Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr Årgang 58

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Nr 3 2014 Årgang 58"

Transkript

1 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr Årgang 58 Menighetsblad De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, de grønne urtesenger og trær som skyter blad, hver blomst, hver spire minner oss om å ta imot det lys som alltid skinner fra Gud, vår skaper god. Foto: OKF Ikke ny prest til Hemne denne gangen heller (Mere side 2) Konfirmantene i Hemne Flere bilder fra de andre konfirmasjonene i våre kirker ønskes til neste Kirkedøra. Foto: Svein Roger Karlsen

2 Nytt fra kirkeverge Egil Hammervik Det nærmer seg 200-årsjubileum for Hemne kirke 2017 er enda lenge til, vil mange si. Men tiden går fort og plutselig er man der. Det må være et mål å få kirka og området rundt til å se fint ut i forbindelse med jubileet. I den anledning vil vi anmode de som har festeansvar for graver på gravplassen utenfor kirka om å se over minnesteinene sine. Vi ser at mange minnesteiner er mosegrodd og har skrift som knapt vises. Hvis steinen blir vasket/ spylt vil de framstå som mye penere å se på. Skrifta kan med fordel også fornyes slik at den blir lettere å lese, i mange tilfeller. Vinje kirke Etter noe usikkerhet rundt finansiering av restaureringsarbeidet ved Vinje ser det nå ut til at man har funnet en løsning på dette. Kommunestyret vedtok i sitt møte å gi et investeringstilskudd på kr mill for fullføring av restaureringen av kirka. Dette gir oss muligheten til å få reparert det aller mest nødvendige. Heim gravplass Det er satt i gang reparasjon, skraping og maling av klokketårnet på Heim gravplass. Dette er delvis innleid hjelp og delvis dugnadsinnsats. Heim kirke Fellesrådet i Hemne har vedtatt å montere varmepumper i Heim kirke i løpet av sommeren. Dette skal prøves ut i denne kirka først for å kartlegge økonomisk gevinst ved bruk av varmepumper. Hemne kirke Fellesrådet skal i sitt møte 19. juni ta stilling til innkjøp av nytt lydanlegg til Hemne kirke. Det er samlet inn en del midler til formålet og det er gitt en del penger til dette i forbindelse i form av minnegaver ved noen begravelser. Snillfjord kirke Innvendig maling i Snillfjord kirke er avsluttet i denne omgangen. Vi ble ikke helt ferdig, men vi håper å fortsette når man har nok penger til dette. Drift Snillfjord På grunn av inndekning av det store underskuddet i Snillfjord sokn i 2013 ser det veldig usikkert ut med driften i soknet andre halvår i år. Fellesrådet har søkt Snillfjord kommune om tilleggsbevilgning for å kunne dekke opp dette. Hvis ikke dette blir innvilget kan det få dramatiske konsekvenser for driften framover. Vi jobber med å finne løsninger. Møter i fellesrådene Vi minner om at møtene både i Snillfjord fellesråd/ menighetsråd og Hemne kirkelige fellesråd er åpne møter der alle sammen som ønsker det kan komme å høre på. Møtene blir offentliggjorte på våre hjemmesider hemnekirke.no. St.Hans i Hemne kirke Hemne Menighetsråd innviterer til sangkveld i Hemne kirke st.hansaften kl Vi synger kjente salmer og sanger. Etterpå går vi ut der vi har satt opp grillen. Det blir gratis grillmat, men vi er takknemmlig for et bidrag til lydannlegg i kirka. Alle er velkommen. IKKE NY PREST til Hemne denne gangen heller. De to som ble tilbudt jobben har dessverre takket nei! Prestevikar I sommer vil Lars Lauvik Ørland vikariere i her i våre menigheter.. Han studerer nå ved menighetsfakultetet og vil få verdifull praksis. Han vil under sin tjeneste bo i Orkdal, men vil altså ha gudstjenester og kirkelige handlinger hos oss med unntak av vigsler. Ta godt imot ham.. 2

3 HEMNE KIRKEKONTOR: Hasselv Kyrksæterøra Tlf Fax Åpningstid kontor: mandag - fredag E-post til kontoret er Kirkeverge: Egil Hammervik Tlf Sokneprest Jon Nilsen Tirsdag (Hemne) Tlf (hjemme) E-post: snillfjord.kommune.no Menighetspedagog Eirunn Johansen Kontortid trosdag e-post: Sekretær: Nina Enebak Tlf: Organist Bjørn Leifsson Onsdag Tlf E-post: Kirketjener Hemne: Birgit Bjerkan Tlf Kirketjener Vinje: Åge Tølche Tlf (hjemme) Kirketjener Heim: Erling Klungervik Tlf (hjemme) SNILLFJORD Kirkeverge: Egil Hammervik Tlf Sokneprest Jon Nilsen Kontortid: Onsdag, torsdag og fredag kl Tlf E-post: snillfjord.kommune.no Organist Jostein Selnes Kirketjener/klokker Leslie Fielding Tlf (hjemme) Præsten skriv: Suset fra furua og Nøtteliten I år ville Alf Prøysen ha fylt 100 år. Sangene hans lytter jeg gjerne til. De er fulle av varme og livsvisdom. Sangen Du ska få en dag i måra kunne nesten ha vært en salme. Utrykket suset over furua bærer i seg pinse og bud om noe overraskende godt. Noe som ikke er begrunnet i noen innsats eller fortjeneste. Vi hører om skolegutten som ikke fikk det til, om han som hadde fridd og fått nei og tenkte at det ble hans siste dag, og vi hører om den voksnes slit av en arbeidsdag hvor dagen blir for stutt. Over det hele hvelves dette uforskyldte, en ny morgendag. Hvor en får starte på nytt med blanke ark og fargestifter tel. Et budskap som bringer håp og livsmot tilbake. Som hjelper oss til å se framover og ikke la oss knekke av en akutt vond og vanskelig situasjon. Bildet på nåden som gjenoppretter livets mulighet. Sangen om Nøtteliten er for meg sangen om Livsglede. Nøtteliten som bor i toppen av et tre, og som aldri er ferdig når han skal av sted. Slik opplever vi ekorn, de hopper og spretter mellom trærne, de kikker nysgjerrig frem fra buskene, og de samler kongler og nøtter i spisskamre. Man blir i godt humør av å se ekornet i sin glade livsutfoldelse.. Vi har mye å lære av ekornet. Til tross for at det er lite og sårbart, klarer det seg gjennom både somre og vintre. Det passer seg for rovdyr, det samler sin mat og det beskytter sine barn. Det ser ut til å leve livets glade dager, men er samtidig nøye med å forberede framtiden. Denne kombinasjonen e r god å ha, om man er et ekorn eller et menneske. Vi har ikke vondt av litt hopp og sprett og tjo og hei i hverdagen vi vår heller. Det visste Alf Pørysen. Og han visste også at morgendagen vår er sørget for om vi legger våre liv i Skaperens hender. TAKK Takk til alle konfirmantene og alle giverne for god innsats under innsamlingsaksjonen for Kirkens Nødhjelp. Det kom inn kr 7399 i Snillfjord menighet, i Vinje kr 4713, i Heim kr 6901 og i Hemne kr Sammen har dere bidratt til en bedre hverdag og håp for fremtiden for mange av våre medsøsken. Telefon

4 Salmeboka minutt for minutt på NRK I november lanserer NRK en ny form for «sakte-tv» når den nye salmeboka skal synges fra perm til perm. En maratonsending på om lag 60 timer planlegges når alle de 899 salmene skal synges vers for vers den første adventshelga. Det er en veldig god nyhet at NRK ønsker å gi den nye salmeboka så stor oppmerksomhet, sier Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet. Salmeboka rommer en kulturell og åndelig skatt som spenner fra 300-tallet fram til vår egen samtid. Her finner vi diktere og komponister som har satt sitt preg på den europeiske kulturhistorien og kirkehistorien. Her er tekster og melodier som har bidratt til å forme Norge som nasjon de siste 200 årene, samtidig som vi ser hvordan salmesangen nå er blitt global. Salmeboka har sanger både fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Hele denne skatten får tv-publikum nå sjansen til å bli bedre kjent med, sier Johnsen. Hele folkets kulturelle arv Salmeboka minutt for minutt er et samarbeid mellom NRK og korbevegelsen i Norge samt Kirkerådet, som har laget salmeboka utgitt på Eide forlag, og Vår Frue kirke i Trondheim, der salmene skal synges og programmet sendes fra. -Salmene er Norges kulturelle arv, og har vært sunget i generasjoner. Vi håper kor og utøvere fra hele landet også vil stille opp og være med når vi om kort stund går ut med invitasjoner om å delta. NRK ønsker med prosjektet også å vise fram bredden i Kultur-Norge, det er stor koraktivitet i både byer og grender. Når det gjelder salmene så betyr de mye for folk. Dette ser vi derfor fram til, sier kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen. En gullgruve til begeistring Preses for Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, er minst like entusiastisk over salmesatsingen til NRK. Her har landets største mediebedrift forstått hva slags gullgruve salmeboka er. Det å synge sammen er noe av det flotteste vi kan gjøre, så dette tror jeg kan bli et løft for allsangen i Norge. Vi har allerede sett hvor stor begeistring den nye salmeboka har skapt i Den norske kirke, og jeg har store forventninger om at begeistringen kan spre seg langt utenfor gudstjenester og kirkerom. For meg er det også ekstra hyggelig at NRK sender salmesangen fra Vår Frue kirke i Trondheim, som ligger i tilsynsområdet til preses, smiler Byfuglien. Stort mangfold Norsk salmebok 2013 ble tatt i bruk i advent i fjor, og har et svært variert innhold. Den har tekster på ulike språk som samisk, kvensk og engelsk. «Julekveldsvisa» av Alf Prøysen har fått plass, det samme har artister som blant andre Bjørn Eidsvåg og Kari Bremnes, i tillegg til dagens salmediktere som Eyvind Skeie, Svein Ellingsen og Edvard Hoem og klassikere fra Petter Dass og Magnus Brostrup Landstad. Her er alt fra de tradisjonelle salmene til gospel og spirituals. Salmeboka minutt for minutt har planlagt oppstart fredag kveld 28. november på NRK 1, og vil vises kontinuerlig på NRK 2 med innsmett på NRK 1. Kirkerådet håper på stort lokalt engasjement og salmesang og deltakelse i kirker og forsamlinger fra nord til sør. Hjemmeside for Hemne og Snillfjord: Her finner du oversikt og opplysninger om virksomheten i alle soknene og info om hvordan du kan komme i kontakt med ansatte og menighetsråd/fellesråd 4

5 Andakt Trygghet og varme Finnes det noe vakrere og mer sårbart enn en liten fugleunge. Den er som en liten varm ball i hånden. Men verden er brutal for slike små skapninger. Det er så mange farer og trusler for små fugleunger. Jesus så også disse som var så lite verdt at de ble solgt på torget for småpenger. Hver eneste en av var kjent av skaperen. Ikke en eneste av dem falt til jorden uten at Gud i himmelen var med. Slik var det også med menneskene rundt ham. De fikk også høre at de var innesluttet i hans omsorg: så vær derfor ikke redde. Dere er mer verdt enn mange spurver. Ingen av oss er sterke alene. Vi er også sårbare skapninger som også møter farer og sykdom. Da er det godt å søke sammen som disse fugleungene i reiret. Kjenne varmen og tryggheten fra de andre. Du trenger noen andre eller noen andre trenger deg.. I Bibelen sammenlignes Gud med en fugl som samler sine barn under sine vinger. Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud. I skyggen av dine vinger søker mennesebarna ly. Under den vingen er det både beskyttelse og fellesskap. Jon Nilsen SAMTALEGUDSTJENESTE I SNILLFJORD Under årets samtalegudstjeneste var det konfirmantene som holdt dagens preken. Sammen med Åse Aastum hadde de forberedt og satt sammen et veldig fint opplegg. Etterpå var det kirkekaffe, saft og sjokoladekake tatt med av konfirmantforeldre. Konfirmantene i Snillfjord bidro meg sang, dikt og tekstlesning. Foto: Jan Røvik Åse Aastum ble takket for arbeidet med konfirmantene. Foto: Jan Røvik 5

6 Høsten 2014 starter vi opp med øvelse 27. august, og alle barn fra 5 til 9 år er hjertelig velkommen!! De første øvelsene blir litt spesielle, for vi setter i gang noe som heter «Endelig høst!», hvor alle 5- og 6-åringer er spesielt velkomne. Annenhver onsdag blir det øvelser på Misjonshuset kl til 18.30, og du kan glede deg til spennende happenings Les mer om oss på vår hjemmeside eller følg oss på facebook. God sommer!! Til alle 4-åringer: Velkommen til 4-årsklubb! 25. august starter vi opp med 4-årsklubb kl på Misjonshuset. Klubbkveldene sammenfaller med Hobbyklubben, og mye av kvelden blir vi sammen med dem. Her blir det sang, andakt, leik, utlodning og hobbyaktiviteter. Du vil få invitasjon i posten med påmeldingsinformasjon. 4-årsklubben har 5 samlinger, en gang i måneden, og avsluttes med fest. Håper å se deg «Endelig høst!» for alle 5- og 6-åringer Der hvor sommeren er herlig avslappende, er høsten herlig spennende! Den markerer en ny begynnelse; 5-åringene er endelig størst i barnehagen, og for 6-åringene er det skrekkblandet fryd å få begynne på skolen. Barnekoret Hemne Pre Soul Children og Hemne kirke inviterer alle 5-åringer og 6-åringer til konseptet «Endelig høst!». Her får barna bli med på to samlinger med leik og moro, sang og bevegelser. Gutter: Gjør dere klar for den store lekebil-utstillingen!! Fest med konsert for familien på den tredje samlinga, som vi har kalt «Endelig høst: Fest!» Fjerde og siste samling er familiegudstjeneste i Hemne kirke, med sang og spillopper, 4- årsbok og 6-års-CD. Alle medlemmer får brev i posten med invitasjon og påmeldingsinformasjon. Ikke medlem og lyst til å være med? Gi lyd 6

7 Hobbyklubben høsten 2014 Mandag 25. august starter Hobbyklubben opp igjen etter sommeren, og vi ønsker nye og gamle Hobbyklubb ere velkommen Alle barn fra 4 år og oppover kan komme på Misjonshuset til formingsaktiviteter, andakt, sang, utlodning og frukt en mandag i måneden. Det vil bli gitt mer informasjon om datoer på vår nettside takk! Mange fortjener en stor takk. Denne lista falt ut i forrige nummer, men bedre sent enn aldri Vi vil takke: Alle som hjalp til på konfirmantleiren 28.februar-2.mars på Søvasslia Alle som bidro på Lys Levende i Snillfjord kirke mars Lag og foreninger i Snillfjord som ga pengestøtte til «Lys Levende» Tusen takk skal dere ha 7

8 Dugnad på Heimkirkegård i frisk bris Hele 19 arbeidsglade personer stilte til dugnad i år, litt dårlig vær gjorde at det ikke ble så mange pauser, så mye ble gjort. Brit Bolme stiller som fagperson for plantingen og den jobben skal hun få ha.vi avsluttet med varm kaffe og mat som Saniteten bidro med. Takk til alle som bidro. Mvh Menighetsrådet i Heim Menighetstur Årets menighetstur lørdag 6. 9 legges i år til Den Gyldne Omvei på Inderøy På Inderøy på Innherred går Den Gyldne Omvei, med flotte gårdsutsalg, butikker, restauranter og aktivitetsbedrifter som gir deg ekte, hjemmelagde opplevelser. Det er plass til ca 50 stk. Prisen blir ca 600 kr. Påmelding til kirkekontoret. Gamle Sakshaug kirke på Inderøy 8

9 ISAELSMISJONEN I VINJE KIRKE Israelsmisjonen hadde sitt årsmøte helgen april på Søvassli. Søndagen var det gudstjeneste i Vinje kirke der prest Kjell Gunnar Klock deltok sammen med Jon prest. Ass generalsekretær Jorunn Andestand Langmoen prekte. I sin preken samtalte hun med en kristen jøde og en kristen palestiner om forsoning og tillit der det rådet mistro og hat til hverandre Min salme av Egil Hammervik «Det skjer et under i verden». Det var salmen som dukka opp først når jeg ble utfordret på Min salme. Salmen er skrevet av Gerd Grønvold Saue. Salme97 nr. 93. «Det skjer et under i verden», en dåpssalme. Denne salmen ble kjent for meg første gang da mitt første barnebarn ble døpt. Siden har den fått en stor plass hos meg. Det er rart når man har kommet så langt i livet at man har fått barnebarn. Man ser livet i litt annet, nytt perspektiv. Det opplevdes ikke akkurat slik med egne barn når en var yngre. De var selvfølgelig ikke noen mindre undre av den grunn. Noen forteller meg at man blir mer sentimental med alderen. Det kan stemme med mine erfaringer. Etter at jeg har fått oppleve barnebarn på nært hold og tatt del i deres liv siden de var små har teksten i denne salmen festet seg ordentlig hos meg. Tenk å få være så privilegert å kunne ta del i barns oppvekst og liv, oppleve spenningen med de valg de tar. «Det skjer et under»,..ja det er det ikke tvil om. Det skjer et under når barn blir født. Jeg er i alle fall styrket i min tro på at Gud står bak et slikt under, som et nyfødt barn er. Underet i vårt møte med det nye livet, underet i møte med kirken og Gud, underet i dåpen og Guds ånd. Ingen får meg til å tro at livet bare er en samling tilfeldigheter uten noen videre mening. Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Omkved: Ingen på jorden er himlen så nær /:som barnet han tar i sin favn,:/ Det skjer et under når barnet møter oss hud mot hud, øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet. Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord. Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. 9

10 10 10 AS NTA NØ N OT N NTO SN EVS SÅE IRS DE I ED AE N N O N S Ø R E R Begravelsesbyrå Konfirmasjoner Konfirmasjoner Bli Vi ordner med å alt støtte ved Vi ordner Konfirmasjoner alt ved Kirkedøra begravelser. med Bryllup Konfirmasjoner Vi ordner alt ved Vi begravelser. Bryllup ordner alt ved en annonse! begravelser. Bryllup Bryllup begravelser. Minnestund Minnestund Bryllup Minnestund Minnestund La oss ta del i La oss Vi har ta også del i Vi har også La ansvaret. catering til alle typer oss ta del i La ansvaret. oss ta del i catering Minnestund til alle typer arrangementer Vi har også arrangementer Vi har også ansvaret. catering ansvaret. til alle typer catering til alle typer arrangementer arrangementer c, 7200 Kyrksæterøra N Telefon Hollaveien 2 c, 7200 Kyrksæterøra Telefon Heimdal Telefon Tlf N Heimdal Hollaveien 23, c, 7200 Kyrksæterøra Telefon Tlf Telefon n 2 c, 7200 Kyrksæterøra Telefon Heimdal Tlf Heimdal Tlf G STORT UTVALG NTER AV GRAVMONUMENTER STORT UTVALG (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1977) VALG (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1977) m/garanti MENTER Gratis AV GRAVMONUMENTER montering m/garanti (E. Spjøtvold Innehaver: Eftf. Etablert 1977) (E. Spjøtvold Innehaver: Eftf. Etablert 1977) g m/garanti Gratis montering m/garanti Ola Bertelsen Stort Ola utvalg Bertelsenav Innehaver: Wesselvn 12, Innehaver: Wesselvn 12, Ola Bertelsen Ola Bertelsen 7200 Kyrksæterøra gravmonumenter 7200 Kyrksæterøra Wesselvn 12, Wesselvn 12, Mobil Mobil Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra Døgnvakt: Gratis montering Døgnvakt: Mobil Mobil Telefon Telefon Døgnvakt: med Døgnvakt: garanti Telefax (E. Spjøtvold Telefon Telefon Tlf.: Telefax Tlf.: 72 Eftf Etabllert ) 41 Telefax Eget salmetrykkeri Bertelsen Oppussing Eget salmetrykkeri og Tlf.: Tlf.: Agentur Eget salmetrykkeri for gravmonumenter Agentur Eget for salmetrykkeri gravmonumenter Begravelsesbyrå Hagaveien 8 navnetilføyelser AS Agentur I for samarbeid gravmonumenter med Agentur I for samarbeid gravmonumenter med SONETERAPEUT - MNNH SONETERAPEUT 7200 Kyrksæterøra (E.Spjøtvold - MNNH Eftf. Etablert 1977) I samarbeid med SONETERAPEUT I samarbeid med etilføyelser. SONETERAPEUT Naturterapeut MNNH Vi utfører også Oppussing og navnetilføyelser. - MNNH - MNNH netilføyelser. Oppussing Berit Westerlund navnetilføyelser. Støen Berit Westerlund Innehaver: Øyvind StøenBertelsen Vi utfører også: Døgnvakt Wesselveien tlf , Kyrksæterøra Vask/rensing av monument Berit Westerlund Tlf Støen 96 Berit Tlf. Westerlund Støen 96 - Omsliping Vi utfører Tlf 72 av også: 45 stein / Mobil: Mobil: Omsliping Bertelsen av stein Tlf Tlf. Døgnvakt tlf onument in - Vask/rensing Soneterapi - Omsliping av - av Øreakupunktur stein monument Begravelsesbyrå AS Eget salmetrykkeri Oppretting (E. Spjøtvold stein/sokkel (E.Spjøtvold Eftf. Eftf. Etablert Etablert 1977) 1959) (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959) n/sokkel monument - Oppretting - Vask/rensing Kopping av - stein/sokkel Bioresonans av monument (E. Spjøtvold Eftf. Etablert 1959) Montering (E. Innehaver: Spjøtvold av Øyvind Eftf. Etablert Bertelsen1959) er/duer/ ein/sokkel - Montering - Oppretting (allergi/matintoleranse/ av av lykter/duer/ stein/sokkel Stort Innehaver : kter/duer/ - Montering av lykter/duer/ Innehaver utvalg av : gravmonumenter Wesselveien 12, 7200 Kyrksæterøra vaser/bilder lykter/duer/vaser/bilder Mobil: testing og behandling) Eget Innehaver : Synnøve Innehaver Spjøtvold : Bertelsen vaser/bilder Synnøve salmetrykkeri. - Montering av bedrammer Gratis Spjøtvold montering m/garanti Døgnvakt tlf rammer Rygg- /nakkemassasje - EFT Synnøve Spjøtvold Bertelsen Montering Synnøve Øragata Eget av Spjøtvold 9, salmetrykkeri bedrammer 7200 Kyrksæterøra Bertelsen drammer - Fjerning - Montering av gammel av bedrammer stein Øragata 9, 7200 Oppussing Kyrksæterøra og navnetilføyelser el stein Gavekort Øragata 9, 7200 Kyrksæterøra Øragata Telefon 9, Kyrksæterøra mel stein - Fjerning av gammel stein Telefon Fjerning Stort utvalg av av gammel gravmonumenter stein Vi utfører også Kontakt: Telefon Telefon Privat tlf Privat tlf Gratis montering m/garanti Kontakt: Privat tlf Vask/rensing av monument Privat Telefax tlf t: Bertelsen Begravelsesbyrå HER KAN DU STØTTE Oppussing og navnetilføyelser sbyrå HER HER KAN Bertelsen KAN Begravelsesbyrå DU DU STØTTE STØTTE -Omsliping av Benkplater stein i stein HER Telefax KAN DU STØTTE Telefax velsesbyrå Tlf: Oppretting av stein/sokkel Vi utfører også 5 37 Alt i blomster KIRKEDØRA Mob: KIRKEDØRA -Vask/rensing av monument Tlf: Montering av lykter/duer/vaser/bilder Mob: KIRKEDØRA Alt i blomster -Omsliping av stein Alt i blomster -Montering av Eget Alt kransbinderi i blomster og MED MED EN ANNONSE MED Eget Eget EN EN kransbinderi kransbinderi ANNONSE Spyling bedrammerav hustak og -Oppretting husvegger. av stein/sokkel ANNONSE og og -Fjerning av gammel stein -Montering av lykter/duer/vaser/bilder Eget sløyfetrykkeri kransbinderi -Montering av bedrammer og sløyfetrykkeri sløyfetrykkeri Benkplater i stein -Fjerning av gammel stein sløyfetrykkeri Modell 362 Benkplater i stein NATURMEDISINSK Spyling av hustak og husvegger Modell 362 Kontakt: Spyling av hustak og husvegger Kontakt: NATURMEDISINSK NATURMEDISINSK Bertelsen AROMATERAPI Bertelsen AROMATERAPI AROMATERAPI FOR Stein & Spylerservice FOR Stein HELSE & OG FOR Spylerservice VELVÆRE v/ola Bertelsen tein.no HELSE OG VELVÆRE Anne-Lise v/ola Bertelsen Hanssen HELSE OG - Tlf. VELVÆRE Wesselveien 12, 7200 Kyrksæterøra Gravstein Skifer Benkplater Tlf Elveseter Begravelsesbyrå Elveseter Begravelsesbyrå Anne-Lise Hanssen - Tlf Elveseter Elveseter Begravelsesbyrå Anne-Lise Wesselveien Hanssen 12, Tlf. Kyrksæterøra Tlf Hotell Hemne Gravstein Skifer Benkplater

11 Slekters gang: DØPTE HEMNE Pernille Drilen-Øyen (Jøssund kirke) Ailo-Emiil Kvitle Bakk (Aure kirke) SNILLFJORD Victoria de Oliveira HEIM KIRKE Lucas Sagdahl-Heimsbakk VINJE KIRKE Martha Stavås Martinsen Elena Simonsen VIGDE HEMNE Carmen Alice Vasconcelos Lima og Johan Aae. DØDE HEMNE Gudrun Alida Bjørkøyli f Rønnaug Lie f Sverre Rønning f SNILLFJORD Kjell Arnar Jamtøy f.1951 Hermann Kristoffer Halsen f Takk... Hjemmesykepleien takker for minnegave i forbindelse med Aase Lians begravelse. Kårstua ved Hemne helsesenter takker for minnegave i forbindelse med Asbjørn Folgerøs begravelse. Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og minnegave til Hemne kirkes blomsterfond ved vår kjære Gudrun Bjørkøylis bortgang og begravelse. FamIIien. RETTING Det har dessverre blitt feil på navn på konfirmanter i Søvesten, Avisa-ST og Kirkedøra. Feilen ligger på vår side, og vi beklager. Vi har lært av feilen og bedrer rutinene våre. Hemne og Snillfjord kirkekontor. Her er korrigert liste: Hemne kirke 4. mai 2014 (11:00) Aurora Amundsen, Jarle Meland Aune, Loke Myran Aunhaug, Maren Lyngstad Bugten, Daniel Kaald Estrin, Trine Gundersen, Jørn Hallan, Anders Fritjof Heim, Gunhild Hellem, Karoline Selbekk Hille, Espen Kjønsvik, Peder Lund, Einar Myren, Anette Rodal, Ådne Mathias Solum Jenssen, Tian Elisabeth Sæther, Gunn Hege Tøndel Arntsen, Ingvild Werkland. Hemne kirke 4. mai 2014, (13:00) Amund Alstad, Arild Aunhaug, Helle Heimsbakk, Brynjar Kvernstad, Sander Lossius Singsdal, Kristin Sødal Røvik, Tor Håvard Schei. Hemne kirke 25. mai 2014, (11:00) Torbjørn Dalslåen Alstad, Martine Kristiansen Blomsø, Jonas Enoksen, Heidi Karlsen, Mari Kjerstadmo, Betim Lund, Christina Midtlyng Muhlenfeld, Halvard Hovden Melum, Odin Andreas Mellemsæther, Mathias Kildal Normann, Jonas Hepsø Oddan, Marthe Stallvik Gjengstø, Vegard Sødal, Fredrik Tømmervold og Trine Vaag. Vinje kirke 29. mai 2014, (11:00) John Martin Bjørklimo Duaas, Silje Bjerkli Daaland, Hilde Neshaug, Sandra Harjo Sæther, Astrid Fjelnseth Sættem, Malin Sødahl, Lova Hilanmo Vassli. Heim kirke 8. mai 2014, (11:00) Madelen Haugen Aae, Ådne Bjørkøy, Oddmund Vågan Gravdal, Ellen Mari Moe Kaldahl, John Ingar Ohren, Oliver Erling Sødal, Fredrik Vaagan, Patrick Stavnesli Taftø, Peder Arne Volden Snekvik Snillfjord kirke 8.mai, (11:00) Bjørnar Berg, Kristine Berg, Mark Fenes, Runar Hestnes, Sindre Kirkaune Jamtøy, Oda Mjønestrø, Hans Robin Strøm Oddan, Jonas Slørdal Røvik, Mads Røvik, Lotte Skimmeli Werness 11

12 vi går i kirka... Returadresse: Hemne Menighetskontor 7200 Kyrksæterøra B 15. juni Treenighetsdag Vinje kirke kl 11: Gudstjeneste i forbindelse med fjordkulturdagan ved Jon prest. Åpen kirke med omvisning etterpå. 22. juni 2. s. i trenighetstiden Snillfjord kirke kl. 11: Høymesse ved Lars Lauvik Ørland 29. juni 4. s. i trenighetstiden Hemne kirke kl 11: Høymesse ved Lars Lauvik Ørland 6. juli 5. s. i trenighetstiden Friluftsgudstjeneste for hele prestegjeldet i gamle Vuttudal og Skårild skole kl 11 ved Jon prest. Etterpå blir det aktiviteter for små og store og muligheter til å få kjøpt noe godt å spise og drikke 13. juli. 6. s. i trenighetstiden Kårøydalen Fjellgård kl.13: Gudstjeneste på fjellet ved Lars Lauvik Ørland. Etterpå anledning til å kjøpe rømmegrøt, vafler og gå en flott tur i vakre omgivelser 20. juli 7. s. i trenighetstiden Hemne kirke kl 11: Høymesse ved Lars Lauvik Ørland 27. juli 8. s. i trenighetstiden Heim kirke kl 11 Høymesse ved vikar 3. august 9. s. i trenighetstiden Snillfjord kirke. Høymesse ved Jon prest 10. august 10. s. i trenighetstiden Hemne kirke kl 11: Høymesse ved Jon prest 17. august 11. s i trenighetstiden Bua kl 11 Gudstjeneste ved vikar Anledning til å kjøpe mat og kaffe 24. august 12. s. i trenighetstiden Heim kirke kl 11 Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene ved Jon prest 31. august 13. s. i trenighetstiden INGEN GUDSTJENESTE 7. september 14. s. i trenighetstiden Hemne kirke kl 11: Festgudstjeneste med 50-årskonfirmantene og presentasjon av årets konfirmanter Snillfjord kirke kl 11.00: Festgudstjeneste med 50-årskonfirmantene og presentasjon av årets konfirmanter ved Jon prest 14. september 15. s. i trenighetstiden Vinje kirke kl 11 Gudstjeneste Presentasjon av konfirmantene ved Jon prest Menighetstur Sist gikk turen til Tautra, i år legges den om den gylne omvei. Se mer om det inne i bladet og på våre hjemmesider og meld deg på. Kirkedøra Menighetsblad for menighetene i Hemne og Snillfjord Utgiver: Menighetsrådene i Hemne og Snillfjord Redaksjonssekretær: Jon Nilsen Redaksjonskomité: Jon Nilsen, Solrun Thevik, Gerd Sagøy, Nils Steinveg, Nina Enebak, Jorid Sættem Adresse: Menighetskontoret, 7200 Kyrksæterøra Kasserer: Kirkedøra Gironr: Grafisk produksjon: Orkla Grafiske AS Grønøra, 7300 Orkanger Distribusjon: Posten Norge AS Tlf.: Orkla Grafiske AS

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Ut på tur aldri sur. Nina Enebak

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Ut på tur aldri sur. Nina Enebak Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 4 2014 Årgang 58 Menighetsblad Ut på tur aldri sur Stab og menighetsråd i Hemne ønsker den nye presten Gustav velkommen med grillmat i vakre omgivelser

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Konfirmantleir i Hemne. Bibelsti i Hemne. Lys levende leir i Snillfjord

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Konfirmantleir i Hemne. Bibelsti i Hemne. Lys levende leir i Snillfjord Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 2 2015 Årgang 59 Menighetsblad Konfirmantleir i Hemne Bibelsti i Hemne Lys levende leir i Snillfjord Kem e du får nå n? intervju med de kirkelige ansatte

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2015 Årgang 59 Menighetsblad Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 50 år som organist Konfirmantene kommer

Detaljer

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Menighetsblad HOBBYKLUBBEN SKAFFER FUGLENE BOLIG TIL VÅREN Konfirmantene kommer Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i

Detaljer

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld r 1 2012 Årgang 56 Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene

Detaljer

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Menighetsbudet Sommeren 2014 Nr. 2/14 Årgang 97 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1 Mos 1,31 SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Fotograf: Solveig Haugen Tusvik Skaperens stemme

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Nr 2 juni 2014 46. rgang Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Andakten Født på ny Tekst Joh.3,1-16 Det er da en umulighet å krype inn i mors liv for den

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv,

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, Nr 2 juni 2015 47. årgang Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, vår jord, det hele er ditt,

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum Nr. 1 Mars 2014 79. årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014 Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Velkommen til bispevisitas 10. - 14. oktober 2007

Velkommen til bispevisitas 10. - 14. oktober 2007 Nr. 3/2007 62. årgang Intervju med Frank Stellmacher... side 5 Utegudstjenester i den gode sommeren!... side 6 Sommerens konfirmantjubileer... side 7 En sang fra havet... side 8 Kongolesisk-norsk kjerkekonsert...

Detaljer

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj.

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj. Nr. 1. 2013 Menighetsblad Heimdal - Tiller - Kolstad Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1 www.tøtsj.no Nytt fra trosopplæringa - sjekk også nettsiden

Detaljer

Diakoni. For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55. Forsidefoto: RØ

Diakoni. For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55. Forsidefoto: RØ kjerkebla Diakoni kjerkebla For Torvastad menighet Nr 3-2011 - Årgang 55 Forsidefoto: RØ Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Foto: Sjømannskirken Marit Areklett er fra Torvastad og er nylig tilsatt

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2014 Årg. 26 Stryke alterduken Besøk på Sølvsuper Forbønn Tema: Medarbeiderskap Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Ansatte Svein Malmbekk - Sogneprest

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

... tidlig en søndags morgen...

... tidlig en søndags morgen... MENIGHETSBLADET for EIDE Nr. 3 BREMSNES KORNSTAD SEPTEMBER 2013 Så rar t å være ed derkopp med nøste i sin eg en kropp o g spinne alle da g e. Men hv or dan kan den gjemme på så mang e kilometer tråd i

Detaljer