Designmanual for Norsk Designråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designmanual for Norsk Designråd"

Transkript

1

2 Versjon Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger Element...13 Typografi...17 Regi...19 Formater...20 Bildebruk...21 Symbol, forenklet...26 Utmerkelser og priser...27 Grafisk merking...29 Produktmerking...30 Eksempler Merkantilt...33 Brosjyremal...42 PowerPoint...43 Nettsted...44 Epost-utsendelser...45 Animasjoner...46 Utstillingssystemer...48 Priser og utmerkelser...49 Designboken...50 Næringslivsdagen...52 Design for alle...56 Designdagen...58 Unge talenter...60 Kontaktinformasjon...62 Bakgrunn s oppgave er å fremme bruk av design som en viktig ressurs og et avgjørende, og fortsatt tildels uutforsket virkemiddel for norske bedrifter og organisasjoner. De fire klassiske forutsetningene for bedrifter og industrialisering er kapital, råvarer, produksjonsmidler og personell. Det femte parametret er identitet. Uten et bevisst og positivt forhold til eget marked og egen identitet har de fire opprinnelige bestanddelene mindre kraft. På bakgrunn av dette bør verdien av identitet og design for en bedrifts eller organisasjons konkurransekraft løftes til et helt annet plan enn der det befinner seg i dag. Tar man i tillegg den kommersielle arenas overflod av konkurrerende produkter, tjenester og bedrifter i betraktning, forstår man at ikke-verbal kommunikasjon vil få en mye mer betydelig plass i ethvert marked og for enhver avsender. For bedrifter som tilsynelatende har suksess med sin designinnsats, er en langsiktig bedriftsfilosofi den sterkeste suksessfaktor, mer enn den sporadiske designsatsingen. I et slik scenario blir s bestrebelser enda viktigere, og de vil måtte flyttes til et helt annet plan. For en bedrift eller organisasjon kan budskap om større konkurransekraft og bedret bunnlinje være en gulrot, men det må være sterkere innpass for slike tanker i bedriftens ledelse og sjel som må være målet. må fremstå som et forbilde Med sin nye visuelle identitet må oppleves å ha forsynt seg godt av egen medisin. Skal imidlertid uheldige bivirkninger forhindres må medikamentene inneholde de riktige virkestoffene, og de må være riktig dosert. Det er avgjørende for å forvalte sin nye identitet på en sterk måte. Både i forhold til de store linjene, og når det gjelder detaljene (der gud befinner seg). er på mange måter en business to business organisasjon, men hvor partene har svært ulikt utgangspunkt. Mens på mange måter preges av det akademiske, er det det mer jordnære og pragmatiske som preger den andre partens kultur. Med så forskjellige drivkrefter kan det lett oppstå et gap mellom bedrift og rådgiver. Dette tomrommet er det s oppgave å minimere. Det er helt avgjørende at oppleves å være enkle å forholde seg til, og å forstå. Eventuelle barrierer må senkes samtidig som terminologien harmoniseres med markedet. må forhindre et hvert tilløp til selvopphøyelse, både i kommunikasjon og opp førsel, og i stedet fremstå som likeverdige partnere for sine kunder. skal være lette å velge. Den spesielt interesserte er villig til å gå litt lengre for å finne sine svar. I de innerste gemakker bør det derfor fortsatt være rom for det vitenskapelige og akademiske, mens fra utsiden og i entreen må være helt på bølgelengde med kunden. s visuelle identitet skal oppleves som en rød tråd i alle sammenhenger s identitet skal både være monolittisk og grense sprengende. Norsk Designråds visuelle identitet skal stå som det aller beste eksempelet på resul tat orientert design, og det må gjennomsyre alt man foretar seg. må oppleves å være fullblods i alle sine tilkjennegivelser, kanaler og flater. Helt fra den enkelte medarbeider ned til det mest akademisk funderte prosjektdokument. Denne designhåndboken skal rettlede for bruken av det visuelle identitetsprogrammet, fra navne trekk til femte-elementet. Konsistens og konsekvens er to nøkkelord som betegner de viktigste virkemidlene for å fremføre en visuell identitet på den sterkeste måten. Selv om identiteten er monolittisk, ligger det nok muligheter i denne boken til å uttrykke seg med stor grad av dynamikk og stadig fornyelse. Selvbeherskelse Det er alltid spennende å etablere kampanjetemaer eller andre designelementer for spesielt, og kanskje begrenset bruk. Den fellen skal ikke Norsk Designråd gå i. Kjennetegnene som er beskrevet i denne manualen er de eneste man skal bruke. Dette er kjernen i en sterk og monolittisk identitet. Den visuelle identiteten er utviklet slik at man ikke skal behøve å gjøre bildet av Norsk Designråd uklart. Alle kjennetegnene, eller identitetselementene har blitt gitt ganske store marginer, særlig i forhold til dimensjonering og innbyrdes forhold mellom alt fra skriftstørrelse til symbolbruk til at ulike uttrykk kan kommuniseres. Alt du trenger for å fremføre s visuelle identitet på en konsistent og konsekvent måte befinner seg mellom permene i denne boken.

3 Del 1: Dokumentasjon 3

4 Navn Denne siden viser de mest sentrale navn og begreper i s virksomhet. Dette er ikke navnetrekk, men en oversikt over skrivemåte i løpende tekst. Norwegian Design Council Merket for god design Næringslivsdagen Design for alle Faglig frokost Designdagen Unge talenter 1 2 Egennavnene skrives med store forbokstaver 3 8 Arrangementer skrives som vanlig setningtekst 9 Nettadressen skrives med små bokstaver i løpende tekst, men kan stå i versaler i sammenheng med annen signaturtekst. 4

5 Navnetrekk Norsk designråd har ikke et spesialtegnet navnetrekk, men en fast måte å formatere navnet på typografisk. Denne fremgangsmåten brukes også for de ulike arrangementene, slik at organisasjonen og arrangementene får et samlet typografisk uttrykk. Dette gir også en fleksibilitet til å sette navnet i sammenheng med for eksempel en tittel på en brosjyre eller et adressefelt. Når navnetrekket skal brukes frittstående og i kombinasjon med dynamisk bruk av kaleidoskopet, kan man benytte en av de fem variantene som vist på denne siden. Fortrinnsvis den sentrerte varianten, men dette skal vurderes etter hva som er naturlig på den aktuelle flaten. 1 1 Hovedvariant. Sentrering er et sentralt element i s visuelle identetet. 2 5 Navnetrekket kan være sentrert over to linjer, en linje eller venstre-/høyrejustert over to linjer. Alt etter hva som kler flaten best estetisk og funksjonelt. Eksempler i bruk kan ses i andre halvdel av denne manualen. Formatering FF DIN Bold og Regular 7,5 pkt på 10 pkt linjeavstand er normalstørrelsen (bl.a brukt på brevark, visittkort og konvolutter) Automatisk (metrisk) sperring på 40 2 Ved andre skriftstørrelser, ganges skriftstørrelsen med et forhold på 1,33 for å finne linjeavstand. Eksempel: Skriftstørrelse 15 pkt = linjeavstand Navnetrekket kan også brukes negativt, fortrinnsvis på sort bakgrunn

6 Symbol, tredimensjonalt Kaleidoskopet til er et symbol på å se nye sammenhenger, nye relasjoner og nye muligheter. I identitetsprogrammet har symbolet en dynamisk rolle og skal brukes i varierende vinkler, størrelser og plassering i formatet. Mønsteret og den ytre formen gir kaleidoskopet god synlighet på både hvite, sorte og fotografiske bakgrunner. Kaleidoskopet er levert som en original tredimensjonal fil, samt fire klargjorte bildefiler med og uten skygge og refleksjon. Disse bildene kan også speilvendes og/eller roteres for å skape ytterligere varianter. 6 De klargjorte bildefilene av kaleidoskopet finnes både med og uten skygge og refleksjon.

7 1 Tverrsnitt av kaleidoskopet sett ovenfra Symbol, konstruksjon Illustrasjonene til høyre viser symbolets geometri og konstruksjon. Kaleidoskopet er levert både som bildefiler, tredimensjonal fil og forenklet todimensjonal tegning. Men konstruksjonstegningen kan være en nyttig referanse ved fysisk rekonstruksjon av symbolet i nye sammenhenger. 5 X 14 X 35 X 8 X 2 Tverrsnitt av kaleidskopet sett fra siden. 3 Perspektivtegning av kaleidoskopets konstruksjon. 7

8 Anbefalt plassering av kamera i 3D I prinsippet skal kaleidoskopet kunne gjengis fra alle vinkler, men spesielt i en lanseringsperiode er det hensiktsmessig å begrense variantene for å sikre tydelig definisjon av formen. Modellen til høyre fungerte som et internt arbeidsverktøy ved produksjon av kaleidoskopbildene og kan være til hjelp ved uthenting av nye bilder fra den tredimensjonale filen. 90, bakkeplan 135, bakkeplan Som et utgangspunkt bør den horisontale dreiningen variere mellom 30 til 75 grader for å unngå å se for mye inn i formen eller få et statisk uttrykk. Vertikalt er det ønskelig å bruke en vinkel som viser to sider av formen nedenfra 30 nedenfra 60 ovenfra 15 bakkeplan 8

9 Signatur tredimensjonal På de fleste flater vil navnetrekk stå i forbindelse med annen tekst og kaleidoskopet ha en fri plassering i flaten. Men i enkelte sammenhenger er det naturlig og praktisk å ha noen faste sammenstillinger som kan brukes. Dette kan være internt materiell hvor man ønsker en enklere implementering av profilen, eller ved overlevering av logo til eksterne samarbeidspartnere osv. Hovedvarianten er den sentrerte over to linjer, men de tre andre variantene kan også brukes der det vil fungere bedre i sammenhengen. 1 1 Hovedvariant av signatur, vist i 200% størrelse. 2 Hovedvariant av signatur, vist i normal størrelse. 3 Sentrert signatur på en linje 4 Venstrejustert signatur. 5 Høyrejustert signatur. NB! Ved bruk av signatur på små flater eller nett, kan kaleidoskopet skaleres ned til 75% størrelse. Avstanden mellom kaleidoskopets nedre kant og navnetrekket skal reduseres tilsvarende. Videre kan den engelske underteksten unntaksvis utelates hvis plassmangel krever det. 2 Samtlige varianter av signatur finnes også som grayscale-filer for optimal gjengivelse i sort/hvitt Signatur kan også brukes negativt, fortrinnsvis på sort bakgrunn.

10 Navnetrekk med dynamisk symbol Figur 1 3 eksemplifiserer prinsippiell bruk av navnetrekk og symbol. Navnetrekket plasseres fortrinnsvis sentrert i toppen av formatet og symbolet kan plasseres fritt i ulike størrelser og vinkler. Figur 4 viser alternative plasseringer av navnetrekk, til bruk der den sentrerte varianten vil være unaturlig eller upraktisk. Figur 5 viser elementet signaturtekst. Dette er en låst kombinasjon av symbol, navnetrekk og forklarende tekst. Er brukt blant annet på baksiden av omslagsmappe. 1 Sentrert, mellomstørrelse 2 Utfallende, stor 3 Fri plassering Figur 6 eksemplifiserer en brosjyreforside. vil da ikke stå som eget navnetrekk, men som en integrert del av tittelfeltet Tillatt plassering i format 5 Signaturtekst, bakside 6 Avsender integrert i tittel

11 Signaturtekst Figuren viser elementet signaturtekst. Dette er en låst kombinasjon av symbol, navnetrekk og forklarende tekst. 1 Signaturtekst som brukt på baksiden av omslagsmappe. 2 Signaturtekst vist i 1:1 størrelse. Signaturteksten skal alltid brukes avslutningsvis på en flate. Som på baksiden av en mappe eller siste bildet i en animasjon. 11

12 Farger skal kjennetegnes ved utstrakt bruk av hvitt og sort. Farger skal vises gjennom fotografier eller relevante grafiske elementer på flaten. Dette kan være titler, kaleidoskopiske mønstre (grid og husmønster), kaleidoskopiske bilder eller illustrasjoner/figurer. Primærpalett Utover hvitt og sort, er det utviklet fem hovedfarger med et dempet særpreg. Primærpaletten er laget for å ikke konkurrere med de ulike fargene fra fotografier eller kaleidoskopiske bilder. I tillegg brukes fargene som bakgrunnsflate for det hvite kaleidogridet. Sekundærpalett Parallelt med hovedfargene finnes pastellvarianter som er 15% valører av de samme fargene. Pastellfargene brukes til diskret farging av flater, tekstbokser eller liknende. Sekundærpaletten benyttes fortinnsvis innvendig og ikke på omslag eller ensidige flater. Om de ulike fargekodene cmyk CMYK-farger benyttes til de fleste trykksaker, og alltid til trykksaker som innholder fargefoto. CMYK står for Cyan, Magenta, Gul (Yellow) og Sort (Key colour), og er navnet på de fire trykkfargene som benyttes i ordinær trykksakproduksjon. Derav uttrykket «4-fargetrykk». rgb RGB-farger benyttes til skjermbruk, f.eks. PowerPoint, Word, Excel, Internett, osv. RGB er et lysfargesystem som består av Rødt, Grønt og Blått lys. RGB-systemet benyttes også i andre sammenhenger der farger lages med lys, så som teater- og konsertscener, TV-studio, digitalkameraer m.m. Viktig RGB-farger kan ikke trykkes. Sendes et dokument med RGB-farger til trykk risikerer man å få sort/hvitt trykk tilbake. pms PMS-farger (Pantone Matching System) brukes ofte til spesialtrykksaker som tekstiler, plast, stentøy, metall osv. (f. eks. skilt, T-skjorter, kopper/krus, emballasje m.m ). PMS-farger kan også benyttes i ordinære trykk-saker for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK. Om PMS-farger benyttes i trykk-saker som inneholder fargefoto vil det fordyre trykkingen. Årsaken er at et fargefoto alltid gjengis med trykkfargene cyan, magenta, gul og sort (CMYK). I tillegg kommer PMS-fargen, som da blir den femte trykkfargen (eller flere, avhengig av antall PMS-farger). Flere enn 4 trykk-farger betyr mer arbeid for trykkeren og høyere kostnad. sort K100 ND gul ND gul c0 m25 y100 k15 r225 g174 b0 pantone 117 ND BLå ND BLå c50 m0 y0 k25 r106 G170 b201 pantone 549 ND Rød ND Rød c0 m60 y35 k30 r185 g98 b103 pantone 7523 ND varmgrå ND varmgrå c0 m10 y20 k35 r185 G171 b155 pantone 7530 ND kaldgrå ND Kaldgrå c10 m0 y0 k40 r161 G170 b177 pantone 7544 k0 hvit ND pastell gul ND pastell gul c0 m4 y15 k2 r249 g242 b222 (pantone %) ND pastell blå ND pastell blå c7 m0 y0 k4 r236 g244 b249 (pantone %) ND pastell rød ND pastell rød c0 m9 y5 k4 r246 g233 b233 (pantone %) ND pastell varmgrå ND pastell varmgrå c0 m2 y3 k5 r247 g244 b242 (pantone %) ND pastell kaldgrå ND pastell kaldgrå c2 m0 y0 k6 r242 g244 b246 (pantone %) 12

13 5te element: Kaleidogrid har tre nivåer av profilbærende strukturelementer. Det første er kaleidogridet som vist på denne siden. Mønsteret har utgangspunkt i speiltrukturen som legger grunnlaget for kaleidoskopets indre liv. Mønsteret kan brukes både positivt og negativt som vist i figurene til høyre. Normalstørrelsen til kaleidogridet er 5 mm avstand mellom de vertikale linjene. Denne størrelsen gjelder for formater opp til A4+. For større formater kan mønsteret skaleres tilsvarende. 1 Hvit grid på ND hovedfarger 2 Hvit grid på ND pastellfarger 13 3 Grid i ND hovedfarger på hvit bunn 3 Grid i ND pastellfarger på hvit bunn

14 5te element: Husmønster har tre nivåer av profilbærende strukturelementer. Det første er kaleidogrid, det andre er husmønster som vist på denne siden. Husmønstrene brukes som profilbærende og dekorativt element på flater som er nært knyttet til organisasjonen. I praksis betyr det for eksempel baksiden av visittkort, innside av omslagsmappe og liknende. Husmønsteret er bindeleddet mellom kaleidogridet og de frie kaleidoskopiske bildene (neste side) og brukes primært i de viste fargene sort, varmgå og kaldgrå. 2 Husmønster, varmgrå Normalstørrelsen til kaleidogridet er 5 mm avstand mellom de vertikale linjene. Denne størrelsen gjelder for formater opp til A4+. For større formater kan mønsteret skaleres tilsvarende Husmønster, sort 3 Husmønster, kaldgrå

15 5te element: Kaleidobilder har tre nivåer av profilbærende strukturelementer. Det første er kaleidogrid, det andre er husmønster og det tredje er frie eller tematiske kaleidobilder som vist på denne siden. Utrykket kan variere fra stramt grafisk til frodig og eksplosivt. Effekten bør derimot begrenses til et gjennomgående grep for hvert arrangement eller publikasjon. Dette kan gjøres ved å fokusere på ulike temaer (f.eks ved en anledning å kun bruke kaleidobilder av blomster) eller å hente ut ulike kaleidoskopiske resultater fra det samme bildegrunnlaget. Kjølig og grafisk Tematisk (tett produktutsnitt) Materialer Fremgangsmåte og eksempler vises på neste side. Produktrelatert Produktrelatert Grafisk design 15 Fri og frodig Fri og modig I full blomst

16 Designmanual for 5te element: Produksjon av kaleidobilder Kaleidoskopiske bilder kan lages på mange måter. Det finnes både frittstående programmer og en rekke filtre til de mest populære programmene for bildebehandling og videoredigering. Et program vi har god erfaring med, heter Image Tricks og er gratis tilgjengelig (kun for Mac). Bildene illustrerer hvordan man kan gå frem for å skape kaleidoskopiske bilder selv. Image Tricks kan lastes ned her: imagetricks/ Det meste kan fungere som råvare for kaleidoskopiske bilder. Effekten kan varieres i utsnitt, repetisjon, rotasjon osv. Image Tricks: Filteret Triangle Tile i Image Tricks lar deg interaktivt manipulere det kaleidoskopiske resultatet. Vinkel og størrelse tastes numerisk, men utsnittet justeres direkte i bildet ved å klikke og bevege musen. 16 Eksempler på ulike utsnitt og størrelser fra samme bildeunderlag. Rotasjonen er lik (1,57).

17 Typografi PRIMÆRtypografi FF DIN er primærskriften til og brukes som en samlende faktor gjennom alt materiell. Den moderne FF DIN er basert på DIN 1451 fra 1936 og kjennetegnes som en robust og meget lesbar skrift. Det finnes flere utgaver og fontsett med DIN, men den mest utbredte er FF DIN. Dette settet inneholder vektene light, regular, medium, bold og black (ikke aktuell for ). Settet inneholder derimot ikke kursiv, så det må i så fall kursiveres manuelt ved å skråstille skriften 12. din regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz din medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz din bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz melior book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz melior bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Sekundærtypografi Noen ganger er det ønskelig å kunne variere med en antikvaskrift. Dette kan være utheving av sitater eller lengre tekster hvor en antikvaskrift vil øke lesbarheten ytterligere. I den sammenheng har vi valgt Melior som er en elegant skrift hvor skriftens proporsjoner harmonerer godt med DIN. erstatningstypografi For vanlig kontorbruk og åpne dokumenter som skal sendes på epost, er det nødvendig å bruke fonter som finnes hos flest mulig mottakere. Arial og Georgia er i den sammenheng akseptable erstatninger. erstatningstypografi arial standard skrift som ikke har profilbærende karakter ABCDEFGH ABCDEFGH abcdefgh abcdefgh georgia erstatning for melior ABCDEFGH ABCDEFGH abcdefgh abcdefgh

18 Typografi testside PRIMÆRtypografi FF DIN er primærskriften til og brukes som en samlende faktor gjennom alt materiell. Den moderne FF DIN er basert på DIN 1451 fra 1936 og kjennetegnes som en robust og meget lesbar skrift. Det finnes flere utgaver og fontsett med DIN, men den mest utbredte er FF DIN. Dette settet inneholder vektene light, regular, medium, bold og black (ikke aktuell for ). Settet inneholder derimot ikke kursiv, så det må i så fall kursiveres manuelt ved å skråstille skriften 12. Sekundærtypografi Noen ganger er det ønskelig å kunne variere med en antikvaskrift. Dette kan være utheving av sitater eller lengre tekster hvor en antikvaskrift vil øke lesbarheten ytterligere. I den sammenheng har vi valgt Melior som er en elegant skrift hvor skriftens proporsjoner harmonerer godt med DIN. erstatningstypografi For vanlig kontorbruk og åpne dokumenter som skal sendes på epost, er det nødvendig å bruke fonter som finnes hos flest mulig mottakere. Arial og Georgia er i den sammenheng akseptable erstatninger VELKOMMEN til næringslivsdagen 2012 i regi av norsk designråd 2 Regjeringen vil skape norske designsuksesser 3 ble etablert av Norges Eksportråd og Industriforbundet (NHO) i 1963, og er i dag en stiftelse som finansieres over Nærings- og Handelsdepartementets budsjett, gjennom bedriftsrådgivning og egne prosjekter. 4 5 DIN Mellomtittel Volorpero consed te dignisit velis nonar es henim nulput wis nostrud tio commy nibh elit delit, consequ atissisis alisl ipismod essismo diamcon sendipsusci bla at am vel ulla feuisi eugiam, ver sisit iure consed tio dolenisis nisl utpatie dolorem ipissit praestisl ut niate facip esto eugue feugiam alit, sisit ad dolorper sit at luptat, sustrud tem quis nos ex ea amcommy nos nonsecte consequam, si. Im zzrit praesto ex erci tat. Ure consed exerat ad dolore commodo loreet ad tie faccum ipis duis numsan et prat volenit ad doel ut elos diamcon vel digniam cortie feu feu feumsan dipit, vel utpatue. 6 Melior mellomtittel Ostie dolore magnit wissit augait, vel dunt voluptat wis nisim nim quametuercin utpatuero exer aliquisim nullaore tat, si. Pit laorem quam elessequatie min utat non er se dolore commy niscili quatin henit veliquat vulluptatet prat aci ea faciliquat et illamet prat irit iure commolo rtissi blaoreet ute miniam, sum num ea feu feuis nostis del ing enim nibh er sis nit velisisit praesecte magna consequ ipsusto delit ullaoreet, sequat iriuscillan euiscilla consecte vel eugait lore consed tem velit vullandre min venis dipit il. Ulla commodip euip eugiationse dignim il ex exer at amconse consequi tin hendionummy nulput aut nonsequis dolobore modip et niat. Velisl ulla corperos nismolesecte estrud dit lutpatis acincilit at vulputpat. Em et lorpercip elit num ex et lobore mincidunt nibh ex et alit adiam quis nisi eratem dolortion et, quat et, quam, quametumsan henim zzril eu feummol oborem er sim iliquipis alit praesed tisciduisim irit nim aliquis adiamconse duip et nullutpatue tat. 7 Vi skal få våre oppdragsgivere til å se verden på en ny måte 1 Tittelformatering i forbindelse med arrangementer. Teksten settes i versaler og veksler mellom FF DIN Regular og Bold. I eksempelet er det Næringslivsdagen 2012 som er sentralt, så øvrig tekst settes i Regular. Som et utgangspunkt settes titler i 16 pkt størrelse (brukt i både handout og invitasjon som kan ses under seksjonen eksempler). 2 Tittelformat i redaksjonell sammenheng. Her brukes normal setningstegn (store og små bokstaver) og FF DIN Bold. Settes ofte i 16 pkt (se punkt 1). 3 Ingress. Settes i DIN Regular og ofte i samme størrelse som overskrift. 4 Mellomtitler settes i DIN Bold og kan skrives både i versaler (hvis korte eller punktvise mellomtitler) eller som normal setning. Følger samme skriftstørrelse som brødtekst. 5 Brødtekst settes normalt i DIN regular 10/13 pkt, venstrejustert. 6 Melior mengdetekst. Ved lengre tekstpassasjer eller tekst som skal signalisere et langsommere tempo, brukes antikvaskriften Melior.

19 Regi En visuell identitet skapes ikke bare av enkeltelementer. Det aller viktigste er hvordan kjennetegnene spiller sammen. En bevisst regi av kjennetegnene skal skape en konsistent helhet som er kjernen for enhver visuell identitet. Eksemplene til høyre markerer hovedpunktene for implementering av s visuelle identitet. design for alle Lutem velesequi. Ut incidunt wisit il ut lute velesequi et ipit pratem veniscilla iriure conullutat, con ullandreet iure faccums andigniat nim vent nisiscil duipit alit amcore vero etuerit lore doloreetuero commolor adiamet atil. Utos euis nos nulla facine volenim amos, quat. Igniame tueriliqui tet ilit velit, vendit alis amet la feugiam, conse tion vendre eu feuisl ipis. Etum dolutat. Duis ea feugiatem am, quat lor si tismod magna feugait. Noen viktige stikkord for videre implementering: Overordnet skal profilen uttrykke stramhet, nøkternhet og reservert fargebruk. Sentrering Sentrering av navnetrekk gir verdighet og soliditet, samt et godt grunnlag for stor dynamikk i plassering av kaleidoskopet. Hvithet og farger s fargeholdning skal kjennetegnes ved utstrakt bruk av hvitt og nennsom bruk av øvrige farger. Typografi FF DIN brukes gjennomgående på de aller fleste tekstlige elementer. For titler og korte tekster brukes versaler. FF DIN brukes gjennomgående på tekstlige elementer, med unntak av lengre brødtekster og sitater hvor det brukes Melior. Unngå unødig variasjon i tekststørrelser de fleste flatene klarer seg med to (eller en). Kaleidoskopet skal brukes i ulike størrelser, vinkler og gjerne med uventet plassering. Produkt-, miljø- og kaleidobilder vil tilføre variasjon, varme og skape interesse. Kaleidogridet kan brukes som et profilbærende dekorelement på felt og flater. 19 Kaleidogrid Kaleidogridet brukes som et profilbærende dekorelement som gir assosiasjoner til kaleidoskopets indre struktur. Husmønster Brukes fortrinnsvis på de flatene som er nære som organisasjon. Som f.eks baksiden av visittkort, innsiden av omslagsmappen. Kaleidobilder De frie eller tematiske kaleidoskopbildene kan settes i sammenheng med temaet som omtales. Råvarene kan være produkter, materialer, mennesker, etc.

20 Formater og papir For å forenkle produksjonen og skape større familielikhet mellom s ulike publikasjoner, er det valgt å redusere antall formater. I tillegg til standard A4-format, brukes enten 20x25 cm eller 16x20 cm på samtlige flater. Ytterligere variasjon skapes ved ulike falsemetoder som trekkspillfals og vindufals. Av papirkvaliteter anbefaler vi Arctic Matt (primær) og Arctic Silk (sekundær). A4 Officemaler Handout 20 x 25 cm Katalog 20 x 25 cm Håndbok 16 x 20 cm Fra arcticpaper.com: Arctic Silk er et hvitt, fullt bestrøket papir med en silkeaktig, halvmatt overflate som gir en utmerket gjengivelse av bilder og tekst. Papiret har god bulk, opasitet og stivhet og gode trykkegenskaper. Overflaten er leservennlig, og flerfargede områder blir godt framhevet. Arctic Matt er et matt, bestrøket papir med en matt, hvit overflate med et naturlig uttrykk. Papiret har god opasitet og stivhet, høy bulk og gir et utmerket trykkresultat. Den matte overflaten gir en leservennlig overflate uten refleksjoner. 8-sider trekkspillfals 16 x 20 cm 6-sider vindufals 16 x 20 cm Postkort 20 x 16 cm 20

21 Bildebruk Eksempler på bilder til redaksjonell bruk: Produktene bør avbildes slik at brukssituasjonen tydeliggjøres. Opptaket bør gjenspeile en mest mulig naturlig setting med produkt og mennesket i samhandling. For tydeliggjøring av formen eller materialbruk, bør bildene tas profesjonelt under gode lysforhold - på lys eller hvit bakgrunn. Bilder der brukssituasjonen tydeliggjøres. Tette utsnitt vil kunne forklare detaljer og materialbruk, samtidig som det «rydder opp» visuelt. Tette utsnitt for å vise detaljering. 21

22 Frilagte bilder og kaleidobakgrunner Som et dekorativt og gjenkjennende grep kan motiver plasseres mot kaleidoskopiske bakgrunner. Disse bakgrunnene kan enten være husmønstrene eller kaleidofiserte bilder av objektet som vises i forgrunnen. Bilde 1 og 2 er eksempler på bruk av husmønsteret som bakgrunn for portrettbilde. Bilde 3 til 6 er eksempler på objekter med kaleidoskopiske bakgrunner basert på det samme objektet. Grepet brukes blant annet på s nettsted. 22

23 Illustrasjon: Symbolmontasje s kaleidoskop kan formidle vår tilstedeværelse i prosesser eller miljøer ved at den opptrer i relevante bilder. Enten de er tatt i ett opptak eller de er innmontert i bildet. Dette kan gi s visuelle identitet, og kaleidoskopet en ytterligere betydning som representant for designprosessen. På denne siden ser vi noen aktuelle måter å bruke symbolmontasje på. Kaleidoskopets særpregede form og sterke kontrast, gjør det synlig i både lyse, mørke og fargerike miljøer. Mot farget bakgrunn Mot hvit bakgrunn Mot sort bakgrunn Liten Stor Kaleidobildebakgrunn 23

24 Illustrasjon: Tolkning av symbol Ettersom s kaleidoskop også er et fysisk objekt, er det naturlig å tillate tolkninger av symbolet. Dette kan gi en ny og spennende dimensjon til symbolet etter hvert som kaleidoskopet blir godt kjent hos sitt publikum. Innledningvis vil vi derimot anbefale å bruke originalbildene. 24

25 Grafiske fremstillinger Grafiske fremstillinger tar naturlig nok utgangspunkt i fargepalett og typografi. På generelt grunnlag oppfordrer vi til å redusere diagrammer ned til de sentrale elementene. Ofte kan slike figurer bli mer direkte forståelig ved å samle tilhørende informasjon og fjerne unødvendigheter. 2 Eksempel på diagram med hvit bakgrunn 1 Eksempler på diagrammer i profilfarger med pastellbakgrunn Eksempler på grafiske fremstillinger fra PowerPoint presentasjon. I skjermsammenheng kan det være gunstig å skille diagrammene fra øvrig innhold ved å bruke hovedfarger som fyllfarge og hvit som tekstfarge.

26 Symbol, forenklet Av praktiske årsaker er det laget en forenklet variant av kaleidoskopet. Denne benyttes primært til gjengivelse av symbolet for priser og utmerkelser (grafisk merking og plakett) og på nettsiden. I tillegg kan den benyttes i andre sammenhenger hvor det ikke vil være mulig å benytte de vanlige bildefilene av kaleidoskopet. 1 Forenklet symbol på hvit bakgrunn. 2 Forenklet symbol på farget eller grå bakgrunn opp til cirka 50% total metning. 3 Ved mørkere bakgrunn enn 50% mentning, anvendes negativ variant av det forenklede symbolet. Dette kan være på ekstremt små flater, ved brodering, på stempler, preging eller andre fysiske applikasjoner. Den kan også brukes i redaksjonell sammenheng for å avslutte en artikkel, slik som her Se forøvrig egne sider for plaketten og grafisk merking. 26

27 Utmerkelser og priser Norsk versjon av grafisk merking Det er utviklet et felles symbol for mottakere av Merket for God Design, Klassikerprisen for God Design, Hedersprisen for God Design og Unge Talenter. Hvert symbol har en tilhørende tekst og fargekode. 1 Det eksisterer fem varianter av merket. Symbol og tekst er sentrert med faste innbyrdes proporsjoner som ikke skal endres. Prisene er kodet i grått, Hedersprisen i sort og utmerkelsen Unge Talenter i rødt. Merkingen kan benyttes i all markedskommunikasjon både på trykket eller digitalt marteriell. Symbolene er tilgjengelig for nedlasting fra hjemmesiden 27 Alle 5 varianter av merket har en negativ versjon, der symbol og tekst er hvit.

28 Utmerkelser og priser Engelsk versjon av grafisk merking Engelske versjoner av merkene benyttes i markedsføring rettet mot utlandet. Alle versjoner vist her kan lastes ned fra Det eksisterer fem varianter av engelske versjoner av merket. Symbol og tekst er sentrert med faste innbyrdes proporsjoner som ikke skal endres. Prisene/utmerkelsene er kodet i grått, sort og rødt. 28 Alle 5 merker har også en negativ versjon, der symbol og tekst er hvit.

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Innholdsliste. Innledning

Innholdsliste. Innledning 1 Innholdsliste Innledning s. 2 Del 1 Hva er multimediedesign? s.3 Del 2 Målgruppe & budskap s. 6 Del 3 Medietyper s. 13 Del 4 Interaksjon s. 30 Del 5 Designprosessen s. 35 Del 6 Copyright s. 40 Del 7

Detaljer

Å få nye kunder og beholde dem.

Å få nye kunder og beholde dem. Å få nye kunder og beholde dem. Skadereparasjon Fjerning av riper Lakkoppretting Veteranbilservice Hente- og bringetjeneste Tlf. 12345678 The Müller bodyshop Ta til høyre etter 100 m. Eksempelgata 42 2

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted bruksk valitetstesting gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen innholdsfortegnelse

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder. Anne Birgit Ro. Cand Scient oppgave Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Retningslinjer for eldrevennlig design av offentlige nettsteder Anne Birgit Ro Cand Scient oppgave August 2004 Forord Denne oppgaven er den skriftlige delen

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare

kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare kurs Grafisk arbeid Ekstra: fri grafisk programvare Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Fri grafisk programvare... 3 Hva er fri programvare?... 3 Om programmene i dette kapittelet... 4 Scribus...

Detaljer

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 arena>design BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 Design gir forsprang! PRODUSERT AV RØD TRÅD REKLAMEBYRÅ OG TANK DESIGN FOR SPAREBANK 1 NORD-NORGE OG INNOVASJON NORGE INNLEDNING Næringsrettet

Detaljer