NR God jul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 6 2013 www.bamble.kirken.no God jul"

Transkript

1 NR God jul

2 Vi betyr noe for Gud Betyr vi noe som mennesker? Det er et grunnleggende spørsmål. Historien om Maria og Josef som vandrer til Betlehem og Jesusbarnet som blir født i en stall, er en vakker fortelling. Men den er også noe mer enn en tradisjon og en god fortelling: Den er Guds svar på spørsmålet mennesker til alle tider har stilt: «Betyr vi noe for Gud?» Stein Reinertsen er biskop i Agder og Telemark Juleevangeliet viser meg hvor langt Gud var villig til å gå for å vise sin kjærlighet mot oss mennesker. Vi tror at Jesus var til før verden ble skapt. Han var fra evighet sammen med Gud Fader og Den Hellige Ånd. Julenatt forlater Jesus sin trone i himmelen, og kommer inn i vår verden. Som det står i en gammel hymne i det nye testamentet. «Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv.» (Fil 2,7f) Gud blir som en av oss. Han fødes ikke i et palass, men i en stall. Det er de fattige gjeterne, de med et litt frynsete rykte som først får høre nyheten av englene. Noen dager gammel blir lever slik vi gjør med både gleder og sorger. vi om denne veien han gikk ned til oss: Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik Men Jesus ble fattig. Nedstigningen stopper ikke der. Jesus gikk lenger enn å stige ned fra himmelen. Han som selv er Gud, var villig til å ofre mer. Han gikk så langt det er mulig å gå. Til slutt dør han frivillig på et kors. Korset var ikke resultatet av at Jesus ble misforstått, men det var hele tiden Hans plan. Det går en linje: «Fra krybben til korset, gikk veien for deg.» Men det er en viktig side til ved denne fortellingen vi må få med oss for at vi skal forstå til hyrdene på marken: «Se, jeg kommer med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Han er Kristus, Herren.» Fortellingen sier meg at: Jesus ikke bare viste at han var villig til å fornedre seg, den viser oss at han gjorde det for hver minste lille skapnings skyld, det vil si også for min skyld. Jesu ble fattig for at jeg skulle bli rik. Slik åpnet han porten til himlen for oss. Så enkelt og stille kom Gud til vår jord Så høyt er jeg elsket av Jesus min bror. Julehøytiden feirer vi til minne om Guds svar på spørsmålet: Betyr vi noe? Jeg ønsker dere en velsignet julehøytid! Forsidebildet: Illustrasjon av Anders Færevåg, KPK. 2 BAMB LE M ENIGHETSB LAD

3 Det skjer i Bamble FellesskapskVelder på menighetshuset Onsdag 23. januar kl : Tema: Fra sjømannskirke til norsk kirke i utlandet Innleder: Geir G. Grøtberg Innslag av Lovsangsgruppa Onsdag 20. februar kl : Tema: Store Gud Innleder: Bente Heibø Modalsli Sang av Ingvald Dahl espen og maria tveten og Maria Tveten, som i 7 år var knyttet til menighetenes misjonsprosjekt i Mukdahan, Thailand. De har nå slått seg ned sokneprest i Øygarden 18. august i år, og Maria er ungdomsprest i nabosoknet Fjell. Barna Henrik, Marte og Tomas er nå blitt 9, 7 og 3 år gamle. Sergiu, Olga og Irina får mat til jul Sergiu (7), Irina (3) og Olga (1) kommer fra en veldig fattig familie i Moldova. I fjor De var først veldig nysgjerrige på hva som var i pakkene, og da de så innholdet, ble de så overrasket at de nesten ikke kunne tro det. Foreldrene fortalte at de aldri før hadde hatt så mye mat i huset på en gang. Uten å få pakkene, ville julaften vært som en helt vanlig dag, og de ville kanskje spist en tallerken bønner. Nå kunne barna oppleve julestemning og feire jul for første gang, forteller Roar Åkre. Han sier at familien fortsatt trenger hjelp. Det betyr at vi kommer med pakker til dem i år også. Pakkene inneholder mat, litt julegodter, noen små gaver til barna, bibler og kristen litteratur. I tillegg til pakkene deles det også ut varme klær og annet utstyr etter behov. Vi vil vise at Jesus elsker dem. Misjon Uten Grenser er en kristen organisasjon som arbeider for å hjelpe fattige land: Albania, Bulgaria, Bosnia/ Hercegovina, Moldova, Romania og Ukraina. De deler ut mat, klær og andre ting som folk trenger. De deler ut bibler og kristne barnebøker, arrangerer barnemøter og bibelbrevkurs og drar på besøk hjem til mennesker for å gi trøst og oppmuntring. (Kristin Winther Jørgensen, KPK) BAMB LE M ENIGHETSB LAD

4 Søndag 20. oktober startet med gudstjeneste i Bamble kirke. Etterpå var det mat, underholdning, på arrangementet. 1. rekke fra v.: Per Arne Hjellvik, Gunnar Pedersen, Per Røym Pettersen, Jorunn Andersen, f. Johnsen, Tove Mary Knudsen, f. Riis, Bjørg Skaugen, f. Andersen, Inger Næss, f. Karlsen, Martha Halvorsen, f. Hauge, Marit Mæhle, f. Gjærseth, Reidun Johansen f. Findal, Ranveig Bamle, f. Bergsvand, Kari Nilsen, f. Bjørholdt. 2. rekke: Arvid Hansen, Bjørn Hartveit, Finn Grundsund, Torild Mostad, Ellen Lekman Bjørnsen, Elna Pedersen, f. Busk, Thorbjørn Thorsen. 3. rekke: Kjell Kolbjørnsen, Thoralf Findal, Finn Helge Bråthen, Bodil Hafsund, f. Kristiansen, Karin Knutsen, f. Nenseth, Gunnar Holm. 4. rekke: Gunder Tande Sandersen, Laila Falbach, f. Olsen, Hans Martin Nilsen. 5. rekke: Per Morten Hansen, Hans Allan Arntzen, sokneprest Geir Grøtberg, Per Roar Kløvsgård. Foto: Jan Fredrik Vinje 4 BAMB LE M ENIGHETSB LAD

5 Minneord om sokneprest Johannes Rege «Aldri har hele bygda følt sorgen og savnet så tungt som da budskapet kom at vår kjære sokneprest Rege var vandret bort. Hans virke har satt dype spor etter seg i folkesjelen. Det kan til fulle sies om ham slik om det ble sagt om en av hans forgjengere: «Han var elsket av alle og alle elsket ham.» Sokneprest Rege ble begravet fra Madla kirke 22. oktober etter bisettelse i Bamble 18. oktober. Rege misjonær i fransk Kamerun fra 1928 til Han var ordfører i Madla , og ble sokneprest i Bamble fra januar Han var gift med Hildur Beate Bøe fra Madla, og de Bamble menighetsblad anno 1963 Bamble indremisjon Søndag 27. oktober feiret Bamble indremisjon 70-års jubileum. Jubileet ble innledet med gudstjeneste i Bamble kirke, og fortsatte om ettermiddagen med fest på Feset bedehus, som var fullsatt. Gabriel Olsen ledet, og talere var bl.a. pastor Aage Stubberud, Olaf Hansen (Langesund) og Gunvald Aasen (formann i Langesundsfjordens Indremisjonsselskap). Ungdomskomiteens 10-års jubileum ble markert på Stein bedehus lørdag 26. januar. Formannen, pastor Stubberud, kunne hilse en stor forsamling av ungdom og innbudte velkommen. Festtalen ble holdt av sokneprest Rege ut fra Jesu ord: «Jeg er veien, sannheten og livet». Ungdomskomiteen ble startet av menighetesrådet i januar Formålet var «å samle de unge til fester og andre samvær av kristelig art, for om mulig å bli et middel til å bevare de unge hos Kristus.» De første medlemmer i komiteen var Reidar Barland, Anders Bøhn, Halvor Gjerstad, Gunnar folkestad og Reidar Frydenlund. Om menighetsbladet Menghetsbladet kom i 1963 ut med 9 nummer, hvert på 4 sider. Redaktør var pastor ten. Det var en frivillig kontingent på kr. 3,- pr år, men noen ga både 10 og 20 kroner. Alle Annonsører i menighetsbladet i 1963: Karl Rougtvedt, Ass. landhandel, Åby S. Olsen, Bakeri og konditori, Stathelle Bergs jernvareforretning, Stathelle Knut Rugtvedt, Dører vinduer og trapper Langesunds Sparebank, Oppr Marcus Olsen, Langesund Kristenruss i Telemark «Denne våren skjer det noe helt nytt på kristenfronten i Telemark. Den kristne russen har valgt å bruke russetiden til å støtte misjonen. På sin 14 dagers turne i fylket besøkte kristenrussen fra Bø off. landsgymnas vår misjonsprest Follesøy og bidro med kroner til et radiostudio i Kamerun i regi av BAMB LE M ENIGHETSB LAD

6 - Jeg hadde ønsket å fortsette i Bamble. Følte at jeg enda hadde mye ugjort her. Men man må bare akseptere de vil Bamble alltid ha en plass i våre hjerter! Bård Haugstvedt (33) har siden han kom hit i januar 2006 vært et ungdommelig pust i Bambles menigheter. Ved ansettelsen var han den nest yngste presten i landet. Han er født i Bergen, men hadde 4 år av ungdomstida med sin familie på Stathelle, hvor fotball til Oslo, teologistudier og ekteskap med veterinær Rita, før kursen gikk tilbake til Bamble. Fikk frie tøyler til Stathelle. Her ville vi slå rot, trivdes godt og godt forhold til staben og menighetene, og har fått frie tøyler til å jobbe mye med barn og unge. Stillingen ble også etter hvert 50 prosent ungdomsprest og 50 prosent prostiprest, noe som Bamble har han engasjert seg der ungdom var mantarbeidet har han funnet seg godt til rette. og de har fått et bredt tilbud. Jeg har vært så hatt mange gode samtaler. Også i forbindelse for seg i Bamble og (Tekst og foto: Jan Fredrik Vinje) med vielser, dåp og begravelser har jeg hatt Kona Rita har hatt veterinærklinikk i Kragerø med mye kontakt på gårdene i Bamble. I tillegg til det aktive yrkeslivet har de fått tre Nå går ferden videre til Spydeberg i Indre Østfold. Bård blir sokneprest der fra januar. - Nå ser jeg veldig fram til å begynne. Har vært på besøk og truffet en hyggelig stab. Spydeberg ligner på mange måter Bamble, med en sterk bedehuskultur. Min jobb blir nå mer fokusert på kirkelige handlinger. Det er mer familievennlig, og betyr at far kan være mer hjemme om kveldene! 6 BAMB LE M ENIGHETSB LAD

7 SØNDAG ER Matt 3,13-17; Jes 42,1-6; Apg 18,24-19,7 Gudstj. v/lindebø. Matt 11,2-11; Jes 35,1-10; 1 Kor 3,18-23 Konserter i alle kirker se egen side. Luk 1,46-55; Rut 4,13-17; Rom 15,8-13 Avskjedsgudstj. for Bård Haugstvedt. Prost/prester deltar. Luk 2,1-20; Jes 9,1a.2.6-7; 1 Joh 1,1-4 Familiegudstj. v/lindebø Familiegudstj. v/grøtberg. Familiegudstj. Joh 1,1-14; Ordsp 8, ; Hebr 1,1-6 Høytidsgudstjeneste v/grøtberg. BMK deltar. Høytidsgudtj. v/lindebø. Matt 2,16-23; Jer 31,15-17; Apg 7,52-60 Høytidsgudstj. v/lindebø.. Gudstj. m/nattverd v/ Grøtberg. 3,1-7 Gudstj. v/lindebø. Gudstj. v/grøtberg. Joh 2,1-11; Jes 55,1-3; Åp 22,16-17 Familiegudstj. Med «Lys våken» v/lindebø og vikar. Gudstj. v/grøtberg. Luk 18,35-43; Salme 146,1-10; Rom 16,25-27 Fellesmøteweekend med alle menigheter i Bamble. Lovsangsmøte v/lovsangskomiteen. Felles bespisning etter møtet. Mark 2,1-12; 1 Mos 15,1-6; Rom 4,1-8 Gudstj. v/grøtberg. Gudstj. v/lindebø. Tlf BAMB LE M ENIGHETSB LAD

8 I Findal misjonsklubb/lørdagsskole ben har prosjekt for å samle inn penger til en døveskole på Madagaskar. dagen. (Tekst og foto: Andreas og Anne Helene W. Bergersen) Pengene skal gå til en «snekkermaskin» som skal brukes til å produsere møbler, både til skolen og møbler for salg. I tillegg til tegnspråkundervisning lærer elevene på skolen kommer fra svært fattige forhold og skolen i seg selv har dårlig med midler. De ber derfor konkret om hjelp til denne maskinen, og barna i Findal har tatt utfordringen! I høst har vi av den grunn stort fokus på Madagaskar. Vi lærer om fantastiske dyr og planter på «Solskinnsøya», som Madagaskar kalles, om døvearbeid og misjon i praksis. På samlingene har vi også «Jesus-minutter», sang, lek, mat og utlodning. Det blir laget har vært mellom 12 og 18 unger på møtene i høst, så mye leven og moro blir det! Vi tar gjerne imot nye barn i klubben. barna og lederne lotteri på Spar. Loddene gikk unna og pengene til døveskolen strømmet inn. Takk til alle som støttet! Majoriteten av Madagaskars døve lever i en isolert og lukket verden. De stemples som «Moana» stum og dum, og blir ofte sett svært ned på. Døvearbeidet er derfor med på å gi nytt liv til mange ekstra vanskeligstilte og fattige barn. Hvis du vil bidra til dette arbeidet kan du sende giro til Findal misjonsklubb, konto og merke beløpet «Madagaskar». 8 BAMB LE M ENIGHETSB LAD

9 Slekters gang BAMBLE døde Hildur Andersen Rune Fjelde Paul Bugtene Mary Jøranda Westgård Bjarnhild Synnøve Berge og Hans Hjalmar Heimdal Anora Solvang Maja Sørby Kjellemyr Jonas Skogen Heimdal Tuva Skogen Heimdal STATHELLE døde Mary Lillian Warelius Rigmor Hjørdis Høibråten Ingegerd Maria Fredrika Vagle Leo Roy Arnesen Aslaug Johansen Heggelund Bodil Waag Tilde Kverme Remi Svarteberg Tiril Fredrikke Schüller Tommy Schüller Mats Kristian Kämpfe Mauset Line Sophie Kämpfe Mauset Lilja Magnussen Gundersen HERRE døde Kristoffer Tallaksen Mattis Myrene BAMB LE M ENIGHETSB LAD

10 DEN NORSKE KIRKE Bamble prestegjeld Bamble Herre Stathelle Kontor: Man, tirs og torsdag kl Tlf: , Faks: Geir Gundersen Grøtberg, Tlf: Kontortid: Torsdag Tlf: Svein Lindebø, Tlf: , Kontortid: Tirsdag Bård Haugstvedt Sivs vei 1, 3960 Stathelle Tlf: Inger M. Håland Tlf: Unni Bamle Tlf: Inger Lise Øystese Tlf: Jan Staudt Priv.tlf: / Tove Knutsen Tlf: Tlf: Kirketjener Roy V. Finmark Tlf: herre kirke Tlf.: Kirketjener Stein Amundsen Tlf: / Tlf: Kirketjener Jeff Lyons Tlf: / Kirkegårdsarbeider: Jeff Lyons Tlf: Astrid Gundersen Kontor: Torvet, Langesund, Tlf: Mobiltlf: Jorunn M. Werswick Tlf: Jernia Bamble Tlf.: Stathelle Langesund BAM HAGES Hansen og Arntzen Co AS B trykk: Jan Fredrik Vinje: Reklamehuset Wera Tlf Geir Gundersen Grøtberg, Tlf.: Annonseansvarlig: Lisbeth Sternly Tlf , e-post: Kasserer: Audun Skår: Gaver til menighetsbladet: Utgivere: Bamble, Herre og Stathelle Menighetsråd STATOIL SERVICE E Stathelle, Tlf.: BAMB LE M ENIGHETSB LAD

11 Tømrer Nybygg Tilbygg Restaurering Tlf.: STATHELLE Lettvint og garantert billig Hegnas Marina Båtservice Valle, tlf TLF: Tove Tangvald Ryd Rognskåsavn. 1, 3960 Stathelle Tlf.: Fax: Mobil: HERRE Lettvint og garantert billig Mandag Fredag Telefon: Torsdag Mobil: Lørdag Fax: Sundbysenteret, Skolegangen Stathelle Tlf.: Fax: MAXI TAXI Når du trenger sand, pukk, grus eller annen masse 16 Tlf.: Fax: BAMB LE M ENIGHETSB LAD

12 31. oktober var det full fart i Skjærgårdshallen i Bamble. 561 barn fra 1. til 7. klasse deltok da HalloVenn gikk av stabelen for tredje år på rad, med nær dobbelt så mange deltakere som i fjor. HalloVenn er et karneval hvor barna kler seg ut med kreative, hyggelige og gøyale drakter. I tillegg er det masse morsomme aktiviteter: Hoppeslott, cupcake-pynting, snekring, ballspill av mange slag, stylter, brettspill, maling og mye annet. Her var det noe for alle. Som seg hør og bør var det også masse godteri og kaker. Barna ble aktivisert av en stor stab av frivillige hjelpere, både voksne fra Stathelle med. HalloVenn-party blir arrangert av frivillige organisasjoner. I Skjærgårdshallen var arrangørerne Livets Vann, Bamble Frikirke, Langesund menighet, Stathelle menighet, Normisjon Porsgrunn, Porsgrunn Frikirke, Skjærgårdshallen var fylt med barn i fargesprakende og fantasifulle drakter da HolloVenn gikk av stabelen siste dagen i oktober. (Tekst og foto: Eva Ljoså) Porsgrunn misjonsmenighet, Pinsemenig- Gjennom HalloVenn ønsker arrangørene å løfte opp enkle prinsipper: Det å være gode mot hverandre og å bry seg om hverandre. Si hei og smile til de man møter. HalloVenn setter fokus på det gode, det trivelige, det hyggelige og det å glede hverandre. Motto: «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem!». Ideen til HalloVenn ble først lansert i Hamar i 2007 som et alternativ til Halloweenfeiringen. I år var det 69 slike arrangementer over hele landet. 12 BAMB LE M ENIGHETSB LAD

13 Stathelle barnekor er snart tre år, og ligger i hardtrening til ulike julearrangementer. Motivasjonen er god, og barna er veldig ivrige, sier dirigent Anne Nordstoga. Koret består av barn fra 1. til 5. klasse, og har øving hver mandag etter skoletid. De tar gjerne imot nye medlemmer. På førjulsprogrammet står deltagelse på julekonsert med Stathelle Musikkorps 10. desember, der de framfører julespillet «Julenatt i stallen». Fredag 20. desember kl synger de på Brotorget og de blir også å høre på julaftensgudstjeneste i Stathelle kirke kl julekonsert i Stathelle kirke søndag 8. desember kl. 18. Her vil klassisk, stemningsfull og vakker julesang garantert få Vocale består av 25 sangere, hovedsakelig bosatt i Grenlandsregionen, og feirer 10-års jubileum neste år. Dirigent er BAMB LE M ENIGHETSB LAD

14 Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Ta kontakt for et godt tilbud på trykksaker: Telefon E-post STATHELLE Tlf.: Fax: Stathelle Auto AS MALERMESTER 3960 STATHELLE Coop Extra Brotorvet Krabberødveien 8, 3960 Stathelle Tlf Mandag-Fredag (08-22) Lørdag (08-21) Stokkevannet -Over Europris (Rugtvedt) Tel: Eget PC Verksted-Butikk-Alt av rekvisita Velkommen til oss! 14 BAMB LE M ENIGHETSB LAD

15 E Jernia Brotorvet Tlf.: Kjeldal Elektro AS Sundbysenteret, Stathelle tlf: fax: BAMB LE M ENIGHETSB LAD

16 Asdal bedehus: Fredag 6. desember. Stathelle kirke: Søndag 8. desember kl Tirsdag 10. desember kl Søndag 15. desember kl Herre kirke: Søndag 15. desember Feset bedehus Torsdag 28. desember: Findal bedehus Torsdag 28 desember Herre bedehus Søndag 29 desember Asdal bedehus Lørdag 4 januar Bamble menighetshus Søndag 5 januar Vest-Bamble Aldershjem Tirsdag 14 januar Valle bedehus Søndag 19 januar Bamble kirke: - Søndag 22 desember kl

Grunnlovsfeiring i Bamble siste side

Grunnlovsfeiring i Bamble siste side NR. 3 2014 www.bamble.kirken.no Grunnlovsfeiring i Bamble siste side Sammen med Jesus Så godt å få våkne opp til en ny dag! Det er alltid spennende hva dagen vil bringe, hva leder Gud oss til i dag? Jeg

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad - Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem Langesund Menighetsblad 1/2015 Ungdom i Kirken Fotomontasje: Lars Året 2014 var et spennende år i Langesund Kirke. Menigheten valgte å ansette en ungdomspastor.

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle Vi en ønsker fredelig alle jul en og fredelig et riktig jul godt og nytt et år! riktig godt nytt år! VARDØ KIRKE LEDEREN HAR ORDET: Juleforberedelser

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø

Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø Årgang 20. Nummer 3 Desember 2014 I dette nummeret: 2 2 Skal Gimsøy kirke høre til Skien sokn? 2 s. 3 3 Israelstur s.3 4 Gledelig Jul og Velsignet Nyttår! Konsert mot

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 5 2010 Årgang 59 Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens frelser sann.

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD DESEMBER 2009 NR. 4 69. ÅRGANG Livets lys og livets kraft Gi oss håp og mot Led oss i den mørke natt Hjelp oss å slå rot Stillheten senker seg Dødens makt er stor Smal og bratt er

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 4 / 2008 Ringebu prestegjeld 64. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Prekestolen her i Menighetsbladet, er åpen for alle som har et hjertesukk de

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer