Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred."

Transkript

1 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr Årgang 59 Menighetsblad Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 50 år som organist Konfirmantene kommer Jostein Selnes takkes for 50 år som organist i Snillfjord Konfirmantene i Hemne og Snillfjord samler inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i tiden mellom 22.og 24. mars.

2 Kem e du får nå n? intervju med de kirkelige ansatte. Jeg heter Åge Tølche. Jeg jobber som kirketjener I Vinje Det beste med jobben er: Føler at jeg gjør en viktig jobb for bygda. Liker spesielt godt å være ute og jobbe på Kirkegården om sommeren. En vanlig dag på jobben ser sånn ut: Vanskelig å si, da det er en del uforutsette ting som kan komme på. Og så har jeg ikke full stilling, så dagene blir veldig forskjellige Dette får meg i godt humør: Trivelige møter med staben da vi jobber godt i lag Min drøm for kirkene i Hemne og Snillfjord er: Som kirketjener i Vinje ser jeg fram til den dagen restaureringen av Vinje kirke blir ferdig og at det også blir positivt for besøket i kirken. Andakt Det er motoren som teller Bare spør Petter Solberg! Det er motoren som teller: Ikke hvordan bilen ser ut. Bare spør Jesus Kristus! Det er det indre som teller: Ikke hvordan du ser ut. Apostelen Paulus vet dette når han former en bønn for sine venner i Efesermenigheten: Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen. Og for å gå tilbake til utgangspunktet. Det som Paulus gjør her, er å bestille den beste mekaniker til å foreta en total service på motoren. Jon Nilsen 2

3 HEMNE KIRKEKONTOR: Hasselv. 13, 7200 Kyrksæterøra Tlf: Åpningstid kontor: mandag fredag E-post: Kirkeverge Egil Hammervik Tlf e-post: Sokneprest Jon Nilsen Kontortid: onsdager tlf: privat: e-post: Sokneprest Gustav Drønnen-Schmidt Kontortid: onsdager 9-13 Tlf: e-post: Menighetspedagog Eirunn Johansen Kontortid: torsdag Tlf: e-post: Sekretær Nina Enebak Tlf: e-post: Organist Bjørn Leifsson Kontortid: onsdag Tlf: e-post: Kirketjener i Hemne: Birgit Bjerkan Tlf: Kirketjener i Vinje: Åge Tølche Tlf: Kirketjener i Heim: Erling Klungervik Tlf: Snillfjord: Kirkeverge Egil Hammervik Tlf e-post: Sokneprest Jon Nilsen onsdag, torsdag og fredag kl: tlf: tlf: privat: e-post: Organist Jostein Selnes Tlf: Kirketjener/klokker Leslie Fielding Tlf: (hjemme): Præsten skriv: Godt nytt Også i år deler vi ut Godt Nytt til 5-klassingene. Noen vil vel si at det heller er gammelt nytt da denne boka er nesten 2000 år gammelt. Det gode med denne boken er at den fremdeles kan hjelpe oss i hverdagen. Der får vi nemlig vite hvor høyt Gud elsker oss og derfor sendte sin Sønn for å frelse oss. Det betyr at vi får komme til Gud med våre gleder og sorger, håp og frykt. Å være trygg på at han kommer til unnsetning. Han gir oss rett til å bli tilkoblet den mektigste kraftkilden i hele verden: Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Bibelen er livets bok for meg, den er livets kilde midt i hverdagen. For Jesus stiger ut av sidene når jeg leser var det en som erfarte. Dette er ikke hvilke som helst ord. Dette er ord som mennesker leser over hele jordkloden til trøst, til oppmuntring eller rettledning fordi ordene gir hjelp til det daglige liv. Der blir de minnet på om hvor høyt Gud har elsket oss. Guds kjærlighetserklæring. Jesus kom til oss for å frelse oss, for å oppheve døden og gi oss tro, håp og kjærlighet nok for oss selv og de vi møter på vår vei.. Informasjon om Kirkedøra Kirkedøra kommer ut med 5 nr i året. Neste kirkedøra kommer i løpet av april. Den vil inneholde informasjon om vårens konfirmasjoner. Om hvem som blir konfirmert når og hvor. Dette legges også ut på hjemmesidene når det er klart. Hjemmeside for Hemne og Snillfjord: Her finner du oversikt og opplysninger om virksomheten i alle soknene og info om hvordan du kan komme i kontakt med ansatte og menighetsråd/fellesråd 3

4 Nytt fra kirkeverge Egil Hammervik Kommunereformen 15. januar i år hadde kirkevergene invitert ordførerne i Orkdal prosti til møte i Snillfjord. Tema var kommunereformen og konsekvenser for kirken. Fem ordførere av åtte takket ja til invitasjonen og møtte opp. Undertegnede innledet og ledet møtet. Innledningen omhandlet konsekvensene for den lokale kirken. Kirkens ønske om å være involvert i prosessen rundt om i kommunene. KA og Kirkerådet har sendt brev til fylkesmennene med ønske om at kirken blir tatt med i prosessen. Kirkeverge Albert Stålskjær fra Frøya holdt innlegg på vegne av kirkevergene. Han la bl.a. fram en del kostratall som fortalte litt om økonomien i de forskjellige fellesrådene i prostiet. Denne viste at Hemne ligger omtrent midt på treet m.h.p. bevilgning pr. innbygger, mens Snillfjord ligger i det lavere skiktet. Ordfører Are Hilstad fra Meldal holdt innlegg på vegne av ordførerne. Han snakket litt om selve prosessen fram mot sammenslåing av kommuner. Innen våren 2016 skal kommunene ha fattet vedtak om hvem som skal gå sammen. Han mente det var viktig at kirken var tett på prosessen og at kirkevergene meldte seg på debatten. Kommunereformen vil også bli en stor reform for kirken fordi Kirkeloven sier at det skal være et fellesråd i hver kommune. Dette vil igjen si at fellesrådene også må slås sammen i samsvar med de nye kommunegrensene. Den lokale kirken vil dermed bli organisert i større enheter med de fordeler og ulemper det måtte føre med seg. Sammen med at kirken innen 2017 skal være skilt fra staten ser det ut for at den lokale kirken går spennende tider i møte. Valg på nye menighetsråd I september i år, sammen med kommune- og fylkestingsvalg, skal det også avholdes valg på menighetsråd. Det skal stilles lister for tre menighetsråd +i Snillfjord menighetsråd/ fellesråd. Menighetsrådene i Hemne skal igjen danne grunnlaget for Hemne kirkelige fellesråd. Vi trenger engasjerte folk på listene, som kan være med å øve innflytelse i en spennende tid. Ved forrige valg var det visse problemer med å få nok folk på listene. Vi håper du takker ja når du blir spurt denne gangen. Det er også viktig å være klar over at det er mulig å stille egne lister. Det blir sjelden og nesten aldri gjort. Ved dette valget har grupperinger signalisert at det vil skje. Spennende. Nytt lydanlegg og projektorer i Hemne kirke I 2014 ble det investert i nytt lydanlegg i Hemne kirke. Det gamle var veldig dårlig, så det var modent for utskifting. Kostnadene ved denne anskaffelsen ble dekt av gaver gitt i forbindelse med begravelser, kirkeofring og bruk av fellesrådets midler. Fellesrådet har også investert i projektorer slik at salmetekster og gangen i gudstjenesten kan vises på veggen. Dette skal gjøre behovet for bruk av papir mindre. Telefon

5 Min salme av Åse Aastum Når heile verda syng mot Gud. Dette er en salme som vi i Snillfjordkoret har sunget noen ganger. Edvard Hoem har laget teksten, og Henning Sommerro melodien. Tekst og melodi er flettet tett inn i hverandre og forsterker innholdet. Og innholdet er skapelsesfortellingen fra 1. Mosebok. Vi kan liksom både se og høre hva som foregår for hver skapelsesdag «Dei mørke vatna åpnar seg der Herrens ande sviv»-- Hoem skriver om hver enkelt skapelsesdag; om havsens bølger, om ti tusen slag som ber grøde fram, om kval som med sporden slår og om at det stig ei kvinne og ein mann i Herrens likning fram. Ja, hele sangen er så mektig, og Hoems nynorsk gjør innholdet ennå mer intenst og levende. Og med Henning Sommerro sin melodi til denne teksten, blir dette etter min mening et stort mesterstykke av en salme. Den står på nr. 304 i den nye salmeboka. 1. Når heile verda syng mot Gud, da gryr den nye dag. Vi møter morgonen i lag, vi stig av søvnen ut. Dei mørke vatna opnar seg der Herrens Ande sviv. På Herrens ord kjem lys og liv. 2. Høyr, vatnet renn med torelyd, og regnet fell og fell. Ein foss kjem brusande frå fjell, og havsens bølgjer bryt. Ein kvelving stig, der skyer driv, før andre skapingsdag finn kveld der lange skugga kliv. 3. Når heile verda syng mot Gud, set nye vokstrar frø, og kornet veks med smak av brød, og nektar renn frå sky. Ti tusen slag ber grøde fram, no mognar frukt og bær. Det er den tredje skapingsdag! 5. Da stig det fisk der havbrot ryk, og kval med sporden slår, og fugl på store venger fyk dit dagens grenser går. Dei svevar over hav og jord, dei skrik og parrer seg. Det er den femte skapingsdag! 6. Ein skugga flyktar gjennom skog, og villdyr skifter ham. Da stig ei kvinne og ein mann i Herrens likning fram. Og mannen leitar og finn svar i hennar andletsdrag. Det er den sjette skapingsdag! 7. Og mennesket skal sjå seg sjølv blant alla skapte slag. Og Herren ser sitt store verk og held ein kviledag. Når mennesket er skapt på ny, stig jubelen mot sky! Og heila verda syng mot Gud: 4. Den fjerde dag, den fjerde dag skyt lyn i mørke rom, og soler flyt på skyers skum for Herrens andedrag. Ein måne glid frå rand til rand, og stjerner brenn og skjelv i kulden frå den tomme kvelv. 5

6 Barnehagegudstjeneste! Onsdag 17. desember kl var Hemne kirke klar for en annerledes gudstjeneste: 4- og 5- åringene fra Haugatun, Bakkely, Grøtnes, Regnbuen og Labbetuss barnehage kom Det var artig, det! I tjukke klær, for det var kaldt denne dagen, kom de enten traskende eller kjørende. Klærne ble skrelt av, så det ble ikke for varmt og ikke for kaldt, og så var alle klar for det som skulle skje. Og det første som skjedde, var at alle så på altertavla at den ikke var som den skulle. Noen hadde dekket hele bildet med en stor pappbit, hvor det sto et tall som mange klarte å lese: 2 og 4. 24! Dagen i desember hvor vi feirer at Jesus ble født! Og riktig nok, da den kjempestore luka blei åpna, så var det bilde av Jesus og Maria og Josef bak. Det store treet var allerede pynta, men Gustav prest hadde et lite tre også. Og det var det barna som skulle pynte! Kirketjener Birgit ordna stjerne til oss, og den måtte vi låne fra det store treet. Vi sang masse, blant annet den sangen vi lærte da menighetspedagog Eirunn besøkte oss i barnehagen vår. Og så gikk vi rundt juletreet som vi hadde pynta! Til slutt satte vi oss ned og spiste klementin og pepperkake. Nam! Ut i kulda igjen, men kanskje vi får lov til å komme igjen til neste år? God jul! Juletregang var populært på barnehagegudstjenesten! Fra bønnevandringa på Konfirmantreunion 6

7 Knut Johan Singstad skriver: «Reunion for konfirmantene 2014» Konfirmantene for 2014 ble fredag 5. desember invitert til reunion på Misjonshuset. Vi startet med en liten presentasjonsrunde slik at Gustav prest fikk hilst på alle. Deretter pizza fra Kafè Koselig, hvor vi ble sittende rundt bordene og diskutere om løst og fast, Gud og Jesus, og ikke minst om kjærlighet. Gustav avsluttet med å si litt om sine tanker om kjærlighet, og hvor viktig kjærlighet er for oss mennesker, både mellom mennesker og kjærlighet til seg selv. Deretter leikte vi oss litt oppe i storsalen og det er veldig artig at «Fruktsalat» fremdeles er like populært. «Fruktsalat» ble en vinner under fjorårets konfirmantleir, hos en veldig aktiv og sprek gjeng med konfirmanter. Vi avsluttet det hele med å tenne lys, legge bønnelapper på «vannet», og be en bønn i fellesskap. En fin avslutning på et flott gjensyn med fjorårets konfirmanter. Vi hadde en flott leir på Søvasslia i mars, og det er godt å se så mange voksne, sporty og fornuftige ungdommer.» Lys Levende igjen! Snillfjord arrangerer Lys Levende igjen, fordi Jesus ble lys levende igjen! Lørdag 28. februar til søndag 1. mars skjer det i Snillfjord kirke: Alle 5.klassinger i kommunen inviteres til sprudlende, spennende og spenstige opplevelser med overnatting og Lys Levende-gudstjeneste med utdeling av Det Nye Testamente Blir det fuglekasse-snekring i år? Andre hobbyaktiviteter? Og hva slags vandring skal vi ut på (innen kirkas 4 vegger)? Noe vet vi helt sikkert: Det blir gode venner, gode voksne, god mat og god natt Velkommen! Lys Levende 2014 GAVER TIL KIRKEN Dersom noen har lyst til å gi en gave til kirkens arbeid er det mulighet for det: Hemne Menighetsråd * Heim Menighetsråd * Vinje Menighetsråd * Trosopplæring * Kirkedøra * Gavekonto Snillfjord kirke:

8 Vi synger julen inn i Snillfjord Snillfjord-koret og Glade Røyster hadde felles opptreden og viser her at det er gøy å synge salmer i kor. Takk også til Jostein og Anne Kristine for at de i 40 år har spilt og dirigert korene. Juletrestjerna skinte under prestens andakt Vi synger julen ut i Staurset Også i år var det gudstjeneste og julefest i grendahuset på Staurset. Gustav prest talte om den store stjerne som ledet vise menn til Jesusbarnet. Adventslysene ble tent mens vi sang om håp, tro, kjærlighet og rettferdighet som himmelkongen skal skape hos oss i vår mørke verden Gustavs betlehemsstjerne var altså ikke Over taket der a jordmor Matja bor men plassert på et bord rett framfor Bjørn organist. Leslie og Jostein satte oss i en fin stemning med vakker musikk 8 Menighetsrådet hadde som vanlig sørget for mye god mat. Heldigvis ble det mulighet for å gå rundt juletreet etterpå og synge julesangene

9 50 år som organist Jostein Selnes var 16 år da han i 1964 begynte som organist i Snillfjord. Under vi synger julen inn ble han takket for sin store innsats som organist i Snillfjord av Jon prest og kirkeverge Egil Hammervik. I løpet av 50 år som organist har Jostein hele tiden fått nye utfordringer: Nye gudstjenesteliturgier både i 1990 og Da han begynte var det Landstads reviderte salmebok menigheten sang fra. I 1985 kom Norsk Salmebok, så kom Salmer 1997 før vi fikk den nye salmeboken i Selv om mye er forandret så har Jostein øvd inn og ikke mistet gløden og sett på det nye som en berikelse for menighetslivet. Når presten har hatt en dårlig dag på prekestolen så har heldigvis orgeltonene og salmesangen løftet menigheten. Organisten har en veldig viktig funksjon når folk samles til begravelse og bryllup. Med sin musikk har Jostein formidlet håp og trøst, fest og glede for flere generasjoner her i Snillfjord. Han er også med på konfirmanttimer i Kirken der vi lærer om gudstjenesten og salmer. Organisten er viktig for kultur og musikklivet i kommunen. Her i Snillfjord har han spilt for blant annet Snillfjordkoret og Glade Røyster der han har god støtte av dirigent og kone Anne Kristine. Stillingen som organist utgjør bare en liten del av hans aktive liv. Jostein må ha en annerledes kalender enn oss andre med flere dager. Hvordan kan han få tid til å være bonde, med i menighetsråd, kommunestyre, vannverk, slektsforskning og dataundervisning og mye mer? Vi ønsker Jostein lykke til videre med alt, også som organist. En god organist går aldri ut på dato! I kriser er vann kritisk! Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag, som i 2015 er mars. Vann og klima blir tema for aksjonen. Vi skal jobbe for retten til rent vann i en verden utsatt for klimaendringer. I perioden mars 2015 kommer igjen over bøssebærere fra alle landets menigheter til å gå dør til dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Mange mennesker i verden kjenner nøden på kroppen. Heldigvis er vi mange. Gjennom menighetene i Norge og partnere i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og urettferdighet. - Vi i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dugnadsånden og givergleden vi opplever i det norske folk.. Et par timers innsats med bøsse på aksjonsdagen, gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Vi trenger at du gir tid, penger og bruker din stemme mot urettferdighet. Takk for at du er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon mars. Eksempler på hva din støtte er verdt: 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann. 400 kroner gir flomsikring av et hus kroner kan gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt! 9

10 10 10 AS NTA NØ N OT N NTO SN EVS SÅE IRS DE I ED AE N N O N S Ø R E R Begravelsesbyrå Konfirmasjoner Konfirmasjoner Bli Vi ordner med å alt støtte ved Vi ordner Konfirmasjoner alt ved Kirkedøra begravelser. med Bryllup Konfirmasjoner Vi ordner alt ved Vi begravelser. Bryllup ordner alt ved en annonse! begravelser. Bryllup Bryllup begravelser. Minnestund Minnestund Bryllup Minnestund Minnestund La oss ta del i La oss Vi har ta også del i Vi har også La ansvaret. catering til alle typer oss ta del i La ansvaret. oss ta del i catering Minnestund til alle typer arrangementer Vi har også arrangementer Vi har også ansvaret. catering ansvaret. til alle typer catering til alle typer arrangementer arrangementer c, 7200 Kyrksæterøra N Telefon Hollaveien 2 c, 7200 Kyrksæterøra Telefon Heimdal Telefon Tlf N Heimdal Hollaveien 23, c, 7200 Kyrksæterøra Telefon Tlf Telefon n 2 c, 7200 Kyrksæterøra Telefon Heimdal Tlf Heimdal Tlf G STORT UTVALG NTER AV GRAVMONUMENTER STORT UTVALG (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1977) VALG (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1977) m/garanti MENTER Gratis AV GRAVMONUMENTER montering m/garanti (E. Spjøtvold Innehaver: Eftf. Etablert 1977) (E. Spjøtvold Innehaver: Eftf. Etablert 1977) g m/garanti Gratis montering m/garanti Ola Bertelsen Stort Ola utvalg Bertelsenav Innehaver: Wesselvn 12, Innehaver: Wesselvn 12, Ola Bertelsen Ola Bertelsen 7200 Kyrksæterøra gravmonumenter 7200 Kyrksæterøra Wesselvn 12, Wesselvn 12, Mobil Mobil Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra Døgnvakt: Gratis montering Døgnvakt: Mobil Mobil Telefon Telefon Døgnvakt: med Døgnvakt: garanti Telefax (E. Spjøtvold Telefon Telefon Tlf.: Telefax Tlf.: 72 Eftf Etabllert ) 41 Telefax Eget salmetrykkeri Bertelsen Oppussing Eget salmetrykkeri og Tlf.: Tlf.: Agentur Eget salmetrykkeri for gravmonumenter Agentur Eget for salmetrykkeri gravmonumenter Begravelsesbyrå Hagaveien 8 navnetilføyelser AS Agentur I for samarbeid gravmonumenter med Agentur I for samarbeid gravmonumenter med SONETERAPEUT - MNNH SONETERAPEUT 7200 Kyrksæterøra (E.Spjøtvold - MNNH Eftf. Etablert 1977) I samarbeid med SONETERAPEUT I samarbeid med etilføyelser. SONETERAPEUT Naturterapeut MNNH Vi utfører også Oppussing og navnetilføyelser. - MNNH - MNNH netilføyelser. Oppussing Berit Westerlund navnetilføyelser. Støen Berit Westerlund Innehaver: Øyvind StøenBertelsen Vi utfører også: Døgnvakt Wesselveien tlf , Kyrksæterøra Vask/rensing av monument Berit Westerlund Tlf Støen 96 Berit Tlf. Westerlund Støen 96 - Omsliping Vi utfører Tlf 72 av også: 45 stein / Mobil: Mobil: Omsliping Bertelsen av stein Tlf Tlf. Døgnvakt tlf onument in - Vask/rensing Soneterapi - Omsliping av - av Øreakupunktur stein monument Begravelsesbyrå AS Eget salmetrykkeri Oppretting (E. Spjøtvold stein/sokkel (E.Spjøtvold Eftf. Eftf. Etablert Etablert 1977) 1959) (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959) n/sokkel monument - Oppretting - Vask/rensing Kopping av - stein/sokkel Bioresonans av monument (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959) Montering (E. Innehaver: Spjøtvold av Øyvind Eftf. Etablert Bertelsen1959) er/duer/ ein/sokkel - Montering - Oppretting (allergi/matintoleranse/ av av lykter/duer/ stein/sokkel Stort Innehaver : kter/duer/ - Montering av lykter/duer/ Innehaver utvalg av : gravmonumenter Wesselveien 12, 7200 Kyrksæterøra vaser/bilder lykter/duer/vaser/bilder Mobil: testing og behandling) Eget Innehaver : Synnøve Innehaver Spjøtvold : Bertelsen vaser/bilder Synnøve salmetrykkeri. - Montering av bedrammer Gratis Spjøtvold montering m/garanti Døgnvakt tlf rammer Rygg- /nakkemassasje - EFT Synnøve Spjøtvold Bertelsen Montering Synnøve Øragata Eget av Spjøtvold 9, salmetrykkeri bedrammer 7200 Kyrksæterøra Bertelsen drammer - Fjerning - Montering av gammel av bedrammer stein Øragata 9, 7200 Oppussing Kyrksæterøra og navnetilføyelser el stein Gavekort Øragata 9, 7200 Kyrksæterøra Øragata Telefon 9, Kyrksæterøra mel stein - Fjerning av gammel stein Telefon Fjerning Stort utvalg av av gammel gravmonumenter stein Vi utfører også Kontakt: Telefon Telefon Privat tlf Privat tlf Gratis montering m/garanti Kontakt: Privat tlf Vask/rensing av monument Privat Telefax tlf t: Bertelsen Begravelsesbyrå HER KAN DU STØTTE Oppussing og navnetilføyelser sbyrå HER HER KAN Bertelsen KAN Begravelsesbyrå DU DU STØTTE STØTTE -Omsliping av Benkplater stein i stein HER Telefax KAN DU STØTTE Telefax velsesbyrå Tlf: Oppretting av stein/sokkel Vi utfører også 5 37 Alt i blomster KIRKEDØRA Mob: KIRKEDØRA -Vask/rensing av monument Tlf: Montering av lykter/duer/vaser/bilder Mob: KIRKEDØRA Alt i blomster -Omsliping av stein Alt i blomster -Montering av Eget Alt kransbinderi i blomster og MED MED EN ANNONSE MED Eget Eget EN EN kransbinderi kransbinderi ANNONSE Spyling bedrammerav hustak og -Oppretting husvegger. av stein/sokkel ANNONSE og og -Fjerning av gammel stein -Montering av lykter/duer/vaser/bilder Eget sløyfetrykkeri kransbinderi -Montering av bedrammer og sløyfetrykkeri sløyfetrykkeri Benkplater i stein -Fjerning av gammel stein sløyfetrykkeri Modell 362 Benkplater i stein NATURMEDISINSK Spyling av hustak og husvegger Modell 362 Kontakt: Spyling av hustak og husvegger Kontakt: NATURMEDISINSK NATURMEDISINSK Bertelsen AROMATERAPI Bertelsen AROMATERAPI AROMATERAPI FOR Stein & Spylerservice FOR Stein HELSE & OG FOR Spylerservice VELVÆRE v/ola Bertelsen tein.no HELSE OG VELVÆRE Anne-Lise v/ola Bertelsen Hanssen HELSE OG - Tlf. VELVÆRE Wesselveien 12, 7200 Kyrksæterøra Gravstein Skifer Benkplater Tlf Elveseter Begravelsesbyrå Elveseter Begravelsesbyrå Anne-Lise Hanssen - Tlf Elveseter Elveseter Begravelsesbyrå Anne-Lise Wesselveien Hanssen 12, Tlf. Kyrksæterøra Tlf Hotell Hemne Gravstein Skifer Benkplater

11 Slekters gang DØPTE HEMNE Lilleah Hoem Krokdal Milan Ness Sæther Jøstein Peder Vollan-Aunhaug Ingrid Volden Oliver Snekvik Oddan Fredrik Dromnes Strand SNILLFJORD Sara Berdal Selnes HEIM Agnar Hammerfjell Thevik VINJE Even Fredriksli DØDE HEMNE Oddny Alette Valaas f Nelly Johanne Blakstad f Even Sponland f Borgny Anny Pettersen, f SNILLFJORD Liv Greta Volden, f Arild Osvold Hansen, f HEIM Arne Margido Helland f Georg Wågbø, f Takk Takk for all vennlig deltakelse, blomster og minnegave til Kreftfondet ved St. Olav Hospital ved vår kjære Sigurd Elier Strands bortgang og begravelse. Familien Langtid avdeling B ved Hemne helsesenter takker for minnegaven i forbindelse med Oddny Valaas begravelse. Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og minnegave til Hjemmesykepleien ved vår kjære Even Sponlands bortgang og begravelse. Oddrun Sponland m/familie Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, hilsener, blomster og minnegave til LHL Hemne ved min kjære Nelly, og vår kjære mamma Nelly Johanne Blakstads bortgang og begravelse. Joar med familie Hjemmesykepleien ved Hemne helsesenter takker fro minnegave i forbindelse med Even Sponlands begravelse. Hemne lag av LHL takker for minnegave i forbindelse med Nelly Blakstads begravelse. Vi og våre beboere vil takke Skeiet Sanitetsforening for alt det gode vi fikk til vår juletrefest. Jarlen Mottak Hemne Røde kors hjelpekorps vil med dette sende en hjertelig takk til Vinje menighetsråd for offergaven, og til BDO-Hemne for pengegaven som korpset fikk i Dette kommer godt med i arbeidet med å få hjelpekorpset i full beredskap. Takk for all oppmerksomhet i anledning Borgy Pettersens bortgang og begravelse. Odd Arve med familie OKF 11

12 Returadresse: Hemne Menighetskontor 7200 Kyrksæterøra B vi går i kirka 15. februar - Fastelavnssøndag Hemne kirke kl. 11: Høymesse ved Gustav prest. 22. februar: 1. s. i fastetiden Snillfjord kirke kl 11: Høymesse ved Jon prest Misjonshuset, Kyrksæterøra kl 17: Årsfest og årsmøte for Hemne menighet med underholdning og servering 1. mars 2. s. i fastetiden Snillfjord kirke kl 11 Lys levende gudstjeneste med utdeling av Godt Nytt Steinvassbu kl 13: Skiandakt sammen med Lensvik og Agdenes menigheter Vinje kirke kl. 11: Høymesse ved Gustav prest. 8. mars 3. s. i fastetiden Hemne kirke kl 11: Gudstjeneste ved Gustav prest med akedag. Ta med gode klær og akebrett! 15. mars 4. s. i fastetiden Snillfjord kirke kl.11:høymesse ved Jon prest Søvassli kl.1200: Leirgudstjeneste for konfirmanter og Gustav prest. Åpen for alle 22. mars- Maria budskapsdag Hemne kirke kl.19: Gudstjeneste med konfirmanter og foreldre. Gustav prest Kirkedøra Menighetsblad for menighetene i Hemne og Snillfjord Utgiver: Menighetsrådene i Hemne og Snillfjord Redaksjonssekretær: Jon Nilsen 29. mars - Palmesøndag Heim kirke kl 11: Høymesse ved Jon prest Hemne helsesenter kl 16: Gudstjeneste ved Jon prest 2. april, Skjærtorsdag Hemne kirke kl 19: Nattverdgudstjeneste Jon prest Snillfjord kirke kl 19: Nattverdgudstjeneste Gustav prest 3. april, Langfredag Hemne kirke kl 19: Pasjonsgudstjeneste ved Gustav prest 5. april, Påskedag Hemne kirke kl 11: Høytidsgudstje neste ved Gustav prest Vinje kirke kl 16: Høytidsgudstjeneste ved Jon prest Snillfjord Kirke KL 11: Høytidsgudstjeneste ved Jon prest 12. april, 2. s. i påsketiden Hemne kirke kl 19: Gudstjeneste med konfirmanter og deres foreldre ved Gustav prest Snillfjord Omsorgsenter kl 12: Gudstjeneste med nattverd ved Jon prest Redaksjonskomité: Jon Nilsen, Solrun Thevik, Gerd Sagøy, Nils Steinveg, Nina Enebak, Jorid Sættem Adresse: Menighetskontoret, 7200 Kyrksæterøra Kasserer: Kirkedøra Gironr: april, 3. s. i påsketiden Hemne kirke kl 18. Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved Gustav prest Faddere familie venner velkommen 26. april, 4. s. i påsketiden Heim kirke kl 16 Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved menighetspedagog Eirunn og Gustav prest. Faddere familie venner velkommen. Årsmøte og kirkekaffe Vinje kirke kl.19 Samtalegudstjeneste med konfirmantene ved menighetspedagog Eirunn og Gustav Faddere familie venner velkommen 3. mai, 5. s. i påsketiden Hemne kirke kl.11 og 13 Konfirmasjonsgudstjenester ved Gustav prest 10. mai, 6. s. i påsketiden Snillfjord kirke kl 16: Samtalegudstjeneste med konfirmanter, Åse Aastum og Jon prest Grafisk produksjon: Orkla Grafiske AS Grønøra, 7300 Orkanger Distribusjon: Posten Norge AS Tlf.: Orkla Grafiske AS

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Menighetsblad HOBBYKLUBBEN SKAFFER FUGLENE BOLIG TIL VÅREN Konfirmantene kommer Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i

Detaljer

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld r 1 2012 Årgang 56 Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef. strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.3,17 Pinsens under Vi har nettopp feiret pinse. Pinse er en av de

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

Løten Menighetsblad. Nå starter vi!

Løten Menighetsblad. Nå starter vi! Løten Menighetsblad Nr. 1 April 2015 66. årgang Nå starter vi! Hele landet har nå fått statlige tildelinger til trosopplæring etter antall barn og unge i menigheten, også Løten. Bakgrunnen er at det som

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer