Størst innen tekniske nyheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst innen tekniske nyheter"

Transkript

1 Størst innen tekniske nyheter Nr årg Årsabonnement. kr. 495 Magisk kamera skal erobre verden B-blad Returadresse: T.J.A Marketing, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo FLIR Systems lanserte sin nye generasjon av bærbare infrarøde kameraer i Barcelona 1. september foran et forventningsfullt publikum. Det gjaldt det fullintegrerte og kompakte ThermacCAM serie T og B fullpakket med moderne teknikk, med brukervennlige funksjoner og en innovativ design. Ny Teknikk og europeisk presse for øvrig overvar begivenheten. Det ble en magisk forestilling. Se side 123. Avansert gatebelysning med lavenergi Et samarbeid mellom universitetsforskere og en spesialist på LED-belysning i Storbritannia kan føre til at LED-teknologien kan utnyttes i gatebelysning. Fordelene er lang levetid på lysene og stor lyseffekt i forhold til størrelse og energiforbruk. Se side 37. Teknikk og Trender side 8-9 MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Økt konkurranseevne med moderne teknologi side 13 IKT OG ELEKTRONIKK Første bakkenettmottaker side 23 HMS Fem tonn til gjenvinning side 31 LOGISTIKK Talestyring og kvalitetsstyring side 43 KURS, KONFERANSER OG UTDANNING Norges største bilutstilling side 53 MARINE, SHIPPING OG OFFSHORE Båter i sjøen 2007 side 59 NÆRINGSMIDLER Elektronisk piercing av lam side 71 BYGG, ANLEGG OG VVS Flere varmer med vann side 102

2 2 NY TEKNIKK 08/2007

3 NY TEKNIKK 08/2007 3

4 4 NY TEKNIKK 08/2007

5 NyTeknikk etablert 1987 av fagpresseforlaget TJA Marketing A/S Hausmannsgaten 6, N-0186 Oslo-Norge Tlf.: (+47) Fax: (+47) Redaksjonens Ansvarlig redaktør: Per Nørgaard Annonser: Betales innen 14 dager til bankgiro Foretaksregisteret: NO MVA/VAT Annonsemateriell: Mottas helst elektronisk på CD-rom med prøvetrykk eller Tillegg for sats etter manus og repro fra bilder og dias Trykk: NAtryck Abonnement: 11 utg. i NOK kr. 495,- Copyright: TJA Marketing A/S Ettertrykk eller kopiering av annonser, artikler og bilder er kun tillatt etter skriftlig avtale med forlaget. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt, ikke bestilt materiell NY TEKNIKK 08/2007 Arbeidet med bioenergistrategi i gang Regjeringen har startet arbeidet med å lage en strategi for økt produksjon og bruk av bioenergi. I første fase har Olje- og energidepartementet satt ut et utredningsoppdrag som skal kartlegge mulighetene og utfordringene ved å etablere og videreutvikle velfungerende systemer for bioenergi. Utredningen blir en viktig del av grunnlaget for regjeringens strategi for økt produksjon og bruk av bioenergi. Regjeringen vil satse mer på bioenergi, opplyser olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Strategiarbeidet er i gang Regjeringen har lagt opp til en økt satsing på bioenergi. Arbeidet som nå er satt i gang, vil være viktig Større forbrukerinnflytelse: får fritt strømvalg i fremtiden I fremtiden vil strømkundene få mye større innflytelse på hvilken type strøm kraftprodusentene skal lage. De vil for eksempel kunne velge fritt mellom vindkraft og vannkraft. Allerede i dag tilbyr flere strømleverandører grønn strøm, det vil si opprinnelsesgarantert kraft. Det betyr ikke at strømmen i stikkontakten er garantert grønn, men forbrukeren får en garanti for at det blir produsert like mye fornybar kraft som den han bruker. Sol, vind eller vann Men foreløpig står valget bare mellom opprinnelsesgaranti eller ingen garanti i det hele tatt. Forbrukeren har ingen mulighet til å velge mellom de forskjellige typene av grønn strøm. I fremtiden ser vi for oss at man kan velge hvilke typer produsenter man betaler til, om den fornybare kraften skal komme fra solenergi, bioenergi, vindmølleenergi eller vannkraft. Dermed vil strømkunden selv være med på å drive fram miljøvennlig kraftproduksjon, sier informasjonssjef Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft til Newswire. Fjordkraft er ikke strømprodusent, men landets nest største leverandør av strøm. De opplever nå stor interesse for slik strøm. Statnett, som er myndighetenes organ for utstedelse av opprinnelsesgarantier, har hittil i år utstedt sertifikater for produksjon av 23 terrawattimer strøm med opprinnelsesgaranti. Det er mer enn i hele fjor. Fjordkrafts privatkunder får automatisk opprinnelsesgarantert strøm uten tillegg i prisen. Bedriftskundene må betale litt ekstra. Tjomsland ser for seg en utvikling der strømkundene blir stadig blir mer miljøbevisste, og hun trekker paralleller til bilbruken. På kort tid har det skjedd mye med folks innstilling til drivstoff. Plutselig er veldig mange opptatt av biodrivstoff, hybridbiler og el-biler. Folks valg av strøm har trolig det samme miljøpotensialet når ordningen med opprinnelsesgarantert strøm blir mer kjent, sier Tjomsland. Forts. side 22 for en god koordinering av de ulike departementers innsats for økt bruk av bioenergi, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. - Jeg oppfordrer interesserte til å delta i det videre arbeidet, da vi er avhengig av bred involvering for å få best mulig resultat, sier statsråd Enoksen. Utredningen skal gjennomføres av Østlandsforskning i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og Institutt for strategisk analyse. I utredningsprosessen og i det videre arbeidet med utformingen av en bioenergistrategi legges det opp til bred involvering av bransjen og interesserte parter. Det er allerede blitt etablert en referansegruppe gjennom Norsk Bioenergiforening. Utredningen skal avsluttes i november, og det vil bli arrangert et åpent høringsmøte tirsdag 20. november. Hensikten med møtet er å få en bred tilbakemelding på arbeidet som er gjort til dette tidspunkt og å få tilbakemelding på veien videre. 5

6 6 NY TEKNIKK 08/2007

7 Leder Bygg og bolig Det nærmer seg byggmesse igjen, og vi gleder oss. Det er alltid hyggelig å treffe annonsører og samarbeidspartnere og selvfølgelig oppleve den spesielle atmosfæren på messesenteret i Lillestrøm og bli oppdatert på det aller nyeste. Når vi skriver dette, er boligmarkedet preget av en vente-og-seholdning. Boligkjøperne lurer på hvor høy boligrenten skal bli, og om de bør vente med å kjøpe. Kanskje blir det et prisfall? Men det legger ikke demper på interessen for bolig og hjem. Det er kanskje et særnorsk fenomen. Her i Norge eier vi jo stort sett vår egen bolig i motsetning til mange andre europeiske land, der det er mer vanlig å leie. Og så er vi jo innendørs det meste av året. Ikke så rart at boliginteressen er på topp, og det er ventet storinnrykk på messesenteret når dørene åpner 18. september. Byggenæringen er fortsatt preget av optimisme. Det er stor aktivitet i bransjen, og utstillingsarealet har vært bortleid for lenge siden. BI-professor Torger Greve har gjennom et omfattende forskningsarbeid kommet til at bolignæringen er dobbelt så stor som tidligere antatt, og at næringen står for 14 % av verdiskapningen. Da har han inkludert byggevareindustrien, byggevarehandelen og eiendomsnæringen. Det er faktisk bare oljenæringen som er større. Men han synes ikke at næringen har den anseelsen den fortjener, og gir politikerne en del av skylden. På åpningskonferansen får han anledning til å lufte sine synspunkter overfor kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Det kan bli en interessant diskusjon. Vi ses på Lillestrøm! Forgubbing i byggebransjen Det rekrutteres for få ingeniører til bygge- og anleggsbransjen, og gjennomsnittsalderen blir stadig høyere. - Dramatisk, sier administrerende direktør i NCC. I 1997 var gjennomsnittsingeniøren på norske bygg og anlegg 44 år gammel. Nå er han 48,5 år, viser tall fra fagorganisasjonen NITO. - At gjennomsnittsalderen øker ti prosent på ti år, er dramatisk for bransjen. Særlig når vi i tillegg vet at vi har en pensjonistbølge foran oss, sier administrerende direktør Sven Christian Ulvatne i NCC Construction til Newswire. Ulvatne er også formann i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Til olje og gass Norge får et stort underskudd av ingeniører de neste årene, mer enn 5000 innen 2010, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bygge- og anleggssektoren vil utgjøre en stor andel av disse. - Bygge- og anleggsbransjen har alltid vært avhengig av konjunkturene. For eksempel mistet vi nesten en hel generasjon ingeniører på begynnelsen av 1990-årene da utsiktene til å få jobb var dårlige og rekrutteringen uteble. Sju gode år etterfølges gjerne av sju dårlige, mens vi nå har hatt 15 relativt gode år etter hverandre, sier Ulvatne. En annen forklaring på underskuddet er konkurransen fra andre bransjer. - Vi ser at mange sivilingeniører etter to-tre år i bygg og anlegg melder overgang til andre bransjer. Særlig har olje-, gass- og verkstedindustriene hatt stor appetitt på bygningsingeniører, sier NCC-sjefen. Ettertraktet utdanning Imens bygges det så mye som bransjen har kapasitet til. Ved utgangen av fjoråret hadde Norge gitt individuelle arbeidstillatelser til arbeidstakere fra de nye EU-medlemslandene. De fleste kommer fra Polen og jobber innenfor byggenæringen. Byggeboomen kan ha bidratt til at unge nå begynner å søke seg til ingeniøryrkene igjen. - Vi har jobbet lenge med å øke forståelsen for at det er viktig med realfagutdanning. I år var det første året på lenge at vi så en økning i søknader til ingeniørskolene. Men det trengs flere, sier organisasjonssjef Steinar Simonsen i NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Det er ikke vanskelig å få seg ingeniørjobb om dagen. Simonsen forteller at folk får jobb før de er ferdig utdannet. - Vi har aldri registrert så få arbeidsledige NITOmedlemmer som nå. Andelen er helt nede i 0,7 prosent. Og når det ligger sikre jobbmuligheter i andre enden av utdanningen, er det gjerne flere som begynner, sier Simonsen. Forme landskap Også NCC-sjefen tror flere vil få øynene opp for det han mener er bransjens kvaliteter. - Trass i konjunkturavhengighet har bygg- og anleggsbransjen en stayerevne som få andre bransjer kan vise til. Det vil alltid være behov for nye næringsbygg, skoler, sykehus, boliger, tunneler, broer og veier. Vi byr på faglige utfordringer, utviklingsmuligheter og frihet. Dessuten er ingeniørene med på å forme strukturer som står i landskapet i minst hundre år fremover, sier Ulvatne nye husstander får bredbånd Regjeringen bevilget 100 millioner kroner til bredbåndsutbygging over Høykomordningen i revidert nasjonalbudsjett. Nå er midlene fordelt. Om lag nye husstander vil nå få tilgang til bredbåndstjenester. Anslag viser at når prosjektene er realisert vil over 99 prosent av befolkningen vil ha tilgang til bredbånd. Tilgang til bredbåndsnettet er grunnleggende for at folk skal kunne ta del i kunnskapssamfunnet. Det er viktig for skoleopplæringen, for tilgang til offentlige tjenester og for næringsutvikling i distriktene. Derfor er jeg stolt av at vi nå er i ferd med å sikre bredbånd til de siste grendene og husstandene i landet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. Regjeringen bevilget 255 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i år øremerket bredbåndsutbygging. 155 millioner ble fordelt til fylkeskommunene. De resterende 100 millioner kroner ble lyst ut med søknadsfrist 6. august. Programstyret i Høykom behandlet søknadene 3. september. NY TEKNIKK 08/2007 7

8 SteelSeries lanserer et nytt gaming headset med nakkebøyle, som ikke ødelegger frisyren eller kommer i veien for capsen. Siberia Neckband headset skal være det første gamingheadsetet med nakkebøyle som er designet for å gå bak hodet og ikke over øret. Det gir økt komfort og bedre funksjonalitet, ifølge Steel- Series. Bøylen hindrer også irritasjon over at headsetet kommer i veien under spilling eller andre aktiviteter. Headsetet er spesialdesignet for gaming og PC. SteelSeries opplyser at det er utviklet i samarbeid med profesjonelle e-sport gamere, som SK Gaming, Team 3D og complexity, DJ s og rockemusikere. Det skal visstnok også fungere godt til Mp3-spillere og andre elektroniske avspillingsanlegg. - Det var utrolig gøy å utvikle et gamingprodukt som tilbyr kvalitetslyd, men som ikke ødelegger frisyren eller hindrer deg å ha lua på, sier Teknikk og Trender Hårfint headset fra SteelSeries Abdisamad SpawN Mohamed, som er en av verdens beste Counter-Strike-spillere. - Det er genialt at den kan brukes både til gaming og ipod-en, sier SpawN, som ser frem til lanseringen. Komfort og lyd er finjustert for optimal ytelse. Headsetet dekker hele øret, slik at det ikke blir ubehagelig ved lengre tids bruk. I tillegg er mikrofonen uttrekkbar og kan skjules når man ikke bruker den. - De opprinnelige Siberia headsetene blir bare mer og mer populære. Det var viktig for oss å skape den samme unike kombinasjonen av lydkvalitet og visuelt pent design, sier Kim Rom, markedssjef i SteelSeries. - Dette headsetet har forbedret lyd, samtidig som vi opprettholder et lavt prisnivå, fortsetter han. SteelSeries Siberia Neckband Headset kommer i butikkene i løpet av 3.kvartal Prisdetaljer er ikke klare. Creative Zen med 2,2 fargeskjerm i kredittkortstørrelse Creative lanserer den nye MP3-spilleren ZEN md 2,5 fargeskjerm og en SDport som gir muligheter for ekstra minne og forenkler filoverføringen. Ved å støtte AAC-format kan Creative Tyverisikker sykkel Denne sykkelen, som er utviklet for Puma, av Biomega, har to viktige funksjoner. Den er sammenleggbar og derfor lett å ta med seg hvis man for eksempel skal ha den med i bilen. Den andre funksjonen, og kanskje den viktigste, er at sykkelen er tyverisikker. Den er nemlig konstruert slik at det går en stålvaier fra styret og til navet. Når man skal brette sykkelen sammen, løsner man denne vaieren, som brukes som kjetting for å låse sykkelen. Hvis tyven klipper over denne vaieren, blir sykkelen ubrukelig. (www.travelizmo.com) ZEN romme inntil 4000 sanger rippet fra CD-er med itunes player. Spilleren støtter også MP3- og WMA-format og ubeskyttende itunes Plusfiler. Creative Zen kommer med 4, 8 og 16 GB minne. - Creative ZEN har faktisk like stor skjerm som ZEN Vision.M, men er mye mindre, lettere og tynnere, sier Kristian Gunvald, Nordic CE Product Manager hos Creative. - Nå kan folk få en fantastisk videoopplevelse med en mye mer kompakt spiller, forteller han. ZEN støtter videoformater som MPEG-4, DivX, SviD og WMV. Batteriene gir inntil fem timer avspillingstid med video og inntil 25 timer med musikk. TFT-fargeskjermen er 2,5 og kan gjengi 16,7 millioner farger. Spilleren har innebygd FM-radio, stemmeopptaker og kalenderfunksjon som kan synkronisere kontaktinfo, oppgavelister og kalender Rengjør rustfritt stål uten skjolder Relekta lanserer nå inox Pro. Leverandøren opplyser at produktet rengjør og gir glans til rustfritt stål og andre metalloverflater uten å etterlate skjolder eller streker. Det skal gi god beskyttelse mot fingermerker uten at overflaten blir fet, og overflaten blir både smussavvisende og antistatisk. Det blir mer og mer vanlig med dekordetaljer i biler av rustfritt stål eller børstet aluminium. I senere tid brukes rustfritt stål mer og mer også som bygningsmaterialer. Rustfritt stål er populært og har allerede blitt en egen trend innenfor husholdningsmaskiner som komfyrer og kjøleskap. - I og med at husholdningsmaskiner ikke lenger bare er hvite, Iomega lanserer nå en ny bærbar harddisk i Norge, Iomega ego Portable Hard Drive SB 2.0. Harddisken leveres i to farger, rød eller sølv og harddisken med 250 eller 160 GB. Den har strømforsyning via USBporten. Lagringskapasiteten er stor nok til å romme bilder, over 2900 timer med musikk eller 240 timer med video. Programvaren EMC Retrospect HD for automatisk sikkerhetskopiering følger med. Funksjonen DropGuard beskytter harddisken om man skulle være så uheldig å miste den fra opp til 1,3 meters høyde. Harddisken er kompatibel men nå også av rustfritt stål, har det blitt en stor utfordring når man skal vaske kjøkkenet skinnende rent, forteller produktsjef Hans Erik Lian i Relekta. - Noen vasker først med såpevann for deretter å smøre olje på som beskyttelse mot fingermerker. Dette gir en ganske fet overflate som i tillegg tiltrekker seg nytt støv og smuss. Dette problemet kan nå løses med inox Pro. inox Pro fjerner enkelt fett, smuss og lette avleiringer og passer godt til rengjøring av bl.a kjøkkenmaskiner, gelendre, vvs-armatur, heisdører og heisinnredning. Produktet skader ikke gummi og inneholder ikke silikon, olje eller løsemidler, avslutter Lian. ego - ny bærbar harddisk fra Iomega med Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home/XP Professional/XP Professional x64 og Windows Vista. Den er i tillegg kompatibel med Mac OS X eller senere versjon. Prisen på utgaven med 250 GB er 1590 kroner, og prisen på utgaven med 160 GB er 1145 kroner. 8 NY TEKNIKK 08/2007

9 Bærbart høyttalersystem til ipod og MP3-spiller Velocity 2Go er en ny type musikk- og høyttaleranlegg fra Blaupunkt. I bilen virker enheten som en ekstra basshøyttaler eller såkalt aktiv subwoofer. Den kobles til bilens stereoanlegg og gjengir den ekstra dype bassen. Utenfor bilen kan Velocity 2Go kobles til en ipod, MP3- eller DVD-spiller, eller også til bilens mobile GPS-navigator med MP3. Da fungerer den som en bærbar stereohøyttaler. NY TEKNIKK 08/2007 Det spesielle med Velocity 2Go er et intelligent delefilter, som automatisk registrerer lydkilden og selv skifter mellom rollen som aktiv stereohøyttaler eller subwoofer. I bilen kan Velocity 2Go kobles til bilens 12-volts uttak. Når den ikke er koblet til en strømforsyning, bruker den 8 vanlige 1,5 volt AA alkaliske batterier. Hjemme kan den kobles til det vanlige strømnettet på 230 volt ved hjelp Nye trendy vernebriller med metallinnfatning Pulsafe lanserer en ny vernebrille med metallinnfatning, Pulsafe Metalite. Den er designet med tanke på dem som vil ha moderne solbriller mens de jobber. Innfatningen er lett og slank og sitter godt, annonserer produsenten. Linsen reduserer både sollys og reflekser. Pulsafe Metalite passer fremfor alt til arbeid utendørs, men finnes også med linser til Teknikk og Trender av adapteren som følger med. Dersom det benyttes oppladbare batterier, kan disse lades opp når Velocity 2Go er koblet til det vanlige strømnettet. Velocity 2Go fås i to versjoner med ulik størrelse på deksel og høyttalere og forskjellig effekt. Begge modeller gjengir 160 watt maks uteffekt. Forsterkerne i de to modellene er like, men i og med et større volum på dekslet, gjengir den største versjonen, Velocity 2Go 6, i praksis 4 db høyere lydstyrke enn den mindre, Velocity 2Go 5. Dekslet og de fleste andre delene er produsert i formstøpt aluminium. Veiledende utsalgspris for Velocity 2Go 5 er kr inkl. mva og for Velocity 2Go 6 kr innendørs bruk. Pulsafe Metalite har en del innebygde komfortfunksjoner. Fjærede hengsler ved tinningen skal bidra til at innfatningen sitter helt riktig, og den oppgis å være komfortabel uten å klemme. Brillebøylene kan bøyes og tilpasses ørene. Nesebøylen er myk for å forhindre at brillene glir. Linsene på Pulsafe Metalite er buede polykarbonatlinser for å gi dekning og beskyttelse, også fra siden. Det finnes forskjellige fargetoner for ulike formål, men de fleste linsene er produsert for utendørs arbeid. Selv om solen ikke viser seg like mange timer i løpet av vinterhalvåret som om sommeren, kan sollyset være sterkt nok om vinteren. Pulsafe Metalite opplyses å kunne brukes året rundt. Eksempler på bruksområder er innenfor bygningsarbeid, transport, jordbruk og service. Brillene oppfyller kravene i standarden EN 166. De selges via industri- og byggvarehandelen. Ny oppskjæremaskin fra Wilfa Wilfa presenterer en ny oppskjæremaskin i ståldesign med et arbeidsområde mellom 0 og 15 mm. Maskinen leveres med to blader, ett med tagger for brød og ett uten tagger for blant annet pålegg. Den har et eget oppsamlingsbrett. Maskinen er skråstilt for å sikre bedre kontroll, og gummiføtter skal gjøre at den står stødig. Den skal være lett å rengjøre. Oppvaskmaskin gjør rent med høytrykk Svakstrømspesialisten har testet ut to typer utebelysning med solcellepanel, som de anbefaler for norske forhold. Begge har en hvit LED-pære som skal gi en stemningsfull belysning. To oppladbare batterier medfølger. Lampen på bildet har betegnelsen Euro Sol90 og koster kr 450. For nærmere opplysninger ring / PowerClean fra Whirlpool er en ny oppvaskfunksjon der skitne kokekar spyles rene med høytrykk. I samme oppvaskprogram rengjøres resten av oppvasken på vanlig måte. PowerClean er utstyrt med fire høytrykksmunnstykker som til sammen spyler med 32 vannstråler og cirka 70 prosent høyere trykk enn hos standardmaskiner. Munnstykkene sitter lengst bak i nedre del av maskinen, der man vanligvis setter inn den mest skitne oppvasken, for eksempel kokekar og former. Det høye trykket oppgis å løsne innbrent smuss uten at det er nødvendig med grovrengjøring for hånd. Høytrykksstrålene er begrenset til ett område, slik at mer ømtålige gjenstander i oppvaskmaskinen ikke skades. Oppvaskmaskinen har en under- og en overkurv beregnet til forskjellige typer oppvask. Den øvre kurven er beregnet på glass og porselen. Etter en fest kan for eksempel den nedre kurven kompletteres med et spesielt glassholderstativ som sammen med den øvre kurven kan romme bortimot 48 vin- eller champagneglass. En annen funksjon er 6th Sense som skal gi ren oppvask uansett mengde og med inntil 30 % mindre tids-, vann- og energiforbruk. Sensorer måler kontinuerlig smussnivået og tilpasser automatisk oppvaskprogrammet deretter. Maskinen har et selvrengjørende filter, som filtrerer oppvaskvannet gjennom en spesiell puls- og vakuumfunksjon. Filteret fjerner faste partikler, fett og smuss fra oppvaskvannet, slik at det hele tiden brukes rent vann til oppvaskprosessen. Utebelysning med solcellepanel 9

10 Bærbart høyttalersystem til ipod og MP3-spiller Velocity 2Go er en ny type musikk- og høyttaleranlegg fra Blaupunkt. I bilen virker enheten som en ekstra basshøyttaler eller såkalt aktiv subwoofer. Den kobles til bilens stereoanlegg og gjengir den ekstra dype bassen. Utenfor bilen kan Velocity 2Go kobles til en ipod, MP3- eller DVD-spiller, eller også til bilens mobile GPS-navigator med MP3. Da fungerer den som en bærbar stereohøyttaler. NY TEKNIKK 08/2007 Det spesielle med Velocity 2Go er et intelligent delefilter, som automatisk registrerer lydkilden og selv skifter mellom rollen som aktiv stereohøyttaler eller subwoofer. I bilen kan Velocity 2Go kobles til bilens 12-volts uttak. Når den ikke er koblet til en strømforsyning, bruker den 8 vanlige 1,5 volt AA alkaliske batterier. Hjemme kan den kobles til det vanlige strømnettet på 230 volt ved hjelp Nye trendy vernebriller med metallinnfatning Pulsafe lanserer en ny vernebrille med metallinnfatning, Pulsafe Metalite. Den er designet med tanke på dem som vil ha moderne solbriller mens de jobber. Innfatningen er lett og slank og sitter godt, annonserer produsenten. Linsen reduserer både sollys og reflekser. Pulsafe Metalite passer fremfor alt til arbeid utendørs, men finnes også med linser til Teknikk og Trender av adapteren som følger med. Dersom det benyttes oppladbare batterier, kan disse lades opp når Velocity 2Go er koblet til det vanlige strømnettet. Velocity 2Go fås i to versjoner med ulik størrelse på deksel og høyttalere og forskjellig effekt. Begge modeller gjengir 160 watt maks uteffekt. Forsterkerne i de to modellene er like, men i og med et større volum på dekslet, gjengir den største versjonen, Velocity 2Go 6, i praksis 4 db høyere lydstyrke enn den mindre, Velocity 2Go 5. Dekslet og de fleste andre delene er produsert i formstøpt aluminium. Veiledende utsalgspris for Velocity 2Go 5 er kr inkl. mva og for Velocity 2Go 6 kr innendørs bruk. Pulsafe Metalite har en del innebygde komfortfunksjoner. Fjærede hengsler ved tinningen skal bidra til at innfatningen sitter helt riktig, og den oppgis å være komfortabel uten å klemme. Brillebøylene kan bøyes og tilpasses ørene. Nesebøylen er myk for å forhindre at brillene glir. Linsene på Pulsafe Metalite er buede polykarbonatlinser for å gi dekning og beskyttelse, også fra siden. Det finnes forskjellige fargetoner for ulike formål, men de fleste linsene er produsert for utendørs arbeid. Selv om solen ikke viser seg like mange timer i løpet av vinterhalvåret som om sommeren, kan sollyset være sterkt nok om vinteren. Pulsafe Metalite opplyses å kunne brukes året rundt. Eksempler på bruksområder er innenfor bygningsarbeid, transport, jordbruk og service. Brillene oppfyller kravene i standarden EN 166. De selges via industri- og byggvarehandelen. Ny oppskjæremaskin fra Wilfa Wilfa presenterer en ny oppskjæremaskin i ståldesign med et arbeidsområde mellom 0 og 15 mm. Maskinen leveres med to blader, ett med tagger for brød og ett uten tagger for blant annet pålegg. Den har et eget oppsamlingsbrett. Maskinen er skråstilt for å sikre bedre kontroll, og gummiføtter skal gjøre at den står stødig. Den skal være lett å rengjøre. Oppvaskmaskin gjør rent med høytrykk Svakstrømspesialisten har testet ut to typer utebelysning med solcellepanel, som de anbefaler for norske forhold. Begge har en hvit LED-pære som skal gi en stemningsfull belysning. To oppladbare batterier medfølger. Lampen på bildet har betegnelsen Euro Sol90 og koster kr 450. For nærmere opplysninger ring / PowerClean fra Whirlpool er en ny oppvaskfunksjon der skitne kokekar spyles rene med høytrykk. I samme oppvaskprogram rengjøres resten av oppvasken på vanlig måte. PowerClean er utstyrt med fire høytrykksmunnstykker som til sammen spyler med 32 vannstråler og cirka 70 prosent høyere trykk enn hos standardmaskiner. Munnstykkene sitter lengst bak i nedre del av maskinen, der man vanligvis setter inn den mest skitne oppvasken, for eksempel kokekar og former. Det høye trykket oppgis å løsne innbrent smuss uten at det er nødvendig med grovrengjøring for hånd. Høytrykksstrålene er begrenset til ett område, slik at mer ømtålige gjenstander i oppvaskmaskinen ikke skades. Oppvaskmaskinen har en under- og en overkurv beregnet til forskjellige typer oppvask. Den øvre kurven er beregnet på glass og porselen. Etter en fest kan for eksempel den nedre kurven kompletteres med et spesielt glassholderstativ som sammen med den øvre kurven kan romme bortimot 48 vin- eller champagneglass. En annen funksjon er 6th Sense som skal gi ren oppvask uansett mengde og med inntil 30 % mindre tids-, vann- og energiforbruk. Sensorer måler kontinuerlig smussnivået og tilpasser automatisk oppvaskprogrammet deretter. Maskinen har et selvrengjørende filter, som filtrerer oppvaskvannet gjennom en spesiell puls- og vakuumfunksjon. Filteret fjerner faste partikler, fett og smuss fra oppvaskvannet, slik at det hele tiden brukes rent vann til oppvaskprosessen. Utebelysning med solcellepanel 9

11 10 NY TEKNIKK 08/2007

12 NY TEKNIKK 08/

13 12 NY TEKNIKK 08/2007

14 Seksjon for MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Størst innen tekniske nyheter Økte konkurranseevnen med investering i moderne teknologi Små sagbruk må ikke nødvendigvis bli spist opp av de store. Älgsjö Såg i Ångermanland i Sverige har vist hvordan investeringer i moderne teknologi tillater små aktører å konkurrere mot de store. Overvåkingsrom med TV-skjermer gir oversikt over produksjonsprosessen. Älgsjö Såg valgte en strategi som består i rasjonalisering og lave produksjonskostnader. Siden 2003 har de investert et totalbeløp på 100 millioner svenske kroner i det familieeide sagbruket i byen Ullånger. Det viste seg å være en fornuftig investering. Full utskiftning På sagbruket ble stort sett alt fra barkmaskin og fremover byttet ut. En viktig del i prosessen var å erstatte hele styringssystemet for å kunne installere mer nøyaktige og fleksible styringslinjer. - Gjennom maskinleverandøren Söderhamn Eriksson fikk vi kontakt med Milltech AB i Växjö, spesialister på sagbruksautomasjon, forteller Jörgen Törnqvist, som eier og leder sagbruket sammen med sin bror Åke. - Vi trengte å videreutvikle selskapet, men vi ville ikke lappe sammen og renovere litt her og der. Med hjelp fra Milltech AB i Växjö fikk vi et helhetsinntrykk og identifiserte en veldig god og fleksibel løsning, utelukkende basert på produkter fra Schneider Electric. Milltech gjorde virkelig en god jobb. For meg som er ansvarlig for drift og vedlikehold, var det en sikkerhet å bruke produkter som spiller godt sammen og kommuniserer trådløst med hverandre og med maskinene i sagbruket, forklarer Jörgen Törnqvist. Ryddig - Hele installasjonen ble ryddig gjennomført i et apparatrom som er sentralt lokalisert i sagbruket. Hvert skap har klart definerte funksjoner og Sarel-skapene fra Schneider Electric er plassert i ryddig og logisk rekkefølge. Dette forenkler både service og eventuelle feilsøkinger. Den innkommende spenningen til apparatskapet er på 400 V, og strømmen er fordelt av Schneider Electrics Telemecanique skinnesystemer. Hver av de fire båndsagsreduksjonene (90 kwh pr. stk.) blir betjent av Telemecanique Altistart mykstartere og er overvåket av Telemecanique Preventa sikkerhetsmoduler. Kabelsystemet til startapparatene er en robust og driftssikker AS-I enhet. Datasystemet Systemhjernen omfatter flere Schneider Electrics Forts. side 18 NY TEKNIKK 08/

15 Prevas kjøper Mikon AS Det svenske børsnoterte selskapet Prevas har signert en intensjonsavtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Mikon AS. Gjennom dette oppkjøpet etablerer Prevas seg i Norge og tar sikte på å styrke sin posisjon som leverandør av industrisystem og produktvikling i Skandinavia. Samtidig vil Prevas utvikle og levere Mikon sin programvare for lønnsomhetsforbedringer i produksjonsvirksomheter i hele Skandinavia. - Dette er en viktig avtale for Mikon. Dette oppkjøpet innebærer at vi får økt konkurransekraft i form av en sterk og stabil eier. I tillegg får vi nå utvidet markedstilgang for våre løsninger i det svenske og danske markedet gjennom de etablerte kanalene til Prevas. Dette vil også styrke vår virksomhet i Norge, samtidig som våre kunder vil nyte godt av å få tilgang til hele Prevas sitt løsningsspekter, sier administrerende direktør, Geir Jåsund, i Mikon. Prevas AB er et IT-selskap som er notert på Stockholmsbørsen. Selskapet har 470 medarbeidere i Sverige og Danmark. - Prevas og Mikon står godt til hverandre, vi får en aktiv eier som tilbyr oss mye i form av kompetanse, produktportefølje og muskelkraft, mens vi representerer et brohode inn i det norske markedet for dem, sier Jåsund. Prevas har allerede en rekke kunder i Norge, blant annet Lærdal Medical, Invitrogen og Axis-Shield, og ser på oppkjøpet som strategisk viktig for videre ekspansjon i Skandinavia. - Oppkjøpet av Mikon er en viktig etablering for oss i Norge. Det norske markedet for industrisystemer er i en stabil og god utvikling. Vi får dermed muligheten til vekst innenfor forretningsområdet industrisystem og tilgang på ny kompetanse på prosessindustri som vi kan dra nytte av i hele Norden. I tillegg får vi muligheten til å etablere forretningsområdet Produktutvikling ut fra et etablert miljø, sier administrerende direktør Anders Englund i Prevas AB. 14 NY TEKNIKK 08/2007

16 Nytt høytrykkskjølesystem fra Sandvik Det nye høytrykkskjølesystemet CoroTurn HP fra Sandvik oppgis å gi forbedret skjærekontroll og forlenget brukstid på verktøy. måten redusere skjæretemperaturen og enten øke brukstiden til verktøyet eller øke skjærehastigheten for alle materialer, opplyser leverandøren. Finish-operasjonene gir alltid mer problemer med sponkontroll på grunn av deres reduserte skjæredybde og matehastighet. Automatisert produksjon, enten det dreier seg om masseproduksjon med høyt volum eller bruk av flerfunksjonsmaskiner og vertikale dreiebenker med automatisk verktøyskifting, kan ikke tillate sponoppsamling rundt verktøyet da dette kan forårsake kostbare maskinstopper. Coromant Capto- og CoroTurn HP-systemet gir full sponkontroll og derfor sikkerhet for ubemannet produksjon, følge nyhetsmeldingen. Coromant Capto-koplingen kanaliserer kjølevæsken gjennom holderen eller spindelen for flere skjæreverktøy og plasserer den der det trengs mest. Dette nye systemet oppgis å kunne brukes i enhver maskin som er utstyrt med høytrykkskjølevæske og Capto-kopling, inkludert flerfunksjonsmaskiner, vertikale dreiebenker (VTL) og dreiesentre. CoroTurn HP trenger inn i den varmepåvirkede sonen med en stråle av høytrykkskjølevæske gjennom en liten dyse for å avkjøle skjærestålet hurtig og effektivt og for å gi best mulig sponkontroll. Strålen danner en hydraulisk kile mellom toppoverflaten på stålet og undersiden av sponen som skal fjernes fra komponenten eller materialet. Derved hjelper den til å redusere stålslitasjen og bryte skjæresponen opp i mindre partikler, noe som gir enklere fjerning fra skjæreeggen. Dysene som er montert nærmere stålets skjæreegg, hjelper til med å øke hastigheten på kjølevæsken ved lavere trykk og holder stålet lett tilgjengelig for innstilling. Dette går frem av en nyhetsmelding fra Sandvik. Ved grovdreiing, der sponkontroll ikke er noe problem, vil presis tilføring av kjølevæske på denne NY TEKNIKK 08/

17 Produktnytt fra Nordictron Nordictron lanserer industriprodukter fra det sør-koreanske LG konsernet på det norske markedet. LG er mest kjent i Norge for mobiltelefoner og flatskjermer, men nå er industrigiganten på vei inn i Europa med produkter for industriautomatisering. LS Industrial Systems er betegnelsen på industridivisjonen til LGkonsernet som nå lanserer et bredt spekter av frekvensomformere med effekter fra noen hundre watt til flere hundre kilowatt. - Dette er et stort industrikonsern med krav til kvalitet kombinert med innovativ teknologiutvikling og ikke minst et svært hyggelig prisbilde. Derfor blir det spennende å lansere agentur på det norske markedet, opplyser daglig leder hos Nordictron AS, Tron Saastad. LS frekvensomformere leveres i åtte ulike serier med egenskaper tilpasset ulike bransjer. Det er snakk om vifter og pumpestyringer, heisapplikasjoner og mekaniske drifter med krav til høye dreiemomenter. Frekvensomformerne har svært nyttige funksjoner for energisparing som dvalemodus, som senker spenningen til motoren ved lave belastninger samt optimal fluksregulering, som reduserer energitapet ved endring av belastning. Forvarming er en annen praktisk funksjon for anlegg som er utsatt for kulde og fuktighet. Nordictron har spesialisert seg på effektiv levering av elektronikk for industriautomatisering fra Asia til lave priser. Selskapet har en åpen prisstrategi med samtlige produkter lagt ut på Internett (www.nordictron.no). Små sveiseapparater for isolasjonsstifter og mindre bolter. Stål, rustfritt stål, aluminium m.m. Større apparater for bolter opptil 30 mm Ø. Automatiske boltsveisesystemer. Bordmodeller. Salg, utleie, service. Be om utførlig informasjon! 16 NY TEKNIKK 08/2007

18 NY TEKNIKK 08/

19 Forts. fra side 13 Telemecanique Premium PLS-enheter som behandler inputdata og drifter sagingsprosessen fra den viktige posten gjennom den solide reduceren (som jevner tømmerstokkene før sagingen) til selve fordelingen til de fire båndsagene. Den mer krevende datakommunikasjonen skjer med CANopen og FIPI/O busstyring, eksempelvis mellom PLS og I/O-systemet, som samler signalene fra sensorene. Styrken til I/O-systemet er dets åpne struktur, som muliggjør standardiseringen uavhengig av operativsystem eller nettverksstrategi. 12 personer klarer jobben - Med denne oppgraderingen er vi i stand til å Produksjonen er helautomatisert. Trevirket består for det meste av gran. drifte og vedlikeholde sag- bruket med tolv personer. Vi kan lett justere saging til den mengde og kvalitet som gir mest mulig lønnsomhet. Antall arbeidsavbrudd er blitt redusert til et minimum, og overvåkingsprosessen i seg selv er blitt mye enklere. Det er helt klart en stor investering, men vi har automasjon som fungerer smidig og tillater tilpasning til fremtidige behov. Vi er veldig fornøyde, avslutter Jörgen Törnqvist. LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Postboks Vøyenenga - Ringeriksveien Vøyenenga tlf: fax: epost: 18 NY TEKNIKK 08/2007

20 NY TEKNIKK 08/