SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT"

Transkript

1 SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

2 MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag MATERIALLISTE TIL : DEKNINGSMÅL OG FORBRUK 48 x 198 mm til dragere Skruer, bolter og spiker 95 mm terrassebord 10,2 lm pr. m2 (beskyttet mot rust). 120 mm terrassebord 8,1 lm pr. m2 48 x 148 mm til bjelkelag Lengden på terrasseskruer ved bruk av 28 mm 145 mm terrassebord 6,7 lm pr. m2 terrassebord må være min. 55 mm. 28 x 120 mm terrassebord Skruer 21 x 95 mm terrassebord 51 stk. pr. m2 (c/c 40) (eller andre dimensjoner) Bjelkesko Skruer 28 x 120 mm terrassebord 27 stk. pr. m2 (c/c 60) Skruer 28 x 145 mm terrassebord 22 stk. pr. m2 (c/c 60) 36 / 48 x 73 mm til Beslag rekkverksstendere FUNDAMENTERING: Forbruk 48 x 148 bjelkelag c/c 60 Forbruk 48 x 148 bjelkelag c/c 40 1,7 lm pr. m2 2,5 lm pr. m2 Materialer til rekkverksspiler Støpesylinder Dekkbord til underkant av terrasse Armering til støpesylinder Topprekke Søylesko Alle materialene bør være trykkimpregnert.

3 - BYGGEANMELDE DEL 2 / 18 BEDRE MED TILLATELSE ENN TILGIVELSE Vær oppmerksom på at en ny terrasse er Det kan imidlertid i mange tilfeller være Ved oppføring av terrasse må det påsees at på inntil 50 m2 og høyde på maks. 3,5 meter meldepliktig, men hvorvidt du kan levere vanskelig å plassere en terrasse 4 meter fra en ikke øker risikoen for spredning av brann. over terreng, skal innsendes av tiltakshaver. forenklet byggeanmeldelse avhenger av nabogrense, f.eks. gjelder dette for Tiltakshaver er selv er ansvarlig for at tiltaket størrelsen på terrassen. Sjekk alltid reglene tomannsboliger og rekkehus. En terrasse med høyde på inntil 0,5 meter over er i samsvaret med plan- og bygningslovens i kommunen der du bor. terreng, og avstand til nabogrense på minst forskrifter. HOVEDTREKK: Nabosamtykke må derfor alltid foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere 4 meter er ikke søknads- eller meldepliktig. Søknad om større eller høyere En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som enn 4 meter. Melding om oppføring av veranda, balkong veranda eller balkong må innsendes av foretak hovedregel være 4 meter fra nabogrense. eller terrasse med areal som kan godkjennes som ansvarlig søker. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Oppføring av større terrasser, veranda og balkonger over > 50 m 2 er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL 93. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. SAK 18-19) og forestås av en ansvarlig søker som Nybygg som går inn i bebygd areal eller utvider bruksarealet, og ligger inntil annen bygning. Innebygd/overbygd veranda eller terrasse/ platting høyere enn 0,5 meter over terreng. Takoverbygg på en åpen terrasse. AKTUELLE BESTEMMELSER: Ikke overbygd terrasse og veranda regnes med som uteoppholdsareal. Terrasse/veranda høyere enn 0,5 meter over bakken skal medregnes i bebygd areal for tomtens utnyttelsesgrad. DEFINISJONER: Terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold: Terrasse: Planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd. skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. MELDEPLIKTIGE TILTAK: Du kan benytte den noe enklere meldingsordningen hvis tiltaket utføres som tilbygg på Understøttet balkong i normale høyder fra terreng. UNNTATT SØKNADSPLIKT: Kun ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er unntatt søknadsplikt. Ingen ordinære terrasser, balkonger eller verandaer er fritatt. Byggverk må som hovedregel plasseres 4 meter fra nabogrense og 15 meter fra midten av kommunalog fylkesvei (50 meter for riksvei og 30 meter for bane). For høye utkragete balkonger er kravet 3 meter fra nabogrense. For regulert eiendom skal byggverk plasseres innenfor eventuelle byggelinjer. Veranda: Åpen eller overbygd / innebygd oppholdsplass som tilbygg til hus. Balkong: Oppholdsplass på husfasade, utkraget, opphengt eller understøttet. Altan: Ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning/tilbygg. bebygd eiendom og ikke overskrider 50 m 2 bebygd areal og bruttoareal. Som tilbygg i denne sammenheng regnes: Se egen veiledning om fritatte tiltak (Små utegulv/plattinger som ligger direkte på terreng uten understøtting kan være fritatt dersom en rekke forutsetninger er oppfylt). Det er totalt byggeforbud i et 30-meters belte langs sjø, og i et meters belte langs vann og vassdrag.

4 - VALG AV BORD DEL 3 / 18 HVILKE BORD ER RIKTIG FOR DEG? Det er gøy å bygge noe selv. Å bygge terrasse er et overkommelig prosjekt for de aller fleste. Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet kan man få en uteplass man kan være stolt av. Vær nøye med fundamentering og konstruksjonen, det er her grunnlaget for kvalitet og levetid ligger. Når man kommer til valg av terrassegulv finnes mange varianter på markedet og det kan ofte være vanskelig å velge hva som er riktig på din terrasse. TENK IGJENNOM: Hva slags prisklasse? Levetid, vedlikehold og erfaring Muligheter for annet uttrykk (farger) Ved evt. utvidelse eller utskifting av bord om noen år, finnes produktet? Å velge et trykkimpregnert terrassegulv er et trygt valg og erfaringer gjennom mange år gjør at du ikke får så mange overraskelser. Den nye generasjonen trykkimpregnering er både krom- og arsenfri og alle våre terrassegulv har en langtidsbeskyttelse av treverket som er tilpasset dagens strenge behov. Se del 18 for forventet levetid, overflatebehandling og vedlikehold. BORD FRA BERGENE HOLM AS TRADISJONELLE GULVET SHIPDECK / DEKORATIVE GULVET SHIPDECK / DEKORATIVE GULVET 3TETT / FUNKSJONELLE BORD Tradisjonelle impregnerte terrassegulv er et trygt Terrassebord med riller gir gulvet et særpreg. ShipDeck er perfekt for deg som liker den maritime 3TETT benyttes på terrasser/balkonger der man og fornuftig valg for din uteplass. stilen, eller ønsker et litt annerledes gulv enn naboen. ønsker å redusere vanngjennomtrengning til Rillede bord kan anbefales i trapper, gangbaner, Gulvet leveres med spesialprofilerte trykkimpregn- underliggende arealer. Vannet ledes til forkant av Våre tradisjonelle terrassebord består av furubord brygger og steder der man ellers ønsker et litt mer erte terrassebord, hvor spalten mellom bordene er gulvet, evt. ut i en renne under forutsetning av som er impregnert mot råte og treskadende sklisikkert alternativ. tettet med en dekorlist. korrekt montering og vedlikehold. insekter. Den nye generasjonen trykkimpregnering er både krom- og arsenfri. Uttrykket på terrassen blir forsterket av hvilken Listen forhindrer at ugress vokser opp mellom overflatebehandling du velger. bordene, eliminerer eventuell trekk og gir et lunere terrassegulv.

5 DEL 4 / 18 OPPMÅLING AV UNDERSTØTTING Bærebjelke / oppleggspunkt 48 x 148 bjelke Støpesylindrene (i papp) Rettholt 48 x 148 bjelke Vater A) BÆREBJELKE Sett på beslag under terrassedør. Vatre og fest bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg eller mur. Benytt solide skruer / bolter. Ved feste i trevegg pass på at skruene er lange nok til å gi feste i kantbjelke. Salingsbord Støtte Lodd Blir avstanden fra terrassegulv til underkant av dørterskel mindre enn 50 mm ved å legge bjelkene oppå bærebjelkene / oppleggspunkt festet i vegg, kan man i stede benytte bjelkesko. Bærebjelke festet i vegg og bjelker vil da ligge i plan. B) SALINGBORD Sett opp en enkel saling, med salingsbordet parallelt og i plan med bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg. Salingen må stå utenfor der du skal ha den ytterste søylerekken. Benytt en helt rett planke som rettholt, og et vater for å få salingsbordet helt i plan med bærebjelke på vegg (oppleggspunkt).

6 DEL 5 / 18 OPPMÅLING AV UNDERSTØTTING RETT FRA VEGGEN For å måle 90 grader ut RETTHOLT Rettholten stilles på kant, fra husveggen kan disse målene brukes mm 90 o 1500 mm 900 mm hvilende på oppleggspunkt og salingsbord. Vatre ved å plassere vateret på kanten av rettholten. opptil 2300 mm opptil 2800 mm LYSÅPNING STØPESYLINDER Opptil 2800 lysåpning med bruk av 96 x 198 mm (2 stk 48 x 198 bjelker) dragere. LYSÅPNING STØPESYLINDER Opptil 2300 lysåpning med bruk av 48 x 148 mm bjelker montert på c / c 600.

7 DEL 6 / 18 MÅLE, GRAVE, STØPE A) LODD OG GRAV Fest snorer med lodd hengende i enden, i senteravmerkingene på rettholt, og plasser rettholten slik at den hviler på de tilsvarende senteravmerkingene på oppleggpunkt og salingsbord. Loddet vil da peke mot senter av der du skal plassere søylen. Begynn å bore (med jordbor), eller grave hull til støpesylinder. Støpesylinderen skal graves ned til telefri dybde minimum 1,5 meter. B) STØPESYLINDER Plasser deretter støpesylindrene (i papp) i hullene, og juster riktig sentrering av sylindre i forhold til loddpunkt, og riktig høyde ved å måle ned fra rettholt til overkant støpesylinder, mens du fyller grus eller sand rundt sylinderen. Vær sikker på at støpesylinderen kommer helt ned i bunnen, og at den står loddrett og støttfør den fylles med betong. C) BETONG OG SØYLESKO Bland sementmørtel B20 med vann til du får riktige konsistensen. Fyll støpesylinderen med betongen og vær sikker på at betongen pakkes godt i hele sylinderen under i fyllingen. D) BYGGE OPP Bygg opp om nødvendig for at søyleskoen skal holdes på plass til betongen stivner. Mål ut slik at høyden blir riktig. Senk søyleskoen og armeringsjern ned i betongen. Søyleskoen skal stå midt i betongsøylen.

8 DEL 7 / 18 DRAGERE X 2 2 stk à 48 x 198mm = 96 x 198 mm SETT DRAGERNE PÅ PLASS I SØYLESKOENE OG SKRU DEM FAST. Mål ut lengden på dragerne (96 x 198 = 2 x 48 x 198) og fest disse sammen med to skruer for hver 50 cm fra hver side (forskjøvet). Bruk gjerne en tvinge for å holde drageren sammen når du skrur. Plasser og fest dragerne i søyleskoene. 2 stk à 48 x 198mm = 96 x 198 mm Sikt langs dragerne og sørg for at en evt. krumming blir lagt oppover. For å plassere dragerne eksakt i søyleskoene brukes en rettholt for å male i fra oppleggspunktet ved vegg og salingen. Lag evt. dragerne litt for lange og eksakkapp de i ene enden.

9 DEL 8 / 18 Å LEGGE BJELKELAGET 48 x 148 bjelke 600 mm FESTE BJELKENE PÅ DRAGERE Kapp lengden på bjelker og fest dem i dragerne med en innbyrdes avstand fra senterbjelke til senterbjelke. Det er viktig å ha korrekt senteravstand på bjelkene og vi vil anbefale å undersøke tabellen på del 17 i denne guiden for å finne korrekt lengde på din terrasse. Siden vi bruker 28 x 120 terrassebord i dette eksemple skal avstanden være opptil 600 mm. Ved bruk av 21 mm terrassebord skal senteravstanden mellom bjelkene ikke overstige 400 mm. Bjelkene skal stikke 73 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til rekkverksstendere. Du kan feste bjelkene ved hjelp av beslag, f.eks vinkelbeslag eller båndstål. Du kan alternativt spikre / skru bjelker fast i dragerne, men da bør bjelkene i tillegg sikres sideveis støtte i endene (med beslag eller med et dekkbord som også virker som avstivning).

10 DEL 9 / 18 LEGGE BORDENE 28 x 120 Terrassebord 28 x 120 Terrassebord Renskjærer endene på bordene slik at skjøtene blir helt rette. HVORDAN LEGGE BORD Start montering av terrassebord enten i forkant eller ved vegg. Starter du ved vegg må det første bordet monteres med en spalte fra vegg slik at regnvann forsvinner (monter evt. et beslag fra kledningen og over første terrassebord). Starter du montering av terrassebordene i forkant må du ta stilling til dekkbordet, ( som skal skjule bjelkene) skal monteres i underkant av terrassebordene eller i samme høyde (se del 11).

11 DEL 10 / 18 LEGGE BORDENE A) LEGG RESTEN AV BORDENE Legg resten av terrassebordene og la bordene stikke godt utenfor den ferdige terrassen. Legg terrassebordene med en glippe på 2-5 mm avhengig av fuktinnhold. Tilstreb å legge terrassebordene med margsiden (kuvingen) opp. Dermed får du mindre vannansamling og sprekkdannelser. For å få skruene helt på linje kan man sette en strek som skruene settes etter. Skru så bordene fast med terrasseskruer. B) RENKAPPE BORDENE Nå skal vi renkappe bordene som stikker utenfor terrassen. Merk av utenfor den ytterste bjelken på begge sider av terrassen. Husk at rekkverksstender skal inn. Sett en skrue på et av merkene og bruk krittsnor slik at du får en rett strek å sage etter. Kontroller at terrassegulvet blir vinkelrett ved å måle diagonalt (som vist på tegning). Kapp av bordene etter streken i begge ender.

12 DEL 11 / 18 SKJØTING AV BORD NÅR DU SKAL SKRU Terrassebordene skal festes med to skruer på hver bjelke. For penest resultat, legg aldri to skjøter ved siden av hverandre, men fordel eventuelle skjøter slik at det blir minst tre bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Et bord bør aldri være kortere enn at det går over tre bjelker. Pass på å sage rett, slik at skjøten blir så tett som mulig. På overganger mellom bord bør det forborres i en 20 o vinkel for å unngå skader i treverket. 20 o

13 DEL 12 / 18 OPPSETT AV STENDERE > 900 mm fra gulvet til topprekke 36 x 73 Stender KUTTE BORD OG TILPASSE STENDERE Du kan nå kappe og sette opp stenderne rundt terrassen. Beregn at rekkverket totalt skal være 900 mm høyt fra terrassegulv til topprekke. Skjær innhakk i enden på terrassebordene, der du skal plassere stendere. Bruk 4 skruer eller bolter slik at stenderne står støtt. Skru så en stender fast i annenhver bjelke og i dekkbordet. Sjekk at stenderne står i lodd og på linje.

14 DEL 13 / 18 STØTTEBORD Eks 28 x 120 Terrassebord Eks 28 x 120 Terrassebord MONTERING AV STØTTEBORD Etter at spikerslagene er på plass, skal støttebordet monteres. Til hjelp når bordet skal skrues fast, kan man midlertidig bruke en spiker til å holde den ene enden oppe. Skru så fast bordet i hver stender med to skruer. Sett resten av støttebordet på plass og renskjær hjørnet.

15 DEL 14 / 18 REKKVERKET KOMMER PÅ PLASS 28 x 120 Terrassebord 48 x 48 Rekker 36 x 73 Stender 28 x 120 Terrassebord NÅR DU SKAL VELGE REKKVERK SPILER / SPROSSER Ved valg av spiler / sprosser er mulighetene bare begrenset av fantasien. Her har vi valgt vertikale rekker for å lage spiler. Balkongrekkverk skal utformes slik at barn ikke kan komme igjennom eller lett klatre over. FESTE AV SKJØTER Endeskjøtende bør i tillegg til skruer også festes med lim for utendørsbruk for å forhindre at skjøtene kryper fra hverandre.

16 DEL 15 / 18 REKKVERKET KOMMER PÅ PLASS 34 x 145 Topprekke 45 o TOPPREKKE Kapp til og fest topprekke. Topprekke skal gjæres (kappes i 45 grader) i hjørnene. Skru eller spikre topprekken fast i toppendene på stenderne. Må du skjøte topprekken, skal skjøtene skjæres i 45 grader på tykkelsen.

17 DEL 16 / 18 VERANDATRAPP B) TRAPPEVANGE Å bygge trapp gjøres enklest med trappevange. De kan kjøpes ferdig eller man kan lage selv. Benytt da 48 x 198 mm i vangen. Stigningsvinkelen på trappa bør være 30 grader eller slakkere og den vanlige trappeformelen er (2 opptrinn + 1 inntrinn) 620 mm ± 20 mm. Husk at hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler dette ikke jordkontakt og trappa må settes på en betonghelle el. Fest trappa godt til terrassen med en labank elier beslag. A) BETONGHELLE Før du monterer trappen bør du måle ut hvor trappen treffer bakken og støpe et fundament for stabilitet. Hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler dette ikke jordkontakt og trappa må settes på en betonghelle el.

18 DEL 17 / 18 VERANDATRAPP REKKVERK Dersom det er mer enn 0,5 meter fra trappen og ned til bakken, skal den ha rekkverk. Rekkverksstendere kan boltes eller skrues fast. Den må være håndlister på begge sider av trappa og minst 1,1 meter fri bredde mellom dem. Håndlister bør monters med overkant på ca. 0,9 meter over inntrinnets forkant. Evt. håndlist for barn monters ca. 0,2 meter lavere. TRINNENE Bruk solide materialer i trappetrinn (36 eller 48 mm tykkelse) for å unngå svikt.

19 VEDLIKEHOLD OG OVERFLATEBEHANDLING DEL 18 / 18 VEDLIKEHOLD OVERFLATEBEHANDLING Trykkimpregnerte terrassebord bør overflatebehandles så snart bordene er tilstrekkelig tørre. Benytt olje eller beis. Da bevares det pene utseendet, samt at sprekkdannelser, gråning og opptak av fukt i treverket motvirkes. Det anbefales at gulvet blir behandlet minst en gang årlig med rens og overflatebehandling. Høytrykkspyler bør brukes med varsomhet for å unngå oppflisning. Dersom det brukes store mengder vann ved rengjøring må treverket få tørke før videre behandling. Levetiden på trykkimpregnert tre kl AB er år, avhengig av hvordan konstruksjonen er utført og hvordan man behandler gulvet. Les alltid produsentens veiledning før bruk. Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke. Forutsetningen er at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler. Trykkimpregnert trelast anvendes primært i råteutsatte bygningskonstruksjoner og konstruksjoner med særlige krav til sikkerhet som broer, verandaer, terrasser og brygger. Alle impregnerte produkter fra Bergene Holm AS er klasse AB og beregnet for bruk over bakken. Kl AB er altså ikke egnet til bruk i jord. Det er som regel Kl AB du finner lagerført i byggevarehandelen. TABELL - VELG RIKTIG SENTERAVSTAND Bjelkelag er det som skiller terrassegulv og bakken. På bjelkelaget skal folk ferdes og det skal plasseres møbler og annet utstyr der, derfor må bjelkelaget bestå av sterke materialer. Benytt derfor alltid konstruksjonsvirke med NS-merket for å sikre deg rett kvalitet på materialene og at de kommer fra en sertifisert produsent. Avstanden mellom bjelkene må tilpasses dimensjonen på gulvbordet: Veiledende maksimale spennvidde (m) for terrassebjelker med kvalitet C24. Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kn/m 2, som også vil dekkevanlig nyttelast. Bjelkedimensjon (mm) Spennvidde (m) c/c 400 c/c 600 c/c 750 c/c x 98 C24 1,8 1,6 1,5 1,3 48 x 123 C24 2,3 2,0 1,8 1,6 48 x148 C24 2,7 2,3 2,1 1,9 48 x 173 C24 3,2 2,7 2,5 2,2 48 x 198C24 3,6 3,1 2,8 2,6 48 x 223 C24 4,1 3,5 3,2 2,9

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP

ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP 2 Meisland Trapp lever av å forme tre, og vi tar oss av hele trappeprosessen: Vi tegner, konstruerer, sager, limer, høvler, dreier,

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

VEILEDNING FOR BANEBYGGERE

VEILEDNING FOR BANEBYGGERE VEILEDNING FOR BANEBYGGERE Denne veiledningen er ment som en rettesnor til alle banebyggere og banemannskaper. Den følger de normene og reglene som NRYF har lagt opp til, og er et supplement til KR II.

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer