VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg"

Transkript

1 8 15. JUNI 2013 NR. 12 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse SIDE 3 SANGER: 63, augusttil1.september La Jehova forme deg SIDE 18 SANGER: 120, 64 Utgave med stor skrift DEL 2

2 8 VAKTTARNET F ORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER JUNE 15, 2013 Vol. 134, No. 12 Semimonthly NORWEGIAN Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse Nar vi tenker pa Jehovas egenskaper, tenker vi kanskje i første rekke pa fire hovedegenskaper. Men disse tre artikleneviløkev ar verdsettelse av noen av Jehovas egenskaper som vi ikke studerer like ofte. Nar vi her drøfter disse egenskapene en for en, tar vi for oss spørsmalene: Hva innebærer denne egenskapen? Hvordan viser Jehova den? Og hvordan kan vi etterligne Jehova nar det gjelder a vise denne egenskapen? La Jehova forme deg Bibelen beskriver Jehova som en Pottemaker, for han har myndighet til a forme mennesker. (Jes 64:8) Denne artikkelen viser hva vi kan lære om den store Pottemaker ut ifra den maten han i fortiden formet enkeltpersoner og nasjoner pa. Den drøfter ogsahvor- dan vi kan la oss forme av Jehova i dag. Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verdenoversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/ Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany.

3 Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse «Du, Jehova, er god og rede til atilgi, og din kjærlige godhet mot alle som pakaller deg, er stor.» SAL 86:5. KAN DU FORKLARE DETTE? Pahvilkem ater kan vi etterligne Jehovas lojalitet? Hvordan kan vi etterligne Jehova n ar det gjelder atilgi? Hvorfor vil du fortsette a øke din verdsettelse av Jehovas egenskaper? HVORDAN vil du beskrive en sann venn? En søster som heter Ashley, sier: «For meg er en sann venn en som alltid er der for deg, og som tilgir deg nar du kommer til kort.» Vi setter alle pris pa venner som er lojale og villige til a tilgi. De far oss til a føle oss trygge og til aføleat noen er glad i oss. Ordsp 17:17. 1, 2. (a) Hvorfor setter vi pris pa venner som er lojale og villige til a tilgi? (b) Hvilke spørsmal skal vi se pa i denne artikkelen? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

4 2 Jehova er den mest lojale og tilgivende Venn vi kan ha. Det er som salmisten sa: «Du, Jehova, er god og rede til a tilgi, og din kjærlige godhet [eller: «lojale kjærlighet»] mot alle som pakaller deg, er stor.» (Sal 86:5) Hva innebærer det a være lojal og tilgivende? Hvordan viser Jehova disse fine egenskapene? Og hvordan kan vi etterligne ham? Svarene pa disse spørsmalene vil hjelpe oss til af a dypere kjærlighet til var beste Venn, Jehova. De vil ogsahjelpe oss til astyrkev art vennskap med hverandre. 1. Joh 4:7, 8. JEHOVA ER LOJAL 3 Lojalitet er en varm egenskap som innebærer hengivenhet, trofasthet og palitelighet. En somerlojal,erensomp a grunn av kjærlighet fortsetter a være knyttet til noen eller noe ogsa i vanskelige situasjoner. Bibelen omtaler Jehova 3. Hva innebærer det a være lojal? 4 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

5 som «Den Lojale» det finnes ingen som er sa lojal som ham. Ap 16:5. 4 Hvordan viser Jehova lojalitet? Han svikter aldri sine trofaste tilbedere. En av Jehovas tilbedere som kunne bekrefte at Han er lojal, var kong David. (Les 2. Samuelsbok 22:26.) Under Davids prøvelser var Jehova lojal ved alede, beskytte og utfri ham. (2. Sam 22:1) David visste at Jehovas lojalitet innebærer mer enn bare tomme ord. Hvorfor handlet Jehova lojalt mot David? Fordi David selv var lojal. Jehova setter stor pris pa den lojalitet som hans tilbedere viser, og han gjengjelder den ved aværelojal mot dem. Ordsp 2: Vi kan bli styrket og oppmuntret nar vi reflektereroverhvordanjehovaharvistlojalitet. En trofast bror som heter Reed, sier: «Det er 4, 5. (a) Hvordan viser Jehova lojalitet? (b) Hvorfor blir vi oppmuntret narvireflektereroverhvordanjehovaharvistlo- jalitet? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

6 til stor hjelp for meg a lese om hvordan Jehova støttet David nar han hadde det vanskelig. Selv da David var pa flukt og bodde i den ene hulen etter den andre, holdt Jehova ham oppe hele tiden. Jeg synes det er veldig oppmuntrende! Det far meg til a huske at uansett hvilken situasjon jeg er i, eller uansett hvor mørkt det ser ut, vil Jehova være der for meg salengejeger lojal mot ham.» Du føler det sikkert pa samme mate. Rom 8:38, Pa hvilke andre mater viser Jehova lojalitet? Han er tro mot sine normer. Han forsikrer oss: «Like til deres alderdom er jeg den samme.» (Jes 46:4) Alle de avgjørelsene han treffer, er basert pa hans uforanderlige normer for rett og galt. (Mal 3:6) Jehova viser ogsaathanerlo- jal, ved a holde sine løfter. (Jes 55:11) Jehovas 6. Pahvilkeandrem ater viser Jehova lojalitet, og hvordan er det til gagn for hans tilbedere? 6 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

7 lojalitet kommer derfor alle hans trofaste tilbedere til gode. Pa hvilken mate? Nar vi gjør vart beste for a følge Jehovas normer, kan vi være sikker pa at han vil holde sitt løfte om avelsigne oss. Jes 48:17, 18. ETTERLIGN JEHOVAS LOJALITET 7 Hvordan kan vi etterligne Jehovas lojalitet? En mate vi kan gjøre det pa, er agjøregodtmot dem som opplever vanskeligheter. (Ordsp 3:27) Vet du for eksempel om en trosfelle som er nedtrykt, kanskje pa grunn av helseproblemer, motstand fra familien eller personlige svakheter? Hvorfor ikke ta initiativet til asinoen«gode ord, trøstende ord» til ham eller henne? (Sak 1:13)1 Hvis du gjør det, viser du at du er en 1 Noen nyttige forslag i denne forbindelse kan du finne i artiklene «Har du oppmuntret noen i det siste?», som stod i Vakt - tarnet for 15. januar 1995, og «Hvordan kan vi oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger?», som stod i Vakt t arnet for 1. april Hva er en mate vi kan etterligne Guds lojalitet pa? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

8 lojal og sann venn, en som «henger fastere ved enn en bror». Ordsp 18:24. 8 Vi kan ogsa etterligne Jehovas lojalitet ved aværetrofastemotdemviergladi.hvisvier gift,vetviforeksempelatvim a være trofaste mot v ar ektefelle. (Ordsp 5:15 18) S a vi vil ikke engang ta det første skrittet p aenveisomkan føre til ekteskapsbrudd. (Matt 5:28) I tillegg viser vi at vi er lojale mot vare trosfeller, ved ikke a baksnakke dem og ikke engang høre pa slikt negativt snakk. Ordsp 12:18. 9 Vi vil framfor alt være lojale mot Jehova. Hvordan kan vi være det? Ved ag ainnforaha hans syn patingene a elske det han elsker, og hate det han hater og sa oppføre oss i samsvar med det. (Les Salme 97:10.) Jo mer vi ten- 8. Hvordan kan de som er gift, etterligne Jehovas lojalitet? 9, 10. (a) Hvem vil vi først og fremst være lojale mot? (b) Hvorfor er det ikke alltid lett a holde Jehovas bud? 8 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

9 ker og føler slik Jehova tenker og føler, desto lettere blir det a holde hans bud. Sal 119: Men det er ikke alltid lett a holde Jehovas bud. Det er kanskje en kamp for oss a forbli lojale. Noen kristne har for eksempel lyst til a gifte seg, men har ikke funnet en passende ektefelle blant Jehovas folk. (1. Kor 7:39) En ugift søster opplever kanskje at kollegene hennes stadig vekk prøver a introdusere henne for en de tror hun kan bli sammen med. Hun føler seg kanskje veldig ensom. Likevel er hun bestemt pa a være lojal mot Jehova. Er vi ikke glad for at vi har slike flotte eksempler pa lojalitet? Jehova vil uten tvil lønne alle som forblir trofaste mot ham til tross for vanskeligheter. Hebr 11:6. DEL 2 JEHOVA ER TILGIVENDE 11 En av Jehovas mest tiltalende egenskaper 11. Hva vil det si a tilgi? VAKTT ARNET 15. JUNI

10 er hans villighet til a tilgi. Hva vil det si a tilgi? Det innebærer alaenurettsomnoenharbegatt mot en, være glemt hvis det er grunnlag for det. Det er ikke dermed sagt at en som tilgir, synes at det som har skjedd, er akseptabelt, ellerbenekteraturettenerbeg att. Men han bestemmersegforikkea bære nag. Bibelen sier at Jehova er «rede til a tilgi» dem som viser ekte anger. Sal 86:5. 12 I hvor stor grad tilgir Jehova? Nar han tilgir, gjør han det «i rikt mal»; han tilgir bade fullstendig og for godt. (Jes 55:7) Hvordan vet vi at Jehova tilgir fullstendig? Legg merke til den forsikringen vi finner i Apostlenes gjerninger 3:19. (Les.) Apostelen Peter oppfordret sine tilhørere til a angre og vende om. Nar en 12. (a) I hvor stor grad tilgir Jehova? (b) Hva vil det si sine synder «strøket ut»? af a 10 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

11 person angrer oppriktig, er han dypt bedrøvet pa grunn av det gale han har gjort. Han er ogsa bestemt pa at han ikke skal gjøre det samme om igjen. (2. Kor 7:10, 11) Ekte anger far en synder til a vende om, det vil si a forlate den gale handlematen og gainnfor a handle i samsvar med Guds vilje. Hva ville det føre til hvis Peters tilhørere viste en slik oppriktig anger? Peter sa at de ville fa sine synder «strøket ut». Dette uttrykket er oversatt fra et gresk ord som ogsa kan oversettes med «tørke bort» eller «viske ut». San ar Jehova tilgir, er det som om han visker ut syndene vare han lar oss begynne med blanke ark. Han tilgir fullstendig. Hebr 10:22; 1. Joh 1:7. 13 Hvordan vet vi at Jehova tilgir for godt? Legg merke til hva Jehova sier i profetien om 13. Hvilken forsikring ligger i ordene «deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu»? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

12 den nye pakt, som er inngatt med salvede kristne, og som gjør det mulig for dem som tror pa gjenløsningen, a oppna sann tilgivelse. (Les Jeremia 31:34.) Jehova sier: «Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu.» Sa Jehova forsikrer oss om at nar han først har tilgitt vare synder, vil han ikke bruke dem mot oss i framtiden. Han trekker ikke fram vare synder for a anklage eller straffe oss igjen og igjen. Nar han tilgir, legger han syndene bak seg for godt. Rom 4:7, Vi kan bli trøstet nar vi mediterer over Jehovas tilgivelse. Tenk pa dette eksemplet: For mange ar siden ble en søster vi kan kalle Elaine, ekskludert. Men noen ar senere ble hun gjenopptatt. Hun sier: «Selv om jeg sa til meg selv 14. Hvorfor kan vi bli trøstet n ar vi mediterer over Jehovas tilgivelse? Nevn et eksempel. 12 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

13 og andre at jeg trodde at jeg var blitt tilgitt av Jehova, følte jeg alltid at det var avstand mellom meg og ham, eller at andre stod i et nærere forhold til ham, og at han var mer virkelig for dem.» Men Elaine fant trøst i a lese og meditere over noen sprakbilder som Bibelen bruker for a beskrive Jehovas tilgivelse. «Jeg følte Jehovas kjærlighet og godhet paenm ate som jeg aldri hadde gjort før», sier hun. Hun ble spesielt rørt av denne tanken: Nar Jehova tilgir vare synder, trenger vi ikke a føle at vi vil være tilflekket av disse syndene resten av livet.1 Elaine tilføyer: «Jeg innsa at jeg ikke hadde vært overbevist om at Jehova kunne tilgi meg fullstendig, og at jeg hadde trodd at jeg kom til abære denne byrden resten av livet. Jeg vet at det kommer til a ta tid, men jeg begynner a føle at 1 Se boken Nærm deg Jehova, kapittel 26, avsnitt 10. DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

14 jeg virkelig kan komme i et nærere forhold til Jehova, og jeg føler at en tung byrde er blitt løftet av skuldrene mine.» For en kjærlig og tilgivende Gud vi tjener! Sal 103:9. ETTERLIGN JEHOVA NAR DET GJELDER ATILGI 15 Vi kan etterligne Jehova ved avelge a tilgi hverandre hver gang det er grunnlag for det. (Les Lukas 17:3, 4.) Husk at nar Jehova tilgir, glemmer han det gale vi har gjort, i den forstand at han ikke senere bruker det mot oss. Nar vi tilgir andre, kan ogsa vi glemme ved a legge saken bak oss og la være atadenopp igjen i framtiden. 16 Det at vi tilgir andre som har begatt en urett mot oss, betyr ikke at vi synes at det de 15. Hvordan kan vi etterligne Jehova nar noen synder mot oss? 16. (a) Hva er det a tilgi ikke det samme som? (b) Hva mavi gjøre for a bli tilgitt av Gud? 14 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

15 har gjort, er akseptabelt, eller at vi lar dem utnytte oss. Nei, det betyr i bunn og grunn at vi velger alavære a føle sinne eller bitterhet. Og det er viktig a huske at hvis vi skal bli tilgitt av Jehova, ma vi etterligne ham ved a tilgi andre. (Matt 6:14, 15) Jehovas empati far ham til huske at «vi er støv». (Sal 103:14) S empati ogs af aosstil DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI a abørikke a bære over med andres feil og villig tilgi dem av hjertet? Ef 4:32; Kol 3: Det er naturligvis ikke alltid lett a tilgi. Ogsa noen salvede kristne i det første arhundre syntes tydeligvis det var vanskelig a f a uoverensstemmelser ut av verden. (Fil 4:2) Hva kan være til hjelp for oss hvis vi er blitt s a- ret av en trosfelle? Tenk p a Jobs eksempel. Han ble dypt s aret da «vennene» hans Elifas, 17. Hvakanhjelpeosshvisvierblitts aret av en trosfelle?

16 Bildad og Sofar kom med mange grunnløse beskyldninger mot ham. (Job 10:1; 19:2) Til slutt irettesatte Jehova disse falske anklagerne. Han sa at de skulle gatiljobogframbæreet offer for sine synder. (Job 42:7 9) Men Jehova krevde ogsa atjob skulle gjøre noe. Hva var det? Han pala Job a be for sine tidligere anklagere. Job gjorde som Jehova hadde sagt, og Jehova velsignet Job for at han var villig til a tilgi. (Les Job 42:10, 12, 16, 17.) Hva kan vi lære av dette? En oppriktig bønn for en som har sa- ret oss, kan hjelpe oss til ikke abærenag. FORTSETT A VERDSETTE JEHOVAS EGENSKAPER FULLT UT 18 Det har virkelig vært oppmuntrende og interessant asenærmerep a forskjellige trekk ved Jehovas personlighet. Vi har sett at han er imø- 18, 19. Hvordan kan vi fortsette aøkev ar verdsettelse av Jehovas tiltalende personlighet? 16 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

17 tekommende, upartisk, gavmild, rimelig, lojal og tilgivende. Vi har selvfølgelig bare pirket litt i overflaten, men vi kan glede oss over alære mer om Jehova i all evighet. (Fork 3:11) Vi sier oss enige med apostelen Paulus, som skrev: «A dyp av Guds rikdom og visdom og kunnskap!» Vi kan si det samme om hans kjærlighet og de seks egenskapene vi har drøftet i disse artiklene. Rom 11: Matte vi alle fortsette aøkev ar verdsettelse av Jehovas tiltalende personlighet. Det kan vi gjøre ved a lære mer om hans egenskaper, reflektere over dem og etterligne dem i vart eget liv. (Ef 5:1) Nar vi gjør det, vil vi uten tvil i stadig større grad føle det som den salmisten som sang: «Det er godt for meg a nærme meg Gud.» Sal 73:28. DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

18 La Jehova forme deg «Med ditt r ad skal du lede meg, og deretter skal du føre meg endog til herlighet.» SAL 73:24. HVASVARERDU? Hva er det som viser at den store Pottemaker verken tvinger noen til a bli formet av ham eller er partisk? Hvorfor kan vi være glad for at var Pottemaker kan «føle beklagelse»? Hvordan bør vi reagere pa Jehovas veiledning og tukt? «DET er godt for meg a nærme meg Gud. Til Den Suverene Herre Jehova har jeg tatt min tilflukt.» (Sal 73:28) Salmisten gav her uttrykk for sin sterke tillit til Gud. Hva var det som fikk ham til a føle at han kunne ha en slik tillit? Da han tidligere hadde sett de ondes fred, var han blitt bitter i hjertet. Han sa nedslatt: «Det er forgjeves at jeg har renset mitt hjerte, og at jeg i uskyld vas- 1, 2. (a) Hva er helt nødvendig for a ha et godt forhold til Jehova? (b) Hva far vi igjen for a studere bibelske beretninger om hvordan folk i fortiden reagerte pagudsveiledningogtukt? 18 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

19 ker mine hender.» (Sal 73:2, 3, 13, 21) Men da han kom inn i «Guds storslagne helligdom», var han i omgivelser som hjalp ham til a justere sin tankegang og bevare sitt nære forhold til Gud. (Sal 73:16 18) Det denne gudfryktige mannen erfarte, lærte ham noe viktig: Det aværeblantguds folk, ta imot rad og følge dem er helt nødvendig for a ha et nært forhold til Jehova. Sal 73:24. DEL 2 2 Vi ønsker ogs a ahaetnærtforholdtildenlevende og sanne Gud. For a oppn a det er det viktigatvilarhansveiledningogtuktformeoss,slik at vi blir mennesker som han har behag i. I fortiden gav Gud i sin barmhjertighet enkeltpersoner og nasjoner mulighet til a reagere positivt pahans tukt. Beretningene om hvordan de reagerte, er nedskrevet i Bibelen «til var opplæring» og «som en advarsel for oss, som enden patingenesord- ninger er kommet til». (Rom 15:4; 1. Kor 10:11) VAKTT ARNET 15. JUNI

20 Ved asenærmerep adisseberetningenevilvif a innsikt i Jehovas personlighet og lære hvordan vi kan la oss forme av Jehova. HVORDAN POTTEMAKEREN UTØVER SIN MYNDIGHET 3 IJesaja64:8blirJehovasmyndighetoverenkeltpersoner og nasjoner illustrert pa denne ma- ten: «Jehova, du er var Far. Vi er leiren, og du er Pottemakeren som har formet oss; og vi er alle et verk av din hand.» En pottemaker har full myndighet over leiren; han kan forme den til hva han vil. Leiren kan ikke bestemme hva pottemakeren skal lage. Slik er det ogsa med menneskene i forhold til Gud. Menneskene kan ikke med rette protestere mot det Gud gjør, like lite som leiren kan protestere mot det pottemakeren gjør. Les Jeremia 18: Hvordan blir Jehovas myndighet over mennesker illustrert i Jesaja 64:8 og Jeremia 18:1 6? (Se det første bildet i artikkelen i standardutgaven.) 20 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

21 4 Jehova viste ved sin handlemate overfor det gamle Israel at han kan gjøre det en pottemaker gjør med leire. Det er imidlertid en vesentlig forskjell. En pottemaker kan forme en leirklump til hva han vil, til et hvilket som helst kar han er i stand til a lage. Men tvinger Jehova folk eller nasjoner til a bli formet av ham, og former han noen til a bli gode og andre til a bli onde? Bibelen viser at svaret er nei. Jehova har gitt menneskene en veldig verdifull gave den frie vilje. Han utøver ikke sin suverene myndighet paenm ate som gjør denne gaven verdiløs. Mennesker ma selv velge om de vil la seg forme av Skaperen, Jehova. Les Jeremia 18: Hva om noen hardnakket nekter a la seg forme av den store Pottemaker? Hvordan vil 4. Tvinger Jehova folk eller nasjoner til Forklar. 5. Hva gjør Jehova nar mennesker nekter ham? DEL 2 abliformetavham? a la seg forme av VAKTT ARNET 15. JUNI

22 Han da utøve sin myndighet? Tenk over hva en pottemaker gjør med leiren hvis den ikke kan brukes til det han hadde tenkt. Da kan han lage et annet slags kar av den eller rett og slett kaste den. Nar leiren er ubrukelig, er det ofte pottemakerens feil. Slik er det aldri med var Pottemaker. (5. Mos 32:4) Nar en person ikke vil la seg forme av Jehova, er det alltid personens egen feil. Jehova bruker sin myndighet som Pottemaker ved a tilpasse den m aten han behandler mennesker p a, alt etter hvordan de reagerer p a abliformetavham.de som reagerer p arettm ate, blir formet til et nyttig kar. Salvede kristne, for eksempel, er «barmhjertighetens kar» som er blitt formet til «kar til en ærefull bruk». De som pa den annen side hardnakket setter seg opp mot Gud, ender opp som «vredens kar, som er gjort egnet til tilintetgjørelse». Rom 9: VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

23 6 En mate Jehova former mennesker pa, er gjennom veiledning og tukt. Tenk for eksempel pahva han gjorde i tilfellene med Israels to første konger Saul og David. Da kong David begikk ekteskapsbrudd med Batseba, gikk det ut over ham selv og andre. Selv om David var konge, unnlot ikke Jehova a tukte ham strengt. Han sendte sin profet Natan til David med et alvorlig budskap. (2. Sam 12:1 12) Hvordan reagerte David? Han ble dypt bedrøvet og angret, og Jehova viste ham derfor barmhjertighet. Les 2. Samuelsbok 12:13. 7 Som en kontrast til dette kan vi nevne Davids forgjenger, kong Saul. Han reagerte ikke positivt pa veiledning. Jehova hadde gitt Saul denne direkte befalingen gjennom profeten Samuel: Du skal vie til tilintetgjørelse alle amalekittene og 6, 7. Hvordan reagerte kong David og kong Saul forskjellig p a Jehovas veiledning? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

24 husdyrene deres. Saul adlød ikke dette pabudet fra Gud. Han sparte amalekittkongen Agag og de beste husdyrene. Hvorfor? I hvert fall noe av grunnen var at han ville oppna ære. (1. Sam 15:1 3, 7 9, 12) Da Saul ble irettesatt, burde han ha blitt myk og latt seg forme av den store Pottemaker. Men han nektet a la seg forme. Han prøvde a rettferdiggjøre det han hadde gjort, ved a si at dyrene kunne ofres til Gud, og han bagatelliserte Samuels tilrettevisning. Jehova forkastet Saulsomkonge,ogSaulfikkaldrietgodtforhold til den sanne Gud igjen. Les 1. Samuelsbok 15: 13 15, GUD ER IKKE PARTISK 8 Jehova gir ikke bare enkeltpersoner, men ogsa nasjoner mulighet til a la seg forme av ham. I 1513 fvt. ble israelittene utfridd av slaveriet i Egypt og kom inn i et paktsforhold til Gud. Israel 8. Hva kan vi lære av israelittenes reaksjon p ajehovasforming? 24 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

25 var hans utvalgte nasjon og hadde det privilegium a bli formet av den store Pottemaker pa hans «dreieskive». Men folket gjorde stadig det som var ondt i Jehovas øyne, og de begynte til og med a tilbe nabofolkenes guder. Om og om igjen sendte Jehova profeter for a bringe israelittene til fornuft, men de lyttet ikke. (Jer 35:12 15) Fordi folket sa hardnakket nektet a adlyde Jehova, matte han tukte dem strengt. De var som et kar som var egnet til tilintetgjørelse. Derfor ble det nordlige tistammeriket erobret av assyrerne og det sørlige tostammeriket erobret av babylonerne. Dette lærer oss noe viktig. Jehovas forming vil bare være til hjelpforosshvisvireagererriktig. 9 Jehova gav ogsa folket i Assyrias hovedstad, Ninive, mulighet til a rette seg etter hans advarsel. Han sa til Jona: «Bryt opp, gatilninive,den store byen, og rop ut imot henne at deres ondskap 9, 10. Hvordan reagerte ninivittene p a Guds advarsel? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

26 er steget opp for mitt ansikt.» Jehova ansaninive for a være egnet til tilintetgjørelse. Jona 1:1, 2; 3: Men da Jona kunngjorde domsbudskapet, begynte ninivittene «atrop agud,ogdegikki gang med a utrope en faste og a kle seg i sekkelerret, fra den største blant dem like til den minste blantdem».kongenininive«reiste...segfra sin trone og tok av seg sin embetsdrakt og kledde seg i sekkelerret og satte seg i asken». Ninivittene lot seg forme av Jehova, og de angret. Jehova førte derfor ikke ulykken over dem. Jona 3: Israelittene slapp ikke tukt fordi om de var Guds utvalgte folk. Ninivittene derimot stod ikke ietpaktsforholdtilgud.likevelsørgetjehovafor at de ble advart, og han var barmhjertig mot dem da de viste seg a være som formbar leire i hans 11. Hvilken av Jehovas egenskaper lærer vi om n ar vi ser hvordan han behandlet Israel og Ninive? 26 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

27 hender. Disse to eksemplene viser tydelig at Jehova var Gud «ikke behandler noen med partiskhet»! 5. Mos 10:17. JEHOVA ER RIMELIG OG FLEKSIBEL 12 Jehova kan gjøre om pa de avgjørelsene han treffer angaende mennesker, nar de forandrer oppførsel. Han er med andre ord rimelig og fleksibel. Bibelen sier for eksempel at Jehova følte beklagelse over at han hadde satt Saul til aregjeresom konge i Israel. (1. Sam 15:11) Og da folket i Ninive angret og vendte om fra sin onde vei, «følte [Gud]... beklagelse med hensyn til den ulykke som han hadde talt om aføreoverdem;oghan gjorde det ikke». Jona 3: Det hebraiske ordet som er oversatt med følte beklagelse, sikter til en forandring i innstilling eller hensikt. Jehova hadde valgt Saul som 12, 13. (a) Hvorfor gjør Gud noen ganger om p asineavgjørelser? (b) Hva betydde det at Jehova følte beklagelse, i Sauls tilfelle og i Ninives tilfelle? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

28 konge, men forandret innstilling til ham og forkastet ham. Denne forandringen skyldtes ikke at Jehova hadde begatt en feil da han valgte Saul, men at Saul ikke handlet i tro og ble ulydig. Den sanne Gud følte ogsa beklagelse i tilfellet med ninivittene det vil si at han forandret sin hensikt i forbindelse med dem. Sa oppmuntrende det er a vite at Jehova, var Pottemaker, er rimelig og fleksibel, n adig og barmhjertig! Han er villig til aendre p adethanhartenkt agjøreoverfornoensom har handlet galt, n ar han ser at de gjør positive forandringer. LA OSS IKKE AVVISE JEHOVAS TUKT 14 I dag former Jehova oss først og fremst ved hjelp av sitt Ord, Bibelen, og sin organisasjon. (2. Tim 3:16, 17) Bør vi ikke ta imot den veiledningen eller tukten vi far gjennom disse kanalene? Uansett hvor lenge vi har vært døpt, eller hvor 14. (a) Hvordan former Jehova oss i dag? (b) Hvordan bør vi reagere nar Gud former oss? 28 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

29 mange tjenesteprivilegier vi har fatt, bør vi fortsette a reagere positivt pa Jehovas veiledning og la den forme oss til kar som kan brukes til et ærefullt formal. 15 Noen ganger far vi kanskje tukt i form av undervisning eller korrigering av var tankegang. Andre ganger kan det være at vi trenger strengere tukt fordi vi har gjort noe galt. Slik tukt kan innebære at vi mister privilegier. Det var det som skjedde med Dennis1, som tjente som eldste. Han viste darlig dømmekraft i forretningssaker og begynte a gjøre noe som var galt, og han ble irettesatt. Hva følte Dennis den kvelden det ble opplyst for menigheten at han ikke lenger tjente som eldste? «Jeg følte meg fullstendig mislykket», sier han. «De siste 30 arene hadde jeg hatt 1 Navnene er forandret. 15, 16. (a) Hvilkenegativefølelserkanmanf ahvismanblir tuktet og mister et tjenesteprivilegium? Nevn et eksempel. (b) Hva kan hjelpe oss til a takle slike negative følelser? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

30 mange privilegier. Jeg hadde vært alminnelig pioner, hadde tjent p a Betel og var blitt utnevnt til menighetstjener og s a til eldste. Jeg hadde ogs aakkurat holdt min første tale p aetomr adestevne. Plutselig ble det slutt p a alt sammen. I tillegg til at jeg var skamfull og flau, tenkte jeg at det ikke lenger var bruk for meg i organisasjonen.» 16 Dennis matte forandre seg og slutte med det gale han var blitt irettesatt for. Men hva hjalp ham til a takle de negative følelsene? Han sier: «Jeg var bestemt pa ahaengod andelig rutine. Og noe som var vel sa viktig, var støtten fra det kristne brorskapet og den oppmuntringen jeg fikk gjennom publikasjonene vare. Artikkelen Har du tidligere hatt et tjenesteprivilegium? Kan du pata deg en slik oppgave igjen?, som stod i Vakttarnet for 15. august 2009, var som et personlig brev som var et svar pa mine bønner. Det radet jeg likte best, var: Na som du ikke har noen spesielle an- 30 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

31 svarsoppgaver i menigheten, bør du konsentrere deg om astyrkedin andelighet.» Hvordan har tukten vært til hjelp for Dennis? Det har nag att noen ar, og han sier: «Jehova har igjen velsignet meg med det privilegium a være menighetstjener.» 17 Eksklusjon er en annen form for tukt fra Jehova. Det beskytter menigheten mot darlig pa- virkning og kan hjelpe den som har syndet, til a angre. (1. Kor 5:6, 7, 11) Robert var ekskludert i nesten 16 ar, og i den tiden var foreldrene og søsknene hans nøye med a følge veiledningen i Guds Ord om ikke aomg as personer som er ekskludert, og ikke engang hilse pa dem. For noen ar siden ble Robert gjenopptatt i menigheten, og han gjør fine andelige framskritt. Da han ble spurt om hva DEL 2 a vende tilbake til Jehova sommotivertehamtil og hans folk etter sa lang tid, svarte han at det blant annet var det standpunktet familien hans 17. Hvordan kan eksklusjon være til hjelp for en som har begatt en alvorlig synd? Nevn et eksempel. VAKTT ARNET 15. JUNI

32 inntok. Han sa: «Hvis familien hadde vært bare litt sammen med meg, for eksempel for ahøre hvordan det gikk med meg, ville jeg ha vært fornøyd med den lille dosen, og da ville nok ikke mitt ønske om a være sammen med dem vært en motivasjon til a vende tilbake til Gud.» 18 Vi trenger kanskje ikke a bli tuktet like strengt, men hva slags leire vil vi vise oss avære ihendenep a den store Pottemaker? Hvordan vil vi reagere nar vi blir tuktet? Vil vi være som David, eller som Saul? Den store Pottemaker er var Far. Glem aldri at «den som Jehova elsker, irettesetter han, slik som en far gjør med en sønn som han har behag i». Sa «forkast ikke Jehovas tukt... og avsky ikke hans irettesettelse»! Ordsp 3:11, Hva slags leire bør vi vise oss a være i hendene padenstore Pottemaker? 32 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 Gainnp a eller skann koden5 wlp13 06/15-N-2

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova 8 15. AUGUST 2013 NR. 16 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 18 SANGER:119,80

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 10. 16. MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 8 VAKTTARNET 15. NOVEMBER 2013 NR. 22 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 30. DESEMBER TIL 5. JANUAR «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 6. 12. JANUAR Hvordan kan vi fortsette

Detaljer

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? 8 VAKTTARNET 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE

Detaljer

Moralske verdier. som gjør livet rikere

Moralske verdier. som gjør livet rikere V akn opp! NOVEMBER 2013 NR. 11 Moralske verdier som gjør livet rikere V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere SIDENE 6 9 r

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Samkvem med åndeverdenen

Samkvem med åndeverdenen Samkvem med åndeverdenen lover og hensikt En katolsk geistligs egne opplevelser av Johannes Greber Kjemp for sannheten, om så til døden, så vil Herren, din Gud kjempe for deg Sirach 4, 28 Oversatt fra

Detaljer

Debora En sterk og gudfryktig kvinne

Debora En sterk og gudfryktig kvinne Av nettstedet Beginning and End + Richard Tørressen Norsk oversettelse: Richard Tørressen Bibeltekster: Bibelselskapet 2011 Debora En sterk og gudfryktig kvinne Debora var profetinne og dommer i Israel.

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer