SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT"

Transkript

1 SETTE OPP TERRASSE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

2 SLIK GJØR DU DET TERRASSE MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag MATERIALLISTE TIL TERRASSE: DEKNINGSMÅL OG FORBRUK 48 x 198 mm til dragere Skruer, bolter og spiker 95 mm terrassebord 10,2 lm pr. m2 (beskyttet mot rust). 120 mm terrassebord 8,1 lm pr. m2 48 x 148 mm til bjelkelag Lengden på terrasseskruer ved bruk av 28 mm 145 mm terrassebord 6,7 lm pr. m2 terrassebord må være min. 55 mm. 28 x 120 mm terrassebord Skruer 21 x 95 mm terrassebord 51 stk. pr. m2 (c/c 40) (eller andre dimensjoner) Bjelkesko Skruer 28 x 120 mm terrassebord 27 stk. pr. m2 (c/c 60) Skruer 28 x 145 mm terrassebord 22 stk. pr. m2 (c/c 60) 36 / 48 x 73 mm til Beslag rekkverksstendere FUNDAMENTERING: Forbruk 48 x 148 bjelkelag c/c 60 Forbruk 48 x 148 bjelkelag c/c 40 1,7 lm pr. m2 2,5 lm pr. m2 Materialer til rekkverksspiler Støpesylinder Dekkbord til underkant av terrasse Armering til støpesylinder Topprekke Søylesko Alle materialene bør være trykkimpregnert.

3 SLIK GJØR DU DET TERRASSE - BYGGEANMELDE DEL 2 / 18 BEDRE MED TILLATELSE ENN TILGIVELSE Vær oppmerksom på at en ny terrasse er Det kan imidlertid i mange tilfeller være Ved oppføring av terrasse må det påsees at på inntil 50 m2 og høyde på maks. 3,5 meter meldepliktig, men hvorvidt du kan levere vanskelig å plassere en terrasse 4 meter fra en ikke øker risikoen for spredning av brann. over terreng, skal innsendes av tiltakshaver. forenklet byggeanmeldelse avhenger av nabogrense, f.eks. gjelder dette for Tiltakshaver er selv er ansvarlig for at tiltaket størrelsen på terrassen. Sjekk alltid reglene tomannsboliger og rekkehus. En terrasse med høyde på inntil 0,5 meter over er i samsvaret med plan- og bygningslovens i kommunen der du bor. terreng, og avstand til nabogrense på minst forskrifter. HOVEDTREKK: Nabosamtykke må derfor alltid foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere 4 meter er ikke søknads- eller meldepliktig. Søknad om større eller høyere En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som enn 4 meter. Melding om oppføring av veranda, balkong veranda eller balkong må innsendes av foretak hovedregel være 4 meter fra nabogrense. eller terrasse med areal som kan godkjennes som ansvarlig søker. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Oppføring av større terrasser, veranda og balkonger over > 50 m 2 er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL 93. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. SAK 18-19) og forestås av en ansvarlig søker som Nybygg som går inn i bebygd areal eller utvider bruksarealet, og ligger inntil annen bygning. Innebygd/overbygd veranda eller terrasse/ platting høyere enn 0,5 meter over terreng. Takoverbygg på en åpen terrasse. AKTUELLE BESTEMMELSER: Ikke overbygd terrasse og veranda regnes med som uteoppholdsareal. Terrasse/veranda høyere enn 0,5 meter over bakken skal medregnes i bebygd areal for tomtens utnyttelsesgrad. DEFINISJONER: Terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold: Terrasse: Planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd. skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. MELDEPLIKTIGE TILTAK: Du kan benytte den noe enklere meldingsordningen hvis tiltaket utføres som tilbygg på Understøttet balkong i normale høyder fra terreng. UNNTATT SØKNADSPLIKT: Kun ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er unntatt søknadsplikt. Ingen ordinære terrasser, balkonger eller verandaer er fritatt. Byggverk må som hovedregel plasseres 4 meter fra nabogrense og 15 meter fra midten av kommunalog fylkesvei (50 meter for riksvei og 30 meter for bane). For høye utkragete balkonger er kravet 3 meter fra nabogrense. For regulert eiendom skal byggverk plasseres innenfor eventuelle byggelinjer. Veranda: Åpen eller overbygd / innebygd oppholdsplass som tilbygg til hus. Balkong: Oppholdsplass på husfasade, utkraget, opphengt eller understøttet. Altan: Ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning/tilbygg. bebygd eiendom og ikke overskrider 50 m 2 bebygd areal og bruttoareal. Som tilbygg i denne sammenheng regnes: Se egen veiledning om fritatte tiltak (Små utegulv/plattinger som ligger direkte på terreng uten understøtting kan være fritatt dersom en rekke forutsetninger er oppfylt). Det er totalt byggeforbud i et 30-meters belte langs sjø, og i et meters belte langs vann og vassdrag.

4 SLIK GJØR DU DET TERRASSE - VALG AV TERRASSEBORD DEL 3 / 18 HVILKE TERRASSEBORD ER RIKTIG FOR DEG? Det er gøy å bygge noe selv. Å bygge terrasse er et overkommelig prosjekt for de aller fleste. Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet kan man få en uteplass man kan være stolt av. Vær nøye med fundamentering og konstruksjonen, det er her grunnlaget for kvalitet og levetid ligger. Når man kommer til valg av terrassegulv finnes mange varianter på markedet og det kan ofte være vanskelig å velge hva som er riktig på din terrasse. TENK IGJENNOM: Hva slags prisklasse? Levetid, vedlikehold og erfaring Muligheter for annet uttrykk (farger) Ved evt. utvidelse eller utskifting av bord om noen år, finnes produktet? Å velge et trykkimpregnert terrassegulv er et trygt valg og erfaringer gjennom mange år gjør at du ikke får så mange overraskelser. Den nye generasjonen trykkimpregnering er både krom- og arsenfri og alle våre terrassegulv har en langtidsbeskyttelse av treverket som er tilpasset dagens strenge behov. Se del 18 for forventet levetid, overflatebehandling og vedlikehold. TERRASSEBORD FRA BERGENE HOLM AS TRADISJONELLE TERRASSEGULVET SHIPDECK / DEKORATIVE TERRASSEGULVET SHIPDECK / DEKORATIVE TERRASSEGULVET 3TETT / FUNKSJONELLE TERRASSEBORD Tradisjonelle impregnerte terrassegulv er et trygt Terrassebord med riller gir gulvet et særpreg. ShipDeck er perfekt for deg som liker den maritime 3TETT benyttes på terrasser/balkonger der man og fornuftig valg for din uteplass. stilen, eller ønsker et litt annerledes gulv enn naboen. ønsker å redusere vanngjennomtrengning til Rillede bord kan anbefales i trapper, gangbaner, Gulvet leveres med spesialprofilerte trykkimpregn- underliggende arealer. Vannet ledes til forkant av Våre tradisjonelle terrassebord består av furubord brygger og steder der man ellers ønsker et litt mer erte terrassebord, hvor spalten mellom bordene er gulvet, evt. ut i en renne under forutsetning av som er impregnert mot råte og treskadende sklisikkert alternativ. tettet med en dekorlist. korrekt montering og vedlikehold. insekter. Den nye generasjonen trykkimpregnering er både krom- og arsenfri. Uttrykket på terrassen blir forsterket av hvilken Listen forhindrer at ugress vokser opp mellom overflatebehandling du velger. bordene, eliminerer eventuell trekk og gir et lunere terrassegulv.

5 DEL 4 / 18 OPPMÅLING AV UNDERSTØTTING B) SALINGBORD Sett opp en enkel saling, med salingsbordet parallelt og i plan med bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg. Salingen må stå utenfor der du skal ha den ytterste søylerekken. Bærebjelke / oppleggspunkt 48 x 148 bjelke Benytt en helt rett planke som rettholt, og et vater for å få salingbordet helt i plan med bærebjelke på vegg (oppleggspunkt). Støpesylindrene (i papp) Vater A) BÆREBJELKE Sett på beslag under terrassedør. Vatre og fest bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg eller mur. Benytt solide skruer / bolter. Ved feste i trevegg pass på at skruene er lange nok til å gi feste i kantbjelke. Lodd Rettholt 48 x 148 bjelke Salingsbord Støtte Blir avstanden fra terrassegulv til underkant av dørterskel mindre enn 50 mm ved å legge bjelkene oppå bærebjelkene / oppleggspunkt festet i vegg, kan man i stede benytte bjelkesko. Bærebjelke festet i vegg og bjelker vil da ligge i plan.

6 RETT FRA VEGGEN DEL 5 / 18 OPPMÅLING AV UNDERSTØTTING 900 mm 90 o 1200 mm For å måle 90 grader ut fra husveggen kan disse målene brukes. RETTHOLD 1500 mm Rettholten stilles på kant, hvilende på oppleggspunkt og salingsbord. Vatre ved å plassere vateret på kanten av rettholten. opptil 2300 mm opptil 2800 mm LYSÅPNING STØPESYLINDER Opptil 2300 lysåpning med bruk av 48 x 148 mm bjelker montert på c / c 600. LYSÅPNING STØPESYLINDER Opptil 2800 lysåpning med bruk av 96 x 198 mm (2 stk 48 x 198 bjelker) dragere.

7 DEL 6 / 18 MÅLE, GRAVE, STØPE A) LODD OG GRAV B) STØPESYLINDER C) BETONG OG SØYLESKO D) BYGGE OPP Fest snorer med lodd hengende i enden, Plasser deretter støpesylindrene (i papp) Bland sementmørtel B20 med vann Bygg opp om nødvendig for at søyleskoen i senteravmerkingene på rettholt, og plasser i hullene, og juster riktig sentrering av til du får riktige konsistensen. skal holdes på plass til betongen stivner. rettholten slik at den hviler på de tilsvarende sylindre i forhold til loddpunkt, og riktig Fyll støpesylinderen med betongen og Mål ut slik at høyden blir riktig. senteravmerkingene på oppleggpunkt og høyde ved å måle ned fra rettholt til overkant vær sikker på at betongen pakkes godt salingsbord. Loddet vil da peke mot støpesylinder, mens du fyller grus eller sand i hele sylinderen under i fyllingen. senter av der du skal plassere søylen. rundt sylinderen. Senk søyleskoen og armeringsjern ned Begynn å bore (med jordbor), eller grave hull Vær sikker på at støpesylinderen kommer i betongen. Søyleskoen skal stå midt i til støpesylinder. Støpesylinderen skal graves helt ned i bunnen, og at den står loddrett betongsøylen. ned til telefri dybde minimum 1,5 meter. og støttfør den fylles med betong.

8 DEL 7 / 18 DRAGERE X 2 2 stk Dragere 48 x 198mm = 96 x 198 mm 2 stk Dragere 48 x 198mm = 96 x 198 mm SETT DRAGERNE PÅ PLASS I SØYLESKOENE OG SKRU DEM FAST Mål ut lengden på dragerne (96 x 198 = 2 x 48 x 198) og fest disse sammen med to skruer for hver 50 cm fra hver side (forskjøvet). Bruk gjerne en tvinge for å holde drageren sammen når du skrur. Plasser og fest dragerne i søyleskoene. Sikt langs dragerne og sørg for at en evt. krumming blir lagt oppover. For å plassere dragerne eksakt i søyleskoene brukes en rettholt for å male i fra oppleggspunktet ved vegg og salingen. Lag evt. dragerne litt for lange og eksakkapp de i ene enden.

9 DEL 8 / 18 Å LEGGE BJELKELAGET 48 x 148 bjelke 600 mm FESTE BJELKENE PÅ DRAGERE Kapp lengden på bjelker og fest dem i dragerne med en innbyrdes avstand fra senterbjelke til senterbjelke. Det er viktig å ha korrekt senteravstand på bjelkene og vi vil anbefale å undersøke tabellen på del 17 i denne guiden for å finne korrekt lengde på din terrasse. Siden vi bruker 28 x 120 terrassebord i dette eksemple skal avstanden være opptil 600 mm. Ved bruk av 21 mm terrassebord skal senteravstanden mellom bjelkene ikke overstige 400 mm. Bjelkene skal stikke 73 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til rekkverksstendere. Du kan feste bjelkene ved hjelp av beslag, f.eks vinkelbeslag eller båndstål. Du kan alternativt spikre / skru bjelker fast i dragerne, men da bør bjelkene i tillegg sikres sideveis støtte i endene (med beslag eller med et dekkbord som også virker som avstivning).

10 DEL 9 / 18 LEGG DE FØRSTE TERRASSEBORDENE 28 x 120 Terrassebord 28 x 120 Terrassebord HVORDAN LEGGE TERRASSEBORD Start montering av terrassebord enten i forkant eller ved vegg. Starter du ved vegg må det første bordet monteres med en spalte fra vegg slik at regnvann forsvinner (monter evt. et beslag fra kledningen og over første terrassebord). Renskjærer endene på bordene slik at skjøtene blir helt rette. Starter du montering av terrassebordene i forkant må du ta stilling til dekkbordet, (som skal skjule bjelkene) skal monteres i underkant av terrassebordene eller i samme høyde (se del 11).

11 DEL 10 / 18 TERRASSEBORD FORDELING / RENKAPP B) RENKAPPE BORDENE Nå skal vi renkappe bordene som stikker utenfor terrassen. Merk av utenfor den ytterste bjelken på begge sider av terrassen. Husk at rekkverksstender skal inn. Sett en skrue på et av merkene og bruk krittsnor slik at du får en rett strek å sage etter. A) LEGG RESTEN AV TERRASSEBORDENE Legg resten av terrassebordene og la bordene stikke godt utenfor den ferdige terrassen. Legg terrassebordene med en glippe på 2-5 mm avhengig av fuktinnhold. Tilstreb å legge terrassebordene med margsiden (kuvingen) opp. Dermed får du mindre vannansamling og sprekkdannelser. For å få skruene helt på linje kan man sette en strek som skruene settes etter. Skru så bordene fast med terrasseskruer. Kontroller at terrassegulvet blir vinkelrett ved å måle diagonalt (som vist på tegning). Kapp av bordene etter streken i begge ender.

12 DEL 11 / 18 SKJØTING AV BORD NÅR DU SKAL SKRU Terrassebordene skal festes med to skruer på hver bjelke. For penest resultat, legg aldri to skjøter ved siden av hverandre, men fordel eventuelle skjøter slik at det blir minst tre bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Et bord bør aldri være kortere enn at det går over tre bjelker. Pass på å sage rett, slik at skjøten blir så tett som mulig. På overganger mellom bord bør det forborres i en 20o vinkel for å unngå skader i treverket. 20 o

13 DEL 12 / 18 OPPSETT AV STENDERE > 900 mm fra gulvet til topprekke 36 x 73 Stender KUTTE BORD OG TILPASSE STENDERE Du kan nå kappe og sette opp stenderne rundt terrassen. Beregn at rekkverket totalt skal være 900 mm høyt fra terrassegulv til topprekke. Skjær innhakk i enden på terrassebordene, der du skal plassere stendere. Bruk 4 skruer eller bolter slik at stenderne står støtt. Skru så en stender fast i annenhver bjelke og i dekkbordet. Sjekk at stenderne står i lodd og på linje.

14 DEL 13 / 18 STØTTEBORD Eks 28 x 120 Terrassebord Eks 28 x 120 Terrassebord MONTERING AV STØTTEBORD Etter at spikerslagene er på plass, skal støttebordet monteres. Til hjelp når bordet skal skrues fast, kan man midlertidig bruke en spiker til å holde den ene enden oppe. Skru så fast bordet i hver stender med to skruer. Sett resten av støttebordet på plass og renskjær hjørnet.

15 DEL 14 / 18 REKKVERKET KOMMER PÅ PLASS 28 x 120 Terrassebord 48 x 48 Rekker 36 x 73 Stender 28 x 120 Terrassebord NÅR DU SKAL VELGE REKKVERK SPILER / SPROSSER Ved valg av spiler / sprosser er mulighetene bare begrenset av fantasien. Her har vi valgt vertikale rekker for å lage spiler. Balkongrekkverk skal utformes slik at barn ikke kan komme igjennom eller lett klatre over. FESTE AV SKJØTER Endeskjøtende bør i tillegg til skruer også festes med lim for utendørsbruk for å forhindre at skjøtene kryper fra hverandre.

16 DEL 15 / 18 REKKVERKET KOMMER PÅ PLASS 34 x 145 Topprekke 45 o TOPPREKKE Kapp til og fest topprekke. Topprekke skal gjæres (kappes i 45 grader) i hjørnene. Skru eller spikre topprekken fast i toppendene på stenderne. Må du skjøte topprekken, skal skjøtene skjæres i 45 grader på tykkelsen (se utsnitt).

17 DEL 16 / 18 VERANDATRAPP B) TRAPPEVANGE A) BETONGHELLE Før du monterer trappen bør du måle ut hvor trappen treffer bakken og støpe et fundament for stabilitet. Hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler dette ikke jordkontakt og trappa må settes på en betonghelle el. Å bygge trapp gjøres enklest med trappevange. De kan kjøpes ferdig eller man kan lage selv. Benytt da 48 x 198 mm i vangen. Stigningsvinkelen på trappa bør være 30 grader eller slakkere og den vanlige trappeformelen er (2 opptrinn + 1 inntrinn) 620 mm ± 20 mm. Husk at hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler dette ikke jordkontakt og trappa må settes på en betonghelle eller lignende. Fest trappa godt til terrassen med en labank elier beslag.

18 DEL 17 / 18 VERANDATRAPP REKKEVANG TRINNENE Bruk solide materialer i trappetrinn (36 eller 48 mm tykkelse) for å unngå svikt. Dersom det er mer enn 0,5 meter fra trappen og ned til bakken, skal den ha rekkverk. Rekkverksstendere kan boltes eller skrues fast. Den må være håndlister på begge sider av trappa og minst 1,1 meter fri bredde mellom dem. Håndlister bør monters med overkant på ca. 0,9 meter over inntrinnets forkant. Evt. håndlist for barn monters ca. 0,2 meter lavere.

19 TERRASSE DEL 18 / 18 FERDIGGJØRING

20 SLIK GJØR DU DET TERRASSE VEDLIKEHOLD OG OVERFLATEBEHANDLING DEL 1 / 1 VEDLIKEHOLD OVERFLATEBEHANDLING Trykkimpregnerte terrassebord bør overflatebehandles så snart bordene er tilstrekkelig tørre. Benytt olje eller beis. Da bevares det pene utseendet, samt at sprekkdannelser, gråning og opptak av fukt i treverket motvirkes. Det anbefales at gulvet blir behandlet minst en gang årlig med rens og overflatebehandling. Høytrykkspyler bør brukes med varsomhet for å unngå oppflisning. Dersom det brukes store mengder vann ved rengjøring må treverket få tørke før videre behandling. Levetiden på trykkimpregnert tre kl AB er år, avhengig av hvordan konstruksjonen er utført og hvordan man behandler gulvet. Les alltid produsentens veiledning før bruk. Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke. Forutsetningen er at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler. Trykkimpregnert trelast anvendes primært i råteutsatte bygningskonstruksjoner og konstruksjoner med særlige krav til sikkerhet som broer, verandaer, terrasser og brygger. Alle impregnerte produkter fra Bergene Holm AS er klasse AB og beregnet for bruk over bakken. Kl AB er altså ikke egnet til bruk i jord. Det er som regel Kl AB du finner lagerført i byggevarehandelen. TERRASSE TABELL - VELG RIKTIG SENTERAVSTAND Bjelkelag er det som skiller terrassegulv og bakken. På bjelkelaget skal folk ferdes og det skal plasseres møbler og annet utstyr der, derfor må bjelkelaget bestå av sterke materialer. Benytt derfor alltid konstruksjonsvirke med NS-merket for å sikre deg rett kvalitet på materialene og at de kommer fra en sertifisert produsent. Avstanden mellom bjelkene må tilpasses dimensjonen på gulvbordet: Veiledende maksimale spennvidde (m) for terrassebjelker med kvalitet C24. Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kn/m 2, som også vil dekkevanlig nyttelast. Bjelkedimensjon (mm) Spennvidde (m) c/c 400 c/c 600 c/c 750 c/c x 98 C24 1,8 1,6 1,5 1,3 48 x 123 C24 2,3 2,0 1,8 1,6 48 x148 C24 2,7 2,3 2,1 1,9 48 x 173 C24 3,2 2,7 2,5 2,2 48 x 198C24 3,6 3,1 2,8 2,6 48 x 223 C24 4,1 3,5 3,2 2,9

21 Vi håper denne guiden har vært til nytte for deg. Vi ønsker gjerne din tilbakemelding på Nettsiden for deg som skal bygge med tre. Inspirasjon og slik gjør du det. Blogg.bergeneholm.no Vi har rett og slett Norges mest omfattende, allsidige og inspirerende byggeblogg. Facebook.com/bergeneholm Følg oss på facebook og få inspirasjon og innblikk i hva som rører seg rundt tre. Youtube.com/bergeneholm Mange tusen har sett våre filmer om tømmer som blir til vakre terrasser.

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Enkel snekring med gipsplater

Enkel snekring med gipsplater Enkel snekring med gipsplater Dette bør du vite om gipsplater Gipsplater er et produkt som er utmerket å anvende til vegger, tak, på gulv, i kjeller, i baderommet, på loft, i garasjen. Egentlig er gipsplater

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød.

2 TAF Byggeteknikk. Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS. Elevens navn: Thomas Aaserød. 2 TAF Byggeteknikk Rapportskjema for arbeid i bedrift. Bedriftens navn: Byggmester Tom Martinsen AS Elevens navn: Thomas Aaserød Uke: 49 og 50 Fravær: 0 timer Timer: 75 timer Beskrivelse av arbeidet: Kjelleren

Detaljer

Stilig benkeplate i betong

Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Med en støpt betongbenkeplate får kjøkkenet et spesielt og personlig utseende. Det å støpe benkeplaten er et ekte håndverk som du også kan gjøre hjemme.

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM Vanntett system for våtrom TETTI VÅTROMSYSTEM er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet for våtrom.

Detaljer

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no BASSENG I HAGEN Kundebilde: 4640 Søgne - Krossnesveien Rivierapool Glassfiberbasseng Modena Ett svømmebasseng i hagen gir glede og nyttig funksjon for hele familien i tillegg til at det øker verdien med

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

Bygg din egen klatrevegg Kilde: nrk.no

Bygg din egen klatrevegg Kilde: nrk.no Bygg din egen klatrevegg Kilde: nrk.no Hva gjør du når ungene bruker sofaen som klatrestativ og gardinene som slengtau? Bygger innendørs klatrevegg, vel. I FARTA: Det er lurt å investere i klatresko til

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer