Jubileumsåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubileumsåret 132 133"

Transkript

1 Jubileumsåret

2 Jubileumsåret The Bicentenary Year I 2011 var det 200 år siden Bragernes og Strømsø slo seg sammen og ble til Drammen by. Dette ble behørig feiret gjennom en rekke storslåtte arrangementer. Kongen og dronningen deltok også. The year 2011 marks the 200th Anniversary of Bragernes and Strømsø being merged to form the town of Drammen. This was duly celebrated with a number of magnificent arrangements, some attended by the King and Queen of Norway. Nyttårsaftenen markerte inngangen til jubileumsåret og starten på en storstilt feiring. Allerede før midnatt startet feiringen, med klokke spill fra Bragernes kirke, tale av ordfører Tore Opdal Hansen og et show på torgscenen med dans, sang og musikk som førte publikum med på en reise tilbake i historien og inn i fremtiden. Nøyaktig klokk a 24 ble jubileumsåret ønsket velkommen gjennom et praktfullt fyrverkeri, det flotteste i Drammens historie. Deretter gikk det slag i slag med offisielle og uoffisielle arrangementer. I februar var det ski- og folkefest på Konnerud. I strålende vintervær konkurrerte våre fremste skiløpere i så vel klassisk som sprint. Både Petter Northug og Marit Bjørgen deltok til publikums store begeistring. Bjørgen vant det klassiske rennet for kvinner, men i sprinten sto til en forandring ikke våre skihelter øverst på pallen. Rett før nasjonaldagen åpnet ordføreren en ny lekepark i parken nedenfor sykehuset. Dette var blant annet en jubileumsgave fra Sparebankstiftelsen DnB NOR på fem millioner kroner, i tillegg til fem millioner kroner fra Drammen kommune. Her er det laget et minilandskap for små og store barn som innbyr til leik og moro. 17. mai er alltid et prangende arrangement i Drammen, men det var ekstra stas å feire nasjonaldagen i byens eget jubileumsår, en forsmak på flere storslåtte arrangementer som skulle komme. På Holmen var det bilmesse med gamle og nye biler, og Drammen Filatelistforening kunne stolt vise fram gamle frimerker fra Drammen, samt byens nye jubileumsfrimerke. Men den virkelig store feiringen av byens jubileum skjedde i uke 24, midt i juni med kulminering den 19. juni, som var den store jubileumsfesten. Under Barnas kulturdager, juni, inntok byens yngste Strømsø og Bragernes Torg. I alt 9000 barn og unge deltok under disse arrangementene, som rommet alt fra allsang og rock til karneval og gjøglershow. Lørdag 18. juni åpnet ordføreren det nyrenoverte Strømsø Torg under stor festivitas med musikk fra Drammen Symfoniorkester og dansere fra blant annet Attic. Det gjeveste var likevel avdukingen av den nye vannskulpturen Vannpaviljong i speilglanset stål og med renn ende vann, en jubileumsgave fra byens næringsliv. Kunstverket er utformet av den britiske kunstneren William Pye og gjør seg spesielt godt flombelyst om natten, med en kuppel som stadig skifter farge. Da Strømsø Torg var offisielt innviet, bar det av sted til Ypsilon og Papirbredden hvor det frivillige kulturlivet fremførte en musikalsk hyllest til byen, Ypsilon-kantaten, med publikum som aktive deltakere stående på Ypsilon-brua. Søndag 19. juni var den store festdagen, selve by-bursdagen. Den startet regntung, men utover dagen tittet sola fram og skapte den perfekte rammen for tusener på tusener av drammensere og besøkende. På Drammen havn var det omvisning i veteranbåter og defilering med seilbåter, i tillegg til at ordfører Tore Opdal Hansen høytidelig åpnet Drammen havns Maritime storstue. Og så kom kong Harald og dronning Sonja for å feire jubileet sammen med alle drammenserne. Mange tusen hadde tatt oppstilling da det kongelige følget ankom Papirbredden med K/B Stjernen. Med ordfører Tore Opdal Hansen og fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl som guider fikk kongeparet omvisning på Ypsilon, Union Scene og hos glasskunstner Kari Ulleberg. Etter en god lunsj på Papirbredden gikk turen med båt til Honnørbrygga. Derfra gikk kongen og dronningen til fots gjennom et jublende folkehav til Bragernes Torg for å se byens prangende festforestilling med mer enn 400 aktører. Bybursdagen ble rundet av med en konsert med noen av byens mest profilerte artister: Ess i Ermet, Nora Noor, Jonas Fjeld, DRM og ikke minst med Donkeyboy som rundet av en strålende bybursdag. Elvefestivalen 2011 sto også i jubileets tegn i år, med en rekke arrangementer for store og små, alt fra fristyle-skihopping i elva til dragebåter og konserter på Bragernes Torg og Gamle Kirkeplass. I tillegg til de store offisielle arrangementene har det også vært et utall små og store begivenheter, så byen er blitt feiret som seg hør og bør. GRATULERER med vel overstått 200 år! Side : Kong Harald og dronning Sonja ankommer Ypsilon og Papirbredden med K/B Stjernen for å være med på jubileumsfeiringen søndag 19. juni. TS. 134 New Year s Eve marked the entrance to the bicentenary year and celebration on a grand scale, which in fact began before midnight with the ringing of Bragernes Church bells and a speech by the Mayor, Tore Opdal Hansen. A dance, song and music show from a stage set up in the square took the public on a journey back through history and into the future. A glorious firework display, the best in Drammen s history, at exactly midnight welcomed the start of the bicentenary year. This has been followed by both official and unofficial arrangements. In glorious weather in February there was a ski festival in Konnerud where Norway s foremost skiers competed in classic and sprint cross-country. The participation of top skiers Petter Northug and Marit Bjørgen pleased the enthusiastic crowds, with Bjørgen winning the classic race for women. However, no Norwegians were among the top three in the sprint competition. Just before the national day on 17 May the Mayor opened a new playground in the park below the hospital, thanks to an anniversary gift of NOK 5 million from the Savings Bank Foundation DnB NOR, in addition to NOK 5 million from the Drammen Municipality. The playground includes a landscape in miniature where children of all ages can play and have fun. 17 May is always a resplendent affair in Drammen, but it was grea t fun in particular to celebrate the national day in the town s own bicentenary year. It was a sample of several excellent arrangements which were to follow. At Holmen there was a car fair with old and new cars, and the Drammen Philatelist Society could proudly present old stamps from Drammen as well as the town s new commemorative stamp. However, the really big celebration of the town s anniversary took place in the middle of June, culminating on the 19 June with the great anniversary party. Children had their own cultural days lasting from 14 to 17 June at Strømsø and Bragernes Squares. Activities ranging from community singing, rock, carnival and jugglers attracted altogether 9,000 child ren. On Saturday 18 June, under great festivity, the newly renovated Strømsø Square was opened by the Mayor, and this was accompanied by music from the Drammen Symphony Orchestra and dancers from among others Attic. All the same, the high point was the unveiling of the Water Pavilion sculpture in mirrored steel with running water. An anniversary gift from the town s business sector, this piece of art has been modelled by the British artist William Pye, and is a magnificent sight when flood lit at night with a dome constantly changing colour. After the official opening of Strømsø Square, the next stop was Ypsilon Bridge and Papirbredden where voluntary artists performed a musical tribute to the town, the Ypsilon Cantata, with the public as active participants standing on the Ypsilon Bridge. Sunday 19 June was the great day of celebration, the town s birth day. It began with threatening rain clouds, but later on the sun peeped through, creating the perfect setting for thousands and thousands of Drammen s own citizens and visitors. Drammen Harbour sported guided tours in veteran boats and a parade of sailing boats as well as the ceremonious opening of Drammen Harbour Maritime Hall by Mayor Tore Opdal Hansen. Then King Harald and Queen Sonja arrived to celebrate the anniversary with the people of Drammen. Thousands had gathered to see the arrival of the royal party with K/B Stjernen at Papirbredden. With the Mayor, Tore Opdal Hansen and the County Commissioner, Kirsti Kolle Grøndahl as their guides, the royal couple visited Ypsilon Bridge, the Union Scene and the glass designer, Kari Ulleberg. Following a good lunch at Papirbredden, the tour went by boat to Honnørbrygga Quay where the King and Queen continued on foot through jubilant crowds to Bragernes Square to see the town s colourful bicentenary show with more than 400 performers. A concert by Drammen s most acclaimed artists, Ess i Ermet, Nora Noor, Jonas Fjeld, DRM and not least Donkeyboy rounded off a magnificent town birthday celebration. The River Festival 2011 also marked the anniversary with a range of events for adults and children including freestyle ski-jumping in the river, dragon boats and concerts at Bragernes Square and the Old Church Square (Gamle Kirkeplass). Further to the large official arrangements, there have been innumerable big and small events, so the town s 200th anniversary has been properly celebrated. Congratulations! Pages : King Harald and Queen Sonja arrive at Ypsilon Bridge and Papirbredden with K/B Stjernen to join in the bicentenary celebrations on Sunday 19 June. TS. 135

3 Jubileumsåret innledes med et gigantisk nyttårsfyrverkeri og historisk show på scenen på Bragernes Torg. TS. Commencement of the bicentenary year with a gigantic New Year firework display and historical show on the stage in Bragernes Square. TS

4 Verdenscuprenn både i sprint- og distanselangrenn foregikk på Konnerud i februar og var et av jubileumsarrangementene. Her fra oppløpet i sprinten med Petter Northug til høyre. TS. One of the commemorative events was the World Cup in sprint and long distance cross-country skiing held at Konnerud in February. Here we see Petter Northug on the right on the final stretch to the finishing line in the sprint race. TS

5 Folkefest i flott vintervær på Konnerud i forbindelse med verdenscupen i langrenn. Petter Northug (s. 140, øverst høyre) og Marit Bjørgen (s. 140, nederst venstre). Vibeke W. Skofterud sliter seg opp den siste, bratte stigningen på lørdagens 10 km (t.v.). Gjøglergruppen Stella Polaris underholdt (over). God utsikt over skistadion på Konne rud fra den åtte meter høye snøborgen til Helmer Nilsen. TS/TH. The World Cup in cross-country skiing at Konnerud teeming with enthusiastic spectators on a fine winter day. Petter Northug (p. 140, top right) and Marit Bjørgen (p. 140, bottom left). Vibeke W. Skofterud toils up the last, steep hill on Saturday s 10 km race (left). The Stella Polaris juggling group entertains (top). A good view of the ski stadium at Konne rud from Helmer Nilsen s eight metre high snow castle. TS

6 Fredag 20. mai fikk Drammen sitt eget jubileumsfrimerke. Det er designet av Kristin Granli og ble avduket i forbind else med den regionale frimerkeutstillingen DRAFNIA Motivet symboliserer at byen har endret seg fra en sliten industriby til en moderne kunnskapsby. TH. On Friday, 20 May Drammen was presented with it own commemorative postage stamp. It is designed by Kristin Granli and was unveiled in connection with the regional stamp exhibition DRAFNIA The design symbolizes the town s transition from worn down industry to modern information technology. TH. 142 Over: Bilmesse på Holmen i mai, her med en gammel filmhelt. TH. Top: Car Fair on Holmen in May, here with an old film hero. TH. Høyre: Drammen og Omegn Busshistoriske Forening arrangerte veteranbusstreff i jubileumsåret i samarbeid med Rutebilhistorisk Forening. Den første helga i juni var det mye nostalgi på kaia ved den gamle Tollboden. TH. Right: Drammen og Omegn Busshistoriske Forening (Drammen and District Veteran Bus Society) arranged a veteran bus convention in collaboration with the Rutebilhistorisk Forening (Veteran Coach Society). There was a lot of nostalgia on the quay beside the old Tollboden customs house on the first weekend in June. TH. 143

7 Det nye leke- og aktivitetsanlegget i Parken nedenfor sykehuset ble offisielt åpnet 16. mai, og dette er finansiert av en byjubileumsgave fra Sparebank stiftelsen DnB NOR på 5 millioner kroner og midler fra Drammen kommune. TS. The new play and activity area in the Park below the hospital was officially opened on 16 May. It is financed by one of the anniversary gifts from the bank foundation Sparebankstiftelsen DnB NOR of NOK 5 million as well as contributions from the Drammen Municipality. TS

8 Det ble en ekstra flott 17. mai-feiring i jubileumsåret Strømsgodset Musikkorps marsjerer foran Bragernes kirke (over) i kjent stil, mens Filadelfia Hornorkester spiller i sine karakteristiske grønne uniformer (nederst venstre). Ved flaggheising på Bragernes Torg spilte som vanlig Drammen Brann vesens Musikkorps (venstre side nederst høyre). TS. The 17 May celebration was especially spectacular in 2011, the anniversary year. Strømsgodset Brass Band marches in front of Bragernes Church (above) while the members of the Filadelfia Horn Orchestra play in their characteristic green uniforms (bottom left). True to tradition, the Drammen Fire Brigade Brass Band played at the hoisting of the flag in Bragernes Square (on left, bottom right). TS

9 17. mai-aktiviteter i Drammen. Flagget heises på Bragernes Torg klokka 8.00 om morgenen (venstre). Elevene Katinka Jussie Lønning Brurberg og Hanna S. Laugerud Eftedal fra Børresen skole taler ved kransenedleggelsen ved De falnes bauta på Bragernes kirkegård med Øystein Rognebakke fra 17. mai-komiteen til høyre (øverst), mens Drammens Mannskor synger (over). Christian Falck-Pedersen holder årets 17. mai-tale på torget (s. 149, øverst). Drammen Glassverks Musikkorps marsjerer (s 149, nederst) TS. 17 May activities in Drammen. The flag is hoisted in Bragernes Square at 8.00 in the morning (left). In the Bragernes Churchyard the schoolchildren, Katinka Jussie Lønning Brurberg and Hanna S. Laugerud Eftedal from Børresen School, hold speeches at the laying of wreaths beside the monument to the memory of those killed and wounded in war. Øystein Rognebakke from 17 May Committee is on the right (top), while Drammen s Male Voice Choir sings (above). Christian Falck-Pedersen holds the year s 17 May Speech in the square (p. 149 top). Drammen Glassverks Brass Band marching (p. 149 bottom). TS

10 Gjøglergruppa Stella Polaris opptrer for skoleelever på Strømsø Torg i forbindelse med Barnas kulturdager. TS. The Stella Polaris jugglers perform in front of schoolchildren in Strømsø Square in connection with the Childrens Cultural Days. TS

11 Storslått åpning av Strømsø Torg i jubileumshelga i juni. Avdukning av en ny vannskulptur var den store attraksjonen. Unge og eldre dansere fra Attic, Karen Halls Dansestudio og Kvadriljetten underholdt, mens Drammen Symfoniorkester spilte. TS/TH. A spectacular opening of Strømsø Square during the anniversary weekend in June, the big attraction being the unveiling of a new water sculpture. Dancers of all ages from Attic, Karen Halls Dance Studio and Kvadriljetten entertained, while the Drammen Symphony Orchestra played. TS/TH

12 Fremføring av Ypsilonkantaten på Papirbredden og Ypsilon, en musikalsk hyllest til Drammen. Dirigent Aage Norman Eilertsen står oppe i liften. TS. The performance of the Ypsilon Cantata at Papirbredden and the Ypsilon Bridge, a musical tribute to Drammen. The conductor, Aage Norman Eilertsen, is standing high up in the lift. TS

13 På selve bybursdagen 19. juni var det et flott arrangement på Drammen havn. Strøms godset Musikkorps spilte, og folk fikk omvisning i veteranbåter. TS. On the actual birthday of the town, 19 June, there was a splendid event at Drammen Harbour. Strømsgodset Brass Band played and people were given guided tours in veteran boats. TS. Folksomt på åpningen av Drammen havns Maritime Storstue i Skur 1 der byens sjøfartshistorie vises. TS. Crowds gather at the opening of Drammen Harbour Maritime Hall in Shed No. 1, where the town s maritime history is exhibited. TS. 156 Høyre: Ordfører Tore Opdal Hansen åpner Drammen havns Maritime Storstue sammen med assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. Bak fra venstre står teknisk sjef Eirin Reinskou, prosjektleder Tor Ole Borge, arkitekt Tor Børrestad, daglig leder Terje Ottesen i OBAS, arkitekturhistorisk rådgiver Jo. Sellæg og havnestyrets formann Johan Baumann. De er omgitt av sangere fra Drammen Mannskor på begge sider. TS. Right: The Mayor, Tore Opdal Hansen, opens Drammen Harbour Maritime Hall together with the Assistant Harbour Director, Ivar Vannebo. From the left behind are Technical Manager Eirin Reinskou, Project Manager Tore Ole Borge, Architect Tor Børrestad, General Manager in OBAS Terje Ottesen, Architectural History Consultant Jo. Sellæg and the Chairman of the Harbour Board of Directors Johan Baumann. They are surrounded on both sides by singers from the Drammen Male Voice Choir. TS. 157

14 Kong Harald og dronning Sonja blir guidet på Ypsilon av ordfører Tore Opdal Hansen og fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl på bybursdagen 19. juni. TS. On the town s birthday, 19 June, King Harald and Queen Sonja are guided on the Ypsilon Bridge by the Mayor, Tore Opdal Hansen and the County Commissioner, Kirsti Kolle Grøndahl. TS

15 Kongen og dronningen på besøk i Drammen The King and Queen of Norway visiting Drammen Side 160 øverst: Kongeparet får høre indisk musikk av Jai Shankar, Rohini Sahajpal, Suanda Sharma og Shri Lal utenfor Papirbredden. TS. Page 160 top: The King and Queen listen to Indian music by Jai Shankar, Rohini Sahajpal, Suanda Sharma and Shri Lal outside the Papirbredden building. TS. Side 160 venstre midten: Fra balkongene rundt torget fulgte interesserte med på det som skjedde. TS. Page 160 left middle: Enthusiastic crowds followed the proceedings from the balconies around the square. TS. Side 160 høyre midten: Kongeparet sammen med fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl og ordfører Tore Opdal Hansen på jubileumsforestillingen på Bragernes Torg. TS. Page 160 middle right: The King and Queen with the County Commissioner, Kirsti Kolle Grøndahl, and the Mayor, Tore Opdal Hansen at the bicentenary show in Bragernes Square. TS. Side 160 venstre nederst: K/B Stjernen med det kongelige følget kjørte til Landfalløybrua før den snudde. TH. Page 160 bottom left: K/B Stjernen with the royal party on board drove to Landfalløy Bridge and back. TH. Side 160 høyre nederst: Kongeparet følger spent med på glassblåsing i Glasshytta til kunstner Kari Ulleberg på Grønland. TS. Page 160 bottom right: The King and Queen look on in anticipation at glass blowing in artist Kari Ulleberg s Glasshytta at Grønland. TS. Høyre: Kongeparet mottar blomster ved ankomst Honnørbrygga av Frei Bjerkestrand og Alisa Sadiq. Til høyre står assisterende havnedirektør Ivar Vannebo og til venstre prosjektleder for byjubileet i kommunen, Inger Gjønnes. Etterpå marsjerer det kongelige følget gjennom folkehavet til Bragernes Torg. TS. Right: On their arrival at Honnørbrygga Quay, the King and Queen receive flowers from Frei Bjerkestrand and Alisa Sadiq. On the right is the Assistant Harbour Director, Ivar Vannebo, and on the left the municipality s Project Manager for the town s anniversary, Inger Gjønnes. Following this the royal party walks through the crowds to Bragernes Square. TS

16 Gigantisk jubileumsforestilling på Bragernes Torg søndag 19. juni. TS. Gigantic bicentenary show in Bragernes Square, Sunday 19 June. TS

17 Torget var fullt under jubileumsforestillingen. Flere av byens egne musikere opptrådte, som Jonas Fjeld og DonkeyBoy. Spiraltrollene fikk også vist seg fram. TS. The square was packed during the bicentenary show. Several of the town s own musicians per formed, such as Jonas Fjeld and DonkeyBoy. The Spiral Trolls also made an appearance. TS

18 Rockebandet Status Quo og Østfold-rockeren Åge Sten Nilsen var to av trekkplastrene på scenen på Gamle Kirkeplass under Elvefestivalen Bak til høyre ses Handelstandens Hus fra 1886, i dag en del av Rica Park Hotel. TS. The rock band, Status Quo and the rock artist from Østfold, Åge Sten Nilsen, were two of the attractions on stage at the Old Church Square (Gamle Kirkeplass) during the River Festival Behind and to the right is the Handelstand ens Hus (Commercial Centre) from 1886, which is a part of today s Rica Park Hotel. TS

19 Mange spennende aktiviteter foregikk i og ved Drammenselva under Elvefestivalen Numerous exciting events took place in and beside the Drammen River during the River Festival Over til venstre: Norges Skiforbund Freestyle og Drammen Freestyle arrangerte vannhopp-konkurranse ved Bybrua. Det ble foretatt mange spektakulære hopp fra anlegget som var 12 meter høyt og 25 meter langt. TS. Above left: Norwegian Ski Federation Freestyle and Drammen Freestyle arrang ed a water jump competition beside the Town Bridge. There were many spectacular jumps from a construction 12 metres high and 25 metres long. TS. Above right: A young boy impressed everyone with his drumming rhythms. TS. Over til høyre: En ung gutt imponerte med sine trommekunster. TS. Side 168 øverst: Åpent nordisk mesterskap i rundbaneklassen F2 med rundbanebåter i klassen Formel 2000, det vil si internasjonal klasse for båter med rundt 200 hk og toppfart 200 km/t. TS. Side 168 nederst: Dragebåtrace på elva hører med til elvefestivalen. TS. 168 Page 168 top: Open Nordic Championship in round track racing F2 with powerboats in Formula 2000 class, i.e. international class for boats with around 200 hp and top speed 200 km/hour. TS. Page 168 bottom: The Dragon Boat Race on the river is always a part of the River Festival. TS. 169

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge Reportasje fra Norswood, NZ. NR: 02.2010 INNHOLD NR.02.2010 04 Prestens

Detaljer

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH

Tromsø. Tromsø. Restaurant Guide 2005. CityGuide 2006. Restaurant Café Pub Disco. Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH Restaurant Guide 2005 Tromsø Restaurant Café Pub Disco CityGuide 2006 Tromsø Culture Shopping Resturant Nightlife NORSK/ENGLISH www.destinasjontromso.no ARRANGEMENT 2006 For oppdatert info om arrangement:

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal

20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal 20. - 25. oktober 2014 i Arendal 20-25 October 2014 in Arendal Velkommen til årets feiring av Internasjonale Dager I år feirer vi 10-års jubileem for Internasjonale Dager, et årlig arrangement med samfunnsfokus

Detaljer

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland

Skolevalgs- program CAMPS 2013-2014 HIGH SCHOOL I CANADA OG NEW ZEALAND ORIENTATION. CANADA: 4 dager i Toronto NEW ZEALAND: 4 dager i Auckland Disse programmene passer perfekt for deg som går IDRETT, MEDIER og KOMMUNIKASJON, MUSIKK, DRAMA eller STUDIE- SPESIALISERENDE. Skolevalgs- program 2013-2014 ORIENTATION CAMPS CANADA: 4 dager i Toronto

Detaljer

- målspilleren. - utviklingssjefen MENOTTIS MENN FOTO: DIGITALSPORT

- målspilleren. - utviklingssjefen MENOTTIS MENN FOTO: DIGITALSPORT NR. 3 SEPTEMBER 2011 1. ÅRGANG KEEPEREN - målspilleren LOBERTO - utviklingssjefen CUPFINALEseminaret MENOTTIS MENN Offisielt organ for FOTO: DIGITALSPORT I samarbeid med REDAKTØRENS innlegg Organ for

Detaljer

Velkommen til Internasjonal Uke i Bergen! 24. okt - 1. nov

Velkommen til Internasjonal Uke i Bergen! 24. okt - 1. nov Velkommen til Internasjonal Uke i Bergen! 24. okt - 1. nov 2014 Velkommen til Internasjonal Uke i Bergen og Hordaland! FNs tema markeres i høst i Bergen og Hordaland fra 24. oktober til 1. november. Tema

Detaljer

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI

Grønne glimt. Green Glimpses FESTSPILLENE I BERGEN WWW.FIB.NO BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI FESTSPILLENE I BERGEN PROGRAM3 KR 20 HÅKONSHALLEN 31. MAI Grønne glimt Green Glimpses BERGEN INTERNATIONAL FESTIVAL 21. MAI 0 4. J U N I 3 4 4 STOLT SPONSOR AV MANGFOLDET Vi er opptatt av et levende kultur-,

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Diploma Norwegian March 2004 Reading Task 1 Task 2 Military Journal Newspaper Article Time allowed 60 minutes Candidates should attempt all the questions.

Detaljer

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015

INNHOLD. 17. mai Stavanger 2015 17.MAI Stavanger 2015 INNHOLD 17. mai Stavanger 2015 Gud sign vår konge god... 3 Hilsen fra ordføreren... 4 17. mai-komitéen... 5 Eidsvoll, Fedrelandssangen... 6 Stavangersangen... 7 Grunnlovssangen...8

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

SPA, SKI & GolF ReSoRT

SPA, SKI & GolF ReSoRT Radisson Blu Resort, Trysil, Norway SPA, SKI & GolF ReSoRT +47 62 44 90 00 radissonblutrysil.com welcome Velkommen Welcome Motta Gold Points hver gang du bor på et Radisson Blu hotel. Bli medlem nå og

Detaljer

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free Utgitt av Published by 2.2014 Vol. 62 TESS58 Bulk Carrier delivery The 57 572-dwt MV Lunita is the first of six bulkers contracted for delivery from Japanese yards from 2014-2017. Page 3+18-21. Mattea

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

10. - 14. september 2014

10. - 14. september 2014 VLKMMN TL NRDKPP FLMFSTVL 10. - 14. september 2014 BJØRNØY Se åpningsfilmen og bli med på en kjempeåpning av Nordkapp Filmfestival med fyrverkei, festivaltog med HMF og åpningsfest på Rica Bryggen Hotel!

Detaljer