God påske! KIRKEBLAD NR ÅRGANG 2 ELLINGSRUD OG FURUSET. Når døden kommer inn i livet Våren og håpet Ny diakon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God påske! KIRKEBLAD NR. 1-2014 ÅRGANG 2 ELLINGSRUD OG FURUSET. Når døden kommer inn i livet Våren og håpet Ny diakon"

Transkript

1 ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKEBLAD NR ÅRGANG 2 God påske! side 2 side 3 side 4 Når døden kommer inn i livet Våren og håpet Ny diakon side 5 Karneval i kirken side 6 En stor forskjell side 8 Pilgrimsreise side 10 Våren og håpet

2 2 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKEBLAD Utgitt av Ellingsrud Furusetmenighetsråd Deles ut til alle husstander på Lindeberg, Furuset, Bakås, Ellingsrudåsen, Karihaugen, Munkebekken og Nordre og Søndre Fjeldstad. Opplag: 6000 Adresse: Ellingsrud Kirke, Dragonstien 18, 1062 Oslo Furuset Kirke, Ulsholtveien 37, 1053 Oslo Bankgiro: Redaktør: Bjørn Edvard Engstrøm Redaksjonelle medarbeidere: Klara Vogl, redaksjon Bjarne Hjeltnes, redaksjon Erik Mathisen, redaksjon Distribusjon: Utdeles av frivillige medarbeidere i menigheten. Frist for annonser og stoff til neste nr: 10. September Neste nummer kommer: Oktober 2014 Trykk: Merkur-Trykk AS Stanseveien 9, 0975 Oslo Forsidebilde: Shuttersctock.com Redaksjonen tar ikke ansvar for innsendt materiale Når døden kommer inn i livet Vi står igjen foran påskehøytiden. Påsken er dramatisk. Vi hører at Jesus dør på korset, men gjenoppstår igjen fra dødsriket og kommer til Himmelen hos Faderen. Døden er noe vi aller kjenner. Når døden rammer en person som står oss nær, kan vi bli overmannet av sorg og savn, og mange vil føle et behov for å vite mer om liv og død. Det vi med sikkerhet vet, er at døden er en del av livet. Vi vet alle at vi en gang skal dø. Det er like naturlig å dø som å bli født inn i denne verden. Mange diktere, forfattere og filosofer har beskjeftiget seg med temaer om liv og død. Mange har kanskje også lest andre menneskers beretninger om «nær døden»-opplevelser, blant annet beretningen fra den amerikanske nevrokirurgen Eben Alexander som har skrevet bestsellerboka «Himmelen finnes». Han skriver om det livet han oppdaget etter at han var «død» i sju døgn. Han skriver at vi «dypest sett ikke har noe å frykte fordi døden bare er en illusjon». Han er overbevist om at det er det åndelige, ikke det fysiske, som er det opprinnelige, og at ånden vår deretter manifesterer seg i en fysisk kropp. Den tyske dikteren Johan Wolfgang von Goethe ( ) hadde den overbevisning at vår ånd eller sjel er uforgjengelig og lever videre fra evighet til evighet. «Den ligner for så vidt solen, som for våre øyne synes å gå ned. I virkeligheten går den jo aldri ned, men fortsetter å flamme uopphørlig». Det er et gjennomgående tema hos mange filosofer at døden bare er en overgang til noe annet. Døden er ikke slutten på alt. Døden er ingen søvn. Døden er ingen endelig avskjed. Edvard Munch ( ) sa at «vi dør ikke, verden dør fra oss». Munch sa også at han hadde gjennomgått døden da han ble født. «Jeg har igjen den egentlige fødsel som kalles døden.» Vi kan forstå det slik at ved fødselen tar sjelen bolig i vårt fysiske legeme (kroppen), og ved døden forlater sjelen kroppen igjen og venter tilbake til sitt opphav. På denne måten blir liv og død satt inn i en større sammenheng. Forfatteren Knut Hamsun ( ) sier det slik i diktet «Søvnen og døden»: «Vi fødes og dødes og fødes paany Mennesker, Jordliv og Morgenrøde. Døden er Hvilen i Søvnens Ly og Livet et endeløst Gry paa Gry. Vi vækkes igjen fra de Døde.» Det gir trøst å tenkte på at døden ikke er slutten på alt, men bare er overgangen til noe annet. En overgang til Gud og til Himmelen... God påske! Bjørn Edvard Engstrøm

3 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 3 Våren og Håpet Tekst: Svein A. Lillejord, prest i Ellingsrud og Furuset menighet Opp av blomsterbedet mitt spretter grønne små spirer. Fra den ene dagen til den neste kan jeg nesten se de gror. Så mye livskraft det finnes i disse spinkle tulipanløkene! Det er forunderlig, og jeg blir like fornøyd og glad hvert år. De står der i husveggen og vitner om vår, lyse dager og ikke minst- de peker frem mot de gode drømmene for sommeren. For meg er de rett og slett håpstegn for fremtiden. Men hva er egentlig håp for noe? Det er ikke lett å svare på et slikt spørsmål. En innebygd selvoppholdelsesdrift? Psykologisk forstått er det kanskje slik. Vi trenger å ha håp. «Håpet er et eksperiment,» sier den tyske teologen Jürgen Moltmann. «Håpet er et eksperiment med Gud, med seg selv og med historien.» Våren og håpet henger sammen. Våren er en ny start. Slik er vi heldige, vi som lever så langt nord. Overgangen fra vinteren er tydelig. Enhver ny start inneholder et overskudd av håp. Hvis ikke, hadde én ikke begynt på nytt. Men håpet er ingen garanti for at vi vil oppnå det vi ønsker. Å leve på håp er alltid noe risikofylt. Det kan føre til skuffelser og overraskelser, positive som negative. Derfor er håpet alltid et eksperiment. Det er verken en sikker eller en lett vei, men det er livets vei midt i dødens verden. Ingenting viser dette så klart som påsken. Jesus går mot fornedrelse og smerte, mot kors og grav. Ja, mot det bunnløse mørket uten håp. Han gjør det i solidaritet med alle oss som opplever noe av det samme. Og for å forsone oss med seg selv. Så kommer påskedagen og sprenger alle forestillinger. Gud seirer over døden. Håpet lyser på nytt som den aller første soloppgangen. Kjærligheten fra livets Skaper og opprettholder er gjenskapermakten for alt som lever og dør. Det er håpet vi kan leve og dø på. Salmedikteren Elias Blix ( ) sier det slik i salmen «No livnar det i lundar»: «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, då med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!» TID FOR DÅP ELLER BRYLLUP? Ta kontakt med Kirketorget i Oslo for å avtale tid og kirke. Tlf: E-post:

4 4 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD Menigheten har fått ny diakon velkommen! Vår nye diakon, Svanhild Enstad, er 39 år, født på Jæren og utdannet diakon og sosionom fra Diakonhjemmet. Tekst: Bjarne Hjeltnes I 2008 ble hun vigslet til diakon i Øksnes menighet i Vesterålen. Her jobbet hun fram til sommeren Da flyttet hun sammen med mann og tre barn sørover til Eidsvold. Tidligere har hun jobbet på NAV og vært arbeidsleder i en arbeidsmarkedsbedrift. En av grunnene til at hun søkte seg til Ellingsrud og Furuset menighet med to flotte arbeidskirker, var muligheten for å kunne samarbeide med de andre diakonene i prostiet. Det er ganske unikt med åtte diakoner i ett prosti. I Ellingsrud og Furuset menighet har diakonen oppgaver knyttet til Værestedet i Ellingsrud kirke, formiddagssamlinger og dialogisk arbeid rettet mot menighetens flerkulturelle miljø. Diakonen vil også bidra til å videreutvikle kontakten mellom menigheten og lokalmiljøet. Det er viktig å arbeide for at kirke og menighet kan være en viktig lokalsamfunnsaktør. Samtidig er diakonen sekretær og en medspiller i forhold til diakoniutvalgets oppgaver. Svanhild har nå vært her siden begynnelsen av februar 2014 og har funnet seg godt til rette. Hun framhever gode og støttende medarbeidere og mange mennesker som er engasjerte i menigheten. Det er mange viktige oppgaver og det er en utfordring å gjøre de riktige prioriteringene. Svanhild understreker at det er spesielt viktig å arbeide for at kirken fortsatt skal være et godt sted å være, hvor mennesker kan føle seg sett og inkludert. Ny menighetspedagog velkommen! Tekst: Bjarne Hjeltnes Desalegn begynte hos oss i halv stilling første februar 2014 og første april går han over i full stilling. I 2002 kom han fra Etiopia for å studere teologi ved menighetsfakultet, fulførte mastergraden sin her og er ordinert prest. Allerede i 2002 ble han med å starte opp den evangelisklutherske etiopiske Oromomenigheten i Oslo hvor han også var pastor. Før han begynte hos oss har han vært kapellan i Rødtvet, prosjektleder for integreringsarbeid i sammenheng med migrasjonsmenighetene og kateket i Østre Aker og Haugerud menighet. I menigheten vår vil Desalegn ha ansvar for trosopplærings arbeid med oppgaver som undervisning av konfirmanter, ledertreningskurs, Lilleputt, babysang og andre tiltak etter trosopplæringsplanen. På Lilleputtsamlingen i Ellingsrud kirke mandag 24. februar 2014 satt Desalegn foran alterringen sammen med barna og fortalte hvor kjærlig Jesus tok i mot barn for totusen år siden og at han alltid vil elske alle barn.

5 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 5 Karneval i kirken! Tekst: Beate K. Sørensen Fastelavnssøndag i Ellingsrud kirke 2. mars 2014 kunne du møte klovner, prinsesser, dyr, tryllekunstner, popstjerner og mye mer. På Karnevalsgudstjenesten var både store og små invitert til å kle seg ut og delta. Barna fra Lilleputt og Storeputt var med å prege gudstjenesten, med sang, kostymer og pynting av kirken med fastelavnsris. Etter gudstjenesten var det fastelavnsboller, saft og kaffe. Pinjatan skapte stort engasjement blant barna. Flott vårkonsert i Ellingsrud kirke! Ønsker alle en god påske! Tekst: Bjørn Edvard Engstrøm Mandag 28. april 2014 kl blir det vårkonsert i Ellingsrud kirke. Et sammensatt prosjektkor med nesten 30 sangere fra hovedsakelig Høybråten og fra voksenkoret Korelli fremfører Visst skal våren komme komponert av Sigvald Tveit og med tekst av Eyvind Skeie. Undertittel for verket er Sanger om håp. Dette er et av de mest sungne korverkene i Norge. Verket har publikumsvennlige melodier og harmonier som har bidratt til populariteten. Mellom sangene leses Johannes syner på Patmos. Foruten koret medvirker sangsolister og musikere på fløyte, bass og trommer. Dirigent er kantor Roar Berg i Høybråten, Fossum og Stovner menighet. Korverket fremføres også i Stovner kirke søndag 27. april 2014 som kveldskonsert. KELTISK VELSIGNELSE Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak din rygg, solens lys leke på ditt kinn, regnet falle vennlig mot din jord. Og må Guds gode hånd verne om deg til vi møtes igjen. Tekst: Gammel irsk bønn Oversatt av: Hans Olav Mørk Alle bør få med seg denne flotte musikkbegivenheten!

6 6 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD En stor forskjell I tre år var Annelis og jeg utsendinger for Normisjonsforeningen i Aserbajdsjan. Vi var med i et fantastisk team av nasjonale og internasjonale medarbeidere som gjorde en forskjell i landet. Tekst: Terje Holmedahl Foto: Birgit Nersten Lopacki og Espen Utaker. Vi fikk se bønder få økt kompetanse og bedre utnyttelse av sine ressurser. Vi var vitne til at titusener av mennesker gjennom mikro-lån fikk bedre levekår. Kunstnere fikk anledning til å utvikle seg. Den kristne minoriteten udi-folket fikk hjelp til å ta vare på tradisjonene sine, språket sitt og, ikke minst, rett og mulighet til å fortsette å være et kristent folk. Berg- og dalbane Det som nok berørte hjertene våre mest, var det vi fikk være med å gjøre for å gi funksjonshemmede barn og unge et mer menneskeverdig liv. Besøkene på barnehjemmet tre ganger i uken dreide seg om å gi barna kjærlighet, stimulans og noe næringsrikt å spise, - og å være eksempel for de ufaglærte og altfor få medarbeiderne på barnehjemmet. Men det opplevdes som uendelig berg- og dalbane. En dag var det håp som preget teamet på hjemvei. Neste gang det skuffelse og oppgitthet som dominerte. Ustoppelige Heyat Sammen med oss var ustoppelige Heyat, - psykiateren som aldri hvilte fra sitt engasjement for disse aller svakeste i samfunnet. Navnet hennes betydde liv, og hun viste det med hele seg! Hennes drøm var å få til et senter i Baku, der foreldre kunne komme og få hjelp med sine funksjonshemmede barn. Barn med autisme, Celebral Parese, døve, blinde, multihandikappede. Hun hadde et hjerte for dem alle og ville at de skulle diagnostiseres så tidlig som mulig og at foreldrene skulle få opplæring i å gi akkurat SITT barn best mulig utviklingsmuligheter. Heyat omkom i en tragisk bilulykke sommeren Da var huset kjøpt og skissene klare. Det gikk to år før Heyatsenteret kunne åpne sine dører. Riad har lært å smile Birgit Nersten Lopacki er journalist i Normisjons magasin Agenda 3:16 og hadde før jul en stor reportasje fra det livgivende senteret. Vi ser bilde av en strålende fornøyd gutt, Riad, og moren som klipper og limer et papirbilde. Riad har lært å smile, står det under bildet. Med tillatelse fra Birgit gjengir gi utdrag av den oppmuntrende reportasjen.

