Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.6.2014-8.6.2014"

Transkript

1 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: / U Datert: Arkiv: 17/10/34/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Roar Fallet Sak: Gnr 17/10 F34 Tiltak - tilbygg fritidseiendom Dok: GNR/BNR 17/10 F34 Tillatelse til tiltak - tilbygg til hytte Lnr: 2553/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 9/79/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Søre Solum gårdssameie V/ Kjetil Bakli Sak: Gnr 9/79 (9/54 T127) Deling av grunneiendom Dok: Gnr. 9, bnr Kopi av tinglyst melding til tinglysing Lnr: 2558/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 9/25/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Ståle Rydberg Sak: Gnr 9/25 Deling av grunneiendom Dok: Gnr. 9, bnr Matrikkelbrev Lnr: 2560/2014 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: 9/25/0/43 Saksans: TPR/ORNA Til: Agnes Bergsagel Sak: Gnr 9/25, 10/20 S43 Begjæring om reseksjonering Dok: Gnr. 9, bnr Matrikkelbrev etter reseksjonering Lnr: 2562/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 101/20/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Adv. Kogstad Lunde & Co Sak: Gnr 101/20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Dok: Gnr. 101, bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lnr: 2572/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 223 Saksans: OK/ANNMS Til: Flesberg private barnehage v/anita Sjulsen-Hage Sak: Kommunalt tilskudd private barnehager 2014 Dok: Omgjøring av vedtak om kommunalt tilskudd Lnr: 2584/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 111/55/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Anders R. Thorberg Sak: Gnr 111/55 Seksjonering Dok: Gnr. 111, bnr Begjæring om oppdeling i eierseksjoner Lnr: 2591/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 223 Saksans: OK/ANNMS Til: Flesberg private barnehage v/anita Sjulsen-Hage Sak: Kommunalt tilskudd private barnehager 2014 Dok: Nytt vedtak om kommunalt tilskudd for august t.o.m desember 2014.

2 Lnr: 2593/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 138/24/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Statens kartverk Sak: Gnr 138/24 (139/7,139/1) Deling av grunneiendom Dok: Gnr. 138, bnr. 24 og gnr. 139, bnr. 7 - Melding til tinglysing - Sammenslåing Lnr: 2595/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - elev ***** ***** ***** Dok: Samarbeidsmøte Lnr: 2604/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Ilic Gordana m.fl. Sak: HO - vikariater 2014 Dok: Ang. søknad på sommerjobb i Flesberg kommune Lnr: 2607/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 18/40/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Knut S. Pedersen Sak: Gnr 18/40 Salg av eiendom Dok: Gnr 18/40 - AD Skattlegging av salg av fritidseiendoim Lnr: 2613/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Olav Haugen Sak: HO - generelle søknader stillinger 2014 Dok: Ang. jobbsøknad Lnr: 2615/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 101/1/0/0 Saksans: TPR/JONKJ Til: Anne-Gro Westberg og Oddbjørn Torgalsbøen Sak: Gnr 101 bnr 1 og 5 Konsesjonssøknad Dok: Gnr 101 Bnr 1 og 5 - Søknad om konsesjon Lnr: 2617/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Darko Ilic m.fl. Sak: HO - generelle søknader stillinger 2014 Dok: Ang. søknad på jobb i Flesberg kommune Lnr: 2618/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SKLA/ANNEMA Til: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK Elev - ***** ***** ***** Dok: Referat fra møte

3 Lnr: 2634/2014 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: 243 Saksans: HO/HELENK Fra: Lampeland Hotell AS Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dok: Søknad om støtte 2014 Lnr: 2635/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: 243 Saksans: HO/HELENK Fra: Stalltoppen avlastningssenter, aktivitetsklubb og hestesenter Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dok: Søknad om støtte 2014 Lnr: 2636/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 243 Saksans: HO/HELENK Fra: Flesberg Røde Kors Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dok: Søknad om støtte 2014 Lnr: 2637/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 16/13/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Grete Irene Huslende Sak: Gnr 16/13 Tiltak - tilbygg firitidsbolig Dok: GNR/BNR 16/13 Tillatelse til tiltak - tilbygg til hytte Lnr: 2639/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 7/2/82/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Kurt Sjøgren Sak: Gnr 7/2 F82 Tiltak - tilbygg hytte Dok: GNR/BNR 7/2 F82 Vedr. søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Lnr: 2640/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 223 Saksans: KULT/KRISTINH Til: Flesberg skolekorps Sak: Kulturmidler 2014 Dok: Vedr. ettersending av vedlegg Lnr: 2641/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 141/1/15/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Petter Skoglund Sak: Gnr 141/1 F15 Tiltak - fasadeendring Dok: GNR/BNR 141/1 F15 Vedr. søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg, takvinduer, m.m. Lnr: 2642/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 223 Saksans: KULT/KRISTINH Fra: Flesberg Idrettsråd Sak: Oppvekst og kultur: treningstilskudd Flesberg idrettsråd Dok: Årsmelding og regnskap 2013 Lnr: 2643/2014 Forrige lnr: 2012/128

4 2014/ I Datert: Arkiv: 223 Saksans: KULT/KRISTINH Fra: Flesberg idrettsråd v/pål Fløtaker Sak: Kulturmidler 2014 Dok: Forslag til fordeling av kulturmidler til idrettsformål 2014 Lnr: 2644/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Jocelyn Russiana Operiano m.fl. Sak: HO - generelle søknader stillinger 2014 Dok: Vedr. søknad på stilling i Flesberg kommune Lnr: 2645/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Sander Huslende Alfredsen Sak: Generelle søknader 2014 Dok: Vedr. søknad på sommerjobb i Flesberg kommune Lnr: 2647/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 121/44/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Arkitektkontoret Nils Tveit Sak: Gnr 121/44 Utbygging av Svene barnehage Dok: Samtykke Arbeidstilsynet Lnr: 2648/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Invild Dahl Rust Sak: OK - vikariater barnehage 2014 Dok: Vedr. søknad på sommerjobb i Flesberg kommune Lnr: 2649/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SKLA/MARITW Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** Dok: Søknad om elevpermisjon Lnr: 2650/2014 Forrige lnr: 2014/ U Datert: Arkiv: 149/7/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Renate Stepien Sak: Gnr 149/7,8,9 Kårbolig Dok: GNR/BNR 149/7,8,9 Vedr. kårbolig Lnr: 2651/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Til: Kommunal Landspensjonskasse U.off: Off.l. 13, fvl ledd Grad: P Sak: Arbeidsforhold Dok: Endringa av uførepensjonsgrad Lnr: 2652/2014 Forrige lnr: 2013/3874

5 2014/ U Datert: Arkiv: V83 Saksans: TPR/LARSL1812 Til: Høringsinstansene Sak: Landbruksveg - Døsjøvegen gnr 130/8 og 17 Dok: Flesberg kommune - Søknad om opprusting av bilveg Gnr. 130/8 og 17. Lnr: 2656/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Fra: Ragnhild Garaas Sak: OK-etaten - Vikarstillinger Dok: Tar imot stillingen som omviser på Dåsettunet Lnr: 2658/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Fra: Ole Førli Sak: Faste stillinger TPR-etaten Dok: Søknad driftsoperatør VA Lnr: 2659/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Fra: Jon Olav Berget Sak: Faste stillinger TPR-etaten Dok: Søknad driftsoperatør VA Lnr: 2660/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Fra: Frøydis Lislevatn Sak: HO-etaten - Faste stillinger 2014 Dok: Søknad Folkehelsekoordinator 50% Lnr: 2661/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Ingeborg Buvald Sak: HO - generelle søknader stillinger 2014 Dok: Ang. generell søknad Lnr: 2663/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Til: Viktor Milkovski Sak: HO-etaten - Faste stillinger 2014 Dok: Vedr. søknad på stilling i Flesberg kommune Lnr: 2664/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Monica Konstad Sak: HO - generelle søknader stillinger 2014 Dok: Ang. generell søknad Lnr: 2665/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JIH

6 Sak: Brannsyn - Flesberg samfunnshus AS Dok: Branntilsynsrapport Lnr: 2669/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JIH Sak: Brannsyn - Flesberg skole Lnr: 2673/2014 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 223 Saksans: KULT/KRISTINH Til: 4H Fylkesleir 2014 i Buskerud Sak: Kulturmidler prosjekter Dok: Svar på søknad om kulturmidler - prosjekt - 4H Fylkesleir Efteløt 2014 Lnr: 2674/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Furuflata barnehage Lnr: 2675/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Flesbergtunet Bo- og servicesenter Dok: Branntilsyn 2014 Lnr: 2676/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JIH Sak: Brannsyn - Lampeland skole Lnr: 2677/2014 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 121/44/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Arkitektkontoret Nils Tveit AS Sak: Gnr 121/44 Utbygging av Svene barnehage Dok: GNR/BNR 121/44 Igangsettingstillatelse - tilbygg til Svene barnehage Lnr: 2678/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Lampeland barnehage Lnr: 2679/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Lyngdal kirke

7 Lnr: 2680/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Flesberg kirke Lnr: 2681/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Svene kirke Lnr: 2682/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Lyngdal barnehage Lnr: 2684/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Høgheim gnr 90/10 Dok: Branntilsyn 2014 Lnr: 2687/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JIH Sak: Brannsyn - Stevningsmogen Grendehus Lnr: 2689/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 210 Saksans: RÅD/JONGP Fra: Kontrollutvalget Sak: Årsrapport kontrollutvalget Dok: Årsrapport kontrollutvalget , sak 4 Lnr: 2691/2014 Forrige lnr: 2014/ U Datert: Arkiv: 96/1/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Arnt Bakke Sak: Gnr 96/1 Tiltak - oppføring av driftsbygning Dok: GNR/BNR 96/1 Vedr, søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av driftsbygning Lnr: 2692/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 133/76/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Byggmester Tore Haare AS Sak: Gnr 133/76 Tillatelse til tiltak - nybygg bolig Dok: GNR/BNR 133/76 S2 Ferdigattest Lnr: 2694/2014 Forrige lnr: 2014/2483

8 2014/ U Datert: Arkiv: K01 Saksans: TPR/RS Til: Lampelandmarken v/wenche Ekra Sak: Motorferdsel utmark enkelt anledning Dok: Søknad om motorisert ferdsel/landing Lnr: 2695/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Solvoll Samfunnshus AS Lnr: 2697/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Sør Svene Grendehus Lnr: 2698/2014 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JIH Sak: Brannsyn - Grettefoss Gjestegård Dok: Branntilsynsrapport2014 Lnr: 2699/2014 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SKLA/MARITW Til: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** Dok: Svar på søknad om elevpermisjon Lnr: 2700/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JIH Sak: Brannsyn - Svene Lakkering/Moen Næringspark Lnr: 2701/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Sak: Brannsyn - Vrenga Kraftstasjon Lnr: 2703/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JIH Sak: Brannsyn - Søre Moen eiendom As Lnr: 2704/2014 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: G30 Saksans: HO/HELENK

9 Til: Ann Mari Stjernløw Sak: Miljørettet helsevern - godkjenning av midlertidige lokaler Svene barnehage Dok: Godkjenning av Svene barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern Lnr: 2706/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: C Sak: OK - spesialundervisning ***** ***** Dok: Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Lnr: 2707/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: C Sak: OK - spesialundervisning ***** ***** ***** Dok: Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Lnr: 2708/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: C Sak: OK - spesialundervisning ***** ***** Dok: Referat fra ansvarsgruppemøte Lnr: 2709/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: F30 Saksans: RÅD/JONGP Fra: IMDI Sak: Bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 Dok: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 Lnr: 2710/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: 66/6/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Fra: Lisbeth og Rolf Andersen Sak: Gnr 66/6,9 Sammenføyning av matrikkelenheter Dok: Gnr 66/6,9 Krav om sammenføyning av matrikkelenheter Lnr: 2712/2014 Forrige lnr: 2010/ I Datert: Arkiv: 210 Saksans: RÅD/JONGP Fra: Buskerud Kommunerevisjon AS Sak: Regnskapsrevisjon Dok: Regnskapsrevisjon 2013 Lnr: 2713/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Fra: KLP U.off: Off.l. 13, fvl ledd Grad: P Sak: Søknad om uførepensjon Dok: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP Lnr: 2714/2014 Forrige lnr: 2013/2717

10 2013/ I Datert: Arkiv: 143/1/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Bjørg Sandbæk Sak: Gnr 143/1 Deling av grunneiendom Dok: Gnr 143/1 Fradeling av tomt Lnr: 2715/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: C30 Saksans: KULT/KRISTINH Fra: Yngvill Lassem Sak: Middelalderuka 2014 Dok: Avtale festivalkunstner 2014 Lnr: 2717/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: 061 Saksans: KULT/KRISTINH Fra: Reklamemakeriet Sak: Sommermagasinet for Numedal 2014 Dok: Kontrakt grafisk design Lnr: 2718/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: M88 Saksans: TPR/JIH Fra: Brynjulf Hansen Sak: Boligtilsyn fyringsanlegg 2014 Dok: Gnr 110/64 Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted Lnr: 2726/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: C30 Saksans: KULT/KRISTINH Fra: Jan Fekjan Sak: Middelalderuka 2014 Dok: Kontrakt - fortellerkveld Lnr: 2727/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 17/7/37/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Randi H. Dramdal og Anders Borge Sak: Gnr 17/7 F37 Deling av grunneiendom Dok: Gnr 17/7 F37 Søknad om deling av grunneiendom Lnr: 2728/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: 117/18/0/0 Saksans: TPR/FROYDISF Fra: Statens vegvesen, Region sør Sak: Gnr 117/18 Tiltak - forstøtningsmur og redskapsskjul Dok: gnr 117/18 Kommentarer til nabovarsel Lnr: 2729/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: M12 Saksans: TPR/RS Fra: Mattilsynet Sak: Revisjon av vannverk i Flesberg kommune Dok: Melding om revisjon av Lyngdal og Lampeland vannverk Lnr: 2730/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 138/24/0/0 Saksans: TPR/ORNA

11 Fra: Kartverket Sak: Gnr 138/24 (139/7,139/1) Deling av grunneiendom Dok: Gnr 138/24 Retur av tinglyst dokument Lnr: 2733/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: U63 Saksans: FT/KRISTINH Fra: Eli Bjerkeset Øia Sak: Skjenkebevilling enkelt anledning 2014 Dok: Søknad om skjenkebevilling enkelt anledning Lnr: 2734/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: U63 Saksans: FT/KRISTINH Fra: Eli Bjerkeset Øia Sak: Skjenkebevilling enkelt anledning 2014 Dok: Søknad om skjenkebevilling enkelt anledning Lnr: 2735/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: U63 Saksans: FT/KRISTINH Fra: Eli Bjerkeset Øia Sak: Skjenkebevilling enkelt anledning 2014 Dok: Søknad om skjenkebevilling enkelt anledning Lnr: 2736/2014 Forrige lnr: 2014/ / U Datert: Arkiv: 111/55/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Statens kartverk Sak: Gnr 111/55 Seksjonering Dok: Gnr. 111, bnr Melding til tinglysing - Seksjonering Lnr: 2738/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 146/49/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Drammenshus & Hytter AS Sak: Gnr 146/49 Fritidsbolig Dok: Gnr 146/49 Søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Lnr: 2739/2014 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: 111/32/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: BLINK HUS Sigdal AS Sak: Gnr 111/32 Tiltak - oppføring av enebolig og garasje Dok: Gnr 111/32 Søknad om ferdigattest Lnr: 2740/2014 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 7/49/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Byggsøk Kongsberg Sak: Gnr 7/49 Tilbygg fritidsbolig Dok: Gnr 7/49 Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg fritidsbolig Lnr: 2741/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: 17/30/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Vidar Sandengen Sak: Gnr 17/30 Oppmåling

12 Dok: Gnr 17/30 Oppmåling av tomt Lnr: 2748/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: C30 Saksans: KULT/KRISTINH Fra: Friis Arkitekter AS Sak: Middelalderuka 2014 Dok: Kontrakt Lnr: 2749/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 223 Saksans: OK/RVK Fra: Kongsberg kommune U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: U Sak: Refusjoner jfr Forskrift om likeverdig behandling - barn fra andre kommuner 2014 Dok: Refusjonskrav jfr. 11 Lnr: 2751/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: X43 Saksans: RÅD/JONGP Fra: Konfliktrådet i Buskerud Sak: Konfliktråd Dok: Ny forespørsel om samarbeidsavtale mellom kommunen og konfliktrådet Lnr: 2752/2014 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SKLA/ANNEMA Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK Elev - ***** ***** ***** Dok: Melding om yrkesskade Lnr: 2753/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 076 Saksans: KULT/KRISTINH Fra: Sparebank 1 Sak: Kulturprisen 2014 Dok: Medfinansiering Lnr: 2756/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Fra: Terje Andersen U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: U Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Svar på henvendelse om eiendomsskatt Lnr: 2757/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: X03 Saksans: FT/KRISTINH Fra: TV-aksjonen v/fylkesaksjonsleder Line Vettestad Sak: TV - aksjonen 2014 Dok: Anmodning om opprettelse av kommunekomite i Flesberg Lnr: 2758/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: C57 Saksans: TPR/JONKJ Fra: Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen

13 Sak: Istandsetting - fredete bygninger Dok: Gnr 12/2 Istandsetting av dørlås Lnr: 2759/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Fra: Marija Popic Sak: HO - vikariater 2014 Dok: Søknad helsefagarbeider Lnr: 2762/2014 Forrige lnr: 2014/ / I Datert: Arkiv: 139/1/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Grete Sønsteby Sak: Gnr 139/1 Utfjøs Dok: Gnr 139/1 Søknad om tillatelse til oppføring av utfjøs Lnr: 2763/2014 Forrige lnr: 2014/ I Datert: Arkiv: 223 Saksans: KULT/KRISTINH Fra: Flesberg Pensjonistforening v/bjarne Bergerud Sak: Kulturmidler prosjekter Dok: Søknad om kulturmidler til prosjekt Lnr: 2781/2014 Forrige lnr: 2014/2674

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 9.6.2014-15.6.2014 2007/01263-011 U Datert: 26.05.2014 Arkiv: 111/57/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Lampeland Utvikling DA V/ Tom Toger Svendsrud Sak: Gnr 111/57

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.7.2013-20.7.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.7.2013-20.7.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.7.2013-20.7.2013 2011/00333-009 U Datert: 03.07.2013 Arkiv: 111/19/0/13 Saksans: TPR/ORNA Til: Ole Christian Rakkestad Sak: Gnr 111/54 (111/19 t13) Deling

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 2008/01253-014 U Datert: 18.12.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Elevmappe - elev ***** ***** ***** (09/292) Dok: Brudd på ordensreglementet

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune

Offentlig journal for Flesberg kommune Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 5.4.2010-11.4.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/00137-001 U Datert: 04.03.2010 Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Til: JobbNorge Sak: Oppvekst og kultur

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.4.2014-30.4.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.4.2014-30.4.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.4.2014-30.4.2014 2008/01304-007 U Datert: 23.04.2014 Arkiv: B43 Saksans: SKLA/ANNEMA Til: Samarbeidsutvalget Lampland skole U.off: Off.l. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 3.3.2014-9.3.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 3.3.2014-9.3.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 3.3.2014-9.3.2014 2014/00082-038 I Datert: 27.02.2014 Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Fra: Hilde Engen Møthe Dok: Søknad ledige stillinger Lampeland barnehage

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 14.7.2014-20.7.2014 2014/00177-002 I Datert: 08.07.2014 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - barn ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.12.2012-31.12.2012 2012/00207-004 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 39/6/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Tømrermester Harald Teksle AS Sak: Gnr 39/6 Tiltak - Ombygging

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.1.2013-20.1.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.1.2013-20.1.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.1.2013-20.1.2013 2012/00841-002 U Datert: 09.01.2013 Arkiv: M41 Saksans: TPR/FROYDISF Til: Ipec Miljø AS v/per Olav Kvitli Sak: Gnr 138/1 m.fl. Utslippstillatelse

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 26.5.2014-31.5.2014 2008/00860-048 U Datert: 09.04.2014 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - spesialundervisning *****

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.4.2014-27.4.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.4.2014-27.4.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.4.2014-27.4.2014 2014/00165-002 U Datert: 01.04.2014 Arkiv: 138/4/4/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Jonny Holm og Roger Rustand Sak: Gnr 138/4 F4 Deling av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 2010/00069-011 U Datert: 02.09.2010 Arkiv: C03 Saksans: KULT/KRISTINH Til: Svene bygdekvinnelag v/ Kristin Baalerud Sak: Dåset - arrangement

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013 2013/00235-003 U Datert: 16.10.2013 Arkiv: 270 Saksans: RÅD/JONGP Til: Buskerud fylkeskommune Sak: Oppreisningsordning for tidligere

Detaljer

Offentlig journal. Ang. oppsigelse 2008/ / Aksept av tilbakemelding etter tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2013

Offentlig journal. Ang. oppsigelse 2008/ / Aksept av tilbakemelding etter tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2015 Ang. oppsigelse Helse og omsorg - permisjon 2008/592-13 3886/2013 14.10.2013 P Off.l. 13, fvl. 13 1.

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.7.2014-27.7.2014 2014/00151-002 U Datert: 19.03.2014 Arkiv: 223 Saksans: RÅD/JONGP Til: Aksjonsgruppa v/ Gro Sevle Sak: Støtte til buss ved arrangement

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 20.1.2014-26.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 20.1.2014-26.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 20.1.2014-26.1.2014 2013/00113-002 U Datert: 27.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKLA/ANNEMA Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** Dok: Søknad om elevpermisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 2014/00025-001 I Datert: 20.01.2014 Arkiv: B06 Saksans: SENTRALADM/RVK Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skolerute for 2014/15 Dok: Forslag til skolerute

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.4.2013-19.4.2013

Offentlig journal Periode: 15.4.2013-19.4.2013 Offentlig journal Periode: 15.4.2013-19.4.2013 2013/00165-002 U Datert: 11.04.2013 Arkiv: 252 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: Lindorff Norge Sak: Endringer i avtalen om Låneadministrasjon Dok: Signert låneavtale

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte 2011/ / Gnr 10/52 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte 2011/ / Gnr 10/52 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.10.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.12.2014 nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte OK - spesialundervisning ***** ***** 2011/16-15 4059/2014 16.09.2014

Detaljer

GNR/BNR 12/1 T363 Vedr. søknad om dispensasjon (pbl 19-1) og søknad om tillatelse til tiltak (pbl 20-1) Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

GNR/BNR 12/1 T363 Vedr. søknad om dispensasjon (pbl 19-1) og søknad om tillatelse til tiltak (pbl 20-1) Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2015 GNR/BNR 12/1 T363 Vedr. søknad om dispensasjon (pbl 19-1) og søknad om tillatelse til tiltak (pbl 20-1)

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 24.2.2014-2.3.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 24.2.2014-2.3.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 24.2.2014-2.3.2014 2013/00712-004 U Datert: 18.02.2014 Arkiv: 223 Saksans: OK/ANNMS Til: Huslende familiebarnehage v/kine-linn S. Huslende Sak: Kommunalt

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 15.3.2010-21.3.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 15.3.2010-21.3.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 15.3.2010-21.3.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/00114-001 U Datert: 22.02.2010 Arkiv: C03 Saksans: OK/BERITK Til: Foresatte Sak: Utvidet skoleskyss

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 10.1.2011-16.1.2011 2007/01259-005 U Datert: 14.12.2010 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: ***** Sak: Elevpermisjon - ***** ***** Dok: Svar på søknad om elevpermisjon

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.8.2011-10.8.2011

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.8.2011-10.8.2011 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.8.2011-10.8.2011 2011/00135-004 U Datert: 11.07.2011 Arkiv: 33/2/0/0 Saksans: TPR/JONKJ Til: Tømrermester Harald Teksle Sak: Gnr 33/2 Tiltak - oppføring

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.3.2011-31.3.2011

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.3.2011-31.3.2011 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.3.2011-31.3.2011 2008/00864-007 U Datert: 25.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: ***** Sak: Spesialundervisning - ***** ***** ***** Dok: Melding

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013

Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013 Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013 2011/00527-006 U Datert: 10.06.2013 Arkiv: S11 Saksans: TEKNISK/GOT Til: NVE Sak: Djupdal Kraftverk, søknad om tillatelse til midlertidig senking av vannstand

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev 2013/00668-008 I Datert: 15.08.2013 Arkiv: 416 Saksans: SERVICEKONTOR/KIH Fra: Lisbeth Mogen U.off: U. OFF.: Offentleglova 25 Grad: U Sak: Ansettelsessak

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 146/3 Registrering av festetomt - punktfeste 2014/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 146/3 Registrering av festetomt - punktfeste 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 15.03.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.03.2015 nnhold: GNR/BNR 146/3 Registrering av festetomt - punktfeste Gnr 146/3 Registrering av festetomt U 2014/695-2

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 27.9.2010-30.9.2010 2010/00223-012 U Datert: 01.07.2010 Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Ellen Marie Lindberg m.fl. Sak: NAV Flesberg - Vikariater - 2010

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

GNR/BNR 7/8 Dispensasjon 19-2 og tillatelse til tiltak (pbl 20-1) oppføring av plasthall, anlegge veg og parkeringsplass. Dok.dato:

GNR/BNR 7/8 Dispensasjon 19-2 og tillatelse til tiltak (pbl 20-1) oppføring av plasthall, anlegge veg og parkeringsplass. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.12.2014 GNR/BNR 7/8 Dispensasjon 19-2 og tillatelse til tiltak (pbl 20-1) oppføring av plasthall, anlegge veg

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 133/96 Tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig og garasje, samt avkjørsel m/parkering 2015/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 133/96 Tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig og garasje, samt avkjørsel m/parkering 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.04.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2015 GNR/BNR 133/96 Tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig og garasje, samt avkjørsel m/parkering Gnr

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende vegnavn 2013/ / GNR/BNR 142/56 Vedr. søknad om oppføring av garasje

Offentlig journal. Vedrørende vegnavn 2013/ / GNR/BNR 142/56 Vedr. søknad om oppføring av garasje Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.05.2015 Vedrørende vegnavn Endring av adresser i Flesberg kommune 2013/57-220 1884/2015 29.04.2015 Elisabeth

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.8.2012-20.8.2012 2011/00063-041 U Datert: 02.07.2012 Arkiv: L32 Saksans: TPR/KNUTL Til: Anita Slapgård m.fl m.fl. Sak: Gateadresser - organisering Dok:

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.6.2014-29.6.2014 2014/00094-054 U Datert: 23.05.2014 Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Jobb Norge a/s Sak: HO - vikariater 2014 Dok: HO-etaten - Vikaraiater

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2015 Gnr 116/1 Deling av grunneiendom Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 Advokat Arild

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.03.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2015 nnhold: Svar på søknad om serveringsbevilling - Nord lland Gård Serveringsbevilling - Nord lland Gård

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon ***** ***** ***** 2011/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon ***** ***** ***** 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2015 Svar på søknad om elevpermisjon ***** ***** ***** Elevpermisjon - ***** ***** ***** 2011/600-4 481/2015 11.02.2015

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 2010/00645-010 U Datert: 19.08.2013 Arkiv: 233 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skjønnsmidler 2010, 2011, 2012og 2013 Dok: Vedrørende

Detaljer

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.03.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget ved Lampeland skole Skolemiljøutvalg - Lampeland skole 2012/458-7

Detaljer

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev 2014/00314-001 I Datert: 02.06.2014 Arkiv: 4/1/0/0 Saksans: TEKNISK/KARESY Fra: Einar Aarvelta Sak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Offentlig journal. Tilsyn brann Flesberg Veksthus / / Tilsyn brann Lampeland Barnehage 2016

Offentlig journal. Tilsyn brann Flesberg Veksthus / / Tilsyn brann Lampeland Barnehage 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2016 Tilsyn brann Flesberg Veksthus 2016 Brannsyn - Søre Moen eiendom As 2005/1803-32 4550/2016 24.10.2016 Flesberg Veksthus

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om elevpermisjon ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om elevpermisjon ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2015 Søknad om elevpermisjon ***** ***** OK - elevpermisjoner ***** ***** 2015/271-2 1520/2015 09.04.2015 E Off.l. 13,

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.1.2013-31.1.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.1.2013-31.1.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.1.2013-31.1.2013 2012/00068-023 U Datert: 08.01.2013 Arkiv: 233 Saksans: OK/RVK Til: NAV Flesberg Sak: OK - Refusjonskrav 2012 Dok: Refusjon av utgifter

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 3.2.2014-9.2.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 3.2.2014-9.2.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 3.2.2014-9.2.2014 2010/00081-004 U Datert: 29.01.2014 Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Til: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 1. ledd Grad: P Sak: Oppvekst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28.1.2013-1.2.2013

Offentlig journal Periode: 28.1.2013-1.2.2013 Offentlig journal Periode: 28.1.2013-1.2.2013 2011/00545-005 I Datert: 25.01.2013 Arkiv: 10057240445 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Lene Christin Fugleåsen Sak: Utdanningspermisjon Dok: Søknad om utdanningspermisjon

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.07.2016 Søknad om tjenester OK - spesialundervisning ***** ***** 2011/16-20 4370/2015 29.02.2012 C ***** Vedr. søknad på

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A 2010/00299-004 U Datert: 29.06.2010 Arkiv: 141/40/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Rasmussen & Skjelbred as Sak:

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2012-10.7.2012

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2012-10.7.2012 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2012-10.7.2012 2012/00442-002 U Datert: 22.06.2012 Arkiv: 17/5/0/203 Saksans: TPR/ORNA Til: Ole Jørgen Huslende Sak: Gnr 17/5 t203 Deling av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om egenmelding på branntilsyn Høgheim Grendehus 2015 2006/999-29 1263/2015 23.03.2015 08.04.2015

Offentlig journal. Varsel om egenmelding på branntilsyn Høgheim Grendehus 2015 2006/999-29 1263/2015 23.03.2015 08.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Varsel om egenmelding på branntilsyn Høgheim Grendehus 2015 Brannsyn - Høgheim gnr 90/10 2006/999-29

Detaljer

Offentlig journal. Fritak fra vurdering med karakter 2005/ / Fritak fra vurdering med karakter

Offentlig journal. Fritak fra vurdering med karakter 2005/ / Fritak fra vurdering med karakter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2015 Fritak fra vurdering med karakter Spesialundervisning - 2005/1210-45 820/2015 04.03.2015 Fritak fra vurdering med

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.4.2013-10.4.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.4.2013-10.4.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.4.2013-10.4.2013 2013/00196-001 U Datert: 26.03.2013 Arkiv: 440 Saksans: FT/SVEINF Til: Berit Klevgård Sak: HMS - 2013 Dok: HMS - 2013 - Søknad om kjøp

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013

Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013 Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013 2012/00138-026 I Datert: 13.03.2013 Arkiv: 27/178/0/0 Saksans: Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte/anneks/garasje

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til et bokprosjekt om Ljåsmeder i Numedal om prosjektmidler - nytt bokprosjekt- ljåsmiing og smeder i Numedal

Offentlig journal. Søknad om støtte til et bokprosjekt om Ljåsmeder i Numedal om prosjektmidler - nytt bokprosjekt- ljåsmiing og smeder i Numedal Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.06.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.07.2016 Søknad om støtte til et bokprosjekt om Ljåsmeder i Numedal om prosjektmidler - nytt bokprosjekt- ljåsmiing

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev 2004/02723-109 I Datert: 29.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: FNMK/OTH Fra: Lars Tore Lesteberg Dok: Om frasigelse av leie Lnr: 4162/2013 Forrige lnr: 2013/4157

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Svar på søknad om elevpermisjon OK - elevpermisjoner 2015/860-4 5192/2017 04.08.2017 E Svar :Begjæring om innsyn

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 111/56 Smiuberget 9,11,13,15 (hus 1) seksjon 1,2,3,4 - Midlertidig brukstillatelse 2011/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 111/56 Smiuberget 9,11,13,15 (hus 1) seksjon 1,2,3,4 - Midlertidig brukstillatelse 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.11.2015 GNR/BNR 111/56 Smiuberget 9,11,13,15 (hus 1) seksjon 1,2,3,4 - Midlertidig brukstillatelse Gnr 111/56 (111/19 KS1)

Detaljer

Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014

Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014 Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014 2010/00063-005 U Datert: 07.01.2013 Arkiv: 212 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: NAV økonomitjenester Sak: Refusjonskrav porto Dok: Refusjonskrav porto 2012 Lnr:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-27.10.2013

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-27.10.2013 Offentlig journal Periode: 21.10.2013-27.10.2013 2013/00283-003 U Datert: 15.05.2013 Arkiv: 17/1/56/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Gunn Kindberg Sak: Gnr 17/1 F56 Tiltak - oppføring av anneks Dok: Gnr 17/1 F56

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27.01.2014 31.01.2014

Offentlig journal Periode: 27.01.2014 31.01.2014 Offentlig journal Periode: 27.01.2014 31.01.2014 2014/00033-002 U Datert: 27.01.2014 Arkiv: 223 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: Rollag og Veggli IL Sak: Tilskudd til Kretsmesterskap i hopp og kombinert og

Detaljer

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2015 Alternativ opplæringsarena OK - spesialundervisning (07/725) 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 Melding om spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 133/6 Ferdigattest 2014/ / GNR/BNR 146/49 Ferdigattest 2014/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 133/6 Ferdigattest 2014/ / GNR/BNR 146/49 Ferdigattest 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 GNR/BNR 133/6 Ferdigattest Gnr 133/6 Tiltak - ny bolig 2014/833-6 3587/2015 12.08.2015 Alvsbyhus Norge

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 9/83 Tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig 2014/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 9/83 Tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 nnhold: GNR/BNR 9/83 Tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig Gnr 9/52 T104 Tiltak - oppføring av fritidsbolig

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte 22.04.15 2014/620-2 1742/2015 22.04.2015 27.04.2015. GNR/BNR 10/34 F1 Ferdigattest 2011/346-5 1755/2015 23.04.

Offentlig journal. Referat fra møte 22.04.15 2014/620-2 1742/2015 22.04.2015 27.04.2015. GNR/BNR 10/34 F1 Ferdigattest 2011/346-5 1755/2015 23.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2015 Referat fra møte 22.04.15 OK - elev ***** ***** 2014/620-2 1742/2015 Tilg.kode E Hjemmel: Off.l. 13, fvl. 13 *****

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 17.1.2011-23.1.2011 2005/01426-005 U Datert: 10.01.2011 Arkiv: 142/2/95/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Rambøll Norge AS Sak: Gnr 142/2 F95 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 110/152 Ferdigattest 2013/ / Gnr 8/1 F 5 - Hyttekontrollen 2014, Utslipp

Offentlig journal. GNR/BNR 110/152 Ferdigattest 2013/ / Gnr 8/1 F 5 - Hyttekontrollen 2014, Utslipp Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.06.2015 GNR/BNR 110/152 Ferdigattest Gnr 110/152,97 og 43 Tilbygg omsorgsbolig 2013/331-10 2033/2015 06.05.2015

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014

Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014 Offentlig journal Periode: 10.2.2014-14.2.2014 2013/00611-007 U Datert: 09.01.2014 Arkiv: 440 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Arbeidstilsynet Sak: Tilsyn - arbeidsmiljø - helse og sosialadministrasjonen, Rollag

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2012-20.10.2012 2012/00117-008 U Datert: 21.09.2012 Arkiv: K01 Saksans: TPR/RS Til: Årstein Jensen Sak: Motorferdsel utmark - snødekt mark 2012 Dok:

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 7.7.2014-13.7.2014 2014/00094-060 I Datert: 03.07.2014 Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Fra: Vesna Stankovic Sak: HO - vikariater 2014 Dok: Søknad på vikariat

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 14.4.2014-20.4.2014 2014/00148-016 U Datert: 10.04.2014 Arkiv: M88 Saksans: TPR/JIH Til: Kjetil Bottolf Lnr: 1899/2014 Forrige lnr: 2014/1797 2014/00148-017

Detaljer

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12.

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.01.2016 Refusjon for gjesteelev høsten 2015 Elevmappe 2013/732-8 4449/2015

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 14.2.2011-20.2.2011 2011/00034-002 U Datert: 04.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: SKLA/GUNVORL Til: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: C Sak: Oppvekst og

Detaljer

Offentlig journal. Delvis fritak fra opplæringsplikten (2) 2008/ / GNR/BNR 17/37 - Vedr.

Offentlig journal. Delvis fritak fra opplæringsplikten (2) 2008/ / GNR/BNR 17/37 - Vedr. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05.2016 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2016 Delvis fritak fra opplæringsplikten (2) OK - spesialundervisning 2008/862-25 2175/2016 02.05.2016 GNR/BNR

Detaljer

Offentlig journal. Særskilt tilrettelegging av eksamen 2006/ /

Offentlig journal. Særskilt tilrettelegging av eksamen 2006/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2015 Særskilt tilrettelegging av eksamen Spesialundervisning - 2006/964-11 1833/2015 28.04.2015 Særskilt tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.1.2011-9.1.2011 2010/00232-014 U Datert: 07.12.2010 Arkiv: 223 Saksans: KULT/KRISTINH Til: Numedal spel- og dansarlag Sak: Kulturmidler - prosjekter 2010

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 18.8.2014-24.8.2014 2007/00659-009 I Datert: 13.08.2014 Arkiv: 110/132/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Fra: kartverket Sak: Gnr 110/132 Kjøp av tomt (gnr 110/125)

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer 2013/ /

Offentlig journal. Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.04.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2016 Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer Organisering av krisesentertilbudet

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ /

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** OK - spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.9.2010-5.9.2010 2010/00161-002 U Datert: 29.07.2010 Arkiv: 221 Saksans: FT/RANVEIGH Til: Are Tunaal Sak: Hyttesalg - eiendomsgebyrer Dok: Hyttesalg - eiendomsgebyrer

Detaljer

offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

offentlig journal for Flesberg kommune Periode: offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.9.2013-10.9.2013 2013/00418-004 U Datert: 27.08.2013 Arkiv: 16/2/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Grete Irene Huslende Sak: Gnr 16/2 Deling av grunneiendom Dok:

Detaljer

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.09.2015 Melding om vedtak - Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonskrav 2014 - særskilt norskopplæring flyktninger 2014/46-14 4847/2014 17.11.2014 20.02.2015. Svar på søknad om skolebytte

Offentlig journal. Refusjonskrav 2014 - særskilt norskopplæring flyktninger 2014/46-14 4847/2014 17.11.2014 20.02.2015. Svar på søknad om skolebytte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.02.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2015 Refusjonskrav 2014 - særskilt norskopplæring flyktninger OK - Refusjonskrav 2014 (ut og inn) 2014/46-14

Detaljer

Offentlig journal. Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig / / Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2014

Offentlig journal. Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig / / Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 2014/148-72 5068/2014 Torunn Nordgård 2014/148-73 5073/2014 Steinar Klev 2014/148-74 5079/2014 Bente Andreassen 2014/148-75

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 7/2 F106 Ferdigattest 2014/ / GNR/BNR 12/1 F 34 Ferdigattest 2012/ /2015

Offentlig journal. GNR/BNR 7/2 F106 Ferdigattest 2014/ / GNR/BNR 12/1 F 34 Ferdigattest 2012/ /2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.04.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2015 GNR/BNR 7/2 F106 Ferdigattest Gnr 7/2 f106 Tiltak - tilbygg hytte 2014/319-3 1662/2015 Thorbjørn Taugbøl

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 5.8.2013-09.8.2013 2013/00490-001 I Datert: 02.08.2013 Arkiv: 27/4/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Ragnvald Mykstu Sak: Deling om grunneiendom - 27/4/0/0, tomt 41 Dok: Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon for ***** ***** ***** 2015/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon for ***** ***** ***** 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.2016-10.01.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2016 Svar på søknad om elevpermisjon for ***** ***** ***** OK - elevpermisjoner ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 25.4.2011-30.4.2011 2011/00036-021 U Datert: 13.04.2011 Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Til: Jobb Norge a/s Sak: Helse og omsorg - faste stillinger 2011 Dok:

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra informasjonsmøte på BUP ang ny diagnose 2010/ /

Offentlig journal. Referat fra informasjonsmøte på BUP ang ny diagnose 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2016 Referat fra informasjonsmøte på BP ang ny diagnose Spesialundervisning/elevmappe (08/1359) - 2010/28-54

Detaljer

Journaldato: 10.11.2014-14.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.10.2014. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 10.11.2014-14.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 15.10.2014. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 24.11.2014 Endelig skyssbehov - skoleskyss skoleåret 2014/15 Skoleskyss skoleåret 2014/15

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 142/1 Vedr. søknad om dispensasjon. Uttalelse iht. pbl / /

Offentlig journal. GNR/BNR 142/1 Vedr. søknad om dispensasjon. Uttalelse iht. pbl / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.10.2016-09.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2016 GNR/BNR 142/1 Vedr. søknad om dispensasjon. ttalelse iht. pbl 19-1 Gnr 142/1 Deling av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 27.1.2014-2.2.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 27.1.2014-2.2.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 27.1.2014-2.2.2014 2007/00947-027 U Datert: 21.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Spesialundervisning ***** ***** ***** Dok: Tilrettelegging av undervisningstilbud

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 11.04.2013 Inngående brev 2013/00342-001 I Datert: 10.04.2013 Arkiv: 11/2/47 Saksans: FNMK/LIJ Fra: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Sak: Erverv av fast eiendom gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 18/1 Deling av grunneiendom - hyttetomt 2013/310-5 771/2015 27.02.2015 04.03.2015

Offentlig journal. GNR/BNR 18/1 Deling av grunneiendom - hyttetomt 2013/310-5 771/2015 27.02.2015 04.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.03.2015 nnhold: GNR/BNR 18/1 Deling av grunneiendom - hyttetomt Gnr 18/1 F58 Deling av grunneiendom 2013/310-5 771/2015

Detaljer