HOVEDLYKTTESTER SERIE Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009. Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19"

Transkript

1 HOVEDLYKTTESTER SERIE Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19

2 INNHOLD MOTTAK AV MASKINEN... 3 FORORD... 3 TEKNISKE DATA... 3 SYMBOLER I MANUALEN... 4 SYMBOLER PÅ MASKINEN... 5 KLARGJØRING AV MASKINEN... 6 HÅNDTERING AV MASKIN I KASSE... 6 INNHOLDET I PAKKEN... 6 MONTERE MASKINEN... 6 VATRING AV MASKINEN... 8 GENERELLE SIKKERHETSREGLER KLARGJØRING AV KJØRETØYET...12 ARBEIDSOMRÅDE...12 TILKOBLINGER...12 INNRETTING MOT BILEN PLASSERING...13 INNRETTING MED SPEILSIKTET...13 INNRETTING MED LASERSIKTE...14 HOVEDLYKTTEST KLARGJØRING...15 INNSTILLINGER...15 TEST AV NÆRLYS...16 TEST AV FJERNLYS...17 TILLEGGSINSTRUKSJONER SKIFTE BATTERIER I LASERSIKTET...18 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD...18 KASSERING...18 GARANTI /19

3 MOTTAK AV MASKINEN Det er viktig å kontrollere maskinen så snart den er levert, og kontrollere at du har mottatt alt materiell som er angitt i fraktdokumentene samt at maskinen ikke er skadet under transport. I så fall gjør du befrakteren oppmerksom på skaden og informerer vår kundeserviceavdeling. Dette må gjøres på riktig måte for at det skal være mulig å få tilsendt eventuelt manglende materiell eller godtgjørelse for skade. FORORD Dette apparatet er konstruert for riktig justering av lysstrålen fra alle typer hovedlykter på personbiler og andre motorkjøretøy. Maskinen må bare brukes til dette formålet. Selv den beste maskin vil bare fungere som den skal og sikre lønnsom drift hvis den brukes riktig og holdes i god stand. Derfor anbefaler vi at du leser denne manualen nøye, og leser den igjen hvis det oppstår problemer ved bruk av maskinen. Våre servicesentre, som er organisert i samarbeid med våre forhandlere, er alltid tilgjengelige for hjelp og råd ved behov. MERK: Produsenten kan velge å foreta endringer på apparatene uten varsel, i forbindelse med tilpasning til teknologisk utvikling og behov ved produksjon eller installasjon. Derfor kan det forekomme at illustrasjonene i denne manualen avviker noe fra maskinen du har mottatt. Sikkerheten og instruksjonene for maskinen er likevel garantert. TEKNISKE DATA Måleområde Orientering: over og under høyre og venstre Lysstyrke: Måleenhet for lysstyrke mm / 10 mt (0-6 %) mm / 10 mt (0-10 %) lx (Lux/25mt) cd (Candle) lx (Lux/1mt) Lux (à 25 mt) Kcand Klux (à 1 mt) Måleenhet for orientering % - cm/10 mt grader ( ) Høyde over bakken for optisk senter Strømforsyning via internt batteri Inngående batteriladespenning fra 240 til 1450 mm 12 V V / 50 mt (0-60 Hz) Driftstemperatur + 5 C C Bredde - høyde - lengde mm Vekt kg 36 3/19

4 SYMBOLER I MANUALEN Advarselssymbol Avsnitt som er merket med dette symbolet, må leses ekstra grundig av hensyn til brukerens og maskinens sikkerhet. 4/19

5 SYMBOLER PÅ MASKINEN Statusindikator for det interne batteriet. Når symbolet er rødt, må enheten lades opp med laderen som fulgte med utstyret. Indikator for PC-tilkoblingsstatus xxxxxx IKKE TILKOBLET ***** Indikator for PC-tilkoblingsstatus xxxxxx TILKOBLET ***** Indikator for PC-tilkoblingsstatus xxxxxx UGYLDIG DATAELEMENT SENDT ELLER MOTTATT ***** Tastefunksjon for å gå tilbake: Trykk på denne tasten for å gå tilbake til forrige side Tastefunksjon for å slå på laserpekeren: Når du trykker LASER, tennes den interne laseren og tasten skifter farge til grønn Tastefunksjon for å starte testen: Når du trykker MÅLING, tennes den interne laseren og tasten skifter farge til grønn Reell-tastefunksjon: Når du trykker REELL, åpnes vinduet med REELL-bildet projisert på den interne skjermen i den optiske boksen. Grafikk-tastefunksjon Når du trykker GRAFIKK, åpnes vinduet med bildet rekonstruert grafisk ved målepunktet og projisert på den interne skjermen i den optiske boksen. Lagre-tastefunksjon: Når du trykker Lagre, blir dataene lagret slik at de kan overføres til PC-en ved behov. Utskrift-tastefunksjon Når du trykker Skriv ut, blir testresultatet skrevet ut. 5/19

6 KLARGJØRING AV MASKINEN HÅNDTERING AV MASKIN I KASSE Maskinen er pakket i en spesialkasse. Unngå å stable mer enn fem kasser i høyden. Pakken med maskinen veier 40 kg. Utvendige mål: B: 630 mm L: 1800 mm H: 660 mm INNHOLDET I PAKKEN 1 kartong med understellet 1 søyle 1 sikte 1 kartong med følgende innhold: o et optisk kammer o en batterilader o en pakke med 4 skruer og 4 skiver for å feste det optiske kammeret til konstruksjonen o Bruks- og vedlikeholdsmanual o o Samsvarssertifikat CD-rom med programvare for kommunikasjon med personlig datamaskin eller inspeksjonslinje samt denne manualen. Hvis du får feil deler, eller hvis noen deler mangler eller er skadet, kontakter du forhandleren. Ta vare på pakken og den originale emballasjen i tilfelle produktet må sendes til reparasjon. MONTERE MASKINEN Åpne kassen fra oversiden. Fjern delene, og pass på at de ikke utsettes for slag eller skade. Løsne skruen og skiven fra dreiepunktet på søylen. Sett søylen i understellet med friksjonsringen mellom delene. 6/19

7 KLARGJØRING AV MASKINEN Sett på skruen og skiven igjen, og sentrer de to hullene med pinnene. Trekk skruen helt til, slik at det ikke er slark i søylen, og trekk til ytterligere en kvart omdreining. Vær oppmerksom på retningen. Sett søylen i loddrett stilling, kontroller at understellet og søylen står i riktig retning, og kontroller at søylen kan roteres. Fjern den optiske boksen og monter den fra oversiden i glidebraketten på søylen. Pass på at den skyves helt inn. Fest den optiske boksen til glidebraketten med de medfølgende skruene, som monteres på undersiden av boksen som vist i illustrasjonen. Fjern siktet fra kartongen, skru det fast på støtten og trekk til via hullet i siktet. 7/19

8 KLARGJØRING AV MASKINEN Fjern skruen og skivene som holder fast motvekten i nedre del av søylen. VATRING AV MASKINEN Plasser hovedlykttesteren i arbeidsområdet. Kontroller vateret i den optiske boksen. Hvis maskinen ikke står i vater, løsner du skruen som holder hjulet og justerer vinkelen med skruen over den, før du strammer skruen som holder hjulet igjen. 8/19

9 BESKRIVELSE AV MASKINEN Hovedlykttesteren er et apparat som brukes til å teste hovedlykter av alle typer på motorkjøretøy, biler og lastebiler generelt. Maskinen kan installeres som en fast stasjon (med sideveis bevegelse på en skinne) eller som en mobil stasjon på gummihjul. Søylen kan roteres ca. 30 ved hjelp av en pinne på et glidelager for å rette maskinen inn mot kjøretøyet. Det optiske kammeret kan reguleres i høyden ved hjelp av glidere på presise, stillegående plastløpere langs en aluminiumssøyle som er merket med centimeterskala for nøyaktig posisjonering i forhold til hovedlykten. Styreskjermen er utstyrt med en grafisk LCDfargeskjerm, der operatøren via noen trykk på PEKESKJERMEN veiledes gjennom testene på en nøyaktig og enkel måte. 9/19

10 BESKRIVELSE AV MASKINEN Siktet som brukes til å rette inn maskinen i forhold til kjøretøyet kan utstyres med speil eller laser. Speilsikte Lasersikte 10/19

11 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Følgende regler må følges nøye for å hindre skade på operatøren og maskinen. Les etikettene på maskinen. De må ikke under noen omstendighet tildekkes, og de må skiftes umiddelbart hvis de blir skadet. Dette apparatet skal bare brukes av autoriserte personer som har fått opplæring i bruken av det. Enheten må ikke brukes i en eksplosiv atmosfære. Arbeidsmiljøet skal være tørt og tilstrekkelig ventilert. Vær oppmerksom på andre personer i nærheten, spesielt barn, når maskinen flyttes. Unngå å kollidere med hyller eller stillaser der det kan være fare for at gjenstander faller ned. Du og maskinen kan bli skadet. Lagringstemperaturen skal være mellom -5 og +55 C. Driftstemperaturen skal være mellom +5 og +45 C. Sørg for et tilstrekkelig avtrekkssystem for eksosgass, siden hovedlykttesten må utføres med motoren i kjøretøyet i gang. Innånding av karbonmonoksid kan føre til alvorlig personskade, noen ganger med dødelig utgang. Kontakt leverandøren i ditt område for råd om egnede systemer for din bedrift. La ikke hovedlykttesteren stå i solen eller like ved varme gjenstander som varmeovner, radiatorer osv. La ikke hovedlykttesteren stå ute i regnet eller på svært fuktige steder. De elektroniske kretsene kan bli skadet. Hvis hovedlykttesteren ikke skal brukes på en lang stund, anbefaler vi å dekke den til med støvtrekket (tilleggsutstyr). Hovedlykttesteren inneholder et batteri som kan forårsake brann eller eksplosjon hvis den ikke håndteres på riktig måte. Unngå varme eller åpen ild nær batteriet for å unngå denne risikoen. Når batteriet skiftes, må det byttes med et batteri av samme type. Hvis det oppstår funksjonsfeil på maskinen, kontakter du forhandleren eller leverer maskinen til nærmeste servicesenter. Ved utskifting av deler må ORIGINALE reservedeler bestilles fra en autorisert forhandler. Hvis det foretas inngrep på noen del av maskinen, blir garantien ugyldig 11/19

12 KLARGJØRING KLARGJØRING AV KJØRETØYET Sørg for at hovedlyktene er rene og tørre. Hvis kjøretøyet er utstyrt med regulerbare hovedlykter, stilles de på 0. Eliminer alt som kan påvirke bilens posisjon: Gjørme, snø, is osv. Still bilhjulene rett forover. Kontroller at bilen ikke har noen rammeskjevheter. Sørg for at dekkene er fylt med riktig lufttrykk. Start motoren og utfør testen. For kjøretøy med luftdemping startes motoren fem minutter før testen begynner, og testen utføres med motoren i gang. FORSIKTIG! Ved bruk i et innelukket rom med motoren i gang er det svært viktig at de giftige eksosgassene ledes bort. Vi anbefaler å bruke en vifte spesifikt for eksosgasser. ARBEIDSOMRÅDE Gulvoverflaten må være i vater når testen utføres. Hvis det ikke er mulig, kan hovedlykttesteren plasseres på et underlag med ensartet helling, ikke under noen omstendighet over 0,5 %. Unngå å teste hovedlyktene på gulv som ikke er fullstendig plane og flate, ellers kan målingene bli feil. TILKOBLINGER På høyre side av det optiske kammeret sitter en bryter som brukes til å slå enheten på og av, en RS232-kontakt for kommunikasjon og et system for oppdatering av programvaren via en USBport. FORSIKTIG! Hvis symbolet for UTLADET BATTERI vises når maskinen slås på, kobler du den medfølgende batteriladeren til kontakten på siden av det optiske kammeret og lader den i 12 timer. Testen kan utføres mens batteriladeren er koblet til, men batteriet lades ikke mens testen pågår. 12/19

13 INNRETTING MOT BILEN PLASSERING Plasser hovedlykttesteren foran høyre hovedlykt på kjøretøyet med en avstand på ca. 20 cm. Mål høyden fra gulvet til senter på hovedlykten, og juster det optiske kammeret i tilsvarende høyde med den graderte skalaen på søylen. Bruk toppen av glideskinnen som indeks for skalaen. INNRETTING MED SPEILSIKTET Finn to detaljer foran på bilen som er i perfekt symmetri med hverandre (for eksempel toppen av frontruten eller selve hovedlyktene). Løsne søylen med pedalen, og drei det optiske kammeret til de to referansepunktene møter den svarte streken på speilet når du ser i speilet. OK NEI 13/19

14 INNRETTING MOT BILEN INNRETTING MED LASERSIKTE Operatøren og den ansvarlige for arbeidsområdet må være kjent med risikoene ved bruk av laser. Arbeidsområdet må ikke befinne seg i et gjennomgangsområde, og må være godt markert og avgrenset med en gul strek samt eventuelt spesialsperringer. Forsikre deg om at det ikke befinner seg mennesker i testsonen, vipp ned siktet og slå det på. Finn to detaljer foran på kjøretøyet, for eksempel selve hovedlyktene, drei det optiske kammeret til de to referansepunktene møter streken som projiseres av siktet og blokker søylen. FORSIKTIG! Slå av laseren umiddelbart før du fortsetter med annen betjening og eventuell justering av hovedlykten Laserstreken er i klasse 3A med en bølgelengde på 650 nm (nanometer) og en effekt på 3 mw (milliwatt), noe som betyr at fare kun oppstår ved direkte observasjon av strålen ved hjelp av forsterkende optiske enheter som for eksempel kikkert. Utilsiktet eksponering regnes ikke som farlig, fordi det er i det synlige området og øyelokkrefleksen ikke tillater eksponering på mer enn 0,25 sek. 14/19

15 HOVEDLYKTTEST KLARGJØRING SLÅ PÅ HOVEDLYKTTESTEREN med på/av-knappen på siden. Vent noen sekunder for lokal kontroll av apparatet og lasting av prosessprogramvaren. - OPTIONS-MENY Se kapittelet om service og vedlikehold. - APPLICATIONS-MENY Trykk på berøringsknappen for applikasjonene. Apparatet kan utføre to typer TESTER: - OFFISIELL - FRI OFFISIELL test aktiveres kun når det er direkte forbindelse med stasjons-pc-en, med kommunikasjon i DIR-modus. FRI test aktiveres hvis det ikke er forbindelse med stasjons- PC-en. INNSTILLINGER Denne menyen krever følgende data: - type kjøretøy som testes 2 hovedlykter biler 1 hovedlykt: motorsykler 1 hovedlykt, kun nærlys motorsykkel - type hovedlykt asymmetrisk symmetrisk - lykttype halogen xenon - hovedlyshelling Se hellingen som er angitt av produsenten på oversiden av hovedlykten, f.eks. 1,2 %. Still inn verdien med tastene + og -. - hovedlyktens høyde fra bakken still inn verdien med tastene + og -. FORSIKTIG! Husk at hovedlykthellingen i alle tilfeller må samsvare med gjeldende lov, som fastslår at hellingen for nærlys i en høyde på 80 cm over bakken skal være minst 1 %. For nærlys med større høyde enn 80 cm må hellingen være minst 1,5 %. 15/19

16 HOVEDLYKTTEST TEST AV NÆRLYS Displayet viser nå kjøretøytypen (2 hovedlykter), typen hovedlys (nærlys) og side (høyre). Slå på HØYRE NÆRLYS på kjøretøyet som skal testes, og trykk. Vent noen sekunder og kontroller utseendet til grenselinjen for lysstrålen. Hovedlykt ikke sentrert Nå vises statusen for hovedlykten (høy, lav, til høyre, til venstre, sentrert OK (grønt punkt i midten), samt lysstyrke. Strekens posisjon i senter av toleransegrensene når fargen endres fra rødt til grønt indikerer at hovedlykten er riktig SENTRERT. Hovedlykt sentrert Hovedlykt sentrert Trykk Reell-modus. for å fortsette kontrollen av hovedlykten i MERK: Dette skjermbildet viser bildet av lysstrålen projisert på den interne skjermen i den optiske boksen, og du kan kontrollere posisjonen i REELL-modus. Trykk hovedlykt. for å fortsette med kontrollen av neste 16/19

17 HOVEDLYKTTEST TEST AV FJERNLYS Deretter klargjøres enheten for testing av høyre fjernlys. Slå på HØYRE FJERNLYS på kjøretøyet som testes, og trykk. Vent noen sekunder og kontroller utseendet til punktet med maksimal intensitet i fjernlysstrålen. Strekens posisjon i senter av toleransegrensene når fargen endres fra rødt til grønt indikerer at hovedlykten er riktig SENTRERT. Hovedlykt sentrert Hovedlykt ikke sentrert for å fortsette til kontroll av hovedlykten i Reell- Trykk modus. MERK: Dette skjermbildet viser bildet av lysstrålen projisert på den interne skjermen i den optiske boksen, og du kan kontrollere posisjonen i REELL-modus. Trykk hovedlykt. for å fortsette med kontrollen av neste Fortsett deretter til venstre side av kjøretøyet og gjenta testsekvensen. OFFISIELL TEST: På slutten av prosedyren sender apparatet data til PC-en via kommunikasjonsprotokollen RS232. FRI TEST: På modeller med innebygd skriver blir testresultatene skrevet ut når du trykker PRINT. FORSIKTIG! Hvis hovedlykttesteren brukes i en mobil stasjon (på gummihjul), må innrettingen kontrolleres på nytt gjennom siktet etter plassering foran venstre hovedlykt. 17/19

18 TILLEGGSINSTRUKSJONER SKIFTE BATTERIER I LASERSIKTET Skru løs de to skruene på lokket på lasersiktet og skift de 3 lommelyktbatteriene i størrelse AA, 1,5V. Pass på at batteriene settes inn riktig vei, lukk siktet og fest lokket med skruene. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Maskinen krever ikke spesiell vedlikehold ut over vanlig rengjøring med en fuktig klut (vann eller vanlig vaskemiddel). FORSIKTIG! Bruk ikke nitro-løsemidler KASSERING Maskinen er hovedsakelig fremstilt av stål. Andre deler: Plast, enkelte deler. Papp og papir, emballasje og dokumenter. Maskinen er lakkert med ripebestandig epoksypulver. Følg gjeldende lover ved kassering av maskinen. GARANTI Ved åpenbar og bekreftet produksjonsfeil på produktet, vil det bli reparert eller erstattet under garantien kun hvis kravet rapporteres og dokumenteres innen 8 dager etter levering. Retur av defekte varer godtas kun ved FORHÅNDSBETALT FRAKT, mens alle returer uten betalt frakt vil bli avvist. Alle andre former for refundering er utelukket. 18/19

19 TECNOLUX s.r.l. Via del Lavoro Trevenzuolo (VR) ITALIA 19/19

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av ny Leica Geosystems totalstasjon. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner (se kapittel

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera

Brukerhåndbok. Forberedelser før bruk av projektoren. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Brukerhåndbok Forberedelser før bruk av projektoren Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning Laser LAR 120 G no Bruksanvisning A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M no Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR 120 G er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy

Detaljer

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser +47 63 85 40 80 post@scanlaser.no www.scanlaser.no Dette er en forkortet versjon av produsentens brukermanual på norsk. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer