Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom 2014/ / Ann Mari Søknad om samtykke til reise - Bergen HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 N 2013/ / da Børresen OSSE PAs årlige sesjon - Baku Draft programme OSSE PA - sesjoner / / Takkebrev etter komitereise til Østfold fylkeskommune TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Østfold fylkeskommune Side: 1 av 15

2 Samtykke til debatt etter Stortingets forretningsorden 22, syvende ledd, annet punktum i sak om virkningene av uførereformen nitiativdebatt 1 ( ) Virkningene av uførereformen 2015/ / Berit Skovly Prop 56 L Tilleggsspørsmål 1-2 til departementet Prop. 56 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) 2015/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden nvitasjon til seminar og årsmiddag - Veteranforeningen for Marinejegerkommandoen - Oslo FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / / Veteranforeningen for Marinejegerkommandoen EEA JPC - Program Oslo EFTA / EØS og EEA JPC - reiser og møter / / Side: 2 av 15

3 E-postkorrespondanse - Søknad om støtte til studietur til Armenia nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser - møter - besøk / / Østre Aker prosti v/ Anne Hilde Laland Dokument 8:54 LS Anmodning om høring Dokument 8:54 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell ngolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe vold mot barn 2015/ /2015 Statens barnehus Ålesund Meld St 13 Anmodning om høring Meld. St. 13 ( ) Ny utslippsforpliktelse for en felles løsning med E 2015/ / ndustri Energi nvitasjon til frokostseminar - Tør norske politikere å strupe elbilmarkedet? Oslo FK - Finanskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2015 Norges Automobil-Forbund - NAF m.fl. Side: 3 av 15

4 Nyhetsbrev - Forsvar Dronedebatt i blindspor FK - andre henvendelser / /2015 John Berg nnspill til nasjonal helse- og sykehusplan Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 2929/2015 LFH - Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Personal - oppsigelse av stilling Personal - ***** ***** P 2010/ / ***** Oversendelse til stortingspresidenten - Takkebrev - Europarådet PACE Stortingspresidenten og presidentskapet Henvendelser / / krainas ambassade Oslo Side: 4 av 15

5 nvitasjon til frokostseminar - tør norske politikere å strupe elbilmarkedet? - Hotel Bristol TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Norges Automobil-Forbund - NAF Hjemmel - NATO PA - møter Tokyo Gifu Kobe NATO PA - reiser og møter / / Hjemmel - OSSE PA Valgobservasjon Makedonia OSSE PA - Valgobservasjon / / OSSE PA - Valgobservasjon Makedonia OSSE PA - Valgobservasjon / / OSSE PA Side: 5 av 15

6 Anmodning om møte i forbindelse med komitereise til ndia og Myanmar NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / nitiativ for etisk handel Hjemmel - OSSE PA Valgobservasjon kraina OSSE PA - Valgobservasjon / / Rapport fra fuktlogging - loftet over presidentfløyen Rapport fra fuktlogging - rapportering to ganger i året 2015/ / jf. offl jf. fvl nr. 2 Mycoteam AS Bestilling av rapport fra fuktlogging - rapportering to ganger i året Rapport fra fuktlogging - rapportering to ganger i året 2015/ / jf. offl jf. fvl nr. 2 Mycoteam AS Side: 6 av 15

7 Stortingets pendlerboliger - Grønnegate 2 - sameiemøte innkalling Stortingets tjenesteboliger - Grønnegate 2 - Årsmøte 2012/ / Styret i Boligsameiet Grønnegate 2 ndersøkelse om ledige stillinger for 1. kvartal RA-678 Arbeidsmarkedsstatistikk - ledige stillinger 2010/ / jf. offl jf. fvl nr. 1 Statistisk sentralbyrå Tilbud på bærevesker / sekker / sleeves til bærbar PC Anskaffelse av bærevesker / sekker / sleeves til bærbar PC 2015/ / jf. offl ledd epartner nnbydelse til Forum for unge politikere fra nordiske land og Nordvest Russland - Vyborg Nordisk Råd - nvitasjoner - Reiser og andre møter / / Nordisk råds sekretariat København Side: 7 av 15

8 Meld St 13 Anmodning om høring Meld. St. 13 ( ) Ny utslippsforpliktelse for en felles løsning med E 2015/ /2015 Norges Rederiforbund Meld St 13 Anmodning om høring Meld. St. 13 ( ) Ny utslippsforpliktelse for en felles løsning med E 2015/ /2015 Norsk olje og gass Meld St 13 Svar på spørsmål fra komiteen Meld. St. 13 ( ) Ny utslippsforpliktelse for en felles løsning med E 2015/ /2015 Klima- og miljødepartementet Statsråden Oversendelse - anmodning om møte med delegasjon fra Republikken Korea - gjenbruk av idrettsanlegg FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 N 2014/ /2015 Ståle Rist Side: 8 av 15

9 Dokument 8:54 LS Anmodning om høring Dokument 8:54 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell ngolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe vold mot barn 2015/ /2015 Norsk Sykepleierforbund Dokument 8:54 LS Høringsnotat Dokument 8:54 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell ngolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe vold mot barn 2015/ /2015 Norsk Sykepleierforbund Henvendelse fra Sametinget om informasjonsbehov til rettferdsvederlagsordning Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / /2015 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden Program for FHLs årskonferanse - Sjømat - den nye bærebjelken for norsk velferd? - Bodø NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Side: 9 av 15

10 Meld St 13 Anmodning om høring Meld. St. 13 ( ) Ny utslippsforpliktelse for en felles løsning med E 2015/ /2015 Energi Norge Anskaffelsesprotokoll 2015/11 for rådgivning ifm gjennomføring av sikringstiltak i Stortingets bygningsmasse Anskaffelse av rådgivning ifm gjennomføring av sikringstiltak i Stortingets bygningsmasse 2015/ / Hanna Meland Henvendelse - Den økonomiske og politiske situasjonen i Etiopia FK - utenriks - forsvar - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 2974/2015 Det Etiopiske Felles Forum i Norge Beslutninger i EØS-komiteen - skriftlig prosedyre Europautvalget - EØS komiteens møter / /2015 tenriksdepartementet Side: 10 av 15

11 Dokument 8:54 LS Anmodning om høring Dokument 8:54 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell ngolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe vold mot barn 2015/ /2015 Den Rettsmedisinske Komminsjon Dokument 8:43 S Høringsnotat Dokument 8:43 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell ngolf Ropstad, Hans Olav Syversen og Olaug V. Bollestad om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett 2014/ /2015 Agder lagmannrett Meld St 13 Anmodning om høring Meld. St. 13 ( ) Ny utslippsforpliktelse for en felles løsning med E 2015/ /2015 Norges Skogeierforbund Deltakelse i møtet PM Empowering Women and Girls through Education - Brussel og Program og bakgrunn nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser - møter - besøk / /2015 Side: 11 av 15

12 Purring - bruk av KT i staten RA svarfrist Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi KT i staten 2009/ / Statistisk sentralbyrå Hjemmel - Deltakelse i møtet PM Empowering Women and Girls through Education - Brussel nternasjonalt sekretariat - koordinering og organisering av reiser - møter - besøk / /2015 Henvendelse om fredelig demonstrasjon kl korrespondanse Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / Nineveh forening i Norge Varsel om justering av priser med grunnlag i valuta Rammeavtale for multifunksjonsmaskiner - Canon Norge / / Canon Norge as Side: 12 av 15

13 Meld St 13 Spørsmål til departementet Meld. St. 13 ( ) Ny utslippsforpliktelse for en felles løsning med E 2015/ /2015 Klima- og miljødepartementet Statsråden Meld St 13 Anmodning om høring Meld. St. 13 ( ) Ny utslippsforpliktelse for en felles løsning med E 2015/ /2015 Norsk ndustri Hovedfremdriftsplan for prosjekt nr A Prinsens gate 26 Avtale - generalentreprise - rehabilitering Prinsens gate 26 - avtaleprotokoll Veidekke Entreprenør / / Veidekke Entreprenør AS P26 - Fremdrift Avtale - generalentreprise - rehabilitering Prinsens gate 26 - avtaleprotokoll Veidekke Entreprenør / / jf. offl jf. fvl nr. 2 Erstad & Lekven Side: 13 av 15

14 P26 - Fremdrift - epostkorrespondanse Avtale - generalentreprise - rehabilitering Prinsens gate 26 - avtaleprotokoll Veidekke Entreprenør / / jf. offl jf. fvl nr. 2 Veidekke Entreprenør as Avtale om levering av renovasjonstjenester - endringsdokument Avtale om levering av renovasjonstjenester - Norsk Gjenvinning Norge / / Norsk Gjenvinning Anmodning om innleder til seminaret Re-design av amatørteaterbevegelsen - Bergen FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 HATS - Holgaland Amatørteaterselskap Svar på henvendelse i brev av anmodning om møte med delegasjon fra Republikken Korea FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Republikken Koreas ambassade Oslo Side: 14 av 15

15 Avtale - taksikring - KB blikk Avtale - taksikring - KB blikk 2015/ / jf. offl jf. fvl nr. 2 Entreprenør KB blikk Enkel rammeavtale tjenester svakstrøm EDA Elektro Data Oslo Anskaffelse av rammeavtale sterk- og svakstrøm - EDA Elektro Data Oslo / / jf. offl jf. fvl nr. 2 EDA Elektro Data Oslo AS Enkel rammeavtale tjenester sterkstrøm EDA Elektro Data Oslo Anskaffelse av rammeavtale sterk- og svakstrøm - EDA Elektro Data Oslo / / jf. offl jf. fvl nr. 2 EDA Elektro Data Oslo AS Side: 15 av 15

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28.

Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden. Oslo, 28. Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Til Stortinget Stortingets presidentskap oppnevnte 24. mai 2012 en arbeidsgruppe for

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer