STORBYEN, UNGDOMMEN, LIVSLØPET HVOR LØPER DE HEN?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORBYEN, UNGDOMMEN, LIVSLØPET HVOR LØPER DE HEN?"

Transkript

1 STORBYEN, UNGDOMMEN, LIVSLØPET HVOR LØPER DE HEN? STORBYENS HJERTE OG SMERTE INNBYDELSE & PROGRAM NORDISK STORBYKONFERANSE I OSLO AUGUST 2003

2 S T O R B Y E N S H J E R T E O G S M E R T E I 1997 ble den første konferansen om ungdoms trivsel og levekår i nordiske storbyer arrangert i Århus etter et felles nordisk initiativ. Etter dette har det vært avholdt tilsvarende konferanser med to års mellomrom. I 1999 i Reykjavik og i 2001 i Stockholm. Oslo arrangerer konferansen i Fra 1999 har konferansene hatt den faste hovedtittelen: «Storbyens Hjerte og Smerte», mens arrangørbyen gir den en undertittel. Konferansene har hatt fra deltagere og er rettet mot tjenestemenn både på administrativt og utøvende nivå og mot politikere og ungdomsforskere. Samarbeidet ledes av en styringsgruppe med en (til to) representanter fra hver av de 13 byene i Norden som defineres som storbyer. Gruppen møtes 2-3 ganger i året, legger hovedlinjer for neste konferanse og utveksler erfaringer om felles problemstillinger, nye tiltak og forskning. Gruppen samarbeider med de lokale arrangørene fra den byen som holder den neste konferansen. De 13 storbyene og deres representant(er) i styringsgruppen i 2003 er: København Kjeld Rothenberg Odense Paûl Hansen Aalborg Ole Schøler Aarhus Anni Beck Hälsingfors Roger Nordman Åbo Marit Holmberg Reykjavik Logi Sigurfinnsson Stefania Sørheller Göteborg Michael Ivarson Elvy Persson Malmö Eva Renhammar Stockholm Charlotte Skawonius Elisabeth Hermansson Bergen Rune Tjøsvold Trondheim Tone Christensen Oslo Steinar Daler Teddy Kjendlie (leder av lokal styringsgruppe 2003) Konferansene «Storbyens Hjerte og Smerte» har egen hjemmeside Her finnes referat fra de tidligere konferansene, samt program og praktiske opplysninger om den neste m.m. ung 2003 I Oslo i 2003 (og kanskje videre) vil det også bli arrangert en parallell konferanse for ungdom. «UNG 2003» er en konferanse for og med ungdom i Oslo august.tema for konferansen er fritid. Det skal velges ut 10 deltakere mellom år og en voksenleder fra hver av de 13 nordiske storbyene. Det er ønskelig med en mest mulig sammensatt gruppe som gjenspeiler de ulike fritidsaktiviteter som ungdom i en storby er med i. Ungdomskonferansen planlegges og gjennomføres av Landsforeningen Ungdom & Fritid, Barne- og Ungdomsrådet i Oslo og Ung Media. For mer informasjon se

3 Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester VELKOMMEN TIL OSLO Oslo er en fin by å vokse opp i også for ungdom. De fleste familier har god eller tilfredsstillende økonomi, de offentlige tjenester er godt utbygd og naturressursene gir gode muligheter for aktiv utfoldelse i trygge omgivelser. Å vokse opp i en mangfoldig storby gir dessuten impulser og erfaringer som er både berikende og utviklende. Oslo, og særlig sentrum, har et kultur- og utelivstilbud som er langt større enn ellers i landet. Det er med andre ord mye «hjerte» i storbyen Oslo. Men mangfoldet i tilbud, som skaper gode mer mangfoldig og fargerik, men skaper også vilkår for kreativitet, selvrealisering og underholdning, kan også gi utfordringer og «smerte», ikke minst for ungdom. Serveringssteder, liv i gatene, butikker, kinoer og «trendye» miljøer virker tiltrekkende og mer spennende enn eget nærmiljø. Oslo har både de rikeste og de fattigste innbyggerne i Norge, og levekårsundersøkelser peker ut særlige problemområder. Undersøkelser viser en opphopning av problemer for noen. Dette setter store krav til differensierte tilbud i de ulike områdene av byen. Oslos befolkning skiller seg ut fra resten av landets byer ved en stor andel unge med minoritetsbakgrunn. I deler av Oslos utgjør disse mer en 25% av de unge under 18 år. Dette gjør Oslo utfordringer. Storbyene i Norden har mange felles trekk og mye å lære hverandre om hvordan en møter de ulike utfordringene. Likeledes om hvordan en utnytter alle de gode ressursene som finnes i en storby til det beste for befolkningen. Det er derfor en stor glede for Oslo kommune å kunne invitere ungdomsarbeidere, administratorer, politikere og forskere på ungdomsområdet fra hele Norden til konferansen «Storbyens hjerte og smerte Storbyen, ungdommen, livsløpet Hvor løper de hen?» Ved å utveksle erfaringer og drøfte metoder og løsninger, vil storbyene i Norden hjelpe hverandre til å bli mer og mer fyllt av «hjerte» og være mindre og mindre plaget av «smerte». Hjertelig velkommen til Oslo! Torger Ødegaard Byråd for velferd og sosiale tjenester

4 S TO R B Y E N S H J E RT E O G S M E RT E PROGRAM 1800 Mottagelse Radisson SAS Plaza Hotel lørdag 23. august 1900 Vi utforsker restauranter og kaféer på Grünerløkka søndag 24. august Seilas/sightseeing med S/S Christiania på Oslofjorden. Det serveres lunsj ombord «Get together» Historisk omvisning, middelalderunderholdning og servering i Oslo Ladegård/Middelalderparken 0800 Frokost og registrering mandag 25. august 0915 Åpning Torger Ødegaard - Byråd for velferd og sosiale tjenester Programgjennomgang Teddy Kjendlie - Politisk leder av den lokale styringsgruppen 0945 Hovedforelesning I: Storbyen ungdommen livsløpet Ivar Frønes Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo 1045 Pause 1115 Hovedforelesning II: Hvor går det nordiske ungdomsarbeidet. Utvikling på feltet i Europa Lasse Siurala - Ungdomsdirektør i Hälsingfors kommune 1215 Lunsj SEMINAR/WORKSHOPS OG Nyskapende, unike og gode ungdomsprosjekter og tiltak fra de nordiske storbyene Seminarene har tilsvarende program kl Som deltaker skal du derfor velge tre ulike alternativer. Se informasjon side Pause med hilsener, utfordringer og klipp fra ungdomskonferansen på storskjerm 1600 Nyskapende, unike og gode ungdomsprosjekter og tiltak fra de nordiske storbyene Seminarene har tilsvarende program kl Som deltaker skal du derfor velge tre ulike alternativer. Se informasjon side Slutt for dagen 1930 Mottagelse ved Oslos ordfører på Rådhuset. Servering. Mottagelsen er også for deltagerne på parallellkonferansen for ungdom. Underholdning v/ Hammersborg fritidsklubb Norges eldste fritidsklubb, 50 år i Samling på et utested i nærheten av Rådhuset (Smuget). 4

5 «S TO R B Y E N, U N G D O M M E N, L I V S L Ø P E T - H VO R L Ø P E R D E H E N?» tirsdag 26. august 0900 Hovedforelesning III: Mønsterbryterprosjektet Ejgil Aagaard Prosjektleder Et klassisk spørsmål innen sosialpedagogisk innsats er: «Kan vi forebygge eller bryte en negativ utvikling?» Ungdomspedagogisk Forsknings- og Udviklingscenter i Odense har fokusert på den profesionelles tilgang til spørsmålet ut fra formuleringen: Hvordan ser den «ordentlige voksne» ut som kan skape mønsterbrytere og hva består de suksessfulle prosesser av? Tidligere centerleder Ejgil Aagaard som tok initiativ til dette arbeidet vil presentere resultatet av dette 3-årige prosjektarbeidet STUDIEBESØK 1000 Studiebesøk til ulike ungdomstiltak og virksomheter i Oslo Velg mellom 11 spennende tiltak for læring og erfaringsutveksling Se side Lunsj på hotellet PARALLELLE FORELESNINGER 1400 Velg en av tre paralelle forelesninger: 1545 Pause 1. Brådmogna barn, ungdomliga vuxna och ungdomliga vuxna Om den förlängda ungdomstiden och dess konsekvenser Mads Trondman - Professor i kultursociologi og ungdomsforsker I sin forelesning kommer Trondman til å fokusere på tre temaer: «Vägen till vuxenskap»:nya och gamla livsbanor «Den förlengde ungdomstiden»: Barn som är ungdomslika och ungdomar som inte blir voksne «Vuxenrollen»:Vuxnas förlorade företräde och betydelsen av relationskapital 2. Medier og unges nye fællesskaber Kirsten Drotner Professor ved Center for Medievidenskab, Syddansk Universitet Hvad betyder medierne for unges fællesskaber? Er byens offentlige steder ved at blive erstattet af Big Brothers og computerspillenes private rum? Det gives der svar på ud fra en stor, europæisk undersøgelse om børns og unges brug af nye og gamle medier 3. Research based youth work (Forskningsbasert ungdomsarbeid) Inga Dóra Sigfúsdóttir - Forsker The presentation will cover research on young people, that has been carried out in Iceland, for the last decade.the focus will be on the social circumstances of adolescents' leisure time activities, delinquent behavior as well as their mental health and well-being. Special attention will be given to the circumstances of out-of-school adolescents. Last but not least, the important connection between research and policy making will be discussed 1615 Ungdomskonferansen gir oss gruppeoppgaver over storskjerm 1645 Gruppene diskuterer utfordringene fra ungdommene 2000 Festmiddag på Radisson SAS Plaza Hotel 5

6 S TO R B Y E N S H J E RT E O G S M E RT E onsdag 27. august 0900 Svar fra gruppene på ungdommenes utfordringer 0945 Ungdomskonferansen presenterer resultater fra sin konferanse 1015 Pause 1045 Hva har vi og ungdommene vært opptatt av? Hva er vi enige om? Hva mangler vi svar på? Hvor går vi videre? Ola Stafseng Professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo 1145 Oslo takker for seg og gir stafettpinnen videre til Hälsingfors 1200 Lunsj 6

7 «S TO R B Y E N, U N G D O M M E N, L I V S L Ø P E T - H VO R L Ø P E R D E H E N?» SEMINARER MANDAG 25.AUGUST KL Bergen: Gøteborg: Hälsingfors: 1. Stopp diskusjonen om fysisk aktivitet har sin verdi; og bring den over i fysisk handling Tone Nybakken idrettspedagog og leder av styringsgruppen i Storbyprosjektet, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Her presenteres erfaringer fra storbyprosjektet «idrett i Bergen», og hvordan man har lykkes med å få flere barn og ungdom i fysisk aktivitet via alternativ tilrettelegging for både organisert og egenorganisert virksomhet. 2. När unga får makt över sin fritid Eva Loostrøm - samordner ved Ungdomsenheten i Gøteborg, Ewelina Tokarczyk politiker, og 4 ungdommer fra ungdomsrådet; radar72 Et inflytande och demokratiprojekt för ungdomar i Gøteborg. Generell innledning om ungdomssatsingen i Gøteborg. Ungdomsrådet forteller om sin innflytelse og makt over prosjektet; radar 72. Innspill fra en politiker i Gøteborg om ungdomssatsingen/prosjektet og dets resultater. 3. Narkotika- og alkoholstrategi for skolene i Hälsingfors Paula Hakala specialplanerande ved Hälsovårdsverket i Hälsingfors Et stort program for at hver enkelt skole skal lage sin egen strategi for forebygging, tidlig inngrepen og definisjon av risikogrupper, samt oppfølging og støtte av enkeltelever som trenger det. Her framlegges ulike strategier samt resultatene fra en evaluering foretatt i Presentasjonen gjøres på engelsk. 4. Itäluotsi prosjektet Ilpo Laitinen - direktør for ungdomsarbeidet i Hälsingfors øst «Itäluotsi prosjektet» er et målrettet ungdomsarbeid i det østlige Hälsingfors. Unges kontakt med voksne i egen familie og andre voksne er i mange tilfeller liten. Dette prosjektet som har pågått i årene har som mål å organisere nettverk rundt unge med manglende voksenkontakt. Her presenteres metoder, utfordringer og resultater. Presentasjonen gjøres på engelsk. København: Malmø: 5.Vilde læreprosesser nye veier med marginalisert ungdom Søren Langager seniorforsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet «Vilde Læreprocesser» er et alternativt socialt og pædagogisk gadeplansprojekt, som primært arbejder med marginaliserede etniske unge. I tre år har Langager fulgt og evalueret projektet og legger her frem hvad som særlig ser ud til at være gode veje og mål i arbejdet med marginaliserede unge, hvordan de unge selv ser på deres situation, og på hvilke måder alternativt socialt arbejde med unge indgår i den kommunale politik på området. 6. Med musiken som revansch Mikael Svennerbrandt prosjektleder, og Pelle Jernryd - prosjektassistent i Redd Barnas musikkprosjekt. Forelesning om hvordan man på Øresundsgymnasets individuelle program i Malmø kombinerer musikkskapning med tradisjonelle skolefag. Om de egenutviklede «Huggormspedagogikken» og «Storbymetodikken» og hvordan musikk benyttes som et integrasjonsmiddel i et flerkulturelt samfunn. 7

8 S TO R B Y E N S H J E RT E O G S M E RT E Odense: Oslo: 7. Opp med kvarteret Lene Vahl Møller og Erik Rasmussen Rising Ungdomsskole og Paul Hansen Fritidsavdelingen i Odense Et prosjekt med formål å forsterke kommunens innsats overfor etniske minoriteters barn og unge fra 10 til 18 år, med henblikk på å introdusere de unge for lokalområdets fritidsaktiviteter. Metoder, problemer og resultater. 8. MST (Multi systemisk terapi) erfaringer etter to års arbeide Jan Storø Prosjektleder, samt en av terapeutene i prosjektet Ideologien bak dette prosjektet ble presentert av professor Terje Ogden på konferansen i Stockholm i Arbeidet har nå pågått i 2 år, og dette seminaret tar for seg hvordan det fungerer i praksis. 9.Tett på Marius Eriksen, Eivind Fivelsdal og Kittil Augunsson Aarnes Furuset bydel Et prosjekt som arbeider med intervenering i gjengmiljø med utgangspunkt i en bydel i Oslo. Forelesning og workshop. I 2001 var en gruppe sterkt kriminelt belastede ungdom/unge voksne på vei tilbake til lokalmiljøet etter å ha vært i politiets varetekt, sonet dom, eller hatt opphold i institusjon. Prosjektet «Tett på» ble igangsatt. Det vil bli forelest om mål, delmål, erfaringer og resultater. I workshopen vil deltagerne utfordres til å tenke høyt rundt tiltak for å hjelpe belastet ungdom til å bryte med gjengen. Reykjavik: Stockholm: Trondheim: Åbo: 10.Toget Baldur Gylfason psykolog, og Hervôr Alma Arnadóttir sosionom. Gruppearbeid med ungdommer i risikogrupper. Målet med dette prosjektet er å forsterke ungdommenes positive selvbilde, legge planer for fremtiden og på den måten forbedre egen adferd og livsløp. «Toget» benytter eventyr- og opplevelseserfaring som metode. Presentasjonen vil bli gjort på engelsk. 11. Föräldrarna och skolan Samarbetspartners Nabila Alfakir prosjektleder i Rinkeby og Magnus Waller - specialpedagog og prosjektleder på «Precens» (Preventionscentrum Stockholm). Workshop om hvordan foreldre og skolen kan samarbeide. Uten foreldrene kan ikke skolen klare sin oppgave. Metoder, problemer, løsninger og resultater. 12. På unges vilkår Gerhard Dalen - kommunaldirektør for kultur, og Ingunn Elder utviklingsagent. Et kompetanseprogram for å styrke unges mulighet til idéutvikling og styring av aktiviteter og prosjekter de selv er hovedaktører i. Medarbeidere, fra kultur-, fritids- og oppsøkende tjenester skoleres gjennom tre år i nye arbeidsmetoder innen ungdomsarbeid. 13.Taylormade education and employment pathways for drop-outs Hanna-Maija Hyytiä - Career planner. KOHO is a service for unemployed youngsters aged 15 to 25 living in Turku.The KOHO service aims to guide and advise young unemployed people to different employment, education and life management solutions according to young person s own hopes and resources.three key aspects of the KOHO ideology are 1)the holistic network 2) individually tailored plans and 3)the young people s voluntary participation. 8

9 «S TO R B Y E N, U N G D O M M E N, L I V S L Ø P E T - H VO R L Ø P E R D E H E N?» Aalborg: Århus: 14. Klassens sociale liv et ung til ung prosjekt Bjarne Hansen skole og kulturforvaltningen, Eisenhart Christensen Ungdomscenteret, samt 2 unge som har deltatt i prosjektet Ung til Ung er i utgangspunktet en formidlingsmetode hvor unge formidler emne eller budskap til andre unge. Dette prosjektet bygger på en sosial modell hvor formidleren inviteres til å delta og involvere seg. Formidlerne er 9. klassinger, mottagerne er 6. klassinger. Presentasjon av modellen, arbeidet, problemer, løsninger og resultater 15. Se nye muligheder Kitter Kirkegaard og Pia Jørgensen - AKT-lærere «Se nye muligheder» er et prosjekt i Århus kommunale Skolevæsen. Her legger AKT-Teamet (Adfærds-, Kontakt- og Trivselsproblemer) fram sitt arbeid. Prosjektets formål er å forebygge utestengelse og marginalisering av udsatte barn og unge i Folkeskolen. AKT-teamet arbejder i de almindelige klasser med et aktuelt problem, som kan løses på stedet, i samarbejde med lærere og forældre. Fx. mobning, urolige børn, adfærdsforstyrrede o.lign.workshoppen vil beskrive og begrunde værdigrundlag og de redskaber og metoder som benyttes i arbejdet med elever, lærere/pædagoger og forældre 9

10 S TO R B Y E N S H J E RT E O G S M E RT E STUDIEBESØK TIRSDAG 26.AUGUST KL De ulike tiltakene gir en innføring i virksomheten, og det blir anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. Som deltaker skal du melde deg på 3 ulike alternativer. Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 5 Gruppe 6: Gruppe 7: Gruppe 8: Ikke all ungdom blir boende hjemme! Døgnkontakten Et tilbud til unge som har brutt med familien Ungbo Oslo kommunes boligtilbud til unge mennesker Kultur som integrasjonsmiddel Internasjonalt kultursenter og museum Et aktivt tilbud for barn og ungdom, bl. a. i samarbeid med de lokale skolene Gamlebyen skole Hvordan bruke kultur som integrasjonsmiddel. Metoder for bedret samarbeid mellom skole og foreldre Tema: Ungdom Informasjon, kommunikasjon og data! Riverside ungdomshus Et moderne fritidstilbud for ungdom over 15 UngInfo Ungdomsinformasjonen i Oslo sentrum Gamle og nye fritidstilbud Hammersborg fritidsklubb Norges eldste, en populær klubb som har fornyet seg men allikevel tatt vare på mange gamle tradisjoner innen fritidsklubbvirksomhet X-Ray Ungdomshus Et moderne klubbtilbud på ungdommens egne premisser Nye metoder for å holde i hevd gamle verdier FRIGO Fritidssenteret i Gamle Oslo. Hvordan få unge fra urbaniserte sentrumsområder med ut i naturen Hanger`n Et idrettstilbud til barn og ungdom som ikke er medlem i de tradisjonelle idrettsklubbene Minoritetsgrupper i Osloskolen og helsetjenesten Hersleb skole En norsk skole hvor det normale er å ikke ha norsk bakgrunn Ungdomshelsetjenesten Grünerløkka-Sofienberg Et «lavterskeltilbud» med bl.a. helsetilbud for lesbiske, homofile og bifile ungdommer Ungdom søker spenning! Hva gjør man når det spennende blir farlig? Uteseksjonen Uteseksjonens samarbeid med politi og barnevern om mindreårige som oppsøker de tungt belastede miljøene i Oslo sentrum FUTURE Et ungdomsprosjekt med mottoet: «Stopp dopet ikke dansinga» Hvilke utfordringer har ungdommen i Oslo vest? En moderne ungdomscafe i sentrum-vest Ruseløkka skole En ungdomsskole i sentrum-vest 10

11 «S TO R B Y E N, U N G D O M M E N, L I V S L Ø P E T - H VO R L Ø P E R D E H E N?» Gruppe 9: Gruppe 10: Gruppe 11 Opplæring og kvalifisering Veien til det gode liv ORKIS Presentasjon av Oslo Røde Kors Internasjonale senters ungdomstilbud Grünerløkka Miljøkorps - Sysselsetting og kvalifisering Om sorgarbeid med ungdom etter et rasistisk motivert drap på en ung gutt Søndre Holmlia Fritidssenter Et annerledes tilbud i et multikulturellt samfunn Ungdomsarbeid i lokalsamfunnet sett fra politikernes side Sagene-Torshov bydelsutvalg (Lokalpolitisk utvalg for Bydel Sagene-Torshov). PRAKTISKE OPPLYSNINGER Påmelding: Deltakeravgift: Vi gjør oppmerksom på: Innkvartering og måltider: Arrangør: Oslo Kommune Teknisk arrangør: KS Konsulent august 2003, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Påmelding koordineres av hver by`s kontaktperson. Se vedlagte brev. Frist: 30. mai 2003 Antall deltakere er satt til max 350. Påmeldingen skjer via den lokale kontaktpersonen. All booking av deltakere til konferansen, reise og hotell må gjøres på eget skjema som er vedlagt. Skjema sendes direkte til den lokale kontaktpersonen. Påmeldingsfrist er 30. mai Påmeldingen er bindende 2. Ved avbestillinger/endringer: 2.1 Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet 2.2 Inntil 1uke før konferansestart refunderes 50 % av deltakeravgiften 2.3 Mindre enn 1 uke før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften 2.4 Avbestilling gjøres skriftlig Det tas forbehold om programendringer. Deltakeravgiften er kr ,-. Alternativprisene (måltider/innkvartering) nedenfor kommer i tillegg til deltakeravgiften. Man blir fakturert for alt 1 dersom ikke annet er valgt. Alt. 1: Deltakelse dagtid aug kr ,- * Alt. 2: Deltakelse dagtid aug., inkl.middag 25. og 26. aug kr ,- * Alt. 3: Overnatting aug., inkl. middag 25. og 26. aug kr ,- * Alt. 4: Overnatting aug., inkl. båttur 24. samt middag 24.,25. og 26. aug kr ,- * Alt. 5: Overnatting aug., inkl. båttur 24. aug. samt middag 24., 25. og 26. aug kr ,- * * Alle alternativene inkluderer lunsj på hotellet 25., 26. og 27. aug. 11

12 Bekreftelse: Bekreftelse sendes ut i juni. Hotellbooking: Det er forhåndsbestilt hotellrom på Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo under hele konferansen. Hotellet: Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo er Oslos største hotell. Hotellet ligger sentralt plassert rett ved Oslo Sentralstasjon med kort vei til flytoget. Reisebooking: VIA Flyspesialisten, Tlf. (+47) Se eget skjema. Sekretariat: Kommunenes Sentralforbund, KS Konsulent Ingrid Nymoen, tlf.: (+47) Randi Hamre, tlf.: (+47) Båttur/sightseeing: Søndag 24. august kl arrangereres båttur/sightseeing på Oslofjorden med S/S Christiania. Dette er en av landets største seilende treskuter, som venter på oss ved Oslo Rådhus. Det serveres lunsj om bord. «Get together» i Middelalderbyen: Søndag 24. august kl skal det være «Get together» med servering og middelalderunderholdning i hagen til Oslo Ladegård. Det blir også mulighet for en rundtur i Middelalderparken. Oslo Ladegård, slik den står i dag ble bygget i 1725 på restene av Oslo-biskopens borg fra 1200-tallet. Middelalderbyen, med blant annet Mariakirken og Kongsgården, ligger på opprinnelsen til Oslo by det var her Oslo lå i middelalderen. Parken er etter hvert blitt et levende område i Oslo sentrum og et populært tilholdssted på varme sommerkvelder. Hva skjer i Oslo: På disse sidene kan du finne nyttig informasjon om hva som foregår i hovedstaden. - om utflukter, konserter og attraksjoner. - Aftenpostens oversikt over kunst, kultur, uteliv og fritid i Oslo. Konferansen arrangeres av Oslo kommune, Byrådsavdelingen for arbeid og sosiale tjenester seksjon for oppvekst og levekår. Kontakttelefon: (+47)

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv Oslo, 11.-12. oktober 2012 Desember 2012 Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hverdagsliv, kunnskap og syn

Hverdagsliv, kunnskap og syn ASSISTANSE, INTERESSEFORENINGEN FOR BARN OG UNGDOM MED SYNSHEMMING OG TAMBARTUN KOMPETANSESENTER Hverdagsliv, kunnskap og syn ADL opplæring i et samfunnsmessig perspektiv. (Forebyggingsprosjekt: 2006/1/0045)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Utdanning OT. Helse. Barnevern. Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Hvem har egentlig ansvaret?

Utdanning OT. Helse. Barnevern. Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Hvem har egentlig ansvaret? Høgskolen i Lillehammer Helse Utdanning OT NAV Barnevern Masteroppgave Hvem har egentlig ansvaret? En analyse av arbeid med oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeidsliv. av Ylva Langaas Master pedagogikk

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Rapport fra studietur til USA: It is not just about becoming, it is also about being.

Rapport fra studietur til USA: It is not just about becoming, it is also about being. Oslo, 16. september 2003 Folkehøgskolerådet Karl Johansgt. 12 0154 OSLO Rapport fra studietur til USA: It is not just about becoming, it is also about being. Search Institute (SI) bygger på en innsikt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007. 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32

Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007. 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32 Modige møter Utfordringer i arbeid med ungdom Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32 INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE < Ja visst, det nytter 3 < På

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer