Jubileumsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jubileumsåret 132 133"

Transkript

1 Jubileumsåret

2 Jubileumsåret The Bicentenary Year I 2011 var det 200 år siden Bragernes og Strømsø slo seg sammen og ble til Drammen by. Dette ble behørig feiret gjennom en rekke storslåtte arrangementer. Kongen og dronningen deltok også. The year 2011 marks the 200th Anniversary of Bragernes and Strømsø being merged to form the town of Drammen. This was duly celebrated with a number of magnificent arrangements, some attended by the King and Queen of Norway. Nyttårsaftenen markerte inngangen til jubileumsåret og starten på en storstilt feiring. Allerede før midnatt startet feiringen, med klokke spill fra Bragernes kirke, tale av ordfører Tore Opdal Hansen og et show på torgscenen med dans, sang og musikk som førte publikum med på en reise tilbake i historien og inn i fremtiden. Nøyaktig klokk a 24 ble jubileumsåret ønsket velkommen gjennom et praktfullt fyrverkeri, det flotteste i Drammens historie. Deretter gikk det slag i slag med offisielle og uoffisielle arrangementer. I februar var det ski- og folkefest på Konnerud. I strålende vintervær konkurrerte våre fremste skiløpere i så vel klassisk som sprint. Både Petter Northug og Marit Bjørgen deltok til publikums store begeistring. Bjørgen vant det klassiske rennet for kvinner, men i sprinten sto til en forandring ikke våre skihelter øverst på pallen. Rett før nasjonaldagen åpnet ordføreren en ny lekepark i parken nedenfor sykehuset. Dette var blant annet en jubileumsgave fra Sparebankstiftelsen DnB NOR på fem millioner kroner, i tillegg til fem millioner kroner fra Drammen kommune. Her er det laget et minilandskap for små og store barn som innbyr til leik og moro. 17. mai er alltid et prangende arrangement i Drammen, men det var ekstra stas å feire nasjonaldagen i byens eget jubileumsår, en forsmak på flere storslåtte arrangementer som skulle komme. På Holmen var det bilmesse med gamle og nye biler, og Drammen Filatelistforening kunne stolt vise fram gamle frimerker fra Drammen, samt byens nye jubileumsfrimerke. Men den virkelig store feiringen av byens jubileum skjedde i uke 24, midt i juni med kulminering den 19. juni, som var den store jubileumsfesten. Under Barnas kulturdager, juni, inntok byens yngste Strømsø og Bragernes Torg. I alt 9000 barn og unge deltok under disse arrangementene, som rommet alt fra allsang og rock til karneval og gjøglershow. Lørdag 18. juni åpnet ordføreren det nyrenoverte Strømsø Torg under stor festivitas med musikk fra Drammen Symfoniorkester og dansere fra blant annet Attic. Det gjeveste var likevel avdukingen av den nye vannskulpturen Vannpaviljong i speilglanset stål og med renn ende vann, en jubileumsgave fra byens næringsliv. Kunstverket er utformet av den britiske kunstneren William Pye og gjør seg spesielt godt flombelyst om natten, med en kuppel som stadig skifter farge. Da Strømsø Torg var offisielt innviet, bar det av sted til Ypsilon og Papirbredden hvor det frivillige kulturlivet fremførte en musikalsk hyllest til byen, Ypsilon-kantaten, med publikum som aktive deltakere stående på Ypsilon-brua. Søndag 19. juni var den store festdagen, selve by-bursdagen. Den startet regntung, men utover dagen tittet sola fram og skapte den perfekte rammen for tusener på tusener av drammensere og besøkende. På Drammen havn var det omvisning i veteranbåter og defilering med seilbåter, i tillegg til at ordfører Tore Opdal Hansen høytidelig åpnet Drammen havns Maritime storstue. Og så kom kong Harald og dronning Sonja for å feire jubileet sammen med alle drammenserne. Mange tusen hadde tatt oppstilling da det kongelige følget ankom Papirbredden med K/B Stjernen. Med ordfører Tore Opdal Hansen og fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl som guider fikk kongeparet omvisning på Ypsilon, Union Scene og hos glasskunstner Kari Ulleberg. Etter en god lunsj på Papirbredden gikk turen med båt til Honnørbrygga. Derfra gikk kongen og dronningen til fots gjennom et jublende folkehav til Bragernes Torg for å se byens prangende festforestilling med mer enn 400 aktører. Bybursdagen ble rundet av med en konsert med noen av byens mest profilerte artister: Ess i Ermet, Nora Noor, Jonas Fjeld, DRM og ikke minst med Donkeyboy som rundet av en strålende bybursdag. Elvefestivalen 2011 sto også i jubileets tegn i år, med en rekke arrangementer for store og små, alt fra fristyle-skihopping i elva til dragebåter og konserter på Bragernes Torg og Gamle Kirkeplass. I tillegg til de store offisielle arrangementene har det også vært et utall små og store begivenheter, så byen er blitt feiret som seg hør og bør. GRATULERER med vel overstått 200 år! Side : Kong Harald og dronning Sonja ankommer Ypsilon og Papirbredden med K/B Stjernen for å være med på jubileumsfeiringen søndag 19. juni. TS. 134 New Year s Eve marked the entrance to the bicentenary year and celebration on a grand scale, which in fact began before midnight with the ringing of Bragernes Church bells and a speech by the Mayor, Tore Opdal Hansen. A dance, song and music show from a stage set up in the square took the public on a journey back through history and into the future. A glorious firework display, the best in Drammen s history, at exactly midnight welcomed the start of the bicentenary year. This has been followed by both official and unofficial arrangements. In glorious weather in February there was a ski festival in Konnerud where Norway s foremost skiers competed in classic and sprint cross-country. The participation of top skiers Petter Northug and Marit Bjørgen pleased the enthusiastic crowds, with Bjørgen winning the classic race for women. However, no Norwegians were among the top three in the sprint competition. Just before the national day on 17 May the Mayor opened a new playground in the park below the hospital, thanks to an anniversary gift of NOK 5 million from the Savings Bank Foundation DnB NOR, in addition to NOK 5 million from the Drammen Municipality. The playground includes a landscape in miniature where children of all ages can play and have fun. 17 May is always a resplendent affair in Drammen, but it was grea t fun in particular to celebrate the national day in the town s own bicentenary year. It was a sample of several excellent arrangements which were to follow. At Holmen there was a car fair with old and new cars, and the Drammen Philatelist Society could proudly present old stamps from Drammen as well as the town s new commemorative stamp. However, the really big celebration of the town s anniversary took place in the middle of June, culminating on the 19 June with the great anniversary party. Children had their own cultural days lasting from 14 to 17 June at Strømsø and Bragernes Squares. Activities ranging from community singing, rock, carnival and jugglers attracted altogether 9,000 child ren. On Saturday 18 June, under great festivity, the newly renovated Strømsø Square was opened by the Mayor, and this was accompanied by music from the Drammen Symphony Orchestra and dancers from among others Attic. All the same, the high point was the unveiling of the Water Pavilion sculpture in mirrored steel with running water. An anniversary gift from the town s business sector, this piece of art has been modelled by the British artist William Pye, and is a magnificent sight when flood lit at night with a dome constantly changing colour. After the official opening of Strømsø Square, the next stop was Ypsilon Bridge and Papirbredden where voluntary artists performed a musical tribute to the town, the Ypsilon Cantata, with the public as active participants standing on the Ypsilon Bridge. Sunday 19 June was the great day of celebration, the town s birth day. It began with threatening rain clouds, but later on the sun peeped through, creating the perfect setting for thousands and thousands of Drammen s own citizens and visitors. Drammen Harbour sported guided tours in veteran boats and a parade of sailing boats as well as the ceremonious opening of Drammen Harbour Maritime Hall by Mayor Tore Opdal Hansen. Then King Harald and Queen Sonja arrived to celebrate the anniversary with the people of Drammen. Thousands had gathered to see the arrival of the royal party with K/B Stjernen at Papirbredden. With the Mayor, Tore Opdal Hansen and the County Commissioner, Kirsti Kolle Grøndahl as their guides, the royal couple visited Ypsilon Bridge, the Union Scene and the glass designer, Kari Ulleberg. Following a good lunch at Papirbredden, the tour went by boat to Honnørbrygga Quay where the King and Queen continued on foot through jubilant crowds to Bragernes Square to see the town s colourful bicentenary show with more than 400 performers. A concert by Drammen s most acclaimed artists, Ess i Ermet, Nora Noor, Jonas Fjeld, DRM and not least Donkeyboy rounded off a magnificent town birthday celebration. The River Festival 2011 also marked the anniversary with a range of events for adults and children including freestyle ski-jumping in the river, dragon boats and concerts at Bragernes Square and the Old Church Square (Gamle Kirkeplass). Further to the large official arrangements, there have been innumerable big and small events, so the town s 200th anniversary has been properly celebrated. Congratulations! Pages : King Harald and Queen Sonja arrive at Ypsilon Bridge and Papirbredden with K/B Stjernen to join in the bicentenary celebrations on Sunday 19 June. TS. 135

3 Jubileumsåret innledes med et gigantisk nyttårsfyrverkeri og historisk show på scenen på Bragernes Torg. TS. Commencement of the bicentenary year with a gigantic New Year firework display and historical show on the stage in Bragernes Square. TS

4 Verdenscuprenn både i sprint- og distanselangrenn foregikk på Konnerud i februar og var et av jubileumsarrangementene. Her fra oppløpet i sprinten med Petter Northug til høyre. TS. One of the commemorative events was the World Cup in sprint and long distance cross-country skiing held at Konnerud in February. Here we see Petter Northug on the right on the final stretch to the finishing line in the sprint race. TS

5 Folkefest i flott vintervær på Konnerud i forbindelse med verdenscupen i langrenn. Petter Northug (s. 140, øverst høyre) og Marit Bjørgen (s. 140, nederst venstre). Vibeke W. Skofterud sliter seg opp den siste, bratte stigningen på lørdagens 10 km (t.v.). Gjøglergruppen Stella Polaris underholdt (over). God utsikt over skistadion på Konne rud fra den åtte meter høye snøborgen til Helmer Nilsen. TS/TH. The World Cup in cross-country skiing at Konnerud teeming with enthusiastic spectators on a fine winter day. Petter Northug (p. 140, top right) and Marit Bjørgen (p. 140, bottom left). Vibeke W. Skofterud toils up the last, steep hill on Saturday s 10 km race (left). The Stella Polaris juggling group entertains (top). A good view of the ski stadium at Konne rud from Helmer Nilsen s eight metre high snow castle. TS

6 Fredag 20. mai fikk Drammen sitt eget jubileumsfrimerke. Det er designet av Kristin Granli og ble avduket i forbind else med den regionale frimerkeutstillingen DRAFNIA Motivet symboliserer at byen har endret seg fra en sliten industriby til en moderne kunnskapsby. TH. On Friday, 20 May Drammen was presented with it own commemorative postage stamp. It is designed by Kristin Granli and was unveiled in connection with the regional stamp exhibition DRAFNIA The design symbolizes the town s transition from worn down industry to modern information technology. TH. 142 Over: Bilmesse på Holmen i mai, her med en gammel filmhelt. TH. Top: Car Fair on Holmen in May, here with an old film hero. TH. Høyre: Drammen og Omegn Busshistoriske Forening arrangerte veteranbusstreff i jubileumsåret i samarbeid med Rutebilhistorisk Forening. Den første helga i juni var det mye nostalgi på kaia ved den gamle Tollboden. TH. Right: Drammen og Omegn Busshistoriske Forening (Drammen and District Veteran Bus Society) arranged a veteran bus convention in collaboration with the Rutebilhistorisk Forening (Veteran Coach Society). There was a lot of nostalgia on the quay beside the old Tollboden customs house on the first weekend in June. TH. 143

7 Det nye leke- og aktivitetsanlegget i Parken nedenfor sykehuset ble offisielt åpnet 16. mai, og dette er finansiert av en byjubileumsgave fra Sparebank stiftelsen DnB NOR på 5 millioner kroner og midler fra Drammen kommune. TS. The new play and activity area in the Park below the hospital was officially opened on 16 May. It is financed by one of the anniversary gifts from the bank foundation Sparebankstiftelsen DnB NOR of NOK 5 million as well as contributions from the Drammen Municipality. TS

8 Det ble en ekstra flott 17. mai-feiring i jubileumsåret Strømsgodset Musikkorps marsjerer foran Bragernes kirke (over) i kjent stil, mens Filadelfia Hornorkester spiller i sine karakteristiske grønne uniformer (nederst venstre). Ved flaggheising på Bragernes Torg spilte som vanlig Drammen Brann vesens Musikkorps (venstre side nederst høyre). TS. The 17 May celebration was especially spectacular in 2011, the anniversary year. Strømsgodset Brass Band marches in front of Bragernes Church (above) while the members of the Filadelfia Horn Orchestra play in their characteristic green uniforms (bottom left). True to tradition, the Drammen Fire Brigade Brass Band played at the hoisting of the flag in Bragernes Square (on left, bottom right). TS

9 17. mai-aktiviteter i Drammen. Flagget heises på Bragernes Torg klokka 8.00 om morgenen (venstre). Elevene Katinka Jussie Lønning Brurberg og Hanna S. Laugerud Eftedal fra Børresen skole taler ved kransenedleggelsen ved De falnes bauta på Bragernes kirkegård med Øystein Rognebakke fra 17. mai-komiteen til høyre (øverst), mens Drammens Mannskor synger (over). Christian Falck-Pedersen holder årets 17. mai-tale på torget (s. 149, øverst). Drammen Glassverks Musikkorps marsjerer (s 149, nederst) TS. 17 May activities in Drammen. The flag is hoisted in Bragernes Square at 8.00 in the morning (left). In the Bragernes Churchyard the schoolchildren, Katinka Jussie Lønning Brurberg and Hanna S. Laugerud Eftedal from Børresen School, hold speeches at the laying of wreaths beside the monument to the memory of those killed and wounded in war. Øystein Rognebakke from 17 May Committee is on the right (top), while Drammen s Male Voice Choir sings (above). Christian Falck-Pedersen holds the year s 17 May Speech in the square (p. 149 top). Drammen Glassverks Brass Band marching (p. 149 bottom). TS

10 Gjøglergruppa Stella Polaris opptrer for skoleelever på Strømsø Torg i forbindelse med Barnas kulturdager. TS. The Stella Polaris jugglers perform in front of schoolchildren in Strømsø Square in connection with the Childrens Cultural Days. TS

11 Storslått åpning av Strømsø Torg i jubileumshelga i juni. Avdukning av en ny vannskulptur var den store attraksjonen. Unge og eldre dansere fra Attic, Karen Halls Dansestudio og Kvadriljetten underholdt, mens Drammen Symfoniorkester spilte. TS/TH. A spectacular opening of Strømsø Square during the anniversary weekend in June, the big attraction being the unveiling of a new water sculpture. Dancers of all ages from Attic, Karen Halls Dance Studio and Kvadriljetten entertained, while the Drammen Symphony Orchestra played. TS/TH

12 Fremføring av Ypsilonkantaten på Papirbredden og Ypsilon, en musikalsk hyllest til Drammen. Dirigent Aage Norman Eilertsen står oppe i liften. TS. The performance of the Ypsilon Cantata at Papirbredden and the Ypsilon Bridge, a musical tribute to Drammen. The conductor, Aage Norman Eilertsen, is standing high up in the lift. TS

13 På selve bybursdagen 19. juni var det et flott arrangement på Drammen havn. Strøms godset Musikkorps spilte, og folk fikk omvisning i veteranbåter. TS. On the actual birthday of the town, 19 June, there was a splendid event at Drammen Harbour. Strømsgodset Brass Band played and people were given guided tours in veteran boats. TS. Folksomt på åpningen av Drammen havns Maritime Storstue i Skur 1 der byens sjøfartshistorie vises. TS. Crowds gather at the opening of Drammen Harbour Maritime Hall in Shed No. 1, where the town s maritime history is exhibited. TS. 156 Høyre: Ordfører Tore Opdal Hansen åpner Drammen havns Maritime Storstue sammen med assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. Bak fra venstre står teknisk sjef Eirin Reinskou, prosjektleder Tor Ole Borge, arkitekt Tor Børrestad, daglig leder Terje Ottesen i OBAS, arkitekturhistorisk rådgiver Jo. Sellæg og havnestyrets formann Johan Baumann. De er omgitt av sangere fra Drammen Mannskor på begge sider. TS. Right: The Mayor, Tore Opdal Hansen, opens Drammen Harbour Maritime Hall together with the Assistant Harbour Director, Ivar Vannebo. From the left behind are Technical Manager Eirin Reinskou, Project Manager Tore Ole Borge, Architect Tor Børrestad, General Manager in OBAS Terje Ottesen, Architectural History Consultant Jo. Sellæg and the Chairman of the Harbour Board of Directors Johan Baumann. They are surrounded on both sides by singers from the Drammen Male Voice Choir. TS. 157

14 Kong Harald og dronning Sonja blir guidet på Ypsilon av ordfører Tore Opdal Hansen og fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl på bybursdagen 19. juni. TS. On the town s birthday, 19 June, King Harald and Queen Sonja are guided on the Ypsilon Bridge by the Mayor, Tore Opdal Hansen and the County Commissioner, Kirsti Kolle Grøndahl. TS

15 Kongen og dronningen på besøk i Drammen The King and Queen of Norway visiting Drammen Side 160 øverst: Kongeparet får høre indisk musikk av Jai Shankar, Rohini Sahajpal, Suanda Sharma og Shri Lal utenfor Papirbredden. TS. Page 160 top: The King and Queen listen to Indian music by Jai Shankar, Rohini Sahajpal, Suanda Sharma and Shri Lal outside the Papirbredden building. TS. Side 160 venstre midten: Fra balkongene rundt torget fulgte interesserte med på det som skjedde. TS. Page 160 left middle: Enthusiastic crowds followed the proceedings from the balconies around the square. TS. Side 160 høyre midten: Kongeparet sammen med fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl og ordfører Tore Opdal Hansen på jubileumsforestillingen på Bragernes Torg. TS. Page 160 middle right: The King and Queen with the County Commissioner, Kirsti Kolle Grøndahl, and the Mayor, Tore Opdal Hansen at the bicentenary show in Bragernes Square. TS. Side 160 venstre nederst: K/B Stjernen med det kongelige følget kjørte til Landfalløybrua før den snudde. TH. Page 160 bottom left: K/B Stjernen with the royal party on board drove to Landfalløy Bridge and back. TH. Side 160 høyre nederst: Kongeparet følger spent med på glassblåsing i Glasshytta til kunstner Kari Ulleberg på Grønland. TS. Page 160 bottom right: The King and Queen look on in anticipation at glass blowing in artist Kari Ulleberg s Glasshytta at Grønland. TS. Høyre: Kongeparet mottar blomster ved ankomst Honnørbrygga av Frei Bjerkestrand og Alisa Sadiq. Til høyre står assisterende havnedirektør Ivar Vannebo og til venstre prosjektleder for byjubileet i kommunen, Inger Gjønnes. Etterpå marsjerer det kongelige følget gjennom folkehavet til Bragernes Torg. TS. Right: On their arrival at Honnørbrygga Quay, the King and Queen receive flowers from Frei Bjerkestrand and Alisa Sadiq. On the right is the Assistant Harbour Director, Ivar Vannebo, and on the left the municipality s Project Manager for the town s anniversary, Inger Gjønnes. Following this the royal party walks through the crowds to Bragernes Square. TS

16 Gigantisk jubileumsforestilling på Bragernes Torg søndag 19. juni. TS. Gigantic bicentenary show in Bragernes Square, Sunday 19 June. TS

17 Torget var fullt under jubileumsforestillingen. Flere av byens egne musikere opptrådte, som Jonas Fjeld og DonkeyBoy. Spiraltrollene fikk også vist seg fram. TS. The square was packed during the bicentenary show. Several of the town s own musicians per formed, such as Jonas Fjeld and DonkeyBoy. The Spiral Trolls also made an appearance. TS

18 Rockebandet Status Quo og Østfold-rockeren Åge Sten Nilsen var to av trekkplastrene på scenen på Gamle Kirkeplass under Elvefestivalen Bak til høyre ses Handelstandens Hus fra 1886, i dag en del av Rica Park Hotel. TS. The rock band, Status Quo and the rock artist from Østfold, Åge Sten Nilsen, were two of the attractions on stage at the Old Church Square (Gamle Kirkeplass) during the River Festival Behind and to the right is the Handelstand ens Hus (Commercial Centre) from 1886, which is a part of today s Rica Park Hotel. TS

19 Mange spennende aktiviteter foregikk i og ved Drammenselva under Elvefestivalen Numerous exciting events took place in and beside the Drammen River during the River Festival Over til venstre: Norges Skiforbund Freestyle og Drammen Freestyle arrangerte vannhopp-konkurranse ved Bybrua. Det ble foretatt mange spektakulære hopp fra anlegget som var 12 meter høyt og 25 meter langt. TS. Above left: Norwegian Ski Federation Freestyle and Drammen Freestyle arrang ed a water jump competition beside the Town Bridge. There were many spectacular jumps from a construction 12 metres high and 25 metres long. TS. Above right: A young boy impressed everyone with his drumming rhythms. TS. Over til høyre: En ung gutt imponerte med sine trommekunster. TS. Side 168 øverst: Åpent nordisk mesterskap i rundbaneklassen F2 med rundbanebåter i klassen Formel 2000, det vil si internasjonal klasse for båter med rundt 200 hk og toppfart 200 km/t. TS. Side 168 nederst: Dragebåtrace på elva hører med til elvefestivalen. TS. 168 Page 168 top: Open Nordic Championship in round track racing F2 with powerboats in Formula 2000 class, i.e. international class for boats with around 200 hp and top speed 200 km/hour. TS. Page 168 bottom: The Dragon Boat Race on the river is always a part of the River Festival. TS. 169

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

En liten oppsummering. Studietur 2010, Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag En liten oppsummering Tilrettelegging av kulturaktivitet og opplevelser for barn og unge 1. For lavterskel grupper 2. For talentutvikling Ja, takk begge deler. Youth Music Initiative - YMI Tilrettelegging

Detaljer

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, 28-09-2013 Organizer: Hungarian Athletics Association TEAM MANUAL 1. Organizing Committee Competition Director: Kopcsay Péter Vice Competition

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Drammens 200-årsjubileum i 2011

Drammens 200-årsjubileum i 2011 Drammens 200-årsjubileum i 2011 1986 175 år 150 år - 1961 100 år - 1911 100 år - 1911 100 år - 1911 100 år - 1911 100 år - 1911 Byjubileumskomitèen Rådmann Prosjektleder Sekretærfunksjon for jubileumskomitèen

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

NORGE @@ @ @ @ @ OSLO Kart og terreng Løpsområdet er blant Norges mest brukte skogsterreng. Det varierer fra detaljrikt og lettløpt stiterreng til utfordrende skråli. Kart Fredag: NM Sprint-kvalifisering:

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

17. MAI - PROGRAM 2009

17. MAI - PROGRAM 2009 17. MAI - PROGRAM 2009 KL. 06:00-06:15 Kiming fra kirkeklokkene Åskollen Skolekorps spiller ved Kiwi, marsjerer deretter ruten Solumveien - Elgveien - Furulia Oscar Kiærsvei - Langeløkka - Nordbyveien

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Honorable Mayor of Kuldiga Inga Berzina During the last few years I

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Reliable RT processing @ Spotify

Reliable RT processing @ Spotify Reliable RT processing @ Spotify Pablo Barrera February 5, 2014 Spotify 3 Spotify the right music for every moment over 6 million paying customers over 24 million active users each

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen på 6 minutter, og turen er en opplevelse

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Mulighet for ny folkefest i Drammen. Drammen kan bli arena for et nytt skiskytterarrangement på sommerstid!

Mulighet for ny folkefest i Drammen. Drammen kan bli arena for et nytt skiskytterarrangement på sommerstid! Mulighet for ny folkefest i Drammen Drammen kan bli arena for et nytt skiskytterarrangement på sommerstid! Bakgrunn Norges skiskytterforbund (NSSF) har henvendt seg til Drammen og WC skisprint Ønske om

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke).

Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). CASER Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke). - Arrangørfeil ingen konsekvens Utøver har ikke meldt seg på i rett tid og har reist med fly for å delta på Norges Cup. Hva skal TD

Detaljer

Vierli, Gaustatoppen og Morgedal

Vierli, Gaustatoppen og Morgedal Telemark Prolagsforslag, 2.0 Innovasjonsprosjekt herrer ved Vierli, Gaustatoppen og Morgedal 1 Heming Adrenalin IL Heming er Oslos største, og Norges nest største, fleridrettsklubb med ca 4700 medlemmer.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015

Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy Markedsregler 2015/Marked rules 2015 Vikingfestivalen Karmøy blir arrangert av Karmøy Kulturopplevelser. Festivalen er på Vikinggarden på Avaldsnes. Alt utstyr må fraktes med båt.

Detaljer

17. MAI PROGRAM 2015. Togoppstillingen står til slutt i programmet. Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene

17. MAI PROGRAM 2015. Togoppstillingen står til slutt i programmet. Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene 17. MAI PROGRAM 2015 Togoppstillingen står til slutt i programmet Kl. 07.00-07.15 Kiming fra kirkeklokkene Kl. 07.00 Åskollen Skolekorps spiller ved Kiwi, marsjerer deretter ruten Solumveien - Elgveien

Detaljer

Områdesatsing Ytre Arna

Områdesatsing Ytre Arna Områdesatsing Ytre Arna Sommerhilsen og informasjon fra områdesatsing Ytre Arna 2014 Summer greetings and information from the Ytre Arna program 2014 Spennende tider på et spennende sted Bergen kommune

Detaljer

Norwegian small. EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008. Farid Ould-Saada, University of Oslo

Norwegian small. EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008. Farid Ould-Saada, University of Oslo Norwegian small Outreach hactivities iti EPPOG Meeting, Prague, 18.-19. April 2008 Farid Ould-Saada, University of Oslo Teacher s program and MC08 Norwegian Teachers visit / course at CERN: Monday 12.11.2007

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Oslo Karen Baptist Church

Oslo Karen Baptist Church Oslo Karen Baptist Church Meeting Report Place: Eh The Paw apartment Nedre Ullevål 11, 0850, Oslo Date: 06.03. 2010 Time: 16:00-19:00 Participants: (1) R.V Pastor Kaw Khu, (2) Pastor Toe Htoo, (3) Tana

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com

Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Et treårig Interreg-prosjekt som skal bidra til økt bruk av fornybare drivstoff til persontransporten. greendriveregion.com Mål Målet i Green Drive Region er at 10 % av alle personbiler i Indre Skandinavia

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE)

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015. Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015 Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) 1 Byåsen IL Orientering har gleden av å invitere til NM og finale i Sport8

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA

Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA Protokoll for ekstraordinar generalforsamling i Bionor Pharma ASA (organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 25. juh 2011, kiokken 10. I henhold til styrets innkalling til ekstraordin^r generalforsamling

Detaljer

Stiftelsen Midnight Sun Marathon

Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsen Midnight Sun Marathon Nils I. Hætta Daglig leder Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsens formål Å arrangere sports-, idretts- og kultur arrangement Tromsø og landsdelen blir et attraktivt

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Utstilling i Hong Kong Maleglede i Trollhättan

Utstilling i Hong Kong Maleglede i Trollhättan DECOR NO 2 DEKORMALING GLASS M A G A S I N E T 2010 MØNSTER PORSELEN AKVARELLMALING AKRYLMALING KERAMIKK Utstilling i Hong Kong Maleglede i Trollhättan Irsk glasskunst DECOR-Magasinet 02-2010 1 Natalie

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer