VEINAVNLISTE EIDSVOLL KOMMUNE AJOUR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEINAVNLISTE EIDSVOLL KOMMUNE AJOUR 14.01.2015"

Transkript

1 VEINAVNLISTE EIDSVOLL KOMMUNE AJOUR VEINAVN KODE BESKRIVELSE AV VEIFORLØP OMRÅDE LOKAL BESKRIVELSE KARTBLAD VEDT. DATO T GBNR. Almelivegen 1070 x Kjerkelinna / Limsetvegen Feiring Røyse CR p Aksel Bråtens veg Fra Furuseth Slakteri x Sessvv x Fnstdv til O Dal Skole Dal Dal stasjon CS k Alnesvegen x Feiringvegen Feiring Alnes p Amundrudbakken x Øvre Grindaveg Råholt Tærudvegen CR p 501/1 Amundrudhøgda x Tærudvegen Råholt Tærudvegen CR p Amundrudvegen x Skomakerbakken Eidsvoll verk Tærudvegen CR p Andelvvegen x Nygårdvegen Bøn Nygård CS p Anton Nilsens veg x Martin Johansens veg til Råholtvegen sør Råh Ladderud, øst CS k 444/1 Arne Ekelands veg x Nyvegen til x Bønsdalsvegen Nygård Nygård CS p 604/1 Askheimvegen 1050 x Åsleia Eidsvoll Askheim p Bamrudvegen 1090 x Kjerkelinna til start Dalbekkvegen Feiring Fløygir Forsamlingshus CR k 710/1 Bankplassen m. S for x Sundgata/Vormavegen Eidsvoll Sundet CS k 433/1 Bekkedalshøgda 1100 x Gustav Granhaugs veg Råholt Tærudåsen CR p Bekkedalsvingen x Bekkedalshøgda Råholt Bekkedal CR p 701/1 Bekkelia x Råholtbråtan Råholt Råholt p 432/1 Bellarudvegen x Feiringvegen Feiring Flesvik p Bergstien x Finnbråtavegen Eidsvoll Finnbråtagrenda CS p 515/1 Berntsengutua x Sundbyvegen - Statsrådvegen Eidsvoll verk Sagmoen CR p Berte Styris veg x Kolbjørnbakken til x Nesvegen Eidsvoll Kolbjørnbakken CS p Birkelundsvegen x Døliåsvegen Eidsvoll Vardrum CS p 511/1 Bjerkegutua x Dønnumskia Eidsvoll Bjørke p Bjørkehagan x Vestvangvegen Eidsvoll Vestvang CS p Bjørkevegen 3560 x Furuvegen Råholt Fuglerud Skog CS k Bjørnsrudgutua x Bjørnsrudvegen Dal Bjørnsrudtoppen CS p 601/1 Bjørnsrudskogen x Bjørnsrudvegen Dal Bjørnsrud Skog CS p 602/1 Bjørnsrudstubben x Bjørnsrudskogen Dal Bjørnsrud Skog CS p 411/1 Bjørnsrudvegen 1200 xtrondheimsvegen til x Sessvollvegen Dal Bjørnsrud CS k Bjørnstadgutua x Setrevegen Minnesund Bjørnstad p Blakkisrudenga x Trondheimsvegen Eidsvoll verk vest Nes CR p Blekstadvegen x Dønnumskia Eidsvoll Blekstad CS p Blåbyen x Feiringvegen Feiring Feiringklinikken CR p Boksrudvegen 1250 x Trondheimsvegen Eidsvoll Siggerud- Boksrud CS k 512/1 Borstad x Strandsvegen Borstad Bårstad gård p Borstadkampvegen x Strandsvegen Borstad Nygard p Botshaug x Holstangen nord Holstangen Botshaug p Botshaugtangen x Eidsvollvegen og forbi nye Eidsvoll st. Eidsvoll Holstangen CS k Brennagutua 1270 x Fossumvegen Eidsvoll verk Fossum CS p Brennbakken x Brennlia Eidsvoll Brennhaugen CT k Brennhøgda x Brennlia Eidsvoll Brennhaugen CT p 506/1 Brennlia x Odalsvegen til x Gamle Gullverksvegen Eidsvoll Brennhaugen CT k 539/1 Brennsletta x Brennlia Eidsvoll Brennhaugen CR k 538/1 Brennstubben x Brennlia Eidsvoll Finnbråtan CT k 442/1 Brennsvingen x Brennstubben Eidsvoll Finnbråtan CT k Brenntoppen x Brennstubben Eidsvoll Finnbråtan CT k Brensmork x Trondheimsvegen Brensm. Brensmork CS p 540/1 Brynnsgutua x Trondheimsvegen x Vestengsletta Råholt Vestenga CR p Brøhaug x Trondheimsvegen S. Morskogen Brøhaug p Brøhaugstua x Ulvinmyravegen S. Morskogen Brøhaugstua CS p 426/1 Bråtagutua 1300 x Råholtvegen til x Kjerkevegen Råholt Øst Råholt kirke CS p Bråtan x Frilsetvegen Frilset Frilsetteie CT p Bråtastien x Bråtenvegen Eidsvoll verk Rustad p 424/1 Bråtastubben x Sundbyvegen til x Lundsgutua Eidsvoll verk Valstad Sykehjem CR p 423/1 Bråtenvegen 1350 x Østre Hurdalveg til x Sagvegen Eidsvoll verk Grendåker CR k Byrud x-feiringvegen Minnesund Byrud p Byrudstuvegen 1380 x Trondheimsvegen til x Minneåsen Minnesnd Stensby-Byrud CS k 425/1 Bønsbakken 1390 x Nygårdsv./Nyvegen til x Løkenv./Hagav. Bøn Bøn Gård CS f Bønsdalsvegen 1400 x Nygårdsv./Bønsbakken/Nyvegen til x Nyvegen Bøn Nygård/Bønsdalen CS k 412/1 Bønsmovegen 1500 x Trondheimsvegen x Nyvegen og krysser denne Råholt Bønsmoen Skole CS k 546/1 Bålsrudvegen 1420 x Feiringvegen Feiring Bålsrud/Bjørndal CS k Bårlidalsvegen 1560 x Finstadvegen til x Finstadvegen Eidsvoll Bårlidalensgrenda CS p 536/1 Bårliåsvegen 1550 x Strandsvegen Eidsvoll Bårliåsen boligfelt CS k 508/1 Camilla Colletts veg 1600 x Eidsvollbakken til x Finstadvegen Eidsvoll Eidsvoll kirke Sør CS k 410/1 Carsten Ankers veg 1700 x Trondheimsvegen til x Trondheimsvegen Eidsvoll verk Eidsvollsbygningen CR f 435/1 Dalbekkvegen 1750 Fra ende Bamrudvegen til Bergersetra Feiring Bamrudsetra-Bergersetra CR p Disserud x Feiringvegen Feiring Disserud p Disserudvegen x Feiringvegen Feiring Disserud p Dokkenmoen 1800 x Trondheimsvegen til x Trondheimsvegen Eidsvoll Haug-Dokken CS k Doknesgutua 1900 x Dokkenmoen Eidsvoll Dokken-Dokknes CS k 545/1 Doktor Malthes veg x Haslervegen Dal Dalsliene/Dal forsamlingshus CS p Doppivegen x Kjerkelinna Feiring Bjørnstad CR p 547/1 Dorrgutua x Trondheimsvegen Minnesnd Langset Skole p 514/1 Dorrvegen x Trondheimsvegen Minnesnd Langset Skole k Dyretråkket x Hjeravegen Dal Dal barneskole Nordøst CS p Døli x Strandsvegen Døli Døli gård p Dølihagan x Strandsvegen Døli Dølihagan p Dølitangen x Strandsvegen Døli Dølitangen/Døli p Døliåsvegen 1950 x Finstadvegen til x Strandsvegen Eidsvoll Vardrum-Døli CS k Dønnumskia 2000 x Eidsvollvegen til x Fossumvegen/ Nygårdsvegen Eidsvoll Vegamot-Venjerbakken CS f 535/1 Dønnumvegen x Dønnumskia Eidsvoll Dønnum CS p 438/1 Edvard A. Bratvolds veg x Nygårdsvegen Bøn Nygård CS p 525/1 Eggervegen 2100 x Holstangen Eidsvoll Holstangen-Egger CS p 431/1 Eidsiva gate 2200 x Wergelandsgata til x Rådhusgata Eidsvoll Sundet CS k 707/1 Eidsvollbakken 2300 x Eidsvollvegen/Ålborgvegen til x Eidsvollvegen Eidsvoll Fagerli SV Eidsvoll Kirke CS k 420/1 Eidsvollvegen 2350 O Hammerstad til O Sundet Eidsvoll Hammerstad-Sundet CS f 445/1 Eidvangvegen x Ålborgvegen Eidsvoll Fagerli SV Eidsvoll Kirke CS p 434/1 Eilert Sundts plass 2400 Utenfor Panorama Eidsvoll Sundet CS k Einervegen 3570 x Furuvegen Råholt Fuglerud Skog CS p Ekornvegen 2500 x Tynsåkvegen Eidsvoll Vilberg CS p Elgvegen 2600 x Garmovegen til x Vestvangvegen Eidsvoll Vestvang boligfelt CS k 612/1 Elstadbakken x Elstadlia Eidsvoll Elstadlia Boligfelt/Finnbråtengrenda CS p Elstadberget 2700 x Finnbråtavegen Eidsvoll Finnbråtengrenda CT k Elstadenga x Styrivegen Eidsvoll Styri nord/støråsen CS p 532/1 Elstadlia 2800 x Odalsvegen til x Finnbråtavegen Eidsvoll Elstadlia Boligfelt/Finnbråtengrenda CS k 708/1 Elvikvegen x Nesvegen Eidsvoll Elvikgrenda CS p Endevegen 2900 x Sundbyvegen Eidsvoll verk Mattisholtet-Sagmoen CR k Engavegen x Finstadvegen Dal Svangerudenga CS p Engelivegen x Bamrudvegen til x Flesviklia Feiring Fløygir forsamlingshus CR k Engerjordet 3000 x Kroken Råholt Haugenfeltet CR p Engestubben x Engelivegen Feiring Fløygir CR k 533/1 Erlevegen x Orrevegen Råholt Råholt Skog CS p Evjevegen x Holstangen Eidsvoll Holstangen CS p Fagernesvegen x Feiringvegen Feiring Fagernes p Falkevegen x Skogholtvegen Råholt Råholt Skog CS p 413/1 Feiringvegen 3050 Fra O etter avkj. E-6, x Trondhvgn. til Oppl. grense Minnesnd Minnesund-Skomakerbekken CS r 441/1 Feltvegen x Skistuavegen Ormlia Staviåsen øst/sør p Finnbråtalia x Finnbråtavegen Eidsvoll Finnbråtagrenda CT k Finnbråtavegen 3100 x Østsidavegen x Gml.Gullverksv. til x Odalsvegen Eidsvoll Finnbråtengrenda CS k 607/1 Finstadgutua x Løkenvegen Eidsvoll Finstad Store CS p Finstadhagan x Finstadvegen Finstad Finstadhagan boligfelt k Finstadvegen 3200 x A. Bråtens v. x Løkenv. x Strandsv. til x Eidsvollv. Eidsvoll Dal stasjon- Vormabrua CS f Fiolvegen xtulipanvegen til x Liljevegen Minnesnd Stenshol CS k 430/1 Fjellbergvegen x Solbergvegen Gullverket Solberg CT k Fjellet 5170 x Ladderudåsen Råholt Ladderud-Fjellet CS p Fjellhaugvegen x Finstadvegen Finstad Fjellhaug p Fjellstadvegen x Øvre Styri veg Eidsvoll Styri/Fjellstad CT p 428/1 Flaenbakken 3300 x Trondheimsv. x Råholtv. x Øvrev. til x Nedrev. Råholt Råholt telesentral CR k Flesviklia x Feiringvegen Feiring Flesviklia boligfelt CR k Flesvikvegen x Feiringvegen Feiring Flesvik p Fløyrudvegen x Feiringvegen Feiring Flesvik p Folkeparken x Finstadvegen Dal Ø. Dal stj. / Coop Dal CS p 419/1 Fossumvegen 3400 x Carsten Ankers veg til x Dønnumskia/Nygårdsv. Eidsvoll verk Karlstua-Venjerbakken CS f Framnesstubben x Bamrudvegen Feiring Holhagan boligfelt p Frankens x Sundbyvegen Eidsvoll verk Tømmerterminal CR k 613/1 Fransstubben x Fransstuvegen Råholt V. Mostue p 605/1 Fransstuvegen x Sagmovegen Råholt V. Mostue CR k 524/1 Fredheimgutua 3500 x Fuglerudvegen Råholt Teiekrysset CS p 401/1

2 Frilsetvegen x Nesvegen Frilset Frilsetteie CT k Fuglerudgutua x Fuglerudvegen til x Kjerkevegen Råholt Teiekrysset CS p Fuglerudkroken x Fuglerudvegen til x Svenskerudvegen Råholt Fuglerud p Fuglerudvegen 3600 x Nyvegen til x Kjerkevegen Råholt Teiekrysset CS f 507/1 Furulundjordet 3700 x Trondheimsvegen Råholt Esso Råholt CS k 429/1 Furulundsgutua x Frankens Eidsvoll verk Eidsvoll Verk b-skole CR k 421/1 Furuvegen 3550 x Kjerkevegen Råholt Fuglerud Skog CS k 416/1 Gamle Døliåsveg x Døliåsvegen til x Kinnsvegen Døliåsen Døli/Kinn p Gamle Fossenvegen x Gruevegen Gruemyra Grue k Gamle Gullverksvegen x Finnbråtavegen x Vidtjennvegen til x Odalsvegen Eidsvoll Jønsjøen nordvest CT k Gamle Kjerkelinna x Bamrudvegen til x Kjerkelinna Feiring Fløygir/Feiring Kirke CR k Garmovegen x Vestvangvegen Eidsvoll Vestvangfeltet CS k Gaupefaret x Mårvegen Feiring Mjøsstrand hyttefelt CR p 608/1 Gladbakkgutua x Tærudvegen x Sagmoevegen Råholt Råholthallen/Europris p Gladbakkvegen O Trondheimsv. x Kroken til Gladbakk Bosenter Råholt Amfi Eidsvoll CR k 415/1 Granerudvegen x Skytterbakken Dal Skytterseter CS k Granhauglia x Gustav Granhaugs veg Råholt Tærudåsen CR k 502/1 Granhaugstubben x Gustav Granhaugs veg Råholt Tærudåsen CR p Granhaugsvingen x Gustav Granhaugs veg Råholt Tærudåsen/Bekkedal CR p Granlivegen x Solbergvegen Gullverket Granli CT p Granlundvegen x Aksel Bråtens veg Dal Dal stasjon CS p 409/1 Granumvegen x Finstadvegen Dal Granum CS p Granvegen 3580 x Furuvegen Råholt Fuglerud Skog CS k 503/1 Grevlingvegen x Mjøsstrandvegen Feiring Mjøsstrand hyttefelt CR p 543/1 Grindatunet x Nedre Grindaveg Råholt Tærud p Gruebråten x Styrivegen Eidsvoll Styri nord CS p 437/1 Gruehagan x Nesvegen til x Grueknausen Eidsvoll Gruemyra CS k Grueknausen x Gruehagan Eidsvoll V. Gruemyra CS p 542/1 Gruemyra x Gruehagan Eidsvoll Gruemyra (blokkene) CS k Gruestubben x Gruevegen Eidsvoll Gruehagan boligfelt k 711/1 Gruevegen x Gruehagan Eidsvoll Gruehagan boligfelt k 518/1 Gråvavegen x Finstadvegen Eidsvoll Gråva CS p 519/1 Gullverkvegen 3950 x Odalsvegen til nedl.gruver Gullverket Søndre Hoelsjøen øst CT k Gunvald Andersens Veg x Trondheimsvegen Hammerstad Hammerstad CS k Gustav Granhaugs veg x Tærudvegen Råholt Granhaug/Bekkedal CR k 526/1 Habberstadkleiva 3960 x Østsidavegen Eidsvoll Habberstad CS p 609/1 Habberstadvangen x Østsidavegen Minnesund Holt CS k 709/1 Hagalykkja 4000 x Tynsåkvegen Eidsvoll Eidsvoll videregående skole CS k Hagamoen x Finstadvegen Dal N. Skytterseter CS p 418/1 Hagavegen 4100 x Finstadvegen til x Løkenvegen Dal Tråkka/Haga CS k 417/1 Hammerstadkollen x Hammerstadvegen Hammerstad Ø. Hammerås S-lag p Hammerstadvegen 4050 x Eidsvollvegen Eidsvoll Hammerås S-lag CS k Hans Aanruds veg x Røysiåsen Minnesund Ovrisletta/Sollihøgda CS k Hans Borgersens veg x Nygårdsvegen Bøn Nygård CS p Haravegen x Mjøsstrandvegen Feiring Mjøsstrand hyttefelt CR p 530/1 Haslebakkvegen x Holtevegen Ørbekk Ørbekk p 436/1 Haslervegen x Finstadvegen til Hasler Dal Dalsliene/Hasler CS k Haugvegen 4200 x Kroken til x Kroken/Gladbakkvegen Råholt Haugenfeltet CR k 505/1 Helge Neumanns veg x Tynsåkvegen Eidsvoll Vilberg Helsetun CS k Hellestadgangen x Hellestadvegen x Haslervegen Dal Dalsliene/Hellestad CS p Hellestadvegen x Haslervegen Dal Dalsliene/Hellestad CS p 529/1 Helmers veg x Mjøsstrandvegen Feiring Mjøsstrand hyttefelt CR p 528/1 Hemlihøgda 4250 x Østsidavegen Eidsvoll Hemlihøgda CS p Hestdalsvegen x Østsidavegen til x Vidtjennvegen Eidsvoll Habberstad/Jønsjøen CT p 712/1 Hilmar Johansens veg x Skytterseter Dal Skytterseter k Hjerakroken x Hjeramoen Dal Mo Gård CS p 427/1 Hjeramoen x Trondheimsvegen Dal Mo Gård CS k 510/1 Hjerastubben x Hjeramoen Dal Mo Gård CS p Hjeravegen 4300 x Trondheimsvegen til x Hagavegen Dal Dal skole-hjera CS f Hobergvegen x Bønsmovegen Råholt Ø. Politistasjonen CR p Holgutua 4320 x Holsletta Eidsvoll Hol (øst Vorma) CS p Holmtjennvegen x Øverbygdbakken/Lysthusvegen N-Feiring Holmtjennet p Holsetervegen 4330 x Odalsvegen til x Odalsvegen Gullverket Holseter-Hemlivangen CT k Holsjordet 4340 x Hammerstadvegen Eidsvoll N. Hammerstad CS p Holsletta 4350 x Østsidavegen til x Østsidavegen Eidsvoll Hemli-Hol CS k Holstangen 4400 x Botshaugtangen Eidsvoll Holstangen CS k Holtevegen x Trondheimsvegen N. Minnesund Ørbekk-Røysistuen k Homlenvegen x Sessvollvegen - Sessvollvegen Dal V. Dal / Homlen CR p Huldertjernvegen 4500 x Martin Johansens veg Råholt Huldertjernet CS p Hynnevegen x Trondheimsvegen til ende Vestengavegen Råholt Ladderudåsen boligfelt CR k 422/1 Høgtungutua x Feiringvegen Feiring Alnes p Industrivegen x Kolonivegen Dal Hovedveg på Ørn-feltet CS k Ingjald Schjøth-Iversens veg x Trondheimsvegen Minnesund Ø. Stensby p 541/1 Innleggen x Kjerkelinna Feiring Innleggen p Jens Olsens veg x Nordlivegen Råholt Sør-Fuglerud/ NV. Råholt Skog CS p Jernverksvegen x Lysthusvegen N-Feiring Feiring jernverk/ø.atthaldsdammen p Jon Sørensens veg 4600 x Vilbergvegen til x Hagalykkja Eidsvoll Vilberg U-skole CS k 537/1 Jonsbråtavegen 4560 x Odalsvegen Eidsvoll Jonsbråten-Jøndalsvangen-Utsjøen CT p 439/1 Jutulvegen 4700 Krysser Tærudvegen Eidsvoll verk SV Sagmoen CR k 440/1 Kalsegghagan x Nygårdsvegen Bøn Nygård CS p 513/1 Kalvbråtavika x Feiringvegen Feiring Flesvik p Kammerherre Fayes veg x Trondheimsvegen. Dal SV. Dal stasjon CS p Kastellet x Gruehagan Gruemyra Kastellet/Grueflaen CS p Kastellkroken x Vormvikvegen Eidsvoll Kastellet/Gruemyra CS p Kastellstubben xvormvikvegen Eidsvoll Kastellet CS p Kastellvegen 4800 x Tynsåkvegen/Sundgata Eidsvoll Vilberg/Vormvik/Kastellet CS k Katterudgutua x Nesvegen Eidsvoll Styri/Katterud CT p 517/1 Kinnsvegen x Døliåsvegen Finstad Kinn CS p Kjeldevegen 4900 x Råholtvegen Råholt Flintabyen CR k Kjerkelinna 4950 x Feiringvegen til x Limsetvegen/Almelivegen Feiring Feiring Kirke CR k Kjerkevegen 5000 x Trondheimsvegen til x Hjeravegen Råholt Råholt Kirke CS k Kjonerudvegen x Feiringvegen Feiring Flesvik p Klaseigutua 5050 x Østre Hurdalveg Eidsvoll verk Skoglund-Kappåsen CR k Klokkerenga x Åsleia til x Spetalsvegen Eidsvoll V. Hammerstad p Kløvervegen x Tulipanvegen Minnesund Stenshol CS k Kolbjørnbakken x Nesvegen til x Øvre Styri veg Eidsvoll Styri Snekkerverksted CS p 406/1 Kolldalsvegen x Øverbygdvegen til Skomakertjennet N-Feiring Sandvikbekken p Kolonivegen Fra Trondheimsvegen til Sessvollvegen Dal Leto-hallen CS f 407/1 Kornett Rasmussens V x Råholtgutua Råholt Fuglerud CS p Korslundenga x Korslundvegen Minnesund Korslund p Korslundløkken x Korslundvegen Minnesund Korslundlykkja p Korslundvegen x E-6 Minnesund Korslund- Øvre Holtet k Kroken 5100 x Trondheimsvegen til x Gladbakkgutua Råholt Haugenfeltet CR k Krokgutua 5120 x Østre Hurdalveg Eidsvoll verk Ormlia CR p Krokusvegen x Fiolvegen til x Tulipanvegen Minnesnd Stenshol CS k Kronillgutua x Finstadhagan Finstad Finstad k Kråkvålvegen 5130 x Setrevegen Minnesnd Bjørknes/Kråkvål CS p Kvedalsvegen 5140 x Spetalvegen Eidsvoll Kroksrud-Kvedalen CS p Kvennvegen Fra Rissa x Finstadvegen til x Engavegen Dal Svangerudenga CS p Ladderudsvingen x Hynnevegen Råholt Ladderudåsen Nord CR p Ladderudåsen 5160 x Trondheimsvegen Råholt Ladderud CS p Langgårdsvegen x Feiringvegen Feiring Langgård p Langsetvegen 5150 x Trondheimsvegen til x Røysiåsen Minnesund Dorr- Langset CS k Langslettvegen x Eidsvollvegen Eidsvoll sør Eidsvoll krk. CS p Lars Tønsagers veg 5200 x Nedre Vilberg veg til x Tynsåkvegen Eidsvoll Vilberg CS k Leirhusbakken x Leirhusvegen Minnesund Langsetåsen p 402/1 Leirhusvegen x Røysiåsvegen Minnesund Langsetåsen p 403/1 Lerkevegen x Skogholtvn. Krysser Tiurvegen Råholt Råholt Skog CS p Liabakken x Ulvinmyravegen Ulvin Ulvinlia p Liavegen x Øvre Styri veg Eidsvoll Øst Ludvikbakken CS p Liene x Haslervegen Dal Dalsliene CS k Liljevegen x Kløvervegen til x Tulipanvegen Minnesund Stenshol boligfelt CS k Lille Grindavegen x Statsrådvegen Eidsvoll verk Statsrådvegen CR k Lilleåsvegen x Trondheimsvegen Hammerstad Lille Ås CS p Lillovegen x Nygårdsvegen Bøn Nygård CS p Limsetvegen 5240 x Kjerkelinna/Almelivegen Feiring Limseth CR k

3 Litoppen x Solbergvegen Gullverket Solberg CT p Ljødalsgutua x Østsidavegen Minnesund Ljødal CS p Ljødalsstuvegen 5250 x Habberstadvangen Minnesund Habbarstadbakken CS p Lokstallen x Eidsvollvegen Sundet SV. Eidsvoll gml. stasjon p Ludvikbakken x Nesvegen til x Øvre Styri veg Eidsvoll Norsk Fugl CS p Lundsgutua 5300 x Sagmovegen til x Sundbyvegen Eidsvoll verk Vest Eidsvoll verk stasjon CR p Lundsjordet x Lundsgutua Eidsvoll verk Vest Eidsvoll verk stasjon CR p 414/1 Lupinvegen x Paralellvegen til x Kløvervegen Minnesund Stenshol boligfelt CS k Lykkjevegen x Stubberudvegen N-Feiring Stubberudsvingen p Lynesdalen x Lynesvegen Minnesund Lynesdalen p Lynesvegen 5330 x Østsidavegen Minnesund Lynes CS p Lysakervegen 5400 x Tærudvegen Råholt S.Sagmoen/ V.Tærudåsen CR p 706/1 Lysjøvegen vest Lysjøen n-eidsvoll Lysjøen p Lysthusvegen x Øverbygdbakken N-Feiring Lysthuset / NØ Atthaldsdammen p Løkenvegen 5420 x Finstadvegen til x Hagavegen/Bønsbakken Finstad Finstad-Løken CS f 705/1 Løkvegen x Hjeravegen Dal Løk gård CS p 704/1 Lønlifallgutua x Habberstadvangen Minnesund Ø.Holt CT p 703/1 Lønnlivegen x Korslundvegen Minnesund Korslund p Løytnant Møllers veg 5500 x Tynsåkvegen til x Lars Tønsagers veg Eidsvoll Vilberg CS k 702/1 Låkegutua x Sundbyvegen Eidsvoll verk Sagmoen CR p Magovegen x Carsten Ankersveg x Fossumvegen Eidsvoll verk Riksbygningen p Malerhaugen x Dokkenmoen Dokken p Marte Marjas veg 5600 x Sundgata Eidsvoll Sundet CS p Martin Johansens veg 5700 x Trondheimsv. x Huldertjernv. x Teiev. til x Kjerkev. Råholt Ladderud-Teie CS k Mattisholtet 5800 x Sundbyvegen Eidsvoll verk Sagmoen CR k Maurbråtagutua 5530 x Odalsvegen til x Odalsvegen Eidsvoll Gullverket CT p Mausethtunet x Teievegen Råholt Råholt p Meisvegen x Skogholtvegen Råholt Råholt Skog CS p Midtliene x Storeliene Dal Dalsliene 3 CS p 527/1 Millidalen x Gullverksvegen Gullverket Millidalen p Milligutua 5820 x Holsletta Eidsvoll Milli CS p Minne Industriområde 5830 x Feiringvegen Minnesund Sanderud CS k Minne Stasjon x Minnestranda Minnesund Minnesund stasjon k Minnestranda x Trondheimsvegen Minnesund Mjøssamlingene p Minneåsen 5840 x Feiringvegen mot Hurdal grense Minnesund SV.Byrud CS f Mjøsstrandvegen x Feiringvegen Feiring Mjøsstrand hyttefelt CR p Mjøstunvegen x Feiringvegen Feiring Langgård p Mobakken x Mosvingen Dal Bjørnsrud skog nord p Mobergvegen x Sagmovegen Eidsvoll verk Moberget CR p Moen Nedre x Trondheimsvegen Dal Bjørnsrud skog /Kopperudkiosken CS p 520/1 Moenvegen 5860 x Nordlivegen Råholt Råholt B-skole CS p 521/1 Mofaret x Skinnstudumpa Dal Monter Vestbysvingen CS p Mor Karines veg 5900 x Råholtgutua til x Råholtvegen Råholt Flintabyen CR k Mork x Dønnumskia Eidsvoll Mork p Morkvegen x Dønnumskia Eidsvoll Doyen/ Vegamot p Mosløyfa x Mosvingen Dal Bjørnsrud skog nord CS p Mostugutua 5910 x Nyvegen Råholt Mostue/Rema 1000 CR f 522/1 Mosvingen x Trondheimsvegen Dal Bjørnsrud skog nord CS k Motunet x Mobakken Dal Bjørnsrud skog nord p Movegen x Trondheimsvegen Dal Bjørnsrud skog nord CS p Myhrersvingen x Myhrervegen til x Myhrervegen Eidsvoll Brannstasjonen p Myhrervegen x Eidsvollvegen Eidsvoll Myhrer CS k Myravegen 5950 x Carsten Ankers veg x Nygårdsvegen Eidsvoll verk Portnerboligen CR p Møllerhaugvegen x Hjeravegen Dal Manerud grustak CS p Møllevegen x Feiringvegen Feiring Flesvik p Mårvegen x Mjøsstrandvegen Feiring Mjøsstrand hyttefelt CR p Nabbvangen x Holtevegen Minnesund Holtet p Nedre Grindaveg x Tærudvegen Råholt Tærud p Nedre Holtet x Holtevegen Minnesund Holtet p 523/1 Nedre Linnerud x Hagavegen - til nedre Linnerud Dal/Tråkka Nedre Linnerud CS p 531/1 Nedre Skålerud x Bamrudvegen Feiring Skålerud p Nedre Vilberg Veg x Kastellvegen Eidsvoll Vilberg CS k Nedrevegen 6000 x Råholtgutua Råholt Øvrevegen CS k Nergard`n Frilset x Nesvegen Frilset Frilset CT p Nerkorslundvegen x Korslundvegen Minnesund Korslund p Nesvegen 6100 O Vilberg mot Nes grense Eidsvoll Sundet CS f 408/1 Nils Davidsens veg x Vestengavegen Råholt Vestenga CR k Nils Paulsens veg x Hjeravegen Dal Pålsejordet CS p Nordbakkvegen 6150 x Dokkenmoen Eidsvoll Dokkenmoen CS p Nordgard`n Frilset x Nesvegen Frilset Frilset CT p Nord-Ladderudvegen x Hynnevegen Råholt Ladderudåsen boligfelt CR k Nordlivegen 6200 x M. Johansens veg til x Teievegen Råholt Råholt B-skole CS k 404/1 Nygårdsvegen 6250 x Nyveg./Bønsbakken til x Dønnumskia/Fossumvgn Bøn Nygård-Venjerbakken CS f Nyvegen 6300 x Trondh.v.x Bønsmov.x Fuglerudv.x Nygårdsv./Bønsbkkn Eidsvoll verk Mostue-Bøn CS f Odalsvegen 6350 O Nesvegen til Odal grense Eidsvoll Vilberg-Gullverket CS f Ola Skytters veg x Haslervegen Dal Dalsliene 1 CS p Olaug Fischers veg x Elvikvegen Eidsvoll Elvikgrenda CS p Olaug Østmos veg x Trondheimsvegen Råholt Mostue CR p Ole Tømtes veg x Trondheimsvegen Råholt Mostue CR p Olsrudskauen x Fransstuvegen Eidsvoll verk Fransstua CR p Olstadvegen x Nesvegen Styri Olstad p Opsahlenga x Dokkenmoen til Opsahlenga Dokken p Ormliavegen x Østre Hurdalveg Ormlia Haakens/Krokgutua CR k Ormlibakken x Østre Hurdalveg Ormlia Nebbenes nordgående k Orrevegen x Skogholtvegen (Sløyfe) Råholt Råholt Skog CS p Ovarennet x Utforbakken til x Utforbakken Dal Dalsliene 4 CS p Overgangen x Feiringvegen Feiring Rømmerud/Fagernes p Ovrilia 6400 x Langsetvegen Minnesund Ovrilia boligfelt CS k Ovristien x Ovrilia Minnesund Ovrilia boligfelt CS p Ovristubben x Ovrilia Minnesund Ovrilia boligfelt CS p Ovrivegen x Røysiåsen Minnesund Ovri gård p Pakkhuset x Eidsvollvegen Eidsvoll Sundet/Eidsvoll gml. stasjon k Parallellvegen 6450 x Byrudstuvegen til x Feiringvegen Minnesund Stenshol boligfelt CS k Pernilletoppen x Aksel Bråtens veg Dal N. Dal stasjon CS p Persbakken x Habberstadvangen Minnesund Holtdammen CS p x Pettersvoldsveg x Brøhaug-Røysheim Minnesund Brøhaug p Pinavegen x Feiringvegen Feiring Flesvik p Prestbakken x Camilla Colletts veg Sundet øst Eidsvoll krk p Prost Krags veg 6500 x Sundgata til x Kastellvegen Eidsvoll Finsbråten fabrikk CS k/p Puttetjennvegen x Fransstuvegen Eidsvoll verk Fransstua/vest Mostue CR p Revefaret x Mjøsstrandvegen Feiring Mjøsstrand hyttefelt CR p x Risebrubakken x Risebruvegen/Steinbakken Dal vest Risebru p Risebrutoppen x Risebruvegen Dal vest Risebru p Risebruvegen 6600 x Sessvollvegen Dal vest Sesvoll-Risebru CR k x Ristjernvegen x Habberstadvangen Minnesund Gunnesfallet/Ristjennet CS p 443/1 Rugdevegen x Skogholtvegen-sør Råholt Råholt Skog CS k Rømmerudbakken x Feiringvegen Feiring Rømmerud p Rønningvegen x Bønsmovegen Råholt øst Politistasjonen CR p Rønsenvegen 6610 x Østsidavegen Eidsvoll Habberstad CS p x Røysevegen x Limsetvegen Feiring Røyse p Røysheim x Brøhaug Morskogen Brøhaug p Røysheim og Brøhaug x Trondheimsvegen Morskogen Brøhaug p Røysilia x Røysiåsen Minnesund Ninabben p Røysiåsen 6620 x Østsidavegen til x Langsetvegen Minnesund Sollihøgda/Røysistuen CS f Rådhusgata O Eidsvollvegen/Odalsvegen til x Sundgata Eidsvoll Sundet CS k Rådhusplassen ved Rådhuset Eidsvoll Sundet CS k x Rådyrvegen 6700 x Vestvangvegen til x Vestvangvegen Eidsvoll Vestvang boligfelt CS k Råholt skog 6900 x Kjerkevegen til x Skogholtvegen Råholt Sandbakken CS k x Råholtbråtan x Martin Johansens veg Råholt øst Ladderud p x Råholtgutua 6800 O Trondheimsvegen til x Fuglerudvegen Råholt IKA-senteret - Fuglerud CR k Råholttunet x Råholtgutua Råholt Fuglerud p Råholtvegen 7000 ende Anton Nilsens veg til x Bønsmovegen Råholt Solheimfeltet-Råholtmoen CR k Sagenga x Saghagan Eidsvoll verk Sagmoen/Sagenga p Saghagan x Sundbyvegen Eidsvoll verk Sagmoen/Sagenga CR p Sagmovegen 7100 x Trondheimsvegen til x Sundbyvegen Eidsvoll verk Mostue-Sagmoen CR f

4 Sagstien x Sundbyvegen Eidsvoll verk Sagmoen/Sagenga CR p Sagvegen 7200 x Trondheimsvegen Eidsvoll verk Festiviteten- Sagbruket CR k Sandbakkgutua x Kjerkevegen Råholt Sandbakken CS p 509/1 Sandergutua 7250 x Østsidavegen Eidsvoll Badstuholen CS p x Sanderhaugvegen 7260 x Østsidavegen Eidsvoll Badstuholen CS p x Sanderud 7300 x Sanderudvegen x Sanderudvegen Minnesund Sanderud boligfelt CS k Sanderudlunden 7320 x Sanderudvegen Minnesund Vestheim CS p x Sanderudvegen x Trondheimsvegen til x Feiringvegen Minnesund Sanderud/Vestheim p Sandholt/Røkholtgutua x Østsidavegen Eidsvoll Røkholt-Sandholt p Sandvegen 7400 x Råholtvegen til x Teievegen Råholt Teiemoen CS k Sandvikvegen x Feiringvegen Feiring Sandvika p Sersjant Døhlies veg x Torger Bøhnsdalens veg Råholt Øvre Vestenga CR p Sessvollvegen 7500 x Aksel Bråtens veg til Nannestad grense Dal Dal stasjon CS f Setervegen x Styrivegen Eidsvoll Styri, nord CS p Setrevegen 8500 x Trondheimsvegen til x Trondheimsvegen Minnesund Stensby gml.skole-sætre-minne CS k Siggerudhagan 7550 x Boksrudvegen x Trondheimsvegen Eidsvoll Siggerudhagan boligfelt CS k Siktemelsvegen x Myravegen Eidsvoll verk øst Portnerboligen p Sinkerud x Strandsvegen N Strand Sinkerud p Sjøgløttbakken x Odalsvegen Gullverket Søndre Holsjøen øst p Skakklandvegen x Østsidavegen Eidsvoll øst Dahlum/Skakkland p Skinnstudumpa x Trondheimsvegen Dal Vestbysvingen CS k Skistuavegen x Østre Hurdalsveg Ormlia Eidsvoll verk Skiklubb p Skjoldnestangen O Sundet Eidsvoll Sundet CS k x Skofsetvegen 7580 x Rådyrvegen Eidsvoll Vestvang boligfelt sør CS p Skogholtvegen x Råholt Skog Råholt Råholt Skog CS k Skogvegen 7600 x Bjørnsrudvegen x Trondheimsvegen Dal Bjørnsrudtoppen CS p Skolebakken x Feiringvegen Feiring Feiring Skole CR f x Skolevegen 7620 x Kjerkelinna Feiring Kjerkelinna CR p Skomakerbakken x Statsrådvegen Eidsvoll verk Statsrådvegen CR k Skreddervegen x Engavegen Dal Moen CS p x Skrårudmarka x Trondheimsvegen N. Morskogen Skrårud p Skrårudvegen x Trondheimsvegen N. Morskogen Skrårud p Skytterbakken x Finstadvegen Dal Skytterseter CS k Skytterblinken x Skytterbakken Dal Skytterseter p Skytterseter 7700 x Finstadvegen til x Skytterbakken Dal Skytterseter CS k Skytterstubben x Liene Dal Dalsliene 4 CS p Skyttersvingen x Liene Dal Dalsliene 4 CS k Skyttertoppen x Liene Dal Dalsliene 4 CS p Skålerud x Bamrudvegen Feiring Skålerud p Slettavegen x Finstadvegen Finstad Dalum CS p Smed Hagens veg x Nesvegen Eidsvoll Gruemyra nord / legesenteret CS k Smedstuvegen x Engavegen Dal Smedstua CS p x Smestadgutua 7730 x Trondheimsvegen Eidsvoll Hammerstad nord CS p x Solberg x Bålsrudvegen Feiring Solberg p Solbergvegen 7750 x Storbråtavegen Gullverket Solberg CT k x Solheimvegen x Anton Nilsens veg Råh Ladderud, øst CS p Soløstvegen x Dønnumskia Eidsvoll Soløst CS p Spetalsvegen 7740 x Åsleia Eidsvoll forbi Bygdetunet til Krafttjernet CS k Spurvevegen x Skogholtvegen-sørvest på feltet Råholt Råholt Skog CS p Statsrådtunet x Statsrådvegen Eidsvoll verk Sagmoen sør p Statsrådvegen 7900 x Tærudvegen til x Sundbyvegen Eidsvoll verk Sagmoen CR k Stavivegen 7920 x Sagvegen til x Bråtenvegen Eidsvoll verk Sagbruket CR p Stefferudvegen x Feiringvegen Feiring Stefferud p Steinbakken sør Risebruvegen vest Dal Risebru p Steinbukken x Bårliåsvegen Eidsvoll Bårliåsen boligfelt CS p Stenrudgutua x Bårlidalsvegen Eidsvoll Bårlidalsgrenda CS p Stensbyvegen x Trondheimsvegen Minnesund Stensby k x Storbråtavegen 8020 x Odalsvegen Eidsvoll Gullverket samfunnshus CT k x Storeliene x Liene (sløyfe) Dal Dalsliene 3 CS p Strandsvegen 8030 x Finstadvegen til Nes grense Eidsvoll Bårlidalen CS f Stubberudvegen 8040 x Feiringvegen til Øverbygdvegen Feiring Stubberuddalen CS k Styribakken 8050 x Nesvegen til x Styrivegen Eidsvoll Styri nord CS k Styrilia 8100 x Styribakken Eidsvoll Styrilia boligfelt CS k Styrivegen 8200 x Nesvegen til x Odalsvegen Eidsvoll Styrigrenda CS f Stærvegen x Skogholtvegen nord på feltet Råholt Råholt Skog CS p Støavegen x Ørbekkvegen Minnesund N. Ørbekk/Sameia p x Støråsen x Styrivegen Eidsvoll Styri, nord/ Støråsen CS p Sundbrua x Pakkhuset til start Sundgata Sundet k Sundbyvegen 8300 x Trondheimsvegen til Nannestad grense Eidsvoll verk Sagmoen-Sundby CR f Sundeggvegen x Kjonerudvegen Feiring Flesvik p Sundgata 8400 Fra Sundbrua til x Tynsåkv/Kastellvegen Eidsvoll Sundet CS k Svangerudvegen x Finstadvegen- Ålborgseter Dal/Finstad Linderud CS p x Svenbyvegen 8530 x Kjerkelinna Feiring Melby CR k x Svendsrudvegen x Nesvegen- x Frilsetvegen (Sløyfe!) Frilset Eidsvoll / Nes CT p x Svenskerudvegen x Kjerkevegen til x Fuglerudkroken Råholt Fuglerud CS p x Sæterdalsgutua x Setrevegen Minnesund Sætre p Søgardsvegen 8540 x Trondh.vegen nord Morskogen st. Minnesund N. Ulvin Søndre CS p x Søjordet x Haslervegen Dal Dalsliene 2 CS p Sømofaret x Trondheimsvegen Dal Adal CS p Sørtangen O Sundet Eidsvoll Sundet CS p x Sørtangengata x Vormavegen til Sørtangen Eidsvoll Sundet CS p x Tangevangvegen x Bålsrudvegen Feiring Bålsrud/Bjørndal p Teiemoen 8600 x Martin Johansens veg til x Teievegen Råholt SV. Råholt barneskole CS k Teievegen 8700 x Nordliv. x M.Johansens v. til x Kjerkev. Råholt S. Råholt barneskole CS k Tiurvegen x Skogholtvn. Krysser Lerkevegen Råholt Råholt Skog CS p Tobruvegen x Feiringvegen Feiring Torgunrud p Tomterhagan x Siggerudhagan Eidsvoll Siggerud nord Boligfelt CS k Tomterstubben x Tomterhagan Eidsvoll Siggerud nord Boligfelt CS p Torger Bøhnsdalens veg x Vestengavegen til x Vestengavegen Råholt Øvre Vestenga CR k Torget 8720 x Sundgata Eidsvoll Rubis CS p Torgunrud x Feiringvegen N-Feiring Torgunrud p Torgunrudvegen x Feiringvegen N-Feiring Torgunrud p Tormod Knutsens veg x Bønsmovegen Råholt Politistasjonen p Trandumgutua 8730 x Feiringvegen Minnesund Trandumgårdene CS p x Trollerudvegen x Finstadvegen- Trollerud Gård Dal/Finstad Trollerud CS p x Trollhaugvegen x Bøndalsvegen Bøn Nygård CS p Trollstuvegen x Østsidavegen Minnesund Ninabben sør CS p x Trondheimsvegen 8740 Fra Eidsvoll grense sør til Morskogen nord Eidsvoll Gjennom hele Eidsvoll f Trøbbelvegen x Dølihagan Døli Dølihagan p Tulipanvegen x Paralellvegen til x Minne Industriområde Minnesund Stenshol boligfelt CS k Tunlandvegen x Bjørnsrudvegen Dal Bjørnsrud Skog CS p Tunneltoppen 8760 x Finstadvegen Eidsvoll Sundet sør CS p Tynsåkvegen 8800 x Sundgata/Kastellvegen til x Østsidavegen Eidsvoll Vilberg B-skole CS k Tyren x Bårliåsvegen Eidsvoll Bårliåsen boligfelt CS p Tyttebærkroken x Bråtenvegen Eidsvoll verk Grenaker p Tærudlia x Tærudåsen Råholt Tærud/Birkelund CR p Tærudvegen 8900 x Trondheimsvegen til x Sundbyvegen Råholt Søndre Samfunn CR k Tærudåsen x Tærudvegen Råholt Tærud/Birkelund CR p Ulvinmyravegen x Trondheimsvegen Morskogen N. Ulvinmyrene p Ulvinvegen 8940 x Trondh.vegen nord Morskogen st. Morskogen N. Ulvin CS p x Utforbakken x Liene til x Liene Dal Dalsliene 4 CS p Valbystien x Sundbyvegen Eidsvoll verk Sagmoen CR p Varud x Hagavegen -til Stoppested Varud Dal N. Varud CS p x Varudgutua x Hjeravegen Dal Varud CS p x Vegamotrabben x Dønnumskia Eidsvoll Vegamot CS p Vekten x Bårlidalsvegen til x Væren Eidsvoll Bårliåsen boligfelt CS p Venjarvegen x Nygårdsvegen Bøn N. Venjer CS p Vesleliene x Storeliene Dal Dalsliene 3 CS p Vestbykroken x Trondheimsvegen Dal Bjørnsrud Skog nord CS p Vestengavegen x Trondheimsvegen til ende Hynnevegen Råholt Vestenga boligfelt CR k Vestengsletta x Hynnevegen Råholt Vestengsletta Borettslag k Vestengstubben x Vestengsvingen Råholt Vestenga boligfelt p x Vestengsvingen x Vestengavegen Råholt Vestenga boligfelt p x Vestvangvegen 9000 x Trondheimsvegen til x Eidsvollvegen Eidsvoll Vestvang boligfelt CS k Vidtjennvegen 9050 x Odalsvegen til x Hestdalsvegen Eidsvoll Eidsvoll Østres skytebane CT p x

5 Viktor Holens veg x Statsrådvegen Eidsvoll verk Sagmoen Sør CR p Vilbergkroken x Kastellvegen til Vilbergbakken Eidsvoll Vormvik CS k Vilbergvegen 9100 x Tynsåkvegen til Vilberg barnehage Eidsvoll Vilberg U-skole CS k Vipevegen x Skogholtvegen - Stærvegen Råholt Råholt Skog CS p Vognvegen x Industrivegen Dal Ørn-feltet CS k Vormavegen 9200 x Sundgata til x Rådhusgata Eidsvoll Sundet CS k Vormvikbakken x Vormvikvegen Sundet Vormvik boligfelt CS p Vormviklia x Vormvikvegen Sundet Vormvik boligfelt CS p Vormvikvegen x Kastellvegen Sundet Vormvik boligfelt CS p Væren 1551 x Bårliåsvegen til x Vekten Eidsvoll Bårliåsen boligfelt CS p Vålergutua x Nesvegen Eidsvoll Våler CT p x Wergelands gate 9300 x Sundgata til x Vormavegen Eidsvoll Sundet CS k Wålergata x Wergelands gt. til x Rådhusgata Eidsvoll Sundet CS k x Ørbekkenga x Holtevegen Minnesund N. Ørbekk k x Ørbekkhøgda x Holtevegen Minnesund N. Ørbekk- Holtet p x Ørbekkvegen x Sameievegen Minnesund N. Ørbekk/Korslund k x Ørnevegen x Råholt Skog Råholt Råholt Skog nord CS p Østbyvegen x Åsleia Åsleia Østby p Østerudbråtan x Hagavegen- x Finstadvegen Dal N. Løkenvangen CS p Østerudvegen x Hagavegen - x Finstadvegen Dal N. Østerud CS p x Østgard`n Frilset x Nesvegen Frilset Frilset CT p x Østre Hurdalveg 4530 x Trondheimsvegen til Hurdal grense Eidsvoll verk Eidsvoll verk-hurdal grense CR f x Østsidavegen 9350 x Odalsvegen til x Trondheimsvegen Eidsvoll Vormas østside CS f x Øverbygdbakken x Øverbygdvegen N-Feiring Øverbygda p Øverbygdvegen 9370 Fra Stubberudvegen til x Kolldalsvegen Feiring Øverbygda CR k x Øvre Grindaveg x Tærudvegen Eidsvoll verk Tærudåsen CR k Øvre Holtet x Korslundvegen Minnesund Øvre Holtet p x Øvrevegen 9400 x Råholtgutua Råholt NØ. Råholt Kirke CS k Ålborglia x Finstadvegen Eidsvoll Innleggen CS p Ålborgvegen 9450 x Finstadv. til x Eidsvollv./Eidsvollbakken Eidsvoll Eidsvoll Kirke/Fagerli CS k x Åmotvegen x Trondheimsvegen Siggerud Siggerud øst CS p Årnesvegen x Feiringvegen Feiring Feiringklinikken CR k x Åsleia 9550 x Trondheimsvegen til x Trondh.v. Eidsvoll Hammerstad/Tømte CS f x Åsleiastubben x Åsleia Eidsvoll Åsleia/Hammerstad CS k Åslettavegen x Nesvegen Eidsvoll Enger Gård CT k Åsplundstien x Åsplundvegen Råholt Ladderudåsen boligfelt CR p Åsplundvegen x Hynnevegen Råholt Ladderudåsen boligfelt CR p

Bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal

Bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal Gyldig fra 01.01.2011 Bestillingstransport i og Hurdal Ring 04144 for bestilling Servicelinjene i og Hurdal blir erstattet av fem bestillingslinjer fra januar 2011. Bestillingslinjene er for alle med behov

Detaljer

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang Bestillingstransport Gjelder fra 11.5.2014 og Hurdal Ring 04144 for bestilling Foto: Nicki Twang Bestillingslinjene er for alle med behov for å bli hentet hjemme på dagtid. TTbrukere kan også benytte seg

Detaljer

17. mai program for Grunnlovsbygda 2019

17. mai program for Grunnlovsbygda 2019 17. mai program for Grunnlovsbygda 2019 08.00 Flaggheising ved Eidsvollsbygningen, og bekransning av Henrik Wergeland-statuen ved speiderne. spiller nasjonalsangen. Bekransning av 22. julimonumentet ved

Detaljer

Rutetabeller for Øvre Romerike 23. juni til 16. august 2016 Det blir omkjøring for buss 818 i perioden 23. juni til 16. august

Rutetabeller for Øvre Romerike 23. juni til 16. august 2016 Det blir omkjøring for buss 818 i perioden 23. juni til 16. august Rutetabeller for Øvre Romerike 23. juni til 16. august 2016 Det blir omkjøring for buss 818 i perioden 23. juni til 16. august 331 Oslo lufthavn - Ask - Olavsgaard - Oslo 332 OSL - Ask - Skedsmokorset

Detaljer

17. mai program for hele Eidsvoll kommune

17. mai program for hele Eidsvoll kommune 17. mai program for hele Eidsvoll kommune 08.00 Flaggheising ved Eidsvoll bygningen ved speiderne. «Ord for dagen» Bekransning av Carsten Anker-statuen og Henrik Wergeland-statuen og 22. juli monumentet

Detaljer

Turnéplan: PLOPP (Nannestad, Eidsvoll og Hurdal) M16VC490

Turnéplan: PLOPP (Nannestad, Eidsvoll og Hurdal) M16VC490 Man 9. mai. 2016 kl. 09:10 Eltonåsen skole Eltonåsen skole: trinn: 1 7, antall: 256 Willy Moesvei 2, 2034 HOLTER 66 10 54 00, 66 10 54 40 Veibeskrivelse: Kart: http://g.co/maps/9zypx Heidi Grimstad Heidi.Grimstad@nannestad.kommune.no

Detaljer

Vaktplan fellesstart 14. juni M/K 10 12 og K 13-14 (10 vaktpersoner + mc)

Vaktplan fellesstart 14. juni M/K 10 12 og K 13-14 (10 vaktpersoner + mc) Vaktplan fellesstart 14. juni M/K 10 12 og K 13-14 (10 vaktpersoner + mc) Vaktpost Flaggvakter antall vakter i parentes Oppgave Navn Tlf nr. 1 Ut fra start, første kryss Stanse biler Stian Ørbæk stianoerbaek@hotmail.com

Detaljer

Program for 17.mai 2013 i Eidsvoll

Program for 17.mai 2013 i Eidsvoll Program for 17.mai 2013 i Eidsvoll Ved Eidsvollsbygningen og skolene i sørbygda om morgenen Eidsvoll 1814 holder åpent kl. 08.00 17.00. Visning av Rikssalen hver halve time fra kl. 11.00 08.00 Flaggheising

Detaljer

17. mai program for Grunnlovsbygda 2017

17. mai program for Grunnlovsbygda 2017 17. mai program for Grunnlovsbygda 2017 08.00 Flaggheising ved Eidsvollsbygningen, og bekransning av Henrik Wergeland-statuen ved speiderne. Eidsvold Værk Musikkorps spiller nasjonalsangen. Bekransning

Detaljer

Turnéplan: PLOPP (Nannestad, Eidsvoll og Hurdal) M16VC490

Turnéplan: PLOPP (Nannestad, Eidsvoll og Hurdal) M16VC490 Man 9. mai. 2016 kl. 09:10 Eltonåsen skole (Nannestad) Eltonåsen skole: trinn: 1 7, antall: 256 Willy Moesvei 2, 2034 HOLTER 66 10 54 00, 66 10 54 40 Veibeskrivelse: Kart: http://g.co/maps/9zypx Anne Johannessen

Detaljer

Eidsvoll kommune. 140 Eidsvoll kommune529. Hurdal. Eidsvoll. Nannestad. Ullensaker. Prestegardshagan. Minnesund. Eidsvoll. Råholt. Maura.

Eidsvoll kommune. 140 Eidsvoll kommune529. Hurdal. Eidsvoll. Nannestad. Ullensaker. Prestegardshagan. Minnesund. Eidsvoll. Råholt. Maura. Ü 33 3 33 E6 512 553 33 Morskogen 2 55 18 51 4 Hurdal 513 Prestegardshagan 554 12 1 511 177 Minnesund 181 552 Gullverket Eidsvoll 51 51 18 Finnbråtengrenda 2 Eidsvoll 8 12 59 181 58 6 5 Eidsvoll Verk 55

Detaljer

MERKNADSSKJEMA - KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - OFFENTLIG ETTERSYN

MERKNADSSKJEMA - KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - OFFENTLIG ETTERSYN MERKNADSSKJEMA - KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - OFFENTLIG ETTERSYN Plannavn Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 Plan ID Saksnummer 16/341 Utarbeidet av Eidsvoll /Asplan Viak Datert/Revidert 9. mai

Detaljer

Turnéplan: TRIO MEDIÆVAL (Eidvoll, Nannestad, Hurdal) M15HC496

Turnéplan: TRIO MEDIÆVAL (Eidvoll, Nannestad, Hurdal) M15HC496 Man 12. okt. 2015 kl. 09:45 Vilberg skole (Eidsvoll) Vilberg skole: trinn: 1 7, antall: 341 Tynsåkvegen 2, 2080 EIDSVOLL 66 10 72 50 Veibeskrivelse: KART: http://g.co/maps/x32rr Anita Ørbæk Lindseth anita.orbaek.lindseth@eidsvoll.kommune.no

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Akershus

Asfaltering riks- og fylkesveger i Akershus E6 3 4 200 5 820 3 1 560 Nordbytunellen - Nøstvedttunellen Asfaltering E6 3 4 200 5 880 4 1 620 Nøstvedttunellen - Nordbytunellen Asfaltering E6 5 7 060 5 8 900 1 840 Kolbotn-Taralderud, kollektivfelt

Detaljer

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSE- TRIMMEN VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL Postkassetrimmen er nå 11 turmål i Eidsvoll kommune, alle merket og har en postkasse med bok, hvor du fører inn navn og dato.

Detaljer

17. mai program for Grunnlovsbygda

17. mai program for Grunnlovsbygda 17. mai program for Grunnlovsbygda 08.00 Flaggheising ved Eidsvollsbygningen, og bekransning av Henrik Wergeland-statuen ved speiderne. Eidsvold Værk musikkorps spiller nasjonalsangen. Bekransning av 22.

Detaljer

Akershus fylkeskommune, seksjon kultur, DKS-enheten Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO Schweigaardsgt. 6, 4. etg.

Akershus fylkeskommune, seksjon kultur, DKS-enheten  Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO Schweigaardsgt. 6, 4. etg. Tor 15. sep. 2016 Maura skole: trinn: 1 7, antall: 460 Maura skole (Nannestad) Lauvåssveien 31, 2032 MAURA 66 10 55 30, 95 11 24 26 Veibeskrivelse: Kart: http://g.co/maps/5z85x Haldis Sofie Härkönen haldis.harkonen@nannestad.kommune.no

Detaljer

Program for: Eidsvoll Venstre.

Program for: Eidsvoll Venstre. Program for: Eidsvoll Venstre. 2015-2019 Følg oss: www.venstre.no/eidsvoll eller på facebook. Eidsvoll En annen og bedre kurs for Eidsvoll. Eidsvoll har vakker natur, rik historie, gode kommunikasjoner

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Akershus fylkeskommune, seksjon kultur, DKS-enheten Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO Schweigaardsgt. 6, 4. etg.

Akershus fylkeskommune, seksjon kultur, DKS-enheten  Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO Schweigaardsgt. 6, 4. etg. Man 20. mar. 2017 kl. 10:00 10:35 Dal skole (Eidsvoll) (Eidsvoll) Dal skole (Eidsvoll): Hjæraveien 5, 2072 DAL 66 10 73 00 Veibeskrivelse: Kart: http://g.co/maps/m45ut Monika Taraldsen monika.taraldsen@eidsvoll.kommune.no

Detaljer

Akershus fylkeskommune, seksjon kultur, DKS-enheten Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO Schweigaardsgt. 6, 4. etg.

Akershus fylkeskommune, seksjon kultur, DKS-enheten  Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO Schweigaardsgt. 6, 4. etg. Man 20. mar. 2017 kl. 09:30 10:05 Dal skole (Eidsvoll) (Eidsvoll) Dal skole (Eidsvoll): Hjæraveien 5, 2072 DAL 66 10 73 00 Veibeskrivelse: Kart: http://g.co/maps/m45ut Monika Taraldsen monika.taraldsen@eidsvoll.kommune.no

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 1.5.2016. Sørum-Nes Øvre Romerike

Rutetider Buss Gjelder fra 1.5.2016. Sørum-Nes Øvre Romerike Rutetider Buss Gjelder fra 1.5.2016 Sørum-Nes Øvre Romerike 331 332 344 345 352 811 815 816 818 821 831 833 834 835 836 838 845 846 847 848 851 855 884 833 Oslo Lufthavn Se også kart for Øvre Romerike

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr 6.1 Oversikt over referanseprosjekter PROSJEKTLEDELSE BYGGHERRE PROSJEKT PROSJEKT KOSTNAD MERKNADER Nittedal kommune Rotnes skole 11 mill kr Kirkeby Skole 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Hakadal ungdomsskole

Detaljer

Eidsvoll - Oslo lufthavn

Eidsvoll - Oslo lufthavn 440 buss rutetabell & linjekart 440 Eidsvoll - Oslo lufthavn Vis I Nettsidemodus 440 buss Linjen Eidsvoll - Oslo lufthavn har 6 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres 1 Brårud 05:07-17:10

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Resultatliste klasse. Liseterelgen Romedal & Vallset JFF Romedal og Vallset JFF. Antall premier: Klasse

Resultatliste klasse. Liseterelgen Romedal & Vallset JFF Romedal og Vallset JFF. Antall premier: Klasse - A 4 1 Thomas Sæteråsen Sørskogbygda 25 5 25 1 0 0 25 4 25 4 100 14 2 Even Nordsveen Løiten JFF 25 5 25 4 0 0 25 2 25 3 100 14 3 Jan Tore Skedsmo Nannestad JFF 25 5 25 5 0 0 24 3 25 3 99 16 4 Ken Lundhaug

Detaljer

Eidsvoll Senterparti prioriterer omsorg

Eidsvoll Senterparti prioriterer omsorg Eidsvoll Senterparti prioriterer omsorg Valgprogram 2015-2019: Sp garanterer at ingen skal bo to på rommet, mot sin vilje, når de har fått tilbud om langtidsopphold på Vilberg helsetun Sp vil bygge omsorgssenter

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Akershus

Asfaltering riks- og fylkesveger i Akershus E6 5 6 509 5 7 060 5 551 Assurtjern - Taraldrud, kollektivfelt Asfaltering E6 8 0 9 90 3 3 716 Skedsmovollen - Skedsmokrysset Asfaltering E6 9 3 110 9 4 845 3 1 735 Berger - Gran Asfaltering E6 11 5 420

Detaljer

RESULTATLISTE 12.05.2015

RESULTATLISTE 12.05.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 34 - Startet: 31 - Fullført: 31 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Bestillingstransport. Gjelder fra Akershus

Bestillingstransport. Gjelder fra Akershus Bestillingstransport Gjelder fra 01.12.2017 Akershus Innhold Om bestillingstransport...3 Bærum 4 217 Lesterudveien/Tolverud Lommedalen...4 Lørenskog 5 316 Hanaborg Triaden...5 Aurskog/Høland, Sørum, Fet

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015. Øvre Romerike

Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015. Øvre Romerike Rutetider Buss Gjelder fra 16.8.2015 Øvre Romerike 313 331 332 344 345 352 811 815 816 818 821 847 848 851 855 Hurdal verk 816 Minnesund Gullverket 815 Hurdal Regionbuss Øvre Romerike E6 Rustadfeltet 811

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Rutetider Buss Gjelder fra 13.12.2015. Øvre Romerike

Rutetider Buss Gjelder fra 13.12.2015. Øvre Romerike Rutetider Buss Gjelder fra 13.12.2015 Øvre Romerike 313 331 332 344 345 352 811 815 816 818 821 847 848 851 855 Hurdal verk 816 Minnesund Gullverket 815 Hurdal Regionbuss Øvre Romerike E6 Rustadfeltet

Detaljer

RESULTATLISTE

RESULTATLISTE Barn 0-6 år (Påmeldt: 46 - Startet: 30 - Fullført: 30 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Fullført Mathilde Hermansen 2 Fullført Ella Nordby Skogen 3 Fullført Kasper Hoelsæter Teksum 4 Fullført Vilde

Detaljer

Rutetabeller for Øvre Romerike Gyldig fra 2. april 2017

Rutetabeller for Øvre Romerike Gyldig fra 2. april 2017 Rutetabeller for Øvre Romerike Gyldig fra 2. april 2017 331 Oslo lufthavn/veståsen - Oslo bussterminal 332 Oslo lufthavn/eltonåsen - Oslo bussterminal FB2 Flybussen: Oslo lufthavn - Oslo sentrum 811 Eidsvoll

Detaljer

Rutetabeller, Øvre Romerike og Nes Gyldig fra 17. august 2017

Rutetabeller, Øvre Romerike og Nes Gyldig fra 17. august 2017 1 Rutetabeller, Øvre Romerike og Nes Gyldig fra 17. august 2017 331 Oslo lufthavn - Veståsen - Olavsgaard - Oslo 332 Oslo lufthavn - Eltonåsen - Skedsmokorset - Oslo 811 Eidsvoll - Jessheim 815 Hurdal

Detaljer

BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEGER

BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEGER SØNDRE LAND KOMMUNE Dato...: 29.10.08 Vår Ref...: TL Arkiv...: Deres Ref...: BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEGER Vedlagt oversendes oversikt over entreprenører som er tildelt brøyting og strøing av

Detaljer

Sørum-Nes Øvre Romerike

Sørum-Nes Øvre Romerike Rutetider Buss Gjelder fra 30.5.2016 Sørum-Nes Øvre Romerike 331 332 FB2 345 352 811 815 816 818 821 831 833 834 835 836 838 845 846 847 848 851 855 884 833 Oslo Lufthavn Se også kart for Øvre Romerike

Detaljer

Sørum-Nes Øvre Romerike

Sørum-Nes Øvre Romerike Rutetider Buss Gjelder fra 30.5.2016 Sørum-Nes Øvre Romerike 331 332 FB2 345 352 811 815 816 818 821 831 833 834 835 836 838 845 846 847 848 851 855 884 833 Oslo Lufthavn Se også kart for Øvre Romerike

Detaljer

Bestillingstransport. Akershus. Gjelder fra Korrigert for og

Bestillingstransport. Akershus. Gjelder fra Korrigert for og Bestillingstransport Gjelder fra 01.12.2017 Korrigert for 01.02.2018 og 08.04.2018 Akershus Innhold Om bestillingstransport...3 Bærum 4 217 Lesterudveien/Tolverud Lommedalen...4 Lørenskog 5 316 Hanaborg

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Neskarusellen Startliste

Neskarusellen Startliste J 7/8 Født 2010/2011 9 Else Mariell Kristiansen Nes ski 19:02:00 18 10 Emma Finstad Hvam IL 19:02:15 21 11 Christina Andersen Nes ski 19:02:30 20 12 Astrid Furuseth Hvam IL 19:02:45 4 13 Sigrid Bøhn Nes

Detaljer

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige.

har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. har som visjon å skape en best mulig arena for samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger, organisasjoner og det offentlige. Sammen skaper vi trivsel og utvikling! Til Frivillige organisasjoner Enhetsledere

Detaljer

Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole

Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole 2 Ma 09.01.2017 09:15 09:55 NO. 4 Vormsund ungdomsskole Nes Vormsund ungdomsskole 8-10 147 147 Elevene fordeles på to 2 Ma 09.01.2017 10:15 10:55 NO. 4 Vormsund ungdomsskole Nes Vormsund ungdomsskole 8-10

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda.

Eidsvoll KrF 2015-2019 INFORMASJON. KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. INFORMASJON Eidsvoll KrF 2015-2019 KANDIDATENE VÅRE: John Granly, Einar Ordahl, Ingelin Berby og Tore Ulsund er klare for fire år for bygda. Eidsvoll krf facebook / www.krf.no / www.krf.no/akershus Pensjonert

Detaljer

Stevneoppgjør. Eidsvoll Verk skytterlag. Medaljestevnet Akershus 2013. Blaker Skytterlag Erik Jødahl. Kjølstad 1925 BLAKER

Stevneoppgjør. Eidsvoll Verk skytterlag. Medaljestevnet Akershus 2013. Blaker Skytterlag Erik Jødahl. Kjølstad 1925 BLAKER Blaker Skytterlag Erik Jødahl Kjølstad 1925 BLAKER Wemunn Aabø 4 18,-kr 47 50 93 98 288 47 50 93 98 288 Pengepremiering ligg kl. 4 50 18,-kr Odd Ivar Sæther 4 69,-kr 46 47 93 97 283 46 47 93 97 283 Pengepremiering

Detaljer

Merknad utøver. Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole

Merknad utøver. Uke Dag Kl Produksjon Spillested Kommune Deltaker Trinn/klasser Antall Sum Merknad skole Kontaktperson : Emilie Christensen emilie.s.christensen@gmail.com 977 82181 2 Ma 09.01.2017 09:15 09:55 NO. 4 Vormsund ungdomsskole Nes Vormsund ungdomsskole 8-10 147 147 Elevene fordeles på to 2 Ma 09.01.2017

Detaljer

ROGNSTADKOLLEN OPP 2015

ROGNSTADKOLLEN OPP 2015 ROGNSTADKOLLEN OPP 205 Hurdal 9.09.205 DAMER 9-20 ÅR Helene Albertsen Dahlen NOTEAM/ HVF 4 29:2 2 Malene Grahl Madsen NOTEAM/ HVF 8 3: 0:50 3 Sara Leine Nordvik NOTEAM/ HVF 7 33:3 03:52 4 Kristina Fjell

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjøvik og Brusveen Skytterlag. Høsttreffen 2013 og Org.medalje

Stevneoppgjør. Gjøvik og Brusveen Skytterlag. Høsttreffen 2013 og Org.medalje Bjoneroa Skytterlag Frode Nystuen v/frode Nystuen Vestsideveien 29 3522 BJONEROA Hans Martin Sørum V65 0,-kr 50 49 50 149 98 247 95 342 20301376589 Bjoneroa Skytterlag Frode Nystuen v/frode Nystuen Vestsideveien

Detaljer

Vippetangen via Kampen - Tonsenhagen via Kampen

Vippetangen via Kampen - Tonsenhagen via Kampen 1 Rutetabeller 60 Vippetangen - Tonsenhagen via Økern 61A Tveita - Solfjellet 61B Tveita - Bøler 62 - Ammerud ring 63 - Romsås ring 64A Furuset - Stovner via Høybråten 64B Furuset - Stovner via Haugenstua

Detaljer

NAVNEVEDTAK SIGDAL KOMMUNE

NAVNEVEDTAK SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 38/13 den 29.08.2013 Behandling: Gatenavnserier ble gjennomgått ved et navn av gangen. Konklusjon: enstemmig vedtatt Hovedutvalgets vedtak: Hovedutvalget

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

Rutetabeller for Øvre Romerike og Nes Gyldig fra søndag 11. desember 2016

Rutetabeller for Øvre Romerike og Nes Gyldig fra søndag 11. desember 2016 Rutetabeller for Øvre Romerike og Nes Gyldig fra søndag 11. desember 2016 331 Oslo lufthavn/veståsen skole Olavsgaard - Oslo bussterminal 332 Oslo lufthavn/eltonåsen Skedsmokorset - Oslo bussterminal FB2

Detaljer

Gyldig fra søndag 11. desember 2016 FB2 gyldig fra lørdag 7. januar 2017

Gyldig fra søndag 11. desember 2016 FB2 gyldig fra lørdag 7. januar 2017 Rutetabeller for Øvre Romerike og Nes Gyldig fra søndag 11. desember 2016 FB2 gyldig fra lørdag 7. januar 2017 331 Oslo lufthavn/veståsen skole Olavsgaard - Oslo bussterminal 332 Oslo lufthavn/eltonåsen

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2014 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2014 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som Eidsvoll Frivilligsentral I de ulike prosjekt.

Detaljer

1 Eidsvoll 2010. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i eidsvoll

1 Eidsvoll 2010. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i eidsvoll 1 Eidsvoll 2010 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i eidsvoll Innhold 1 DEL 1 Bakgrunn og formål med planen........................................................ 5 1.1.1 Arbeidet med planen.........................................................................

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 1/2/0 13/4/0 15/54/0 15/79/0 16/15/0 17/38/0 21/8/0 29/70/0 LUNDQUIST TIRIL ALICE KRAGS VEI 10 783 RESEN JAN JERPEFARET 27 C 788 RYDER TANYA MARIE RYLLIKVEIEN 36 3154

Detaljer

RESULTATLISTE 01.06.2015

RESULTATLISTE 01.06.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 46 - Startet: 37 - Fullført: 37 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG

RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG RESULTATER FRA UDNES JFF - ISFISKEKONKURRANSE PÅ FINHOLTSJØEN, NES LØRDAG 03.01.2009 KLASSE BARN - 26 registrerte deltakere 1 Eivind Øverheim 160 2 Andrea? Maarud 110 3 Kristian Bjørke Hansen Gjøvik &

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

P I L E G R I M S L E D E N

P I L E G R I M S L E D E N P I L E G R I M S L E D E N GJENNOM EIDSVOLL KOMMUNE St. Jacob er pilegrimenes skytshelgen INNHOLD: Beskrivelse av leden: side 1-9 Eidsvoll i pilegrimenes tid side 9-10 Forslag til 2-dagers vandring side

Detaljer

Utbygging av kommunalt avløpsnett vurderinger pr

Utbygging av kommunalt avløpsnett vurderinger pr Utbygging av kommunalt avløpsnett vurderinger pr. 9.9.2010 Her kan du se de områdene i kommunen som det skal vurderes å legge kommunalt avløp frem til, eller etablere lokale kommunale renseanlegg for.

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Resultatliste klasse. Figurjakt Kvemyra. Furnes JFF. Klasse

Resultatliste klasse. Figurjakt Kvemyra. Furnes JFF. Klasse 13.5.218-13.5.218 1 13.5.218 16:46 A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 1 Kenth Bjerkeli A 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Simen Utigard A 58 Stange JFF 1 19 14 2 2 2 2 16 2

Detaljer

Klasse: A. 1: Øystein Johnsen Stange JFF : Christer Hemstad Østby JFF : Hans Petter Løberg Vang JFF 148

Klasse: A. 1: Øystein Johnsen Stange JFF : Christer Hemstad Østby JFF : Hans Petter Løberg Vang JFF 148 Klasse: A 1: Øystein Johnsen Stange JFF 150 2: Christer Hemstad Østby JFF 148 3: Hans Petter Løberg Vang JFF 148 4: Thomas Sæteråsen Sørskogbygda JSK 148 5: Ørjan Grinden Sørskogbygda JSK 148 6: Per Michael

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2018

Eidsvollkarusellen 2018 Barn 0-6 år Askeland, Liv Anita Berger Feiring IL 3 Disserud, Nora Aalborg EVS 9 Disserud, William Aalborg EVS 0 Ford, Elise Brodshaug Gravem, Amund Eidsvold Turn Skøyter 23 Hammer, Emil Maurset Eidsvold

Detaljer

Rutetabeller for Øvre Romerike og Nes fra 17. august 2016 inntil videre Versjon 3

Rutetabeller for Øvre Romerike og Nes fra 17. august 2016 inntil videre Versjon 3 Rutetabeller for Øvre Romerike og Nes fra 17. august 2016 inntil videre Versjon 3 Med forbehold om endringer. 1 331 Oslo lufthavn - Ask - Olavsgaard - Oslo 332 Oslo lufthavn - Ask - Skedsmokorset - Oslo

Detaljer

Neskarusellen renn

Neskarusellen renn Neskarusellen 208 3. renn 30.0.208 J 7/8 Født 200/20 Andersen, Christina Nes ski 0 Bøhn, Sigrid Nes ski 3 Chlason, Nora Isabell Madsen Nes ski Christell, Anna Mathilde Nes ski 4 Finstad, Emma Hvam IL 9

Detaljer

Årsrapport 2018 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2018 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2018 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Elever fra høsten fra 2018 Livsglede for Eldres formål Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. Livsglede for

Detaljer

Eidsvoll Karusellen. Resultatliste. Feiring Klubb Start nr. Tid Etter Askeland, Liv Anita Berger Feiring IL 13

Eidsvoll Karusellen. Resultatliste. Feiring Klubb Start nr. Tid Etter Askeland, Liv Anita Berger Feiring IL 13 Feiring 3.05.208 Barn 0-6 år Askeland, Liv Anita Berger Feiring IL 3 Brodshaug-Michaelsen, Hans EdvardFeiring IL 7 Disserud, Nora Aalborg EVS 9 Disserud, William Aalborg EVS 0 Ford, Elise Brodshaug NOTEAM

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.07.2013-24.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.07.2013-24.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 13/344-1 Regdato:24.07.2013 Arkivkode:A22 Saksb: OPPVEKST/KOMMSJEF/FS SAR Dok.beskr: UTVIDELSE AV ÅPNINGSTIDA I SFO Saksnr: 13/344-4 Regdato:24.07.2013 Arkivkode:A22 Saksb: OPPVEKST/KOMMSJEF/FS

Detaljer

Investeringer i perioden

Investeringer i perioden Investeringer i perioden 2018 2021 Vil gjennomgå de investeringer som er «store». Ikke uttømmende og elevframskrivninger kan være usikre. Alle investeringer er inklusive MVA. Belastningen i budsjetter

Detaljer

1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde

1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde Klasse: E 1 Hemmer Martin 17 15 17 17 20 20 20-32 9 2 Schie Thomas 20 20 15 20 17 92 3 Schie Kristoffer 15 17 20 15 15 82 5 Viik Bjarte Resaland 15 17 32 Andersen Magne Granvik 17 30 6 Nordengen Pål Øyvind

Detaljer

Sakskart til møte i eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 10:00

Sakskart til møte i eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i eldrerådet 05.03.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 05.03.2018 Tid: 10:00 1 Saksliste Saksnr Tittel PS 2/18 Bestillingstransporttilbudet

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram 30-skudd kl. R 1. May-Helene Bengtson Nittedal 6/5 6/1 6/2 6/3 6/2 30/13 2. Hanna Synnøve Huser Raumnes 6/3 6/2 6/4 6/4 5/2 29/15 3. Martin Enger Setskog 6/0 6/3 6/4 5/1 6/3 29/11 Amadeus Gaardsø Nittedal

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 16-18. april 2010. Arrangør : Hovind og Nes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Sverre Brovoll Oslo Østre 5 XX* * * 50 XXX89 47 *XX*X 50 147 XX9XXXX*

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Skole-, oppvekst- og kulturutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.15 Tid: 18:00-18:40

MØTEPROTOKOLL. Skole-, oppvekst- og kulturutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.15 Tid: 18:00-18:40 Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.15 Tid: 18:00-18:40 Av 7 medlemmer var 7 tilstede. Til stede: Medlemmer: Ronny Kjønsø (SV),

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * *XXX 50 *X* * * 50 *XXX* 50 150 XX9999 * * * * 96 246 X*9 * *XX9X9 97 343 (15*) 2. Lars Myrstuen Søndre Land 5 *XX*

Detaljer

Til Finanskomiteen Oversikt over kommunale eiendommer med potensial for salg eller egenbruk.

Til Finanskomiteen Oversikt over kommunale eiendommer med potensial for salg eller egenbruk. Til Finanskomiteen Oversikt over kommunale eiendommer med potensial for salg eller egenbruk. Holhagan (gbnr. 233/241 og 243): De to boligtomter ligger allerede ute for salg via megler. Tomtene selges i

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

1.5 Spesifisert rode beskrivelse

1.5 Spesifisert rode beskrivelse 20.09.2012 TILBUD VINTERVEDLIKEHOLD 2008/2009-2011/2012 1 av 9 1.5 Spesifisert rode beskrivelse Rode 1 (Dokka, Torstu) Gangveg mellom Vokksgata og Storgata 100 Vokksgata 880 Vestheimgata 720 Nordligata

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.10.2014-14.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.10.2014-14.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 14/1186-2 Regdato:14.10.2014 Arkivkode:F47 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HOV/KOMMSJEF/RMB SAR debatt@oa.no Dok.beskr: SVAR PÅ KOMMENTAR AV TORE SVEUM I OA 09.07.14 Saksnr: 14/1186-4 Regdato:14.10.2014

Detaljer

Rapport skoleåret 2016/2017.

Rapport skoleåret 2016/2017. Rapport skoleåret 2016/2017. Livsglede for eldre Eidsvoll er et samarbeid mellom Eidsvoll frivilligsentral og Eidsvoll videregående skole Helsefag. Vi startet opp foreningen i 2014 og har konsentrert våre

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide , VEGLISTE / MOBILKRAN M.M. AKERSHUS OG OSLO - TILLATT LAST Innledning

Detaljer

Vedlegg 1 Oversikt over alle områder regulert til lek (79 stk)

Vedlegg 1 Oversikt over alle områder regulert til lek (79 stk) Vedlegg 1 Oversikt over alle områder regulert til lek (79 stk) Innhold Forklaringer til siste kolonne i tabellene... 2 Oversikt over områder regulert til lek Kulstadlia, Breimoen og Leira... 2 Oversikt

Detaljer

Skoleveg - Fv503 Gang- og sykkelveg Finstadvegen

Skoleveg - Fv503 Gang- og sykkelveg Finstadvegen Statens vegvesen REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger Skoleveg Fv0 Gang og sykkelveg Finstadvegen Skytterseter Kvennvegen Eidsvoll kommune TEKNISKE DATA Fra til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse Barn 0-6, ca 400m 1 Ylva Solberg Aasen Privat 2 Frida Emilsen Eidsvold Værks Skiklubb 3 Ivar Røise Saxhaug Feiring IL 4 Håkon Knai Sannerud Hurdal IL 5 Tobias Hansen Skovseth Nordre Eidsvoll IL 6 Gustav

Detaljer

Forslag fra AP, SP, SV og MDG, fremmet av Olav Resaland (AP):

Forslag fra AP, SP, SV og MDG, fremmet av Olav Resaland (AP): Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2019 Behandling Av 35 representanter var 35 til stede. Knut Bakkehaug (V) og Jens Aalborg (H) bad om å få vurdering av sin habilitet i henhold til Forvaltningslovens

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Hedmarkskarusellen 2009 Jegertrapp

Hedmarkskarusellen 2009 Jegertrapp Resultat KL A 1 Bård Tore Brovold A 20 21 22 63 63 Resultat KL B 1 Tom Fjeldstad B 24 24 20 24 17 109 72 2 Helge Kristian Prestrud B 21 24 22 23 90 69 3 Tor Sjøllert Rogstad Løtiten JFF B 21 23 20 21 20

Detaljer

Årsberetning Minnesund Vel 2014

Årsberetning Minnesund Vel 2014 Årsberetning Minnesund Vel 2014 1 Forord 2014 har vært et spennende år for Minnesund Vel. Vi har hatt et travelt år med 52 behandlede saker i styret. Vi har satt av mye tid til den nye gapahuken i Nabben,

Detaljer

Terrengkarusellen 2013

Terrengkarusellen 2013 Barn 0-6, ca 400m Frida Emilsen Eidsvold Værks Skiklubb 2 03:41 Maria Kittelsen Flesvik Feiring IL 11 04:36 Isak Gullesen Feiring IL 17 04:44 Marte Rustad Hagen 114 03:12 Lea Hammer Eidsvold Værks Skiklubb

Detaljer