Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på."

Transkript

1 Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp av de tilgjengelige beskrivelsesprogrammene som er på markedet. Eksemplene foreligger også på NS 3459 format. Kursiv tekst i vinkelparentes <slik som dette> er veiledende tekst ment for den som skal lage beskrivelser, og skal ikke stå i de endelige postene. Eksempel 1 Bruk av koder for komplette ytelser fra AV <Dette alternativet anbefales brukt der byggherren ikke har behov for å se delkostnader for etablering, drift eller avvikling, eller der det ikke skal utføres tilleggsytelser for byggherren selv eller for sideentreprenører.> Eksempel 2 Enkelte ytelser for entreprenørens eget kontraktarbeid spesifisert på detaljert nivå <Dersom byggherren ønsker å trekke ut enkelte av entreprenørens etablerings-, drifts- eller avviklingsytelser for dennes egne kontraktsarbeider, krever dette en A bakerst i koden. Dette fordi disse ytelsene trekkes ut av de komplette ytelsene fra punkt AV (for entreprenørens egen kontraktsarbeider) og endrer omfanget på disse.> Eksempel 3 Mer oppsplittede ytelser for eget kontraktarbeid samt bistand til byggherren <Dette er en mulig løsning for en entreprise hvor det ikke skal ytes bistand til sideentrepriser, men det skal ytes noe bistand for byggherren. Det er ikke anbefalt å bruke detaljerte koder for entreprenørens egne kontraktsarbeider, med mindre byggherren ønsker å synliggjøre enkelte av delytelsene (se alternativ 2).> Eksempel 4 Medtatte ytelser for sideentrepriser Dette er en mulig løsning for en entreprise der det skal ytes bistand til sideentrepriser. Denne type ytelser beskrives med detaljerte koder. Dette krever ikke A bakerst i kodene for entreprenørens egne kontraktsarbeider, da dette er ytelser for andre og ligger ikke inne i de komplette kodene for entreprenørens egne arbeider under AV (I motsetning til i alternativ 2).>

2 Eksempel 1 - Bruk av koder for komplette ytelser fra AV <Dette alternativet anbefales brukt der byggherren ikke har behov for å se delkostnader for etablering, drift eller avvikling, eller der det ikke skal utføres tilleggsytelser for byggherren selv eller for sideentreprenører.> 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.> 01.2 AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN 01.3 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.> 01.4 AM1.31 HOVEDBEDRIFT 01.5 AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.>

3 Eksempel 1 - Bruk av koder for komplette ytelser fra AV 01.6 AQ4.212 OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPEONELL Anlegg: Bygningskropp Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell Beskrivelse av opplæringen: Gjennomgang av byggets oppbygning, samt foreliggende FDVdokumentasjon. Opplæringens varighet: 1 dag

4

5 Eksempel 2 - Enkelte ytelser for entreprenørens eget kontraktsarbeide spesifisert på detaljert nivå <Dersom byggherren ønsker å trekke ut enkelte av entreprenørens etablerings-, drifts- eller avviklingsytelser for dennes egne kontraktsarbeider, krever dette en A bakerst i koden. Dette fordi disse ytelsene trekkes ut av de komplette ytelsene fra punkt AV (for entreprenørens egen kontraktsarbeider) og endrer omfanget på disse.> 01.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.> Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enkelte ytelser er trukket ut i egne poster for å synliggjøre kostnadene på disse AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN 01.3 AK3.111 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Anleggsvei Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 <Når det skilles ut enkeltytelser fra de komplette ytelsene, kan det være naturlig å angi hvor disse enkeltytelsene er tenkt utført.> Beskrivelse: Etablering av anleggsvei til plass for midlertidig lagring av betongelementer AK3.112 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Plass for lager og tilvirking Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 <Når det skilles ut enkeltytelser fra de komplette ytelsene, kan det være naturlig å angi hvor disse enkeltytelsene er tenkt utført.> Beskrivelse: Etablering av plass for midlertidig lagring av betongelementer.

6 Eksempel 2 - Enkelte ytelser for entreprenørens eget kontraktsarbeide spesifisert på detaljert nivå 01.5 AK TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Avløpsanlegg Formål: Produserende utstyr Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 <Når det skilles ut enkeltytelser fra de komplette ytelsene, kan det være naturlig å angi hvor disse enkeltytelsene er tenkt utført.> Utførelse: <Her kan gis spesielle krav f.eks. knyttet til lokal forurensningsproblematikk e.l.> Dimensjon/kapasitet: <Prosjektavhengig> 01.6 AK3.323 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde m 400,00 Formål: Gjerde Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 <Når det skilles ut enkeltytelser fra de komplette ytelsene, kan det være naturlig å angi hvor disse enkeltytelsene er tenkt utført.> Omfang: Inngjerding av lagerområdet. Utførelse: Stål flettverksgjerde, høyde 2 m AK3.314 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - ANTALL Antall stk 1 Formål: Port i gjerde Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32, i forbindelse med inngjerding av sprengstofflager. <Når det skilles ut enkeltytelser fra de komplette ytelsene, kan det være naturlig å angi hvor disse enkeltytelsene er tenkt utført.> Omfang: <Prosjektavhengig> Utførelse: <Prosjektavhengig> 01.8 AK3.63 TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Type: Betongblandeverk Lokalisering: Se riggplan Utførelse: Valgfri

7 Eksempel 2 - Enkelte ytelser for entreprenørens eget kontraktsarbeide spesifisert på detaljert nivå 01.9 AK3.821 TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING Lokalisering: Plasseres på egen plass ved lagerbygg A. Type: Valgfri Dimensjon: Tilpasset kontraktens arbeider Sortering: Iht. kommunens regler Omfang: Tilpasset kontraktens arbeider Utførelse: Valgfri AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.> Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enkelte ytelser er trukket ut i egne poster for å synliggjøre kostnadene på disse AM1.31 HOVEDBEDRIFT AM3.111 DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Anleggsvei Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Beskrivelse: Holdes åpen og i kjørbar stand i hele byggetiden. Dimensjoner: Anleggsvegens vegbredde er valgt av entreprenør AM3.112 DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Plass for lager og tilvirking Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Beskrivelse: Holdes åpen og i anvendbar stand i hele byggetiden. Dimensjoner: Plassens størrelse er gitt på riggplan.

8 Eksempel 2 - Enkelte ytelser for entreprenørens eget kontraktsarbeide spesifisert på detaljert nivå AM3.212 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Avløpsanlegg Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Installasjonens omfang: <Prosjektavhengig> Ytelse: <Prosjektavhengig> AM3.33 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Formål: Gjerde Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Omfang: Løpende vedlikehold i byggetiden AM3.34 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Formål: Port i gjerde Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Omfang: Løpende vedlikehold i byggetiden AM3.63 DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG Type: Betongblandeverk Lokalisering: Se riggplan Utførelse: Bestemmes av entreprenøren AM3.822 AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Lokalisering: Hele byggeplassen Type avfall: Alt avfall Leveringssted: Velges av entreprenør

9 Eksempel 2 - Enkelte ytelser for entreprenørens eget kontraktsarbeide spesifisert på detaljert nivå AV3.1A AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.> Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Enkelte ytelser er trukket ut i egne poster for å synliggjøre kostnadene på disse AS3.111 FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Anleggsvei Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Beskrivelse: Terrenget settes tilbake i opprinnelig stand AS3.112 FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Plass for lager og tilvirking Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Beskrivelse: Terrenget settes tilbake i opprinnelig stand AS NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Avløpsanlegg Omfang: Anleggsområdet øst for akse 32. Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Beskrivelse: Nedgravde deler av anlegget kan ligge, men alt grunnere enn 0,5 m skal fjernes. Terrenget settes tilbake til opprinnelig tilstand AS3.323 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE Lengde m 400,00 Formål: Gjerde Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Beskrivelse: Alle spor fjernes

10 Eksempel 2 - Enkelte ytelser for entreprenørens eget kontraktsarbeide spesifisert på detaljert nivå AS3.314 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - ANTALL Antall stk 1 Formål: Port i gjerde Lokalisering: Anleggsområdet øst for akse 32 Beskrivelse: Alle spor fjernes, porten lagres for senere bruk ved lagerbygg C AS3.63 NEDRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Type: Betongblandeverk Lokalisering: Se riggplan Beskrivelse: Alle spor fjernes AS3.821A NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG Antall stk 1 Lokalisering: På egen plass ved lagerbygg A Beskrivelse: Alle spor fjernes Andre krav: x) Mengderegler

11

12 Eksempel 3 - Mer oppsplittede ytelser for eget kontraktsarbeide samt bistand til byggherren <Dette er en mulig løsning for en entreprise hvor det ikke skal ytes bistand til sideentrepriser, men det skal ytes noe bistand for byggherren. Det er ikke anbefalt å bruke detaljerte koder for entreprenørens egne kontraktsarbeider, med mindre byggherren ønsker å synliggjøre enkelte av delytelsene (se alternativ 2).> 01.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR 01.2 AB2 FOIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID 01.3 AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER 01.4 AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID 01.5 AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN 01.6 AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.>

13 Eksempel 3 - Mer oppsplittede ytelser for eget kontraktsarbeide samt bistand til byggherren 01.7 AK3.416 TILRIGGING AV LOKALER - ANTALL Antall stk 2 Type lokale: Kontor Lokalisering: Entreprenørens brakkerigg Utførelse: Kontorer for byggherrens representanter, utstyrt med normal innredning (inkludert hyller), men ikke med telefon eller datamaskin AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele byggeplassen 01.9 AM1.31 HOVEDBEDRIFT AM3.416 DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Type lokale: Kontor Lokalisering: Entreprenørens brakkerigg Omfang/størrelse: Tilpasset normal kontorstørrelse på brakkerigg. Varighet: Hele byggetiden AQ1.221 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Tidspunkt: Før møblering Lokalisering: Bygg A Type rom: Fabrikklokale Arealangivelse: <Prosjektspesifikt> Krav til renhet: <Prosjektspesifikt> AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Hele byggeplassen

14 Eksempel 3 - Mer oppsplittede ytelser for eget kontraktsarbeide samt bistand til byggherren AS3.416 NEDRIGGING AV LOKALER - ANTALL Antall stk 2 Type lokale: Kontor Lokalisering: Entreprenørens brakkerigg Beskrivelse: Kontorer for byggherrens representanter AU2.1 SLUTTDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: <Her angis byggherrens krav til sluttdokumentasjon ut over det som er krevd av lover og forskrifter.> AU4.1 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav: <Her angis byggherrens krav til slik dokumentasjon.> AQ4.252 OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPEONELL Anlegg: Utendørsanlegg Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell Beskrivelse av opplæringen: <Prosjektspesifikt> Opplæringens varighet: 1 dag gjennomgang av anlegget og FDV-dokumentasjonen.

15

16 Eksempel 4 - Medtatte ytelser for sideentrepriser <Dette er en mulig løsning for en entreprise der det skal ytes bistand til sideentrepriser. Denne type ytelser beskrives med detaljerte koder. Dette krever ikke A bakerst i kodene for entreprenørens egne kontraktsarbeider, da dette er ytelser for andre og ligger ikke inne i de komplette kodene for entreprenørens egne arbeider under AV (I motsetning til i alternativ 2).> 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.> 01.2 AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN 01.3 AK3.111 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Anleggsvei Beskrivelse: Adkomstveg for peleentreprenøren. Krav til bredde, bæreevne o.l. er gitt i vedlegg x AK TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Formål: Brakke Utførelse: Graves ned i bakken, leveres med skap ferdig til viderefordeling på området, se oversiktstegning x, med avlesningsmuligheter av forbruket Dimensjon/kapasitet: 230 og 400 V

17 Eksempel 4 - Medtatte ytelser for sideentrepriser 01.5 AK3.333 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Gjerde Omfang: Inngjerding av området x på oversiktstegning x. Utførelse: 2 m høyt flettverksgjerde 01.6 AK3.334 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Port i gjerde Omfang: Port i inngjerding av området x på oversiktstegning x. Utførelse: 1 dobbel kjøreport, 2 m høy AK3.416 TILRIGGING AV LOKALER - ANTALL Antall stk 1 Type lokale: Kontor, se riggplan Utførelse: Brakke med to kontorer utrustet med skrivebord, stol og hylle. Tilkoblet strøm i skap utenfor brakke AK3.417 TILRIGGING AV LOKALER - ANTALL Antall stk 2 Type lokale: Isolert lager, se riggplan Utførelse: Lagerkontainer innredet med hyller iht. tegning x. Strømforsyning fra skap ved brakke AK3.861 TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER

18 Eksempel 4 - Medtatte ytelser for sideentrepriser AK3.862 TILRIGGING FOR SNØDEPONI, vist på riggplan AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.> AM1.31 HOVEDBEDRIFT AM3.111 DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Anleggsvei Beskrivelse: Løpende vedlikehold for å holde vegen kjørbar for personbiler. Dimensjoner: Se vedlegg H AM3.214 DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Installasjonens omfang: Elskap ved brakke, samt tilknytning til brakke. Ytelse: 230 og 400 V AM3.39 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Formål: Annet formål - må spesifiseres Omfang: Løpende vedlikehold i byggetiden

19 Eksempel 4 - Medtatte ytelser for sideentrepriser AM3.426 DRIFT AV LOKALER - TID Tid uker 25,00 Type lokale: Kontor Omfang/størrelse: Brakke med to kontorer. Inkluderer renhold og renovasjon. Strømforbruk etter avlest måler AM3.427 DRIFT AV LOKALER - TID Tid uker 25,00 Type lokale: Isolert lager Omfang/størrelse: Drift av to kontainere for lager. Renhold iht. vedlegg H.4. Strømforbruk etter avlest måler AM3.868 DRIFT FOR VINTERARBEID Omfang: Alt vinterarbeide Snødeponi: Se riggplan AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: <Her angis det om dette gjelder hele bygge- eller anleggsplassen, eller om det gjelder lokale arbeidssteder som det er naturlig å skille ut i egne poster.> AS3.111 FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Type/formål: Anleggsvei Beskrivelse: Terrenget settes tilbake til opprinnelig tilstand. Alle masser fjernes fra anlegget.

20 Eksempel 4 - Medtatte ytelser for sideentrepriser AS NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Installasjon: Elkraftforsyning Omfang: Brakke og lager Beskrivelse: Alt utstyr fjernes og kabel graves opp. Terrenget settes tilbake til opprinnelig tilstand AS3.339 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Formål: Gjerde og port Beskrivelse: Alt utstyr fjernes. Terrenget settes tilbake til opprinnelig tilstand AS3.416 NEDRIGGING AV LOKALER - ANTALL Antall stk 1 Type lokale: Kontor Beskrivelse: Brakke med to kontorer. Alt utstyr fjernes. Terrenget settes tilbake til opprinnelig tilstand AS3.417 NEDRIGGING AV LOKALER - ANTALL Antall stk 2 Type lokale: Isolert lager Beskrivelse: Alt utstyr fjernes. Terrenget settes tilbake til opprinnelig tilstand AS3.861A NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Andre krav: c) Utførelse Området for snødeponi settes tilbake til opprinnelig tilstand.

21

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN

HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN HVA SKAL VARSELET INNEHOLDE? NTREPRISEAPPEN 1 Om veiledningen Denne veiledningen er laget for å hjelpe oppdragstaker til å varsle korrekt. Veiledningen kan benyttes uansett hvilken Norsk Standard partene

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland I denne brosjyren vil vi fortelle deg om arbeidet vi skal utføre i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Montering i FR-stativ

Montering i FR-stativ Montering i FR-stativ VEILEDNING IV5004-N Utgave D Side 1 av 6 Innhold 1. Generelt... 1 2. Materiell... 1 3. Innledning... 1 4. Montering av deler og utstyr... 2 5. Føringsveier for kabel... 4 6. Organisering

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer