The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015"

Transkript

1 The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 Bilde: Region Bergen Velkommen til Bergen 8.og 9. Juni

2 Om Konferansen The Bergen Bipolar Meeting er en medisinsk fagkonferanse som ble arrangert første gang i 2004 av Norsk selskap for bipolare lidelser (Nsbl). Nsbl representerer ogsa Norge i den internasjonale bipolar foreningen, International Society for Bipolar Disorder (ISBD) under navnet ISBD Norway. Konferansen har vært arrangert hvert annet år, og årets konferanse er den syvende i rekken. Formålet med konferansen har vært å fremme kunnskap om bipolare lidelser, diagnostikk, behandling og forskning. En rekke kjente internasjonale eksperter har deltatt som foredragsholdere slik som Eduard Vieta, Heinz Grunze, Elie Hantouche, Andreas Erfurt, Franco Bennazzi, Michael Berk, Kay Jamison, Steven Dilsaver og Kathleen Merikangas. I år får konferansen en nytt preg; for første gang arrangeres den som et fellesarrangement mellom Nsbl og pasient-og brukerorganisasjonen Bipolarforeningen Norge (BfN). Nsbl og BfN har sammen utarbeidet et program med innslag fra fagpersoner, brukere og påørende. Vi har vært heldig å få den anerkjente komikeren Rigmor Galtung til å åpne konferansen for oss, og hun vil blant annet snakke om sine egne sykdomserfaringer. Fra utlandet kommer to verdensnavn innen bipolar feltet til årets konferanse. Professor Hagop S. Akiskal fra San Diego i USA er en levende legende som regnes som oppdageren av det bipolar spektrumet, og den betydningen dette har hatt for forståelsen og behandlingen av bipolare lidelser i bredere forstand. Han har også i mange år vært opptatt av temperament og kreativitet ved bipolar lidelse, og vil i sitt foredrag fokusere på dette. Den andre amerikanske foredragsholderen er Professor Eric Youngstrom. Han er svært kjent for sin forskning pa bipolar lidelse hos barn og ungdom og vil snakke om dette på konferansen. Flere av Norges ledende eksperter på bipolar lidelse deltar som foredragsholdere slik som Professorene Ulrik Malt og Ole Andreassen. I tillegg blir det erfaringsforedrag av personer med bipolar lidelse i tillegg til pårørende fra Bipolarforeningen Norge og Belgia, samt innlegg fra Erfaringskompetanse og personer som jobber som erfaringskonsulenter. Det blir et eget symposium ledet av Psykolog Marius Veseth om brukernes rolle som medforskere, noe vi ha per munner ut i nye spennende forskningsprosjekter der fagpersoner, pasienter/brukere og pårørende deltar sammen. Ketil Joachim Ødegaard Marthe Løkken Arr: En fagkonferanse arrangert av Norsk selskap for bipolare lidelser og Bipolarforeningen Norge Les mer pa eller GODKJENNINGER: konferansen vil bli søkt godkjent for tellende kurstimer av legeforeningen og psykologforeningen, og NSF.

3 Inviterte forelesere Rigmor Galtung: Komiker, skuespiller, konferansier og foredragsholder. Hun er et fyrverkeri ba de pa og utenfor scenen! Pa kan Rigmor ga fra a være Kristin Halvorsen til Siv Jensen eller Erna Solberg. Men Rigmor har en alvorlig side ogsa og med en magisk formel a trollbinde publikum pa, fremkaller hun ba de latter og ta rer. Rigmor har skrevet boken «Fullt lys og stummende mørke» om egne erfaringer med bipolar lidelse og depresjon. Hagop Akiskal: Professor i Psykiatri og direktør for the International Mood Center ved Universitetet i California san Diego (USCD). Han har publisert mer enn 500 vitenskapelige artikler, utgitt over 20 bøker og mottatt en rekke internasjonale priser for sitt forskningsarbeid, blant annet har World Psychiatric Association (WPA) tildelt ham Jean Delay prisen. Han er av Thomson`s rangert som en av de 10 mest siterte forfatterne innen psykiatri og psykologi. De siste 20 a rene har han vært redaktør for Journal of Affective Disorders. Eric Youngstrom: Professor i Psykologi og Psykiatri ved Universitetet i Nord Carolina og direktør for senteret for fremragende forskning og behandling av bipolare lidelser. Han har publisert mer enn 250 vitenskapelige artikler, og holdt foredrag om bipolar lidelse hos barn og unge over hele verden. Han har vært med i revisjonen av Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5) og International Classification of Diseases (ICD-11). Han leder ISBDs arbeidsgruppe om barn og bipolaritet. Ann-Mari Loftshus Stipendiat ved Ahus, i prosjektet Bruker spør bruker om ACT. Hun har brukererfaring fra psykisk helsenettet, og har jobbet med opplæring av brukermedvirkere i en årrekke. Christine Henriksen Ødegaard Etnolog fra Universitetet i Bergen, leder et forskningsprosjekt knyttet til ISBDs transkulturelle arbeidsgruppe. Gustav Løkken Er pa rørende og medlem av Bipolarforeningen. Han har studert historie ved UiO og jobber til daglig som barneskolelærer pa Lillehammer. Hanne Lilleberget Er styremedlem i Bipolarforeningen, og er en del av foreningens Ressursteam. Hun jobber til daglig i bakeri, og holder kurs i kosthold og matlagning for mennesker med rus- og/eller psykiske problemer. Helle Schøyen Overlege ved Stavanger Universitetssykehus. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen om bipolar lidelse.

4 Jan Øystein Berle Overlege ved forskningsavdelingen og ved Kronstad DPS i Helse-Bergen. Han har en doktorgrad knyttet til psykiske lidelser i forbindelse med svangerskap og fødsel og er en nasjonal ekspert pa dette omra det. Ketil J. Ødegaard Professor i Psykiatri ved universitetet i Bergen og Forskningssjef i divisjon for psykisk helsevern, Helse- Bergen. Han er leder for ISBD Norge og arbeider som overlege pa en spesialpoliklinikk for affektive lidelser pa Sandviken sykehus i Bergen. Marius Veseth Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, og skrev doktorgrad om recovery ved bipolar lidelse pa et prosjekt der blant andre A se Skjølberg deltok som medforsker med egenerfaring. Marthe Løkken Initiativtaker og daglig leder av Bipolarforeningen Norge. Hun er jobber til daglig i Lillehammer kommune som prosjektkoordinator innen brukermedvirkning for tjenesteomra det psykisk helse og rusomsorg. Marthe er utdannet innen spesialpedagogikk og er i gang med Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid. Mette Kvisten Psykologspesialist, ansatt ved Bipolarklinikken pa St. Olavs Hospital avdeling Østmarka i Trondheim. For tiden stipendiat ved NTNU og holder pa a gjennomføre en behandlingsstudie hvor det prøves ut kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-I) pa mennesker som har søvnvansker i stabil fase av bipolar lidelse. Nina Helen Mjøsund Stipendiat ved Vestre Viken helseforetak og jobber med et doktorgradsarbeid omkring hva som kjennetegner god psykisk helse der blant andre Svein Liang Jensen og Inger-Lill Portaasen bidrar i en medforskergruppe. Ole A. Andreassen Direktør for senteret for fremragende forskning NORMENT - KG Jebsen senter, som har et samarbeid med Bipolarforeningen Norge. Han er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Nydalen DPS ved Oslo universitetssykehus. Rebecca Mu ller President for den belgiske pasient- og brukerorganisasjonen for personer med bipolar lidelse Ups & Downs Belgia. Hun er ogsa styremedlem i deneuropeiske pasient foreningen GAMIAN-Europa. Hun er erfaringkonsulent, har studert kunst ved Universitetet i Ghent og jobber i et advokatfirma i Brussel. Shaheen Asghar Overlege ved avdeling for stemningslidelser i Helse-Bergen der hun blant annet er faglig ansvarlig for TMS behandlingen. Hun har en doktorgrad knyttet til samsykelighet mellom depresjon og diabetes. Shan Ytterland Bipolar, og har ett aktivt forhold til bipolarforeningen i Lillehammer. Har utdannelsen prosjektleder innenfor feltene dokumentarfilm og musikk, i tillegg til en ellers allsidig utdannelse. Har de siste tre årene stått utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom og utfordringer.

5 Svein Nygaard Fylkeskoordinator for Hordaland i Bipolarforeningen Norge, og er en del av foreningens Ressursteam. Han er ansatt som erfaringskonsulent ved Kronstad DPS i Helse-Bergen. Tom Runar Bergane Han har vært miljøarbeider og miljøterapeut og har 10 a rs erfaring fra arbeid innen tilrettelagte tjenester for funksjonshemmede. Han kom til Erfaringskompetanse fra Skien kommune hvor han de siste 5 a rene var ansatt som enhetsleder. Han er utdannet sosionom og har videreutdanning innen ledelse og marginaliseringsprosesser. Tone Henriksen Overlege ved Valen sykehus i Helse Fonna og PhD stipendiat ved Universitetet i Bergen. Holder pa med doktorgrad om behandling med bla lysblokkerende briller. Ulrik Fredrik Malt Overlege ved avdeling for forskning og undervisning, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo Universitetssykehus- Rikshospitalet og samtidig professor i psykiatri ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har spesielt arbeidet med psykosomatisk medisin og stemningslidelser og har vært hovedredaktør for flere lærebøker i psykiatri. Ute Kessler Klinikk for Psykosomatisk Medisin, Helse Bergen, leder seksjon for ECT. Har nylig disputert om ECT behandling ved bipolare depresjoner.

6 The 7th Bergen Bipolar Meeting PROGRAM MANDAG 8. Juni Registering Chair Ketil J. Ødegaard President ISBD Norway Living a public life as a comedian with bipolar disorder by Rigmor Galtung Temperaments, Creativity and the Bipolar Spectrum by Hagop S. Akiskal Break Bipolar Disorder in Children and Adolescents by Eric Youngstrom 12:15 12:30 The Belgian Advocacy Association Ups and Downs by Rebecca Muller Lunsj Chair Vigdis EG Syrstad «A personal story» by Marthe Løkken Translational research in bipolar disorder update from CoE NORMENT by Ole Andreassen Presentation of the Bipolar Association of Norway by Hanne Lilleberget Break Møteleder Marthe Løkken Chair Bipolar Association Norway Kognitiv atferdsterapi for insomni ved bipolar lidelse v/mette Kvisten Steinan Bipolar lidelse behandles med bla lysblokkerende briller? v/tone Henriksen Hva var viktig i min behandling? v/svein Nygaard Behandling av bipolar lidelse med ECT v/ute Kessler Transkraniell Magnet Stimulering ved bipolar depresjon v/shaheen Asghar

7 : Transkulturelle aspekter ved bipolar lidelse, et pågående prosjekt i regi av ISBD v/christine H. Ødegaard. SLUTT Ordinært program A rsmøte Norsk selskap for bipolare lidelser, valg av nytt styre Middag med prisutdeling Møteleder Frode Korsmo TIRSDAG 9. Juni Helsedirektoratets retningslinjer for utredning og behandling av bipolare lidelser v/ Ulrik Malt Et pa rørendes perspektiv v/gustav Løkken Pause Hvorfor erfaringskunnskap er viktig? v/tom Runar Bergene «Med skitt på vingene» v/shan Ytterland «Intelligent og godt utdannet, men ufør likevel» v/helle Schøyen Pause Bipolar lidelse gjennom svangerskap og fødsel v/jan Øystein Berle Et halvt a rhundre med litiumbehandling, hva na? v/ketil J. Ødegaard Lunsj Symposium om brukere som medforskere Møteleder Marius Veseth Brukermedvirkning i forskning pa psykisk helse hva innebærer det? v/marius Veseth Bedring ved bipolar lidelse - Erfaringer og refleksjoner fra et medforskningsprosjekt v/marius Veseth og A se Skjølberg : Brukerinvolvering i Ph.d.-prosjektet God psykisk helse fra hva til hvordan v/nina Helen Mjøsund, Svein Liang Jensen og Inger-Lill Portaasen

8 Med en fot i flere leire erfaringer fra en stipendiat med dobbeltkompetanse v/ann-mari Lofthus Oppsummering: Brukerorganisasjonens forskningsstrategi og mulige samarbeidsprosjekter v/marthe Løkken og Ketil J. Ødegaard PRAKTISKE OPPLYSNINGER HOTELL: Radisson Blu Royal Hotel Bergen TID: 8.-9.juni 2015 DELTAKERAVGIFT: kr 4000,-, for begge dager. For personer med bipolar lidelse og deres pårørende som er medlemmer av Bipolarforeningen Norge kr. 600,- pr. dag. I deltakeravgiften inngår faglig program, pausemat med kaffe/te og lunsj mandag og tirsdag BESPISNING utenom deltakeravgiften: 3 retters middag (ekskl. drikke) mandag kveld på konferansehotellet kl pr/pers kr 575,- OVERNATTING pr/pers/natt Radisson Blu Royal Hotel Bergen: Enkeltrom kr 1 395,- / Dobbeltrom kr 800,- PA MELDINGSFRISTER: Ved påmelding etter 10.april 2015 påløper et gebyr på kr. 300,-./ etter 20.mai kr 500,-. Påmelding ved konferansestart kr 750,- PA MELDING: Elektronisk påmelding (gjeldende fra 13. Mars) gå inn på eller Påmeldingen er bindende. Faktura/bekreftelse på bestillingen sendes ut i løpet av april. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på kr 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. For spørsmål ta kontakt med Kurs & Kongresservice Tlf : AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 10..mai blir fakturert med kr Etter 25.mai betales full deltakeravgift inkl. bestilt overnatting/bespisning. REISE: Vi har samarbeid med Berg-Hansen om flybestillingsservice for deltakere og foredragsholdere. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG- HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktperson: Wenche Foss. E-post:

9 PÅMELDINGSSJEMA til The 7th Bergen Bipolar Meeting Fortrinnsvis fylles skjema ut på nett: eller Alternativt sendes påmeldingen i lukket konvolutt til: Kurs & kongresservice Bergen Bipolar, Bregneveie 22, NO-7340 Oppdal Fax Etternavn Fornavn E-postadr. Adresse Postnr./Sted (Dersom ikke arb.sted / organisasjon, bruk privatadresse) Tlf.nr Fakturaadresse/best.kode Oppgis alltid dersom faktura skal sendes til offentlig etat. Bemerkning/spesiell diett: Bespisning utenom deltakeravgiften: Middag med prisutdeling Medlem av Norsk Bipolar Forening Overnatting Ønsker ikke overnatting Ønsker overnatting. Enkeltrom med: Dobbeltrom sammen Ankomst dato Avreise dato Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly

10

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2012 I Lungekreftforeningen s.3 Landskonferanse og årsmøte 2012 Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 1 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon

Jørn Adde Trondheim kommune. Invitasjon Jørn Adde Trondheim kommune Invitasjon til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubileum i Trondheim 5. - 7. oktober 2007 Velkommen til CarciNors Landskonferanse og 10 års jubielum Pasientforeningen CarciNor

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te PROGRAM TIRSDAG 14. JUNI Kl. 18.00 19.15 Kl. 20.00 Kl. 22.00 23.30 Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Middag Konferansemiddag på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Aspergers forunderlige verden

Aspergers forunderlige verden R-FAAT inviterer til Aspergers forunderlige verden Radisson Blu Bodø 23. - 25. mai 2011 Deltakerinformasjon Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger byen vennlig og åpen ut mot havet. Byen

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009.

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Mandag 12. oktober: Kl. 09.00 10.00 Registrering. Representert ved leder Jan-Magne Sørensen og Akershuskontakt Tore Haug. Vi møtte opp med godt humør

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

Dobbeltdiagnose ROP 2014

Dobbeltdiagnose ROP 2014 Tverrfaglig læringsarena siden 2005! 8.-9. april 2014 Tverrfaglig møteplass og kompetansearena for deg som jobber med personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Dobbeltdiagnose ROP 2014 l Regjeringens

Detaljer

ADHD blant barn og unge

ADHD blant barn og unge 20. og 21. november 2008, Vinderen Konferansesenter, Oslo Praktiske tiltak og behandlingsmetoder i møtet med ADHD blant barn og unge Hvordan oppdage ADHD tidligst mulig for å iverksette gode tiltak lær

Detaljer

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 PORTRETTET Statsbyråkrat med humoristisk sans side 12 TEMADAG 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson side 8 FAGARTIKKEL Søvnforstyrrelser

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Den 6. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo 22. 23. januar 2007 Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen.

Detaljer

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 forum for lungerehabilitering Velkommen Hvordan leve best mulig med lungesykdom hjemme og i hverdagen? Forum for lungerehabilitering

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer