Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.7.2013-20.7.2013"

Transkript

1 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: / U Datert: Arkiv: 111/19/0/13 Saksans: TPR/ORNA Til: Ole Christian Rakkestad Sak: Gnr 111/54 (111/19 t13) Deling av grunneiendom Dok: Gnr. 111, bnr Kopi av tinglyst Melding til tinglysing Lnr: 2705/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 18/1/20/0 Saksans: TPR/JONKJ Til: Kåre Sandboe Sak: Gnr 18/1 F20 Tiltak - opparbeidelse av stikkvei til hytte Dok: Gnr 18/1 F 20 - Klage på vedtak fattet av PNR i sak 18/13. Lnr: 2780/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Skagerak Kraft AS/ - Vrenga kraftstasjon, v/stein Lunde Sak: Brannsyn - Vrenga Kraftstasjon Dok: Branntilsynsrapport Vrenga kraftstasjon Lnr: 2784/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Ole Helge Laag Sak: Brannsyn - Høgheim gnr 90/10 Dok: Branntilsynsrapport Høgheim Grendehus. Lnr: 2785/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Ass Driftssjef Erik Hole Sak: Brannsyn - Flesbergtunet Bo- og servicesenter Dok: Branntilsynsrapport Flesbergtunet Lnr: 2786/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Øyvind Høimyr Sak: Brannsyn - Høimyr Fjellcamp AS Dok: Branntilsynsrapport Høymyr Fjellcamping. Lnr: 2787/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Blåberg Camping, v/hjørdis Homelien Sak: Brannsyn - Blåberg campingplass Dok: Branntilsynsrapport Blåberg Camping. Lnr: 2789/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Sjuvasslia Camping Sak: Brannsyn - Sjuvasslia campingplass Dok: Branntilsynsrapport Sjuvasslia Camping

2 Lnr: 2790/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: K01 Saksans: TPR/RS Til: Morten Johansen Sak: Motorferdsel i /på vann 2013 Dok: Svar på forespørsel om behandling av sak om bruk av el. motor på båt Lnr: 2793/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 611 Saksans: RÅD/JONGP Til: Flesberg Elektrisitetsverk AS Sak: Grunnavståelse - utbygging av strømnett gnr 110/43 Dok: Kontrakt for grunnavståelse gnr 110/43 Lnr: 2794/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Blestua Camping, v/bjørg Huslende Sak: Brannsyn - Blestua camingplass Dok: Branntilsynsrapport Blestua Camping 2013 Lnr: 2804/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Bjørstua Camping, v/ingun Bjøråsen Sak: Brannsyn - Bjørstua Camping Dok: Branntilsynsrapport Bjørstua Camping 2013 Lnr: 2806/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Sand Camping, v/randi Aasen Sak: Brannsyn - Sand campingplass Dok: Branntilsynsrapport Sand Camping Lnr: 2807/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Borge Kiosk og Camping Sak: Brannsyn - Borge Fjellhandel og Camping Dok: Branntilsynsrapport Borge Camping Lnr: 2810/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Lyngdal barnehage Sak: Brannsyn - Lyngdal barnehage Dok: Branntilsynsrapport Lyngdal barnehage. Lnr: 2811/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Kirkevergen i Flesberg Sak: Brannsyn - Flesberg kirke Dok: Branntilsynsrapport Flesberg kirke 2013 Lnr: 2812/2013 Forrige lnr: 2013/2014

3 2005/ U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Kirkevergen i Flesberg Sak: Brannsyn - Svene kirke Dok: Brannsynsrapport Svene kirke 2013 Lnr: 2813/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Kirkevergen i Flesberg Sak: Brannsyn - Lyngdal kirke Dok: Brannsynsrapport Lyngdal kirke Lnr: 2814/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Ass. Driftssjef Erik Hole Sak: Brannsyn - Svene barnehage Dok: Brantilsynsrapport Svene Barnehage Lnr: 2815/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: M71 Saksans: TPR/JONKJ Til: Ass. Driftssjef Erik Hole Sak: Brannsyn - Lampeland barnehage Dok: Branntilsynsrapport Lampeland barnehage. Lnr: 2816/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 233 Saksans: OK/RVK Til: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Leirskoleopplæring 2013 Dok: Tilskudd til leirskoleopplæring våren 2013 Lnr: 2817/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 17/14/0/0 Saksans: TPR/FROYDISF Fra: Håkon Berg Sak: Gnr 17/14 Tiltak - oppgradering av hytte samt vann og avløp Dok: Gnr 17/14 Nye tegninger Lnr: 2818/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 111/44/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: KB Prosjekter AS Sak: Gnr 111/44 Tiltak - oppføring av enebolig Dok: Gnr 111/44 Søknad om midlertidig brukstillatelse Lnr: 2819/2013 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: 232 Saksans: ESK/PTH Fra: Berit og Leif Tybring Sak: Eiendomsskatt - innføring 2013 Dok: Vedr. beregning av eiendomsskatt gnr 142/2 f72 Lnr: 2823/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Fra: *****

4 U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: C Sak: Flesberg skole elev - ***** ***** Dok: Bytting av skole Lnr: 2824/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Fra: Nav Aa-registeret Sak: Yrkesskade Dok: Mottatt klage - melding om saksbehandlingstid Lnr: 2825/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: V10 Saksans: TPR/FROYDISF Fra: Innovasjon Norge Sak: Etablererstipend - foretak Dok: Tilbud om bedriftsutviklingstilskudd Lnr: 2826/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Fra: KLP Sak: KLP - Attførings- / uførepensjon - ***** ***** Dok: Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) Lnr: 2827/2013 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Fra: KLP Sak: HO - arbeidsforhold Dok: Alderspensjon - høyere pensjonsgrad Lnr: 2828/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M52 Saksans: TPR/THORIN Fra: Knut T. Bjørkgård Sak: Renovasjon i Numedal 2008/2013 Dok: Avtale mellom Rollag og Flesberg kommuner og renovatør Lnr: 2829/2013 Forrige lnr: 2008/ / I Datert: Arkiv: 223 Saksans: OK/RVK Fra: Modum Kommune U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: U Sak: OK - Refusjonskrav 2013 Dok: Refusjonskrav våren gjesteelever Lnr: 2835/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: K01 Saksans: TPR/JONKJ Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Motorsykkelbane - Lyngdalsveien Dok: Vedtak om dispensasjon fra kommuneplanen for bruk av motorsportsbane ved Lampeland Lnr: 2836/2013 Forrige lnr: 2013/2773

5 2013/ I Datert: Arkiv: 111/53/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Fra: EiendomsMegler1, Buskerud Vestfold AS avd. Kongsberg Sak: Gnr 111/53 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Dok: Gnr 111/53 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lnr: 2837/2013 Forrige lnr: 2010/ U Datert: Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: C Sak: OK Spesialundervisning ***** ***** ***** Dok: Vedtak spesialundervisning 2013/2014 ***** ***** ***** ***** Lnr: 2838/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 16/1/0/0 Saksans: TPR/FROYDISF Fra: Solveig Rød Aadne Sak: Gnr 16/1,2 og 3 Tiltak - kjøresti/adkomstvei til hytter Dok: Gnr 16/1,2 og 3 Søknad om dispensasjon for tiltak - kjøresti/adkomstvei til hytter Lnr: 2839/2013 Forrige lnr: 2012/ I Datert: Arkiv: 17/14/0/0 Saksans: TPR/FROYDISF Fra: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen Sak: Gnr 17/14 Tiltak - oppgradering av hytte samt vann og avløp Dok: Gnr 17/14 Vedr. dispensasjonssøknad Lnr: 2840/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M42 Saksans: TPR/THORIN Fra: Miljødirektoratet v/ingrid Aarre Daae Sak: Utvidelse av laguneanlegg i Rollag kommune Dok: Oversendelse av søknad om endring av utslippstillatelse for laguneanlegg i Rollag kommune Lnr: 2841/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SKLA/ANNEMA Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - elev ***** ***** Dok: Innskriving av elev Lnr: 2843/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SKLA/ANNEMA Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - elev ***** ***** ***** ***** Dok: Innskrivning av elev Lnr: 2844/2013 Forrige lnr: 2013/0 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SKLA/ANNEMA Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - elev ***** ***** *****

6 Dok: Innskrivning av elev Lnr: 2845/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: SKLA/ANNEMA Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - elev ***** ***** ***** Dok: Innskrivning av elev Lnr: 2846/2013 Forrige lnr: 2013/0 2013/ U Datert: Arkiv: 4/1/11/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Liavaag Eiendom AS Sak: Gnr 4/1 F11 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Dok: Gnr. 13, bnr. 1 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lnr: 2847/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 140/52/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Kjell H. Thorsnes Sak: Gnr 140/52 Egenerklæring kom konsesjonsfrihet Dok: Gnr. 140, bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lnr: 2848/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 146/7/2/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Tenden Advokatfirma ANS Sak: Gnr 146/7 F2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Dok: Gnr. 146, bnr. 7, fnr. 2 - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet Lnr: 2849/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 17/7/0/9 Saksans: TPR/FROYDISF Til: Adresseliste Sak: Gnr 17/7 T9 Tiltak - tilbygg og utslipp hytte Dok: Gnr 17/7 T9 - Dispensasjonssøknad - tilbygg og utslipp hytte - uttalelse. Lnr: 2850/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 94/18/0/0 Saksans: TPR/FROYDISF Til: Adresseliste Sak: Gnr 94/18 Tiltak - oppføring av garasje Dok: Gnr 94/18 - Søknad om dispensasjon- oppføring av garasje - uttalelse. Lnr: 2852/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 032 Saksans: RÅD/JONGP Fra: Høyre Sak: Evaluering av rådmannens arbeid Dok: Svar - Evaluering av rådmannens arbeidsform/innsats 2013 Lnr: 2860/2013 Forrige lnr: 2009/ / I Datert: Arkiv: L12 Saksans: TPR/ORNA Fra: Halvor G. Garås Sak: Gnr 146/6-147/1-148/1 og 146/7-8 og 144/2 Reguleringsplan Dok: Gnr 146/6 Søknad om mindre endring - justering vei

7 Lnr: 2861/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M41 Saksans: TPR/FROYDISF Fra: Blefjell vann og avløpsselskap AS Sak: Gnr 146/6 m.fl Tiltak - anlegg vann/avløp m.m. Dok: Gnr 146/6 m.fl Søknad om tiltak - VA-anlegg (ledningsnett) og trekkrør for fiber. Lnr: 2862/2013 Forrige lnr: 2006/ I Datert: Arkiv: 17/5/8/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Svein H Øverby Sak: Gnr 17/5 F8 Melding om tiltak - tilbygg hytte Dok: Gnr 17/5 F8Tilbygg hytte fullført Lnr: 2863/2013 Forrige lnr: 2006/ / U Datert: Arkiv: 111/19/0/13 Saksans: TPR/ORNA Til: Ole Christian Rakkestad Sak: Gnr 111/54 (111/19 t13) Deling av grunneiendom Dok: Gnr. 111, bnr Tildeling av adresse Lnr: 2864/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: L32 Saksans: TPR/KNUTL Til: Marit Grønbu Kyllesdal Sak: Adressetilleggsnavn - endring av adresser i Flesberg kommune Dok: Gnr. 112, bnr. 1 - Fjøse - Adressetilleggsnavn Lnr: 2865/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 17/88/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Johan Almmquist Sak: Gnr 17/88 Tiltak - opparbeidelse av vei og parkering til hytte Dok: Gnr/17/88 Søknad om dispensasjon. Lnr: 2868/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: M41 Saksans: TPR/RS Fra: Isachsen Entreprenør AS Sak: Svene vest VA Dok: Søknad om ansvarsrett - VA-grøft Lnr: 2869/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 111/53/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Sparebank1 BV AS Sak: Gnr 111/53 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Dok: Gnr. 111, bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet Lnr: 2870/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: G11 Saksans: HO/HELENK Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Tilsyn - helsestasjonstjenester for barn Dok: Varsel om tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i aldersgruppen 0-6 år Lnr: 2871/2013 Forrige lnr:

8 2009/ I Datert: Arkiv: 17/54/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Olaf B. Terjesen A/S Aut Rørleggerforretning Sak: Gnr 17/54 - Tilbygg og utslipp Dok: Gnr 17/54 Samsvarserklæring innvendige rørleggerarbeider Lnr: 2872/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 17/7/28/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Knut Hunstad Sak: Gnr 17/7 F28 Tiltak - tilbygg Dok: Gnr 17/7 F28 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg mindre enn 50 m2 Lnr: 2873/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: 17/7/31/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Inger og Jan Hansen Sak: Gnr 17/7 F31 Tiltak - utvidelse vindfang Dok: Gnr 17/7 F31 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - utvidelse vindfang Lnr: 2874/2013 Forrige lnr: 2006/ I Datert: Arkiv: L12 Saksans: TPR/ORNA Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Gnr 13/3 Reguleringsplan- Østre Berget Dok: Gnr 13/3 Reguleringsplan Beinsvatnet - uttalelse til søknad om dispensasjon Lnr: 2875/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 142/56/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Fra: Statens kartverk Sak: Gnr 142/56 (gnr142/2 t211) Deling av grunneiendom Dok: Gnr 142/56 Retur av tinglyst dokument Lnr: 2876/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: Q80 Saksans: TPR/JONKJ Fra: KNA Drammen avd. Sak: Challenge-løp Dok: Søknad om arrangment av bil-løp 14. september 2014 Lnr: 2877/2013 Forrige lnr: 2012/ / I Datert: Arkiv: 13/44/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Karen Helene Konglevoll Sak: Gnr 13/44 Tiltak - badstue Dok: Gnr 13/44 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - badstue Lnr: 2878/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: M41 Saksans: TPR/FROYDISF Fra: Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS Sak: Gnr 140/1 og 2 Tiltak - fellesanlegg vann og avløp Dok: Gnr 140/1 og 2 Søknad om tiltak - fellesanlegg vann og avløp Lnr: 2879/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: 142/46/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Oddmund Mjøen

9 Sak: Gnr 142/46 Tiltak - anneks/vedbod Dok: Gnr 142/46 Søknad om tiltak - anneks/vedbod Lnr: 2880/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: 42/1/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Fra: Olav O. Evju Sak: Gnr 42/1 Deling av grunneiendom Dok: Gnr 42/1 Oppmåling og tinglysing av tomt Lnr: 2881/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 143/1/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Bjørg Sandbæk Sak: Gnr 143/1 Deling av grunneiendom Dok: Gnr 143/1 Søknad om fradeling av tomt Lnr: 2883/2013 Forrige lnr: 2007/ U Datert: Arkiv: 111/55/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Statens kartverk Sak: Gnr 111/55 (gnr 111/19 t40) Deling av grunneiendom Dok: Gnr. 111, bnr Melding til tinglysing Lnr: 2884/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 111/55/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Lampeland Utvikling DA V/ Tom Roger Svendsrud Sak: Gnr 111/55 (gnr 111/19 t40) Deling av grunneiendom Dok: Gnr. 111, bnr Forhåndsvarsel om tildeling av adresse Lnr: 2885/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Fra: Marit Andersen Teksle Sak: HO - arbeidsforhold Dok: Arbeidsavtale Lnr: 2887/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: K01 Saksans: TPR/RS Til: Reidar Vestby Sak: Motorferdsel utmark - enkelt anledning 2013 Dok: Gnr 12/2 F43 Tillatelse til kjøring i utmark Lnr: 2888/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Fra: Linda Morvik Berg Sak: Arbeidsforhold Dok: Arbeidsavtale Lnr: 2889/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: 243 Saksans: TPR/JONKJ Fra: Buskerud fylkeskommune

10 Sak: Tilskuddsordning for verneverdige, ikke fredete bygninger og anlegg Dok: Haugen gnr 39/4 - tilsagn om tilskudd Lnr: 2890/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 90/4/4/0 Saksans: TPR/FROYDISF Fra: Fjellrens AS Sak: Gnr 90/4 F4 - Utslipp Dok: Gnr 90/4 F4 Utslipp/lukt fra avløpsanlegg - kopi av brev til anleggseier Lnr: 2891/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 111/45/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Lena Fåne og Torgeir Wulfsberg Sak: Gnr 111/45 (111/19 T5) Deling av grunneiendom Dok: Gnr. 111, bnr Matrikkelbrev Lnr: 2892/2013 Forrige lnr: 2011/ / U Datert: Arkiv: 16/1/0/0 Saksans: TPR/FROYDISF Til: Adresseliste Sak: Gnr 16/1,2 og 3 Tiltak - kjøresti/adkomstvei til hytter Dok: Gnr 16/1,2 og 3 - Søknad om dispensasjon - kjøre-/adkomstvei til hytter - uttalelse. Lnr: 2893/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 18/1/12/0 Saksans: TPR/FROYDISF Til: Aasland Bleservice Sak: Gnr 18/1 F12 Tiltak - vann/avløp Dok: Gnr 18/1 F12 - Søknad om tillatelse til tiltak grøft vann/avløp Lnr: 2894/2013 Forrige lnr: 2013/ / U Datert: Arkiv: 111/51/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Til: Tommy Angell Sak: Gnr 111/51 (gnr 111/19 t4) Deling av grunneiendom Dok: Gnr. 111, bnr Matrikkelbrev Lnr: 2895/2013 Forrige lnr: 2012/ / U Datert: Arkiv: 210 Saksans: ØK.KTR/GRETEH Til: Fylkesmannen i Buskerud U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: U Sak: Flesberg overformynderi - Årsregnskap 2012 Dok: Flesberg overformynderi - Årsregnskap 2012 Lnr: 2896/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Fra: Elin Karine Hage Sak: Arbeidsforhold Dok: Arbeidsavtale hjemmehjelp Lnr: 2901/2013 Forrige lnr: 2013/ I Datert: Arkiv: ***** Saksans: FT/SVEINF Fra: Elin Karine Hage

11 Sak: Arbeidsforhold Dok: Underskrevet erklæring om taushetsplikt Lnr: 2902/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 130/39/0/0 Saksans: TPR/ORNA Fra: Steinar S. Klev Sak: Gnr 130/39 Tiltak - tilbygg bolig Dok: Gnr 130/39 Anmodning om ferdigattest Lnr: 2903/2013 Forrige lnr: 2009/ / I Datert: Arkiv: 024 Saksans: RÅD/JONGP Fra: Rollag kommune Sak: Vertskommuneorganisering NAV Numedal Dok: Rollag kommunestyre vedtak Lnr: 2904/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 146 Saksans: HO/HELENK Fra: Rollag kommune Sak: Psykiatriplan for numedalskommunene Dok: Interkommunal plan - Rollag kommunestyres vedtak Lnr: 2905/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: 026 Saksans: HO/HELENK Fra: Rollag kommune Sak: Felles vedtaksteam for psykiatri i Numedal Dok: Interkommunalt vedtaksteam - Rollag kommuenstyres vedtak Lnr: 2906/2013 Forrige lnr: 2013/ / I Datert: Arkiv: V14 Saksans: TPR/FROYDISF Fra: May K.Stene Sak: Avløsertilskudd /2013 Dok: Klage på stans av behandling av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Lnr: 3512/2013 Forrige lnr: 2013/2698

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.6.2014-8.6.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.6.2014-8.6.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.6.2014-8.6.2014 2014/00123-006 U Datert: 26.05.2014 Arkiv: 17/10/34/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Roar Fallet Sak: Gnr 17/10 F34 Tiltak - tilbygg fritidseiendom

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.1.2014-12.1.2014 2008/01253-014 U Datert: 18.12.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Elevmappe - elev ***** ***** ***** (09/292) Dok: Brudd på ordensreglementet

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 6.9.2010-12.9.2010 2010/00069-011 U Datert: 02.09.2010 Arkiv: C03 Saksans: KULT/KRISTINH Til: Svene bygdekvinnelag v/ Kristin Baalerud Sak: Dåset - arrangement

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.1.2013-20.1.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.1.2013-20.1.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.1.2013-20.1.2013 2012/00841-002 U Datert: 09.01.2013 Arkiv: M41 Saksans: TPR/FROYDISF Til: Ipec Miljø AS v/per Olav Kvitli Sak: Gnr 138/1 m.fl. Utslippstillatelse

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.7.2014-27.7.2014 2014/00151-002 U Datert: 19.03.2014 Arkiv: 223 Saksans: RÅD/JONGP Til: Aksjonsgruppa v/ Gro Sevle Sak: Støtte til buss ved arrangement

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.4.2014-30.4.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.4.2014-30.4.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.4.2014-30.4.2014 2008/01304-007 U Datert: 23.04.2014 Arkiv: B43 Saksans: SKLA/ANNEMA Til: Samarbeidsutvalget Lampland skole U.off: Off.l. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2010-11.7.2010 Dokumenttype: I,U, Status J,A 2010/00299-004 U Datert: 29.06.2010 Arkiv: 141/40/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Rasmussen & Skjelbred as Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28.1.2013-1.2.2013

Offentlig journal Periode: 28.1.2013-1.2.2013 Offentlig journal Periode: 28.1.2013-1.2.2013 2011/00545-005 I Datert: 25.01.2013 Arkiv: 10057240445 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Lene Christin Fugleåsen Sak: Utdanningspermisjon Dok: Søknad om utdanningspermisjon

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015

Offentlig journal. Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 09.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2015 Gnr 116/1 Deling av grunneiendom Gnr 116/1 Deling av grunneiendom 2015/901-2 4378/2015 09.10.2015 Advokat Arild

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014

Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 Offentlig journal Periode: 20.1.2014-24.1.2014 2014/00025-001 I Datert: 20.01.2014 Arkiv: B06 Saksans: SENTRALADM/RVK Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skolerute for 2014/15 Dok: Forslag til skolerute

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 9.6.2014-15.6.2014 2007/01263-011 U Datert: 26.05.2014 Arkiv: 111/57/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Lampeland Utvikling DA V/ Tom Toger Svendsrud Sak: Gnr 111/57

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 Offentlig journal Periode: 21.10.2013-25.10.2013 2010/00645-010 U Datert: 19.08.2013 Arkiv: 233 Saksans: RÅD/HANSHT Til: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Skjønnsmidler 2010, 2011, 2012og 2013 Dok: Vedrørende

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 3.3.2014-9.3.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 3.3.2014-9.3.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 3.3.2014-9.3.2014 2014/00082-038 I Datert: 27.02.2014 Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Fra: Hilde Engen Møthe Dok: Søknad ledige stillinger Lampeland barnehage

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune

Offentlig journal for Flesberg kommune Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 5.4.2010-11.4.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/00137-001 U Datert: 04.03.2010 Arkiv: 411 Saksans: FT/SVEINF Til: JobbNorge Sak: Oppvekst og kultur

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 23.12.2013-31.12.2013 2013/00235-003 U Datert: 16.10.2013 Arkiv: 270 Saksans: RÅD/JONGP Til: Buskerud fylkeskommune Sak: Oppreisningsordning for tidligere

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.4.2013-19.4.2013

Offentlig journal Periode: 15.4.2013-19.4.2013 Offentlig journal Periode: 15.4.2013-19.4.2013 2013/00165-002 U Datert: 11.04.2013 Arkiv: 252 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: Lindorff Norge Sak: Endringer i avtalen om Låneadministrasjon Dok: Signert låneavtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013

Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013 Offentlig journal Periode: 18.3.2013-22.3.2013 2012/00138-026 I Datert: 13.03.2013 Arkiv: 27/178/0/0 Saksans: Fra: Fylkesmannen i Buskerud Sak: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte/anneks/garasje

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.12.2012-31.12.2012 2012/00207-004 U Datert: 07.12.2012 Arkiv: 39/6/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Tømrermester Harald Teksle AS Sak: Gnr 39/6 Tiltak - Ombygging

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013

Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013 Offentlig journal Periode: 10.6.2013-14.6.2013 2011/00527-006 U Datert: 10.06.2013 Arkiv: S11 Saksans: TEKNISK/GOT Til: NVE Sak: Djupdal Kraftverk, søknad om tillatelse til midlertidig senking av vannstand

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 14.4.2014-20.4.2014 2014/00148-016 U Datert: 10.04.2014 Arkiv: M88 Saksans: TPR/JIH Til: Kjetil Bottolf Lnr: 1899/2014 Forrige lnr: 2014/1797 2014/00148-017

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2012-10.7.2012

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2012-10.7.2012 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.7.2012-10.7.2012 2012/00442-002 U Datert: 22.06.2012 Arkiv: 17/5/0/203 Saksans: TPR/ORNA Til: Ole Jørgen Huslende Sak: Gnr 17/5 t203 Deling av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25.3.2013-29.3.2013

Offentlig journal Periode: 25.3.2013-29.3.2013 Offentlig journal Periode: 25.3.2013-29.3.2013 2013/00018-003 U Datert: 22.03.2013 Arkiv: 223 Saksans: SENTRALADM/KJETILH Til: Uvdal Utvikling v/geir Prestegården Sak: Støtte til "Numedals stand" på messen

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 7.7.2014-13.7.2014 2014/00094-060 I Datert: 03.07.2014 Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Fra: Vesna Stankovic Sak: HO - vikariater 2014 Dok: Søknad på vikariat

Detaljer

GNR/BNR 12/1 T363 Vedr. søknad om dispensasjon (pbl 19-1) og søknad om tillatelse til tiltak (pbl 20-1) Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

GNR/BNR 12/1 T363 Vedr. søknad om dispensasjon (pbl 19-1) og søknad om tillatelse til tiltak (pbl 20-1) Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2015 GNR/BNR 12/1 T363 Vedr. søknad om dispensasjon (pbl 19-1) og søknad om tillatelse til tiltak (pbl 20-1)

Detaljer

offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

offentlig journal for Flesberg kommune Periode: offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.9.2013-10.9.2013 2013/00418-004 U Datert: 27.08.2013 Arkiv: 16/2/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Grete Irene Huslende Sak: Gnr 16/2 Deling av grunneiendom Dok:

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 24.2.2014-2.3.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 24.2.2014-2.3.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 24.2.2014-2.3.2014 2013/00712-004 U Datert: 18.02.2014 Arkiv: 223 Saksans: OK/ANNMS Til: Huslende familiebarnehage v/kine-linn S. Huslende Sak: Kommunalt

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 15.3.2010-21.3.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 15.3.2010-21.3.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 15.3.2010-21.3.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/00114-001 U Datert: 22.02.2010 Arkiv: C03 Saksans: OK/BERITK Til: Foresatte Sak: Utvidet skoleskyss

Detaljer

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev Offentlig journal Periode: 2.6.2014-6.6.2014 Inngående brev 2014/00314-001 I Datert: 02.06.2014 Arkiv: 4/1/0/0 Saksans: TEKNISK/KARESY Fra: Einar Aarvelta Sak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 133/6 Ferdigattest 2014/ / GNR/BNR 146/49 Ferdigattest 2014/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 133/6 Ferdigattest 2014/ / GNR/BNR 146/49 Ferdigattest 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 GNR/BNR 133/6 Ferdigattest Gnr 133/6 Tiltak - ny bolig 2014/833-6 3587/2015 12.08.2015 Alvsbyhus Norge

Detaljer

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2015 Alternativ opplæringsarena OK - spesialundervisning (07/725) 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 Melding om spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 14.7.2014-20.7.2014 2014/00177-002 I Datert: 08.07.2014 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Fra: ***** U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - barn ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 27.9.2010-30.9.2010 2010/00223-012 U Datert: 01.07.2010 Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Til: Ellen Marie Lindberg m.fl. Sak: NAV Flesberg - Vikariater - 2010

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 26.5.2014-31.5.2014 2008/00860-048 U Datert: 09.04.2014 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK U.off: Off.l. 13, fvl. 13 Grad: E Sak: OK - spesialundervisning *****

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 10.1.2011-16.1.2011 2007/01259-005 U Datert: 14.12.2010 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: ***** Sak: Elevpermisjon - ***** ***** Dok: Svar på søknad om elevpermisjon

Detaljer

Offentlig journal. Ang. oppsigelse 2008/ / Aksept av tilbakemelding etter tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2013

Offentlig journal. Ang. oppsigelse 2008/ / Aksept av tilbakemelding etter tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 31.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2015 Ang. oppsigelse Helse og omsorg - permisjon 2008/592-13 3886/2013 14.10.2013 P Off.l. 13, fvl. 13 1.

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.9.2010-5.9.2010 2010/00161-002 U Datert: 29.07.2010 Arkiv: 221 Saksans: FT/RANVEIGH Til: Are Tunaal Sak: Hyttesalg - eiendomsgebyrer Dok: Hyttesalg - eiendomsgebyrer

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 146/3 Registrering av festetomt - punktfeste 2014/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 146/3 Registrering av festetomt - punktfeste 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 15.03.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.03.2015 nnhold: GNR/BNR 146/3 Registrering av festetomt - punktfeste Gnr 146/3 Registrering av festetomt U 2014/695-2

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 18.8.2014-24.8.2014 2007/00659-009 I Datert: 13.08.2014 Arkiv: 110/132/0/0 Saksans: TPR/KNUTL Fra: kartverket Sak: Gnr 110/132 Kjøp av tomt (gnr 110/125)

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2016 nnhold: Referat fra møte 09.11.2016 OK - spesialundervisning ***** ***** ***** 2016/506-5 4835/2016 09.11.2016

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 9.9.2013-13.9.2013 2013/00555-001 I Datert: 09.09.2013 Arkiv: 27/13/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Rollag kommune Sak: Omgjøring fra festetomt til eiertomt - 26/2/2 Dok: Omgjøring

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende vegnavn 2013/ / GNR/BNR 142/56 Vedr. søknad om oppføring av garasje

Offentlig journal. Vedrørende vegnavn 2013/ / GNR/BNR 142/56 Vedr. søknad om oppføring av garasje Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.05.2015 Vedrørende vegnavn Endring av adresser i Flesberg kommune 2013/57-220 1884/2015 29.04.2015 Elisabeth

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ /

Offentlig journal. Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 Referat fra møte nr 2 vedr. psykososialt skolemiljø 9a - 3 for ***** ***** ***** OK - spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om egenmelding på branntilsyn Høgheim Grendehus 2015 2006/999-29 1263/2015 23.03.2015 08.04.2015

Offentlig journal. Varsel om egenmelding på branntilsyn Høgheim Grendehus 2015 2006/999-29 1263/2015 23.03.2015 08.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Varsel om egenmelding på branntilsyn Høgheim Grendehus 2015 Brannsyn - Høgheim gnr 90/10 2006/999-29

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev 2013/00668-008 I Datert: 15.08.2013 Arkiv: 416 Saksans: SERVICEKONTOR/KIH Fra: Lisbeth Mogen U.off: U. OFF.: Offentleglova 25 Grad: U Sak: Ansettelsessak

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.8.2011-10.8.2011

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.8.2011-10.8.2011 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.8.2011-10.8.2011 2011/00135-004 U Datert: 11.07.2011 Arkiv: 33/2/0/0 Saksans: TPR/JONKJ Til: Tømrermester Harald Teksle Sak: Gnr 33/2 Tiltak - oppføring

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune

Offentlig journal for Flesberg kommune Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 26.4.2010-30.4.2010 Dokumenttype: I,U, Status: J,A 2010/00171-021 I Datert: 19.04.2010 Arkiv: 416 Saksans: FT/SVEINF Fra: Ansettelsesutvalget Sak: Oppvekst

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.1.2013-31.1.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.1.2013-31.1.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.1.2013-31.1.2013 2012/00068-023 U Datert: 08.01.2013 Arkiv: 233 Saksans: OK/RVK Til: NAV Flesberg Sak: OK - Refusjonskrav 2012 Dok: Refusjon av utgifter

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 19.8.2013-23.8.2013 2013/00509-001 I Datert: 19.08.2013 Arkiv: 16/21/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Erik Bakke Sak: Deling av grunneiendom - 16/1/0/0 - tillegg til 16/21/0/0 Dok:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon ***** ***** ***** 2011/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon ***** ***** ***** 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2015 Svar på søknad om elevpermisjon ***** ***** ***** Elevpermisjon - ***** ***** ***** 2011/600-4 481/2015 11.02.2015

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 111/56 Smiuberget 9,11,13,15 (hus 1) seksjon 1,2,3,4 - Midlertidig brukstillatelse 2011/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 111/56 Smiuberget 9,11,13,15 (hus 1) seksjon 1,2,3,4 - Midlertidig brukstillatelse 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.11.2015 GNR/BNR 111/56 Smiuberget 9,11,13,15 (hus 1) seksjon 1,2,3,4 - Midlertidig brukstillatelse Gnr 111/56 (111/19 KS1)

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 12.8.2013-16.8.2013 2011/00371-008 I Datert: 08.08.2013 Arkiv: 20/19/0/0 Saksans: Fra: Moen Design AS Sak: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - hytte - 20/19/0/0, tomt 27

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasjer - 111/43 - Bård Strand 2017/ /

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasjer - 111/43 - Bård Strand 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.07.2017 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasjer - 111/43 - Bård Strand Gnr 111/43 Tiltak - oppføring av garasjer

Detaljer

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.03.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget ved Lampeland skole Skolemiljøutvalg - Lampeland skole 2012/458-7

Detaljer

Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014

Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014 Offentlig journal Periode: 6.1.2014-10.1.2014 2010/00063-005 U Datert: 07.01.2013 Arkiv: 212 Saksans: SENTRALADM/EBG Til: NAV økonomitjenester Sak: Refusjonskrav porto Dok: Refusjonskrav porto 2012 Lnr:

Detaljer

Offentlig journal. Fritak fra vurdering med karakter 2005/ / Fritak fra vurdering med karakter

Offentlig journal. Fritak fra vurdering med karakter 2005/ / Fritak fra vurdering med karakter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2015 Fritak fra vurdering med karakter Spesialundervisning - 2005/1210-45 820/2015 04.03.2015 Fritak fra vurdering med

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 5.8.2013-09.8.2013 2013/00490-001 I Datert: 02.08.2013 Arkiv: 27/4/0/0 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Ragnvald Mykstu Sak: Deling om grunneiendom - 27/4/0/0, tomt 41 Dok: Søknad om

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.8.2012-20.8.2012 2011/00063-041 U Datert: 02.07.2012 Arkiv: L32 Saksans: TPR/KNUTL Til: Anita Slapgård m.fl m.fl. Sak: Gateadresser - organisering Dok:

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte 2011/ / Gnr 10/52 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte

Offentlig journal. Referat fra ansvarsgruppemøte 2011/ / Gnr 10/52 Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg hytte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 05.10.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.12.2014 nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte OK - spesialundervisning ***** ***** 2011/16-15 4059/2014 16.09.2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til et bokprosjekt om Ljåsmeder i Numedal om prosjektmidler - nytt bokprosjekt- ljåsmiing og smeder i Numedal

Offentlig journal. Søknad om støtte til et bokprosjekt om Ljåsmeder i Numedal om prosjektmidler - nytt bokprosjekt- ljåsmiing og smeder i Numedal Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.06.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.07.2016 Søknad om støtte til et bokprosjekt om Ljåsmeder i Numedal om prosjektmidler - nytt bokprosjekt- ljåsmiing

Detaljer

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12.

Journaldato: 21.12.2015-25.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 18.12.2015. Dok.dato: 21.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 08.01.2016 Refusjon for gjesteelev høsten 2015 Elevmappe 2013/732-8 4449/2015

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.4.2014-27.4.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.4.2014-27.4.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.4.2014-27.4.2014 2014/00165-002 U Datert: 01.04.2014 Arkiv: 138/4/4/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Jonny Holm og Roger Rustand Sak: Gnr 138/4 F4 Deling av grunneiendom

Detaljer

Journaldato: 22.02.2016-26.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 04.07.2005. Dok.dato: 19.11.

Journaldato: 22.02.2016-26.02.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 04.07.2005. Dok.dato: 19.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 16.03.2016 Ansettelse i vikariat nattstilling Rollag bygdeheim Ansettelse i vikariat nattstilling

Detaljer

Offentlig journal. Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig / / Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2014

Offentlig journal. Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig / / Tilsyn brann/fyringsanlegg i bolig 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 2014/148-72 5068/2014 Torunn Nordgård 2014/148-73 5073/2014 Steinar Klev 2014/148-74 5079/2014 Bente Andreassen 2014/148-75

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06.11.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 06.11.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 06.11.2013 Inngående brev 2013/00885-006 I Datert: 05.11.2013 Arkiv: U63 Saksans: SERVICEKONTOR/KIH Fra: Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal Sak: Langedrag Naturpark AS

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28.7.2014-1.8.2014. Inngående post

Offentlig journal Periode: 28.7.2014-1.8.2014. Inngående post Offentlig journal Periode: 28.7.2014-1.8.2014 Inngående post 2014/00114-004 I Datert: 25.07.2014 Arkiv: U63 Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Linda Løvli Sak: Utvidet skjenkebevilling - Veggli Fjellstue - lørdag

Detaljer

Offentlig journal. Melding om tildelte ressurser til logopedbehandling og evaluering 2016/ /

Offentlig journal. Melding om tildelte ressurser til logopedbehandling og evaluering 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2016 Melding om tildelte ressurser til logopedbehandling og evaluering OK - elev ***** ***** 2016/686-1 4680/2016

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.4.2013-10.4.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.4.2013-10.4.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 1.4.2013-10.4.2013 2013/00196-001 U Datert: 26.03.2013 Arkiv: 440 Saksans: FT/SVEINF Til: Berit Klevgård Sak: HMS - 2013 Dok: HMS - 2013 - Søknad om kjøp

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Svar på søknad om elevpermisjon OK - elevpermisjoner 2015/860-4 5192/2017 04.08.2017 E Svar :Begjæring om innsyn

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 20.1.2014-26.1.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 20.1.2014-26.1.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 20.1.2014-26.1.2014 2013/00113-002 U Datert: 27.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKLA/ANNEMA Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** Dok: Søknad om elevpermisjon

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 17.1.2011-23.1.2011 2005/01426-005 U Datert: 10.01.2011 Arkiv: 142/2/95/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Rambøll Norge AS Sak: Gnr 142/2 F95 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 12.06.2013 Inngående brev 2004/02723-109 I Datert: 29.05.2013 Arkiv: 613 Saksans: FNMK/OTH Fra: Lars Tore Lesteberg Dok: Om frasigelse av leie Lnr: 4162/2013 Forrige lnr: 2013/4157

Detaljer

GNR/BNR 7/8 Dispensasjon 19-2 og tillatelse til tiltak (pbl 20-1) oppføring av plasthall, anlegge veg og parkeringsplass. Dok.dato:

GNR/BNR 7/8 Dispensasjon 19-2 og tillatelse til tiltak (pbl 20-1) oppføring av plasthall, anlegge veg og parkeringsplass. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.12.2014 GNR/BNR 7/8 Dispensasjon 19-2 og tillatelse til tiltak (pbl 20-1) oppføring av plasthall, anlegge veg

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013

Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 Offentlig journal Periode: 29.4.2013-2.5.2013 2013/00244-001 U Datert: 24.04.2013 Arkiv: 416 Saksans: TEKNISK/OTV Til: Oppslag m.m. Sak: Sommerjobber - teknisk og renhold 2013 Dok: Annonse - sommerjobber

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/777-14 I Datert: 10.07.12 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TILTAK.ADM.AOM 13 Ofl 13 Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: UNDERSKREVET ADM VEDTAK Lnr: 7729/12 Forrige lnr:

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.03.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2015 nnhold: Svar på søknad om serveringsbevilling - Nord lland Gård Serveringsbevilling - Nord lland Gård

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 11.8.2014-15.8.2014 Inngående brev 2014/00412-007 I Datert: 08.08.2014 Arkiv: 411 Saksans: SENTRALADM/ILB Fra: Noha Jindi Lnr: 2585/2014 Forrige lnr: 2014/2584 2014/00412-008

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-27.10.2013

Offentlig journal Periode: 21.10.2013-27.10.2013 Offentlig journal Periode: 21.10.2013-27.10.2013 2013/00283-003 U Datert: 15.05.2013 Arkiv: 17/1/56/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Gunn Kindberg Sak: Gnr 17/1 F56 Tiltak - oppføring av anneks Dok: Gnr 17/1 F56

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.3.2011-31.3.2011

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.3.2011-31.3.2011 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 21.3.2011-31.3.2011 2008/00864-007 U Datert: 25.01.2011 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: ***** Sak: Spesialundervisning - ***** ***** ***** Dok: Melding

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer 2013/ /

Offentlig journal. Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.04.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2016 Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer Organisering av krisesentertilbudet

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 4.11.2013-10.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 4.11.2013-10.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 4.11.2013-10.11.2013 2013/00267-002 U Datert: 13.06.2013 Arkiv: 54/3/0/0 Saksans: TPR/ORNA Til: Tømrermester Harald Teksle AS Sak: Gnr 54/3 Tiltak - tilbygg

Detaljer

Offentlig journal. Tilsyn brann Flesberg Veksthus / / Tilsyn brann Lampeland Barnehage 2016

Offentlig journal. Tilsyn brann Flesberg Veksthus / / Tilsyn brann Lampeland Barnehage 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2016 Tilsyn brann Flesberg Veksthus 2016 Brannsyn - Søre Moen eiendom As 2005/1803-32 4550/2016 24.10.2016 Flesberg Veksthus

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 14.02.2014 Inngående brev 2014/00070-003 I Datert: 13.02.2014 Arkiv: 233 Saksans: FNMK/TEH Fra: Friis Arkitekter AS Sak: Prosjektering sentrumsnær universelt utformet rundløype

Detaljer

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 31.08.2015-04.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 30.04.2015. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 18.09.2015 Melding om vedtak - Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 20.9.2010-26.9.2010 2009/00885-006 U Datert: 17.09.2010 Arkiv: 7/3/39/0 Saksans: TPR/FROYDISF Til: Grethe og Truls Bjerck Sak: Gnr 7/3 F39 Kontroll - Utslipp

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 4.8.2014-8.8.2014 Inngående brev 2014/00325-005 I Datert: 19.07.2014 Arkiv: L73 Saksans: TEKNISK/OTV Fra: Brønnøysundregistrene Sak: Årsmelding og regnskap for Rollag boligstiftelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 19.08.2016 Behandlingsgebyr - søknad om konsesjon ideell part av gnr 32/186 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 27.1.2014-2.2.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 27.1.2014-2.2.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 27.1.2014-2.2.2014 2007/00947-027 U Datert: 21.02.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Sak: Spesialundervisning ***** ***** ***** Dok: Tilrettelegging av undervisningstilbud

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 22.02.2016 Vannskader - Rollag boligfelt Vannskader - Rollag boligfelt 2014/365-4 2231/2015

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 14.4.2014-18.4.2014 Inngående brev 2013/00609-005 I Datert: 31.03.2014 Arkiv: 19/5/0/0 Saksans: UTVIKLING/KLA Fra: Jens Gladheim Sak: Konsesjon på erverv av fast eiendom - 19/5/0/0

Detaljer

Offentlig journal Periode:

Offentlig journal Periode: Offentlig journal Periode: 3.6.2013-7.6.2013 2013/00335-001 U Datert: 26.04.2013 Arkiv: 412 Saksans: SK VEGGLI/WENCHET Til: Oppslag Sak: Funksjonsstillinger pr. 01.08.13 Dok: Utlysing funksjonsstillinger

Detaljer

Offentlig journal Periode: Inngående brev

Offentlig journal Periode: Inngående brev Offentlig journal Periode: 18.8.2014-22.8.2014 Inngående brev 2014/00458-001 I Datert: 13.08.2014 Arkiv: ***** Saksans: SENTRALADM/EBG Fra: Klp U.off: Ofl. 13 første ledd, fvl. 13 Grad: P Sak: Utbetaling

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode:

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2012-20.10.2012 2012/00117-008 U Datert: 21.09.2012 Arkiv: K01 Saksans: TPR/RS Til: Årstein Jensen Sak: Motorferdsel utmark - snødekt mark 2012 Dok:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer