Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli"

Transkript

1 Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld r Årgang 56 Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene om. Dersom dere vil ha en festlig ramme (ikle seg gamle klær?) rundt bryllupet er det kanskje akkurat dere som gifter dere i forbindelse med konserten fredag 15. juni under Fjordkultardagan? Ta kontakt med styret for Fjorkulturdagan eller menighetskontoret. Foto: Jane Bjerkli Ps! Det er selvfølgelig også mulig å gifte seg andre dager i alle våre kirker/menigheter. Les mer om: KOR UIK barnekor Hemne sanitetsforening 100 år Andakten Fasteaksjon Konfirmasjonsdager Kaffekroken 200 årsjubileum for Hemne og Vinje kirker.

2 Hemne Sanitetsforening 100 år Dagen ble feiret den 22. januar På gjestelisten sto ordfører, representant fra fylkesstyret, naboforeninger og medlemmer Hemne Sanitetsforening har feiret 100-årsjubileum. Markeringen foregikk med festmiddag, underholdning og orientering om foreningens liv gjennom denne lange tiden. Så mye har forandret seg i samfunnet vårt på hundre år, men vi sitter igjen med følelsen av at behovet for å arbeide sammen for å skape et bedre og varmere samfunn fremdeles er til stede. Beredskap mot ensomhet kan være et nytt slagord vi kan ta innover oss. Jubileumskomiteen takker alle som hjalp oss å lage en verdig markering. Takk for blomster, gaver og gode ord. Styret og jubileumskomiteen. Hemne sanitetsforening arbeider videre inn i de neste 100 år med Foran. Solvor Stølen og Elbjørg Skinnerhaug. ønsket om at flere kan ha glede av å bli med oss. Bak fra venstre: Ingrid Tølcke, Audhild Skei, Marie Velkommen med til nye medlemmer. Walstrand, Margit Gunnes og Aslaug Werkland. Fra styret i Hemne Sanitetsforening Ellbjørg Skinderhaug 50-årskonfirmantjubileum For mange av bladets lesere er det faktisk gått 50 år siden dere ble konfirmert. Dette må selvfølgelig feires. Det blir markert i gudstjenesten i Hemne kirke søndag 9. september kl 11 og i gudstjenesten i Snillfjord kirke søndag 2. september kl 11. Jubilantene i Hemne må selv ordne med en jubiluemskomite, mens menighetsrådet i Snillfjord vil sende ut invitasjon til sine konfirmanter. KOFIRMASJOSGUDSTJEESTER: Hemne 6.5 kl 11 og kl KL 11 og 13 Vinje 13.5 kl 11 Heim og Snillfjord 27.5 kl 11 Samtalegudstjenestene med konfirmantene blir følgende søndager kl 11: Heim: 1.4 Hemne: 22.4 Snillfjord: 13.5 B! Oversikt over navn, sted og dato for hver enkelt konfirmant kommer i neste Kirkedøra i Vi satser også på at det blir tatt bilder av alle konfirmantene. I neste Kirkedøra mer info om konfirmantenes innsamlingsaksjon for Kirkens ødhjelp tirsdag 27. MARS 2

3 HEME KIRKEKOTOR: Hasselv Kyrksæterøra Tlf Fax Åpningstid kontor: mandag - fredag E-post til kontoret er Kirkeverge: Egil Hammervik Tlf Sekretær: Oddveig Midtlyng Witsø E-post: Tlf Sokneprest Arnaldur Bårdarson Tirsdag, onsdag, torsdag Tlf (hjemme) e-post: Sokneprest Jon ilsen Tirsdag Tlf (hjemme) E-post: Organist Bjørn Leifsson Onsdag Tlf E-post: Præsten skriv: Kyrie eleison I hele år skal våre menigheter jobbe med å skape en helt ny gudstjeneste. Mye blir nytt.. Men jeg er glad for at Kyrie eleison blir med videre. Dette er en av kirkens eldste bønner for små og engstelige mennesker. at Kyrie eleison betyr Miskunn deg over oss Herre eller Vær barmhjertig mot oss Herre. Det er en bønn om at Gud skal føle med oss og hjelpe oss.. Mange kirkemusikere har nå laget forslag til nye melodier for disse bønnene. I gudstjenesten synges denne bønnen til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det minner oss om at Gud møter menneskene på forskjellige måter: Som skaper, frelser og trøster. Som far, bror og kraft. Kyrie eleieson er en bønn om hjelp om å få slippe å være alene med det som er vanskelig. Det er mye å være redd for når man er et lite menneske på jorden. Fobier. Døden. Ensomhet. Vold. Å miste kontrollen over livet og mye mer som gjør hverdagen utrygg og framtidshåpet usikkert. år jeg ber Kyrie eleison i kirken tenker jeg på alt som gjør meg redd og engstelig. Men jeg tenker også på dem som er enda reddere enn meg og som er så full av uro at de ikke klarer å be om hjelp. Kyrie eleieson er også deres bønn. De engsteliges bønn. Jesus var selv fra seg av angst natten før langfredag. Han slet med dødsangst. Det hender jeg tenker på det når jeg med min ikke alt for vakre prestestemmer synger Kriste eleison. Jesus vet hvordan det er å være et lite menneske på jorden. Han er de engsteliges bror. Derfor kan han trøste. Trosopplærer Ingibjorg Johansdottir Tlf Tirsdag E-post: Kirketjener Hemne: Birgit Bjerkan Tlf Kirketjener Vinje: Åge Tølche Tlf (hjemme) Kirketjener Heim: Erling Klungervik Tlf (hjemme) SILLFJORD KIRKEKOTOR Rådhuset, 7257 Snillfjord Tlf: Fax E-post: Kirkeverge Anne Marit Slørdal Røvik Torsdag kl Tlf eller mobil Sokneprest Jon ilsen Onsdag, torsdag og fredag kl Tlf Organist Jostein Selnes Tlf: (hjemme) Kirketjener/klokker Leslie Fielding Tlf: (hjemme) REDAKSJOSKOMITE FOR KIRKEDØRA Hvert menighetsråd har nå valgt en representant som skal være med på å lage kirkedøra til et variert og innholdsrikt menighetsblad som skal gjenspeile viktige begivenheter i kirke og lokalsamfunn. Kirkedøras redaksjonskomite består nå av JJon ilsen, Solrun Tevik, Gerd Sagøy, ils Steinveg, Ragna Brekken, Jorid Sættem, Oddveig M. Witsø Ta kontakt med noen av disse hvis du har tips, bilder eller stoff til Kirkedøra. På første møte var disse samlet: Oddveig M. Witsø, ils Steinveg, Ragna Brekken Jorid Sættem. Foto: Jo 3

4 Vinje kirke 200 år 2020 Jubileumsgruppas arbeid Fellesrådet i Hemne nedsatte en gruppe i fjor, som skulle jobbe med 200 års jubileer både i Hemne kirke og Vinje kirke i henholdsvis 2017 og Gruppa består av leder og nestleder i fellesrådet, representanter fra hver av jubileumsmenighetene, begge prestene, to lokalhistorikere og ordfører i Hemne kommune. Gruppa har allerede hatt 3 møter hvor bl.a. status for de to kirkene er kartlagt og diskutert samt planlegging av jubileumsskrifter og jubileumsarrangement. Det er enighet om at begge de aktuelle jubileumskirkene trenger, hver på sin måte, oppgraderinger fram mot jubileene. Det er vel allment kjent at Vinje kirke trenger sårt en utvendig restaurering og at det er planer om restaurering av altertavla. Menigheten på Vinjeøra har samlet inn en god del penger til altertavla slik at det er håp om å sette i gang arbeidet med den om ikke så altfor lenge. Med hensyn til den utvendige restaureringen jobbes det fortsatt med finansieringen. Det er et håp om å kunne starte med, i alle fall, deler av disse planene i år. Søknad ligger til behandling hos riksantikvaren. Biskopen skal til slutt godkjenne hele prosjektet. En del arbeid må baseres på dugnadsinnsats for å ha mulighet til å komme i havn økonomisk. Fra Vinje kirkes historie framgår at den ble malt rød i Kanskje kan det være aktuelt å male kirken i originalfargen, altså rød, til jubileet? Er det noen som har et bilde eller maleri av en rødmalt Vinje kirke er kirkekontoret veldig interessert i det. For begge kirkene gjelder universell tilpasning slik at f.eks. rullestolbrukere skal ha bedre tilgang til kirkene. I den forbindelse er det også snakk om større investeringer. Gruppa er enige om å ha forskjellige arrangementer gjennom hele jubileumsårene. Men jubileumsårene for de to kirkene toppes med et hovedarrangement for hver. Hovedarrangementene bør bestå bl.a. av festgudstjenester med biskop tilstede sammen med andre innbudne gjester. Et jubileumsskrift for hver av kirkene skal skrives. Dette blir en god dokumentasjon på kirkenes historie Egil Hammervik 4

5 Andakten ved Thorvaldur Vidisson Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. 2 Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du, Gud. 3 Du lar mennesket bli til støv igjen og sier: «Menneskebarn, vend tilbake!» 4 For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt. 12 Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet! (Sal ,12) Vi kjenner alle hvordan det er å være sammen med en familie og forberede begravelse når et langt menneskeliv er levd til ende. Folk tenker tilbake på de mange hendelser og opplevelser det har vært i livet gjennom de mange årene. Folk tenker på små ting og store. Vanlig er det de gode episodene som folk snakker om og det at den avdøde har betydd noe helt spesielt i deres familie og vennekrets, skapt en atmosfære som har gjort det til et godt sted for alle å være på. Og skulle man bruke et stort ord om dette, så kunne det kanskje være ordet velsignelse. Å leve i kanskje over år, å være frisk og sprek, ha barna og familie, ha mulighet å vise kjærlighet og eie gode minner. Ordet velsignelse handler om dette. Vi vet, hvordan en dag kan være en velsignelse å stå opp til, når solen lyser på oss, oss alle til lyst og glede, og alt blir levende omkring oss. Og vi vet på samme måte, hvordan et menneske kan være til velsignelse, det gir oss noe ut av et overskudd, det gir oss noe av seg selv og bringer en atmosfære med seg, som fyller rommet og gjør det til et deilig sted å være på. Slik hører vi gjerne historier fra folk som har hatt et godt liv. Og slik dveler familiene ved de velsignede øyeblikkene, velsignede dagene og løfter dem opp. Slik kan vi også telle våre velsignelser her i dette livet. Count your blessing, som de britiske sier. Eller vi vil, slik som salmisten formulerer det, «kunne telle våre dager, så vi får visdom i hjertet». Å telle sine dager, det er nettopp å kunne dvele ved de dagene, som har vært, og ta til seg alt de har brakt, og ta det med inn i sitt hjerte. Og å telle sine dager, det er jo så også å ta imot og være til stede, hver dag vi får gitt. Å kunne merke den enkelte dag i seg selv i dette livet. I forhold til Guds evighet synes vårt liv ikke stort, det er som graset, som om morgenen vokser og blomstrer, og om aftenen er det vissent og tørt. Men hver for seg åpner dagene seg, forunderlige, dype, med muligheter for liv. Ja hver dag er det noe som skal gjøres, et liv som skal leves, noe som skal oppleves og ses. Hver signet dag vil Gud oss noe, hver dag er der en skjønnhet, vi skal legge merke til og se. Det er i de helt enkelte ting vi har med å gjøre. Det er i de oppgavene, som påkaller våre kompetanser. Det er når vi møter hverandre, også her på prestemøte i prostiet, og ærlig i glede og alvor, deler ord og liv. Så er der både visdom og velsignelse å hente. Slik som vi selv skal være til velsignelse. Så er det vidunderlige ting, vi skal sanse og se. Ja så er det Guds godhet, som møter oss, hver morgen vi slår øynene opp. Også selv om det er mye som kanskje er tungt og vanskelig. Og når våre dager så til sist er talt opp, når vårt liv er levet og brukt, så må vi håpe og regne med, at Gud helt inn i døden og dens mørke vil være der og møte oss med gleden, lyset og evighetens liv. Så må vi se frem til, at der bak dagene er en dag mer vakker en alle de andre som vi har våknet til. En dag hvor det er Gud som velsignet, kjærlig kaller for oss, hvor de som har skilles forenes, hvor med venner i lys vi taler, og hvor vi ser i klarhet, ansikt til ansikt, hva vi her kun dunkelt aner og forstår. Og med det bilde av dagen bak ved dagene her går vi sammen med folk igjennom sorgen, med nye signede dager foran oss og med dager bak oss, som den avdøde var med til å gjøre levende og gode. Vi påtar oss pynting av gravsteder året rundt. Thorvaldur er sokneprest på Hitra. Han har tidligere vært prest i Reykjavik. Denne andakten ble holdt på en samling i Snillfjord for alle prestene i prostiet.. Blomsterbua Hemne Tlf

6 GLIMT FRA TROSOPPLÆRIGSREFORME KOR UiK - sjubidubidubi! Gåte: Hva får du dersom du kombinerer en islandsk organist med en sørlandsk dramapedagog? Svar: En unik korlederduo! Men la oss få det på det rene; alle korledere, korsangere og kor er unike, og det er bra. I KOR UiK skal vi ha fokus på den unik-heten hver og en har å by på. oen er utadvendte og tramper rundt, andre vil stå og se litt først. oen prøver for første gang å la sin sangstemme virkelig høres, andre har sunget høyt og lavt før de lærte å snakke. I KOR UiK er forskjellene velkomne, ja mer enn det, de settes pris på! Så går du i klasse og har lyst til å være med og synge, kan du prøve oss ut onsdager i Misjonshuset mellom 18 og 19.30, og være med å synge: Om du er lav eller kjempehøy eller noe mellom der, først i køen eller siste mann, like mye verdt for ham. Det betyr ingenting hvor glup du er, Jesus elsker deg slik som du eeeeeer. a, na, na, na, na,na,na,na, Jesus elsker oss, sjubidubidubi! Bjørn Leifson og Eirun Osestad gleder seg til å arbeide med det nye barnekoret Kunst i kirken Vi bestemte oss for å lage bilder i adventstiden fra Juleevangeliet. Det var mange glade kunstnere som deltok og det ble en ganske stor og omfattende oppgave, for det ble mye arbeid med klipping og liming. Konfirmantene, hobbyklubben og 11- åringene som overnattet i kirken 1. søndag i advent, bidro alle sammen til å få til 9 fine bilder av papir-mosaikk. Bildene ble vist fram i kirken i gudstjenester og vi synger julen inn. I tillegg var det mange barnehager og skoleklasser som kom i kirken og fikk høre fortellingen om Jesu fødsel og se på bildene. Jeg takker alle dere som jobbede så godt med denne oppgaven den var artig. Ingibjorg menighetspedagog 6

7 Utdeling av Godt ytt Under familiegudstjeneste i Heim kirke ble det utdelt Godt nytt til femteklassinger i menigheten. Brita Heimsbakk, Ådne Vaagan, Vegard Gaustaa Baug og Eirin Stamnes som tar i mot gaven fra Heim menighet. HEME MEIGHET PÅ ETT: På kommunens hjemmeside finner du nå nyttig informasjon om gudstjenester, kirkene m.m nederst til venstre under rubrikken kirkene i Hemne. Hjelp til en enklere hverdag Tlf Trondheimsvn 7B Kyrksæterøra Fredrik Hafsmo og Sandra Bouraoui fikk Godt ytt på familiegudstjenesten i Snillfjord kirke søndag 5. februar. Hobbyklubben Hobbyklubben har hatt stor virksomhet i vinter, Hilde, Målfrid og Ingibjorg tar i mot barn fra 6-12 år i Misjonshuset annen hver mandag kl. 17 til Der er det sang, lek, Bibelfortellinger, handarbeid, mat og sosial sammenkomst. Alle barn er velkomne. Datoer til våren: 27/2 12/3 26/3 16/4 30/4 Vårfest 7/5 Grillglede i Misjonshuset Trenger du sykepleieartikler? Har du stomi urin/avføringslekkasje sår brystproteser næringsdrikker/sondemat diabetesutstyr VI KOMMER GRATIS HJEM TIL DEG I HEME HALSA AURE TUSTA SILLFJORD HITRA OG FRØYA FOR TILPASIG OG VARELEVERIG AV PRODUKTER PÅ BLÅ RESEPT. 7

8 Heim menighetsråd På bildet ser vi fra venstre: Kjell Singsdal, Signe Johanne Helland, Anne Marie Lenes, Mariann Espeland, Solrun Thevik, Amund Sagøy. Trosopplæring * Dersom noen har lyst til å gi en gave til kirkens arbeid er det mulighet for det: Hemne Menighetsråd * Heim Menighetsråd * Vinje Menighetsråd * Altertavla i Vinje kirke * Kirkedøra * GAVER TIL KIRKE Gavekonto Snillfjord kirke:

9 Stabstur til Hitra Fillan kirke er rødmalt slik som kanskje Vinje kirke også var? Altertavle og alterbilde i Fillan kirke Organistene Bjørn og Jostein prøvde orgelet i Fillan kirke. Kirkeverge Egil i kirkestolen høyt hevet over menigheten i Fillan kirke. Hitra kirke på Melandsjø er en unik steinkirke Dolm kirke er en middelalderkirke som har blitt rammet av brann tre ganger og blitt gjenoppbygd. Bildene er tatt av Anne Marit Røvik Slørdal Stemingsfullt når alle lysene tennes i lysekronen i Hitra kirke. 9

10 10 A S T A Ø O T T O S E V S SÅ E I R S DE I E D A E 10 Elveseter Elveseter Begravelsesbyrå Hotell Hemne Bli med å støtte Begravelsesbyrå Konfirmasjoner Kirkedøra med en annonse! Vi ordner alt ved begravelser. Konfirmasjoner Bryllup Vi ordner alt ved begravelser. Minnestund Bryllup Bryllup La oss ta del i Minnestund Vi har også ansvaret. catering til alle typer La oss ta del i Minnestund arrangementer Vi har også ansvaret. catering til alle typer arrangementer Hollaveien 2 c, 7200 Kyrksæterøra Telefon Telefon Heimdal Tlf Hollaveien Hollaveien 3, 2 c, c, Kyrksæterøra Kyrksæterøra Telefon Telefon Heimdal Tlf STORT UTVALG O AV GRAVMOUMETER (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1977) STORT UTVALG Gratis AV GRAVMOUMETER montering m/garanti (E. Spjøtvold Innehaver: Eftf. Etablert 1977) Gratis montering m/garanti Ola Bertelsen S Innehaver: Wesselvn 12, Ola 7200 Bertelsen Kyrksæterøra Wesselvn 12, Ø Mobil Kyrksæterøra R Døgnvakt: Mobil Telefon Døgnvakt: E Telefon Tlf.: Telefax Eget salmetrykkeri R Tlf.: Agentur Eget for salmetrykkeri gravmonumenter Agentur I for samarbeid gravmonumenter med SOETERAPEUT - MH I samarbeid med Oppussing og navnetilføyelser. SOETERAPEUT aturterapeut MH - MH Oppussing Berit Westerlund Støen Vi utfører også: navnetilføyelser. Berit Westerlund Støen Vi utfører også: Tlf Tlf / Omsliping av stein Tlf Vask/rensing - Omsliping av stein monument Soneterapi - Øreakupunktur (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959) - Oppretting - Vask/rensing av stein/sokkel av monument Kopping - Bioresonans (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959) - Montering - Oppretting av av lykter/duer/ stein/sokkel (allergi/matintoleranse/ - Montering av Innehaver : vaser/bilder lykter/duer/ testing og behandling) Innehaver : Synnøve Spjøtvold - Montering vaser/bilder av bedrammer Rygg- /nakkemassasje - EFT Synnøve Synnøve Spjøtvold Spjøtvold Bertelsen - Montering av bedrammer Øragata 9, 7200 Kyrksæterøra - Fjerning av gammel stein Gavekort Øragata 9, 7200 Kyrksæterøra - Fjerning av gammel stein Telefon Telefon Privat tlf Kontakt: 75 Privat tlf Kontakt: 75 Bertelsen Begravelsesbyrå HER KA DU STØTTE Telefax Bertelsen Begravelsesbyrå HER KA DU STØTTE Tlf: Tlf: Mob: KIRKEDØRA Alt Alt i i blomster Mob: blomster MED Eget Eget kransbinderi kransbinderi og MED E E AOSE og sløyfetrykkeri sløyfetrykkeri 10 ATURMEDISISK ATURMEDISISK AROMATERAPI FOR HELSE OG VELVÆRE Anne-Lise Hanssen - Tlf

11 Slekters gang: DØPTE HEME oah Jakobsen Belsvik Fredrik Engvik Charles Martin Lund Stuart Ailin Hellem Aileen Helland Bergdal Patrick Hoel Marcus Sødal Jacob Jim Olsen Tuva Oddebug HEIM Odin Sinnes VIJE Ole Peder Sæther VIGDE HEME Gudrun Vollan og Per Tronvoll DØDE HEME Per Einar Berg f Trond Kjønsvik f Johan Skarsvåg f Georg Hanssen f Erna Stamnestrø f Arvid Jakob Hepsø f Arne Henry Skjærvik f Åsmund Moe f Leif Oddvar Bernhard Auset f VIJE Peder Stølen f Oddmund Byrge Kofoed f SILLFJORD Harald Slørdal f Ingeborg Solberg f Aase Jørgensen f Takk... Hjemmesykepleien i Hemne takker for minnegave mottatt i forbindelse med Signe Simonsens begravelse. Jarlen mottak ønsker å sende en stor takk til Skeiet sanitetsforening for gaven beboerne på mottaket fikk til jul. Tusen takk!! TAKK FOR BESØK OG GAVER I 2011 Pleie- og omsorgsavdelingen, herunder Hemne helsesenter, Hjemmesykepleien, Trygdepensjonatet, Trygdebolig 1 og Tiendebursveien, ønsker også i år å rette en hjertelig takk til alle, både privatpersoner, lag og foreninger som har vist oss oppmerksomhet i Det gjelder både i forbindelse med jula og ellers i året, det være seg i form av gaver eller besøk. OKF Hemne helsesenter vil også få rette en hjertelig takk til de som gjennom hele året, trofast hver fredag, har vært hos oss og holdt andakt. I tillegg vil vi takke Velforeningen som en gang i måneden, arrangerer Åpent Hus til glede for beboere ved sykehjemmet og trygdeboligene, samt alle andre som ønsker å delta. Beboere og ansatte i pleie- og omsorg. Takk for all vennlig deltagelse i anledning Peder Stølens bortgang. Takk for vakre blomster og pengegave til hjemmesykepleien. Astrid Stølen m/fam. Hjemmesykepleien i Hemne takker for minnegave mottatt i forbindelse med Peder Stølens begravelse. Hemne helsesenter takker for minnegave mottatt i forbindelse med Åsmund Moes begravelse. Hemne helsesenter takker for minnegave mottatt i forbindelse med Leif Ausets begravelse. Hjertelig takk for vennlig deltakelse, omtanke, blomsterhilsner og minnegave til Aktivitetssenteret på kr 7720,- ved vår kjære mor og svigermor Erna Stamnestrøs bortgang og begravelse. En varm takk til Hemne helsesenter for god pleie og omsorg. Torbjørn og Anne Lise, Rolf og Rita, Jorunn og Arild Hjertelig takk for oppmerksomheten ved Oddmund Byrge Kofoeds begravelse. Takk for minnegaver til Hemne helsesenter. En stor takk til hjemmesykepleien og helsesenteret for god pleie og omsorg. Familien 11

12 vi går i kirka... Returadresse: Hemne Menighetskontor 7200 Kyrksæterøra B 19. februar: Søndag Fastelavnsøndag: Vinje kirke kl.11: Familiegudstjeneste med utdeling av T til 5-klassingene ved Arnaldur prest 26. februar: 1. s. i faste: Hemne kirke kl.11: Høymesse ved Jon prest. attverd 4. mars - 2. s. i faste: Heim kirke kl.11: Høymesse ved Arnaldur prest. attverd Steinvassbu kl 13: Skiandakt ved Jon prest sammen med Lensvik og Agdenes menigheter 11. mars - 3. s. i faste: Vinje kirke kl.11: Høymesse ved Jon prest. attverd 18. mars - 4. s. i faste: Snillfjord kirke kl 11: Høymesse med nattverd Arnaldur prest. 25. mars Maria budskapsdag Hemne kirke kl 11: Høymesse ved Jon prest. attverd 1.april, Palmesøndag Heim kirke kl.11: Gudstjeneste ved konfirmantene og Arnaldur prest Hemne helsesenter kl 16: Gudstjeneste ved Arnaldur prest 5. april, Skjærtorsdag Hemne kirke kl.19 attverdgudstjeneste ved Arnaldur prest Snillfjord kirke kl.1930 attverdgudstjeneste ved Jon prest 6. april, Langfredag Hemne kirke kl.11 Pasjonsgudstjeneste ved Jon prest 8. april, 1. påskedag Hemne kirke kl.11 Høytidsgudstjeneste Arnaldur prest Snillfjord kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste ved Jon prest Vinje kirke kl. 16: Høytidsgudstjeneste ved Arnaldur prest 15.april, 1. s. e. påske Vindalsvatnet kl 12: Friluftsgudstjeneste ved Arnaldur prest Snillfjord Omsorgsenter kl. 11 Gudstjeneste med nattverd Jon prest 22.april, 2. s. e. påske Hemne kirke kl.11: Samtalegudstjeneste ved konfirmantene og Arnaldur prest Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld Utgiver: Menighetsrådene i Hemne og Snillfjord Redaksjonssekretær: Jon ilsen Redaksjonskomité: Jon ilsen, Solrun Tevik, Gerd Sagøy, ils Steinveg, Ragna Brekken, Jorid Sættem, Oddveig M. Witsø. Adresse: Menighetskontoret,7200 Kyrksæterøra Kasserer: Hemne kirkelige fellesråd Gironr: Grafisk produksjon: Orkla Grafiske AS Grønøra, 7300 Orkanger Distribusjon: Posten orge AS Tlf.: Orkla Grafiske AS

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 5 2010 Årgang 59 Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens frelser sann.

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle Vi en ønsker fredelig alle jul en og fredelig et riktig jul godt og nytt et år! riktig godt nytt år! VARDØ KIRKE LEDEREN HAR ORDET: Juleforberedelser

Detaljer

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62

Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2014 Årgang 62 Høsten ligger foran oss med mange nye muligheter og aktiviteter. Inne i bladet står det mye om det som skal skje. Velkommen! Leie av Kirkestua på Stavsjø

Detaljer