Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for"

Transkript

1 DEL 1:01 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Porsgrunn kommune for Fakta om kommunen pr Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder (antall)

2 Skjærgårdsparkområder i Porsgrunn kommune Områdenr Navn 1 Paradisbukta, Håøya 2 Skolebukta, Håøya 3 Rognlia 4 Lille Bukkøya 5 Bukkøya 6 Kolapramåsen 7 Kattholmen 8 Veaholmen 9 Siktesøya øst med Gardsholmen 10 Siktesøya syd med Svensvika 11 Siktesøya vest 12 Siktesøyholmene 13 Sildevika 14 Finsholmen 15 Løvøya 16 Dikkon 17 Seivall 18 Brønnstadbukta 19 Røra 20 Olavsberget 21 Kattøya 22 Alfheim 23 Mule Varde 24 Ørstveitøya / Kohtøya 25 Malchinbukta 26 Heistad badeplass 27 Øya badeplass, Brevik 28 Sommerlyst 29 Bøtkerkåsa 30 Rødtuaåsen 31 Ormer

3 DEL 2.01: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Paradisbukta, Håøya 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 25/7 25/11 25/20 25/59 25/64 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

4 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Paradisbukta ligger på Håøya. Området er svært kupert med et variert skogsbilde, Alt fra storvokst granskog til partier med ren bøkeskog. Størstedelen av Håøya har status som naturreservat og har en særlig interessant fauna / flora. Høyeste punkt på øya (137m.) ligger rett opp for Paradisbukta og er et ypperlig utsiktspunkt. Området har en fin badestrand og ellers svaberg. Paradisbukta har lune viker som egner seg godt for oppankring av båter. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Leirskole med 6 hytter og et fellesbygg. Dette rives våren Paradisbukta kan nås fra landsiden: Sti Fra Langangen eller innerst i Mørjefjorden ut til Vrangsund på Auenlandet. Derfra bro over Vrangsund og så på merka sti fra nordsiden av Håøya og til Paradisbukta. Ellers adkomst sjøveien. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold 4 stk. søppelcontainere 2 stk. skjærgårdstoalett Bolter for båtfeste Båtfortøyningsbrygger Egne fortøyningsplasser for charterbåter Badebøyer Grillplass, infoskilt Gode forhold for telting.

5 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Utbedre badestrand Skilting /infotavle Fylle på sand, helst skjellsand Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

6 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

7 Paradisbukta

8 DEL 2.02: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Skolebukta, Håøya 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 25/7 25/11 25/20 25/59 25/64 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

9 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Store gressarealer, badestrand og bratt fjell ned mot sjøen. Øvrig naturtype er lik som for Paradisbukta Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Murene fra den gamle barneskolen står fortsatt. Gammel isdam. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon En del hytter i området Samme som for Paradisbukta: Til fots fra Auenlandet over brua i Vrangsund. eller sjøveien. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede 1 stk. skjærgårdstoalett 2 stk. søppelcontainer 2 brygger med båtfeste Grillplass Infoskilt og infotavle Fortøyningsbolter Annet Andre relevante forhold

10 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Reparere brygge Etter en svakhet i bærekonstruksjonen, ble ytre del revet. Skjærgårdstjenesten Drenering av gressareal Behov for vegetasjonsrydding Skilting /infotavle Svært vått i deler av gressarealene. Vanskeliggjør opphold og telting. Viktige stier og strandareal skal holdes åpne. Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

11 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

12 Skolebukta

13 DEL 2.03: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Rognlia 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 25/15 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten ] Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

14 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Mesteparten av området er bevokst med blandingsskog. Området har sørvendt strandlinje. 50 meter grov sandstrand, resten svaberg. Forvillet hageplanter som syrin, snøbær etc. ved gammel hustuft. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Fredet steinalderboplass Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Til fots på sti fra Langangen eller sjøveien. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold 1 stk. skjærgårdstoalett Renholdsstativ Fortøyningsbolter Inforskilt vedr. steinalderboplass

15 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting /infotavle Grillplass Enhetlig skilting og informasjon for publikum Det skal etableres bålsted / grillplass for kontrollert bruk av åpen ild Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

16 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

17 Rognlia

18 DEL 2.04: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Lille Bukkøya 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 22/21 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

19 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Den sentrale delen av øya er skogkledd, med blandingsskog. Vannlinje består kun av svaberg, bademuligheter kun for svømmedyktige. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ingen hytter på øya Adkomst sjøveien Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet 1 stk. skjærgårdstoalett Renholdsstativ Fortøyningsbolter Båtutfart

20 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting / infotavle Grillplass Enhetlig skilting og informasjon for publikum Det er viktig å etablere grillsted for kontrollert bruk av åpen ild. Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

21 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

22 Lille Bukkøya

23 DEL 2.05: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Bukkøya 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 22/8 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

24 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Beliggenhet midt i Langangsfjorden rett sør for lille Bukkøya. Øya har tett skog, mest bartrær. Strandlinjen består stort sett av svaberg. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Gammel isdam Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Hytter på den vestlige delen av øya. Adkomst sjøveien Turgåing Sykling Bading Bading Klatring Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting annet Fortøyningsbolter

25 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting /infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

26 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

27 Bukkøya

28 DEL 2.06: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Kolapramåsen 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 27/7 Ingen Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 50 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

29 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Ligger sydøst på Bjønneslandet. Den langstrakte, flate holmen som ligger like utenfor fastlandet tilhører arealet. Terrenget er kupert. Eik- og furuskog. En liten badestrand på arealet. Den langstrakte holmen er uten vegetasjon, har fine svaberg og gode forhold for fortøyning av båter. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Bilveg til Bjønnes Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet Fortøyningsbrygge Fortøyningsbolter Båtutfart

30 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting / infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

31 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

32 Kolapramåsen

33 DEL 2.07: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Kattholmen 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 27/ 7 Ingen Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 24 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

34 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Ligger ytterst i Langangsfjorden inn mot Bjønneslandet. Svært kupert, bratte fjell ned mot sjøen, skrin bunnvegetasjon, furuskog. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Adkomst sjøveien Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet Førtøyningsbolter Båtutfart Den nordvestre delen av holmen har gode fortøyningsmuligheter.

35 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting /infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

36 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

37 Kattholmen

38 DEL 2.08: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Veaholmen 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 27/23 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

39 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Veaholmen ligger innerst i Håøyafjorden. Lav, småkupert øy med furuskog og løvskog. Flere fine sandstrender, ellers fine svaberg mot sjøen. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse I seilskutetida var Veaholmen opplagsplass for seilskuter. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Adkomst sjøveien Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet 1 stk. skjærgårdstoalett 2 stk. brygger med båtfeste 1 stk. flytebrygge med båtfeste 2 stk. grillplasser 3 stk. søppelcontainere Fortøyningsbolter Båtutfart Annet Andre relevante forhold

40 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Ny flytebrygge Eksisterende flytebrygge er svært populær som fortøyningsmulighet. P.g.a råte bør ny anskaffes. Anskaffes fra Telebryggen AS Nytt skjærgårdstoalett Veaholmen har høy besøksfrekvens. Det er derfor behov for et ekstra toalett. Skjærgårdstjenesten Skilting / infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

41 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

42 Veaholmen

43 DEL 2.09: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Siktesøya øst med Gardsholmen 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 31/41 31/7 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

44 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Siktesøya øst ligger på østsiden av Siktesøya mot Håøyafjorden. Arealet omfatter også Gardsholmen. Vegetasjonen domineres av løvskog (osp, lind, lønn, ask). Omkranset av skogen ligger en fin gresslette som er ypperlig for oppsett av telt. Nedenfor ligger en liten sandstrand og svaberg. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Adkomst sjøveien Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon annet 1 stk. skjærgårdstoalett Fortøyningsbolter Brygge / rampe for ilandstigning Renovasjonsstativ Området har høy besøksfrekvens

45 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Grillplass Det er viktig å legge til rette for Skjærgårdstjenesten Skilting /infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum. Oppsettes av Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

46 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

47 Siktesøya øst med Gardsholmen

48 DEL 2.10: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Siktesøya syd med Svensvika 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 31/8 31/9 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

49 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kulturminner Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Området omfatter den søndre delen av Siktesøya med Svensvika, søndre og nordre Tangane og Saueholmen. Vegetasjonen består av tett blandingsskog (gran, furu, osp, or, svartor oa.) Området har en liten strand, ellers er strandlinjen preget av fjell og svaberg. Området ligger ikke langt fra åpent hav / Langesundsbukta og den lune vika er et trygt sted å overnatte for sjøfarende på vei langs kysten. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Det ligger en del hytter i området. Adkomst sjøveien Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede 1 stk. skjærgårdstoalett Båtfortøyningsbrygge Fortøyningsbolter 1 stk. søppelcontainer Annet Andre relevante forhold Området har høy besøksfrekvens. Fine forhold for telting.

50 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Utbedring av badestrand Behov for påfyll av sand Skjærgårdstjenesten Skilting / infotavle Grillplass Enhetlig skilting og informasjon for publikum Det er viktig å etablere bålsted / grillsted for kontrollert bruk av ild. Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

51 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

52 Siktesøya syd med Svensvika

53 DEL 2.11: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Siktesøya vest 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 31/4 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

54 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Området utgjør den sentrale og vestlige delen av Siktesøya. Her er store gressplener mot sjøsiden omkranset av tett vegetasjon, blandingsskog. Mye av den gamle kulturmarka er grodd igjen. Strandlinja består av svaberg og en mindre sandstrand. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Flere fritidsboliger ligger i området uten at dette oppleves som konfliktfullt for noen av brukergruppene. Adkomst sjøveien Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede 2 stk. skjærgårdstoaletter Fergebrygge Fortøyningsbrygge Fortøyningsbolter 4 stk. søppelcontainere Badebøyer Annet Andre relevante forhold Hovedøya har et stort stinett og er et utmerket turområde.

55 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Rydde sti fra Risøysundet Grillplass Skilting / infotavle Stien fra Risøysundet bør ryddes. Det er viktig å etablere bålsted / grillsted for kontrollert bruk av åpen ild. Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

56 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

57 Siktesøya vest

58 DEL 2.12: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Siktesøyholmene 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 31/56 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

59 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Siktesøyholmene ligger i bukta vest for Siktesøya og syd for Risøya. Holmene har lite vegetasjon og består mest av nakent svaberg. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Adkomst sjøveien Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet 3 stk. skjærgårdstoaletter Fortøyningsbolter 4 stk. søppelcontainere Holmene er et populært område. Båtutfart

60 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting / infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum. Skjærgårdstjenesten Total kostnad

61 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

62 Siktesøyholmene

63 DEL 2.13: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Sildevika 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 27/12 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

64 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Sildevika er landfast og ligger ytterst på østsiden av Ormerfjorden langs Bjønnesveien. Vegetasjonen domineres av løvskog (eik, lind, lønn, svartor, bjørk). Området er kupert med mye fjell i dagen. Under de bratte fjellsidene ligger flate gressplener. Strandlinja består skiftvis av svaberg og små sandstrender. De tre holmene som er knyttet til fastlandet med 3 bruer består av nakent fjell / svaberg. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Sildevika var tidligere et småbruk. Våningshuset er restaurert. Freda av Riksantikvaren som fiskebruk i 2015 som en del av statens kulturhistoriske eiendommer i landsverneplan for Klima og miljøverndepartementet. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Våningshuset er leid ut til Telemark Turistforening (TT) som kystledhytte. Ved brygga står et lite naust. Det planlegges å bygge et nytt toalettbygg i 2017 tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Sildevika er landfast. P-plass langs Bjønnesveien. 10min. gangtid ned til Sildevika. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede 2 stk. skjærgårdstoaletter 1 stk. ilandstigningsbrygge 3 stk. broer Fortøyningsbolter Bål / grillplass Drikkevann Brygge for charterbåter 2 stk. søppelcontainere Annet Andre relevante forhold Porsgrunn kommune skal fra 2017 overta drift- og tilsynsansvaret for eiendommen, inkl. bygningene. Kommunen vil også stå som utleier av eiendommen på vegne aav staten.

65 2. Behov for tiltak i planperioden Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Nytt toalett for hyttas brukere tilkoplet vann og avløp bør etableres så snart som mulig. Skjærgårdstoalettet som i dag benyttes både av hyttas brukere og allmenheten har for liten kapasitet. Nytt toalett øremerka brukerne av hytta i 2017 bør prioriteres. Porsgrunn kommune ved hjelp av statlige midler Skilting Utbedring av trapp ved tilkomst fra nord ned til Sildevika. Det er satt opp en ny informasjonstale, men det er behov for en enhetlig skilting på området. Den lange og bratte trappa bør ha to-sidig rekkverk Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Utbedring av sivområde, restaurering av steinmur. Sivområdet som ligger like nordøst for hytta har for en del år tilbake vært et område med åpent vann. Arealet, som ligger med en sammenrast steinmur, er ønskelig å restaurere slik bilder fra tidligerer tider viser hvordan det en gang var Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

66 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

67 Sildevika

68 DEL 2.14: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Finsholmen 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 35/25 Ingen Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 24 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstje nesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

69 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Finsholmen ligger øst for Løvøya og klokkerholmen ytterst i Ormefjorden. Det kommunale arealet ligger syd på øya. Vegetasjonen består av blandingsskog + en del einer. Området har en liten strand, ellers er strandlinjen preget av fjell og svaberg. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Det ligger en del hytter på øya. Adkomst sjøveien. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Annet Andre relevante forhold Rett nordøst for Finsholmen ligger en populær fiskeplass.

70 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting / infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum. Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

71 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

72 Finsholmen

73 DEL 2.15: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Løvøya 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 35/13 Ingen Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 102 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

74 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Løvøya ligger rett nord for Sandøya. Friarealet ligger på den nordlige delen av øya. Det er en lav og småkupert øy. En del tett blandingsskog (gran, furu, osp, or og ask). På tidligere dyrka mark ligger en fin grasslette. Fjellknatter, gressarealer, og flere mindre sandstrender. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Området er et bade- og båtutfartsområde av lokal og regional verdi. Områder har høy besøksfrekvens. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Porsgrunn kommunale hytteforening har en hytte området. Det ligger og flere private hytter på området. Adkomst sjøveien. Fjordbussen har anløp i skoleferien. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede 1 stk. skjærgårdstoalett Ilandstigningsbrygge Fergebrygge 2 stk. søppelcontainere Drikkevannskran Badebøyer Annet Andre relevante forhold Området er et bade- og friluftsområde av lokal og regional verdi.

75 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting /infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum. Skjærgårdstjenesten Drenering av gresslette Det store gressarealet er svært fuktig og bør dreneres slik at området egner seg bedre for telting. Skjærgårdstjenesten 2018 Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

76 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

77 Løvøya

78 DEL 2.16: Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Dikkon 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 33/ 112 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Grenland Privat Radio / Skjærgårdstje nesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

79 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Dikkon ligger helt nord på Sandøya. Området er opparbeidet til campingplass. Store gressarealer og to fine sandstrender, eller svaberg. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse På Sandøya er det funnet rester av en jernaldergård. Det er også funnet steinredskaper bla en øks. Lignende funn viser at det må ha vært mennesker på øya så langt tilbake som 5000 år f.kr. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Sanitærbygg, vakthytte og kiosk Adkomst sjøveien. Anløp av fjordbussen i skoleferien. Sandøya har også daglige anløp av bilferge hele året. Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet Besøksbrygge for allmenheten Badebøyer Campingplassfasiliteter Båtutfart Campingplassen er utleid til og drives av Grenland Private Radioklubb og er åpen for allmenheten. Området er et badeog utfartsområde av lokal og regional verdi. Skjærgårdstjenesten har ansvar for den offentlige delen av flytebrygga over til Trompetholmen.

80 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

81 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

82 Dikkon

83 DEL 2.17 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Seivall 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 35/21 Ingen Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 15,5 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Brevik seilforening Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

84 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Seivall ligger på Østsiden av den ytre delen av Eidangerfjorden. Området mot sjøen er flatt med et stort gressareal. Sjøkanten består skiftvis av sandstrand og fjell / svaberg. Mot øst er arealet kupert med tett blandingsløvskog Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Brevik Seilforening har både cafe` og et par andre bygninger på området. Området er landfast og adkomst fra Bergsbygdavegen ved Leerstang. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Cafe`og kioskdrift Toaletter Brygger forbeholdt seilforeningen Drikkevann Løftekran for funksjonshemmede Selv om seilforeningen benytter området til sine aktiviteter er et også tilgjengelig for allmenheten til tur- og badeaktiviteter.

85 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

86 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

87 Seivall

88 DEL 2.18 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Brønnstadbukta 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 35/ 139 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 27 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstje nesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Telemark fylkeskommune eier området

89 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Brønnstadbukta er landfast og ligger på Østsiden av Eidangerfjorden langs Bergsbygdavegen. Vegetasjonen domineres av løvskog (eik, lind, lønn, svartor, bjørk). Området er kupert med brattlendt fjell. Inn mot fjellsidene ligger store flate gressplener. Strandlinja består for det meste av fin sandstrand med noen fjellknauser imellom. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Boplasser fra steinalder og jernalder. Gravplass fra folkevandringstiden. Bygdeborg. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Toalettbygg tilpasset HC, innlagt vann. Adkomst med parkeringsplass langs Bergsbygdavegen ved Leerstang. Funksjonshemmede får kjøre til stranden. Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Telting er ikke tillat i sommersesongen. Parkeringsplass Sanitærbygg, HC-tilrettelagt toalett, innlagt vann Baderampe for bevegelseshemmede og rullestolbrukere Infoskilt Grillplass Søppelcontainer Renovasjonsstativ Badebøyer og badeflåte Container for engangsgriller

90 Annet Andre relevante forhold Området egner seg særlig godt for barn og er tilrettelagt for funksjonshemmede. 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Søppelcontainer Det er behov for en ekstra søppelcontainer, nedgravd i bakken. (Molok) Skjærgårdstjenesten Asfaltering av p- plass Skilting / infotavle Parkeringsplassen bør oppgraderes og asfalteres. Enhetlig skilting og informasjon for publikum. Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Ny HC-baderampe Den gamle er utslitt Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

91 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

92 Brønnstadbukta

93 DEL 2.19 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Røra 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 39/4 FS Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 30 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skien kommune /private drivere Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Området eies av Skien kommune.

94 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Røra badeplass er landfast og ligger på østsiden av Eidangerfjorden langs Bergsbygdavegen. Badeplassen har flate gressplener som strekker seg ut mot sandstranda. Området har også et parti med svaberg. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Langs Rørabekken ble det drevet både sager og kverner på 1800-tallet. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Har eget servicebygg, HC-tilrettelagt toalett. Bygg med kiosk / cafe`. Ligger langs Bergsbygdavegen og har parkeringsplass like ved hovedvegen. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Toalettbygg m. innlagt vann Kiosk og cafe` drift Ilandstigningsbrygge P-plass Badebøyer Annet Andre relevante forhold Området er svært populært og har høy bruksfrekvens. Egner seg godt for små barn. Private drivere har ansvar for området.

95 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad 0 Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

96 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

97 Fotografier

98 DEL 2.20 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Olavsberget 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 1/114 FS Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 134 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Private drivere / Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Porsgrunn og Skien kommune eier området i fellesskap

99 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Området er landfast og ligger innerst i Eidangerfjorden. Campingplassen ligger på flate gressarealer. Den sydlige delen hvor det populære stup- og badeanlegget ligger, er kupert med bratte skogkledte fjellknauser. Ned mot sjøen finnes svaberg og en mindre sandstrand. Vegetasjonen består av blandingsskog, bar og løvskog. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Campingplassen har høy standard og har i tillegg til område for telt og campingvogner, en rekke campinghytter, leiligheter, sanitærbygg og kiosk. Ligger med kort avstand til E18. Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon annet Leiligheter og campinghytter Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Campingplass Stupetårn, 5m, 7m,10m Badetrapper Renovasjonsstativer Infoskilt Flytebrygge til Kattøya Sanitærbygg, HC-tilrettelagt 2 stk. badebrygger Badebøyer P-plass Annet Andre relevante forhold Sandstrendene egner seg godt for små barn. Friarealene med sandstrender og stupetårn drives av skjærgårdstjenesten. Campingplassen er utleid til private drivere.

100 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Oppgradering av badebrygger Toalettbygg Badebrygger sandblåses, forsterkes og males Behov for nytt toalettbygg ved stup- og badeanlegget. Entreprenør Entreprenør Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

101 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

102 Olavsberget

103 DEL 2.21 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Kattøya 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 1/39 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

104 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kattøya ligger innerst i Eidangerfjorden rett utenfor Olavsberget badeplass. Øya er tett bevokst med blandingsskog av bar- og løvskog. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Gravhaug syd på øya. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Kattøya har fast forbindelse med flytebrygge inn til Olavsberget. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Ilandstigningsbrygge Teltplass Toalett Flytebrygge Søppelcontainer Tursti -rundløype Annet Andre relevante forhold Flytebrygga over til Olavsberget er kjent for å være en god fiskeplass.

105 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Badestrand Skjærgårdstjenesten Skilting / infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

106 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

107 Kattøya

108 DEL 2.22 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Alfheim 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 43/85 Ingen Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 10 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstje nesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

109 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Ligger innerst i Eidangerfjorden vest for Olavsberget, Slette med gress / eng mot sjøen. Langgrunt badestrand. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Ligger ved gamle E18. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Steinbrygge Annet Andre relevante forhold

110 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Steinbrygga Reparasjon av eksisterende steinbrygge Skjærgårdstjenesten Sandpåfylling Skilt / infotavle Ved påfyll av sand vil badestranda bli langt med attraktiv for badende Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

111 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

112 Alfheim

113 DEL 2.23 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Mule Varde 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 59/3 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstje nesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

114 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kulturminner Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Ligger på vestsiden i indre Eidangerfjord. Området som tidligere var privat eiendom, er i den sentrale delen opparbeidet til park. Øvrige arealer består av skog. Vegetasjonsbildet er artsrikt med varmekjære arter eik, lind, ask. Parkområdet har plenarealer med storvokst bøk, svartfuru, lind, edelgran, lerk og annen typisk parkvegetasjon. Området har en dam hvor det finnes salamander. Langs sjøen ligger 2 mindre badestrender, ellers fjell og svaberg. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Det er flere bygninger på eiendommen: hovedhus, gartnerbolig, stall, lekehus, lysthus og badehus. Hovedhuset benyttes som møtested for miljø- og friluftsorganisasjonene i Porsgrunn. Ligger vis a vis Mule sykehjem. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Parkeringsplass Toalett Badebrygge med badehus, badetrapp Badebøyer Infoskilter Kystledhytte Søppelcontainer på brygga 3stk. søppeldunker ved hovedhuset Mule Varde et mye brukt utfarts- og badeområde befolkningen i Grenland

115 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Toalett Hc-toalett innlagt vann. Entreprenør Drenering Drenering av gressareal ved Kystledhytte. Enterprenør Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

116 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

117 Mule Varde

118 DEL 2.24 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Ørstveitøya / Kohtøya 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 58/8 Ingen Erverv Avtale Sikret år Areal (da) Grunneier Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårds tjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer Servituttavtale

119 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Halvøya som ligger på vestsiden av Eidangerfjorden. Området har kalkholdig fjellgrunn som danner grobunn for sjeldne planter. Blandingsskog av gran, furu, rogn, lønn, ask, bjørk og osp. Terrenget faller bratt ned mot sjøen på øst, vest og sydsiden, mens inne på øy-platået er topografien slakere. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Ørstvedt gård er i privat eie. Adkomst Damfaret Kohtøyvegen. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Annet Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Steinbrygge Trapper og rekkverk og til skjærgårdsparkområdet Infotavle Renholdstativ Den søndre delen av øya ble overlatt til allmenheten som friareal. Området er vernet som plante- og dyrelivfredningsområde. Bålbrenning er forbudt hele året

120 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Steinbrygge Steinbrygga må repareres. Mye stor stein er rast ut i sjøen. Skjærgårdstjenesten Toalett HC-toalett Skjærgårdstjenesten Total kostnad

121 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

122 Ørstveitøya / Kohtøya

123 DEL 2.25 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Malchinbukta 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 61/4 Ingen Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 10 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

124 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Beliggenhet på østsiden av Eidangerfjorden. Området består av vekslende flate og kuperte gressarealer med bakenforliggende skogsområde. Sandstrand med stedvis innslag av stein. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Adkomst fra Breviksvegen Løvsjø. Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede P-plass Skjærgårdstoalett Badebøyer Steinmolo Renovasjonsstativ Annet Andre relevante forhold Populært sted for seilbrett. Steinmoloen er kjent som god fiskeplass.

125 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting / infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Grillplass Grill i rustfritt stål Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

126 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

127 Malchinbukta

128 DEL 2.26 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Heistad badeplass 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 65/58 135, 70 FS-nummer naturbase.no Ingen Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 38 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

129 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Området ligger på Østsiden av Eidangerfjorden. Området har store gressarealer og en fin badestrand. Den bakenforliggende skogen i sydvest er preget av barskog med innslag av varmekjære treslag som eik, lønn, lind oa. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Adkomst fra Breviksvegen - Heistad Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede P-plass Toaletter innlagt vann Badebøyer Badeflåte Renovasjonsstativ Annet Andre relevante forhold Området egner seg særlig godt for små barn.

130 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Grillsted Skilting / infotavle Oppsett grill i rustfritt stål Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Total kostnad

131 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

132 Heistad badeplass

133 DEL 2.27 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Øya badeplass, Brevik 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 81/ 137 FS-nummer naturbase.no Ingen Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 1 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

134 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Øya badeplass ligger på østsiden av Øya i Brevik, ytterst i Eidangerfjorden. Badeplassen ligger tett inntil et boligområde og har ingen vegetasjon omkring. Arealet har gressplen og sandstrand. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Bilveg og p-plass ved stranden Egnet bruk Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Turgåing Bading Klatring Sykling Bading Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting Eksisterende tilrettelegging Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede P-plass Toalett med innlagt vann Badeflåte for funksjonshemmede Gjestebrygge i nærheten Badebøyer Renovasjonsstativ Annet Andre relevante forhold

135 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting / Infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Total kostnad Steinmoloen som ligger inntil badeområdet har svært grov stein og er lite innbydende for allmenheten. En trefront / brygge mot stranda kan med fordel etableres slik at dette arealet kan benyttes til oppholdssted.

136 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

137 Øya badeplass, Brevik

138 DEL 2.28 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Sommerlyst 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 64/4, 8 FS-nummer naturbase.no Ingen Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 41 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Velforening / Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

139 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Ligger på Eidangerhalvøya langs østsiden av Frierfjorden rett før Åsstranda. Frierstien går igjennom området. Området har kalkfjell og sjeldent rik vegetasjon. Rester av gammel hage fra gården som lå her. Store frukttrær. Teppe av gravmyrt. Ellers trær av lønn, hegg, alm, ask oa. Sandstrand. Det vokser flere sorter sjeldne orkideer oa. i området. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ligger nær bilvegen som går ned til Åsstranda. Turgåing Sykling Bading Bading Klatring Båtutfart Båtutfart Fiske Lek, rekreasjon Lek, rekreasjon Telting annet Går for å være en god fiskeplass etter laks og sjøørret.

140 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad [klikk her for å skrive] [klikk her for å skrive] Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

141 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

142 Sommerlyst

143 DEL 2.29 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Bøtkerkåsa 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 56/ 352 FS-nummer naturbase.no Ingen Sikrings form Erverv Avtale Sikret år Areal Grunneier (da) 56 Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Herøya Velforening og Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

144 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kulturminner Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bøtkerkåsa ligger langs østsiden av den indre delen av Frierfjorden. Til tross for at dette området ligger helt inn mot bebyggelsen og nær industrien på Herøya, ligger området svært naturskjønt til. Kyststien som går fra Herøya til Brevik passerer gjennom området. Naturgrunnlaget på Bøtkerkåsa er sjeldent rikt. Her vokser edelløvskog av lind, eik, hegg, lønn, hassel oa. Bunnvegetasjonen inneholder flere sjeldne arter, blant annet sorter av fredete orkideer. Den nordre delen har en langgrunt strand, mot syd ligger en gresslette med lave klipper som er populære å bade fra. I 1985 brant dessverre det idylliske huset til tønnemakeren ned til grunnen. Kun noen grunnmurer står igjen. Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ligger langs Frierfjorden rett nord for Versvika. Muligheter for parkering langs bilveg i boligfelt øst og nord for området. Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet 1.stk. skjærgårdstoalett Infoskilt Båtutfart Området ligger tett ved flere naturreservater og har sjelden rik flora

145 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting / infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

146 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

147 Bødtkerkåsa

148 DEL 2.30 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Rødtuaosen 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 39/ 251 FS-nummer naturbase.no FS Sikrings form Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) da Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstjenesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

149 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Ligger langs Bergsbygdavegen på østsiden innerst i Eidangerfjorden. Området vender mot vest med utsikt over til Kattøya og er solrik og særlig verdifull som rekreasjonsareal på ettermiddag / kveldstid. Ned mot sjøen er det svaberg med gode forhold for bading. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ligger langs hovedvegen til Bergsbygda. Ingen parkeringsplasser i nærheten. Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet 1 stk. HC-toalett Renholdstativ Sykkelparkering Båtutfart Spesielt fin badeplass for svømmedyktige.

150 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Toalett Det skal settes opp et HCtoalett Skjærgårdstjenesten Badebrygge Brygge for badende Skjærgårdstjenesten Grillplass Skilting Det skal etableres bålsted / grillplass for kontrollert bruk av åpen ild. Skjærgårdstjenesten Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

151 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

152 Rødtuaosen

153 DEL 2.31 Forvaltningsplan Porsgrunn kommune: Ormer 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer Sikrings Bnr naturbase.no form 35/59 FS Erverv Avtale Sikret Areal Grunneier år (da) da Stat Kommune/ frilusftsråd Forvaltning og drift Skjærgårdstje nesten Nærområde? Ja Nei Privat Kommentarer

154 forklaring beskrivelse Naturgrunnlag Kort om flora og fauna, landskap, naturtype, evt rødlistearter etc Eiendommen ligger innerst i Ormerfjorden syd for Bergsbygda, mellom Eidangerfjorden og Langangsfjorden. Eiendommen er vestvendt og har en større gresslette som ender i et våtmarksområde mot sjøen. For øvrig er terrenget kupert med fjellknatter, spredt vegetasjon og svaberg ned mot sjøen. Kulturminner Kort om evt kulturminner i området og hensyn til disse Bygninger Adkomst/kommunikasjon Egnet bruk Eksisterende tilrettelegging Annet Nevn evt bygninger på området og omtal kort bruken av og ansvaret for disse Adkomst til området, tilgjengelighet og offentlig kommunikasjon Vurdering av hvilke aktiviteter området egner seg for Tilretteleggingstiltak i området før planperioden inkl (tilrettelegging for funksjonshemmede Andre relevante forhold Ligger langs privat bilveg hvor kommunen er deleier. Parkeringsplass for allmenheten ved Brønstadbukta, ca. 1.5 km. gange ned til eiendommen. Turgåing Bading Klatring Båtutfart Lek, rekreasjon Telting Sykling Bading Fiske Lek, rekreasjon annet Toalett med innlagt vann, bygget i Renovasjonsstativ. Båtutfart

155 2. Behov for tiltak i planperioden nr Tiltak Beskrivelse Utføres av/ Gjennomføres år Kostnad Skilting /infotavle Enhetlig skilting og informasjon for publikum. Skjærgårdstjenesten Brygge / treplatting Platting som oppholdssted Skjærgårdstjenesten Oppgradering gressflate Sykkelparkering Behov for standardheving og drenering av gressarealet. Entreprenør Total kostnad Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området (tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt)

156 3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) nr Løpende oppgaver; årlig (f eks rydding, vasking, tilsyn, planklipping etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 nr Større og sjeldnere oppgaver, (f eks grusing, maling, skogrydding etc.) Hyppighet Årlig kostnad Merknad Sum årlig kostnad: 0 Annet

157 Ormer

Gildeskål for

Gildeskål for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gildeskål for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 04.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord for 2016 2020 Fakta om n pr 01.11.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Etne kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Etne kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr )

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Fitjar kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

[kommunenavn] for [planperiode]

[kommunenavn] for [planperiode] DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder [kommunenavn] for [planperiode] [merk og sett inn oversiktskart med avmerkede friluftslivsområder] Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere

Detaljer

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sveio kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sveio kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Leirfjord kommune for

Leirfjord kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Leirfjord kommune for 2016 2020 Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

Kvinnherad kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kvinnherad kommune 2013-2017 Fakta om kommunen pr 31.12.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Drammen for

Drammen for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark

Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark Vedlegg: Registreringsskjema og kart Desember 2006 Foto: Mapaid a/s Porsgrunn områdenummer 1-30 Innholdsfortegnelse Områdenr Navn Sidetall 1 Paradisbukta, Håøya

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Bømlo kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bømlo kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS

EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder NESSET for 2013-2018 EIDSVÅGLEIRA BADEPLASS Kart: Statleg sikra friluftsområder i Nesset pr. 2 jan. 2013 Fakta om n pr 01.01.2012 Antall innbyggere

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hole for 2014-2018 Fakta om n pr 01.01.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bokn kommune Fakta om kommunen (pr DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 10.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

AUKRA for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AUKRA for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sømna for Område Kvennvika. Fakta om kommunen pr <xx.xx.20xx> Antall statlig sikra

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Sømna for Område Kvennvika. Fakta om kommunen pr <xx.xx.20xx> Antall statlig sikra DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sømna for 2013-2018 Område Kvennvika Antall innbyggere Fakta om kommunen pr Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1:

Vågan for 2013-16. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.08.2012 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-16 Fakta om kommunen pr 01.08.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

Hole kommune for

Hole kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder Hole for 2013-2018 Fakta om n pr 2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018

DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Rygge for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Rygge for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 25.05.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Sortland for

Sortland for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2013-2018 Fakta om n pr 15.01.2017 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Gol kommune for

Gol kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2021 Fakta om n 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Sauda kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sauda kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Planen er revidert i 2014, 10.03.2014 Ringerike for 2013-2018 Skagnesodden Finsandodden Ringkollen Fakta om kommunen pr 20.092012 Antall innbyggere

Detaljer

Ørskogkommune for

Ørskogkommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Ørskogkommune for 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Gjemnes for

Gjemnes for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Gjemnes for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring markerar område omtala i denne plana. Oransje ring gjeld statleg sikra friluftslivsområde

Detaljer

Tingvoll for

Tingvoll for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tingvoll for 2013-2018 Figur 1. Kart frå Gislink. Raud ring gjeld områda omtala. Blå ring gjeld badeplass i Koksvika. Fakta om n pr 01.01.2012

Detaljer

Volda kommune for

Volda kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområde Volda kommune for 2014-2018 Fakta om kommunen pr 26.02.2014 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1:

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tysvær kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestvågøy kommune for 2013-2017 Fakta om pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. AVERØYkommune for ORØYA/ROTHOLMAN Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder AVERØYkommune for 2013-2018 ORØYA/ROTHOLMAN Kart: Statlegsikra friluftsområder pr. 5 okt. 2012 Faktaom kommunen pr 21.08.2012 Antall innbyggere Ant

Detaljer

Haram kommune for

Haram kommune for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Haram kommune for 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

RØYKEN for 2013-2018

RØYKEN for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig og kommunalt sikra friluftslivsområder RØYKEN for 2013-2018 Gamle Drammensbanen Ellefstranda /Nærsnestangen Hernestangen Høvikvollen Fakta om kommunen pr 07.01.2012

Detaljer

Sulakommune for

Sulakommune for 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Sula for 2013-2018 Faktaom n pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

Skodje kommune for 2013-2018

Skodje kommune for 2013-2018 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodje kommune for 2013-2018 Statleg sikra friluftsområde i Skodje kommune pr 2013 Fakta om kommunen pr 13.11.2013 Antall innbyggere Ant innbyggere

Detaljer

Skodjekommune

Skodjekommune 1 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Skodjekommune 2013-2018 Faktaom kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs

Detaljer

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1:

ÅSNES for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder ÅSNES for 2015-2019 Fakta om kommunen pr 01.03.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Rana for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx DEL 1:

Rana for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr xx.xx.20xx DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsder Rana for 2013-2018 H Fakta om n pr xx.xx.20xx Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsder Andre friluftslivsder

Detaljer

Ås Kommune for

Ås Kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kommune for 20117-2020 Fakta om n pr 07.09.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Krødsherad kommune for 2013-2018

Krødsherad kommune for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sia friluftslivsområder Krødsherad for 2013-2018 Fakta om n pr 31.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sia friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hemsedalkommune for perioden

Hemsedalkommune for perioden DEL1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2016 2019 Figur1. RaudsirkelviserRjukandefossenfriluftsliv og naturvernområdemedanblå sirkelsyner Bruøynefriluftsområde Faktaom

Detaljer

Ås Kommune for

Ås Kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Kommune for 2015-2020 Fakta om n pr 13.02.2015 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Øvre Eiker for 2013-2018

Øvre Eiker for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Øvre Eiker for 2013-2018 Nedre Sandøra Sundhaugen Fakta om kommunen pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra

Detaljer

Agdenes kommune for

Agdenes kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområde r Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og levekår 29.08.17. Agdenes kommune for 201 7-2020 Fakta om kommunen pr 01.07.2017 Antall innbyggere Ant

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2013-2018. Fakta om kommunen pr 01.07.2012

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2013-2018. Fakta om kommunen pr 01.07.2012 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Lier for 2013-2018 Svangstrand Damtjern Eikssetra Gamle Drammensbanen Engersand Fakta om n pr 01.07.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per

Detaljer

Vågsøy for

Vågsøy for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vågsøy for 2016-2021 Fakta om n pr 01.01.2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bodø for 2013-2018

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Bodø for 2013-2018 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bodø for 2013-2018 1 Innholdsfortegnelse DEL 1... 3 Forvaltningsplan Bodø... 4 Område nr.1: Låter... 4 Område nr.2 :Kjerringøyene og Kjerringøyværet...

Detaljer

Hurum for 2013-2018. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.01.2012 DEL 1: Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen

Hurum for 2013-2018. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen pr 01.01.2012 DEL 1: Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Hurum for 2013-2018 Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen Freyborg Støa Fakta om kommunen pr 01.01.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Krødsherad kommune for

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Krødsherad kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2017-2022 Fakta om n pr 3. kvartal 2016 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Hurum kommune for

Hurum kommune for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for 2015-2018 Sætre sentrum Kinnartangen/ Nesset/Sandspollen Freyborg Støa Eltornstranda Fakta om n Antall innbyggere Ant innbyggere per km2

Detaljer

Karmøy kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1:

Karmøy kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr ) DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Karmøy kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 01.01.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2015-2019. Fakta om kommunen pr 01.07.2014

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Lier for 2015-2019. Fakta om kommunen pr 01.07.2014 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Lier for 2015-2019 Svangstrand Damtjern Eikssetra Gilhusodden (kommunalt sikret) Gamle Drammensbanen Engersand Fakta om kommunen pr 01.07.2014

Detaljer

Vestnes kommune for

Vestnes kommune for Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vestnes kommune for 2013-2018 Fakta om kommunen pr 01.10.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

RISØR KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

RISØR KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER RISØR KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Store Vardøya Risøya Brennholmen, Olavsholmen m.fl. Finnøya Urheia Mindalen Linpon Randvik Saltbuholmen Stangholmen

Detaljer

Forvaltningsplan. Skjærgårdsparken i Søgne. Investeringsplan for perioden 2013 2018. Fra Helgøya mot Skarvøya 1

Forvaltningsplan. Skjærgårdsparken i Søgne. Investeringsplan for perioden 2013 2018. Fra Helgøya mot Skarvøya 1 Forvaltningsplan Skjærgårdsparken i Søgne Investeringsplan for perioden 2013 2018. Fra Helgøya mot Skarvøya 1 Innhold Fakta om kommunen side 3 Oppsummering/handlingsplan side 4 Total kostnader side 5 Sikra

Detaljer

Grimstad for

Grimstad for Grimstad DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Grimstad for 2013-2018 Kart nr. 1 kommer her Kart nr. 1: Oversiktskart, statlig sikrede friluftslivsområder i Grimstad Fakta om n

Detaljer

Frænakommune for

Frænakommune for PlOREOGPc;L DEL 1: 13 DES2012 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsomra er Frænakommune for 2013-2017 Fraena kommune ' Farstad Hu Bud, '-Harøysund T nes Elnesvågen _ Aureosen Malmefjorden endem

Detaljer

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya.

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya. Post 1 Saueholmen ( ny plassering fra 20.mai) N59.517 E10.676 Posten er flyttet 20.mai til ny plass, litt lengre nord på Sauholmen. Den er festet i et furutre, det er et søppelstativ i denne bukta. På

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for 2014-2018.

Saksframlegg. Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for 2014-2018. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2012/2187-10047/2014 Saksbehandler: Arnfinn Håverstad Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for

Detaljer

10. Områdepresentasjon Kvinesdal. 1. Sande 2. Bines 3. Fornesodden 4. Haugelandstrand 5. Tangen - Hålandstrand 6. Rørvik

10. Områdepresentasjon Kvinesdal. 1. Sande 2. Bines 3. Fornesodden 4. Haugelandstrand 5. Tangen - Hålandstrand 6. Rørvik 10. Områdepresentasjon Kvinesdal 1. Sande 2. Bines 3. Fornesodden 4. Haugelandstrand 5. Tangen - Hålandstrand 6. Rørvik 187 1. Sande Status sikring Areal (daa) Gnr./bnr. Skjærgårdspark 2 14/2,16,19 Planstatus

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

LILLESAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER LILLESAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Smørholmen, Skjødøya og Lyngholmen Sandsnes og Julebauen Skauerøya Rundsholmen (Rånnsholmen) Gitkilholmen,

Detaljer

Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark

Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark Forvaltningsplan Skjærgårdsparken Telemark Vedlegg: Registreringsskjema og kart Desember 2006 Foto: Mapaid a/s Kragerø områdenummer 72-141 Innholdsfortegnelse Områdenr Navn Sidetall 72 Flesa - Askholmene

Detaljer

1 Søker Navn på søker (kommune/friluftsråd)... Kontaktperson: Telefon:... E-postadresse til kontaktperson..

1 Søker Navn på søker (kommune/friluftsråd)... Kontaktperson: Telefon:... E-postadresse til kontaktperson.. Søknadsskjema B-09 Om økonomisk medvirkning fra staten v/direktoratet for naturforvaltning (DN) Sikring av friluftslivsområder Sendes fylkesmannen innen 15. januar 2009. NB: Det er viktig å lese veiledningen

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

TVEDESTRAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER TVEDESTRAND KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Ytre Lyngør med Spekholmen Najadens Minne Bukkeholmene Askerøya Nautholmene og Askerøy Gåsholmer Gjessøya

Detaljer

Tema - Område Kommune Mål Asperøya - fremmede arter K 1 Asperøya hogst K 1, 4, 5 Asperøya - informasjonsplansje K 4 Asperøya parkeringsplass K 4

Tema - Område Kommune Mål Asperøya - fremmede arter K 1 Asperøya hogst K 1, 4, 5 Asperøya - informasjonsplansje K 4 Asperøya parkeringsplass K 4 Tema - Område Kommune Mål Asperøya - fremmede arter K 1 Asperøya hogst K 1, 4, 5 Asperøya - informasjonsplansje K 4 Asperøya parkeringsplass K 4 Asperøya - plan for skjøtsel og besøk K 1-5 Asperøya slått

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernomr. Sørlandets kystnatursenter, Bryggegata 10, Mandal Følgende faste

Detaljer

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010 IDEÈR FOR, NOVEMBER 2010 Grøningstraen Grøningstraen er Kvitsøy kommunes største friområde med sandstrand, grillhytte, utsiktspunkter, båtfester og handicaptoalett. For at friområdet skal fungere mer tilfredsstillende

Detaljer

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018.

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2012/2187-22279/2012 Saksbehandler: Arnfinn Håverstad Dato: 02.07.2012 Saksframlegg Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes

Reguleringsbestemmelser og retningslinjer Reguleringsplan for Torsnes KOMMUNE : NOME DATO FOR PLANFORSLAG : 21.11.06 DATO KOM.STYRETS VEDTAK : 18.09.07 DATO FOR SISTE REVISJON : Disse bestemmelser og retningslinjer skal utfylle planforslaget som er avgrensa som vist på kartet.

Detaljer

Turorientering for padlere 2016

Turorientering for padlere 2016 Turorientering for padlere 2016 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2016 (mai sept). Her må du

Detaljer

Forvaltningsplan. Fræna: Elnesvågen Helse. [merk og sett inn kart over friluftsornrådet]

Forvaltningsplan. Fræna: Elnesvågen Helse. [merk og sett inn kart over friluftsornrådet] DEL2: Forvaltningsplan Fræna: Elnesvågen Helse [merk og sett inn kart over friluftsornrådet] Fint om det markes for eksisterende og planlagte tiltak i kartet. 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ FS-nummer

Detaljer

Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde

Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.MÅLSETTINGER A. HOVEDMÅL - FELLES FOR OSLOFJORDENS SKJÆRGÅRDSTJENESTE...

Detaljer

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING

ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING ENKEL VERDI- OG KONSEKVENSVURDERING AV 4 MINDRE OMRÅDER FORESLÅTT SOM UTVIDELSE/FORTETTING AV EKSISTERENDE OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE, SAMT ETT NYTT AREAL AVSATT TIL FORMÅL FRITIDSBEBYGGELSE, MENT FOR

Detaljer

Forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Aust-Agder Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Risør for

Forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Aust-Agder Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Risør for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Risør for 2013-2018 Kart nr. 1: Oversiktskart, statlig sikrede friluftslivsområder i Fakta om n pr 01.11.2011 Antall innbyggere Ant innbyggere

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

Drangedal kommune Eidsåsen

Drangedal kommune Eidsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Eidsåsen GNR. 15, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn: Eie Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

Møteinnkalling. Tema Medvirkende Merknad

Møteinnkalling. Tema Medvirkende Merknad Møteinnkalling Utvalg: Kulturutvalget Møtested: Leksvik kommunehus Biblioteket Møtedato: 24.10.2017 Tid: 13:00 15:30 Forfall meldes på elektronisk skjema: https://www.rissa.kommune.no/politikk/. Servicetorget

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Inge Bjørdal - Næringssjef - 1 Etablerte prosjekt og Prosjekt til vurdering 1. Etablerte A. Flydalsjuvet B. Øygardsvika-Helsemvika C.Helsemvika D.Hellesyltfjøra

Detaljer

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak

Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Rapport: UNIVERSELL UTFORMING I FRILUFTSOMRÅDER Status og forslag til tiltak Del-rapport i Risør kommunes 5-årige prosjekt som pilotkommune for Universell utforming. Risør, oktober 2006 Side 2 av 2 Forord:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 203/1 Arkivsaksnr: 2008/6378-21 Saksbehandler: Mette Wanvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 203/1 Hoset - tilleggssøknad om tilskudd til spesielle

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Vestre Kvaknes og Jonsvika Kalvøysund festning Korshavn midtre (Korshavn) og Måkeholmene Buøya med Skarsholmen

Detaljer

SIKTESØYA LILLE ARØYA HÅØYFJO. Risøysundet. Risøya NGESUNDSFJORDEN. Brattholmane. Veaholmen. Geiterøya. Andedammen. Gardsbukta. Svensvika.

SIKTESØYA LILLE ARØYA HÅØYFJO. Risøysundet. Risøya NGESUNDSFJORDEN. Brattholmane. Veaholmen. Geiterøya. Andedammen. Gardsbukta. Svensvika. Brattholmane Risøya Risøysundet Veaholmen SIKTESØYA 2016 Andedammen NGESUNDSFJORDEN Svensvika Gardsbukta Tangane Linnabukta Fiskebrygga LILLE ARØYA Kollen Melkeplassen Geiterøya Skolebukta Pakk sekken

Detaljer

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Tiltaksplan Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Januar 2014 1. Om tiltaksplanen Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser og skal ha et 4- årig perspektiv,

Detaljer

fase 3 : stedsforståelse

fase 3 : stedsforståelse brygge 1 km 1,5 km 1 km attraksjon adkomst båt buss p-plass topologi framkommelighet på området type perle eksponert / lunt land / vann svaberg / sand bratt / flatt fase 3 : stedsforståelse Mærrapanna

Detaljer

Adresse: Postnr.:. Poststed:.. Kontaktperson: Epostadr: Telefon: Eventuelle tilskuddsmidler skal overføres til kontonummer:..

Adresse: Postnr.:. Poststed:.. Kontaktperson: Epostadr: Telefon: Eventuelle tilskuddsmidler skal overføres til kontonummer:.. Søknadsskjema B-08 Om midler fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) Tilskudd til Sikring av friluftslivsområder Sendes Fylkesmannen innen 15. januar 2008. Det er laget egen veiledning i utfylling av

Detaljer

11. Områdepresentasjon Flekkefjord

11. Områdepresentasjon Flekkefjord 11. Områdepresentasjon Flekkefjord 1. Brufjell, Sandvika, Egderholmen 2. Berefjord 3. Napp 4. Li 5. Bekkedal 6. Kådøy og Lamøy 7. Prestøy og Narvøy 8. Dragøy 9. Laugøy 10. Husøy 11. Tarmevika 12. Torsøyene

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

GRIMSTAD KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER GRIMSTAD KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Hasseltangen og Sømsbukta Kvennebekken Storesand og Randvika Movika Terkelsbukt og Stangholmene Grefstadvika

Detaljer

Søknadsskjema B-03 Om midler fra Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Søknadsskjema B-03 Om midler fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) Søknadsskjema B-03 Om midler fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) Tilskudd til Sikring av friluftslivsområder Sendes Fylkesmannen innen 15. januar 2003. Det er laget egen veiledning i utfylling av

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Tvedestrand for

Tvedestrand for DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tvedestrand for 2013-2018 Kart nr. 1: Oversiktskart, statlig sikrede friluftslivsområder i Tvedestrand Fakta om n pr 01.11.2011 Antall innbyggere

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA MED NÆRLIGGENDE BEBYGDE ØYER, GNR. 41 OG TILSTØTENDE SJØAREALER. 99c Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 28.06.95 i henhold til plan og bygningslovens 27. Asker kommune, teknisk sjef, 20. mars 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRØNNØYA

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer