Årsmelding (årsmøtesak, styrets av 17. febr. 2015)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. (årsmøtesak, styrets av 17. febr. 2015)"

Transkript

1 Årsmelding 2014 (årsmøtesak, styrets av 17. febr. 2015) Sirpmá valáštallansearvi / Sirma idrettslag (SirmaIL) ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/samisk idrettsforbund (SVL-N) og Norges idrettsforbund. Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Sámevuohta (samiskhet; å fremme samisk kultur og språk) er også en viktig og naturlig verdi for et samisk idrettslag som oss. 1

2 1. Innledning Denne årsmeldingen omfatter alle aktiviteter i Sirma IL i 2014, også aktivitet- /anleggs- og sykkelgruppas. Det har vært nok et år med høyt aktivitetsnivå i idrettslaget, både med bredt tilbud til barn og unge gjennom hele året, og sportslig som sykkelklubb med medlemmer også utenfor kommunens grenser. Laget hadde i betalende medlemmer, mot 132 i 2013, 102 i 2102 og 76 i medlemmene fordeler seg slik alders- og kjønnsmessig: 0-5 år: j:3 g:6, 6-12: j:8 g:6, 13-19: j:9 g:24, 20-25: k:9 m:11 og fra 26->: k:44 m: Organisering Sirma ILs organisering er fastsatt i lovnorm (vedtekter), sist vedtatt , og i organisasjonsplan for 2014, vedtak i årsmøtet 25. febriar 2014: Styret: Leder: Monica Balto Nestleder: Arild Måsø Styremedlemmer: Leif Erik Varsi, Odd Erik Solbakk (kasserer) og Synnøve Solbakk (sekretær). Varamedlemmer: 1. Ole Henrik Somby, 2. Ragnhild Måsø og 3. Leif Varsi. Aktivitets- og anleggsgruppa: Per Ove Måsø, Luda Holm og Nils Máhtte Anti. Sykkelgruppa: Per Torleiv Ravna, Arild Måsø og Marianne Balto. Valgkomite: Per Ove Måsø, Roald Hansen og Wenche Holm Balto. Revisorer: Jon Erland Balto og Hans Erik Varsi. 3. Styrets arbeid Styret har avholdt åtte styremøter og behandlet 59 saker. Alle referatene fra styremøtene er på vårt nettsted: meny: Møter, referater m.v. I tillegg har det vært avholdt to medlemsmøter, begge sykkelmedlemsmøter; 15. mai og 12. november. Også disse møtereferatene finnes på nettstedet. I tillegg til nettsiden har Sirpmá VS/Sirma IL en egen facebook-gruppe med 202 medlemmer. Dette er et aktivt forum som benyttes både til informasjon, 2

3 kommunikasjon og diskusjon. SirmaILs sykkelgruppe har også en liker-side på facebook som 492 personer følger. Laget har meget gode samarbeidsparter og gode økonomiske og administrative rutiner som frigjør tid og fokus til vårt viktigste arbeid; idrett og folkehelse. I 2014 har vi videreført den aktive profilen vi har hatt de senere år. Nytt i 2014 er at vi har meldt oss inn friidrettsforbundet, spesielt for å kunne ta del i det organiserte tilbudet som retter seg mot barn og unge i dette forbundet. I tillegg har vi fått innredet et styrketreningsrom (frivekt) på grendehuset i Sirma som har blitt et meget populært tiltak. Styret har deltatt/utpekt deltakelse i følgende møter: Sykkeltinget februar i Stavanger: Ole Henrik Somby. Årsmøte i Tana idrettsråd 29. april: Marianne Balto. Idrettens superhelg oktober i Alta: Ole Henrik Somby (repr. også for Tana idrettsråd) Styret foreslo Ole Henrik Somby som medlem i Tana idrettsråd, og han ble valgt som leder i årsmøtet 29. april. Styret har avgitt uttalelse til Tana kommunes folkehelseplan for Denne er tilgjengelig på vår nettside 4. Aktiviteter I 2014 har vi videreført et bredt aktivitetstilbud. I tillegg til ski, sykling og friidrett/turmasj har vi også hatt et godt innetreningstilbud i Sirma og Tana bru som i hovedsak følger skoleruta med fokus på vintermånedene. Her er oversikt over lagets ulike treninger i 2014: Dag: Klokkeslett: Sted: Trening: mandag Tana fysikalske, Tana bru Fremmøte: fysikalske Frivekt for ungdom år Fellestrening sykkel (april-sept) Tirsdag Allaroavvi stadion Sirma grendehus DnB friidrettsleker (juni-aug) Spinning (jan-mai) Onsdag Tana fysikalske Lysløypa, Sirma Sirma grendehus Fremmøte: fysikalske Sirma grendehus Basistrening for ungdom Telenor-skikarusell (jan-apr, nov-des) Seniortrim (jan-apr) Sykkeltrening (apr-sept) Fri-spinning uten instruktør (jan-mai) Torsdag Sirma grendehus Start Sirma skole Sirma grendehus Sirma grendehus Barneidrett 0-8 år (jan-mai) Utetrening, løping (sept-okt) Innebandy 8-90 år Spinning (jan-mai) Fredag Ikke org/fast Sirma grendehus Fotball (sommerhalvåret) Lørdag Tana fysikalske Lørdagsspinning (nov-febr) 3

4 4.1 Friidrett og turmarsj I 2014 meldte vi oss inn i friidrettsforbundet. 15 tirsdager i sommerhalvåret har tilsammen 36 barn og unge vært på våre DnB idrettsleker. 22 møtte på avslutningen 16. august med bl.a test av friidrettsmerke. Toppturen RástegáisáOpp ble arrangert 10. august med 64 trimmere og 20 i konkurranseklassen. I år hadde vi mange tilreisende deltakere, særlig i konkurranseklassen. Dette var et vellykket arrangement og topptur til Øst Finnmarks høyeste fjell som vi tar sikte på å profesjonalisere ytterligere kommende år. Se styret evaluering av arrangementet, styresak 36/14, styremøte 10. september, på vårt nettsted). I 2014 har vi videreført trimkasser i Suddesádjatjávri og Sirpmánjálbmi. Nytt i år et at vi også har hatt trimkasse i Márčohka; en fin toppturtrimløype som er merket med gule bånd. Alle trimkassene har mange registreringer, og 15. august ble flere fine premier trekt blant trimmerne. Med økonomisk støtte fra FeFo er trimkasseløypa ryddet og merket med gult bånd, samt GPS-merket i og I 2015 vil stiene også ble fysisk merket med skilt og med infotavle over alle merka stier i Sirma-området. Årets nissemarsj ble arrangert første søndag i advent og slått sammen med bygdelagets nisseversted med nissegrøt 30. november. 23 barn og unge med foreldre gikk marsjen som hadde start rundt bålet og juletrantenning i Doaresluohkká og ned til grendehuset - toget var faktisk lenger enn bygdas 17. mai tog. 4

5 Deltakelse i turmarsj og maraton: London marathon 13. april: Jan Helge Balto, nr. 7 av alle. Midnightsun maraton, Tromsø 23. juni: Jan Helge Balto Norges mester i sin klasse. RástágáisáOpp 10. august: Per Ove Måsø, Per Torleiv Ravna, Luda Holm og Synnøve Solbakk. I tillegg deltok minst 50 medlemmer i trimklassen. Oslo maraton 20. september: Jan Helge Balto (ny pers; ) og Marja Elina Ballovara Varsi. AldonOpp 2. september: Sveinung Hjelle, Eivind Resser, Ole Henrik Somby og Per Torleiv Ravna. Trondheim halvmarataon 6. september: Jan Helge Balto, nr 2 i sin klasse. 4.2 Innetrening barneidrett, styrketrening og spinning I år som i fjor har vi hatt et bredt innetreningstilbud. Innetrening er spesielt populært i mørketia, men er også et godt supplement til uteaktiviteter. Med tilskudd fra fylkeskommunens folkehelsetiltakmidler har vi også i 2014 tilbudt to styrketrenigstimer gratis i uka til ungdom i hele kommunen i samarbed med Tana fysikalske i Tana bru; frivekt og basistrening. Det har vært mellom 2 13 ungdommer på timene. I 2014 har ungdommer i øvre Tana benyttet seg av fylkeskommunens Flexx-tilbud (gratis skyss) til og fra treningene. Frem til sommeren hadde vi også barneidrettstilbud i Sirma; lek og styrke for barn mellom 2-16 år. Spinninga i Sirma har også i år vært et populært tilbud, og ble gjennomført to ganger i uka frem til våren. Dessverre ble lydanlegget (forstekeren) deffekt fra sommeren, og vi har ikke klart å få tilbudet igang etter det. Innebandyen kom som et ukentlig tilbud på slutten av 2013 og er videreført i På slutten av 2014 fikk vi innredet et styrketreningsrom på grendehuset som er mye i bruk. 4.3 Ski Skiløyper er viktig for trivsel og folkehelse i bygda, og kjøring av løypa er derfor en stor oppgave for idrettslaget. Løypekjøring krever både utstyr (skuter, tråkkemaskin, slådd m.v) og frivillige, og kan i perioder oppleves utfordrende å få til. I år som tidligere år har Tor Asle Varsi tatt mye ansvar for løypekjøringa, og på nyåret bidro også andre etter en turnusordning. 5

6 En gang i uka har barn og unge vært samlet til skilek og aking frem til våren, og fra høstvinteren har det blitt arrangert Telenor skikarusell en gang i uka. Også her stiller de fleste barna i området og det er vi veldig fornøyd med. Laget har investert i et nytt kraftig utelys i lekeområdet, men fremdeles har vi på planen å bytte ut lys i lysløypa. Vi har også medlemmer som har gått turrenn. Hege og Harald Persen, Målfrid Paltto, Synnøve Solbakk, Per Torleiv Ravna og Ole Henrik Somby gikk Saami ski race 29. mars. 4.4 Andre aktiviteter For tredje gang ble det arrangert aktivitetstur til Suoločielgi/Saariselka februar barn og unge samt 5 voksne deltok. En aktiv helg på nedoverog bortover-ski. Laget dekte utgifter til hytte og ett fellesmåltid for alle deltakere, samt heis- og badekort. Vi synes det er viktig at alle barn og unge får samme mulighet til å prøve ulike fysiske aktiviteter, som f.eks alpin, uavhengig av foreldrenes økonomi. Laksegrilling og kafé på Langnesmarkedet 12. juli er en viktig inntekstkilde, men er også en av de viktigste fellesskapstiltak i laget og god arena for å profilere og synliggjøre idrettslaget. Også i år stilte 30 frivillige/medlemmer unge, aktive, foreldre, seniorer på dugnad på markedet. Se styret evaluering av arrangementet, styresak 36/14, styremøte 10. september, på vårt nettsted. Idrettslaget ble også i år arrangør av bygdas tradisjonelle saltkjøttfest. 22. november hadde vi 130 galde festdeltakere som fikk god mat og musikk med 6

7 dans. Mange sentrale frivillige jobba mye for at festen skulle bli vellykket. 4.5 Sykkel "Eambbo go searvi" "Allways in the front" Innledning Sirma IL som sykkelklubb har fortsatt å vise at en liten klubb kan få til mye. Vår fokus har vært å skape et godt sykkelmiljø samt prioritere barn og unge. Derfor har vi også i 2014 deltatt i Barents Cup Ritt (BCC). Også i år har vår klubb fra norsk side koordinert og deltatt i arbeid med oppsett av felles terminliste for BCC-rittene. Dette arbeidet har vi gjort med støtte fra Barentssekretariatet 34 av våre syklister har deltatt i minimun ett ritt, og av disse er halvparten under 18 år. Foruten vårt eget ritt Polaris Grand Prix vil vi spesielt fremheve våre 3 7

8 juniorsyklisters deltakelse i Morgendagenshelter ritt i fbm Arctic Race of Norway i Tromsø 18. august. Vi innledet sykkelåret for andre år på rad med treningssamling i måndedskiftet april-mai i Slovenia, med base i gården til Janez Miklavžin' foreldre i Latkova vaz, Celje. Vi var 13 deltakere, hvorav 6 ungdommer. Klubben betalte for de unges reise og opphold, mens voksne betalte selv. På nettsiden (www.deatnu.net/sirbma) er treningsprogrammet og deltakernes evaluering av samlingen (menyen; om oss). I år arrangerte vi også en egen terrengtreningssamling juli på Lágesduottar med base i Jogaidgávnnadeapmi, Lákšjohka. Det ble mye sykling og meahcesteapmi på 6 unge og 3 voksne. Det er gjennomført fellestreninger to ganger i uka hele sesongen fra april og ut august, primært landevei. Det har vært litt mindre oppslutning om treningene i år i forhold til i fjor. Vi ser ut til å "miste" mange juniorer som flytter på hybel ut av kommunen. Samtidig har det vært veldig positivt med flere jenter i Sirma/Øvre Tana som har begynt å sykle og delta i ritt både landevei og terreng. I 2014 har vi begynt å merke terrengsykkelstier; vi har GPS-merka 3 stier i Luvottejohka-Luftjok, 1 i Suolovárri-Máskejohtleahki og 1 i Sirbmá. Alle disse stiene er lagt ut på og vil bli fysisk merka med skilt neste år. Vi har valgt og rydda trasé for offroadrundløypen i Tana bru, som blir i tilknytning til BMX-banen. Vi har forøvrig gjort kommunen oppmerksom på behovet for endringer i den nybygde BMX-banen i Tana bru, uten at det i 2014 har gitt resultater. Sykkelsporten som mange andre idretter krever en del investeringer for foreldre for at barn og unge skal kunne være med. Vi har prøvd å gjøre denne terskelen lavere med to tiltak; med støtte fra Sparebankfondet har vi kjøpt 4 rekrutteringssykler (racersykler) til utlån og vi gir inntil kr i støtte til kjøp av ny sykkel (se vårt sykkelreglement på vår nettside, menyen: om oss). 6 unge, aktive har fått støtte til kjøp av sykkel, og alle rekrutteringssyklene har vært i bruk Verv og kurs Marianne Balto ble i 2014 valgt inn i styret for Norges Cycleforbund, og hun er også nestleder i sykkelregion Nord. Martine Joks, Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk har deltatt på trener1 kurs praktisk del i regi av Cykleforbundet mai. 8

9 4.5.3 Arrangement/ritt Hovedsatsingen vår på sykkel er at våre barn og unge skal få delta i sykkelarrangement/ritt, og derfor har vi i 2014 prioritert å delta i Barent Cup ritt (BCC). Se nedenfor om rittene og vår deltakelse. Eget ritt: Polaris Grand Prix Juli (BCC) Vi gjennomførte 3 konkurranser; lørdag var det tempo og gateritt i Sirma og søndagen fellesstart (Sirma-Båteng-Sirma) samt gateritt for barn. Totalt var det 74 deltakere, inkludert gateritt for barn og trimmere. 26 fra vår klubb deltok i rittene (tempo, gateritt og/eller fellesstart): Anna Katja Heiberg, Maiken Holm Varsi, Sandra Holm, Nina Balto Hansen, Martine Joks, Iris Egildatter og Synnøve Solbakk, Per Matias Holm, Eirik A. Ravna, Piera Jon Holm, Sebastian Riel Saua, Henrik Joks, Junne S. Anti, Mihkkal Áigin Trosten, Jovnna Ánde Balto Henriksen, Anders Boine Verstad, Niillas S. Andersen, Piera Niillas Tobiassen, Ole Henrik Somby, Jacob Aspelin, Áike Selfors, Janez Miklavžin, Ole Georg Pettersen, Stein Joks, Per Torleiv Ravna, Magne Andersen,. I gaterittet for barn deltok 12 barn. I tillegg stilte 20 i trimklassen, og over 30 frivillige deltok i gjennomføring av rittet. Se styret evaluering av arrangementet, styresak 36/14, styremøte 10. september, på vårt nettsted. Deltakelse i andre ritt Tempo-treningsritt i Vadsø 21. mai: Eirik A. Ravna, Markus Olsen, Piera Jon Holm, Henrik Joks, Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna, Stein Joks og Synnøve Solbakk, Nordmarka-rundt 23. mai: Jacob Aspelin. Tour de lax 25. Mai, Laksvatn: Brynjar Ottesen. ReisadalenOpp, mai: Anders B. Verstad. Luosto Sykkelfestival, Finland, tempo og fellesstart mai (BCC-ritt): Eirik A. Ravna, Matias Tunold, Henrik Joks, Brage Kleven, Piera Jon Holm, Ole Henrik Somby, Stein Joks, Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk. Randsfjorden-rundt 2. juni: Jacob Aspelin. Varanger Grand Prix juni i Vadsø (BCC): Eirik A. Ravna, Matias Tunold, Markus Olsen, Piera Jon Holm, Henrik Joks, Mihkkal Áigin Trosten, Jovnna Ánde B. Henriksen, Áike Selfors, Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna, Stein Joks, Iris Egilsdatter og Synnøve Solbakk. RukaGP, Kuusamo, Finland, juni: Eirik A. Ravna, Piera Jon Holm, Henrik Joks, Junne S. Anti, Anders B. Verstad, Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna, Stein Joks, Magne Andersen og Synnøve Solbakk. NM-master tempo (landevei), Siggerud, 5. juli: Stein Joks. Tervaajut Pikku-Syoto juli (BCC): Eirik A. Ravna, Piera Jon Holm, Henrik Joks, Jovnna Ánde B. Henriksen, Áike Selfors, Ole Henrik Somby, Stein Joks, Per Torleiv Ravna, Iris Egilsdatter og Synnøve Solbakk. NM-master terreng, Furusjøen rundt, 26. juli: Stein Joks. 9

10 Conquer Nordkapp 14. august (ifbm Artic Race of Norway): Harald Persen, Rune Fjellheim, Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk. Tromsø 16. august (ifbm Artic Race of Norway): Ole Georg Pettersen og Ole Henrik Somby. Morgendagenshelter ritt, Tromsø 17. august (ifbm Artic Race of Norway): Martine Joks, Anders B. Verstad og Jovnna Ánde B. Henriksen. Grenserittet Strømstad til Halden, 2. august: Silje Wilsgård, Henrik, Martine og Stein Joks. Vadsø offroad 10. august: Leila Máret Somby, Anne Katja Heiberg, Nina Balto Hansen, Synnøve Solbakk, Eirik A. Ravna, Markus Olsen, Ole Henrik Somby og Per Torleiv Ravna. Morgendagenshelter, Arctic race of Norway 17. august, Tromsø: Martine Joks, Jovnna Ánde B. Henriksen og Anders B. Verstad og deltok i Region Nords lag. Per Torleiv Ravna var med som trener/støtteapparatet. Nord Norsk Mesterskap, landevei september, Bodø: Ole Henrik Somby, Ole Georg Pettersen og Per Torleiv Ravna. Troms kraftprøven 23. august: Anders B. Verstad. Birkebeinerrittet 29. august: Stein Joks. El Clasico Ciclista de Pais Perez, 30. August, Tromsø: Ole Georg Pettersen og Anders B. Verstad. SirpmáVS klubbmesterskap (tempo, landevei) 27. august i Sirma: Aina B. Anti, Matea A. Hansen, Emmy S. Wilhelmsen, Leila Máret Somby, Sandra Holm, Nina B. Hansen, Synnøve Solbakk, Adrian A. Hansen, Simon og Mihkku Ballovara, Eirik A. Ravna, Ivvár Niills S. Wilhelmsen, Henrik Joks, Áike og Finn Arne Selfors og Per Torleiv Ravna. 4.6 Anlegg Sirma IL er eier av anlegg med verdi opptil 10 mill kr, og har årlige kostnader til vedlikehold og drift av disse anleggene på rundt kr. Dette omfatter såing og klipping av gressbane, oppkjøring av løyper, vedlikehold av scooter m.v. Dette i tillegg til den frivillige innsatsen. Vi har i 2014 mottatt kr drifttilskudd fra kommunen, og som kun dekker en liten del av disse faktiske vedlikehold- og driftsutgiftene. Gressbanen ble i 2014 gjødslet i begynnelsen av juni og har etter det blitt klipt to ganger i uka fram til midten av september. Anleggs- og aktivitetsutvalget har organisert klipping av banen og ryddedugnad 17. september. Piera Jon Holm har i år vært engasjert som baneklipper m.v. i idrettslaget. Banen har stortsett blitt brukt til de ukentlige friidrettslekene, samt til fotballtreninger blant bygdas ungdommer. 10

11 5. Avslutning 2014 har vært nok et godt og aktivt år i SirmaIL. Vi er opptatt av at folkehelse, breddeaktiviteter og idrett henger tett sammen. Og vi er stolt av å få til et godt samspill mellom sykkelmedlemmer fra hele kommunen og medlemmer i Sirma og omegn. Med satsing på folkehelse og trivsel ønsker vi å bidra til at det bor folk i bygdene. De som i stor grad bidrar til vårt aktivitetsnivå og vår utvikling er våre samarbeidsparter. Med ENI Norge som hovedsamarbeidspart kan vi styrke alle sider i idrettslaget, men ikke minst kunne satse på de som vil utvikle seg sportslig. Våre lokale samarbeidsparter gjør at vi kan ha så høyt aktivitetesnivå, og disse er i 2014 Tana scooter&atv as, Sparebank1 Nord-Norge, ČálliidLágádus, Stema-Byggebistand, ByggmakkerTana, Tana regnskapskontor, Tana Fysikalske og G-SportTana. Av offentlig/andre bidrags-ytere vil vi fremheve Finnmark fylkeskommune, FeFo, Tana kommune, Baretnssekretariatet og Sparebankfondet. Sist, men ikke minst, ingen ting får vi til uten våre frivillige uten dem stopper idrettslaget takk for super innsats gjennom hele året på alle våre arrangementer og aktiviteter. 11

12 (alle bilder: aktive, frivillige og foreldre i SirpmáVS/SirmaIL) 12

Årsmelding 2013. (vedtatt i årsmøtet 25.02.14)

Årsmelding 2013. (vedtatt i årsmøtet 25.02.14) Årsmelding 2013 (vedtatt i årsmøtet 25.02.14) Sirpmá valáštallansearvi / Sirma idrettslag (SirmaIL) ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/samisk

Detaljer

ARSMELDING 13. Vedtatt 25.02.2014

ARSMELDING 13. Vedtatt 25.02.2014 o ARSMELDING 13 Vedtatt 25.02.2014 Designet av Iris Egilsdatter 1.INNLEDNING Denne årsmeldingen omfatter alle aktiviteter i Sirma IL i 2013, også ski/anleggs- og sykkelgruppas. 2013 har vært et aktivt

Detaljer

Styremøte 8. april 2015 kl.19.30 21.00

Styremøte 8. april 2015 kl.19.30 21.00 Styremøte 8. april 2015 kl.19.30 21.00 Fremmøtte: Monica Balto, Leif Erik Varsi, Leif Varsi og Synnøve Solbakk (Duttá). Skiutvalget v/hans Erik Varsi og Roald Hansen og anleggs- og aktivitetsutvalget v/per

Detaljer

Styremøte 26.08.13 kl.19-21

Styremøte 26.08.13 kl.19-21 Styremøte 26.08.13 kl.19-21 Fremmøtte: Monica Balto, Synnøve Solbakk, Per Andreas Holm, Odd Erik Solbakk og Ole Henrik Somby (vara) Forfall: Leif Erik Varsi. Saksliste: Sak 24/13 Orienteringssaker Sak

Detaljer

Styremøte 10. september 2014 kl.20.30 22.50

Styremøte 10. september 2014 kl.20.30 22.50 Styremøte 10. september 2014 kl.20.30 22.50 Fremmøtte: Monica Balto, Arild Måsø, Erke Solbakk, Leif Erik Varsi, Ole Henrik Somby og Synnøve Solbakk (Duttá). Ole Henrik Somby deltok med talerett, ikke stemmerett,

Detaljer

Årsmelding (årsmøtesak, oppd ).

Årsmelding (årsmøtesak, oppd ). Årsmelding 2015 (årsmøtesak, oppd. 16.02.16). Sirpmá valáštallansearvi / Sirma idrettslag (SirmaIL) ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i Sámi valáštallanlihttu/samisk

Detaljer

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret 03.02.11 Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010 Styret Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon

Detaljer

RM 3.-5. juni 2016 - Kjøretøyplan (oppd. 02.06.16)

RM 3.-5. juni 2016 - Kjøretøyplan (oppd. 02.06.16) RM 3.-5. juni 2016 - Kjøretøyplan (oppd. 02.06.16) Fredag 3. juni 2016 Start fra kl. 18 Tempo Trasé fra Skiippagurra (Bulder/Tana panorama) og siste vending v/sottinen, Álletnjárga Dommerbil Tana fysikalskes

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Termin og aktivitetsliste Nordlysbyen Sykkel 2014

Termin og aktivitetsliste Nordlysbyen Sykkel 2014 Termin og aktivitetsliste Nordlysbyen Sykkel 2014 Nordlysbyen Sykkelritt: Nordlysbyen Sykkel står i år som arrangør og vertsklubb for nyskapningen Nordlysrittet. I tilegg er vi medarrangør forbindelse

Detaljer

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2015

Årsberetning. Bokn Sykkelklubb 2015 Årsberetning Bokn Sykkelklubb 2015 1 Innholdsbetegnelse Styrets sammensetning... 3 Andre funksjoner... 3 Valgkomite... 3 Revisorer... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Spesielle oppgaver... 3 Aktiviteter

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Organisasjonsplan for Sykkelgruppa 2016 Side 1

Organisasjonsplan for Sykkelgruppa 2016 Side 1 Organisasjonsplan for Sykkelgruppa 2016 Side 1 Innhold Generelt side 2 Visjon side 2 Ansvar for styret side 3 o Leder side 3 o Nestleder side 3 o Sekretær side 3 o Kasserer side 4 o Sportslig leder side

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR Nesodden Sykkelklubb

KLUBBHÅNDBOK FOR Nesodden Sykkelklubb KLUBBHÅNDBOK FOR Nesodden Sykkelklubb Oppdatert 03 02 2016 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Stiftet: 17.02.2003 Nesodden sykkelklubb Idrett(er): Sykling og Triathlon Postadresse: Stokkandveien 6 E postadresse:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

Årsberetning KIF sykkel 2013

Årsberetning KIF sykkel 2013 1. ORGANISASJON Styret har bestått av: Formann: Nestformann: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Valgkomite: Revisor: Knut Tangen Hanne Alstad Rolf Krona Hans-Christian N. Johansen Jørn Espen Bolstad Stian

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2015

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2015 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2015 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Einar Bjørn Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Økonomiansvarlig: Monica Ramsvik Sekretær: Gerit Pfuhl Styremedlem: Børge

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

VIL s grunnverdier Allsidighet (A)

VIL s grunnverdier Allsidighet (A) VIL s grunnverdier Allsidighet (A) Alle medlemmer i VIL skal ha mulighet til å delta i allsidige aktiviteter. Det skal være tilbud på flere nivåer tilpasset det enkelte individs forutsetninger og målsetninger.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Referat styremøte 6. juni 2011 Nordlysbyen Sykkel

Referat styremøte 6. juni 2011 Nordlysbyen Sykkel Tilstede: Hilde Skaret, Arnulf Nilsen, Stig Misund, Alf Christian Losvar, Jacob Grønn Fra kl. 21.30: Jørund Greibrokk, Offroad Finnmark Sak 1. Sykkelarrangement 12. juni Geir Elde har kontroll på gjennomføringen

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2013 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og sportslig leder: Stian Jensen Økonomiansvarlig: Monica Ramsvik Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Tor Erling

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

Styrets årsberetning 2015 for Bingsfoss Sykkelklubb (sak 4)

Styrets årsberetning 2015 for Bingsfoss Sykkelklubb (sak 4) Styrets årsberetning 2015 for Bingsfoss Sykkelklubb (sak 4) 1 (Foto: Berit Leikhammer/ Sørummagasinet) Det har i årsmøteperioden (februar 2015 februar 2016) blitt avholdt 8 styremøter. Styret har bestått

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 13.03.13 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 13.03.13 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 13.03.13 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Leder Fotball Leder Tennis Leder Sykkel Vara 1 Atle Busch Hege Myhre Bjørn Tore

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2015 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN 2015 Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år: Intervall tysdag og torsdag,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Bergen CK klubbavis: VENTILEN

Bergen CK klubbavis: VENTILEN Bergen CK klubbavis: VENTILEN 2 2016 Nå er det kun dager igjen til Bergen-Voss. Værmeldingen lover et Bergen-Voss ritt av gammelt slag. Det gode været har bidratt til økt påmelding den siste uken. Vi har

Detaljer

Morgendagens helter-rittet 2014

Morgendagens helter-rittet 2014 Morgendagens helter-rittet 2014 Norges Cykleforbund, Arctic Race of Norway og Statoil har gleden å invitere til en spennende konkurranse mellom Regionslag bestående av juniorer søndag 17. august i Tromsø.

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET

SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Til medlemmene i Gjemnes Sykkelklubb Batnfjordsøra, 15.03.12 SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Det vises til innkallingen til årsmøte av 28.02.2012 Dato: 28.03.2012 Kl: 20.00 Sted: Kantinen i 2 etasje på kommunehuset,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

22.-24. august 2014. ARRANGØR : Ringerike Sykkelklubb. www.rpp.no

22.-24. august 2014. ARRANGØR : Ringerike Sykkelklubb. www.rpp.no 22.-24. august 2014 ARRANGØR : Ringerike Sykkelklubb 2 Velkommen til nok en sykkelfest på Ringerike! På vegne av Ringerike Sykkelklubb ønsker jeg deltagere, ledere og publikum hjertelig velkommen til nok

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2012 Tid: 12. mars 2013, kl 19.00 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Lars Arne Bergum, Torunn Sigstad, Geir Inge Krok, Per Henry Vassdokken,

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 06. mars 2013 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Antall stemmebrettigede b) Innkalling c) Dagsorden Sak 3 Velge: a) Valg av

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 16. januar 2013 kl 18.00 Jarnes skule Årsmelding 3 Regnskap 8 Handlingsplan 9 Budsjett!!!! 8 Valg!!!!!! 10 Sunnmøre Hundeklubb avd. Sykkylven! Årsmøte

Detaljer

Å rsmøte i I.F. Eiker Kvikk Sykkel

Å rsmøte i I.F. Eiker Kvikk Sykkel Å rsmøte i I.F. Eiker Kvikk Sykkel Årsmøtet avholdes på klubbhuset TORSDAG 28. januar 2016 kl. 18.30 Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

Bingsfoss sykkelklubb Organisasjonsplan

Bingsfoss sykkelklubb Organisasjonsplan Bingsfoss sykkelklubb Organisasjonsplan Vedtatt første gang på årsmøte XX.02.15 (Vedtatt i endret form, sist på årsmøte xx.02.16) Visjon Bingsfoss sykkelklubb skal være den fremste sykkelklubben for barn,

Detaljer

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00 Quality Airport Hotel Gardermoen Saksliste: 1. Godkjenning av møtereferat fra sist møte Møtereferatet er godkjent. 2. Gjennomgang av Klubbledermøtet

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 VIGRESTAD SYKKELKLUBB Årsmøte O5.02.2013 kl 19.00 i konferanserommet på Vigrestad Idretthus.

ÅRSMELDING 2012 VIGRESTAD SYKKELKLUBB Årsmøte O5.02.2013 kl 19.00 i konferanserommet på Vigrestad Idretthus. ÅRSMELDING 2012 VIGRESTAD SYKKELKLUBB Årsmøte O5.02.2013 kl 19.00 i konferanserommet på Vigrestad Idretthus. SAKSLISTE 1.Valg av ordstyrer, referent, 2 dessisorer og 2 i tellekorps 2. Årsmelding og årsberetning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret

IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret IL Kvernbit Årsmelding 2013 Hovedstyret Hovedstyret Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedl. bane: Styremedl. informasjon: Styremedl. sponsor: Styremedl. utdanning: Gina Blomberg Stein Ove Haugen

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert. Stiftet 8. November Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Akershus Sykkelkrets Norges Cykleforbunds Region Øst Norges Idrettsforbund Norges Cykleforbund Bingsfoss sykkelklubb

Detaljer

PLAN FOR IDRETTSSKOLE 2014/15 IL ILAR

PLAN FOR IDRETTSSKOLE 2014/15 IL ILAR PLAN FOR IDRETTSSKOLE 2014/15 IL ILAR Hovedmål for idrettskolen: Å skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I GU-BMX

PROTOKOLL MØTE I GU-BMX PROTOKOLL MØTE I GU-BMX Dag/dato: Fredag. 19. Juni 2015 Tidspunkt: 15:00 18:00. Sted: Quality Hotel Residence, Sandnes Deltakere: Referent: Forfall: Ken Olsen, Arvid Meland, Sebastian Kartfjord, Ken Meland,

Detaljer

Referat Årsmøte Hell Vel 2014

Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Referat Årsmøte Hell Vel 2014 Onsdag 26.03 kl 19.00 på Hell Stasjon, lokale til Hell Communication Frammøte; Mette Olsen, Tommy Reinås, Ove Stavnås og Merete Aune Saksliste 1. Innkalling/saksliste Innkalling

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Klubben Miljøbygget Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Halden SK. Et steg foran En Høiåstur gir styrke til 5 dagers yrke. Halden Skiklubb - et steg foran

Halden SK. Et steg foran En Høiåstur gir styrke til 5 dagers yrke. Halden Skiklubb - et steg foran Halden SK Et steg foran En Høiåstur gir styrke til 5 dagers yrke Norge starter i Halden Sväng till höger efter Svinesundbron 29 800 innbygger Fredriksten festning Sjøen, skogen og havet Karl XII, 1718

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 18. november 2013

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 18. november 2013 Sammendrag Hovedsakene ved dette styremøte var: Fremdrift Rogne stadion, der søknaden til fylke ble avvist grunnet store etterslep på anlegg i planen. Styret vedtok å søke kommunen om forskuttering og

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer