Årsmelding (årsmøtesak, styrets av 17. febr. 2015)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. (årsmøtesak, styrets av 17. febr. 2015)"

Transkript

1 Årsmelding 2014 (årsmøtesak, styrets av 17. febr. 2015) Sirpmá valáštallansearvi / Sirma idrettslag (SirmaIL) ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/samisk idrettsforbund (SVL-N) og Norges idrettsforbund. Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Sámevuohta (samiskhet; å fremme samisk kultur og språk) er også en viktig og naturlig verdi for et samisk idrettslag som oss. 1

2 1. Innledning Denne årsmeldingen omfatter alle aktiviteter i Sirma IL i 2014, også aktivitet- /anleggs- og sykkelgruppas. Det har vært nok et år med høyt aktivitetsnivå i idrettslaget, både med bredt tilbud til barn og unge gjennom hele året, og sportslig som sykkelklubb med medlemmer også utenfor kommunens grenser. Laget hadde i betalende medlemmer, mot 132 i 2013, 102 i 2102 og 76 i medlemmene fordeler seg slik alders- og kjønnsmessig: 0-5 år: j:3 g:6, 6-12: j:8 g:6, 13-19: j:9 g:24, 20-25: k:9 m:11 og fra 26->: k:44 m: Organisering Sirma ILs organisering er fastsatt i lovnorm (vedtekter), sist vedtatt , og i organisasjonsplan for 2014, vedtak i årsmøtet 25. febriar 2014: Styret: Leder: Monica Balto Nestleder: Arild Måsø Styremedlemmer: Leif Erik Varsi, Odd Erik Solbakk (kasserer) og Synnøve Solbakk (sekretær). Varamedlemmer: 1. Ole Henrik Somby, 2. Ragnhild Måsø og 3. Leif Varsi. Aktivitets- og anleggsgruppa: Per Ove Måsø, Luda Holm og Nils Máhtte Anti. Sykkelgruppa: Per Torleiv Ravna, Arild Måsø og Marianne Balto. Valgkomite: Per Ove Måsø, Roald Hansen og Wenche Holm Balto. Revisorer: Jon Erland Balto og Hans Erik Varsi. 3. Styrets arbeid Styret har avholdt åtte styremøter og behandlet 59 saker. Alle referatene fra styremøtene er på vårt nettsted: meny: Møter, referater m.v. I tillegg har det vært avholdt to medlemsmøter, begge sykkelmedlemsmøter; 15. mai og 12. november. Også disse møtereferatene finnes på nettstedet. I tillegg til nettsiden har Sirpmá VS/Sirma IL en egen facebook-gruppe med 202 medlemmer. Dette er et aktivt forum som benyttes både til informasjon, 2

3 kommunikasjon og diskusjon. SirmaILs sykkelgruppe har også en liker-side på facebook som 492 personer følger. Laget har meget gode samarbeidsparter og gode økonomiske og administrative rutiner som frigjør tid og fokus til vårt viktigste arbeid; idrett og folkehelse. I 2014 har vi videreført den aktive profilen vi har hatt de senere år. Nytt i 2014 er at vi har meldt oss inn friidrettsforbundet, spesielt for å kunne ta del i det organiserte tilbudet som retter seg mot barn og unge i dette forbundet. I tillegg har vi fått innredet et styrketreningsrom (frivekt) på grendehuset i Sirma som har blitt et meget populært tiltak. Styret har deltatt/utpekt deltakelse i følgende møter: Sykkeltinget februar i Stavanger: Ole Henrik Somby. Årsmøte i Tana idrettsråd 29. april: Marianne Balto. Idrettens superhelg oktober i Alta: Ole Henrik Somby (repr. også for Tana idrettsråd) Styret foreslo Ole Henrik Somby som medlem i Tana idrettsråd, og han ble valgt som leder i årsmøtet 29. april. Styret har avgitt uttalelse til Tana kommunes folkehelseplan for Denne er tilgjengelig på vår nettside 4. Aktiviteter I 2014 har vi videreført et bredt aktivitetstilbud. I tillegg til ski, sykling og friidrett/turmasj har vi også hatt et godt innetreningstilbud i Sirma og Tana bru som i hovedsak følger skoleruta med fokus på vintermånedene. Her er oversikt over lagets ulike treninger i 2014: Dag: Klokkeslett: Sted: Trening: mandag Tana fysikalske, Tana bru Fremmøte: fysikalske Frivekt for ungdom år Fellestrening sykkel (april-sept) Tirsdag Allaroavvi stadion Sirma grendehus DnB friidrettsleker (juni-aug) Spinning (jan-mai) Onsdag Tana fysikalske Lysløypa, Sirma Sirma grendehus Fremmøte: fysikalske Sirma grendehus Basistrening for ungdom Telenor-skikarusell (jan-apr, nov-des) Seniortrim (jan-apr) Sykkeltrening (apr-sept) Fri-spinning uten instruktør (jan-mai) Torsdag Sirma grendehus Start Sirma skole Sirma grendehus Sirma grendehus Barneidrett 0-8 år (jan-mai) Utetrening, løping (sept-okt) Innebandy 8-90 år Spinning (jan-mai) Fredag Ikke org/fast Sirma grendehus Fotball (sommerhalvåret) Lørdag Tana fysikalske Lørdagsspinning (nov-febr) 3

4 4.1 Friidrett og turmarsj I 2014 meldte vi oss inn i friidrettsforbundet. 15 tirsdager i sommerhalvåret har tilsammen 36 barn og unge vært på våre DnB idrettsleker. 22 møtte på avslutningen 16. august med bl.a test av friidrettsmerke. Toppturen RástegáisáOpp ble arrangert 10. august med 64 trimmere og 20 i konkurranseklassen. I år hadde vi mange tilreisende deltakere, særlig i konkurranseklassen. Dette var et vellykket arrangement og topptur til Øst Finnmarks høyeste fjell som vi tar sikte på å profesjonalisere ytterligere kommende år. Se styret evaluering av arrangementet, styresak 36/14, styremøte 10. september, på vårt nettsted). I 2014 har vi videreført trimkasser i Suddesádjatjávri og Sirpmánjálbmi. Nytt i år et at vi også har hatt trimkasse i Márčohka; en fin toppturtrimløype som er merket med gule bånd. Alle trimkassene har mange registreringer, og 15. august ble flere fine premier trekt blant trimmerne. Med økonomisk støtte fra FeFo er trimkasseløypa ryddet og merket med gult bånd, samt GPS-merket i og I 2015 vil stiene også ble fysisk merket med skilt og med infotavle over alle merka stier i Sirma-området. Årets nissemarsj ble arrangert første søndag i advent og slått sammen med bygdelagets nisseversted med nissegrøt 30. november. 23 barn og unge med foreldre gikk marsjen som hadde start rundt bålet og juletrantenning i Doaresluohkká og ned til grendehuset - toget var faktisk lenger enn bygdas 17. mai tog. 4

5 Deltakelse i turmarsj og maraton: London marathon 13. april: Jan Helge Balto, nr. 7 av alle. Midnightsun maraton, Tromsø 23. juni: Jan Helge Balto Norges mester i sin klasse. RástágáisáOpp 10. august: Per Ove Måsø, Per Torleiv Ravna, Luda Holm og Synnøve Solbakk. I tillegg deltok minst 50 medlemmer i trimklassen. Oslo maraton 20. september: Jan Helge Balto (ny pers; ) og Marja Elina Ballovara Varsi. AldonOpp 2. september: Sveinung Hjelle, Eivind Resser, Ole Henrik Somby og Per Torleiv Ravna. Trondheim halvmarataon 6. september: Jan Helge Balto, nr 2 i sin klasse. 4.2 Innetrening barneidrett, styrketrening og spinning I år som i fjor har vi hatt et bredt innetreningstilbud. Innetrening er spesielt populært i mørketia, men er også et godt supplement til uteaktiviteter. Med tilskudd fra fylkeskommunens folkehelsetiltakmidler har vi også i 2014 tilbudt to styrketrenigstimer gratis i uka til ungdom i hele kommunen i samarbed med Tana fysikalske i Tana bru; frivekt og basistrening. Det har vært mellom 2 13 ungdommer på timene. I 2014 har ungdommer i øvre Tana benyttet seg av fylkeskommunens Flexx-tilbud (gratis skyss) til og fra treningene. Frem til sommeren hadde vi også barneidrettstilbud i Sirma; lek og styrke for barn mellom 2-16 år. Spinninga i Sirma har også i år vært et populært tilbud, og ble gjennomført to ganger i uka frem til våren. Dessverre ble lydanlegget (forstekeren) deffekt fra sommeren, og vi har ikke klart å få tilbudet igang etter det. Innebandyen kom som et ukentlig tilbud på slutten av 2013 og er videreført i På slutten av 2014 fikk vi innredet et styrketreningsrom på grendehuset som er mye i bruk. 4.3 Ski Skiløyper er viktig for trivsel og folkehelse i bygda, og kjøring av løypa er derfor en stor oppgave for idrettslaget. Løypekjøring krever både utstyr (skuter, tråkkemaskin, slådd m.v) og frivillige, og kan i perioder oppleves utfordrende å få til. I år som tidligere år har Tor Asle Varsi tatt mye ansvar for løypekjøringa, og på nyåret bidro også andre etter en turnusordning. 5

6 En gang i uka har barn og unge vært samlet til skilek og aking frem til våren, og fra høstvinteren har det blitt arrangert Telenor skikarusell en gang i uka. Også her stiller de fleste barna i området og det er vi veldig fornøyd med. Laget har investert i et nytt kraftig utelys i lekeområdet, men fremdeles har vi på planen å bytte ut lys i lysløypa. Vi har også medlemmer som har gått turrenn. Hege og Harald Persen, Målfrid Paltto, Synnøve Solbakk, Per Torleiv Ravna og Ole Henrik Somby gikk Saami ski race 29. mars. 4.4 Andre aktiviteter For tredje gang ble det arrangert aktivitetstur til Suoločielgi/Saariselka februar barn og unge samt 5 voksne deltok. En aktiv helg på nedoverog bortover-ski. Laget dekte utgifter til hytte og ett fellesmåltid for alle deltakere, samt heis- og badekort. Vi synes det er viktig at alle barn og unge får samme mulighet til å prøve ulike fysiske aktiviteter, som f.eks alpin, uavhengig av foreldrenes økonomi. Laksegrilling og kafé på Langnesmarkedet 12. juli er en viktig inntekstkilde, men er også en av de viktigste fellesskapstiltak i laget og god arena for å profilere og synliggjøre idrettslaget. Også i år stilte 30 frivillige/medlemmer unge, aktive, foreldre, seniorer på dugnad på markedet. Se styret evaluering av arrangementet, styresak 36/14, styremøte 10. september, på vårt nettsted. Idrettslaget ble også i år arrangør av bygdas tradisjonelle saltkjøttfest. 22. november hadde vi 130 galde festdeltakere som fikk god mat og musikk med 6

7 dans. Mange sentrale frivillige jobba mye for at festen skulle bli vellykket. 4.5 Sykkel "Eambbo go searvi" "Allways in the front" Innledning Sirma IL som sykkelklubb har fortsatt å vise at en liten klubb kan få til mye. Vår fokus har vært å skape et godt sykkelmiljø samt prioritere barn og unge. Derfor har vi også i 2014 deltatt i Barents Cup Ritt (BCC). Også i år har vår klubb fra norsk side koordinert og deltatt i arbeid med oppsett av felles terminliste for BCC-rittene. Dette arbeidet har vi gjort med støtte fra Barentssekretariatet 34 av våre syklister har deltatt i minimun ett ritt, og av disse er halvparten under 18 år. Foruten vårt eget ritt Polaris Grand Prix vil vi spesielt fremheve våre 3 7

8 juniorsyklisters deltakelse i Morgendagenshelter ritt i fbm Arctic Race of Norway i Tromsø 18. august. Vi innledet sykkelåret for andre år på rad med treningssamling i måndedskiftet april-mai i Slovenia, med base i gården til Janez Miklavžin' foreldre i Latkova vaz, Celje. Vi var 13 deltakere, hvorav 6 ungdommer. Klubben betalte for de unges reise og opphold, mens voksne betalte selv. På nettsiden (www.deatnu.net/sirbma) er treningsprogrammet og deltakernes evaluering av samlingen (menyen; om oss). I år arrangerte vi også en egen terrengtreningssamling juli på Lágesduottar med base i Jogaidgávnnadeapmi, Lákšjohka. Det ble mye sykling og meahcesteapmi på 6 unge og 3 voksne. Det er gjennomført fellestreninger to ganger i uka hele sesongen fra april og ut august, primært landevei. Det har vært litt mindre oppslutning om treningene i år i forhold til i fjor. Vi ser ut til å "miste" mange juniorer som flytter på hybel ut av kommunen. Samtidig har det vært veldig positivt med flere jenter i Sirma/Øvre Tana som har begynt å sykle og delta i ritt både landevei og terreng. I 2014 har vi begynt å merke terrengsykkelstier; vi har GPS-merka 3 stier i Luvottejohka-Luftjok, 1 i Suolovárri-Máskejohtleahki og 1 i Sirbmá. Alle disse stiene er lagt ut på og vil bli fysisk merka med skilt neste år. Vi har valgt og rydda trasé for offroadrundløypen i Tana bru, som blir i tilknytning til BMX-banen. Vi har forøvrig gjort kommunen oppmerksom på behovet for endringer i den nybygde BMX-banen i Tana bru, uten at det i 2014 har gitt resultater. Sykkelsporten som mange andre idretter krever en del investeringer for foreldre for at barn og unge skal kunne være med. Vi har prøvd å gjøre denne terskelen lavere med to tiltak; med støtte fra Sparebankfondet har vi kjøpt 4 rekrutteringssykler (racersykler) til utlån og vi gir inntil kr i støtte til kjøp av ny sykkel (se vårt sykkelreglement på vår nettside, menyen: om oss). 6 unge, aktive har fått støtte til kjøp av sykkel, og alle rekrutteringssyklene har vært i bruk Verv og kurs Marianne Balto ble i 2014 valgt inn i styret for Norges Cycleforbund, og hun er også nestleder i sykkelregion Nord. Martine Joks, Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk har deltatt på trener1 kurs praktisk del i regi av Cykleforbundet mai. 8

9 4.5.3 Arrangement/ritt Hovedsatsingen vår på sykkel er at våre barn og unge skal få delta i sykkelarrangement/ritt, og derfor har vi i 2014 prioritert å delta i Barent Cup ritt (BCC). Se nedenfor om rittene og vår deltakelse. Eget ritt: Polaris Grand Prix Juli (BCC) Vi gjennomførte 3 konkurranser; lørdag var det tempo og gateritt i Sirma og søndagen fellesstart (Sirma-Båteng-Sirma) samt gateritt for barn. Totalt var det 74 deltakere, inkludert gateritt for barn og trimmere. 26 fra vår klubb deltok i rittene (tempo, gateritt og/eller fellesstart): Anna Katja Heiberg, Maiken Holm Varsi, Sandra Holm, Nina Balto Hansen, Martine Joks, Iris Egildatter og Synnøve Solbakk, Per Matias Holm, Eirik A. Ravna, Piera Jon Holm, Sebastian Riel Saua, Henrik Joks, Junne S. Anti, Mihkkal Áigin Trosten, Jovnna Ánde Balto Henriksen, Anders Boine Verstad, Niillas S. Andersen, Piera Niillas Tobiassen, Ole Henrik Somby, Jacob Aspelin, Áike Selfors, Janez Miklavžin, Ole Georg Pettersen, Stein Joks, Per Torleiv Ravna, Magne Andersen,. I gaterittet for barn deltok 12 barn. I tillegg stilte 20 i trimklassen, og over 30 frivillige deltok i gjennomføring av rittet. Se styret evaluering av arrangementet, styresak 36/14, styremøte 10. september, på vårt nettsted. Deltakelse i andre ritt Tempo-treningsritt i Vadsø 21. mai: Eirik A. Ravna, Markus Olsen, Piera Jon Holm, Henrik Joks, Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna, Stein Joks og Synnøve Solbakk, Nordmarka-rundt 23. mai: Jacob Aspelin. Tour de lax 25. Mai, Laksvatn: Brynjar Ottesen. ReisadalenOpp, mai: Anders B. Verstad. Luosto Sykkelfestival, Finland, tempo og fellesstart mai (BCC-ritt): Eirik A. Ravna, Matias Tunold, Henrik Joks, Brage Kleven, Piera Jon Holm, Ole Henrik Somby, Stein Joks, Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk. Randsfjorden-rundt 2. juni: Jacob Aspelin. Varanger Grand Prix juni i Vadsø (BCC): Eirik A. Ravna, Matias Tunold, Markus Olsen, Piera Jon Holm, Henrik Joks, Mihkkal Áigin Trosten, Jovnna Ánde B. Henriksen, Áike Selfors, Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna, Stein Joks, Iris Egilsdatter og Synnøve Solbakk. RukaGP, Kuusamo, Finland, juni: Eirik A. Ravna, Piera Jon Holm, Henrik Joks, Junne S. Anti, Anders B. Verstad, Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna, Stein Joks, Magne Andersen og Synnøve Solbakk. NM-master tempo (landevei), Siggerud, 5. juli: Stein Joks. Tervaajut Pikku-Syoto juli (BCC): Eirik A. Ravna, Piera Jon Holm, Henrik Joks, Jovnna Ánde B. Henriksen, Áike Selfors, Ole Henrik Somby, Stein Joks, Per Torleiv Ravna, Iris Egilsdatter og Synnøve Solbakk. NM-master terreng, Furusjøen rundt, 26. juli: Stein Joks. 9

10 Conquer Nordkapp 14. august (ifbm Artic Race of Norway): Harald Persen, Rune Fjellheim, Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk. Tromsø 16. august (ifbm Artic Race of Norway): Ole Georg Pettersen og Ole Henrik Somby. Morgendagenshelter ritt, Tromsø 17. august (ifbm Artic Race of Norway): Martine Joks, Anders B. Verstad og Jovnna Ánde B. Henriksen. Grenserittet Strømstad til Halden, 2. august: Silje Wilsgård, Henrik, Martine og Stein Joks. Vadsø offroad 10. august: Leila Máret Somby, Anne Katja Heiberg, Nina Balto Hansen, Synnøve Solbakk, Eirik A. Ravna, Markus Olsen, Ole Henrik Somby og Per Torleiv Ravna. Morgendagenshelter, Arctic race of Norway 17. august, Tromsø: Martine Joks, Jovnna Ánde B. Henriksen og Anders B. Verstad og deltok i Region Nords lag. Per Torleiv Ravna var med som trener/støtteapparatet. Nord Norsk Mesterskap, landevei september, Bodø: Ole Henrik Somby, Ole Georg Pettersen og Per Torleiv Ravna. Troms kraftprøven 23. august: Anders B. Verstad. Birkebeinerrittet 29. august: Stein Joks. El Clasico Ciclista de Pais Perez, 30. August, Tromsø: Ole Georg Pettersen og Anders B. Verstad. SirpmáVS klubbmesterskap (tempo, landevei) 27. august i Sirma: Aina B. Anti, Matea A. Hansen, Emmy S. Wilhelmsen, Leila Máret Somby, Sandra Holm, Nina B. Hansen, Synnøve Solbakk, Adrian A. Hansen, Simon og Mihkku Ballovara, Eirik A. Ravna, Ivvár Niills S. Wilhelmsen, Henrik Joks, Áike og Finn Arne Selfors og Per Torleiv Ravna. 4.6 Anlegg Sirma IL er eier av anlegg med verdi opptil 10 mill kr, og har årlige kostnader til vedlikehold og drift av disse anleggene på rundt kr. Dette omfatter såing og klipping av gressbane, oppkjøring av løyper, vedlikehold av scooter m.v. Dette i tillegg til den frivillige innsatsen. Vi har i 2014 mottatt kr drifttilskudd fra kommunen, og som kun dekker en liten del av disse faktiske vedlikehold- og driftsutgiftene. Gressbanen ble i 2014 gjødslet i begynnelsen av juni og har etter det blitt klipt to ganger i uka fram til midten av september. Anleggs- og aktivitetsutvalget har organisert klipping av banen og ryddedugnad 17. september. Piera Jon Holm har i år vært engasjert som baneklipper m.v. i idrettslaget. Banen har stortsett blitt brukt til de ukentlige friidrettslekene, samt til fotballtreninger blant bygdas ungdommer. 10

11 5. Avslutning 2014 har vært nok et godt og aktivt år i SirmaIL. Vi er opptatt av at folkehelse, breddeaktiviteter og idrett henger tett sammen. Og vi er stolt av å få til et godt samspill mellom sykkelmedlemmer fra hele kommunen og medlemmer i Sirma og omegn. Med satsing på folkehelse og trivsel ønsker vi å bidra til at det bor folk i bygdene. De som i stor grad bidrar til vårt aktivitetsnivå og vår utvikling er våre samarbeidsparter. Med ENI Norge som hovedsamarbeidspart kan vi styrke alle sider i idrettslaget, men ikke minst kunne satse på de som vil utvikle seg sportslig. Våre lokale samarbeidsparter gjør at vi kan ha så høyt aktivitetesnivå, og disse er i 2014 Tana scooter&atv as, Sparebank1 Nord-Norge, ČálliidLágádus, Stema-Byggebistand, ByggmakkerTana, Tana regnskapskontor, Tana Fysikalske og G-SportTana. Av offentlig/andre bidrags-ytere vil vi fremheve Finnmark fylkeskommune, FeFo, Tana kommune, Baretnssekretariatet og Sparebankfondet. Sist, men ikke minst, ingen ting får vi til uten våre frivillige uten dem stopper idrettslaget takk for super innsats gjennom hele året på alle våre arrangementer og aktiviteter. 11

12 (alle bilder: aktive, frivillige og foreldre i SirpmáVS/SirmaIL) 12

Styremøte 8. april 2015 kl.19.30 21.00

Styremøte 8. april 2015 kl.19.30 21.00 Styremøte 8. april 2015 kl.19.30 21.00 Fremmøtte: Monica Balto, Leif Erik Varsi, Leif Varsi og Synnøve Solbakk (Duttá). Skiutvalget v/hans Erik Varsi og Roald Hansen og anleggs- og aktivitetsutvalget v/per

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte for 2010 i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 27.1.2011 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Det har vært avholdt 10 styremøter.

Det har vært avholdt 10 styremøter. Årsberetning 2014 Styret 2014: Lisbeth Berntsen Huse, leder, Fredrik Platou, nestleder, Thomas Sunde, sekretær, Arnt Rønning, kasserer, Eirik Braathen, styremedlem og Hans Amund Kjærnsli, styremedlem.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSBERETNING 2014. Oslostudentenes Idrettsklubb. Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund. -------- PB 94 Blindern 0314 Oslo Oslostudentenes Idrettsklubb ÅRSBERETNING 2014 Tilsluttet: Norges Idrettsforbund Norges Studentidrettsforbund Norges Aikidoforbund Norges Badmintonforbund Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen

FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015. Velkommen FLEST MULIG LENGST MULIG Årsmøte 2015 Velkommen Onsdag 15. april 2015 Protokoll Årsmøte 2015 Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede og innkalling. Antall medlemmer med stemmerett: 23 Vedtak: Innkallingen

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN

ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN Styret har bestått av: Knut Terje Årsandøy, Leder Bente Kristin Aavtasmark, nestleder Anne Judith Brøndbo Skarland, sekretær, håndballansvarlig Kurt Solem Kasserer og regnskapsfører

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer