Securing business as usual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Securing business as usual"

Transkript

1 Securing business as usual

2 Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning og struktur 18 Datasenter som tjeneste 21 Service og support 22 Internasjonale prosjekter 24 Modulære datasentre 26 Kundereferanser Din sikkerhet er vårt ansvar Tenk om IT-miljøet sluttet å fungere på grunn av overoppheting, flom, brann eller et strømbrudd. Hvordan ville det påvirke virksomheten? Hvilke av systemene deres er så viktige at dere ikke kan være uten de, selv ikke et lite øyeblikk? Og hvor lang tid vil det ta før dere er operative igjen etter oppholdet? Vi vet at ingen organisasjoner er like, og det samme gjelder for riktig sikkerhetsnivå. Det er ikke nok bare å forstå hva som trengs ut fra et IT-perspektiv, du må også definere virksomhetens krav. I tillegg til å bygge og sikre datasentre og serverrom hjelper vi kundene våre med å sikre hele anlegg som er viktige for å holde virksomheten i gang etter et avbrudd. Dette sikrer at vi kan stille de riktige parameterne for å sikre driften, uansett hvilket miljø det er snakk om. Optimal sikkerhet er et spørsmål om individuelle virksomhetsbehov. VIRKSOMHET F YS I S K M I L J Ø INFORMASJONSTEKNOLOGI Vår forretningside er å sikre IT-kontinuitet og øke effektiviteten gjennom strategier, løsninger og vedlikehold for fysisk IT-sikkerhet. Vi har fått i oppdrag å sikre mange virksomhetskritiske anlegg, bygd nesten 1000 datasentre, og betjener kontinuerlig rundt 900 anlegg i Norden. Så vi forstår organisasjonens sikkerhet og tilgjengelighetsbehov. 3

3 Optimal sikkerhet er et spørsmål om individuelle virksomhetsbehov hva trenger din virksomhet? Coromatics omfattende løsning for sikring av fysisk IT-sikkerhet er ikke ett gitt produkt. Vi benytter en prosess hvor målet er å etablere og opprettholde koninuitet og effektivitet i det fysiske IT-miljøet uansett om det foregår i kundens eget datasenter, eller i et outsourcet miljø. Grunnlaget er alltid en grundig behovsvurdering. Å være lydhør når det gjelder den enkelte organisasjonens behov er svært viktig for å etablere det riktige sikkerhetsnivået. Behovsvurdering er innslagspunktet, uansett om målet er å bygge et nytt datasenter, sikre driften i en hel bygning eller gjennomgå anleggets servicebehov. Vi veileder frem til den ferdige løsningen - fra planlegging til service tilpasset dine behov. Fastslå riktig sikkerhetsnivå, trinn for trinn Behovsvurdering Veikart og handlingsplan Prosjektering, design, planlegging Prosjektledelse Installasjon Opplæring og dokumentasjon Service og vedlikehold 4 5

4 Bruk mindre energi på IT De fleste vet nå at IT er et strømslukende beist, og dens påvirkning på miljøet kan sammenlignes med det man finner i luftfartsbransjen. IT-utstyr, for eksempel maskinvare og programvare, utgør omtrent halvparten av det samlede strømforbruket i et tradisjonelt datasenter. Den andre halvparten kommer fra det fysiske miljøet. Vi kan hjelpe deg med å redusere både driftskostnadene og strømforbruket. En av de viktigste kildene til strømforbruket i et datasenter er kjølemetoden. Men belysning, ventilasjon og den varierende elektrisitetsfordelingen bruker også mye strøm. For å redusere det totale strømforbruket for IT er det viktig å lage egnede strukturer og smarte løsninger i selve datasentret, uten å gå på akkord med sikkerheten eller tilgjengeligheten. Hos Skistar klassifiserte vi byggingen av et nytt datasenter som mer et miljøprosjekt enn et IT-prosjekt. Coromatic har hjulpet oss med å holde strømforbruket på et minimum takket være en gratis kjøleløsning hvor vi utnyttet kald, tørr fjelluft til å kjøle ned overflødig varme for å varme opp kontorene våre. Skistar Vi oppfordrer deg til å se forbi kostnaden for investering og fokusere på livssykluskostnader. Det er slik vi kan hjelpe deg med å spare både strøm og skåne mijløet. At du også får mer IT for pengene, er en bonus. Mål for å vite Takket være smarte løsninger for overvåking og måling av alle komponentene i datasentrets infrastruktur (DCIM-løsninger), kan du sørge for at anleggets energieffektivitet forblir høy. PUE (Power Usage Effectiveness, effektivt strømforbruk) brukes vanligvis for å beskrive energieffektiviteten i et datasenter. PUE finner man ved å dividere mengden energi som kommer inn til et datasenter med mengden energi som trengs for å kjøre IT-infrastrukturen. Andre viktige metoder for å måle energieffektivitet er WUE (Water Usage Effectiveness, effektivt vannforbruk) og CUE (Carbon Usage Effectiveness, effektivt karbonforbruk). Se utover investeringskostnaden Coromatic har lang erfaring og bransjeledende kompetanse innen strøm og avkjøling. Vi tar alltid strømaspektet med i betraktningen under dimensjoneringsprosessen. Det gjelder både når vi bygger nye anlegg og når vi tilpasser eksisterende. Vi vet at driftskostnadene over tid kan overstige byggekostnadene for et datasenter. Strømforbruk er en av de desidert høyeste kostnadene. Men vi vet også at riktig valg og utforming av kjøleløsning kan føre til 50 prosent lavere strømforbruk i et gjennomsnittlig datasenter, og at hver sparte kilowattime sparer penger. Valg som reduserer strømforbruket kan ha en høyere kostnad i oppstarten, men vår erfaring tilsier at ikke-optimaliserte anlegg blir vesentlig dyrere å drive over tid. Kostnad TCO (total cost of ownership) Investeringskostnad Tid år 6 Tradisjonelt senter Optimalt senter Med Coromatic har vi oppnådd de høyeste nivåene av energieffektivitet i datasentret vårt. Vi har begrenset påvirkningen på miljøet drastisk ved å optimalisere luftstrømmer benytte friskluftkjøling, bruke fornybar strøm og en gjennomtenkt utforming av datasentret. En av de viktigste årsakene til suksessen vår, har vært måling og oppføling av de faktiske resultatene av innsatsen vår. H&M Visste du at energimengden som Coromatic sparer for kundene sine på ett år er nok til å varme opp 1000 norske husholdninger i et helt år? 7

5 Vi er eksperter på fysisk IT i datasentre og i hele bygninger Vi bygger mer enn ett datasenter i uken. Den årlige totalsummen i Norden er over 75 komplette datasentre. I løpet av de siste årene har vi bygd alt fra små serverrom til datasentre på størrelsen med fotballbaner. I dag bruker vi også kompetansen vår til å sikre hele bygninger, og sørge for at de lever opp til de høye tilgjengelighetskravene som stilles. Fellesnevneren i alle våre prosjekter, fra å bygge datasentre til å sikre virksomhetskritiske anlegg, er å optimalisere dem slik at de tilfredsstiller kundens krav til funksjonalitet, tilgjengelighet og sikkerhet. Vi samarbeider tett med deg for å forstå hvilket sikkerhetsnivå som er nødvendig for din virksomhet. Ikke for høyt eller for lavt men perfekt balansert for å dekke dine behov. Vi finner den beste løsningen ved å ta et overordnet ansvar for prosjektet. Det å tenke på alt er en del av jobben. Fra riktig dimensjonering til kjøling, strøm og rack til å sørge for at du kan kommunisere med verden utenfor og bruke outsourcet IT-infrastruktur, slik at virksomheten fortsetter å gå selv ved et eventuelt strømbrudd. Kostnads- og energieffektive løsninger Alle våre prosjekter er drevet av kundens kravspesifikasjon og deres individuelle behov. Vi tilpasser deretter en løsning som omfatter hele, eller deler av tilbudet vårt: Konsept, analyser og konsulenttjenester Design, planlegging og prosjektledelse Klima, kjøleforsyning og presisjonskjøling Avbruddsfri strømforsyning (UPS), nødstrøm Brannvern, deteksjon og slukkesystemer Inventar, rack, elforsyning, DCIM Nettverk, kobber- og fiberbaserte dispersjonsnettverk, og nettverk i hele bygninger Tekniske alarmer, overvåkning Vedlikehold, forebyggende og korrigerende tiltak Det er ekspertene våre på kraft, kjøling og kommunikasjon som sørger for at datasentret holder høyeste standard og er tilpasset behovet. Siden vi jobber tett med flere av de største leverandørene, kan vi velge de komponentene som passer best i hver situasjon. Vi har egne eksperter på design og dimensjonering, som med solid kompetanse og følelse for helheten skaper en komplett løsning som er rett for dere. 8

6 Vi tar ansvar. Det sier kundene våre* Organisasjonene som deltok i kundeundersøkelsen vår, sier at vi leverer høy kvalitet og at vi når tidsfrister. De gir oss også toppkarakter for respons og kompetanse. Vi kan ikke unngå å skryte litt. Hvorfor? Fordi kundene våre betyr alt for oss. *Coromatic fikk poengsummen 8,74 av 10 i vår siste kundeundersøkelse, da kundene våre rangerte det samlede ansvaret for datasenterprosjektet. I den samme undersøkelsen fikk vi 9,29 når det gjaldt om kunden vil anbefale oss videre. Coromatic har kompetanse på både design og konstruksjon av datasentre. I tillegg kan de også fungere som driftspartner, noe som er vanskelig å matche. Prisene og en løsning for finansiering var selvsagt også viktige parametre i valget av leverandør. Vi syntes at prosessen gikk bra fra start til slutt. Coromatic var lydhøre med tanke på våre behov underveis, og tilpasset løsningen til behovene som dukket opp. Broadnet Vi følte at den nøkkelferdige løsningen som Coromatic anbefalte, hadde god kvalitet og var godt tilpasset våre behov. Nå etter å ha sett sluttresultatet, synes vi at resultatet overgår forventningene. Atos Vi synes at Coromatic er en en svært profesjonell rådgiver som forstår våre behov, og som ikke finner på unødvendige detaljer. Leveransene utføres på en svært profesjonell måte, til rett tid. Coromatic er tilgjengelig når som helst og sørger for at alle delene av et prosjekt holder standarden eller over våre forventninger. Gjensidige Kompetanse og omdømme er de viktigste prioriteringene når vi velger våre leverandører. Vi valgte Coromatic siden de utmerket seg på begge områder, og kunne tilby den beste løsningen på markedet i dag. Løsningen de leverte til vårt nybygde hovedkontor, oppfyller som trengs for dagens banker. Citadele Bank 10

7 Valg av sted Vi hjelper deg å velge et anlegg, bygg eller geografisk område for datasentret som passer din virksomhet. Vi ser på parametre i henhold til dine behov, f.eks. tilgang til kommunikasjon, strøm, sikkerhetskrav og eventuelle aktive trusler. Datasenteranalyse Våre rådgivere utnytter sin kompetanse og erfaring i bransjen til å inspisere og analysere hver eneste komponent i datasentret ditt. Deretter informerer vi om din nåværende status og anbefaler fremtidige planer alt for å være sikker på at datasentret er så trygt som det overhodet kan bli. IT-flyttetjenester Flytting av noe, eller all din IT-infrastruktur krever mye tid og ressurser. Vi tilbyr profesjonell teknisk prosjektledelse gjennom hele flytteprosessen, inkludert driftsoppstart på den nye adressen. Kontinuitetskontroll for virksomheten Denne tjenesten hjelper deg med å kartlegge din nåværende kontinuitetsplanlegging, og gir deg nok informasjon til å prioritere dine behov og iverksette tiltak for å styrke virksomhetens sikkerhet. Vårt mål er å etablere og opprettholde kontinuitet i virksomheten. Vi ivaretar sikkerheten Den mest alvorlige trusselen mot IT-kontinuitet er å ikke vite hvor dine svakheter ligger. På Coromatic ønsker vi å hjelpe deg med å finne risikoene. Vi er overbevist om at en skikkelig behovsvurdering legger grunnlaget for alle sikkerhetstiltak. Kontinuitet og avbruddsplanlegging blir ofte neglisjert, siden bedrifter sjelden har nok tid eller ressurser til å håndtere slikt internt. Vi tar sikte på å forenkle prosessen. Derfor tilbyr vi flere analysetjenester som gir deg nøyaktig oversikt over nåværende situasjon. Gjennom årene har vi utført nesten 750 analyser (datasenteranalyser, virksomhetsanalyser, kommunikasjons- og infrastrukturanalyser) for kunder i hele Norden. Vi kompletterer også disse analysene med mentortjenester for kontinuerlig å svare på spørsmål under den pågående implementeringsprosessen. Sette standarder Hver eneste bransje har forskjellige standarder og retningslinjer som må følges under sikkerhetsprosessen. Det er derfor vi jobber med organisasjonene som setter standarder. Vi jobber i henhold til alle anerkjente standarder, feks ISO og ISO Videre har Coromatic lansert flere BITS-prosjekter på kommune-, fylkes- og landsnivå. Vi hjelper også kundene våre med å forberede sine virksomheter for ISO-sertifisering. Vi bygger på våre ansattes lange erfaring ved å fremme utdanningen vår, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette betyr at du alltid vil ha nytte av den siste utviklingen med hensyn til beste praksis i kontinuitetsbransjen. Vi er stolte av å ha en av svært få sertifiserte Business Continuity Professionals i Norden blant våre ansatte. Denne tittelen er anerkjent verden over, og krever omfattende prosjekterfaring for å oppnås. Vår virksomhet er også anerkjent som en Certified Business Continuity Vendor av Disaster Recovery Institute International for våre kontinuitetsplanleggingstjenester. DART (Disaster And Recovery Test) En komplett løsning som gir deg nok støtte, teknologiog kompetanse til å utføre og evaluere en D&R øvelse. Testen viser hvor godt virksomheten er forberedt på IT-avbrudd. Vi har utviklet et testsenter der du kan gjennomføre krisetesting, uten å påvirke virksomhetens drift. 13

8 Ikke engang et sekund nedetid Strømbrudd kan være forårsaket av dårlig vær eller tekniske forhold. Fellesnevneren er uforutsigbarhet og at de kan ha alvorlige konsekvenser hvis du ikke er godt forberedt før det skjer. Kravene til, og behovet for, pålitelig kraftforsyning vokser for hver dag som går. Det er viktig å beskytte virksomheten mot både korte og lange avbrudd. IT-utstyret ditt må også være beskyttet mot unødig slitasje på grunn av lav elektrisk kvalitet, selv under normale forhold. Finn ut hva som som passer deg I kjeden som er nødvendig for å opprettholde et sikkert anlegg med garantert oppetid, er strøm en av de viktigste leddene. Coromatics eksperter hjelper deg ikke bare med å lage et energieffektivt anlegg, de vet også hva som er nødvendig for å oppskalere eller nedskalere anlegget i samsvar med behovene. Det er derfor vi bruker mye tid og krefter på dimensjonering, slik at vi kan finne ut hva som som passer deg, både i dag og i morgen. Vi kommuniserer tett med deg og planlegger med tanke på din nåværende og fremtidige behov for å sikre en best mulig opprettholdelse av redundansnivåer. UPS og nødstrøm UPS (avbruddsfri strømforsyning) er en viktig del av vår totale virksomhetsløsning. UPS både beskytter og gir utstyret ditt ren og avbruddsfri strøm, og kjører vanligvis på batterier. UPS slår inn under strømbrudd og kjører lenge nok til at reservestrømmen tar over eller til IT-systemene kan bli slått av på en kontrollert måte. Den korrigerer også ulike spenningsvariasjoner for å beskytte systemer og maskinvare fra kræsj og skader på grunn av forstyrrelser i elektrisiteten. Coromatic arbeider sammen med verdensledende produsenter for å tilby deg tilpassede UPS-løsninger for både små og store anlegg. Ved å bruke et reservestrømsaggregat kan du sørge for at anlegget kan håndtere enda lengre strømbrudd. Aggregatet overtar automatisk etter 10 til 30 sekunder under et strømbrudd. Reservestrømsaggregat kan håndtere alt fra et par kva til over 10 MVA med lav og høy spenning. De er konstruert som stasjonære strømaggregater i bygninger, som utvidelser, eller containerbaserte enheter utendørs. Klimaløsninger for alle miljøer Kjøling er en nødvendighet på grunn av strømmengden som brukes i et datasenter. Men kjøling og ventilasjon krever også strøm. Det er mye å tjene på smarte løsninger, og Coromatic er eksperter på dette feltet. Maskinvareutviklingen har resultert i mye høyere ytelse. Nye teknologier, for eksempel virtualisering og konsolidering, har ført til enda mer effektiv bruk av maskinvare. Men dette har også resultert i høyere strøm- og varmeproduksjon. Dette stiller nye krav til effektive systemer for klima og kjøling. For å møte behovene i dag og fremtiden, må anlegget og komponentene ses på som en helhet. Planlegging av kjøle- og klimaløsninger gjøres alltid i nært samarbeid med våre eksperter for å sikre den perfekte balansen mellom de ulike komponentene. Den riktige løsningen er alltid individuell, og bestemmes av kundens behov og fysiske forhold. Energieffektiv kjøling Vårt mål er å oppnå høyest mulig effektivitet og samtidig opprettholde det lavest mulige strømforbruket fra anlegget som helhet. Frikjøling og varmegjenvinning er et par av hovedpunktene i vårt arbeid med å tilfredsstille energikravene. Med frikjøling utnytter vi utendørsluft og geotermisk varme fra bakken eller sjøvann til kjøling, uten å legge til noe ekstra strøm. Men kjøling handler ikke egentlig om å legge til kald luft, snarere å fjerne varme. Varmen som genereres av datasentret, kan gjenvinnes dersom slike behov eller forhold eksisterer. Dette innebærer at kundenes energikostnader kan dekkes av besparelsen av lavere oppvarmingskostnader. Vi jobber med alle typer kjølesystemer og tilbyr totalløsninger for både små og store anlegg, fra små luftkjølte generatorer til komplette og komplekse kjølesystemer med frikjøling eller varmegjenvinning

9 Lenge leve nervesystemet Å lage en nettverksinfrastruktur som må skiftes bare én eller to ganger i løpet av et datasenters levetid, kan gi store besparelser, både penge- og miljømessig. Du vil være godt forberedt på fremtiden, siden vi alltid investerer i høykvalitetskomponenter og benytter de best mulig installasjonsstandardene. Kabelsystemet i en bygning er viktig med tanke på å opprettholde kommunikasjonen i en bedrifts IT-systemer, ikke bare i datasentret, men i hele bygningen. Det IP-baserte nettverket fungerer som nervesystem i en moderne bedrift. Nye forhold, for eksempel båndbreddetunge systemer og flere bruksområder og funksjoner sammen med brukerens fleksibilitetsbehov, krever at kabelsystemet den passive infrastrukturen er riktig utformet. Sikkerhet og skalerbarhet Formålet med nettverksinfrastrukturen er samtidig å minimere risikoen for hendelser og å lette og støtte virksomheten. Den må også dekke ekspansjons- og vekstbehovene både i dag og i morgen. Disse behovene og forholdene er alltid individuelle. Det er derfor vi tilpasser alle nettverk og bruker både kobber- og fiberløsninger. Vi oppfordrer kundene våre til å planlegge for fremtiden ved å sørge for at kabelsystemene kan håndtere flere generasjoner servere, svitsjer og andre aktive infrastrukturkomponenter. Et ryddig datasenter Vi hjelper deg ikke bare med å dimensjonere datasentret i samsvar med behovene, vi leverer også utstyr som tar seg av alt fra servere og kabler til skitne føtter i anlegget. Rack utgjør en stor del av datasentret. Vi hjelper deg med å velge de beste rack for deg avhengig av kjøleløsning, elbehov og mengden kabler som brukes. Det betyr at du kan sikre at alt på serverrommet fungerer og passer på best mulig måte. Ved hjelp av riktige rack og skap forenkles installasjons- og serviceoperasjoner, og du får bedre oversikt over sentret. Vi samarbeider med verdens fremste distributører av rack og kabel, og har flere smarte løsninger for vertikal og horisontal kabling. Mer komplekse datasentre stiller nye krav til strømdistribusjon. Coromatic kan levere alle de strømdistribusjonsenhetene du trenger for å håndtere alt utstyret, og å overvåke og måle strømmen på den raskeste, og ikke minst sikreste måten. De små detaljene utgjør vanligvis den største forskjellen. Det er derfor vi sørger for at datasentret ditt opprettholder de samme høye standardene overalt, fra systemer for kabelmerking til klebematter som hindrer at smuss kommer inn i datasentret. Alle disse tingene er deler av en større helhet. Fleksibel og effektiv Våre designere, prosjektledere og montører er vant til å designe og implementere nettverk i hele bygninger med titusenvis av stikkontakter, bygge datasentre som er klare for dagens og fremtidens LAN- og SAN-bruksområder, og å skape bedre mobilnettmottak i energieffektive bygninger. For å oppfylle kravene til rask installasjon og høy nettverksbåndbredde jobber vi mer og mer med prefabrikerte systemløsninger. Når behovet øker, kan du enkelt legge til nye komponenter og tjenester uten noe tjenesteavbrudd. Det stadig økende behovet for hastighet har ført til en Visste du at...? uendelig strøm av nye standarder. Som kunde hos oss kan du være trygg på at vi alltid er klar over den nyeste Coromatic installerte utviklingen. Vi samarbeider tett med ledende produsenter meter med datakabel, som av aktive komponenter og kommunikasjonsutstyr. tilsvarer avstanden mellom Vi sørger også for kontinuerlig å utdanne og sertifisere våre Stockholm og Gällivare ( m) eller Stockholm installatører i henhold til den nyeste teknologien. og Berlin ( m), i 2011? 16

10 Fleksibilitet og forutsigbarhet gjennom datasenter som en tjeneste Få selskaper eier eiendommen de har kontoret sitt på, eller skriverne, telefonsentralene eller bilene. Det er, enkelt sagt, mange fordeler ved å leie i stedet for å eie. Derfor tilbyr Coromatic kostnadseffektive alternativer for bedrifter og offentlig sektor som ikke ønsker å eie, bygge eller administrere sine datasentre. Vi kaller det Datasenter som tjeneste. Selv om du velger å ikke eie datasentret, kan du likevel dra nytte av Coromatics kompetanse. Vi har et omfattende tjenestetilbud som passer både små og store bedrifter. Vi kan hjelpe deg med å bygge et nytt datasenter som passer dine behov, eller bruke det eksisterende datasentret som et anleggsadministrasjonssenter. Vi administrerer den daglige driften og hjelpe deg med å optimalisere datasentret på bakgrunn av dine behov for å senke kostnader, risiko og miljøpåvirkning. Å bygge og drive et datasenter omfatter alt fra å identifisere eller bygge et passende anlegg, sikre tilførsel av strøm og kjøling, flytte og installere IT-utstyr til å håndtere kontinuerlig overvåkning, kapasitetsplanlegging og ansvar for sikkerhet og etterlevelse. Det er det vi kan best, og dermed kan vi opprettholde våre kvalitetskrav. Ved å la oss ta ansvar for den tekniske utviklingen, dokumentasjon og vedlikehold av datasentret, kan du fokusere på det du kan best, din kjernevirksomhet. Vi gjør det enkelt å vokse Datasenter som tjeneste har mange fordeler. Det skaper særlig fleksibilitet og forutsigbarhet. Leie er trygt, og du trenger ikke å gjøre store direkteinvesteringer eller binde opp kapital i fast eiendom. Vi sikrer en verdifull tjenestelevering gjennom ansatte med riktig kompetanse, slik at du ikke trenger å bekymre deg om hva som kan gå galt og hva det kan koste. Som kunde betaler du et fast beløp basert på bruk, og kan være sikker på at Coromatic vil administrere virksomheten i samsvar med dine krav. Kontraktens varighet og de månedlige kostnadene skreddersys etter dine behov og ditt budsjett. Gjennom tett dialog skaper vi en forståelse av hva du har behov for, og kan planlegge kapasiteten i henhold til strategien din. Gjennom modulære datasentre gjør vi det enkelt for deg å vokse. Vi er forberedt på å hjelpe deg med å skalere opp eller ned etter hvert som behovene endres. Det gir deg fleksibilitet i dag, men også for fremtiden. Da vi flyttet til våre nye kontorer, besluttet vi å kjøpe et datasenter som tjeneste fra Coromatic, i stedet for å bygge vårt eget datasenter. I ettertid er det klart at vi aldri ville vært i stand til å bygge et datasenter med samme oppetid, tilgjengelighet og fleksibilitet for vekst. Nå kan vi fokusere på vår kjernevirksomhet. SEK Det nye datasentret har redusert våre kostnader og forbedret administrasjonen, siden vi nå har eliminert de tidligere geografiske faktorene. Vi har også økt sikkerhetsnivået, noe som reduserer risikoen for uventede avbrudd. Vi har hatt et godt samarbeid med Coromatic i løpet av prosjektet, og de har vært svært imøtekommende og profesjonelle. Schibsted 18

11 Rett kompetanse på rett sted og til rett tid Det er ikke et alternativ å ta noen snarveier. En av forutsetningene for å drive et sikkert miljø er å utføre grundig og forebyggende vedlikehold. Coromatics serviceorganisasjon, en integrert del av vår totale løsning for fysisk IT-sikkerhet, jobber 24/7/365 med alle våre fasiliteter i Norden. Vi jobber aktivt for å unngå hendelser. Men når hendelser en sjelden gang oppstår, hindrer vi dem til å bli krisesituasjoner. Coromatics serviceorganisasjon er klar til å håndtere driftsproblemer i alle de nordiske landene, hver time, hver dag. Vi er den største serviceorganisasjonen for IT-sikkerhet i Norden i dag, og vår kompetanse stammer fra arbeid med tusenvis av serviceforespørsler. Størrelsen gjør oss i stand til raskt å omprioritere ressurser og gi deg den servicen du trenger når du trenger den mest. Som kunde hos oss lover vi å gi deg rett kompetanse til rett sted, innenfor de avtalte tidsrammene. Både forebyggende og korrigerende En driftssikkerhetsavtale omfatter vanligvis både forebyggende og korrigerende tiltak som er tilpasset din virksomhet. En slik avtale omfatter en kombinasjon av avtalte servicebesøk, reparasjoner, årlige oversikter over anleggets status og forsikringen om at hjelpen vil komme innen avtalte tidsrammer. Vi tilbyr tjenester for overvåkning av kritiske applikasjoner og systemer i sanntid, som gir enda raskere deteksjon av uregelmessigheter. Vi ønsker å være der for kundene våre til enhver tid. Så vi er svært glade for at våre kunder ga oss toppkarakterer for personlige svar i kundeundersøkelsen vår. Vi er svært fornøyd med servicen Coromatic har gitt oss. Vi setter pris på den personlige kontakten og føler at serviceteknikerne virkelig forstår hvordan systemene våre fungerer. SMHI 21

12 Du finner oss der du er Coromatic har kontorer i alle nordiske land, men vår geografiske tilstedeværelse når mye lenger. Vi følger våre kunder over hele verden. I tillegg til Europa har vi gjennomført prosjekter i både Afrika og Asia. Vi har fått i oppdrag å bygge løsninger på andre kontinenter, både av nye kunder og av eksisterende kunder med internasjonal tilstedeværelse eller produksjon. For ikke lenge siden bygde vi det mest teknisk avanserte datasentret i Afrika på vegne av Rwandas regjering, via Rwanda Development Board. Datasentret var et av mange infrastrukturtiltak som skal gjenoppbygge landet etter borgerkrigen i En grundig behovsanalyse er hjørnesteinen for alle prosjekter. Vi undersøker forholdene for det nåværende stedet sammen med kundene våre for å finne den beste løsningen. I noen tilfeller er det beste svaret containerbaserte datasentre som er bygget og satt sammen i Norden, og som deretter fraktes til sin endelige destinasjon hvor de utplasseres og settes i drift. I andre tilfeller bygger vi anlegg på stedet fra grunnen av. En ting som alle prosjektene våre har til felles, er at uansett hvor de finner sted blir de utført av våre egne spesialister. Dette betyr at vi kan oppfylle både våre egne og våre kunders høye krav til kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet og garantere et sluttresultat som oppfyller alle forventninger. Visste du at Coromatic bygde to datasentre i Himalaya i løpet av 2012? 22 23

13 Datasenter med høy grad av fleksibilitet Et modulært containerbasert datasenter kan være et alternativ for deg hvis du ønsker å minimere oppstartstid, eller standardisere datasenterets design, både hjemme og i andre deler av verden. Et containerbasert datasenter er akkurat det det høres ut som et komplett datasenter i en container med pålitelige strøm-, kjøle- og kontinuitetsløsninger. Coromatic har laget flere forskjellige containerbaserte datasentre. Vi designer og bygger løsninger på en modulær måte. De kan leveres enten som enkeltmoduler på fot moduler, eller som moduler som settes sammen til en større enhet. Det finnes nesten ingen grenser for skalerbarhet. Effekten kan variere fra 10 kw til anlegg med flere MW. Våre containerbaserte datasentre er tilpasset de spesielle behovene til hver enkelt kunde, akkurat som når vi utformer og bygger tradisjonelle datasentre og serverrom. I stedet for å bruke vanlige sjøfraktcontainere, utvikler vi moduler som oppfyller størrelse- og effektivitetsbehovene for hver enkelt kunde. Det det handler om er, som alltid, skalerbarhet, fleksibilitet, strømeffektivitet og sikkerhet. Som vår kunde gir containeriserte datasentre deg et komplett datasenter som kan opprettes og tas i bruk på svært kort tid. Det er også enkelt å tilpasse sikkerhetsklassen og flytte datasentret om det er nødvendig. Dette gjør det til et godt alternativ, både i hjemlandet og i andre deler av verden. Mange av våre kunder har valgt containerbaserte datasentre for å standardisere utformingen på alle sine datasentre over hele verden, og for å sikre at installasjonen og alle deler holder samme høye kvalitet uansett hvor i verden datasentret er utplassert. Løsningen blir alltid konstruert lokalt i Norden av Coromatics erfarne spesialister, før den blir sendt til sin endelige destinasjon. Alt du trenger å gjøre ved ankomst, er å plugge den

14 Coromatic har gjennom årene samarbeidet med over 500 av Nordens største bedrifter og organisasjoner. Mange av disse er fremdeles kunder hos oss. Noen av våre kunder ser dere under, flere stiller gjerne opp som referanse. Snakk med oss, så kan vi sette dere i kontakt med den rette referanse for deres prosjekt. Coromatic AS er en del av Coromatic Group, markedsledere i Norden innen sikring av virksomheters kontinuitet og kritiske anlegg. Som en komplett leverandør spenner vår ekspertise seg fra datasentre og serverrom til energiløsninger og nettverkskommunikasjon - alltid sammen med et omfattende servicetilbud. 26

15 Sverige Stockholm Coromatic AB Norrbyvägen Bromma Tel Fax Göteborg Coromatic AB Exportgatan 38C Hisings-Backa Tel Fax Malmö Coromatic AB Kantyxegatan Malmö Tel Fax Karlstad Coromatic AB Svampstigen Hammarö Tel Fax Piteå Coromatic AB Barksjövägen Jävre Tel Fax Danmark Odense Coromatic A/S Agerhatten 5 DK-5220 Odense SØ Tel Fax Roskilde Coromatic A/S Præstemarksvej 17 DK-4000 Roskilde Tel Fax Norge Coromatic AS Rosenholmveien Trollåsen Tel Fax Finland Coromatic Oy Valimotie Vantaa Tel Service og kundestøtte Tel

Energieffektivitet i datasentre White paper

Energieffektivitet i datasentre White paper Energieffektivitet i datasentre White paper Energi representerer en av de mest betydningsfulle driftskostnadene i et datasenter. Videre vil den grunnleggende prisen på energi, basert på nåværende og forutsigbare

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011 Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1027/2011 www.proact.no Design ditt nye datasenter ER SKYLAGRING LØSNINGEN? Lagrings- og arkiveringsbarometeret

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1026/2011 www.proact.no Innovative løsninger Robust filvirtualisering Intervju med Brian Pawlowski CTO i

Detaljer

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard.

Energi. i verdensklasse. Intelligent. Energihåndtering. Lær om energisparing av ekspertene. Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Intelligent Energi Mars 2012 Smarte og effektive energiløsninger Energihåndtering i verdensklasse Hvordan kan ditt bygg oppnå samme høye standard. Se side 4 TMCY-8KDR3Z_NO Lær om energisparing av ekspertene

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva kan vi gjøre for deg? Vi har levert løsninger til noen av markedets mest krevende kunder! Hva kan vi gjøre for deg? Et utvalg kundereferanser Samarbeid er viktig Proact er et solid selskap med en trygg virksomhetshistorikk

Detaljer

Total Cost of Ownership White Paper

Total Cost of Ownership White Paper Total Cost of Ownership White Paper Totalkostnad for eierskap (Total Cost of Ownership "TCO") er grunnleggende og enkelt å beregne i de fleste sammenhenger. Likevel er TCO for et datasenter noe mer vanskelig

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer