgisk dag hvis det ikke er fare for steriliteten. Den eneste forskjellen mellom AR og AR-6420CL-modellen er at posepiggene på CL-modellen er CareLock-pigger som brukes spesielt for Fresenius-væskeposer. DFU-0212 ver. 1 Side 19 av 54

26 Produktbeskrivelse System med pasientforlengelsesslange (AR-6425: område B) Systemet med pasientforlengelsesslange brukes i kombinasjon med hovedpumpeslangesettet (AR-6420/AR-6420CL), slik at hovedpumpeslangesettet kan brukes en hel kirurgisk dag, mens bare systemet med pasientforlengelsesslange byttes etter hver enkelt operasjon. Tilbakeslagsventilen for tilbakestrømning som er innebygd i systemet med pasientforlengelsesslange, hindrer at det strømmer kontaminert væske tilbake til hovedpumpeslangesettet, slik at det opprettholdes et lukket, sterilt væskemiljø under slangebytte Utløpsslangesett (AR-6430) for pumpe Utløpspumpeslangen skal brukes sammen med alle Arthrex-slangesettene i innløps-/utløpsmodus for å gi nøyaktig kontrollert utstrømning fra shaveren og en kanyle (tilbehør) til flere avfallsenheter. Når utløpsslangesettet er festet til AR-6480, skifter DualWaveartroskopipumpen fra en innløpspumpe til et væskestyringssystem for inn-/utløp Utløpsslangesett med ReDeuce-slangesystem (AR-6435: område A) Et kombinert slangesett med både utløpsslange (AR-6430) og ReDeucepasientslange (AR-6421) er pakket sammen i ett brett. Kunder som for øyeblikket kjøper både AR-6430 og AR-6421, vil spare forberedelsestid med AR-6435 fordi antallet væskestyringselementer som må åpnes før en operasjon, er redusert Y-adapterslange (AR-6215) Y-adapterslangen (tilleggsutstyr) er tiltenkt bruk med alle kombinasjoner av Arthrex-innløpsslangesett/-systemer for tilkobling av opptil fire utskyllingsposer. Kontakt Arthrex-representanten hvis du vil ha mer informasjon om hvilke slangekonfigurasjoner som er tilgjengelige i området ditt. DFU-0212 ver. 1 Side 20 av 54

27 Produktbeskrivelse Tabell 9 Slangesettkorrelasjon og -sammenligninger Slangesettdelenummer for område A Beskrivelse av slangesett for område A Slangesettdelenummer for område B Beskrivelse av slangesett for område B AR-6410 Hovedslangepumpesett (kan brukes frittstående eller i kombinasjon med AR forlengelsesslangesett) AR-6415 AR-6415CL* Slangesystem i én del Slangesystem i én del med CareLockposepigger (brukes som et frittstående produkt) AR-6220 Forlengelsesslangesett (kan brukes i kombinasjon med AR hovedslangepumpesettet som en ekstra forlengelse) AR-6220 Selges ikke i område B. AR-6411 ReDeuce-slangesett (MÅ brukes sammen med AR-6421 ReDeucepasientslangesettet) AR-6420 AR-6420CL* Hovedpumpeslangesett Hovedpumpeslangesett med CareLock-posepigger (MÅ brukes sammen med AR settet med pasientforlengelsesslange) AR-6421 ReDeuce-pasientslange (MÅ brukes sammen med AR-6411 ReDeuceslangesettet) AR-6425 Sett med pasientforlengelsesslange (MÅ brukes i kombinasjon med AR-6420/AR-6420CLhovedslangepumpesettet) AR-6430-utløpsslangesett AR-6435 Kombinert slangesett med AR-6430-utløpsslangen og AR-6421 ReDeucepasientslangen pakket sammen. AR-6435 Selges ikke i område B. AR-6215-Y-slangeadapter *CL = CareLock: slangepigg som hovedsakelig brukes for Fresenius-væskeposer. CareLock-slangen kan ikke brukes sammen med AR DFU-0212 ver. 1 Side 21 av 54

28 Tekniske spesifikasjoner 3.0 Tekniske spesifikasjoner 3.1 Konsoll Tabell 10 Spesifikasjoner for konsollen (AR-6480) Bredde 42 cm (16,5 tommer) Høyde 19 cm (7,5 tommer) Dybde 35,5 cm (14 tommer) Vekt 12,25 kg (27 pund) Største 1500 ml/minutt gjennomstrømningsha stighet Trykk trinn på 5. Overtrykkskontroll 300 mmhg ± 5 Trykkontroll Kontinuerlig trykkontroll Beskyttelse IP22 Hovedkabel 10 A / 250 V Kontakt CEE 7/7 Plugg IEC 320/C13 Strømforsyning V, 50/60 Hz, 6,5 A Sikring for nettstrøm T8LA250V (5 x 20 mm) Sikring for T5AL250VP (5 x 20 mm) strømforsyning til shaver Anvendt del type CF Rengjøring Overflaterengjøring med mildt rengjøringsmiddel Sterilisering Overflatedesinfisering med mildt desinfiseringsmiddel Tabell 11 Omgivelsesforhold for drift Temperatur 10 til 40 C (50 til 104 F) Relativ fuktighet 20 til 75 %, ikke-kondenserende Barometrisk trykk 700 hpa (10,15 psi) til 1060 hpa (15,37 psi) Tabell 12 Omgivelsesforhold for lagring (i transportemballasje) Temperatur 30 til +70 C (-22 til 158 F) Relativ fuktighet 10 til 90 %, ikke-kondenserende Barometrisk trykk 500 til 1060 hpa (7,25 til 15,37 psi) DFU-0212 ver. 1 Side 22 av 54

29 3.2 Pedal Tabell 13 Bredde Høyde Dybde Vekt Kabellengde Rengjøring Sterilisering Tekniske spesifikasjoner Spesifikasjoner for pedalen (AR-6483) 330 mm (13 tommer) 178 mm (7 tommer) 76 mm (3 tommer) 2,766 kg (6,1 pund) 3 m (9,8 fot) Overflaterengjøring med mildt rengjøringsmiddel Nei 3.3 Fjernkontroll Tabell 14 Bredde Høyde Dybde Vekt Kabellengde Rengjøring Sterilisering Spesifikasjoner for fjernkontrollen (AR-6482) 63,5 mm (2,5 tommer) 95,3 mm (3,8 tommer) 22,2 mm (0,9 tommer) 0,23 kg (0,5 pund) 3 m (9,8 fot) Overflaterengjøring med mildt rengjøringsmiddel Autoklav 3.4 Krav i forbindelse med sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og forskrifter DualWave-artroskopipumpen (AR-6480) er konstruert og testet i samsvar med: EN /A2:1995 UL :2003 CAN/CSA-C22.2 No M90 Ifølge klassifiseres dette utstyret som pasienttilkoblet del av type CF, klasse 1, rangering IP22. I henhold til MDD93/42/EØF, vedlegg IX, regel 11 er denne enheten klassifisert som en klasse IIa-enhet. For alt annet tilbehør kan du se medfølgende bruksanvisninger for mer informasjon. Se avsnitt 13.0 hvis du vil ha mer informasjon om EMC-sertifisering. DFU-0212 ver. 1 Side 23 av 54

30 4.0 Oppsett Oppsett 4.1 Oppsett av konsollen Brukere oppfordres til å kontakte Arthrex-representanten hvis de trenger en mer omfattende kirurgisk teknikk. MERK: For å minimere virkningene av hydrostatiske trykkforskjeller fra det faktiske leddtrykket må du sørge for at pumpen og leddet er i samme horisontale plan. 4.2 Nettstrømrelaterte sikkerhetshensyn Pumpen drives av en universell, medisinsk svitsjet nettstrømforsyning. Med denne strømforsyningen kan brukere koble konsollen til en hvilken som helst lokal stikkontakt. Bruk riktig støpsel og en pålitelig jordleder. Arthrex leverer egne strømledninger for USA og Europa, CEE 7/7, med AR Kontakt Arthrex-representanten hvis du trenger en strømledning som må oppfylle de elektriske standardene for et annet land. Bruk bare erstatningsstrømledninger som er i samsvar med standarder for medisinsk kvalitet, IEC , underklausul 3.21, Detachable Power Supply Cords, eller elektriske standarder for landet der AR-6480 brukes. Kontakt Arthrex-representanten hvis du vil ha mer informasjon. Unngå å plassere konsollen på en måte som gjør det vanskelig å koble koblingen eller støpselet fra nettstrømmen. For å unngå elektrisk støt må det ikke brukes skjøteledninger eller topolede/trepolede adaptere. MERK: Koble konsollen til sykehusets utjevningskontakt med en ekvipotensialkabel hvis dette er nødvendig i henhold til lokale lover. Koble strømledningen til et vegguttak med riktig spenning. Ellers kan produktet bli skadet. Konsollen er konstruert for å overholde retningslinjer for strømsparing. Konsollen har en nettstrømbryter på frontpanelet [3]. Når nettstrømbryteren er slått av, bruker ikke konsollen strøm. Når nettstrømbryteren er slått på, utfører konsollen en rekke selvdiagnostiske tester. Når disse testene er fullført, viser konsollen navnet og modellnummeret, Arthrex DUALWAVE, på operatørskjermen [5]. Hvis det oppdages et problem under testene, vises det en feilmelding på skjermen. Se Tabell 3 for en fullstendig oversikt over meldinger som vises på operatørskjermen. DFU-0212 ver. 1 Side 24 av 54

31 Oppsett Ved strømbrudd kan konsollen gå kontinuerlig uten feil i opp til 10 millisekunder. Hvis et strømbrudd varer lenger enn 10 millisekunder, tilbakestilles utstyret til standardinnstillingene når strømmen gjenopprettes. A D V A R S E L! For å unngå fare for støt må du bare koble dette utstyret til et jordet strømnett. A D V A R S E L! Ikke la utstyret være i direkte kontakt med pasienten hvis det brukes høyfrekvent utstyr, eller hvis pasienten trenger defibrillering. 4.3 Bytte sikringene Hovedsikringen byttes ut med T8LA 250 V (5 x 20 mm) på følgende måte: 1. Koble utstyret fra nettstrømmen. 2. Åpne sikringsbrettet i vekselstrøminngangen ved å klemme inn klaffene og dra utover. 3. Bytt ut sikringene med T8LA 250 V-sikringer (5 x 20 mm) som angitt på bakpanelet. 4. Skyv sikringsholderen inn i vekselstrøminngangen igjen. 5. Påse at sikringsholderen sitter helt på plass, og at klaffene klikker tilbake. Sikringen for strømforsyning til shaveren byttes ut med T5AL 250 VP (5 x 20 mm) på følgende måte: 1. Koble utstyret fra nettstrømmen. 2. Åpne sikringsholderen i shaverens strømforsyning ved å rotere den mot klokken med en flat skrutrekker. 3. Bytt ut sikringene med T5AL 250 VP-sikringer (5 x 20 mm) som angitt på bakpanelet. 4. Skyv sikringsholderen inn i vekselstrøminngangen igjen. 5. Sørg for at sikringsholderen sitter helt på plass ved å rotere den med klokken med en flat skrutrekker. Bruk alltid sikringer med riktige spesifikasjoner for å unngå at systemet får overstrøm. En feil sikring kan øke faren for støt eller brannfaren. DFU-0212 ver. 1 Side 25 av 54

32 OBS! Oppsett Konsollen (AR-6480) har en universell nettstrømforsyning. Det er ikke nødvendig med en bryter for spenningsvalg. 4.4 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Dette utstyret har bestått testing for EMI/RFI-stråling og - mottakelighet samt EMC-kompatibilitet. Denne enheten kan forårsake interferens for andre enheter i nærheten hvis den ikke konfigureres og brukes i samsvar med Arthrex' bruksanvisning. AR-6480 er konstruert for å tåle elektromagnetisk stråling fra annet utstyr innenfor grensene, som beskrevet i delen For å avgjøre om AR-6480 forårsaker interferens med annet utstyr, kan du slå nettstrømbryteren [3] AV og deretter PÅ igjen. Prøv å fjerne interferensen ved å iverksette ett eller flere av disse tiltakene: 1. Drei eller flytt mottaksenheten. 2. Øk avstanden mellom utstyret. 3. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den det andre utstyret er koblet til. 4. Spør produsenten eller serviceteknikeren for mottaksenheten om råd. 4.5 Grunnleggende konfigurasjonsprosedyre for AR6480 A D V A R S E L! For at trykkovervåkingen skal foregå riktig, MÅ pumpen og operasjonsstedet være i samme horisontale plan. MERK: I avsnitt 5.0, Drift, finner du en forklaring av hvordan konsollen skal brukes. 1. Plasser pumpen på et flatt, tørt underlag i samme horisontalplan som operasjonsstedet, eksempelvis på Arthrex artroskopipumpevognen (AR-6481). 2. Koble mottakerenden av strømledningen for AR-6480 til vekselstrømkontakten [14] og støpselenden til institusjonens vekselstrømnett. 3. Koble til Synergy-systemets integreringskabel (hopp til trinn 5 hvis Synergy-integrering allerede blir brukt). MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om skjermen til Synergyfrontvisningssystemet (HUD), kan du se IFU Koble til shaverens deteksjonsledning (hvis shaverdeteksjon er ønsket, hvis ikke hopper du til trinn 6). MERK: Du finner mer informasjon om shaverdeteksjon i avsnittet 0. DFU-0212 ver. 1 Side 26 av 54

33 Oppsett 5. Slå på shaversystemet. 6. Slå på pumpen [3]. 7. Verifiser statusen til AR-6480, som vises på operatørskjermen [5]. 8. Koble til slangen i samsvar med delen 4.8 eller 0 9. Lukk valsehuslukene. 10. Koble til fjernkontrollen eller eventuelt pedalen [4]. 11. Se avsnittet 5.0, Drift, for spesifikk informasjon om bruk av AR-6480, inkludert trykk- og strømningsinnstillinger. 12. Trykk på knappen Run/Stop (start/stopp) [Tabell 3 eller VI] for å aktivere pumpemotoren. A D V A R S E L! IKKE stable utstyr sammen med AR-6480-konsollen eller plasser utstyr inntil den hvis det kan unngås. Hvis en slik konfigurasjon er nødvendig, må du overvåke den aktuelle konfigurasjonen nøye for å forsikre deg om at ytelsen ikke reduseres av elektromagnetisk interferens. Ikke koble til fjernkontrollen eller pedalen under selvtesten eller i programmeringsmodusene. A D V A R S E L! Bruk BARE Arthrex-godkjent tilbehør. Annet tilbehør kan føre til økt stråling fra systemet eller redusert immunitet. Kontakt Arthrex-representanten for en fullstendig liste over tilbehør. IKKE modifiser noe tilbehør. Brudd på denne regelen kan føre til personskader for pasienten og/eller personellet på operasjonsstuen. A D V A R S E L! Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare anestesimidler eller oksiderende gasser, slik som nitrogenoksid, oksygen eller endogene gasser. Alle oksygentilkoblinger må være fri for lekkasjer under hele det kirurgiske inngrepet. A D V A R S E L! Bruk BARE Arthrex-godkjent slangetilbehør. Annet tilbehør kan føre til redusert trykknøyaktighet. Kontakt Arthrex-representanten for en fullstendig liste over tilbehør. IKKE modifiser noe tilbehør. Brudd på denne regelen kan føre til personskader for pasienten og/eller personellet på operasjonsstuen. DFU-0212 ver. 1 Side 27 av 54

34 4.6 Shaverdeteksjon Oppsett Pumpen detekterer når et shaverhåndstykke er aktivert. Shaverdeteksjonsfunksjonen virker forskjellig avhengig av om et utløpsslangesett (AR-6430) er installert på DualWave. Shaverdeteksjonen kan konfigureres på tre ulike måter. MERK: Shaverdeteksjonsfunksjonen virker som beskrevet i avsnittene Shaverdeteksjon, Synergy-systemtilkobling Slik sikrer du korrekt bruk av shaverdeteksjon når en integreringskabel (AR ) er koblet til Synergy-systemet: 1. Sørg for at integreringskabelen for Synergy-systemet er koblet riktig til mellom Synergy-reseksjonskonsollen og DualWave. 2. Fest shaverhåndstykket og fotbryteren (hvis den brukes). 3. Slå på Synergy-reseksjonskonsollen. 4. Slå på DualWave. MERK: Skal bare brukes med DualWave-programvareversjon 1.8 eller høyere og Synergy-reseksjonskonsoll versjon 2.3 eller høyere. Se IFU for mer informasjon. MERK: Det anbefales at strømkabelen for shaverdeteksjon ikke kobles til når integreringskabelen for Synergy-systemet brukes til shaverdeteksjon. MERK: Shaverdeteksjonsfunksjonen virker som beskrevet i avsnittene Shaverdeteksjon, shaverstrømledning Shaverdeteksjonsfunksjonen avhenger av forskjellen i shaversystemets strømforbruk når det slås på i statisk tilstand, og når shaverhåndstykket aktiveres. Slik sikrer du korrekt bruk av shaverdeteksjonen når den er koblet til med en shavergrensesnittkabel: 1. Påse at strømledningen for shaverdeteksjon er korrekt koblet til mellom shaverkonsollen og DualWave. 2. Fest shaverhåndstykket og fotbryteren (hvis den brukes). 3. Slå på shaverkonsollen. 4. Etter shaverkonsollsekvensen slår du på DualWave. MERK: Shaverdeteksjonsfunksjonen virker som beskrevet i avsnittene NOTE: Justering av innstillingene for shaverdeteksjon er beskrevet i avsnittet DFU-0212 ver. 1 Side 28 av 54

35 4.6.3 Shaverdeteksjon, innløp Oppsett Når shaveren er aktivert i innløpsmodus (intet utløpsslangesett), aktiverer DualWave økningsmodus for økt trykk for å kompensere for distensjonstapet fra vakuumet som brukes med shaveren. Trykket endres automatisk til de forhåndsinnstilte økningsverdiene og kan sees på operatørskjermen [5]. Knappen BOOST (Øk) skifter til en mørkeblå farge når shaveren er aktivert. Hvis lavagemodus slås på før shaveren aktiveres, overstyres lavagemodus unntatt når lavagemodus forårsaker en større trykkøkning Shaverdeteksjon, inn-/utløp I inn-/utløpsmodus (utløpsslangesett til stede) reagerer DualWave på shaveraktivering ved å lukke kanylesugeslangen og åpne shaversugeslangen for væskeutløp. Sugenivået vil automatisk skifte enten til den forhåndsinnstilte shaversugeverdien eller til det brukerdefinerte nivået. Hvis lavagemodus eller skyllemodus aktiveres under eller før shaveren aktiveres, overstyres begge modusene unntatt når lavagemodus forårsaker en større trykkøkning. Når shaveren deaktiveres, lukker DualWave automatisk shaversugeslangen, åpner kanylesugeslangen og går tilbake til den forhåndsinnstilte utløpshastigheten Justere shaverdeteksjonsfunksjonen MERK: Må bare justeres når strømledningen for shaverdeteksjon er i bruk. Brukere kan justere shaverdeteksjonsfunksjonen for optimal grensesnittytelse. Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på disse knappene i denne rekkefølgen: MENU (Meny) DEFAULTS (Standarder) Shaver Detect (Shaverdeteksjon). Skjermen viser og tillater endringer i innstillingene for shaverdeteksjon. Det finnes fire forhåndsinnstillinger for shaverdeteksjon som tilbyr forskjellige sensitivitetsnivåer. Brukeren kan velge blant fire forhåndsinnstillinger som er forhåndslastet i DualWave, eller justere hver forhåndsinnstilling i henhold til den enkeltes behov. Du kan gjøre dette ved å trykke på knappen EDIT (Rediger) etter at en forhåndsinnstilling er valgt. DFU-0212 ver. 1 Side 29 av 54

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

PUMPESLANGE DFU-0140 VERSJON 10

PUMPESLANGE DFU-0140 VERSJON 10 PUMPESLANGE Til bruk sammen med artroskopipumpene Arthrex AR-6400, AR-6450, AR-6475 og AR-6480 DFU-0140 VERSJON 10 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Arthrex-pumpeslangen består av følgende enheter: slangesett i én

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Maingate mvio Home Quick Guide

Maingate mvio Home Quick Guide Maingate mvio Home Quick Guide ADDRESS: BOX 244, SE-371 24 KARLSKRONA, SWEDEN VISITORS: DROTTNINGGATAN 16 PHONE. +46 455 36 37 00 FAX: +46 456 36 37 37 WEB: WWW.MAINGATE.SE Innhold 1 Quick Guide 3 1.1

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO TDS 10 M NO BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data...

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Uponor Smatrix Base NO HURTIGVEILEDNING

Uponor Smatrix Base NO HURTIGVEILEDNING Uponor Smatrix Base RTIGVEILEDNING 0 05 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 0 05 0 05 0 05 RTIGVEILEDNING Innhold Uponor Smatrix Base komponenter

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patent under behandling GENERELL INFORMASJON Takk for at du har kjøpt dette produktet.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer