Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø"

Transkript

1 Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø Årgang 20. Nummer 3 Desember 2014 I dette nummeret: 2 2 Skal Gimsøy kirke høre til Skien sokn? 2 s. 3 3 Israelstur s.3 4 Gledelig Jul og Velsignet Nyttår! Konsert mot 5 mobbing s.5 Barnas hjørne s.9 6 Biskopens juleandakt s. 11 Konsert i Gimsøy kirke med Klosterøen og Ingebjørg Bratland. Les mer s. 6. Musikal i Nenset kirke Stor oppsetning med over 80 lokale deltagere. Les mer s. 6. Velkommen til julens gudstjenester i Din Kirke. Se oversikten s. 7.

2 Soknepresten har ordet Hvordan praktiserer vi vår kristne tro? Muslimene praktiserer sin tro på en synlig måte. En av de 5 konkrete handlinger- de såkalte 5 søyler - en god muslim skal utføre, er å be 5 ganger om dagen, vendt mot Mekka. I tillegg kommer: troserklæringen, velferdsbidraget, fasten og pilegrimsferden Muslimene er tydelig i sin trosutøvelse gjennom ytre handlinger. Den praktiske lydigheten settes foran kunnskapen om islams teoretiske innhold Men hva gjør vi kristne når vi praktiserer vår tro? Vår kristne tro blir lett et indre anliggende som ikke nødvendigvis gir seg utslag gjennom tydelige ytre kjennetegn i det offentlige rom. Store deler av vårt folk er knyttet til kristen tro gjennom dåp, oppslutning omkring konfirmasjonen, bryllup og begravelser. Flere av kirkens medlemmer praktiserer bønn mer eller mindre regelmessig selv om en ikke går regelmessig i kirka. Kanskje folk flest skulle bli mer frimodig til å praktisere sin kristne tro mer synlig. Ikke bare på indre plan, men også i det ytre. Den kristne tro er til å få frimodighet av.. Kristentro og islam har mange av de samme begrepene: frelse, fortapelse, synd. Kanskje ikke så rart fordi Muhammed levde i det 7.århundre etter Kristus. Både Det gamle og Det nye testamentet var kjent for Muhammed. Muslimene preges av frykt for Gud da de aldri kan vite hvordan det går med deres evige ve og vel før på Dommens dag. Den kristne tro har også ærefrykt for Gud, men Gud blir presentert som Far. Og vi som barn. Vi kan vite allerede nå at vi har del i det evige liv hos Gud gjennom troen på Jesus Kristus. Apostelen Johannes sier det slik: Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. Det er dette jul, påske og pinse Svein Håland handler om: Gud har kommet oss helt nær gjennom barnet som ble født julenatt. På grunn av Jesu død på korset og Jesu oppstandelsen eier vi Guds nåde. Og vi forholder oss ikke bare til Jesus Kristus som en historisk person, men som Den levende som alltid er nær og tilstede hos oss. Derfor: Vi har all god grunn til å praktisere vår tro og håp på en synlig måte gjennom tilbedelse: Han er Alfa og Omega Den første og Den siste - er verdig vår lovsang og tilbedelse. Vi har all god grunn til å praktisere vår tro gjennom gode gjerninger: Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Det er Guds vilje for våre liv. Og i forlengelse av Guds vilje ligger også Guds mening for våre liv. La oss som kristne ta grep for å praktisere vår tro også på en synlig måte. Livets gang Døpte Tia Maria Christensen Jonas Wiik Hærås Johannes Ballestad Mørch Nikolai Andersen Sundbakken Henrik Holt Vøllestad Leander Graarup Henriksen Isabella Kristiansen Matheo Lilleland Moland Oliver Høydal Laurendz Nelia Slåen Bjørnsvik Mikkel Gryt Leah Sofie Aasen Oscar Fredriksen Grohs Viktor Due-Svensson Mats Gusfre Gøthesen Jessica Helen Hansen-Johansen Sebastian Vinje Arnesen Elena Havgar-Galaz Leah-Emilie Andersen Skjelvan Vigde Hanne Vinnstad og Runar Steiro Heibø Signe Martini og Morgan Helmut Olsen Døde Bjørg Hansen Margit Wedding Thorbjørn Grønland Sverre Gerhard Johansen Birger Richard Rasmussen Ingolf Urke Bjørg Dagny Isaksen Uwe Røpke Tove Karlsen Leif Henry Danielsen Eugenie Lund Side 2 K irk en ytt

3 Å rg an g 2 0. Side 3 Siste nytt fra råd og utvalg Menighetsrådet har hatt mange spennende saker på agendaen i høst. La du merke til den nye tittelen «Kirkenytt» på forsiden av dette bladet? Menighetsrådet har vedtatt at de vil bruke ordet «kirke» i stedet for «menighet». Rådet ønsker at alle skal føle tilhørighet til sin kirke. Gimsøy og Nenset kirker er nettopp Din Kirke i Ditt Nærmiljø. Videre har rådet søkt om midler for å etablere en frivillighetssentral ut fra Klyve Nærmiljøsenter. Dessverre har søknaden blitt avslått. Men Klyve Nærmiljøsenter består likevel, med familiemiddager og alt annet som foregår. Utvidelse av Klyvekirken er noe menighetsrådet gjerne vil prioritere. Kirken ønsker å være til stede der folk bor, og med alle de flotte aktivitetene som allerede foregår på Klyve menighetshus, mener menighetsrådet det vil være ønskelig å utvide bygget. Klyve menighetshus er allerede vigslet til kirke. Menighetsrådet undersøker nå mulighetene for å finansiere en utbygging og forbereder kontakt med arkitekt. Allerede fra våren 2015 vil det bli gudstjenester i Klyve menighetshus. Se s. 5 for dato og klokkeslett. Gimsøy kirke til Skien sokn? Menighetsrådet har hatt til høringsuttalelse endring av soknegrensene. Det er fra sentralt hold ønske om å slå sammen tidligere Gimsøy sokn med Skien sokn. Menighetsrådet ønsker å beholde soknegrensene slik de er i dag, og mener at man bør vente på kommunereformen, slik at kommune og soknegrenser vurderes samtidig. Et annet motargument rådet har, er at det ikke blir færre sokn ved den foreslåtte endringen, noe som jo er intensjonen med endringer i utgangspunktet. Gi det videre Misjonsutvalget har innstilt og menighetsrådet har vedtatt at Misjonsprosjektet blir fornyet til ut Din Kirke støtter Normisjons arbeid i Mali. Vi sakser fra misjonær Karen Ekerns blogg: Høsten på landsbygda i Mali dreier seg stort sett om å få avlinger i hus. Folk flest har ingen inntekter, og må dyrke jorda for å få mat. Ei av de kvinnene som ofte kom på disse samlingene jeg hadde i heimen til naboen hennes, mente at de hadde fått mye velsignelse dette året fordi vi har møttes ofte for å synge og høre fortellinger fra Bibelen. Nå er de i full gang med å høste både ris, peanøtter og hirse. En av dem som hjalp oss med å planlegge Helsehageprosjektet, er Jens Aune, som jobber i Noragric på Ås. Det var han som mente vi måtte få folk til å dyrke og bruke mirakeltreet Moringa Oleifera, så det er takket være ham at mange kvinner nå har nok brystmjølk til barna sine fordi de spiser mjøl av moringablader. Neste år i Jerusalem? Israelstur 3.oktober til 1.november 2015 er vår sokneprest reiseleder til Israel. Svensktalende guide. Det blir 3 overnattinger ved Genesaretsjøen, og fem i Jerusalem ved samme hotell. Vi bruker hotellene som base og besøker Galilea, Samaria og Judea. En reise til landet der det skjedde. Vi besøker også de palestinske områder med bl. a Betlehem og hyrdemarkene. Du er velkommen til å bli med. Ta kontakt med sokneprest Svein T. Håland tlf Ta kontakt angående dagsprogram for turen.

4 Skjærgårdskonfirmanter 2014 Lørdag 6. september ble årets Skjærgårdskonfirmanter konfirmert i Nenset kirke. Navnet har de fordi konfirmantforberedelsene blant annet foregår på sommerens Skjærgårds Music and Missions Festival på Risøya. Også neste år blir det mulig å velge dette alternativet for de som vil konfirmere seg i en av våre kirker. Årets Skjærgårdskonfirmanter heter: Aleksander Kittilsen, Christoffer Øhrbom, Evelyn Teigen, Fillip Langerud Kastmo, Jarle Årvik Jensen, Kristian Svendsen, Stine Årseth Norborg, Truls Andersen, Vetle von Hafenbradl Fleiner. Kateket Anne Marie Tempelen og prest Øystein Gunnersen «Gode Gud! Gi oss visdom så vi lever slik du har lært oss, slik at vi utvikler en ettervarme i fotsporene våre, en ettervarme fra fotsporene dine.» R.B.W. Gullkonfirmanter 2014 Nenset Kirke var godt besatt under gudstjenesten søndag 19.oktober. Sokneprest Svein Håland forrettet. Han ønsket dåpsbarna med følge samt gullkonfirmantene velkommen. Organist var Lise Vittersøe. Det var 16 gullkonfirmanter. Etter gudstjenesten var det samling i menighetsalen hvor praten gikk livlig rundt bordene. God mat og trivelige historier ble det også tid til. Tekst og foto : Knut Birger Olsen Billedtekst : 1.rad fra venstre : Svanhild Irene Moholt, Tora Karin Bjørbæk Olsen, Jorunn Asta Elvethon Scheie (Johansen), Arnhild (Kjeldsen) Bergheim, Inger Marit Gundersen ( van Soest), Ole Torgeir Gran, Gunn ( Skåne) Reiulfsen, Oddvar Lindgren og Hans Magne Enger 2.rad fra venstre : Jacob Boman- Larsen, Harald Hella, Ole Kristian Stokke, Ole Kverndokken, Tove Eva (Skåne) Svensen, Liv ( Wold ) Gulliksen og Jan Morten Eriksen. Side 4 K irk en ytt

5 Å rg an g 2 0. Side 5 Se hva som skjer Juletrefestgudstjeneste Nenset kirke Søndag 4. januar kl Ta med deg lillesøster, bestefar, svigermor, ja hele familien. Og resten av småkakene... Konsert med Hans Inge Fagervik. Tema: Mobbing Nenset kirke onsdag 4. februar. Marita-stiftelsen med Hans Inge Fagervik står for musikk og sang. Denne gangen tar han for seg det aktuelle temaet «Mobbing» Kopiert fra google Vi inviterer til gratis konsert i Din Kirke vil bidra til at vi får et godt nærmiljø både i fritiden og i skoletiden. Sammen bekjemper vi mobbing! «Til Stede» - en hverdagsgudstjeneste Trenger du tid til ettertanke og ro i løpet av uken?... Med sine hvite vegger og gode akustikk gir Gimsøy kirke mulighet for pusterom midt i uken. Musikk, salmer, bønn og nattverd I Din Kirke kan du finne deg selv i Guds nærvær. Gimsøy kirke onsdager kl januar, 11.februar, 11. mars 8.april, 6, mai. Velkommen! Klyvegudstjeneste for hele familien Vi kjenner at tiden er moden for å starte opp gudstjenester for store og små på Klyve menighetshus. Det har i lang tid vært stor aktivitet på menighetshuset og mange kjenner tilhørighet til stedet. Klyvegudstjenesten vil være tre søndager til våren og begynner klokka slik at man får tid til å gjøre andre ting i løpet av dagen. Etter gudstjenesten blir det kveldsmat. Velkommen! Klyve menighetshus våren 2015: 22. mars, 26. april og 31. mai. Alle dager kl

6 Julekonsert med Ingebjørg Bratland og Klosterøen Gimsøy kirke Torsdag 18. desember kl og Menighetens og Scheensvassdragets eget mannskor: Klosterøen og Scheensvassdraget Spadser - og Mandssangforening, er i år så superheldige å få med Ingebjørg Bratland på julekonsert i Gimsøy kirke. Koret, som ledes av organist Kjetil Svestad, har denne høsten flyttet sine øvelser til Gimsøy kirke. Med sin spesielle akustikk og atmosfære er dette rommet som skapt for oss, og for en slik julekonsert med nærkontakt mellom publikum og utøvere. Ingebjørg er vel kjent over hele landet for sin fantastiske stemme og formidlingsevne. Hun vil synge en del av eget stoff alene, og noe sammen med herrene i Klosterøen. Så vil også koret ha egen avdeling, sammen med et inn hyret orkester bestående av: Tormod Øvrum orgel og trekkspill, Gunnar Berger piano, Geir Strømstad kontrabass, Lene Aabjørnsrød fiolin, Thorbjørn Nygård saxofon og Trond Inge Tappel perkusjon. Vi tror på en stor opplevelse og en sterk konsert, litt neddempet og med dyp pust, lave skuldre og indre ro noen dager rett før jul. Kjetil Svestad Klosterøen Ingebjørg Bratland Billetter kr.250 selges på menighetskontoret tlf , epostbestilling til: og til Klosterøen tlf Billetter er lagt ut for salg fra begynnelsen av november. Kanskje en hyggelig før-julegave til noen du vil gi en oppmerksomhet? Juleforestilling Nenset kirke Søndag 7.desember Kl Kl Etter to flotte forestillinger i fjor som ble en suksess, kjører vi en ny runde i år igjen! Et dugnadsløft med personer involvert setter spor. Alle barnekorene på Klyve, Soul Children, Miniteamet og Mikroteamet, spiller sammen med flere voksne og ungdommer innbyggere av byen Patara. Her møter vi kjøpmenn, fattigfolk, byfolk og et spesielt kreatur med fjær på. Nikolas er en gutt som en dag er med sin rike far til torget i byen. Han ser alle de fattige, synes synd på dem, og bestemmer seg for å gi dem gaver og det de trenger for å leve bedre. Slik blir han senere i livet biskopen St. Nikolas. Altså Santa Claus, opphavet til vår julenisse. Et ti-manns orkester, voksne sangere, mange i kulissene, bak og på scenen, og mange foreldre som ansvarlige for praktiske oppgaver både før og under forestillingene, gjør dette til en stor opplevelse for hele familien. Forestillingen er signert Ivar Skippervold med våre egne om- arbeidinger. Torild Winther Tjønnås er i år hyret som regissør. Kjetil Svestad Billetter legges ut for salg i midten av november. Henvendelse til enten menighetskontoret tlf , Lise Ripegutu / , eller send bestilling til mailadr: Side 6 K irk en ytt

7 Å rg an g 2 0. Side 7 Gudstjenester i våre kirker Nenset Gimsøy 1.søn. i advent kl. 11:00 Høymesse. Tappel og Gunnersen 3 søn. i advent kl. 11:00 Høymesse. Tappel 4.søn. i advent kl. 11:00 Høymesse. Gunnersen «Sanger om glede Tekster om håp». Julaften kl. 16:00 1. juledag kl.11:00 Romjulssøndag kl. 11:00 Høymesse. Gunnersen 1. søn. i åpenbaringtiden kl. 11:00 Juletrefestgudstjeneste. Alle prester 2. søn. i åpenbaringst kl.11:00 3.søn. i åpenbaringst kl.11:00 Høymesse. Tappel 4.søn. i åpenbaringst kl.11:00 Vingårdssøndag kl.11:00 Høymesse. Vikar Såmannssøndag kl.11:00 1. søn. i fasten kl.11:00 2. søn. i fasten kl.11:00 3.søn.i fasten kl.11:00 Konfirmantgudstjeneste. Håland og Tempelen 4.søn. i fasten kl. 11:00 Maria Budskapsdag kl.11:00 Høymesse. Vikar Med forbehold om endringer 1.søn. i advent kl.11:00. Speidergudstjeneste. Håland og Flugstad 2.søn. i advent kl. 18:00 Lysmesse. Tappel og Tempelen 3.søn. i advent kl. 11:00 Julaften kl. 14:30 Høymesse. Gunnersen Julaften kl. 15:30 Høymesse. Gunnersen 2. juledag kl.11:00 Onsdag e. 2.søn. i åpenbaringst kl.20:00 Til Stede-gudstjeneste. Gunnersen 3.søn.i åpenbaringst kl søn. i åpenbaringst kl.11:00 Vingårdssøndag kl.11:00 Onsdag e. Såmannssøndag kl.20:00 Til Stede-gudstjeneste. Gunnersen Fastelavnssøndag kl.11:00 Høymesse. Vikar 2. søn. i fasten kl.11:00 Onsdag e. 3. søn. i fasten kl. 20:00 Til Stede-gudstjeneste. Gunnersen 4.søn. i fasten kl. 11:00 Høymesse. Vikar Maria Budskapsdag kl.11:00 Med forbehold om endringer Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket... Luk.2.10

8 Trosopplæring i Din Kirke «Trosopplæring, det er å få lære mer om hva vi tilhører, vi som er døpt og satt inn i kirkefellesskapet. Trosopplæring lærer oss mer om oss selv og den Gud vi tilhører» sier prest og trosopplærer Øystein som natt til 1. søndag i advent har invitert 11åringer til «Lys Våken», overnatting i Nenset kirke. Nærmiljøet som trosopplæring. Daniel i Mikaelshula. I høst var alle 10 åringer i menigheten invitert til å bli med på tur med M/S Skarfors til Mikaelshula. Ved Løveid sluser kom sannelig en løve om bord. og vi ble løftet til nye høyder. Dramatikken rundt Daniels tilbedelse av Gud og fellen som ble lagt for ham ble levende illustrert av fortelleren Trygve Wikstøl. Barna satt rundt veggene i Mikaelshula og fikk denne fortellingen fra det gamle testamentet levendegjort på et vis som vi tror de vil huske for alltid! I hula fikk også barna møte den katolske munken Sylvester og presten som i iver kom fra København for å jage ut den gamle lære. Et viktig møte som lærte oss noe om kirker og tradisjoner, Guds fred og pax søsken imellom. Under finner du oversikt over noen av trosopplæringstilbudene Din Kirke gir til barn og unge våren 2015 for å gi dem en trygg tro. Filmkvelder for deg som er år. Oppstart 15.januar Bli Tårnagent du også. For deg som er 9 år april Good Friday Skien Fritidspark 6. mars for konfirmanter. Liker du å synge? Bli med i ett av korene våre. Liker du å lage ting? Da er 3.klasseklubben noe for deg. Klyve menighetshus hver torsdag fra kl Gimsøy menighetshus hver mandag fra kl Side 8 K irk en ytt

9 Å rg an g 2 0. Side 9 Barnas hjørne Hjelp de vise menn å finne frem til Jesus-barnet. Hvilken vei skal de velge? Finn riktig skygge Vismennene kaster skygge inn i huset til Josef og Maria, men bare en er den rette. God jul! Flere salmebøker til Gimsøy kirke Vi har nå bestilt 10 nye røde salmebøker med ordinær skrift og 40 blå salmebøker med stor skrift til Gimsøy kirke. Vi regner med at de er på plass innen 1. søndag i advent. Takk til alle som har gjort dette mulig: Gråten og Gjemsø Sanitetsforening Lions Sparebank 1 Telemark Kjellsens Malerforretning NTT AS Pizzabakeren Autostrada Eriksrød Steinindustri Bjørbæk Elektro Spar Skobi Gjemsø Meny Saga Mat

10 Overskrift for artikkel Bildetekst som beskriver bilde eller grafikk. Overskrift for artikkel Overskrift for artikkel Denne artikkelen kan inneholde ord. Bilder og grafikk er en viktig del av innholdet i nyhetsbrevet. Tenk på artikkelen og spør deg selv om det valgte bildet støtter eller fremhever budskapet du vil ha frem. Unngå bilder som ikke passer inn i sammenhengen. I Microsoft Publisher finner du tusenvis av utklippsbilder som du kan velge blant og importere til nyhetsbrevet. Det finnes også flere typer verktøy som kan brukes til å tegne figurer og symboler med. Når du har valgt et bilde, plasserer du det inntil artikkelen. Husk å plassere bildeteksten nær bildet. Bildetekst som beskriver bilde eller grafikk. Kirk en ytt Din Kirk e

11 Å rg an g 2 0. Side 11 Juleandakt ved biskop Stein Tre-nøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor vi spiser aller mest god mat. Samtidig er julen som et forstørrelsesglass. Det fine blir enda finere, mens det såre oppleves enda sårere. De vonde relasjonene smerter enda mer. Ensomheten blir større. Fattigdommen blir aldri så tydelig som i julen. For noen er julen en tid man gleder seg til, mens andre gleder seg til julen er over. Det er et paradoks at jul feires med så mye pomp og prakt. For det er jo egentlig det motsatte julen handler om. Vi ser en fattig familie som har lagt ut på en lang vandring. Ikke fordi de hadde lyst, men fordi keiseren hadde befalt det. Det var ingen vei utenom selv om Maria kunne få barnet når som helst. De to som snart skal bli foreldre får bokstavelig talt oppleve boligkrisen. På tross av at alle kunne se at de trengte et sted for natten, var det ikke plass i vertshusene. Ingen av de som var innenfor tilbød dem sin plass. Skuffet gikk de fra dør til dør. Når så barnet blir født, er det i en stall. De som først kommer til stallen er ikke de rike, men de fattige gjeterne. Nei, pomp og prakt passer ikke inn i juleevangeliet. Augustin, en kirkefader som levde på 300 tallet sa en gang: «En trenøkkel er ikke så vakker som en som er laget av gull, men hvis det er den som kan åpne døren og ikke gullnøkkelen, så er den mye mer nyttig.» Nå er vi inne ved kjernen av juleevangeliet. Hvis Gud hadde sendt sin Sønn julenatt for å gjøre inntrykk og skape beundring, da hadde han kommet på en annen måte. Hvis det var for å imponere, hadde han kommet med all sin makt og velde. Da hadde selv keiseren i sitt palass vært nødt til å kaste seg ned i beundring. Men når han kommer så enkelt og stille til vår jord, er det fordi han ønsker å nå helt inn til oss. Jesus tok av seg sin verdighet og kom som et menneske. Han var fortsatt Guds Sønn, men han ble samtidig menneske som en av oss. Han ble sårbar, trett, sliten, gråt og tryglet til sin Far. Det står om Jesus: Han gav avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik (Fil 2,7). Materialet Gud bruker er ikke gull, men tre. Jesus ble lagt i en krybbe av tre da Han kom til jorden. Gud brukte stokkene fra et tre da han skulle frelse oss. To bjelker satt sammen i et kors. Det var slett ikke så vakkert som keiserens palass, men det er dette korset som åpner veien for oss. «Fra krybben til korset gikk veien for deg Slik åpnet du porten til himlen for meg.» Hva er vel en gullnøkkel beregnet til pynt, sammenlignet med en nøkkel av tre som kan føre oss inn til noe stort. En nøkkel som kan åpne en stengt dør. I dag er det født dere en Frelser. Han er Kristus, Herren. Med ønske om en velsignet julehøytid. Stein Reinertsen Biskop i Agder og Telemark

12 Kirkeveien Skien Menighetskontoret Tlf.: Åpent tirsdag, onsdag, torsdag kl G i m s ø y o g N e n s e t k i r k e Nær Jesus - Nær Livet Ansatte: Sokneprest Svein T. Håland Kapellan Arnt Flugstad Kapellan/Trosopplærer Øystein Gunnersen Kapellan Trond Inge Tappel Kateket Anne Marie Tempelen Organist Kjetil Svestad Organist Tormod Øvrum ( Kirketjener Sondre Bratsberg Kirketjener Ragnhild Sørensen Åpen barnehage Klyve/Gimsøy Styrer Lise Ripegutu Trosopplærer Elisabeth Ripegutu Vike Permisjon Trosopplærer ( Vikar) Karin Fjose Olsen Diakonimedarbeider Marianne Askjer Holst Miljøarbeider Sara Fjellstad ( Sekretær/Info-koordinator Heidi Therese Paulsen Vi er på Weben Neste utgave av Kirkenytt kommer i mars Stoff-frist 19. februar Ansvarlig redaktør: Heidi Th.Paulsen I forbifarten En liten spørrerunde ved vår erfarne medarbeider Knut Birger Olsen Hva forbinder du med julen? Barbro Elveseth med sin sønn Solan : «Kosen hører julen til. Lager våre egne juletradisjoner Har døpt barna og vil ta de med i kirken når de bedre forstår budskapet.» Ivar Andersen : «Tror at Gud har skapt alt. Var tidligere noen ganger i Skien Kirke til jul.. Er nå bekymret for verdenssituasjonen. Hvorfor tillater Gud at så mange uskyldige barn blir drept.» Karen Løve : «Tror på det kristne budskapet. Det jeg ikke liker er det kommersielle med julen. Handelsstanden begynner med julen alt for tidlig.»

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle Vi en ønsker fredelig alle jul en og fredelig et riktig jul godt og nytt et år! riktig godt nytt år! VARDØ KIRKE LEDEREN HAR ORDET: Juleforberedelser

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Sportsgudstjeneste. se side 5

Sportsgudstjeneste. se side 5 Påskemåltidet -frihetsfest i hjemmet Sportsgudstjeneste se side 4 se side 5 Konfirmantmusikal se side 5 MENIGHETSBLAD FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.2 2009 55. ÅRGANG Skjærtorsdag Langfredag

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning

Fellesskap i troen - rom for livet. Tar i bruk ny gudstjenesteordning SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 1, 96. ÅRGANG F EBRUAR 2013 Tar i bruk ny gudstjenesteordning Fader

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 5 2010 Årgang 59 Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens frelser sann.

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer