Størst innen tekniske nyheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst innen tekniske nyheter"

Transkript

1 Størst innen tekniske nyheter Nr årg Årsabonnement. kr. 495 Magisk kamera skal erobre verden B-blad Returadresse: T.J.A Marketing, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo FLIR Systems lanserte sin nye generasjon av bærbare infrarøde kameraer i Barcelona 1. september foran et forventningsfullt publikum. Det gjaldt det fullintegrerte og kompakte ThermacCAM serie T og B fullpakket med moderne teknikk, med brukervennlige funksjoner og en innovativ design. Ny Teknikk og europeisk presse for øvrig overvar begivenheten. Det ble en magisk forestilling. Se side 123. Avansert gatebelysning med lavenergi Et samarbeid mellom universitetsforskere og en spesialist på LED-belysning i Storbritannia kan føre til at LED-teknologien kan utnyttes i gatebelysning. Fordelene er lang levetid på lysene og stor lyseffekt i forhold til størrelse og energiforbruk. Se side 37. Teknikk og Trender side 8-9 MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Økt konkurranseevne med moderne teknologi side 13 IKT OG ELEKTRONIKK Første bakkenettmottaker side 23 HMS Fem tonn til gjenvinning side 31 LOGISTIKK Talestyring og kvalitetsstyring side 43 KURS, KONFERANSER OG UTDANNING Norges største bilutstilling side 53 MARINE, SHIPPING OG OFFSHORE Båter i sjøen 2007 side 59 NÆRINGSMIDLER Elektronisk piercing av lam side 71 BYGG, ANLEGG OG VVS Flere varmer med vann side 102

2 2 NY TEKNIKK 08/2007

3 NY TEKNIKK 08/2007 3

4 4 NY TEKNIKK 08/2007

5 NyTeknikk etablert 1987 av fagpresseforlaget TJA Marketing A/S Hausmannsgaten 6, N-0186 Oslo-Norge Tlf.: (+47) Fax: (+47) Redaksjonens Ansvarlig redaktør: Per Nørgaard Annonser: Betales innen 14 dager til bankgiro Foretaksregisteret: NO MVA/VAT Annonsemateriell: Mottas helst elektronisk på CD-rom med prøvetrykk eller Tillegg for sats etter manus og repro fra bilder og dias Trykk: NAtryck Abonnement: 11 utg. i NOK kr. 495,- Copyright: TJA Marketing A/S Ettertrykk eller kopiering av annonser, artikler og bilder er kun tillatt etter skriftlig avtale med forlaget. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt, ikke bestilt materiell NY TEKNIKK 08/2007 Arbeidet med bioenergistrategi i gang Regjeringen har startet arbeidet med å lage en strategi for økt produksjon og bruk av bioenergi. I første fase har Olje- og energidepartementet satt ut et utredningsoppdrag som skal kartlegge mulighetene og utfordringene ved å etablere og videreutvikle velfungerende systemer for bioenergi. Utredningen blir en viktig del av grunnlaget for regjeringens strategi for økt produksjon og bruk av bioenergi. Regjeringen vil satse mer på bioenergi, opplyser olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. Strategiarbeidet er i gang Regjeringen har lagt opp til en økt satsing på bioenergi. Arbeidet som nå er satt i gang, vil være viktig Større forbrukerinnflytelse: får fritt strømvalg i fremtiden I fremtiden vil strømkundene få mye større innflytelse på hvilken type strøm kraftprodusentene skal lage. De vil for eksempel kunne velge fritt mellom vindkraft og vannkraft. Allerede i dag tilbyr flere strømleverandører grønn strøm, det vil si opprinnelsesgarantert kraft. Det betyr ikke at strømmen i stikkontakten er garantert grønn, men forbrukeren får en garanti for at det blir produsert like mye fornybar kraft som den han bruker. Sol, vind eller vann Men foreløpig står valget bare mellom opprinnelsesgaranti eller ingen garanti i det hele tatt. Forbrukeren har ingen mulighet til å velge mellom de forskjellige typene av grønn strøm. I fremtiden ser vi for oss at man kan velge hvilke typer produsenter man betaler til, om den fornybare kraften skal komme fra solenergi, bioenergi, vindmølleenergi eller vannkraft. Dermed vil strømkunden selv være med på å drive fram miljøvennlig kraftproduksjon, sier informasjonssjef Jeanne K. Tjomsland i Fjordkraft til Newswire. Fjordkraft er ikke strømprodusent, men landets nest største leverandør av strøm. De opplever nå stor interesse for slik strøm. Statnett, som er myndighetenes organ for utstedelse av opprinnelsesgarantier, har hittil i år utstedt sertifikater for produksjon av 23 terrawattimer strøm med opprinnelsesgaranti. Det er mer enn i hele fjor. Fjordkrafts privatkunder får automatisk opprinnelsesgarantert strøm uten tillegg i prisen. Bedriftskundene må betale litt ekstra. Tjomsland ser for seg en utvikling der strømkundene blir stadig blir mer miljøbevisste, og hun trekker paralleller til bilbruken. På kort tid har det skjedd mye med folks innstilling til drivstoff. Plutselig er veldig mange opptatt av biodrivstoff, hybridbiler og el-biler. Folks valg av strøm har trolig det samme miljøpotensialet når ordningen med opprinnelsesgarantert strøm blir mer kjent, sier Tjomsland. Forts. side 22 for en god koordinering av de ulike departementers innsats for økt bruk av bioenergi, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. - Jeg oppfordrer interesserte til å delta i det videre arbeidet, da vi er avhengig av bred involvering for å få best mulig resultat, sier statsråd Enoksen. Utredningen skal gjennomføres av Østlandsforskning i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og Institutt for strategisk analyse. I utredningsprosessen og i det videre arbeidet med utformingen av en bioenergistrategi legges det opp til bred involvering av bransjen og interesserte parter. Det er allerede blitt etablert en referansegruppe gjennom Norsk Bioenergiforening. Utredningen skal avsluttes i november, og det vil bli arrangert et åpent høringsmøte tirsdag 20. november. Hensikten med møtet er å få en bred tilbakemelding på arbeidet som er gjort til dette tidspunkt og å få tilbakemelding på veien videre. 5

6 6 NY TEKNIKK 08/2007

7 Leder Bygg og bolig Det nærmer seg byggmesse igjen, og vi gleder oss. Det er alltid hyggelig å treffe annonsører og samarbeidspartnere og selvfølgelig oppleve den spesielle atmosfæren på messesenteret i Lillestrøm og bli oppdatert på det aller nyeste. Når vi skriver dette, er boligmarkedet preget av en vente-og-seholdning. Boligkjøperne lurer på hvor høy boligrenten skal bli, og om de bør vente med å kjøpe. Kanskje blir det et prisfall? Men det legger ikke demper på interessen for bolig og hjem. Det er kanskje et særnorsk fenomen. Her i Norge eier vi jo stort sett vår egen bolig i motsetning til mange andre europeiske land, der det er mer vanlig å leie. Og så er vi jo innendørs det meste av året. Ikke så rart at boliginteressen er på topp, og det er ventet storinnrykk på messesenteret når dørene åpner 18. september. Byggenæringen er fortsatt preget av optimisme. Det er stor aktivitet i bransjen, og utstillingsarealet har vært bortleid for lenge siden. BI-professor Torger Greve har gjennom et omfattende forskningsarbeid kommet til at bolignæringen er dobbelt så stor som tidligere antatt, og at næringen står for 14 % av verdiskapningen. Da har han inkludert byggevareindustrien, byggevarehandelen og eiendomsnæringen. Det er faktisk bare oljenæringen som er større. Men han synes ikke at næringen har den anseelsen den fortjener, og gir politikerne en del av skylden. På åpningskonferansen får han anledning til å lufte sine synspunkter overfor kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Det kan bli en interessant diskusjon. Vi ses på Lillestrøm! Forgubbing i byggebransjen Det rekrutteres for få ingeniører til bygge- og anleggsbransjen, og gjennomsnittsalderen blir stadig høyere. - Dramatisk, sier administrerende direktør i NCC. I 1997 var gjennomsnittsingeniøren på norske bygg og anlegg 44 år gammel. Nå er han 48,5 år, viser tall fra fagorganisasjonen NITO. - At gjennomsnittsalderen øker ti prosent på ti år, er dramatisk for bransjen. Særlig når vi i tillegg vet at vi har en pensjonistbølge foran oss, sier administrerende direktør Sven Christian Ulvatne i NCC Construction til Newswire. Ulvatne er også formann i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Til olje og gass Norge får et stort underskudd av ingeniører de neste årene, mer enn 5000 innen 2010, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bygge- og anleggssektoren vil utgjøre en stor andel av disse. - Bygge- og anleggsbransjen har alltid vært avhengig av konjunkturene. For eksempel mistet vi nesten en hel generasjon ingeniører på begynnelsen av 1990-årene da utsiktene til å få jobb var dårlige og rekrutteringen uteble. Sju gode år etterfølges gjerne av sju dårlige, mens vi nå har hatt 15 relativt gode år etter hverandre, sier Ulvatne. En annen forklaring på underskuddet er konkurransen fra andre bransjer. - Vi ser at mange sivilingeniører etter to-tre år i bygg og anlegg melder overgang til andre bransjer. Særlig har olje-, gass- og verkstedindustriene hatt stor appetitt på bygningsingeniører, sier NCC-sjefen. Ettertraktet utdanning Imens bygges det så mye som bransjen har kapasitet til. Ved utgangen av fjoråret hadde Norge gitt individuelle arbeidstillatelser til arbeidstakere fra de nye EU-medlemslandene. De fleste kommer fra Polen og jobber innenfor byggenæringen. Byggeboomen kan ha bidratt til at unge nå begynner å søke seg til ingeniøryrkene igjen. - Vi har jobbet lenge med å øke forståelsen for at det er viktig med realfagutdanning. I år var det første året på lenge at vi så en økning i søknader til ingeniørskolene. Men det trengs flere, sier organisasjonssjef Steinar Simonsen i NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Det er ikke vanskelig å få seg ingeniørjobb om dagen. Simonsen forteller at folk får jobb før de er ferdig utdannet. - Vi har aldri registrert så få arbeidsledige NITOmedlemmer som nå. Andelen er helt nede i 0,7 prosent. Og når det ligger sikre jobbmuligheter i andre enden av utdanningen, er det gjerne flere som begynner, sier Simonsen. Forme landskap Også NCC-sjefen tror flere vil få øynene opp for det han mener er bransjens kvaliteter. - Trass i konjunkturavhengighet har bygg- og anleggsbransjen en stayerevne som få andre bransjer kan vise til. Det vil alltid være behov for nye næringsbygg, skoler, sykehus, boliger, tunneler, broer og veier. Vi byr på faglige utfordringer, utviklingsmuligheter og frihet. Dessuten er ingeniørene med på å forme strukturer som står i landskapet i minst hundre år fremover, sier Ulvatne nye husstander får bredbånd Regjeringen bevilget 100 millioner kroner til bredbåndsutbygging over Høykomordningen i revidert nasjonalbudsjett. Nå er midlene fordelt. Om lag nye husstander vil nå få tilgang til bredbåndstjenester. Anslag viser at når prosjektene er realisert vil over 99 prosent av befolkningen vil ha tilgang til bredbånd. Tilgang til bredbåndsnettet er grunnleggende for at folk skal kunne ta del i kunnskapssamfunnet. Det er viktig for skoleopplæringen, for tilgang til offentlige tjenester og for næringsutvikling i distriktene. Derfor er jeg stolt av at vi nå er i ferd med å sikre bredbånd til de siste grendene og husstandene i landet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. Regjeringen bevilget 255 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i år øremerket bredbåndsutbygging. 155 millioner ble fordelt til fylkeskommunene. De resterende 100 millioner kroner ble lyst ut med søknadsfrist 6. august. Programstyret i Høykom behandlet søknadene 3. september. NY TEKNIKK 08/2007 7

8 SteelSeries lanserer et nytt gaming headset med nakkebøyle, som ikke ødelegger frisyren eller kommer i veien for capsen. Siberia Neckband headset skal være det første gamingheadsetet med nakkebøyle som er designet for å gå bak hodet og ikke over øret. Det gir økt komfort og bedre funksjonalitet, ifølge Steel- Series. Bøylen hindrer også irritasjon over at headsetet kommer i veien under spilling eller andre aktiviteter. Headsetet er spesialdesignet for gaming og PC. SteelSeries opplyser at det er utviklet i samarbeid med profesjonelle e-sport gamere, som SK Gaming, Team 3D og complexity, DJ s og rockemusikere. Det skal visstnok også fungere godt til Mp3-spillere og andre elektroniske avspillingsanlegg. - Det var utrolig gøy å utvikle et gamingprodukt som tilbyr kvalitetslyd, men som ikke ødelegger frisyren eller hindrer deg å ha lua på, sier Teknikk og Trender Hårfint headset fra SteelSeries Abdisamad SpawN Mohamed, som er en av verdens beste Counter-Strike-spillere. - Det er genialt at den kan brukes både til gaming og ipod-en, sier SpawN, som ser frem til lanseringen. Komfort og lyd er finjustert for optimal ytelse. Headsetet dekker hele øret, slik at det ikke blir ubehagelig ved lengre tids bruk. I tillegg er mikrofonen uttrekkbar og kan skjules når man ikke bruker den. - De opprinnelige Siberia headsetene blir bare mer og mer populære. Det var viktig for oss å skape den samme unike kombinasjonen av lydkvalitet og visuelt pent design, sier Kim Rom, markedssjef i SteelSeries. - Dette headsetet har forbedret lyd, samtidig som vi opprettholder et lavt prisnivå, fortsetter han. SteelSeries Siberia Neckband Headset kommer i butikkene i løpet av 3.kvartal Prisdetaljer er ikke klare. Creative Zen med 2,2 fargeskjerm i kredittkortstørrelse Creative lanserer den nye MP3-spilleren ZEN md 2,5 fargeskjerm og en SDport som gir muligheter for ekstra minne og forenkler filoverføringen. Ved å støtte AAC-format kan Creative Tyverisikker sykkel Denne sykkelen, som er utviklet for Puma, av Biomega, har to viktige funksjoner. Den er sammenleggbar og derfor lett å ta med seg hvis man for eksempel skal ha den med i bilen. Den andre funksjonen, og kanskje den viktigste, er at sykkelen er tyverisikker. Den er nemlig konstruert slik at det går en stålvaier fra styret og til navet. Når man skal brette sykkelen sammen, løsner man denne vaieren, som brukes som kjetting for å låse sykkelen. Hvis tyven klipper over denne vaieren, blir sykkelen ubrukelig. (www.travelizmo.com) ZEN romme inntil 4000 sanger rippet fra CD-er med itunes player. Spilleren støtter også MP3- og WMA-format og ubeskyttende itunes Plusfiler. Creative Zen kommer med 4, 8 og 16 GB minne. - Creative ZEN har faktisk like stor skjerm som ZEN Vision.M, men er mye mindre, lettere og tynnere, sier Kristian Gunvald, Nordic CE Product Manager hos Creative. - Nå kan folk få en fantastisk videoopplevelse med en mye mer kompakt spiller, forteller han. ZEN støtter videoformater som MPEG-4, DivX, SviD og WMV. Batteriene gir inntil fem timer avspillingstid med video og inntil 25 timer med musikk. TFT-fargeskjermen er 2,5 og kan gjengi 16,7 millioner farger. Spilleren har innebygd FM-radio, stemmeopptaker og kalenderfunksjon som kan synkronisere kontaktinfo, oppgavelister og kalender Rengjør rustfritt stål uten skjolder Relekta lanserer nå inox Pro. Leverandøren opplyser at produktet rengjør og gir glans til rustfritt stål og andre metalloverflater uten å etterlate skjolder eller streker. Det skal gi god beskyttelse mot fingermerker uten at overflaten blir fet, og overflaten blir både smussavvisende og antistatisk. Det blir mer og mer vanlig med dekordetaljer i biler av rustfritt stål eller børstet aluminium. I senere tid brukes rustfritt stål mer og mer også som bygningsmaterialer. Rustfritt stål er populært og har allerede blitt en egen trend innenfor husholdningsmaskiner som komfyrer og kjøleskap. - I og med at husholdningsmaskiner ikke lenger bare er hvite, Iomega lanserer nå en ny bærbar harddisk i Norge, Iomega ego Portable Hard Drive SB 2.0. Harddisken leveres i to farger, rød eller sølv og harddisken med 250 eller 160 GB. Den har strømforsyning via USBporten. Lagringskapasiteten er stor nok til å romme bilder, over 2900 timer med musikk eller 240 timer med video. Programvaren EMC Retrospect HD for automatisk sikkerhetskopiering følger med. Funksjonen DropGuard beskytter harddisken om man skulle være så uheldig å miste den fra opp til 1,3 meters høyde. Harddisken er kompatibel men nå også av rustfritt stål, har det blitt en stor utfordring når man skal vaske kjøkkenet skinnende rent, forteller produktsjef Hans Erik Lian i Relekta. - Noen vasker først med såpevann for deretter å smøre olje på som beskyttelse mot fingermerker. Dette gir en ganske fet overflate som i tillegg tiltrekker seg nytt støv og smuss. Dette problemet kan nå løses med inox Pro. inox Pro fjerner enkelt fett, smuss og lette avleiringer og passer godt til rengjøring av bl.a kjøkkenmaskiner, gelendre, vvs-armatur, heisdører og heisinnredning. Produktet skader ikke gummi og inneholder ikke silikon, olje eller løsemidler, avslutter Lian. ego - ny bærbar harddisk fra Iomega med Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home/XP Professional/XP Professional x64 og Windows Vista. Den er i tillegg kompatibel med Mac OS X eller senere versjon. Prisen på utgaven med 250 GB er 1590 kroner, og prisen på utgaven med 160 GB er 1145 kroner. 8 NY TEKNIKK 08/2007

9 Bærbart høyttalersystem til ipod og MP3-spiller Velocity 2Go er en ny type musikk- og høyttaleranlegg fra Blaupunkt. I bilen virker enheten som en ekstra basshøyttaler eller såkalt aktiv subwoofer. Den kobles til bilens stereoanlegg og gjengir den ekstra dype bassen. Utenfor bilen kan Velocity 2Go kobles til en ipod, MP3- eller DVD-spiller, eller også til bilens mobile GPS-navigator med MP3. Da fungerer den som en bærbar stereohøyttaler. NY TEKNIKK 08/2007 Det spesielle med Velocity 2Go er et intelligent delefilter, som automatisk registrerer lydkilden og selv skifter mellom rollen som aktiv stereohøyttaler eller subwoofer. I bilen kan Velocity 2Go kobles til bilens 12-volts uttak. Når den ikke er koblet til en strømforsyning, bruker den 8 vanlige 1,5 volt AA alkaliske batterier. Hjemme kan den kobles til det vanlige strømnettet på 230 volt ved hjelp Nye trendy vernebriller med metallinnfatning Pulsafe lanserer en ny vernebrille med metallinnfatning, Pulsafe Metalite. Den er designet med tanke på dem som vil ha moderne solbriller mens de jobber. Innfatningen er lett og slank og sitter godt, annonserer produsenten. Linsen reduserer både sollys og reflekser. Pulsafe Metalite passer fremfor alt til arbeid utendørs, men finnes også med linser til Teknikk og Trender av adapteren som følger med. Dersom det benyttes oppladbare batterier, kan disse lades opp når Velocity 2Go er koblet til det vanlige strømnettet. Velocity 2Go fås i to versjoner med ulik størrelse på deksel og høyttalere og forskjellig effekt. Begge modeller gjengir 160 watt maks uteffekt. Forsterkerne i de to modellene er like, men i og med et større volum på dekslet, gjengir den største versjonen, Velocity 2Go 6, i praksis 4 db høyere lydstyrke enn den mindre, Velocity 2Go 5. Dekslet og de fleste andre delene er produsert i formstøpt aluminium. Veiledende utsalgspris for Velocity 2Go 5 er kr inkl. mva og for Velocity 2Go 6 kr innendørs bruk. Pulsafe Metalite har en del innebygde komfortfunksjoner. Fjærede hengsler ved tinningen skal bidra til at innfatningen sitter helt riktig, og den oppgis å være komfortabel uten å klemme. Brillebøylene kan bøyes og tilpasses ørene. Nesebøylen er myk for å forhindre at brillene glir. Linsene på Pulsafe Metalite er buede polykarbonatlinser for å gi dekning og beskyttelse, også fra siden. Det finnes forskjellige fargetoner for ulike formål, men de fleste linsene er produsert for utendørs arbeid. Selv om solen ikke viser seg like mange timer i løpet av vinterhalvåret som om sommeren, kan sollyset være sterkt nok om vinteren. Pulsafe Metalite opplyses å kunne brukes året rundt. Eksempler på bruksområder er innenfor bygningsarbeid, transport, jordbruk og service. Brillene oppfyller kravene i standarden EN 166. De selges via industri- og byggvarehandelen. Ny oppskjæremaskin fra Wilfa Wilfa presenterer en ny oppskjæremaskin i ståldesign med et arbeidsområde mellom 0 og 15 mm. Maskinen leveres med to blader, ett med tagger for brød og ett uten tagger for blant annet pålegg. Den har et eget oppsamlingsbrett. Maskinen er skråstilt for å sikre bedre kontroll, og gummiføtter skal gjøre at den står stødig. Den skal være lett å rengjøre. Oppvaskmaskin gjør rent med høytrykk Svakstrømspesialisten har testet ut to typer utebelysning med solcellepanel, som de anbefaler for norske forhold. Begge har en hvit LED-pære som skal gi en stemningsfull belysning. To oppladbare batterier medfølger. Lampen på bildet har betegnelsen Euro Sol90 og koster kr 450. For nærmere opplysninger ring / PowerClean fra Whirlpool er en ny oppvaskfunksjon der skitne kokekar spyles rene med høytrykk. I samme oppvaskprogram rengjøres resten av oppvasken på vanlig måte. PowerClean er utstyrt med fire høytrykksmunnstykker som til sammen spyler med 32 vannstråler og cirka 70 prosent høyere trykk enn hos standardmaskiner. Munnstykkene sitter lengst bak i nedre del av maskinen, der man vanligvis setter inn den mest skitne oppvasken, for eksempel kokekar og former. Det høye trykket oppgis å løsne innbrent smuss uten at det er nødvendig med grovrengjøring for hånd. Høytrykksstrålene er begrenset til ett område, slik at mer ømtålige gjenstander i oppvaskmaskinen ikke skades. Oppvaskmaskinen har en under- og en overkurv beregnet til forskjellige typer oppvask. Den øvre kurven er beregnet på glass og porselen. Etter en fest kan for eksempel den nedre kurven kompletteres med et spesielt glassholderstativ som sammen med den øvre kurven kan romme bortimot 48 vin- eller champagneglass. En annen funksjon er 6th Sense som skal gi ren oppvask uansett mengde og med inntil 30 % mindre tids-, vann- og energiforbruk. Sensorer måler kontinuerlig smussnivået og tilpasser automatisk oppvaskprogrammet deretter. Maskinen har et selvrengjørende filter, som filtrerer oppvaskvannet gjennom en spesiell puls- og vakuumfunksjon. Filteret fjerner faste partikler, fett og smuss fra oppvaskvannet, slik at det hele tiden brukes rent vann til oppvaskprosessen. Utebelysning med solcellepanel 9

10 Bærbart høyttalersystem til ipod og MP3-spiller Velocity 2Go er en ny type musikk- og høyttaleranlegg fra Blaupunkt. I bilen virker enheten som en ekstra basshøyttaler eller såkalt aktiv subwoofer. Den kobles til bilens stereoanlegg og gjengir den ekstra dype bassen. Utenfor bilen kan Velocity 2Go kobles til en ipod, MP3- eller DVD-spiller, eller også til bilens mobile GPS-navigator med MP3. Da fungerer den som en bærbar stereohøyttaler. NY TEKNIKK 08/2007 Det spesielle med Velocity 2Go er et intelligent delefilter, som automatisk registrerer lydkilden og selv skifter mellom rollen som aktiv stereohøyttaler eller subwoofer. I bilen kan Velocity 2Go kobles til bilens 12-volts uttak. Når den ikke er koblet til en strømforsyning, bruker den 8 vanlige 1,5 volt AA alkaliske batterier. Hjemme kan den kobles til det vanlige strømnettet på 230 volt ved hjelp Nye trendy vernebriller med metallinnfatning Pulsafe lanserer en ny vernebrille med metallinnfatning, Pulsafe Metalite. Den er designet med tanke på dem som vil ha moderne solbriller mens de jobber. Innfatningen er lett og slank og sitter godt, annonserer produsenten. Linsen reduserer både sollys og reflekser. Pulsafe Metalite passer fremfor alt til arbeid utendørs, men finnes også med linser til Teknikk og Trender av adapteren som følger med. Dersom det benyttes oppladbare batterier, kan disse lades opp når Velocity 2Go er koblet til det vanlige strømnettet. Velocity 2Go fås i to versjoner med ulik størrelse på deksel og høyttalere og forskjellig effekt. Begge modeller gjengir 160 watt maks uteffekt. Forsterkerne i de to modellene er like, men i og med et større volum på dekslet, gjengir den største versjonen, Velocity 2Go 6, i praksis 4 db høyere lydstyrke enn den mindre, Velocity 2Go 5. Dekslet og de fleste andre delene er produsert i formstøpt aluminium. Veiledende utsalgspris for Velocity 2Go 5 er kr inkl. mva og for Velocity 2Go 6 kr innendørs bruk. Pulsafe Metalite har en del innebygde komfortfunksjoner. Fjærede hengsler ved tinningen skal bidra til at innfatningen sitter helt riktig, og den oppgis å være komfortabel uten å klemme. Brillebøylene kan bøyes og tilpasses ørene. Nesebøylen er myk for å forhindre at brillene glir. Linsene på Pulsafe Metalite er buede polykarbonatlinser for å gi dekning og beskyttelse, også fra siden. Det finnes forskjellige fargetoner for ulike formål, men de fleste linsene er produsert for utendørs arbeid. Selv om solen ikke viser seg like mange timer i løpet av vinterhalvåret som om sommeren, kan sollyset være sterkt nok om vinteren. Pulsafe Metalite opplyses å kunne brukes året rundt. Eksempler på bruksområder er innenfor bygningsarbeid, transport, jordbruk og service. Brillene oppfyller kravene i standarden EN 166. De selges via industri- og byggvarehandelen. Ny oppskjæremaskin fra Wilfa Wilfa presenterer en ny oppskjæremaskin i ståldesign med et arbeidsområde mellom 0 og 15 mm. Maskinen leveres med to blader, ett med tagger for brød og ett uten tagger for blant annet pålegg. Den har et eget oppsamlingsbrett. Maskinen er skråstilt for å sikre bedre kontroll, og gummiføtter skal gjøre at den står stødig. Den skal være lett å rengjøre. Oppvaskmaskin gjør rent med høytrykk Svakstrømspesialisten har testet ut to typer utebelysning med solcellepanel, som de anbefaler for norske forhold. Begge har en hvit LED-pære som skal gi en stemningsfull belysning. To oppladbare batterier medfølger. Lampen på bildet har betegnelsen Euro Sol90 og koster kr 450. For nærmere opplysninger ring / PowerClean fra Whirlpool er en ny oppvaskfunksjon der skitne kokekar spyles rene med høytrykk. I samme oppvaskprogram rengjøres resten av oppvasken på vanlig måte. PowerClean er utstyrt med fire høytrykksmunnstykker som til sammen spyler med 32 vannstråler og cirka 70 prosent høyere trykk enn hos standardmaskiner. Munnstykkene sitter lengst bak i nedre del av maskinen, der man vanligvis setter inn den mest skitne oppvasken, for eksempel kokekar og former. Det høye trykket oppgis å løsne innbrent smuss uten at det er nødvendig med grovrengjøring for hånd. Høytrykksstrålene er begrenset til ett område, slik at mer ømtålige gjenstander i oppvaskmaskinen ikke skades. Oppvaskmaskinen har en under- og en overkurv beregnet til forskjellige typer oppvask. Den øvre kurven er beregnet på glass og porselen. Etter en fest kan for eksempel den nedre kurven kompletteres med et spesielt glassholderstativ som sammen med den øvre kurven kan romme bortimot 48 vin- eller champagneglass. En annen funksjon er 6th Sense som skal gi ren oppvask uansett mengde og med inntil 30 % mindre tids-, vann- og energiforbruk. Sensorer måler kontinuerlig smussnivået og tilpasser automatisk oppvaskprogrammet deretter. Maskinen har et selvrengjørende filter, som filtrerer oppvaskvannet gjennom en spesiell puls- og vakuumfunksjon. Filteret fjerner faste partikler, fett og smuss fra oppvaskvannet, slik at det hele tiden brukes rent vann til oppvaskprosessen. Utebelysning med solcellepanel 9

11 10 NY TEKNIKK 08/2007

12 NY TEKNIKK 08/

13 12 NY TEKNIKK 08/2007

14 Seksjon for MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Størst innen tekniske nyheter Økte konkurranseevnen med investering i moderne teknologi Små sagbruk må ikke nødvendigvis bli spist opp av de store. Älgsjö Såg i Ångermanland i Sverige har vist hvordan investeringer i moderne teknologi tillater små aktører å konkurrere mot de store. Overvåkingsrom med TV-skjermer gir oversikt over produksjonsprosessen. Älgsjö Såg valgte en strategi som består i rasjonalisering og lave produksjonskostnader. Siden 2003 har de investert et totalbeløp på 100 millioner svenske kroner i det familieeide sagbruket i byen Ullånger. Det viste seg å være en fornuftig investering. Full utskiftning På sagbruket ble stort sett alt fra barkmaskin og fremover byttet ut. En viktig del i prosessen var å erstatte hele styringssystemet for å kunne installere mer nøyaktige og fleksible styringslinjer. - Gjennom maskinleverandøren Söderhamn Eriksson fikk vi kontakt med Milltech AB i Växjö, spesialister på sagbruksautomasjon, forteller Jörgen Törnqvist, som eier og leder sagbruket sammen med sin bror Åke. - Vi trengte å videreutvikle selskapet, men vi ville ikke lappe sammen og renovere litt her og der. Med hjelp fra Milltech AB i Växjö fikk vi et helhetsinntrykk og identifiserte en veldig god og fleksibel løsning, utelukkende basert på produkter fra Schneider Electric. Milltech gjorde virkelig en god jobb. For meg som er ansvarlig for drift og vedlikehold, var det en sikkerhet å bruke produkter som spiller godt sammen og kommuniserer trådløst med hverandre og med maskinene i sagbruket, forklarer Jörgen Törnqvist. Ryddig - Hele installasjonen ble ryddig gjennomført i et apparatrom som er sentralt lokalisert i sagbruket. Hvert skap har klart definerte funksjoner og Sarel-skapene fra Schneider Electric er plassert i ryddig og logisk rekkefølge. Dette forenkler både service og eventuelle feilsøkinger. Den innkommende spenningen til apparatskapet er på 400 V, og strømmen er fordelt av Schneider Electrics Telemecanique skinnesystemer. Hver av de fire båndsagsreduksjonene (90 kwh pr. stk.) blir betjent av Telemecanique Altistart mykstartere og er overvåket av Telemecanique Preventa sikkerhetsmoduler. Kabelsystemet til startapparatene er en robust og driftssikker AS-I enhet. Datasystemet Systemhjernen omfatter flere Schneider Electrics Forts. side 18 NY TEKNIKK 08/

15 Prevas kjøper Mikon AS Det svenske børsnoterte selskapet Prevas har signert en intensjonsavtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Mikon AS. Gjennom dette oppkjøpet etablerer Prevas seg i Norge og tar sikte på å styrke sin posisjon som leverandør av industrisystem og produktvikling i Skandinavia. Samtidig vil Prevas utvikle og levere Mikon sin programvare for lønnsomhetsforbedringer i produksjonsvirksomheter i hele Skandinavia. - Dette er en viktig avtale for Mikon. Dette oppkjøpet innebærer at vi får økt konkurransekraft i form av en sterk og stabil eier. I tillegg får vi nå utvidet markedstilgang for våre løsninger i det svenske og danske markedet gjennom de etablerte kanalene til Prevas. Dette vil også styrke vår virksomhet i Norge, samtidig som våre kunder vil nyte godt av å få tilgang til hele Prevas sitt løsningsspekter, sier administrerende direktør, Geir Jåsund, i Mikon. Prevas AB er et IT-selskap som er notert på Stockholmsbørsen. Selskapet har 470 medarbeidere i Sverige og Danmark. - Prevas og Mikon står godt til hverandre, vi får en aktiv eier som tilbyr oss mye i form av kompetanse, produktportefølje og muskelkraft, mens vi representerer et brohode inn i det norske markedet for dem, sier Jåsund. Prevas har allerede en rekke kunder i Norge, blant annet Lærdal Medical, Invitrogen og Axis-Shield, og ser på oppkjøpet som strategisk viktig for videre ekspansjon i Skandinavia. - Oppkjøpet av Mikon er en viktig etablering for oss i Norge. Det norske markedet for industrisystemer er i en stabil og god utvikling. Vi får dermed muligheten til vekst innenfor forretningsområdet industrisystem og tilgang på ny kompetanse på prosessindustri som vi kan dra nytte av i hele Norden. I tillegg får vi muligheten til å etablere forretningsområdet Produktutvikling ut fra et etablert miljø, sier administrerende direktør Anders Englund i Prevas AB. 14 NY TEKNIKK 08/2007

16 Nytt høytrykkskjølesystem fra Sandvik Det nye høytrykkskjølesystemet CoroTurn HP fra Sandvik oppgis å gi forbedret skjærekontroll og forlenget brukstid på verktøy. måten redusere skjæretemperaturen og enten øke brukstiden til verktøyet eller øke skjærehastigheten for alle materialer, opplyser leverandøren. Finish-operasjonene gir alltid mer problemer med sponkontroll på grunn av deres reduserte skjæredybde og matehastighet. Automatisert produksjon, enten det dreier seg om masseproduksjon med høyt volum eller bruk av flerfunksjonsmaskiner og vertikale dreiebenker med automatisk verktøyskifting, kan ikke tillate sponoppsamling rundt verktøyet da dette kan forårsake kostbare maskinstopper. Coromant Capto- og CoroTurn HP-systemet gir full sponkontroll og derfor sikkerhet for ubemannet produksjon, følge nyhetsmeldingen. Coromant Capto-koplingen kanaliserer kjølevæsken gjennom holderen eller spindelen for flere skjæreverktøy og plasserer den der det trengs mest. Dette nye systemet oppgis å kunne brukes i enhver maskin som er utstyrt med høytrykkskjølevæske og Capto-kopling, inkludert flerfunksjonsmaskiner, vertikale dreiebenker (VTL) og dreiesentre. CoroTurn HP trenger inn i den varmepåvirkede sonen med en stråle av høytrykkskjølevæske gjennom en liten dyse for å avkjøle skjærestålet hurtig og effektivt og for å gi best mulig sponkontroll. Strålen danner en hydraulisk kile mellom toppoverflaten på stålet og undersiden av sponen som skal fjernes fra komponenten eller materialet. Derved hjelper den til å redusere stålslitasjen og bryte skjæresponen opp i mindre partikler, noe som gir enklere fjerning fra skjæreeggen. Dysene som er montert nærmere stålets skjæreegg, hjelper til med å øke hastigheten på kjølevæsken ved lavere trykk og holder stålet lett tilgjengelig for innstilling. Dette går frem av en nyhetsmelding fra Sandvik. Ved grovdreiing, der sponkontroll ikke er noe problem, vil presis tilføring av kjølevæske på denne NY TEKNIKK 08/

17 Produktnytt fra Nordictron Nordictron lanserer industriprodukter fra det sør-koreanske LG konsernet på det norske markedet. LG er mest kjent i Norge for mobiltelefoner og flatskjermer, men nå er industrigiganten på vei inn i Europa med produkter for industriautomatisering. LS Industrial Systems er betegnelsen på industridivisjonen til LGkonsernet som nå lanserer et bredt spekter av frekvensomformere med effekter fra noen hundre watt til flere hundre kilowatt. - Dette er et stort industrikonsern med krav til kvalitet kombinert med innovativ teknologiutvikling og ikke minst et svært hyggelig prisbilde. Derfor blir det spennende å lansere agentur på det norske markedet, opplyser daglig leder hos Nordictron AS, Tron Saastad. LS frekvensomformere leveres i åtte ulike serier med egenskaper tilpasset ulike bransjer. Det er snakk om vifter og pumpestyringer, heisapplikasjoner og mekaniske drifter med krav til høye dreiemomenter. Frekvensomformerne har svært nyttige funksjoner for energisparing som dvalemodus, som senker spenningen til motoren ved lave belastninger samt optimal fluksregulering, som reduserer energitapet ved endring av belastning. Forvarming er en annen praktisk funksjon for anlegg som er utsatt for kulde og fuktighet. Nordictron har spesialisert seg på effektiv levering av elektronikk for industriautomatisering fra Asia til lave priser. Selskapet har en åpen prisstrategi med samtlige produkter lagt ut på Internett (www.nordictron.no). Små sveiseapparater for isolasjonsstifter og mindre bolter. Stål, rustfritt stål, aluminium m.m. Større apparater for bolter opptil 30 mm Ø. Automatiske boltsveisesystemer. Bordmodeller. Salg, utleie, service. Be om utførlig informasjon! 16 NY TEKNIKK 08/2007

18 NY TEKNIKK 08/

19 Forts. fra side 13 Telemecanique Premium PLS-enheter som behandler inputdata og drifter sagingsprosessen fra den viktige posten gjennom den solide reduceren (som jevner tømmerstokkene før sagingen) til selve fordelingen til de fire båndsagene. Den mer krevende datakommunikasjonen skjer med CANopen og FIPI/O busstyring, eksempelvis mellom PLS og I/O-systemet, som samler signalene fra sensorene. Styrken til I/O-systemet er dets åpne struktur, som muliggjør standardiseringen uavhengig av operativsystem eller nettverksstrategi. 12 personer klarer jobben - Med denne oppgraderingen er vi i stand til å Produksjonen er helautomatisert. Trevirket består for det meste av gran. drifte og vedlikeholde sag- bruket med tolv personer. Vi kan lett justere saging til den mengde og kvalitet som gir mest mulig lønnsomhet. Antall arbeidsavbrudd er blitt redusert til et minimum, og overvåkingsprosessen i seg selv er blitt mye enklere. Det er helt klart en stor investering, men vi har automasjon som fungerer smidig og tillater tilpasning til fremtidige behov. Vi er veldig fornøyde, avslutter Jörgen Törnqvist. LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Postboks Vøyenenga - Ringeriksveien Vøyenenga tlf: fax: epost: 18 NY TEKNIKK 08/2007

20 NY TEKNIKK 08/

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover.

Elko Plus$$ ELKO Plus er utviklet i samarbeid med industridesigner Einar J. Hareide, og er designet for å være moderne i lang tid fremover. NÅ Har$du$muligheten$ Akkurat nå har du en sjelden mulighet. En du kanskje aldri får igjen. Du har kjøpt en ny bolig, men den er ennå ikke ferdig. Du kan fortsatt ta valg som gjør boligen enda litt stiligere,

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP KJØPEHJELP Kjøkkenbelysning Det er tryggere, lettere og morsommere å jobbe og lage mat på kjøkkenet når du har godt og jevnt lys på benkeplaten. Skapbelysning på toppen av veggskapene lyser dem opp og

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007:

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007: Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon utvider og styrker utvalget av DVD-kameraer

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP KJØPEHJELP Kjøkkenbelysning Det er tryggere, lettere og morsommere å jobbe og lage mat på kjøkkenet når du har godt og jevnt lys på benkeplaten. Skapbelysning på toppen av veggskapene lyser dem opp og

Detaljer

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Frokostseminar 28. januar 2011 Arnstein Flaskerud Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP KJØPEHJELP Kjøkkenbelysning Det er tryggere, lettere og morsommere å jobbe og lage mat på kjøkkenet når du har godt og jevnt lys på benkeplaten. Skapbelysning på toppen av veggskapene lyser dem opp og

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP

Kjøkkenbelysning KJØPEHJELP KJØPEHJELP Kjøkkenbelysning Det er tryggere, lettere og morsommere å jobbe og lage mat på kjøkkenet når du har godt og jevnt lys på benkeplaten. Skapbelysning på toppen av veggskapene lyser dem opp og

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Headset gjør deg effektiv og fri Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Jabra GN 9300 serien Trådløse headset også for PC basert IP-telefoni Trådløse Jabra GN 9350 med hodebøyle. Nakkebøyle og

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: 1 Rask og enkel installasjon Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal se rikstv.no/underholdningsportalen Starte programmer forfra Pause, spole og ta opp

Detaljer

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Pressemelding Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Strong, Handsome, Reliable. Distractingly alpha-male!

Strong, Handsome, Reliable. Distractingly alpha-male! HOME COMFORT Strong, Handsome, Reliable. Distractingly alpha-male! Denne skarpskårne modellen er utsøkt maskulin i utførelsen, og gir hagen et luksuriøst preg. Med den kraftige strukturen og de flotte

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

6 nyheter i RYOBI One Plus 18 volt serien

6 nyheter i RYOBI One Plus 18 volt serien 17. januar 2012 6 nyheter i RYOBI One Plus 18 volt serien RYOBI One Plus er en unik verktøyserie hvor samme 18 volt batteri og lader kan brukes med over 35 forskjellige elverktøy og hagemaskiner. One Plus

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & SERVICE Godt vedlikehold av kunstgress forlenger levetiden på kunstgressbanen betydelig. Fordelen ved at banen

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no 02 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner som sørget for at

Detaljer

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit Alpine CD/Radio m/bt,tuneit 4x50w, APP direct, 3 linjer (4v), vtuner Denne modellen er perfekt for iphone og Android brukere, med TuneIt app for iphone og Android har du full kontroll over din lydinstillinger,

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007 Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag Trude Frydenberg 11. september 2007 Innhold - Opprinnelsesgaranterte strømavtaler Vi surfer på en klimabølge. Målet er at forbrukere skal ta i bruk opprinnelsesgaranterte

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. HMS PRODUKTER Kampanjeperiode våren 2012 Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 2 890,- VERKSTEDINNREDNINGER Verktøyskap/ låsbart med 4 hyller Art.

Detaljer

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 1 V I TA R HÅ ND OM 10566 Egg&Co Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 3 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

NRKs Profilundersøkelse 2015

NRKs Profilundersøkelse 2015 NRKs Profilundersøkelse 0 Om undersøkelsen NRK Analyse har siden gjennomført en undersøkelse av profilen eller omdømmet til NRK i befolkningen. Undersøkelsen var først en ren TV-undersøkelse. Radiokanalene

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR

Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Kom i gang! SMART-boks II SMART-boks II PVR Innholdsfortegnelse Installere antenne 4 Se TV allerede nå! 5 Koble SMART-boksen til TV-en 6 Feilsøking 9 Koble til fjernkontrollen 10 Koble SMART-boksen til

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Pressemelding Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-garasjedører

Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-garasjedører Leddporter Velkommen til verdenen til WIŚNIOWSKI-garasjedører WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Støypropper Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling A B C Bly batterier var det første som ble brukt, og benyttes fremdeles av noen leverandører. Bly batteriene var lette og administrere,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Digital-TV og bredbånd fra RKL

Digital-TV og bredbånd fra RKL et andelslag drevet og eid av tilknyttede borettslag og vel i Rælingen Digital-TV og bredbånd fra RKL Produktoversikt og utvalg fra DIN egen kabel-tv- og bredbåndsleverandør www.rkl.no Tlf. 9400 7500 En

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

The shining structure of pure brilliance

The shining structure of pure brilliance HOME COMFORT The shining structure of pure brilliance Brilliant er en rettlinjeformet modell som innbyr til hyggelige stunder i godt selskap. Det stilfulle og raffinerte designet er i seg selv en invitasjon

Detaljer

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Tel. +49 2373 904-185 Fax +49 2373 904-184 international-sales@kludi.com www.kludi.com VVS Marketing AS Syretarnet

Detaljer

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen Bytte av TV- og bredbåndsleverandør Informasjon om avtalen Informasjonsskriv nr 2 Januar 2017 Valg av ny TV- og bredbåndsleverandør Styret har over lenger tid vurdert flere leverandører for TV- og bredbåndstjenester

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere Med briljante, innovative og brukervennlige løsninger, introduserer vi smarthus for alle! Smart Hub Liten, anonym og lett å installere. Dette er kjernen i Future Home. Den sørger for at all husets elektronikk

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Håndkletørkere www.wimpel.no

Håndkletørkere www.wimpel.no Leverandør av lys og var me Tørker og varmer Håndkletørkere www.wimpel.no Tørker og varmer - ELEKTRISK LINEAR Den elegante elektriske håndkletørkeren Linear finnes i to størrelser: 300W og 600W. Håndkletørkeren

Detaljer

The freedom of endless horizons...

The freedom of endless horizons... C ATERING The freedom of endless horizons... Det spesielle ved Panorama er at den er konstruert uten frontsøyler. Dermed er utsynet helt fritt, og man kan nyte verden på en diskret måte! Konstruksjonen

Detaljer