7 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 7 Seks år gamle Riad bare gråt og kunne verken sitte eller feste blikket for et halvt år siden. I fem år har moren trodd det var hennes feil. - Han slapp ingen innpå seg og så ikke på noen. Han var følelseskald, og kunne ikke si noe, sier Aynur, mor til seks år gamle Riad. Jeg ble mismodig, sier hun. Riad har epilepsi og autisme. Han kan ikke snakke og har ingen kommunikasjon med de andre barna. Før han kom til familiesenteret, var forståelsen hans lik null. - Jeg husker første gang Riad kom hit. Han bare gråt og hylte, det var forferdelig, sier Sevil Farajova, familiesenterets daglige leder. Vi ba mye Like før journalistens samtale med Aynur, har Riad sittet sammen med tre - fire andre barn i gruppe og spilt på instrumenter. Han satt i ro, - og smilte forsiktig til kameralinsen. - Vi hadde tenkt å gi opp etter de to første behandlingstimene, forteller Sevil. - Vi tenkte det var umulig å hjelpe han. Han bare skrek, hørte ikke etter og reagerte ikke på noe av det vi gjorde, fortsetter hun. I den samme gruppa var det også en sju år gammel gutt med de samme utfordringene som Riad. Han kunne heller ikke snakke. - Denne gruppen var den mest utfordrende, - og vi tenkte at dette kan vi ikke klare. Men vi ba mye, forteller senterlederen. - Hva skjedde? - Vi fortsatte å be. Og så begynte de å roe seg ned, sakte men sikkert. Etter en stund forsto vi at rommet vi brukte var for stort for dem; de følte seg utrygge der. Da vi tok dem med til dette rommet som er mindre og dempet lyset, roet de seg ned. Farajova forteller at staben bruker å be før de starter arbeidet med gruppene. Endret adferd etter vaksinasjon - Da Riad var ett år gammel, kunne han ta telefonen og si hallo, forteller moren, - og han sa mamma og pappa. Etter en vaksinasjon da han var halvannet år gammel, forandret han seg, - fram til da var han normal. Derfor klandret moren seg selv og mente det var hennes feil, siden hun fikk ham vaksinert. Det som har skjedd på senteret er vanskelig å beskrive. Moren forteller at Riad sa sitt første ord for en uke siden: mamma. Det blinker en tåre i øyekroken. Men nå Nå skjer utviklingen fort, forteller moren. Hver torsdag går Aynur og sønnen en time til fots hver vei uansett vær for å komme til senteret. - Noen ganger tenker jeg: Tenk om han går tilbake til slik han var før og glemmer alt han har lært, sier moren. Samtidig har hun merket en egen ro på senteret. - Jeg vet ikke hva det kommer av, men jeg føler meg veldig vel og avslappet her, som om min ånd slapper av, sier hun. - Nå begynner jeg også å tro på meg selv, og tro på at sønnen min vil bli bedre. Hun trekker pusten tårene er på vei tilbake: - I fire år tok jeg ikke vare på meg selv. Jeg klippet ikke håret, jeg kledde meg ikke ordentlig. Jeg gråt hver kveld og var ikke meg selv. - Men nå Tårene renner FAKTA Normisjonsforeningen er bindeleddet mellom Ellingsrud og Furuset menighet og misjonsprosjektet i Aserbajdsjan. Normisjon har hatt arbeid i den tidligere sovjetrepublikken siden midt på nitti-tallet. Vår menighet har støttet dette arbeidet i mye av den tiden.

8 8 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD Fra Furuset til Santiago de Campostella Glimt fra en pilegrimsreise Tekst og foto: Erik Mathisen Sist høst gjorde jeg noe jeg hadde tenkt på lenge. Jeg gikk deler av pilegrimsleden mot Santiago de Campostella. Vel, jeg gikk light utgaven. Turen var på 158 kilometer, og dagene var bare 7. Dette er for ingenting å regne for de som virkelig går. Den virkelige pilegrimsturen er på over 90 mil og krever måneder. Jeg hadde valgt pakketur med all inclusive og var klar med svipptursekk, vannflaske og compeedplaster for eventuelle såre bein. Overalt hvor vi gikk møtte vi andre pilegrimer langs veien. Noen gikk fort, noen gikk sakte. Det var folk fra hele verden. Motivene for å gå var sikkert like mange som det var pilegrimer på Caminoen. Noen skulle finne sin gud, andre skulle finne seg selv. Foto: Ramon Espelt, Shutterstock.com Noen var på fottur i vakker spansk natur, mens andre igjen var på vandring i sitt eget indre landskap. Mitt eget motiv visste jeg vel egentlig ikke, bare dette at å gå setter kropp og sinn i bevegelse. Og det gledet jeg meg til. Bon Camino! Det ble en fantastisk vandring. Caminoen førte deg gjennom ulike kulturlandskaper. Det var det videste utsyn, kombinert med møter av små pittoreske landsbyer. Vi gikk på stier folk hadde gått på i over 1000 år. Langs veien lå historier som fortalte om mye levd liv. Og veien var lett finne. Langs Caminoen var det hele tiden veimerker som fortalte oss hvor langt vi hadde gått, og hvor langt vi hadde igjen til målet. Overalt var det små barer som inviterte til en pust i bakken, stempling i pilegrimskortet, og mulighet for å gjøre sitt fornødne. Bon Camino var hilsenen man møtte andre pilegrimer med. Det betyr; God vandring videre! Og vi gikk og gikk. På det meste var en dagsetappe på 2,9 mil. Og kanskje var dette noe i meste laget for min utrente kropp. Desto deiligere var det da å komme fram til overnattingsstedet for middag og hvile. Katedralen i Santiago de Campostella Et sted langt der fremme lå den store katedralen i Santiago de Campostella. På mange måter var den pilegrimsvandringens mål. Sammen med pilegrimer

9 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 9 fra hele verden var vi en del av et stort ekumenisk fellesskap. Jeg har aldri vært med på noe lignende. Og det hele toppet seg når et gigantisk røkelseskar ble løftet opp i kirkerommet som et uttrykk for gudstilbedelse og takk. Jeg hadde våget å være med på noe som har satt dype spor i meg videre. Tanker For meg er pilegrimsvandring blitt et bilde på livet jeg lever. Jeg er på veien, på vandring mot målet. Som veien skifter karakter etter hvert som jeg går, endrer også livet mitt seg som alderen legger seg til. Det er tidvis både motbakker, svinger og krevende landskaper, mens jeg også noen ganger kan kjenne at jeg går på lettere veier. Og jeg erfarer at holder jeg meg til veimerkene, så kommer jeg fram. Uansett trenger jeg alltid å ha tilgang til noen rasteplasser. Steder for påfyll og hvile. Gjerne ved en kilde som kan lindre min tørst. Og for meg er kirken en slik hvileplass. Pilegrimssang Svøp kappen din om skuldrene og ta din vandringsstav så søker vi de gamle, glemte stier Som hvisker mellom steiner, underkratt og lyng og lav Og kanskje kan vi høre hva de sier: Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå, Mot mål som vi kan ane, men aldri helt forstå, Og stien må vi alle gå alene. Nå dages det i dalen, og det tindrer over tind. Det går en pilegrimssti gjennom hvert et sinn, - og stien må vi alle gå alene. Erik Bye FAKTA Pilegrim Person som foretar en åndelig reise. Av det latinske ordet pelegrinus som betyr fremmed. Santiago de Campostella Pilegrimsmål i Spania knyttet opp mot apostelen Jakobs grav. Camino Veien pilegrimen beveger seg på. VEKKELSESKONFERANSE Hjertelig velkommen til vekkelseskonferanse, arrangert av Levende Vann Menighet. Vårt fokus på denne konferansen er: Gjenoppdage Hans kraft «For Guds rike består ikke i ord, men i kraft» I. Korinterbrev 4:20 Konferansested: Ellingsrud kirke ĐẠI HỘI PHỤC HƯNG 2014 Kính mời Quí vị đến dự Đại Hội Phục Hưng với HỘI THÁNH NƯỚC HẰNG SỐNG Chủ đề: Tái Khám Phá Quyền Năng..Vì Vương Quốc Đức Chúa Trời không bày tỏ bằng lời nói, nhưng bởi quyền năng... (I.Côrinh tô 4:20) Địa điểm: Ellingsrud kirke Program: Torsdag Fredag Lørdag Søndag

10 10 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD Våre ansatte Sokneprest Tor Eivind Erikstein Tlf: / Kapellan Svein Andreas Lillejord Tlf: Menighetsprest Klara Vogl Tlf: / Mob: Menighetskonsulent Monica Holm Tlf: Diakon Svanhild Helle Enstad Tlf: Kantor Irina Khoreva Organist Trosopplæringsleder Beate Katrine Sørensen Tlf: Trosopplæringsmedarbeider Torstein Hagen Trosopplæringsleder Geir Wiknes Tlf: Meninghetspedagog Desalegn Mengesha Ayana Tlf: Menighetsforvalter Knut Roar Norlund Tlf: /22 Hvordan skal kirken møte den nye åndeligheten? Tekst: Bjørn E. Engstrøm Kirkens møte med nyåndelighet problem eller fornyelse? Dette er tema for et foredrag i Furuset kirke tirsdag 29. april 2014 kl Det er prest Tore Laugerud som innleder om denne problemstillingen. Han vil gi et overblikk over hva som skjer på dette feltet og peke på en mulig vei videre. Hvordan være kirke i en ny tid, i møtet med annerledes troende? I en stadig mer globalisert verden møter vi nye strømninger og bevegelser som påvirker både tro og hverdagsliv. Laugerud er prest i stiftelsen Areopagos. Arrangør for møtet er Groruddalen Kirkeakademi.

11 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 11 Juletrefest Julefrokost Tekst og foto: Bjørn Edvard Engstrøm Også i år ble det arrangert en koselig juletrefest i Ellingsrud kirke. Nesten 200 både voksne og barn møtte opp for å gå rundt juletreet og være med på underholdningen til Muntre musikanter under ledelse av Dagfinn Hagen fra Ellingsrud. Han spiller, synger og er leder av teatergruppa som fremførte utdrag fra Kardemomme by med de tre røverne Kasper, Jesper og Jonatan. Tante Sofie var også med. Det ble servert kaker og kaffe og solgt lodder. Selvsagt kom også julenissen med poser på tradisjonell måte. Nissen hadde i år også med seg reinsdyret Rudolf til stor glede for de fremmøtte. Bildet viser gang rundt juletreet. Tekst og foto: Bjørn E. Engstrøm Etter gudstjenesten 1. juledag 2013 i Furuset kirke under ledelse av sokneprest Tor Eivind Erikstein, var alle invitert til tradisjonell frokost etterpå. Bildet viser noen av deltakerne på den hyggelige frokosten hvor mange var med. DØPTE: Livets Gang DØDE: Dina Bø Eriksen (Grorud kirke) Brage Holm Skjortnes (Ellingsrud kirke) Alexander Julian Palm (Grorud kirke) Michael Krum (Ellingsrud kirke) Emilie Hauger Bye (Ellingsrud kirke) Oscar Emanuel Lehmann Ruster (Furuset kirke) Leon Nornholm-Brensdal (Ellingsrud kirke) Julie Bø (Furuset kirke) Emil James Mendoza Westad (Ellingsrud kirke) Felix Gustavsson Larsen (Ellingsrud kirke) Kasper Kurverud Storløkken (Kongsberg kirke) Theodor Pedersen Bøyding Borgen (Ellingsrud kirke) Sunniva Marie Fjeld Bjørholdt (Kampen kirke) Erik Halvorsen født 1946 Brit Bugge Høistad født 1965 Helga Næss født 1927 Paul Helge Søgård født 1931 Gerd Lillian Vogeler født 1918 Inger Fjesme født 1927 Berit Emilie Grøttum født 1931 Harald Schumacher født 1943 Augusta Margrethe Mejland født 1914 Ingrid Næss født 1926 Gerd Synnøve Almèn født 1931 Marianne Elmann Hansen født 1964 Bjarne Halsten Eilertsen født 1930 Erik Haug født 1949 Stig Jan-Tore Ulleberg født 1943 Ruth Planting født 1927 Odd Eriksen født 1922 Lise Anne Paulsen født 1950 Mai Britt Eriksen født 1948 Ingjerd Bakke Lorentzen født 1947 Ingrid Marie Skjølsvik født 1941 Georg Selbekk født 1918 Gudrun Solberg født 1924 Ingrid Fredriksen født 1931 Synnøve Jensen født 1918 Anne Agathe Nygaard født 1953 Karen Magnhild Warolin født 1923 Bjørn Bergerud født 1940

12 12 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD Akedag ble aktivitsdag Tekst: Erik Mathisen Det var vår i luften og ingen snø å se da Ellingsrud og Furuset menighet skulle ha sin tradisjonelle akedag på Furuset søndag 9. mars Da ble akebrett erstattet med ulike spill, og man serverte nystekte vafler for store og små i Furuset kirke. Det var kirkekaffeklubb, slik en kirkekaffeklubb skal være. En mengde ulike spill var satt fram, og man kunne kjempe seg til seier både i ishockey-spillet og ved bordtennisbordet. Bli med på Tårnagenthelg 26. og 27. april 2014 i Ellingsrud kirke! Ellingsrud og Furuset menighet arrangerer Tårnagenthelg lørdag 26. og søndag 27. april i Ellingsrud kirke. Vi trenger DEG som er 3. klassing som agent for å løse ulike oppdrag i kirka vår! Arrangementet starter lørdag kl i Ellingsrud kirke og varer til kl Søndag møtes vi igjen i kirka kl til Tårnagentgudstjeneste. Ta med foreldre/foresatte, besteforeldre, søsken, fadere, tanter, onkler Vi gleder oss til å møte deg! Påmelding til innen 23. april 2014 med navn og TLF NR. til: eller

13 Ellingsrud og Furuset KIRKEBLAD 13 Aktiviteter i Ellingsrud og Furuset menighet FOR BARN OG UNGE FOR VOKSENE Babysang Ellingsrud kirke hver torsdag kl Sang og lek i ca. 40. minutter. Servering av kaffe, te og vafler til kr. 10,-. Ingen påmelding. Oppstart 16. januar Søndagsskole I Furuset kirke alle søndager unntatt ved «familiegudstjenester» og i skoleferier. 6. årsbok utdelingen vil i år finne sted på familiegudstjenestene i Furuset kirke 25. mai 2014 kl.11.00, og i Ellingsrud kirke søndag 1. juni 2014 kl Lilleputt familiekor Ellingsrud kirke annenhver mandag. Middag kl Aktiviteter fra kl Samling for barn 1 5 år med foreldre eller en annen voksen. Oddetalls uker. Storeputt Klubb i Ellingsrud kirke annenhver mandag. Middag sammen med Lilleputt kl Aktiviteter fra Barn fra 6 år og oppover. Oddetalls uker. Tårnagenthelg april 2014 i Ellingsrud kirke. Alle 3. klassinger er invitert til å være Tårnagent, vi skal gå på oppdagelsesferd i kirka, løse mysterier, spise agentmat og mye mer, Vi vil være sammen fra lørdag ettermiddag. På søndag er det tårnagentgudstjeneste, der agentene vil sette preg på gudstjenesten. MSM Musikk Scene Mening Furuset kirke mandager Alder år klubben. Furuset kirke. Ca. hver tredje fredag. Kl Aktivitetsklubb. Ledertreningskurs. Haugerud kirke annenhver tirsdag kl Alder år. Ungdomsklubb i Haugerud kirke ca. annenhver fredag kl Alder år Speideren for Ellingsrud, Lindeberg og Furuset I Furuset kirke. Harespeidere fra 5 år og småspeidere, 2 4. klasse, møtes til middag kl annenhver torsdag (ulike uker) speidermøtet begynner kl Speidere, klasse: torsdager kl Rovere, fra 16 år: onsdager. Kontaktperson: Gunnar Hirsch, mob: Kontaktperson for barn og unge: mob: Korelli blandet kor. Ellingsrud kirke torsdager kl Har også korprosjekter med koret Alna Vocalis på Haugerud. Vi trenger stadig nye medlemmer, kontakt menighetskontoret. Det kreves ikke forkunnskaper. Lysten til å synge er viktigst! Kirkering Furuset kirke første mandag i måneden kl Åpen kirke I Ellingsrud kirke mandager kl i forbindelse med Værestedets samling. Værestedet Ellingsrud kirke alle mandager hele året kl Værested med åpen kafe. Middag kl til kr. 30,-. Formiddagstreff I Furuset kirke, annenhver onsdag kl Foredrag, bevertning, allsang og fellesskap. Det tas sikte på å holde formiddagstreff også i Ellingsrud kirke. Pensjonistforeningen Ellingsrud kirke hver 3. onsdag i måneden kl Kontakt Einar Lonstad, mob: Sorggrupper Nye sorggrupper startes opp tre ganger i året, og arrangeres i samarbeid med nabomenighetene. Sted og hvem som leder gruppene går på omgang. Nærmere opplysninger om når og hvor neste gruppe starter opp, kan du få ved å ta kontakt med menighetskontoret, prestene eller diakonen. Menighetsrådet. Månedlige møter. Kontaktpersoner er Gunnar Hirsch, m: og Bjørn E. Engstrøm, mob: : Konsert i Ellingsrud kirke kl 19.00: «Visst skal våren komme». Sammensatt prosjektkor hvor også Korelli er med. Sangsolister og musikere medvirker. Dirigent Roar Berg. 29.4: Furuset kirke kl 1900: Groruddalen kirkeakademi. Tore Laugerud. «Kirkens møte med nyåndelighet- problem eller fornyelse. 30.4: Formiddagstreff. Furuset kirke. Kl «Om velsignelsen». Ved Øystein Larsen 14.5: Formiddagstreff. Furuset kirke. Kl «Glimt fra en sykehusprests hverdag.» Ved Erik Mathisen Kontaktinformasjon: Menighetskontoret: E-post: Hjemmeside:

14 Velkommen til Karihaugen Tannlegekontor v/tannlege Nils Hagen Kulturkjeller`n- Ellingsruds egen butikk for for brukskunst Tirdag, onsdag og fredag 11-17, torsdag 17-19, lørdag 11-14, Tirdag Tirdag kl Harald Sohlbergs kl v. 3 Onsdag Onsdag kl i Karihaugen kl senter Torsdag Torsdag kl kl Fredag Fredag kl DAME & HERRE kl Lørdag FRISØR Lørdag kl kl Når service og kvalitet teller Dragonstien Dragonstien 18 Timesbestilling 18 og drop in Ellingsrud kirke Ellingsrud kirke Dragonstien 18 Ellingsrud Frisør Tlf Kulturkjeller`n - Ellingsruds egen butikk for brukskunst Ellingsrud senter Vi ønsker alle nye og gamle kunder velkommen! Hilsen Sylvia, Hanne, Ellen og Lill Kroner/Broer, Bleking, Gullinnlegg, Tannsmykker, Proteser, Bittskinner, Rotfylling, Akutthjelp, Vanlig fyllingsterapi, Tannbeskytter Kontoret har følgende åpenttider: MNTF Mandag og Onsdag Tirsdag og Torsdag Fredag Edv. Munchsv OSLO Tel epost: ÅPNINGSTIDER: Mandag Tirs - ons. - fre Torsdag Lørdag 9-14 Post i butikk på Ellingsrud senter Åpent Lørdag

15 HELE DØGNET Høybråtenv. 40, 1086 OSLO Vi takker for alle gaver innbetalt på vedlagte bankgirblankett til vår nye menighet Vi ønsker alle våre lesere og annonsører en Vi ønsker alle våre lesere og annonsører riktig en riktig god vår god og påske! sommer

16 Ellingsrud kirke Påsken 2014 Velkommen til gudstjeneste i ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKER 13.april. Palmesøndag kl ved Ellen Kolb-Schiager/ 18. april. Langfredag kl ved Svein A. Lillejord/ 20.april. 1. påskedag kl ved Svein A. Lillejord/ 27. april. Felles familiegudstjeneste kl Tårnagentene. Ved Klara Vogl, Beate Sørensen, Geir Wiknes og Irina Khoreva 1. mai. Fellesgudstjeneste. Falkbergetmesse kl Ved Tor Eivind Erikstein, Sturle Kojen og 4. mai. Gudstjeneste kl Koret Sønnavind deltar. Ved Tor Eivind Erikstein/ 11. mai. Gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ Andrey Mirgorodskiy. Avskjed med menighetskonsulent Monica Holm 25. mai. Gudstjeneste kl 1800 Skeiv messe. Homofonien deltar. Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva/Geir Wiknes 29. mai. Kristi Himmelfartsdag kl Mariholtet. Felles gudstjeneste. Ved Tor Eivind Erikstein/ Andrey Mirgorodskiy 1. juni. Familiegudstjeneste kl Utdeling av 6-årsbok. Ved Tor Eivind Erikstein, Desalegn Mengesha Ayana og 8. juni. 1. pinsedag kl Felles gudstjeneste. Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 9. juni. 2. pinsedag. Østre Aker kirke kl Felles for hele prostiet 15. juni. Utegudstjeneste kl På Ellingsrud senter. Ved Tor Eivind Erikstein, Svanhild Enstad og Andrey Mirgorodskiy 29. juni. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ 13. juli. Felles gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ 27. juli. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ Irina Khoreva 10. august. Felles gudstjeneste kl Ved Svein A. Lillejord/ Irina Khoreva 24. august. Gudstjeneste kl Ved Svein A. Lillejord/ 31. august. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ 14. september. Konfirmasjonsgudstjeneste kl Klara Vogl, Desalegn Mengesha Ayana og Andrey Mirgorodskiy Furuset kirke Påsken april. Palmesøndag kl Ved Ellen Kolb-Schiager/ 17. april. Skjærtorsdag kl Felles gudstjeneste. Kveldsmåltid etter gudstjenesten. Ved Svein A. Lillejord/ 18. april. Langfredag kl Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 20.april. 1. påskedag kl Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 21. april. 2. påskedag kl Furuset sykehjem. Ved Ellen Kolb-Schiager/ Irina Khoreva 4. mai. Gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 11. mai. Ung messe kl Ved Svein A. Lillejord/ Irina Khoreva 18. mai. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ 25. mai. Familiegudstjeneste kl Utdeling av 6-årsbok. Ved Svein A. Lillejord, Beate Sørensen og Irina Khoreva 1. juni. Gudstjeneste kl 9,30. Ved Tor Eivind Erikstein/ Irina Khoreva 9. juni. 2. pinsedag. Østre Aker kirke kl Felles for hele prostiet 15. juni. Friluftsgudstjeneste kl Ved Svein A. Lillejord/ Irina Khoreva 22. juni. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ 6. juli. Felles gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ 20. juli. Felles gudstjeneste kl august. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ Irina Khoreva 17. august. Felles gudstjeneste kl Ved Tor Eivind Erikstein/ Irina Khoreva 24. august. Gudstjeneste kl Ved Klara Vogl/ Irina Khoreva 7. september. Konfirmasjonsgudstjeneste kl Ved Svein. A. Lillejord, Desalegn Mengesha Ayana og Irina Khoreva Se ellers gudstjenesteoversikten i Vårt Land og Akers Avis på fredager og i Aftenposten på lørdager og vår hjemmeside: ELLINGSRUD OG FURUSET KIRKEBLAD NR ÅRGANG 2

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ellingsrud og Furuset kirkeblad

Ellingsrud og Furuset kirkeblad Ellingsrud og Furuset kirkeblad Nr. 1-2013 årgang 1 Velkommen i EllingsrudFuruset menighet. Nytt Kirkeblad! Vår nye sokneprest Refleksjoner etter påske Vårdikt Aktiviteter i Ellingsrud og Furuset kirker

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Adresse ved reisens slutt

Adresse ved reisens slutt Adresse ved reisens slutt 1 O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, 84 sktonstad@llu.edu da

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer