Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bodø for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bodø for 2013-2018"

Transkript

1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bodø for

2 Innholdsfortegnelse DEL Forvaltningsplan Bodø... 4 Område nr.1: Låter... 4 Område nr.2 :Kjerringøyene og Kjerringøyværet Område nummer 3: Mjelle Område nr. 4: Buholmen Område nr. 5: Geitvågen Område nr. 6: Ausvika Område nr. 7: Store Hjartøy og Skipsholmen Område nr.8: Rønvikfjellet Område nr. 9: Svartnes Område nr. 9: Baglia/Arlia Område nr. 11: Nordkrykkjen Område nr. 12: Langodden Område nr. 12: Knapplund nordre Område nr. 14: Saltstraumen - Vestvika Område nr. 15: Saltstraumen Knaplund søndre Bakksund Område nr. 16: Saltstraumen Kapstø Område nr. 17: Saltstraumen Elvebakken Område nr. 18: Saltstraumen Strømvik Område nr. 19: Børelv Område nr. 20: Gjælen Område nr. 21: Isvika Område nr. 22: Mjønes Område nr. 23:Futelva DEL 3: Oppsummering Prioritering av tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i Bodø kommune Drift av statlig sikra i Bodø Bodø kommune

3 DEL 1 Fakta om kommunen pr Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder (antall) , Driftsplanleggingsskjema tas bare med for de områdene som har driftsoppgaver av noen størrelse. 3

4 DEL 2: Forvaltningsplan Bodø Område nr.1: Låter Områdebeskrivelse/status 4

5 1.Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Bnr naturbase.no 120/ FS ,34, 35,36, 37,38, 39,40, 41,42, 43,44, 45,46, 47,48, 49,50, 51,52, 53 Kommentarer Sikrings form Erverv, Staten v/komm unal- og arbeidsd epartem entet Sikret år Areal (da) Grunneier Kommunalog regionaldepa rtementet Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Grensa mot høgfjellet er uviss, går kanskje ikkje heilt opp til fjelltoppane i aust. Bruksnummera bør samanføyast til eit nummer. Hytta på 120/65 eig og naustet som står på 120/40 ( ). Dei har ikkje rett til motorisert ferdsel e.l. KF: Området er naturlig delt i to. Østre del, som avgrenses av vegen i vest, er et til dels sterkt kupert fjellparti med naturlig bjørkeskog. To mindre og ett større vann inngår i området, men beliggenheten og topografien vanskeliggjør en ekstensiv utnyttelse til friluftsformål. Strandåtinden er imidlertid et av Nord Norges flotteste og mest berømte klatrefjell. Området mellom vegen og sjøen er derimot svært attraktivt for friluftsliv. Det består av gamle slåttenger og tørre skjellsandbanker. Disse siste er til dels hardt belastet, og tiltak bør gjennomføres for å kanalisere ferdselen til områder som tåler slitasje bedre. En plan for utnyttelsen av området ble lagd i 1970 av landskapsarkitekt Magne Bruun. Nei Professor Magne Bruuns planforslag, Låter. 5

6 Naturgrunnlag Kulturminner forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse beskrivelse Strand- og fjellområde med svært allsidige naturforhold. Berg -, rullestein- og sandstrender, grassletter, bjørk-, rognog ospeskog. Myrer og furuskog. En sjelden sammenheng mellom strand og fjell. Landskapsformen er skapt ved beiting av husdyr. Vedlikehold av situasjonen forutsetter fortsatt beiting. Gravminne (20164), gravfelt (20109) Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Utedo og søppelbod; Bodø kommune ansvarlig for drift og vedlikehold. Privatbil Turgåing Bading Båtutfart Lek, rekreasjon Sykling Klatring Fiske Telting annet : Bærplukking, bålplass/grill Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Toalett, renovasjonsinnretning, parkeringsplass, infotavle, bord- og benker, bålplasser. For å opprettholde kulturlandskapet i den form som er ønskelig og slik at området blir tilgjengelig for friluftsfolk må det foregå en vedvarende skjøtsel; helst i form av dyr på beite. 6

7 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad 1 Sammenføyning av alle gårdsnummer til ett bruksnummer. Sammenføyingen er gratis. Et lite tinglysingsgebyr Geodatakontoret Rekonstruksjon av kulturlandskapet fra tiden med husdyrhold Omfattende hogst av innvandret skog Lokale aktører i regi av Bodø kommune Infoskilt Kommunen 4 Henvisningsskilt fra hovedvei Statens vegvesen 5 6 Total kostnad 2000 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 7

8 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Vask og tømming av toalett Søppelplukking og søppeltømming Slått og beitedyr Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Maling av toalett Grusing av stier Sum årlig kostnad: 0 Annet 8

9 Fotografier 9

10 Område nr.2 :Kjerringøyene og Kjerringøyværet DYPINGEN 10

11 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr FS-nummer naturbase.no Sikrin gs form Sikret år Areal (da) Grunneier 124/46 FS Erverv Stat Forvaltning og drift [ ] Ja Nærområde? Avtale Kommune/ frilusftsråd Privat Nei Kommentarer Ligger utenfor Kjerringøy gamle handelssted. Store- og lille Kjerringøya og Kårholmen, med særlig stor og fin sandstrand på store Kjerringøy. Kjerringøyværet med et større antall øyer og holmer. Vakker kystnatur. Kjærringøyværet er et naturreservat. 11

12 2. Behov for tiltak i planperioden forklaring beskrivelse Natur -grunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Ferdselsforbud i tidsrommet 15.april 30.juli. På Dyping er det lov å gå på land hele sesongen. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Med privatbåt Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemme de Ingen Annet Andre relevante forhold 12

13 nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Merking og info Festebolter for båter på Dyping [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Avklaring av festekontrakt på eiendommen 124/1-15 Bru til Kjerringøy fra Handelsstedet Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 13

14 Område nummer 3: Mjelle 14

15 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr FS-nummer naturbase.no Sikrin gs form Sikret år Areal (da) Grunneier 20/1 Ikke fått nr. Erverv Stat Avtale Kommune/ frilusftsråd Privat Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Kommentarer Før innseilinga til Mistfjorden; 3 km nordøst for Skaug. Arealet består i hovedsak av skog, strand og skrapmark. Noe dyrka mark. Området har vært brukt lenge av allmennheten, men en flaskehals har vært atkomst og parkering. 15

16 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Fjell/strandflora. Strand, skog og skrapmark Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Toalett. Kommunen har ansvar for driften. Privat bil. Vanskelig atkomst på vinterstid. Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet ekstremværturgåing Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Toalett, avfallsinnretning. Parkeringsplass og forsterkning av atkomstvei. Stien er forsterket et stykke på vei Universell utformet ca 200 meter.. 3 faste bålplasser. Været er en utfordring i forhold til drift og vedlikehold. Bl.a. har havet vasket mye steinmateriale ut av stiene. 16

17 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Nye infotavler [klikk her for å skrive] Oppgradering/forsterkning av stier. Utvide strekningen med universell utforming av stien Gjennomføres år [klikk her for å skrive] Kostnad [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 17

18 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Avfallshåndtering, renhold toalett, vårrengjøring, vedlikehold møblering. Beiteretten er opprettholdt for å holde kulturlandskapet i hevd Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 18

19 Område nr. 4: Buholmen 19

20 Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 23/33 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Ligger på Nordstranda, ved Kløkstad båthavn. Ikke så mye brukt av andre enn de som er tilknyttet småbåthavna. Området skal gjennom tiltak markedsføres bedre. 20

21 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Fin sandstrand. Rik flora. Særlig fin plass å beskue midnattssola. Deler av omr. bortleid til småbåthavn. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting annet: Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Infotavle, vei, ballslette, grill og benker 21

22 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting ved hovedvei, 2 stk. faste bålplasser. Overholde gjerdeplikt. Ved revisjon av reguleringsplan må deler av sikra areal som ikke er regulert til friluftsområde gis denne status. Ønske om utvida sikring. Etablering av gapanaust. [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Skilt ved hovedvei Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 22

23 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Avfallshåndtering,, vårrengjøring, grusing av vei, etterse bålplasser og infotavler. Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 23

24 Område nr. 5: Geitvågen 24

25 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 28/8, 10,18, 19,20, 26,30. 26/9, 26,42, 47 Kommentarer FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 391 Stat Kommune/ frilusftsråd Privat Forvaltning og drift Kommunal/p rivat Ligger mellom Løp og Myklebostad. Reguleringsplan under utarbeidelse. Utvikling av friluftsområdet er i gang Nærområde? Ja Nei 25

26 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Bergstrender, slette og lave åser med skog. Rik flora. Oppdemt område m/ Basseng. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting annet: Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Skogskjøtsel, infoskilt, mudring Det statlig sikra arealet er minst attraktivt. Brukes lite. Det kommunalt sikra området drives som campingplass med caravan, bobiler, telting og faste hytter. Faste campingvognoppstillinger spredt på området privatiserer dette friluftsområdet. 26

27 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) Planlegging av VVA-arbeid i gang; samarbeid med Kommunalteknisk avdeling i kommunen for å sikre G/S- vei og toalett. Det hersker usikkerhet rundt den videre drift i Geitvågen iom at Anders Tollås som har drevet camping i Geitvågen i en årrekke nå pensjonerer seg. Vil KNA drive videre eller skal Bodø kommune overta driftsforvaltningen? Dette er uavklart ennå. 27

28 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 28

29 Område nr. 6: Ausvika 29

30 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 28/21 FS-nummer naturbase.no? Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Del av strandområdet på nordsida av Bodø. Ligger i nær tilknytning til kommunalt sikra område i Geitvågen. Svært populært nærutfartsområde gjennom hele året. Barnehager, skoleklasser, turister på dag- og overnattingsturer. Småbarnsfamilier oa.bruker området mye til alle årstider. Stangfiske. 30

31 Naturgrunnlag Kulturminner forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse beskrivelse Området består av ei vik med sandfjære, ei slette på ca 30daa, en odde og et fjellparti. Området er lett tilgjengelig og bra skjerma for vind, unntatt fra vest. Grunnen er tørr og fast. Rik flora som nok lider noe under den sterke bruken. Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Stier, avfallsinnretninger, toalett, bord/benker, skilt. 31

32 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Opprusting av stinett; Styrke universell utforming da dette er et område som ligger godt til rette for dette. 2 stk. gapanaust. Faste bålplasser. Adferdsregler utarbeides for å avgrense bruken. Kyststi. [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 32

33 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Rydding av kratt. Avfallshåndtering, renhold toalett, vårrydding av strand etc, reparasjon og vedlikehold av møblering, grusing /forsterking av stier Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 33

34 Område nr. 7: Store Hjartøy og Skipsholmen 34

35 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 33/1-6 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Øyer like utenfor Bodø sentrum. Lille Hjartøy som ligger innenfor Store Hjartøy er regulert til havneformål. 35

36 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Variert øy og strandnatur. Harde bergarter kombinert med grasvoller og sandfjærer. Fiskerik sjø. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold 36

37 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Avtrede, bolter i Paradisbukta for å fortøye båter, skilting, bygging av faste bålplasser. Enkle benker som festes i berg ved de faste bålplasser. [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 37

38 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Tømming/rengjøring toalett, ettersyn av skilt og båtfestebolter HVIS DET TILRETTELEGGES Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 38

39 Område nr.8: Rønvikfjellet 39

40 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 30/47 7 og 305 FS-nummer Sikrings naturbase.no form? Erverv Avtale Sikret år 1974 og 1993 Areal Grunneier (da) 15,4 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Området er på toppen av Rønvikfjellet. Parkering for tilliggende friluftsområder 40

41 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Atkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet: Parkering for å nå store friluftsområder Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold 3 søppeldunker 41

42 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Utsiktstårn. Sti til Løpsmark [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 42

43 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Søppelhåndtering BK Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 43

44 Område nr. 9: Svartnes 44

45 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 46/1 og 13 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Landbruksmessig drift i henhold til Fylkesmannens krav. Enkle tiltak med bålplass og torvsjå i de gamle ruinene av gården. Gammel hytte nær Soløyvannsvegen. Tidligere eier har plikt til å fjerne den. Fiskerett i Soløyvannet. Skogbruk 45

46 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Variert natur med store myrer og skoglier med lauvskog og granplantinger. Svartneselva og mange bekker. Strender ved Soløyvatnet. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold 46

47 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 47

48 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 48

49 Område nr. 9: Baglia/Arlia 49

50 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 43/23 0 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Kommunen Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer 50

51 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet : Parkeringsplass Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Infoskilt 51

52 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting skiløyper og turstier [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 52

53 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Grusing. Snøbrøyting om vinteren Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 53

54 Område nr. 11: Nordkrykkjen 54

55 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 63/10 0 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Historisk sett mye brukt område av allmennheten. Områder i tilknytning er viktige turområder, med spesielt barnevennlige skiområder. Storslåtte landskap. Mye brukte nærområder for Vatnlia leirskole. Ervervet for å sikre Tverlendingene turområde. 55

56 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Fururabber og myrer. Elvepart, Sagelva og strender mot Klubbvatn og Kristivatn. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold 56

57 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Oppgradering/sikring av bru og klopper. [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Inngå skjøtselsavtale med hytteforeningen Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 57

58 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 58

59 Område nr. 12: Langodden 59

60 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 70/44 0,463 FS-nummer Sikrings naturbase.no form? Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 92 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Sentral beliggenhet på Tverlandet 60

61 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Forblåst sted med kloakkanlegg sentralt i området. Berglendt ned mot sjøen. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet: Hundelufting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ingen 61

62 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Parkeringsplass, infotavle, opprydding rundt kloakkstasjon. [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 62

63 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 63

64 Område nr. 12: Knapplund nordre 64

65 Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 76/26 FI Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Øst for Saltstraumen 65

66 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Steinstrand og skog mellom kystriksveien og Saltenfjorden Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Turgåing Bading Båtutfart Lek, rekreasjon Sykling Klatring Fiske Telting annet :Brukes bare av hytteeierne i nærheten. Nausttomt i vestre del festes bort. 66

67 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Selge den og investere i andre friluftstilrettelegginger. [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 67

68 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 68

69 Område nr. 14: Saltstraumen - Vestvika 69

70 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 77/69 og 71 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 59 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer 70

71 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Bergstrand m. skog ovenfor. Skogen er iferd med å gro godt igjen. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse I området ligger gravrøyser oa. fornminner. Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Privatbil Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet : Kulturvandringer Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Skilting av fornminner 71

72 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Forsterke stier, tynne skog [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 72

73 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 73

74 Område nr. 15: Saltstraumen Knaplund søndre Bakksund 74

75 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 77/68 og 37 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år 1968 og 1969 Areal Grunneier (da) 215 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Østsiden av Saltstraumen 75

76 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Berg- og steinstrender langs Saltstraumen og bakkene ovenfor. Bakkene var tidligere ( tallet) snau beitemark, nå er de tilgrodd med skog. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Stier, tavler, avfallshåndtering,avtrede, trapper,livbøyer Festetomt 77/1/1 ligger innenfor det som i dag er gnr 77/68. Festekontrakt utløpt? 76

77 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Nye stier, sikring av berg, strand, parkeringsplasser, skogsrydding, beiting for å holde kulturlandskapet i hevd, skilting [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 77

78 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Avfallsbehandling, toalett/renhold, vårrengjøring, oppsyn med livbøyer o.a. utemøblering, grusing av stier, beiting BK Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 78

79 Område nr. 16: Saltstraumen Kapstø 79

80 Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 77/70? Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer 80

81 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Berg- og steinstrand med bakken ovenfor. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse På området står et spesielt steinhus trandamperi. Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Benker 81

82 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Riving av gammel hytte, Rydding av sti. [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Sjekk opp i eiendomsgrense mot sør Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 82

83 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Stirydding Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 83

84 Område nr. 17: Saltstraumen Elvebakken 84

85 Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 77/18 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) ,7 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Sikring av fri ferdsel langs Saltstraumen. Området er ein liten eigedom som grenser til Saltstraumen Turistsenter sin eigedom. Området inngår i KDP for Saltstraumen. Sjå elles KDP for Saltstraumen. Servituttavtale, John Navjord, Servitutthaver: Kommunal- og Regionaldepartementet. 85

86 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Berg- og steinstrand med bakken ovenfor. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Turer til fots eller på ski ved sjøen, lek og allsidige aktiviteter (grøntdrag, parker, lekeområder for barn) 86

87 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 87

88 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 88

89 Område nr. 18: Saltstraumen Strømvik 89

90 Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 78/2 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Inngår i KDP for Saltstraumen Avtalen er todelt, den ene delen inneholder byggeforbud /i et stort område. Den andre delen sikrer fri ferdsel på innmark i et 60 m. bredt belte fra landet innen Storholmen nord til Kobbskjæret, deretter i et 40 meter belte til eiendommen sin nordgrense. 90

91 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Berg og steinstrand og bakken ovenfor. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet: Dykking Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Gapahuk (haillbu), sløyebenk, trapper, fiskeplattform, livbøyer, stier,avfallsdunker P-plass, opprusting av stier, nye stier, sikkerhetstiltak på bergene, skilting, faste bålplasser 91

92 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 92

93 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Oppsyn med møblering etc. Oppsamling av fiskeutstyr; forebygging av fugleskader og forurensning. Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 93

94 Område nr. 19: Børelv 94

95 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr FS-nummer naturbase.no Sikrings form Sikret år Areal (da) Grunneier Forvaltning og drift Nærområde? 94/20 FS Erverv 1936 Stat Ja Avtale Kommune/ frilusftsråd Nei Privat Kommentarer Kommunen er og med i sameie i fjellet opp mot Børvasstindene. Sameiet er avgrensa i vest av Børtind og Store Åslitind. Stort strandområde innst i Elvefjorden med furuskog. Her kan vatnet bli 4-5 grader varmere enn lenger ut i fjorden. Vestre side av Børelvdalføret og vestre side av Børvatnet til Storvika. SR : Grense er uavklart. I digitalt eiendomskart for Bodø er hele fjellområdet mot Åslitindane med. I følge våre opplysninger er dette feil, fjellområdet er felleseie mellom bnr 1, 6 og 20. Sjekk! 95

96 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Stort strandområde innerst i Elvefjorden med furuskog, gammel ospeskog. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Hengebru. Laksetrapp 96

97 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Koordinering av fiskeforvaltningen. Skjøtselsplan for Ospeskog. Oppgradering av hengebru. Læringspakke for skoleklasser. Fast grillplass. Skogsrydding. [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Det skal utarbeides skjøtselsplan for området. Plukking av søppel i fjæra. Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 97

98 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 98

99 Område nr. 20: Gjælen 99

100 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 111/3 1 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer 100

101 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Atkomst over gbnr 111/1 og 111/6 etter Skånlandsvegen Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold 101

102 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 102

103 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 103

104 Område nr. 21: Isvika 104

105 Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 106/1 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Servitutthaver: Kommunel- og arbeidsdep. Grunneier har rett til jakt på rype, fiskeender, villmink, hare og elg. Alt anna dyre- og fugleliv unntatt fiske er freda. Fiske på eiendommen unntatt Isvikvatnet skal være åpent for allmennheten og administreres av servitutthaver som del av ordningen for Valnesvatnet. 105

106 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Skog og fjell Kulturminner Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Medvirkning i Valnesvatnet grunneierlag Del av et større turområde i Valnesvassdraget. Frodig og vakkert dalføre. Private hytter og gamle gårdsbruk med kulturlandskap ved Valnesvatnet og i Falkflågdalen. Fine fiskevatn i nærheten. Turområder sommer og vinter. 106

107 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 107

108 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 108

109 Område nr. 22: Mjønes 109

110 Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 114/1 Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Servituttavtale, Sivert Ole Askvik 110

111 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Vakkert elveparti med kulper og fosser. Myrer og furuskog. Fjellet opp mot Mjønestinden. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Båtutfart Sykling Klatring Fiske Lek, rekreasjon Telting annet: Bærplukking Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Annet Andre relevante forhold 111

112 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilt Parkeringsplass, markedsføring av området. [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 112

113 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Rydding av søppel Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 113

114 Område nr. 23:Futelva. 114

115 Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 44/8, 154, 155, 156 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år 1990 Og 2000 Areal Grunneier (da) 26 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Bodø kommune Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Turgåing. Joggeløype. Må sees i sammenheng med resten av Futelvaparken erverva av Bodø kommune og kyststien. 115

116 Naturgrunnlag forklaring Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc beskrivelse Sti fra gammelt av langs elva. Deler av området preget av pionervegetasjon, da området er håndtert i forbindelse med legging av ny vannledning. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kom -munikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Sykling Bading Klatring Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting annet Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Sti, bord/benk, avfallsbokser, skilt, levegg. 116

117 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 117

118 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Avfallshåndtering, oppsyn, grusing av sti, rydding av vegetasjon langs stien. Vedlikehold av møblering og leskjerm, gresslåing Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet 118

119 DEL 3: Oppsummering Prioritering av tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i Bodø kommune Område (navn) Tiltak nr Tiltak Kostnad Utføres av Prioritet Merknad Låter Store- og lille Kjerringøya Mjelle Buholmen Geitvågen Ausvika Store Hjartøy og Skipsholmen Rønvikfjellet parkering Svartnes Baglia, Arlia Nordkrykjen Langodden - Sennvika Knaplund Nordre 119

120 Område (navn) Tiltak nr Tiltak Kostnad Utføres av Prioritet Merknad Saltstraumen Knaplund søndre Saltstraumen - Vestvika Saltstraumen - Bakksund Saltstraumen - Kapstø Saltstraumen - Elvebakken Saltstraumen - Strømvik Isvika Mjønes Futelva Total kostnad i planperiode: 0 120

121 Drift av statlig sikra i Bodø Bodø kommune (frivillig utfylling) Område (navn) Løpende oppgaver Årlig kostnad Større oppgaver Kostnad Merknad Låter Store- og lille Kjerringøya Mjelle Buholmen Geitvågen Ausvika Store Hjartøy og Skipsholmen Rønvikfjellet parkering Svartnes Baglia, Arlia Nordkrykjen Langodden - Sennvika Knaplund Nordre Saltstraumen Knaplund søndre Saltstraumen - Vestvika Saltstraumen - Bakksund 121

122 Område (navn) Løpende oppgaver Årlig kostnad Større oppgaver Kostnad Merknad Saltstraumen Kapstø Saltstraumen - Elvebakken Saltstraumen - Strømvik Isvika Mjønes Futelva Total kostnad i planperiode: 122

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1:

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-16 Fakta om kommunen pr 01.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord kommune for 2016 2020 Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Gildeskål for

Gildeskål for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gildeskål for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 04.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Drammen for

Drammen for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Skodje kommune for 2013-2018

Skodje kommune for 2013-2018 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodje kommune for 2013-2018 Statleg sikra friluftsområde i Skodje kommune pr 2013 Fakta om kommunen pr 13.11.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hole for 2014-2018 Fakta om n pr 01.01.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AUKRA for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder NESSET for 2013-2018 EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Kart: Statleg sikra friluftsområder i Nesset pr. 2 jan. 2013 Fakta om n pr 01.01.2012 Antall innbyggere

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sømna for Område Kvennvika. Fakta om kommunen pr <xx.xx.20xx> Antall statlig sikra

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sømna for Område Kvennvika. Fakta om kommunen pr <xx.xx.20xx> Antall statlig sikra DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sømna for 2013-2018 Område Kvennvika Antall innbyggere Fakta om kommunen pr Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Sortland for

Sortland for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n pr 15.01.2017 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Ørskogkommune for

Ørskogkommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Ørskogkommune for 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

RØYKEN for 2013-2018

RØYKEN for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig og kommunalt sikra friluftslivsområder RØYKEN for 2013-2018 Gamle Drammensbanen Ellefstranda /Nærsnestangen Hernestangen Høvikvollen Fakta om kommunen pr 07.01.2012

Detaljer

Krødsherad kommune for 2013-2018

Krødsherad kommune for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sia friluftslivsområder Krødsherad for 2013-2018 Fakta om n pr 31.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sia friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder Hole for 2013-2018 Fakta om n pr 2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sauda kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Volda kommune for

Volda kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområde Volda kommune for 2014-2018 Fakta om kommunen pr 26.02.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Planen er revidert i 2014, 10.03.2014 Ringerike for 2013-2018 Skagnesodden Finsandodden Ringkollen Fakta om kommunen pr 20.092012 Antall innbyggere

Detaljer

Sulakommune for

Sulakommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sula for 2013-2018 Faktaom n pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kvinnherad kommune 2013-2017 Fakta om kommunen pr 31.12.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Haram kommune for

Haram kommune for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Haram kommune for 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AVERØYkommune for 2013-2018 ORØYA/ROTHOLMAN Kart: Statlegsikra friluftsområder pr. 5 okt. 2012 Faktaom kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant

Detaljer

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bømlo kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Skodjekommune

Skodjekommune 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodjekommune 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder ÅSNES for 2015-2019 Fakta om kommunen pr 01.03.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Rana for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx DEL 1:

Rana for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsder Rana for 2013-2018 H Fakta om n pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsder Andre friluftslivsder

Detaljer

Tingvoll for

Tingvoll for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tingvoll for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring gjeld områda omtala. Blå ring gjeld badeplass i Koksvika. Fakta om n pr 01.01.2012

Detaljer

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1:

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tysvær kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Hemsedalkommune for perioden

Hemsedalkommune for perioden DEL1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2016 2019 Figur1. RaudsirkelviserRjukandefossenfriluftsliv og naturvernområdemedanblå sirkelsyner Bruøynefriluftsområde Faktaom

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Krødsherad kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Krødsherad kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2022 Fakta om n pr 3. kvartal 2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Øvre Eiker for 2013-2018

Øvre Eiker for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Øvre Eiker for 2013-2018 Nedre Sandøra Sundhaugen Fakta om kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra

Detaljer

Forvaltningsplan. Skjærgårdsparken i Søgne. Investeringsplan for perioden 2013 2018. Fra Helgøya mot Skarvøya 1

Forvaltningsplan. Skjærgårdsparken i Søgne. Investeringsplan for perioden 2013 2018. Fra Helgøya mot Skarvøya 1 Forvaltningsplan Skjærgårdsparken i Søgne Investeringsplan for perioden 2013 2018. Fra Helgøya mot Skarvøya 1 Innhold Fakta om kommunen side 3 Oppsummering/handlingsplan side 4 Total kostnader side 5 Sikra

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2013-2018. Fakta om kommunen pr 01.07.2012

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2013-2018. Fakta om kommunen pr 01.07.2012 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Lier for 2013-2018 Svangstrand Damtjern Eikssetra Gamle Drammensbanen Engersand Fakta om n pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per

Detaljer

Agdenes kommune for

Agdenes kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområde r Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår 29.08.17. Agdenes kommune for 201 7-2020 Fakta om kommunen pr 01.07.2017 Antall innbyggere Ant

Detaljer

Vågsøy for

Vågsøy for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vågsøy for 2016-2021 Fakta om n pr 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for DEL 1:01 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for 2014-2018 Fakta om kommunen pr. 01.03.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Turorientering for padlere 2016

Turorientering for padlere 2016 Turorientering for padlere 2016 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2016 (mai sept). Her må du

Detaljer

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Foto: Kjetil Letto. Måling av istykkelse på Åndervatn. 1. OPPSYN OG SKJØTSEL. Feltarbeidet i Ånderdalen Nasjonalpark er utført av Fjelltjenesten. På oppdrag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510

Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Statusrapport - gjennomføring av sti- og løypeplanen Arkivsaksnr.: 08/9510 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten om gjennomføringen av Sti- og løypeplanen til etterretning

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Inge Bjørdal - Næringssjef - 1 Etablerte prosjekt og Prosjekt til vurdering 1. Etablerte A. Flydalsjuvet B. Øygardsvika-Helsemvika C.Helsemvika D.Hellesyltfjøra

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for 2014-2018.

Saksframlegg. Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for 2014-2018. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2012/2187-10047/2014 Saksbehandler: Arnfinn Håverstad Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for

Detaljer

Frænakommune for

Frænakommune for PlOREOGPc;L DEL 1: 13 DES2012 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsomra er Frænakommune for 2013-2017 Fraena kommune ' Farstad Hu Bud, '-Harøysund T nes Elnesvågen _ Aureosen Malmefjorden endem

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 203/1 Arkivsaksnr: 2008/6378-21 Saksbehandler: Mette Wanvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 203/1 Hoset - tilleggssøknad om tilskudd til spesielle

Detaljer

Ås Kommune for

Ås Kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kommune for 20117-2020 Fakta om n pr 07.09.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

TVEDESTRAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER TVEDESTRAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Ytre Lyngør med Spekholmen Najadens Minne Bukkeholmene Askerøya Nautholmene og Askerøy Gåsholmer Gjessøya

Detaljer

Sikringsarbeid i strandsonen. Statlig sikring, tilrettelegging og skjøtsel av friluftslivsområder

Sikringsarbeid i strandsonen. Statlig sikring, tilrettelegging og skjøtsel av friluftslivsområder Sikringsarbeid i strandsonen Statlig sikring, tilrettelegging og skjøtsel av friluftslivsområder Mål for ordningene og målgruppe Sikre offentlig areal for friluftsliv gjennom erverv av eiendomsrett eller

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2015-2019. Fakta om kommunen pr 01.07.2014

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2015-2019. Fakta om kommunen pr 01.07.2014 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Lier for 2015-2019 Svangstrand Damtjern Eikssetra Gilhusodden (kommunalt sikret) Gamle Drammensbanen Engersand Fakta om kommunen pr 01.07.2014

Detaljer

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6.

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune i Sør- Trøndelag fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2008 med hjemmel i lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf

Detaljer

Hurum for 2013-2018. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.01.2012 DEL 1: Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen

Hurum for 2013-2018. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.01.2012 DEL 1: Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hurum for 2013-2018 Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen Freyborg Støa Fakta om kommunen pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2

Detaljer

Reguleringsplan for Værnes Østre, del av gnr.19 bnr.1, campingplass og småbåthavn

Reguleringsplan for Værnes Østre, del av gnr.19 bnr.1, campingplass og småbåthavn PLAN-ID 16222009001 Reguleringsplan for Værnes Østre, del av gnr.19 bnr.1, campingplass og småbåthavn Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Plankart m 1:1000 (papirformat; A2) (Kart i annet papirformat

Detaljer

Ås Kommune for

Ås Kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kommune for 2015-2020 Fakta om n pr 13.02.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

Vestnes kommune for

Vestnes kommune for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestnes kommune for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 01.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Tilrettelegging for ferdsel

Tilrettelegging for ferdsel Tilrettelegging for ferdsel Veileder for grunneiere og tilretteleggere om nye regler i friluftsloven: Ferdsel på vei og sti gjennom innmark som fører til utmark Ferdsel i skogplantefelt Regler for grunneier-

Detaljer

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya.

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya. Post 1 Saueholmen ( ny plassering fra 20.mai) N59.517 E10.676 Posten er flyttet 20.mai til ny plass, litt lengre nord på Sauholmen. Den er festet i et furutre, det er et søppelstativ i denne bukta. På

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Reguleringsplan for Støversetra. Innholdsfortegnelse

Reguleringsplan for Støversetra. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Reguleringsbestemmelser... 2 1.1 Byggeområde... 2 1.1.1 Fritidsbebyggelse... 2 a) Felles bestemmelser... 2 1.2 Spesialområder... 2 1.2.1 Veg og parkering... 2 2. Planbeskrivelse...

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 REGULERINGSPLAN FOR FJÆRVIKA HYTTEFLT del av eiendommene gnr.92/12, 94/2 og 94/6 Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 PLAN-ID 16222009003 Side 1 av 8

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

1 Søker Navn på søker (kommune/friluftsråd)... Kontaktperson: Telefon:... E-postadresse til kontaktperson..

1 Søker Navn på søker (kommune/friluftsråd)... Kontaktperson: Telefon:... E-postadresse til kontaktperson.. Søknadsskjema B-09 Om økonomisk medvirkning fra staten v/direktoratet for naturforvaltning (DN) Sikring av friluftslivsområder Sendes fylkesmannen innen 15. januar 2009. NB: Det er viktig å lese veiledningen

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes KOMMUNE : NOME DATO FOR PLANFORSLAG : 21.11.06 DATO KOM.STYRETS VEDTAK : 18.09.07 DATO FOR SISTE REVISJON : Disse bestemmelser og retningslinjer skal utfylle planforslaget som er avgrensa som vist på kartet.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FRILUFTSLIVSSEMINAR. Kristiansand, 1. desember 2016

VELKOMMEN TIL FRILUFTSLIVSSEMINAR. Kristiansand, 1. desember 2016 VELKOMMEN TIL FRILUFTSLIVSSEMINAR Kristiansand, 1. desember 2016 Vest-Agder fylkeskommune «Fylkeskommunen skal skape arenaer for nettverksbygging, samarbeid og kompetanseutvikling.» «Fylkeskommunen skal

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Karmøy kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Karmøy kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Karmøy kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 01.01.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer