2. Oversikt over Produkter og Leverandører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Oversikt over Produkter og Leverandører"

Transkript

1 2. Oversikt over Produkter og Leverandører Her kan du finne ut hvem som har levert hva ifbm. ferdigstilling av leilighet. (Kan være en hjelp ift. indeks for faneblad 8-20.) Produkt/ Leveranse Leverandør Fuglesang & Oles en Bemtzen & Green Firma Kontaktperson Telefon Mai l adresse Lister Enebakkveien 123 Fliser og Postboks 218 Thale Sæther membran til T.M. Bergersen Manglemd Larsen bad 0612 Oslo Sparkling og Ullevål Sognsveien 75 Tor Johansen l.com maling Malermesterforretning 0855 Oslo HTH Kjøkken Prosje!--tavdeling HTH Torill Grimsmd Strømsveien 245 Garderobeskap 0668 Oslo Vinduer og dører, Nordan Lisbeth Ottemess no fasade Trapper og Jotne Ankers AS rekkverk Flatebyveien l Jotne Ankers Randi Brevig Au ne Gulvbelegg PB 85 trapp 1790 Tistedal vvs Radiatorer Brannslange EL-kurser Mercur Ole Deviks vei Oslo Ame Espeland Trondheimsveien E. Halvorsen Elektro 436 B Emst Halvorsen Oslo Totalentrepenør bygg Dører Parkett Nedre Rommen 5e John Opseth 0988 Oslo Ole Deviks vei 26 Per Ivar Lismoen OI Oslo green.no Brannalarmanlegg Martin Linges Ventilasjons- Karl Henrik Gupex vei 15A anlegg Myrland ex.com 1367 Snarøya Oslo-Akershus Ole Deviks vei 38 Sprinkler Rørleggerbedrift 0668 Oslo Øyvind Ask Fasadeplater Steni As Ståle Kristiansen Home base Homebase Martin Lingesvei 15b Snarøya Thomas Kalium

2 3. Rengjøring og vedlikehold Generellt om rengjøring Rengjøring er en viktig del av vedlikeholdet. Utstyr, vann og valg av rengjøringsmidler er avgjørende for resultatet. For almindelig overflaterengjøring, se produktspesifikasjoner (FDV-dokumentasjon) for parkett-, fliseleverandør og fasadeplate for valg av korrekt rengjøringsmetode og produkt. For rengjøring av andre installasjoner og produkter se produktspesifikasjoner fra relevant leverandør. Generellt om vedlikehold Ved normalt vedlikehold som: Ettersyn/vedlikehold av radiatorer, laaner, vasker, avløp og WC. Malte overflater. Behandling av overflater/utbedring av gulv, vinduer og dører etc. Sjekk av elektrisk utstyr. Se produktspesifikasjoner/ FDV dokumentasjon fra gjeldende leverandør (Leverandør finner du under faneblad 2)

3 4. Plassering av skap/kraner og festeanordninger Plassering av skap/ kr aner Leverandører av Elektriske installasjoner, VVS og Homebase har skap med brytere eller stoppkraner plassert i leiligheten, samt sentral plassert i eiendommen. Sprinkler har sentral i eiendommen. Plasseringen av disse er nyttig å kjenne til dersom uhellet skulle være ute: El skap er plassert i korridor utenfor leilighet. Fordelerskap med stoppkran for vann er plassert i baderomsveggen (utsideeller innside) eller i vertikale sjakt ved kjøkken. Noen leiligheter som strekker seg over to etasjer, har fordelerskap i begge etasjer. Hovedstengeventilen for sprinkler sitter i 1. etasje ved inngangen. Homebase-skap er plassert sentralt i leiligheten, med tanke på at signaler ikke skal bli blokkert av vegger eller konstruksjoner. Les fdv dokumentasjon fra de forsjellige leverandører for mer informasjon om plassering og funksjoner. Generellt om festeanordninger Veggene i leiligheten består av gips montert på stålstendere. Det må derfor benyttes slcruer og plugger beregnet for montasje på gipsvegger, ved opphengning av tyngre gjenstander. Baderomsvegger er behandlet med med smøremembran (fuktsperre) under to lag gips (26mm) og fliser. Bruk samme festemetode som på gipsvegg, dersom det er nødvendig å skru. Bruk så korte skruer som mulig, og tett med fugemasse. Et godt alternativ til skruer er lim og dobbeltsidig tape. Vær oppmerksom på at det spesielt over og under fordelerskap og installasjoner for vann, er stor fare for punktering av vannledninger dersom man borer for dypt. Inkassinger (vertikale sjakter) og nedkassinger (i tak) av installasjoner er ikke bare gjort for å skjule rør og instalasjoner. Lyd forplanter seg gjennom bygget via instalasjoner, og punktering av innkassinger/nedkassinger kan medføre uønsket støy. Heng ikke gjenstander i sprinkelrør. Dette er plastrør med vann under trykk og de skal ikke utsettes for unødig påkjenning.

4 Fuglesang & Olesen as 8 Ansvar: Totalentrepenør Bygg/Utførelse av byggetiltak Adr. Nedre Rommen Se 0988 Oslo Kontaktperson: John Opsth Tlf Mail: ' \

5 En beskrivelse av oppbygningen av vegger, tak og etassjeskiller Ytte1-vegger oppbygging utenfra og inn: Puss plate eller sten i plate Ettersom hvor på fasaden 22 * 98 imp lekt 9 * 1200nun * 2700nun vindgips 48 * 48 utlekting 50mm isolasjon 36 * 198 bindingsverk 48 * 48 utlekting 50mm isolasjon Fuktsperre 13nun gips Inne1-veggcr utenom badevegger: 36 * 68 stålstendere 13mm gips på hver side 36 * 68 trestendere i døråpninge Badevegger i.jmenfra og ut: Smøremembran To lag 13mm gips 36 * 68 stålstender (36* 98 der det er føringer for rør og avløp) 13mm gips Døråpninger 36* 68 eller 36 * 98!resten der Nedlmssinge tak for rør og vent: 50mm isolasjon 36 * 68 stålstender To lag 13mm gips der det er beskrevet Leilighetskillevegger: To lag 13mm gips 36 * 68 stålstender 20 til30mm luftspalte 36 * 68 stålstender 70mm isolasjon i begge veggene To lag 13mm gips på siste veggen også -l Oppbygging av ta){ 8 etg fra hulldekl{e: To lag asfalt membran Drenerende duk Gjennomsnitt 250mm Isolasjon Gjennomsnitt 80mm påstøp på topp Oppbygging av etg skille hemser og mezani.j1er l og 2 etg har følgende opp bygning: - 14mm parkett (bare på mezanin) - 22mm spongulv -bjelke 48mm * 123nun - 13nllll gips - bade vegger er benyttet som Bæring - Der det ikke er mulig står det dobbel 48mm * 98mm inne i veggen

6 DET ORIGINALE SYSTEMET MONTERINGSINSTRUKS PRODUKT SPESIFIKASJON 01/2003 3TETT Systemet er NBI godkjent og patentert, og er utviklet med sikte på å oppnå en tilnærmet tett overflate med avrenning mot avløp. Systemet består av spesialfreste bord i trykkimpregnert furu (kl AB) dimensjon 28 x 95 mm, produsert ifølge NS 3180 og 3186.Tetting mellom bordene oppnåes ved bruk av 3TETT tettelist som leveres som en del av systemet. Produsert etter standard godkjent av NBI. Systemet er testet i henhold til metoder NBI 142/86 og NS BRUKSOMRÅDER, TEKNISK GODKJENNING ETC. 3TETT Systemet er primært beregnet for gulv på balkonger og terrasser, men benyttes i økende grad til svalganger o.l. for å sikre avrenning og beskytte underlaget mot bøss og råte. 3TETT gir en tilnærmet tett overflate under forutsetning av at leggeinstruks følges. Vedrørende bruksområder og NBI teknisk godkjenning henvises til vår hovedbrosjyre. - 3TETT er ikke et garantert vanntett gulv. Lekkasje kan f.eks. oppstå i enkelte tilfeller grunnet kvist eller hvor det er oppstått sprekk i et terrassebord. Der hvor det kreves en absolutt tett overflate må det legges en membran eller annen tetting. Det er viktig at gulvet rengjøres for pollen og bøss. Når terrassebordene er maksimalt nedtørket i visse årstider, kan bøss og pollen i noen tilfeller trenge inn i systemet og redusere avrenning av vann. Vedlikehold foretas jevnlig med påføring av treolje el. Gulvene anbefales overflatebehandlet med olje rett etter montering. Systemet legges enten direkte på bjelkelag eller med tilfarere på fast dekke, eks. betong. Terrassen/balkongen skal generelt bygges i henhold til anvisninger i Bygg-forsk seriens Byggedetaljer A og A Gulvet monteres med et fall på min. 2 cm pr. meter i lengderetningen av bordene. MONTERING, FESTE AV BORD OG LIST Kontroller diagonalen på bjelkelaget evt. på det faste dekket. Pass på under legging at det er samme avstand i begge ender slik at skjev het unngås ved de siste bordene. Ved skjevheter er det fordelaktig å fordele dette slik at ikke alt blir på et sted. 2 Ved montering festes det første terrassebordet. Pass på at dette er rett og monteres i riktig vinkel til husvegg. Før tetningslisten inn i det utfreste sporet i bordet og trykk det på plass med hånd, evt. med et lett slag med en gummiklubbe. Listen bør festes punktvis (f.eks. hver meter) med fugemasse i det utfreste sporet i bordet, da det er bev~gelse i listen. Legg i neste bord og slå det på plass. Bruk en kloss for å beskytte bordets kant. Avstanden mellom bordene reguleres av tetningslistens T-form. Påse at avstanden er riktig hele veien. DET ORIGINALE i lell SYSTEMET Fremtidens utegulv for balkonger og terrasser

7 DET ORIGINALE SYSTEMET DETALJER VED MONTERING 4. OPPBYGGING AV FALL PA BJELKELAG Fallet på balkongen/terrassen anbefales bygget slik at vannet får kortest mulig vei å renne. Fall: min. 2:100 (2 cm pr. lm.) Det må opprettes et fall på bjelkelaget på min. 2 cm pr. meter (1,2 cm pr. CC-60). Fallet kan også fores opp med lekter i forskjellige dimensjoner på et plant bjelkelag. Høyeste lekt ved husvegg (i dette viste eksempel) og ut til O ved ytterkant. Denne metoden kan benyttes både ved bordretning fra husvegg og ut og langs med husvegg. OPPFORING 5. FESTING AV TERRASSEBORD Terrassebordene festes på vanlig måte, og det anbefales å benytte terrasseskruer. Det skrus to skruer i hvert bord på bjelkelaget. Vi anbefaler at det benyttes en 55 mm lang varmforsinket eller rustfri skrue. Pass på å ikke skru for nær tetningslisten. NB. Selvborende skruer kan skape lekkasje, må ikke benyttes. 6. SKJØTING AV TETNINGSLISTER Tetningslistene skal normalt ikke skjøtes. 3TETT har imidlertid utviklet et skjøteklips i kobber for å muliggjøre skjøting og derved gi bedre utnyttelse av listen. Skjøtestykket gir en tilnærmet tett skjøt hvis benyttet som nedenfor. '. ) Tetningslister kan skjøtes med vårt skjøteklips i kobber. Det benyttes en tynn stripe med fugemasse på tvers over hver ende inne i klipset. Listene legges butt-i-butt og klipset klemmes på plass mot undersiden av listene. Skjøting av listene skal være midt på skjøteklipset. 7. SKJØTING AV TERRASSEBORD (i lengderetning) Skjøting av bord gir en tilnærmet tett skjøt hvis benyttet som nedenfor. Skjøting av bord kan også gjøres mellom bjelkelaget/tilfarere. Dette forutsetter at det ikke benyttes en CC-avstand større enn 60 cm. Det skal benyttes en fugemasse i skjøtene for å tette og stabilisere. Legg godt med masse inne i noten (i overkant), da det er en glippe på ca. 2 mm som skal tettes. Terrassebord i ytterkant bør skjøtes på bjelkelaget, da dette ellers ikke får nok sidestøtte til å holde seg stabilt. Ikke skjøt to bord ved siden av hverandre innen samme CC-60. avstand. FUGEMASSE DET ORIGINALE i lell SYSTEMET Fremtidens utegulv for balkonger og terrasser

8 DII:T OKIGI NALII: IlE Ir SYSTEMET 8. MONTERING PA FASTE DEKKER (BETONG/MEMBRAN) På betongdekke e.l. må det legges trykkimpregnerte sløyfer (f.eks. 11 x 23 mm) og lekter (f.eks. 36 x 48 mm) på CC-60 som 3TETT bordene festes ned i. Fallet bygges opp på samme måte som 3TETT Systemet lagt på bjelkelag. Kontroller at ikke lektene løfter seg når 3TETT gulvet monteres. Evt. svikt i gulvet kan kiles opp. Ikke benytt for lange terrasseskruer, da dette kan skade en evt. underliggende membran. SLØYFE LEKT NB! På tak over beboelsesrom eller der det er krav om 100 % tetthet kreves membran i tillegg til 3TETT Systemet. AVRENNINGS- SYSTEMER, BESLAG OG FUGEMASSE Avrenning og beslagene vil variere noe fra hver enkelt terrasse/balkong. Vi nevner her noen forslag med beslag og avrenning. Beslag bestilles hos din lokale blikkenslager. Anbefalte fugemasser: Sikaflex - 11 FC, Tec?, Bostic Hybrid FC 2640, Casco Marin & Teknik, Essve Ultraflex. Les produsentenes varedeklarasjon. 9. AVRENNING VED ENDEN AV TERRASSEN/BALKONGEN. Det anbefales at det lages en detalj ved avrenningen for å hindre tilbakerenning av vann under gulvet. Dette løses med et dryppbeslag el. Pass på å benytte en fugemasse mellom bordene (på undersiden opp mot tettelisten).., --~ "' 10. AVRENNING MIDT PA TERRASSEN/BALKONGEN (Skjøting av tetningslister). ) Hvis avrenning ikke skal være i ytterkant av terrassen/balkongen, trekkes tetningslistene 2-3 cm fra hverandre (åpning) for avrenning. Fall (2:100) etableres mot avrenning. Monter et avrenningsbeslagltakrenne under. FALL FALL Denne metoden kan også benyttes på lange strekk som krever flere tetningslister etter hverandre Husk: Jo lengre tetningsskinner og spenn, jo større sjanse til lekkasjer. Hvis denne type avrenningsbeslag benyttes, så fyll med fugemasse på "vingene" for å hindre lekkasje før det skrus fast under terrassebordene. Pass på å benytte en fugemasse mellom bordene (på undersiden opp mot tettelisten). Vedr. membran, beslag etc. se NBI - BYGGEDETALJER FUGEMASSE DET ORIGINALE i lell SY STEMET Fremtidens utegulv for balkonger og terrasser

9 Dt;T ORIGINALt; i lell SYSTEMET 11. VEGGBESLAG (bord fra husvegg og ut) På terrasser/balkonger med terrassebordene og fall ut fra vegg, monteres et beslag fra vegg og over terrassebordene. Det anbefales at det legges en stripe med fugemasse langs med bordene som beslaget trykkes ned i. Fyll også mellomrommet mellom bordene under beslaget med fugemasse. Er det stor fare for slagregn fylles også enden på tetningslisten mot vegg under montering av gulvet. 12. VEGGBESLAG (bord langs med vegg) På terrasser/balkonger med bordene langs med husvegg og fall til siden(e), legges et beslag fra vegg og over det første terrassebordet. BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD Selv om terrassebordene er trykkimpregnert anbefales det at gulvet blir behandlet minst en gang årlig. Dette for å bevare et pent utseende gulv, samt motvirke sprekkdannelser, at treverket blir grått, at det tar opp store mengder fuktighet ol. Den mest tradisjonelle måten å behandle terrassegulvet på er med en olje beregnet på trykkimpregnert virke. Her kan man velge mellom white-spirit eller vannbaserte oljer som påføres lett med kost, svamp el. Vi anbefaler at det benyttes en kvalitetsolje med høyt innhold av tørrstoffer som beskytter treverket. Les produktets veiledning da det varierer med antall strøk, ettertørking ol. Ved påføring av en olje forutsettes det at flaten er tørr, støvfri og ren. Arlig vedlikehold av et balkong/terrassegulv består stort sett av rens og overflatebehandling. Når tiden er inne for å overflatebehandle gulvet, bør en benytte terrasserens først for at gulvet skal få tilbake sin opprinnelige farge og fjerne skitt. Er det ønske om å fjerne gamle oljestrøk ol. finnes det også treoljefjerner. Det finnes produkter på markedet som kun fjerner bløte oljer og treoljer, men som er virkningsløs på maling og lakk. Les produktenes veiledning før bruk. Spørsmål om legging eller spesialløsninger? Kontakt oss, - send gjerne tegninger, og vi kommer med forslag. ) Ved større prosjekter spør oss om 3TETT Element, den mest effektive og rasjonelle måten for legging av 3TETT utegulv..os co OSCO BYGGPRODUKTER AS MCMBtR or OSCO GROUP OSCO BYGGPRODUKTER AS Hovfaret 4, 0275 Oslo Postboks 253 Skøyen, 0213 Oslo Tel O Fax Ora.nr: MV A Vil du se en levende presentasjon av 3TETT? se oss på Internett

10 Berntzen & Green AS 9 Ansvar: Levering og montering av parkett og dører belistning inne i leiligheter Samt levere og montere dører i felles arealer. Adr. Ole Deviks vei Oslo Kontaktperson: Per Ivar Lismoen Tlf Mai l:

11 FDV- norm for bygninger Adresseliste Entreprenør l Leverandør Side 1 av 5 Sign. :PIL Dato : Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Berntzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Entreprise l Leveranse : Listverk. Entreprise l Leveransen omfatter : Levering og montering av Listverk. Entreprenør l leverandør l side- l underentreprenør: ~avn: Adresse: Telefon l Telefaks : Berntzen & Green AS Ole Deviks vei 26, 0666 OSLO o l 00 l o l o l Kontaktperson Per Ivar Lismoen. ) Beskrivelse av leveranse : Type, beskrivelse : Parkett - HEVEA Listverk - EIK- Feie list Listverk - EIK - Parkettlist Produsent : EB Hedlund & Co AB, Sverige. Barkevik Bruk AS, ~orge. Karl Pedr6ss AS, Italia.

12 FD V- norm for bygninger Drifts- og bygningsdelsinformasjon Side 2 av 5 Sign: PIL. Dato : Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Berntzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Bygningsdels navn l -nr. NS 3451 Beskrivelse av utførelse - ' "'

13 FDV- norm for bygninger Ma terialspesifikasj on Side 3 av 5 Sign. :PIL. Dato : Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Berntzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Komponent nr. Komponent, fabrikat, type, merkedata (farge, dim etc.) Mengde l Fordeling 01 MDF - Utforing l l 00 l 150 l 175 l 200 l 225 mm. Malt i farge NCS S0502-Y. 02 MDF - Gerikt 12 x 56 l 16 x 56 mm. Malt i farge NCS S0502-Y. 04 EIK - Parkettlist Finert 8 x 15 x 45 mm. UV lakk - Klarlakkert. 04 EIK - Vaskelist 9 x mm. UV lakk- Klarlakkert. v

14 FDV norm for bygninger Tilsyn- og vedlikeholdsskjema Side 4 av 5 Sign. : PIL. Dato : Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Berntzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Bygningsdelsnavn l -nr (NS 3451) Komponent Arbeidsbeslu ivelse/tidsforbruk Frekvens Henvisn. Kap/Avsn. Vedlikehold i henhold til vedlagte vedlikeholdsanvisning. Etter behov Vedlegg

15 FDV- norm for bygninger Forbruksmateriell/Reservedeler Side 5 av 5 Sign.: PIL Dato: Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Bemtzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Komponent nr. Komponent, fabrikat, type, merkedata (dim, farge) - Mengde/ Fordeling Det itmgår ingen forbruks- eller reservedeler i vedlikehold eller drift av entreprisens arbeider utover de anvisninger som er anbefalt i forbindelse med stell og vedlikehold. '

16 FDV- norm for bygninger Side 1 av 5 Adresseliste Entreprenør l Leverandør Sign.: PIL Dato : Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Berntzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Entreprise l Leveranse : Parkett. - Entreprise l Leveransen omfatter : Levering og montering av Parkett. Entreprenør l leverandør l side- l underentreprenør: Navn: Adresse: Telefon l Telefaks : Berntzen & Green AS Ole Deviks vei 26, l OI OSLO KontaktQerson Per Ivar Lismoen Beskrivelse av leveranse : TyQe, beskrivelse : Produsent : Parkett - HEVEA BKB Hevea Products SND, Malaysia Parkett - TILVALG Eik l Merbau l Valnøtt PARLA Floor OY, Finland Parkett - FURU SILJAN AB, Sverige E Parkettunderlag Tildekking Parkettlim SealAir AS, Norge Intermaskin, Norge Akzo Nobel Decorative Coatings AB

17 FDV- norm for bygninger Drifts- og bygningsdelsinformasjon Side 2 av 5 Sign: PIL. Dato : Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Bemtzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Bygningsdels navn l -nr. NS 3451 Beskrivelse av utførelse Montering av parkettunderlag m/ fuktsperre. Montering av lim l klikk parkett. Tildekking av parkett med melkepapp. Taping av alle skjøter. i _ -

18 FDV- norm for bygninger Side 3 av 5 Materialspesifikasjon Sign.: PIL. Dato : Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Bemtzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Komponent nr. Komponent, fabrikat, type, merkedata (farge, dim etc.)- Mengde l Fordeling 01 Hevea Regal - 14 mm. Lamellparkett - 6 strøk lakk. 190 x mm. 3 staver. 02 Eik Variant - 14 mm. Lamellparkett - 6 strøk lakk. 205 x 2195 mm. 3 staver. 03 Eik Prima- 14 mm. Lamellparkett - 6 strøk lakk. 205 x 2195 mm. 3 staver. 04 Valnøtt Country - 14 mm. Lamellparkett- 6 strøk lakk. 205 x 2195 mm. 3 staver. ) 05 Merbau Exquisite- 14 mm. Lamellparkett - 6 strøk lakk. 205 x 2195 mm. 3 staver. 06 Siljan natur- 14 mm. Lamell parkett -Ubehandlet. 185 x 235 med mer. 07 Parkettunderlag- Ethafoam 2 nun ml fuktsperre (Combi) ' 08 Tildekking - Melkepapp 2 med mer ml fuktsperre. ; 09 Parkettlim - Cascol Spesiallim for parkett.

19 FDV nom1 for bygninger Tilsyn- og vedlikeholdsskjema Side 4 av 5 Sign. :PIL. Dato : Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Berntzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Bygningsdelsnavn l -nr (NS 3451) Komponent Arbeidsbeskrivelse/tidsforbruk -Frekvens Henvisn. Kap/Avsn. Vedlikehold i henhold til vedlagte vedlikeholdsanvisning. Etter behov Vedlegg

20 FDV- n01m for bygninger Forbruksmateriell/Reservedeler Side 5 av 5 Sign.: PIL Dato: Leverandør Entreprenør Prosjektnavn Berntzen & Green AS Fuglesang & Olesen AS Teglverksgata 7, 0553 OSLO Komponent Ill". Komponent, fabrikat, type, merkedata (dim, farge) - Mengde l Fordeling Det inngår ingen forbruks- eller reservedeler i vedlikehold eller drift av entreprisens arbeider utover de anvisninger som er anbefalt i forbindelse med stell og vedlikehold. ;

21 TRE HARDHET l FORSKJElLIGE TRESORTER Eik Bøk Lønn Bjørk Kirsbær Ask Merbau Valnø tt '..... ( l l. l l l. l i l l l ' l l l l i! l i : '-~> _,.. J_',-:. :_ '/. // ~ '/. :_./: ; J> / :,

22 PARKETT FRA PAR LA FLOOR ER PERS OG UNIKT SOM TREGULVMED PARKETTEN BESTAR l SJN HEL. Ferdig overflatebehandlet Paria Floor parkcttgulv leveres ferdig behandlet med o mok UV herdet lakk. Lakken som e r p.hon ti-a iåbrikk er meget slitesterk. Den miljove nnlige lakken inneholda ingen tniljot:ulige stoftl't og gir ikke fr.1 seg miljof;ulige gasser. En.1ltcrn.Hiv overfbtebchandling er en njturlig UV olje. Parkettens oveoihte mettes fi-;1 fabrikk.:n med UV olje, og er klar til bruk etter n1 o 1H~rin g. En oljer o vcrfluc bevarl' r treets njturlige strukwr o~ brir gukt:t en ;;ilkclll.ltt gi.hl 'i. L1kkcn. oljen og l'vi\c lim et """ l'arla Fluor bruker i sin produk~on.11 Parh Floor, tilfreds;till e r de itrcngeitl' kr.11 til miljo\ ennlighet )0111 krl'\ t.:.., i Europ~i-;kc 11 0n n ~ r Hardheten i treet varierer l )u b\1r \ d ~ ~... ~ ~~ t rl'\ i)rt 1 ~ ~ h.mihc:t \ Oil l p.h 'ol I dirr b~..:ho\ 11.1r du -.k.tl ' :.. l ~c p.trk c (( H.1rdh cr i trt.'l't avhenger av mange tin g. tn ~s t avgjorende er vekstforhold og rctningt ne p:l treets struktur. Enkelt å montere P.1rla parke tt leveres ferdig o ve rflatebe handlet, klar til mo mering. P.ukett bordene m onteres sammen p;\ et p lam og avrettet undergulv. Dette bile< montering JV fl ytende g11h-. Verktøy For.\ nhlijtere parketten se lv, trenger du fol gc nde: En fint:1 ggt:t ;ag, h.muner, drill, ;bgkloss, \ inkd, \temj ern, kni,, blpnt, fuktbestandig tape (h, is betong und crgulv), n:nesnor p.1rk ettunderl.1g, og tn:kila. Lagring l'jrkettbordene bor b gre' i u.\ pn cd~ k.hrongc r, i er tort og nppnnnet lokjk sa mt p;l et pbnt underi.jg for montering. Som kjent p;i\ irkcl treet.n luftfi ktigheten i rollllll(! L DcrtfJr nl.l ronuire r inn ch,j en tilp.js1et lufifi1ktighet t0r p.1rk..: rt. ' bor v.l?rc lll t:llont 40-60% RF (rd.jtiv fuktighet) og en tempe ratur ved mo ntering pa ca 1H-2o C. Undergulv Undergulvet rn j væ re tort og avrettet, fritt ior ;mu;; og rusk. Som undergul v kan være sponplater x-finer, betong og g31nlt: tre gul v. For mer inforn1asjon: eller se i leggeanvisningcn i karton g~ n. Gulvvarme Parkettgul v k.111 monteres p;\ undert, ulv med g11lv\.mne. Viktig: Overthte temperaturen nd ikke overstige +27 C. D.1 trevirket Bok reagerer krati:ig pj li.1kri g h e t ~ og temperjtur '"riasjoner, anbdåler vi ikke Buk pjrkctt hgt p.\'' undergul v lllc'd gukv.trnh.~. Vennli gst sn.1kk m ed din fo rhandle r um r.id \'edrorende g uhtj rjll t!

23 Legge anvisning fllr _\ L._ ~;:..: ~'. Ul t: ( (:-,.uh {1"1.'11:-! l...' r ~! u r \~l :; ~.. n.. k : rin u s~.: r... 1:-:. Jnll. h.ml!1h:r. ' i l..'ll l_lt:r n. kub.:tn ~i.js_i.. rn. kn:'. -.. inkd_j~rtl. bk.uh. c~ ' ~1 c 'it\... \.,J,. rer r ~.- n P 1. d.1 :;~-J\'" ' ';.!,I\.,(.Hh.i,kiL"' c: r _\ k.j rnt:llnh" l.he'y'lelll ~.. r rnnnh.:nng.:n r.t:--k i.l:! cnkcl. ut~ll bruk.l\ lim \.1 h.11 l ik~, d l.t,:ct prntilcnc i i'.ul.tfi :< l.ht:'y'(cill p:t t.' ll lllj(t.' :'l)j1l ;A.itH dl't muli~ :1 lintc i.;kjote n 0111 unskel1,:. \ '1.tnb d~der lintint: 1 c thit:..;k_ilj{t:r p.l qe~..lcr h\ or d!.:'t I~HYt:nrc.; h ~tr~..k p,\kjcnmnbcr Fo1 mer inft)nll.t'._inn..;pnr h th Jin i'. ~rl.tfi:-o t ~nh.tndkr. Ekspansjons fuger ) Et p.1rk~ttguk kn111pcr Of! llt \'lek! seg e UCC iutrfuktighet<:ll i i ok, d~t ll\ or p.trkeuen li~gcr. l )t.'rfor L' l det nu~..h"endig rned ck,p.tnsjtjil'. (u~ er t \'C~.H~L r. durtt.'rsklcr. tr.tppcr og dork.nm~ r. Ek<p"n-... _ion.;t-ll!-!t:ll nd,,-ert: ntinin1unt 10 mm (bruk,1\'s{,\blhki<hscr). CJ:-:>,i tungt t:n i m ~r~ur (bokhyller., k.jp 'kilks t"r.t p. trkett~n med t'll t. kspjn-;jnn..; fu ~c l ), cr-;n~cr bredd~.. n p.i rnnunct K Ill i!... r... ~...kk-, :..:tnt n:-: ~" n. Ill.l F-' rkct. i. cll!1t1 i" L'\ ~.. ~c J,..,iil :-; 1..'.' ~uh k::~~ n~ c n er tcr'-b;!.\~ hmet lur t... ~ r~.. t upp r}... rnc-' k lt)' '(.' \h.' t :; r'u ~c n J c k k ~,, lllc J en f;'t- eller dt'kk lht Leggrng av de førsre radene lllidc :. Uorden< <bl m>rm.th k t:~~- ' p.lr.dklt m L" ~..i iy... lprun g~.. n i Jcr n J!lllll L't ;;uh-e r ' kji kg.~t.'' r:~n,r~. burd k:ggt.''..;hk.it '- ldt.'- o~ c rllktj. ~rcn~ er n1ot 'e~:; c n L cg~in~~. n.;k,ll t'orc ::-;.1 r'r.1 \ ' L'tl :' tr ~. ul ht>ne 1-h is hurd~' er ti>r l.tn gt. ' 't:"' detl <' til rikng kn:;dc Uordcr ' bl brpcs ' li k.h dc t n et 10 m<n mcllt>mrom m ellom btntkt' endt og \ eggen. En~..h:~kjor~.. ne srr,mllllc'i inn som b ildet,.i,c r, - ~ d J >Li lett pj o1 ~r<id~n J\. bordene 1 ~d e ndc, kiut ~n. Sett en l.tgklos< p;, b<.>rdet til!.\ unn:;.i,kjck r p.\ burd, (Bilde ~). EncbkjlHcne p.\ all e bord klcn1111~~ ril p.\ ~.\llllll c' n1:ttc. lh gynn neqc bllrd r.11.l 1nnl den ~. klc:n '-lll11 ' '~~" -., hort i endc' n.n ~..'Il r..1d rt.,r :t unng-.1,h skj~h enc" P ' tilltggt ndt' bmdrekk~r komma PJ ~ d.\11\ll L' '1 ( ~ \,i. Tl) Clh.k :-k_i <..H <..'I nu tkkc l i ~ t:~-" n.t'rlllerc ll\ e r. m~.._ir (. L'rt ll ) '-1.:en. L ~ :;:; ~ten J\-,JgJ;.: ~lh.lcn,,\. l"'lllrdel 1111Jt, - c:;:::.~.. n. Prt.:"' t_j,~r, id~n pj bmckt LHl!""ld~ k[[ inn t t{)rnge bord' nol dik.it bordet llg~~r u~ ll\ ilcr n1cd egen, d:r 1 ".tkt loddrett ;ril! ing, U ilde 31. llurdet m.l ikk~, n s p.l pl.t>' Sl~ l ~tt p.l b,>rjct m~ d en <.t,:kk"' p.l I.Jng~iJ~,.,b t_j:t'r innril Jc't gjr ned (Uikk ~.) l. Ll'!;!!;! ne -; r~ bord \)\ enifrj. slik.it endeg..,r~n ligger tett inmiltorrigc bord..; enje,tykke. ng legg IJn;," idc rh ljx r lett mot r i lli gg~n tle bords not og ij l><>rdet ln i k <lik rned :iin egen, ekl Slj mor l.m f,"' idcns 1].\:r ril mello mrommet lukke r <eg og trykk burdet mot gulvet. Til slutt klemme< emktj ;l: r ~ n ril ved,\ slå lett p.\ bordet ved end~skjo ten. N.ir.1ndre r Jd er fl"rdig. hor du kontrollere.h bord r~kkene <:r rette De ti.jrste b o r drekk~ ne le gg~' i nkn:-: linje wd hjdp,\,. ~~~rettesnor og Vt!d J '0t:kkL" romnlct'i kj! 'i ~ ln J I. l )m \ r.: ;..::-..: ~. n rkk ~.- ~.. 1 h L' l\ r:.:t r. l...tl! J u f~l r '- k.-c tnp~-. 1 '.1 _:.;. :..: 1; ; h 1r... l 1 dll, ket hr t:t. l d ~. P ~ l' rukl J ;" t r:l 1 tc:-:nl" 'J;!hllJen 1 hell" r~1r.. ;... b\)rdrekke.. l;. n::;~h: S,t:-: bu r'-!c:nr:...:ttt'r den re~n..:~...i c: linjen. ')cu.1\' :"!Un..:l d.jo -;,c:r nhh \ c-:;g:c ll t.' fnr.lb~c: t.' n ck..;pdn:'j0 1.'ti.lge. l kn:nct bn p.ilol,:endc bt> rjrekk~r kg:;es \, Jill!HL'n h c n~ c' Jld c. Den siste raden Om,iu ik k~ frr pl.1 s< n i d~n '''tc bordrekken. bn cfu ' 't:" \'ekk o, crtlodig bredde. Bredden p.i bordet -;onl..;k,ll o;,lgt.'s lnlj..lc'rt: n l.lk ~, ed J t.1 J\.,t,mden m ~ llom ti.>rri :-:c bnrclr~kk~ og \ eggen og \'t:'d,l rr.: kke tr.t bredden pa eksp.m~jon,ti.rgenc p:\ 10 mm. Sis t~ bordrekke legges p.i pl1ss v~d hjdp,1\ ' l.t!ticrn. Om der er hindre p.\ veggen. fo r cksen1pd en p.tndovn dkr r,l di.ttor. som gjur at borj, r ikke k.tn bm ~,. mj du tj ~ rn c n eden~ bit tr,1 siste bords not s id~ o ~ lt::ggc li1n i norcn t{>r.l 'iikn.:.lt skjoten li.hhlir tett (Bilde o). Sett pj.t\,r.m tbkilcr '<Hll holder skjoten ren og fin til lunet t<-lrker. Vedlikehold 1\kd riktt;; 'c:,ll ikchilld "f' '.hk. tilrblir l'.,rij Floor p.~rkett, -,,u:~ r :lrt:ucr.ir. Vedli kehold av parkettgulv P.ukcu~uk.:. k.d... tn\ 'l1;4l'' eik' ll!t'fr~.::- Jn ~.. ~.. t ll) rnnnt"'f H,-j, I11'J, ::n ~. h:-; k.m :;ukc.:t '.".t ~kl, rn L''-i..: n ~uj l, -, ;~. t~..l klut 1 lun k~.:jh \ " S1'Jll \" J ~ k--:nn~..kkl Jnbcr~.\IL'r '1 ('{,, mcri;k \","kemi,fdel. ik ke :-!rpn ~.lpc fur l.dd~t: n ' \ 1n :.;h r.:{.. kdd.. mb c ~.J!, r \'1 iu.. c,,._.r\:c,._ I H I,.' D~k c \ ' J.:. k ~: llll\idci \ "j. i!l hd~ll:.: r!h:!i.. :r : kk~.: '1 )i.. _. dkr lt;.;nc;h.l.: Er '-h.; 1 ~\ d. ~tuk. k il1 L'\i.hn (Prh.l:h il c:r Flekkfjern1 ng :n :.. ~,_.!, ::..:. : ~; ~ ;:- ~ ~rr J l ~ - F!:.. t.k "''111 1kk:.:.- ~ t: tj.; nh:' n 1 ~... ~ \ ",ld :1 r ~ >1 ck~;.-11 1~"::! ~Uill!llbrn r-.. ::, tr:: I <ku. l.<ttmaka. 'Jllk,,l.l ck dkr 1ko krem: kjn 1.~;kes hun med lin \Vhite-spritt'. t\lkuholholdtg r~n s emiddd bn bru kes p.\ maker.n kukp~nn. l ipp~'titi ~ li n printerton L"r e t.: Beskycre dirr parketrgulv En ~lon n. Ht<..' b<'r pl.1' ~ crc :- pj beg.:!t: ~ JJ L' r Jl." u r, ~.: nji:; tnn~jllb~ ~...i or. "C: dc nncd b~sb tte!"'l<h-c[ mnt ;-..,.,~h n:;.. km ~ l ) lll k,m ' k.dc ~'1.dn: c -\r liu J ~,t ~.:r 'ni.~ ri!crur..: r uth.i >:! r bl, :s..:h:;t: llll'hic r ' l 'lil 'ittlkr. hurd.:t. 1-Ln..:iu r~'r \.ll1:: j ~j n ~... -.:i,l -, 111 \h:. ;.. r.:.k t bt;, -:: J{ Ju ieg~.: r ;. r: ~.: rr ;.:!~)t' L f c li t:~ tii'\.11\: n '-k_!..:itil!l'ii\ i..k-1 Ju bruk:.:r m c '-t l ) \.. t.:r ru... - ~ ~-. r \'tb!:-:.1 h(1kk 1\. f-. ~..~::-: _i '-'\ n : -..:I llf'l'lh'.!; u!:,\.m:n... k <-J. ( 1. r Jt1 J1l Ill ;.:..! FJr k,~- n F<1r :1 kontrolk r, lut.ttuktt :; h et~n. k.m du mom~rc et ln s~ om ~te r p.\, cg:;cn for.\ fo lge med Blir luitfukri g h er~ n ii.n to rr. km det hidpe,\ 'cttc \".llln, k.\kr p.i,.trmc o, n ~ne. dier.u du bruker en liren lulrtuktcr. l turr!uti k.u1 p.lrkcttt'n for.u1dn..: noe p.i pj, ~ t~ l r l11l.'l1 l ) ~.: t... untnc.;,k_jt.: r mot.-..lt[ \ ei l\\ j, J et blir L ks rremt fuktig lutt t \,)biet. i' Jrk c rr~n er lik evd rlip.t>set dn_" khnu o~ \-il rilp.h..; t: ' e:; 'Hl ki:'rrekre r-'"t'nrm Sli prng av parkecten H \"1 :-... htt p.trk;; crguh bli r ~li n J rt ;. ~.t. i r~.. n~ ":; iljr nungt: >L1;:rn :L rk...-1 ~r...:.. k.m Ju )hf't.: ~rttl. c. r c. ~ hkkt: r;: ~...k rr t p.\ n~ t [. E\..:n tu-: 1112 r.. :pjd<ij'.ll1l't lll.i ~o r e' cttt.:r d i~" in :-;. 1 :: :~ : Ld : ~:;ip;;

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D Vedlikehold A V K j ø K K E n O G B A D Før du leser mer om vedlikehold og ettersyn av kjøkken eller bad, vil vi gratulere med nytt interiør fra Sigdal. Vår produksjon bygger på mer enn 50 års erfaring.

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Enkelt i bruk. Kun med kaldt vann. Sunt innemiljø

Enkelt i bruk. Kun med kaldt vann. Sunt innemiljø Enkelt i bruk. Kun med kaldt vann. Sunt innemiljø 2 Innhold Om ENJO... side 2-3 Om ENJO-fibrene... side 4-5 Fordelene med produktene... side 6-13 Kort om ENJO-produktene... side 14-17 ENJO Moppesystem...

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

BOLIGSAMEIET LØRENPLATÅET. Illustrasjon/Skisse

BOLIGSAMEIET LØRENPLATÅET. Illustrasjon/Skisse BOLIGSAMEIET LØRENPLATÅET Illustrasjon/Skisse Vårt prosjekt nr 2112 År 2007 Innhold 1. Overtakelseserklæring 2. Forretningsfører og vaktmesterordning 3. Adresse oversikt 4. Generell informasjon 5. TV,

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

LØREN TORG BORETTSLAG. Plussboliger. Illustrasjon

LØREN TORG BORETTSLAG. Plussboliger. Illustrasjon LØREN TORG BORETTSLAG Plussboliger Illustrasjon Vårt prosjekt nr. 2123 / 7012 År 2008 Innhold 1. Forretningsfører og vaktmesterordning 2. Adresseoversikt 3. Generell informasjon 4. Alarmanlegg 5. Parkering

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

GULV OG VEGG FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN

GULV OG VEGG FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN 06.2014 GULV OG VEGG FORNY HJEMMET AKKURAT SOM PROFFEN INNHOLD Parkett... 4 Oljede gulv...18 Tynnparkett...24 Laminatgulv...26 Heltregulv...38 Trappefornyern...42 Den perfekte finishen...43 Lister parkett...44

Detaljer

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere

Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Eierseksjonssameiet Victoriagården Informasjon/brukerveiledning for Seksjonseiere/beboere Mai 2013 Revidert utgave av brukermanual boliger Kinoveien 3,5,7,9 laget av Veidekke AS, august 2008 Informasjon/Brukerveiledning

Detaljer