VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg"

Transkript

1 8 15. JUNI 2013 NR. 12 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse SIDE 3 SANGER: 63, augusttil1.september La Jehova forme deg SIDE 18 SANGER: 120, 64 Utgave med stor skrift DEL 2

2 8 VAKTTARNET F ORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER JUNE 15, 2013 Vol. 134, No. 12 Semimonthly NORWEGIAN Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse Nar vi tenker pa Jehovas egenskaper, tenker vi kanskje i første rekke pa fire hovedegenskaper. Men disse tre artikleneviløkev ar verdsettelse av noen av Jehovas egenskaper som vi ikke studerer like ofte. Nar vi her drøfter disse egenskapene en for en, tar vi for oss spørsmalene: Hva innebærer denne egenskapen? Hvordan viser Jehova den? Og hvordan kan vi etterligne Jehova nar det gjelder a vise denne egenskapen? La Jehova forme deg Bibelen beskriver Jehova som en Pottemaker, for han har myndighet til a forme mennesker. (Jes 64:8) Denne artikkelen viser hva vi kan lære om den store Pottemaker ut ifra den maten han i fortiden formet enkeltpersoner og nasjoner pa. Den drøfter ogsahvor- dan vi kan la oss forme av Jehova i dag. Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verdenoversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/ Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany.

3 Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse «Du, Jehova, er god og rede til atilgi, og din kjærlige godhet mot alle som pakaller deg, er stor.» SAL 86:5. KAN DU FORKLARE DETTE? Pahvilkem ater kan vi etterligne Jehovas lojalitet? Hvordan kan vi etterligne Jehova n ar det gjelder atilgi? Hvorfor vil du fortsette a øke din verdsettelse av Jehovas egenskaper? HVORDAN vil du beskrive en sann venn? En søster som heter Ashley, sier: «For meg er en sann venn en som alltid er der for deg, og som tilgir deg nar du kommer til kort.» Vi setter alle pris pa venner som er lojale og villige til a tilgi. De far oss til a føle oss trygge og til aføleat noen er glad i oss. Ordsp 17:17. 1, 2. (a) Hvorfor setter vi pris pa venner som er lojale og villige til a tilgi? (b) Hvilke spørsmal skal vi se pa i denne artikkelen? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

4 2 Jehova er den mest lojale og tilgivende Venn vi kan ha. Det er som salmisten sa: «Du, Jehova, er god og rede til a tilgi, og din kjærlige godhet [eller: «lojale kjærlighet»] mot alle som pakaller deg, er stor.» (Sal 86:5) Hva innebærer det a være lojal og tilgivende? Hvordan viser Jehova disse fine egenskapene? Og hvordan kan vi etterligne ham? Svarene pa disse spørsmalene vil hjelpe oss til af a dypere kjærlighet til var beste Venn, Jehova. De vil ogsahjelpe oss til astyrkev art vennskap med hverandre. 1. Joh 4:7, 8. JEHOVA ER LOJAL 3 Lojalitet er en varm egenskap som innebærer hengivenhet, trofasthet og palitelighet. En somerlojal,erensomp a grunn av kjærlighet fortsetter a være knyttet til noen eller noe ogsa i vanskelige situasjoner. Bibelen omtaler Jehova 3. Hva innebærer det a være lojal? 4 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

5 som «Den Lojale» det finnes ingen som er sa lojal som ham. Ap 16:5. 4 Hvordan viser Jehova lojalitet? Han svikter aldri sine trofaste tilbedere. En av Jehovas tilbedere som kunne bekrefte at Han er lojal, var kong David. (Les 2. Samuelsbok 22:26.) Under Davids prøvelser var Jehova lojal ved alede, beskytte og utfri ham. (2. Sam 22:1) David visste at Jehovas lojalitet innebærer mer enn bare tomme ord. Hvorfor handlet Jehova lojalt mot David? Fordi David selv var lojal. Jehova setter stor pris pa den lojalitet som hans tilbedere viser, og han gjengjelder den ved aværelojal mot dem. Ordsp 2: Vi kan bli styrket og oppmuntret nar vi reflektereroverhvordanjehovaharvistlojalitet. En trofast bror som heter Reed, sier: «Det er 4, 5. (a) Hvordan viser Jehova lojalitet? (b) Hvorfor blir vi oppmuntret narvireflektereroverhvordanjehovaharvistlo- jalitet? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

6 til stor hjelp for meg a lese om hvordan Jehova støttet David nar han hadde det vanskelig. Selv da David var pa flukt og bodde i den ene hulen etter den andre, holdt Jehova ham oppe hele tiden. Jeg synes det er veldig oppmuntrende! Det far meg til a huske at uansett hvilken situasjon jeg er i, eller uansett hvor mørkt det ser ut, vil Jehova være der for meg salengejeger lojal mot ham.» Du føler det sikkert pa samme mate. Rom 8:38, Pa hvilke andre mater viser Jehova lojalitet? Han er tro mot sine normer. Han forsikrer oss: «Like til deres alderdom er jeg den samme.» (Jes 46:4) Alle de avgjørelsene han treffer, er basert pa hans uforanderlige normer for rett og galt. (Mal 3:6) Jehova viser ogsaathanerlo- jal, ved a holde sine løfter. (Jes 55:11) Jehovas 6. Pahvilkeandrem ater viser Jehova lojalitet, og hvordan er det til gagn for hans tilbedere? 6 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

7 lojalitet kommer derfor alle hans trofaste tilbedere til gode. Pa hvilken mate? Nar vi gjør vart beste for a følge Jehovas normer, kan vi være sikker pa at han vil holde sitt løfte om avelsigne oss. Jes 48:17, 18. ETTERLIGN JEHOVAS LOJALITET 7 Hvordan kan vi etterligne Jehovas lojalitet? En mate vi kan gjøre det pa, er agjøregodtmot dem som opplever vanskeligheter. (Ordsp 3:27) Vet du for eksempel om en trosfelle som er nedtrykt, kanskje pa grunn av helseproblemer, motstand fra familien eller personlige svakheter? Hvorfor ikke ta initiativet til asinoen«gode ord, trøstende ord» til ham eller henne? (Sak 1:13)1 Hvis du gjør det, viser du at du er en 1 Noen nyttige forslag i denne forbindelse kan du finne i artiklene «Har du oppmuntret noen i det siste?», som stod i Vakt - tarnet for 15. januar 1995, og «Hvordan kan vi oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger?», som stod i Vakt t arnet for 1. april Hva er en mate vi kan etterligne Guds lojalitet pa? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

8 lojal og sann venn, en som «henger fastere ved enn en bror». Ordsp 18:24. 8 Vi kan ogsa etterligne Jehovas lojalitet ved aværetrofastemotdemviergladi.hvisvier gift,vetviforeksempelatvim a være trofaste mot v ar ektefelle. (Ordsp 5:15 18) S a vi vil ikke engang ta det første skrittet p aenveisomkan føre til ekteskapsbrudd. (Matt 5:28) I tillegg viser vi at vi er lojale mot vare trosfeller, ved ikke a baksnakke dem og ikke engang høre pa slikt negativt snakk. Ordsp 12:18. 9 Vi vil framfor alt være lojale mot Jehova. Hvordan kan vi være det? Ved ag ainnforaha hans syn patingene a elske det han elsker, og hate det han hater og sa oppføre oss i samsvar med det. (Les Salme 97:10.) Jo mer vi ten- 8. Hvordan kan de som er gift, etterligne Jehovas lojalitet? 9, 10. (a) Hvem vil vi først og fremst være lojale mot? (b) Hvorfor er det ikke alltid lett a holde Jehovas bud? 8 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

9 ker og føler slik Jehova tenker og føler, desto lettere blir det a holde hans bud. Sal 119: Men det er ikke alltid lett a holde Jehovas bud. Det er kanskje en kamp for oss a forbli lojale. Noen kristne har for eksempel lyst til a gifte seg, men har ikke funnet en passende ektefelle blant Jehovas folk. (1. Kor 7:39) En ugift søster opplever kanskje at kollegene hennes stadig vekk prøver a introdusere henne for en de tror hun kan bli sammen med. Hun føler seg kanskje veldig ensom. Likevel er hun bestemt pa a være lojal mot Jehova. Er vi ikke glad for at vi har slike flotte eksempler pa lojalitet? Jehova vil uten tvil lønne alle som forblir trofaste mot ham til tross for vanskeligheter. Hebr 11:6. DEL 2 JEHOVA ER TILGIVENDE 11 En av Jehovas mest tiltalende egenskaper 11. Hva vil det si a tilgi? VAKTT ARNET 15. JUNI

10 er hans villighet til a tilgi. Hva vil det si a tilgi? Det innebærer alaenurettsomnoenharbegatt mot en, være glemt hvis det er grunnlag for det. Det er ikke dermed sagt at en som tilgir, synes at det som har skjedd, er akseptabelt, ellerbenekteraturettenerbeg att. Men han bestemmersegforikkea bære nag. Bibelen sier at Jehova er «rede til a tilgi» dem som viser ekte anger. Sal 86:5. 12 I hvor stor grad tilgir Jehova? Nar han tilgir, gjør han det «i rikt mal»; han tilgir bade fullstendig og for godt. (Jes 55:7) Hvordan vet vi at Jehova tilgir fullstendig? Legg merke til den forsikringen vi finner i Apostlenes gjerninger 3:19. (Les.) Apostelen Peter oppfordret sine tilhørere til a angre og vende om. Nar en 12. (a) I hvor stor grad tilgir Jehova? (b) Hva vil det si sine synder «strøket ut»? af a 10 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

11 person angrer oppriktig, er han dypt bedrøvet pa grunn av det gale han har gjort. Han er ogsa bestemt pa at han ikke skal gjøre det samme om igjen. (2. Kor 7:10, 11) Ekte anger far en synder til a vende om, det vil si a forlate den gale handlematen og gainnfor a handle i samsvar med Guds vilje. Hva ville det føre til hvis Peters tilhørere viste en slik oppriktig anger? Peter sa at de ville fa sine synder «strøket ut». Dette uttrykket er oversatt fra et gresk ord som ogsa kan oversettes med «tørke bort» eller «viske ut». San ar Jehova tilgir, er det som om han visker ut syndene vare han lar oss begynne med blanke ark. Han tilgir fullstendig. Hebr 10:22; 1. Joh 1:7. 13 Hvordan vet vi at Jehova tilgir for godt? Legg merke til hva Jehova sier i profetien om 13. Hvilken forsikring ligger i ordene «deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu»? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

12 den nye pakt, som er inngatt med salvede kristne, og som gjør det mulig for dem som tror pa gjenløsningen, a oppna sann tilgivelse. (Les Jeremia 31:34.) Jehova sier: «Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu.» Sa Jehova forsikrer oss om at nar han først har tilgitt vare synder, vil han ikke bruke dem mot oss i framtiden. Han trekker ikke fram vare synder for a anklage eller straffe oss igjen og igjen. Nar han tilgir, legger han syndene bak seg for godt. Rom 4:7, Vi kan bli trøstet nar vi mediterer over Jehovas tilgivelse. Tenk pa dette eksemplet: For mange ar siden ble en søster vi kan kalle Elaine, ekskludert. Men noen ar senere ble hun gjenopptatt. Hun sier: «Selv om jeg sa til meg selv 14. Hvorfor kan vi bli trøstet n ar vi mediterer over Jehovas tilgivelse? Nevn et eksempel. 12 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

13 og andre at jeg trodde at jeg var blitt tilgitt av Jehova, følte jeg alltid at det var avstand mellom meg og ham, eller at andre stod i et nærere forhold til ham, og at han var mer virkelig for dem.» Men Elaine fant trøst i a lese og meditere over noen sprakbilder som Bibelen bruker for a beskrive Jehovas tilgivelse. «Jeg følte Jehovas kjærlighet og godhet paenm ate som jeg aldri hadde gjort før», sier hun. Hun ble spesielt rørt av denne tanken: Nar Jehova tilgir vare synder, trenger vi ikke a føle at vi vil være tilflekket av disse syndene resten av livet.1 Elaine tilføyer: «Jeg innsa at jeg ikke hadde vært overbevist om at Jehova kunne tilgi meg fullstendig, og at jeg hadde trodd at jeg kom til abære denne byrden resten av livet. Jeg vet at det kommer til a ta tid, men jeg begynner a føle at 1 Se boken Nærm deg Jehova, kapittel 26, avsnitt 10. DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

14 jeg virkelig kan komme i et nærere forhold til Jehova, og jeg føler at en tung byrde er blitt løftet av skuldrene mine.» For en kjærlig og tilgivende Gud vi tjener! Sal 103:9. ETTERLIGN JEHOVA NAR DET GJELDER ATILGI 15 Vi kan etterligne Jehova ved avelge a tilgi hverandre hver gang det er grunnlag for det. (Les Lukas 17:3, 4.) Husk at nar Jehova tilgir, glemmer han det gale vi har gjort, i den forstand at han ikke senere bruker det mot oss. Nar vi tilgir andre, kan ogsa vi glemme ved a legge saken bak oss og la være atadenopp igjen i framtiden. 16 Det at vi tilgir andre som har begatt en urett mot oss, betyr ikke at vi synes at det de 15. Hvordan kan vi etterligne Jehova nar noen synder mot oss? 16. (a) Hva er det a tilgi ikke det samme som? (b) Hva mavi gjøre for a bli tilgitt av Gud? 14 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

15 har gjort, er akseptabelt, eller at vi lar dem utnytte oss. Nei, det betyr i bunn og grunn at vi velger alavære a føle sinne eller bitterhet. Og det er viktig a huske at hvis vi skal bli tilgitt av Jehova, ma vi etterligne ham ved a tilgi andre. (Matt 6:14, 15) Jehovas empati far ham til huske at «vi er støv». (Sal 103:14) S empati ogs af aosstil DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI a abørikke a bære over med andres feil og villig tilgi dem av hjertet? Ef 4:32; Kol 3: Det er naturligvis ikke alltid lett a tilgi. Ogsa noen salvede kristne i det første arhundre syntes tydeligvis det var vanskelig a f a uoverensstemmelser ut av verden. (Fil 4:2) Hva kan være til hjelp for oss hvis vi er blitt s a- ret av en trosfelle? Tenk p a Jobs eksempel. Han ble dypt s aret da «vennene» hans Elifas, 17. Hvakanhjelpeosshvisvierblitts aret av en trosfelle?

16 Bildad og Sofar kom med mange grunnløse beskyldninger mot ham. (Job 10:1; 19:2) Til slutt irettesatte Jehova disse falske anklagerne. Han sa at de skulle gatiljobogframbæreet offer for sine synder. (Job 42:7 9) Men Jehova krevde ogsa atjob skulle gjøre noe. Hva var det? Han pala Job a be for sine tidligere anklagere. Job gjorde som Jehova hadde sagt, og Jehova velsignet Job for at han var villig til a tilgi. (Les Job 42:10, 12, 16, 17.) Hva kan vi lære av dette? En oppriktig bønn for en som har sa- ret oss, kan hjelpe oss til ikke abærenag. FORTSETT A VERDSETTE JEHOVAS EGENSKAPER FULLT UT 18 Det har virkelig vært oppmuntrende og interessant asenærmerep a forskjellige trekk ved Jehovas personlighet. Vi har sett at han er imø- 18, 19. Hvordan kan vi fortsette aøkev ar verdsettelse av Jehovas tiltalende personlighet? 16 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

17 tekommende, upartisk, gavmild, rimelig, lojal og tilgivende. Vi har selvfølgelig bare pirket litt i overflaten, men vi kan glede oss over alære mer om Jehova i all evighet. (Fork 3:11) Vi sier oss enige med apostelen Paulus, som skrev: «A dyp av Guds rikdom og visdom og kunnskap!» Vi kan si det samme om hans kjærlighet og de seks egenskapene vi har drøftet i disse artiklene. Rom 11: Matte vi alle fortsette aøkev ar verdsettelse av Jehovas tiltalende personlighet. Det kan vi gjøre ved a lære mer om hans egenskaper, reflektere over dem og etterligne dem i vart eget liv. (Ef 5:1) Nar vi gjør det, vil vi uten tvil i stadig større grad føle det som den salmisten som sang: «Det er godt for meg a nærme meg Gud.» Sal 73:28. DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

18 La Jehova forme deg «Med ditt r ad skal du lede meg, og deretter skal du føre meg endog til herlighet.» SAL 73:24. HVASVARERDU? Hva er det som viser at den store Pottemaker verken tvinger noen til a bli formet av ham eller er partisk? Hvorfor kan vi være glad for at var Pottemaker kan «føle beklagelse»? Hvordan bør vi reagere pa Jehovas veiledning og tukt? «DET er godt for meg a nærme meg Gud. Til Den Suverene Herre Jehova har jeg tatt min tilflukt.» (Sal 73:28) Salmisten gav her uttrykk for sin sterke tillit til Gud. Hva var det som fikk ham til a føle at han kunne ha en slik tillit? Da han tidligere hadde sett de ondes fred, var han blitt bitter i hjertet. Han sa nedslatt: «Det er forgjeves at jeg har renset mitt hjerte, og at jeg i uskyld vas- 1, 2. (a) Hva er helt nødvendig for a ha et godt forhold til Jehova? (b) Hva far vi igjen for a studere bibelske beretninger om hvordan folk i fortiden reagerte pagudsveiledningogtukt? 18 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

19 ker mine hender.» (Sal 73:2, 3, 13, 21) Men da han kom inn i «Guds storslagne helligdom», var han i omgivelser som hjalp ham til a justere sin tankegang og bevare sitt nære forhold til Gud. (Sal 73:16 18) Det denne gudfryktige mannen erfarte, lærte ham noe viktig: Det aværeblantguds folk, ta imot rad og følge dem er helt nødvendig for a ha et nært forhold til Jehova. Sal 73:24. DEL 2 2 Vi ønsker ogs a ahaetnærtforholdtildenlevende og sanne Gud. For a oppn a det er det viktigatvilarhansveiledningogtuktformeoss,slik at vi blir mennesker som han har behag i. I fortiden gav Gud i sin barmhjertighet enkeltpersoner og nasjoner mulighet til a reagere positivt pahans tukt. Beretningene om hvordan de reagerte, er nedskrevet i Bibelen «til var opplæring» og «som en advarsel for oss, som enden patingenesord- ninger er kommet til». (Rom 15:4; 1. Kor 10:11) VAKTT ARNET 15. JUNI

20 Ved asenærmerep adisseberetningenevilvif a innsikt i Jehovas personlighet og lære hvordan vi kan la oss forme av Jehova. HVORDAN POTTEMAKEREN UTØVER SIN MYNDIGHET 3 IJesaja64:8blirJehovasmyndighetoverenkeltpersoner og nasjoner illustrert pa denne ma- ten: «Jehova, du er var Far. Vi er leiren, og du er Pottemakeren som har formet oss; og vi er alle et verk av din hand.» En pottemaker har full myndighet over leiren; han kan forme den til hva han vil. Leiren kan ikke bestemme hva pottemakeren skal lage. Slik er det ogsa med menneskene i forhold til Gud. Menneskene kan ikke med rette protestere mot det Gud gjør, like lite som leiren kan protestere mot det pottemakeren gjør. Les Jeremia 18: Hvordan blir Jehovas myndighet over mennesker illustrert i Jesaja 64:8 og Jeremia 18:1 6? (Se det første bildet i artikkelen i standardutgaven.) 20 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

21 4 Jehova viste ved sin handlemate overfor det gamle Israel at han kan gjøre det en pottemaker gjør med leire. Det er imidlertid en vesentlig forskjell. En pottemaker kan forme en leirklump til hva han vil, til et hvilket som helst kar han er i stand til a lage. Men tvinger Jehova folk eller nasjoner til a bli formet av ham, og former han noen til a bli gode og andre til a bli onde? Bibelen viser at svaret er nei. Jehova har gitt menneskene en veldig verdifull gave den frie vilje. Han utøver ikke sin suverene myndighet paenm ate som gjør denne gaven verdiløs. Mennesker ma selv velge om de vil la seg forme av Skaperen, Jehova. Les Jeremia 18: Hva om noen hardnakket nekter a la seg forme av den store Pottemaker? Hvordan vil 4. Tvinger Jehova folk eller nasjoner til Forklar. 5. Hva gjør Jehova nar mennesker nekter ham? DEL 2 abliformetavham? a la seg forme av VAKTT ARNET 15. JUNI

22 Han da utøve sin myndighet? Tenk over hva en pottemaker gjør med leiren hvis den ikke kan brukes til det han hadde tenkt. Da kan han lage et annet slags kar av den eller rett og slett kaste den. Nar leiren er ubrukelig, er det ofte pottemakerens feil. Slik er det aldri med var Pottemaker. (5. Mos 32:4) Nar en person ikke vil la seg forme av Jehova, er det alltid personens egen feil. Jehova bruker sin myndighet som Pottemaker ved a tilpasse den m aten han behandler mennesker p a, alt etter hvordan de reagerer p a abliformetavham.de som reagerer p arettm ate, blir formet til et nyttig kar. Salvede kristne, for eksempel, er «barmhjertighetens kar» som er blitt formet til «kar til en ærefull bruk». De som pa den annen side hardnakket setter seg opp mot Gud, ender opp som «vredens kar, som er gjort egnet til tilintetgjørelse». Rom 9: VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

23 6 En mate Jehova former mennesker pa, er gjennom veiledning og tukt. Tenk for eksempel pahva han gjorde i tilfellene med Israels to første konger Saul og David. Da kong David begikk ekteskapsbrudd med Batseba, gikk det ut over ham selv og andre. Selv om David var konge, unnlot ikke Jehova a tukte ham strengt. Han sendte sin profet Natan til David med et alvorlig budskap. (2. Sam 12:1 12) Hvordan reagerte David? Han ble dypt bedrøvet og angret, og Jehova viste ham derfor barmhjertighet. Les 2. Samuelsbok 12:13. 7 Som en kontrast til dette kan vi nevne Davids forgjenger, kong Saul. Han reagerte ikke positivt pa veiledning. Jehova hadde gitt Saul denne direkte befalingen gjennom profeten Samuel: Du skal vie til tilintetgjørelse alle amalekittene og 6, 7. Hvordan reagerte kong David og kong Saul forskjellig p a Jehovas veiledning? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

24 husdyrene deres. Saul adlød ikke dette pabudet fra Gud. Han sparte amalekittkongen Agag og de beste husdyrene. Hvorfor? I hvert fall noe av grunnen var at han ville oppna ære. (1. Sam 15:1 3, 7 9, 12) Da Saul ble irettesatt, burde han ha blitt myk og latt seg forme av den store Pottemaker. Men han nektet a la seg forme. Han prøvde a rettferdiggjøre det han hadde gjort, ved a si at dyrene kunne ofres til Gud, og han bagatelliserte Samuels tilrettevisning. Jehova forkastet Saulsomkonge,ogSaulfikkaldrietgodtforhold til den sanne Gud igjen. Les 1. Samuelsbok 15: 13 15, GUD ER IKKE PARTISK 8 Jehova gir ikke bare enkeltpersoner, men ogsa nasjoner mulighet til a la seg forme av ham. I 1513 fvt. ble israelittene utfridd av slaveriet i Egypt og kom inn i et paktsforhold til Gud. Israel 8. Hva kan vi lære av israelittenes reaksjon p ajehovasforming? 24 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

25 var hans utvalgte nasjon og hadde det privilegium a bli formet av den store Pottemaker pa hans «dreieskive». Men folket gjorde stadig det som var ondt i Jehovas øyne, og de begynte til og med a tilbe nabofolkenes guder. Om og om igjen sendte Jehova profeter for a bringe israelittene til fornuft, men de lyttet ikke. (Jer 35:12 15) Fordi folket sa hardnakket nektet a adlyde Jehova, matte han tukte dem strengt. De var som et kar som var egnet til tilintetgjørelse. Derfor ble det nordlige tistammeriket erobret av assyrerne og det sørlige tostammeriket erobret av babylonerne. Dette lærer oss noe viktig. Jehovas forming vil bare være til hjelpforosshvisvireagererriktig. 9 Jehova gav ogsa folket i Assyrias hovedstad, Ninive, mulighet til a rette seg etter hans advarsel. Han sa til Jona: «Bryt opp, gatilninive,den store byen, og rop ut imot henne at deres ondskap 9, 10. Hvordan reagerte ninivittene p a Guds advarsel? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

26 er steget opp for mitt ansikt.» Jehova ansaninive for a være egnet til tilintetgjørelse. Jona 1:1, 2; 3: Men da Jona kunngjorde domsbudskapet, begynte ninivittene «atrop agud,ogdegikki gang med a utrope en faste og a kle seg i sekkelerret, fra den største blant dem like til den minste blantdem».kongenininive«reiste...segfra sin trone og tok av seg sin embetsdrakt og kledde seg i sekkelerret og satte seg i asken». Ninivittene lot seg forme av Jehova, og de angret. Jehova førte derfor ikke ulykken over dem. Jona 3: Israelittene slapp ikke tukt fordi om de var Guds utvalgte folk. Ninivittene derimot stod ikke ietpaktsforholdtilgud.likevelsørgetjehovafor at de ble advart, og han var barmhjertig mot dem da de viste seg a være som formbar leire i hans 11. Hvilken av Jehovas egenskaper lærer vi om n ar vi ser hvordan han behandlet Israel og Ninive? 26 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

27 hender. Disse to eksemplene viser tydelig at Jehova var Gud «ikke behandler noen med partiskhet»! 5. Mos 10:17. JEHOVA ER RIMELIG OG FLEKSIBEL 12 Jehova kan gjøre om pa de avgjørelsene han treffer angaende mennesker, nar de forandrer oppførsel. Han er med andre ord rimelig og fleksibel. Bibelen sier for eksempel at Jehova følte beklagelse over at han hadde satt Saul til aregjeresom konge i Israel. (1. Sam 15:11) Og da folket i Ninive angret og vendte om fra sin onde vei, «følte [Gud]... beklagelse med hensyn til den ulykke som han hadde talt om aføreoverdem;oghan gjorde det ikke». Jona 3: Det hebraiske ordet som er oversatt med følte beklagelse, sikter til en forandring i innstilling eller hensikt. Jehova hadde valgt Saul som 12, 13. (a) Hvorfor gjør Gud noen ganger om p asineavgjørelser? (b) Hva betydde det at Jehova følte beklagelse, i Sauls tilfelle og i Ninives tilfelle? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

28 konge, men forandret innstilling til ham og forkastet ham. Denne forandringen skyldtes ikke at Jehova hadde begatt en feil da han valgte Saul, men at Saul ikke handlet i tro og ble ulydig. Den sanne Gud følte ogsa beklagelse i tilfellet med ninivittene det vil si at han forandret sin hensikt i forbindelse med dem. Sa oppmuntrende det er a vite at Jehova, var Pottemaker, er rimelig og fleksibel, n adig og barmhjertig! Han er villig til aendre p adethanhartenkt agjøreoverfornoensom har handlet galt, n ar han ser at de gjør positive forandringer. LA OSS IKKE AVVISE JEHOVAS TUKT 14 I dag former Jehova oss først og fremst ved hjelp av sitt Ord, Bibelen, og sin organisasjon. (2. Tim 3:16, 17) Bør vi ikke ta imot den veiledningen eller tukten vi far gjennom disse kanalene? Uansett hvor lenge vi har vært døpt, eller hvor 14. (a) Hvordan former Jehova oss i dag? (b) Hvordan bør vi reagere nar Gud former oss? 28 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

29 mange tjenesteprivilegier vi har fatt, bør vi fortsette a reagere positivt pa Jehovas veiledning og la den forme oss til kar som kan brukes til et ærefullt formal. 15 Noen ganger far vi kanskje tukt i form av undervisning eller korrigering av var tankegang. Andre ganger kan det være at vi trenger strengere tukt fordi vi har gjort noe galt. Slik tukt kan innebære at vi mister privilegier. Det var det som skjedde med Dennis1, som tjente som eldste. Han viste darlig dømmekraft i forretningssaker og begynte a gjøre noe som var galt, og han ble irettesatt. Hva følte Dennis den kvelden det ble opplyst for menigheten at han ikke lenger tjente som eldste? «Jeg følte meg fullstendig mislykket», sier han. «De siste 30 arene hadde jeg hatt 1 Navnene er forandret. 15, 16. (a) Hvilkenegativefølelserkanmanf ahvismanblir tuktet og mister et tjenesteprivilegium? Nevn et eksempel. (b) Hva kan hjelpe oss til a takle slike negative følelser? DEL 2 VAKTT ARNET 15. JUNI

30 mange privilegier. Jeg hadde vært alminnelig pioner, hadde tjent p a Betel og var blitt utnevnt til menighetstjener og s a til eldste. Jeg hadde ogs aakkurat holdt min første tale p aetomr adestevne. Plutselig ble det slutt p a alt sammen. I tillegg til at jeg var skamfull og flau, tenkte jeg at det ikke lenger var bruk for meg i organisasjonen.» 16 Dennis matte forandre seg og slutte med det gale han var blitt irettesatt for. Men hva hjalp ham til a takle de negative følelsene? Han sier: «Jeg var bestemt pa ahaengod andelig rutine. Og noe som var vel sa viktig, var støtten fra det kristne brorskapet og den oppmuntringen jeg fikk gjennom publikasjonene vare. Artikkelen Har du tidligere hatt et tjenesteprivilegium? Kan du pata deg en slik oppgave igjen?, som stod i Vakttarnet for 15. august 2009, var som et personlig brev som var et svar pa mine bønner. Det radet jeg likte best, var: Na som du ikke har noen spesielle an- 30 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 DEL 2

31 svarsoppgaver i menigheten, bør du konsentrere deg om astyrkedin andelighet.» Hvordan har tukten vært til hjelp for Dennis? Det har nag att noen ar, og han sier: «Jehova har igjen velsignet meg med det privilegium a være menighetstjener.» 17 Eksklusjon er en annen form for tukt fra Jehova. Det beskytter menigheten mot darlig pa- virkning og kan hjelpe den som har syndet, til a angre. (1. Kor 5:6, 7, 11) Robert var ekskludert i nesten 16 ar, og i den tiden var foreldrene og søsknene hans nøye med a følge veiledningen i Guds Ord om ikke aomg as personer som er ekskludert, og ikke engang hilse pa dem. For noen ar siden ble Robert gjenopptatt i menigheten, og han gjør fine andelige framskritt. Da han ble spurt om hva DEL 2 a vende tilbake til Jehova sommotivertehamtil og hans folk etter sa lang tid, svarte han at det blant annet var det standpunktet familien hans 17. Hvordan kan eksklusjon være til hjelp for en som har begatt en alvorlig synd? Nevn et eksempel. VAKTT ARNET 15. JUNI

32 inntok. Han sa: «Hvis familien hadde vært bare litt sammen med meg, for eksempel for ahøre hvordan det gikk med meg, ville jeg ha vært fornøyd med den lille dosen, og da ville nok ikke mitt ønske om a være sammen med dem vært en motivasjon til a vende tilbake til Gud.» 18 Vi trenger kanskje ikke a bli tuktet like strengt, men hva slags leire vil vi vise oss avære ihendenep a den store Pottemaker? Hvordan vil vi reagere nar vi blir tuktet? Vil vi være som David, eller som Saul? Den store Pottemaker er var Far. Glem aldri at «den som Jehova elsker, irettesetter han, slik som en far gjør med en sønn som han har behag i». Sa «forkast ikke Jehovas tukt... og avsky ikke hans irettesettelse»! Ordsp 3:11, Hva slags leire bør vi vise oss a være i hendene padenstore Pottemaker? 32 VAKTT ARNET 15. JUNI 2013 Gainnp a eller skann koden5 wlp13 06/15-N-2

VAKTTARNET F ORKYNNER. Verdsett fullt ut Jehovas egenskaper SIDE 7. Verdsett Jehovas gavmildhet og rimelighet SIDE 12

VAKTTARNET F ORKYNNER. Verdsett fullt ut Jehovas egenskaper SIDE 7. Verdsett Jehovas gavmildhet og rimelighet SIDE 12 8 VAKTTARNET F ORKYNNER STUDIEARTIKLER 5. 11. AUGUST Verdsett fullt ut Jehovas egenskaper SIDE 7 SANGER: 69, 89 12. 18. AUGUST Verdsett Jehovas gavmildhet og rimelighet SIDE 12 SANGER: 22, 110 19. 25.

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

VAKTTARNET. ar bolig FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 20. 26. mai Jehova v. 27. mai til 2. juni Ær Jehovas store navn. Utgave med stor skrift DEL 2

VAKTTARNET. ar bolig FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 20. 26. mai Jehova v. 27. mai til 2. juni Ær Jehovas store navn. Utgave med stor skrift DEL 2 8 15. MARS 2013 NR. 6 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 20. 26. mai Jehova v ar bolig SIDE 3 SANGER: 51, 95 27. mai til 2. juni Ær Jehovas store navn SIDE 18 SANGER: 27, 101 Utgave med stor skrift DEL

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket?

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? 8 15. DESEMBER 2013 NR. 24 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! SIDE 3 SANGER: 65, 59 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 18 SANGER: 40,

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen!

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Vi har nå sett noen få eksempler på hvordan Det gamle testamentets profeter har beskrevet Herrens dag. Det finnes mange tilsvarende beskrivelser (se f.eks. Hab. 3, 3-16;

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova 8 15. AUGUST 2013 NR. 16 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 18 SANGER:119,80

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Jehovas paminnelser er palitelige SIDE 7 SANGER: 64, 114

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Jehovas paminnelser er palitelige SIDE 7 SANGER: 64, 114 8 VAKTTARNET 15. SEPTEMBER 2013 NR. 18 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 28. OKTOBER TIL 3. NOVEMBER Jehovas paminnelser er palitelige SIDE 7 SANGER: 64, 114 4. 10. NOVEMBER Gjør Jehovas paminnelser

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 «En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24 «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 Saktmodighet = Styrke under kontroll Ble brukt for å beskrive en vill hest som var temmet. Den temmede

Detaljer

Kap. 13 Den rette ordningen

Kap. 13 Den rette ordningen Kap. 13 Den rette ordningen En stor del av Hebreerbrevet handler om den rette ordningen som helligdomstjenesten fra Sinai-fjellet skulle illustrere. Vi har sett hvordan dyreofringene var et symbol på Guds

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. juni Fa fullt utbytte av bibellesningen. 10. 16. juni Bruk Guds Ord til ahjelpe degselvogandre

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. juni Fa fullt utbytte av bibellesningen. 10. 16. juni Bruk Guds Ord til ahjelpe degselvogandre 8 15. APRIL 2013 NR. 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 3. 9. juni Fa fullt utbytte av bibellesningen SIDE 3 SANGER: 114, 113 10. 16. juni Bruk Guds Ord til ahjelpe degselvogandre SIDE 18 SANGER: 37,

Detaljer

Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN...

Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN... Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN... Gud er så veldig at himmelen ikke kan romme Ham. Hans personlighet er så sammensatt at det ikke finnes et enkelt navn som fullt ut kan beskrive hans karakter

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Johannes første brev 4,13-21(nr. 7) 03.04.11

Johannes første brev 4,13-21(nr. 7) 03.04.11 1 Johannes første brev 4,13-21(nr. 7) 03.04.11 Johannes første brev er i sannhet et kjærlighetsbrev og et sterkt kjærlighetsbrev. Noe som ellers er så karakteristisk for brevet er jo alle prøvene og testene

Detaljer

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten Visjon for Familiekirken Januar 2013 1. En oase av kjærlighet Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten 1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23 11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av:

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Veirydder for Herren

Veirydder for Herren Veirydder for Herren Et folk, forberedt for Herren Døperens vitnesbyrd (Joh.1:19-23) 19 Dette er det vitnesbyrd Johannes gav da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre:

Detaljer

Dere er Mine vitner. Minnevers: Og dette om riket skal bli. for folkeslag, og skal

Dere er Mine vitner. Minnevers: Og dette om riket skal bli. for folkeslag, og skal Dere er Mine vitner Minnevers: Og dette om riket skal bli forkynt i, som et for folkeslag, og skal komme. Matt. 24:14 For en stund siden hørte jeg en fortelling om en gutt som het Johannes. Han bodde sammen

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Å forbli i Guds nærvær

Å forbli i Guds nærvær Filadelfia, Askim 19.05.2013 Å forbli i Guds nærvær 3. del: Et liv i nåde Av pastor Ole Sletten 1. Tekst: Johs. ev. 8,3-11: Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen.

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen. ISRAEL HVOR GÅR DU? 2 GUDS OPPRINNELIGE PLAN OG HENSIKT MED ISRAEL DEL II. Israel skulle være Guds tjener. Deres tjeneste skulle bestå i å bringe den kunnskap Gud hadde gitt dem i Sitt Ord ut til alle

Detaljer

Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss

Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Desember 2011 Ordet var Gud. Joh.14,1 Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss Joh.1,14 Ordet, Bibelens Gud kom til jorden som et lite barn, som Frelseren Jesus Kristus!

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

11. 17. november Er du blitt forvandlet? 18. 24. november Ta kloke avgjørelser. 25.novembertil1.desember Styrk ditt forhold til Gud ved a være pioner

11. 17. november Er du blitt forvandlet? 18. 24. november Ta kloke avgjørelser. 25.novembertil1.desember Styrk ditt forhold til Gud ved a være pioner 8 15. SEPTEMBER 2013 NR. 18 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 11. 17. november Er du blitt forvandlet? SIDE 3 SANGER: 69, 106 18. 24. november Ta kloke avgjørelser SIDE 13 SANGER: 27, 83 25.novembertil1.desember

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 1. 7. april Dette er var andelige arv. 8. 14. april Verdsetter du var andelige arv? Utgave med stor skrift DEL 1

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 1. 7. april Dette er var andelige arv. 8. 14. april Verdsetter du var andelige arv? Utgave med stor skrift DEL 1 8 15. FEBRUAR 2013 NR. 4 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. 7. april Dette er var andelige arv SIDE 3 SANGER: 69, 28 8. 14. april Verdsetter du var andelige arv? SIDE 18 SANGER: 22, 75 Utgave med

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Hvordan bli en kristen?

Hvordan bli en kristen? Hvordan bli en kristen? Det sier seg selv at før vi hjelper noen til å bli kristne, må vi forsikre oss om at de i rimelig grad vet hvem og hva de sier ja til, og at det er snakk om å overgi seg til Gud,

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 17. 23. februar Denne dagen skal være en minnedag for dere. 24. februar til 2. mars Gjør dette til minne om meg

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 17. 23. februar Denne dagen skal være en minnedag for dere. 24. februar til 2. mars Gjør dette til minne om meg 8 15. DESEMBER 2013 NR. 24 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 17. 23. februar Denne dagen skal være en minnedag for dere SIDE 3 SANGER: 109, 18 24. februar til 2. mars Gjør dette til minne om meg SIDE

Detaljer

DEN UTILGIVELIGE SYND

DEN UTILGIVELIGE SYND DEN UTILGIVELIGE SYND Synd mot Den Hellige Ånd, utilgivelig synd. I menneskehjertet er det en hemmelig lengsel etter å forstå seg selv - etter å bli forstått av andre og over alt annet - at det må være

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer

1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer 34567 15. DESEMBER 2015 NR. 24 1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer SIDE 3 8. 14. februar En levende oversettelse av Guds Ord SIDE 19 Utgave med stor skrift DEL 1 34567 DECEMBER 15, 2015 Vol.

Detaljer