Møteprotokoll. Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut Fagerbakke, Ole Kristian Lundereng, Marte Jystad, Geir Waage, Tone Sofie Aglen, Frank Jenssen, Merethe Ranum, Kristian Dahlberg Hauge, Jon Gunnes Elin Kvikshaug Berntsen, Harald Nissen Ordfører Rita Ottervik, Aase Sætran Rådmann Inge Nordeide, kommunaldirektørene Håkon Grimstad, Gerhard Dalen, Tor Åm, Snorre Glørstad, Elin Rognes Solbu Møteleder: Fra sekretariatet: Fungerende ordfører Knut Fagerbakke Kari Aarnes Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkallingen godkjent. Sakene 383/05 og 385/07 ble foreslått utsatt. Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte Godkjent med behov om å endre pkt 2 i vedtaket i sak 381/07 til Store kommuners representasjon i KS organer bør styrkes. Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt Geir Waage (Ap) meldte et spørsmål om status for utvida kontroll av butikker med alkoholsalg Håkon Grimstad meldte en redegjørelse for situasjonen vedrørende de brannskadde bryggene i Fjordgata. Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 1

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 379/07 07/40435 VALG AV STYRE FOR DIV. LEGATER 382/07 07/39638 PIRBADET - STATUS OG UTFORDRINGER 383/07 01/23491 SAMARBEIDSFORMER ETTER AVSLUTNING AV TRANSPORTFORSØKET I TRONDHEIM 384/07 07/39714 HØRINGSUTTALELSE - SØRHEIM UTVALGETS UTREDNING: FORSLAG TIL FORBEDRING AV OVERFØRINGSSYSTEMET FOR KOMMUNENE 385/07 07/40899 ÅSVANGVEIEN 3 386/07 07/41871 FORSVARSSTUDIEN 07 OG FORSVARSPOLITISK UTVALG - HØRINGSUTTALELSE. 360/07 04/1686 KULTURFONDET SØKNADER TIL VURDERING NOVEMBER 2007 Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 2

3 Sak 379/07 VALG AV STYRE FOR DIV. LEGATER Forslag til vedtak: Til Quamske legat oppnevner formannskapet følgende 3 medlemmer for inneværende valgperiode: Til Karen Solberg Aune og Haakon Aunes legat for kreftforskning oppnevner formannskapet følgende 3 medlemmer for inneværende valgperiode: Til Helmer Lundgrens legat oppnevner formannskapet følgende 4 medlemmer frem til nyoppnevning av storlegatene i januar 2008.: Per Johan Lindgård, Sp, Harald Svenning, FrP, Tore Skjærseth, SV, Bjørg Kaseth Stålen, AP Til legat Nicoline Kriegsmann Stiftelse bekrefter formannskapet at Biskopen i Nidaros og Rådmannen i Trondheim med bistand av en forretningsfører skal bestyre dette legatet. Til Dispacheur Knoff og hustrus legat oppnevner formannskapet følgende 4 medlemmer frem til nyoppnevning av storlegatene i januar 2008.: Per Johan Lindgård, Sp, Harald Svenning, FrP, Tore Skjærseth, SV, Bjørg Kaseth Stålen, AP Knut Fagerbakke (SV)) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp: Til Quamske legat oppnevnes følgende 3 medlemmer for inneværende valgperiode: Norvall Berre Peder Widding Agnar Auran Til Karen Solberg Aune og Haakon Aunes legat for kreftforskning oppnevner formannskapet følgende 3 medlemmer for inneværende valgperiode: Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 3

4 Erik Solberg, leder Aasta Loholt Lars Steffen Solberg Til Helmer Lundgrens legat oppnevner formannskapet følgende 4 medlemmer frem til nyoppnevning av storlegatene i januar 2008.: Per Johan Lindgård, Sp Harald Svenning, FrP Tore Skjærseth, SV Bjørg Kaseth Stålen, Ap Til Nicoline Kriegsmann Stiftelse bekrefter formannskapet at følgende personer skal bestyre legatet for inneværende valgperiode: Biskopen i Nidaros Rådmannen i Trondheim Overformynderiet i Trondheim Kommune ved Rita Nordvik (forretningsfører) Til Dispacheur Knoff og hustrus legat oppnevner formannskapet følgende 4 medlemmer frem til nyoppnevning av storlegatene i januar 2008.: Per Johan Lindgård, Sp Harald Svenning, FrP Tore Skjærseth, SV Bjørg Kaseth Stålen, Ap Til Quamske legat oppnevner formannskapet følgende 3 medlemmer for inneværende valgperiode: Norvall Berre Peder Widding Agnar Auran Til Karen Solberg Aune og Haakon Aunes legat for kreftforskning oppnevner formannskapet følgende 3 medlemmer for inneværende valgperiode: Erik Solberg, leder Aasta Loholt Lars Steffen Solberg Til Helmer Lundgrens legat oppnevner formannskapet følgende 4 medlemmer frem til Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 4

5 nyoppnevning av storlegatene i januar 2008.: Per Johan Lindgård, Sp Harald Svenning, FrP Tore Skjærseth, SV Bjørg Kaseth Stålen, Ap Til legat Nicoline Kriegsmann Stiftelse bekrefter formannskapet at Biskopen i Nidaros og Rådmannen i Trondheim med bistand av en forretningsfører skal bestyre dette legatet. Biskopen i Nidaros Rådmannen i Trondheim Overformynderiet i Trondheim Kommune ved Rita Nordvik (forretningsfører) Til Dispacheur Knoff og hustrus legat oppnevner formannskapet følgende 4 medlemmer frem til nyoppnevning av storlegatene i januar 2008.: Per Johan Lindgård, Sp Harald Svenning, FrP Tore Skjærseth, SV Bjørg Kaseth Stålen, Ap Sak 382/07 PIRBADET - STATUS OG UTFORDRINGER Forslag til innstilling: 1. Bystyret anbefaler at Pirbadet fortsatt skal være organisert som en stiftelse. 2. Trondheim kommune konverterer 60 mill. kr av eksisterende lån på 203,5 mill. kr til ansvarlig lån. Det ansvarlige lånet økes dermed til 74 mill. kr. Den ansvarlig lånekapitalen skal være rente- og avdragsfritt til Betingelsene for det ansvarlige lånet skal revurderes pr Øvrige rentebetingelser skal være i henhold tidligere inngått avtale til Deretter skal det avtales samme rentebetingelser som kommunens lånebetingelser for innlån til Stiftelsen Trondheim Pirbad. Nedbetalingsperioden er 30 år inklusive den avdragsfrie perioden. Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 5

6 Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken: 1. Bystyret anbefaler at Pirbadet fortsatt skal være organisert som en stiftelse. 2. Trondheim kommune konverterer 60 mill. kr av eksisterende lån på 203,5 mill. kr til ansvarlig lån. Det ansvarlige lånet økes dermed til 74 mill. kr. Den ansvarlig lånekapitalen skal være rente- og avdragsfritt til Betingelsene for det ansvarlige lånet skal revurderes pr Øvrige rentebetingelser skal være i henhold tidligere inngått avtale til Deretter skal det avtales samme rentebetingelser som kommunens lånebetingelser for innlån til Stiftelsen Trondheim Pirbad. Nedbetalingsperioden er 30 år inklusive den avdragsfrie perioden. Sak 383/07 SAMARBEIDSFORMER ETTER AVSLUTNING AV TRANSPORTFORSØKET I TRONDHEIM Forslag til innstilling: 1) Trondheim kommune legger opp til et fortsatt aktivt samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune om samferdselstilbudet etter avslutningen av transportforsøket. Det vises blant annet til Transportplan for Trondheim og til bystyrets vedtak om framtidig kollektivorganisering. Rådmannens gjennomgang av de ulike samarbeidsområdene tas til orientering. 2) Det er uaktuelt for Trondheim kommune å ta over tilskuddsansvaret for trikkedriften innenfor de rammer som er signalisert fra fylkesrådmannen i Strategiplan , med budsjett ) Trondheim kommune vil ta initiativ til en uavhengig gjennomgang av eksisterende materiell og infrastruktur for trikken, for å kartlegge standard og langsiktige utbedringsbehov. Midlene til denne gjennomgangen finansieres fra avsatte midler i trikkefondet (til utvidelse av trikken i Midtbyen). Frank Jenssen (H) foreslo saken utsatt. Saken utsatt til Sak 384/07 Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 6

7 HØRINGSUTTALELSE- SØRHEIM UTVALGETS UTREDNING: FORSLAG TIL FORBEDRING AV OVERFØRINGSSYSTEMET FOR KOMMUNENE Forslag til vedtak: Trondheim kommune gir tilslutning til følgende punkter i Sørheim-utvalgets utredning: 1. Skattens andel av kommunenes inntekter bør ligge på rundt 50 prosent 2. Selskapsskatten bør avvikles som kommunal skatt 3. Det bør innføres et nytt distriktspolitisk tilskudd for kommunene 4. Det bør innføres et nytt tilskudd til vekstkommuner 5. Ordningen med bruk av oppdaterte befolkningstall ved beregningen av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen avvikles, og erstattes med bruk av befolkningstall per 1. juli året før budsjettåret 6. Et redusert skjønnstilskudd med et mer begrenset formål 7. Overgangsordningen i dagens inntektssystem avvikles, og erstattes med et nytt inntektsgarantitilskudd Trondheim kommune er uenig med Sørheim-utvalget på følgende punkter: 1. Trondheim kommune mener, i motsetning til Sørheim-utvalget, at det bør innføres en ordning med prognosebasert inntektsutjevning 2. Trondheim kommune mener at man bør videreføre dagens inntektsutjevning. Trekk- og kompensasjonsgraden bør ikke, slik et flertall av Sørheim-utvalget foreslår, økes fra 55 til 60 prosent. Behov for videre utredning: Trondheim kommune støtter prinsipielt forslaget om å avvikle dagens overgangsordning, og å erstatte denne med et nytt inntektsgarantitilskudd. Men etter vår vurdering bør man vurdere om også kommuner som taper vesentlig på endringer i inntektsutjevningen og/eller skattefinansieringen bør motta inntektsgarantitilskudd. Videre bør konsekvensene av å innføre et inntektgarantitilskudd utredes nærmere. Innstillingens pkt 1 7 om tilslutning med unntak av pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 2 om tilslutning ble vedtatt mot 4 stemmer (2H, 1FrP, 1V) Andre avsnitt pkt 1 om uenighet ble vedtatt mot 4 stemmer (2H, 1FrP, 1V) Resten under uenighet ble enstemmig vedtatt Trondheim kommune gir tilslutning til følgende punkter i Sørheim-utvalgets utredning: 1. Skattens andel av kommunenes inntekter bør ligge på rundt 50 prosent 2. Selskapsskatten bør avvikles som kommunal skatt Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 7

8 3. Det bør innføres et nytt distriktspolitisk tilskudd for kommunene 4. Det bør innføres et nytt tilskudd til vekstkommuner 5. Ordningen med bruk av oppdaterte befolkningstall ved beregningen av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen avvikles, og erstattes med bruk av befolkningstall per 1. juli året før budsjettåret 6. Et redusert skjønnstilskudd med et mer begrenset formål 7. Overgangsordningen i dagens inntektssystem avvikles, og erstattes med et nytt inntektsgarantitilskudd Trondheim kommune er uenig med Sørheim-utvalget på følgende punkter: 1. Trondheim kommune mener, i motsetning til Sørheim-utvalget, at det bør innføres en ordning med prognosebasert inntektsutjevning 2. Trondheim kommune mener at man bør videreføre dagens inntektsutjevning. Trekk- og kompensasjonsgraden bør ikke, slik et flertall av Sørheim-utvalget foreslår, økes fra 55 til 60 prosent. Behov for videre utredning: Trondheim kommune støtter prinsipielt forslaget om å avvikle dagens overgangsordning, og å erstatte denne med et nytt inntektsgarantitilskudd. Men etter vår vurdering bør man vurdere om også kommuner som taper vesentlig på endringer i inntektsutjevningen og/eller skattefinansieringen bør motta inntektsgarantitilskudd. Videre bør konsekvensene av å innføre et inntektgarantitilskudd utredes nærmere. Sak 385/07 ÅSVANGVEIEN 3 Forslag til vedtak: 1. Åsvangveien 3 avvikles som bofellesskap til utviklingshemmede. 2. I prosessen med å finne frem til aktuelle boalternativ skal beboere og pårørende trekkes med for å finne gode løsninger. 3. De tre beboerne skal få oppfylt sitt ønske om at de fortsatt skal bo sammen, og at personalet følger over i ny bolig, i den grad dette er mulig. Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo saken utsatt til etter budsjettbehandlingen. Saken utsatt til Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 8

9 Sak 386/07 FORSVARSSTUDIEN 07 OG FORSVARSPOLITISK UTVALG - HØRINGSUTTALELSE. Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar forslaget til uttalelse om forsvarsstudien 07 og forsvarspolitisk utvalg sin utredning 2. Saken for øvrig tas til orientering Frank Jenssen (H) foreslo på vegne av H og Sp: 1. Formannskapet vedtar følgende uttalelse, som introduksjon til uttalelsen for øvrig (jf pkt 2): Forsvaret og forsvarsviljen i Midt-Norge er viktig for nasjonens sikkerhet. Dersom forsvarssjefens forslag om å avvikle viktige baser og anlegg i regionen blir realisert, står Midt-Norge i fare for å bli uten noen form for forsvarsaktivitet. I Forsvarsstudie 07 er både Ørland Hovedflystasjon (ØHF) og Heimevernets Utdanningssenter på Værnes foreslått nedlagt. Dette rammer ikke bare de aktuelle lokalsamfunnene svært hardt, det berører også en hel landsdels nærforsvar. En slik utvikling, som er uheldig i seg selv, vil også ha negativ innvirkning på forsvarsviljen i en befolkning som alltid har levert motiverte og kompetente soldater og ansatte. I tillegg vil det kunne være starten på avviklingen av den allierte forhåndslagringen i Trøndelag. I sum vil en slik utvikling innebære en svekkelse av nasjonens forsvarsevne. Regjeringen har varslet at man våren 2008 vil fremlegge sitt forslag til fremtidig nivå og struktur på det norske forsvar. Trondheim kommune anmoder regjeringen om tidligst mulig å invitere til et bredt forlik om forsvarspolitikken i Stortinget. Enten ved at dialog med Stortinget etableres før regjeringen fremlegger sitt forslag. Alternativt ved at regjeringen møter Stortinget med en åpen holdning hva angår både ambisjoner og struktur for forsvaret, herunder fremtidig bevilgningsnivå, når forslaget fremlegges. Ørland Hoved-flystasjon har gjennom mange år etablert seg som den viktigste og mest operative flybasen i Norge, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Ingen flybaser i Europa har like stort og tilgjengelig luftrom som ØHF. De miljømessige forutsetninger er meget gode. Ørland kan tilby øvelsesfasiliteter for alle våpengrener. En videreføring av denne aktiviteten betinger at Forsvaret beholder dagens operative enheter og støttefunksjoner ved Ørland Hovedflystasjon. ØHF er den kampflybasen som gir det beste resultat for NATO, Forsvaret og Norge. Ørland hovedflystasjon må derfor bestå. Trondheim kommune forutsetter at regjeringen legger militærfaglige og strategiske argumenter til grunn når den fremtidige forsvarsevne og struktur skal fastlegges, og at de samlede økonomiske rammer til forsvaret økes for å imøtekomme dette. Vi forutsetter også at Norges forpliktelser i forhold til NATO og USA ligger fast. Vi forventer at dette betyr at de gjenværende avdelingene i vår landsdel, Ørland Hovedflystasjon, Heimevernets Utdanningssenter og Luftkrigsskolen utgjør en Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 9

10 sentral del av Forsvaret også i fremtiden, og minst på dagens nivå. Forsvarsevnen og best mulig ressursutnyttelse i så måte må være det avgjørende når fremtidig struktur skal fastsettes. 2. Formannskapet gir for øvrig sin tilslutning til forslaget til uttalelse om forsvarsstudien 07 og forsvarspolitisk utvalg sin utredning, og oversender denne sammen med vedtaket i pkt 1. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fremmet av Jenssen fikk 5 stemmer (2H, 1FrP, 1V, 1Sp ) og falt 1. Formannskapet vedtar forslaget til uttalelse om forsvarsstudien 07 og forsvarspolitisk utvalg sin utredning 2. Saken for øvrig tas til orientering Sak 360/07 KULTURFONDET SØKNADER TIL VURDERING NOVEMBER 2007 Forslag til vedtak: Trondheim Jazzorkester innvilges et tilskudd på inntil kr fra Kulturfondet 2008 til planlegging og gjennomføring av konserter i Ramallah og Jerusalem 17. og 18. april Behandling i møte : Saken sendes Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen for uttalelse før endelig behandling i formannskapet: UTTALELSE fra Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen: Trondheim Jazzorkester innvilges et tilskudd på inntil kr fra Kulturfondet 2008 til planlegging og gjennomføring av konserter i Ramallah og Jerusalem 17. og 18. april Behandling i møte : Knut Fagerbakke (SV) fremmet uttalelsen fra Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen: Trondheim Jazzorkester innvilges et tilskudd på inntil kr fra Kulturfondet 2008 til planlegging og gjennomføring av konserter i Ramallah og Jerusalem 17. og 18. april Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 10

11 Trondheim Jazzorkester innvilges et tilskudd på inntil kr fra Kulturfondet 2008 til planlegging og gjennomføring av konserter i Ramallah og Jerusalem 17. og 18. april Eventuelt: 1.) Geir Waage (Ap) stilte spørsmål om status for utvida kontroll av butikker med alkoholsalg Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu besvarte spørsmålet gjennom et notat som ble utdelt til formannskapets medlemmer. 2.) Håkon Grimstad delte ut et notat datert om Fjordgata 76, 78 og 80 Møtet hevet kl Knut Fagerbakke Fungerende ordfører Kari Aarnes Møteprotokoll for Formannskapet, (07/41840) 11

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.02.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 08.06.2010 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2004 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.08.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 03.02.2009 Tid: 0900 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.01.2010 Tid: kl 09.25 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2006 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 09.02.2010 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Tid: Kl. 09.55 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.09.2010 Tid: kl 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2006 Tid: Kl. 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Rita Ottervik (til kl 1040), Geir Waage, Sissel Trønsdal, Eirik Schrøder, Knut Fagerbakke,

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen, Rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 33/08. Resultat: Behandlet Arkivsak: 08/1892 Tittel: VALG AV DIV.

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 33/08. Resultat: Behandlet Arkivsak: 08/1892 Tittel: VALG AV DIV. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.01.2008 Sak: 33/08 Resultat: Behandlet Arkivsak: 08/1892 Tittel: VALG AV DIV.LEGATER Behandling: Marte A Jystad (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp: Til

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 05.02.2008 Tid: kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.08.2010 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian Lundereng, Geir Waage, Sissel

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 07.11.2007 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Tore Skjærseth, Synnøve Hopsø, Åshild Haugan, Ruth Palmer, Magnar G. Huseby, Lars

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2011 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 10.01.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.01.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2011 Tid: kl 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, John

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.10.2009 Tid: kl 09.50 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 01.04.2008 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 10.05.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.55. Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.09.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Harald Lyngvær, Lars Bækken, Kari Kvenild,

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen, 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 09.01.2007 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.10.2010 Tid: kl 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2011 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen, Rådhuset Møtedato: 15.01.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: Mandag 07.03.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-19:00 Saksliste Saksnr Tittel 011/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2004 Tid: kl.10.20 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2010 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vidar Storeheier Hans Jørgen Fagereng Jan Ståle Lintho Varamedlem Iver Rode Dawood AlKaiysi

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vidar Storeheier Hans Jørgen Fagereng Jan Ståle Lintho Varamedlem Iver Rode Dawood AlKaiysi MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 17.12.2015 Tid: 18:00 18:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 17.01.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 28.04.2009 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: Kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.03.2011 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 29.11.2005 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.09.2010 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.2006 Tid: Kl. 10.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalensalen 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.06.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 26.06.2007 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Søbstad Helsehus, Saupstadringen 5b Møtedato: 01.04.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: Kl. 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: 18.00 21.40. Til stede på møtet Medlemmer:

STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: 18.00 21.40. Til stede på møtet Medlemmer: STRAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Tid: 18.00 21.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder: Referent: Administrasjonen: Innkalling:

Detaljer

Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene

Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene Utvalgets medlemmer Leder: Kristin Sørheim (Senterpartiet) Erlend Helle (Sosialistisk Venstreparti) Anita Orlund (Arbeiderpartiet) Ole Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2008 Tid: Kl. 09.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 11.08.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/32589 Tittel: VALG AV DIV.STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN OKT OKT.2011

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/32589 Tittel: VALG AV DIV.STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN OKT OKT.2011 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.11.2007 Sak: 346/07 Resultat: Saken utsatt Arkivsak: 07/32589 Tittel: VALG AV DIV.STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN OKT. 2007 - OKT.2011 Behandling: Følgende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 11.08.2010 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen, 3 etasje i Rådhuset Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen, Rådhuset Møtedato: 02.06. 2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elin Margrethe Lexander MEDL H Ole Richard Holm-Olsen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elin Margrethe Lexander MEDL H Ole Richard Holm-Olsen MEDL H Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollkomite

Møteprotokoll. Kontrollkomite Møteprotokoll Kontrollkomite Møtested: Møterom B Møtedato: 25.05.2010 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Meldt forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 29.04.2004 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Johnsen AO

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 30.08.2011 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 18.10.2016 Tid: 14:00-16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset. Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl

Alta kommune. Rådmann Bjørn-Atle Hansen Sekretær Kristian A. Kvæl Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2009 Tid: 10.00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Torfinn Reginiussen AP

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 10.09.2007 Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 10.09.2007 Tid: 18:30 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Enebakk Dato: 10.09.2007 Tid: 18:30 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus Møtedato: 19.10.2015 Tid: kl. Kl. 13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Sigurd Rafaelsen, Ingunn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom B Møtedato: 27.05.2008 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Oddvar Øyan, Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer