God påske! KIRKEBLAD NR ÅRGANG 2 ELLINGSRUD OG FURUSET. Når døden kommer inn i livet Våren og håpet Ny diakon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God påske! KIRKEBLAD NR. 1-2014 ÅRGANG 2 ELLINGSRUD OG FURUSET. Når døden kommer inn i livet Våren og håpet Ny diakon"

Transkript

1 ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKEBLAD NR ÅRGANG 2 God påske! side 2 side 3 side 4 Når døden kommer inn i livet Våren og håpet Ny diakon side 5 Karneval i kirken side 6 En stor forskjell side 8 Pilgrimsreise side 10 Våren og håpet

2 2 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKEBLAD Utgitt av Ellingsrud Furusetmenighetsråd Deles ut til alle husstander på Lindeberg, Furuset, Bakås, Ellingsrudåsen, Karihaugen, Munkebekken og Nordre og Søndre Fjeldstad. Opplag: 6000 Adresse: Ellingsrud Kirke, Dragonstien 18, 1062 Oslo Furuset Kirke, Ulsholtveien 37, 1053 Oslo Bankgiro: Redaktør: Bjørn Edvard Engstrøm Redaksjonelle medarbeidere: Klara Vogl, redaksjon Bjarne Hjeltnes, redaksjon Erik Mathisen, redaksjon Distribusjon: Utdeles av frivillige medarbeidere i menigheten. Frist for annonser og stoff til neste nr: 10. September Neste nummer kommer: Oktober 2014 Trykk: Merkur-Trykk AS Stanseveien 9, 0975 Oslo Forsidebilde: Shuttersctock.com Redaksjonen tar ikke ansvar for innsendt materiale Når døden kommer inn i livet Vi står igjen foran påskehøytiden. Påsken er dramatisk. Vi hører at Jesus dør på korset, men gjenoppstår igjen fra dødsriket og kommer til Himmelen hos Faderen. Døden er noe vi aller kjenner. Når døden rammer en person som står oss nær, kan vi bli overmannet av sorg og savn, og mange vil føle et behov for å vite mer om liv og død. Det vi med sikkerhet vet, er at døden er en del av livet. Vi vet alle at vi en gang skal dø. Det er like naturlig å dø som å bli født inn i denne verden. Mange diktere, forfattere og filosofer har beskjeftiget seg med temaer om liv og død. Mange har kanskje også lest andre menneskers beretninger om «nær døden»-opplevelser, blant annet beretningen fra den amerikanske nevrokirurgen Eben Alexander som har skrevet bestsellerboka «Himmelen finnes». Han skriver om det livet han oppdaget etter at han var «død» i sju døgn. Han skriver at vi «dypest sett ikke har noe å frykte fordi døden bare er en illusjon». Han er overbevist om at det er det åndelige, ikke det fysiske, som er det opprinnelige, og at ånden vår deretter manifesterer seg i en fysisk kropp. Den tyske dikteren Johan Wolfgang von Goethe ( ) hadde den overbevisning at vår ånd eller sjel er uforgjengelig og lever videre fra evighet til evighet. «Den ligner for så vidt solen, som for våre øyne synes å gå ned. I virkeligheten går den jo aldri ned, men fortsetter å flamme uopphørlig». Det er et gjennomgående tema hos mange filosofer at døden bare er en overgang til noe annet. Døden er ikke slutten på alt. Døden er ingen søvn. Døden er ingen endelig avskjed. Edvard Munch ( ) sa at «vi dør ikke, verden dør fra oss». Munch sa også at han hadde gjennomgått døden da han ble født. «Jeg har igjen den egentlige fødsel som kalles døden.» Vi kan forstå det slik at ved fødselen tar sjelen bolig i vårt fysiske legeme (kroppen), og ved døden forlater sjelen kroppen igjen og venter tilbake til sitt opphav. På denne måten blir liv og død satt inn i en større sammenheng. Forfatteren Knut Hamsun ( ) sier det slik i diktet «Søvnen og døden»: «Vi fødes og dødes og fødes paany Mennesker, Jordliv og Morgenrøde. Døden er Hvilen i Søvnens Ly og Livet et endeløst Gry paa Gry. Vi vækkes igjen fra de Døde.» Det gir trøst å tenkte på at døden ikke er slutten på alt, men bare er overgangen til noe annet. En overgang til Gud og til Himmelen... God påske! Bjørn Edvard Engstrøm

3 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 3 Våren og Håpet Tekst: Svein A. Lillejord, prest i Ellingsrud og Furuset menighet Opp av blomsterbedet mitt spretter grønne små spirer. Fra den ene dagen til den neste kan jeg nesten se de gror. Så mye livskraft det finnes i disse spinkle tulipanløkene! Det er forunderlig, og jeg blir like fornøyd og glad hvert år. De står der i husveggen og vitner om vår, lyse dager og ikke minst- de peker frem mot de gode drømmene for sommeren. For meg er de rett og slett håpstegn for fremtiden. Men hva er egentlig håp for noe? Det er ikke lett å svare på et slikt spørsmål. En innebygd selvoppholdelsesdrift? Psykologisk forstått er det kanskje slik. Vi trenger å ha håp. «Håpet er et eksperiment,» sier den tyske teologen Jürgen Moltmann. «Håpet er et eksperiment med Gud, med seg selv og med historien.» Våren og håpet henger sammen. Våren er en ny start. Slik er vi heldige, vi som lever så langt nord. Overgangen fra vinteren er tydelig. Enhver ny start inneholder et overskudd av håp. Hvis ikke, hadde én ikke begynt på nytt. Men håpet er ingen garanti for at vi vil oppnå det vi ønsker. Å leve på håp er alltid noe risikofylt. Det kan føre til skuffelser og overraskelser, positive som negative. Derfor er håpet alltid et eksperiment. Det er verken en sikker eller en lett vei, men det er livets vei midt i dødens verden. Ingenting viser dette så klart som påsken. Jesus går mot fornedrelse og smerte, mot kors og grav. Ja, mot det bunnløse mørket uten håp. Han gjør det i solidaritet med alle oss som opplever noe av det samme. Og for å forsone oss med seg selv. Så kommer påskedagen og sprenger alle forestillinger. Gud seirer over døden. Håpet lyser på nytt som den aller første soloppgangen. Kjærligheten fra livets Skaper og opprettholder er gjenskapermakten for alt som lever og dør. Det er håpet vi kan leve og dø på. Salmedikteren Elias Blix ( ) sier det slik i salmen «No livnar det i lundar»: «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, då med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!» TID FOR DÅP ELLER BRYLLUP? Ta kontakt med Kirketorget i Oslo for å avtale tid og kirke. Tlf: E-post:

4 4 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD Menigheten har fått ny diakon velkommen! Vår nye diakon, Svanhild Enstad, er 39 år, født på Jæren og utdannet diakon og sosionom fra Diakonhjemmet. Tekst: Bjarne Hjeltnes I 2008 ble hun vigslet til diakon i Øksnes menighet i Vesterålen. Her jobbet hun fram til sommeren Da flyttet hun sammen med mann og tre barn sørover til Eidsvold. Tidligere har hun jobbet på NAV og vært arbeidsleder i en arbeidsmarkedsbedrift. En av grunnene til at hun søkte seg til Ellingsrud og Furuset menighet med to flotte arbeidskirker, var muligheten for å kunne samarbeide med de andre diakonene i prostiet. Det er ganske unikt med åtte diakoner i ett prosti. I Ellingsrud og Furuset menighet har diakonen oppgaver knyttet til Værestedet i Ellingsrud kirke, formiddagssamlinger og dialogisk arbeid rettet mot menighetens flerkulturelle miljø. Diakonen vil også bidra til å videreutvikle kontakten mellom menigheten og lokalmiljøet. Det er viktig å arbeide for at kirke og menighet kan være en viktig lokalsamfunnsaktør. Samtidig er diakonen sekretær og en medspiller i forhold til diakoniutvalgets oppgaver. Svanhild har nå vært her siden begynnelsen av februar 2014 og har funnet seg godt til rette. Hun framhever gode og støttende medarbeidere og mange mennesker som er engasjerte i menigheten. Det er mange viktige oppgaver og det er en utfordring å gjøre de riktige prioriteringene. Svanhild understreker at det er spesielt viktig å arbeide for at kirken fortsatt skal være et godt sted å være, hvor mennesker kan føle seg sett og inkludert. Ny menighetspedagog velkommen! Tekst: Bjarne Hjeltnes Desalegn begynte hos oss i halv stilling første februar 2014 og første april går han over i full stilling. I 2002 kom han fra Etiopia for å studere teologi ved menighetsfakultet, fulførte mastergraden sin her og er ordinert prest. Allerede i 2002 ble han med å starte opp den evangelisklutherske etiopiske Oromomenigheten i Oslo hvor han også var pastor. Før han begynte hos oss har han vært kapellan i Rødtvet, prosjektleder for integreringsarbeid i sammenheng med migrasjonsmenighetene og kateket i Østre Aker og Haugerud menighet. I menigheten vår vil Desalegn ha ansvar for trosopplærings arbeid med oppgaver som undervisning av konfirmanter, ledertreningskurs, Lilleputt, babysang og andre tiltak etter trosopplæringsplanen. På Lilleputtsamlingen i Ellingsrud kirke mandag 24. februar 2014 satt Desalegn foran alterringen sammen med barna og fortalte hvor kjærlig Jesus tok i mot barn for totusen år siden og at han alltid vil elske alle barn.

5 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 5 Karneval i kirken! Tekst: Beate K. Sørensen Fastelavnssøndag i Ellingsrud kirke 2. mars 2014 kunne du møte klovner, prinsesser, dyr, tryllekunstner, popstjerner og mye mer. På Karnevalsgudstjenesten var både store og små invitert til å kle seg ut og delta. Barna fra Lilleputt og Storeputt var med å prege gudstjenesten, med sang, kostymer og pynting av kirken med fastelavnsris. Etter gudstjenesten var det fastelavnsboller, saft og kaffe. Pinjatan skapte stort engasjement blant barna. Flott vårkonsert i Ellingsrud kirke! Ønsker alle en god påske! Tekst: Bjørn Edvard Engstrøm Mandag 28. april 2014 kl blir det vårkonsert i Ellingsrud kirke. Et sammensatt prosjektkor med nesten 30 sangere fra hovedsakelig Høybråten og fra voksenkoret Korelli fremfører Visst skal våren komme komponert av Sigvald Tveit og med tekst av Eyvind Skeie. Undertittel for verket er Sanger om håp. Dette er et av de mest sungne korverkene i Norge. Verket har publikumsvennlige melodier og harmonier som har bidratt til populariteten. Mellom sangene leses Johannes syner på Patmos. Foruten koret medvirker sangsolister og musikere på fløyte, bass og trommer. Dirigent er kantor Roar Berg i Høybråten, Fossum og Stovner menighet. Korverket fremføres også i Stovner kirke søndag 27. april 2014 som kveldskonsert. KELTISK VELSIGNELSE Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg, solens lys leke på ditt kinn, regnet falle vennlig mot din jord. Og må Guds gode hånd verne om deg til vi møtes igjen. Tekst: Gammel irsk bønn Oversatt av: Hans Olav Mørk Alle bør få med seg denne flotte musikkbegivenheten!

6 6 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD En stor forskjell I tre år var Annelis og jeg utsendinger for Normisjonsforeningen i Aserbajdsjan. Vi var med i et fantastisk team av nasjonale og internasjonale medarbeidere som gjorde en forskjell i landet. Tekst: Terje Holmedahl Foto: Birgit Nersten Lopacki og Espen Utaker. Vi fikk se bønder få økt kompetanse og bedre utnyttelse av sine ressurser. Vi var vitne til at titusener av mennesker gjennom mikro-lån fikk bedre levekår. Kunstnere fikk anledning til å utvikle seg. Den kristne minoriteten udi-folket fikk hjelp til å ta vare på tradisjonene sine, språket sitt og, ikke minst, rett og mulighet til å fortsette å være et kristent folk. Berg- og dalbane Det som nok berørte hjertene våre mest, var det vi fikk være med å gjøre for å gi funksjonshemmede barn og unge et mer menneskeverdig liv. Besøkene på barnehjemmet tre ganger i uken dreide seg om å gi barna kjærlighet, stimulans og noe næringsrikt å spise, - og å være eksempel for de ufaglærte og altfor få medarbeiderne på barnehjemmet. Men det opplevdes som uendelig berg- og dalbane. En dag var det håp som preget teamet på hjemvei. Neste gang det skuffelse og oppgitthet som dominerte. Ustoppelige Heyat Sammen med oss var ustoppelige Heyat, - psykiateren som aldri hvilte fra sitt engasjement for disse aller svakeste i samfunnet. Navnet hennes betydde liv, og hun viste det med hele seg! Hennes drøm var å få til et senter i Baku, der foreldre kunne komme og få hjelp med sine funksjonshemmede barn. Barn med autisme, Celebral Parese, døve, blinde, multihandikappede. Hun hadde et hjerte for dem alle og ville at de skulle diagnostiseres så tidlig som mulig og at foreldrene skulle få opplæring i å gi akkurat SITT barn best mulig utviklingsmuligheter. Heyat omkom i en tragisk bilulykke sommeren Da var huset kjøpt og skissene klare. Det gikk to år før Heyatsenteret kunne åpne sine dører. Riad har lært å smile Birgit Nersten Lopacki er journalist i Normisjons magasin Agenda 3:16 og hadde før jul en stor reportasje fra det livgivende senteret. Vi ser bilde av en strålende fornøyd gutt, Riad, og moren som klipper og limer et papirbilde. Riad har lært å smile, står det under bildet. Med tillatelse fra Birgit gjengir gi utdrag av den oppmuntrende reportasjen.

7 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 7 Seks år gamle Riad bare gråt og kunne verken sitte eller feste blikket for et halvt år siden. I fem år har moren trodd det var hennes feil. - Han slapp ingen innpå seg og så ikke på noen. Han var følelseskald, og kunne ikke si noe, sier Aynur, mor til seks år gamle Riad. Jeg ble mismodig, sier hun. Riad har epilepsi og autisme. Han kan ikke snakke og har ingen kommunikasjon med de andre barna. Før han kom til familiesenteret, var forståelsen hans lik null. - Jeg husker første gang Riad kom hit. Han bare gråt og hylte, det var forferdelig, sier Sevil Farajova, familiesenterets daglige leder. Vi ba mye Like før journalistens samtale med Aynur, har Riad sittet sammen med tre - fire andre barn i gruppe og spilt på instrumenter. Han satt i ro, - og smilte forsiktig til kameralinsen. - Vi hadde tenkt å gi opp etter de to første behandlingstimene, forteller Sevil. - Vi tenkte det var umulig å hjelpe han. Han bare skrek, hørte ikke etter og reagerte ikke på noe av det vi gjorde, fortsetter hun. I den samme gruppa var det også en sju år gammel gutt med de samme utfordringene som Riad. Han kunne heller ikke snakke. - Denne gruppen var den mest utfordrende, - og vi tenkte at dette kan vi ikke klare. Men vi ba mye, forteller senterlederen. - Hva skjedde? - Vi fortsatte å be. Og så begynte de å roe seg ned, sakte men sikkert. Etter en stund forsto vi at rommet vi brukte var for stort for dem; de følte seg utrygge der. Da vi tok dem med til dette rommet som er mindre og dempet lyset, roet de seg ned. Farajova forteller at staben bruker å be før de starter arbeidet med gruppene. Endret adferd etter vaksinasjon - Da Riad var ett år gammel, kunne han ta telefonen og si hallo, forteller moren, - og han sa mamma og pappa. Etter en vaksinasjon da han var halvannet år gammel, forandret han seg, - fram til da var han normal. Derfor klandret moren seg selv og mente det var hennes feil, siden hun fikk ham vaksinert. Det som har skjedd på senteret er vanskelig å beskrive. Moren forteller at Riad sa sitt første ord for en uke siden: mamma. Det blinker en tåre i øyekroken. Men nå Nå skjer utviklingen fort, forteller moren. Hver torsdag går Aynur og sønnen en time til fots hver vei uansett vær for å komme til senteret. - Noen ganger tenker jeg: Tenk om han går tilbake til slik han var før og glemmer alt han har lært, sier moren. Samtidig har hun merket en egen ro på senteret. - Jeg vet ikke hva det kommer av, men jeg føler meg veldig vel og avslappet her, som om min ånd slapper av, sier hun. - Nå begynner jeg også å tro på meg selv, og tro på at sønnen min vil bli bedre. Hun trekker pusten tårene er på vei tilbake: - I fire år tok jeg ikke vare på meg selv. Jeg klippet ikke håret, jeg kledde meg ikke ordentlig. Jeg gråt hver kveld og var ikke meg selv. - Men nå Tårene renner FAKTA Normisjonsforeningen er bindeleddet mellom Ellingsrud og Furuset menighet og misjonsprosjektet i Aserbajdsjan. Normisjon har hatt arbeid i den tidligere sovjetrepublikken siden midt på nitti-tallet. Vår menighet har støttet dette arbeidet i mye av den tiden.

8 8 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD Fra Furuset til Santiago de Campostella Glimt fra en pilegrimsreise Tekst og foto: Erik Mathisen Sist høst gjorde jeg noe jeg hadde tenkt på lenge. Jeg gikk deler av pilegrimsleden mot Santiago de Campostella. Vel, jeg gikk light utgaven. Turen var på 158 kilometer, og dagene var bare 7. Dette er for ingenting å regne for de som virkelig går. Den virkelige pilegrimsturen er på over 90 mil og krever måneder. Jeg hadde valgt pakketur med all inclusive og var klar med svipptursekk, vannflaske og compeedplaster for eventuelle såre bein. Overalt hvor vi gikk møtte vi andre pilegrimer langs veien. Noen gikk fort, noen gikk sakte. Det var folk fra hele verden. Motivene for å gå var sikkert like mange som det var pilegrimer på Caminoen. Noen skulle finne sin gud, andre skulle finne seg selv. Foto: Ramon Espelt, Shutterstock.com Noen var på fottur i vakker spansk natur, mens andre igjen var på vandring i sitt eget indre landskap. Mitt eget motiv visste jeg vel egentlig ikke, bare dette at å gå setter kropp og sinn i bevegelse. Og det gledet jeg meg til. Bon Camino! Det ble en fantastisk vandring. Caminoen førte deg gjennom ulike kulturlandskaper. Det var det videste utsyn, kombinert med møter av små pittoreske landsbyer. Vi gikk på stier folk hadde gått på i over 1000 år. Langs veien lå historier som fortalte om mye levd liv. Og veien var lett finne. Langs Caminoen var det hele tiden veimerker som fortalte oss hvor langt vi hadde gått, og hvor langt vi hadde igjen til målet. Overalt var det små barer som inviterte til en pust i bakken, stempling i pilegrimskortet, og mulighet for å gjøre sitt fornødne. Bon Camino var hilsenen man møtte andre pilegrimer med. Det betyr; God vandring videre! Og vi gikk og gikk. På det meste var en dagsetappe på 2,9 mil. Og kanskje var dette noe i meste laget for min utrente kropp. Desto deiligere var det da å komme fram til overnattingsstedet for middag og hvile. Katedralen i Santiago de Campostella Et sted langt der fremme lå den store katedralen i Santiago de Campostella. På mange måter var den pilegrimsvandringens mål. Sammen med pilegrimer

9 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 9 fra hele verden var vi en del av et stort ekumenisk fellesskap. Jeg har aldri vært med på noe lignende. Og det hele toppet seg når et gigantisk røkelseskar ble løftet opp i kirkerommet som et uttrykk for gudstilbedelse og takk. Jeg hadde våget å være med på noe som har satt dype spor i meg videre. Tanker For meg er pilegrimsvandring blitt et bilde på livet jeg lever. Jeg er på veien, på vandring mot målet. Som veien skifter karakter etter hvert som jeg går, endrer også livet mitt seg som alderen legger seg til. Det er tidvis både motbakker, svinger og krevende landskaper, mens jeg også noen ganger kan kjenne at jeg går på lettere veier. Og jeg erfarer at holder jeg meg til veimerkene, så kommer jeg fram. Uansett trenger jeg alltid å ha tilgang til noen rasteplasser. Steder for påfyll og hvile. Gjerne ved en kilde som kan lindre min tørst. Og for meg er kirken en slik hvileplass. Pilegrimssang Svøp kappen din om skuldrene og ta din vandringsstav så søker vi de gamle, glemte stier Som hvisker mellom steiner, underkratt og lyng og lav Og kanskje kan vi høre hva de sier: Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå, Mot mål som vi kan ane, men aldri helt forstå, Og stien må vi alle gå alene. Nå dages det i dalen, og det tindrer over tind. Det går en pilegrimssti gjennom hvert et sinn, - og stien må vi alle gå alene. Erik Bye FAKTA Pilegrim Person som foretar en åndelig reise. Av det latinske ordet pelegrinus som betyr fremmed. Santiago de Campostella Pilegrimsmål i Spania knyttet opp mot apostelen Jakobs grav. Camino Veien pilegrimen beveger seg på. VEKKELSESKONFERANSE Hjertelig velkommen til vekkelseskonferanse, arrangert av Levende Vann Menighet. Vårt fokus på denne konferansen er: Gjenoppdage Hans kraft «For Guds rike består ikke i ord, men i kraft» I. Korinterbrev 4:20 Konferansested: Ellingsrud kirke ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG 2014 Kính mời Quí vị đến dự Đại Hội Phục Hưng với HỘI THÁNH NƯỚC HẰNG SỐNG Chủ đề: Tái Khám Phá Quyền Năng..Vì Vương Quốc Đức Chúa Trời không bày tỏ bằng lời nói, nhưng bởi quyền năng... (I.Côrinh tô 4:20) Địa điểm: Ellingsrud kirke Program: Torsdag Fredag Lørdag Søndag

10 10 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD Våre ansatte Sokneprest Tor Eivind Erikstein Tlf: / Kapellan Svein Andreas Lillejord Tlf: Menighetsprest Klara Vogl Tlf: / Mob: Menighetskonsulent Monica Holm Tlf: Diakon Svanhild Helle Enstad Tlf: Kantor Irina Khoreva Organist Trosopplæringsleder Beate Katrine Sørensen Tlf: Trosopplæringsmedarbeider Torstein Hagen Trosopplæringsleder Geir Wiknes Tlf: Meninghetspedagog Desalegn Mengesha Ayana Tlf: Menighetsforvalter Knut Roar Norlund Tlf: /22 Hvordan skal kirken møte den nye åndeligheten? Tekst: Bjørn E. Engstrøm Kirkens møte med nyåndelighet problem eller fornyelse? Dette er tema for et foredrag i Furuset kirke tirsdag 29. april 2014 kl Det er prest Tore Laugerud som innleder om denne problemstillingen. Han vil gi et overblikk over hva som skjer på dette feltet og peke på en mulig vei videre. Hvordan være kirke i en ny tid, i møtet med annerledes troende? I en stadig mer globalisert verden møter vi nye strømninger og bevegelser som påvirker både tro og hverdagsliv. Laugerud er prest i stiftelsen Areopagos. Arrangør for møtet er Groruddalen Kirkeakademi.

11 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 11 Juletrefest Julefrokost Tekst og foto: Bjørn Edvard Engstrøm Også i år ble det arrangert en koselig juletrefest i Ellingsrud kirke. Nesten 200 både voksne og barn møtte opp for å gå rundt juletreet og være med på underholdningen til Muntre musikanter under ledelse av Dagfinn Hagen fra Ellingsrud. Han spiller, synger og er leder av teatergruppa som fremførte utdrag fra Kardemomme by med de tre røverne Kasper, Jesper og Jonatan. Tante Sofie var også med. Det ble servert kaker og kaffe og solgt lodder. Selvsagt kom også julenissen med poser på tradisjonell måte. Nissen hadde i år også med seg reinsdyret Rudolf til stor glede for de fremmøtte. Bildet viser gang rundt juletreet. Tekst og foto: Bjørn E. Engstrøm Etter gudstjenesten 1. juledag 2013 i Furuset kirke under ledelse av sokneprest Tor Eivind Erikstein, var alle invitert til tradisjonell frokost etterpå. Bildet viser noen av deltakerne på den hyggelige frokosten hvor mange var med. DØPTE: Livets Gang DØDE: Dina Bø Eriksen (Grorud kirke) Brage Holm Skjortnes (Ellingsrud kirke) Alexander Julian Palm (Grorud kirke) Michael Krum (Ellingsrud kirke) Emilie Hauger Bye (Ellingsrud kirke) Oscar Emanuel Lehmann Ruster (Furuset kirke) Leon Nornholm-Brensdal (Ellingsrud kirke) Julie Bø (Furuset kirke) Emil James Mendoza Westad (Ellingsrud kirke) Felix Gustavsson Larsen (Ellingsrud kirke) Kasper Kurverud Storløkken (Kongsberg kirke) Theodor Pedersen Bøyding Borgen (Ellingsrud kirke) Sunniva Marie Fjeld Bjørholdt (Kampen kirke) Erik Halvorsen født 1946 Brit Bugge Høistad født 1965 Helga Næss født 1927 Paul Helge Søgård født 1931 Gerd Lillian Vogeler født 1918 Inger Fjesme født 1927 Berit Emilie Grøttum født 1931 Harald Schumacher født 1943 Augusta Margrethe Mejland født 1914 Ingrid Næss født 1926 Gerd Synnøve Almèn født 1931 Marianne Elmann Hansen født 1964 Bjarne Halsten Eilertsen født 1930 Erik Haug født 1949 Stig Jan-Tore Ulleberg født 1943 Ruth Planting født 1927 Odd Eriksen født 1922 Lise Anne Paulsen født 1950 Mai Britt Eriksen født 1948 Ingjerd Bakke Lorentzen født 1947 Ingrid Marie Skjølsvik født 1941 Georg Selbekk født 1918 Gudrun Solberg født 1924 Ingrid Fredriksen født 1931 Synnøve Jensen født 1918 Anne Agathe Nygaard født 1953 Karen Magnhild Warolin født 1923 Bjørn Bergerud født 1940

12 12 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD Akedag ble aktivitsdag Tekst: Erik Mathisen Det var vår i luften og ingen snø å se da Ellingsrud og Furuset menighet skulle ha sin tradisjonelle akedag på Furuset søndag 9. mars Da ble akebrett erstattet med ulike spill, og man serverte nystekte vafler for store og små i Furuset kirke. Det var kirkekaffeklubb, slik en kirkekaffeklubb skal være. En mengde ulike spill var satt fram, og man kunne kjempe seg til seier både i ishockey-spillet og ved bordtennisbordet. Bli med på Tårnagenthelg 26. og 27. april 2014 i Ellingsrud kirke! Ellingsrud og Furuset menighet arrangerer Tårnagenthelg lørdag 26. og søndag 27. april i Ellingsrud kirke. Vi trenger DEG som er 3. klassing som agent for å løse ulike oppdrag i kirka vår! Arrangementet starter lørdag kl i Ellingsrud kirke og varer til kl Søndag møtes vi igjen i kirka kl til Tårnagentgudstjeneste. Ta med foreldre/foresatte, besteforeldre, søsken, fadere, tanter, onkler Vi gleder oss til å møte deg! Påmelding til innen 23. april 2014 med navn og TLF NR. til: eller

13 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 13 Aktiviteter i Ellingsrud og Furuset menighet FOR BARN OG UNGE FOR VOKSENE Babysang Ellingsrud kirke hver torsdag kl Sang og lek i ca. 40. minutter. Servering av kaffe, te og vafler til kr. 10,-. Ingen påmelding. Oppstart 16. januar Søndagsskole I Furuset kirke alle søndager unntatt ved «familiegudstjenester» og i skoleferier. 6. årsbok utdelingen vil i år finne sted på familiegudstjenestene i Furuset kirke 25. mai 2014 kl.11.00, og i Ellingsrud kirke søndag 1. juni 2014 kl Lilleputt familiekor Ellingsrud kirke annenhver mandag. Middag kl Aktiviteter fra kl Samling for barn 1 5 år med foreldre eller en annen voksen. Oddetalls uker. Storeputt Klubb i Ellingsrud kirke annenhver mandag. Middag sammen med Lilleputt kl Aktiviteter fra Barn fra 6 år og oppover. Oddetalls uker. Tårnagenthelg april 2014 i Ellingsrud kirke. Alle 3. klassinger er invitert til å være Tårnagent, vi skal gå på oppdagelsesferd i kirka, løse mysterier, spise agentmat og mye mer, Vi vil være sammen fra lørdag ettermiddag. På søndag er det tårnagentgudstjeneste, der agentene vil sette preg på gudstjenesten. MSM Musikk Scene Mening Furuset kirke mandager Alder år klubben. Furuset kirke. Ca. hver tredje fredag. Kl Aktivitetsklubb. Ledertreningskurs. Haugerud kirke annenhver tirsdag kl Alder år. Ungdomsklubb i Haugerud kirke ca. annenhver fredag kl Alder år Speideren for Ellingsrud, Lindeberg og Furuset I Furuset kirke. Harespeidere fra 5 år og småspeidere, 2 4. klasse, møtes til middag kl annenhver torsdag (ulike uker) speidermøtet begynner kl Speidere, klasse: torsdager kl Rovere, fra 16 år: onsdager. Kontaktperson: Gunnar Hirsch, mob: Kontaktperson for barn og unge: mob: Korelli blandet kor. Ellingsrud kirke torsdager kl Har også korprosjekter med koret Alna Vocalis på Haugerud. Vi trenger stadig nye medlemmer, kontakt menighetskontoret. Det kreves ikke forkunnskaper. Lysten til å synge er viktigst! Kirkering Furuset kirke første mandag i måneden kl Åpen kirke I Ellingsrud kirke mandager kl i forbindelse med Værestedets samling. Værestedet Ellingsrud kirke alle mandager hele året kl Værested med åpen kafe. Middag kl til kr. 30,-. Formiddagstreff I Furuset kirke, annenhver onsdag kl Foredrag, bevertning, allsang og fellesskap. Det tas sikte på å holde formiddagstreff også i Ellingsrud kirke. Pensjonistforeningen Ellingsrud kirke hver 3. onsdag i måneden kl Kontakt Einar Lonstad, mob: Sorggrupper Nye sorggrupper startes opp tre ganger i året, og arrangeres i samarbeid med nabomenighetene. Sted og hvem som leder gruppene går på omgang. Nærmere opplysninger om når og hvor neste gruppe starter opp, kan du få ved å ta kontakt med menighetskontoret, prestene eller diakonen. Menighetsrådet. Månedlige møter. Kontaktpersoner er Gunnar Hirsch, m: og Bjørn E. Engstrøm, mob: : Konsert i Ellingsrud kirke kl 19.00: «Visst skal våren komme». Sammensatt prosjektkor hvor også Korelli er med. Sangsolister og musikere medvirker. Dirigent Roar Berg. 29.4: Furuset kirke kl 1900: Groruddalen kirkeakademi. Tore Laugerud. «Kirkens møte med nyåndelighet- problem eller fornyelse. 30.4: Formiddagstreff. Furuset kirke. Kl «Om velsignelsen». Ved Øystein Larsen 14.5: Formiddagstreff. Furuset kirke. Kl «Glimt fra en sykehusprests hverdag.» Ved Erik Mathisen Kontaktinformasjon: Menighetskontoret: E-post: Hjemmeside:

14 Velkommen til Karihaugen Tannlegekontor v/tannlege Nils Hagen Kulturkjeller`n- Ellingsruds egen butikk for for brukskunst Tirdag, onsdag og fredag 11-17, torsdag 17-19, lørdag 11-14, Tirdag Tirdag kl Harald Sohlbergs kl v. 3 Onsdag Onsdag kl i Karihaugen kl senter Torsdag Torsdag kl kl Fredag Fredag kl DAME & HERRE kl Lørdag FRISØR Lørdag kl kl Når service og kvalitet teller Dragonstien Dragonstien 18 Timesbestilling 18 og drop in Ellingsrud kirke Ellingsrud kirke Dragonstien 18 Ellingsrud Frisør Tlf Kulturkjeller`n - Ellingsruds egen butikk for brukskunst Ellingsrud senter Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen! Hilsen Sylvia, Hanne, Ellen og Lill Kroner/Broer, Bleking, Gullinnlegg, Tannsmykker, Proteser, Bittskinner, Rotfylling, Akutthjelp, Vanlig fyllingsterapi, Tannbeskytter Kontoret har følgende åpenttider: MNTF Mandag og Onsdag Tirsdag og Torsdag Fredag Edv. Munchsv OSLO Tel epost: ÅPNINGSTIDER: Mandag Tirs - ons. - fre Torsdag Lørdag 9-14 Post i butikk på Ellingsrud senter Åpent Lørdag

15 HELE DØGNET Høybråtenv. 40, 1086 OSLO Vi takker for alle gaver innbetalt på vedlagte bankgirblankett til vår nye menighet Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en Vi ønsker alle våre lesere og annonsører riktig en riktig god vår god og påske! sommer

16 Ellingsrud kirke Påsken 2014 Velkommen til gudstjeneste i ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKER 13.april. Palmesøndag kl ved Ellen Kolb-Schiager/ 18. april. Langfredag kl ved Svein A. Lillejord/ 20.april. 1. påskedag kl ved Svein A. Lillejord/ 27. april. Felles familiegudstjeneste kl Tårnagentene. Ved Klara Vogl, Beate Sørensen, Geir Wiknes og Irina Khoreva 1. mai. Fellesgudstjeneste. Falkbergetmesse kl Ved Tor Eivind Erikstein, Sturle Kojen og 4. mai. Gudstjeneste kl Koret Sønnavind deltar. Ved Tor Eivind Erikstein/ 11. mai. Gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ Andrey Mirgorodskiy. Avskjed med menighetskonsulent Monica Holm 25. mai. Gudstjeneste kl 1800 Skeiv messe. Homofonien deltar. Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva/Geir Wiknes 29. mai. Kristi Himmelfartsdag kl Mariholtet. Felles gudstjeneste. Ved Tor Eivind Erikstein/ Andrey Mirgorodskiy 1. juni. Familiegudstjeneste kl Utdeling av 6-årsbok. Ved Tor Eivind Erikstein, Desalegn Mengesha Ayana og 8. juni. 1. pinsedag kl Felles gudstjeneste. Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 9. juni. 2. pinsedag. Østre Aker kirke kl Felles for hele prostiet 15. juni. Utegudstjeneste kl På Ellingsrud senter. Ved Tor Eivind Erikstein, Svanhild Enstad og Andrey Mirgorodskiy 29. juni. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ 13. juli. Felles gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ 27. juli. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ Irina Khoreva 10. august. Felles gudstjeneste kl Ved Svein A. Lillejord/ Irina Khoreva 24. august. Gudstjeneste kl Ved Svein A. Lillejord/ 31. august. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ 14. september. Konfirmasjonsgudstjeneste kl Klara Vogl, Desalegn Mengesha Ayana og Andrey Mirgorodskiy Furuset kirke Påsken april. Palmesøndag kl Ved Ellen Kolb-Schiager/ 17. april. Skjærtorsdag kl Felles gudstjeneste. Kveldsmåltid etter gudstjenesten. Ved Svein A. Lillejord/ 18. april. Langfredag kl Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 20.april. 1. påskedag kl Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 21. april. 2. påskedag kl Furuset sykehjem. Ved Ellen Kolb-Schiager/ Irina Khoreva 4. mai. Gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 11. mai. Ung messe kl Ved Svein A. Lillejord/ Irina Khoreva 18. mai. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ 25. mai. Familiegudstjeneste kl Utdeling av 6-årsbok. Ved Svein A. Lillejord, Beate Sørensen og Irina Khoreva 1. juni. Gudstjeneste kl 9,30. Ved Tor Eivind Erikstein/ Irina Khoreva 9. juni. 2. pinsedag. Østre Aker kirke kl Felles for hele prostiet 15. juni. Friluftsgudstjeneste kl Ved Svein A. Lillejord/ Irina Khoreva 22. juni. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ 6. juli. Felles gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ 20. juli. Felles gudstjeneste kl august. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ Irina Khoreva 17. august. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ Irina Khoreva 24. august. Gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 7. september. Konfirmasjonsgudstjeneste kl Ved Svein. A. Lillejord, Desalegn Mengesha Ayana og Irina Khoreva Se ellers gudstjenesteoversikten i Vårt Land og Akers Avis på fredager og i Aftenposten på lørdager og vår hjemmeside: ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKEBLAD NR ÅRGANG 2

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk

LEDER. Innhold. Side 2 - Leder. Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam. Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk 2 Innhold Side 2 - Leder Side 3 - Skipsblogg fra Rotterdam Side 4 og 5 - Carlsen Elektro Installasjon as. Side 6 og 7 - Reformasjon og musikk Side 8 og 9 - Historien om StoreUlf og de 7 ulvungane forts.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer