Kommunestyrets sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets sakliste 17.02.04"

Transkript

1 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Etter kommunestyremøtet avsettes 1 1 1/2 time til orientering/opplæring med særlig tanke på nye kommunestyrerepresentanter, men alle er selvsagt invitert til å delta. 0001/04 04/00192 FORLENGELSE AV KASSAKREDITTLÅN KR. 40 MILL. 0002/04 03/03204 AVALDSNES IDRETTSLAG - GARANTI SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 0003/04 03/02555 VALG TIL DOMSTOLENE VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE, MEDDOMMERE TIL DE SÆRLIGE UTVALG AV FAGKYNDIGE, LAGRETTEMEDLEMMER/ MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN OG MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN 0004/04 04/00130 MIDLERTIDIG VIDEREFØRING AV LABORATORIEDRIFT OG MILJØRETTET HELSEVERN 0005/04 03/02488 EIENDOMSSKATT - UNNTAKSREGLER - EIENDOMSSKATTELOVEN /04 03/03240 HØRING AV FYLKESDELPLAN FOR FRILUFTSLIV, IDRETT, NATURVERN OG KULTURVERN OKTOBER 2003 (FDP FINK) 0007/04 03/02158 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG NORD 0008/04 01/02092 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR GNR. 15, BNR. 30 M.FL., - RINDANE 0009/04 00/02065 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR FEØY 0010/04 99/01644 REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG REGULERINGSENDRING VEDR. UNDERGANG V/RV 47, FREDHEIMSVEGEN 0011/04 04/00570 REFERATLISTA

2 Page 2 of 91 Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) sign. Side 4 av 139 Sak 0001/04 FORLENGELSE AV KASSAKREDITTLÅN KR. 40 MILL. Side 3 av 139 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 04/00192 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0004/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner tilbud fra Den norske Bank om forlengelse av kassakreditten stor kr. 40 mill. Det belastes ingen provisjoner eller etableringskostnader. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0004/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommunestyre godkjente i møte en forlengelse av Karmøy kommunes kassakreditt i Den norske Bank stor kr. 40 mill. for budsjettåret Et slikt vedtak om kassakreditt gjelder bare for budsjettåret, og en bruk av kassakreditten gjøres opp innen budsjettårets utgang. En eventuell kassakreditt også for budsjettåret 2004 må derfor vedtas på nytt. I henhold til nye økonomiregler i kommuneloven, trengs det nå i utgangspunktet ingen godkjenning fra fylkesmannen.

3 Page 3 of 91 Selv om kommunens likviditet fremdeles er relativt god, og sjansen for å benytte trekkrettighetene er tilsvarende relativt liten, er det for driften og kommunen viktig å ha en slik kredittmulighet i tilfelle uforutsette situasjoner skulle oppstå i de perioder da likviditeten er lav. Når det gjelder betingelsene fra DnB må disse karakteriseres som gunstige, og det vises til vedlagte tilbud fra DnB. Det vil ikke koste kommunen noe å ha en slik kredittmulighet hvis den ikke benyttes. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0003/04 Side 22 av 139 Sak 0003/04 AVALDSNES IDRETTSLAG - GARANTI Side 5 av 139 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 03/03204 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0019/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer med simpel kausjon for Rammelån i Sparebank 1 SR bank opp til kr Garantien gjelder lånets hovedstol som er på maksimum kr og kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr Garantiansvaret skal reduseres i takt med nedbetalingsplanen for lånet og innkomne tilskudd og opphører etter 20 år som er lånets løpetid. Det forutsettes at både eventuelle kommunale tilskudd og spillemidler brukes til nedbetaling av lånet. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0019/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Avaldsnes IL ønsker å realisere sine planer om bygging av nytt klubbhus ved det nye idrettsanlegget på Avaldsnes. Planlagt byggestart er i mars 2004.

4 Page 4 of 91 I den anledningen søker idrettslaget om garanti for følgende lån: 1) Rammelån i Sparebank 1 SR bank opp til kr ) Ordinært lån opp til kr Eksklusiv egenkapital og dugnad er behovet i byggefasen et rammelån på maksimum kr Dette bekreftes av finansieringsplanen nedenfor. Sparebank 1, SR bank har gitt tilbud om rammelån/kreditt på opp til Etter kalkulerte tilskudd som vil gå direkte til nedbetaling av rammelånet, er lånebehovet kalkulert til Bakgrunn Etter at vedtak om flytting av det gamle idrettsanlegget ble gjort tidlig på nittitallet i forbindelse med kommuneplanen har det vært arbeidet målrettet med oppbyggingen av det nye anlegget. Grusbane med lys, ny grasbane, grasløkke og treningsbane med gras er gjennomført. Sandvolleyballbane og ballbinge ferdigstilles i løpet av våren Årsmøtet i 2002 ga hovedstyret fullmakt til å utarbeide fullstendige planer for nytt klubbhus. Disse planene er nå ferdige og klubben står klar til å starte arbeidet med byggingen. Økonomi Huset er kalkulert til totalt kr Idrettslagets finansieringsplan: Egenkapital kr Dugnad/gaver/rabatter kr Kommunal støtte 1/3 kr Spillemidler idrettsdelen kr (eventuelle kulturbyggmidler kommer i tillegg) Lån kr Totalt kr Klubben mener å ha nødvendig egenkapital til å gjennomføre prosjektet. Det tas også sikte på en sterk økonomisk styring for å øke egenkapitalen i Styret mener at de framtidige inntektsmulighetene er stabile og ser ikke de store endringer som kan gi konsekvenser med unntak av spilleautomatinntektene. I 2005 vil spilleautomatinntektene bli kanalisert i gjennom Norsk Tipping og fordelt videre til lag og foreninger derfra. For Avaldsnes IL har disse inntektene vært forholdsvis betydelige, kr i For 2004 vil endringen ikke være betydelig og i 2005 har Norsk Tipping garantert at inntektene er på samme nivå som i 2001, dvs. kr for AIL. Det søkes om spillemidler og kulturhusmidler til bygget. Opp til 1/3 og maksimum kr inkl. ekstra garderobesett, til idrettsdelen og opp til 1/3 og maksimum til kulturhusdelen. Hvor mye det blir på denne delen er vanskelig å si før endelig detaljert kostnadskalkyle er satt opp. Idrettsdelen gjelder garderobebygg, møterom, kontor og lager. Kulturhusdelen gjelder storsalen med kjøkken og en forholdsmessig andel av fellesarealene. Det må regnes med noen års ventetid på både spille- og kulturhusmidlene. Det er vanskelig å si nøyaktig når de kommer, spesielt nå når fordelingsnøkkelen til spillemidlene er endret slik at mer penger går til idrett og kultur. Men det forventes at det kan gå mellom 3 og 5 år før tilskuddene utbetales. Idrettslaget har budsjettert med å dekke rentekostnadene for forskuttering i 5-6 år. Når det gjelder kommunale midler er disse avhengige av både plassering i handlingsprogrammet og ikke minst de årlige budsjettene til tilskudd til denne type anlegg. Det er kalkulert med 1/3 i kommunale midler, dvs. kr På grunn av usikkerhet knyttet til de kommunale budsjettene, er det viktig at idrettslaget er forberedt på et mindre tilskudd enn det de har satt opp i finansieringsplanen. I verste fall må de kunne klare seg uten kommunalt tilskudd. Idrettslaget har per kr i egenkapital og regner med å sette av ytterligere kr i regnskapet for I tillegg har idrettslaget inne søknader om spillemidler på aktivitetsområde, ballbinge og sandvolleyballbane på til sammen kr Det er sannsynlig at blir utbetalt i 2004, i 2005 og resten innen 3 år. Disse pengene legges inn i budsjett og regnskap etter hvert som tilsagn gis og utbetaling skjer fra fylkeskommunen. Idrettslaget har liten gjeld per i dag, kr , noe som er imponerende ut i fra at de har investert ca. kr i det nye anlegget i løpet av de siste 10 årene. I tillegg har klubben ca på konto, hvorav kr er satt av til klubbhuset. Dette tyder på at klubben har god kontroll og styring på sin økonomi og er et signal på at klubben vil være i stand til å betjene et lån på kr Rådmannens konklusjon:

5 Page 5 of 91 Slik den økonomiske styringen og situasjonen er i Avaldsnes IL, ser ikke rådmannen noen stor risiko ved å gi idrettslaget garanti på lån. Det er viktig at idrettslaget har et realistisk forhold til både de kommunale tilskuddene og spille-/kulturhusmidler, dvs. at de må regne med å forskuttere dem i opptil flere år. Og fordi ingen kan spå framtiden, verken når det gjelder kommunale budsjetter eller Norsk Tippings overskudd, må de i verste fall være forberedt på å ta en større del selv enn det de har satt opp i budsjettet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. VALG TIL DOMSTOLENE VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE, MEDDOMMERE TIL DE SÆRLIGE UTVALG AV FAGKYNDIGE, LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN OG MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN Saksbehandler: Jostein Espeset Arkiv: 033 X42 &15 Arkivsaksnr.: 03/02555 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0006/04 Formannskapet /04 Kommunestyret Forslag til vedtak: JORDSKIFTEMEDDOMMERE Dale, Lars Magnus 4280 Skudeneshavn Dale, Hausken, Birger 4260 Torvastad Hålandsvn. 109 Jakobsen, Astrid 4270 Åkrehamn Nordre Liknesv. 5 Jelsa, Elin 4250 Kopervik Hovedgt. 45, Matland, Dagny 4262 Avaldsnes Veldevn. 70, Netland, Kjell 4262 Avaldsnes Visnesgarden 10, Sandvik, Ola 5542 Karmsund Ørpetveitsvn. 321, Svendsen, Oddrun 4272 Sandve Haga, Wikre, Anne Lovise 4280 Skudeneshavn Kaigt. 35 Ytreland, Einar 4250 Kopervik Ytralandsvn. 36

6 Page 6 of 91 MEDDOMMERE TIL DE SÆRLIGE UTVALG AV FAGKYNDIGE DOMSMENN Bygningsvesen: Clausen, Ivar 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 300, Haga, Leiv K Sandve Haga, Klehaug, Susan 4270 Åkrehamn Åkravn. 142 Kvalevåg, Arne Johan 4264 Kvalavåg Kvalavågvn. 545 Mørch, Paul K Avaldsnes Vårvn. 5 Nilsen, Jakob 4270 Åkrehamn Tostemvn. 51, Skorpe, Harald 4276 Vedavågen Nesvn. 10, Spissøy, Tor Åge 5545 Vormedal Karinaåsen 9, Stange, John 4250 Kopervik Sundvegen 525, Sørheim, Svein Arne 4272 Sandve Sandhåland Utvik, Kristian Hausken 4262 Avaldsnes Rehaugvn. 21 Økland, Leiv K Kolnes Hestfaret 88 Sjøvesen: Arnesen, Bjarne 4250 Kopervik Valbergbakken 13, Austrheim, Svein Inge 5541 Kolnes Hestfaret 86, Bjelland, Per Asbjørn 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 2, Bårdsen, Sigmund 4250 Kopervik Kittilhaugen 19, Garvik, Ole 5542 Karmsund Kvitabergvn, 1, Grindhaug, Per Terje 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 31

7 Page 7 of 91 Jakobsen, John 4280 Skudeneshavn Grødheimvn. 31 Johannessen, Anne Linn 4280 Skudeneshavn Losvn. 6 Koch, Jostein 4276 Vedavågen Kvartnesvn. 56 Nes, Meri 4270 Åkrehamn Mussdalsvn. 7 Storesund, Vigleik 4260 Torvastad Huldervn. 11, Sjøen, Hallgeir 4276 Vedavågen Skarsvegen 23 Sund, Lauritz 4250 Kopervik Sundven. 471 Thomassen, Bjørn 4280 Skudeneshavn Alamannmyrvn. 39, Ytreland, John T Kopervik Snørteland Zahl, Gunn 4280 Sudeneshavn Losvn. 6 Handel: Hillesland Solveig, 4280 Skudeneshavn Allmannamyrvn. 33 Kolstø, Lena S Håvik Kolstøvn. 40 Skeie, Arne 4250 Kopervik Nygårdsvn. 42, Stava, Åse Linda 4276 Vedavågen Kyrkjegardvn. 23 Størkersen, Liv Anita Lyng 4276 Vedavågen Nesvn. 85 Susort, Svein Åge 5546 Røyksund Spannavn. 805 LAGMANNSRETTEN KVINNER Anglevik, Reidun 4250 Kopervik Stølen 22, Bråtå, Torild M Kopervik Stangelandsstølen 75, Dale, Tove Holmgard 4280 Skudeneshavn Skitnedal Eliassen, Anita Vea 4280 Skudeneshavn

8 Page 8 of 91 Gamle Syrevei 77, Ellingsen, Astrid 4272 Sandve Falnes, Marit 4280 Skudeneshavn Vinjevn. 3 Farbu, Olaug Stava 4250 Kopervik Sørstokke, Fossum, Elise 4260 Torvastad Tunvegen 18, Granerud, Helga 4280 Skudeneshavn Trodlaskarvegen 30, Gullichsen, Eli 4250 Kopervik Skiparvik 10 Gaard, Liv 5542 Karmsund Vormedalvn. 98, Haga, Torunn 4272 Sandve Sandhåland Hansen, Jorunn Irene 4275 Sævelandsvik Mannesvn. 142 Hatløy, Kari 4276 Vedavågen Østhusvegen 76, Hellesvik, Helen 4276 Vedavågen Jovikvn. 6 Husa, Nansy 4270 Torvastad Lundevegen 12, Jelsa, Elin 4250 Kopervik Hovedgt. 45, Johnsen, Kirsten M Stol Stølshaugen 4, Jørgensen, Venche 4250 Kopervik Kittilvn. 21 Knutsen, Dina 4265 Håvik Rygjehaugvn. 6 Kolstø, Inger Elise Netland 4265 Håvik Melandvn. 35 Kvaløy, Liv Marit 5542 Karmsund Kjellsvikvn. 4, Langåker, Olaug Gunvaldsen 4274 Stol Jerevn. 34 Lervik, Margot Høie 4250 Kopervik Furuvn. 13, Liknes, Ann Bjørg 4275 Sævelandsvik Mannesvegen 160, Magnussen, Anne 4250 Kopervik

9 Page 9 of 91 Austre Karmøyveg 260, Matland, Dagny 4262 Avaldsnes Veldevegen 70, Meland, Ragna 4262 Avaldsnes Sjurdalvn. 16, Midbøe, Turid 4280 Skudeneshavn Hovdestad Myge, Inger Marie 4260 Torvastad Lerkevn. 2, Nilsen, Anne Lise Lie 4262 Avaldsnes Visnesvegen 355, Nyrud, Grete 4275 Sævelandsvik Fredheimvn. 21 Pedersen Gudrun G Sævelandsvik Åkravegen 160 Rasmussen, Frøydis M Vedavågen Kyrkjegardvegen 36, Reitan, Anne Margrete 4260 Torvastad Ferjevn. 2 Sandve, Berit 4262 Avaldsnes Krokhaugvn. 33, Simonsen, Gudrun Valen 4270 Åkrehamn Årabrotsvn. 25, Skeie, Kari 4262 Avaldsnes Skeievn. 89 Sollien, Bente 4260 Torvastad Trondsvågen 4, Storesund, Signy 4260 Torvastad Stølsvn. 20, Sørensen, Anne 4250 Kopervik Guletjødnvn. 19 Tangen, Aud Shirley Falnes 4274 Stol Nordre Langåkerv. 15 Totland, Jane 4250 Kopervik Ringgt. 37 Urvik, Torhild 4262 Avaldsnes Monsahaugvn. 12 Wathne, Unni Altern 4250 Kopervik Fridtjof Nansensveg 44, Wikre, Anne Lovise 4280 Skudeneshavn Kaigt. 35, Walker, Inger J Karmsund Norheimstølen 33

10 Page 10 of 91 Waage, Signe Lill 4260 Torvastad Lundevn. 14 Østensen, Haldis Gilje 4260 Torvastad Hyldalvn. 20, Øverland, Marianne Eriksen 4270 Åkrehamn Smalavn. 27 LAGMANNSRETTEN - MENN Arnesen, Rolf 4250 Kopervik Henrik Ibsensveg 15, Arnøy, Harald 4260 Torvastad Storasundvegen 254, Ask, Knut Bjarne 4262 Avaldsnes Skeievegen 110, Austbø, Bård 4250 Kopervik Lyngvn. 17 A, Bråtå, Jakob 4250 Kopervik Stangelandsstølen 75, Damm, Astor 4265 Håvik Helgabergvn. 25, Eide, Hilmar M Torvastad Kveitevikvn. 49 Eike, Jostein 5541 Kolnes Hestfaret 2A Einarsen, Erlend 4262 Avaldsnes Olsagruvevegen 5, Eriksen, Per Bjørn 4265 Håvik Søralauvn. 23 Eriksen, Trygve 4250 Kopervik Granvn. 55, Espeset, Jostein 4260 Torvastad Tunvn. 2, Ferkingstad, John 4262 Avaldsnes Krokhaugvn. 33, Flotve, Ole Egil 4275 Sævelandsvik Sevlandvn. 42, Foldal, Hans 4250 Kopervik Per Sivlesvei 11, Garvik, Terje 4250 Kopervik Øvre Eidevn. 105, Grønås, Roald 4270 Åkrehamn Stongvn. 30 Hauge, Odd Kenneth 4262 Avaldsnes

11 Page 11 of 91 Visnesvegen 346, Haaland, Helge 5545 Vormedal Trevardevn. 18 Iversen, Ingleif 4250 Kopervik Bråtavn. 39, Karlsen, Einar 4276 Vedavågen Vestre Veaveg 291, Kolnes, Johannes 4260 Torvastad Gunnarshaugvn. 4, Kristensen, Knut O Torvastad Misjonsvn. 6, Krovik, Øyvind 4250 Kopervik Gofarnesvn. 17 Log, Torgrim 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 72 Magnussen, Bjørn 4274 Stol Malthusvegen 48, Martinsen, Alf Kåre 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 39, Mosbron, Gunnar 4270 Åkrehamn Mosbronvn. 9, Myge, Arne 4250 Kopervik Johan Larsensveg 25, Nilsen, Jarle 4270 Åkrehamn Bråledvn. 16 Nilsen, Olav 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 65 Osland Thor 4250 Kopervik Liarlundvn. 21, Rovik, Øyvind, 5541 Kolnes Portabakken 13 c Røed, Ørjan 4275 Sævlandsvik Sevlandvn. 36 a Sandve, Knut E Sandve Sandve, Svein 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 64 Simonsen, Andreas Urrang 5542 Karmsund Lahammervn. 17, Stave, Ole Halvor 4280 Skudeneshavn Vardenvn. 11, Susort, Sven Åge 5546 Røyksund Spannavegen 805, Sævik, Nils Peter 4270 Åkrehamn

12 Page 12 of 91 Falkenhaugvn. 60, Sørbø, Jan 4262 Avaldsnes Krokhaugvn, 8, Thomassen, Svein Helge 5541 Kolnes Skrevegen 153, Thormodsæter, Norvall 4270 Åkrehamn Årvollsknausen 13, Tjøsvold, Gunvar 4270 Åkrehamn Plassveien 4 Utvik, Kristian Hausken 4262 Avaldsnes Rehaugvn. 21, Vilhelmsen, Vidar 4275 Sævelandsvik Mannesvegen 242 Vårvik, Einar 4280 Skudeneshavn Salvebakkane 13, Wikre, Olav M Skudeneshavn Trodlaskarvegen 26, Øygarden, Leif Kåre 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 12, Ånensen, Hans Sigurd 4270 Åkrehamn Grunnvikvn. 5, TINGRETTEN - KVINNER Andersen, Randi G Vormedal Bjøllehaugvn. 22, Andreassen, Aud Marit 4270 Åkrehamn Jorundvn. 70, Andreassen, Ingeborg 4270 Åkrehamn Jorundvn. 69, Andreassen, Kristin 4250 Kopervik Liarfjell 62 Anglevik, Solveig 4280 Skudeneshavn Gamle Syreveg 18, Apeland, Kristin 4280 Skudeneshavn Øygardshaugen 110, Arnesen, Evelyn 4250 Kopervik Henrik Ibsensveg 15, Auestad, Gurine 4262 Avaldsnes Veldevegen 3, Aune, Turid 4250 Kopervik Skogvn. 13, Birkeland, Møyfrid Ferking 4280 Skudeneshavn Alterfjellet 34, Bjelland, Marit Synnøve 5542 Karmsund

13 Page 13 of 91 Djuvavn. 9, Bredahl, Tordis 4250 Kopervik Strangata 34, Brekkå, Kjellaug 4270 Åkrehamn Søre Langåkerveg 16, Broshaug, Magny 4276 Vedavågen Jovikvn. 68, Brun, Aslaug J Kvalavåg P.b. 25 Bråthen, Jorunn 4262 Avaldsnes Vågedalen 41, Dahl, Ragnhild 4276 Vedavågen Moldbakkane 4, Dahle, Ragnhild 4262 Avaldsnes Rosevn. 5, Dale, Sandra 4280 Skudeneshavn Lahammer 83, Damm, Hanne Line 4265 Håvik Helgabergvn. 25 Damm, Hild Kirsten 4265 Håvik Helgabergvn. 25, Damås, May Hellen 4276 Vedavågen Veamyr 88, Davidsen, Elin 4260 Torvastad Aunåvn. 16, Dybdahl, Turid Hult 4250 Kopervik Gofarnesvn. 36, Eike, Rita 5541 Kolnes Hestfaret 2 A, Egeland, Rigmor 4276 Vedavågen Skarsvegen 4, Ellingsen, Siv Janet 4280 Skudeneshavn Solvigvn. 34, Eng, Anne Sofie 4280 Skudeneshavn Nesavn. 52, Eng, Janne Kristine 4280 Skudeneshavn Søragadå 16, Eriksen, Sissel 4260 Torvastad Skjerpevn. 9, Eriksen, Sonja 4250 Kopervik Kapellvn, 53, Erland, Elsa L Avaldsnes Krokhaugvn. 5A,

14 Page 14 of 91 Espedal, Berte Matland 4262 Avaldsnes Søren Matlandsveg 14, Fagerland, May Doris 4270 Åkrrehamn Sandbakkane 21, Falnes, Merete Sund 4280 Skudeneshavn Nesjabryggå 13, Falnæs, Martha 4250 Kopervik Guletjødnvn. 67, Ferkingstad, Marcy 4274 Stol Søre Ferkingstadveg 136, Fiskaaen, Tove 5545 Vormedal Vormedalvn. 243, Fredriksen, Kari 4276 Vedavågen Østhusvegen 29, Frøynes, Solveig Alne 4250 Kopervik Ålavikvn. 9, Garred, Anna Kristin Ferking 4280 Skudeneshavn Selvåg 4, Gaupås, Rønnaug 4250 Kopervik Granvegen 35, Gilje, Åse Karin 4262 Avaldsnes Slåttåvegen 15, Gjerde, Hilde Riskjell 5545 Vormedal Skuggabergvn. 82, Gjermundsen, Evelyn 4276 Vedavågen Skutebergvegn 33, Gjestsen, Dagnor 4280 Skudeneshavn Stemvn. 2, Gressgård, Sølvi 4250 Kopervik Rusvikvn. 29, Grindhaug, Reidun Eikeland 4274 Stol Malthusvn. 3, Grindhaug, Liv Kristine 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 31, Gursli, Olaug 5542 Karmsund Hestmyrvn. 45, Gaard, Solfrid J. Steensnæs 4260 Torvastad Litlabjørgvn. 32, Hansen, Ingfrid 4250 Kopervik Kapellvn. 5, Hatlegjerde, Bjørg 4270 Åkrehamn Blåbærvn. 26, Hatteland, Siv Marie 4250 Kopervik

15 Page 15 of 91 Åsebøvn. 38, Hauge, Margit 4262 Avaldsnes Fjedlavn. 19, Haugen, Heidi Munkejord 4270 Åkrehamn Søre Ådlansdv. 100, Haugland, Anne Grete 4272 Sandve Vikra, Heimtun, Berit 5542 Karmsund Vormedalvn. 156, Helgesen, Anne Marit 4250 Kopervik Ytralandvn. 43, Henriksen, Gerd 4250 Kopervik Brakevn. 13, Holgersen, Hildfrid 4276 Vedavågen Nesvn. 73 Holmøy, Kari Myrå 4270 Åkrehamn Stovevn. 9, Holst, Tove 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 46, Hovda, Anne Bjørg 4260 Torvastad Huldervn. 23, Hovden, Karin 4270 Åkrehamn Nordre Liknesvei 49, Hystad, Anne Elise 4250 Kopervik Stølen 29, Haavik, Martha 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 34 Jacobsen, Aud Irene Jensen 4250 Kopervik Lyngvn. 7, Jakobsen, Astrid 4270 Åkrehamn Nordre Liknesveg 5, Jakobsen, Brit Karin 4262 Avaldsnes Munkhaugvn. 11, Jensen, Dagny 4250 Kopervik Roald Amundsensgt. 24 A, Jensen, Eva 4280 Skudeneshavn Vardenvn. 19, Johannesen, Aud Sissel 4270 Åkrehamn Medhaugvn. 34, Johannessen, Monica H Åkrehamn Smalavegen 21, Johnsen, Anna 5541 Kolnes Skrevegen 173,

16 Page 16 of 91 Jørgensen, Margrete Bø 4250 Kopervik Varden 11, Jøsang, Berit 4250 Kopervik Brakevn. 37, Kamsvåg, Britt 4250 Kopervik Favnamyrvn. 20, Karlsen, Anne Lise 4276 Vedavågen Østhusvegen 80, Koch, Åshild Meling 4250 Kopervik Guletjødnvn. 2, Kolstø, Lena S Håvik Kolstøvegen 40, Krogsæter, Elin 5546 Røyksund Røyksundvn. 1, Kvalavåg, Kjellfrid 4264 Kvalavåg Kvalavågvn. 489 Kvale, Solfrid 4276 Vedavågen Skarvedne 51 A Kvalevaag, Eva Britt K Kvalavåg Kalstøvegen 32, Kvalevåg, Lovise 4264 Kvalavåg Kvalavågvn. 545 Kvaløy, Tove 4260 Torvastad Torvastadvegen 379, Kvilhaug, Anne Grethe 4250 Kopervik Gofarnesvn. 9, Kvilhaug, Astrid 4265 Håvik Helgabergvn. 12, Kvilhaug, Berit Toskedal 4274 Stol Skjerpevn. 20, Kvilhaugsvik, Monika 4250 Kopervik Lensmannsvn. 6 Kvinnesland, Reidun 4280 Skudeneshavn Dale, Kvaalen, Hege 4262 Avaldsnes Teigedalen 11, Kårhus, Margaret 5545 Vormedal Trevardevn. 16 A, Larsen, Torbjørg K Kopervik Fleslandvn. 48, Langåker, Anne Marit J Åkrehamn Løkjenvn. 6, Liestøl, Ellen Vaage 4262 Avaldsnes Kleivavn. 17,

17 Page 17 of 91 Lund, Mary Ann 4270 Åkrehamn Oddemyrvn. 41, Lundenes, Kristin F Avaldsnes Prestanesbakken 9, Løwehr, Aud Marit Utseth 4250 Kopervik Alex. Kiellandsveg 7, Mannes, Liv Hundvin 4275 Sævalndsvik Måkavn. 7 Melhus, Berit 4272 Sandve Kirkeleite, Monsen, Judith 4270 Åkrehamn Grusvn. 14, Mosaker, Astrid Lykke 4276 Vedavågen Nesvn. 111, Mæhle, Hege 4270 Åkrehamn Oddemyrvn. 39, Maartmann, Kristin 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 3 Nes, Kirsti 5541 Kolnes Dølevn. 45, Nes, Vigdis B Stol Nes, Netland, Bodil Schjelderup 4262 Avaldsnes Fiolvn. 5, Nilsen, Aase Lindøe 4262 Avaldsnes Vågevegen 15, Nilsen, Kari Hauge 4250 Kopervik Asaldalvn. 6, Nilsen, Sissel 4250 Kopervik Guletjødnvn. 55, Nordbø, Aase 4260 Torvastad Nordbøvn. 15, Nordbø, Ingunn Damås 4272 Sandve Vajervn. 36, Nornes, Marit 4270 Åkrehamn Tjøsvollvn. 36, Nornes, Torborg 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 105, Ognøy, Ingunn 4250 Kopervik Nornesvn. 43, Olsen, Gunvor R Avaldsnes Buvikvn. 16, Olsen, Hild Jorun 4250 Kopervik

18 Page 18 of 91 Granvn. 9 Olsen, Randi Sæther 5545 Vormedal Sjøvn. 6, Olsen, Solfrid 4270 Åkrehamn Vikingv. 11, Opsal, Odny 4280 Skudeneshavn Osmundsen, Oddbjørg 5542 Karmsund Moksheimstien 1, Paulsen, Sissel 4270 Åkrehamn Stølavegen 37, Pedersen, Bjørg 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 37, Pettersen, Turid Marit 4265 Håvik Kolstøvarden 3, Reiersen, Kristine Vinje 4280 Skudeneshavn Vinjevn. 7, Risdal, Randi M Skudeneshavn Risdal Nedre, Rovik, Eli Melkevik 5541 Kolnes Skrevegen 151, Rovik, Gunn Elin Vikse 5541 Kolnes Portabakken 13 C, Rørvik, Halldis Hult 4250 Kopervik Severin Larsensveg 9, Saltvik, Hildborg F Kopervik Skogvn. 15, Samuelsen, Mona 4262 Avaldsnes Slåttåvn. 17, Sandhåland, Hildbjørg 4272 Sandve Sandhåland, Sandhåland, Judith 4274 Stol Mjåvatnvn. 21, Sandslett, Heidi 4280 Skudeneshavn Kvednavn. 9, Sele, Nancy S Åkrehamn Oddemyrvn. 22 Simonsen, Aase 4250 Kopervik Nornesvn. 54, Simonsen, Grethe 4270 Åkrehamn Grasvn. 16 Sjølund, Elisabeth 4280 Skudeneshavn Bøkevn. 8, Skoge, Ingeborg 5542 Karmsund

19 Page 19 of 91 Lahammervn. 40, Skogland, Margareth 5542 Karmsund Lahammervn. 16, Skorpe, Gerd Marie 4276 Vedavågen Nesvegen 134, Skår, Hildur 4250 Kopervik Fleslandvn. 69, Storesund, Signy 4260 Torvastad Stølsvn. 20, Stornes, Eli 4250 Kopervik Ytrelandsvegen 49, Susort, Janet 4272 Sandve Fyrvn. 4, Svendsen, Gunn Løvli 4280 Skudeneshavn Kvednavegen 1, Svendsen, Oddrun 4272 Sandve Haga, Sørbø, Hjørdis 4262 Avaldsnes Visnesvegen 35, Sørensen, Inger Elise 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 43, Thomassen, Liv Marit 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 39, Thorsen, Frøydis 4280 Skudeneshavn Hålandsdalen 76, Tjøsvoll, Aud Norunn 4276 Vedavågen Munkajordvegen 50, Tjøsvold, Kari Elin 4270 Åkrehamn Vestre Karmøyveg 365 Torbjørnsen, Eldbjørg 4250 Kopervik Rusnesvegen 27, Torgersen, Siv Mette 4265 Håvik Helgabergvn. 29 Toskedal, Gina Elise Ørn 4250 Kopervik Granvegen 64, Totland, Reidun 5542 Karmsund Vormedalvn. 102, Tveit, Gerd 4275 Sævelandsvik Tveitholmvegen 1, Tønnesen, Borghild 4270 Åkrehamn Liknes Nedre, Utbjo, Inger Karin 4250 Kopervik Ålavikvn. 28,

20 Page 20 of 91 Utne, Marta 4262 Avaldsnes Teigedalen 22, Utvik, Margrethe 4262 Avaldsnes Rehaugvn. 21, Valentinsen, Siv Dorthea 4250 Kopervik Veiteborbakken 12, Valhammer, Brit Turid 4280 Skudeneshavn Postvn. 29, Ve, Astrid Kirsten 4265 Håvik Vorråvegen 46, Vea, Svanhild 4276 Vedavågen Vea Sjoarveg 9, Vea, Tove Helland 4276 Vedavågen Austre Veaveg 129, Vedøy, Marit 4250 Kopervik Johan Larsensveg 11, Vierdal, Reidun 5542 Karmsund Sveivamyrvn. 50, Vika, Tone R Karmsund Vormedalvn. 68, Vikingstad, Evy 4260 Torvastad Vikingstadvn. 68, Vikingstad, Gerd 4260 Torvastad Kyrkjevn. 50, Vikre, Aud 4280 Skudeneshavn Nessagadå 25, Wikre, May 4280 Skudeneshavn Trodlaskarvegen 26, Øygarden, Anne Grethe 4270 Åkrehamn Treskovegen 18, Øygarden, Inger Elise 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 12, Ådland, Berit 4274 Stol Stavavegen 112, Ådland, Randi Wisnæs 4270 Åkrehamn Tostemvn. 37 Ånensen, Mirijam 4275 Sævelandsvik Vipevn. 10 TINGRETTEN MENN Aamelfot, Svein Helge 5545 Vormedal Karinaåsen 53, Aarhus, Dag Inge 4270 Åkrehamn Grasvn. 41 c,

21 Page 21 of 91 Aase, Einar 4260 Torvastad Misjonsveien 10, Alsaker, Roald 4276 Vedavågen Nesvn. 44, Andersen, Arne 4250 Kopervik Ålavikvn. 32, Andersen, Svein H Vormedal Varden 4, Andreassen, Rolf 4262 Avaldsnes Møllevegen 102, Aspelund, Harald 4275 Sævelandsvik Naravn. 40, Austrheim, Svein Inge, 5541 Kolnes Hestfaret 86, Bakkevig, Arne 5542 Karmsund Bakkevn. 3 C, Bedringaas, Jakob 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 11, Bjelland, Jon A Kopervik Søregt. 11, Bjering, Reidar 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 37, Bowitz-Øygarden, Nils 4262 Avaldsnes Øygarden, Brattgjerd, Trond 4276 Vedavågen Stølshaugvn. 15, Brekkå, Svein 4276 Vedavågen Østhusvn. 64, Bø, Tor Jan 4260 Torvastad Øvrabøvegen 22, Bårdsen, Per Jostein 4262 Avaldsnes Rødkleivvn. 21, Bårdsen, Øyvind 4275 Sævelandsvik Vestre Veaveg 50, Dahl, Ingvald Frøyland 5546 Røyksund Mykjåvn. 18, Dahle, Paul K Avaldsnes Rosevn. 5, Dahle, Odd Henry 4265 Håvik Søralauvn. 3, Dale, Jan Olav 4280 Skudeneshavn Kirkeveien 19, Danielsen, Arthur 4250 Kopervik

22 Page 22 of 91 Bråtavn. 54, Djønne, Eivind 4250 Kopervik Kalvatrevegen 139, Dybvik, Helmuth 4260 Torvastad Dalstrevn. 25, Eidsvåg, Andreas 5546 Røyksund Røyksundvn. 19, Eike, Birger 4280 Skudeneshavn Syrevågvn. 21, Eikemo, Johnny 4250 Kopervik Roald Amundsensgt. 24 A, Elde, Bernt 4265 Håvik Treshaugvn. 10, Ellingsen, Jan Magne 4272 Sandve Eriksen, Per Inge 4270 Åkrehamn Årvollknausen 4, Eriksen, Yngve 4270 Åkrehamn Mussdalvn. 6, Eriksson, Odd Erik 4275 Sævelandsvik Mannesmarka 6, Fagerland, Sten Terje 4270 Åkrehamn Stølavegen 29, Ferkingstad, Johan 4274 Stol Søre Ferkingstadveg 6 Fjeldkårstad, Eirik 4250 Kopervik Klossteinvn. 18, Fjell, Johan Gerhard 4272 Sandve Friestad, Terje 4280 Skudeneshavn Hovdestad, Fyllingsnes, Rolf Inge 4250 Kopervik Nygårdsvn. 29, Færøvik, Herman 4270 Åkrehamn Snorrevn. 16, Gabrielsen, Knut 4250 Kopervik Guletjødnvn. 86, Gabrielsen, Knut Magne 4250 Kopervik Torvvikvn. 3, Grutle, Bjart 4260 Torvastad Storasundvn. 217, Grønningen, Tor Asle 4260 Torvastad Kyrkjevn. 103, Grønås, Roald 4270 Åkrehamn Stongvn. 30,

23 Page 23 of 91 Gudmundsen, Georg 5542 Karmsund Vormedalsvn. 65, Gulliksen, Jan Helge 4280 Skudeneshavn Vinjevegen 25, Hansen, Odd Magne 4250 Kopervik Nygårdvn. 23, Haga, Lars Geir 4272 Sandve Haga, Hagen, Jostein 4260 Torvastad Leirvn. 42, Hagland, Trygve 4265 Håvik Søralauvn. 21, Halvorsen, Tor Arthur 4250 Kopervik Østremlia 30, Hansen, Alf Kristian 5541 Kolnes Torvmyrv. 6, Hatløy, Kåre jr Vedavågen Veamyr 69, Haukås, Odd 4250 Kopervik Breidablikkvn. 17, Hausken, Christen 4260 Torvastad Landanesvn. 60, Heimtun, Rune 4265 Håvik Karmøyvn. 566, Helgesen, Per 4250 Kopervik Skogvn. 17, Henriksen, Reidar 4250 Kopervik Brakevn. 13, Hereid, Didrik 4276 Vedavågen Østhusneset 66, Holvik, John 4280 Skudeneshavn Moldgrovn. 1, Hovden, Nils 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 160, Husebø, Mandius 4270 Åkrehamn Solåsvn. 7, Håland, Tor Odd 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 297, Ihle, Øistein 5542 Karmsund Austbøvn. 82, Ingvaldsen, Odd Kjell 5545 Vormedal Karinaåsen 33,

Formannskapets møteprotokoll 19.01.04

Formannskapets møteprotokoll 19.01.04 Page 1 of 29 Formannskapets møteprotokoll 19.01.04 Karmøy kommune Side 37 av 37 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.01.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 02.02.04 Karmøy kommune Side 5 av 7 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2008 Tid : Kl. 18.00 19.30 Funksjon Navn Parti Medlem Thorsen Bente Frp Medlem Rovik Eli M. Frp Medlem Endresen Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 67/07 06/1683 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 67/07 06/1683 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2007 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Konstituerende møte i kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.07 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid : Kl. 16.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid : Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Geir Ove Valstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen, Einar Endresen. Leif Malvin Knutsen, Geir Ove Valstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen, Einar Endresen. Leif Malvin Knutsen, Geir Ove Valstad Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen, Einar Endresen

Detaljer

Kommunestyrets protokoll

Kommunestyrets protokoll Page 1 of 13 Kommunestyrets protokoll 28.10.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEPROTOKOLLl Konstituerende møte i kommunestyret Møtedato: 28.10.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45 Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Mykje skole NB! Møtested. Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 19.10.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 19.10.05 Page 1 of 5 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 19.10.05 Karmøy kommune Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.05Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017-2020 Formannskapet behandlet saken den 18.04.2016, saksnr. 56/16 Behandling: Ordfører fremmet forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020.

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV:

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: Omsetning av eiendommer i Tysvær og Bokn Tysvær kommune Andel av Våg 42 (Gnr 111, bnr 37) er overdradd til Tor Braut og Borghild Ann Lea (01.09.2016) Høievegen 888 (Gnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.08 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 20.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 20.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.05.2011 Tid : Kl. 18.00 ca 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FRP Forfall Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Medlemsliste sortert etter brygge og plass Førre Båtforening

Medlemsliste sortert etter brygge og plass Førre Båtforening 1 0001 0,00 10001 Frøland, Torbjørn 52 773 007 959 89 824 A 1 0002 0,00 10195 Klingsheim, Frank Willi 52770084 93050204 A 1 0003 0,00 10003 Fjelle, Øyvind 52 77 39 16 917 86 707 A 1 0004 0,00 10004 Bjørkheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.06.2013 Tid : Kl. 18.00 - ca 21.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - VALG AV DELEGATER TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS

SAKSPROTOKOLL - VALG AV DELEGATER TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS SAKSPROTOKOLL - VALG AV TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS Formannskapet behandlet saken den 25.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Ordfører foreslo at partiene i flertallssamarbeidet fikk 5 plasser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 11.02.03

Kommunestyrets protokoll 11.02.03 Page 1 of 5 Kommunestyrets protokoll 11.02.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.02.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis holdt informasjonsrådgiver Eivind Jahren en orientering om papirløse møter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innledningsvis holdt informasjonsrådgiver Eivind Jahren en orientering om papirløse møter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.01.2012 Tid : Kl. 16.00 ca. 17.20 Funksjon Navn Parti Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Bøtoppen Møtedato: 25.10.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kåre Bakkevold

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE - TINGRETTEN, LAGMANNSRETTEN, JORDSKIFTERETTEN PERIODEN Formannskapet behandlet saken den , saksnr.

VALG AV MEDDOMMERE - TINGRETTEN, LAGMANNSRETTEN, JORDSKIFTERETTEN PERIODEN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. VALG AV MEDDOMMERE - TINGRETTEN, LAGMANNSRETTEN, JORDSKIFTERETTEN PERIODEN 2013-2016 Formannskapet behandlet saken den 21.05.2012, saksnr. 50/12 Behandling: Fungerende ordfører fremmet på vegen av FrP,

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 001/04-006/04 Dato: 20.02.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00.10:30 Følgende medlemmer møtte: Arne D Isaksen, Marie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 45 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Didrik Ferkingstad, Bente Thorsen, Geir Ove Valstad,

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet

Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 23.08.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 23.08.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1879 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 30.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 18.05.2015 Forslag til vedtak: Valgstyret

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.09.2013 Tid : Kl. 18.00-20.50 Funksjon Navn Parti Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Gaard Tor Kristian

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 13:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Kristeleg Folkeparti 1 Håkon Helgøy 1947 Helgøy 2 Jonatan Bjørkeland 1997 Fister 3 Ståle Halsne 1974 Hjelmeland 4 Anne Norunn Helgøy 1980 Helgøy 5 Gøril Gilje Helgøy 1980 Helgøy 6 Øyvind

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

JENTER. Haugesund Sparebank Cup. Sammenlagt 2016 ST. 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 POENG PLASS

JENTER. Haugesund Sparebank Cup. Sammenlagt 2016 ST. 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 POENG PLASS Haugesund Sparebank Cup Sammenlagt 2016 JENTER SPRINT TYRVING- ST. 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 POENG PLASS 1 Østnor Sara HIL 862 897 1759 2 Baustad Margrete Jørgensen HIL 846 848 1694 3 Bakkevig Bjordal Jorunn

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Therese Hardeland Etne 41 47 42 83 213 0,- Gave 1. Heidi Anita Holmqvist Karmøy 46 49 48 93 236 0,- Gave 1. Marius Johannessen Karmøy 34 43 39 80 196 0,- Gave 1. Thomas Lien

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4480 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 12.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 14.11.2016. Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyrets. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 15:30

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyrets. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 15:30 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Valgstyret Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 28.04.2015 Tid: 15:00 15:30 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

NYTT VALGOPPGJØR - KOMMUNESTYREVALGET

NYTT VALGOPPGJØR - KOMMUNESTYREVALGET Valgstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.05.2013 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Dokumentene

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.02.2010 Tid : Kl. 18.00 21.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 18.04.2016 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 16:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 11.06.2013 Tid: 14:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Valgnemnda /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Valgnemnda /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803260 : E: 216 : Kirsten Vatne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Valgnemnda 27.04.2010 Bystyret 27.04.2010 62/10 VALG AV MEDLEMMER

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 28.10.03

Kommunestyrets sakliste 28.10.03 Page 1 of 11 Kommunestyrets sakliste 28.10.03 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Konstituerende møte i kommunestyret Kommunestyresalen Møtedato: 28.10.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen HOVEDUTSKRIFT Valgstyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 12:20-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2013 Tid : Kl. 16:00-17:20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Nesheim Ole Henrik H Medlem Gaard Tor Kristian

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Innkalling av Valstyret

Innkalling av Valstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valstyret Møtedato: 30.08.2017 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 17.00 kl. 18.00 rett etter møtet i formannskapet same dag. Eventuelle forfall må meldast

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11 KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Varamedlemmer:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer