Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013"

Transkript

1 2 13 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 Temaer i denne utgaven: Løsninger for bymessig infrastruktur Godt miljø i byer 04 Tunnelen Diabolo i Belgia Trygg passasje under 06 Systemer for belysning på flyplasser Sikkerhet ved take-off 08 Gatebelysning i Vladivostok Intelligent kontroll

2 02 Redaksjonelt Redaksjonelt 02 Henning Grorud Intervju 03 Ulrich Wittiber, Fraport AG Hovedtema Veien til et godt bomiljø i byen Henning Grorud, Administrerende direktør Kjære lesere, En stadig økende befolkningsvekst kombinert med en stadig større grad av urbanisering fører til en kontinuerlig, dynamisk vekst i behovet for boligområder. Dette krever en mer fleksibel utbygging når det gjelder lokal infrastruktur. Planleggere og driftsansvarlige står overfor en stadig større utfordring når det gjelder å skaffe nyskapende konsepter for holdbar ekspansjon og modernisering av systemer fra pålitelig forsyning av vann og energi til en moderne infrastruktur for trafikk. Dette omfatter også etablering av et smart nett for effektiv utnyttelse av sårbare kilder med fornybar energi, som for eksempel sol- og vindenergi, slik at store fluktuasjoner i nettet kan kompenseres ved hjelp av intelligente lade- og lagringskonsepter. Et tilstandsbasert vedlikehold av for eksempel vannverk og vannrenseanlegg vil ikke bare bidra til en kostnadseffektiv og skreddersydd ressursplanlegging, men vil også være til hjelp med å sikre en pålitelig vannforsyning. En intelligent kontroll av systemer for trafikkovervåking sørger for sikkerheten i tunneler, jernbaner og vannveier, samtidig som det kontrollerer trafikkflyt på motorveier og i byer. Omfattende teknologi for fjernkontroll spiller en sentral rolle for samtlige av disse oppgavene, slik at det oppnås en sikker og transparent kommunikasjon mellom de relevante anleggene og overordnede kontrollsystemer. Veien frem til etablering av et godt bomiljø i byen er full av utfordringer, men Phoenix Contact kan være til hjelp med tilbud på integrerte løsninger for en varig infrastruktur. Ta kontakt med oss, og finn ut hvordan akkurat våre nyskapende konsepter kan bidra! Vi ser frem til å samarbeide med deg om å skape fremtidens byer! Teknologi for trafikk 04 Omfattende sikkerhetsløsning for tunnelen Diabolo Teknologi Teknologi for måling 10 Sikker håndtering med måleomformere Fame Trådløs teknologi 12 Trusted Wireless 2.0 for store infrastruktursystemer Løsninger for fremtiden Urban infrastruktur 08 Teknologi for automatisering gir pålitelig gatebelysning På anlegg Flyplasser 06 Redundant kontroll av belysningssystemene i Frankfurt Airport Anlegg for behandling av spillvann 14 Brukervennlig prosessbibliotek gjør driften mer effektiv Teknologi for belysning 16 Pluggforbindere PTSM for designer LED-skinnesystem Nye produkter 17 Axiocontrol Metallmerker for Bluemark CLED QPD Fordelere EV Ladekontroller Aktuelt år på Hannovermessen 18 Phoenix Contact blant de høyest verdsatte arbeidsgiverne 19 Kraftforsyning fra sola 19 Foreningen New Automation er stiftet 20 Piscada - en norskutviklet automatiseringsrevolusjon 23 Kontaktinfo 24 Phoenix Contact er på turnè i September phoenixcontact.no

3 Intervju 03 Tilgjengelighet er viktig Infrastruktur for Frankfurt Airport Ulrich Wittiber er leder for Energy and Supply ved Frafort AG, som er det selskapet som driver Frankfurt Airport. Gruppen i UPDATE spurte ham om kravene til infrastrukturen ved en stor flyplass, og hvordan automatisert kontroll kan forbedre sikkerhet i flytrafikken. UPDATE: Herr Wittiber, hva er omfanget av deres virksomhet som forsyningsselskap ved flyplassen? Wittiber: Vi spøker ofte med å si at vi er lik en kommunal forsyningsvirksomhet, siden flyplassen er på størrelse med en liten by. De kravene vi stiller til teknologien for automatisering og kontroll er de samme som stilles til en offentlig forsyningsvirksomhet for en kommune, det vil si best mulig tilgjengelighet, og at leverandøren har et gunstig forhold mellom pris og ytelse. viktig faktor for oss. Når det gjelder teknologi for kraftforsyning eller belysning, er vi som tjenesteleverandør forpliktet til å levere komplett dokumentasjon. UPDATE: Hvilke egenskaper trenger automatiseringsløsninger å ha i deres tilfelle? Wittiber: Vi sørger for å bruke åpne systemer med en åpen protokoll. Kontinuiteten i våre beslutninger er også en viktig faktor for oss, det samme gjelder to års tilgang til service etter levering. Et annet viktig punkt er skalerbarhet for kontrollplattformen, slik at vi ikke ender opp med overdimensjonerte løsninger. Men en leverandør kan også få anerkjennelse ved å bidra med god konsultasjon vedrørende anvendelsen, og ved å gi kompetent støtte til planlegging før systemet velges. Ulrich Wittiber, Fraport AG UPDATE: Hvilke krav vil fremtidens infrastruktur stille? Wittiber: I øyeblikket fokuserer vi på de muligheter og krav som energirevolusjonen fører med seg. Her dreier det seg om nettparitet og energistyring i distribuerte nett. Vi forventer at våre partnere forutser drift av fremtidens nett og leder oss i riktig retning. Da vil vi også i stigende grad kunne forsyne våre kunder med sikre og prisgunstige løsninger, selv ved sårbar krafttilførsel. UPDATE: Er det ikke slik at sikkerhet har en avgjørende betydning for fjernstyrt teknologi? Wittiber: Det finnes sikkerhetsnormer som styrer driften av en flyplass, som for eksempel ICAO (International Civil Aviation Organization). Her defineres tiltak for redundans og feil, for eksempel ved bruk av nødstrømforsyning eller overholdelse av definerte tider for rask start og omkobling av systemer for nødstrømforsyning. Våre sikkerhetskritiske systemer er konstruert med redundans for eksempel for flyplassens belysning og kraftforsyning. Dataregistrering av definerte koblingsstadier i systemene er også en UPDATE: Herr Wittiber, vi takker for denne samtalen Våre sikkerhetskritiske systemer er redundante.

4 04 Hovedtema LED-profiler viser rømningsvei med dynamisk belysning Trygg passasje under bakkenivå Omfattende sikkerhetsløsning fra Phoenix Contact for tunnelen Diabolo i Belgia Jernbanetunnelen Diabolo har bidratt til betydelig kortere reisetid til og fra flyplassen i Brüssel. Tunnelen ligger under flyplassen, og er utstyrt med et omfattende sikkerhetssystem for å beskytte passasjerene mot skader på grunn av brann eller andre nødsituasjoner som måtte forekomme. Dette skjer ved hjelp av automatiseringsteknikken fra Phoenix Contact, som oppfyller driftsledelsens strenge krav til sikkerhet. Med prosjektet Diabolo er flyplassen Zaventem i Brüssel nå forbundet direkte med jernbanen til Antwerpen og høyhastighetstoget i retning Nederland. Dette betyr at togreisende fra Antwerpen ikke lenger trenger å kjøre via Brüssel for å komme til flyplassen. Dessuten er reisetiden fra Mechelen nå redusert fra 40 til 10 minutter. Ordren på tunnelens sikkerhetstekniske utstyr og den underjordiske jernbanestasjonen ble tildelt Fabricom GDF Suez. Mario Brusselmans, som er Fabricoms senior prosjektleder for baner, forteller følgende om prosjektet: Da vi fikk ordren, skyldes det ikke minst det tette samarbeidet vi har med Phoenix Contact. Dette førte til at automatiseringsspesialisten tilpasset sine komponenter og systemer etter kundens behov, mens andre virksomheter bare benyttet sitt eksisterende produktutvalg. Som et resultat av dette ble det for eksempel utviklet et nytt konsept for merking av rømningsveier. Det såkalte DEG-systemet (Dynamic Evacuation Guidance) består av aluminiumsmoduler som er festet til tunnelveggen. I segmentene blir rømningsveien vist dynamisk ved hjelp av LED-profiler med en innbyrdes avstand på 33 centimeter. Redundant konstruert rømningskonsept Inline-kontrollere fra Phoenix Contact er montert i skap med betegnelsen MSP (Modular Service Points), og det er disse som styrer LED-ene. Det er montert totalt rundt 100 slike servicepunkter med en innbyrdes avstand på ca. 100 meter. Hver Inline compact controller, ILC 170, styrer de LEDkontrollene som er montert på begge sider av skapet. En industriell bryter av typen Factoryline forbinder ILC-en med den sentrale kontrolleren. Strømforsyningen av de komponentene som er montert i skapet, og DEG-modulene, leveres av Trio Power med Quint UPS. I/O-moduler sørger for kommunikasjonen med de underordnede sensorene.

5 Hovedtema 05 Øyeblikkelig omkobling til back-up når feil oppstår Beslutning om kontroll av DEG-modulene blir imidlertid ikke truffet av inline-kontrollene i MSPskapene, men av fire sikkerhetskontrollere, RFC 470S, fra Phoenix Contact. Disse er montert i et sentralt koblingsskap. Her forbindes alle ILC-er og RFC-er med hverandre via en Gigabit-ringstruktur. Det finnes to identiske sikkerhetskontrollere. Den ene er montert under bakken, den andre er montert over bakkenivå på grunn av redundans, og derfor utenfor tunnelen. Hvis en RFC 470S svikter på grunn av brann eller andre uhell, vil den andre sikkerhetskontrolleren derfor overta funksjonen i løpet av noen millisekunder. Det aller viktigste ved de fire sikkerhetskontrollerne er egenskapen FS-RFC (Fire Scenario). Denne utløser nødfunksjonen og fastsetter hvilken type nødsituasjon som foreligger. Vurderingen fra FS-RFC er basert på inngangssignalene, slik at det bare innledes aktiviteter når det virkelig oppstår brann, eller når toget beveger seg saktere enn 5 km/t. Togets hastighet måles ved hjelp av sensorer som er montert i skinnegangen med 20 meters avstand. Disse avgjør om toget er stoppet eller om det har passert det aktuelle målepunktet til fastsatt tid. Sensorene er koblet til ILC-ene i det aktuelle MSPskapet, og har i tillegg en alternativ kobling til kontrollere i foregående og etterfølgende skap. Dermed sikres det at signalene fra annenhver sensor blir mottatt, selv om et av MSP-skapene svikter på grunn av brann. Sensorenes signaler sendes via ringnettverket til TL-RFC-en (Train location), i det sentrale kontrollskapet. Her beregnes togets posisjon og hastighet. rammene av elektromekanisk utrustning av bygninger. De to virksomhetene har dessuten hatt et partnersamarbeid gjennom en del år nå. Grunnen er at Phoenix Contact følger en brukerorientert kurs og omsetter kravene i praksis både raskt og fleksibelt. Det er en fordel at selskapet selv produserer nesten alt utstyr, og dermed ikke er avhengig underleverandører. På grunn av de gode erfaringene vil det sikkert bli flere felles prosjekter i fremtiden. Marcel Hassenewert Redundant sikkerhetskontroll RFC 470S AutoSync Technology Designed by PHOENIX CONTACT Switcher Redundante sikkerhetskontrol RFC 470S Systemstruktur for automatisering av sikkerhetsteknikken i tunnelen Diabolo Automatisk utløsning av ulike sikkerhetssystemer TL-RFC-en sender kontinuerlig sine data til FS- RFC-en, som på grunnlag av denne informasjonen kan avgjøre hvilke komponenter og systemer som er i drift i tunnelene og relevante bygninger. I tillegg utløses automatisk alarm for flyplassen og systemet BS (Building Management System). Mario Brusselmans tilføyer: For andre tildelte underprosjekter ved Diabolo samarbeider vi også med Phoenix Contact, for eksempel innenfor LED-Profil Kompaktkontrollere ILC 170 ETH 2TX LED-Profil

6 06 På anlegg Sikkerhet ved take-off Redundant kontroll av belysningssystemene ved Frankfurt Airport Kontinuerlig belysning av rullebanene ved Frankfurt Airport gir god sikkerhet For at fly skal kunne ta av og lande trygt, er det en forutsetning å ha en pålitelig kontroll og overvåking av belysningen. Til dette formålet bestilte Fraport AG et redundant kontrollkonsept fra Cegelec Deutschland GmbH. Data overføres via feltbussystemet Profibus DP og standarden IEC for fjernkontroll. Sett fra luften virker en flyplass, både om dagen og spesielt om natten, som en godt belyst by. De belyste områdene som er lettest å identifisere, er på rullebanene. Imidlertid er det ingen passasjerer eller gjester som tenker over hvor kompleks funksjonen som kreves for å få en styrt og kontinuerlig belysning, faktisk må være. Redundant kontrollsystem Operatøren av en tysk flyplass må på alle måter oppfylle samtlige av de strenge forskriftene som stilles av tyske myndigheter. For Frankfurt Airport har Cegelec utviklet et konsept der flyplassens belysning styres av et redundant kontrollsystem. Systemet utgjør første trinn i et konsistent redundanskonsept basert på fjernkontrollerens protokoll IEC Til belysning av rullebanene benyttes belysningskomponenter fra Siemens, Induperm og Lucebit som forutsetter bruk av feltbussystemet Profibus DP til datatransmisjon. Cegelec valgte Profinet-IO- Proxys FL NP PND-4TX PB fra Phoenix Contact for å koble delene i Profibus til kontrollene. Proxy fungerer for komponentene Lucebit som Klasse-1-Master i systemet Profibus-DP, og virker samtidig som en enhet av typen Profinet-10 ved kontrolleren på høyere nivå. Det spesielle for utstyret Lucebit er at hver enhet representerer to apparater av typen Profibus. Dermed kan to ulike Profibus-Mastere forbindes via to Profinetkontrollere. Hver enkelt kontroller har derfor sitt

7 På anlegg 07 eget nettverk på et lavere nivå der det samme termineringsutstyret benyttes. Fjernkontroll med Resy+ forbinder kontrollere og kontrollsystemet Neste steg i det redundante konseptet består av to Profinet-kontrollere. Her har Cegelec valgt kontrollere av typen RFC 470 PN 3TX high-performance fra Phoenix Contact. Fjernkontrollene utveksler kontinuerlig de aktuelle tilstandene for lyskomponentene på lavere nivå med hverandre via en forbindelse av typen TCP/IP. Fjernkontroll med Resy+ benyttes som basis for å forbinde PLC-ene til sentralsystemet. Resy+ omfatter ulike biblioteker for funksjonsblokker som gir ekstra funksjoner og protokoller for implementering i en kontroller. Dette prosjektet bruker biblioteket Resy 104, som implementerer fjernkontrollens protokoll i samsvar med IEC , noe som medfører at funksjonene er redundante på alle nivåer. Parvis kontroll, et godt vern mot feil Hensikten med det redundante konseptet er å oppnå maksimal sikkerhet mot feil. Dersom forbindelsen fra en av de enkelte reguleringene til kontrolleren blir brutt, kan den kommunisere med sentralsystemet via den andre proxy, og dermed også den andre kontrolleren. Dette krever kontinuerlig overvåking av utstyrets forbindelser for begge enhetene RFC 470 PN 3TX, noe som delvis utføres av I/O-data. For å sikre en pålitelig overvåking av forbindelsen mellom sentralsystemet og enhetene Profibus utveksler de hele tiden data med kontrollene Profinet på høyere nivå. Dersom verdiene i en av enhetenes data endres til null, vil systemet detektere en feil i forbindelsen. Tilstanden for de enkelte enhetene i et nettverk overføres fra hver kontroller til den andre kontrolleren. En av enhetene virker som master, og den andre som slave. Hvis masteren detekterer en forbindelsesfeil som ikke forekommer i slaven, vil den andre kontrolleren overta prosessen. System for nødstrømforsyning gir økt sikkerhet Belysningskomponentene er delt opp i fire hovedgrupper som igjen er delt opp i ulike segmenter. Disse er kontrollere av typen Lucebit med og uten lampekontroll, belysningssystemer fra Lucebit og et system for nødstrømforsyning. Den første gruppen er fordelt på 108 belysningskontrollere som kan kontrollere maksimalt 254 lamper. Disse tallene understreker hvilken kompleks prosess det er å installere det riktige belysningssystemet. Blant de fire hovedgruppene er det verdt å merke seg systemets område for nødstrømforsyning. Dette omfatter en nødstrømsgenerator som kontrolleres av en uavhengig PLC. Så snart strømforsyningen svikter, blir nødstrømforsyningen slått på. Den kontrolleren som Cegelec har valgt, er en ILC 350 PN fra Phoenix Contact. Eike Wedekind Det redundante kontrollkonseptet med to RFC 470 PN 3TX utgjør kontrollsystemets bærebjelke

8 08 Fremtidens løsninger Infrastruktur Vladivostok blir opplyst Automatiseringsteknikk fra Phoenix Contact sørger for pålitelig gatebelysning Også i Russland fører økende urbanisering til spesielle utfordringer. Veksten i de russiske storbyene krever modernisering av en ofte skrantende infrastruktur, noe som gjør det nødvendig med spesielle teknologiske løsninger. Et eksempel på dette er gatebelysningen i Vladivostok, der automatiseringsteknikk fra Phoenix Contact for første gang sørger for en målrettet kontroll og overvåking. Belysningen i den russiske storbyen ved stillehavskysten har lenge vært et mørkt kapittel i uttrykkets verste betydning. Systemet som skulle slå på og overvåke lampene, var lite automatisert og hadde ofte feil. Noen av koblingsstasjonene ble betjent manuelt. Denne jobben ble utført av koblingsstasjonens mobile medarbeidere som besøkte koblingsstasjonene i tur og orden for å slå på bryterne. Øvrige understasjoner var utstyrt med fotoceller. Tilbakemelding om koblingens status ble bare overført til det manuelt betjente sentrale koblingsanlegget. Når det var mørkt, dro personellet til de enkelte sonene og undersøkte hvor lyset var slått på, og hvor dette ikke var tilfelle. Det var ikke mulig å utføre en sentral betjening, kontroll eller programmering av belysningstidene. Endelig en modernisering Det var på høy tid å modernisere belysningens kontroll. E-verkene i Vladivostok, som hadde ansvaret for storbyens forsyning av strøm, varme og gatebelysning, avga derfor en bestilling til bedriften Leader Electro Delivery (LED). Denne systemintegratoren er autorisert representant for Phoenix Contact i Russland for Vladivostok og den omkringliggende regionen Primorje. Virksomheten befatter seg hovedsakelig med automatisering. Firmaet LED utviklet en serverstyrt fjernkontroll på basis av kontrollteknikken til Phoenix Contact. Dette medfører at hver understasjon er utstyrt Gatebelysningen i Vladivostok kan nå styres planmessig

9 Løsninger for fremtiden t Infrastruktur 09 med en kontroller på lavere nivå som regulerer belysningen ifølge en tidsplan som byens administrasjon har satt opp. Dersom forbindelsen med den sentrale serveren faller ut, kan programmet fortsatt kjøre autonomt. Planmessig belysning av de enkelte gatene Kontrollsenteret mottar og viser kontrollenes nye data hvert 30. sekund. Her kan hver enkelt av effektbryterne kalles opp og programmeres via brukerens grensesnitt. Også belysningen ved spesielle anledninger kan raskt innstilles via grensesnittet, som har avmerket plasseringen av den tilhørende effektbryteren på et kart. Dette gir mulighet for innstilling av beste belysning i bestemte gatestrekninger. Understasjon med mulighet for selvstendig drift Kundevurdering Leader Electro Delivery har valgt Phoenix Contact på grunn av produktenes kvalitet, pålitelighet og montasjevennlighet foruten regionens effektive logistikk. Vi har lagt vekt på den vennlige atmosfæren ved samarbeidet og den gode støtten ved alle tekniske og organisasjonsmessige spørsmål. Det gjelder naturligvis også for de pålitelige og konkurransedyktige produktene. De har blitt et visittkort for vårt selskap. I dag er Leader Electro Delivery en av regionens første integratorer, og har en dynamisk utvikling av sin status som distributør med støtte fra Phoenix Contact Russland. E.A. Bykow, Direktor OOO Leader Electro Delivery Hver understasjon styres av en kompaktkontroller av typen ILC 170 ETH fra Phoenix Contact. Koblingstidene blir løpende synkronisert med data i kontrollsenterets sentralserver. Forbindelse med kontrollsenteret etableres via GPRS/EDGE- Router PSI-Modem-GSM/ETH. Forbindelsene over mobilnettet er sikret mot manipulasjon med en VPN-tunnel. Bruk av kommunikasjon via mobilnettet eliminerer behovet for dyre løsninger basert på egen infrastruktur. Dersom forbindelsen til kontrollsenteret skulle falle ut, kan hver av understasjonene fortsatt kjøre autonomt. I den sammenheng er kompaktkontrolleren lagret med et standardprogram for årets belysningstider i det aktuelle området. Det er imidlertid ikke bare påliteligheten for tilog frakobling som er forbedret. Hvert 30. sekund overfører hver understasjon aktuelle driftsdata som belastning, spenning og annen relevant informasjon til betjeningspersonellet. Dermed er det for eksempel mulig å overvåke effekten til lampene for hvert koblingspunkt med tanke på utskiftning i rett tid. Dessuten overvåkes tilgang til koblingsskapene ved hjelp av kontrolleren, slik at det kan sendes et varselsignal til kontrollsenteret ved aktivitet fra uberettigede personer. Dersom nettspenningen faller ut eller varierer sterkt, får kompaktkontrolleren og andre systemkomponenter strømforsyning fra en avbruddsfri Mini DC UPS med batterimodul. Denis Zozulya Understasjonenes status og posisjon kan hentes og vises i sentralen

10 10 Teknologi Måletransducere benyttes også i anlegg for mellomstore spenninger, slik som ved denne transformatorstasjonen Fast grep om målingen Sikker håndtering med måleomformere Fame Det er flere grunner til at strømtransformatorer er helt nødvendige ved måling av parametrer for energiflyt. Spesielt for dette utstyret er at det bare krever en lavohmig last. For å kunne utføre sikker og trygg service, vedlikehold og utskiftning rundt trafoen har Phoenix Contact utviklet systemet Fame for å skille termineringens klemmer. I likhet med andre strømforbrukere trenger kraftverkene, med sine generatorer, luftlinjer og motorer, også vern mot overlaststrøm og kortslutning. For dette formålet er det ved hver strømtrafo montert vern og måleutstyr med energiflyt-parametrer i sanntid. Strømtrafoen leverer en galvanisk isolert og nedtransformert sekundærstrøm på 1 A eller 5 A som er ekvivalent med primærsiden. Den virker prinsipielt som en ringkjernetrafo som bare har en enkel primærvikling med belastningsstrøm, og som er nesten kortsluttet på sekundærsiden. Som kjent må sekundærviklingen på en strømtrafo aldri åpnes, da dette kan føre til at det induseres en livsfarlig høyspenning på flere kilovolt. Dette følger av Ohms lov: Hvis trafoen for eksempel har en merkelast på 10 VA, vil det ved 5 A induseres en spenning på 2 V. Sekundærviklingen er lukket, og da gjelder: U 2V R = g 0,4 Ω = ved normal drift I 5A U = R I g Uh = 5A ved åpen sekundærvikling Derfor må man være meget varsom ved drift av strømtrafoer med åpen sekundærvikling. Strømtrafoen induserer sekundærspenninger som er opp til 30 ganger høyere enn primærspenningen. Dessuten oppstår det sterk varmeutvikling ved åpen sekundærvikling. Dette skyldes at det ikke er noen motrettet magnetisk fluks. Da oppstår store magnetiske tap som kan brenne av strømtrafoen. Dette gjelder spesielt for trafoer som arbeider i middel- og høyspenningsområdet og som utsettes for eksplosjonsfare. Fare ved arbeid under last Det må spesielt utvises stor varsomhet ved vedlikehold og utskiftning av kretsløp med trafoer der enkelte komponenter må åpnes. Det gjelder også når vern må isoleres fra koblingen. Det er derfor viktig alltid å ha en lavohmig belastning eller en kortslutning på sekundærsiden av strømtrafoenes kretser. Det kan være behov for manuelt vedlikehold der det må veksles mellom lastimpedans og kortslutning. Dette er noe som alltid utgjør en spesiell fare for teknikeren, spesielt fordi slike oppgaver som regel må utføres under last. I lang tid var det bare mulig å utføre målinger ved å bruke rekkeklemmer med omkobling eller

11 Teknologi 11 kontakter som ikke hadde vern mot berøring. Da disse rekkeklemmene ikke var modulære, måtte oppgaven ofte tilpasses produksjonsegenskapene med hensyn til posisjoner og funksjon. Det manglet derfor en sikker og tidsmessig løsning.. Sikker betjening med Fame Nå har Phoenix Contact løst problemet ved hjelp av Fame, det raske og modulære energisystemet som sikrer en trygg betjening av trafoen. Systemet Fame benyttes som flerpolet testblokk for tilkobling av strøm- og spenningstrafoer med vern og måleutstyr. Systemet består av en testkontakt, testplugg, strømplugg og blinddeksel. Trafokoblingens status - test, drift eller avbrudd - angir operatøren ved hjelp av stikkontaktens type. Uten tilkobling er trafoen kortsluttet. Pluggbare lasker med poltall opp til 10 som er merket med rødt, benyttes som kortslutningskontakter og stjernepunkter. De av stjernepunktenes kontakter som det ikke er bruk for, kan avbrytes. Mulighet for ulike tester Når testkontakten er åpen i et ukjent system, er klemforbindelsene kortsluttet med pluggbare lasker. Utstyret kobles i normal driftsmodus med driftkontakten stukket inn. Når testkontakten er stukket inn, merker kontrolleren automatisk at teststatus er innkoblet. Avhengig av konfigurasjonen kan det utføres ulike tester, slik som måling av trafoens parametrer eller test av verneutstyret. I lavspenningsanlegg anbefales jordet trafo, i middel- og høyspenningsanlegg er dette obligatorisk. Hensikten er å unngå uhell på grunn av kortslutning mellom primær- og sekundærsiden eller utilsiktet åpen sekundærside. Her har systemet Fame en spesiell fordel med innstilling av en ensidig jording av stjernepunktet til en strømtrafo. Torsten Schloo Den kompakte og modulære utførelsen gir mulighet for rett poltall for alle oppgaver Velger 1 Trafoblokk Velger 2 Sikker betjening av måletrafo med Fame Fame sørger for en sikker, oversiktlig og enkel betjening av trafoer. Systemet Fame er komplett sertifisert ifølge GOST R (IEC ). Dette betyr at alle produkter kan designes direkte inn i oppgaven. Det benyttes testkontakter, driftstøpsler og teststøpsler for å oppnå en enkel montasje og feilfri kobling. De enkelte polenes posisjoner er merket med zackremser eller Unicard-ark. Systemet kompletteres av en passende og stor merking på forsiden av koblingsskapet.

12 12 Technologie Trusted Wireless er velegnet for overføring av små og middelstore datamengder i store anlegg Robust og trådløs Trusted Wireless 2.0 for store infrastruktursystemer Phoenix Contact utviklet teknologien Trusted Wireless 2.0 spesielt for industrielle oppgaver. Det lisensfrie frekvensbåndet på 2,4 GHz er ikke bare meget robust, men også velegnet til lange avstander, har gode diagnostiske muligheter og kan brukes sammen med andre transmisjonssystemer som arbeider i samme frekvensbånd. overføring av små og middelstore datamengder i store systemer. Ved fri sikt kan det dekke avstander fra noen få hundre meter og opp til fem kilometer mellom to trådløse apparater. Brukes i tallrike oppgaver for industriell infrastruktur Produktsortimentet fra Phoenix Contact har i mer enn ti år omfattet trådløs teknologi for industrielt bruk. Med versjon 2.0 har brukerne nå en løsning som er spesielt godt egnet for trådløs overføring av signaler fra sensorer og aktuatorer i tillegg til Trusted Wireless 2.0 er basert på de spesielle kravene som stilles for industriell infrastruktur og eliminerer gapet mellom WirelessHart, som er en spesiell teknologi for sensornettverk, og høyhastighetsteknologien Wireless LAN. Send trådløse signaler ved å vri på et hjul Det nye trådløse systemet Radioline er spesielt konstruert for trådløs signaloverføring i store systemer. Inn- og utgangssignaler fra de trådløse komponentene allokeres ved bare å vri på et riflet hjul. Da det ikke er behov for programmering, er I/O-mapping - det vil si fordelingen av signaler innenfor systemet - mye enklere. Det samme gjelder oppsett av trådløse nettverk. Ulike strukturer kan implementeres avhengig av oppgaven: fra en enkel punkt-til-punkt eller stjerneformet forbindelse til mesh-nettverk med høy ytelse. Innenfor nettverket kan hver av de trådløse modulene arbeide som reléstasjon/slave eller bare som slave, og kommunikasjonen kan foregå begge veier. Funksjonen som reléstasjon gjør det mulig å forlenge den trådløse strekningen eller å omgå en hindring. I/O-stasjonene i det trådløse systemet støtter modulær utvidelse. Modulene har en høykvalitets elektrisk isolasjon fra kanal til kanal, og de kan erstattes under drift. Digitale kanaler med inngangs- og relé-utgangssignaler innenfor et stort område sørger for et nesten ubegrenset valg av oppgaver opp til 250 V.

13 Teknologi 13 På grunn av sin store fleksibilitet, robuste utførelse, sikkerhet og pålitelighet, egner Wireless 2.0 seg godt for oppgaver innenfor vannforsyning, slik som for eksempel nivåovervåking eller feildetektering. De lettbetjente systemkomponentene er sertifisert i samsvar med direktivene 94/9/EC (ATEX), og de er beregnet for IECEx, noe som betyr at de kan brukes både nasjonalt og internasjonalt i potensielt eksplosjonsfarlige områder (sone 2). Robust og sikker kommunikasjon I det lisensfrie frekvensbåndet på 2,4 GHz bruker Trusted Wireless 2.0 metoden FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Teknologien bruker et utvalg av opp til 127 kanaler fra hele frekvensbåndets spektrum. Ved å hoppe mellom kanalene på grunnlag av et mønster med pseudo-random fordeling, blir kommunikasjonen mer robust. Black listing gir en meget god administrasjon av koeksistens fordi visse frekvenser kan skjules selektivt, slik at brukeren parallelt kan benytte systemer av typen WLAN uten noen begrensninger i ytelsen. Dessuten benyttes forskjellige bånd innenfor RF (Radio Frequency). Hvert frekvensbånd bruker ulike frekvenser i båndet 2,4 GHz, noe som tillater flere systemer av typen Trusted Wireless 2.0 å arbeide parallelt. I prinsippet er en merkebeskyttet teknologi som Trusted Wireless 2.0 bedre beskyttet mot uberettiget tilgang. Dette er fordi protokollen ikke er publisert. Dessuten er det implementert to sikkerhetstiltak med 128 bits AES datakryptering og verifisering. Raskere datautveksling I sender- og mottakerenhetene brukes det bare komponenter av høy kvalitet som støtter Trusted Wireless 2.0. Datahastigheten for det trådløse grensesnittet kan innstilles mellom 16 og 250 kbps, noe som øker følsomheten. Derfor kan brukeren velge en passende innstilling basert på oppgaven og ønsket område. Avstanden som dekkes er fra noen få hundre meter og opp til flere kilometer, noe som flere ganger overskrider verdiene for systemer med Bluetooth og WLAN. Trådløse moduler kan brukes til å skape nettverkstrukturer med opp til 250 enheter. I dette tilfellet har hver enkelt enhet en reléfunksjon for å sende data. En annen fordel er at nettverket, Trusted Wireless, automatisk utbedrer brudd i forbindelsen ved å opprette alternative forbindelseslinjer. Ulike strukturer etableres fleksibelt, fra en enkel punkt-til-punkt forbindelse og opp til komplekse mesh-nettverk. Jörg Brasas

14 14 Vor Ort Oversikt over spillvannsanlegget ved Warendorf fra kontrollrommet Klarhet i vannrenseanlegget Brukervennlig prosessbibliotek gjør betjeningen mer effektiv Det stilles stadig større krav til personellet som jobber i vannrenseanlegg. Det blir derfor enda viktigere å begrense mengden av programvare og utstyr ved å implementere standarder. Derfor er et standardisert og brukervennlig blokkbibliotek med styreprogrammer veien å gå mot reduserte utviklingskostnader og enklere vedlikehold. Det stilles stadig større krav til personellet som jobber i vannrenseanlegg. Det blir derfor enda viktigere å begrense mengden av programvare og utstyr ved å implementere standarder. Derfor er et standardisert og brukervennlig blokkbibliotek med styreprogrammer veien å gå mot reduserte utviklingskostnader og enklere vedlikehold. I vannrenseanlegget Warendorf kjøres hele prosessen ved hjelp av teknologien til Profinet med tilhørende komponenter og systemer fra Phoenix Contact. Styreteknologiens modulære struktur kan utvides fleksibelt med alle nødvendige standardmessige og spesielle funksjonsmoduler, noe som medfører en betraktelig reduksjon av lagerbeholdningen av ulike enheter, uten at dette påvirker systemets tilgjengelighet. Dersom økende behov krever at de enkelte prosessene må omformes til en kontrollernorm med bedre ytelse, kan personellet koble til de samme I/O-modulene fra produktsortimentet Inline som tidligere ble benyttet for den PLC som skal erstattes. Likeledes kan oppgavens programvare fortsatt brukes. Pekeskjermer for kontroll og overvåking av systemets deler, blir direkte installert i de ulike stasjonene. Dette gir personellet mulighet for uavhengig adgang til nødvendig informasjon på et hvilket som helst tidspunkt, og kan gripe direkte inn i prosessen på stedet ved behov. Prosessbiblioteket InSyWater for vannrensing Det nye prosessbiblioteket er til hjelp ved både spillvannsrensing og vannbehandling. Omfattende kunnskap fra operatører og planleggere innenfor de relevante områdene, har i stor grad bidratt til opprettelse av blokker og redigering av hjelpeprogrammer. Et eksempel på dette er at språket er lett å forstå for personellet. Dermed kan staben enkelt selv utføre slike aktiviteter som det sjelden er behov for, som oppdatering av målepunkter i programmet, optimalisering av prosessflyt eller gjennomføring av feilsøkingens diagnostiske del.

15 På anlegg 15 Stort utvalg av blokker for ulike systemdeler Et ensartet verktøy for programmering av alle kontrollsystemer og oppstart gir ytterligere fordeler for staben ved vannrenseanlegget. Det nye prosessbiblioteket for vannbehandling, InSyWater water process library fra Phoenix Contact, inneholder en lang rekke funksjoner for de ulike systemdelene. På grunnlag av standardiserte blokker kan operatøren for eksempel opprette et prosjekt som er skreddersydd for det aktuelle systemet. Programmereren får støtte av funksjoner som er enkle å forstå. Tim Jungmann, som fører tilsyn med vannrenseanlegget Warendorf, tilføyer: I samsvar med prinsippet utviklet av bruker for bruker, unngår prosessbiblioteket i størst mulig grad å bruke programmeringstekniske uttrykk, og det presenterer funksjoner og navn som er velkjente for vårt personell. Dessuten er typiske systemfunksjoner som for eksempel publisering av betjeningsfilosofi, manuell/automatisk omkobling eller justering av innstillingspunkter, tilgjengelige som blokker. Måleverdiblokkene er bare ett eksempel på hvordan prosessbiblioteket er tuftet på betjening. De tillater opprettelse av en erstatningsverdi for prosessen, noe som gir mulighet til å utføre vedlikehold under drift når dette er en del av kalibreringsaktivitetene. Biblioteket inneholder dessuten et antall blokker med spesielle funksjoner som er et direkte resultat av den erfaring personellet har innsamlet gjennom mange års vannrensning ved Warendorf. Tim Jungmann tilføyer: Utformingen og noen av funksjonene i prosessbiblioteket likner på betjeningen av biblioteket for fjernkontroll, ReSy+, som vi i noen tid har benyttet til kommunikasjon med desentraliserte stasjoner. Det er naturligvis en fordel at brukerne kan dra nytte av eksisterende know-how. Som en konklusjon kan sies at det nye biblioteket er meget intuitivt, som innebærer at det ikke er behov for tidkrevende opplæring, og betjeningsfeil unngås. Ytterligere optimalisering av prosesser Produktspekteret fra Phoenix Contact er utviklet i samsvar med internasjonale standarder, og det støtter alle relevante transmisjonsprotokoller, som igjen gjør at enhetene uten problemer kan kombineres med komponenter fra andre produsenter. Dette fører til et tett samarbeid med mange systemleverandører som har prosesser, målinger og driftsteknologi som benyttes i vannverk og vannrenseanlegg. Med det nye prosessbiblioteket er det lettere å styre installerte drev og klaffer, blant annet fordi blokkene inneholder de samme funksjonene. Inn- og utganger har ensartede navn, og det brukes ikke kompliserte strukturer.. Det nye prosessbiblioteket fra Phoenix Contact bidrar derfor til bedre arbeidsflyt i vannrenseanlegget Warendorf. Staben kan nå lettere programmere kontrollene på en mer ensartet måte. Dette reduserer feil og gjør det lettere å forstå programmet. Som en konklusjon sier Tim Jungmann: Det vellykkede samarbeidet mellom gruppene i begge selskaper vil fortsette. Vi vil samarbeide om utforming av nye blokker og funksjoner for optimalisering av daglige arbeidsprosesser i vannrenseanlegget. Dette er også basert på vår sikre tillit til en brukerorientert fremgangsmåte, et levedyktig konsept og nyskapende teknologi fra Phoenix Contact. Thomas Geiz Pekeskjermer for kontroll og overvåking av systemets deler installeres direkte i de ulike stasjonene

16 16 Teknologi Union Square Mall i Aberdeen Lighting design by Pinninger and Partners Vakker og kompakt Pluggforbindere PTSM for designer-led-skinnesystem Utviklet for bruk av LED: De nye hvite kretskortpluggforbinderne av typen PCB i serien PTSM Et kjent britisk belysningsfirma var på jakt etter noe virkelig spesielt: De ønsket pluggforbindere som var spesielt kompakte og robuste for bruk i deres belysning med LED som var integrert i smale aluminiumprofiler. Pluggforbinderne måtte bevare sin hvite farge, selv etter flere års eksponering for ultrafiolett stråling. Phoenix Contact leverte den ideelle løsningen - med den nye serien PTSM. Den nye skinnebaserte belysningsserien var spesielt utviklet for luksusboliger og kommersielle omgivelser der belysningen integreres som en viktig del av arkitekturens utforming. All belysning og styreelektronikk - inklusive en pulsbreddemodulator for demping er integrert i de nye og kompakte, men likevel svært robuste, belysningsskinnene. De ulike profilene sammenføyes helt enkelt til en nesten kontinuerlig linje av lys uten noen mørke områder. Pålitelig og plassbesparende En pålitelig og plassbesparende forbindelse mellom de enkelte lysmodulene er spesielt viktig fordi ethvert brudd i de seriekoblede modulene vil kunne resultere i total svikt. PTSM gir mulighet for at pluggforbinderne blir praktisk talt helt forseglet bak glass, samtidig som det fortsatt er pålitelig kontakt mellom modulene. En av utfordringene var å sikre at belysningsmodulene fortsatt var kompakte. I tillegg til å beskytte belysningen ble metallprofilen, som bare var 13 mm bred, brukt som kjølemedium for den integrerte elektronikken, slik at driftstiden ble lengre. Phoenix Contact utviklet serien PTSM for bruk med LED. De kompakte pluggforbinderne er konstruert for strømstyrker opp til 6 A og spenninger opp til 320 V. Det er en versjon med kretskort-tilkretskort for å forbinde to kretskort, og som forsyningselement ved hjelp av push-inforbindelse for ledertverrsnitt opp til 0,5 mm2. De har en lav designhøyde på bare 5 mm med 2,5 mm delingsmål, og de er velegnet til automatisert montasje og loddeprosesser. Det robuste loddefestet sørger for ytterligere mekanisk stabilitet ved sammenkobling av to belysningsmoduler. Da fargede eller sorte pluggforbinderne ville ha ødelegt utseendet bak glassflatene, trengtes det hvite pluggforbindere som ikke ville bli misfarget selv etter mange års eksponering for ultrafiolett stråling. Firmaet har siden fullført en rekke prosjekter, inklusive belysningen av Union Square Mall i Aberdeen. Stefan Grimm

17 Nye produkter 17 Metallmerking for utendørs bruk Aluminiumskilt fra 27 x 15 mm og opp til 100 x 60 mm kan nå også trykkes med Bluemark CLED. Merkingen er motstandsdyktig overfor løsemidler, og den egner seg til og med for bruk under tøffe industrielle forhold. Skiltene i denne nye serien kan klebes, skrues eller nagles på, og de kan festes med kabelklemmer. Utgaver for merking av styre- og signalenheter monteres i tilsvarende skiltrammer som festes med snapplås. Axiocontrol - rask, robust og lett Takket være den robuste innkapslingen, integrert UPS og en stor grad av elektromagnetisk kompabilitet, er kontrollene velegnet for bruk i tøffe industrielle miljøer. Teknologien med push-in-hurtigkoblingsteknikk sikrer en enkel betjening. Sammen med systemet Axioline I/O fra Phoenix Contact har Axiocontrol en god ytelse og hurtig kommunikasjon. Kontrollene er derfor sentrale i et automatiseringssystem med høy ytelse. Versjoner XC med et utvidet temperaturområde fra -40 C til +60 C leveres for bruk under ekstreme miljøforhold. QPD, nå med H- og T-fordelere Installasjonssystemet QPD med kapsling IP68/IP69K er utvidet for å inkludere H- og T-fordelere. Takket være IDCforbindelsesteknikk (Insulation Displacement Connection), kan kabler opp til 5 x 2,5 mm2 tilkobles raskt og lett uten behov for avisolering og spesialverktøy. Løsninger som er forhåndsmontert og som kan tilkobles raskt og lett uten å måtte åpne utstyret, er spesielt godt egnet for en lang rekke systemer, som for eksempel industriell belysning, trafikk-infrastruktur, anlegg for fornybar energi og transportører. EV Charge Control med flere funksjoner Ladekontrolleren for e-mobilitet har nå ekstra funksjoner, De digitale utgangene kan forbindes med mer enn 30 interne tilstander via en integrert nettserver. Enheten egner seg for bruk til en rekke oppgaver - spesielt satellittsystemer - og er dermed den ideelle standardblokken for fleksibel bruk i ladestasjoner. Opsjonen EV Lock Release utløser plugglåsens mekanisme i tilfelle strømbrudd.

18 18 Aktuelt Dr. Jochen Köckler (i midten) overrekker sertifikat til Roland Bent (venstre) og Klaus Eisert på Deutsche Messe Hjertet av Hannovermessen Phoenix Contact på Hannovermessen i 60 år På vegne av Deutsche Messe overrakte Dr. Jochen Köckler et sertifikat til adm. dir. Klaus Eisert og visedir. Roland Bent for å markere Phoenix Contact sitt 60. år på Hannovermessen. Phoenix Contact har gjennom årene deltatt i ulike førende fagmesser og spesialutstillinger. Blant de temaer som tiltrakk seg et stort antall besøkende - ikke bare fra Tyskland, men også internasjonalt - var løsninger for storbyer, effektiv energiutnyttelse, ungdomsinitiativet TectoYou pluss konferansen WoMenPower. Phoenix Contact og Klaus Eisert er i hjertet av Hannovermessen. Det er selskaper som Phoenix Contact som er årsak til at vi i dag er verdens største industrielle fagmesse sier Köckler. Tre forskjellige priser Phoenix Contact er en av Tysklands høyest verdsatte arbeidsgivere Presidenten for CRF, Thomas Wienand (til høyre), tildeler prisen for varig personaladministrasjon til prof. Dr. Gunther Olesch Phoenix Contact har status som en høyt verdsatt arbeidsgiver, og er blitt hedret med tre nye priser. Den Blomberg-baserte elektronikkspesialisten er en av de tysktalende områdenes to mest betydelige arbeidsgivere i Spesialisten innenfor industriell elektronikk rangerte høyt i kategoriene nyskapende ledelse, bedriftskultur og ekstra personalgoder. Dette er den sjette prisen selskapet tildeles av den uavhengige forskningsinstitusjonen CRF. CRF konkluderte med at bedriftens fortsatt vellykkede deltakelse i undersøkelsen, som gjelder personalpolitikk og praksis, fortjener enda en pris. Dette er grunnen til at Phoenix Contact kunne tildeles prisen for varig personaladministrasjon på Hannovermessen. Prisen tildeles for første gang. Denne prisen er en bekreftelse på at våre fortsatte tiltak innenfor vår personalpolitikk går i riktig retning for å posisjonere Phoenix Contact som en attraktiv arbeidsgiver, selv utenfor regionen, uttalte visedirektør prof. Dr. Olesch ved overrekkelse av prisen. Når det gjelder den tredje prisen, har det tyske nyhetsmagasinet Focus, sammen med det statistiske selskapet Statista, satt opp en liste over 820 selskaper og rangert dem på grunnlag av nettbaserte undersøkelser og personellets vurderinger. Phoenix Contact kom på andreplass i rangeringen Top National Employers of 2013 i kategorien elektronikk og elektro.

19 Aktuelt 19 Kraftforsyning fra sola Phoenix Contact USA introduserer solcellebaserte ladestasjoner for el-biler For å markere Earth Day den 22. april har Phoenix Contact i Harrisburg, USA, introdusert sin nye solcellebaserte ladestasjon for el-biler. Systemet er utformet som en carport der taket består av 12 solcellepaneler. Hele ladestasjonen tar ikke opp mer plass enn en vanlig parkeringslomme. Prosjektet ble utviklet og implementert av Phoenix Contact og ingeniørstudenter fra tre lokale høyskoler og universiteter. Kabinettet for kontroll av energilagring fra solcellene pluss la- deuttaket bruker nesten utelukkende produkter fra Phoenix Contact. Denne stasjonen viser at Phoenix Contact er engasjert i å bidra til fremtidens el-trafikk, forklarer Jack Nehlig, som er direktør for Phoenix Contact USA. Den nye ladestasjonen med solceller fyller ikke mer enn en parkeringslomme High tech i skoler! Foreningen New Automation er stiftet ZVEI og seks selskaper innenfor området automatiseringsteknologi, deriblant Phoenix Contact, stiftet foreningen New Automation på Hannovermessen. Foreningens formål er å støtte utdanningsinstitusjoner med planlegging og implementering av praktiske prosjekter innenfor områdene automatisering og IT. Mangelen på ungdommer skyldes ikke bare manglende interesse i denne gruppen. Et viktig aspekt som må vurderes, er at undervisningsmaterialet i de respektive utdannelsesinstitusjonene er mangelfullt eller gammeldags. Det er her vi ønsker å hjelpe, sier Dr. Reinhard Huppe, som er administrerende direktør for ZVEI Automation Division. Leserservice UPDATE På norske anlegg Har du en historie fra din arbeidsplass om nyttige løsninger og erfaringer fra Phoenix Contact som kan deles med våre lesere? Ta kontakt med redaksjonen for mer info og avtale om et innlegg i vår neste UPDATE utgivelse. Kundeprofil Vi presenterer i hver utgave av UPDATE en kundeprofil, og oppfordrer alle intresserte lesere til å kontakte redaksjonen for å melde sin interesse. Velkommen til UPDATE på Her kan du bla igjennom magasinet online og hente opp mer informasjon! UPDATE: redaksjonen Phoenix Contact As Grethe Røsnes Informasjonsansvarlig Telefon: Phoenix Contact GmbH & Co. KG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Christoph Manegold Copyright 2013 by Phoenix Contact

20 20 Kundeprofil PISCADA en norskutviklet automatiseringsrevolusjon PISCADA startet som et prosjekt i regi av SINTEF i 2007, med flere norske industrielle bedrifter som faddere. Formålet var en mulighetsstudie av en IT-plattform for styring, overvåkning, visualisering og rapportering i en modulbasert pakke. Et sentralt kriterium har vært at utviklingsplattformen skal være effektiv å bruke for personer med hovedkompetanse på prosess. I 2010 ble Piscada AS etablert gjennom en kommersialisering av forskningsresultatene. Piscada AS er lokalisert itrondheim hvor de har kontorlokaler på Innovasjonssenteret ved NTNU. Kyrre Isaksen er gründer og daglig leder i Piscada AS. Firmaet har i dag 4 ansatte med bakgrunn fra prosesskontroll og IT. Utover Piscadas ansatte er det flere personer innen bygg og akvakultur som har jobbet fulltid med utvikling av Piscada programvare. Piscada-programvaren reduserer og eliminerer mange av utfordringene i grensesnittet mellom SCADA-system og industriell-it. En annen egenskap er full støtte for vektor-grafikk og animasjoner for sømløs bruk av grensesnittene på ulike plattformer. Piscada er en åpen løsning som inkluderer styring, HMI, historikk og verktøyer for industriell-it i en og samme pakke. Systemet har støtte for tablets, mobile enheter og stasjonære PC-er med opptil 6 skjermer. Som nevnt gjør fullintegrerte moduler for dokumentasjon, vedlikeholdsprogram, rapportgenerering, brukerroller, og historieanalyse programmeringen til en enkel og lite ressurskrevende del av anleggsdesign og prosjektering. Pilotkunden har vært AKVAgroup, som leverer sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg verden rundt. Kombinasjonen av anleggsdesign og programmering i et grafisk verktøy av ferdige moduler er gunstig for marinbiologene som prosjekterer oppdrettsanleggene for AKVAgroup. Videre utvikling av Piscadaplattformen ble rettet mot byggautomasjon, der mange funksjoner er standardiserbare, og behovet for enklere anleggsdesign og mer oppdaterte samt håndterbare verktøy var størst. Dette for å møte krav om redusert engineeringskostnad og mer funksjonelle IT-grensesnitt. Piscada er etterhvert brukt innen akvakultur, vannrensing og styring av bygg. Innen akvakultur er Piscada nyttet mot store internasjonale prosjekter. Akkurat nå pågår det to installasjoner i Dubai med rensing av vann, oksygenstyring av tanker, stripping av CO2, videoanalyse med mer. Helt fra starten har Piscada nyttet hardware fra Phoenix Contact i form av PLS-er, IO-kort, busskobler og nettverkskomponenter. Det har hele veien vært en god dialog for å finne optimale løsninger, og det siste året har også Phoenix Contact vært foretrukket som leverandør av kompakte din-monterbare IPC på grunn av optimalisert ytelse og robust utførelse. De større anleggene er satt opp med redundante IPC-er med PISCADA-programvare. Med denne løsningen kan anleggene konfigureres for styring, HMI og IT fra en integrert løsning i en helhetlig programvare. Dette gjør at systemintegratorer og prosessleverandører raskere kan sette opp systemene uten behov for detaljkunnskaper om programmering og mange ulike systemer. PISCADA- programvaren selges som en lisens og ikke som engineering, men vi bistår kundene med utvikling av nye moduler som integreres i PISCADA. Her kan nevnes video-overvåkning med opptil 36 samtidige videostrømmer med videoopptak og bevegelsesdeteksjon, kamerastyring via PTZ med vinsj som enten styres manuelt eller via automasjonssystemet. Piscada AS har utviklet kommunikasjon mot værstasjoner, utviklet moduler for rapportgenerering, energianalyse og energioppfølging. Dette blir bygget med PISCADA SDK (Software Development Kit) som fører til at funksjonalitet og GUI integreres tett. Med Piscada bygges det en integrert applikasjon som sørger for naturlig flyt av data mellom de ulike systemene. Piscada er nå i gang med testing på applikasjoner for skip og lanserer i høst en ny innovativ applikasjonsplattform tilpasset maritime behov.

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Automatos. I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7

Automatos. I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7 Automatos www.siemens.no/iadt Siemens INDUSTRY AUTOMATION & DRIVE TECHNOLOGIES Nr. 2-2011 I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7 Årets SPS-messe

Detaljer

FOKUS: VERDI FOR KUNDEN

FOKUS: VERDI FOR KUNDEN 14 H A R T I N G - Te k n o l o g i s k n y h e t s b u l l e t i n FOKUS: VERDI FOR KUNDEN Vindenergi Gjestebidrag fra ENERCON-gründer Aloys Wobben IT for automatisering Ett nettverk for alt Mikroteknologi

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FOR ELEKTROBRANSJEN, UTGAVE NR 1-2011 SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften BRyTE(R)KAmPEN EFFEKTIVE LAGERRUTINER ImPONERTE I

Detaljer

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land www.voltmag.no Juni 2004 nr.2/3 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Møre Trafo satser på urban design! Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land Les

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Industry@pps nr. 1/2013 www.siemens.no Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4 Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Mondolez

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Bjørn-Viggo Hagan Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1026/2011 www.proact.no Innovative løsninger Robust filvirtualisering Intervju med Brian Pawlowski CTO i

Detaljer

INFO. Fra lilleputt til gigant. Kabelbeskyttelse. Overspenningsvern. Merking av kabel. AS-i, enkel og effektiv infrastruktur.

INFO. Fra lilleputt til gigant. Kabelbeskyttelse. Overspenningsvern. Merking av kabel. AS-i, enkel og effektiv infrastruktur. JFK INFO Nr. 01 / 2015 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2013 JFK INFO INFO Kabelbeskyttelse Side 10 Overspenningsvern Side 14 Merking av kabel Side 24 AS-i, enkel og effektiv infrastruktur Side

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

INFO. m e d Te a m A E G SIVILINGENIØR. Roadshow - side 3. RockStar - HDC - side 8. E-handel - side 9. Industrielt Ethernet - side 10.

INFO. m e d Te a m A E G SIVILINGENIØR. Roadshow - side 3. RockStar - HDC - side 8. E-handel - side 9. Industrielt Ethernet - side 10. INFO SIVILINGENIØR Roadshow - side 3 En ellevill BÅTTUR RockStar - HDC - side 8 @ E-handel - side 9 Industrielt Ethernet - side 10 Bals - side 21 m e d Te a m A E G INNHOLD LEDEREN 03 Roadshow 2006 04

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2006 Årgang 11 Securitas nye framtid Leder Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata

Detaljer