FUTURE LIVING. «Huset som vokser» Prospekt. Hunstad SØR. Illustrasjon husmodeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUTURE LIVING. «Huset som vokser» Prospekt. Hunstad SØR. Illustrasjon husmodeller"

Transkript

1 Prospekt FUTURE LIVING «Huset som vokser» Start First movement Second motion Complete Hunstad SØR Bodøs nyeste bydel Illustrasjon husmodeller

2 Nye eneboliger på Øveråsan - Hunstad Sør Felt B9 på Øveråsan består av i alt 5 tomter / eneboliger. Utbyggere er Gunvald Johansen Bygg AS, Byggmester V Lillegård AS og Idar O Hunstad Eiendom AS. Boligene planlegges i 2 etasjer og oppføres på egne tomter innenfor delfelt B9, j.fr reguleringsplanen for Øveråsan. Det er i prosjektet lagt opp til en hustype med utvidel sesmuligheter, og for enkelte modeller er det også muligheter for en separat utleieenhet dersom dette er ønskelig. I tillegg er det tilrettelagt for oppføring av ekstern garasje på tomten. Oppføring av garasje leveres som tilvalg og vil i tilfelle gå på bekostning av utearealet som er tilgjengelig på tomten. Prosjektet vil bli omsøkt for hel eller delvis utbygging, og alternativt kan du starte med grunnmodellen nå, å velge å bygge ut på et senere tids punkt. Prosjektet, unntatt Complete modellen, blir i plansammenheng tilrettelagt på en slik måte at fremtidig utbygging skal være mulig uansett hvilke av husmodellene du skulle velge å starte med, men vi kan selvfølgelig ikke gi noen forhåndsgodkjennelse av en fremtidig byggesøkand. Tomt 1 og 2 Utbygger/Selger Byggmester V Lillegård AS Byggmester V Lillegaard AS Tomt 3 og 4 Utbygger/Selger Gunvald Johansen Bygg AS Tomt 5 Utbygger/Selger Idar O Hunstad Eiendom AS Idar O. Hunstad Eiendom AS Beliggenhet Rv 80 Plantasjen Shell Storbrækka Hunstadsenteret kjøpesenter Her! Kartet viser beliggenhet i forhold til Hunstadsenteret og Shell-stasjonen. Innen gangavstand fra Storbrækka finner du et godt utbygd skoletilbud for både barn og voksne. Hunstadsenteret med et stort utvalg av butikker, er bare en spasertur unna. Mørkvedbukta tomt 5 tomt 4 tomt 3 tomt 2 tomt 1

3 Merk at oppgitte priser kun gjelder for salgs- og kjøpstidspunktet, og ikke for utbygging på et senere tidspunkt. Prosjektet selges gjennom Meglerhuset og arkitektarbeidene er utført av Arkitektstudio AS. Standard Boligene er planlagt slik at du får gode balkonger uavhengig av hvilken husmodell du velger å starte med. Boligen leveres klar til maling, og har gjennomgående normalt god standard. Arbeidet utføres med god håndverksmessig standard og i samsvar med de materialer, utstyr og forbehold som er nevnt i prospekt og leveransebeskrivelse. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er standard. Ventilasjon og varmtvannsforsyning via aggregat og bereder som er plassert i bod. Keramiske fliser på bad og i gang/entre. Garderobeskap og hvite dører innvendig er standard. Boligen blir tilrettelagt med trekkerør for telefon, tv og Internett, men huseier må selv inngå avtale med leverandør og besørge installasjon av dette. For øvrig informasjon og detaljer henvises til leveranse beskrivelse. ingen måte det nøyaktige innhold eller omfang av leve ransen. det tas forbehold om nødvendige endringer som følge av tekniske og/ arkitektoniske tilpasninger i prosjektet. oppgitte arealer er å betrakte som ca arealer, og kan avvike noe. det tas forbehold om offentlig byggesaksgodkjenning og endringer som følge av krav fra det offentlige. det tas forbehold om tilstrekkelig salg før oppstart / gjennomføring av prosjektet. Dette avklares med den enkelte utbygger. Fordeler med å kjøpe nytt: Standard og kvalitet svarer garantert til moderne krav og normer. Ingen stressende budrunder. God tid til å selge din gamle bolig. Du kan tilpasse boligen til ditt behov og din smak før bygging, ingen strevsom oppussing. Nyt den ubeskrivelige følelsen av å flytte inn i noe helt nytt, som ingen har bodd i før deg! Forbehold nærværende prospekt er kun gjeldene sammen med tilhørende salgsoppgave/vedlegg. Dersom det er avvik mellom prospekt og salgsoppgave/vedlegg, er det sistnevnte som gjelder. ansvar og forpliktelser ved salg er knyttet til den enkelte utbygger som har solgt tomten/huset. Prospektet er kun ment som en prosjekt orientering og er derfor ikke bindende for boligens kvaliteter og detaljutforming mv. Se salgsoppgave/vedlegg. alle tegninger, fotografier og illustrasjoner mv i dette prospekt er kun av illustrativ karakter og definerer på

4 Future living I prosjektet Future living, kan du velge den husmodellen og det energisystemet som passer til akkurat din fase i livet. Future living husene kommer i 4 modeller: Future living Start Future living First movement Future living Second motion Future living Complete Disse modellene representerer 4 «stadier» av grunnmodellen, og vil passe til ulike faser av livet og ulike plassbehov; fra f.eks. førstegangs huskjøperen med små barn, til den godt etablerte hvor barna er flyttet hjemmefra. Dette er nye eneboliger for oppføring på egen tomt. Future living boligene har store vindusflater og gode planløsninger. Standard energiløsning Elektrisk oppvarming med varmekabler i vindfang, entré og på badegulv. Panelovner i øvrige rom. Ildsted i 2. etg. med stålpipe medfølger. Du kan oppgradere energiløsningen i huset ditt til Comfort eller Flexi mot et tillegg i pris. Comfort energiløsning Vannbåren gulvvarme i vindfang, entré, badegulv, stue/ kjøkken og soverom. En energiøkonomisk meget god løsning med en energisentral som gir deg muligheten til å dekke store deler av oppvarmingsbehovet fra omgi velsene via tilkobling til f.eks varmepumpe. Flexi energiløsning (forutsetter at Comfort løsning også er valgt) Inkluderer tilkobling av luft-til-vann varmepumpe som kan gi tilbake inntil 3-5 ganger mer enn den selv forbruker av strøm. Varme pumpen bidrar til å redusere energiforbruket til opp varming vesentlig. Balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner er standard for alle Future Living modellene. Modell Start - bakside

5 NB! Dersom man velger vannbåren varme, utgår elektrisk oppvarming. Dette er hensyntatt i prislisten. Boliger for fremtiden Bygningens kompakte utforming i kombinasjon med økte krav til isolasjon, tetthet og varmetap vil sammen med det balanserte ventilasjonsanlegget som leveres som standard i alle husmodeller, gi deg en god og energiriktig bolig som er bygget for fremtiden. Velger du i tillegg en løsning med vannbåren varme i kombinasjon med en luft til vann varmepumpe har du sikret deg et energifleksibelt system som bidrar til å redusere de årlige kostnadene som du får til oppvarming og bruk av varmt vann. Samtlige modeller gir mulighet for å føre opp ekstern garasje og har tilvalgsmuligheter som bl.a. sentralstøvsuger. Øvrige tilvalg og endringer avklares direkte mot utbygger, etter at kjøpekontrakt er inngått. Alle husmodellene leveres med stålpipe og ildsted, type Trio 1 eller tilsvarende. Trio er en elegant og stilren ovn med mange fine detaljer. sideglassene gir en spennende effekt når det fyres i ovnen. Den er rentbrennende og gir derfor CO 2 nøytral og miljøriktig vedfyring. Oppgrader til Comfort energiløsning og få Vannbåren varme* Vannbåren varme et moderne, fremtidsrettet og miljøvennlig system for opp varming. Vannbåren gulvvarme gir god effekt, lun og behagelig varme og sikrer en optimal varme komfort. Gulv som varmes opp med varmt vann har lave overflatetemperaturer. Det betyr at plagene med støv som blir brent og virvles opp slik som fra mange elektriske panelovner, elimineres. Norges Astma- og Allergi forbund anbefaler derfor vannbåren gulvvarme. Oppvarming og varmt tappevann utgjør 75-80% av energiforbruket i boligen din. Vannbåren varme gir god varmeøkonomi og er fleksibelt gjennom valgfrihet mellom energikilder. Vannet kan f. eks. varmes opp av elektrisitet, gass, varmepumpe, biobrensel, solenergi, fjernvarme etc. Anlegget lar seg derfor enkelt tilpasse hvis det er ønskelig med andre energikilder i fremtiden, og man er ikke avhengig av å bruke kostbar elektrisitet dersom det finnes rimeligere alternativer. Vannbåren gulvvarme er sikkert og trygt. Det brukes solide rør av spesialbehandlet plast, som er utviklet for å tåle år etter år med varmt, sirkulerende vann. derfor behøver du ikke bekymre deg for at det skal kunne oppstå vannlekkasje. Det er heller ingen fare for algevekst. Når det gjelder stråling, er vannbåren gulvvarme helt strålingsfri i motsetning til elektriske varmekabler. Vannbåren gulvvarme er et skjult anlegg og derfor får du ingen begrensninger å ta hensyn til når det gjelder innred ning og møblering. Vannbåren gulvvarme er miljøvennlig, gir bedre varmekomfort og et sunnere inneklima. *Leveres mot et tillegg i pris. Temperaturkurver for ulike varmesystemer Høyde over gulv 2,7 m 1,8 m 0,1 m C Idealvarme Gulvvarme Panelovn Konvektor Figuren over viser at gulvvarme gir tilnærmet ideell temperaturfordeling i rommet, mens panelovner og konvektor gir større temperaturforskjeller med høyest temperatur under taket.

6 Modell Start - forside

7 modell Start Plan 1. etg 8,1 m 2 Plan 2. etg 11,4 m 2 9,8 m 2 BRA (Totalt bruksareal) 104,4 m 2 Stue 29 m 2 7,2 m 2 VF 3,4 m 2 alt. bod/ gard. 9 m 2 Bod 6,4 m 2 eks. carport og sportsbod Bod/ tekn. 4 m 2 Kjøkken 17,9 m 2 23,3 m 2 8,2 m 2 Se salgsoppgave/vedlegg for salgsvilkår og mer detaljerte tegninger.

8 modell First movement Plan 1. etg 8,1 m 2 Plan 2. etg 11,4 m 2 TV-stue/lek alt. gard. 9,8 m 2 12 m 2 BRA (Totalt bruksareal) 129,1 m 2 Stue 29 m 2 7,2 m 2 VF 3,4 m 2 alt. bod/ gard. 9 m 2 Gard. 5,8 m 2 4,8 m 2 Bod/ tekn. 4 m 2 Kjøkken 17,9 m 2 23,3 m 2 8,2 m 2 Se salgsoppgave/vedlegg for salgsvilkår og mer detaljerte tegninger.

9 modell Second motion Plan 1. etg 8,1 m 2 Plan 2. etg TV-stue/ lek/bod 11,4 m 2 9,8 m 2 BRA (Totalt bruksareal) 129,1 m 2 Stue 29 m 2 12 m 2 7,2 m 2 VF 3,4 m 2 / alt. bod 9 m 2 Bod 6,4 m 2 eks. carport og sportsbod Bod/ tekn. 4 m 2 Kjøkken 17,9 m 2 Gard 5,8 m 2 4,8 m 2 8,2 m 2 Se salgsoppgave/vedlegg for salgsvilkår og mer detaljerte tegninger.

10 modell Complete Plan 1. etg 8,1 m 2 Plan 2. etg 11,4 m 2 TV-stue/lek 9,8 m 2 12 m 2 BRA (Totalt bruksareal) 153,8 m 2 Stue 29 m 2 TV-stue 20,6 m 2 7,2 m 2 VF 3,4 m 2 Bod/ Kjøkken Bod/ 9 m 2 Gard. evt. bad 17,9 m tekn. 2 WC Evt. gjest/ 5,8 m 2 2,3 m arb. rom 4,8 m m 2 8,2 m 2 Se salgsoppgave/vedlegg for salgsvilkår og mer detaljerte tegninger.

11 Plan 1. etg modell First movement med utleie Plan 2. etg 11,2 m 2 8,1 m 2 6,9 m 2 VF 3,4 m 2 TV-stue/lek 9,4 m 2 Bod /disp rom - 9,1 m 2 alt. sov, dersom bod i garasje /opphold 12,4 m 2 Gang 5,8 m 2 4,8 m 2 BRA (Totalt bruksareal) 104,4 m 2 ekskl. hybelleilighet, carport og sportsbod BRA hybelleilighet: 24,1 m2 Bod/ tekn. 4 m 2 Stue 28,9 m 2 Kjøkken 17,9 m 2 2,3 m 2 8,2 m 2 Se salgsoppgave/vedlegg for salgsvilkår og mer detaljerte tegninger.

12 Plan 1. etg modell Complete med utleie Plan 2. etg 11,2 m 2 8,1 m 2 6,9 m 2 VF 3,4 m 2 TV-stue/lek 9,4 m 2 Bod /disp rom - 9,1 m 2 alt. sov, dersom bod i garasje /opphold 12,4 m 2 Gang 6 m 2 4,7 m 2 BRA (Totalt bruksareal) 129,1 m 2 ekskl. hybelleilighet, garasje og sportsbod BRA hybelleilighet: 24,1 m 2 Bod 4 m 2 Stue 28,8 m 2 Kjøkken 17,9 m 2 TV-stue 21 m 2 Evt. gjest/ WC arbeid 2,8 m 2 21 m 2 8,2 m 2 Se salgsoppgave/vedlegg for salgsvilkår og mer detaljerte tegninger.

13 Les mer om området på

14 Future Living «Huset som vokser» Georg H. Paulsen Telefon: / Besøksadresse: Dronningensgate Bodø

SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Breivikhaugen

SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Breivikhaugen SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM Breivikhaugen D d 1:1 Arkitekter AS 1:1 Arkitekter AS har vært med å utvikle prosjektet siden oppstarten. Selskapet besitter kompetanse på utvikling

Detaljer

Velkommen til Borgelunden II

Velkommen til Borgelunden II S O F I E B o r g e l u n d e n I I B O R E T T S L A G 1 2 E N E B O L I G E R OT TO Velkommen til Borgelunden II Borgelunden II er et nytt byggetrinn i Borgelunden-prosjektet. JM oppfører her 12 nye

Detaljer

NØKKELFERDIGE ENEBOLIGER VED SJØEN KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Sjødalshaugen

NØKKELFERDIGE ENEBOLIGER VED SJØEN KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Sjødalshaugen NØKKELFERDIGE ENEBOLIGER VED SJØEN KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM Sjødalshaugen D Kystlandsbyen Kystlandsbyen er et helt spesielt eiendomsprosjekt. Med en reguleringsplan som tillater utbygging i sjø og havneområdet

Detaljer

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

Nøkkelferdig boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet.

Nøkkelferdig boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. Nøkkelferdig boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. OPPTIL 5 SOVEROM 2 BAD 2 BALKONGER VEDFYRING BYNÆRT BARNEVENNLIG TILRETTELAGT FOR HUSBANKFINANSIERING* *Forutsetter at kjøper kvalifiserer

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

OM Å BO PASSIVT I FUNKIS

OM Å BO PASSIVT I FUNKIS 2 OM Å BO PASSIVT I FUNKIS 4 Bo ved vannet Smestad Panorama Funkis er et boligområde med 13 passivhus som ligger i Fjerdingby med utsikt mot vakre Nordre Øyeren. Med passivhus menes en teknisk standard

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Nøkkelferdig, husbankfinansiert boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet.

Nøkkelferdig, husbankfinansiert boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. Nøkkelferdig, husbankfinansiert boligdrøm med naturen på trappa og byen rett rundt hjørnet. JENSVOLL EIENDOM AS Innhold: Informasjon vedrørende kjøp av bolig...2 Kart...3 Interiørillustrasjoner... 4-5

Detaljer

Velkommen til Bratsberglia

Velkommen til Bratsberglia 2 Velkommen til Bratsberglia Vil du bo landlig, men samtidig sentralt og med gangavstand til sentrum? Nå har du muligheten. Her slipper du hagearbeid og snømåking. Bruk tiden på det som gir deg livskvalitet

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4.

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4. Adresse: Tor Jonssons veg A,B,C og D, 0668 Oslo Betegnelse: Gnr. 47 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon,,3 og 4. Eier: Anders Opsahl Eiendom AS Oppdragsansvarlig:

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Byåsen - Store nye eneboliger i kjede - Høy standard

Byåsen - Store nye eneboliger i kjede - Høy standard Byåsen - Store nye eneboliger i kjede - Høy standard Solrikt og barnevennlig område nært Bymarka - Individuelle tilpasninger Ivar Aasens veg nr. 33 til 39 Faste priser fra kr. 4 250 000,- Bra/p-rom: 212/166

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Et godt sted å bo er selve essensen i livet...

Et godt sted å bo er selve essensen i livet... Et godt sted å bo er selve essensen i livet... Fantastisk utsikt for alle fra felles 75 kvm takterrasse. Rekreasjon med felles parkområde. Leilighetene har alle vegger, gulv og tak i betong. Les boka,

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

1. salgstrinn BYGG D og F

1. salgstrinn BYGG D og F 1. salgstrinn BYGG D og F Illustrasjon MIDT-ORGE 2 ØVRE JAKOBSLI PARK BRUDALE 19 CARL LØSETHSVEI ØVRE JAKOBSLI PARK ØVRE JAKOBSLI ØVRE JAKOBSLI PARK Vi er stolte over å presentere dette nye og spennende

Detaljer

Nye, attraktive rekkehus på Maura. Hus C

Nye, attraktive rekkehus på Maura. Hus C Nye, attraktive rekkehus på Maura Hus C Vi har gleden av å kunne tilby 4 nye, attraktive rekkehus i Mauras beste villastrøk. Boligene er 113 m 2 og inneholder smakfullt og funksjonelt kjøkken med åpen

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Få litt pusterom du og...! 2 VELKOMMEN TIL Fornebulandet er noe helt spesielt i Oslo- og Bærumsområdet. Få andre steder kan by på splitter

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer