BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012"

Transkript

1 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012

2 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken med nok ett år med meget høy arbeidsbelastning for flere av styremedlemmene. Dette hadde ikke vært mulig uten en kjempeinnsats fra alle. Det er ikke bra når mye av styremøtene går til å diskutere alskens administrative saker når vi egentlig skulle brukt mesteparten av tiden på det sportslige. Vi har heldigvis noen meget ressurssterke klassekapteiner som har fokus på det sportslige. De følger opp sine grupper og enkeltindivider på en utmerket måte. Dette gjenspeiler også prestasjonene og deltagelsen land og strand rundt for alle Bundefjord`s seilerne. At vi fikk tidenes beste resultater i jollegruppa bekrefter dette. Med 2 Norgesmestere ved Viktoria Heiås i Zoom 8 og Caroline Rosmo i Optimist er jeg kjempestolt på deres vegne. Av 5 seilere som Norges Seilforbund sendt til VM I Optimist var 2 av de fra Bundefjorden, Jenny Andresen og Caroline Rosmo og Rebecca Ølmheim som kvalifiserte seg til EM i Optimist. Helt fantastisk. Jeg har hatt gleden av å være med å starte kunnskapsløftet blant storbåtseilerne. Det har vært en glede å se hvordan deling av kunnskap blant seilerne i klubben har løftet alle til ett nytt nivå. Det varmer en leders hjerte når seilerne kommer med så gode tilbakemeldinger på slike tiltak og jeg skal love å øke intensiteten på dette tiltaket kommende sesong. Vi har en filosofi som sier at kan vi løfte de som er på nedre del av resultatlisten vil det også gjøre sitt til at de på øvre halvdel må skjerpe seg enda mer, og dermed løfter vi hele klubben. Dette har vi tenkt å bevise enda sterkere kommende sesong, så vi gleder oss veldig til å starte opp igjen dette arbeidet. -2-

3 Jeg er heldig som har ett så kunnskapsrikt og arbeidsvillig styret som er ofrer så mye tid på noe vi alle er glad i, nemlig seiling. Når vi ser tilbake på resultatene Bundefjords-seilerne har oppnådd i året som har gått er ikke annet enn imponerende. Det nye bryggeprosjektet ser ut til å fungere bra. Jeg registrerer at bryggene er så godt som fri for båter på onsdager og det er akkurat slik vi ønsker det skal være. I vår klubb skal vi ha det gøy, men vi skal støtte dem som vil til topps og vi er heldig som har et høyt jevnt nivå. Jeg ønsker alle et nytt spennende år. Erik Kristiansen, Styrets leder -3-

4 1 Styrets sammensetning og tillitsmenn i 2012 Styret Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Klassekapteiner Optimist NC Optimist Nybegynner/VK Zoom 8 Europa Laser 29 er Storbåt Express Øvrige tillitspersoner: Bryggesjef Materialforvalter (følgebåter) Regattabane Storbåt Klubbhus, driftssjef Klubbhus, kiosk Klubbhus, booking Klubbhus, vedlikehold Utdanningskontakt LYS ansvarlig Seilting representant OAS representant Ungdomsrepresentant Valgkomite Formann Medlem Medlem Varamedlem Revisorer Erik Kristiansen Christopher Robin Hansen Brigitte Ninauve Ingeborg Nøkleby Bjørn Strand Jacobsen Magne Simonsen Dag Rosmo Morten Aagaard Jan Martin Brodin Dag Rosmo Harald Bø Jan Eyof Jonson Dag Rosmo Edvard Aspelund Bjørn W. Johansen Terje Hall Torgersen Michael Haugane Håkan Martin Nordqvist Ivaretaes av jollegruppen Tor Eriksen Ragnar Bjørgaas Elise Moberg / Marianne Bakke Anette Kristiansen Tor Eriksen Sigurd Slottan Einar Otterbeck Utnevnes av Styret Utnevnes av Styret Marte Haugen Are Berg Jan Martin Brodin Bjørn W. Johansen Jarle Kristiansen Arne Henriksen Gudrun Homstvedt -4-

5 2 Styremøter Det har vært avholdt 10 formelle styremøter i løpet av året. Det er avholdt flere møter rundt forvaltning av klubbens anlegg. Det har også vært nedlagt betydelig tid rundt avtaler og byggetillatelser til klubbens bruk av området Myren og klubbens gamle bryggeanlegg, gjennom møter og annen kommunikasjon med myndigheter og politikere. 3 Medlemsbevegelse (NIF registrering) Totalt antall medlemmer : 630 Totalt antall medlemmer : 580 Totalt antall medlemmer : 585 Totalt antall medlemmer : 490 Totalt antall medlemmer : 433 Totalt antall medlemmer : 455 Totalt antall medlemmer : 471 Endring siste år: +50 Vi har igjen hatt et år med stor økning i antall medlemmer. Ved utgangen av 2012 har vi 292 medlemmer under 26 år, og 338 medlemmer over 26 år. Som i fjor er andelen juniormedlemmer 46 %. 4 Informasjon og kommunikasjon BSF har fokus på å tilby våre medlemmer, konkurrenter og andre interessenter en informativ og oppdatert nettside der man kan følge med i klubbens aktiviteter innen alle våre områder. Styremedlem Christopher Robin Hansen fungerer som webredaktør, og hjelper klassekapteiner og tillitspersoner i teknisk utnyttelse av denne kanalen. Dersom medlemmer har et noe å bidra med, det være seg artikler, bilder eller annet for å bedre våre nettsider, så ta kontakt med Styret. Web-adressen er fortsatt: Foreningen benytter seg av N3Sport sin hjemmesideløsning for informasjon om klubbens aktiviteter. Dessuten benyttes N3Sport til medlemsregister og kontingentinnkreving, samt til innkallinger -5-

6 til årsmøter og andre møter i klubben. De fleste senior- og hovedmedlemmer er nå registrert med e-post adresse. Kommunikasjon med medlemmer skjer hovedsak elektronisk. Dette bidrar til et bedre miljø samt sparer klubben for penger. I tillegg har vi aktivt tatt i bruk Facebook. Det startet med en egen gruppe for våre medlemmer, men ettersom Facebook har utviklet seg har denne blitt endret til å være mer et slags forum for våre medlemmer mens klubben har opprettet en Facebook side for publisering. Det norske VM laget i optimistjolle, der vi hadde to seilere med fra Bundefjorden, opprettet en egen Facebook side for laget. Dette fungerte godt som et enkelt verktøy å oppdatere med tekst og bilder. Vi har i 2012 fortsatt samarbeidet med SEILmagasinet. I SEILmagasinet har foreningen sin egen nyhetsside. BSF disponerer også en annonseside tilknyttet nyhetssiden som vi kan selge. Foreningen har dessverre hatt utfordringer med å tiltrekke seg en langsiktig samarbeidsavtale med et firma for denne siden, men jobber fortsatt med å få dette på plass. Dersom medlemmer har tips og innspill vedrørende en annonsør er dette velkomment. Artikler i Nordstrands Blad og Aftenposten har også vært viktige i promotering av klubbens aktiviteter. 5 Utdanning / Kurs I 2012 har kun ett medlem tatt båtførerkurs og trener I kurs. Styret vil for fremtiden arbeide for at flere medlemmer tar utdanning/kurs i fremtiden. Klassekaptein for Storbåt Terje Hall Torgersen har arrangert en rekke temakvelder for våre medlemmer gjennom høsten og vinteren. 6 Området Myren Myren er, som den alltid har vært, hovedområdet for foreningens jolleseilere. Aktiviteten er jevnt høy, og området holdes i orden gjennom dugnadsaktivitet. Området brukes i hovedsak av foreningens jolleseilere, men også windsurfere og andre «ikkemedlemmer» benytter Myren flittig i sommermånedene til sine aktiviteter, være seg soling, bading, grilling eller ball-lek. Styret -6-

7 opplever at dagens bruk fungerer godt, og at allmennhetens og klubbens aktiviteter fungerer godt sammen. Styret har jobbet intenst med å sikre foreningens videre rett til bruk av Myren som forvaltes av Bymiljøetaten (tidligere kjent som Friluftsetaten). Nå på slutten av året kan det se ut som om vi nærmer oss å få til en tilfredsstillende leieavtale med Bymiljøetaten som sikrer vår bruk av området og regulerer våre forpliktelser der. Det er viktig at alle joller og følgebåter plasseres/parkeres på anviste plasser slik at vi ikke vanskeliggjør bruken av friområdet for allmennheten. Styret presiserer at det er viktig at Myren holdes ryddig, «ren og pen», at joller lagres iht. anvisninger og at det ikke lagres private hengere, følgebåter eller annet på området. Parkering har fungert relativt bra i året som har gått, mye takket være den nye parkeringsplassen og avlastningsparkering på Damper n. Ordningen fungerer, men det er fortsatt trangt og det er forbedringspotensial. Merking av områdene og spesielt parkeringsplassene står på agendaen for 2013, sammen med oppdaterte/nye tiltak for å regulere biltrafikken spesielt på onsdagene. 7 Flytebryggene Det var en mild vinter 2011/2012, med is kun 2-3 uker i januar/februar. Dermed har bryggene har kommet godt igjennom den vinter som var. I juni ble nye A-Bryggen forsterket av vår leverandør med to ekstra moringer, så vi er sikre på at den holder for fremtidig belastninger å bruk for større båter rundt 40 fot, samt for å klare vinter-tilbudet vårt. Det ligger i november/desember (2012) 15 båter med is-propeller/isfritt gjennom vinteren 2012/2013. Bryggene C og B er også sjekket og det er lagt ut en ekstra kjetting /forsterkning. A-bryggen er også justert så den ligger med bedre og med mer optimal plass mellom bryggene, og riktig i forhold til grensen mot roklubben. Det er tatt årlig vedlikehold på alle brygger, og nå på slutten på året er alt i slakk. Vi takker -7-

8 for bra innsats på de dugnader som har vært holdt. Sjøsettingsrampen er også nå forsterket i forhold til el-kabler til A-bryggen etc. Byggekomitéen bestående av 5 aktive medlemmer har hatt jevnlige møter gjennom året og har optimalisert bruken av bryggene. Samtlige plasser har vært utleid med 50 betalende båter gjennom sommer-sesongen, og 15 på vinterlagring. Dette er første gang bryggene har vært fullbooket siden vi innførte krav om aktiv deltakelse i forbindelse med våre nye brygger. Tilbudet ser dermed ut til å være godt mottatt. Vi har også vært behjelpelige med en hel del korttidsleie båter fra andre klubber igjennom sommer-sesongen. Byggekomitéen har tett dialog med styret, og rådgir etter de rammer som er satt. For fremtiden bør det planeres en ny C-brygge, og tilbud på dette er innhentet. Det er videre planlagt å utbedre B-bryggen med 2 nye el-søyler til våren Disse vil være av samme type som nå står på A-bryggen. Totalt sett ser vi frem mot en fin vår og kommende seil-sesong med enda mer optimalt bryggeanlegg. 8 Bøyer og baner Sommeren 2012 bød på en del skikkelig ruskvær, noe som førte til at flere av rundingsbøyene dro på tur. Godt hjulpet av ivrige fiskere som knyter seg fast i bøyene og drar dem ut på dypt vann. Den gamle leksa om og om igjen. Til alt hell ble bøyene observert av våkne medlemmer og hentet inn av bøyemannskapet i tur og orden. En av bøyene ble plukket opp av Oslo Havnepoliti nord for Sjursøya etter en langtur fra Storeflu. Hyggelig at Havnepolitiet tok seg bryderiet med å ta opp bøya, for deretter spore opp og varsle rette eier. Honnør til Havnepolitiet. I 2013 vil det, som kjent, bli utstrakt bruk av pølsebaner på onsdagene, noe som medfører at merke 8 må trekkes noe lenger fra land enn vanlig for å unngå den verste vindstilla inne ved -8-

9 Fiskevollbukta. Å runde toppmerket fire ganger i vindstilla i løpet av et race kan by på vel mye tilfeldigheter. Bortsett fra dette, vil banen ligge der den har ligget de siste årene! 9 Båter, motorer, utstyr Foreningens flåte er uforandret fra 2011 og består av: 2 stk 470 Grand RIB 2 stk 370 Grand RIB 1 stk Narwhal 360 RIB 2 stk Pioneer 1 stk 14 GH 1 stk 15 GH /Draco På mandagstreningene har nybegynner Optimist hatt 3 trenerbåter, viderekommende Optimist 2 trenerbåter og NC en trenerbåt. Zoom8 har hatt tilgang på en båt de gangene de har trent på Myren. Videre har RIB ene vært flittig brukt av Optimistgruppen både under onsdagsregattaene, pinseleiren i Tønsberg, aktivitetsukene i sommerferien, Norges Cup for Optimist og Zoom8 og på regattaer fjern og nær. Storbåt-gruppen har også brukt følgebåtene i forbindelse med legging av bøyer og til støtte under onsdagsregattaene. Foreningen har totalt 3 jolle-hengere med plass til 3 joller hver. Det er mange brukere av båter og hengere. Det er derfor viktig at alle bidrar til å holde dem i orden. Det er laget instrukser for bruk av utstyret. Utstyret er i relativt god stand med unntak av Narwhal RIB, Pioneer er og GH /Draco er. Det er derfor ønskelig å få byttet ut disse i løpet av de neste årene. Det er planer om å kjøpe inn en større og mer sjødyktig RIB. Arbeidet med dette pågår og det er søkt om støtte. På starten av sesongen ble det kjøpt inn 4 nye utleieoptimister som var komplette med trekk og traller. Det har vært -9-

10 kjærkomment med fornyelse av utleiejolle flåten. Klubben har nå totalt 11 utleieoptimister hvorav 9 er i god stand. Av annet utstyr foreningen har kan nevnes regattamateriell, som rundings- og startbøyer, signalflagg, dregger, tauverk og vinsj har kommet godt med. Utstyret ble supplert i forbindelse med NC for Zoom8 og Optimist i Til slutt rettes en spesielt stor takk til Håkan Martin Nordqvist, Jon Storheill og Stein Andresen som har stått på for å holde flåten i orden gjennom sesongen og påfyll av bensin. Deres innsats har vært veldig viktig i en meget aktiv sesong. 10 Egne regatta arrangement Foreningen har arrangert følgende regattaer i 2012: Bundefjorden Rundt i mai (58 deltagere) Skagen Invitational i mai (12 deltakere) Vårcup, Øyseilas, og Høstcup ble avholdt på onsdager på tradisjonelt vis for både joller og Storbåt, med vafler og premieutdeling etter endt seilas. Klubbmesterskapet ble også arrangert både for Storbåt og i jollegruppen. 11 Optimistjolle rapport Klassekaptein: Dag Rosmo og Harald Bø I 2012 har rollen som klassekaptein i Optimistgruppen blitt delt mellom Dag Rosmo og Harald Bø. Dag Rosmo har hatt ansvaret for Norges-Cup gruppen mens Harald Bø har hatt ansvaret for Nybegynner- og Viderekommende gruppen. Bundefjorden Seilforening hadde også i 2012 et betydelig antall optimistseilere fordelt på 19 nybegynnere (ved sesongstutt), ca. 12 viderekommende og 13 NC seilere. Alle seilerne trener mandager, i tillegg har alle seilerne mulighet til å delta på en kombinert trening og onsdagsregatta. Seilerne i NC-gruppen trener til dels betydelig mer, både i form av trenings samarbeid med andre foreninger og i form av samlinger. -10-

11 Nybegynnernes trenertrio var i 2012 Marte Haugen, Emil von Trepka og Terje Hall Torgersen. Marte var hovedtrener gjennom sesongen. Sesongen startet med informasjonsmøte i mars og etter påske 3 teorikvelder i det nye klubbhuset. I midten av mai begynte treningen på vannet som fortsatte frem til sommerferien. Det er en utfordring at vårsesongen, og derfor tid på vannet, blir veldig kort. Det viktigste i nybegynnertreningen er å gjøre seilerne trygge/komfortable med å håndtere båten alene. Vi organiserte jollecamp og oppfordret nybegynnerne til å delta på minimum en aktivitetsuke. Videre la vi til rette for deltagelse på pinseleir i Tønsberg SF (2 NY seilere deltok), Askeroptimisten (2 NY seilere deltok) og OAS i Bærum Høstcup (her ble det ingen deltagere fra NY). Totalt sett fikk vi til en bra sesong og hadde ved sesongslutt etablert en fin gruppe som teller ca. 19 seilere og som vi håper vil seile videre i viderekommende-gruppen i Tilsammen deltok ca. 100 seilere på aktivitetsuken som arrangeres ved foreningens fasiliteter på Myren. Disse ukene er gressletten full av lykkelige barn som leker, bader og seiler. Ca. 10 av de 15 seilerne som var nybegynnere i 2011 var fortsatt aktive i viderekommende gruppe ved slutten av 2. året. Vi er veldig fornøyd med å ha holdt på så mange seilere 2 sesonger. Pokalen til ivrigste nybegynner gikk i år til Astrid Hardahl. -11-

12 Viderekommende har i 2012 hatt to trenere. Trenerduoen har i 2012 bestått av Amanda DiBiagio (Hovedtrener) og Cedrik Kløvstad. Det har vært en veldig ivrig gruppe med seilere i Viderekommende gruppen gjennom hele sesongen og mange har deltatt på regattaer og samlinger i tillegg til mandags- og onsdagstreningen. Dette har de fått betaling for i form av god progresjon gjennom sesongen. Vi har imidlertid sett at det har vært et stort frafall av 3. års seilere i viderekommende gruppe. Vi tror en av grunnene til det er at det blir for stor spredning mellom 2. og 3. års seilere og videre at miljøet ikke blir godt i varetatt for de 3. års seilerne som blir igjen i viderekommende gruppe. Som et forsøk på å beholde flest mulig av seilerne som startet i 2011 vil vi for 2013 sesongen flytte alle disse seilerne over i NC gruppen. De vil der få tilrettelagt trening med nye utfordringer som forhåpentligvis vil gi økt motivasjon, videre seilteknisk utvikling og mindre frafall. NC gruppen bestod i 2012 av følgende seilere: Jenny Andresen (1997), Rebecca Ølmheim (1997), Aron Heimoen (1997), Caroline Rosmo (1998), Halvor Bø (1998), Øystein Homstvedt (1998), Marielle Tømmerås (1998), Fredrik Andresen (2000), Sigrun Homstvedt (2000), Tobias Bakke (2000), Knut Andre Bugge (2000), Julius Rosmo (2001), Sarah Thodesen (2001) og Jesper Moberg (2002). Optimist NC 2012, med trener Kristoffer Rosmo Etter et meget fremgangsrikt 2011 økte antall seilere i NC gruppen ytterlige i 2012 og fikk tidenes beste sportslige resultat. -12-

13 Bundefjorden Seilforening var en av Norges aller fremste seilforeninger innen optimistjolle. Noen av aktivitetene der vi hadde seilere med: Januar: Jenny, Rebecca og Caroline regatta i Napoli. Februar: Jenny, Caroline og Fredrik treningssamling og regatta på Lanzarote. Rebecca og Halvor treningssamling og regatta i Qatar. Mars: Frostbite i Son. Treningssamlinger i Arendal og Tønsberg i samarbeid med Seil Sør og Tomas Kjellstrand som trener. Oppstart av klubbtrening. Deltagelse på NOK vintersamling i Horten. April: Regatta i Stenungsund. I påsken hadde vi seilere på trening og regatta i Åsgårdstrand og på Gardasjøen. NC1 Tønsberg. Mai: NC2 Asker, Pinseleir Tønsberg, Rankingregatta Danmark. Juni: NC3 Stavanger, Pinseleir på Fjærholmen, Hjuvik-Lag Cup for Caroline, Jenny og Rebecca. NOK Mesterskapssamling for VM, EM og Nordisk seilerne. Stor-NM i Moss. Juli: VM Dominikanske Republikk (Jenny og Caroline), EM i Italia (Rebecca) og Nordisk i Estland (Halvor, Øystein og Aron). Caroline og Jenny før det braker løs i VM. August: Askeroptimisten med mange BSF seilere. September: NC4 Drøbak, NOK Lag-Cup Brevik. Klubbmesterskap. Oktober: OAS regatta i Bærum. Treningssamling på Hankø i høstferien. Nordisk elitesamling i på Marstrand. November: Vintertrening i Horten. Desember: Adventsseilas i Indre Oslofjord. -13-

14 Gjennom hele vår og høstsesongen har mange av våre seilere seilt onsdagsregatta i Bundefjorden og deltatt på diverse OAS regattaer. Vi har hatt et treningssamarbeid med Bærum Seilforening der noen av våre seilere har gjennomført tilleggstrening. Harald Fæste var trener for NC gruppens mandagstreninger, mens Kristoffer Rosmo var trener på onsdagene. Vi videreførte vårt gode samarbeid med Seil Sør (samarbeidende seilforeninger på Sørlandet) med Tomas Kjellstrand som trener. Vi hadde to samlinger på vårparten og i tillegg har Tomas har vært NC trener for våre A seilere. Vi takker våre trenere for god innsats! Bundefjorden hadde totalt 13 seilere som deltok i Norges Cup regattaer. Av disse seilte 9 seilere i klasse A. Bildet er hentet fra premieutdelingen som forgikk hos Brevik Seilforening. Vi hadde 7 seilere i som seilte alle Norges Cup (NC) regattaene i klasse A i 2012 frem til og med NC3 (uttaket). I B klassen hadde vi 2 til 5 seilere i hver NC regatta. Caroline Rosmo ble nummer 3 (beste jente) på Norges Cup rankingen (ved uttaket etter 3dje NC) og ble tatt ut til det norske VM laget. VM fant sted i den Dominikanske Republikk i juli. Caroline ble nummer 2 (beste jente) sammenlagt etter NC 4. Jenny Andresen ble nummer 6 på NC rankingen (ved uttaket etter 3dje NC) og kvalifiserte seg også til VM i -14-

15 den Dominikanske Republikk. Sammenlagt etter NC 4 endte Jenny på 9 plass. Rebecca Ølmheim Broch ble nummer 11 på NC rankingen (ved uttaket etter 3dje NC) og kvalifiserte seg til EM i Italia. I NC sammenlagt etter komplett NC sesong ble Rebecca nummer 8. Fredrik Andresen ble nummer 22 på NC rankingen (ved uttaket etter 3dje NC) og kvalifiserte seg dermed til Nordisk (takket nei). I NC sammenlagt etter komplett NC sesong ble Fredrik nummer 17. Halvor Fladsrud Bø ble nummer 29 på NC rankingen (ved uttaket etter 3dje NC) og kvalifiserte seg dermed til Nordisk i Estland. I NC sammenlagt etter komplett NC sesong ble Halvor nummer 19. Øystein Homstvedt ble nummer 61 på NC rankingen (ved uttaket etter 3dje NC) og kvalifiserte seg dermed til Nordisk i Estland. I NC sammenlagt etter komplett NC sesong ble Øystein nummer 53. Aron Heimonen ble nummer 64 på NC rankingen (ved uttaket etter 3dje NC) og kvalifiserte seg dermed til Nordisk i Estland. I NC sammenlagt etter komplett NC sesong ble Aron også nummer 64. Vi hadde følgene topp-tre plasseringer under de enkelte NC: NC1 Tønsberg: NC3 Stavanger: NC4 Drøbak: Caroline Rosmo bronse i klasse A Julius Rosmo gull i klasse B Caroline Rosmo gull i klasse A Sarah Thodesen gull i klasse B Tobias Bakke bronse i klasse B Caroline Rosmo bronse i klasse A Sarah Thodesen - vinner av klasse B, NC3 Stavanger Målt i sportslige resultater i NC er Bundefjorden dermed i toppen norsk optimistjolleseiling. -15-

16 NM ble i år arrangert av Moss Seilforening og Norgesmester i Optimistjolle for jenter ble vår egen Caroline Rosmo. Det seiles separate gutte- og jenteklasser i NM, resultatene i parentes etter seileren: Caroline (1), Halvor (9) og Aron (24). Caroline Rosmo - Norgesmester i Optimist Bundefjorden stilte med i to lag a fire seilere i NOK Lag Cup som ble arrangert av Brevik Seilforening i september Lag 1 bestod av Caroline, Rebecca, Halvor og Øystein. Lag 2 bestod av Aron, Julius, Tobias og Sigrun. Begge lagene gjorde en meget god innsats. Av resultater i internasjonale regattaer fremheves Caroline Rosmos 50 plass i Lake Garda Meeting med høyt nivå og ca 700 seilere i A klassen. Under årets premiefest på Nordstrandhuset presenterte NCseilerne sine erfaringer fra VM/EM/Nordisk. Klassekaptein NC Dag oppsummerte sesongen for NC seilerne. Vinner av mest fremgangsrike seiler pokalen i Optimist NCgruppen ble i år Rebecca Ølmheim. Pokalen ble overrakt av Kristoffer Rosmo som i sin tale fremholdt Rebeccas sterke fremgang fra 2011 til 2012 sesongen samt hennes gode ranking (8) etter endt NC sesong. Rebecca Ølmheim, Jenny Andresen og Aron Heimoen har hatt sterk fremgang som optimistseilere i Bundefjorden og går av for -16-

17 aldersgrensen (15 år) etter denne sesongen. Vi gratulerer med resultatene i optimist og ønsker lykke til i nye båtklasser. Klubbregattaer Optimist 2012 Klubbmesterskap Eldste: 1. Caroline Rosmo 2. Jenny Andresen 3. Aron Heimonen Klubbmesterskap Yngste: 1. Fredrik Andresen 2. Julius Rosmo 3. Sarah Thodesen Vår-Cup Eldste: 1. Aron Heimonen 2. Mariell Tømmerås 3. Halvor Fladsrud Bø Vår-Cup Yngste: 1. Sarah Thodesen 2. Magne Nyberg 3. Tobias Bakke Høst-Cup Eldste: 1. Halvor Fladsrud Bø 2. Caroline Rosmo 3. Aron Heimonen Høst-Cup Yngste: 1. Sarah Thodesen 2. Jesper Moberg 3. Knut Andre Bugge Øya-Rundt Eldste: 1. Caroline Rosmo 2. Aron Heimonen 3. Rebecca Ølmheim Øya-Rundt Yngste: 1. Julius Rosmo 2. Fredrik Andresen 3. Sarah Thodesen (Oversikten viser de tre beste i hver klasse. Fullstendige resultatlister på Arbeidsgrupper I 2012 ble alle foreldre igjen fordelt i arbeidsgrupper. En foresatt er tildelt rollen som gruppeleder (går på rundgang). Inndelingen i grupper fungerer ganske bra selv om noen foreldre har vært mer aktive enn andre. -17-

18 Andre arrangementer Optimist gruppen har i 2012 arrangert Jollecamp. I sommerferien ble det arrangert tre Aktivitetsuker med totalt 120 barn i sving på Myren. Dette er et veldig populært arrangement for barn i lokalmiljøet hvor Bjørn Werner Johansen igjen har tatt hovedjobben med gjennomføringen av dette store arrangementet som gir en kjærkommen inntekt til gruppen og flere nye Optimist seilere. I august inviterte Storbåt gruppen alle Optimistseilere til å være med på storbåt under onsdagsregattaen. Det var meget sporty gjort av mange lag å fylle opp båten med unge hjelpere. Dette var en stor opplevelse for de 20 jolleseilerne som deltok sesongen ble avsluttet med rundt 100 seilere og foreldre på Nordstrandshuset i november. Her fikk nybegynnerne utdelt bronseror og øvrige seilere ror og premier for klubbregattaer. I tillegg holdt seilere som hadde deltatt i internasjonale mesterskap innlegg og fortalte fra turene. Stor takk til styret, medlemmer, trenere og foreldre som har lagt ned arbeid for optimistene i 2012! 12 Zoom8 rapport Hovedhensikten er å gi et tilbud til seilere som vokser ut av optimistjollen. Klubben ønsker med dette å bidra til videre utvikling av interesserte og gode seilere. Både som overgang til andre joller og større båter. I 2012 har Zoom8 gruppen bestått av: Victoria Heiås Marius Bakke Mats Skjønhaug Preben Moberg (vår og sommer) Helene Yuee Johnson Alexander Brorsen Olsen Kristian Norstad Sondre Braseth (Karmøy) Sindre Bakke (slutten av sesongen) -18-

19 Dette er en flott gjeng med ambisiøse seilere som har vært gode ambassadører for BSF gjennom sesongen. I 2012 har Zoom8 gruppen hatt trenings-samarbeid med Bærum seilforeningen. Det har vært trening hver mandag og torsdag gjennom sesongen, omtrent likt fordelt mellom Myren og Sarbuvollen i Bærum. Hovedtrener har vært Magnus Brun. På mandager har gruppen blitt trent av Emil og Egil fra Bærum. Gjennom vinteren 2011/12 var det treinger en del helger i Moss frem til jul. Victoria Heiås var i Spania og trente i vinterferien. I mars startet treningen med treningssamling i Son og videre i Moss i påsken. I midten av mai arrangerte vi breddesamling for Zoom8 klassen i samarbeid med Bærum SF, med Magnus som hovedtrener og ansvarlig for underholdningen. I vintersesongen har vi hatt fysisk trening på mandager på Klemetsrud skole der også NC-gruppa/Optimist har deltatt. Neste års gruppe vil bli betydelig mindre, og slik det ser ut nå vil den bestå av Sindre, Sondre og Helene. Resultater sesongen 2012: Stenungsund: 12. plass Victoria Heiås 15. plass Helene Yuee Jonson 24. plass Preben Moberg 27. plass Sondre Braseth EM i Palamos, Spania 11. plass Victoria Heiås Europacup regatta, Furesøen Danmark 8. plass Victoria Heiås 23. plass Marius Bakke 31. plass Mats Skjønhaug 48. plass Preben Moberg 52. plass Helene Yuee Jonson -19-

20 NM i Moss 1. plass Victoria Heiås 14. plass Mats Skjønhaug 15. plass Preben Moberg 18. plass Helene Yuee Jonson 21. plass Sondre Braseth VM Zoom8: Helene Jonson, Victoria Heiås, Mats Skjønhaug, Marius Bakke og Preben Moberg VM i Saltsjøbaden, Sverige Jenter 7. plass Victoria Heiås 34. plass Helene Yuee Jonson Gutter sølvfeltet 3. plass Mats Skjønhaug 18. plass Preben Moberg 19. plass Marius Bakke NorgesCup 2. plass Victoria Heiås 14. plass Mats Skjønhaug 16. plass Marius Bakke 18. plass Sondre Breseth 19. plass Helene Yuee Jonson 29. plass Tobias Bakke 32. plass Preben Moberg -20-

21 Europacup sammenlagt Jenter 2. plass Victoria Heiås 23. plass Helene Yuee Jonson Gutter 26. plass Mats Skjønhaug 28. plass Marius Bakke 62. plass Preben Moberg 116. plass Tobias Bakke 118. plass Sondre Braseth 13 Europajolle rapport Klassekaptein: Dag Rosmo Kristoffer Rosmo (VM seiler i Optimist) gikk i januar 2012 over til Europajolle. Han var i 2012 foreningens eneste E-jolle seiler frem til Victoria Heiås (NC vinner i Zoom8) og Jenny Andresen (VM seiler i Optimist) også gikk over til E-jolle senhøsten Foreningen hadde gjennom sesongen et trenings samarbeide med Bærum Seilforening der Kristoffer seilte tirsdag og torsdag i Vestfjorden sammen med Bærumsseilerne. Kristoffer hadde et meget aktivt førsteår i jollen som startet med treningssamling og regatta på Gardasjøen i påsken. Etter dette gikk det slag i slag med deltagelse i Stenungssund, fire NC samt rankingregatta og NM. I tillegg en rekke treningssamlinger, bl.a. med NSF på Hvasser. Resultatsmessig gjorde Kristoffer det meget sterkt i svakvindseilaser, men slet mer i mye vind. Hans beste resultat ble sølv i NC1 Asker og gull i NC3 Bærum (begge i klassen Gutter Rekrutt). Årets siste regatta ble rankingregattaen i Horten der også Jenny og Victoria deltok, alle med topp innsats. Vi ser frem til en aktiv E-jollesesong i 2013, da med tre seilere! -21-

22 14 29 er rapport Klassekaptein, fungerende: Bjørn W Johansen Grunnet sykdom hos Amanda DiBiagios makker ble sesongen stoppet før den begynte. Bortsett fra en gjestevisitt unde NM i Moss, ble det lite seiling i Amanda besluttet i sommer å gi seg som aktiv seiler, men fortsetter som trener for Optimist viderekommende gruppen i BSF. Det har ikke kommet flere seilere til gruppen, og den nedlegges til det eventuelt blir fornyet interesse. 15 Laser rapport Klassekaptein: Edvard Aspelund Det er stadig øktene antall Lasere på startlinjen, og i går har vi også fått et nytt tilskudd til klassen og det er flere som har funnet tilbake til Myren og (gjen)oppdaget hvor gøy det faktisk er å seile Laser. Det har vært flere kvelder hvor det har vært syv eller flere båter på startlinja og det er har vært totalt ni ulike seilere innom i år. Dessverre var aldri alle til stede samtidig. Som man ser av resultatene blir man straffet hardt dersom man er borte en kveld, så det gjelder å stille opp. Det kan også bli jevnt om plassene og i både vår- og høstserien ble ikke pallen avgjort før siste kveld. Vårserien ble preget at litt variabelt oppmøte de første gangene, men det bedre seg og de to siste kveldene var det syv båter på startstreken. Vinden kan man heller ikke klage så mye på i år, og det var ofte nok vind til at vi fikk unnagjort flere seilaser på en kveld. Et par ganger var vi oppe i fire seilaser på en kveld. Den klare vinneren i vårserien var den tilbakevendte Terje Svendsen som vant imponerende 14 av de 17 regattaene han stilte opp i. Det ble seilt totalt 21 seilaser fordelt på syv kvelder (9. mai 20. juni), og med fem strykninger ble resultatene som følger: 1. plass Terje Svendsen 18 poeng 2. plass Bjørn Henning Owe 35 poeng 3. plass Edvard Aspelund 41 poeng 4. plass Atle Lohrmann 86 poeng 5. plass Jan Eiof Jonson 87 poeng 6. plass Vegard Aspelund 104 poeng 7. plass Sverre Olav Kristianslund 105 poeng 8. plass Jan Gunnar Falstad 116 poeng -22-

23 Høstserien foregikk uten Terje så da ble mulighet for at også andre kunne klare å vinne en seilas. Av totalt åtte seilere innom i løpet av høsten, var det syv som vant i alle fall en seilas. Vinden holdt også utover høsten, og vi klarte minst to seilaser per kveld. Totalt ble det 18 seilaser på syv kvelder (15. august 26. september). Serien endte med at Bjørn Henning var tilbake på 1. plass og kampen om de øvrige pallplassene ble mer jevn enn i vårserien. Etter fire strykninger endte serien som følger: 1. plass Bjørn Henning Owe 33 poeng 2. plass Atle Lohrmann 41 poeng 3. plass Alf Terje Andersen 46 poeng 4. plass Edvard Aspelund 54 poeng 5. plass Jan Eiof Jonson 59 poeng 6. plass Jan Gunnar Falstad 62 poeng 7. plass Vegard Aspelund 88 poeng 8. plass Sverre Olav Kristianslund 99 poeng Bundefjorden har også vært representert i både nasjonale og internasjonale mesterskap i I Laser NM for mastere (seilere over 35 år), som ble arrangert av Drammen Seilforening, stilte Terje Svendsen, Sverre Olav Kristianslund og Atle Lohrmann opp til start. Atle og Sverre deltok også i vanlig Laser NM i Sandefjord. I månedsskiftet september - oktober tok Atle også turen til Roses i Spania for å seile EM i masterklassen. Laserklassen i Bundefjorden har de siste årene stort sett bestått voksne menn, men sommeren og høsten 2012 var det flere av seilforeningens unge medlemmer som gikk over til å seile Laser 4.7 og Laser Radial. Det betyr at det kan bli mange flere Laser å se på fjorden i 2013 og det er positivt. Blant annet var seks seilere på Norsk Laserklubbs treningssamling i bitende kulde i Moss den første helgen i desember. Katarina Borch deltok også i Europacup i Laser 4.7 i Danmark og kom på en meget fin 2. plass totalt. 16 Storbåt rapport Klassekaptein Terje Hall Torgersen Vår kjære seilerkamerat og bryggesjef, Gunnar Karlsen, gikk bort 21. mars Vi holdt minnestund for Gunnar onsdag 2. mai som også var første onsdagsseilas i Gunnar var alltid i godt humør og hadde et smil til alle. Han deltok ivrig i -23-

24 onsdagsseilasene med sin Dynamic 37 «Laien». Vi savner Gunnar. Gunnar Karlsen. Det er en glede å se det nye bryggeanlegget vårt med mange ny aktive seilbåter. Alle deltar i onsdagsseilasene. Den raskt voksende Express-flåten teller nå 14 båter. Seilerne anført av Tor Eriksen, Morten Aagaard, Trond Sverre Førde og Erlend Nicolaisen hevder seg i Express-toppen både på hjemme- og bortebane. Det er 2-3 Expresser på toppen av overall-listene i onsdagsseilasen. Det er viktig at vi klarer å gi de ivrige og dyktige Express-seilerne interessante utfordringer og baner slik at de får trent på taktikk og båthåndtering. Dette er en av grunnene til at Expressene i 2012 fikk en egen klassekaptein. Vår meritterte havseiler Rune Aasberg med «Solo» vant overlegent sin klasse i Skagen Race. Rune og hans makker, Simen Løvgren, fikk en flott 4. plass i den prestisjefylte transatlantiske regattaen Transat Jacques Vabre. I Watski Twostar seiret Solo i sin klasse og ble nummer 3 overall. I Hollænderseilasen ble det en 3. plass i klassen. «Al Capone» har mange gode resultater å se tilbake på, deriblant overall seier i Bundefjorden Rundt. Christian von Trepka og hans besetning har fått båten til å gå veldig fort. Resultatlistene viser at de er på toppen i de fleste regattaer de deltar i hjemme og ute. Al Capone ble i 2012 Kretsmestere i Stor LYS klasse, de seiret i Skagen Invitational (som i 2012 ble arrangert som et alternativ til Helly Hansen Skagen Race som krasjet med 17. mai), de ble nummer 3 i ORC klassen i Færderseilasen og de tok overallseieren i Hollendærseilasen). -24-

25 Ludvig Daae med «Ille Moro» fikk dessverre ødelagt mye av sesongen på grunn av ødelagt forstagsinnfestning i masten. Ludvig kom tilbake med ny karbonmast og ny bom og deltok i høstens onsdagsseilaser. Han seilte fort og gleder seg sikkert til ny seilsesong. Som kaptein på «Andante» vil jeg gjerne rette en takk til mannskapet mitt for deres gode innsats og lagånd som ga oss gode resultater i BSF har flest startende båter på onsdagsseilasene (målt mot andre ukentlige seilaser i Indre Oslofjord) med 30 til 50 deltagere. Det er en viktig oppgave for klubben å ta vare på den store bredde av seilere som deltar i våre seilaser og vi håper at onsdagsseilasene utgjør en arena hvor alle deltagerne finner sin balanse mellom utfordring og mestring. I 2012 arrangerte vi 4 onsdagsseilaser med pølsebane. Dette var så vellykket at seilerne ønsker pølsebaner på alle onsdagsseilaser i 2013, med unntak av 1. mai og 14. august hvor det blir start fra Skjæret. Bundefjorden Rundt ble arrangert lørdag 19. mai under jevne og fine og satte nye deltakerrekord med 52 deltakere fordelt på 5 klasser. Al Capone med skipper Christian von Trepka vant overhold og tok Bundefjordspokalen med hjem. Bundefjorden SF vant for fjerde gang lagkonkurransen i Moss Raymarine Race med båtene Brodinas, Bilbo og Andante. Gratulerer til skippere med mannskap. Noen resultater fra 2012-sesongen til Storbåt: Klubbmesterskap Liten LYS klasse 1. plass Impuls Morten Aagaard 5 poeng 1. plass Expenser Morten Larsen 10 poeng 3. plass Thnderchicken Erlend Nicolaisen 11 poeng 17 deltakere Stor LYS klasse 1. plass Brodinas Jan Martin Brodin 6 poeng 2. plass Al Capone Christian von Trepka 9 poeng 3. plass Andante Terje Hall Torgersen 10 poeng 22 deltakere -25-

26 Vårserien Liten LYS klasse 1. plass Impuls Morten Aagaard 7,2 poeng 2. plass Xdama Trond Sverre Førde 16,8 poeng 3. plass Calypso Tor Eriksen 21 poeng 22 deltakere Stor LYS klasse 1. plass Andante Terje Hall-Torgersen 14,4 poeng 37 deltakere Overall 1. plass Impuls Morten Aagaard 15,6 poeng 2. plass Andante Terje Hall-Torgersen 21,6 poeng 59 deltakere Høstserien Liten LYS klasse 1. plass Impuls Morten Aagaard 6 poeng 2. plass Calypso Tor Eriksen 14 poeng 3. plass Thunderchicken Erlend Nicolaisen 15 poeng 24 deltakere Stor LYS klasse 1. plass Brodinas Jan Martin Brodin 8 poeng 3. plass Al Capone Christian von Trepka 59,5 p 34 deltakere Overall 1. plass Impuls Morten Aagaard 7 poeng 2. plass Brodinas Jan Martin Brodin 20 poeng 3. plass Calypso Tor Eriksen 21 poeng 58 deltakere Øyseilasen Liten LYS klasse 1. plass Expenser Morten Larsen 2. plass Calypso Tor Eriksen 3. plass Impuls Morten Aagaard 16 deltakere Stor LYS klasse 1. plass Ille Moro Ludvig Daae 2. plass Andante Terje Hall-Torgersen 3. plass Brodinas Jan Martin Brodin 18 deltakere -26-

27 Overall 1. plass Ille Moro Ludvig Daae 2. plass Expenser Morten Larsen 3. plass Calypso Tor Eriksen 34 deltakere Norske resultater (topp 3 listet) Klassemesterskap Drake 1. plass Daddy s Jørgen Paulsen Kretsmesterskap LYS stor klasse 1. plass Al Capone C. von Trepka LYS liten klasse 2. plass Andante T. Hall Torgersen Shorthanded stor 3. plass Solo Rune Aasberg Isbryter n LYS > plass Al Capone C. von Trepka Shorthanded 1. plass Blues Frode B. Nilsen Helly Hansen Skagen Race Shorthanded 1. plass Solo Rune Aasberg Bundefjorden Rundt Overall 1. plass Al Capone C. von Trepka LYS > plass Al Capone C. von Trepka Express 1. plass Xdama Trond Sverre Førde TUR 1. plass Malabala Christian Husvik LYS =< plass TFC - Chr Robin Hansen LYS > plass Brodinas Jan Martin Brodin Express 2. plass NN Thor Andersen LYS > plass Rock all Jørgen Fremstad Express 3. plass Calypso Tor Eriksen Skagen Invitational 1. plass Al Capone C. von Trepka Larvik Race Weekend ORCi liten klasse 1. plass Ille Moro Ludvig Daae Færderseilasen Express 2. plass Alibi Fredrik Cook Jensen First Class 8 2. plass TFC - Chr Robin Hansen LYS 1,13-1,14 2. plass Indy Ragnar Andreassen LYS =>1,42 2. plass Solo Rune Aasberg LYS R33 2. plass Andante T. Hall Torgersen TUR 6 2. plass Megrez Arnt Fremstad LYS 1,13-1,14 3. plass Ninette II Sigurd Slottan ORC 3. plass Al Capone C. von Trepka TUR 3 3. plass Paprika II Tore Graff Watski TwoStar 2012 LYS >= 1,37 1. plass Solo Rune Aasberg Overall 3. plass Solo Rune Aasberg -27-

28 HankøRace Week IOD 1. Plass Isegran Ludvig Daae Drake 3. plass ILMORO Terje Olsson Moss Raymarine Race LYS 2. plass Andante T. Hall Torgersen LYS 3. plass Bilbo Andreas Wettre Lagkonkurranse LYS og ORCi 1. plass Bundefjorden SF (Bilbo, Andante, Brodinas) Hollendærseilasen Overall 1. plass Al Capone C. von Trepka ORC 1. plass Al Capone C. von Trepka Shorthanded 3 3. plass Solo Rune Aasberg Villa Malla Cup (Isbryter n, Breidangen Rundt, SætreKruset, Håøya, Hurum Golden) LYS >= plass Andante T. Hall Torgersen 17 Express rapport Klassekaptein: Michael Haugane I 2012 fikk Express en egen klasse i BSF, og det er hyggelig å se at antallet deltagende Expresser nesten har doblet seg siden sesongen Vi er nå 14 båter i klassen. Vi kunne også i 2012 notere gode resultater for BSF-Expresser: I Færderseilasen ble Alibi med Fredrik Cook Jensen nr. 3, Xdama med Trond Sverre Førde nr. 5 og Impuls med Morten Aagaard nr. 6. Impuls fikk også fine plasseringer i Rutgerson Cup (Marstrand), SM (Varberg) og NM (Tønsberg) med henholdsvis 5., 11. og 5. plass. Xdama ble nr. 10 i DM. Morten Aagaard, Morten Gulliksen, Ingeborg Nøkleby og Sven Augland om bord på Impuls vant Expressklassens ranking i 2012, og har æren av å ha halvmodellen Bundefjordsexpressen 3. året på rad. Nummer 2 ble Calypso foran Xdama på 3. og Thunderchicken på 4. Klassen har planlagt en Expresskveld på klubbhuset 16. januar 2013, hvor vi skal dele erfaringer og tips og triks. Dette er noe vi kommer til å ha mer av i tillegg til å få til samlinger hvor vi seiler sammen og etterpå tar en runde med teori og sosialt på klubbhuset. Dette vil vi gjøre for å øke nivået innad i klassen og -28-

29 dele på erfaringer, men også for å kanskje øke interessen for båten hvis andre som vil prøve dette kan bli med på en slik samling og seile ombord med oss. Vi ser frem til en ny sesong i 2013, med mye vind og bra forhold. En full Expressbrygge klassen vokser, men vi har plass til flere! Expressrankingen plass Impuls Morten Aagaard 14,5 poeng 2. plass Calypso Tor Eriksen 35,0 poeng 3. plass Xdama Trond Sverre Førde 41,0 poeng 13 deltakere 18 Økonomi BSF har i 2012 hatt god likviditet. Vet utgangen av 2012 har vi ca. NOK på bankkontoen. Investeringen i nytt bryggeanlegg i 2011 ble delvis finansiert over innskudd, og delvis med et lån på NOK i 2011 som vil være tilbakebetalt i løpet av I 2011 ble deler av bryggeanlegget aktivert. Bryggeanlegget blir avskrevet delvis over banklånets løpetid, og resterende del over 5 år. Det betyr at vi får en belastning i resultatregnskapet de neste 4-5 årene. BSF har gjennom de siste årene fått flere ben i stå på økonomisk. Medlemskontingent, Treningsavgift og Bryggeleie utgjør en andel, mens inntekter fra forskjellige arrangementer (regattaer, aktivitetsuke, kurser etc.) er økende. Styret har spesielt hatt fokus på å dra nytte av de forskjellige støtteordningene som eksisterer: Kommunal Støtte, Tippemidler, Grasrotandel, -29-

30 Bingoinntekter og MVA-kompensasjons ordningen for frivillige organisasjoner. Det er Styrets ambisjon at inntektene skal omsettes i sportslig satsning samt oppgradering og videre investering i infrastruktur til det beste for medlemmene. -30-

31 Al Capone i Bundefjorden Rundt 2012 STYRET I BUNDEFJORDEN SEILFORENING januar

32 BUNDEFJORDEN SEILFORENING Organisasjonsnummer: Vil du gi din støtte til BUNDEFJORDEN SEILFORENING? Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i BUNDEFJORDEN SEILFORENING! Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på en av følgende måter: 1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 2. SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis). 3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 4. Norsk Tipping Mobilspill. Mer informasjon finnes på Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne. Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! -32-

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2008

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2008 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2008 1 Styrets sammensetning og tillitsmenn i 2008 Styret Øvrige tillitsmenn Leder Sigurd Slottan Utdanningskontakt Styret Nestleder Kai Heiås LYS ansvarlig Einar

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016 20.01.2017 Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening for 2016 Tur og Hav styret i 2016 har bestått av: Feda Grebovic (leder) Kim Reinfjord Tor Dahl Allan Larsen Hovedfokus for T&H styre var å holde

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2016 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Jollegruppa ASF. Aktivitetsplan 2016

Jollegruppa ASF. Aktivitetsplan 2016 Jollegruppa ASF Aktivitetsplan 2016 Foreløpig utkast pr: 13.02.2016 INNHOLD 1 Sesongforberedelser... 3 1.1 Årsmøte Jollegruppa... 3 1.2 Ansvarsområder... 3 1.3 Andre roller... 3 1.4 Avklare våre arrangementer...

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

han pådro seg disk på blackflag. Dermed var Andreas best sammenlagt for første gang i mesterskapet.

han pådro seg disk på blackflag. Dermed var Andreas best sammenlagt for første gang i mesterskapet. Andreas Dyhr Petersen fra Moss fortsatte den gode seiling lørdag, men to svensker ble for sterke. Både gullet og sølvet glapp i siste seilas i nordisk mesterskap i Helsingfors. For Anniken Bjørnstad fra

Detaljer

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene?

Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Har dere hatt en positiv utvikling i antall optimistseilere de siste årene? Antallet som har startet grunnopplæring er redusert. Det kan synes som at noen flere fortsetter etter initiell opplæring Stor

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i.

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i. Emne: Møtereferat Norsk Europajolleklubb Formål: Styremøte 02 Referat nr.: ST 2008/02 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Dato: 23.01.2008 Referent: Clausen Dato/sign: 23.01.2008 / Representanter Kode Tilstede

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

KUNNGJØRING. OAS CUP "Neglespretten" mai 2017

KUNNGJØRING. OAS CUP Neglespretten mai 2017 KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til OAS CUP "Neglespretten" for Optimist A, B og C, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europajolle, 29'er, Zoom 8, RS Feva, RSX og BIC 6. - 7. mai

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK

Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK Sommeren startet vel egentlig med vårpussen, som for enkelte er en aktivitet som pågår hele vinteren i gjennom. På Blommenholm

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Junioravdelingen Kongelig Norsk Seilforening

Junioravdelingen Kongelig Norsk Seilforening Sikkerhetsinstruks KNS Joller og Brett Junioravdelingen Kongelig Norsk Seilforening Formål med sikkerhetsinstruksen Formålet med denne instruksen er at våre yngste seilere skal være trygge og at ulykker

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

Formålet med sikkerhetsinstruksen er at seilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås.

Formålet med sikkerhetsinstruksen er at seilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Formål med sikkerhetsinstruksen Formålet med sikkerhetsinstruksen er at seilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Om jollegruppen Moss Seilforening (MS) er organisert i båt-klasser og ferdighetsgrupper

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa.

Årsmøtet med påfølgende rakfiskaften ble veldig bra traktert av Thore Petter på Kroa. Leder Først vil jeg takke for gjenvalg som formann, 2009 gikk veldig bra med lite problemer. Det er veldig enkelt å være formann med et styre som har masse kompetanse og erfaring i tillegg til å være likanes.

Detaljer

Norges Cup. Optimistjolle

Norges Cup. Optimistjolle KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til Norges Cup for Optimistjolle 9. september - 10. september 2017 Organiserende myndighet: Bundefjorden Seilforening, Malmøya, Oslo www.bundefjorden-seilforening.no

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 1 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Våre kjølbåtseilere lå heller ikke i år på latsiden og oppnådde mange gode resultater, med gull i Nordisk Mesterskap for 2.4mR som høydepunktet.

Våre kjølbåtseilere lå heller ikke i år på latsiden og oppnådde mange gode resultater, med gull i Nordisk Mesterskap for 2.4mR som høydepunktet. Årsberetning 2012 Innledning Etter den offisielle åpning av klubbhuset 21. mai 2011, har vi nå hatt to normale driftsår. Dette innebærer jollekurs, jolleregattaer, damekurs, temakvelder, onsdagsseilaser

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2011

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2011 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2011 2 Styret har bestått av: Navn Klubb Rolle/ Ansvarsområder Kirsti Pettersen Soon Leder / Strategi, Klubber, NSF, Økonomi, Protokoller Linda Salterød Jonas

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Drøbak Jollecup 2015

Drøbak Jollecup 2015 Drøbak Jollecup 2015 9. - 10. mai 2015 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller og brett, som inngår i OAS Cup 2015. Regattaen er åpen for

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Påmeldingsfrist: onsdag 26 august Asker Seilforening har gleden av å invitere til Åpent

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap for: Andunge (Åpent), Finnjolle (Åpent) 29`er (Åpent) og Klassemesterskap for RS Feva 2. - 4. september 2016 for Andunge 3. 4. september

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2007

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2007 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2007 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på tolv sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010

Tønsberg Seilforening inviterer. Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister. til. Stor NM 2010 Tønsberg Seilforening inviterer Laser Radial, E-joller, Brett (RS:X/Bic ) 29er, RS Feva, Zoom 8 og Optimister 1 REGLER til Stor NM 2010 Fjærholmen 26.- 29. juni Organiserende myndighet er Tønsberg Seilforening

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Verv Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: Jan Kirkedam Petter Hammarstrøm. leder Pierre Nedergaard / Arild de Lange Nilsen

Verv Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: Jan Kirkedam Petter Hammarstrøm. leder Pierre Nedergaard / Arild de Lange Nilsen Leder Nestleder Varamedlem Varamedlem Jan Løschbrandt Bente Mortensen Ulf Duus Carlsen Eivind Berg Tor Dahl Eva Johnsen Holm Tom Erik Smedal Styrearbeid Styret har i beretningsåret (2009) avholdt 10 styremøter

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Optimist, Laser, Europa, Zoom8, RS Feva og 29 er på Nesodden, Steilene 19. 20. august 2017 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August SEILINGSBESTEMMELSER ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Joller og Brett 2014 23-24 August Bergens Seilforening inviterer til Kretsmesterskap for joller 23. og 24. August 2014 Det blir inntil 4 seilaser

Detaljer

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europa, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er, RS Feva og Brett Treningsregatta på indre bane for Optimist C 25. 26. august 2012 Påmeldingsfrist 22. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia 2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia I N F O R M A S J O N F R A N O K Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender landslag til 2008 IODA World Sailing Championship i Cesme i Tyrkia

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Praktisk informasjon NC 4 Optimist

Praktisk informasjon NC 4 Optimist Praktisk informasjon NC 4 Optimist 9-10 sept 2017 I det følgende ønsker vi å orientere om logistikk, og andre praktiske forhold rundt Norgescupen. Vi ber alle lese dette like godt som seilingsbestemmelsene,

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer