STORBYEN, UNGDOMMEN, LIVSLØPET HVOR LØPER DE HEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORBYEN, UNGDOMMEN, LIVSLØPET HVOR LØPER DE HEN?"

Transkript

1 STORBYEN, UNGDOMMEN, LIVSLØPET HVOR LØPER DE HEN? STORBYENS HJERTE OG SMERTE INNBYDELSE & PROGRAM NORDISK STORBYKONFERANSE I OSLO AUGUST 2003

2 S T O R B Y E N S H J E R T E O G S M E R T E I 1997 ble den første konferansen om ungdoms trivsel og levekår i nordiske storbyer arrangert i Århus etter et felles nordisk initiativ. Etter dette har det vært avholdt tilsvarende konferanser med to års mellomrom. I 1999 i Reykjavik og i 2001 i Stockholm. Oslo arrangerer konferansen i Fra 1999 har konferansene hatt den faste hovedtittelen: «Storbyens Hjerte og Smerte», mens arrangørbyen gir den en undertittel. Konferansene har hatt fra deltagere og er rettet mot tjenestemenn både på administrativt og utøvende nivå og mot politikere og ungdomsforskere. Samarbeidet ledes av en styringsgruppe med en (til to) representanter fra hver av de 13 byene i Norden som defineres som storbyer. Gruppen møtes 2-3 ganger i året, legger hovedlinjer for neste konferanse og utveksler erfaringer om felles problemstillinger, nye tiltak og forskning. Gruppen samarbeider med de lokale arrangørene fra den byen som holder den neste konferansen. De 13 storbyene og deres representant(er) i styringsgruppen i 2003 er: København Kjeld Rothenberg Odense Paûl Hansen Aalborg Ole Schøler Aarhus Anni Beck Hälsingfors Roger Nordman Åbo Marit Holmberg Reykjavik Logi Sigurfinnsson Stefania Sørheller Göteborg Michael Ivarson Elvy Persson Malmö Eva Renhammar Stockholm Charlotte Skawonius Elisabeth Hermansson Bergen Rune Tjøsvold Trondheim Tone Christensen Oslo Steinar Daler Teddy Kjendlie (leder av lokal styringsgruppe 2003) Konferansene «Storbyens Hjerte og Smerte» har egen hjemmeside Her finnes referat fra de tidligere konferansene, samt program og praktiske opplysninger om den neste m.m. ung 2003 I Oslo i 2003 (og kanskje videre) vil det også bli arrangert en parallell konferanse for ungdom. «UNG 2003» er en konferanse for og med ungdom i Oslo august.tema for konferansen er fritid. Det skal velges ut 10 deltakere mellom år og en voksenleder fra hver av de 13 nordiske storbyene. Det er ønskelig med en mest mulig sammensatt gruppe som gjenspeiler de ulike fritidsaktiviteter som ungdom i en storby er med i. Ungdomskonferansen planlegges og gjennomføres av Landsforeningen Ungdom & Fritid, Barne- og Ungdomsrådet i Oslo og Ung Media. For mer informasjon se

3 Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester VELKOMMEN TIL OSLO Oslo er en fin by å vokse opp i også for ungdom. De fleste familier har god eller tilfredsstillende økonomi, de offentlige tjenester er godt utbygd og naturressursene gir gode muligheter for aktiv utfoldelse i trygge omgivelser. Å vokse opp i en mangfoldig storby gir dessuten impulser og erfaringer som er både berikende og utviklende. Oslo, og særlig sentrum, har et kultur- og utelivstilbud som er langt større enn ellers i landet. Det er med andre ord mye «hjerte» i storbyen Oslo. Men mangfoldet i tilbud, som skaper gode mer mangfoldig og fargerik, men skaper også vilkår for kreativitet, selvrealisering og underholdning, kan også gi utfordringer og «smerte», ikke minst for ungdom. Serveringssteder, liv i gatene, butikker, kinoer og «trendye» miljøer virker tiltrekkende og mer spennende enn eget nærmiljø. Oslo har både de rikeste og de fattigste innbyggerne i Norge, og levekårsundersøkelser peker ut særlige problemområder. Undersøkelser viser en opphopning av problemer for noen. Dette setter store krav til differensierte tilbud i de ulike områdene av byen. Oslos befolkning skiller seg ut fra resten av landets byer ved en stor andel unge med minoritetsbakgrunn. I deler av Oslos utgjør disse mer en 25% av de unge under 18 år. Dette gjør Oslo utfordringer. Storbyene i Norden har mange felles trekk og mye å lære hverandre om hvordan en møter de ulike utfordringene. Likeledes om hvordan en utnytter alle de gode ressursene som finnes i en storby til det beste for befolkningen. Det er derfor en stor glede for Oslo kommune å kunne invitere ungdomsarbeidere, administratorer, politikere og forskere på ungdomsområdet fra hele Norden til konferansen «Storbyens hjerte og smerte Storbyen, ungdommen, livsløpet Hvor løper de hen?» Ved å utveksle erfaringer og drøfte metoder og løsninger, vil storbyene i Norden hjelpe hverandre til å bli mer og mer fyllt av «hjerte» og være mindre og mindre plaget av «smerte». Hjertelig velkommen til Oslo! Torger Ødegaard Byråd for velferd og sosiale tjenester

4 S TO R B Y E N S H J E RT E O G S M E RT E PROGRAM 1800 Mottagelse Radisson SAS Plaza Hotel lørdag 23. august 1900 Vi utforsker restauranter og kaféer på Grünerløkka søndag 24. august Seilas/sightseeing med S/S Christiania på Oslofjorden. Det serveres lunsj ombord «Get together» Historisk omvisning, middelalderunderholdning og servering i Oslo Ladegård/Middelalderparken 0800 Frokost og registrering mandag 25. august 0915 Åpning Torger Ødegaard - Byråd for velferd og sosiale tjenester Programgjennomgang Teddy Kjendlie - Politisk leder av den lokale styringsgruppen 0945 Hovedforelesning I: Storbyen ungdommen livsløpet Ivar Frønes Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo 1045 Pause 1115 Hovedforelesning II: Hvor går det nordiske ungdomsarbeidet. Utvikling på feltet i Europa Lasse Siurala - Ungdomsdirektør i Hälsingfors kommune 1215 Lunsj SEMINAR/WORKSHOPS OG Nyskapende, unike og gode ungdomsprosjekter og tiltak fra de nordiske storbyene Seminarene har tilsvarende program kl Som deltaker skal du derfor velge tre ulike alternativer. Se informasjon side Pause med hilsener, utfordringer og klipp fra ungdomskonferansen på storskjerm 1600 Nyskapende, unike og gode ungdomsprosjekter og tiltak fra de nordiske storbyene Seminarene har tilsvarende program kl Som deltaker skal du derfor velge tre ulike alternativer. Se informasjon side Slutt for dagen 1930 Mottagelse ved Oslos ordfører på Rådhuset. Servering. Mottagelsen er også for deltagerne på parallellkonferansen for ungdom. Underholdning v/ Hammersborg fritidsklubb Norges eldste fritidsklubb, 50 år i Samling på et utested i nærheten av Rådhuset (Smuget). 4

5 «S TO R B Y E N, U N G D O M M E N, L I V S L Ø P E T - H VO R L Ø P E R D E H E N?» tirsdag 26. august 0900 Hovedforelesning III: Mønsterbryterprosjektet Ejgil Aagaard Prosjektleder Et klassisk spørsmål innen sosialpedagogisk innsats er: «Kan vi forebygge eller bryte en negativ utvikling?» Ungdomspedagogisk Forsknings- og Udviklingscenter i Odense har fokusert på den profesionelles tilgang til spørsmålet ut fra formuleringen: Hvordan ser den «ordentlige voksne» ut som kan skape mønsterbrytere og hva består de suksessfulle prosesser av? Tidligere centerleder Ejgil Aagaard som tok initiativ til dette arbeidet vil presentere resultatet av dette 3-årige prosjektarbeidet STUDIEBESØK 1000 Studiebesøk til ulike ungdomstiltak og virksomheter i Oslo Velg mellom 11 spennende tiltak for læring og erfaringsutveksling Se side Lunsj på hotellet PARALLELLE FORELESNINGER 1400 Velg en av tre paralelle forelesninger: 1545 Pause 1. Brådmogna barn, ungdomliga vuxna och ungdomliga vuxna Om den förlängda ungdomstiden och dess konsekvenser Mads Trondman - Professor i kultursociologi og ungdomsforsker I sin forelesning kommer Trondman til å fokusere på tre temaer: «Vägen till vuxenskap»:nya och gamla livsbanor «Den förlengde ungdomstiden»: Barn som är ungdomslika och ungdomar som inte blir voksne «Vuxenrollen»:Vuxnas förlorade företräde och betydelsen av relationskapital 2. Medier og unges nye fællesskaber Kirsten Drotner Professor ved Center for Medievidenskab, Syddansk Universitet Hvad betyder medierne for unges fællesskaber? Er byens offentlige steder ved at blive erstattet af Big Brothers og computerspillenes private rum? Det gives der svar på ud fra en stor, europæisk undersøgelse om børns og unges brug af nye og gamle medier 3. Research based youth work (Forskningsbasert ungdomsarbeid) Inga Dóra Sigfúsdóttir - Forsker The presentation will cover research on young people, that has been carried out in Iceland, for the last decade.the focus will be on the social circumstances of adolescents' leisure time activities, delinquent behavior as well as their mental health and well-being. Special attention will be given to the circumstances of out-of-school adolescents. Last but not least, the important connection between research and policy making will be discussed 1615 Ungdomskonferansen gir oss gruppeoppgaver over storskjerm 1645 Gruppene diskuterer utfordringene fra ungdommene 2000 Festmiddag på Radisson SAS Plaza Hotel 5

6 S TO R B Y E N S H J E RT E O G S M E RT E onsdag 27. august 0900 Svar fra gruppene på ungdommenes utfordringer 0945 Ungdomskonferansen presenterer resultater fra sin konferanse 1015 Pause 1045 Hva har vi og ungdommene vært opptatt av? Hva er vi enige om? Hva mangler vi svar på? Hvor går vi videre? Ola Stafseng Professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo 1145 Oslo takker for seg og gir stafettpinnen videre til Hälsingfors 1200 Lunsj 6

7 «S TO R B Y E N, U N G D O M M E N, L I V S L Ø P E T - H VO R L Ø P E R D E H E N?» SEMINARER MANDAG 25.AUGUST KL Bergen: Gøteborg: Hälsingfors: 1. Stopp diskusjonen om fysisk aktivitet har sin verdi; og bring den over i fysisk handling Tone Nybakken idrettspedagog og leder av styringsgruppen i Storbyprosjektet, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Her presenteres erfaringer fra storbyprosjektet «idrett i Bergen», og hvordan man har lykkes med å få flere barn og ungdom i fysisk aktivitet via alternativ tilrettelegging for både organisert og egenorganisert virksomhet. 2. När unga får makt över sin fritid Eva Loostrøm - samordner ved Ungdomsenheten i Gøteborg, Ewelina Tokarczyk politiker, og 4 ungdommer fra ungdomsrådet; radar72 Et inflytande och demokratiprojekt för ungdomar i Gøteborg. Generell innledning om ungdomssatsingen i Gøteborg. Ungdomsrådet forteller om sin innflytelse og makt over prosjektet; radar 72. Innspill fra en politiker i Gøteborg om ungdomssatsingen/prosjektet og dets resultater. 3. Narkotika- og alkoholstrategi for skolene i Hälsingfors Paula Hakala specialplanerande ved Hälsovårdsverket i Hälsingfors Et stort program for at hver enkelt skole skal lage sin egen strategi for forebygging, tidlig inngrepen og definisjon av risikogrupper, samt oppfølging og støtte av enkeltelever som trenger det. Her framlegges ulike strategier samt resultatene fra en evaluering foretatt i Presentasjonen gjøres på engelsk. 4. Itäluotsi prosjektet Ilpo Laitinen - direktør for ungdomsarbeidet i Hälsingfors øst «Itäluotsi prosjektet» er et målrettet ungdomsarbeid i det østlige Hälsingfors. Unges kontakt med voksne i egen familie og andre voksne er i mange tilfeller liten. Dette prosjektet som har pågått i årene har som mål å organisere nettverk rundt unge med manglende voksenkontakt. Her presenteres metoder, utfordringer og resultater. Presentasjonen gjøres på engelsk. København: Malmø: 5.Vilde læreprosesser nye veier med marginalisert ungdom Søren Langager seniorforsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet «Vilde Læreprocesser» er et alternativt socialt og pædagogisk gadeplansprojekt, som primært arbejder med marginaliserede etniske unge. I tre år har Langager fulgt og evalueret projektet og legger her frem hvad som særlig ser ud til at være gode veje og mål i arbejdet med marginaliserede unge, hvordan de unge selv ser på deres situation, og på hvilke måder alternativt socialt arbejde med unge indgår i den kommunale politik på området. 6. Med musiken som revansch Mikael Svennerbrandt prosjektleder, og Pelle Jernryd - prosjektassistent i Redd Barnas musikkprosjekt. Forelesning om hvordan man på Øresundsgymnasets individuelle program i Malmø kombinerer musikkskapning med tradisjonelle skolefag. Om de egenutviklede «Huggormspedagogikken» og «Storbymetodikken» og hvordan musikk benyttes som et integrasjonsmiddel i et flerkulturelt samfunn. 7

8 S TO R B Y E N S H J E RT E O G S M E RT E Odense: Oslo: 7. Opp med kvarteret Lene Vahl Møller og Erik Rasmussen Rising Ungdomsskole og Paul Hansen Fritidsavdelingen i Odense Et prosjekt med formål å forsterke kommunens innsats overfor etniske minoriteters barn og unge fra 10 til 18 år, med henblikk på å introdusere de unge for lokalområdets fritidsaktiviteter. Metoder, problemer og resultater. 8. MST (Multi systemisk terapi) erfaringer etter to års arbeide Jan Storø Prosjektleder, samt en av terapeutene i prosjektet Ideologien bak dette prosjektet ble presentert av professor Terje Ogden på konferansen i Stockholm i Arbeidet har nå pågått i 2 år, og dette seminaret tar for seg hvordan det fungerer i praksis. 9.Tett på Marius Eriksen, Eivind Fivelsdal og Kittil Augunsson Aarnes Furuset bydel Et prosjekt som arbeider med intervenering i gjengmiljø med utgangspunkt i en bydel i Oslo. Forelesning og workshop. I 2001 var en gruppe sterkt kriminelt belastede ungdom/unge voksne på vei tilbake til lokalmiljøet etter å ha vært i politiets varetekt, sonet dom, eller hatt opphold i institusjon. Prosjektet «Tett på» ble igangsatt. Det vil bli forelest om mål, delmål, erfaringer og resultater. I workshopen vil deltagerne utfordres til å tenke høyt rundt tiltak for å hjelpe belastet ungdom til å bryte med gjengen. Reykjavik: Stockholm: Trondheim: Åbo: 10.Toget Baldur Gylfason psykolog, og Hervôr Alma Arnadóttir sosionom. Gruppearbeid med ungdommer i risikogrupper. Målet med dette prosjektet er å forsterke ungdommenes positive selvbilde, legge planer for fremtiden og på den måten forbedre egen adferd og livsløp. «Toget» benytter eventyr- og opplevelseserfaring som metode. Presentasjonen vil bli gjort på engelsk. 11. Föräldrarna och skolan Samarbetspartners Nabila Alfakir prosjektleder i Rinkeby og Magnus Waller - specialpedagog og prosjektleder på «Precens» (Preventionscentrum Stockholm). Workshop om hvordan foreldre og skolen kan samarbeide. Uten foreldrene kan ikke skolen klare sin oppgave. Metoder, problemer, løsninger og resultater. 12. På unges vilkår Gerhard Dalen - kommunaldirektør for kultur, og Ingunn Elder utviklingsagent. Et kompetanseprogram for å styrke unges mulighet til idéutvikling og styring av aktiviteter og prosjekter de selv er hovedaktører i. Medarbeidere, fra kultur-, fritids- og oppsøkende tjenester skoleres gjennom tre år i nye arbeidsmetoder innen ungdomsarbeid. 13.Taylormade education and employment pathways for drop-outs Hanna-Maija Hyytiä - Career planner. KOHO is a service for unemployed youngsters aged 15 to 25 living in Turku.The KOHO service aims to guide and advise young unemployed people to different employment, education and life management solutions according to young person s own hopes and resources.three key aspects of the KOHO ideology are 1)the holistic network 2) individually tailored plans and 3)the young people s voluntary participation. 8

9 «S TO R B Y E N, U N G D O M M E N, L I V S L Ø P E T - H VO R L Ø P E R D E H E N?» Aalborg: Århus: 14. Klassens sociale liv et ung til ung prosjekt Bjarne Hansen skole og kulturforvaltningen, Eisenhart Christensen Ungdomscenteret, samt 2 unge som har deltatt i prosjektet Ung til Ung er i utgangspunktet en formidlingsmetode hvor unge formidler emne eller budskap til andre unge. Dette prosjektet bygger på en sosial modell hvor formidleren inviteres til å delta og involvere seg. Formidlerne er 9. klassinger, mottagerne er 6. klassinger. Presentasjon av modellen, arbeidet, problemer, løsninger og resultater 15. Se nye muligheder Kitter Kirkegaard og Pia Jørgensen - AKT-lærere «Se nye muligheder» er et prosjekt i Århus kommunale Skolevæsen. Her legger AKT-Teamet (Adfærds-, Kontakt- og Trivselsproblemer) fram sitt arbeid. Prosjektets formål er å forebygge utestengelse og marginalisering av udsatte barn og unge i Folkeskolen. AKT-teamet arbejder i de almindelige klasser med et aktuelt problem, som kan løses på stedet, i samarbejde med lærere og forældre. Fx. mobning, urolige børn, adfærdsforstyrrede o.lign.workshoppen vil beskrive og begrunde værdigrundlag og de redskaber og metoder som benyttes i arbejdet med elever, lærere/pædagoger og forældre 9

10 S TO R B Y E N S H J E RT E O G S M E RT E STUDIEBESØK TIRSDAG 26.AUGUST KL De ulike tiltakene gir en innføring i virksomheten, og det blir anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. Som deltaker skal du melde deg på 3 ulike alternativer. Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gruppe 5 Gruppe 6: Gruppe 7: Gruppe 8: Ikke all ungdom blir boende hjemme! Døgnkontakten Et tilbud til unge som har brutt med familien Ungbo Oslo kommunes boligtilbud til unge mennesker Kultur som integrasjonsmiddel Internasjonalt kultursenter og museum Et aktivt tilbud for barn og ungdom, bl. a. i samarbeid med de lokale skolene Gamlebyen skole Hvordan bruke kultur som integrasjonsmiddel. Metoder for bedret samarbeid mellom skole og foreldre Tema: Ungdom Informasjon, kommunikasjon og data! Riverside ungdomshus Et moderne fritidstilbud for ungdom over 15 UngInfo Ungdomsinformasjonen i Oslo sentrum Gamle og nye fritidstilbud Hammersborg fritidsklubb Norges eldste, en populær klubb som har fornyet seg men allikevel tatt vare på mange gamle tradisjoner innen fritidsklubbvirksomhet X-Ray Ungdomshus Et moderne klubbtilbud på ungdommens egne premisser Nye metoder for å holde i hevd gamle verdier FRIGO Fritidssenteret i Gamle Oslo. Hvordan få unge fra urbaniserte sentrumsområder med ut i naturen Hanger`n Et idrettstilbud til barn og ungdom som ikke er medlem i de tradisjonelle idrettsklubbene Minoritetsgrupper i Osloskolen og helsetjenesten Hersleb skole En norsk skole hvor det normale er å ikke ha norsk bakgrunn Ungdomshelsetjenesten Grünerløkka-Sofienberg Et «lavterskeltilbud» med bl.a. helsetilbud for lesbiske, homofile og bifile ungdommer Ungdom søker spenning! Hva gjør man når det spennende blir farlig? Uteseksjonen Uteseksjonens samarbeid med politi og barnevern om mindreårige som oppsøker de tungt belastede miljøene i Oslo sentrum FUTURE Et ungdomsprosjekt med mottoet: «Stopp dopet ikke dansinga» Hvilke utfordringer har ungdommen i Oslo vest? En moderne ungdomscafe i sentrum-vest Ruseløkka skole En ungdomsskole i sentrum-vest 10

11 «S TO R B Y E N, U N G D O M M E N, L I V S L Ø P E T - H VO R L Ø P E R D E H E N?» Gruppe 9: Gruppe 10: Gruppe 11 Opplæring og kvalifisering Veien til det gode liv ORKIS Presentasjon av Oslo Røde Kors Internasjonale senters ungdomstilbud Grünerløkka Miljøkorps - Sysselsetting og kvalifisering Om sorgarbeid med ungdom etter et rasistisk motivert drap på en ung gutt Søndre Holmlia Fritidssenter Et annerledes tilbud i et multikulturellt samfunn Ungdomsarbeid i lokalsamfunnet sett fra politikernes side Sagene-Torshov bydelsutvalg (Lokalpolitisk utvalg for Bydel Sagene-Torshov). PRAKTISKE OPPLYSNINGER Påmelding: Deltakeravgift: Vi gjør oppmerksom på: Innkvartering og måltider: Arrangør: Oslo Kommune Teknisk arrangør: KS Konsulent august 2003, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo Påmelding koordineres av hver by`s kontaktperson. Se vedlagte brev. Frist: 30. mai 2003 Antall deltakere er satt til max 350. Påmeldingen skjer via den lokale kontaktpersonen. All booking av deltakere til konferansen, reise og hotell må gjøres på eget skjema som er vedlagt. Skjema sendes direkte til den lokale kontaktpersonen. Påmeldingsfrist er 30. mai Påmeldingen er bindende 2. Ved avbestillinger/endringer: 2.1 Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet 2.2 Inntil 1uke før konferansestart refunderes 50 % av deltakeravgiften 2.3 Mindre enn 1 uke før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften 2.4 Avbestilling gjøres skriftlig Det tas forbehold om programendringer. Deltakeravgiften er kr ,-. Alternativprisene (måltider/innkvartering) nedenfor kommer i tillegg til deltakeravgiften. Man blir fakturert for alt 1 dersom ikke annet er valgt. Alt. 1: Deltakelse dagtid aug kr ,- * Alt. 2: Deltakelse dagtid aug., inkl.middag 25. og 26. aug kr ,- * Alt. 3: Overnatting aug., inkl. middag 25. og 26. aug kr ,- * Alt. 4: Overnatting aug., inkl. båttur 24. samt middag 24.,25. og 26. aug kr ,- * Alt. 5: Overnatting aug., inkl. båttur 24. aug. samt middag 24., 25. og 26. aug kr ,- * * Alle alternativene inkluderer lunsj på hotellet 25., 26. og 27. aug. 11

12 Bekreftelse: Bekreftelse sendes ut i juni. Hotellbooking: Det er forhåndsbestilt hotellrom på Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo under hele konferansen. Hotellet: Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo er Oslos største hotell. Hotellet ligger sentralt plassert rett ved Oslo Sentralstasjon med kort vei til flytoget. Reisebooking: VIA Flyspesialisten, Tlf. (+47) Se eget skjema. Sekretariat: Kommunenes Sentralforbund, KS Konsulent Ingrid Nymoen, tlf.: (+47) Randi Hamre, tlf.: (+47) Båttur/sightseeing: Søndag 24. august kl arrangereres båttur/sightseeing på Oslofjorden med S/S Christiania. Dette er en av landets største seilende treskuter, som venter på oss ved Oslo Rådhus. Det serveres lunsj om bord. «Get together» i Middelalderbyen: Søndag 24. august kl skal det være «Get together» med servering og middelalderunderholdning i hagen til Oslo Ladegård. Det blir også mulighet for en rundtur i Middelalderparken. Oslo Ladegård, slik den står i dag ble bygget i 1725 på restene av Oslo-biskopens borg fra 1200-tallet. Middelalderbyen, med blant annet Mariakirken og Kongsgården, ligger på opprinnelsen til Oslo by det var her Oslo lå i middelalderen. Parken er etter hvert blitt et levende område i Oslo sentrum og et populært tilholdssted på varme sommerkvelder. Hva skjer i Oslo: På disse sidene kan du finne nyttig informasjon om hva som foregår i hovedstaden. - om utflukter, konserter og attraksjoner. - Aftenpostens oversikt over kunst, kultur, uteliv og fritid i Oslo. Konferansen arrangeres av Oslo kommune, Byrådsavdelingen for arbeid og sosiale tjenester seksjon for oppvekst og levekår. Kontakttelefon: (+47)

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

FRA TRØSTE OG BÆRE TIL HØSTE OG LÆRE

FRA TRØSTE OG BÆRE TIL HØSTE OG LÆRE FRA TRØSTE OG BÆRE TIL HØSTE OG LÆRE Livsfasepolitikk attraktive arbeidsplasser 13. - 14. november 2003, Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo FRA TRØSTE OG BÆRE TIL HØSTE OG LÆRE Hvordan skape attraktive arbeidsplasser

Detaljer

NTRs konferansen 2014, Christiansminde, Danmark

NTRs konferansen 2014, Christiansminde, Danmark Oslo, 15. juni 2014 Sekretariatet Oslo Til: Deltagerne på NTR konferansen. NTRs konferansen 2014, Christiansminde, Danmark Dere inviteres med dette til, som finner sted på Christiansminde hotel og konferansesenter

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Invitasjon til Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Ons. 9. og tors. 10.

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS Innkjøpsforum Årssamling Fredrikstad, 20. - 21. april Anno 2016 Foto: Fredrikstad kommune HANDLINGSROMMET I

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø Onsdag 23. oktober 10.00-10.20 Åpning Ordører i Tromsø Jens Johan Hjort Velkommen fra ordfører i Tromsø 10.20-12.00 Foredrag inkl. pause Margreth Olin 13.00-13.15 Kulturelt innslag 13.15-14.30 Foredrag

Detaljer

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior ! Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: TromsøTaekwon-Do klubb Kontaktperson: Marthe Bøhler, tlf: 924 43 194 E-post:

Detaljer

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN OPPLEV ÅLESUND BY MED SIN SÆRPREGEDE ARKITEKTUR ÅLESUND20 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN 7 kurstimer etterutdanning BANKETT MED GULLMEGLER NEFs LANDSMØTE og vårkonferanse

Detaljer

«Hver dag- nye muligheter?»

«Hver dag- nye muligheter?» Den 8. Erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur «Hver dag- nye muligheter?» 7.-8. SEPTEMBER 2015 Scandic City Hotell Historikk: Helsefremmende

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Konferanse om stedsinnovasjon

Konferanse om stedsinnovasjon [Skriv inn tekst] Kan steder påvirke sin egen utvikling? I så fall, hvordan? Konferanse om stedsinnovasjon 3. - 5. juni Fredrikstad Lunsj tirsdag 3. juni lunsj onsdag 4. juni: Åpent for alle Lunsj onsdag

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf. 22 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 02.03.2015 Deres dato: Vår referanse: 2014/1731 Deres referanse: Til ressurspersoner for skoleeiere i

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Hva er STØFRI-prosjektet?

Hva er STØFRI-prosjektet? Hva er STØFRI-prosjektet? Større aktivitet på fritida for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - Habiliteringstilbud til barn og ungdom - Kurs for støttekontakter og fritidsassistenter - Utvikling og

Detaljer

NORDISK BIODYNAMISK FORUM

NORDISK BIODYNAMISK FORUM K Uli Johannes Kønig Eric Brinkhof Sven Åke Lorentsson Berit Swensen Angela Seitz Klaus Loehr Petersen 20.-22.NOV.2015 NORDISK BIODYNAMISK FORUM Fokhol Gård Det tradisjonsrike Nordisk Biodynamisk Forum

Detaljer

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening FAGKONFERANSE Sykehushygiene 16.-18. oktober 2012 Radisson Blu Hotel Tromsø Antibiotika og kniv Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring workshop Ansattes helse Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

DET UTFORDRENDE MANGFOLDET

DET UTFORDRENDE MANGFOLDET Fylkesmannen i Oppland Invitasjon til Maihaugenkonferansen 2008 Maihaugsalen, Lillehammer onsdag 7. og torsdag 8. mai DET UTFORDRENDE MANGFOLDET Velkommen til Lillehammer! Fylkesmannen i Oppland, IMDi

Detaljer

Den lærde uvitenheten

Den lærde uvitenheten Nordisk Postdoktoralt Selskap for Caring Science Velkommen til det 9. nordiske hermeneutikk-seminaret på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober.

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk presidiet 23. okt. Seminar: LOD, lokal overvannsdisponering- en naturlig del av grønn sektor. Tid Program Innleder Kl. 10.00 Velkommen til

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppdatert 16.10.2013 Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringa Sted og tid: Hotel Union Geiranger, 4.-6. november 2013 ********************************************************************************

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 27. 28. JUNI 2015 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INVITERER TIL ÅLENTREFFEN FOR 21. GANG. Vi har

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 Årets viktigste møte for NMK avdelingene Vi har igjen gleden av å invitere alle tillitsvalgte og aktive utøvere i klubbene til årets sportsmøte fredag 31.oktober

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Idrettsrådskonferansen

Idrettsrådskonferansen Invitasjon og påmeldingsinformasjon Idrettsrådskonferansen 2011 Norges idrettforbund og olympiske og paralympiske komité Hovedtema: kommune- og fylkestingsvalget 2011 drammen lørdag 2.4 og søndag 3.4.2011

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I BORGARNES 26.-27.SEPT. 08. (Nordisk nettverk for formell voksenopplæring)

REFERAT NETTVERKSMØTE I BORGARNES 26.-27.SEPT. 08. (Nordisk nettverk for formell voksenopplæring) REFERAT NETTVERKSMØTE I BORGARNES 26.-27.SEPT. 08. (Nordisk nettverk for formell voksenopplæring) Danmark: Marianne Karlshøj, Ulla Murholt-Rosenthal (stedfortreder for Lars) Sverige: Lisbeth Gustavsson,

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER Dansen om kompetansen! 18. - 19. april 2007 Hotel Bristol Oslo DAG 1. TID EMNE FOREDRAGSHOLDERE Plenum - møteleder Finn Langeland 08:30 Registrering og servering 09:50 Skal

Detaljer

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010 Velkommen til Nittedal Youth Camp 19. 21. mars 2010 1 Youth Camp Nittedal er en aktivitetshelg for ungdom i alderen 13-18 år. Alle kan melde seg på, så ta kontakt med din lokale forening/kommune/fritidsklubb/skolekorps/

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Målgruppe: Alle ansatte i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene Årskonferanse Grand Terminus hotell Bergen 23.-25.

Detaljer

Læring i vitensentre og museer med fokus på naturfagdidaktikk

Læring i vitensentre og museer med fokus på naturfagdidaktikk Læring i vitensentre og museer med fokus på naturfagdidaktikk Konferanse i Bergen 6.-7. september 2012 Vilvite Universitetsmuseet i Bergen Flybuss til Flesland Flybuss fra Flesland Rica Hotel Flybuss til

Detaljer

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur!

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! AMSTERDAM Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! VELKOMMEN TIL KØBENHAVN København også kalt Kongens by, er kanskje den mest pulserende byen i Skandinavia. Å vandre på Strøget

Detaljer

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober.

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Tina Krogtoft Nordisk presidiet 23. okt. Seminar: LOD, lokal overvannsdisponering- en naturlig del av grønn sektor. Tid Program Innleder Kl. 10.00

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Barn & Unge kongressen 2016. Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016

Barn & Unge kongressen 2016. Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016 Barn & Unge kongressen 2016 Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016 I løpet av en uke samler vi Landskonferansen for barn og unges psykiske helse, «De utrolige årene»(duå) sin nasjonale

Detaljer

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Invitasjon The Blissymbolics Development Secretariat (BDS) inviterer til Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Hensikten med det internasjonale møtet er å fortsette arbeidet med å utvikle

Detaljer

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 «Arbeidsglede og livsrytme» Konferansen er spesielt rettet mot deltakere og tjenestemottakere i skjermet og offentlig sekto Konferansen

Detaljer

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola Norsk Luftfartsmuseum inviterer til Fagseminar 2008 ved Flyhistorisk Museum Sola Torsdag 7. lørdag 9. februar 2008 Program - (Vi tar forbehold om endringer i programmet) Med erfaring fra årets seminar

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien

Detaljer

SOMMERJOBB FOR UNGDOM. Fokus på barn og ungdom 30.08.2012

SOMMERJOBB FOR UNGDOM. Fokus på barn og ungdom 30.08.2012 SOMMERJOBB FOR UNGDOM Fokus på barn og ungdom 30.08.2012 Presentasjon : Prosjektleder i fritidsenheten i Sønder Nordstrand Bydel. Ingen presentasjon på skjerm Ligger litt info. Mitt hovedprosjekt. Ansvar

Detaljer

Å L E N HELSESPORTSLAG

Å L E N HELSESPORTSLAG Å L E N HELSESPORTSLAG INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill (Norgesserien) 16. 17. JUNI 2012 STED: VERKET ( DEN NYE HALLEN PÅ RØROS ) VELKOMMEN TIL BOCCIA STEVNET DEN 16. og 17. JUNI 2012 Ålen Helsesportslag

Detaljer

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1:

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1: transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Grunnkurs i asfalt Grunnkurs innen asfalt - hvordan produsere, Hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker. Kurset vil

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

BRUKERFORUM 2013. Ålesund 18.-19. september. Foto: Johan Seland

BRUKERFORUM 2013. Ålesund 18.-19. september. Foto: Johan Seland BRUKERFORUM 2013 Ålesund 18.-19. september Foto: Johan Seland Foto: Johan Seland Det er med stor glede vi ønsker velkommen til: Brukerforum 2013 i Ålesund Kjære kunde! Nå er vi i Digital Kvalitet igjen

Detaljer

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund

Invitasjon til Landsmøte 2014 13. 15. juni i Ålesund Møre og Romsdal Trevareforening består av 15 bedrifter med totalt 130 ansatte. De representerer et bredt spekter av produkter med vinduer, dører, trapper, hyttekjøkken, bad, garderobe, bord, stoler, skap,

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Formannskapet 12.11.2009. Europeiske Unionen Europeiske regionale utviklingsfond

Formannskapet 12.11.2009. Europeiske Unionen Europeiske regionale utviklingsfond Møteplass Medborgere-MSM Formannskapet 12.11.2009 Bakgrunn for prosjektet t Innbyggerne ønsker å påvirke politiske og administrative beslutninger Innbyggerne besitter kunnskap som er viktig for samfunnsutviklingen

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Invitasjon til samling i. Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Invitasjon til samling i. Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Lofoten 15.-17. august 2012 Vertsmuseum for årets samling er Lofotr vikingmuseum, i samarbeid med Museum Lofoten. Museum Lofoten består

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2013 Bodø 11/6 13/6

Samfunnsodontologisk forum 2013 Bodø 11/6 13/6 Foreløpig program Samfunnsodontologisk forum 2013 Bodø 11/6 13/6 Kvalitet og pasientsikkerhet i tannhelsetjenesten. «Mer til de syke, mindre til de friske». Risikovurdering og differensierte innkallingsintervaller.

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Bildene er fra Newton nettverkssamling 2011 Invitasjon til Newton nettverksamling BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke

Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo. Informasjonspakke Velkommen til barnekonferansen 7.-10. oktober 2010 i Oslo Informasjonspakke Invitasjon til Framfylkingens barnekonferanse 7.-10. oktober 2010 i Oslo - meld dere på barnekonferansen før 6. september! Har

Detaljer

Bli med på Norsk Arkeologisk Selskaps tur 7. 11. juni 2012 til Skåne og Roskilde

Bli med på Norsk Arkeologisk Selskaps tur 7. 11. juni 2012 til Skåne og Roskilde Oslo, 2.2.2012 Bli med på Norsk Arkeologisk Selskaps tur 7. 11. juni 2012 til Skåne og Roskilde Skåne er Sveriges rikeste len, på slott, borger og fornminner. Vi skal fråtse i lenets rike kulturskatter

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse

INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse God renholdsledelse betyr å jobbe og lede smartere. I fremtiden vil nytt og forbedret utstyr og bedre produkter modernisere renholdet, men det menneskelige

Detaljer

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE. Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo KONFERANSE BARN OG UNGE I MOTBAKKE hvem kan hjelpe når livet kjennes vanskelig? hvilke metoder har vi? Torsdag 18. og fredag 19. september Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Folkehelsearbeide for seniorer DEN GODE SAMTALEN - jakten på gullet i hverdagen Quality Hotel Tønsberg 2. og 3. september 2013

Folkehelsearbeide for seniorer DEN GODE SAMTALEN - jakten på gullet i hverdagen Quality Hotel Tønsberg 2. og 3. september 2013 Vi har den glede å invitere til den 6. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Erfaringskonferansen er en arena for erfaringsutveksling, kunnskapsformidling

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Å L E N HELSESPORTSLAG

Å L E N HELSESPORTSLAG Å L E N HELSESPORTSLAG INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 15. 16. JUNI 2013 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN VELKOMMEN TIL BOCCIA STEVNET DEN 15. og 16. JUNI 2013 Ålen

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekra ige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekra ige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon Bærekra ige energiløsninger i et samfunnsperspektiv Program og informasjon EnergiRike Studentforum 2013 en Lyse Mariero og Stavangerregion fredag 21. juni - søndag 23. juni Vi takker for støtten til arrangementet:

Detaljer

Internasjonale Messetjenester

Internasjonale Messetjenester . Internasjonale Messetjenester Internasjonale Messetjenester Postboks 46 N-2024 Gjerdrum Tel.: 0047 63990799 Fax: 0047 63991477 E-mail: post@int-messe.no http://www.int-messe.no Org.no. 982905389 mva

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef

Ellen Liljedahl, avdelingsdirektør, Halvor Voldstad, seksjonssjef Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2.etg. Møtetid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer