Formannskapets møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapets møteprotokoll 19.01.04"

Transkript

1 Page 1 of 29 Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune Side 37 av 37 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: Tid : Kl Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Jostein Schultz, Einar Endresen, Bjørn Nedreaas Arne Vikingstad, Geir Ove Valstad, Jarle Nilsen Rådmann, økonomisjef, budsjettsjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. Innledningsvis var det en orientering fra Hydro energi vedr. vindkraft ved Knut Øverås og Svein Solhjell Innkalling m/sakliste godkjent. Rådmann opplyste om at han ville informere om en henvendelse i lukka møte. Formannskapsmøtet utgår. Nytt formannskapsmøte for behandling av fylkesdelplanen føres opp Utskriften fra formannskapets møte godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Elin Davidsen Sekr. Saknr. 0003/04 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Behandling:

2 Page 2 of 29 Enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag 1 Serviceerklæringer (Bente Thorsen) Oversendes hovedutvalgene. Forslag 2 Evaluering rehabiliteringstjenesten (John K. Holvik) Oversendes hovedutvalgene. Forslag 3 Rusmiddelpolitisk seminar (Geir S. Toskedal) Oversendes rådmann. Forslag 4 Kostnadsoverslag ny Vormedal barneskole (Kåre Bakkevold) Til etterretning. Saken er til behandling. Saknr. 0004/04 FORLENGELSE AV KASSAKREDITTLÅN KR. 40 MILL. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner tilbud fra Den norske Bank om forlengelse av kassakreditten stor kr. 40 mill. Det belastes ingen provisjoner eller etableringskostnader. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret Saknr. 0005/04 FORDELT BUDSJETT 2004 SENTRALADMINISTRASJONEN Behandling: Rådmannen kommer tilbake med en orientering vedr. miljøvernrådgiverens budsjett. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy formannskap vedtar rådmannens forslag til detaljert budsjett 2004 for sentral-administrasjon i tråd med vedlegg. Saknr. 0006/04 VALG TIL DOMSTOLENE VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE, MEDDOMMERE TIL DE SÆRLIGE UTVALG AV FAGKYNDIGE, LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN OG MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN Behandling: Ordfører gis fullmakt til å supplere ved manglende navn. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: JORDSKIFTEMEDDOMMERE

3 Page 3 of 29 Dale, Lars Magnus 4280 Skudeneshavn Dale, Hausken, Birger 4260 Torvastad Hålandsvn. 109 Jakobsen, Astrid 4270 Åkrehamn Nordre Liknesv. 5 Jelsa, Elin 4250 Kopervik Hovedgt. 45, Matland, Dagny 4262 Avaldsnes Veldevn. 70, Netland, Kjell 4262 Avaldsnes Visnesgarden 10, Sandvik, Ola 5542 Karmsund Ørpetveitsvn. 321, Svendsen, Oddrun 4272 Sandve Haga, Wikre, Anne Lovise 4280 Skudeneshavn Kaigt. 35 Ytreland, Einar 4250 Kopervik Ytralandsvn. 36 MEDDOMMERE TIL DE SÆRLIGE UTVALG AV FAGKYNDIGE DOMSMENN Bygningsvesen: Clausen, Ivar 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 300, Haga, Leiv K Sandve Haga, Klehaug, Susan 4270 Åkrehamn Åkravn. 142 Kvalevåg, Arne Johan 4264 Kvalavåg Kvalavågvn. 545 Mørch, Paul K Avaldsnes Vårvn. 5 Nilsen, Jakob 4270 Åkrehamn Tostemvn. 51, Skorpe, Harald 4276 Vedavågen Nesvn. 10, Spissøy, Tor Åge 5545 Vormedal Karinaåsen 9, Stange, John 4250 Kopervik Sundvegen 525, Sørheim, Svein Arne 4272 Sandve Sandhåland

4 Page 4 of 29 Utvik, Kristian Hausken 4262 Avaldsnes Rehaugvn. 21 Økland, Leiv K Kolnes Hestfaret 88 Sjøvesen: Arnesen, Bjarne 4250 Kopervik Valbergbakken 13, Austrheim, Svein Inge 5541 Kolnes Hestfaret 86, Bjelland, Per Asbjørn 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 2, Bårdsen, Sigmund 4250 Kopervik Kittilhaugen 19, Garvik, Ole 5542 Karmsund Kvitabergvn, 1, Grindhaug, Per Terje 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 31 Jakobsen, John 4280 Skudeneshavn Grødheimvn. 31 Johannessen, Anne Linn 4280 Skudeneshavn Losvn. 6 Koch, Jostein 4276 Vedavågen Kvartnesvn. 56 Nes, Meri 4270 Åkrehamn Mussdalsvn. 7 Storesund, Vigleik 4260 Torvastad Huldervn. 11, Sjøen, Hallgeir 4276 Vedavågen Skarsvegen 23 Sund, Lauritz 4250 Kopervik Sundven. 471 Thomassen, Bjørn 4280 Skudeneshavn Alamannmyrvn. 39, Ytreland, John T Kopervik Snørteland Zahl, Gunn 4280 Sudeneshavn Losvn. 6 Handel: Hillesland Solveig, 4280 Skudeneshavn Allmannamyrvn. 33 Kolstø, Lena S Håvik Kolstøvn. 40

5 Page 5 of 29 Skeie, Arne 4250 Kopervik Nygårdsvn. 42, Stava, Åse Linda 4276 Vedavågen Kyrkjegardvn. 23 Størkersen, Liv Anita Lyng 4276 Vedavågen Nesvn. 85 Susort, Svein Åge 5546 Røyksund Spannavn. 805 LAGMANNSRETTEN KVINNER Anglevik, Reidun 4250 Kopervik Stølen 22, Bråtå, Torild M Kopervik Stangelandsstølen 75, Dale, Tove Holmgard 4280 Skudeneshavn Skitnedal Eliassen, Anita Vea 4280 Skudeneshavn Gamle Syrevei 77, Ellingsen, Astrid 4272 Sandve Falnes, Marit 4280 Skudeneshavn Vinjevn. 3 Farbu, Olaug Stava 4250 Kopervik Sørstokke, Fossum, Elise 4260 Torvastad Tunvegen 18, Granerud, Helga 4280 Skudeneshavn Trodlaskarvegen 30, Gullichsen, Eli 4250 Kopervik Skiparvik 10 Gaard, Liv 5542 Karmsund Vormedalvn. 98, Haga, Torunn 4272 Sandve Sandhåland Hansen, Jorunn Irene 4275 Sævelandsvik Mannesvn. 142 Hatløy, Kari 4276 Vedavågen Østhusvegen 76, Hellesvik, Helen 4276 Vedavågen Jovikvn. 6 Husa, Nansy 4270 Torvastad Lundevegen 12, Jelsa, Elin 4250 Kopervik Hovedgt. 45,

6 Page 6 of 29 Johnsen, Kirsten M Stol Stølshaugen 4, Jørgensen, Venche 4250 Kopervik Kittilvn. 21 Knutsen, Dina 4265 Håvik Rygjehaugvn. 6 Kolstø, Inger Elise Netland 4265 Håvik Melandvn. 35 Kvaløy, Liv Marit 5542 Karmsund Kjellsvikvn. 4, Langåker, Olaug Gunvaldsen 4274 Stol Jerevn. 34 Lervik, Margot Høie 4250 Kopervik Furuvn. 13, Liknes, Ann Bjørg 4275 Sævelandsvik Mannesvegen 160, Magnussen, Anne 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 260, Matland, Dagny 4262 Avaldsnes Veldevegen 70, Meland, Ragna 4262 Avaldsnes Sjurdalvn. 16, Midbøe, Turid 4280 Skudeneshavn Hovdestad Myge, Inger Marie 4260 Torvastad Lerkevn. 2, Nilsen, Anne Lise Lie 4262 Avaldsnes Visnesvegen 355, Nyrud, Grete 4275 Sævelandsvik Fredheimvn. 21 Pedersen Gudrun G Sævelandsvik Åkravegen 160 Rasmussen, Frøydis M Vedavågen Kyrkjegardvegen 36, Reitan, Anne Margrete 4260 Torvastad Ferjevn. 2 Sandve, Berit 4262 Avaldsnes Krokhaugvn. 33, Simonsen, Gudrun Valen 4270 Åkrehamn Årabrotsvn. 25, Skeie, Kari 4262 Avaldsnes Skeievn. 89 Sollien, Bente 4260 Torvastad

7 Page 7 of 29 Trondsvågen 4, Storesund, Signy 4260 Torvastad Stølsvn. 20, Sørensen, Anne 4250 Kopervik Guletjødnvn. 19 Tangen, Aud Shirley Falnes 4274 Stol Nordre Langåkerv. 15 Totland, Jane 4250 Kopervik Ringgt. 37 Urvik, Torhild 4262 Avaldsnes Monsahaugvn. 12 Wathne, Unni Altern 4250 Kopervik Fridtjof Nansensveg 44, Wikre, Anne Lovise 4280 Skudeneshavn Kaigt. 35, Walker, Inger J Karmsund Norheimstølen 33 Waage, Signe Lill 4260 Torvastad Lundevn. 14 Østensen, Haldis Gilje 4260 Torvastad Hyldalvn. 20, Øverland, Marianne Eriksen 4270 Åkrehamn Smalavn. 27 LAGMANNSRETTEN - MENN Arnesen, Rolf 4250 Kopervik Henrik Ibsensveg 15, Arnøy, Harald 4260 Torvastad Storasundvegen 254, Ask, Knut Bjarne 4262 Avaldsnes Skeievegen 110, Austbø, Bård 4250 Kopervik Lyngvn. 17 A, Bråtå, Jakob 4250 Kopervik Stangelandsstølen 75, Damm, Astor 4265 Håvik Helgabergvn. 25, Eide, Hilmar M Torvastad Kveitevikvn. 49 Eike, Jostein 5541 Kolnes Hestfaret 2A Einarsen, Erlend 4262 Avaldsnes Olsagruvevegen 5,

8 Page 8 of 29 Eriksen, Per Bjørn 4265 Håvik Søralauvn. 23 Eriksen, Trygve 4250 Kopervik Granvn. 55, Espeset, Jostein 4260 Torvastad Tunvn. 2, Ferkingstad, John 4262 Avaldsnes Krokhaugvn. 33, Flotve, Ole Egil 4275 Sævelandsvik Sevlandvn. 42, Foldal, Hans 4250 Kopervik Per Sivlesvei 11, Garvik, Terje 4250 Kopervik Øvre Eidevn. 105, Grønås, Roald 4270 Åkrehamn Stongvn. 30 Hauge, Odd Kenneth 4262 Avaldsnes Visnesvegen 346, Haaland, Helge 5545 Vormedal Trevardevn. 18 Iversen, Ingleif 4250 Kopervik Bråtavn. 39, Karlsen, Einar 4276 Vedavågen Vestre Veaveg 291, Kolnes, Johannes 4260 Torvastad Gunnarshaugvn. 4, Kristensen, Knut O Torvastad Misjonsvn. 6, Krovik, Øyvind 4250 Kopervik Gofarnesvn. 17 Log, Torgrim 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 72 Magnussen, Bjørn 4274 Stol Malthusvegen 48, Martinsen, Alf Kåre 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 39, Mosbron, Gunnar 4270 Åkrehamn Mosbronvn. 9, Myge, Arne 4250 Kopervik Johan Larsensveg 25, Nilsen, Jarle 4270 Åkrehamn Bråledvn. 16

9 Page 9 of 29 Nilsen, Olav 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 65 Osland Thor 4250 Kopervik Liarlundvn. 21, Rovik, Øyvind, 5541 Kolnes Portabakken 13 c Røed, Ørjan 4275 Sævlandsvik Sevlandvn. 36 a Sandve, Knut E Sandve Sandve, Svein 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 64 Simonsen, Andreas Urrang 5542 Karmsund Lahammervn. 17, Stave, Ole Halvor 4280 Skudeneshavn Vardenvn. 11, Susort, Sven Åge 5546 Røyksund Spannavegen 805, Sævik, Nils Peter 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 60, Sørbø, Jan 4262 Avaldsnes Krokhaugvn, 8, Thomassen, Svein Helge 5541 Kolnes Skrevegen 153, Thormodsæter, Norvall 4270 Åkrehamn Årvollsknausen 13, Tjøsvold, Gunvar 4270 Åkrehamn Plassveien 4 Utvik, Kristian Hausken 4262 Avaldsnes Rehaugvn. 21, Vilhelmsen, Vidar 4275 Sævelandsvik Mannesvegen 242 Vårvik, Einar 4280 Skudeneshavn Salvebakkane 13, Wikre, Olav M Skudeneshavn Trodlaskarvegen 26, Øygarden, Leif Kåre 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 12, Ånensen, Hans Sigurd 4270 Åkrehamn Grunnvikvn. 5, TINGRETTEN - KVINNER Andersen, Randi G Vormedal Bjøllehaugvn. 22,

10 Page 10 of 29 Andreassen, Aud Marit 4270 Åkrehamn Jorundvn. 70, Andreassen, Ingeborg 4270 Åkrehamn Jorundvn. 69, Andreassen, Kristin 4250 Kopervik Liarfjell 62 Anglevik, Solveig 4280 Skudeneshavn Gamle Syreveg 18, Apeland, Kristin 4280 Skudeneshavn Øygardshaugen 110, Arnesen, Evelyn 4250 Kopervik Henrik Ibsensveg 15, Auestad, Gurine 4262 Avaldsnes Veldevegen 3, Aune, Turid 4250 Kopervik Skogvn. 13, Birkeland, Møyfrid Ferking 4280 Skudeneshavn Alterfjellet 34, Bjelland, Marit Synnøve 5542 Karmsund Djuvavn. 9, Bredahl, Tordis 4250 Kopervik Strangata 34, Brekkå, Kjellaug 4270 Åkrehamn Søre Langåkerveg 16, Broshaug, Magny 4276 Vedavågen Jovikvn. 68, Brun, Aslaug J Kvalavåg P.b. 25 Bråthen, Jorunn 4262 Avaldsnes Vågedalen 41, Dahl, Ragnhild 4276 Vedavågen Moldbakkane 4, Dahle, Ragnhild 4262 Avaldsnes Rosevn. 5, Dale, Sandra 4280 Skudeneshavn Lahammer 83, Damm, Hanne Line 4265 Håvik Helgabergvn. 25 Damm, Hild Kirsten 4265 Håvik Helgabergvn. 25, Damås, May Hellen 4276 Vedavågen Veamyr 88, Davidsen, Elin 4260 Torvastad

11 Page 11 of 29 Aunåvn. 16, Dybdahl, Turid Hult 4250 Kopervik Gofarnesvn. 36, Eike, Rita 5541 Kolnes Hestfaret 2 A, Egeland, Rigmor 4276 Vedavågen Skarsvegen 4, Ellingsen, Siv Janet 4280 Skudeneshavn Solvigvn. 34, Eng, Anne Sofie 4280 Skudeneshavn Nesavn. 52, Eng, Janne Kristine 4280 Skudeneshavn Søragadå 16, Eriksen, Sissel 4260 Torvastad Skjerpevn. 9, Eriksen, Sonja 4250 Kopervik Kapellvn, 53, Erland, Elsa L Avaldsnes Krokhaugvn. 5A, Espedal, Berte Matland 4262 Avaldsnes Søren Matlandsveg 14, Fagerland, May Doris 4270 Åkrrehamn Sandbakkane 21, Falnes, Merete Sund 4280 Skudeneshavn Nesjabryggå 13, Falnæs, Martha 4250 Kopervik Guletjødnvn. 67, Ferkingstad, Marcy 4274 Stol Søre Ferkingstadveg 136, Fiskaaen, Tove 5545 Vormedal Vormedalvn. 243, Fredriksen, Kari 4276 Vedavågen Østhusvegen 29, Frøynes, Solveig Alne 4250 Kopervik Ålavikvn. 9, Garred, Anna Kristin Ferking 4280 Skudeneshavn Selvåg 4, Gaupås, Rønnaug 4250 Kopervik Granvegen 35, Gilje, Åse Karin 4262 Avaldsnes Slåttåvegen 15, Gjerde, Hilde Riskjell 5545 Vormedal Skuggabergvn. 82,

12 Page 12 of 29 Gjermundsen, Evelyn 4276 Vedavågen Skutebergvegn 33, Gjestsen, Dagnor 4280 Skudeneshavn Stemvn. 2, Gressgård, Sølvi 4250 Kopervik Rusvikvn. 29, Grindhaug, Reidun Eikeland 4274 Stol Malthusvn. 3, Grindhaug, Liv Kristine 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 31, Gursli, Olaug 5542 Karmsund Hestmyrvn. 45, Gaard, Solfrid J. Steensnæs 4260 Torvastad Litlabjørgvn. 32, Hansen, Ingfrid 4250 Kopervik Kapellvn. 5, Hatlegjerde, Bjørg 4270 Åkrehamn Blåbærvn. 26, Hatteland, Siv Marie 4250 Kopervik Åsebøvn. 38, Hauge, Margit 4262 Avaldsnes Fjedlavn. 19, Haugen, Heidi Munkejord 4270 Åkrehamn Søre Ådlansdv. 100, Haugland, Anne Grete 4272 Sandve Vikra, Heimtun, Berit 5542 Karmsund Vormedalvn. 156, Helgesen, Anne Marit 4250 Kopervik Ytralandvn. 43, Henriksen, Gerd 4250 Kopervik Brakevn. 13, Holgersen, Hildfrid 4276 Vedavågen Nesvn. 73 Holmøy, Kari Myrå 4270 Åkrehamn Stovevn. 9, Holst, Tove 5545 Vormedal Bjøllehaugvn. 46, Hovda, Anne Bjørg 4260 Torvastad Huldervn. 23, Hovden, Karin 4270 Åkrehamn Nordre Liknesvei 49, Hystad, Anne Elise 4250 Kopervik

13 Page 13 of 29 Stølen 29, Haavik, Martha 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 34 Jacobsen, Aud Irene Jensen 4250 Kopervik Lyngvn. 7, Jakobsen, Astrid 4270 Åkrehamn Nordre Liknesveg 5, Jakobsen, Brit Karin 4262 Avaldsnes Munkhaugvn. 11, Jensen, Dagny 4250 Kopervik Roald Amundsensgt. 24 A, Jensen, Eva 4280 Skudeneshavn Vardenvn. 19, Johannesen, Aud Sissel 4270 Åkrehamn Medhaugvn. 34, Johannessen, Monica H Åkrehamn Smalavegen 21, Johnsen, Anna 5541 Kolnes Skrevegen 173, Jørgensen, Margrete Bø 4250 Kopervik Varden 11, Jøsang, Berit 4250 Kopervik Brakevn. 37, Kamsvåg, Britt 4250 Kopervik Favnamyrvn. 20, Karlsen, Anne Lise 4276 Vedavågen Østhusvegen 80, Koch, Åshild Meling 4250 Kopervik Guletjødnvn. 2, Kolstø, Lena S Håvik Kolstøvegen 40, Krogsæter, Elin 5546 Røyksund Røyksundvn. 1, Kvalavåg, Kjellfrid 4264 Kvalavåg Kvalavågvn. 489 Kvale, Solfrid 4276 Vedavågen Skarvedne 51 A Kvalevaag, Eva Britt K Kvalavåg Kalstøvegen 32, Kvalevåg, Lovise 4264 Kvalavåg Kvalavågvn. 545 Kvaløy, Tove 4260 Torvastad Torvastadvegen 379,

14 Page 14 of 29 Kvilhaug, Anne Grethe 4250 Kopervik Gofarnesvn. 9, Kvilhaug, Astrid 4265 Håvik Helgabergvn. 12, Kvilhaug, Berit Toskedal 4274 Stol Skjerpevn. 20, Kvilhaugsvik, Monika 4250 Kopervik Lensmannsvn. 6 Kvinnesland, Reidun 4280 Skudeneshavn Dale, Kvaalen, Hege 4262 Avaldsnes Teigedalen 11, Kårhus, Margaret 5545 Vormedal Trevardevn. 16 A, Larsen, Torbjørg K Kopervik Fleslandvn. 48, Langåker, Anne Marit J Åkrehamn Løkjenvn. 6, Liestøl, Ellen Vaage 4262 Avaldsnes Kleivavn. 17, Lund, Mary Ann 4270 Åkrehamn Oddemyrvn. 41, Lundenes, Kristin F Avaldsnes Prestanesbakken 9, Løwehr, Aud Marit Utseth 4250 Kopervik Alex. Kiellandsveg 7, Mannes, Liv Hundvin 4275 Sævalndsvik Måkavn. 7 Melhus, Berit 4272 Sandve Kirkeleite, Monsen, Judith 4270 Åkrehamn Grusvn. 14, Mosaker, Astrid Lykke 4276 Vedavågen Nesvn. 111, Mæhle, Hege 4270 Åkrehamn Oddemyrvn. 39, Maartmann, Kristin 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 3 Nes, Kirsti 5541 Kolnes Dølevn. 45, Nes, Vigdis B Stol Nes,

15 Page 15 of 29 Netland, Bodil Schjelderup 4262 Avaldsnes Fiolvn. 5, Nilsen, Aase Lindøe 4262 Avaldsnes Vågevegen 15, Nilsen, Kari Hauge 4250 Kopervik Asaldalvn. 6, Nilsen, Sissel 4250 Kopervik Guletjødnvn. 55, Nordbø, Aase 4260 Torvastad Nordbøvn. 15, Nordbø, Ingunn Damås 4272 Sandve Vajervn. 36, Nornes, Marit 4270 Åkrehamn Tjøsvollvn. 36, Nornes, Torborg 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 105, Ognøy, Ingunn 4250 Kopervik Nornesvn. 43, Olsen, Gunvor R Avaldsnes Buvikvn. 16, Olsen, Hild Jorun 4250 Kopervik Granvn. 9 Olsen, Randi Sæther 5545 Vormedal Sjøvn. 6, Olsen, Solfrid 4270 Åkrehamn Vikingv. 11, Opsal, Odny 4280 Skudeneshavn Osmundsen, Oddbjørg 5542 Karmsund Moksheimstien 1, Paulsen, Sissel 4270 Åkrehamn Stølavegen 37, Pedersen, Bjørg 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 37, Pettersen, Turid Marit 4265 Håvik Kolstøvarden 3, Reiersen, Kristine Vinje 4280 Skudeneshavn Vinjevn. 7, Risdal, Randi M Skudeneshavn Risdal Nedre, Rovik, Eli Melkevik 5541 Kolnes Skrevegen 151, Rovik, Gunn Elin Vikse 5541 Kolnes Portabakken 13 C,

16 Page 16 of 29 Rørvik, Halldis Hult 4250 Kopervik Severin Larsensveg 9, Saltvik, Hildborg F Kopervik Skogvn. 15, Samuelsen, Mona 4262 Avaldsnes Slåttåvn. 17, Sandhåland, Hildbjørg 4272 Sandve Sandhåland, Sandhåland, Judith 4274 Stol Mjåvatnvn. 21, Sandslett, Heidi 4280 Skudeneshavn Kvednavn. 9, Sele, Nancy S Åkrehamn Oddemyrvn. 22 Simonsen, Aase 4250 Kopervik Nornesvn. 54, Simonsen, Grethe 4270 Åkrehamn Grasvn. 16 Sjølund, Elisabeth 4280 Skudeneshavn Bøkevn. 8, Skoge, Ingeborg 5542 Karmsund Lahammervn. 40, Skogland, Margareth 5542 Karmsund Lahammervn. 16, Skorpe, Gerd Marie 4276 Vedavågen Nesvegen 134, Skår, Hildur 4250 Kopervik Fleslandvn. 69, Storesund, Signy 4260 Torvastad Stølsvn. 20, Stornes, Eli 4250 Kopervik Ytrelandsvegen 49, Susort, Janet 4272 Sandve Fyrvn. 4, Svendsen, Gunn Løvli 4280 Skudeneshavn Kvednavegen 1, Svendsen, Oddrun 4272 Sandve Haga, Sørbø, Hjørdis 4262 Avaldsnes Visnesvegen 35, Sørensen, Inger Elise 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 43,

17 Page 17 of 29 Thomassen, Liv Marit 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 39, Thorsen, Frøydis 4280 Skudeneshavn Hålandsdalen 76, Tjøsvoll, Aud Norunn 4276 Vedavågen Munkajordvegen 50, Tjøsvold, Kari Elin 4270 Åkrehamn Vestre Karmøyveg 365 Torbjørnsen, Eldbjørg 4250 Kopervik Rusnesvegen 27, Torgersen, Siv Mette 4265 Håvik Helgabergvn. 29 Toskedal, Gina Elise Ørn 4250 Kopervik Granvegen 64, Totland, Reidun 5542 Karmsund Vormedalvn. 102, Tveit, Gerd 4275 Sævelandsvik Tveitholmvegen 1, Tønnesen, Borghild 4270 Åkrehamn Liknes Nedre, Utbjo, Inger Karin 4250 Kopervik Ålavikvn. 28, Utne, Marta 4262 Avaldsnes Teigedalen 22, Utvik, Margrethe 4262 Avaldsnes Rehaugvn. 21, Valentinsen, Siv Dorthea 4250 Kopervik Veiteborbakken 12, Valhammer, Brit Turid 4280 Skudeneshavn Postvn. 29, Ve, Astrid Kirsten 4265 Håvik Vorråvegen 46, Vea, Svanhild 4276 Vedavågen Vea Sjoarveg 9, Vea, Tove Helland 4276 Vedavågen Austre Veaveg 129, Vedøy, Marit 4250 Kopervik Johan Larsensveg 11, Vierdal, Reidun 5542 Karmsund Sveivamyrvn. 50, Vika, Tone R Karmsund Vormedalvn. 68, Vikingstad, Evy 4260 Torvastad

18 Page 18 of 29 Vikingstadvn. 68, Vikingstad, Gerd 4260 Torvastad Kyrkjevn. 50, Vikre, Aud 4280 Skudeneshavn Nessagadå 25, Wikre, May 4280 Skudeneshavn Trodlaskarvegen 26, Øygarden, Anne Grethe 4270 Åkrehamn Treskovegen 18, Øygarden, Inger Elise 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 12, Ådland, Berit 4274 Stol Stavavegen 112, Ådland, Randi Wisnæs 4270 Åkrehamn Tostemvn. 37 Ånensen, Mirijam 4275 Sævelandsvik Vipevn. 10 TINGRETTEN MENN Aamelfot, Svein Helge 5545 Vormedal Karinaåsen 53, Aarhus, Dag Inge 4270 Åkrehamn Grasvn. 41 c, Aase, Einar 4260 Torvastad Misjonsveien 10, Alsaker, Roald 4276 Vedavågen Nesvn. 44, Andersen, Arne 4250 Kopervik Ålavikvn. 32, Andersen, Svein H Vormedal Varden 4, Andreassen, Rolf 4262 Avaldsnes Møllevegen 102, Aspelund, Harald 4275 Sævelandsvik Naravn. 40, Austrheim, Svein Inge, 5541 Kolnes Hestfaret 86, Bakkevig, Arne 5542 Karmsund Bakkevn. 3 C, Bedringaas, Jakob 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 11, Bjelland, Jon A Kopervik Søregt. 11, Bjering, Reidar 4280 Skudeneshavn

19 Page 19 of 29 Almannamyrvn. 37, Bowitz-Øygarden, Nils 4262 Avaldsnes Øygarden, Brattgjerd, Trond 4276 Vedavågen Stølshaugvn. 15, Brekkå, Svein 4276 Vedavågen Østhusvn. 64, Bø, Tor Jan 4260 Torvastad Øvrabøvegen 22, Bårdsen, Per Jostein 4262 Avaldsnes Rødkleivvn. 21, Bårdsen, Øyvind 4275 Sævelandsvik Vestre Veaveg 50, Dahl, Ingvald Frøyland 5546 Røyksund Mykjåvn. 18, Dahle, Paul K Avaldsnes Rosevn. 5, Dahle, Odd Henry 4265 Håvik Søralauvn. 3, Dale, Jan Olav 4280 Skudeneshavn Kirkeveien 19, Danielsen, Arthur 4250 Kopervik Bråtavn. 54, Djønne, Eivind 4250 Kopervik Kalvatrevegen 139, Dybvik, Helmuth 4260 Torvastad Dalstrevn. 25, Eidsvåg, Andreas 5546 Røyksund Røyksundvn. 19, Eike, Birger 4280 Skudeneshavn Syrevågvn. 21, Eikemo, Johnny 4250 Kopervik Roald Amundsensgt. 24 A, Elde, Bernt 4265 Håvik Treshaugvn. 10, Ellingsen, Jan Magne 4272 Sandve Eng, Jan Roar 4280 Skudeneshavn Nesavegen 38, Eriksen, Per Inge 4270 Åkrehamn Årvollknausen 4, Eriksen, Yngve 4270 Åkrehamn Mussdalvn. 6, Eriksson, Odd Erik 4275 Sævelandsvik

20 Page 20 of 29 Mannesmarka 6, Fagerland, Sten Terje 4270 Åkrehamn Stølavegen 29, Ferkingstad, Johan 4274 Stol Søre Ferkingstadveg 6, Fjeldkårstad, Eirik 4250 Kopervik Klossteinvn. 18, Fjell, Johan Gerhard 4272 Sandve Friestad, Terje 4280 Skudeneshavn Hovdestad, Fyllingsnes, Rolf Inge 4250 Kopervik Nygårdsvn. 29, Færøvik, Herman 4270 Åkrehamn Snorrevn. 16, Gabrielsen, Knut 4250 Kopervik Guletjødnvn. 86, Gabrielsen, Knut Magne 4250 Kopervik Torvvikvn. 3, Grutle, Bjart 4260 Torvastad Storasundvn. 217, Grønningen, Tor Asle 4260 Torvastad Kyrkjevn. 103, Grønås, Roald 4270 Åkrehamn Stongvn. 30, Gudmundsen, Georg 5542 Karmsund Vormedalsvn. 65, Gulliksen, Jan Helge 4280 Skudeneshavn Vinjevegen 25, Hansen, Odd Magne 4250 Kopervik Nygårdvn. 23, Haaland, Sten Jarle 4250 Kopervik Liarfjell 4, Haga, Lars Geir 4272 Sandve Haga, Hagen, Jostein 4260 Torvastad Leirvn. 42, Hagland, Trygve 4265 Håvik Søralauvn. 21, Halvorsen, Tor Arthur 4250 Kopervik Østremlia 30, Hansen, Alf Kristian 5541 Kolnes Torvmyrv. 6, Hatløy, Kåre jr Vedavågen

21 Page 21 of 29 Veamyr 69, Haukås, Odd 4250 Kopervik Breidablikkvn. 17, Hausken, Christen 4260 Torvastad Landanesvn. 60, Heimtun, Rune 4265 Håvik Karmøyvn. 566, Helgesen, Per 4250 Kopervik Skogvn. 17, Henriksen, Reidar 4250 Kopervik Brakevn. 13, Hereid, Didrik 4276 Vedavågen Østhusneset 66, Holvik, John 4280 Skudeneshavn Moldgrovn. 1, Hovden, Nils 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 160, Husebø, Mandius 4270 Åkrehamn Solåsvn. 7, Håland, Tor Odd 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 297, Ihle, Øistein 5542 Karmsund Austbøvn. 82, Ingvaldsen, Odd Kjell 5545 Vormedal Karinaåsen 33, Jakobsen, John 4280 Skudeneshavn Grødheimvn. 31, Jakobsen, John 5546 Røyksund Mykjåvn. 61, Jakobsen, Tor Reidar 4250 Kopervik Høgestølvn. 12, Jansen, John M Avaldsnes Visnesvn. 359, Jensen, Henry Høyer 4280 Skudeneshavn Vik, Jensen, Oddvar T Kopervik Lyngvn. 50, Johannessen, Bjørn Kenneth 4270 Åkrehamn Smalavegen 21, Johannessen, John Marthon 4270 Åkrehamn Sandavn. 71, Jørgensen, John 5545 Vormedal Varden 11,

22 Page 22 of 29 Jøsang, Ingolf 4250 Kopervik Brakevn. 37, Kaldheim, Egil 4265 Håvik Smidjebergvn. 25, Kaldheim, Norvald 4265 Håvik Rygjehaugvn. 12, Karlsen, Einar 4276 Vedavågen Vestre Veaveg 291, Karstensen, Thor 4274 Stol Malthusvn. 40, Kirkhus, Karl Magnus 5541 Kolnes Portabakken 19, Kjetland, Geir 5542 Karmsund Vormedalvn. 94 B, Kjetland, Sven 5546 Røyksund Spannavn. 685, Kleppa, Ottar 4262 Avaldsnes Kong Augvalds veg 24, Klæhaug, Henry 4270 Åkrehamn Åkravn. 206, Knudsen, Jan Helge 4280 Skudeneshavn Vardenvn. 41, Knutsen, Karl Arne 4270 Åkrehamn Jorundvn. 9, Kristiansen, Rune 4250 Kopervik Austre Karmøy veg 299, Kvale, Einar Schultz 4276 Vedavågen Skarvedne 51 A, Kvilhaug, Lars Bråtå 4250 Kopervik Stangelandsstølen 119, Kvilhaug, Ole Damm 4265 Håvik Helgabergvn. 6, Kvilhaug, Simon 4265 Håvik Helgabergvn. 12, Kvilhaug, Teis 4276 Vedavågen Nesvegen 49, Langelandsvik, Bård Helge 4270 Åkrehamn Grunnvikjå 5, Langelandsvik, Harry 4250 Kopervik Kalvatrevn. 52, Langåker, Andreas 4274 Stol Langåkergarden 5, Leirvåg, Ole 5546 Røyksund

23 Page 23 of 29 Leirvågvn. 76, Leirvåg, Terje 5546 Røyksund Leirevågvn. 40, Lindeflaten, Lars 4270 Åkrehamn Storhaugvn. 17, Mannes, Kjell Magnar 4250 Kopervik Brakevn. 43, Martinsen, Sten Roar 4250 Kopervik Skogv. 6, Medhaug, Jan Birger 4270 Åkrehamn Plassvn. 15, Medhaug, Sigve 4270 Åkrehamn Vestre Karmøyveg 373 Melhus, Harald 4280 Skudeneshavn Almannamyrvn. 2, Moen, Kjell Gunnar 4264 Kvalavåg Kalstøvn. 64, Mosaker, Tor Kjell 4276 Vedavågen Nesvn. 111, Nielsen, Magne Eirik 4250 Kopervik Fridtjof Nansensvei 70, Nielsen, Trygve 4270 Åkrehamn Falkenhaugvn. 2, Nilsen, Einar Røthing 4280 Skudeneshavn Havnafjellet 19, Nilsen, Jakob 4270 Åkrehamn Tostemvn. 51, Nordberg, Rainer 4280 Skudeneshavn Trodlaskarvegen 10, Nornes, Birger 4280 Skudeneshavn Solvigvn. 13, Næss, Rune 4280 Skudeneshavn Hålandsdalen 5, Nøkling, Olav 4250 Kopervik Furuvn. 3, Ognøy, Halvor 4250 Kopervik Nornesvn. 43, Olsen, Odd I Vedavågen Nesvn. 15, Paulsen, Oddmund 4270 Åkrehamn Stølavn. 37, Pedersen, Chris Andre 5542 Karmsund Stendervn. 33,

24 Page 24 of 29 Pedersen, Ivar 4250 Kopervik Midtstokke, Pedersen, Karl 4270 Åkrehamn Snartabergvn. 37, Pedersen, Magnus 4276 Vedavågen Skarsvn. 42, Rasmussen, Hans 4275 Sævelandsvik Sevlandvn. 77, Rasmussen, Ole Willy 5542 Karmsund Spannhelgelandsvegen 85, Reitan, Sverre Utne 4260 Torvastad Ferjevn. 2, Revheim, Helge 4250 Kopervik Klossteinvn. 32, Ringdal, Kjell 4270 Åkrehamn Jorundvn. 1, Røed, Ørjan 4275 Sævelandsvik Sevlandsvn. 36 A, Saltvik, Jan 4250 Kopervik Skogvn. 15, Samdal, Ove 4270 Åkrehamn Årvollknausen 29, Sandhåland, Hein 4276 Vedavågen Beitevn. 12, Sandhåland. Leiv Egil 4270 Åkrehamn Rindavegen 57, Sandslet, Audun 4280 Skudeneshavn Hålandsdalen 17, Sandslett, Dag Magne 4280 Skudeneshavn Kvednavn. 9, Sandslett, Rolf B Skudeneshavn Vektarvn. 15, Sandvik, Gaut Arne 5546 Røyksund Spannavegen 675, Saure, Torkel L Avaldsnes Slåttåvn. 22, Simonsen, Geir 4280 Skudeneshavn Vardenvn. 5, Simonsen, Roy 4250 Kopervik Granvn. 30, Sjøen, David 4270 Åkrehamn Stølavn. 36, Sjøen, Hallgeir 4276 Vedavågen

25 Page 25 of 29 Skarsvegen 23, Sjøen, Karl Magnus 4270 Åkrehamn Sjøensvn. 31, Skeie, Arne 4250 Kopervik Nygårdsvn. 32, Skorpe, Oddvar 4276 Vedavågen Kyrkjegardsvn. 50, Sommerfeldt, Atle 4280 Skudeneshavn Smedhaugvn. 23, Stakkestad, Sven 4250 Kopervik Brakevn. 51, Stangeland, Johnny 4276 Vedavågen Urvegen 31, Stava, Kjell 4276 Vedavågen Kyrkjegardsvn. 23, Storesund, Jostein 4260 Torvastad Trondsvågen 8, Sveinall, Kåre 4270 Åkrehamn Medhaugvn. 31, Svendsen, Rolf 5548 Feøy Svensen, David 4250 Kopervik Øygardvn. 17, Sævereide, Ketil Emil 5545 Vormedal Skarhaugvn. 10, Sørvik, Lars 4270 Åkrehamn Hedleskarvn. 8, Tjelle, Sigbjørn 5545 Vormedal Skuggabergvn. 78, Torbjørnsen, Torstein 4250 Kopervik Rusnesvn. 27, Torvestad, Jon M Torvestad Bjørgevn. 130, Torvestad, Kristian 4276 Vedavågen Østhusneset 62, Toskedal, Arvid 4280 Skudeneshavn Skolefjellet 3, Toskedal, Geir S Kopervik Granvn. 64, Troe, Hein Erik 4270 Åkrehamn Porshaugvn. 11, Tveit, Malvin 4275 Sævelandsvik

26 Page 26 of 29 Tveitholmvn. 15, Tørresdal, Jon 4250 Kopervik Gulemyrvn. 10, Urvik, Odd Atle 4262 Avaldsnes Monsahaugvn. 12, Utvik, Trygve 4260 Torvastad Haugevn. 125, Valentinsen, Charles 4250 Kopervik Austre Karmøyveg 319, Valentinsen, Steinar 4250 Kopervik Åsebøvn. 45, Valhammer, Jan E Skudeneshavn Postvn. 29, Valstad, Geir Ove 4270 Åkrehamn Sandavn. 74, Vedøy, Kjell Arvid 4250 Kopervik Skogvn. 12, Vikingstad, Arne 5541 Kolnes Eikelia 30, Vikingstad, Magne M Torvastad Vikingstadvn. 45, Vikingstad, Ragnar 4260 Torvastad Kyrkjevn. 66, Vikshåland, Otto 5542 Karmsund Moksheimåsen 79, Wisnæs, Trond 4270 Åkrehamn Myrdalvn. 10, Ytreland, Einar 4250 Kopervik Ytralandvn. 36, Ytreland, Olav 4250 Kopervik Ytrelandvn. 63, Østevik, Ole Georg 4265 Håvik Liarvegen 26, Østvik, Harald 4250 Kopervik Hovedgt. 44, Saknr. 0007/04 FYLKESDELPLAN FOR HAUGALANDET Behandling: Kjell Arvid Svendsen foreslo at saken utsettes til formannskapsmøtet Svendsens forslag enstemmig vedtatt.

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 67/07 06/1683 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 67/07 06/1683 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2007 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Konstituerende møte i kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.07 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2008 Tid : Kl. 18.00 19.30 Funksjon Navn Parti Medlem Thorsen Bente Frp Medlem Rovik Eli M. Frp Medlem Endresen Einar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid : Kl. 16.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid : Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Geir Ove Valstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen, Einar Endresen. Leif Malvin Knutsen, Geir Ove Valstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kjell Arvid Svendsen, Einar Endresen. Leif Malvin Knutsen, Geir Ove Valstad Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.11.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Arvid Svendsen, Einar Endresen

Detaljer

Kommunestyrets protokoll

Kommunestyrets protokoll Page 1 of 13 Kommunestyrets protokoll 28.10.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEPROTOKOLLl Konstituerende møte i kommunestyret Møtedato: 28.10.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45 Forfall:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet

Formannskapets møteprotokoll Karmøy kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 23.08.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 23.08.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 20.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 20.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.05.2011 Tid : Kl. 18.00 ca 20.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FRP Forfall Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Bøtoppen Møtedato: 25.10.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kåre Bakkevold

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 17.02.04

Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Page 1 of 91 Kommunestyrets sakliste 17.02.04 Karmøy kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.04Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV:

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: Omsetning av eiendommer i Tysvær og Bokn Tysvær kommune Andel av Våg 42 (Gnr 111, bnr 37) er overdradd til Tor Braut og Borghild Ann Lea (01.09.2016) Høievegen 888 (Gnr

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.06.2013 Tid : Kl. 18.00 - ca 21.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim

Detaljer

Medlemsliste sortert etter brygge og plass Førre Båtforening

Medlemsliste sortert etter brygge og plass Førre Båtforening 1 0001 0,00 10001 Frøland, Torbjørn 52 773 007 959 89 824 A 1 0002 0,00 10195 Klingsheim, Frank Willi 52770084 93050204 A 1 0003 0,00 10003 Fjelle, Øyvind 52 77 39 16 917 86 707 A 1 0004 0,00 10004 Bjørkheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.05.2010 Tid : Kl. 16.00 18.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Forfall Medlem Endresen Einar

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 19.10.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 19.10.05 Page 1 of 5 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 19.10.05 Karmøy kommune Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.05Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 45 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Didrik Ferkingstad, Bente Thorsen, Geir Ove Valstad,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN SAKSPROTOKOLL - VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2017-2020 Formannskapet behandlet saken den 18.04.2016, saksnr. 56/16 Behandling: Ordfører fremmet forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.05 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: 10 Forfall: Geir Allan Stava Varamedlemmer: - Leif M. Knutsen møtte

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE - TINGRETTEN, LAGMANNSRETTEN, JORDSKIFTERETTEN PERIODEN Formannskapet behandlet saken den , saksnr.

VALG AV MEDDOMMERE - TINGRETTEN, LAGMANNSRETTEN, JORDSKIFTERETTEN PERIODEN Formannskapet behandlet saken den , saksnr. VALG AV MEDDOMMERE - TINGRETTEN, LAGMANNSRETTEN, JORDSKIFTERETTEN PERIODEN 2013-2016 Formannskapet behandlet saken den 21.05.2012, saksnr. 50/12 Behandling: Fungerende ordfører fremmet på vegen av FrP,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Kristeleg Folkeparti 1 Håkon Helgøy 1947 Helgøy 2 Jonatan Bjørkeland 1997 Fister 3 Ståle Halsne 1974 Hjelmeland 4 Anne Norunn Helgøy 1980 Helgøy 5 Gøril Gilje Helgøy 1980 Helgøy 6 Øyvind

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.09.2013 Tid : Kl. 18.00-20.50 Funksjon Navn Parti Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Gaard Tor Kristian

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 28.10.03

Kommunestyrets sakliste 28.10.03 Page 1 of 11 Kommunestyrets sakliste 28.10.03 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Konstituerende møte i kommunestyret Kommunestyresalen Møtedato: 28.10.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 13:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Therese Hardeland Etne 41 47 42 83 213 0,- Gave 1. Heidi Anita Holmqvist Karmøy 46 49 48 93 236 0,- Gave 1. Marius Johannessen Karmøy 34 43 39 80 196 0,- Gave 1. Thomas Lien

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1879 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 30.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 18.05.2015 Forslag til vedtak: Valgstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11 KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.02.2010 Tid : Kl. 18.00 21.45 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

JENTER. Haugesund Sparebank Cup. Sammenlagt 2016 ST. 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 POENG PLASS

JENTER. Haugesund Sparebank Cup. Sammenlagt 2016 ST. 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 POENG PLASS Haugesund Sparebank Cup Sammenlagt 2016 JENTER SPRINT TYRVING- ST. 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 POENG PLASS 1 Østnor Sara HIL 862 897 1759 2 Baustad Margrete Jørgensen HIL 846 848 1694 3 Bakkevig Bjordal Jorunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.09.2011 Tid : Kl. 18.00 19.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FRP Forfall Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.08.2008 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem

Detaljer

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 001/04-006/04 Dato: 20.02.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00.10:30 Følgende medlemmer møtte: Arne D Isaksen, Marie

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 03.11.2015 Tid : Kl. 19.30 21.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Valentinsen Kjell Arne KRF Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.06.2008 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem Endresen Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Sakliste godkjent med tilleggssak 139/04 "Salg av industrianlegg Husøy Bygg A". Eventuelt ble sak 143/04.

Møteprotokoll. Formannskapet. Sakliste godkjent med tilleggssak 139/04 Salg av industrianlegg Husøy Bygg A. Eventuelt ble sak 143/04. Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 27.09.04 Karmøy kommune Side 5 av 6 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.09.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 11.02.03

Kommunestyrets protokoll 11.02.03 Page 1 of 5 Kommunestyrets protokoll 11.02.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.02.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Nye kurs barnehage DATO STED.

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Nye kurs barnehage DATO STED. Deltakerliste KURS Nye kurs barnehage DATO 26.01.2016 STED INSTRUKTøRER - Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Aina Nærland aina.nerland@stavanger.k o Anette Grimstad Hafredal anette.grimstad.hafredal@

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmannen Sissel

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 19.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 19. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.11.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL

RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL RESULTATLISTE 1.MAI-LØPET 1979 ÅHEIM IL MENN SENIOR: KL. A: 1. Per Johan Sandbakk, Ørsta 10.01 2. Arild Bjørdal, Ørsta 10.02 KL. B: 1. Jostein Vartdal, Hødd 10.07 2. Øystein Johansen, Hareid 10.18 3. Ole

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Bogsdalen. Resultatliste

Bogsdalen. Resultatliste 07.05.207 BÅpen Kjetil Torgersen Egersund OK 79 20:39 2 Jane M Helland Egersund OK 8 23:28 02:49 3 Olav Helland Egersund OK 78 26:06 05:27 4 Team Horpestad Horpestad Egersund OK 83 33:2 2:33 5 Arild Svihus

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: 22.04.2009 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 09:00 15:55 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen FO Medlem Espen

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer