Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli"

Transkript

1 Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld r Årgang 56 Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene om. Dersom dere vil ha en festlig ramme (ikle seg gamle klær?) rundt bryllupet er det kanskje akkurat dere som gifter dere i forbindelse med konserten fredag 15. juni under Fjordkultardagan? Ta kontakt med styret for Fjorkulturdagan eller menighetskontoret. Foto: Jane Bjerkli Ps! Det er selvfølgelig også mulig å gifte seg andre dager i alle våre kirker/menigheter. Les mer om: KOR UIK barnekor Hemne sanitetsforening 100 år Andakten Fasteaksjon Konfirmasjonsdager Kaffekroken 200 årsjubileum for Hemne og Vinje kirker.

2 Hemne Sanitetsforening 100 år Dagen ble feiret den 22. januar På gjestelisten sto ordfører, representant fra fylkesstyret, naboforeninger og medlemmer Hemne Sanitetsforening har feiret 100-årsjubileum. Markeringen foregikk med festmiddag, underholdning og orientering om foreningens liv gjennom denne lange tiden. Så mye har forandret seg i samfunnet vårt på hundre år, men vi sitter igjen med følelsen av at behovet for å arbeide sammen for å skape et bedre og varmere samfunn fremdeles er til stede. Beredskap mot ensomhet kan være et nytt slagord vi kan ta innover oss. Jubileumskomiteen takker alle som hjalp oss å lage en verdig markering. Takk for blomster, gaver og gode ord. Styret og jubileumskomiteen. Hemne sanitetsforening arbeider videre inn i de neste 100 år med Foran. Solvor Stølen og Elbjørg Skinnerhaug. ønsket om at flere kan ha glede av å bli med oss. Bak fra venstre: Ingrid Tølcke, Audhild Skei, Marie Velkommen med til nye medlemmer. Walstrand, Margit Gunnes og Aslaug Werkland. Fra styret i Hemne Sanitetsforening Ellbjørg Skinderhaug 50-årskonfirmantjubileum For mange av bladets lesere er det faktisk gått 50 år siden dere ble konfirmert. Dette må selvfølgelig feires. Det blir markert i gudstjenesten i Hemne kirke søndag 9. september kl 11 og i gudstjenesten i Snillfjord kirke søndag 2. september kl 11. Jubilantene i Hemne må selv ordne med en jubiluemskomite, mens menighetsrådet i Snillfjord vil sende ut invitasjon til sine konfirmanter. KOFIRMASJOSGUDSTJEESTER: Hemne 6.5 kl 11 og kl KL 11 og 13 Vinje 13.5 kl 11 Heim og Snillfjord 27.5 kl 11 Samtalegudstjenestene med konfirmantene blir følgende søndager kl 11: Heim: 1.4 Hemne: 22.4 Snillfjord: 13.5 B! Oversikt over navn, sted og dato for hver enkelt konfirmant kommer i neste Kirkedøra i Vi satser også på at det blir tatt bilder av alle konfirmantene. I neste Kirkedøra mer info om konfirmantenes innsamlingsaksjon for Kirkens ødhjelp tirsdag 27. MARS 2

3 HEME KIRKEKOTOR: Hasselv Kyrksæterøra Tlf Fax Åpningstid kontor: mandag - fredag E-post til kontoret er Kirkeverge: Egil Hammervik Tlf Sekretær: Oddveig Midtlyng Witsø E-post: Tlf Sokneprest Arnaldur Bårdarson Tirsdag, onsdag, torsdag Tlf (hjemme) e-post: Sokneprest Jon ilsen Tirsdag Tlf (hjemme) E-post: Organist Bjørn Leifsson Onsdag Tlf E-post: Præsten skriv: Kyrie eleison I hele år skal våre menigheter jobbe med å skape en helt ny gudstjeneste. Mye blir nytt.. Men jeg er glad for at Kyrie eleison blir med videre. Dette er en av kirkens eldste bønner for små og engstelige mennesker. at Kyrie eleison betyr Miskunn deg over oss Herre eller Vær barmhjertig mot oss Herre. Det er en bønn om at Gud skal føle med oss og hjelpe oss.. Mange kirkemusikere har nå laget forslag til nye melodier for disse bønnene. I gudstjenesten synges denne bønnen til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det minner oss om at Gud møter menneskene på forskjellige måter: Som skaper, frelser og trøster. Som far, bror og kraft. Kyrie eleieson er en bønn om hjelp om å få slippe å være alene med det som er vanskelig. Det er mye å være redd for når man er et lite menneske på jorden. Fobier. Døden. Ensomhet. Vold. Å miste kontrollen over livet og mye mer som gjør hverdagen utrygg og framtidshåpet usikkert. år jeg ber Kyrie eleison i kirken tenker jeg på alt som gjør meg redd og engstelig. Men jeg tenker også på dem som er enda reddere enn meg og som er så full av uro at de ikke klarer å be om hjelp. Kyrie eleieson er også deres bønn. De engsteliges bønn. Jesus var selv fra seg av angst natten før langfredag. Han slet med dødsangst. Det hender jeg tenker på det når jeg med min ikke alt for vakre prestestemmer synger Kriste eleison. Jesus vet hvordan det er å være et lite menneske på jorden. Han er de engsteliges bror. Derfor kan han trøste. Trosopplærer Ingibjorg Johansdottir Tlf Tirsdag E-post: Kirketjener Hemne: Birgit Bjerkan Tlf Kirketjener Vinje: Åge Tølche Tlf (hjemme) Kirketjener Heim: Erling Klungervik Tlf (hjemme) SILLFJORD KIRKEKOTOR Rådhuset, 7257 Snillfjord Tlf: Fax E-post: Kirkeverge Anne Marit Slørdal Røvik Torsdag kl Tlf eller mobil Sokneprest Jon ilsen Onsdag, torsdag og fredag kl Tlf Organist Jostein Selnes Tlf: (hjemme) Kirketjener/klokker Leslie Fielding Tlf: (hjemme) REDAKSJOSKOMITE FOR KIRKEDØRA Hvert menighetsråd har nå valgt en representant som skal være med på å lage kirkedøra til et variert og innholdsrikt menighetsblad som skal gjenspeile viktige begivenheter i kirke og lokalsamfunn. Kirkedøras redaksjonskomite består nå av JJon ilsen, Solrun Tevik, Gerd Sagøy, ils Steinveg, Ragna Brekken, Jorid Sættem, Oddveig M. Witsø Ta kontakt med noen av disse hvis du har tips, bilder eller stoff til Kirkedøra. På første møte var disse samlet: Oddveig M. Witsø, ils Steinveg, Ragna Brekken Jorid Sættem. Foto: Jo 3

4 Vinje kirke 200 år 2020 Jubileumsgruppas arbeid Fellesrådet i Hemne nedsatte en gruppe i fjor, som skulle jobbe med 200 års jubileer både i Hemne kirke og Vinje kirke i henholdsvis 2017 og Gruppa består av leder og nestleder i fellesrådet, representanter fra hver av jubileumsmenighetene, begge prestene, to lokalhistorikere og ordfører i Hemne kommune. Gruppa har allerede hatt 3 møter hvor bl.a. status for de to kirkene er kartlagt og diskutert samt planlegging av jubileumsskrifter og jubileumsarrangement. Det er enighet om at begge de aktuelle jubileumskirkene trenger, hver på sin måte, oppgraderinger fram mot jubileene. Det er vel allment kjent at Vinje kirke trenger sårt en utvendig restaurering og at det er planer om restaurering av altertavla. Menigheten på Vinjeøra har samlet inn en god del penger til altertavla slik at det er håp om å sette i gang arbeidet med den om ikke så altfor lenge. Med hensyn til den utvendige restaureringen jobbes det fortsatt med finansieringen. Det er et håp om å kunne starte med, i alle fall, deler av disse planene i år. Søknad ligger til behandling hos riksantikvaren. Biskopen skal til slutt godkjenne hele prosjektet. En del arbeid må baseres på dugnadsinnsats for å ha mulighet til å komme i havn økonomisk. Fra Vinje kirkes historie framgår at den ble malt rød i Kanskje kan det være aktuelt å male kirken i originalfargen, altså rød, til jubileet? Er det noen som har et bilde eller maleri av en rødmalt Vinje kirke er kirkekontoret veldig interessert i det. For begge kirkene gjelder universell tilpasning slik at f.eks. rullestolbrukere skal ha bedre tilgang til kirkene. I den forbindelse er det også snakk om større investeringer. Gruppa er enige om å ha forskjellige arrangementer gjennom hele jubileumsårene. Men jubileumsårene for de to kirkene toppes med et hovedarrangement for hver. Hovedarrangementene bør bestå bl.a. av festgudstjenester med biskop tilstede sammen med andre innbudne gjester. Et jubileumsskrift for hver av kirkene skal skrives. Dette blir en god dokumentasjon på kirkenes historie Egil Hammervik 4

5 Andakten ved Thorvaldur Vidisson Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du, Gud. 3 Du lar mennesket bli til støv igjen og sier: «Menneskebarn, vend tilbake!» 4 For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt. 12 Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet! (Sal ,12) Vi kjenner alle hvordan det er å være sammen med en familie og forberede begravelse når et langt menneskeliv er levd til ende. Folk tenker tilbake på de mange hendelser og opplevelser det har vært i livet gjennom de mange årene. Folk tenker på små ting og store. Vanlig er det de gode episodene som folk snakker om og det at den avdøde har betydd noe helt spesielt i deres familie og vennekrets, skapt en atmosfære som har gjort det til et godt sted for alle å være på. Og skulle man bruke et stort ord om dette, så kunne det kanskje være ordet velsignelse. Å leve i kanskje over år, å være frisk og sprek, ha barna og familie, ha mulighet å vise kjærlighet og eie gode minner. Ordet velsignelse handler om dette. Vi vet, hvordan en dag kan være en velsignelse å stå opp til, når solen lyser på oss, oss alle til lyst og glede, og alt blir levende omkring oss. Og vi vet på samme måte, hvordan et menneske kan være til velsignelse, det gir oss noe ut av et overskudd, det gir oss noe av seg selv og bringer en atmosfære med seg, som fyller rommet og gjør det til et deilig sted å være på. Slik hører vi gjerne historier fra folk som har hatt et godt liv. Og slik dveler familiene ved de velsignede øyeblikkene, velsignede dagene og løfter dem opp. Slik kan vi også telle våre velsignelser her i dette livet. Count your blessing, som de britiske sier. Eller vi vil, slik som salmisten formulerer det, «kunne telle våre dager, så vi får visdom i hjertet». Å telle sine dager, det er nettopp å kunne dvele ved de dagene, som har vært, og ta til seg alt de har brakt, og ta det med inn i sitt hjerte. Og å telle sine dager, det er jo så også å ta imot og være til stede, hver dag vi får gitt. Å kunne merke den enkelte dag i seg selv i dette livet. I forhold til Guds evighet synes vårt liv ikke stort, det er som graset, som om morgenen vokser og blomstrer, og om aftenen er det vissent og tørt. Men hver for seg åpner dagene seg, forunderlige, dype, med muligheter for liv. Ja hver dag er det noe som skal gjøres, et liv som skal leves, noe som skal oppleves og ses. Hver signet dag vil Gud oss noe, hver dag er der en skjønnhet, vi skal legge merke til og se. Det er i de helt enkelte ting vi har med å gjøre. Det er i de oppgavene, som påkaller våre kompetanser. Det er når vi møter hverandre, også her på prestemøte i prostiet, og ærlig i glede og alvor, deler ord og liv. Så er der både visdom og velsignelse å hente. Slik som vi selv skal være til velsignelse. Så er det vidunderlige ting, vi skal sanse og se. Ja så er det Guds godhet, som møter oss, hver morgen vi slår øynene opp. Også selv om det er mye som kanskje er tungt og vanskelig. Og når våre dager så til sist er talt opp, når vårt liv er levet og brukt, så må vi håpe og regne med, at Gud helt inn i døden og dens mørke vil være der og møte oss med gleden, lyset og evighetens liv. Så må vi se frem til, at der bak dagene er en dag mer vakker en alle de andre som vi har våknet til. En dag hvor det er Gud som velsignet, kjærlig kaller for oss, hvor de som har skilles forenes, hvor med venner i lys vi taler, og hvor vi ser i klarhet, ansikt til ansikt, hva vi her kun dunkelt aner og forstår. Og med det bilde av dagen bak ved dagene her går vi sammen med folk igjennom sorgen, med nye signede dager foran oss og med dager bak oss, som den avdøde var med til å gjøre levende og gode. Vi påtar oss pynting av gravsteder året rundt. Thorvaldur er sokneprest på Hitra. Han har tidligere vært prest i Reykjavik. Denne andakten ble holdt på en samling i Snillfjord for alle prestene i prostiet.. Blomsterbua Hemne Tlf

6 GLIMT FRA TROSOPPLÆRIGSREFORME KOR UiK - sjubidubidubi! Gåte: Hva får du dersom du kombinerer en islandsk organist med en sørlandsk dramapedagog? Svar: En unik korlederduo! Men la oss få det på det rene; alle korledere, korsangere og kor er unike, og det er bra. I KOR UiK skal vi ha fokus på den unik-heten hver og en har å by på. oen er utadvendte og tramper rundt, andre vil stå og se litt først. oen prøver for første gang å la sin sangstemme virkelig høres, andre har sunget høyt og lavt før de lærte å snakke. I KOR UiK er forskjellene velkomne, ja mer enn det, de settes pris på! Så går du i klasse og har lyst til å være med og synge, kan du prøve oss ut onsdager i Misjonshuset mellom 18 og 19.30, og være med å synge: Om du er lav eller kjempehøy eller noe mellom der, først i køen eller siste mann, like mye verdt for ham. Det betyr ingenting hvor glup du er, Jesus elsker deg slik som du eeeeeer. a, na, na, na, na,na,na,na, Jesus elsker oss, sjubidubidubi! Bjørn Leifson og Eirun Osestad gleder seg til å arbeide med det nye barnekoret Kunst i kirken Vi bestemte oss for å lage bilder i adventstiden fra Juleevangeliet. Det var mange glade kunstnere som deltok og det ble en ganske stor og omfattende oppgave, for det ble mye arbeid med klipping og liming. Konfirmantene, hobbyklubben og 11- åringene som overnattet i kirken 1. søndag i advent, bidro alle sammen til å få til 9 fine bilder av papir-mosaikk. Bildene ble vist fram i kirken i gudstjenester og vi synger julen inn. I tillegg var det mange barnehager og skoleklasser som kom i kirken og fikk høre fortellingen om Jesu fødsel og se på bildene. Jeg takker alle dere som jobbede så godt med denne oppgaven den var artig. Ingibjorg menighetspedagog 6

7 Utdeling av Godt ytt Under familiegudstjeneste i Heim kirke ble det utdelt Godt nytt til femteklassinger i menigheten. Brita Heimsbakk, Ådne Vaagan, Vegard Gaustaa Baug og Eirin Stamnes som tar i mot gaven fra Heim menighet. HEME MEIGHET PÅ ETT: På kommunens hjemmeside finner du nå nyttig informasjon om gudstjenester, kirkene m.m nederst til venstre under rubrikken kirkene i Hemne. Hjelp til en enklere hverdag Tlf Trondheimsvn 7B Kyrksæterøra Fredrik Hafsmo og Sandra Bouraoui fikk Godt ytt på familiegudstjenesten i Snillfjord kirke søndag 5. februar. Hobbyklubben Hobbyklubben har hatt stor virksomhet i vinter, Hilde, Målfrid og Ingibjorg tar i mot barn fra 6-12 år i Misjonshuset annen hver mandag kl. 17 til Der er det sang, lek, Bibelfortellinger, handarbeid, mat og sosial sammenkomst. Alle barn er velkomne. Datoer til våren: 27/2 12/3 26/3 16/4 30/4 Vårfest 7/5 Grillglede i Misjonshuset Trenger du sykepleieartikler? Har du stomi urin/avføringslekkasje sår brystproteser næringsdrikker/sondemat diabetesutstyr VI KOMMER GRATIS HJEM TIL DEG I HEME HALSA AURE TUSTA SILLFJORD HITRA OG FRØYA FOR TILPASIG OG VARELEVERIG AV PRODUKTER PÅ BLÅ RESEPT. 7

8 Heim menighetsråd På bildet ser vi fra venstre: Kjell Singsdal, Signe Johanne Helland, Anne Marie Lenes, Mariann Espeland, Solrun Thevik, Amund Sagøy. Trosopplæring * Dersom noen har lyst til å gi en gave til kirkens arbeid er det mulighet for det: Hemne Menighetsråd * Heim Menighetsråd * Vinje Menighetsråd * Altertavla i Vinje kirke * Kirkedøra * GAVER TIL KIRKE Gavekonto Snillfjord kirke:

9 Stabstur til Hitra Fillan kirke er rødmalt slik som kanskje Vinje kirke også var? Altertavle og alterbilde i Fillan kirke Organistene Bjørn og Jostein prøvde orgelet i Fillan kirke. Kirkeverge Egil i kirkestolen høyt hevet over menigheten i Fillan kirke. Hitra kirke på Melandsjø er en unik steinkirke Dolm kirke er en middelalderkirke som har blitt rammet av brann tre ganger og blitt gjenoppbygd. Bildene er tatt av Anne Marit Røvik Slørdal Stemingsfullt når alle lysene tennes i lysekronen i Hitra kirke. 9

10 10 A S T A Ø O T T O S E V S SÅ E I R S DE I E D A E 10 Elveseter Elveseter Begravelsesbyrå Hotell Hemne Bli med å støtte Begravelsesbyrå Konfirmasjoner Kirkedøra med en annonse! Vi ordner alt ved begravelser. Konfirmasjoner Bryllup Vi ordner alt ved begravelser. Minnestund Bryllup Bryllup La oss ta del i Minnestund Vi har også ansvaret. catering til alle typer La oss ta del i Minnestund arrangementer Vi har også ansvaret. catering til alle typer arrangementer Hollaveien 2 c, 7200 Kyrksæterøra Telefon Telefon Heimdal Tlf Hollaveien Hollaveien 3, 2 c, c, Kyrksæterøra Kyrksæterøra Telefon Telefon Heimdal Tlf STORT UTVALG O AV GRAVMOUMETER (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1977) STORT UTVALG Gratis AV GRAVMOUMETER montering m/garanti (E. Spjøtvold Innehaver: Eftf. Etablert 1977) Gratis montering m/garanti Ola Bertelsen S Innehaver: Wesselvn 12, Ola 7200 Bertelsen Kyrksæterøra Wesselvn 12, Ø Mobil Kyrksæterøra R Døgnvakt: Mobil Telefon Døgnvakt: E Telefon Tlf.: Telefax Eget salmetrykkeri R Tlf.: Agentur Eget for salmetrykkeri gravmonumenter Agentur I for samarbeid gravmonumenter med SOETERAPEUT - MH I samarbeid med Oppussing og navnetilføyelser. SOETERAPEUT aturterapeut MH - MH Oppussing Berit Westerlund Støen Vi utfører også: navnetilføyelser. Berit Westerlund Støen Vi utfører også: Tlf Tlf / Omsliping av stein Tlf Vask/rensing - Omsliping av stein monument Soneterapi - Øreakupunktur (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959) - Oppretting - Vask/rensing av stein/sokkel av monument Kopping - Bioresonans (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959) - Montering - Oppretting av av lykter/duer/ stein/sokkel (allergi/matintoleranse/ - Montering av Innehaver : vaser/bilder lykter/duer/ testing og behandling) Innehaver : Synnøve Spjøtvold - Montering vaser/bilder av bedrammer Rygg- /nakkemassasje - EFT Synnøve Synnøve Spjøtvold Spjøtvold Bertelsen - Montering av bedrammer Øragata 9, 7200 Kyrksæterøra - Fjerning av gammel stein Gavekort Øragata 9, 7200 Kyrksæterøra - Fjerning av gammel stein Telefon Telefon Privat tlf Kontakt: 75 Privat tlf Kontakt: 75 Bertelsen Begravelsesbyrå HER KA DU STØTTE Telefax Bertelsen Begravelsesbyrå HER KA DU STØTTE Tlf: Tlf: Mob: KIRKEDØRA Alt Alt i i blomster Mob: blomster MED Eget Eget kransbinderi kransbinderi og MED E E AOSE og sløyfetrykkeri sløyfetrykkeri 10 ATURMEDISISK ATURMEDISISK AROMATERAPI FOR HELSE OG VELVÆRE Anne-Lise Hanssen - Tlf

11 Slekters gang: DØPTE HEME oah Jakobsen Belsvik Fredrik Engvik Charles Martin Lund Stuart Ailin Hellem Aileen Helland Bergdal Patrick Hoel Marcus Sødal Jacob Jim Olsen Tuva Oddebug HEIM Odin Sinnes VIJE Ole Peder Sæther VIGDE HEME Gudrun Vollan og Per Tronvoll DØDE HEME Per Einar Berg f Trond Kjønsvik f Johan Skarsvåg f Georg Hanssen f Erna Stamnestrø f Arvid Jakob Hepsø f Arne Henry Skjærvik f Åsmund Moe f Leif Oddvar Bernhard Auset f VIJE Peder Stølen f Oddmund Byrge Kofoed f SILLFJORD Harald Slørdal f Ingeborg Solberg f Aase Jørgensen f Takk... Hjemmesykepleien i Hemne takker for minnegave mottatt i forbindelse med Signe Simonsens begravelse. Jarlen mottak ønsker å sende en stor takk til Skeiet sanitetsforening for gaven beboerne på mottaket fikk til jul. Tusen takk!! TAKK FOR BESØK OG GAVER I 2011 Pleie- og omsorgsavdelingen, herunder Hemne helsesenter, Hjemmesykepleien, Trygdepensjonatet, Trygdebolig 1 og Tiendebursveien, ønsker også i år å rette en hjertelig takk til alle, både privatpersoner, lag og foreninger som har vist oss oppmerksomhet i Det gjelder både i forbindelse med jula og ellers i året, det være seg i form av gaver eller besøk. OKF Hemne helsesenter vil også få rette en hjertelig takk til de som gjennom hele året, trofast hver fredag, har vært hos oss og holdt andakt. I tillegg vil vi takke Velforeningen som en gang i måneden, arrangerer Åpent Hus til glede for beboere ved sykehjemmet og trygdeboligene, samt alle andre som ønsker å delta. Beboere og ansatte i pleie- og omsorg. Takk for all vennlig deltagelse i anledning Peder Stølens bortgang. Takk for vakre blomster og pengegave til hjemmesykepleien. Astrid Stølen m/fam. Hjemmesykepleien i Hemne takker for minnegave mottatt i forbindelse med Peder Stølens begravelse. Hemne helsesenter takker for minnegave mottatt i forbindelse med Åsmund Moes begravelse. Hemne helsesenter takker for minnegave mottatt i forbindelse med Leif Ausets begravelse. Hjertelig takk for vennlig deltakelse, omtanke, blomsterhilsner og minnegave til Aktivitetssenteret på kr 7720,- ved vår kjære mor og svigermor Erna Stamnestrøs bortgang og begravelse. En varm takk til Hemne helsesenter for god pleie og omsorg. Torbjørn og Anne Lise, Rolf og Rita, Jorunn og Arild Hjertelig takk for oppmerksomheten ved Oddmund Byrge Kofoeds begravelse. Takk for minnegaver til Hemne helsesenter. En stor takk til hjemmesykepleien og helsesenteret for god pleie og omsorg. Familien 11

12 vi går i kirka... Returadresse: Hemne Menighetskontor 7200 Kyrksæterøra B 19. februar: Søndag Fastelavnsøndag: Vinje kirke kl.11: Familiegudstjeneste med utdeling av T til 5-klassingene ved Arnaldur prest 26. februar: 1. s. i faste: Hemne kirke kl.11: Høymesse ved Jon prest. attverd 4. mars - 2. s. i faste: Heim kirke kl.11: Høymesse ved Arnaldur prest. attverd Steinvassbu kl 13: Skiandakt ved Jon prest sammen med Lensvik og Agdenes menigheter 11. mars - 3. s. i faste: Vinje kirke kl.11: Høymesse ved Jon prest. attverd 18. mars - 4. s. i faste: Snillfjord kirke kl 11: Høymesse med nattverd Arnaldur prest. 25. mars Maria budskapsdag Hemne kirke kl 11: Høymesse ved Jon prest. attverd 1.april, Palmesøndag Heim kirke kl.11: Gudstjeneste ved konfirmantene og Arnaldur prest Hemne helsesenter kl 16: Gudstjeneste ved Arnaldur prest 5. april, Skjærtorsdag Hemne kirke kl.19 attverdgudstjeneste ved Arnaldur prest Snillfjord kirke kl.1930 attverdgudstjeneste ved Jon prest 6. april, Langfredag Hemne kirke kl.11 Pasjonsgudstjeneste ved Jon prest 8. april, 1. påskedag Hemne kirke kl.11 Høytidsgudstjeneste Arnaldur prest Snillfjord kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste ved Jon prest Vinje kirke kl. 16: Høytidsgudstjeneste ved Arnaldur prest 15.april, 1. s. e. påske Vindalsvatnet kl 12: Friluftsgudstjeneste ved Arnaldur prest Snillfjord Omsorgsenter kl. 11 Gudstjeneste med nattverd Jon prest 22.april, 2. s. e. påske Hemne kirke kl.11: Samtalegudstjeneste ved konfirmantene og Arnaldur prest Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld Utgiver: Menighetsrådene i Hemne og Snillfjord Redaksjonssekretær: Jon ilsen Redaksjonskomité: Jon ilsen, Solrun Tevik, Gerd Sagøy, ils Steinveg, Ragna Brekken, Jorid Sættem, Oddveig M. Witsø. Adresse: Menighetskontoret,7200 Kyrksæterøra Kasserer: Hemne kirkelige fellesråd Gironr: Grafisk produksjon: Orkla Grafiske AS Grønøra, 7300 Orkanger Distribusjon: Posten orge AS Tlf.: Orkla Grafiske AS

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Ut på tur aldri sur. Nina Enebak

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Ut på tur aldri sur. Nina Enebak Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 4 2014 Årgang 58 Menighetsblad Ut på tur aldri sur Stab og menighetsråd i Hemne ønsker den nye presten Gustav velkommen med grillmat i vakre omgivelser

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2015 Årgang 59 Menighetsblad Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 50 år som organist Konfirmantene kommer

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Konfirmantleir i Hemne. Bibelsti i Hemne. Lys levende leir i Snillfjord

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Konfirmantleir i Hemne. Bibelsti i Hemne. Lys levende leir i Snillfjord Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 2 2015 Årgang 59 Menighetsblad Konfirmantleir i Hemne Bibelsti i Hemne Lys levende leir i Snillfjord Kem e du får nå n? intervju med de kirkelige ansatte

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. «Julen er å ta imot lyset» Utdeling av kirkebok til 4-åringer i Snillfjord

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. «Julen er å ta imot lyset» Utdeling av kirkebok til 4-åringer i Snillfjord Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 5 2015 Årgang 59 Menighetsblad «Julen er å ta imot lyset» Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord, den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Kirkedøra. God påske. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr 2 2012 Årgang 56

Kirkedøra. God påske. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr 2 2012 Årgang 56 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord r 2 2012 Årgang 56 Menighetsblad God påske De trodde at Jesus var borte. De trodde at Jesus var død. Da kom han på stranden en morgen som lyste rød. Konfirmasjonsgudstjenestene

Detaljer

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 5 2014 Årgang 58 Gledelig jul Altertavla i Hemne kirke.

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 5 2014 Årgang 58 Gledelig jul Altertavla i Hemne kirke. Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 5 2014 Årgang 58 Menighetsblad Gledelig jul Altertavla i Hemne kirke. Du, mitt lille barn en engel har gitt navn Er det jorden største skatt jeg beskytter

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr 3 2014 Årgang 58

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr 3 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 3 2014 Årgang 58 Menighetsblad De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, de grønne urtesenger og trær som skyter blad, hver blomst, hver spire minner

Detaljer

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Menighetsblad HOBBYKLUBBEN SKAFFER FUGLENE BOLIG TIL VÅREN Konfirmantene kommer Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr 2 2014 Årgang 58

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr 2 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 2 2014 Årgang 58 Menighetsblad LYS LEVENDE GUDSTJENESTE I SNILLFJORD KIRKE LYS LEVENDE LEIR Stor billedreportasje fra historiens første overnatting i

Detaljer

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Søndag 26. april var det årsmøte for Vinje menighet i Vinje bedehus. Der ble årsmelding og regnskap lagt fram. Etterpå var tid for kaffe og noe godt å spise

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i Hemne og Snillfjord når de i tiden mellom 13.og 15. mars kommer til din dør for å samle inn

Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i Hemne og Snillfjord når de i tiden mellom 13.og 15. mars kommer til din dør for å samle inn Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i Hemne og Snillfjord når de i tiden mellom 13.og 15. mars kommer til din dør for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Selvrespekt.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer