HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anette Lislelid Sevlejordet Viola Bergerud Elsi Haug Pål Sandnæs Odmund Deinboll Lars Egedahl Marianne Hjertaas Sporan Per Lassegård Magne Harald Berg Betty-Karin Nørstebø Guri Sørlie Håvard Kjøntvedt Nils-Halvor Loftsgård Jon Brun Torkel Wetterhus Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anne Grete Svendsen Sigrid Enerstvedt Heggelien Tor Helge Bjerke Ingvar Svendsen Ole Jørgen Hallingstad Ronny Andersen Eli Hovd Prestegården Følgende varamedlemmer møtte: William Strømme

2 Kari Kleiv Redalen Linda Lislelid Sevlejordet Ingebjørg Ulbaasen Alf Gunnar Wiken Morten Rudi Sommer Kåre Gunnar Bergstøl Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Alexander Ytteborg, fagsjefene Oddbjørn Fønnebø, Vidar Torgersen, Christianne Stroop, Lis Berit Nerli og Leif Ågesen. Økonomisjef Anne Rudi. Merknader: Møtet var kunngjort i henhold til Kommunelovens 6. Ingen hadde innvendinger til innkalling eller saksliste. Rådmannen foretok opprop, kommunestyret møtte med 23 representanter. Møtet ble åpnet ved Oddbjørn Knudsen og overrekkelse av gave. Protokollen godkjent : Viola Bergerud Elsi Haug Torkel Wetterhus varaordfører Unni Wetlesen politisk sekretær

3 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 18/14 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2013 PS 19/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte PS 20/14 Høring - reservasjonsadgang for legene PS 21/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra PS 22/14 Bestemmelser for bruk av snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, iht. forsøksforskriftens 3. PS 23/14 Etablering av felles selskap for å ivareta kommunenes oppgaver mht. renovasjon/avfallshåndtering i Kongsbergregionen PS 24/14 Reguleringsplan næringsareal Dokkeberg PS 25/14 Presisering av vedtaket i K-sak 63/13 - lån til Trollseth ANS. PS 26/14 Organisering SFF PS 27/14 Vegplan for kommunale veger PS 28/14 Justering av kostnadsramme - omkledning av kommunehuset. PS 29/14 Finansiering av forvalterstilling for Trillemarka PS 30/14 Ekstrabevilgning Grunnlovsjubileet 2014 Lukket/åpent PS 18/14 Årsrapport fra kontrollutvalget for 2013 Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til årsrapport som kontrollutvalgets årsrapport PS 19/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte Rådmannens forslag til vedtak: Protokollen tas til etterretning. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

4 Protokollen tas til etterretning. PS 20/14 Høring - reservasjonsadgang for legene Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune vil ikke åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Behandling Formannskap : Odmund Deinboll (H) fremmet følgende forslag: Reservasjonsmulighet for legene må hjemles i lov/forskrift og ikke overlates den enkelte kommune. Det bør eksempelvis innføres en nasjonal ordning der henvisning til abort, assistert befruktning m.m. (liv - og dødproblematikk) bortfaller i sin helhet. VOTERING: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra Deinboll ble rådmannens forslag vedtatt med 3 mot 1 stemme. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune vil ikke åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Odmund Deinboll (H) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Odmund Deinboll (H) fremmet følgende forslag: Reservasjonsmulighet for legene må hjemles i lov/forskrift. Den enkelte kommune kan ikke styre hvem som skal få reservasjonsmulighet. Det kan eksempelvis innføres en nasjonal ordning der henvisning til abort, assistert befruktning m.m. (liv - og dødproblematikk) bortfaller i sin helhet.

5 VOTERING: Ved alternativ votering mellom Deinboll sitt forslag og formannskapets forslag falt Deinboll sitt forslag med 1 mot 22 stemmer. Nore og Uvdal kommune vil ikke åpne for at kommuner kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. PS 21/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å fortsette pensjonsordning for ordfører. Det velges alternativ den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. Folkevalgte skal ha rett til å ta ut AFP ved fylte 62 år. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å fortsette pensjonsordning for ordfører. Det velges alternativ den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. Folkevalgte skal ha rett til å ta ut AFP ved fylte 62 år. Rådmannen orienterte til saken. Jon Brun (Sp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Nore og Uvdal kommunestyre vedtar å fortsette pensjonsordning for ordfører. Det velges alternativ den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. Folkevalgte skal ha rett til å ta ut AFP ved fylte 62 år.

6 PS 22/14 Bestemmelser for bruk av snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, iht. forsøksforskriftens 3. Rådmannens forslag til innstilling: Bestemmelser for bruk av snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, fastsatt xx.xx.2014 av Nore og Uvdal kommunestyre. Fastsatt med hjemmel i Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, 3. Vedtaket fattes med forbehold om departementet sin stadfesting av vedtatt forskrift og vil gjøres gjeldende fra den dato forskriften er stadfestet. Punkt 1: Kjørefart. Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 40 km/t. Punkt 2: Tidsrom. Snøcooterløypene kan benyttes i tidsperioden fra og med 1. november til og med 31. mars. Det er ikke tillat med kjøring på Palmesøndag, Langfredag, Påskeaften og 1. Påskedag. Punkt 3: Tidspunkt. Det er forbudt med kjøring i tidsrommet etter kl og før kl Punkt 4: Snøscooterløypekort. For å kunne kjøre på snøscooterløypene må fører ha gyldig snøscooterløypekort fastsatt av kommunen. Snøcooterløypekortet fungerer som tillatelse til å benytte snøscooterløypene den aktuelle sesong og skal medbringes under kjøringen. Punkt 5: Kjøring utenom snøscooterløype. Det er forbudt å kjøre lenger vekk fra fastsatt snøscooterløype enn 30 meter målt i luftlinje. Kjøring utenfor fastsatt snøscooterløype er kun tillatt ved stopp, ifm. møtende trafikk, endring av kjøreretning eller for å passere eventuelle hindringer i fastsatt snøscooterløype. Punkt 6: Diverse regler. Under kjøring skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent. Fører av snøscooter har vikeplikt i forhold til annen ferdsel. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det er kun tillatt å benytte snøscooter som er registrert og som tilfredsstiller offentlige krav om teknisk stand. Punkt 7: Kontroll / brudd på bestemmelsene. I tillegg till offentlige kontrollorgan kan kommunen eller personell oppnevnt av kommunen kontrollere om kjøring foregår iht. fastsatte vilkår for bruk av snøscooterløypene. Fører av snøscooter plikter å stanse ved kontroll og la seg kontrollere. Fører plikter å fremvise legitimasjon, snøscooterløypekort og annen nødvendig dokumentasjon. Ved brudd på disse bestemmelsene eller annet offentlig regelverk i forbindelse med snøscooterkjøring kan kommunen trekke tilbake snøscooterløypekortet og dermed tillatelsen til å benytte snøscooterløypene resten av den aktuelle sesongen.

7 Behandling Formannskap : Odmund Deinboll (H) fremmet forslag: Bestemmelser for bruk av snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, fastsatt xx.xx.2014 av Nore og Uvdal kommunestyre. Fastsatt med hjemmel i Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, 3. Vedtaket fattes med forbehold om departementet sin stadfesting av vedtatt forskrift og vil gjøres gjeldende fra den dato forskriften er stadfestet. Punkt 1: Kjørefart. Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 60 km/t. Punkt 2: Tidsrom. Snøcooterløypene kan benyttes i tidsperioden fra og med 1. november til og med 31. mars/første søndag etter påske. Punkt 3: Tidspunkt. Det er forbudt med kjøring i tidsrommet etter kl og før kl Punkt 4: Snøscooterløypekort. For å kunne kjøre på snøscooterløypene må fører ha gyldig snøscooterløypekort fastsatt av kommunen. Snøcooterløypekortet fungerer som tillatelse til å benytte snøscooterløypene den aktuelle sesong og skal medbringes under kjøringen. Punkt 5: Kjøring utenom snøscooterløype. Det er forbudt å kjøre lenger vekk fra fastsatt snøscooterløype enn 30 meter målt i luftlinje. Kjøring utenfor fastsatt snøscooterløype er kun tillatt ved stopp, ifm. møtende trafikk, endring av kjøreretning eller for å passere eventuelle hindringer i fastsatt snøscooterløype. Punkt 6: Diverse regler. Under kjøring skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent. Fører av snøscooter har vikeplikt i forhold til annen ferdsel. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det er kun tillatt å benytte snøscooter som er registrert og som tilfredsstiller offentlige krav om teknisk stand. Punkt 7: Kontroll / brudd på bestemmelsene. I tillegg till offentlige kontrollorgan kan kommunen eller personell oppnevnt av kommunen kontrollere om kjøring foregår iht. fastsatte vilkår for bruk av snøscooterløypene. Fører av snøscooter plikter å stanse ved kontroll og la seg kontrollere. Fører plikter å fremvise legitimasjon, snøscooterløypekort og annen nødvendig dokumentasjon. Ved brudd på disse bestemmelsene eller annet offentlig regelverk i forbindelse med snøscooterkjøring kan kommunen trekke tilbake snøscooterløypekortet og dermed tillatelsen til å benytte snøscooterløypene resten av den aktuelle sesongen. VOTERING: Endringene i punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

8 Innstilling Formannskap : Bestemmelser for bruk av snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, fastsatt xx.xx.2014 av Nore og Uvdal kommunestyre. Fastsatt med hjemmel i Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, 3. Vedtaket fattes med forbehold om departementet sin stadfesting av vedtatt forskrift og vil gjøres gjeldende fra den dato forskriften er stadfestet. Punkt 1: Kjørefart. Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 60 km/t. Punkt 2: Tidsrom. Snøcooterløypene kan benyttes i tidsperioden fra og med 1. november til og med 31. mars/første søndag etter påske. Punkt 3: Tidspunkt. Det er forbudt med kjøring i tidsrommet etter kl og før kl Punkt 4: Snøscooterløypekort. For å kunne kjøre på snøscooterløypene må fører ha gyldig snøscooterløypekort fastsatt av kommunen. Snøcooterløypekortet fungerer som tillatelse til å benytte snøscooterløypene den aktuelle sesong og skal medbringes under kjøringen. Punkt 5: Kjøring utenom snøscooterløype. Det er forbudt å kjøre lenger vekk fra fastsatt snøscooterløype enn 30 meter målt i luftlinje. Kjøring utenfor fastsatt snøscooterløype er kun tillatt ved stopp, ifm. møtende trafikk, endring av kjøreretning eller for å passere eventuelle hindringer i fastsatt snøscooterløype. Punkt 6: Diverse regler. Under kjøring skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent. Fører av snøscooter har vikeplikt i forhold til annen ferdsel. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det er kun tillatt å benytte snøscooter som er registrert og som tilfredsstiller offentlige krav om teknisk stand. Punkt 7: Kontroll / brudd på bestemmelsene. I tillegg till offentlige kontrollorgan kan kommunen eller personell oppnevnt av kommunen kontrollere om kjøring foregår iht. fastsatte vilkår for bruk av snøscooterløypene. Fører av snøscooter plikter å stanse ved kontroll og la seg kontrollere. Fører plikter å fremvise legitimasjon, snøscooterløypekort og annen nødvendig dokumentasjon. Ved brudd på disse bestemmelsene eller annet offentlig regelverk i forbindelse med snøscooterkjøring kan kommunen trekke tilbake snøscooterløypekortet og dermed tillatelsen til å benytte snøscooterløypene resten av den aktuelle sesongen.

9 Pål Sandnæs (SV) Jon Brun (Sp) Anette Lislelid Sevlejordet (Ap) Kari Kleiv Redalen (Ap) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Odmund Deinboll (H) Rådmannen orienterte til saken. Det ble avholdt gruppemøte i saken. Etter gruppemøtet hadde følgende representanter innlegg: Jon Brun (Sp) Anette L. Sevlejordet (Ap) Pål Sandnæs (SV) SV fremmet rådmannens forslag til vedtak: Punkt 2: Løypene kan benyttes f.o.m. 1. nov. t.o.m. 31. mars. Sp v/brun fremmet forslag: Tillegg til punkt 2: - når denne faller i april. Ap v/anette Lislelid Sevlejordet fremmet forslag: Punkt 7: Et tillegg i siste setning: Inkl. gyldig førerkort for snøscooter. VOTERING: Rådmannens forslag til innstilling ble satt opp imot formannskapet, punktvis avstemning. Punkt 1: 5 stemmer mot 18 for formannskapets innstilling. Punkt 2: Formannskapets innstilling med forslaget fra SP mot forslaget fra SV: 17 mot 6 stemmer. Punkt 3: Enstemmig vedtatt Punkt 4: Enstemmig vedtatt Punkt 5: Enstemmig vedtatt. Punkt 6: Enstemmig vedtatt. Punkt 7: Enstemmig vedtatt med tillegg: Inkl. gyldig førerkort for snøscooter. Punkt 8: Enstemmig vedtatt. Til slutt ble hele forslaget enstemmig vedtatt.

10 Bestemmelser for bruk av snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, fastsatt xx.xx.2014 av Nore og Uvdal kommunestyre. Fastsatt med hjemmel i Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Nore og Uvdal kommune, 3. Vedtaket fattes med forbehold om departementet sin stadfesting av vedtatt forskrift og vil gjøres gjeldende fra den dato forskriften er stadfestet. Punkt 1: Kjørefart. Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 60 km/t. Punkt 2: Tidsrom. Snøcooterløypene kan benyttes i tidsperioden fra og med 1. november til og med 31. mars/første søndag etter påske når denne faller i april. Punkt 3: Tidspunkt. Det er forbudt med kjøring i tidsrommet etter kl og før kl Punkt 4: Snøscooterløypekort. For å kunne kjøre på snøscooterløypene må fører ha gyldig snøscooterløypekort fastsatt av kommunen. Snøcooterløypekortet fungerer som tillatelse til å benytte snøscooterløypene den aktuelle sesong og skal medbringes under kjøringen. Punkt 5: Kjøring utenom snøscooterløype. Det er forbudt å kjøre lenger vekk fra fastsatt snøscooterløype enn 30 meter målt i luftlinje. Kjøring utenfor fastsatt snøscooterløype er kun tillatt ved stopp, ifm. møtende trafikk, endring av kjøreretning eller for å passere eventuelle hindringer i fastsatt snøscooterløype. Punkt 6: Diverse regler. Under kjøring skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent. Fører av snøscooter har vikeplikt i forhold til annen ferdsel. Kjørende har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre. Det er kun tillatt å benytte snøscooter som er registrert og som tilfredsstiller offentlige krav om teknisk stand. Punkt 7: Kontroll / brudd på bestemmelsene. I tillegg till offentlige kontrollorgan kan kommunen eller personell oppnevnt av kommunen kontrollere om kjøring foregår iht. fastsatte vilkår for bruk av snøscooterløypene. Fører av snøscooter plikter å stanse ved kontroll og la seg kontrollere. Fører plikter å fremvise legitimasjon, snøscooterløypekort, gyldig førerkort for snøscooter og annen nødvendig dokumentasjon. Ved brudd på disse bestemmelsene eller annet offentlig regelverk i forbindelse med snøscooterkjøring kan kommunen trekke tilbake snøscooterløypekortet og dermed tillatelsen til å benytte snøscooterløypene resten av den aktuelle sesongen.

11 PS 23/14 Etablering av felles selskap for å ivareta kommunenes oppgaver mht. renovasjon/avfallshåndtering i Kongsbergregionen Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune velger å ikke bli med i videre arbeid for å etablere et nytt selskap for felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen nå. Etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper kan vi inntil videre fortsette å drifte dette selv, alternativt å velge samarbeid med et eventuelt nytt selskap eller med Hallingdal Renovasjon når situasjonen krever en endring. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune velger å ikke bli med i videre arbeid for å etablere et nytt selskap for felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen nå. Etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper kan vi inntil videre fortsette å drifte dette selv, alternativt å velge samarbeid med et eventuelt nytt selskap eller med Hallingdal Renovasjon når situasjonen krever en endring. På Sandnæs (SV) Håvard Kjøntvedt (Sp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Rådmannen svarte på spørsmål. Sp v/håvard Kjøntvedt fremmet følgende forslag: Tillegg: Som en del av den fremtidige renovasjonsordningen, ønsker kommunestyret at det blir utredet alternative innsamlingsordninger, f.eks flere innsamlingspunkt/miljøstasjoner i kommunen. Sak legges fram slik at en evt. endring i avfallsordningen blir ivaretatt i ny anbudsrunde. VOTERING: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Tillegg fra Sp ble enstemmig vedtatt.

12 Nore og Uvdal kommune velger å ikke bli med i videre arbeid for å etablere et nytt selskap for felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen nå. Etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper kan vi inntil videre fortsette å drifte dette selv, alternativt å velge samarbeid med et eventuelt nytt selskap eller med Hallingdal Renovasjon når situasjonen krever en endring. Som en del av den fremtidige renovasjonsordningen, ønsker kommunestyret at det blir utredet alternative innsamlingsordninger, f.eks flere innsamlingspunkt/miljøstasjoner i kommunen. Sak legges fram slik at en evt. endring i avfallsordningen blir ivaretatt i ny anbudsrunde. PS 24/14 Reguleringsplan næringsareal Dokkeberg Rådmannens forslag til innstilling: Arbeidene med reguleringsplan Dokkeberg sluttføres. Nore og Uvdal kommune ser det ikke hensiktsmessig å erverve/leie området for å opparbeide dette i egen regi, men rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale for å dekke kommunens eget behov for lager. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Arbeidene med reguleringsplan Dokkeberg sluttføres. Nore og Uvdal kommune ser det ikke hensiktsmessig å erverve/leie området for å opparbeide dette i egen regi, men rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale for å dekke kommunens eget behov for lager. Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Kåre Gunnar Bergstøl (Sp) Magne Berg (Frp) Jon Brun (Sp) Viola Bergerud (Ap) Odmund Deinboll (H) H v/odmund Deinboll fremmet forslag: Saken utsettes.

13 VOTERING: Ved alternativ votering mellom Deinboll sitt forslag til innstilling fra formannskapet ble Deinboll sitt forslag vedtatt med 20 mot 3 stemmer. Saken utsettes. PS 25/14 Presisering av vedtaket i K-sak 63/13 - lån til Trollseth ANS. Rådmannens forslag til innstilling: Kommunalt lån kr 1,7 mill, bevilget i K-sak 63/13 til utvikling av infrastruktur i Åsbøsterdalen, er rentebærende fra utbetaling. Utestående renter tillegges lånekapitalen og tilbakebetales sammen med lånekapitalen. Rentesats, avdragstid og tilbakebetalingstid vedtatt i K-sak 63/13 endres ikke. Behandling Formannskap : Eli Hovd Prestegården ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble ikke vurdert inhabil. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Kommunalt lån kr 1,7 mill, bevilget i K-sak 63/13 til utvikling av infrastruktur i Åsbøsterdalen, er rentebærende fra utbetaling. Utestående renter tillegges lånekapitalen og tilbakebetales sammen med lånekapitalen. Rentesats, avdragstid og tilbakebetalingstid vedtatt i K-sak 63/13 endres ikke. Viola Bergerud (Ap) Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Kommunalt lån kr 1,7 mill, bevilget i K-sak 63/13 til utvikling av infrastruktur i Åsbøsterdalen, er rentebærende fra utbetaling. Utestående renter tillegges lånekapitalen og tilbakebetales sammen med lånekapitalen.

14 Rentesats, avdragstid og tilbakebetalingstid vedtatt i K-sak 63/13 endres ikke. PS 26/14 Organisering SFF Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å organisere administrasjonen hensiktsmessig innenfor vedtatte stillingsrammer og budsjett. Behandling Administrasjonsutvalget : Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Administrasjonsutvalget : Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å organisere administrasjonen hensiktsmessig innenfor vedtatte stillingsrammer og budsjett. Rådmannen orienterte til saken. Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Innstillingen fra administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å organisere administrasjonen hensiktsmessig innenfor vedtatte stillingsrammer og budsjett. PS 27/14 Vegplan for kommunale veger Behandling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Brev fra Nore og Uvdal Fremskrittsparti datert ble framlagt i møtet. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

15 Innstilling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Nore og Uvdal kommune vil prioritere at det kommunale vegnettet opprettholdes med god standard, til nytte for både innbyggere, næring og fritidsbeboere. Gode kommunikasjonsmuligheter vil bidra til sikrere trafikkforhold og være grunnlag for næring og vekst i vårt lokalsamfunn. Vedlagte forslag til rullering av vegplan for kommunale veger med målsetting og tiltaksdel for godkjennes. Jon Brun (Sp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Morten Rudi Sommer (Frp) Håvard Kjøntvedt (Sp) Kari Kleiv Redalen (Ap) Frp v/morten Rudi Sommer fremmet forslag: Trafikksikkerhetsplan og vegplan flettes tettere sammen. Spesielt sikkerheten rundt Rødberg skole bør prioriteres høyt. Rådmannen orienterte til saken. Votering: Innstillingen fra NMK ble enstemmig vedtatt. Tillegget fra Sommer falt med 10 mot 13 stemmer. Nore og Uvdal kommune vil prioritere at det kommunale vegnettet opprettholdes med god standard, til nytte for både innbyggere, næring og fritidsbeboere. Gode kommunikasjonsmuligheter vil bidra til sikrere trafikkforhold og være grunnlag for næring og vekst i vårt lokalsamfunn. Vedlagte forslag til rullering av vegplan for kommunale veger med målsetting og tiltaksdel for godkjennes.

16 PS 28/14 Justering av kostnadsramme - omkledning av kommunehuset: Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar at omkledning kommunehus gjennomføres i tråd med alternativ 3. Kostnadsrammen økes med kr eksl. Mva og finansieres av udisponert overført bevilgning fra Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommunestyre vedtar at omkledning kommunehus gjennomføres i tråd med alternativ 3. Kostnadsrammen økes med kr eksl. Mva og finansieres av udisponert overført bevilgning fra Rådmannen og fagsjef Oddbjørn Fønnebø orienterte til saken og svarte på spørsmål. Jon Brun (Sp) Magne Berg (Frp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Håvard Kjøntvedt (Sp) VOTERING: Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Nore og Uvdal kommunestyre vedtar at omkledning kommunehus gjennomføres i tråd med alternativ 3. Kostnadsrammen økes med kr eksl. Mva og finansieres av udisponert overført bevilgning fra PS 29/14 Finansiering av forvalterstilling for Trillemarka Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune aksepterer at forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell finansieres gjennom statens modell for lokal forvaltning fra 1.jan. 2015, med arbeidsgiveransvar hos Fylkesmannen i Buskerud.

17 Kommunen stiller forutsetning om at følgende punkter innarbeides i stillingsinstruksen for forvalterstillingen: - Forvaltningsstyret skal være lokalt forankret, som det er i dag. - Forvaltningsstyret skal medvirke ved ansettelse av forvalteren for området, og ha det faglige oppfølgingsansvaret for stillingen. - Ressursrammen for forvaltning av området skal tilsvare 100 % stilling. - Forvalteren skal ha kontorplass i en av de tre Trillemarka-kommunene. - Eventuell endring av ressursbruken til forvaltning av Trillemarka-Rollagsfjell skal godkjennes av Trillemarka-kommunene. - Forvaltningsstyret skal ha mulighet til å vedta egne delegasjonsbestemmelser og avgjøre om de ønsker et eller flere rådgivende utvalg. - Det skal arrangeres dialogmøter mellom Trillemarka-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud med jevne mellomrom for å evaluere ordningen. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre dialog/forhandlinger med Miljøverndepartementet om stillingsinstruks for forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell. Vedlegg: Brev fra MD av om forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell Protokoll fra behandling i Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune aksepterer at forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell finansieres gjennom statens modell for lokal forvaltning fra 1.jan. 2015, med arbeidsgiveransvar hos Fylkesmannen i Buskerud. Kommunen stiller forutsetning om at følgende punkter innarbeides i stillingsinstruksen for forvalterstillingen: - Forvaltningsstyret skal være lokalt forankret, som det er i dag. - Forvaltningsstyret skal medvirke ved ansettelse av forvalteren for området, og ha det faglige oppfølgingsansvaret for stillingen. - Ressursrammen for forvaltning av området skal tilsvare 100 % stilling. - Forvalteren skal ha kontorplass i en av de tre Trillemarka-kommunene. - Eventuell endring av ressursbruken til forvaltning av Trillemarka-Rollagsfjell skal godkjennes av Trillemarka-kommunene. - Forvaltningsstyret skal ha mulighet til å vedta egne delegasjonsbestemmelser og avgjøre om de ønsker et eller flere rådgivende utvalg. - Det skal arrangeres dialogmøter mellom Trillemarka-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud med jevne mellomrom for å evaluere ordningen. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre dialog/forhandlinger med Miljøverndepartementet om stillingsinstruks for forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell.

18 Jon Brun (Sp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Sp v/brun fremmet forslag: Tillegg til rådmannens forslag til vedtak, etter kulepunkter: Kommunen vil spesielt understreke at denne endringen kun representerer en ny finansieringsmodell og ikke en ny forvaltningsmodell. Det vises til Riksrevisjonens administrative rapport nr (Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparker), særlig punkt og i oppsummeringen. Rapporten ble offentliggjort etter at denne saken ble lagt frem til politisk behandling i kommunene, og ble av den grunn ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Det skal derfor innen utgangen av 2016 gjennomføres en evaluering av finansieringsmodellen mellom klima og miljødepartementet og Trillemarkakommunene. VOTERING: Innstillingen fra formannskapet og tillegget fra Sp ble enstemmig vedtatt. Nore og Uvdal kommune aksepterer at forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell finansieres gjennom statens modell for lokal forvaltning fra 1.jan. 2015, med arbeidsgiveransvar hos Fylkesmannen i Buskerud. Kommunen stiller forutsetning om at følgende punkter innarbeides i stillingsinstruksen for forvalterstillingen: - Forvaltningsstyret skal være lokalt forankret, som det er i dag. - Forvaltningsstyret skal medvirke ved ansettelse av forvalteren for området, og ha det faglige oppfølgingsansvaret for stillingen. - Ressursrammen for forvaltning av området skal tilsvare 100 % stilling. - Forvalteren skal ha kontorplass i en av de tre Trillemarka-kommunene. - Eventuell endring av ressursbruken til forvaltning av Trillemarka-Rollagsfjell skal godkjennes av Trillemarka-kommunene. - Forvaltningsstyret skal ha mulighet til å vedta egne delegasjonsbestemmelser og avgjøre om de ønsker et eller flere rådgivende utvalg. - Det skal arrangeres dialogmøter mellom Trillemarka-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud med jevne mellomrom for å evaluere ordningen. Kommunen vil spesielt understreke at denne endringen kun representerer en ny finansieringsmodell og ikke en ny forvaltningsmodell. Det vises til

19 Riksrevisjonens administrative rapport nr (Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparker), særlig punkt og i oppsummeringen. Rapporten ble offentliggjort etter at denne saken ble lagt frem til politisk behandling i kommunene, og ble av den grunn ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Det skal derfor innen utgangen av 2016 gjennomføres en evaluering av finansieringsmodellen mellom klima og miljødepartementet og Trillemarka-kommunene. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre dialog/forhandlinger med Miljøverndepartementet om stillingsinstruks for forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell. PS 30/14 Ekstrabevilgning Grunnlovsjubileet 2014 Etter en gjennomgang av budsjettet for 2014 viser utskrevet eiendomskatt kr høyere enn budsjettert. Midler fra dette overskuddet kan disponeres til jubileumsmarkeringen. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmann innstilling til vedtak er å gi komiteen en ekstrabevilgning på kr ,- til arrangementene. Bevilgningen finansieres ved å øke budsjett for eiendomsskatt. Rådmannen orienterte til saken og svarte på spørsmål. Jon Brun (Sp) VOTERING: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Rådmann innstilling til vedtak er å gi komiteen en ekstrabevilgning på kr ,- til arrangementene. Bevilgningen finansieres ved å øke budsjett for eiendomsskatt.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer