Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø"

Transkript

1 Kirkenytt Din Kirke Ditt Nærmiljø Årgang 20. Nummer 3 Desember 2014 I dette nummeret: 2 2 Skal Gimsøy kirke høre til Skien sokn? 2 s. 3 3 Israelstur s.3 4 Gledelig Jul og Velsignet Nyttår! Konsert mot 5 mobbing s.5 Barnas hjørne s.9 6 Biskopens juleandakt s. 11 Konsert i Gimsøy kirke med Klosterøen og Ingebjørg Bratland. Les mer s. 6. Musikal i Nenset kirke Stor oppsetning med over 80 lokale deltagere. Les mer s. 6. Velkommen til julens gudstjenester i Din Kirke. Se oversikten s. 7.

2 Soknepresten har ordet Hvordan praktiserer vi vår kristne tro? Muslimene praktiserer sin tro på en synlig måte. En av de 5 konkrete handlinger- de såkalte 5 søyler - en god muslim skal utføre, er å be 5 ganger om dagen, vendt mot Mekka. I tillegg kommer: troserklæringen, velferdsbidraget, fasten og pilegrimsferden Muslimene er tydelig i sin trosutøvelse gjennom ytre handlinger. Den praktiske lydigheten settes foran kunnskapen om islams teoretiske innhold Men hva gjør vi kristne når vi praktiserer vår tro? Vår kristne tro blir lett et indre anliggende som ikke nødvendigvis gir seg utslag gjennom tydelige ytre kjennetegn i det offentlige rom. Store deler av vårt folk er knyttet til kristen tro gjennom dåp, oppslutning omkring konfirmasjonen, bryllup og begravelser. Flere av kirkens medlemmer praktiserer bønn mer eller mindre regelmessig selv om en ikke går regelmessig i kirka. Kanskje folk flest skulle bli mer frimodig til å praktisere sin kristne tro mer synlig. Ikke bare på indre plan, men også i det ytre. Den kristne tro er til å få frimodighet av.. Kristentro og islam har mange av de samme begrepene: frelse, fortapelse, synd. Kanskje ikke så rart fordi Muhammed levde i det 7.århundre etter Kristus. Både Det gamle og Det nye testamentet var kjent for Muhammed. Muslimene preges av frykt for Gud da de aldri kan vite hvordan det går med deres evige ve og vel før på Dommens dag. Den kristne tro har også ærefrykt for Gud, men Gud blir presentert som Far. Og vi som barn. Vi kan vite allerede nå at vi har del i det evige liv hos Gud gjennom troen på Jesus Kristus. Apostelen Johannes sier det slik: Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. Det er dette jul, påske og pinse Svein Håland handler om: Gud har kommet oss helt nær gjennom barnet som ble født julenatt. På grunn av Jesu død på korset og Jesu oppstandelsen eier vi Guds nåde. Og vi forholder oss ikke bare til Jesus Kristus som en historisk person, men som Den levende som alltid er nær og tilstede hos oss. Derfor: Vi har all god grunn til å praktisere vår tro og håp på en synlig måte gjennom tilbedelse: Han er Alfa og Omega Den første og Den siste - er verdig vår lovsang og tilbedelse. Vi har all god grunn til å praktisere vår tro gjennom gode gjerninger: Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Det er Guds vilje for våre liv. Og i forlengelse av Guds vilje ligger også Guds mening for våre liv. La oss som kristne ta grep for å praktisere vår tro også på en synlig måte. Livets gang Døpte Tia Maria Christensen Jonas Wiik Hærås Johannes Ballestad Mørch Nikolai Andersen Sundbakken Henrik Holt Vøllestad Leander Graarup Henriksen Isabella Kristiansen Matheo Lilleland Moland Oliver Høydal Laurendz Nelia Slåen Bjørnsvik Mikkel Gryt Leah Sofie Aasen Oscar Fredriksen Grohs Viktor Due-Svensson Mats Gusfre Gøthesen Jessica Helen Hansen-Johansen Sebastian Vinje Arnesen Elena Havgar-Galaz Leah-Emilie Andersen Skjelvan Vigde Hanne Vinnstad og Runar Steiro Heibø Signe Martini og Morgan Helmut Olsen Døde Bjørg Hansen Margit Wedding Thorbjørn Grønland Sverre Gerhard Johansen Birger Richard Rasmussen Ingolf Urke Bjørg Dagny Isaksen Uwe Røpke Tove Karlsen Leif Henry Danielsen Eugenie Lund Side 2 K irk en ytt

3 Å rg an g 2 0. Side 3 Siste nytt fra råd og utvalg Menighetsrådet har hatt mange spennende saker på agendaen i høst. La du merke til den nye tittelen «Kirkenytt» på forsiden av dette bladet? Menighetsrådet har vedtatt at de vil bruke ordet «kirke» i stedet for «menighet». Rådet ønsker at alle skal føle tilhørighet til sin kirke. Gimsøy og Nenset kirker er nettopp Din Kirke i Ditt Nærmiljø. Videre har rådet søkt om midler for å etablere en frivillighetssentral ut fra Klyve Nærmiljøsenter. Dessverre har søknaden blitt avslått. Men Klyve Nærmiljøsenter består likevel, med familiemiddager og alt annet som foregår. Utvidelse av Klyvekirken er noe menighetsrådet gjerne vil prioritere. Kirken ønsker å være til stede der folk bor, og med alle de flotte aktivitetene som allerede foregår på Klyve menighetshus, mener menighetsrådet det vil være ønskelig å utvide bygget. Klyve menighetshus er allerede vigslet til kirke. Menighetsrådet undersøker nå mulighetene for å finansiere en utbygging og forbereder kontakt med arkitekt. Allerede fra våren 2015 vil det bli gudstjenester i Klyve menighetshus. Se s. 5 for dato og klokkeslett. Gimsøy kirke til Skien sokn? Menighetsrådet har hatt til høringsuttalelse endring av soknegrensene. Det er fra sentralt hold ønske om å slå sammen tidligere Gimsøy sokn med Skien sokn. Menighetsrådet ønsker å beholde soknegrensene slik de er i dag, og mener at man bør vente på kommunereformen, slik at kommune og soknegrenser vurderes samtidig. Et annet motargument rådet har, er at det ikke blir færre sokn ved den foreslåtte endringen, noe som jo er intensjonen med endringer i utgangspunktet. Gi det videre Misjonsutvalget har innstilt og menighetsrådet har vedtatt at Misjonsprosjektet blir fornyet til ut Din Kirke støtter Normisjons arbeid i Mali. Vi sakser fra misjonær Karen Ekerns blogg: Høsten på landsbygda i Mali dreier seg stort sett om å få avlinger i hus. Folk flest har ingen inntekter, og må dyrke jorda for å få mat. Ei av de kvinnene som ofte kom på disse samlingene jeg hadde i heimen til naboen hennes, mente at de hadde fått mye velsignelse dette året fordi vi har møttes ofte for å synge og høre fortellinger fra Bibelen. Nå er de i full gang med å høste både ris, peanøtter og hirse. En av dem som hjalp oss med å planlegge Helsehageprosjektet, er Jens Aune, som jobber i Noragric på Ås. Det var han som mente vi måtte få folk til å dyrke og bruke mirakeltreet Moringa Oleifera, så det er takket være ham at mange kvinner nå har nok brystmjølk til barna sine fordi de spiser mjøl av moringablader. Neste år i Jerusalem? Israelstur 3.oktober til 1.november 2015 er vår sokneprest reiseleder til Israel. Svensktalende guide. Det blir 3 overnattinger ved Genesaretsjøen, og fem i Jerusalem ved samme hotell. Vi bruker hotellene som base og besøker Galilea, Samaria og Judea. En reise til landet der det skjedde. Vi besøker også de palestinske områder med bl. a Betlehem og hyrdemarkene. Du er velkommen til å bli med. Ta kontakt med sokneprest Svein T. Håland tlf Ta kontakt angående dagsprogram for turen.

4 Skjærgårdskonfirmanter 2014 Lørdag 6. september ble årets Skjærgårdskonfirmanter konfirmert i Nenset kirke. Navnet har de fordi konfirmantforberedelsene blant annet foregår på sommerens Skjærgårds Music and Missions Festival på Risøya. Også neste år blir det mulig å velge dette alternativet for de som vil konfirmere seg i en av våre kirker. Årets Skjærgårdskonfirmanter heter: Aleksander Kittilsen, Christoffer Øhrbom, Evelyn Teigen, Fillip Langerud Kastmo, Jarle Årvik Jensen, Kristian Svendsen, Stine Årseth Norborg, Truls Andersen, Vetle von Hafenbradl Fleiner. Kateket Anne Marie Tempelen og prest Øystein Gunnersen «Gode Gud! Gi oss visdom så vi lever slik du har lært oss, slik at vi utvikler en ettervarme i fotsporene våre, en ettervarme fra fotsporene dine.» R.B.W. Gullkonfirmanter 2014 Nenset Kirke var godt besatt under gudstjenesten søndag 19.oktober. Sokneprest Svein Håland forrettet. Han ønsket dåpsbarna med følge samt gullkonfirmantene velkommen. Organist var Lise Vittersøe. Det var 16 gullkonfirmanter. Etter gudstjenesten var det samling i menighetsalen hvor praten gikk livlig rundt bordene. God mat og trivelige historier ble det også tid til. Tekst og foto : Knut Birger Olsen Billedtekst : 1.rad fra venstre : Svanhild Irene Moholt, Tora Karin Bjørbæk Olsen, Jorunn Asta Elvethon Scheie (Johansen), Arnhild (Kjeldsen) Bergheim, Inger Marit Gundersen ( van Soest), Ole Torgeir Gran, Gunn ( Skåne) Reiulfsen, Oddvar Lindgren og Hans Magne Enger 2.rad fra venstre : Jacob Boman- Larsen, Harald Hella, Ole Kristian Stokke, Ole Kverndokken, Tove Eva (Skåne) Svensen, Liv ( Wold ) Gulliksen og Jan Morten Eriksen. Side 4 K irk en ytt

5 Å rg an g 2 0. Side 5 Se hva som skjer Juletrefestgudstjeneste Nenset kirke Søndag 4. januar kl Ta med deg lillesøster, bestefar, svigermor, ja hele familien. Og resten av småkakene... Konsert med Hans Inge Fagervik. Tema: Mobbing Nenset kirke onsdag 4. februar. Marita-stiftelsen med Hans Inge Fagervik står for musikk og sang. Denne gangen tar han for seg det aktuelle temaet «Mobbing» Kopiert fra google Vi inviterer til gratis konsert i Din Kirke vil bidra til at vi får et godt nærmiljø både i fritiden og i skoletiden. Sammen bekjemper vi mobbing! «Til Stede» - en hverdagsgudstjeneste Trenger du tid til ettertanke og ro i løpet av uken?... Med sine hvite vegger og gode akustikk gir Gimsøy kirke mulighet for pusterom midt i uken. Musikk, salmer, bønn og nattverd I Din Kirke kan du finne deg selv i Guds nærvær. Gimsøy kirke onsdager kl januar, 11.februar, 11. mars 8.april, 6, mai. Velkommen! Klyvegudstjeneste for hele familien Vi kjenner at tiden er moden for å starte opp gudstjenester for store og små på Klyve menighetshus. Det har i lang tid vært stor aktivitet på menighetshuset og mange kjenner tilhørighet til stedet. Klyvegudstjenesten vil være tre søndager til våren og begynner klokka slik at man får tid til å gjøre andre ting i løpet av dagen. Etter gudstjenesten blir det kveldsmat. Velkommen! Klyve menighetshus våren 2015: 22. mars, 26. april og 31. mai. Alle dager kl

6 Julekonsert med Ingebjørg Bratland og Klosterøen Gimsøy kirke Torsdag 18. desember kl og Menighetens og Scheensvassdragets eget mannskor: Klosterøen og Scheensvassdraget Spadser - og Mandssangforening, er i år så superheldige å få med Ingebjørg Bratland på julekonsert i Gimsøy kirke. Koret, som ledes av organist Kjetil Svestad, har denne høsten flyttet sine øvelser til Gimsøy kirke. Med sin spesielle akustikk og atmosfære er dette rommet som skapt for oss, og for en slik julekonsert med nærkontakt mellom publikum og utøvere. Ingebjørg er vel kjent over hele landet for sin fantastiske stemme og formidlingsevne. Hun vil synge en del av eget stoff alene, og noe sammen med herrene i Klosterøen. Så vil også koret ha egen avdeling, sammen med et inn hyret orkester bestående av: Tormod Øvrum orgel og trekkspill, Gunnar Berger piano, Geir Strømstad kontrabass, Lene Aabjørnsrød fiolin, Thorbjørn Nygård saxofon og Trond Inge Tappel perkusjon. Vi tror på en stor opplevelse og en sterk konsert, litt neddempet og med dyp pust, lave skuldre og indre ro noen dager rett før jul. Kjetil Svestad Klosterøen Ingebjørg Bratland Billetter kr.250 selges på menighetskontoret tlf , epostbestilling til: og til Klosterøen tlf Billetter er lagt ut for salg fra begynnelsen av november. Kanskje en hyggelig før-julegave til noen du vil gi en oppmerksomhet? Juleforestilling Nenset kirke Søndag 7.desember Kl Kl Etter to flotte forestillinger i fjor som ble en suksess, kjører vi en ny runde i år igjen! Et dugnadsløft med personer involvert setter spor. Alle barnekorene på Klyve, Soul Children, Miniteamet og Mikroteamet, spiller sammen med flere voksne og ungdommer innbyggere av byen Patara. Her møter vi kjøpmenn, fattigfolk, byfolk og et spesielt kreatur med fjær på. Nikolas er en gutt som en dag er med sin rike far til torget i byen. Han ser alle de fattige, synes synd på dem, og bestemmer seg for å gi dem gaver og det de trenger for å leve bedre. Slik blir han senere i livet biskopen St. Nikolas. Altså Santa Claus, opphavet til vår julenisse. Et ti-manns orkester, voksne sangere, mange i kulissene, bak og på scenen, og mange foreldre som ansvarlige for praktiske oppgaver både før og under forestillingene, gjør dette til en stor opplevelse for hele familien. Forestillingen er signert Ivar Skippervold med våre egne om- arbeidinger. Torild Winther Tjønnås er i år hyret som regissør. Kjetil Svestad Billetter legges ut for salg i midten av november. Henvendelse til enten menighetskontoret tlf , Lise Ripegutu / , eller send bestilling til mailadr: Side 6 K irk en ytt

7 Å rg an g 2 0. Side 7 Gudstjenester i våre kirker Nenset Gimsøy 1.søn. i advent kl. 11:00 Høymesse. Tappel og Gunnersen 3 søn. i advent kl. 11:00 Høymesse. Tappel 4.søn. i advent kl. 11:00 Høymesse. Gunnersen «Sanger om glede Tekster om håp». Julaften kl. 16:00 1. juledag kl.11:00 Romjulssøndag kl. 11:00 Høymesse. Gunnersen 1. søn. i åpenbaringtiden kl. 11:00 Juletrefestgudstjeneste. Alle prester 2. søn. i åpenbaringst kl.11:00 3.søn. i åpenbaringst kl.11:00 Høymesse. Tappel 4.søn. i åpenbaringst kl.11:00 Vingårdssøndag kl.11:00 Høymesse. Vikar Såmannssøndag kl.11:00 1. søn. i fasten kl.11:00 2. søn. i fasten kl.11:00 3.søn.i fasten kl.11:00 Konfirmantgudstjeneste. Håland og Tempelen 4.søn. i fasten kl. 11:00 Maria Budskapsdag kl.11:00 Høymesse. Vikar Med forbehold om endringer 1.søn. i advent kl.11:00. Speidergudstjeneste. Håland og Flugstad 2.søn. i advent kl. 18:00 Lysmesse. Tappel og Tempelen 3.søn. i advent kl. 11:00 Julaften kl. 14:30 Høymesse. Gunnersen Julaften kl. 15:30 Høymesse. Gunnersen 2. juledag kl.11:00 Onsdag e. 2.søn. i åpenbaringst kl.20:00 Til Stede-gudstjeneste. Gunnersen 3.søn.i åpenbaringst kl søn. i åpenbaringst kl.11:00 Vingårdssøndag kl.11:00 Onsdag e. Såmannssøndag kl.20:00 Til Stede-gudstjeneste. Gunnersen Fastelavnssøndag kl.11:00 Høymesse. Vikar 2. søn. i fasten kl.11:00 Onsdag e. 3. søn. i fasten kl. 20:00 Til Stede-gudstjeneste. Gunnersen 4.søn. i fasten kl. 11:00 Høymesse. Vikar Maria Budskapsdag kl.11:00 Med forbehold om endringer Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket... Luk.2.10

8 Trosopplæring i Din Kirke «Trosopplæring, det er å få lære mer om hva vi tilhører, vi som er døpt og satt inn i kirkefellesskapet. Trosopplæring lærer oss mer om oss selv og den Gud vi tilhører» sier prest og trosopplærer Øystein som natt til 1. søndag i advent har invitert 11åringer til «Lys Våken», overnatting i Nenset kirke. Nærmiljøet som trosopplæring. Daniel i Mikaelshula. I høst var alle 10 åringer i menigheten invitert til å bli med på tur med M/S Skarfors til Mikaelshula. Ved Løveid sluser kom sannelig en løve om bord. og vi ble løftet til nye høyder. Dramatikken rundt Daniels tilbedelse av Gud og fellen som ble lagt for ham ble levende illustrert av fortelleren Trygve Wikstøl. Barna satt rundt veggene i Mikaelshula og fikk denne fortellingen fra det gamle testamentet levendegjort på et vis som vi tror de vil huske for alltid! I hula fikk også barna møte den katolske munken Sylvester og presten som i iver kom fra København for å jage ut den gamle lære. Et viktig møte som lærte oss noe om kirker og tradisjoner, Guds fred og pax søsken imellom. Under finner du oversikt over noen av trosopplæringstilbudene Din Kirke gir til barn og unge våren 2015 for å gi dem en trygg tro. Filmkvelder for deg som er år. Oppstart 15.januar Bli Tårnagent du også. For deg som er 9 år april Good Friday Skien Fritidspark 6. mars for konfirmanter. Liker du å synge? Bli med i ett av korene våre. Liker du å lage ting? Da er 3.klasseklubben noe for deg. Klyve menighetshus hver torsdag fra kl Gimsøy menighetshus hver mandag fra kl Side 8 K irk en ytt

9 Å rg an g 2 0. Side 9 Barnas hjørne Hjelp de vise menn å finne frem til Jesus-barnet. Hvilken vei skal de velge? Finn riktig skygge Vismennene kaster skygge inn i huset til Josef og Maria, men bare en er den rette. God jul! Flere salmebøker til Gimsøy kirke Vi har nå bestilt 10 nye røde salmebøker med ordinær skrift og 40 blå salmebøker med stor skrift til Gimsøy kirke. Vi regner med at de er på plass innen 1. søndag i advent. Takk til alle som har gjort dette mulig: Gråten og Gjemsø Sanitetsforening Lions Sparebank 1 Telemark Kjellsens Malerforretning NTT AS Pizzabakeren Autostrada Eriksrød Steinindustri Bjørbæk Elektro Spar Skobi Gjemsø Meny Saga Mat

10 Overskrift for artikkel Bildetekst som beskriver bilde eller grafikk. Overskrift for artikkel Overskrift for artikkel Denne artikkelen kan inneholde ord. Bilder og grafikk er en viktig del av innholdet i nyhetsbrevet. Tenk på artikkelen og spør deg selv om det valgte bildet støtter eller fremhever budskapet du vil ha frem. Unngå bilder som ikke passer inn i sammenhengen. I Microsoft Publisher finner du tusenvis av utklippsbilder som du kan velge blant og importere til nyhetsbrevet. Det finnes også flere typer verktøy som kan brukes til å tegne figurer og symboler med. Når du har valgt et bilde, plasserer du det inntil artikkelen. Husk å plassere bildeteksten nær bildet. Bildetekst som beskriver bilde eller grafikk. Kirk en ytt Din Kirk e

11 Å rg an g 2 0. Side 11 Juleandakt ved biskop Stein Tre-nøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor vi spiser aller mest god mat. Samtidig er julen som et forstørrelsesglass. Det fine blir enda finere, mens det såre oppleves enda sårere. De vonde relasjonene smerter enda mer. Ensomheten blir større. Fattigdommen blir aldri så tydelig som i julen. For noen er julen en tid man gleder seg til, mens andre gleder seg til julen er over. Det er et paradoks at jul feires med så mye pomp og prakt. For det er jo egentlig det motsatte julen handler om. Vi ser en fattig familie som har lagt ut på en lang vandring. Ikke fordi de hadde lyst, men fordi keiseren hadde befalt det. Det var ingen vei utenom selv om Maria kunne få barnet når som helst. De to som snart skal bli foreldre får bokstavelig talt oppleve boligkrisen. På tross av at alle kunne se at de trengte et sted for natten, var det ikke plass i vertshusene. Ingen av de som var innenfor tilbød dem sin plass. Skuffet gikk de fra dør til dør. Når så barnet blir født, er det i en stall. De som først kommer til stallen er ikke de rike, men de fattige gjeterne. Nei, pomp og prakt passer ikke inn i juleevangeliet. Augustin, en kirkefader som levde på 300 tallet sa en gang: «En trenøkkel er ikke så vakker som en som er laget av gull, men hvis det er den som kan åpne døren og ikke gullnøkkelen, så er den mye mer nyttig.» Nå er vi inne ved kjernen av juleevangeliet. Hvis Gud hadde sendt sin Sønn julenatt for å gjøre inntrykk og skape beundring, da hadde han kommet på en annen måte. Hvis det var for å imponere, hadde han kommet med all sin makt og velde. Da hadde selv keiseren i sitt palass vært nødt til å kaste seg ned i beundring. Men når han kommer så enkelt og stille til vår jord, er det fordi han ønsker å nå helt inn til oss. Jesus tok av seg sin verdighet og kom som et menneske. Han var fortsatt Guds Sønn, men han ble samtidig menneske som en av oss. Han ble sårbar, trett, sliten, gråt og tryglet til sin Far. Det står om Jesus: Han gav avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik (Fil 2,7). Materialet Gud bruker er ikke gull, men tre. Jesus ble lagt i en krybbe av tre da Han kom til jorden. Gud brukte stokkene fra et tre da han skulle frelse oss. To bjelker satt sammen i et kors. Det var slett ikke så vakkert som keiserens palass, men det er dette korset som åpner veien for oss. «Fra krybben til korset gikk veien for deg Slik åpnet du porten til himlen for meg.» Hva er vel en gullnøkkel beregnet til pynt, sammenlignet med en nøkkel av tre som kan føre oss inn til noe stort. En nøkkel som kan åpne en stengt dør. I dag er det født dere en Frelser. Han er Kristus, Herren. Med ønske om en velsignet julehøytid. Stein Reinertsen Biskop i Agder og Telemark

12 Kirkeveien Skien Menighetskontoret Tlf.: Åpent tirsdag, onsdag, torsdag kl G i m s ø y o g N e n s e t k i r k e Nær Jesus - Nær Livet Ansatte: Sokneprest Svein T. Håland Kapellan Arnt Flugstad Kapellan/Trosopplærer Øystein Gunnersen Kapellan Trond Inge Tappel Kateket Anne Marie Tempelen Organist Kjetil Svestad Organist Tormod Øvrum ( Kirketjener Sondre Bratsberg Kirketjener Ragnhild Sørensen Åpen barnehage Klyve/Gimsøy Styrer Lise Ripegutu Trosopplærer Elisabeth Ripegutu Vike Permisjon Trosopplærer ( Vikar) Karin Fjose Olsen Diakonimedarbeider Marianne Askjer Holst Miljøarbeider Sara Fjellstad ( Sekretær/Info-koordinator Heidi Therese Paulsen Vi er på Weben Neste utgave av Kirkenytt kommer i mars Stoff-frist 19. februar Ansvarlig redaktør: Heidi Th.Paulsen I forbifarten En liten spørrerunde ved vår erfarne medarbeider Knut Birger Olsen Hva forbinder du med julen? Barbro Elveseth med sin sønn Solan : «Kosen hører julen til. Lager våre egne juletradisjoner Har døpt barna og vil ta de med i kirken når de bedre forstår budskapet.» Ivar Andersen : «Tror at Gud har skapt alt. Var tidligere noen ganger i Skien Kirke til jul.. Er nå bekymret for verdenssituasjonen. Hvorfor tillater Gud at så mange uskyldige barn blir drept.» Karen Løve : «Tror på det kristne budskapet. Det jeg ikke liker er det kommersielle med julen. Handelsstanden begynner med julen alt for tidlig.»

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Fagplan i RLE 1. trinn

Fagplan i RLE 1. trinn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis sentrale

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer