LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen"

Transkript

1 NR. 3 JULENUMMER ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer!

2 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR ANDAKTEN Han som delte tiden Juleandakt fra biskopen Ny leder og nestleder i Nedre Eiker menighetsråd Det ble valgt ny leder og nestleder i Nedre Eiker menighetsråd, i møtet 15. november Ny leder: Anett Glittfjell, Gamle Riksvei 70, 3057 Solbergelva Mobil: Vi forbereder julen. Vi pynter våre hjem, vi sørger for julemat, vi kjøper presanger, legger til rette for familiehygge og fritid. Vi skal ha fest! Og vi gleder oss. Selv i vårt overflodssamfunn trenger vi denne festen. Den representerer alt det vi drømmer om på det menneskelige plan. Men er den ikke mer? Den kristne jul er MER! Feiring med materiell overflod er verken ubibelsk eller ukristelig; snarere det motsatte: Jesus tegnet tilværelsen i det fullkomne Gudsriket nettopp som et festmåltid. Men hovedsaken i Jesu skildring er likevel ikke maten. Det er Guds nærvær. Slik er det også med den kristne jul. Det kan være en trøst for alle som ikke klarer å virkeliggjøre den harmoniske, idylliske julefeiring, fordi virkeligheten ikke er slik at det er mulig. Guds nærvær er ikke avhengig av om våre liv lykkes. Heller motsatt: (Jeg bor) hos den som er knust og nedbøyd i ånden. (Jes 57,15) Den kristne jul er feiringen av at Gud tok bolig blant oss! Vi markerer i julen fødselen til ham som kom og DELTE TIDEN. Mange vil kunne si seg enig i at virkningene av fortellingene om Jesu liv er makeløse. Ingen har satt slike spor etter seg i vår historie som dem. Den kristne tro vil si det annerledes: Virkningene av Jesu liv, død og oppstandelse er makeløse. Ingen setter slike spor i historien som Han, den levende Herre, fremdeles gjør. For alle er det et historisk faktum at han delte tiden i to. Ingen annen begivenhet har slått igjennom som tidsdeler: Vi teller fra år null; alt som hender plasseres i tid i antall år før eller etter Kristus. Noen steder kan vi se at noen i stedet skriver f.v.t., dvs. før vår tidsregning. Like fullt; vår tidsregning står der. Og er et vitnesbyrd om hvor viktig hans fødsel har blitt ansett å være. Sett utenfra er dette kanskje ikke mer enn en virkning av hvilken kultur som har hatt definisjonsmakten. Sett innenfra, fra vår kristne tro selv, er det et talende uttrykk for den dype sannhet at Jesus satte det avgjørende, dypeste spor i menneskenes historie ved å komme til oss. Med ham kom Gud til oss. Han endret våre kår på det dypeste plan: Han gjorde opp for vårt Gudsopprør; han skapte forsoning mellom Gud og mennesker, han tok vår skyld på seg. Han ga oss håp; han viste seg å være dødens overmann. Slik delte han tiden inn i et før og et etter. Han delte tiden med oss ved at Han delte våre kår. Bildet av freden i den idylliske Betlehemsstallen slår fort sprekker. I sine første dager ble han truet på livet. Det endte med at han ble tatt av dage. Nei, det endte ikke der! Det endte med oppstandelsen fra de døde. Den hendelsen forklarer hvorfor Jesus kom: Han delte tiden med oss, for at vi skal få dele evigheten med ham. Selv sa han det slik: Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. (Joh. 11,26) Det gir grunn til ekte juleglede! Velsignet jul! Laila Riksaasen Dahl Tunsberg biskop Ny nestleder: Janos Major, Dovregubben 11, 3055 Krokstadelva Mobil: llllllllllllllll MIKRO GOSPELKOR SØKER NY PIANIST/DIRIGENT Mikrogospel består av ca 20 sangglade barn i alderen 4-9 år. Vi øver annen hver mandag kl på Menighetssenteret. VI TRENGER DEG NÅ!!! Ta kontakt om du kjenner noen som er klar for oppgaven. Kontaktperson: Kateket Ingeborg Skagestad, llllllllllllllll Juleallsang PÅ SAMFUNNSHUSET Søndag 18. desember kl Nedre Eiker synger julesanger. De fire voksenkorene Omibus, Vox, Samklang og NE. kirkekor leder an i fellessangen akkompagnert av husbandet og Solberg musikkorps som denne gang er kveldens gjester. Velkommen! Fri entré. Kollekt llllllllllllllll

3 3 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR NY BIBELOVERSETTELSE grunnspråkene. Derfor vil alle bibeloversettelser Bibelselskapets siste oversettelse tar hensyn til at Levende ord på være idiomatiske i større eller mindre grad, dvs tekstene skal være språklig forståelige for moderne mennesker. et levende språk norsk. Men det er likevel riktig å si at Bibelselska- oversatt til en mest mulig naturlig uttrykksmåte på Samtidig er det lagt stor vekt på at oversettelsen skal pets oversettelse fra 1978/85 er idiomatisk i større formidle Bibelens grunntekst så nært som mulig. grad enn de andre norske oversettelsene. Oversettelsesarbeidet ble påbegynt i En rekke teologer, språkforskere og skjønnlitterære forfattere Bibel 2011 baserer seg derimot på et mer konkordant oversettelsesprinsipp, der oversetterne søker har samarbeidet om bibeloversettelsen. I 2005 utga Det Norske Bibelselskap Det nye testamentet i ny å gjengi de bibelske grunntekstene så nært som språkdrakt, som lå nærmere den greske grunnteksten mulig. og samtidig var like språklig moderne som tidligere oversettelser. Oversettelsene til bokmål og nynorsk forelå samtidig. Lansering i oktober I desember 2010 ble oversettelsen av Det gamle testamentet godkjent i Bibelselskapets styre, og i oktober 2011 ble bibeloversettelsen lansert i sin helhet. Oversetterne av Det gamle testamentet har fulgt de samme prinsippene som for arbeidet med Det nye testamentet. Hele bibelteksten gikk gjennom en endelig revisjon før lanseringen i oktober. I perioden fram til den nye oversettelsen forelå, ble Bibelen i en overgangsperiode utgitt med Det nye testamentet fra 2005 og Det gamle testamentet fra 1978/85. Bibelselskapets oversettelser En fullstendig ordrett oversettelse finnes ikke. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjør det umulig å oversette ord for ord fra Flere oversettelser Bibelselskapets forrige bibeloversettelse kom i 1978 (senere kalt 1978/85-oversettelsen). Denne har vært brukt i gudstjenestene i Den norske kirke og flere andre kirkesamfunn siden da. Det er også denne bibelteksten barn og unge har blitt kjent med gjennom skolens undervisning. 1978/85-oversettelsen bruker et mer moderne språk enn den gamle oversettelsen fra 1930, og mange ord som var gått ut av bruk ble erstattet med andre uttrykk. Det er også gitt ut to andre bibeloversettelser i Norge etter at 1978-utgaven kom: Norsk Bibel gav ut sin oversettelse i 1988, og Norsk Bibelforlag sin i Disse oversettelsene ønsker blant annet å ta vare på tradisjonelle uttrykk i bibelspråket i større grad enn det Bibelselskapets 1978-utgave gjør. Det er ikke negativt at det finnes flere oversettelser. Når Bibelen finnes i ulike norske oversettelser, kan forskjellige mennesker finne den utgaven som kommuniserer best med dem. Trond Grimstad DET NYE MENIGHETSRÅDET Fra venstre foran: Øystein Moursund (medlem, Ragnhild Støa (medlem), Randi Høgmoen (medlem), Anett Glittfjell (leder), Vigdis Buhagen (vararepr.), Roar Røkeberg (sokneprest). Fra venstre bakfra: Trond Bollerud (medlem) Janos Major (nestleder), Ivar Haare (medlem), Jan Arvid Kopperud (vararepr.), Berit Synnøve Olausen (medlem) var ikke tilstede. Foto: Thomas Røkeberg.

4 4 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR En julebetraktning... Langsomt. Øv deg på å gå langsomt.. Det er advent Guds komme Lev langsomt..så du oppdager han.. Mørket legger kappa si rundt dagen. Det er tiden for å tenne lys, Det er deilig når det knitrer i peisen og slumrer i sjelen. Det er i sånne stunder Leo Tolstoj pleier å komme traskende fra 1800-tallets Russland. Det er han som har fortalt om skomaker Panov, den fineste julelegenden jeg vet om. Pappa Panov ventet på at Jesus skulle komme på besøk til han i jula. Han sto i døra og holdt utkikk med gata. Han var vennlig mot de som gikk forbi, og ga oppmuntring og trøst. Han hjalp den unge enka, delte kaffen med gatefeieren, samtidig som han så etter Jesus. Men Jesus kom ikke. Skomaker Panov ble veldig lei seg. I drømmen kom de til han alle han hadde hilst på, gitt oppmuntring og hjulpet. Og han hørte røsten: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. (Matt.25.40) Så tenner vi et lys hver søndag, fire i alt, i forventning til å feire høytiden sammen med familie og venner, og den hellige Gud. Så tenner vi mange lys, for at det skal bli lunt og koselig rundt oss. Kanskje vi skulle tenne et lys til. Et lys for den som gruer seg til jul. Jula er den skjøre tida da følelsene ligger utenpå huden, og frembringer så vel de gode minnene som de vonde minnene. Han har blitt gammel nå skomakeren. Bildene er falmet, de er fra en annen tid. Virkeligheten vår er annerledes, men pappa Panov står der med lang livserfaring, og ber oss se etter Jesus. Se etter Jesus i våre medmennesker, for at vi aldri skal narres til å tro at noen er uviktige.. verken for mennesker eller Gud. I moderne versjon ville fortellingen sett annerledes ut. Det ville kanskje være legenden om hverdagsengelen som har hengt fra seg vingene og tatt på seg boblejakka. Et sted i mylderet av mennesker, går det rundt en engel med varme hender og et ømt hjerte.. Trofast går han bort til dem som trenger en hånd å holde i. Vennlig bøyer hun seg frem og er skulderen å gråte på. Når jeg får et glimt av en av disse englene, vet jeg at verden blir litt bedre å leve i. Vennlighet og kjærtegn, omsorg og trøst stryker bort noe av det vonde og gir håp Sånn gjester fortsatt englene fra den himmelske hærskare oss, og er et vitne om Guds godhet og nærvær her hos oss. Måtte livets engel gå foran deg, trygghetens engel beskytte deg, kjærlighetens engel fylle deg, fredens engel omgi deg, gledens engel følge deg tett og trofast! (R.B.Waale, Når engler vrimler) Velsignet adventstid til alle, og spesielt til den som gruer seg til jul. Nina Kirkerød Lundteigen GUSTAVA ER GAVMILD!- Torsdag 1. september var det fin fest i kirkekjeller n og anledningen var overrekkelse og innvielse av flott Figgjo-servise. Menighetsrådet og alle ansatte i Nedre Eiker menighet var invitert til 3-retters middag som de driftige damene i Gustava sto for. Som dere skjønner av overskriften, så er det Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere som har stått for handlingen og brukt av inntektene fra fjorårets julemesse, slik at vi framover kan nyte kirkekaffen av delikate kopper og asjetter. På bildet ser vi kvinneforeningens ansikt utad, Anne Aanestad, høytidelig overrekke serviset til representant for menighetsrådet, sokneprest Roar Røkeberg. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll HELLIGE TREKONGERS AFTEN JULETREFEST FOR DAMER! Vi gjentar suksessen med å arrangere juletrefest for damer i alle aldre fredag 6. januar 2012 kl på menighetssenteret i Krokstadelva. Det blir blant annet servering og gang rundt juletreet, og selvfølgelig poser til damene! Pris pr. person: kr 50,- Påmelding innen 3. januar til Anne tlf , Merete tlf eller mail: UTSTILLING OG KAFÉ I KIRKEKJELLER N Julekrybber i alle former og fasonger og fra alle verdens hjørner blir stilt ut i kirkekjeller n i adventstiden. Det er mulighet for å komme og se utstillingen og samtidig gå på kafé torsdag 8. desember kl søndag 11. desember kl søndag 18. desember kl Arr.: Kateket Ingeborg og Gustavadamene

5 5 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Sykkeltur til Nord-Norge I sommer startet jeg på en lengre sykkeltur som jeg hadde planlagt i over to år. Å sykle til Kirkenes fra Nedre Eiker, og ta Hurtigruta til Bergen, var målet mitt. Kirkenes var endepunkt på sykkelturen, men selve sykkelturen var en del av målet. På en slik tur opplever man veldig mye, og det blir for omstendelig å fortelle om alt jeg opplevde på denne turen. Likevel vil jeg gi dere en liten innføring i hva dette opplegget mitt gikk ut på. Realiteten for hva jeg skulle gjøre, gikk opp for meg de siste dagene før jeg startet: Over to tusen kilometer sykling gir perspektiver, og gjorde meg ydmyk overfor hva jeg hadde i vente. Tilfeldigvis var jeg på besøk hos Margrete prest kvelden før jeg startet. Jeg hadde et oppdrag for Menighetsbladet. Etter at jeg var ferdig med mitt ærende, følte jeg det helt naturlig å spørre Margrete om hun kunne gi meg Guds velsignelse for turen. Vi fikk en god stund sammen, og vi ba om at Han måtte være med meg på turen. Dette tok jeg med meg gjennom hele turen nordover, og jeg ble stadig minnet om at Han ikke gir oss mer motgang enn hva vi klarer å bære. På dager med motvind og tunge sykkeltråkk, ba jeg om at vinden måtte løye, og det skjedde gang på gang!!! På vei inn i Trondheim, var jeg usikker på hvor jeg skulle overnatte. Jeg ba Ham om råd, og spurte deretter en tilfeldig forbipasserende om hun visste hvor jeg kunne få losji over natta. Prøv St.Olavs hospital sykehotellet. Der kan det være muligheter. I øsende regnvær kom jeg frem til hotellet og gikk dryppende våt inn i resepsjonen og ble vennlig tatt i mot av en hotellansatt. Vi har to rom ledig i natt, og jeg må si at du er mer enn heldig. Det er nemlig fiskerimesse i Trondheim i helgen, og alle hoteller er fulle. Det er egentlig rart at vi hadde ledige rom, men du er velkommen. Da resepsjonisten hørte om mitt sykkelprosjekt, ble han så fascinert at han ga meg pårørende-rabatt. Det var halv pris. Slik opplevde jeg Guds omsorg gang på gang i tillegg til at jeg gjennom ti til tolv timers sykling hver dag hadde fortrolige samtaler med Ham. På mange måter lærer man seg selv å kjenne på en annen måte, og for meg ble hele turen nesten som en pilegrimstur på sykkel! Det ble tunge tak med støle ben og en svært vond bakende hvor det etter hvert som dagene gikk, utviklet seg et sår. I Mosjøen måtte jeg innom et apotek for å spørre om råd. Jeg ble anbefalt å kjøpe damebind som jeg la inn i sykkelbuksa. Jeg ble temmelig flau over dette tiltaket, men det hjalp meg faktisk på resten av turen. Såret ble bedre underveis, og da jeg kom inn i Kirkenes var rumpa noenlunde intakt. Når jeg ser tilbake på denne turen, har jeg lært at Gud er med meg og viser sin omsorg hver dag. Jeg trenger ikke folde hendene eller knele for å be til Ham. Han hører hvert minste lille hjertesukk som stiger opp gjennom hverdagens mas og jag. Det er kanskje den viktigste erfaringen min, og jeg kan trygt si at troen min har fått seg et løft etter å ha gjennomført denne turen. Guds velsignelse lå over meg på hele turen, og det burde være helt naturlig for oss å dra Ham med oss inn i alt vi foretar oss. Før i tiden sa alltid folk: hvis Vårherre vil, så blir det slik. Vi gjør ikke Gud mindre ved å be om godt vær eller at forkjølelsen vår må gå over. Tilbake til turen: Jeg kom inn i Kirkenes 29. august, etter sytten dager på sykkelen, og totusen sekshundre og tjue kilometer tilbakelagt. På kvelden klokken kvart over ni så jeg i kveldsmørket det umiskjennelige trafikkskiltet hvor det sto: KIRKENES. Jeg hadde syklet fjorten timer denne dagen, og satte i et cowboyhyl som satte en real støkk i et par som var ute og gikk kveldstur. De fikk sitt livs sjokk, og lurte nok på hvem den merkelige karen på sykkel var. Lysten på sykling er blitt enda mer intens, men til neste år blir det kun Styrkeprøven på meg: Trondheim-Oslo. Alderen når meg, og turen til Nord-Norge vil være et minne for livet, og var en fin markering av bursdagen, nettopp slik jeg ville ha den. Trond Grimstad lllllllllllllllllllllllllllllllll Tanker i dikt om å forberede seg... Ta vel imot julesnøen tidlig i november ta vel imot White Christmas og Jingle Bell, Jingle Bell rock ta vel imot julemarsipan og juletrepynt, for ikke å snakke om julegratiale og julebord, juleøl og juledram som legger et behagelig slør over alle konturer, som om ikke de var duse nok i novemberskumringen... ta vel imot julestemningen som laver ned og legger seg over oss, så vi mister gangsynet, ta vel i mot julestemningen tidlig i november så den får tid til å smelte og renne av oss, så vi blir ferdige med den og får alt unnagjort alt klargjort, før jul. Reidar Lund

6 6 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR MENIGHETSRÅDET I NEDRE EIKER Avtroppende menighetsråd... Påtroppende menighetsråd... Roar Røkeberg overleverte bibel til Terje Haugen. Bibeljubel. Ny trosopplærer i menigheten I menigheten har vi fått en ny troso p p l æ r e r. K n u t M a g n u s N o r d h a u g er 25 år, og kommer fra Ås i Akershus. Han er gift med Signe Hovland Aschim, og de bor i Oslo. Det betyr at Knut Magnus må pendle mellom Oslo og Nedre Eiker fire dager i uken. Det kan for øvrig nevnes at Knut Magnus gjerne blir kalt Knuppe hvis det faller seg naturlig for den enkelte, da dette er et kallenavn han har hatt med seg siden han var ett år gammel. Jeg ble litt nysgjerrig på hvem Knut Magnus er, og forstod etter hvert at menigheten har med en svært så allsidig kar å gjøre. Han jobber nå som trosopplærer i åtti prosent stilling. På fritiden spiller han bassgitar i et band som heter The Lionheads. Musikken de spiller er i pop/rock-sjangeren, og denne hobbyen betyr mye for Knut Magnus. Knut Magnus jobber også en del som freelance-musiker. Sykling og fotball er andre store interesser, og hjertet banker ekstra hardt for Fredrikstad Fotballklubb. Selv spiller han fotball i et nystartet lag som heter Akerselva FK i åttende divisjon, og på sommeren kan Knut Magnus med varierende hyppighet observeres med racersykkelen ute på treningsturer i Oslo og distriktene rundt hovedstaden. Som trosopplærer startet han i stillingen 22. august, og mitt spørsmål til ham var: Hva er en trosopplærer? En trosopplærer er en som skal ivareta de kristne verdiene, formidle disse videre og utarbeide gode trosopplæringsplaner for barn og ungdom. Min erfaring viser at ungdom som er ferdig med konfirmanttiden ofte havner i et vakuum, hvor det ikke finnes kristne lavterskeltilbud hvis man da ikke oppsøker en menighet med et større kristent ungdomsmiljø. Det er viktig å nå ut til disse ungdommene, og gi dem et reelt kristent alternativ til helgefester og andre arenaer uten trygge rammer. Dette er en av hjertesakene for Knut Magnus, og noe han virkelig brenner for. En annen viktig del av arbeidet til Knut Magnus, er konfirmantarbeidet, Mikrogospel, Lys Våken, Tårnagentene og Mini- LederKurs (MILK) for fjorårskonfirmanter. Det er mye forarbeid og tilrettelegging før slike arrangement kan gjennomføres. Knut Magnus har sitt kristne ståsted i KFUK-KFUM, hvor han har vært siden han var konfirmant. En av de store, årlige begivenhetene har vært sommerarrangementene på Risøya. Der har han vært med som leirdeltaker hver sommer siden 1997, og leirleder og hovedleder for ungdomsleiren de siste fem, seks årene. I Nedre Eiker menighet synes vi det er flott at han er kommet hit, og vi vil ønske ham velkommen og lykke til videre i stillingen som trosopplærer. Trond Grimstad

7 7 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Reisen til Det hellige land Helene Bjerkestrand Fra Krokstadelva Lærer, 25 år Ledsager i Palestina og Israel februar-juni 2012 gjennom Kirkens Nødhjelp Her møtte himmelen jorden en gang for så lenge siden. De fattige gjeterne var de første som fikk vite. Med vitnesbyrd fra englene dro de fra gjetermarkene og inn til Betlehem der det lille barnet var kommet til verden. Juleevangeliet forteller en historie fra en annen tid, men som fortsatt griper inn i vår virkelighet. I dag er hverdagen veldig annerledes fra Formiddagstreff på Solberg kapell/fredun Program for vinteren 2011/ januar: Knut Finquist 24. februar: Ole-Bjørn Haugaasen 29. mars: Ann Kristin Halle Larsen Andakt, fellessang, bevertning, Musikk og utlodning Hilsen Kirkeringen Møtene begynner kl SKYSS, RING: JOHAN LISLELID, hvordan den var for over 2000 år siden. I 2001 oppfordret kirkeledere i Jerusalem alle verdens kristne til å støtte sine kristne, muslimske og jødiske brødre og søstre i Palestina og Israel i en svært vanskelig tid. Dette var fordi konflikten i området hadde blitt mer voldelig og vanskeligere. Kirkenes Verdensråd tok imot utfordringen og startet det økumeniske ledsagerprogrammet i Palestina og Israel (EAPPI) året etter. Hvert år sendes rundt 100 personer til Palestina og Israel fra flere ulike land. I Norge er det Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Norges kristne råd som står bak programmet. Gjennom internasjonalt nærvær ønsker programmet å dempe vold, gi håp om fred og øke omverdenens bevissthet om hva som skjer i området. Ledsagerne har som hovedoppgave å: l gi beskyttelse gjennom sitt nærvær og bidra til økt handlingsrom for både palestinere og israelere. l observere og rapportere brudd på menneskerettighetene, samt formidle hva dette betyr for folk i deres hverdag l vise solidaritet med sivilbefolkningen på begge sider, med kirkene og med de som forsøker å få en slutt på okkupasjonen med ikke-voldelige midler l drive handlingsskapende arbeid gjennom media og informasjonsoppdrag Klippemoskéen i Jerusalem. Utenfor fødselskirken. Jesus blir født I februar er det min tur til å dra til et område der det har vært konflikt i lang tid. Her skal jeg være ledsager og være tilstede i folks hverdag og høytid og fortelle om det jeg opplever. Jeg drar til et land fylt av historie, hellige bygg, steder, politikk og religion. Men først og fremst skal jeg dra til et land fylt av mennesker. Jeg skal prøve å gi håp til mennesker som lever i en hverdag der konflikt er en naturlig del. Jeg jobber som deltaker i Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). Kirkens Nødhjelp er norsk koordinator for programmet. De synspunktene som uttrykkes her er personlige og uttrykker nødvendigvis ikke synet til Kirkenes Verdensråd eller Kirkens Nødhjelp. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

8 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Advent og adventstid Advent er ventetiden før jul. Ordet advent betyr egentlig Herren komme, og har blitt brukt som navn for denne ventetiden helt siden slutten av 400-tallet. Første søndag i advent markerer begynnelsen på kirkeåret, denne faller alltid mellom 27. november og 3. desember. I 2011 faller første søndag i advent på den 27. november. I protestantiske og katolske kirker varer adventstiden 4 uker mens det i den reformerte kirken i Nederland og den anglikanske kirken ikke markeres noen advent. I ortodokse kirker varer advent 6 uker. Adventstiden er også forbundet med faste. Ca. år 480 ble det bestemt at hver mandag, onsdag og fredag i advent skulle man faste. Dette for å sikre åndelig forberedelse til feringen av Jesu fødsel. Mange katolske land praksiserer fremdeles fastereglene. I protestantiske land har ikke reglene hatt stor betydning siden 1500-tallet. I det norske bondesamfunnet var det likevel innskjerping på kostholdet i ukene før jul. Ut på tur I år har vi 11 konfirmanter som har valgt Friluft / 14+ som sin konfirmantgruppe. Og det betyr at en gang i måneden tar hele gruppen en tur ut i det fri. Under Guds åpne himmel har vi både undervisning, samtale, lek og mat. I slutten av oktober, i øsende regn, hadde vi vår debut. Vi var på jakt etter kors i naturen, snakket om hva korset betyr i den kristne tro og laget hver vårt kors av det vi fant! En flott og frisk opplevelse!!! Mat og advent Noen steder i Norge brukte de 23. november (St. Clements dag) som en regel om at fra nå av og frem til jul skulle barna få mindre mat, slik at de ville bli ekstra glade over den fete maten i julen. Blant fastematen sto fisk høyt derfor ser vi at det er høysesong for lutefisk på norske restauranter i adventstiden. Før i tiden frem til den annen verdenskrig ble advent kun markert i kirkene. De siste årene har det blitt vanlig å pynte hjemmene med forskjellig adventspynt som lys, kalendere m.m. Adventslysestaken finnes i mange hjem. For hver søndag i advent tenner vi et nytt lys i staken og synger/leser et vers om advent. Som adventsfarger brukes oftest lilla. Jubileumssang For et år siden feiret menigheten hundreogfemtiårsjubileum for kirken vår. Vi markerte dette på mange måter, bl.a. annet med et skuespill om Hovel Helseth, kirkens far. Som mange vil huske endte skuespillet med at Helseth og alle de medvirkende sang en lovsang i takknemlighet over at kirken endelig stod ferdig. Noen har spurt etter denne teksten, og her er den altså, 151 år etter at Nedre Eiker fikk sin egen kirke. Et år er forbi med armod og nød vi hadde nok med å skaffe oss brød vår ble til vinter før sæden var sådd men kirken ble ferdig og målet er nådd. Vi bygde den slik vi gjerne vil se den høyreist og lys på elvebredden. Se kirken står trygt på Stenseth sin grunn her vil vi høre godt ord fra Guds munn her vil vi høre: forsoning er nådd den onde har tapt sin kraft og sin brodd forsoning er gitt oss, Han skal ha takken lovsangen stiger fra elvebakken. Forsoning gir fred, forsoning gjør sterk forsoning vil bryte ned djevelens verk. Når du kan tilgi deg selv og din bror da blir det jordsmonn hvor kjærlighet gror. Forsoning er gitt oss, Han skal ha takken, lovsangen stiger fra elvebakken. Reidar Lund

9 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Cruise på Volga Jeg har vært i Russland flere ganger, men bare i de vestlige deler, nærmere bestemt St Petersburg med omland. I høst fikk jeg og min bedre halvdel anledning til en lengre reise, lengre øst, nemlig et cruise på Volga, Europas lengste elv, fra Astrakhan i sør til Moskva i nord. Det ble en opplevelsesrik reise i natur, kultur og historie. Av dette gjorde nok kulturen med områdenes historie det sterkeste inntrykket, for landskapet langs Volga er nokså ensformig, lange strekninger virker det rett og slett øde, av og til dukker det opp en landsby eller større by. Kort fortalt begynte reisen i sol og sommervarme i sør, men da halve turen var unnagjort, ble det tydelig høst og i Moskva var det ganske kjølig. De større byene var vi selvsagt innom. Den russiske reiseoperatøren hadde lagt alt til rette for at dette skulle bli en god opplevelse både om bord og i land. En russisk guide fulgte oss på hele turen. Betjeningen om bord var unge studenter som gjorde sitt beste for at vi skulle ha det bra. Og disse studentene var ikke noen hvem som helst. De gav konserter, kurs i russisk, dans, sang og mere til. På slutten av turen ble vi passasjerer utfordret til å opptre med det vi hadde lært underveis! Når båten la til et sted, stod busser klar sammen med lokale guider. Av de byene vi var innom, gjorde, naturlig nok, Volgograd det sterkeste inntrykket. Her stod et av andre verdenskrigs grusomste slag. Og her led tyskerne sitt mest sviende nederlag. Ja, slaget ved Stalingrad, som byen het den gangen, var vendepunktet i siste verdenskrig. I dag er det en moderne storby. Synlige minner fra siste krig er en ruin og en poppel, det eneste treet som stod igjen da slaget var omme. Men russerne legger stor vekt på å minnes de som falt og en imponerende minnepark er anlagt på en høyde eller ås som strategisk betydde mye under kampene. Da vi seilte ut fra Volgograd, ble det arrangert en minneseremoni om bord. Alle passasjerene fikk en blomst som ved et gitt signal skulle kastes på Volga. Flere byer var viktige rent militært og for romfarten i sovjettiden, og ikke tilgjengelige for andre enn godkjente personer. En av de stengte byene var Gorkij, den har nå fått tilbake det opprinnelige navnet, Niznij Novgorod. Da vi nærmet oss Moskva, seilte vi gjennom Moskvakanalen som forbinder Volga med Moskvaelven. Kanalen ble gravd ut på 1930-tallet av politiske straffanger. Selv om jeg foretrekker St. Petersburg, er Moskva en flott og interessant by, jeg reiser sikkert dit igjen. Moskva er Europas største by med ca 10,5 millioner innbyggere. Det er flott å oppleve Den røde plass, St. Basilkatedralen og Kreml. Og det store varemagasinet GUM kan ta pusten fra den mest bereiste og blaserte. En kveld fikk vi omvisning i Moskvas berømte metro. Den overgikk alt jeg hadde forestilt meg. Og så gullende reint det var der! Hver gang jeg har vært i Russland har det forresten slått meg hvor rent det har vært i byene. Det har også slått meg hvor levende troen er til stede i det offentlige rom. I forretninger, på bygninger, i busser og drosjer er det et ikon. Til og med i Kremlmuren er det ikoner. Og kirkesøkningen er det ikke noe å utsette på. Jeg la merke til at våre guider og betjeningen på båten hadde en stille stund ved et ikon når vi var inne i en kirke. Selv etter 80 års ateisme er det en misunnelsesverdig vitalitet i den russiskortodokse kirke. Og jeg tror det neppe er noe land i Europa hvor det bygges nye kirker i slikt tempo som i Russland. Og gamle kirker og klostre gjenåpnes og restaureres. I Moskva ble Jesus Frelserens katedral bygd på 1800-tallet som takk for seieren over Napoleon i På 1930-tallet ble katedralen sprengt etter Stalins godkjennelse. Et svømmebasseng ble anlagt der. Men rundt 1990 ble det et krav om å gjenreise katedralen på samme sted og etter de samme tegninger som de opprinnelige. Med moderne byggeteknikk tok det ikke mange år før katedralen stod ferdig. Den er imponerende! Godt og vel 100 meter fra bakkenivå opp til den høyeste kuppelen, ikoner og dekorasjoner tar pusten fra en, og mennesker får plass der inne. Men her i Norge oier vi oss over hvor dyrt det er å restaurere og vedlikeholde et kulturminne. Det er riktig som en russer ved en anledning sa: Det er mange måter å være fattig på. For meg er en reise ikke bare en ytre opplevelse. Det er viktig at opplevelsene lærer meg noe og er med på å påvirke mine holdninger og oppfatninger. Kan jeg benytte så sterke ord som at dette var en dannelsesreise? Trond B llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Velkommen til Kirkekorets julekonsert! Onsdag 7. desember kl i Det er et rikholdig utvalg av sang og musikk som er knyttet til advent og jul og det er ikke få sanger som blir presentert og sunget rundt omkring i denne tiden før jul. Mange av disse sangene har vi et spesielt hjerteforhold til, og slikt blir det fine tradisjoner av. Onsdag 7. desember holder kor som vanlig sin konsert før jul. Program og sangvalg vil spenne fra det vakre og ettertenksomme til det utadvendte og jublende og kirkerommets lyssetting og pynt vil også bære preg av tiden vi er inne i. kor som nå går inn i sitt 20. år vil i tillegg til å framføre kjente og kjære julesanger også presentere toner av nyere dato, dessuten vil man også få høre flere av korets egne solister få utfolde seg. Konserten har fri entré. Velkommen!

10 10 MILK Minilederkurs Det er mai måned. Vi står på kirketrappa og vinker farvel til flagrende konfirmantkapper. Tankene løper gjennom hodet: Hvor blir det av dem alle sammen? Det er jo så mye vi skulle gitt dem. Noen var til og med litt ekstra interessert, men verken vi eller tida strakk helt til. Dette var tanker kateketene Anne-Kjersti Bakke Holberg og Marianne Bergsjø Gammelsæter gjorde seg før de på midten av 90-tallet gikk i gang med å lage MILK, MIniLederKurs, for å trekke fjorårskonfirmantene med inn i menighetens arbeid. De utviklet et kurs for KFUK-KFUM bestående av et komplett program til fire kurskvelder, en weekend- og en praksisoppgave, alt samlet i veilederboka MILK. Siden den gang har MILK vært hyppig brukt i mange menigheter over hele landet Vi tror ikke behovet for å integrere fjorårskonfirmantene i menighetens arbeid har blitt mindre med årene, heller ikke behovet for ledere til klubben, Ten Sing eller annet barne- og ungdomsarbeid. I Nedre Eiker er det ved årets MILK ti deltakere, som alle var konfirmanter i fjor. Breddetiltak i trosopplæringen Kurset inngår i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og er samtidig en grunnstein for et godt ungdomsarbeid. MILK krever lite ressurser og er enkelt å tilpasse lokalt. Omfang Det nye MILK består av fem kurskvelder på 2-2,5 timer hver gang, inkludert et felles måltid. Kurskveldene arrangeres en gang i måneden og er bygget opp rundt de fem følgende temaene: Jeg, Jeg & Gud Jeg & de andre Styrearbeid & organisering Lederen & organisasjonen Lederen - trygg med andre Og videre en praksisoppgave med veiledning etterfulgt av evaluering og avslutning. I tillegg legges det opp til en MILK-helg med temaene: VALGRESULTAT VALG AV MENIGHETSRÅD I NEDRE EIKER SOKN 11. OG 12. SEPTEMBER 2011: REPRESENTANTER Repr. nr Navn Bosted Representant nr 1 Anett Frog Glittfjell Solbergelva Representant nr 2 Ivar Haare Krokstadelva Representant nr 3 Randi Høgmoen Solbergmoen Representant nr 4 Trond Terje Granbo Bollerud Krokstadelva Representant nr 5 Øystein Moursund Solbergelva Representant nr 6 Ragnhild Støa Krokstadelva Representant nr 7 Janos Major Krokstadelva Representant nr 8 Berit Synnøve Olaussen Solbergmoen VARAREPRESENTANTER Representant nr 9 Jan Arvid Kopperud solbergmoen Representant nr 10 Vigdis H. Buhagen Krokstadelva Representant nr 11 Bente Kristiansen Bjørndalen Krokstadelva Representant nr 12 Karin Kaldestad Solbergelva Representant nr 13 Randi Marie Stubberud Krokstadelva NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR En typisk kurskveld De fem kurskveldene er alle sydd over omtrent samme lest. De starter med at alle deltakerne spiser et varmt måltid sammen. Deretter følger en åpning med innledning til dagens tema. Hver kveld innledes også med et Dagens dilemma, som skal pense deltakernes tanker inn på tema for kvelden. Deretter følger to bolker formidling med pause i mellom, der man gjennom samtaler og øvelser, gruppe- og individuelle oppgaver utdyper tema. Kurskvelden rundes av med en refleksjonsstund og en avslutning med bønn, bibeltekst og sang. Dette er en viktig del av menighetens arbeid, og vi ønsker lykke til videre med kurskveldene, og den forestående helgen til våren. Trond Grimstad Jeg & menigheten Gudstjenesten MILK-helgen blir arrangert til våren på Gulsrud leirsted oppe ved Tyrifjorden. Nedre Eiker menighet har også litt samarbeid med Øvre Eiker menighet som kjører et identisk MILK-opplegg. Nå er det arrangert to kurskvelder i Nedre Eiker. Årets MILK-kurs her i menigheten har ti flotte ungdommer, som deltar aktivt på kurskveldene. Det er trygge ungdommer som har stort potensiale, både som ledere og som aktive bidragsytere i menighetsarbeidet. Det er Knut Magnus som står hovedansvarlig for kurset, med god assistanse fra kateketen. PALETTEN KINARESTAURANT Kjerraten 10 (Tråkkahuset), 3055 Krokstadelva TLF Stiftelsen Verkstedet Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter Antall stemmeberettigete ved valget: 7963 Antall som avga stemme: 665 Valgdeltakelse i % av antall stemmeberettigede: 8,35% UTLEIE AV VEVSTUA til dåp, konfirmasjon og familieselskap Henvendelse på tlf

11 11 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR DEN SALIGE JERZY POPIELUSZKO Til vår nære historie hører oppløsningen av den kommunistiske østblokken. Høydepunktet var Berlinmurens fall den 9. november i Jeg glemmer aldri TV-reportasjene i den forbindelse. Men i forkant lå en lang prosess på både godt og vondt. I denne prosessen hører også det som skjedde i Polen noen år tidligere til. Mange husker sikkert ennå Lech Walesa og dannelsen av fagforeningen Solidarnosc, (Solidaritet) og myndighetenes strenge reaksjoner på dette. I denne sammenheng fikk en ung prest stor betydning, først i Solidarnosc og kort etter for hele Polen. Presten var engasjert og hadde sterk utstråling. Jerzy Popieluszko var født i 1947, og selv om myndighetene prøvde å hindre ham i å fullføre presteutdannelsen, fullførte han og ble presteviet i I 1980 ble han prest i en bydel i Warszawa. Og i august dette året brøt det ut «ulovlige» streiker ved flere arbeidsplasser i Polen. Popieluszko stod sammen med arbeiderne i Warszawa, feiret messe for dem, hørte skriftemål og veiledet dem til tro på Gud. Siden det ikke var lov til å streike, ble flere arbeidere trukket for retten. Også i den situasjonen var Popieluszko med dem. Resultatet av streikene og myndighetenes hardhendte reaksjon på dem, ble fagforeningen Solidarnosc dannet i Gdansk i september. Lederen var elektrikeren Lech Walesa. Dette betydde en kraftig protest mot myndighetene. Allerede fra begynnelsen var Popieluszko knyttet til Solidarnosc som prest og sjelesørger. Opp til var til stede når han holdt sine prekener der han var svært frittalende, noe myndighetene mislikte sterkt. Det ble gjort flere forsøk på å bringe ham til taushet. I 1983 ble Popieluszko arrestert, men etter press ble han etter kort tid sluppet fri. Det betydde ikke at han fikk være i fred. Innenriksdepartementets sikkerhetspoliti planla å drepe ham i en arrangert bilulykke, men mislyktes. En alternativ plan var å kidnappe ham. Bare noen dager etter den planlagte bilulykken, den 19. oktober, var Popieluszko til stede ved et bønnemøte i en by nordvest for Warszawa. Som avslutning sa han: «La oss be Gud om å sette oss fri fra frykt og terror, men først og fremst fra lengselen etter vold og hevn.» Svært vektige ord i den situasjonen han selv og polakkene befant seg i! På vei tilbake til Warszawa ble bilen hans stanset av offiserer utkledd som trafikkpoliti. De satte håndjern på sjåføren, slo Popieluszko bevisstløs, la ham i bagasjerommet og kjørte vekk. Sjåføren greide imidlertid å kaste seg ut av bilen i fart Nedre Eiker Menighetssenter Utleie av lokale. Passer ypperlig til minnesamvær, barnedåp, bryllup og jubiléer. Kontakt Gunn Zahl på eller menighetskontoret for nærmere informasjon. og slo alarm. Men politioffiserene rakk å slå og sparke Popieluszko så voldsomt at legen som senere obduserte ham, uttalte at de aldri hadde sett verre indre skader. Deretter bandt de føttene hans og hendene bak på ryggen, festet en sekk med stein til den ene foten og kastet ham i elva Wisla. Antakelig var han fremdeles i live. Den 30. oktober ble liket funnet. Nyheten om mordet skapte stor oppstand i Polen. Ved begravelsen var flere hundre tusen til stede. De skyldige ble funnet og fikk strenge straffer, men etter kort tid benådet ved et amnesti. Også noen høyere offiserer ble stilt for retten, men frikjent på grunn av mangel på bevis. Den 6. juni 2010 ble Jerzy Popieluszko saligkåret som «martyr av hat til troen.» Hans mor var til stede ved seremonien. En av Popieluszkos gjentatte formaninger til sine tilhørere var: «Overvinn ondt med godt.» botr TLF Bli med i Jentekoret! Jentekoret! s jentekor er for sangglade jenter fra 4. klasse og oppover. Koret øver i kirken på tirsdagene fra kl.17.55(!) til (frafempåsekstilkvartoversyv). Vi synger og opptrer, og av og til drar vi på tur. Velkommen til å bli med! Hilsen lederne Tonje og Nils Kristian ( ) Kirkens SOS i Buskerud trenger flere frivillige til å betjene telefon og e-post Ta kontakt med oss! Telefon E-post: Velkommen til en hyggelig handel på KIWI Stenseth

12 12 Min salme BENTE BJØRNDALEN Deilig er jorden Den salmen som alltid har stått meg nærmest er Deilig er jorden. Den sang alltid min nå avdøde bror og jeg tostemt da jeg var ung, og det er videreført til hans døtre og min datter. En veldig nær venn av meg spurte hvordan jeg kunne ha den som yndlingssalme siden jeg hadde opplevd så mye fysisk smerte og sorg i livet. Da skjønte jeg at det kanskje nettopp er derfor er det er den STORE sangen for meg, fordi man setter mer pris på at man er i live og gleder seg over enkle ting som et mylder av fugler på fuglebrettet en vinterdag, en vakker blomst og ikke minst de gangene man treffer på mennesker som gir meg et smil, en klem eller på en eller annen måte viser at de ser meg, nettopp fordi jeg ikke tar alt dette gode som ikke koster noe som en selvfølge. Så selv om den alltid fremkaller en stor klump i halsen med tanke på alle mine nære som er borte, så gir den meg styrke og glede. Vennlig hilsen Bente Kristiansen Bjørndalen Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født! Vi utfører alt innen: 8 Sorgbinderi 8 Dåp 8 Bryllup 8 Konfirmasjon Arbeidergata, 3050 Mjøndalen Tlf NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR NEDRE EIKER Tro og Lys er et fellesskap mellom mennesker med en psykisk utviklingshemming, deres venner og pårørende. PROGRAM FOR VÅR 2012 Søndag 8. januar: Familiegudstjeneste i Nedre Eiker kirke kl Juletrefest i kirkekjelleren etter gudstjenesten. Tro og Lys blir med. Ellers Tro og Lys: 12. februar, 11. mars og 20. mai kl i kirkekjelleren. Kl er det gudstjeneste i. Gudrun Klingsheim Tlf: / ANDRE Nettsteder: Drammens og Oplands turistforening: Bok og media: Kirketorget: Kirkens SOS: AKTIVITETER I MENIGHETEN Mandag : Babysang kl på menighetssenteret, kontaktperson: Gudrun Klingsheim, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl Mikrogospel (annenhver mandag), kl på menighetssenteret, kontaktperson Ingeborg Skagestad, Speidergruppe på menighetssenteret, kontaktperson Margrete S. Johansen, Tirsdag: Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus kl for barn over 7 år. s Jentekor På menighetssenteret kl for jenter klasse Kontaktpers.: Kantor Nils Kr. Bonden Sangkoret Omnibus på Nedre Eiker menighetssenter kl Kontaktperson Tone Furevik, Onsdag: Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl , kontaktperson: G. Sviggum, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl kor på Nedre Eiker menighetssenter kl Kontaktperson: kantor Nils Kristian Bonden, Torsdag: Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun kl siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solveig Henningsen, Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, Nedre Eiker menighetssenter, annenhver torsdag kl Kontaktpers.: Toril Schou Moe, , Merete Lange, , Anne Aanestad, Fredag: NETS i Mjøndalen kirke kl Kontaktperson: Kap. Christine Holmsen Lindkjør, Se også vår nettside:

13 13 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR BABYSANG FOR NEDRE EIKER OG MJØNDALEN MENIGHETER PÅ NEDRE EIKER MENIGHETSSENTER Kjære deg! Har du nylig mistet en som stod deg nær? Minnet kan være kjært og godt, men det kan også være vanskelig. Mange som opplever å miste en av sine nærmeste opplever det nyttig og godt å treffe andre i samme situasjon. Fellesskap med andre som har mistet sine, kan være en hjelp videre i livet. I Nedre Eiker menighet tilbyr vi derfor nå sorggruppe for etterlatte ektefeller/livsledsagere. I sorggruppen er det viktigste formålet å ta vare på hverandre og å sette ord på sine følelser. Ved å dele erfaringer, kan de som deltar hjelpe hverandre til å bearbeide sorgen. VÅR 2012 Opplegget er beregnet på babyer sammen med mamma, pappa, besteforeldre eller dagmamma. Samlingene starter med uformelt samvær og formiddagskaffe kl Ta med nistepakke. Kaffe/te er inkludert i prisen. Kl er det sangstund. Babysang er en del av kirkens trosopplæring. Vi bruker en blanding av kjente og nyere sanger, rim og regler. Samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. Babysang er mer enn sang: Ta på-sanger ( Her er mine tær ) dans og bevegelse, regler og rytme Babysang er utviklende for barnets motoriske, språklige og sosiale utvikling. Tilbudet gir mulighet for å bli bedre kjent med andre mammaer/pappaer. Tilbudet kan også benyttes av deg som hører til en annen tro. DATOER FOR VÅREN 2012: 30. januar 6. februar 13. februar 20. februar 5. mars 19. mars 26. mars 16. april 23. april 30. april 7. mai Det koster kr. 30,- pr gang å delta. Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet Tlf: / Ved å delta på babysang 8 ganger eller mer, får du cd-en Gynge lite grann. Du kan også kjøpe den til kr. 170,-. Velkommen til sang, lek, dans, kos og hyggelig samvær. Om sorg og delegruppe: En gruppe består av 4-8 personer som møtes regelmessig over en periode. Deltakerne er helt vanlige mennesker som har opplevd tap, og som er i noenlunde samme livssituasjon. Alle som deltar, har TAUSHETSPLIKT. Tilbudet er gratis. Sorggruppen er et tilbud for alle, uansett livssyn. Sorggruppen ledes av diakonen i Nedre Eiker menighet. Sorg: Det finnes ingen oppskrift på sorgreaksjoner. Du kan være trygg på at den måten du reagerer på, er riktig for akkurat deg. Sorg er en naturlig og sunn reaksjon på et tap av noen du var glad i. Ved å la sorgen komme til uttrykk, forebygger du psykiske plager. Sorg tar tid. Lengre tid enn det du selv eller omgivelsene tror. Sorg tapper deg for mye krefter. Sorg betyr hardt følelsesmessig og mentalt arbeid. Sorg kan gi uvante og sterke reaksjoner. Sorg uttrykkes ulikt fra menneske til menneske: noen gråter mye, andre lite noen blir sintere og/eller reddere enn ellers noen blir veldig aktive, andre vil helst bare sove noen snakker til alle, andre vil helst være alene og slippe å snakke noen mister matlysten, andre spiser mer enn ellers Den som tør og vil være i sorgen og ikke flykter fra den, vil ofte oppleve: Tretthet Konsentrasjonsproblemer Søvnproblemer Ensomhetsfølelse Å miste interessen for det som før var spennende, hyggelig og morsomt å gjøre Å bli mer sårbar, nærtagende og irritabel enn ellers, både overfor det andre sier eller gjør, og det de ikke sier eller gjør. En tid etter tapet, vil de aller fleste oppleve at det er godt å treffe andre som har vært igjennom noe av det samme. En viktig del av sorgarbeidet er å holde bildet av den man har mistet, levende. Noen synes det er best å snakke med familie og venner, andre foretrekker organiserte grupper. Enkelte foretrekker enesamtale med en person utenfor familie- eller vennenettverk. Prester og diakon tar imot sørgende til slike samtaler. Er du interessert i å delta i en sorggruppe eller høre mer om dette, kan du ta kontakt med menighetskontoret. (Mandag til torsdag mellom ). Vi regner med oppstart siste halvdel av november. Tlf: , Diakon Gudrun Klingsheim Tlf: , Menighetskontoret E-post: Ansikt til ansikt med døden Blir det stille rundt meg. Blomstene står og visner Urørt i hjertets have- Ikke en får jeg gi til deg. Sorg er en ensom smerte. Trøst har en så tung vandring. L likevel må jeg mene: Øyne kan møte øyne- Hender kan ta om hender Ingen er alene. I stillhet. Luther Forlag 1995

14 14 STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS! NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon Hilsen ordføreren i Nedre Eiker GRAVSTEINER STOR UTSTILLING INNE OG UTE Omsliping, navnetilføyelser og bolting Fire generasjoners erfaring 3400 Lier, v/lierkroa Tlf ÅPNINGSTIDER: Mand fred: Torsdag: Lørdag: e-post: Vil du være med å gi en gave til Nedre Eiker menighet? Send ditt bidrag til kontonr AUT. MASKINENTREPRENØR TLF KROGSTAD INDUSTRIOMRÅDE 3055 KROKSTADELVA Alt i trykksaker! Ring Elektriske installasjoner og rehabiliteringer innen l Bolighus l Forretninger l Industri l Svakstrøm l Landbruk l Alarmanlegg Telefon Krokstadelva Fristende kaker til alle anledninger! Tlf.: Hovedkontor: Hokksund Nedre Eiker: Blomsterbutikken Opdahl, Mjøndalen Innehavere: Kari og Ole Melbø Gravferdskonsulent: Erik Wilthil For Eiker-bygdene i generasjoner!

15 15 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR DØPTE Ingrid Helene Brentebråten Tommen Ingulfsen Ellingsen Mathias Bakke Frøyse Celina Johnsen Malnes Lauritz Normann Thomassen Landmark Marius Sanden Lund-Hanssen Pia Themte Kristian Schmidt Johansen Karl Fredrik Simonsen Maths Lassegård Hansen Mille Sofie Hvidsten Christoffer Richardsen Sigurd Myrann Rønningen Philip Rønningen Johan Indergaard Skøien Kevin Aakvik Erik Nathaniel Wold Berg Julian Kjemprud Borge Thomas Brekke Amanda Hunn-Engedahl Frida Pettersson Thea Saue Flatråker Casper Bjerke Åsen Wictoria Mathilde Petraborg Daniella Svensson Granum Simen Adrian Sletten Haga Mia Klem Henriksen VIGDE Slekters gang Didrik Næss Holmen Gabriel Aleksander Hovland William Lundteigen Kampen Aron Máni Ragnarsson Isak Herman Jacobsen Leah Kristel Bjørge Nina Iselilja Solvoll Gustavsen Oskar Lorang Lundstrøm-Berge Ewin Magnussen-Karlsen Emely Adele Schaefer-Eriksen Johan Skrivervik Ulrik Asmyhr-Øpstad Ingrid Victoria Bjerkedok Halvorsen Enea Unike Kristoffersen-Tolo Haakon Andreas Moum Julie Østbye Elias Thorsrud-Jørgensen Hilde Mollestad Tveit og Jon Reistad Beate Helen Kolpus Streitlien og Jan Gunnar Streitlien Kine Myhre og Bjørn Nilsen Linda Birgitte Hansen og Roar Gustavsen Maria Therese Johansen og Sverre-Eilif Larsen Christine Helgesen og Kim Ruben Øen Natalie Flem og Stian Bergan Langård Gry Katarina Simonsen og Morten Vaeng DØDE Erik Grøtterud Erik Aulie Olav Østhagen John Terje Kjelsrud Ole Martin Bolstad Leif Arne Skjold Kari Granlien Arne Andersen Penagiotis Metaxenios GREITT Å HA! STOFF-FRIST NESTE NR.: 10. MARS 2012 Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad. Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år Gustav Peder Jensen Bjørg Mork Harald Henriksen Astrid Torbjørg Nilsen Arne Ingolf Iversen Inger Hofstad Brin Torunn Stenstuen Leif Sandholt Borghild Berntsen Lugomir Meloun Hans J. Steen Dag Verner Jacobsen Daniel Fossli Menighetsråd: Givertjenesten Menighetsarbeidet: Menighetsbladet: Nedre Eiker menighet Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva Tlf: Faks: Nettside: Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag kl Onsdag kl Fredag kl Sokneprest Roar Røkeberg Arbeid: Privat: Kateket Ingeborg Skagestad Arbeid: Mobilt: Leder N.E. menighetsråd Anett Glittfjell Mobil: Trosopplærer Knut Magnus Nordhaug Arbeid: E-post: E-post: E-post: Kapellan Margrete Schmidt Johansen Arbeid: Permisjon Kirketjener Heidi Tokle Poverud Arbeid: Kirkelig adm.sjef Øyvind Bolstad Arbeid: Mobil: E-post: Leder på kirkegården Bjørn Olaussen Arbeid: Kantor Nils Kristian Bonden Arbeid: Privat: Diakon Gudrun Klingsheim Arbeid: Sekretær for kirkelig adm.sjef Merete Lange Arbeid: Kirkegårdsarbeider Bjørn Kjenner Arbeid: E-post: E-post: E-post: Klokker/kontorleder Anne Aanestad Arbeid: Privat: Redaksjonsmedarbeider Trond Grimstad Mobil: Kirketjener Steinar Hunnestad Arbeid: Mobil: Fotograf Thomas W. Røkeberg E-post: E-post:

16 16 l 7. desember 2. søndag i advent Kl : Adventskonsert kor l 11. desember 3. søndag i advent Røkeberg, Bonden Dåp og nattverd l 18. desember 4. søndag i advent Nina Kirkerød Lundteigen, Bonden Dåp og nattverd l 24. desember Julaften Kl : Julegudstjeneste Røkeberg, Bonden Kl : Julegudstjeneste Nina Kirkerød Lundteigen, Bonden Kl : Julegudstjeneste Nina Kirkerød Lundteigen, Bonden Solberg kapell/fredun Kl : Julegudstjeneste Røkeberg GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN Søndag er kirkedag! l 25. desember 1. juledag Kl (merk tiden) Høytidsgudstjeneste Røkeberg, Bonden l 26. desember 2. juledag Solberg kapell/fredtun Nina Kirkerød Lundteigen l 1. januar 1. nyttårsdag Kl (merk tiden) Høymesse Dåp, nattverd l 8. januar Kristi åpenbaring Kl : Familiegudstjeneste Dåp Juletrefest etter gudstjeneste i kirkekjelleren l 15. januar 1. søndag etter Krist åpenbaring Dåp og nattverd l 22. januar 2. søndag etter Kristi åpenbaring llllllllllllllllllllllllllll Julesymboler Stjernen Stjernen over stallen i Betlehem var et tegn på hvor den nye kongen var å finne. Antall spisser på stjernen kan ha ulik betydning: En stjerne med fem spisser, kalles et pentagram. Antall spisser minner oss om Jesu fem sår på korset; i hendene, føttene og i siden. En stjerne med fire spisser, minner om formen på et kors. En stjerne med seks spisser, kalles et heksagram. Dette er Davidstjernen, som vi finner i Israels flagg Kristtorn Symboliserer Kristi tornekrone. De røde bærene minner om bloddråpene Juletre Tradisjonen med juletre stammer fra Tyskland. Først i vårt århundre er det blitt vanlig med bruk av juletre i vårt land. Lys Symbol for Jesus som verdens lys. Kurver Fylles ofte med rosiner, nøtter og annet godt. Symboliserer de gode gaver som Gud gir oss. Glitter Minner om lysstråler, og det gjenskinn vi mennesker skal være av Jesu kjærlighet Dåp, nattverd Misjon NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR l 29. januar 3. søndag etter Krist åpenbaring Kl : Familiegudstjeneste Tårnagentene, Dåp l 5. februar Såmannssøndag l 12. februar Kristi forklarelses søndag Dåp, nattverd Kl.19.00: Kveldsgudstjeneste Tro og Lys medvirker l 19. februar Søndag før faste Kl : Familiegudstjeneste Dåp, nattverd l 26. februar 1. søndag i faste Dåp, nattverd l 4. mars 2. søndag i faste Dåp, nattverd l 11. mars 3. søndag i faste Solberg kapell Dåp, nattverd Kl : Kveldsgudstjeneste Tro og Lys medvirker l 18. mars 4. søndag i faste Nedre Eiker Mikro og Jentekor slår seg sammen og framfører jule-musikalen Gabrielle i. Store og små: Møt opp på denne familieforestillingen og opplev en hyggelig førjuls-ettermiddag Mange syngende engler og gjetere deltar sammen med forteller, solister og band. Fri entré. Kollekt v. utgang

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer