Offentlig journal Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 18.11.2013-22.11.2013"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: / U Datert: Arkiv: K46 Saksans: UTVIKLING/ESK Til: Sigurd Holtan Sak: Adgang til jakt Nord Helle skog Dok: Spørsmål angående viltloven 37 og 38 Lnr: 1389/ Forrige lnr: / / U Datert: Arkiv: K46 Saksans: UTVIKLING/ESK Til: Sigurd Holtan Sak: Adgang til jakt Nord Helle skog Dok: Klage på godkjenning av bestandsplan for elg, hjort, rådyr og bever i Rollag kommune for perioden Lnr: 3562/ Forrige lnr: / / U Datert: Arkiv: 243 Saksans: SENTRALADM/ÅST Til: Buskerud Fylkeskommune Sak: Spillemidler 2012 og - Rollagshallen Dok: Utbetaling av midler til idrettsanlegg - Idrettssholen Numedal folkehøgskole - Rollagshallen Lnr: 3763/ Forrige lnr: /2274 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Cresel Ann Vincoy Lnr: 3765/ Forrige lnr: /3728

2 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Dino Hadzibegovic Lnr: 3766/ Forrige lnr: /3765 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Anne Arnesen Dok: Søknad % miljøarbeiderstilling i pleie og omsorg høst Lnr: 3767/ Forrige lnr: /3766 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Deverlie Lat Lnr: 3768/ Forrige lnr: /3767 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Svjetlana Simic Lnr: 3770/ Forrige lnr: /3768 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Agneza Maric

3 Dok: Søknad - hjelpepleierstillinger i pleie og omsorg høst Lnr: 3772/ Forrige lnr: /3770 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Irene Mae Rico Lnr: 3773/ Forrige lnr: /3772 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Danka Vitorovic Lnr: 3774/ Forrige lnr: /3773 / I Datert: Arkiv: 411 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Anne Arnesen Sak: Personalkonsulent/rådgiver, kulturkonsulent og sekretær i fellestjenesten Dok: Søknad - kulturkonsulent i fellestjenesten Lnr: 3775/ Forrige lnr: /3762 / I Datert: Arkiv: 411 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Kjersti Blyverket Sak: Personalkonsulent/rådgiver, kulturkonsulent og sekretær i fellestjenesten Dok: Søknad - sekretær i fellestjenesten Lnr: 3776/ Forrige lnr: /3775

4 / I Datert: Arkiv: K01 Saksans: UTVIKLING/ESK Fra: USS Sak: Forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Dok: Alle søknadskommuner får være med på motorferdselforsøk Lnr: 3779/ Forrige lnr: /2873 / I Datert: Arkiv: 29/2/8/0 Saksans: TEKNISK/TANJAGB Fra: Anleggsplan AS Sak: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - utslipp fra hytte - 29/2/8/0 - Weum Dok: Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett - utslipp fra hytte - 29/2/8/0 - Weum Lnr: 3780/ Forrige lnr: / I Datert: Arkiv: 24/2/0/0 Saksans: TEKNISK/TANJAGB Fra: Anleggsplan AS Sak: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - våningshus og driftsbygninger - 24/2/0/0 - Fossen Dok: Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett - utslipp fra våningshus - 24/2/0/0 - /BervenFossen Lnr: 3781/ Forrige lnr: /2410 / I Datert: Arkiv: L12 Saksans: TEKNISK/TANJAGB Fra: Statens vegvesen, region Sør Sak: Fv. 40 Dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal Dok: Etterlyser svar ang regulering av tiltaket utskrifting av Munke bru Lnr: 3801/ Forrige lnr: /3800 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Vladimir Lazovic

5 Lnr: 3813/ Forrige lnr: /3812 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Kirstie Anne Rose A. Ruiz Dok: Søknad - helsefagarbeiderstillinger i pleie og omsorg høst Lnr: 3814/ Forrige lnr: /3813 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Josef Cabual Dok: Søknad - helsefagarbeider/hjelpeplierstillinger i pleie og omsorg høst Lnr: 3815/ Forrige lnr: /3814 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Sofija Karic Mitrovic Dok: Søknad - helsefagarbeiderstillinger i pleie og omsorg høst Lnr: 3816/ Forrige lnr: / / I Datert: Arkiv: 27/106/0/0 Saksans: UTVIKLING/KLA Fra: Kjetil Nilsen Sak: Eiendomsskatt - klage Dok: Info vedr. omtaksering - eiendomsskatt - 27/106/0/0

6 Lnr: 3822/ Forrige lnr: 2010/326 / I Datert: Arkiv: K25 Saksans: TEKNISK/GOT Fra: Ingthor Sveinsson Sak: Klage på støy fra Bakke kraftstasjon Dok: Klage på støy fra Bakke kraftstasjon Lnr: 3823/ Forrige lnr: / I Datert: Arkiv: 033 Saksans: TEKNISK/GOT Fra: Brønnøysundregistrene Sak: Valg av styre - Rollag boligstiftelse Dok: Div. dokumenter - valg av styre - Rollag boligstiftelse Lnr: 3824/ Forrige lnr: / / I Datert: Arkiv: K46 Saksans: UTVIKLING/ESK Fra: Sigurd Holtan Sak: Adgang til jakt Nord Helle skog Dok: Klage på godkjenning av bestandsplan for elg i Rollag kommune for perioden Lnr: 3826/ Forrige lnr: /3562 / I Datert: Arkiv: M00 Saksans: TEKNISK/ARILDV Fra: Rollag Elverk Sak: Kontroll av elektriske anlegg Dok: Rapport fra kontroll av elektriske anlegg - Vegglil skole Lnr: 3827/ Forrige lnr: /3593 / I Datert: Arkiv: M00 Saksans: TEKNISK/ARILDV Fra: Rollag Elverk

7 Sak: Kontroll av elektriske anlegg Dok: Rapport fra kontroll av elektriske anlegg - Veggli samfunsshus Lnr: 3828/ Forrige lnr: /3827 / U Datert: Arkiv: 026 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Kongsbergregionen c/o Kongsberg kommune Sak: Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Dok: Etablering av IKT driftssamarbeid i Kongsbergregionen Lnr: 3829/ Forrige lnr: / / U Datert: Arkiv: L81 Saksans: TEKNISK/GOT Til: Enhetsleder Plan og utvikling Sak: Priser på kommunale boligtomter Dok: Priser på kommunale boligtomter Lnr: 3831/ Forrige lnr: / / U Datert: Arkiv: 614 Saksans: TEKNISK/GOT Til: Husbanken Sak: Rehabilitering/tilbygg Veggli og Rollag skole Dok: Søknad om rentekompensasjon - Veggli samfunnshus Lnr: 3832/ Forrige lnr: 2008/ / U Datert: Arkiv: 233 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Haldis Prestmoen Sak: Ekstraordinære omstillingsutfordringer i Rollag kommune Dok: Omstilling og nyskapning i Rollag - nytt medlem i omstillingsstyret Lnr: 3835/ Forrige lnr: /3504

8 2012/ U Datert: Arkiv: 69/4/0/0 Saksans: TEKNISK/TANJAGB Til: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Deling av grunneiendom - 69/4/0/0 Dok: Oppsummering - deling av grunneiendom - 69/4/0/0 Lnr: 3843/ Forrige lnr: /3312 / I Datert: Arkiv: Q13 Saksans: TEKNISK/GOT Fra: Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Sak: Flomtiltak på strekninger på Fv. 107, Fv 40 - Stærnes - Nordre Traaen i Rollag Dok: Kulturminneregistrering - flomtiltak på strekninger på Fv. 107 Nordre Traaen i Rollag Lnr: 3844/ Forrige lnr: /3140 / I Datert: Arkiv: 026 Saksans: RÅD/HANSHT Fra: Kongsberg kommune Sak: Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Dok: Vedtak i Kongsberg kommune - permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Lnr: 3845/ Forrige lnr: /3829 / I Datert: Arkiv: 026 Saksans: RÅD/HANSHT Fra: Rune Lødøen Sak: Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Dok: Vedr. permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Lnr: 3847/ Forrige lnr: /3845 / I Datert: Arkiv: 026 Saksans: RÅD/HANSHT Fra: Nore og Uvdal kommune

9 Sak: Permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Dok: Vedr. behandling i Nore og Uvdal kommune - permanent IKT Driftssamarbeid i Kongsbergregionen Lnr: 3848/ Forrige lnr: /3847 / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: RÅD/HANSHT Fra: Rollag kommune Sak: Tilsyn brann Rollag kommunehus Dok: Varsel om egenmelding på branntilsyn - Rollag kommunehus Lnr: 3851/ Forrige lnr: /1198 / I Datert: Arkiv: 057 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Nasjonalbiblioteket Sak: Tilbud om bevaring og digitalisering av kommunens arkiv med Widerøes skråfotografi Dok: Informasjon vedrørende avtale om overdragelse av Widerøes skråfotografi fra Rollag kommune Lnr: 3852/ Forrige lnr: / / I Datert: Arkiv: 613 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: ****** U.off: Ofl. 13, fvl. 13 Grad: U Sak: Leie av kommunal bolig Dok: Søknad om leie av kommunal bolig Lnr: 3853/ Forrige lnr: / / I Datert: Arkiv: A02 Saksans: SENTRALADM/RANDIH Fra: Buskerud fylkeskommune Sak: Opplæring av flyktninger skoleåret 2011/12, 2012/13 og /14 Dok: Revidert avtale om opplæring av flyktninger /14 Lnr: 3856/ Forrige lnr: /3595

10 / I Datert: Arkiv: K12 Saksans: TRILLEMARKA/HJA Fra: Sissel Stærnes Lerstad Sak: Tiltak på eiendommen Stakkeli - 52/3/0/0 Dok: Søknad om tiltak på eiendommen Stakkeli - 52/3/0/0 Lnr: 3857/ Forrige lnr: / I Datert: Arkiv: 32/15/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Statens kartverk Sak: Skylddelingsforretning - 32/15/0/0 Dok: Skylddelingsforretning - 32/15/0/0 Lnr: 3858/ Forrige lnr: / I Datert: Arkiv: D12 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen Sak: Fylkeskommunale retningslinjer for tildeling av midler til kulturbygg Dok: Revidering av fylkeskommunale retningslinjer for tildeling av midler til kulturbygg Lnr: 3859/ Forrige lnr: / I Datert: Arkiv: 411 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Åshild Stanghelle Sak: Personalkonsulent/rådgiver, kulturkonsulent og sekretær i fellestjenesten Dok: Søknad - personalkonsulent/rådgiver i fellestjenesten Lnr: 3860/ Forrige lnr: /3786 / I Datert: Arkiv: 411 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Nabeel Saleem

11 Sak: Personalkonsulent/rådgiver, kulturkonsulent og sekretær i fellestjenesten Dok: Søknad - personalkonsulent/rådgiver i fellestjenesten Lnr: 3861/ Forrige lnr: / / U Datert: Arkiv: 613 Saksans: TEKNISK/OTV Til: Zemede Solomon Ketema Sak: Leie av kommunal bolig Dok: Oppsigelse - leie av kommunal bolig Lnr: 3862/ Forrige lnr: /3853 / I Datert: Arkiv: 411 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Linda Gurvin Sak: Personalkonsulent/rådgiver, kulturkonsulent og sekretær i fellestjenesten Dok: Søknad - kulturkonsulent i fellestjenesten Lnr: 3863/ Forrige lnr: /3861 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Inga Mari Svavarsdottir Lnr: 3864/ Forrige lnr: /3819 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Åse Bergan Dok: Søknad - faste helgestillinger i pleie og omsorg høst Lnr: 3865/ Forrige lnr: / / I Datert: Arkiv: K47 Saksans: UTVIKLING/ESK

12 Fra: Rovviltnemnda i region 2 Sak: Kvotejakt på gaupe, ulv og bjørn i Buskerud i 2011, 2012 og /14 Dok: Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2014 Lnr: 3866/ Forrige lnr: / / I Datert: Arkiv: F30 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: IMDI U.off: Ofl. 13, fvl. 13 Grad: U Sak: Bosetting av flyktninger i Rollag kommune i 2012 og Dok: Bosetting av flyktning i Rollag kommune Lnr: 3867/ Forrige lnr: /2448 / U Datert: Arkiv: X01 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: Magnhild Larsgard Sak: Grunnlovens 200-årsjubileum Dok: Innkalling til møte Lnr: 3875/ Forrige lnr: /3626 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Millette Mae Linga Dok: Søknad % helsefagarbeiderstilling i pleie og omsorg høst Lnr: 3879/ Forrige lnr: /3865 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Maja Stojimirovic

13 Lnr: 3880/ Forrige lnr: /3879 / I Datert: Arkiv: 410 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Vesna Stankovic Lnr: 3881/ Forrige lnr: /3880 / I Datert: Arkiv: 231 Saksans: ORD/DAGL Fra: Kirsti Otterholt Sak: Gratis leie av Vegglitunet til barselgruppa Dok: Søknad om gratis leie av Vegglitunet til barselgruppa Lnr: 3882/ Forrige lnr: / I Datert: Arkiv: 233 Saksans: SENTRALADM/RANDIH Fra: ****** U.off: Ofl. 13, fvl. 13 Grad: U Sak: Midler til videreutdanning for lærere Dok: Studiet - engelsk for lærere 2 Lnr: 3883/ Forrige lnr: /3382 / I Datert: Arkiv: Q13 Saksans: TEKNISK/GOT Fra: Statens vegvesen, Region sør Sak: Flomtiltak på strekninger på Fv. 107, Fv 40 - Stærnes - Nordre Traaen i Rollag Dok: FV melding om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg Lnr: 3888/ Forrige lnr: /3844 / I Datert: Arkiv: K01 Saksans: UTVIKLING/ESK

14 Fra: Aage Andersen Sak: Motorferdsel i utmark - borerigg for vannboring - Andersen Dok: Spørsmål om behandlingstid - motorferdsel i utmark - borerigg for vannboring - Andersen Lnr: 3891/ Forrige lnr: /3846 / I Datert: Arkiv: L12 Saksans: TEKNISK/TANJAGB Fra: Statens vegvesen Sak: Fv. 40 Dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal Dok: Fv. 40 Kopi av tegning - utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal Lnr: 3892/ Forrige lnr: /3801 / I Datert: Arkiv: L12 Saksans: TEKNISK/TANJAGB Fra: Statens vegvesen Sak: Fv. 40 Dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal Dok: Fv. 40 Div epost ang. utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal Lnr: 3893/ Forrige lnr: /3892 / I Datert: Arkiv: L12 Saksans: TEKNISK/TANJAGB Fra: Statens vegvesen Sak: Fv. 40 Dispensasjon for utarbeidelse av reguleringsplan for utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal Dok: Fv. 40 Tegning eiendomsinngrep, fylling m.m. - utbedring av fylkesveg ved Munke bru, Djupdal Lnr: 3894/ Forrige lnr: /3893 / I Datert: Arkiv: 233 Saksans: SENTRALADM/RANDIH Fra: IMDI

15 Sak: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne flyktninger Dok: Utsatt søknadsfrist - tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne flyktninger Lnr: 3895/ Forrige lnr: /3155 / I Datert: Arkiv: 32/143/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Statens kartverk Sak: Deling av grunneiendom - 32/5/0/0 Dok: Retur av tinglyst dokument - deling av grunneiendom - 32/5/0/0 (ny 32/300/0/0) Lnr: 3896/ Forrige lnr: /3719 / I Datert: Arkiv: 32/301/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Statens kartverk Sak: Deling av grunneiendom - 32/4/6/0, tomt 11 (ny 32/301/0/0) Dok: Retur av tinglyst dokument - deling av grunneiendom - 32/301/0/0, tomt 11 Lnr: 3898/ Forrige lnr: /3718 / I Datert: Arkiv: 27/13/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Statens kartverk Sak: Omgjøring fra festetomt til eiertomt - 26/2/2 Dok: Retur av tinglyst dokument - omgjøring fra festetomt til eiertomt - 26/2/2/0 (ny 26/92/0/0) Lnr: 3899/ Forrige lnr: /3720 / I Datert: Arkiv: 63/4/0/0 Saksans: UTVIKLING/KLA Fra: Johan Hamre Sak: TIlskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - stabbur og sommerfjøs - 63/4/0/0 Dok: Etterspør svar - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - stabbur og sommerfjøs - 63/4/0/0

16 Lnr: 3900/ Forrige lnr: /3876 / I Datert: Arkiv: M10 Saksans: TEKNISK/GOT Fra: Eurofins Sak: Analyserapport vann m.m. Dok: Analyserapport Veggli renseanlegg Lnr: 3901/ Forrige lnr: /3675 / I Datert: Arkiv: **** Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Klp U.off: Ofl. 13 første ledd, fvl. 13 Grad: P Sak: Avtalefestet pensjon (AFP) Dok: Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) Lnr: 3902/ Forrige lnr: /3567 / I Datert: Arkiv: A10 Saksans: SENTRALADM/RANDIH Fra: Utdanningsdirektoratet Sak: Årsmelding for barnehager Dok: Rapportering av årsmelding for barnehager Lnr: 3909/ Forrige lnr: / I Datert: Arkiv: 27/199/0/0 Saksans: TEKNISK/TANJAGB Fra: sigvartsen DESIGN AS Sak: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 27/199/0/0 - Prøsch Dok: Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 27/199/0/0 - Prøsch Lnr: 3910/ Forrige lnr: / I Datert: Arkiv: V17 Saksans: UTVIKLING/KLA Fra: Rollag Beitelag

17 Sak: Tilskudd til organisert beitebruk Dok: Ber om utbetaling av tilskudd til organisert beitebruk - lettgrinder Lnr: 3944/ Forrige lnr: /1892

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 9.9.2013-13.9.2013 2013/00555-001 I Datert: 09.09.2013 Arkiv: 27/13/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Rollag kommune Sak: Omgjøring fra festetomt til eiertomt - 26/2/2 Dok: Omgjøring

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 19.8.2013-23.8.2013 2013/00509-001 I Datert: 19.08.2013 Arkiv: 16/21/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Erik Bakke Sak: Deling av grunneiendom - 16/1/0/0 - tillegg til 16/21/0/0 Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013

Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013 Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013 2011/00527-006 U Datert: 10.06.2013 Arkiv: S11 Saksans: TEKNISK/GOT Til: NVE Sak: Djupdal Kraftverk, søknad om tillatelse til midlertidig senking av vannstand

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013

Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013 Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013 2012/00138-026 I Datert: 13.03.2013 Arkiv: 27/178/0/0 Saksans: Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte/anneks/garasje

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 2.9.2013-6.9.2013 2013/00520-004 I Datert: 30.08.2013 Arkiv: 412 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Olav Traaen Sak: Stilling som prosjektleder Dok: Søknad på stilling som prosjektleder

Detaljer

Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014

Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014 Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014 2010/00063-005 U Datert: 07.01.2013 Arkiv: 212 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: NAV økonomitjenester Sak: Refusjonskrav porto Dok: Refusjonskrav porto 2012 Lnr:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.4.2013-19.4.2013

Offentlig journal Periode: 15.4.2013-19.4.2013 Offentlig journal Periode: 15.4.2013-19.4.2013 2013/00165-002 U Datert: 11.04.2013 Arkiv: 252 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: Lindorff Norge Sak: Endringer i avtalen om Låneadministrasjon Dok: Signert låneavtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 2013/00244-001 U Datert: 24.04.2013 Arkiv: 416 Saksans: TEKNISK/OTV Til: Oppslag m.m. Sak: Sommerjobber - teknisk og renhold 2013 Dok: Annonse - sommerjobber

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 17.3.2014-21.3.2014 Inngående brev 2013/00640-002 I Datert: 17.03.2014 Arkiv: 223 Saksans: ORD/DAGL Fra: Jernrosen Sak: Fullføring av jernrosen Minnemonument 22. juli 2011 Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 25.11.2013 29.11.2013 2013/00561-003 U Datert: 05.11.2013 Arkiv: ******* Saksans: SENTRALADM/EBG Til: ****** U.off: Ofl. 13 første ledd, fvl. 13 Grad: P Sak: Avtalefestet pensjon

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 12.8.2013-16.8.2013 2011/00371-008 I Datert: 08.08.2013 Arkiv: 20/19/0/0 Saksans: Fra: Moen Design AS Sak: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 20/19/0/0, tomt 27

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25.3.2013-29.3.2013

Offentlig journal Periode: 25.3.2013-29.3.2013 Offentlig journal Periode: 25.3.2013-29.3.2013 2013/00018-003 U Datert: 22.03.2013 Arkiv: 223 Saksans: SENTRALADM/KJETILH Til: Uvdal Utvikling v/geir Prestegården Sak: Støtte til "Numedals stand" på messen

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 13.1.2014-17.1.2014 ------------------------------------------------------- 2013/00592-013 U Datert: 12.12.2013 Arkiv: L12 Saksans: Til: Statens vegvesen, Region Sør Sak: Fv.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 2014/00025-001 I Datert: 20.01.2014 Arkiv: B06 Saksans: SENTRALADM/RVK Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skolerute for 2014/15 Dok: Forslag til skolerute

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 9.12.2013-13.12.2013 2007/00776-007 U Datert: 14.11.2013 Arkiv: M71 Saksans: TEKNISK/JIH Til: Ole Lind Sak: Branntilsyn - Nordre Hov - 57/1/0/0 - Ingvald Lind Dok: Følgeskriv

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 2010/00645-010 U Datert: 19.08.2013 Arkiv: 233 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skjønnsmidler 2010, 2011, 2012og 2013 Dok: Vedrørende

Detaljer

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev 2014/00314-001 I Datert: 02.06.2014 Arkiv: 4/1/0/0 Saksans: TEKNISK/KARESY Fra: Einar Aarvelta Sak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 14.4.2014-18.4.2014 Inngående brev 2013/00609-005 I Datert: 31.03.2014 Arkiv: 19/5/0/0 Saksans: UTVIKLING/KLA Fra: Jens Gladheim Sak: Konsesjon på erverv av fast eiendom - 19/5/0/0

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 1.4.2013-5.4.2013 2013/00172-001 U Datert: 22.03.2013 Arkiv: 420 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: Anne Marie Fekjan Sak: Attest Dok: Attest Lnr: 1091/2013 Forrige lnr: 2013/00087-003

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11.3.2013-15.3.2013

Offentlig journal Periode: 11.3.2013-15.3.2013 Offentlig journal Periode: 11.3.2013-15.3.2013 2008/00431-002 I Datert: 11.03.2013 Arkiv: 42/9/0/0 Saksans: Fra: Frode Nykmark Sak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - påbygg bolig - 42/9/0/0 - Nykmark

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28.1.2013-1.2.2013

Offentlig journal Periode: 28.1.2013-1.2.2013 Offentlig journal Periode: 28.1.2013-1.2.2013 2011/00545-005 I Datert: 25.01.2013 Arkiv: 10057240445 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Lene Christin Fugleåsen Sak: Utdanningspermisjon Dok: Søknad om utdanningspermisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27.01.2014 31.01.2014

Offentlig journal Periode: 27.01.2014 31.01.2014 Offentlig journal Periode: 27.01.2014 31.01.2014 2014/00033-002 U Datert: 27.01.2014 Arkiv: 223 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: Rollag og Veggli IL Sak: Tilskudd til Kretsmesterskap i hopp og kombinert og

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 5.8.2013-09.8.2013 2013/00490-001 I Datert: 02.08.2013 Arkiv: 27/4/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Ragnvald Mykstu Sak: Deling om grunneiendom - 27/4/0/0, tomt 41 Dok: Søknad om

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014

Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014 Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014 2013/00611-007 U Datert: 09.01.2014 Arkiv: 440 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Arbeidstilsynet Sak: Tilsyn - arbeidsmiljø - helse og sosialadministrasjonen, Rollag

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 17.6.2013-21.6.2013 2013/00123-002 U Datert: 02.04.2013 Arkiv: U60 Saksans: SENTRALADM/KJETILH Til: Saksbahendler Sak: Rollag kommune som typisk turiststed Dok: Rollag kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28.7.2014-1.8.2014. Inngående post

Offentlig journal Periode: 28.7.2014-1.8.2014. Inngående post Offentlig journal Periode: 28.7.2014-1.8.2014 Inngående post 2014/00114-004 I Datert: 25.07.2014 Arkiv: U63 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Linda Løvli Sak: Utvidet skjenkebevilling - Veggli Fjellstue - lørdag

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.06.2016 -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 06.07.2016 nnhold: NAV-Numedal - Driftsutgifter/indeksregulering 2015 Etablering

Detaljer

Journaldato: 27.07.2015-31.07.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 22.07.2015. Dok.dato: 27.07.

Journaldato: 27.07.2015-31.07.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 22.07.2015. Dok.dato: 27.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 19.08.2015 nnhold: Søknad om ambulerende skjenkebevilgning for NSB Ambulerende skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-13.03.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 08.12.2014. Dok.dato: 14.01.

Journaldato: 09.03.2015-13.03.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 08.12.2014. Dok.dato: 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 25.03.2015 nnhold: Avtaleopplysninger DSB-CM DSBs krisestøtteverktøy CM 2013/315-4 4095/2014

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 23.12.2013-27.12.2013 2006/00138-009 U Datert: 18.12.2012 Arkiv: 233 Saksans: SENTRALADM/RANDIH Til: Utdanningsforbundet Sak: Refusjon tillitsvalgte - lærere Dok: Refusjon tillitsvalgte

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.10.2014 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - redskapshus - 56/1 - Sissel Bergan

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 17.2.2014-21.2.2014 Inngående brev 2009/01433-014 I Datert: 18.02.2014 Arkiv: 243 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Buskerud Kommunerevisjon IKS Sak: Spillemidler 2010 - Rollag og

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 4.2.2013-08.2.2013 2013/00052-002 I Datert: 02.02.2013 Arkiv: 416 Saksans: BYGDEHEIM/GKLS Fra: Jennifer Alexandra Larsen Bolstad Sak: Sommervikarer - pleie og omsorg Dok: Søknad

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 3.6.2013-7.6.2013 2013/00335-001 U Datert: 26.04.2013 Arkiv: 412 Saksans: SK VEGGLI/WENCHET Til: Oppslag Sak: Funksjonsstillinger pr. 01.08.13 Dok: Utlysing funksjonsstillinger

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.09.2015 nnhold: Søknad om fødselspermisjon Søknad om fødselspermisjon 2015/540-1 2747/2015

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 8.4.2013-12.4.2013 2013/00150-002 U Datert: 15.03.2013 Arkiv: 67/1/14/0 Saksans: UTVIKLING/KLA Til: Stein Evju Sak: Skattetakst fritidsbolig - 67/1/14/0 Dok: Svar ang. skattetakst

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og eller kontrollertav arkivet. Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført og eller kontrollertav arkivet. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,U, Status: J - Journalført og eller kontrollertav arkivet. 03.10.2014 nnhold: Forvaltningsrevisjon av bygging av Rollaghallen Gjennomgang

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 4.8.2014-8.8.2014 Inngående brev 2014/00325-005 I Datert: 19.07.2014 Arkiv: L73 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Brønnøysundregistrene Sak: Årsmelding og regnskap for Rollag boligstiftelse

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 18.8.2014-22.8.2014 Inngående brev 2014/00458-001 I Datert: 13.08.2014 Arkiv: ***** Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Klp U.off: Ofl. 13 første ledd, fvl. 13 Grad: P Sak: Utbetaling

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Journaldato: 09.02.2015-13.02.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 29.01.

Journaldato: 09.02.2015-13.02.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 16.12.2014. Dok.dato: 29.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 06.03.2015 nnhold: Tilsyn brann Rollag og Veggli kirker 2014 Branntilsyn Rollag kirke

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 2008/01253-014 U Datert: 18.12.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Elevmappe - elev ***** ***** ***** (09/292) Dok: Brudd på ordensreglementet

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 11.8.2014-15.8.2014 Inngående brev 2014/00412-007 I Datert: 08.08.2014 Arkiv: 411 Saksans: SENTRALADM/ILB Fra: Noha Jindi Lnr: 2585/2014 Forrige lnr: 2014/2584 2014/00412-008

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 110.2.2013-14.02.2013 2008/00578-002 U Datert: 11.07.2008 Arkiv: 20/14/0/0 Saksans: Til: Anleggsplan AS Sak: Utslippsøknad for avløpsvann fra hytte - 20/14/0/0 - Ilsaas/Pharo

Detaljer

Journaldato: 28.03.2016-01.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.06.2015. Dok.dato: 17.03.

Journaldato: 28.03.2016-01.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.06.2015. Dok.dato: 17.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.03.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 04.05.2016 nnhold: Følgebrev kortversjon forstudierapport til innbyggerne Kommunestruktur

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.7.2013-20.7.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.7.2013-20.7.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.7.2013-20.7.2013 2011/00333-009 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 111/19/0/13 Saksans: TPR/ORNA Til: Ole Christian Rakkestad Sak: Gnr 111/54 (111/19 t13) Deling

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 16.6.2014-20.6.2014 Inngående brev 2014/00155-004 I Datert: 10.06.2014 Arkiv: F40 Saksans: RÅD/HANSHT Sak: Tilsyn med Numedal barneverntjeneste Dok: Redegjørelse for oppretting

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 7.10.2013-11.10.2013 2013/00601-003 U Datert: 02.10.2013 Arkiv: 230 Saksans: RÅD/HANSHT Til: ***** U.off: Ofl. 13 første ledd, fvl. 13 Grad: MU Sak: Salg av konsesjonskraft 2014

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 4.3.2013-08.3.2013 2005/01403-065 I Datert: 01.03.2013 Arkiv: U64 Saksans: ORD/STB Fra: Thomas Kofstad m.fl. Sak: Angående utbyggingsavtale, organisering og drift av reiselivsmessig

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 24.2.2014 28.2.2014 Inngående brev 2013/00571-002 I Datert: 23.02.2014 Arkiv: 32/26/0/0 Saksans: UTVIKLING/KLA Fra: Bjørn Bråthen Sak: Eiendomsskatt - 32/26/0/0 - Bråten Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 7.4.2014-11.4.2014 Inngående brev 2014/00181-001 I Datert: 07.04.2014 Arkiv: 27/4/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Ragnvald Mykstu Sak: Deling av grunneiendom - 27/4/0/0, tomt 49

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 26.8.2013-30.8.2013 2013/00165-003 I Datert: 22.08.2013 Arkiv: 252 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Lindorff Sak: Endringer i avtalen om Låneadministrasjon Dok: Signert avtale -

Detaljer

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12.

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.01.2016 Refusjon for gjesteelev høsten 2015 Elevmappe 2013/732-8 4449/2015

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.12.2012-31.12.2012 2012/00207-004 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 39/6/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Tømrermester Harald Teksle AS Sak: Gnr 39/6 Tiltak - Ombygging

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 31.08.2015 nnhold: Søknad om deling av grunneiendom - 10/2/0/0 Deling av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev 2004/02723-109 I Datert: 29.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: FNMK/OTH Fra: Lars Tore Lesteberg Dok: Om frasigelse av leie Lnr: 4162/2013 Forrige lnr: 2013/4157

Detaljer

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.09.2015 Melding om vedtak - Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 20.02.2015 nnhold: Rollag kommune ber om fortsatt kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 30.6.2014-4.7.2014 Inngående brev 2014/00073-009 I Datert: 30.06.2014 Arkiv: L05 Saksans: SENTRALADM/GHLA Fra: Friis arkitekter AS Sak: Stedsutviklingsprogram for Rollag og Veggli

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.6.2014-8.6.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.6.2014-8.6.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.6.2014-8.6.2014 2014/00123-006 U Datert: 26.05.2014 Arkiv: 17/10/34/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Roar Fallet Sak: Gnr 17/10 F34 Tiltak - tilbygg fritidseiendom

Detaljer

Journaldato: 27.04.2015-01.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 19.03.2015. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 27.04.2015-01.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 19.03.2015. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 15.05.2015 nnhold: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg hytte -

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 3.3.2014-7.3.2014 Inngående brev 2014/00101-013 I Datert: 01.03.2014 Arkiv: 410 Saksans: SK VEGGLI/WENCHET Fra: Hege B. Gladheim Sak: Ledige lærerstillinger fra 01.08.14 Dok:

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 26.5.2014 30.5.2014 Inngående brev 2009/01535-007 I Datert: 25.05.2014 Arkiv: K01 Saksans: TRILLEMARKA/HJA Fra: Gunnar Båsen Sak: Motorferdsel i utmark vinteren 2009/2010 - Båsen

Detaljer

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 14.09.2015-18.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.07.2015. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.10.2015 ntern utlysing - ledig vikariat 80 % sykepleierstilling Ledig vikariat 80 %

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013 2013/00235-003 U Datert: 16.10.2013 Arkiv: 270 Saksans: RÅD/JONGP Til: Buskerud fylkeskommune Sak: Oppreisningsordning for tidligere

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 1.7.2013-5.7.2013 2013/00436-002 U Datert: 28.06.2013 Arkiv: K54 Saksans: TEKNISK/GOT Til: Norges vassdrags- og energidirektorat Sak: Kartlegging av flomfare Dok: Svar på spørreskjema

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 24.3.2014-28.3.2014 Inngående brev 2014/00101-020 I Datert: 22.03.2014 Arkiv: 410 Saksans: SK VEGGLI/WENCHET Fra: Dani Koi Aspedokken Sak: Ledige lærerstillinger fra 01.08.14

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 28.10.2015 nnhold: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tavlehus - Vegglifjell friluftslag

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 09.07.2015 Søknad om støtte til forstudie etablering av minikjøpesenter Veggli - Veggli

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 07.10.2015 tvidet skjenkebevilling - Veggli Fjellstue - lørdag 21.02.15 tvidet skjenkebevilling

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 14.7.2014-20.7.2014 2014/00177-002 I Datert: 08.07.2014 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - barn ***** *****

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 2.12.2013-6.12.2013 2013/00551-001 U Datert: 06.09.2013 Arkiv: 420 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: Katrine Josefine Holm Sak: Arbeidsavtale - MOT Dok: Ansettelsesbrev - MOT Lnr:

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A 2010/00299-004 U Datert: 29.06.2010 Arkiv: 141/40/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Rasmussen & Skjelbred as Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 20.12.2013 Inngående brev 2008/00680-019 I Datert: 20.12.2013 Arkiv: K12 Saksans: KOMPLANLEGGER/GRB Fra: Miljøverndepartementet Sak: Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Postliste 30. mars 2015 Saksnr: 15/256-3 Dok.type: /U Lnr: 2015/15 Regdato:30.03.2015 Arkivkode:RKS 611 Saksb: RKS/RKS/MSL Journalenhet:RKS Kirkevergen i Rendalen KLOKKERGÅRDEN SKOG - STADFESTELSE AV KIRKELIGE

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 05.09.2013 Inngående brev 2009/00719-009 I Datert: 28.08.2013 Arkiv: K01 Saksans: FNMK/LAF Fra: Bjørn Solheim Sak: Motorferdsel Dok: Rapport om utførte turer Lnr: 6237/2013 Forrige

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune

Offentlig journal for Flesberg kommune Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 5.4.2010-11.4.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/00137-001 U Datert: 04.03.2010 Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Til: JobbNorge Sak: Oppvekst og kultur

Detaljer

Journaldato: 10.11.2014-14.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.10.2014. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 10.11.2014-14.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.10.2014. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 24.11.2014 Endelig skyssbehov - skoleskyss skoleåret 2014/15 Skoleskyss skoleåret 2014/15

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 17.10.2014 Vedr. Kongsbergregionen - hovedavtale - medbestemmelse Kongsbergregionen -

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 16.10.2013 Inngående brev 2011/00748-006 I Datert: 16.10.2013 Arkiv: 611 Saksans: FNMK/OTH Fra: Buskerud Kollektivtrafikk AS Sak: Buskerud Kollektivtrafikk AS - leie av bussoppstilling

Detaljer

Journaldato: 25.05.2015-29.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.02.2015. Dok.dato: 29.04.

Journaldato: 25.05.2015-29.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 24.02.2015. Dok.dato: 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 15.06.2015 nnhold: Søknad på jobb Generelle stillingssøknader 2015/6-11 614/2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 11.02.2015 Tilsynsrapport fra tilsynet ved Djupdal kraftstasjon Brannsyn - Djupdal kraftstasjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 09.07.2015 nnhold: Notat: ***** ***** Vedr. arbeidsforhold 2015/344-2 1678/2015 11.05.2015

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 2010/00069-011 U Datert: 02.09.2010 Arkiv: C03 Saksans: KULT/KRISTINH Til: Svene bygdekvinnelag v/ Kristin Baalerud Sak: Dåset - arrangement

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 08.05.2013 Inngående brev 2013/00285-005 I Datert: 03.05.2013 Arkiv: 5/3/80 Saksans: FNMK/KAH Fra: Kari og Hans Heyerdahl Sak: Fasadeendring hytte Uvdal hyttegrend tiltakshaver

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2016 Vannskader - Rollag boligfelt Vannskader - Rollag boligfelt 2014/365-4 2231/2015

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 14.02.2014 Inngående brev 2014/00070-003 I Datert: 13.02.2014 Arkiv: 233 Saksans: FNMK/TEH Fra: Friis Arkitekter AS Sak: Prosjektering sentrumsnær universelt utformet rundløype

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 31.3.2014-4.4.2014 Inngående brev 2013/00210-007 I Datert: 31.03.2014 Arkiv: U01 Saksans: SENTRALADM/KJETILH Fra: Rambøll Norge AS Sak: Forstudie - Faghandelssenter - Veggli

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.06.2016 tlegging til offentlig ettersyn - reguleringsplan for Wårviken masseuttak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev 2013/00668-008 I Datert: 15.08.2013 Arkiv: 416 Saksans: SERVICEKONTOR/KIH Fra: Lisbeth Mogen U.off: U. OFF.: Offentleglova 25 Grad: U Sak: Ansettelsessak

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.12.2015 Søknad om motorferdsel i utmark - vinter - flerårig næringsløyve Motorferdsel

Detaljer

Offentlig journal Periode: Utgående brev

Offentlig journal Periode: Utgående brev Offentlig journal Periode: 19.08.2013 Utgående brev 2013/00700-003 I Datert: 18.08.2013 Arkiv: 411 Saksans: FSBK/SOS Fra: Ole Tom Bay Sørensen Sak: Ansettelsessak klubbarbeider 20 % stilling frist 23.08.2013

Detaljer

Journaldato: 22.06.2015-26.06.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.06.2015

Journaldato: 22.06.2015-26.06.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 09.07.2015 nnhold: Dokumentet har mangler - ny innsending Deling av grunneiendom - 27/6/0/0

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 15.7.2013-19.7.2013 2009/01438-014 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: M42 Saksans: TEKNISK/ROYS Til: Klima- og forurensningsdirektoratet Sak: Søknad ny utslippstillatelse Fossan lagune

Detaljer

Journaldato: 22.02.2016-26.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 04.07.2005. Dok.dato: 19.11.

Journaldato: 22.02.2016-26.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 04.07.2005. Dok.dato: 19.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.03.2016 Ansettelse i vikariat nattstilling Rollag bygdeheim Ansettelse i vikariat nattstilling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 23.03.2015 Søknad om lån/tilskudd Numedal Element AS Lån/tilskudd - Numedal Element AS

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.05.2017 nnhold: Søknad om motorferdsel i utmark vintersesongene 2016-2020

Detaljer