Ihr Benutzerhandbuch ZANUSSI ZRG316IW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ihr Benutzerhandbuch ZANUSSI ZRG316IW http://de.yourpdfguides.com/dref/955797"

Transkript

1 Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für ZANUSSI ZRG316IW. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die in der Bedienungsanleitung (Informationen, Spezifikationen, Sicherheitshinweise, Größe, Zubehör, etc.). Detaillierte Anleitungen zur Benutzung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung Gebrauchsanweisung Gebrauchsanleitung Betriebsanleitung Benutzerhandbuch

2 Handbuch Zusammenfassung: Råd, nyttige opplysninger Miljøinformasjon Tips Ved dette symbolet finner du tips om mat og oppbevaring av mat. Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt. 2 NO Viktig sikkerhetsinformasjon Generelle sikkerhetsforanstaltninger Ta vare på disse instruksene. De bør følge skapet ved flytting eller ved eierskifte. Dette husholdningsapparatet er konstruert for oppbevaring av mat, og kun til husholdningsbruk i samsvar med disse instruksene. Spesialiserte selskaper som er kvalifiserte til dette av produsenten, må utføre service og reparasjoner, inkludert det å reparere og skifte ut strømkabelen. Tilbehør og deler som leveres av dem, bør bare brukes til reparasjoner. Skapet kan i motsatt fall bli skadet, eller kan forårsake skader eller uhell. Skapet er ikke strømførende så lenge støpselet er tatt ut av kontakten. Før rengjøring og vedlikehold må støpselet alltid tas ut (trekk ikke i kabelen). Hvis det er vanskelig å komme til kontakten, kan skapet frakoples ved at strømmen stenges av. Strømkabelen må ikke skjøtes. Kontroller at støpselet bak på kjøleskapet/fryseren ikke er flatklemt eller skadet. - Et skadet støpsel kan forårsake overoppheting og branntilløp. Plasser ikke tunge ting eller selve kjøleskapet/fryseren oppå ledningen. - Dette kan forårsake kortslutning eller brann. Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen vær spesiellt forsiktig hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje. - Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann - Hvis støpselet er skadet må det byttes av kvalifisert person. Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn. - Feil her kan gi elektrisk støt eller brann. Hvis lampedekselet ikke sitter på den innvendige belysningen, må ikke skapet brukes. Når du rengjør, avrimer og tar ut fryste matvarer eller isbitformer, må du ikke bruke skarpe, spisse eller harde redskaper, ettersom de kan skade skapet. Vær forsiktig og unngå at det kommer væske på temperaturkontrollen. Man kan få kuldeskader av å spise is og iskrem rett etter at de er tatt ut av isbitrommet. Etter opptining må fryst mat ikke fryses ned igjen, og den må brukes så snart som mulig. Ferdigpakket, fryst mat må oppbevares i samsvar med instruksene fra frossenmatprodusenten. Opptiningen må ikke fremskyndes ved hjelp av elektriske varmeapparater eller kjemikalier. Varme gryter må ikke settes på plastdelene i fryseren. Oppbevar ikke brann- og eksplosjonsfarlig gass eller væsker i skapet. Oppbevar ikke kullsyreholdige drikkevarer, flasker med drikkevarer eller frukt på glass i isbitrommet. Barns sikkerhet Ikke la barn leke med emballasjen skapet kom med. Plastfolie kan forårsake kvelning. Skapet må brukes av voksne. Ikke la barn leke med skapet. Når du skal kassere skapet, må du trekke ut støpselet, kutte av strømkabelen (så nært inntil skapet som mulig) og fjerne døren slik at barn i lek ikke risikerer å få elektrisk støt eller stenge seg inne i skapet. Dette apparatet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, åndelige eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskaper om bruken, dersom de ikke holdes under oppsikt eller har fått opplæring i bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Forholdsregler for installering For å unngå brannskader, plasser skapet mot en vegg slik at varme deler (kompressor, kondensator) ikke kan berøres. Når du skal flytte skapet, kontroller at støpselet er tatt ut av kontakten. Når du setter skapet på plass, se til at det ikke blir stående på strømkabelen. Sørg for tilstrekkelig lufting rundt skapet, hvis ikke blir det overopphetet. Installeringsinstruksene forteller deg hvor mye lufting skapet må ha. Hvis skapet ikke blir plassert på gulvet, må du sørge for å feste skapet tilstrekkelig (f.eks. med sugekopper). Sikkerhetsforanstaltninger isobutan for Advarsel Apparatet bruker kjølemiddelet isobutan (R 600a). Denne gassen er i stor grad brennbar og eksplosiv. Hold apparatets ventilasjonsåpninger fri for hindringer. Bruk ikke mekaniske innretninger eller andre metoder for å påskynde avrimingsprosessen, annet enn det som er anbefalt av produsenten. Skad ikke kjølekretsen. Bruk ikke elektriske apparater inni matoppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten. Av hensyn til omgivelsenes sikkerhet skal forholdsreglene i denne bruksanvisningen overholdes. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av at reglene ikke er blitt overholdt. 3 NO Veiledning til brukeren Generell informasjon Den offisielle betegnelsen på skapet er,,kjøleskap for privathusholdning med isbitrom". I henhold til dette passer skapet til oppbevaring av fryste og dypfryste matvarer for et begrenset tidsrom, og til å lage is. Skapet oppfyller kravene i standarder temperaturgrenser etter klimaklasse. Bokstavsymbolet for klimaklasse finnes merkeskiltet. for på Beskrivelse av skapet, hoveddeler Isbitrom Avrenningsskuff Trådhylle Glasshylle Grønnsaksskuff Merkeskilt Justerbare ben Isbitform Smørboks Belysningsarmatur Dørhylle Tetning Flaskehylle Eggbrett Luftsirkulasjon Luftegitter Kondensator Kompressor 4 NO Bruk av skapet Ta i bruk Sett inn tilbehøret i skapet, og sett støpselet i stikkontakten. For å sette i gang kjølingen, vri termostatkontrollen fra,,0" med klokken, som vist på figuren. I,,0"-stilling er skapet ikke i drift. Neste avsnitt gir anvisninger om innstillingene Ferskt kjøtt, oppskåret pålegg, pølser o.l. Frukt, grønnsaker, salat Ost, smør Egg Yoghurt, rømme Flasker, drikkevarer Regulere temperaturen, innstilling Termostatkontrollen avbryter driften av skapet automatisk i kortere eller lengre tid, avhengig av innstillingen, og starter deretter på nytt etter å ha sikret at temperaturen er riktig. Jo høyere tall termostatkontrollen stilles inn på, desto kraftigere blir kjølingen.

3 I rommet der det lages isbiter, kan man oppnå en temperatur på -2 C eller lavere hvis termostatknappen stilles inn etter følgende tabell: Omgivelsestemperatur Termostatinnstilling fra 10 C til 16 C,,1" fra 16 C til 25 C,,1-2" fra 25 C til 32 C,,2-3" fra 32 C til 38 C,,3-4" I dette tilfellet vil den automatiske starttemperaturen i rommet for ferske matvarer være ca. +5 C eller lavere. Innstillingen 5 passer til rask avkjøling av matvarer i større mengder. Temperaturen som oppnås i kjøleskapet, avhenger ikke bare av hvordan termostatregulatoren er innstilt, men også av omgivelsestemperaturen, hvor hyppig døren åpnes, mengden av mat som nettopp er lagt inn osv. I høyeste stilling dvs.,,5" - ved behov for kraftigere kjøling, for eksempel i varme perioder - kan kompressoren gå hele tiden. Skapet tar ikke skade av det. Oppbevaringstid og -temperatur for matvarer Tabellen for oppbevaringstid bakerst i bruksanvisningen gir opplysninger om oppbevaringstiden i kjølerommet. Oppbevaringstiden kan ikke fastsettes helt nøye på forhånd, ettersom den avhenger av hvor ferske de avkjølte matvarene er, og hvordan de er behandlet. Av den grunn må den opplyste oppbevaringstiden anses som veiledende. Hurtignedfryste matvarer kan ikke oppbevares i isbitrommet hvis de har begynt å tine, selv om de bare har tint en kort tid. Slik brukes isbitrommet Isbitrommet kan holde en temperatur på -2 C eller lavere avhengig av hvordan termostatkontrollen er innstilt. Dette rommet egner seg for rask nedkjøling og lagring av matvarer i små mengder, og til å lage isbiter i. Slik brukes kjøleskapet For å oppnå tilstrekkelig avkjøling, er det nødvendig med innvendig luftsirkulasjon. Av denne grunn bør du ikke dekke hele overflaten av trådler eller såpe. Når skapet er koblet fra strøm, vaskes det med lunkent vann, og tørkes deretter. Rengjør den magnetiske dørlisten med rent vann. Etter rengjøringen settes stikkontakten i støpselet igjen. Det er praktisk å rengjøre og avrime isbitrommet på samme tid og når det er tomt. Støv og skitt som samler seg bak på kjøleskapet og kondensatoren, b&oslllering av skapet Frakt og utpakking Skapet bør leveres i originalemballasjen, stående og i samsvar med instruksene om beskyttelse som står på emballasjen. Hver gang skapet er blitt transportert bør det ikke slås på før det er gått ca. to timer. Pakk ut skapet og kontroller om det er blitt skadet. Ved eventuelle skader rapporteres disse øyeblikkelig til forretningen der du kjøpte skapet. Hvis skapet er skadet, må du beholde emballasjen. Rengjøring Fjern all tape som delene i skapet er gjort fast med. Vask innsiden på skapet med lunkent vann og et mildt vaskemiddel. Bruk en myk klut. Tørk deretter over innsiden på skapet. Hvis rommets innredning gjør det umulig å unngå at skapet blir stående ved komfyren, må du overholde disse avstandene: Hvis skapet skal stå ved siden av en gasskomfyr eller en elektrisk komfyr, skal det være 3 cm mellom komfyren og skapet. Hvis avstanden er mindre enn det, skal de to apparatene være adskilt med et 0,5-1 cm tykt, ikke brennbart isolasjonsmateriale. Hvis skapet skal stå ved siden av en olje- eller kullfyrt komfyr, må avstanden være 30 cm ettersom slike komfyrer avgir mer varme. Skapet er konstruert for å stå helt inntil veggen når det er i drift. Når du plasserer kjøleskapet må du overholde minsteavstandene som står i figuren. A : plassering under veggskap B : åpen plassering Plassering Romtemperaturen påvirker skapets energiforbruk og hvor godt det fungerer. Når du skal plassere skapet bør du sørge for at det blir stående i en romtemperatur som ikke overskrider de grensene som er satt for de ulike klimaklassene i tabellen nedenfor, og som også står på merkeskiltet i skapet. Ilmastoluokka SN N ST Ympäristön lämpötila C C C Hvis romtemperaturen er lavere enn disse grenseverdiene, kan kjøleskapet oppnå en lavere temperatur enn foreskrevet. Hvis romtemperaturen er høyere enn disse grenseverdiene, betyr det at kompressoren vil gå i lengre perioder enn før, at den automatiske avrimingsfunksjonen ikke lenger virker, at temperaturen i skapet stiger, eller at energiforbruket øker. Når du plasserer skapet må du kontrollere at det står i vater. Dette justerer du med to regulerbare føtter (1) under bunnen på forsiden av skapet. På hver fot sitter en skive (2) som kan fjernes hvis det er nødvendig for å få satt skapet i vater. Montere døren på motsatt side Dersom plasseringen eller bruken av skapet krever det, kan døren hengsles om fra høyrehendt til venstrehendt betjening. Følgende trinn utføres ved å følge figurene og forklaringene: Trekk ut støpselet fra stikkontakten. Vipp skapet forsiktig bakover, og pass på at kompressoren ikke berører gulvet. Det anbefales å få hjelp fra en annen person, som kan hjelpe med å holde skapet trygt i denne stillingen. Skru ut de regulerbare føttene på begge sider (2 stk.). Skru deretter løs det nedre dørhengselet (2 skruer) og skruen på motsatt side. Flytt festebolten på det nedre dørhengselet over på den andre siden av hengselet, slik pilen viser. deretter skruen som er igjen, i det ledige hullet på den andre siden, monter de regulerbare føttene (2 stk.) og reis skapet opp. Ikke sett skapet på et solfylt sted eller i nærheten av varmeovn eller komfyr. 8 NO For å flytte det øvre dørhengselet, må du ta ut skruene (2 stk.) som topplaten er festet med på baksiden av skapet. Skyv deretter topplaten litt tilbake og løft den av festene. Sett skapet tilbake på plass igjen, still det i vater og sett støpselet i stikkontakten. Dersom du ikke ønsker å foreta denne monteringen selv, kan du ta kontakt med nærmeste merkeverksted. Fagfolk vil utføre denne remonteringen på en fagmessig måte, mot vederlag. Tilkobling til strøm Dette kjøleskapet er konstruert for å fungere med en strømtilførsel på 230 V AC (~) 50 Hz. Støpselet må settes i en jordet stikkontakt. topplaten tilbake på festene og dra den fremover.

4 RU.,, :..,.,,.,..,,,,. (, ).,.. ( ), /.., /.,..,,.,,,..,.....,. 12,.,., (R 600a).,,,...,. /., (.,,, ). RU aa. o o ae... a op a RU c ya a,. «0» «0» ,,,,,,,. cao, ap y opa pa yp,,.. -2 :. p.,..,, pa ypa xpa «5» «1-2» «2-3» «3-4» «3-4».,...,,, (,. «5»).,., a o oa c o. a po.. o o xpa, :..,,, ,, RU.,,. x y, co ocy a a a.,. ;,,.... o op co o c,,. 90., : «0».., 4-5. oca,....,..,..., 4-5..,,.... «3».. oca po y pa ca o py a,,.,,., ( ). a cp a,.. o a xo o,. co yc...,.. 15 RU oc yc pa,,, (, : Mignon [ 14)., ] 322, 230., 15,,..,,., c pa oc, :,.,, «0» ,. 16 RU aa () o yc a o ZRG 316 IW :7 : 153 () :7 : 148 ( ( ( ) ) ( ( (A) () /24 ) / ) ) , A 0,5 33 cao a.,. 2.,,.... [., (1). (2),. ],,... op c a yc a o.,,,.. 17,, RU., : : :.. (2.,.),. (,., ). (.,.,.,..,, (2... )., ):.. ( ), SKE/Za/100. (08.) RU,,, ,,. und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. world's No.1 choice. ist verboten, das Netzkabel zu verlängern! schweren Gegenstände bzw. das Gerät selbst auf das Netzkabel stellen. Kurzschluss- und Brandgefahr! Beschädigung des Netzkabels kann Kurzschluss, Feuer und/oder Stromschlag verursachen. Ein beschädigtes Netzkabel muß durch eine qualifizierte Fachkraft oder vom Kundendienst ersetzt werden. Den Netzstecker niemals in eine lockere oder beschädigte Steckdose stecken. Stromschlag- und Brandgefahr! Ohne die Abdeckblende der Innenbeleuchtung darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden! Die Innenwände sind kratzempfindlich, deshalb sollten Sie beim Reinigen nie Eiskratzer oder andere spitze Gegenstände benutzen. Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten mit dem Temperaturregler in Berührung kommen. Durch Eis können Sie sich Verletzungen zufügen, wenn Sie es unmittelbar nach dem Herausnehmen verzehren. Keine Geräte mit elektrischem Antrieb bzw. Motor oder Chemikalien zum Beschleunigen des Abtauens anwenden! Bewahren Sie keine heißen Töpfe in unmittelbarer Nähe der Kunststoffteile des Gerätes auf. Lagern Sie keine entflammbaren Gase und Flüssigkeiten im Gerät, es besteht Explosionsgefahr. Frieren Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke ein Explosionsgefahr. Das Gerät sollte ausschließlich von Erwachsenen bedient werden. Achten Sie darauf, daß Ihre Kinder mit dem Gerät oder dessen Bedienungselementen nicht spielen. Sollte das Gerät am Ende seine Lebensdauer außer Betrieb gesetzt werden, so ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, trennen Sie das Anschlußkabel durch (möglichst nah am Gerät) und montieren Sie die Tür ab. Dadurch verhindern Sie, daß sich spielende Kinder selbst einsperren oder einen Stromschlag erleiden. Das Gerät darf von Kindern und Personen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten sowie Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen, nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung durch eine Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich den Gefahren des Gebrauchs bewusst sind. Sicherheitsvorschriften für die Inbetriebnahme Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite an die Wand. Die Wärme abgebenden Teile (Kompressor und Verflüssiger) sollen die Wand nicht berühren. Bevor Sie das Gerät verschieben, sollte der Netzstecker aus in der Steckdose genommen sein. Beim Aufstellen des Gerätes achten Sie darauf, daß es nicht auf das Anschlußkabel gestellt wird. Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Gerätes. Nicht ausreichende Belüftung hätte eine Erwärmung des Gerätes zufolge. Um Ihrem Gerät die erforderliche Belüftung zu sichern, befolgen Sie bitte die Hinweise für die,,inbetriebnahme des Gerätes". nicht beschädigen mit der Kühlung anzufangen, drehen Sie den Temperaturreglerknopf im Uhrzeigersinn, wie Sie es in der Abbildung sehen. In der Position,,0" befindet sich das Gerät außer Betrieb. Bitte lesen Sie hierzu auch den nächsten Abschnitt Milch, Milchprodukte Frisches Fleisch, Aufschnitt, Wurst usw. Obst, Gemüse, Salat Butter, Käse Eier Joghurt, u.ä. Flaschen, Getränke Temperaturregelung, Temperatur Einstellung der Das Kühlaggregat muß nicht ununterbrochen laufen. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht hat, schaltet der Thermostat es automatisch ab und später dann wieder ein, die

5 gewünschten Temperaturen werden damit erreicht. Je größer die Zahlen werden, desto intensiver wird die Kühlung. Im Eiswürfelfach Sie eine Temperatur von -2 C bzw. eine niedrigere Temperatur erreichen, wenn Sie den Temperaturreglerknopf gemaß nachfolgender Tabelle einstellen: Außentemperatur Stellung des Reglerknopfes von 10 C bis 16 C,,1-2" von 16 C bis 25 C,,2-3" von 25 C bis 32 C,,3-4" von 32 C bis 38 C,,3-4" In diesem Fall wird im normalen Kühlbereich automatisch eine Temperatur von +5 C bzw. Darunter liegender Wert erreicht. Die Stufe,,5" sallte dann anwenden, wenn Sie große Warenmenge auf einmal abkühlen wollen. Außer von der eingestellten Temperatur und der Außentemperatur wird die Temperatur im Gefrierschrank auch von der Menge der eingelagerten Lebensmittel sowie der Häufigkeit des Türöffnens beeinflußt. In Höchsteinstellung des Temperaturreglers (Stufe,,5") - z.b. bei hohen Außentemperaturen - kann das Kühlaggregat ununterbrochen laufen. Dadurh wird das Gerät nicht beschädigt. Lagerzeit und Kühltemperatur verschiedener Lebensmittel Informationen über die Lagerzeit im Kühlbereich entnehmen Sie bitte der Tabelle,,Lagerzeit" am Ende der Gebrauchsanleitung.

6 Da die Lagerzeit in erster Linie von der Frische der gekühlten Lebensmittel bzw. seiner vorherigen Behandlung abhängt, ist sie in diesem Rahmen nicht eindeutig zu bestimmen. Deshalb sind die angegebenen Daten lediglich als Orientierungspunkte zu verstehen. Und so bedienen Sie Ihr Eiswürfelfach In diesem Fach wird eine Temperatur von -2 C, bzw. je nach Einstellung des Reglers, eine niedrigere Temperatur erreicht. Dieses Fach is für Eisbereitung bzw. für Eislagerung geeignet. Und so bedienen Sie Ihren normalen Kühlbereich Die Luft im Kühlbereich muß ausreichend zirkulieren können, um entsprechend zu kühlen. Decken Sie bitte deshalb die Gitterablagen mit Papier oder einem Tablett o. ä. auf keinen Fall ab. Lassen Sie heiße Speisen vor dem Einlegen in den Kühlbereich auf Zimmertemperatur abkühlen, um unnötige Reif- und Eisschichtbildung zu vermeiden. Verpacken Sie angebrochene Lebensmittel in geeigneten Verpackungsfolien oder Behälter. So bleiben Aroma und Frische besser erhalten. Das Gemüse kann so z. B. mehrere Tage seine Feuchtigkeit bewahren und trocknet nicht aus. Einlagerungsempfehlung Bei Einlagerung verschiedener Lebensmittel beachten Sie bitte die nebenstehende Abbildung: 1. Eisbereitung 2. Desserts, Torten, fertige Speisen 3. Lebensmittel im Behälter 4. Angebrochene Dosen, Konserven 24 DE Eiszubereitung Füllen Sie die beigelegte Eiswürfelschale mit Wasser und legen Sie sie ins oder aufs Eiswürfelfach. Die Zubereitungszeit kann dadurch verkürzt werden, daß der Temperaturregler auf die maximale Temperatur eingestellt wird. Vergessen Sie nicht, nach der Eiswürfelzubereitung den Temperaturregler auf die entsprechende Stufe wieder zurückzustellen! Zum Gebrauch der Eiswürfel die Eiswürfelschale kurz unter Wasser halten, die Schale sanft drehen oder leicht schlagen. diesem Zeichen gekennzeichnet. Instandhaltung Abtauen Nach einer bestimmten Betriebszeit kann sich im Kühlraum des Gerätes eine Reif- bzw. Eischicht bilden. Diese Reif- und Eisschicht wirkt isolierend, die Kälteabgabe wird dadurch erschwert, was zur erhöhten Temperatur der Kühlräume führen kann und den Stromverbrauch ansteigen läßt. Eine dicke Reif- und Eisschicht kann dazuführen daß sich die Tür des Gefrierfaches nur schwer öffnen läßt. Am besten tauen Sie das Eiswürfelfach ab, wenn die Reif- und Eisschicht dicker als 4-5 mm ist. Gehen Sie beim Abtauen wie folgt vor: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, oder drehen Sie den Temperaturregler in die Stellung,,0". Nehmen Sie alles aus dem Eiswürfelfach und dem Normalkühlbereich, wickeln Sie die Lebensmittel in mehrere Lagen Zeitungspapier ein und lagern Sie sie an einem kühlen Ort oder in einem anderen Kühlgerät. Lassen Sie die Tür des Gerätes bzw. des Eiswürfelfaches geöffnet. So ein Abtauvorgang dauert i. d.r. mehrere Stunden. Zum Schluß können Sie das in der Auffangschale angesammelte Wasser wegkippen, und alles gut trocken wischen. Nun können Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose zurückstecken, oder den Temperaturregler in die mittlere Stufe,,3" stellen. Jetzt können Sie die Lebensmittel zurücklegen. Wichtige Ratschläge Informationen und Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß die Ablagegitter und die Türregale im Gerät höhenverstellbar sind. Beim Öffnen der Tür in einem 90 Winkel lassen sich die Ablagegitter herausziehen und in der gewünschten Höhe wieder einsetzen. Tips und Hinweise In diesem Abschnitt erhalten Sie nützliche Hinweise zur Einsparung von Energie sowie zum Umweltschutz. Und so können Sie Energie sparen: Standorte im Bereich direkter Sonneneinstrahlung und Heizungsquellen sind zu vermeiden. Achten Sie auf die ausreichende Belüftung des Kompressors und Verflüssigers. Verpacken Sie die Lebensmittel in luftdichtem Material, um unnötige Reif- und Eisschichtbildung zu vermeiden. Vermeiden Sie unnötiges und zu langes Öffnen der Tür. Legen Sie die Lebensmittel nur verpackt in das Gerät. Lassen Sie die heißen Speisen vor dem Einlegen auf Zimmertemperatur abkühlen. Das Gerät muß abgetaut werden, wenn die Eisschicht mehr als 4-5 mm dick ist. Um hohe Leistung bei niedrigen Energieverbrauch zu erzielen, muß der Verflüssiger regelmäßig gereinigt werden. Regelmäßige Reinigung Zweckmäßig ist es, den Gefrierschrank mit dem Abtauen gleichzeitig zu reinigen. Verwenden Sie bei der Reinigung bitte keine Scheuermilch oder Seife. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie das Gerät mit lauwarmem Wasser aus, und anschließend gut trocken. Die Türdichtung waschen Sie am besten mit klarem Wasser ab. Nach der Reinigung können Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken. Die Reinigung des Eiswürfelfaches erledigen Sie am besten gleichzeitig mit dem Abtauen, bzw. wenn es leer ist. Ein- bis zweimal jährlich sollten Sie auf der Rückseite des Kühlschrankes den Staubbelag am Kondensator entfernen. Geräte und Umgebung Sie haben ein Gerät erworben, dessen Kälte- und Isolierkreislauf umweltverträglich ist und somit die Ozonschicht der Erde in keinerlei Weise beschädigt. Sollte Ihr Gerät am Ende seiner Lebensdauer aus Ihrem Haushalt entfernt werden, nehmen Spermüllannahmestellen Ihr Gerät entgegen, und entsorgen bzw. wiederverwerten seine verschiedene Teile umweltverträglich. Achten Sie bitte darauf, daß der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Informationen über Spermüllannahmestellen erhalten Sie bei den städtischen Ämtern. Die wiederverwendbaren Teile des Gerätes sind mit Außer Betrieb gesetztes Gerät Sollten Sie Ihr Gerät längere Zeit nicht brauchen, gehen Sie wie folgt vor: Trennen Sie das Gerät vom Netz. 25 DE Nehmen Sie die Lebensmittel heraus. Reinigen Sie das Gerät auf die eben geschilderte Weise. Lassen Sie die Türen offen, um Geruchsbildung zu vermeiden. Eine defekte Innenbeleuchtung beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Gerätes nicht. Wenn etwas nicht funktioniert Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten, zu deren Beseitigung Sie nicht unbedingt den Kundendienst benötigen. In der nächsten Tabelle wollen wir Ihnen über diese Störungen ein paar Hinweise geben, damit Sie von überflüssigen Reparaturkosten verschont bleiben. Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß bei jedem arbeitenden Kompressor-Aggregat Geräusche auftreten, die teils vom laufenden Motor, teils vom Kältemittel, das durch die Rohre strömt, herrühren.

7 Das ist kein Fehler, sondern ein Zeichen der normalen Funktion. Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, daß das Kühlaggregat nicht ununterbrochen laufen muß. Wenn der Thermostat es also abschaltet, und das Kälteaggregat nicht in Betrieb ist, so bleibt die Stromversorgung dennoch gewährleistet. Berühren Sie nicht die stromführen den Teile des Gerätes solange Ihr Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist! Fehlerbeseitigung Wechsel der Glühlampe Wenn die Glühlampe defekt ist, können Sie diese leicht selbst austauschen: Ziehen Sie den Netzstecker. Drehen Sie die Schraube der Abdeckung heraus und ziehen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung ab. Jetzt können Sie die defekte Glühlampe ersetzen. (Typ: Mignon 322, 230 V, 15 W, Sockel E 14) Setzen Sie die Abdeckung der Glühlampe zurück und schrauben Sie die Schraube wieder ein. Stecken Sie zum Schluß den Netzstecker in die Steckdose. Problem Mögliche Ursachen Lösungen Tauen Sie das Gerät ab. Nehmen Sie eine Temperaturregler. höhere Einstellung am Das Gerät kühlt nicht Erhöhte Reif- und Eisschichtsbildung, die Reif- und ausreichend. Eisschicht ist dicker als 4-5 mm. Der Temperaturregler ist falsch eingestellt. (Eingestellte Wert ist zu niedrig.) Zu große Menge Frischware wurde auf einmal eingelagert. Warme Speisen wurden eingelegt. Tür ist nicht richtig fest verschlossen. Zirkulation der inneren kalten Luft ist nicht gesichert. Kühlraum ist zu kalt. Das Gerät kühlt überhaupt nicht. Kühltemperatur ist falsch eingestellt. (Eingestellter Wert ist zu hoch. ) Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose. Steckdose steht nicht unter Spannung. Temperaturregler ist auf,,0" eingestellt. Das Gerät ist zu laut. Gerät steht nicht fest und eben. Lagern Sie kleinere Mengen ein. Lassen Sie die warmen Speisen vor dem Einlagern auf Zimmertemperatur abkühlen. Kontrollieren Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist. Sichern Sie die freie Luftzirkulation. Nehmen Sie eine niedrigere Einstellung. Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose ist. Kontrollieren Sie, ob die Steckdose unter Spannung steht. Überprüfen Sie Temperaturregler. den eingestellten Wert am Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil auf den Boden steht (alle vier Füße fest am Boden). Wenn diese Hinweise keine Ergebnisse bringen, bitte den Kundendienst benachrichtigen. 26 DE Zu Händen von Inbetriebnahmer Technische Daten Modell Bruttoinhalt (L) Nettoinhalt (L) Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Energieverbrauch (kwh/24std) (kwh/jahr) Energieeffizienzklasse Nennstromstärke (A) Gewicht (kg) ZRG 316 IW Eiswürfelfach: 7 Kühlbereich: 149 Eiswürfelfach: 7 Kühlbereich: , A 0,5 33 Inbetriebnahme Transport, Auspacken Das Gerät sollte stehend und in Originalverpackung transportiert werden. Nach jedem Transport muß das Gerät zur Beruhigung des Kältekreislaufes ca. 2 Stunden ruhig stehen, bevor es eingeschaltet wird. Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät unbeschädigt angeliefert wurde. Sollten Sie Schäden feststellen, benachrichtigen Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. In diesem Falle bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf. Energieverbrauch erhöht werden. Das Gerät soll waagerecht auf dem Boden stehen. den Füßen gehört jeweils eine Distanzscheibe (2). Sie einen weichen Lappen. Nach der Reinigung wischen Sie das Geräteinnere trocken. Standort Die Umgebungstemperatur hat eine Auswirkung auf den Energieverbrauch und die einwandfreie Funktion des Kühlgerätes. Bei der Standortwahl sollten Sie darauf achten, das Gerät in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur in Betrieb zu setzen die seiner Klimaklasse entspricht. Die Klimaklasse ist dem Typenschild zu entnehmen. Klimaklasse Umgebungstemperatur SN C N C ST C Sinkt die Raumtemperatur unter die untere Grenze, kann ein ungewünschter Temperaturanstieg im Kühlbereich erfolgen. Standorte für das Kühlgerät im Bereich direkter Sonneneinstrahlung oder unmittelbar neben einem Ofen, Herd oder Heizungskörper sind zu vermeiden. Wenn die Räumlichkeit dies nicht zuläßt, sollten Sie die Mindestabstände zu solchen Geräten einhalten: zu Gas- und Elektroherden 3 cm Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, muß eine 0,5-1 cm dicke nicht brennbare Isolierplatte dazwischen gestellt werden. Türanschlag ist vom Werk aus rechtsseitig montiert. Sie das Gerät vorsichtig nach hinten, achten Sie aber darauf, daß der Kompressor den Boden nicht berührt. Nehmen Sie sich am besten eine zweite Person zu Hilfe, die das Gerät festhält. Schrauben Sie die verstellbaren Füße (2 Stück) ab, und entfernen Sie die untere Halterung, indem Sie die 2 Schrauben auf der einen Seite und die 1 Schraube auf der anderen Seite abschrauben. Setzen Sie den Bolzen in das Scharnier in der Pfeilrichtung um. Befestigen Sie die Halterung an der anderen Seite, achten Sie aber darauf, daß die Tür sich nicht bewegt. Schrauben Sie die 1 Schraube auf der anderen Seite in die frei gewordene Stelle, und befestigen Sie die 2 Füße. Jetzt können Sie das Gerät aufstellen. Schrauben Sie die Schrauben (2 Stück) der oberen Halterung ab. Danach müssen Sie den Bolzen in der Pfeilrichtung umdrehen. Setzen Sie das Scharnier auf die andere Seite ein, achten Sie aber darauf, daß die Tür sich nicht bewegt. Jetzt können Sie den Deckel wieder ansetzen und nach vorne schieben. Befestigen Sie ihn mit den 2 Schrauben auf der Rückseite des Gerätes. Setzen Sie den Türgriff um, und die Blindstopfen auf der gegenüberliegenden Seite auch. Um das obere Scharnier umzusetzen, müssen Sie den Kunststoffdeckel entfernen. Dies können Sie tun, indem Sie, die beiden Schrauben, durch die der Deckel befestigt ist, auf der Rückseite des Gerätes abschrauben. 28 DE Elektrischer Anschluß Das Gerät kann nur an ein, mit einer 230 V Nennspannung und 50 Hz Nennfrequenz versehenes Netz mit Wechselspannung angeschlossen werden. Das Gerät muß an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Lassen Sie sich gegebenenfalls - von einem qualifizierten - Elektriker in der Nähe des Kühlschrankes eine Schutzkontaktsteckdose vorschriftsmäßig installieren zu lassen. Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie Niederspannung Positionieren Sie nun das Gerät, richten Sie es waagerecht aus, und schließen Sie es an. Sie können diesen Türwechsel auch von Fachleuten durchführen lassen.

8 Powered by TCPDF ( Benachrichtigen Sie bitte die nächste Kundendienststelle. Die entstehenden Kosten sind von Ihnen zu übernehmen. 73/23 EWG - 73/02/19 - und Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 EWG - 89/05/03 in der jeweils aktuellen Fassung 96/57 EEC - 96/09/03 (Energieeffizienzrichtlinie) und nachfolgende Neufassungen. 29 DE Lagerzeittabelle Dauer und Art der Lagerung frischer Lebensmittel im Kühlschrank Lebensmittel 1 Rohes Fleisch Fleisch (gekocht) Fleisch (gebraten) Hackfleisch (roh) Hackfleisch (gebraten) Aufschnitt, Bockwurst Fisch (frisch) Fisch (gekocht) Fisch (gebraten) Fischkonserve, angebrochen Hähnchenteile, frisch Hähnchen, gebraten Hühnerteile, frisch Huhn, gekocht Gänse-, Ententeile, frisch Gans, Ente gebraten Butter, nicht angebrochen Butter, bereits angebrochen Milch (Tüte) Sahne Saure Sahne o.ä. Hartkäse Weichkäse Quark Eier Spinat, Sauerampfer Erbsen, Bohnen Pilze Möhren, Spargel Grüne Paprika Tomate Kohlarten Schnell verderbliches Obst (z.b. Erdbeere, Himbeere) Sonstiges Obst Angebrochene Obstkonserve Desserts, Torten X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 X X X X X x X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Lagerzeit in Tagen x X X x x x x x x X X x x X X X x X x X X X X X x X x X x X X X X X x x x x x x x x x x x x x X X x x x X X X X X x X x X x X X x X x x x x x Art der Verpackung 6 x 7 Gefrierbeutel, luftdicht verpacken Frischhaltebox Frischhaltebox Frischhaltebox Frischhaltebox Beutel, Klarsichtsfolie Beutel, luftdicht verpacken Frischhaltebox Frischhaltebox Frischhaltebox Beutel, luftdicht verpacken Frischhaltebox Beutel, luftdicht verpacken Frischhaltebox Beutel, luftdicht verpacken Frischhaltebox in Originalverpackung in Originalverpackung in Originalverpackung in Becher in Becher Alufolie Beutel Beutel Beutel Beutel Beutel Beutel Beutel Beutel Beutel Beutel Beutel Frischhaltebox Frischhaltebox x x x x x x x X x x x X x x X x x X x X X x x x x x x x X x x X x x X x x X x X X x x X x x X x X X x x x Symbolerklärung: X x Übliche Lagerzeit Mögliche Lagerzeit (bezieht sich nur auf vollkommen frische Ware) 30 DE 31 DE ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE From the Electrolux Group. The world's No.1 choice. The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world

Din bruksanvisning ZANUSSI ZT 1551 B http://no.yourpdfguides.com/dref/667738

Din bruksanvisning ZANUSSI ZT 1551 B http://no.yourpdfguides.com/dref/667738 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZT 1551 B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZT 1551 B i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV 130 BO

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV 130 BO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV 130 BO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV 130 BO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ TYSK (certolizumab pegol) ANWEISUNG ZUR VORBEREITUNG UND VERABREICHUNG EINER INJEKTION VON CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines

Detaljer

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Beispiele für Seitenlayouts Stand: Februar 2012 Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30. In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein. Inhalt Ordner A4... 1 Ordner Collagen...

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen.

Unterrichtsphase Das Quartett eignet sich sowohl zur Einübung als auch zur Wiederholung der Ordnungszahlen. Quartett Berømte nordmenn Lernziel Einübung der Ordnungszahlen Wiederholung Satzstellung Vorbereitungen Sie benötigen einen Satz Spielkarten für 4 Spieler bei Gruppen von 3 Spielern werden nur 24 Karten

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZD 19/5 BO

Din bruksanvisning ZANUSSI ZD 19/5 BO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZD 19/5 BO. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZD 19/5 BO i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZD 22/5-1 BR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZD 22/5-1 BR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZD 22/5-1 BR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZD 22/5-1 BR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt)

Für zwischen und eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) Für zwischen 01.01.2007 und 31.12.2008 eingestellte Kräfte: Anhang H TVÖD (inkl. 2,00% Leistungsentgelt) nach 1 Jahr nach 3 Jahren nach 6 Jahren nach 10 Jahren nach 15 Jahren 15 65.880,88 72.657,71 75.180,62

Detaljer

ENG2914AOW... DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 20

ENG2914AOW... DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 20 ENG2914AOW...... DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 2 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE.................................................. 3 2.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZK20/11R

Din bruksanvisning ZANUSSI ZK20/11R Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZK20/11R. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZK20/11R i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

TY Tysk språk 1

TY Tysk språk 1 TY-125 1 Tysk språk 1 Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 TY-125 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum 2 TY-125 15/12-15 Aufgabe 1: Satzanalyse Skriveoppgave Manuell poengsum 3 TY-125 15/12-2015 Aufgabe

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

EUG1105AOW... DE STAND-GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION 2 NO FRYSESKAP BRUKSANVISNING 17 SV STÅENDE FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 30

EUG1105AOW... DE STAND-GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION 2 NO FRYSESKAP BRUKSANVISNING 17 SV STÅENDE FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 30 EUG1105AOW...... DE STAND-GEFRIERGERÄT BENUTZERINFORMATION 2 NO FRYSESKAP BRUKSANVISNING 17 SV STÅENDE FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 30 2 www.electrolux.com INHALT 1. SICHERHEITSHINWEISE..................................................

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch

Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Norwegisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser....................................................... 3 Abkürzungen.....................................................

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn: O Alder: 52 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, eg er kanskje det. Ja, das bin ich! Liker du reglar? Nei, det er eg

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS

NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS NORSK TELEGRAMBYRÅ AS POSTBOKS 6817, ST.OLAVS PLASS 0130 OSLO Telefon.: Fax.: E-post: Foretaksreg: Bankgiro: Swiftcode: IBAN: 22 00 32 00 22 03 45 24 salg@ntb.no NO914797497MVA 1644 14 74397 DNBANOKKXXX

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

INSTRUKSJONER PÅ TYSK FOR Å KLARGJØRE OG GI EN INJEKSJON AV KINERET ANLEITUNG ZUR VORBEREITUNG UND ANWENDUNG EINER INJEKTION MIT KINERET

INSTRUKSJONER PÅ TYSK FOR Å KLARGJØRE OG GI EN INJEKSJON AV KINERET ANLEITUNG ZUR VORBEREITUNG UND ANWENDUNG EINER INJEKTION MIT KINERET INSTRUKSJONER PÅ TYSK FOR Å KLARGJØRE OG GI EN INJEKSJON AV KINERET (Anakinra) ANLEITUNG ZUR VORBEREITUNG UND ANWENDUNG EINER INJEKTION MIT KINERET (Anakinra) Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem

Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Auto Pass Das neue norwegische Mautsystem Einige Mautgesellschaften haben vollautomatische Mautstationen installiert, an denen man nicht mehr bar bezahlen kann. Die Spuren sind mit Do not stop ausgeschildert.

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning ROSENLEW RJP 392

Din bruksanvisning ROSENLEW RJP 392 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

DNSZ Såkornmidler 2016

DNSZ Såkornmidler 2016 DNSZ Såkornmidler 2016 Det tysk- norske studiesenteret i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 2016. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier TYSK GRUNNFAG Språk, tekst og situasjon skriftlig eksamen (fonetikk, grammatikk I og skriftlig språkferdighet

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof

Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der FF - Lackenhof Herzlich Willkommen Zur Feuerlöscher Schulung der Verhalten im Brandfall Verhalten im Brandfall Reihenfolge der Maßnahmen: - Alarmieren - Retten - Löschen - Feuerwehr erwarten und informieren Feuerwehr

Detaljer

Unterrichtsphase Das Triadenspiel eignet sich zur Einführung und Vertiefung der Wörterkiste»Essen«.

Unterrichtsphase Das Triadenspiel eignet sich zur Einführung und Vertiefung der Wörterkiste»Essen«. Triaden Wörterkiste»Essen«Lernziel Wortschatz: Erweiterung des Wortschatzes»Essen«Vorbereitung Sie benötigen einen Satz Spielkarten pro Gruppe (2 4 Spieler) für jeden TN* die Karte Det hører sammen. Verlauf

Detaljer

EKSAMEN. Moderne og eldre språk. Eksamenstid: kl 9.00 til kl (5 timer)

EKSAMEN. Moderne og eldre språk. Eksamenstid: kl 9.00 til kl (5 timer) EKSAMEN Emnekode: SFT 20102 Emne: Moderne og eldre språk Dato: 11.12.06 Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 (5 timer) Hjelpemidler: Ingen Faglærer: Steinar Nybøle Kåre Solfjeld Frode Lundemo Eksamensoppgaven:

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

ERG2305AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 29

ERG2305AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 29 ERG2305AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 DE KÜHLSCHRANK BENUTZERINFORMATION 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 29 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder!

Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in Oslo wieder! Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendforen 2007, 2008 und 2009!! Jetzt ist es soweit, dass zweite Alumni-Treffen findet statt und Ihr könnt dabei sein. Vom 05.-07.02.2010 sehen wir uns alle in

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier

HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk Merkantile fagspråk og filologiske studier TYSK GRUNNFAG Fonetikk, grammatikk I og skriftlig språkferdighet I Ny prøve fredag 24.1.1997 9 00

Detaljer

Ihr Benutzerhandbuch AEG-ELECTROLUX S173TK4

Ihr Benutzerhandbuch AEG-ELECTROLUX S173TK4 Lesen Sie die Empfehlungen in der Anleitung, dem technischen Handbuch oder der Installationsanleitung für AEG-ELECTROLUX S173TK4. Hier finden Sie die Antworten auf alle Ihre Fragen über die AEG-ELECTROLUX

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

November 2009. Die Auswertung Evaluering

November 2009. Die Auswertung Evaluering November Die Auswertung Evaluering 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 98 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen Jugendforums wurden gebeten, an einer Online-Befragung zur Veranstaltung teilzunehmen.

Detaljer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 9. Jänner 1997 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 9. Jänner 1997 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1997 Ausgegeben am 9. Jänner 1997 Teil III 1. Abkommen zwischen der Republik Österreich und

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn:J Alder:49 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, og greier meg sjølv. Ja und ich bin selbständig Liker du reglar? Nei Kva

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Språk, tekst og situasjon. Dato: Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00

EKSAMEN. Emnekode: SFT Emne: Språk, tekst og situasjon. Dato: Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 EKSAMEN Emnekode: SFT 10102 Dato: 8.12.2006 Hjelpemiddel: Ingen Emne: Språk, tekst og situasjon Eksamenstid: kl 9.00 til kl 14.00 Faglærere/Faglærarar: Kåre Solfjeld Frode Lundemo Eksamensoppgava/Eksamensoppgåva:

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 81700M-MN82J http://no.yourpdfguides.com/dref/609532

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 81700M-MN82J http://no.yourpdfguides.com/dref/609532 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 81700M- MN82J. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Aktualisierte Margin-Anforderungen

Aktualisierte Margin-Anforderungen Aktualisierte Margin-Anforderungen Inhaltsverzeichnis 1. Zeitplan... 2 1.1 Wichtige Umstellungstermine... 2 2. Marginanforderungen... 3 2.1 Marginanforderungen für EUR-Konten.... 3 2.2 Marginanforderungen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bare spør! Få svar. Und Sie bekommen Antworten. Viktige råd for pasienter og pårørende Wichtige Tipps für Patientinnen, Patienten und Angehörige

Bare spør! Få svar. Und Sie bekommen Antworten. Viktige råd for pasienter og pårørende Wichtige Tipps für Patientinnen, Patienten und Angehörige Viktige råd for pasienter og pårørende Wichtige Tipps für Patientinnen, Patienten und Angehörige Bare spør! Fragen Sie einfach! Undersøkelse Die Untersucheung Spør til du forstår! Fragen Sie, bis Sie alles

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Detaljer

Last ned Mit hurtigruten gen norden - Pål Espolin Johnson. Last ned

Last ned Mit hurtigruten gen norden - Pål Espolin Johnson. Last ned Last ned Mit hurtigruten gen norden - Pål Espolin Johnson Last ned Forfatter: Pål Espolin Johnson ISBN: 9788202196059 Antall sider: 96 Format: PDF Filstørrelse: 19.81 Mb Pål Espolin Johnson beschreibt

Detaljer

Mülltrennung. Kildesortering

Mülltrennung. Kildesortering Mülltrennung In unserer Gemeinde sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Abfälle vor dem Wegwerfen zu sortieren. Dadurch soll ein möglichst großer Teil davon wiederverwertet werden, und auf diese Weise

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit

Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie. bei sich ändernden Rahmenbedingungen. sozialer Arbeit Aktuelle Tarifsysteme der Diakonie bei sich ändernden Rahmenbedingungen sozialer Arbeit Fachreferat beim 11. DEVAP Bundeskongress am 21.09.2011 in Berlin 1 Gliederung 1) Veränderte sozialstaatliche Rahmenbedingungen

Detaljer

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang Nelly Sachs Dikt i utvalg gjendiktet av Astrid Nordang Om forfatteren: Nelly Sachs (1881 1970) var en tysk-jødisk poet og dramatiker som i sitt svenske eksil fra nazistenes Tyskland studerte kabbalaen

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

TriCOM XL / L. Energie. Ausdauer. Leistung.

TriCOM XL / L. Energie. Ausdauer. Leistung. TriCOM XL / L Energie. Ausdauer. Leistung. L und XL - die neue Generation Beispiel-Ladestation mit Ladegeräten TriCOM L / XL Innovative Ladetechnik Die neuen Ladegeräte TriCOM L - XL werden von einer hochmodernen

Detaljer

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache

norsk! nyheter fra Norge Zeitschrift für die norwegische Sprache norsk! Zeitschrift für die norwegische Sprache Norwegen-Service, Martin Schmidt www.norwegeninfo.net post@norwegeninfo.net Tel. 0174/3058797 05/Januar/01 2013 Anfänger nyheter fra Norge [Nachrichten aus

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

FOLLO DIEM MODULE. Hver tredje måned sjekkes følgende: Kontrollera med jämna mellanrum (var tredje månad): Bred Smal Ribbe Høyde 212cm 212cm 230cm

FOLLO DIEM MODULE. Hver tredje måned sjekkes følgende: Kontrollera med jämna mellanrum (var tredje månad): Bred Smal Ribbe Høyde 212cm 212cm 230cm FOLLO DIEM MODULE Gratulerer med valget av et Follo Diem produkt. Vi har utarbeidet bruksanvisningen for at du som kunde skal få full utnyttelse av produktet. Les instruksjon nøye før produktet tas i bruk.

Detaljer