Designmanual for Norsk Designråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designmanual for Norsk Designråd"

Transkript

1

2 Versjon Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger Element...13 Typografi...17 Regi...19 Formater...20 Bildebruk...21 Symbol, forenklet...26 Utmerkelser og priser...27 Grafisk merking...29 Produktmerking...30 Eksempler Merkantilt...33 Brosjyremal...42 PowerPoint...43 Nettsted...44 Epost-utsendelser...45 Animasjoner...46 Utstillingssystemer...48 Priser og utmerkelser...49 Designboken...50 Næringslivsdagen...52 Design for alle...56 Designdagen...58 Unge talenter...60 Kontaktinformasjon...62 Bakgrunn s oppgave er å fremme bruk av design som en viktig ressurs og et avgjørende, og fortsatt tildels uutforsket virkemiddel for norske bedrifter og organisasjoner. De fire klassiske forutsetningene for bedrifter og industrialisering er kapital, råvarer, produksjonsmidler og personell. Det femte parametret er identitet. Uten et bevisst og positivt forhold til eget marked og egen identitet har de fire opprinnelige bestanddelene mindre kraft. På bakgrunn av dette bør verdien av identitet og design for en bedrifts eller organisasjons konkurransekraft løftes til et helt annet plan enn der det befinner seg i dag. Tar man i tillegg den kommersielle arenas overflod av konkurrerende produkter, tjenester og bedrifter i betraktning, forstår man at ikke-verbal kommunikasjon vil få en mye mer betydelig plass i ethvert marked og for enhver avsender. For bedrifter som tilsynelatende har suksess med sin designinnsats, er en langsiktig bedriftsfilosofi den sterkeste suksessfaktor, mer enn den sporadiske designsatsingen. I et slik scenario blir s bestrebelser enda viktigere, og de vil måtte flyttes til et helt annet plan. For en bedrift eller organisasjon kan budskap om større konkurransekraft og bedret bunnlinje være en gulrot, men det må være sterkere innpass for slike tanker i bedriftens ledelse og sjel som må være målet. må fremstå som et forbilde Med sin nye visuelle identitet må oppleves å ha forsynt seg godt av egen medisin. Skal imidlertid uheldige bivirkninger forhindres må medikamentene inneholde de riktige virkestoffene, og de må være riktig dosert. Det er avgjørende for å forvalte sin nye identitet på en sterk måte. Både i forhold til de store linjene, og når det gjelder detaljene (der gud befinner seg). er på mange måter en business to business organisasjon, men hvor partene har svært ulikt utgangspunkt. Mens på mange måter preges av det akademiske, er det det mer jordnære og pragmatiske som preger den andre partens kultur. Med så forskjellige drivkrefter kan det lett oppstå et gap mellom bedrift og rådgiver. Dette tomrommet er det s oppgave å minimere. Det er helt avgjørende at oppleves å være enkle å forholde seg til, og å forstå. Eventuelle barrierer må senkes samtidig som terminologien harmoniseres med markedet. må forhindre et hvert tilløp til selvopphøyelse, både i kommunikasjon og opp førsel, og i stedet fremstå som likeverdige partnere for sine kunder. skal være lette å velge. Den spesielt interesserte er villig til å gå litt lengre for å finne sine svar. I de innerste gemakker bør det derfor fortsatt være rom for det vitenskapelige og akademiske, mens fra utsiden og i entreen må være helt på bølgelengde med kunden. s visuelle identitet skal oppleves som en rød tråd i alle sammenhenger s identitet skal både være monolittisk og grense sprengende. Norsk Designråds visuelle identitet skal stå som det aller beste eksempelet på resul tat orientert design, og det må gjennomsyre alt man foretar seg. må oppleves å være fullblods i alle sine tilkjennegivelser, kanaler og flater. Helt fra den enkelte medarbeider ned til det mest akademisk funderte prosjektdokument. Denne designhåndboken skal rettlede for bruken av det visuelle identitetsprogrammet, fra navne trekk til femte-elementet. Konsistens og konsekvens er to nøkkelord som betegner de viktigste virkemidlene for å fremføre en visuell identitet på den sterkeste måten. Selv om identiteten er monolittisk, ligger det nok muligheter i denne boken til å uttrykke seg med stor grad av dynamikk og stadig fornyelse. Selvbeherskelse Det er alltid spennende å etablere kampanjetemaer eller andre designelementer for spesielt, og kanskje begrenset bruk. Den fellen skal ikke Norsk Designråd gå i. Kjennetegnene som er beskrevet i denne manualen er de eneste man skal bruke. Dette er kjernen i en sterk og monolittisk identitet. Den visuelle identiteten er utviklet slik at man ikke skal behøve å gjøre bildet av Norsk Designråd uklart. Alle kjennetegnene, eller identitetselementene har blitt gitt ganske store marginer, særlig i forhold til dimensjonering og innbyrdes forhold mellom alt fra skriftstørrelse til symbolbruk til at ulike uttrykk kan kommuniseres. Alt du trenger for å fremføre s visuelle identitet på en konsistent og konsekvent måte befinner seg mellom permene i denne boken.

3 Del 1: Dokumentasjon 3

4 Navn Denne siden viser de mest sentrale navn og begreper i s virksomhet. Dette er ikke navnetrekk, men en oversikt over skrivemåte i løpende tekst. Norwegian Design Council Merket for god design Næringslivsdagen Design for alle Faglig frokost Designdagen Unge talenter 1 2 Egennavnene skrives med store forbokstaver 3 8 Arrangementer skrives som vanlig setningtekst 9 Nettadressen skrives med små bokstaver i løpende tekst, men kan stå i versaler i sammenheng med annen signaturtekst. 4

5 Navnetrekk Norsk designråd har ikke et spesialtegnet navnetrekk, men en fast måte å formatere navnet på typografisk. Denne fremgangsmåten brukes også for de ulike arrangementene, slik at organisasjonen og arrangementene får et samlet typografisk uttrykk. Dette gir også en fleksibilitet til å sette navnet i sammenheng med for eksempel en tittel på en brosjyre eller et adressefelt. Når navnetrekket skal brukes frittstående og i kombinasjon med dynamisk bruk av kaleidoskopet, kan man benytte en av de fem variantene som vist på denne siden. Fortrinnsvis den sentrerte varianten, men dette skal vurderes etter hva som er naturlig på den aktuelle flaten. 1 1 Hovedvariant. Sentrering er et sentralt element i s visuelle identetet. 2 5 Navnetrekket kan være sentrert over to linjer, en linje eller venstre-/høyrejustert over to linjer. Alt etter hva som kler flaten best estetisk og funksjonelt. Eksempler i bruk kan ses i andre halvdel av denne manualen. Formatering FF DIN Bold og Regular 7,5 pkt på 10 pkt linjeavstand er normalstørrelsen (bl.a brukt på brevark, visittkort og konvolutter) Automatisk (metrisk) sperring på 40 2 Ved andre skriftstørrelser, ganges skriftstørrelsen med et forhold på 1,33 for å finne linjeavstand. Eksempel: Skriftstørrelse 15 pkt = linjeavstand Navnetrekket kan også brukes negativt, fortrinnsvis på sort bakgrunn

6 Symbol, tredimensjonalt Kaleidoskopet til er et symbol på å se nye sammenhenger, nye relasjoner og nye muligheter. I identitetsprogrammet har symbolet en dynamisk rolle og skal brukes i varierende vinkler, størrelser og plassering i formatet. Mønsteret og den ytre formen gir kaleidoskopet god synlighet på både hvite, sorte og fotografiske bakgrunner. Kaleidoskopet er levert som en original tredimensjonal fil, samt fire klargjorte bildefiler med og uten skygge og refleksjon. Disse bildene kan også speilvendes og/eller roteres for å skape ytterligere varianter. 6 De klargjorte bildefilene av kaleidoskopet finnes både med og uten skygge og refleksjon.

7 1 Tverrsnitt av kaleidoskopet sett ovenfra Symbol, konstruksjon Illustrasjonene til høyre viser symbolets geometri og konstruksjon. Kaleidoskopet er levert både som bildefiler, tredimensjonal fil og forenklet todimensjonal tegning. Men konstruksjonstegningen kan være en nyttig referanse ved fysisk rekonstruksjon av symbolet i nye sammenhenger. 5 X 14 X 35 X 8 X 2 Tverrsnitt av kaleidskopet sett fra siden. 3 Perspektivtegning av kaleidoskopets konstruksjon. 7

8 Anbefalt plassering av kamera i 3D I prinsippet skal kaleidoskopet kunne gjengis fra alle vinkler, men spesielt i en lanseringsperiode er det hensiktsmessig å begrense variantene for å sikre tydelig definisjon av formen. Modellen til høyre fungerte som et internt arbeidsverktøy ved produksjon av kaleidoskopbildene og kan være til hjelp ved uthenting av nye bilder fra den tredimensjonale filen. 90, bakkeplan 135, bakkeplan Som et utgangspunkt bør den horisontale dreiningen variere mellom 30 til 75 grader for å unngå å se for mye inn i formen eller få et statisk uttrykk. Vertikalt er det ønskelig å bruke en vinkel som viser to sider av formen nedenfra 30 nedenfra 60 ovenfra 15 bakkeplan 8

9 Signatur tredimensjonal På de fleste flater vil navnetrekk stå i forbindelse med annen tekst og kaleidoskopet ha en fri plassering i flaten. Men i enkelte sammenhenger er det naturlig og praktisk å ha noen faste sammenstillinger som kan brukes. Dette kan være internt materiell hvor man ønsker en enklere implementering av profilen, eller ved overlevering av logo til eksterne samarbeidspartnere osv. Hovedvarianten er den sentrerte over to linjer, men de tre andre variantene kan også brukes der det vil fungere bedre i sammenhengen. 1 1 Hovedvariant av signatur, vist i 200% størrelse. 2 Hovedvariant av signatur, vist i normal størrelse. 3 Sentrert signatur på en linje 4 Venstrejustert signatur. 5 Høyrejustert signatur. NB! Ved bruk av signatur på små flater eller nett, kan kaleidoskopet skaleres ned til 75% størrelse. Avstanden mellom kaleidoskopets nedre kant og navnetrekket skal reduseres tilsvarende. Videre kan den engelske underteksten unntaksvis utelates hvis plassmangel krever det. 2 Samtlige varianter av signatur finnes også som grayscale-filer for optimal gjengivelse i sort/hvitt Signatur kan også brukes negativt, fortrinnsvis på sort bakgrunn.

10 Navnetrekk med dynamisk symbol Figur 1 3 eksemplifiserer prinsippiell bruk av navnetrekk og symbol. Navnetrekket plasseres fortrinnsvis sentrert i toppen av formatet og symbolet kan plasseres fritt i ulike størrelser og vinkler. Figur 4 viser alternative plasseringer av navnetrekk, til bruk der den sentrerte varianten vil være unaturlig eller upraktisk. Figur 5 viser elementet signaturtekst. Dette er en låst kombinasjon av symbol, navnetrekk og forklarende tekst. Er brukt blant annet på baksiden av omslagsmappe. 1 Sentrert, mellomstørrelse 2 Utfallende, stor 3 Fri plassering Figur 6 eksemplifiserer en brosjyreforside. vil da ikke stå som eget navnetrekk, men som en integrert del av tittelfeltet Tillatt plassering i format 5 Signaturtekst, bakside 6 Avsender integrert i tittel

11 Signaturtekst Figuren viser elementet signaturtekst. Dette er en låst kombinasjon av symbol, navnetrekk og forklarende tekst. 1 Signaturtekst som brukt på baksiden av omslagsmappe. 2 Signaturtekst vist i 1:1 størrelse. Signaturteksten skal alltid brukes avslutningsvis på en flate. Som på baksiden av en mappe eller siste bildet i en animasjon. 11

12 Farger skal kjennetegnes ved utstrakt bruk av hvitt og sort. Farger skal vises gjennom fotografier eller relevante grafiske elementer på flaten. Dette kan være titler, kaleidoskopiske mønstre (grid og husmønster), kaleidoskopiske bilder eller illustrasjoner/figurer. Primærpalett Utover hvitt og sort, er det utviklet fem hovedfarger med et dempet særpreg. Primærpaletten er laget for å ikke konkurrere med de ulike fargene fra fotografier eller kaleidoskopiske bilder. I tillegg brukes fargene som bakgrunnsflate for det hvite kaleidogridet. Sekundærpalett Parallelt med hovedfargene finnes pastellvarianter som er 15% valører av de samme fargene. Pastellfargene brukes til diskret farging av flater, tekstbokser eller liknende. Sekundærpaletten benyttes fortinnsvis innvendig og ikke på omslag eller ensidige flater. Om de ulike fargekodene cmyk CMYK-farger benyttes til de fleste trykksaker, og alltid til trykksaker som innholder fargefoto. CMYK står for Cyan, Magenta, Gul (Yellow) og Sort (Key colour), og er navnet på de fire trykkfargene som benyttes i ordinær trykksakproduksjon. Derav uttrykket «4-fargetrykk». rgb RGB-farger benyttes til skjermbruk, f.eks. PowerPoint, Word, Excel, Internett, osv. RGB er et lysfargesystem som består av Rødt, Grønt og Blått lys. RGB-systemet benyttes også i andre sammenhenger der farger lages med lys, så som teater- og konsertscener, TV-studio, digitalkameraer m.m. Viktig RGB-farger kan ikke trykkes. Sendes et dokument med RGB-farger til trykk risikerer man å få sort/hvitt trykk tilbake. pms PMS-farger (Pantone Matching System) brukes ofte til spesialtrykksaker som tekstiler, plast, stentøy, metall osv. (f. eks. skilt, T-skjorter, kopper/krus, emballasje m.m ). PMS-farger kan også benyttes i ordinære trykk-saker for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK. Om PMS-farger benyttes i trykk-saker som inneholder fargefoto vil det fordyre trykkingen. Årsaken er at et fargefoto alltid gjengis med trykkfargene cyan, magenta, gul og sort (CMYK). I tillegg kommer PMS-fargen, som da blir den femte trykkfargen (eller flere, avhengig av antall PMS-farger). Flere enn 4 trykk-farger betyr mer arbeid for trykkeren og høyere kostnad. sort K100 ND gul ND gul c0 m25 y100 k15 r225 g174 b0 pantone 117 ND BLå ND BLå c50 m0 y0 k25 r106 G170 b201 pantone 549 ND Rød ND Rød c0 m60 y35 k30 r185 g98 b103 pantone 7523 ND varmgrå ND varmgrå c0 m10 y20 k35 r185 G171 b155 pantone 7530 ND kaldgrå ND Kaldgrå c10 m0 y0 k40 r161 G170 b177 pantone 7544 k0 hvit ND pastell gul ND pastell gul c0 m4 y15 k2 r249 g242 b222 (pantone %) ND pastell blå ND pastell blå c7 m0 y0 k4 r236 g244 b249 (pantone %) ND pastell rød ND pastell rød c0 m9 y5 k4 r246 g233 b233 (pantone %) ND pastell varmgrå ND pastell varmgrå c0 m2 y3 k5 r247 g244 b242 (pantone %) ND pastell kaldgrå ND pastell kaldgrå c2 m0 y0 k6 r242 g244 b246 (pantone %) 12

13 5te element: Kaleidogrid har tre nivåer av profilbærende strukturelementer. Det første er kaleidogridet som vist på denne siden. Mønsteret har utgangspunkt i speiltrukturen som legger grunnlaget for kaleidoskopets indre liv. Mønsteret kan brukes både positivt og negativt som vist i figurene til høyre. Normalstørrelsen til kaleidogridet er 5 mm avstand mellom de vertikale linjene. Denne størrelsen gjelder for formater opp til A4+. For større formater kan mønsteret skaleres tilsvarende. 1 Hvit grid på ND hovedfarger 2 Hvit grid på ND pastellfarger 13 3 Grid i ND hovedfarger på hvit bunn 3 Grid i ND pastellfarger på hvit bunn

14 5te element: Husmønster har tre nivåer av profilbærende strukturelementer. Det første er kaleidogrid, det andre er husmønster som vist på denne siden. Husmønstrene brukes som profilbærende og dekorativt element på flater som er nært knyttet til organisasjonen. I praksis betyr det for eksempel baksiden av visittkort, innside av omslagsmappe og liknende. Husmønsteret er bindeleddet mellom kaleidogridet og de frie kaleidoskopiske bildene (neste side) og brukes primært i de viste fargene sort, varmgå og kaldgrå. 2 Husmønster, varmgrå Normalstørrelsen til kaleidogridet er 5 mm avstand mellom de vertikale linjene. Denne størrelsen gjelder for formater opp til A4+. For større formater kan mønsteret skaleres tilsvarende Husmønster, sort 3 Husmønster, kaldgrå

15 5te element: Kaleidobilder har tre nivåer av profilbærende strukturelementer. Det første er kaleidogrid, det andre er husmønster og det tredje er frie eller tematiske kaleidobilder som vist på denne siden. Utrykket kan variere fra stramt grafisk til frodig og eksplosivt. Effekten bør derimot begrenses til et gjennomgående grep for hvert arrangement eller publikasjon. Dette kan gjøres ved å fokusere på ulike temaer (f.eks ved en anledning å kun bruke kaleidobilder av blomster) eller å hente ut ulike kaleidoskopiske resultater fra det samme bildegrunnlaget. Kjølig og grafisk Tematisk (tett produktutsnitt) Materialer Fremgangsmåte og eksempler vises på neste side. Produktrelatert Produktrelatert Grafisk design 15 Fri og frodig Fri og modig I full blomst

16 Designmanual for 5te element: Produksjon av kaleidobilder Kaleidoskopiske bilder kan lages på mange måter. Det finnes både frittstående programmer og en rekke filtre til de mest populære programmene for bildebehandling og videoredigering. Et program vi har god erfaring med, heter Image Tricks og er gratis tilgjengelig (kun for Mac). Bildene illustrerer hvordan man kan gå frem for å skape kaleidoskopiske bilder selv. Image Tricks kan lastes ned her: imagetricks/ Det meste kan fungere som råvare for kaleidoskopiske bilder. Effekten kan varieres i utsnitt, repetisjon, rotasjon osv. Image Tricks: Filteret Triangle Tile i Image Tricks lar deg interaktivt manipulere det kaleidoskopiske resultatet. Vinkel og størrelse tastes numerisk, men utsnittet justeres direkte i bildet ved å klikke og bevege musen. 16 Eksempler på ulike utsnitt og størrelser fra samme bildeunderlag. Rotasjonen er lik (1,57).

17 Typografi PRIMÆRtypografi FF DIN er primærskriften til og brukes som en samlende faktor gjennom alt materiell. Den moderne FF DIN er basert på DIN 1451 fra 1936 og kjennetegnes som en robust og meget lesbar skrift. Det finnes flere utgaver og fontsett med DIN, men den mest utbredte er FF DIN. Dette settet inneholder vektene light, regular, medium, bold og black (ikke aktuell for ). Settet inneholder derimot ikke kursiv, så det må i så fall kursiveres manuelt ved å skråstille skriften 12. din regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz din medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz din bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz melior book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz melior bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Sekundærtypografi Noen ganger er det ønskelig å kunne variere med en antikvaskrift. Dette kan være utheving av sitater eller lengre tekster hvor en antikvaskrift vil øke lesbarheten ytterligere. I den sammenheng har vi valgt Melior som er en elegant skrift hvor skriftens proporsjoner harmonerer godt med DIN. erstatningstypografi For vanlig kontorbruk og åpne dokumenter som skal sendes på epost, er det nødvendig å bruke fonter som finnes hos flest mulig mottakere. Arial og Georgia er i den sammenheng akseptable erstatninger. erstatningstypografi arial standard skrift som ikke har profilbærende karakter ABCDEFGH ABCDEFGH abcdefgh abcdefgh georgia erstatning for melior ABCDEFGH ABCDEFGH abcdefgh abcdefgh

18 Typografi testside PRIMÆRtypografi FF DIN er primærskriften til og brukes som en samlende faktor gjennom alt materiell. Den moderne FF DIN er basert på DIN 1451 fra 1936 og kjennetegnes som en robust og meget lesbar skrift. Det finnes flere utgaver og fontsett med DIN, men den mest utbredte er FF DIN. Dette settet inneholder vektene light, regular, medium, bold og black (ikke aktuell for ). Settet inneholder derimot ikke kursiv, så det må i så fall kursiveres manuelt ved å skråstille skriften 12. Sekundærtypografi Noen ganger er det ønskelig å kunne variere med en antikvaskrift. Dette kan være utheving av sitater eller lengre tekster hvor en antikvaskrift vil øke lesbarheten ytterligere. I den sammenheng har vi valgt Melior som er en elegant skrift hvor skriftens proporsjoner harmonerer godt med DIN. erstatningstypografi For vanlig kontorbruk og åpne dokumenter som skal sendes på epost, er det nødvendig å bruke fonter som finnes hos flest mulig mottakere. Arial og Georgia er i den sammenheng akseptable erstatninger VELKOMMEN til næringslivsdagen 2012 i regi av norsk designråd 2 Regjeringen vil skape norske designsuksesser 3 ble etablert av Norges Eksportråd og Industriforbundet (NHO) i 1963, og er i dag en stiftelse som finansieres over Nærings- og Handelsdepartementets budsjett, gjennom bedriftsrådgivning og egne prosjekter. 4 5 DIN Mellomtittel Volorpero consed te dignisit velis nonar es henim nulput wis nostrud tio commy nibh elit delit, consequ atissisis alisl ipismod essismo diamcon sendipsusci bla at am vel ulla feuisi eugiam, ver sisit iure consed tio dolenisis nisl utpatie dolorem ipissit praestisl ut niate facip esto eugue feugiam alit, sisit ad dolorper sit at luptat, sustrud tem quis nos ex ea amcommy nos nonsecte consequam, si. Im zzrit praesto ex erci tat. Ure consed exerat ad dolore commodo loreet ad tie faccum ipis duis numsan et prat volenit ad doel ut elos diamcon vel digniam cortie feu feu feumsan dipit, vel utpatue. 6 Melior mellomtittel Ostie dolore magnit wissit augait, vel dunt voluptat wis nisim nim quametuercin utpatuero exer aliquisim nullaore tat, si. Pit laorem quam elessequatie min utat non er se dolore commy niscili quatin henit veliquat vulluptatet prat aci ea faciliquat et illamet prat irit iure commolo rtissi blaoreet ute miniam, sum num ea feu feuis nostis del ing enim nibh er sis nit velisisit praesecte magna consequ ipsusto delit ullaoreet, sequat iriuscillan euiscilla consecte vel eugait lore consed tem velit vullandre min venis dipit il. Ulla commodip euip eugiationse dignim il ex exer at amconse consequi tin hendionummy nulput aut nonsequis dolobore modip et niat. Velisl ulla corperos nismolesecte estrud dit lutpatis acincilit at vulputpat. Em et lorpercip elit num ex et lobore mincidunt nibh ex et alit adiam quis nisi eratem dolortion et, quat et, quam, quametumsan henim zzril eu feummol oborem er sim iliquipis alit praesed tisciduisim irit nim aliquis adiamconse duip et nullutpatue tat. 7 Vi skal få våre oppdragsgivere til å se verden på en ny måte 1 Tittelformatering i forbindelse med arrangementer. Teksten settes i versaler og veksler mellom FF DIN Regular og Bold. I eksempelet er det Næringslivsdagen 2012 som er sentralt, så øvrig tekst settes i Regular. Som et utgangspunkt settes titler i 16 pkt størrelse (brukt i både handout og invitasjon som kan ses under seksjonen eksempler). 2 Tittelformat i redaksjonell sammenheng. Her brukes normal setningstegn (store og små bokstaver) og FF DIN Bold. Settes ofte i 16 pkt (se punkt 1). 3 Ingress. Settes i DIN Regular og ofte i samme størrelse som overskrift. 4 Mellomtitler settes i DIN Bold og kan skrives både i versaler (hvis korte eller punktvise mellomtitler) eller som normal setning. Følger samme skriftstørrelse som brødtekst. 5 Brødtekst settes normalt i DIN regular 10/13 pkt, venstrejustert. 6 Melior mengdetekst. Ved lengre tekstpassasjer eller tekst som skal signalisere et langsommere tempo, brukes antikvaskriften Melior.

19 Regi En visuell identitet skapes ikke bare av enkeltelementer. Det aller viktigste er hvordan kjennetegnene spiller sammen. En bevisst regi av kjennetegnene skal skape en konsistent helhet som er kjernen for enhver visuell identitet. Eksemplene til høyre markerer hovedpunktene for implementering av s visuelle identitet. design for alle Lutem velesequi. Ut incidunt wisit il ut lute velesequi et ipit pratem veniscilla iriure conullutat, con ullandreet iure faccums andigniat nim vent nisiscil duipit alit amcore vero etuerit lore doloreetuero commolor adiamet atil. Utos euis nos nulla facine volenim amos, quat. Igniame tueriliqui tet ilit velit, vendit alis amet la feugiam, conse tion vendre eu feuisl ipis. Etum dolutat. Duis ea feugiatem am, quat lor si tismod magna feugait. Noen viktige stikkord for videre implementering: Overordnet skal profilen uttrykke stramhet, nøkternhet og reservert fargebruk. Sentrering Sentrering av navnetrekk gir verdighet og soliditet, samt et godt grunnlag for stor dynamikk i plassering av kaleidoskopet. Hvithet og farger s fargeholdning skal kjennetegnes ved utstrakt bruk av hvitt og nennsom bruk av øvrige farger. Typografi FF DIN brukes gjennomgående på de aller fleste tekstlige elementer. For titler og korte tekster brukes versaler. FF DIN brukes gjennomgående på tekstlige elementer, med unntak av lengre brødtekster og sitater hvor det brukes Melior. Unngå unødig variasjon i tekststørrelser de fleste flatene klarer seg med to (eller en). Kaleidoskopet skal brukes i ulike størrelser, vinkler og gjerne med uventet plassering. Produkt-, miljø- og kaleidobilder vil tilføre variasjon, varme og skape interesse. Kaleidogridet kan brukes som et profilbærende dekorelement på felt og flater. 19 Kaleidogrid Kaleidogridet brukes som et profilbærende dekorelement som gir assosiasjoner til kaleidoskopets indre struktur. Husmønster Brukes fortrinnsvis på de flatene som er nære som organisasjon. Som f.eks baksiden av visittkort, innsiden av omslagsmappen. Kaleidobilder De frie eller tematiske kaleidoskopbildene kan settes i sammenheng med temaet som omtales. Råvarene kan være produkter, materialer, mennesker, etc.

20 Formater og papir For å forenkle produksjonen og skape større familielikhet mellom s ulike publikasjoner, er det valgt å redusere antall formater. I tillegg til standard A4-format, brukes enten 20x25 cm eller 16x20 cm på samtlige flater. Ytterligere variasjon skapes ved ulike falsemetoder som trekkspillfals og vindufals. Av papirkvaliteter anbefaler vi Arctic Matt (primær) og Arctic Silk (sekundær). A4 Officemaler Handout 20 x 25 cm Katalog 20 x 25 cm Håndbok 16 x 20 cm Fra arcticpaper.com: Arctic Silk er et hvitt, fullt bestrøket papir med en silkeaktig, halvmatt overflate som gir en utmerket gjengivelse av bilder og tekst. Papiret har god bulk, opasitet og stivhet og gode trykkegenskaper. Overflaten er leservennlig, og flerfargede områder blir godt framhevet. Arctic Matt er et matt, bestrøket papir med en matt, hvit overflate med et naturlig uttrykk. Papiret har god opasitet og stivhet, høy bulk og gir et utmerket trykkresultat. Den matte overflaten gir en leservennlig overflate uten refleksjoner. 8-sider trekkspillfals 16 x 20 cm 6-sider vindufals 16 x 20 cm Postkort 20 x 16 cm 20

21 Bildebruk Eksempler på bilder til redaksjonell bruk: Produktene bør avbildes slik at brukssituasjonen tydeliggjøres. Opptaket bør gjenspeile en mest mulig naturlig setting med produkt og mennesket i samhandling. For tydeliggjøring av formen eller materialbruk, bør bildene tas profesjonelt under gode lysforhold - på lys eller hvit bakgrunn. Bilder der brukssituasjonen tydeliggjøres. Tette utsnitt vil kunne forklare detaljer og materialbruk, samtidig som det «rydder opp» visuelt. Tette utsnitt for å vise detaljering. 21

22 Frilagte bilder og kaleidobakgrunner Som et dekorativt og gjenkjennende grep kan motiver plasseres mot kaleidoskopiske bakgrunner. Disse bakgrunnene kan enten være husmønstrene eller kaleidofiserte bilder av objektet som vises i forgrunnen. Bilde 1 og 2 er eksempler på bruk av husmønsteret som bakgrunn for portrettbilde. Bilde 3 til 6 er eksempler på objekter med kaleidoskopiske bakgrunner basert på det samme objektet. Grepet brukes blant annet på s nettsted. 22

23 Illustrasjon: Symbolmontasje s kaleidoskop kan formidle vår tilstedeværelse i prosesser eller miljøer ved at den opptrer i relevante bilder. Enten de er tatt i ett opptak eller de er innmontert i bildet. Dette kan gi s visuelle identitet, og kaleidoskopet en ytterligere betydning som representant for designprosessen. På denne siden ser vi noen aktuelle måter å bruke symbolmontasje på. Kaleidoskopets særpregede form og sterke kontrast, gjør det synlig i både lyse, mørke og fargerike miljøer. Mot farget bakgrunn Mot hvit bakgrunn Mot sort bakgrunn Liten Stor Kaleidobildebakgrunn 23

24 Illustrasjon: Tolkning av symbol Ettersom s kaleidoskop også er et fysisk objekt, er det naturlig å tillate tolkninger av symbolet. Dette kan gi en ny og spennende dimensjon til symbolet etter hvert som kaleidoskopet blir godt kjent hos sitt publikum. Innledningvis vil vi derimot anbefale å bruke originalbildene. 24

25 Grafiske fremstillinger Grafiske fremstillinger tar naturlig nok utgangspunkt i fargepalett og typografi. På generelt grunnlag oppfordrer vi til å redusere diagrammer ned til de sentrale elementene. Ofte kan slike figurer bli mer direkte forståelig ved å samle tilhørende informasjon og fjerne unødvendigheter. 2 Eksempel på diagram med hvit bakgrunn 1 Eksempler på diagrammer i profilfarger med pastellbakgrunn Eksempler på grafiske fremstillinger fra PowerPoint presentasjon. I skjermsammenheng kan det være gunstig å skille diagrammene fra øvrig innhold ved å bruke hovedfarger som fyllfarge og hvit som tekstfarge.

26 Symbol, forenklet Av praktiske årsaker er det laget en forenklet variant av kaleidoskopet. Denne benyttes primært til gjengivelse av symbolet for priser og utmerkelser (grafisk merking og plakett) og på nettsiden. I tillegg kan den benyttes i andre sammenhenger hvor det ikke vil være mulig å benytte de vanlige bildefilene av kaleidoskopet. 1 Forenklet symbol på hvit bakgrunn. 2 Forenklet symbol på farget eller grå bakgrunn opp til cirka 50% total metning. 3 Ved mørkere bakgrunn enn 50% mentning, anvendes negativ variant av det forenklede symbolet. Dette kan være på ekstremt små flater, ved brodering, på stempler, preging eller andre fysiske applikasjoner. Den kan også brukes i redaksjonell sammenheng for å avslutte en artikkel, slik som her Se forøvrig egne sider for plaketten og grafisk merking. 26

27 Utmerkelser og priser Norsk versjon av grafisk merking Det er utviklet et felles symbol for mottakere av Merket for God Design, Klassikerprisen for God Design, Hedersprisen for God Design og Unge Talenter. Hvert symbol har en tilhørende tekst og fargekode. 1 Det eksisterer fem varianter av merket. Symbol og tekst er sentrert med faste innbyrdes proporsjoner som ikke skal endres. Prisene er kodet i grått, Hedersprisen i sort og utmerkelsen Unge Talenter i rødt. Merkingen kan benyttes i all markedskommunikasjon både på trykket eller digitalt marteriell. Symbolene er tilgjengelig for nedlasting fra hjemmesiden 27 Alle 5 varianter av merket har en negativ versjon, der symbol og tekst er hvit.

28 Utmerkelser og priser Engelsk versjon av grafisk merking Engelske versjoner av merkene benyttes i markedsføring rettet mot utlandet. Alle versjoner vist her kan lastes ned fra Det eksisterer fem varianter av engelske versjoner av merket. Symbol og tekst er sentrert med faste innbyrdes proporsjoner som ikke skal endres. Prisene/utmerkelsene er kodet i grått, sort og rødt. 28 Alle 5 merker har også en negativ versjon, der symbol og tekst er hvit.

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008

Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Anbefalt logo med variasjoner Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Symbol/ikon Jørn Scholz 08/09 2008 Foresight Norge Farger Jørn Scholz 08/09 2008 Hovedfarge, Lys grønn CMYK:50,0,100,0

Detaljer

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no

- - Designguide 2006. Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger. www.ghostwriter.no - - Designguide 2006 Musikkens studieforbund og fylkesavdelinger www.ghostwriter.no Logo - 2 - Fargepalett Hovedfarger: Støttefarger og bilde: Pantone 410 cmyk 0-18-21-56 rgb 114-105-101 Pantone 7409 cmyk

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk...

Innhold. Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... Grafisk profilmanual Innhold Profilelementer Logoen... 2 Logoregler... 3 Slagord... 4 Farger... 5 Typografi... 6 Grafisk element (sirkelen)...7 Generelt om bildebruk... 8 Profilen i bruk Postale trykksaker...

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK

K O B D N Å FILH O PR PROFILHÅNDBOK PROFILHÅNDBOK innhold 1.0 Innledning Side 3 2.0 PROFIL Side 4 2.1 Logo - NESO Side 4 2.2 Tillatte varianter av logo Side 5 2.3 Hovedfarger Side 6 2.4 Tilleggsfarger Side 7 2.5 Typografi Side 8 2.6 Jubileumsprofil

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening

Metro Branding as. Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening Metro Branding as Profilmanual Norske Kvinners Sanitetsforening N.K.S profilmanual er en veileder for hvordan profilen skal benyttes. Den inneholder grunnleggende retningslinjer og eksempler på løsninger.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok Innhold Forord 2 3 Riksvåpnet / Embetsnavn og symbol Logo uten riksvåpen / dekorelement Fargebruk Typografi 4 5 6 7 Visittkort ID-kort / besøkskort Brevark Notat

Detaljer

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL

PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL PRESENTASJON NY VISUELL PROFIL [ Preferanser ] Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend Inspirasjon Kvalitet Trend [ Ny logo ] Godt å gå på, godt å ta på [ Navnet

Detaljer

Tittel nivå 1 B5 70pkt

Tittel nivå 1 B5 70pkt Tittel nivå 1 B5 70pkt Delit eugue dunt ip ero commodo odolor sum zzrit iurem dit nullan essequamcor si ting enit, quamconum aut venit landreet diat aliquat. Ed tate conse eril dolore do core molessequam,

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda Visuell profil - ei verd av mogeleghetar Dei seks Vest-Telemark kommunane ynskjer å stå fram som eit fellesskap. Målet er å styrke innbyggarane sin identitet og

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

HARDANGER GRAFISK PROFIL

HARDANGER GRAFISK PROFIL HARDANGER GRAFISK PROFIL HARDANGER GRAFISK PROFIL KVIFOR HAR ME PROFILEN? Merkevareprofilen Hardanger vil styrkja ein sams identitet og gjera tilknytinga og profileringa av Hardanger tydelegare. Den nye

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Profilhåndbok for Vestvågøy kommune

Profilhåndbok for Vestvågøy kommune Profilhåndbok for Vestvågøy kommune i forkant Innhold Innledning... s. 4 Vår nye profil... s. 5 Logoen vår... s. 6 Fargepaletten... s. 8 Bakgrunner... s. 10 Bølgen... s. 12 Ureberget... s. 13 Verdifigurene

Detaljer

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig

LANGE AKTIKKLER FRI. Barne- og familieansvarlig FRI Barne- og familieansvarlig DRAMMEN LANGE AKTIKKLER ER MAMMA ELLER PAPPA I Med FENGSEL? overskrift og ingress. Oppslagg med utfallende fotografi på venstre side. Kan være begynnelse på en flersidig

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as

Actas designmanual. 2008 Acta barn og unge i Normisjon Utviklet våren 2008 av OKTAN Alfa as Actas designmanual 04 Logoutgaver 06 Farger 07 Typografi 09 Elementer 10 Brevpapir 12 Konvolutter 14 Visittkort 16 Stands 18 Povverpoint 20 Annonser 22 Brosjyrer 24 Subbrands 2008 Utviklet våren 2008 av

Detaljer

Tittel på publikasjonen over to linjer

Tittel på publikasjonen over to linjer Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon: 71 25 80 00 E-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no Tittel på publikasjonen over to linjer Her kommer en undertittel/forfattere eller beskrivelse

Detaljer

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Grafisk manual og profilhåndbok for 1 Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Logo / grafiske elementer... 4 Farger... 6 Skriftsnitt... 7 Maler... 8 Dekorelementer... 10 Nedlasting / bestilling... 11 Om...

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios)

«Portfolio» Oxford Dictionary. Origin: Italian portafogli, from portare carry + foglio leaf. Noun (pl. portfolios) Grunnkursportfolio er en del av studiekvalitetssystemet hvor hensikten er at skolen skal få et helhetlig inntrykk av studentens nivå og progresjon gjennom grunnkurset. Instituttene gir studenten en skriftelig

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

Svelviks visuelle profil september 2015

Svelviks visuelle profil september 2015 Profilmanual Svelviks visuelle profil september 2015 En felles visuell profil for Svelvik, bidrar til å synliggjøre kommunen bedre. Den grafiske profilen skal oppleves samlende og skape gjenkjennelighet.

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Designmanual Designmanual Designmanual innhold LOGO LOGO : PRIMÆR LOGO Det er kun denne varianten med tekstplasseringen som skal brukes på logo. Logoer med tilhørende liten tekst har noen begrensninger for å bevare

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011

Visuell profil; profilprogram for Stavanger kommune. versjon 2.0 Juni 2011 ; profilprogram for Stavanger kommune versjon 2.0 Juni 2011 I Stavanger kommunes kommunikasjonsstrategi heter det at kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender. Den visuelle profilen skal brukes

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00

OVERSKRIFT. hisf.no. Søknadsfrist er 19. november. HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE POSTBOKS 133, 6851 SOGNDAL TLF 57 67 60 00 FAX 57 67 61 00 I moderne undervisningslokaler i Førde arbeider studenter og ansatte for å møte samfunnet sine behov for helsetjenester. Her kan du utdanne deg til sykepleier. Vi har nå nytt opptak til Blabla blabla bla.

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L SIDE 2 Innhold: Innledning Om den grafiske profilen Logo Typografi Farger Annonser og materiell Internett SIDE3 Denne håndboka er en presentasjon

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Tittel 24 punkt over Oppdatert februar 2014 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer forgå logobruk som kan over flere linjer Kommunikasjonsenheten

Detaljer

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder Innhold Logo s. 3 farger s. 7 Visuell profil Vi ønsker å vise oss som en tydelig, fremtidsrettet og miljøvennlig aktør utad. Vårt visuelle uttrykk skal bli lagt merke til, frembringe assosiasjoner til

Detaljer

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015

Designmanual: Digital postkasse. Versjon Q2 2015 Designmanual: Digital postkasse Versjon Q2 2015 1 Introduksjon Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har utarbeidet en visuell identitet for Digital postkasse. Den nye visuelle identiteten innebærer

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Designmanual Versjon 2 Forenklet utgave Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Telefon +47 22 99 55 00 E-post khio@khio.no www.khio.no Virksomhetsidé Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo samler

Detaljer

NYT NORGE DESIGNGUIDE Versjon 1.2

NYT NORGE DESIGNGUIDE Versjon 1.2 INTRODUKSJON Dette er en profilmanual som beskriver identiteten til merket NYT NORGE. Denne manualen har blitt laget for å informere og hjelpe deg til å implementere merket på ulike typer emballasje, med

Detaljer

En tittel på en linje

En tittel på en linje Mellomtittel Nostrud tat utat eraessissi Per feu faci el ipis nonummy nullandit nos ad minit wis nonse velit nos nostion sequis aut augiam dit acipit, si essis nisi. Ing eum vulla feuisit ut lor sendit,

Detaljer

Logo oppbygging. 34 Sticker-bretten i sirkelen følger samme vinkelen som i 3-tallet.

Logo oppbygging. 34 Sticker-bretten i sirkelen følger samme vinkelen som i 3-tallet. Logo modernivå Hovedlogo Den etablerte P3-logoen med sin karaktiristiske form er nå satt i en holdingdevice. Dette gjør at den står tydeligere frem på ulike flater, noe som tydeliggjør P3 som avsender.

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper.

INNLEDNING. Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. PROFILMANUAL INNLEDNING Profilmanualen er et verktøy for de som skal skape kommunikasjon for J. B. Ugland og deres underselskaper. Den grafiske profilen er utarbeidet for å sikre en konsekvent og helhetlig

Detaljer

DESIGNMANUAL NASJONALBIBLIOTEKET Retningslinjer og inspirasjon

DESIGNMANUAL NASJONALBIBLIOTEKET Retningslinjer og inspirasjon DESIGNMANUAL NASJONALBIBLIOTEKET Retningslinjer og inspirasjon om profilen - INNLEDNING Manualen presenterer en fornyelse av Nasjonalbibliotekets designprofil. Designet baserer seg på videreføring av sterke

Detaljer

Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon 1.0 10.02.11. Innhold

Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon 1.0 10.02.11. Innhold Versjon 1.0 10.02.11 Innhold Innledning...2 IdE 1. Logo...3 IdE 2. Logo forretningsområder...4 IdE 3. Farger...7 IdE 4. Femte Element...8 IdE 5. Typografi...13 IdE 6. Regi...15 Innledning En visuell identitet

Detaljer

Manual.qxd 29.06.04 16:33 Side D DESIGNMANUAL 1:1. 2004 S.02

Manual.qxd 29.06.04 16:33 Side D DESIGNMANUAL 1:1. 2004 S.02 Manual.qxd 29..04 16:33 Side D DESIGNMANUAL 1:1. 2004 S.02 Manual.qxd 29..04 16:33 Side B DESIGNMANUAL: INNHOLD FORORD A. FORORD B. GRUNNELEMENTER 02: LOGO 03: LOGO SORT/HVITT 04: LOGO I FARGER 05: TILLEGGSELEMENT

Detaljer