Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: 1

2 KJÆRE HOF SOKNINGER For et år siden skrev jeg at jeg som ordfører hadde opplevd utrolig mye hyggelige feiringer. Det har jeg opplevd siste tiden også. Jeg har fått være med på Skibergkorets 10 års jubileum og jeg har vært tilstede på Hofnarrens 40 års jubileumsrevy. Åpning av musikkbinge og Torstad JR ved kulturkontret skjedde 6. november som viser at vi har en aktiv ungdom her i kommunen. Fredag 8. nov. var det offisiell åpning av gangveien til Kleppan. At dette prosjektet nå endelig har blitt virkelighet er nesten ikke til å tro. Ønsket om gangvei til Kleppan har pågått nesten like lenge som jeg har bodd i Hof. Jeg har bodd her i 39 år og kravet om gangvei har pågått i over 30 år. Det er faktisk noen av de samme personene som har vært aktive hele tiden. Tusen takk for at dere aldri har gitt opp. Vi må også prise oss lykkelig over at det ikke har skjedd noen alvorlige ulykker langs fv.32. Det og ferdes der som myk trafikant, har vært med livet som innsats. Gangveien skulle aller helst vært ført helt fram til Hof sentrum, men det var ikke mer midler denne gangen. Høsten er budsjett-tid. Den avgåtte regjeringen har lagt fram et budsjett der Hof kommune var tilgodesett med en inntektsøkning på 3,6%. Det skal dekke lønns- og kostnadsøkning og det sier seg sjøl at det ikke blir noen midler til overs. Om den nye regjeringen forandrer noe på overføringene til kommunene, veit vi først i desember. Vi må uansett kutte for 2014 for å komme ut med positivt resultat. En mindre hyggelig informasjon fikk jeg i uke 44 fra Grenlands- Ekspressen. På grunn av øket konkurranse vurderer selskapet og kutte ut ekstra innomkjøring i Siljan, Svarstad og Hof fra neste sommer. De vil da kjøre korteste indre vei Skien Oslo. d.v.s. fv 32 med stopp på Kleppan og i Sundbyfoss. Dette gjøres for å spare tid. Så kjære innbygger bruk bussen! Det kan kanskje redde at den blir borte fra Hof sentrum??? Dette er siste Hof-Nytt i år og jeg vil derfor ønske dere alle En riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR Ragnar Lindås Ordfører Fra åpning av Torstad JR Her er gangveien erklært åpnet 2

3 Kommuneadministrasjonens åpningstider i jule- og nyttårsperioden Juleaften, 1. juledag og 2. juledag: Stengt Romjula: kl Nyttårsaften, 1. nyttårsdag Stengt Vi ønsker alle en fredfull og god jul og et godt nytt år Det skjer i biblioteket! Onsdag 27. november kl 12.15: Et dikt om livet forestilling om Edvard Munch Fredag 20. desember kl 11.00: Noen daler ned i skjul - barneforestilling med Kattas Figurteater ensemble - passer for barn fra 3-10 år Torsdag 9. januar kl 19.00: Oppklaring i biblioteket - visekveld med Frode Johansen Hof folkebibliotek ønsker store og små velkommen, alle arrangementene er gratis. 3

4 JULEBASAR med overrekkelse med overrekkelse av Hof av kommunes Hof kommunes kulturpris kulturpris på Hof på Menighetshus Hof lørdag lørdag 30. november, 30. november, kl kl Stort basarbord Stort basarbord for barn for og barn voksne! og voksne! Lynutlodning Lynutlodning tombola tombola - kafeteria - kafeteria Kl 12.00: Kl 12.00: Adventsprogram Adventsprogram med med Hof barnegospel Hof barnegospel og Sorle og Sorle S. Hovdenak S. Hovdenak Kulturpris Kulturpris Arr.: Kirkeringen Arr.: Kirkeringen / Husstyret / Husstyret i samarb. i samarb. med Hof med kommune. Hof kommune. Støtte til folkehelsetiltak i Hof 2014 Støtte til folkehelsetiltak i Hof 2014 På bakgrunn av vedtatt folkehelseplan for På bakgrunn ønsker av vi vedtatt å få inn folkehelseplan gode forslag til for bruk 2014 av folkehelsemidlene 2016 ønsker vi i å få inn Politikerne gode forslag har gått til bruk inn for av en folkehelsemidlene sum på som i Politikerne kan søkes om har og gått brukes inn for til en folkehelsetiltak sum på i Hof som i kan søkes Bruken om og av brukes midlene til skal folkehelsetiltak behandles politisk i Hof i første Bruken kommunestyremøte av midlene skal behandles etter jul. politisk i første kommunestyremøte etter jul. For å komme i betraktning må søknaden begrunnes godt. For å komme i betraktning må søknaden begrunnes godt. Det er også viktig å søke på nytt dersom man har tiltak som er finansiert fra disse Det er også midlene viktig i år, å søke men som på nytt skal dersom videreføres man neste har tiltak år, og som som er ikke finansiert videreført fra disse i eget midlene budsjett. i år, men som skal videreføres neste år, og som ikke er videreført i eget budsjett. Alle som har gode forslag til folkehelsetiltak i Hof inviteres herved til å søke! Alle som har gode forslag til folkehelsetiltak i Hof inviteres herved til å søke! Fristen for innlevering av forslag settes til 15.desember Fristen for innlevering av forslag settes til 15.desember Søknad sendes til: Søknad Hof sendes kommune til: v/folkehelsekoordinator Grethe Hyllseth Hof kommune Hofslundveien 5 v/folkehelsekoordinator Grethe Hyllseth 3090 Hof Hofslundveien Hof 4

5 Folkehelseprosjektet Pluss i hverdagen en støttekontaktgruppe for ungdom fra 17 år som har ekstra utfordringer i livet søker etter to voksne personer som kan tenke seg å bruke ca 8 timer i måneden på dette. Det dreier seg om en gruppe på ca 4-5 ungdommer, gutter, som har behov for tilrettelagte sosiale aktiviteter. Eksempler på aktiviteter kan være skogsturer fiske friluftsliv - kino og ungdomsklubb vanlige aktiviteter for ungdom mellom 17 og 25 år. Det er tenkt aktivitet hver 14.dag, 4 timer om gangen. Engasjement, lønn etter avtale. Ta kontakt med Helle A. Nygård for nærmere opplysninger. Tlf eller Kommunale avgifter og gebyrer I henhold til forvaltningslovens 37 gjøres kjent at Hof kommune vurderer regulering f.o.m av følgende: Veiavgift for kommunal vei, renovasjonsgebyr, årsgebyr og tilknytningsavgifter for vann og avløp, slamtømming, feieavgift. Behandlingsgebyr for byggemelding, ny/endret utslippstillatelse, delingssaker, tilsyn, kart- og oppmålingsforretninger og reguleringsplaner. Husleie kommunale boliger og lokaler/anlegg. Nærmere opplysninger, henvendelse : Teknikk, landbruk og miljø tlf Barnehagene sats for egenbetaling. Nærmere opplysninger, henvendelse barnehagesjef Jorid Sønju tlf Hof skole SFO sats for egenbetaling. Nærmere opplysninger, henvendelse leder undervisning, Inger Hilde Kile tlf Nord-Jarlsberg kulturskole og event. andre kulturaktiviteter sats for egenbetalinger Nærmere opplysninger, henvendelse kultursjef Gert Olav Green tlf Vederlag for hjemmehjelp og betaling for trygghetsalarm Nærmere opplysninger, henvendelse Veset bo- og aktivitetssenter tlf Avlesing av vannmåler: Selvavlesningskort for avlesing av vannmåler sendes ut til abonnentene som har vannmåler i midten av desember måned Abonnentene betaler forskudd på forbruk fordelt på 4.terminer. Vannmåleren avleses på slutten av året pr , og avregnes på 1.termin året etter. 5

6 Dette er meget kjærkomment og gir oss mulighet til å gi våre tra. Blant Takk! annet er det investert i et kinoanlegg og kjøpt inn Takk! som fremkaller Takk! gode minner fra tidligere tider. Det har også blitt Ansatte ved Veset bo- og aktivitetssenter ønsker å takke for alle minnegaver vi har drikkeansatte til spesielle ved Veset bo- anledninger og aktivitetssenter for ønsker de som å takke ønsker for alle minnegaver dette. vi har fått i Ansatte løpet av ved Veset Dette bo- er og meget aktivitetssenter kjærkomment ønsker og gir å takke oss mulighet for alle til minnegaver å gi våre vi har beboere fått i fått løpet i det løpet av lille av ekstra Dette Blant Dette er meget annet er meget er det kjærkomment investert og i et gir og kinoanlegg oss gir mulighet oss mulighet og til kjøpt å gi til inn å våre gi våre mange beboere beboere gamle det lille det filmer ekstra. lille som ekstra. Blant fremkaller Blant annet annet gode er det er minner investert det investert fra i tidligere et kinoanlegg i et kinoanlegg tider. Det og kjøpt har og kjøpt også inn inn blitt kjøpt mange mange inn gamle noe gamle godt filmer å filmer drikke som som fremkaller til spesielle fremkaller gode anledninger gode minner minner fra for tidligere fra de tidligere som tider. ønsker tider. Det dette. har Det også har også blitt blitt kjøpt kjøpt inn noe inn noe godt godt å drikke å drikke til spesielle til spesielle anledninger for de for som de som ønsker ønsker dette. dette. Enkelte gaver har vært dedikert til ansatte, tusen takk for det. For Enkelte disse Enkelte gaver pengene gaver har vært har gjør vært vi dedikert noe dedikert gøy til sammen ansatte, til ansatte, tusen for å tusen skape takk takk for ennå det. for det. bedre For disse For arbeidsmiljø. disse pengene pengene gjør gjør vi noe vi noe gøy gøy sammen sammen for å for skape å skape ennå ennå bedre bedre arbeidsmiljø. Med vennlig hilsen Administrasjonen Med Med vennlig vennlig hilsen hilsen på Veset Administrasjonen på Veset på Veset rt dedikert til ansatte, tusen takk for det. jør vi noe gøy sammen for å skape ennå Veset KULTURSKOLEN INVITERER TIL JULEKONSERTER 2013 KULTURSKOLEN INVITERER TIL TIL JULEKONSERTER Nord-Jarlsberg kulturskole inviterer vi til julekonserter med Nord-Jarlsberg elever kulturskole fra kulturskolen inviterer inviterer følgende til vi steder: til julekonserter med med elever elever fra fra kulturskolen følgende følgende steder: steder: Mandag 9.desember kl RAMNES KIRKE Mandag Mandag 9.desember kl kl RAMNES RAMNES KIRKE KIRKE Tirsdag 10.desember kl VÅLE KIRKE Tirsdag Tirsdag 10.desember kl kl VÅLE VÅLE KIRKE KIRKE Onsdag 11.desember kl BOTNE KIRKE Onsdag Onsdag 11.desember kl kl BOTNE BOTNE KIRKE KIRKE Torsdag 12.desember kl EIDSFOSS KIRKE Torsdag Torsdag 12.desember kl kl EIDSFOSS EIDSFOSS KIRKE KIRKE KULTURSKOLEN INVITERER TIL JULEKONSERTER 2013 arlsberg kulturskole inviterer vi til julekonserter med elever fra kulturskolen følgende steder: andag 9.desember kl RAMNES KIRKE Tirsdag 10.desember kl VÅLE KIRKE ÅPENT FOR ALLE FRI ENTRÉ ÅPENT ÅPENT FOR FOR ALLE ALLE FRI FRI ENTRÉ ENTRÉ VELKOMMEN! VELKOMMEN! Arrangør: Nord-Jarlsberg kulturskole Arrangør: Arrangør: Nord-Jarlsberg kulturskole kulturskole nsdag 11.desember kl BOTNE KIRKE sdag 12.desember kl EIDSFOSS KIRKE ÅPENT FOR ALLE FRI ENTRÉ VELKOMMEN! 6

7 Skibergkoret ønsker velkommen til to stemningsfulle adventskonserter Eidsfoss kirke: 01. desember kl Vassås kirke: 01. desember kl Inngang: voksne 100,- barn gratis Herstadboka Hof Historielag ønsker å trykke opp Ingeborg Bjerknes slektshistorie om Jørgen Loug Herstads etterkommere. Antatt pris kr.500. Bestilling til Aud-Marit Lillehof, mob eller e-post: Hof Historielag Arrangerer sitt julemøte torsdag 5.des kl på skolens personalrom. Presentasjon og utdeling av årets Hof Minne. Christian Erik Nordby sin nye film Tønsberg-Eidsfosbanen. Julekos. Alle ønskes velkommen. Julekonsert i Eidsfoss kirke den kl Hof Hornmusikk og Skiberg-koret Konserten er gratis, men det er mulighet til å gi et bidrag til Hof Hornmusikk ved utgangen. 7

8 4. dagsfest i kultursalen lørdag 28 desember kl inviterer Hof IL til tradisjonell fest i Hof Kultursal. Juicy Talk spiller til dans. Kiosksalg, øl og vin (ta med kontanter vi har ikke bankterminal!) Billetter: kr. 250 forhåndssalg hos Hof farge og interiør fra års grense legitimasjonsplikt! Nyttårskonsert i kultursalen Fredag 17. januar 2013 kl inngang, kr. 400 inkluderer: - sprudlende velkomstdrikk - mat med drikke - kaffe og twist...og ikke minst en forrykende flott konsert med Ophelia - og Morten Gunnar Larsen. Påmelding innen til resepsjon i Hof kommune Arrangementet er et samarbeid med Andebu, Re, Holmestrand kommuner og er et tilbud i den kulturelle spaserstokken. Hof Hornmusikk søker etter noen som har lyst til å begynne i vårt korps. Vi trenger spesielt trommeslager(e), men alle som spiller eller har spilt messinginstrument er ønsket. Vi er f.t i korpset men trenger flere. Vi øver i kultursalen på onsdager kl. 19. Vår dirigent er Reinulf Kjeldsberg. Vi ønsker å spille "lett" musikk som alle kan være med på. Vi prøver å ha noen konserter i året - samt spilling på 17.mai. Har du lyst så møt opp på øvelsene våre eller ta kontakt med: Torgeir Ødegård mob tlf Resultat av Skolekorpets lotteri: 1. premie - reisegavekort fra Ving verdi 6500 kr - Fam. Barth Eidsfoss. 2. premie - ipad - verdi 4000 kr - Helle Nygård Sundbyfoss 3. premie - Gavekort meny verdi Egil Lofsberg - Sundbyfoss 4. premie - Gavekort meny verdi 1500 kr - ed Eliassen- Skollenborg Takk til alle dere som har støttet oss. 8

9 Kulturkontorets tilbud til barn og ungdom: Torstad JR holder åpent annenhver onsdag for mellomtrinnet og annenhver fredag for ungdomstrinnet. Siste åpning før jul for mellomtrinnet er Første åpningsdag etter jul er 8. januar Siste åpning for ungdomstrinnet er og første åpningsdag for blir ikke før 31. januar, da det er nyttårskonsert den 17. januar. Som plaster på såret arrangerer vi tur til Bowling i Drammen for ungdom fra 8. klasse 17. januar.. Musikkbingen Det er ledig kapasitet i bingen ta kontakt hvis du har lyst å låne den for å spille i band. Kontrakt inngås med personer over 18 år. Er du under 18 må foreldre inngå kontrakt. Kontaktperson: Mette Måge Olsen, Vinterferieaktiviteter: 17. februar Kino for de yngste 18. februar Drammensbadet du må kunne svømme 19. februar Teknisk museum fra 1. klasse 20. februar En dag i slalombakken i Kongsberg Påmelding og program deles ut på skolen. LAN Det blir LAN en helg i februar/mars følg med på Facebook. NATTVOLLEYBALL Det blir nattvolleyball i Hof-hallen for ungdom fra 8. klasse og opp til 18 år, Fredag 4. april mer info kommer! Trimtilbud i samarbeid med Hof treningssenter Vi arbeider med å få til en dag med variert trening pr uke, mer informasjon kommer seinere..og er du voksen og har lyst til å bidra som frivillig på våre tilbud så er vi svært takknemlig for å ha dere med på laget. Vi har begrenset med midler til arbeidet og skal vi få mest mulig ut av det vi har så er vi avhengig av foreldre/voksnes innsats. Vi har allerede noen navn på lista men ønsker oss flere! I tillegg til å være et viktig og godt bidrag til barn og unges fritid får du som voksen en strålende mulighet til å bli litt kjent med ungdomsmiljøene i kommunen vår. - Benytt anledningen! Kom gjerne innom - eller ta kontakt med Mette på på facebook eller på Og hjertelig takk til dere som allerede har meldt dere!! 9

10 KULTURKALENDEREN: Basar og julesalgsmesse Grendehuset i Sundbyfoss Et dikt om livet en forestilling om Edvard Munch Kl Arr: Hof kulturkontor/bibliotek Julebasar på Hof Menighetshus kl Arr: Kirkeringen og husstyret/hof kommune Adventskonserter i Eidsfoss og Vassås kirker Kl. 17/20 Arr: Skibergkoret Julemøte på personalrommet, Hof skole. kl arr: Hof Historielag Julekonserter i kulturskolen se annonse Juleverksted på Hobbyloftet Arr: Vassås vel Noen daler ned i skjul barneforestilling på biblioteket Kl Arr: Biblioteket dagsfest i kultursalen Kl Arr: Hof IL Juletrefest på Granly Arr: Vassås vel Oppklaring i biblioteket Visekveld med Frode Johansen Kl Arr: Biblioteket Nyttårskonsert m/ Ophelia og Morten Gunnar Larsen i kultursalen Kl Arr: kommunesamarbeidet / DKSS Skirenn Arr: Vassås vel Husk å melde arrangementer inn til kulturkontoret for at de skal bli tatt med i kalenderen! Følg også med på Facebook. Arrangementer blir ofte arrangert her, samt at Eidsfoss puls, Eidsfoss kultur og andre sider legger ut arrangementer 10

11 En benk på hver topp Hof Lions tok initiativ til prosjektet på vårparten, hvor tanken var å sette ut en sittebenk på de ti høyeste toppene i Hof. Dvs. de samme toppene som turlaget i Hof IL har utstyrt med registreringskasser og biatlon-løpet Hof 10-toppers er innom. 5 benker er produsert i år og responsen for tiltaket har vært udelt positiv fra alle involverte gjennom hele prosessen. De neste 5 blir satt ut til våren. Nordre Vestfold Fengsel, Hof avdeling, ved innsatte på snekkerverkstedet har, uten krav om godtgjøring, stått for produksjonen. XL-BYGG Haslestad har bidratt med gratis materialer. Grunneierne, så langt har gitt tillatelse til utsetting uten forbehold. I tillegg har fritidsavdelingen ved Nordre Vestfold Fengsel, Hof avd. tatt jobben med å bære opp og montere 9 av benkene på de respektive toppene. Så langt har innsatte ved fengslet satt ut benker på Stordalen, Snødalsåsen og Nøtnesåsen. Vi håper å få satt ut benk også på Ravnåskollen i løpet av høsten. En benk på hver topp - markeringen lørdag 12. oktober Delene til benken ble fredag 11.oktober båret av fem spreke karer fra Hof Lions, opp brattlia fra Gausensetra. En imponerende prestasjon. Lørdag 12.okt ble benken på Skibergfjell montert ved en liten oppstartsmarkering. Samarbeidspartnerne i fengslet, XL-BYGG og grunneier var alle representert sammen med representanter for Hof IL. Totalt ca 30 personer med stort og smått. Presidenten, Bjørn Engelstad, i Hof Lions takket på vegne av Lionsklubben for uvurderlige bidrag til prosjektet og ønsket framtidige turgåere velkommen til å ta seg en velfortjent hvil og mulighet for å innta turnista sittende rundt de nye toppbenkene. Asle Bastholm Personene på bildene er: Fra venstre: Gerd Johnsen(Torsdagsturgruppa Hof IL), John Wallumrød(Hof Lions), Thor Birger Leegaard(Hof Lions), Lena-Hilde Jørgensen(NVF,Hof avd), Frode Stiansen(Butikksjef XL-Bygg Haslestad), Thomas Furuheim(Hof IL), Arild Bergli Olsen(Hof Lions) og stående: Bjørn Engelstad(President Hof Lions) og Olav Bjørnli(grunneier) Stående: Tevje Haare (ass.fengselsleder NVF, Hof avd), Bjørn Engelstad (Hof Lions)John Wallumrød( Hof Lions) og Arild Bergli Olsen (Hof Lions) 11

12 Ved Hof skole har vi årlig "den lille refleksdagen" så også i år (den nasjonale store refleksdagen var ) Trafikkansvarlig ved skolen - Fred Nordseth og «lensmann» Torgeir Ødegård delte da ut refleksvester til elevene i 1. klasse og informerte om viktigheten av å benytte refleks når en beveger seg ute i høstmørket; Refleks kan redde liv! Bruk de, ikke la de ligge i skuffer og skap 1A og 1B, samt lærere, assistenter, studenter og trafikkansvarlig. Foto: T. Ødegård HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2014 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2014 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2014 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2014 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2014 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen 12

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Velkommen til Julespill på Holtebrekk Uteamfi Onsdag 19/12 kl 18.30

Velkommen til Julespill på Holtebrekk Uteamfi Onsdag 19/12 kl 18.30 Barn eh på s agen ide t o 14. desember 2012 Kalenderen: Onsdag 19. des Julespill på kvelden, kl 18.30 for familie og venner, utendørs med varme Torsdag 20. des Kl 12.45 drar alle hjem til juleferie. Dette

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 05.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 45 Mandag 09.11 Styremøte kl. 16:00 Mandag 09.11 WOW-uke,

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Korpsinfo januar 2010

Korpsinfo januar 2010 Fødselsdager i januar: 07.01 Sondre Sjaastad 21.01 Jone Randa 23.01 Kathinka Edstrøm 23.01 Ingrid Havnes Januar M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013.

Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Arbeidsplan for Gullhår desember 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 Pepperkake Bakedagen 5 6 Jul på avdeling Kulturskole Vi feirer Herman 3 år 9 10 11 Lussekattebaking 12 Gudstjeneste i Stavern

Detaljer

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for:

VIRVELNYTT. Utgave nr: 49. Infohefte for: Utgave nr: 49 VIRVELNYTT Infohefte for: 1 Redaktør: Elisabeth H Johansen. Smidsrødvn 47 b, 3120 Nøtterøy Tlf: 33320290 / 99249727 FAX: 33320064 E-post: elisabeth@skjaeret.no Hjemmeside: www.ryggmargsbrokk.org/tevebu

Detaljer

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4.

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. Barn eh sid agen e to 11. mai 2012 Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. juni Konsert med Coro

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Sommeraktiviteter for barn og unge i Ullensaker

Sommeraktiviteter for barn og unge i Ullensaker Sommeraktiviteter for barn og unge i Ullensaker 22. juni 17. august 2016 Sommerskole i musikkteater 8. 11. august kl. 10-15, Solvang, Røde Kors huset, Sand For barn og ungdom 6-13 år. Vi lager teater og

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2015 2016 ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE SA

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2015 2016 ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE SA ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2015 2016 ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE SA INNLEDNING Årsplanen er utarbeidet på bakgrunn av virksomhetsplanen til barnehagen (september 2013 august 2016), og begge disse dokumentene

Detaljer

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800!

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800! INFO FRA STYRET NR. 4-3. april 2009 Til juniorenes foresatte: Vanligvis kjøper vi inn hvite pologensere, men vi har litt vanskeligheter med å få levert nok gensere i tide til vårkonserten. Derfor ber vi

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 18/8-2014 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 36 2 Bake rundstykker - smågrupper 3 4 Røyskattene førskolegruppe 5 6 SMÅGUTTENE SOM TRAFF TROLLENE I HEDALSSKOGEN SMÅGUTTENE SOM TRAFF TROLLENE I HEDALSSKOGEN

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Årsmelding for 2008-09

Årsmelding for 2008-09 Årsmelding for 2008-09 MANDAL BU - ÅRSMELDING FOR SKOLEÅRET 2008-09 Årsmeldingen er utarbeidet av leder Sara Sandvik Johansen og nestleder Anette Larsen og godkjent i BU møte 25. mai - 09. Helt i begynnelsen

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER 2014 Mandag 1. kl. 1100 Solberglia Musikkterapi med Eli Sommerfeldt fra Kulturskolen, avd. blir informert direkte

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane november 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane november 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane november 2014! Oktober: I oktober har vi hatt flere felles arrangementer i barnehagen. På høstfesten var hele barnehagen samlet til fellessamling, der de voksne dramatiserte

Detaljer

Puben Skjenkestugu er åpen hver dag fra kl. 14.00 til kl. 02.00.

Puben Skjenkestugu er åpen hver dag fra kl. 14.00 til kl. 02.00. HAGLEBUPOST Nr. 246 Dato: 24.mars 2015 Temp: -2 grader Været: Sol og helt nydelig vær Snødybde: ca.80 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. PROGRAM FOR

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover

Program for førstkommende Sabbat. Sabbatsprogram i ukene fremover. Uke 48. 05. desember. 12. desember. 19. desember. Kirkevakt i tiden fremover Uke 48 Program for førstkommende Sabbat 10.00: Sabbatsskole 11.15: Skolegudstjeneste ved Engesvea Skole Sabbatsprogram i ukene fremover 05. desember 10.00: Sabbatsskole 11.15: Nattverdgudstjeneste med

Detaljer

Rockebussen Finnmark 2016

Rockebussen Finnmark 2016 Rockebussen Finnmark 2016 Navn på prosjekt: Rockebussen Finnmark til Rock Mot Rus 2016 Prosjekt leder: Per Inge Olsen +4745415714 rockebussenfinnmark@gmail.com Rockebussen Finnmark Prosjekt periode: Oktober

Detaljer

Banurens periodeplan for Oktober, November og Desember- 2015.

Banurens periodeplan for Oktober, November og Desember- 2015. Banurens periodeplan for Oktober, November og Desember- 2015. Nå er vi allerede godt i gang med oktober måned, og høsten er her. Foran oss ligger nye muligheter, opplevelser og spennende erfaringer. Denne

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2013 Hei alle sammen Denne måneden har flydd fordi, og her på Sverdet har vi hatt en fin tid med mange gode opplevelser sammen. Det har begynt en ny jente hos oss,

Detaljer

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse***

Marsjtrening Uniform: blå korpsgenser og olabukse*** Dato For hvem Aktivitet Tirs 3. mai som Nå nærmer 17.mai seg med stormskritt og det kan være lurt å Fra 1730-1900 i trenger ny ta en siste titt på uniformen og kanskje prøve om den fortsatt B- størrelse

Detaljer

Månedsbrev for desember

Månedsbrev for desember Månedsbrev for desember Da var november over, og årets kanskje kjekkeste måned er i gang! I november har vi laget julegaver, begynt med andre juleforberedelser og øvd på «Santa Lucia». I tillegg til å

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Månedsbrev for januar

Månedsbrev for januar Månedsbrev for januar Hei allesammen! Vi håper dere har hatt en flott jul, romjul og nyttårsfeiring. Vi ønsker å starte dette året med å takke dere for en fantastiskt fin høst! Med så flotte barn, foreldre

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger v D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 6.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan

Detaljer

Tema for denne måneden er: Vår og påske

Tema for denne måneden er: Vår og påske Tema for denne måneden er: Vår og påske Barna skal bli kjent med påskehøytiden Bli kjent med hva som skjer i naturen om våren Ut på tur og se etter nytt liv i naturen Lage fuglekasser og henge disse opp

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand.

Lederen har. Vil på vegne av styret ønske dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år. Hilsen Ottar Strand. Lederen har ordet! Vi har igjen gjennomført et år med mange aktiviteter. Aktivitetene på Lisetra bare øker, og det er veldig gledelig å se at så mange finner veien dit på treningskveldene. Høstens jaktsesong

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 5.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan denne

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer