husene folk snakker om Leveransebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "husene folk snakker om Leveransebeskrivelse 15.07.2014"

Transkript

1 huene folk nakker om Leveranebekrivele

2 Leveranebekrivele SIDEOVERSIKT Anvarrett 3 Generelt 3 Bjelkelag gulv 4 Bjelkelag himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 5 Tak/taktekking 6 Snøfangere 6 Dører 7 Vinduer 7 Kjøkken 7 Trapp og luker 8 Balkong 8 Litverk 8 Søyler 8 Takrenner 8 Belag 8 Ventilajon og entraltøvuger 9 Brannvern 9 Tømrerarbeid 9 Elektrikerarbeid 9 Rørleggerarbeid 10 Typehu 10 Byggeett 10 Divere 10 Leveraneoverikt 11 2

3 Leveranebekrivele ANSVARSRETT Det er i utgangpunktet kun foretak om kan øke om anvarrett, dv. lov til å øke om tillatele til tiltak, projektere og utføre noe på byggeplaen. Unntakvi kan tiltakhaveren øke anvarrett om elvbygger i amvar med SAK 6-8. Anvarlig øker Anvarlig øker er anvarlig overfor myndighetene for at øknaden tilfredtiller kravene i bygninglovgivningen. I de tiltakene hvor Bolig- Partner AS eller vår forhandler tår for levering og oppføring av huet, vil vi eller vår forhandler tå om anvarlig øker. Anvarlig projekterende I de tiltakene hvor BoligPartner AS eller vår forhandler tår for levering og oppføring av huet, vil vi, vår forhandler, eller amarbeidpartnere tå om anvarlig projekterende. Det amme gjelder for levering av byggeett. Følgende forhold blir ikke dimenjonert og projektert: Støpte dekker, tøttemurer, pilarer og fundamenter på bløt leire. I tillegg er grunnunderøkeler ikke inkludert. Anvarlig utførende I de tiltakene hvor BoligPartner AS tår for levering og oppføring av huet, vil vi eller vår forhandler tå om anvarlig utførende av tømrerarbeidene. Ved levering av byggeett må tiltakhaver elv ordne med anvarlig utførende. Uavhengig kontroll Der det blir tilt krav om uavhengig kontroll, er det tiltakhaver anvar å engajere godkjent foretak til lik kontroll. 2. GENERELT BoligPartner hu levere etter pre-cut-metoden. Pre-cut vil i at en del av materialene levere ferdigkappet. Alle materialer og komponenter levere i vanlig god kvalitet. 2.1 Bekrivelen ammen med avtale-tegninger vil være dokumenter i avtalen i den enkelte byggeak. Derom en ytele er ulikt angitt på tegning og i leveranebekrivele, gjelder leveranebekrivelen. Ved avvik mellom propekt/annoner og denne leveranebekrivelen, gjelder leveranebekrivelen. Der det er avvik mellom avtaletegning i måletokk 1:100 og katalogtegning er det avtaletegning om gjelder. Vegger på avtaletegning om ikke er tegnet helt varte forutette oppført i mur av tiltakhaver. Derom noe er vit tiplet på tegningene er det ikke med i leveranen. Tegningene om boligen oppføre etter er BoligPartner eiendom og kan ikke overdra til, eller benytte av andre uten amtykke. BoligPartner eller vår forhandler kan i byggetiden vederlagfritt bruke huet til vining for våre kunder. Likelede kan vi vederlagfritt bruke foto av ferdig bygget hu utvendig og innvendig til bruk i eventuelle enere markedføringtiltak. 2.2 Bekrivelen gjelder generelt for alle hutyper. BoligPartner eller vår forhandler har rett til å foreta endringer på kontrukjoner, praktike løninger og materialer, derom dette ikke medfører endringer i pri, reduert materialkvalitet eller funkjon. 2.3 Grunnarbeider, mur- og puarbeider, etajekiller i lettbetong eller tøp, amt kortein med nødvendige belag inngår ikke i leveranen. Det forutette at tiltrekkelig fall til luk i våtrom ivareta av tiltakhaver eller han entreprenør. Nødvendige ventiler og øyleko/tolpebærere inngår ikke i vår leverane. Die arbeidene og leveranene forutette utført av tiltakhaveren i amvar med våre målatte tegninger og preakepterte anbefalinger fra Sintef Byggfork. Det er viktig at grunnmuren holder de angitte mål, at murkronen er nøyaktig avrettet og at arbeidet er utført korrekt. Avvik betinger ektra arbeid for våre tømrere, og tillegg for dette arbeidet må dekke av tiltakhaver. Type kortein og fyringmåte må betemme før huet kan byggeanmelde. Overflater på grunnmur og kortein i lettklinkermateriale kal poretette, ventiler, vinduer og dører i mur pue inn av tiltakhaveren eller han entreprenør enet når huet tette utvendig. BoligPartner AS eller vår forhandler er ikke anvarlig for utførelen eller kontroll av utførelen på arbeider utført av tiltak-haveren eller han entreprenører. Mur-, pu- og tøpearbeider kal være ferdig før plating av vegger/ himling foreta. Tiltakhaver har anvaret for å bekytte grunnmur og fundamenter mot frot i hele byggeproeen. 2.4 Drenledninger, evt. avløp for takvann, gulvluk i kjeller/underetaje/ plate på mark, toppekran, vann- og avløpledninger amt nødvendige kummer inngår ikke i vår leverane. Tiltakhaveren rørlegger ørger for die og at vannledning føre inn i vakerom og toppekran plaere i nærheten av varmtvannbereder. Innvendige avløpledninger for de enkelte opplegg avlutte ved overkant kjellergulv/plate på mark. Likedan at jordelektrode og jordledning fra bunnledning føre fram til hovedtoppekran og avlutte ca. 300 mm over gulv. 2.5 Evt. lokale krav om å benytte redukjon-ventil, vannmåler, vannbeparende kloett, montere brannlangekap, legge jordkabel, montere kortlutningvern m.m. er ikke medregnet i våre prier. Tilleggleveraner i forbindele med eventuelle ærkrav fra tedlige eller andre myndigheter beørge og bekote av tiltakhaveren. Krav om peiell iolering mot utendør tøy, krav om ikring mot radonga og eventuelt andre lokale krav ane om ærkrav. 2.6 Det forutette at tiltakhaver beørger kjørbar veg for latebil fram til grunnmur amt opplagpla for materialer på tomta. Det forutette at tiltakhaveren beørger og bekoter nødvendig byggetrøm til egne og BoligPartner eller vår forhandler arbeider og uttyr, herunder hvilebrakker og oppvarming av bygget, regelmeig rydding inne og ute i byggetiden, ogå nørydding, og at han elv beørger vak før innflytting. Tiltakhaveren må dekke til terkler, trappetrinn og ferdige gulv når det utføre arbeider i bygget. Tiltakhaveren må ogå ørge for tiltrekkelig oppvarming i alle etajer for uttørking i byggeperioden. Det er viktig å være oppmerkom på at mur- og puarbeidene tilfører bygget mye fuktighet. All fuktighet må lufte ut gjennom ventiler og vinduer. I nye boliger må det forvente noe vinn og krymp i materialer. Slike forhold er ikke reklamajon-berettiget. Heller ikke evt. kader om kylde ektrem uttørking p.g.a. for kraftig fyring. Skader i garanti-tiden om kylde manglende vedlikehold eller frotkader på grunn av manglende fyring kan begrene BoligPartner eller vår forhandler plikt til utbedring. Det påhviler tiltakhaver å underøke og godkjenne alle overflater før egne arbeider påtarte. 2.8 Som ikkerhet for tiltakhaver tiller vi garanti fra bank/ finanieringintitujon iht. 12 i «Butadoppføring-lova». 2.9 Ved avtale om planlegging og oppføring av bolig inngår forikring (villa-bygning-kako). Forikringen gjelder fra arbeider på tomta tarter og fram til overlevering. Forikringen dekker ogå de materialer om tiltakhaver elv tilfører bygget med inntil kr ,-. Ved overtagele må tiltakhaver elv tegne villa- og innboforikring. Ved byggeettleverane må tiltakhaveren elv ørge for forikring Det påhviler tiltakhaveren elv å betille trøm fra E-verk og tele/tv tjeneter fra kabelelkap Tillegg og endringer i leveranen kal betille kriftlig og bekrefte av begge parter Tre er et levende materiale om påvirke av temperaturvingninger og luftfuktighet, det må 3

4 Leveranebekrivele påberegne at det kan opptå mindre prekkdanneler på vegg- og takflater Tre er et levende materiale om påvirke av temperaturvingninger og luftfuktighet, det må påberegne at det kan opptå mindre prekkdanneler på vegg- og takflater. N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 3 BJELKELAG/GULV/HIMLING Bjelkelaget dimenjonere etter Sintef Byggfork ine bjelkelagtabeller. Bjelkelag må IKKE belate med tøpt gulv, pei/brannmur eller andre tørre belatninger uten kriftlig avklaring på forhånd. 3.1 Bjelkelag over kjeller/underetaje Over uinnredet kjeller; bjelker, 200 mm mineralull, fuktbetandige gulvplater. Over underetaje; bjelker, 100 mm mineralull, fuktbetandige gulvplater. Over hybler i underetaje, bjelker, 200 mm mineralull, fuktbetandige gulvplater. 3.2 Bjelkelag ved uinnredet loft Gjelder ogå enkelte hutyper om er tilrettelagt for innredbart loft. Bjelker, 400 mm mineralull, platfolie, elektrikerlekter. Ventilajonkanaler legge i kneloft på den ide om ikke har trapp. Loftet blir kaldt og uventilert. 3.3 Bjelkelag ved innredet loft Bjelker, fuktbetandige gulvplater, 100 mm mineralull. 3.4* Himling i hovedetaje og loft Nærmet iolajonen legge platfolie, å elektrikerlekter. Ubehandlede gipplater. Malte trefiberplater. 3.5 Himling i boligrom underetaje/kjeller Ubehandlede gipplater. Malte trefiberplater. 3.6 Himling i uinnredet kjellerrom Ubehandlede gipplater. 3.7 Dragere Limtredragere i gran, malingkvalitet. Dragere med tore penn i boligrom levere i tål og innkae med: Ubehandlede gipplater. Ubehandlede ponplater. Ferdigmalte trefiberplater. 3.8 Himling i garaje i underetaje Ubehandlede gipplater. 3.9 Lydgulv/-himling/horiontaltdelt bolig 22 mm ponplater, 13 mm gipplater, 20 mm trinnlydplate, 22 mm lieponplater, 200 mm mineral-ull. I forbindele med lydgulv må tiltakhaver benytte egnet gulvbelegg med trinnlyddempende egenkaper iht. Sintef Byggfork ine anbefalinger. Ved bruk av parkett/laminat må trinnlyddempende underlag benytte mellom gulvpon og parkett/laminat. Himling betående av lydbøyler, lekter, 1 lag ubehandlede gipplater. I tillegg montere ett lag: Ubehandlede gipplater. Malte trefiberplater. 4* YTTERVEGGER I TRE Yttervegger i hovedetaje, underetaje og innredet loft 4.1 Yttervegger i boligrom er bygget opp av 198 mm bindingverk. På ytteriden montere vindtette plater, amt utlekting og utvendig kledning iht. tegning. Hjørner og overganger ikre med pappremer eller tilvarende for å oppnå ektra vindtetting. Mellomrommet mellom tolpene fylle med 200 mm mineralull. Innvendig kle veggene med platfolie og plater 4 * Leveraneoverikt på ide 11.

5 Leveranebekrivele N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 4.2 Yttervegger i boligrom er bygget opp av 198 mm+48 mm bindingverk. På ytteriden montere vindtette plater, amt utlekting og utvendig kledning iht. tegning. Hjørner og overganger ikre med pappremer eller tilvarende for å oppnå ektra vindtetting. Mellomrommet mellom tolpene fylle med 200 mm mineralull, det montere inntrekt diffujonperre og 50 mm mineralull. Innvendig kle veggene med plater. 4.3 Utvendig kledning Grunnet hvit utvendig kledning iht. tegning. Panelender, bakider amt ynlige pikerhoder forblir ubehandlet. Sementbaerte plater på platefelt, ubehandlet. Puet luftet kledning på ementbaerte plater. t Låvepanel tett, grunnet hvit på platefelt. 4.4 Innvendige plater vegger Ubehandlede gipplater. Ubehandlede ponplater. Malte trefiberplater, fapanel 3 bord. 4.5* Baderom, bad/vak og duj/wc På baderom benytte 15 mm rupanel og 12,5 mm våtromplate om bai for flier. t t Diffujonperre montere ikke. På baderom benytte lett, hvit baderompanel. På baderom benytte flimøntret Fortiimo 3091 F03 HG White tile t t t t t 4.6* Vakerom På vakerom benytte baderompanel. NB! Et begrenet utvalg av baderompaneler har tørre t t t t t t høyde enn 2,4 m. På vakerom benytte 15 mm rupanel og 12,5 mm våtromplate om bai for flier. Diffujonperre montere ikke. t t t t t t Veggkledning vakerom iht pkt Yttervegger uinnredet loft Kledning (e pkt. 4.3), utlekting, vindtett plate, 198 mm bindingverk. 4.8 Yttervegger på loft om ikke kan innrede Kledning (e pkt. 4.3), utlekting og vindtett plate. 4.9 Yttervegg i garaje og utvendig uiolert bod. 98 mm uiolert bindingverk. Sementbaerte plater på platefelt, ubehandlet. Puet luftet kledning på ementbaerte plater. t Låvepanel tett, grunnet hvit på platefelt. Grunnet hvit utvendig kledning iht. tegning. 5* INNERVEGGER I TRE Innervegger utføre i bindingverk kledd med plater på begge ider. 5.1 Bærende og ikkebærende innervegger mellom boligrom, mellom kjellerrom og mellom boligrom og kott, bygge opp av 98 mm bindingverk og 100 mm mineralull. t Bærende og ikkebærende innervegger mellom boligrom, mellom kjellerrom og mellom boligrom og kott, bygge opp av 98 mm bindingverk. 5.2 Trevegg mot utvendig betongvegg i boligrom 69 mm bindingverk, mm mineralull, platfolie og plater e pkt Kledning Ubehandlede ponplater. Ubehandlede gipplater. Malte trefiberplater, fapanel 3 bord. 5.4 Baderom, bad/vak og duj/wc På baderom benytte 15 mm rupanel og 12,5 mm våtromplate om bai for flier. t t (Kun 50 mm våtromplate mot mur). På baderom benytte lett, hvit baderompanel På baderom benytte flimøntret Fortiimo 3091 F03 HG White Tile t t t t t * Leveraneoverikt på ide 11. 5

6 Leveranebekrivele N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 5.5 Vakerom På vakerom benytte baderompanel. NB! Et begrenet utvalg av baderompaneler har tørre t t t t t t høyde enn 2,4 m. (Kun 50 mm våtromplate mot mur). På vakerom benytte 15 mm rupanel og 12,5 mm våtromplate om bai for flier. t t t t t t Veggkledning vakerom iht pkt Lydvegg i vertikaldelt bolig Lydvegger bygge opp om to atkilte vegger av 98 mm bindingverk med minimum 50 mm avtand mellom veggdelene. Veggene iolere med 100 mm mineralull, og kle innvendig med 2 lag ubehandlede plater. Førte lag gipplater og andre lag om over, iht. pkt * TAK/TAKTEKKING 6.1 Som bærende takkontrukjon benytte taktoler, eller perrer og taktoler i kombinajon. Die dimenjonere og lage etter gjeldende tandarder. Undertak legge av vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater, og løyfer og lekter. Taktekking e pkt Det levere tigetrinn med godkjent innfeting frem til pipe. 6.2 Kaldt uventilert loft med taktoler Kaldt loft om ikke kan innrede. Loftet kan ikke benytte til lager og har kun luke for inpekjon. Taktoler, 400 mm mineralull, geim, vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater og vindtett duk, løyfer, lekter og taktekking (6.5). Opp mot iolajonen legge platfolie med klemte kjøter. Himling kle med plater. 6.3 Innredet loft med A-taktoler Taktoler, 300 mm mineralull mellom taktoler mot undertak, 100 mm mineralull i hanebjelker. Det montere platfolie, elektrikerlekter og himlingplater. Gulvplater legge mellom knevegger. Det montere vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater og vindtett duk, løyfer, lekter og taktekking (6.5). 6.4 Innredningbart loft Taktoler, 400 mm mineralull i etajekille. Det montere vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater, løyfer, lekter og taktekking (6.6). 6.5 Sperretak Sperrer, 300 mm mineralull mellom perrer. Over legge vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater, løyfer og lekter og taktein for takvinkel tørre enn 18. For takvinkel mindre enn 18 vindtett duk, nødvendig opplekting, OSB og papp Betongtaktein I noen landdeler vil det enkelte vintre opptå kombinajon av tore nømengder, tining og idanneler om ammen med trykk og forkyvninger kan påføre takteinen en mekanik påvirkning lik at enkelte tein kade. Tiltakhaver må elv være årvåken for like kombinajoner og ørge for måking av tak. BoligPartner AS legger igjen noen få taktein lik at tiltakhaver elv kifter ut kadet tein hvi det opptår Stålplatetak Utformet om taktein, belagt med teingranulat. t t t t t Snøfangere Nødvendige nøfangere projektere og levere iht. tekkemateriale, takvinkel og nølat. Ved ru taktein og papp vil det ikke bli levert nøfangere når takvinkel er 25 eller mindre. 6.7 Flate tak Iolerte flate tak utføre om varme tak med fall mot luk og innvendig nedløp. Som bærende kontrukjon benytte I-bjelker, oppå legge fuktbetandige ponplater, diffujonperre, 300mm trykkfat iolajon og takfolie, under fuktbetandige ponplater legge 100mm mineralull. Ved levering av byggeett, pkt.20, levere ikke 300mm trykkfat iolajon og takfolie Uiolerte flate tak bygge med trebjelker, fuktbetandige ponplater om undertak og tekking med takfolie Enkelte hu med karnapp får 300 mm iolajon, rupanel og takfolie om tekking. 6.8 Utvendig underkledning Himling ved åpne arealer og geim kle med 16 mm paltepanel Himling ved åpne arealer og geim kle med dobbeltfalet panel. 6 * Leveraneoverikt på ide 11.

7 Leveranebekrivele N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 7* YTTERDØRER Alle utvendige dører levere med tetningliter. Hoveddører/Balkongdører levere iht. faadetegning 1: BoligPartner hoveddør i hvit utførele Dørene er peialdeignet til hver huerie for å harmonere med ignaturen på boligen. Hardved t terkel, med 2-lag energigla, låkae med ylinder og håndtak, forkrommet og matt. Karm og utforing, hvitmalt. Hoveddør levere om Jømna PT 303 S Hoveddør levere om peialdeignet uten gla 7.2 Balkong og terraedør Karm og utforing, dørblad, 3-lag energiparegla med argon og varmkantpacer (tilfredtiller ikke Hubank) og epagnolettlå. Dørblad og karm hvitmalt, og utforing MDF hvitbehandlet Hvitmalte mdf utforinger t t t t t t 7.3 Dører i boligrom og kjellerrom Dørene levere med dørblad, karm, foring, hardvedterkel, låkae og dørvridere. Tofløyede dører levere med gla og evt. proer, øvrige dører/kyvedører enkle og doble levere tette. Hvite dørblad med 4 peil, hvitmalt karm og utforinger. Hvite dørblad med lett peil, hvitmalt karm og utforinger. Hvite glatte dører. 7.4 Garajeport Ved levering av garaje levere hvitlakkert horiontal leddport (uiolert inntil 3 m bredde). (Standard farge off-white RAL 9016). 7.5 Boddør Ved levering av bod, levere iolert hvitmalt dør med hvitmalt karm med tetning-liter, låkae, ylinder og håndtak, forkrommet og matt. 8* VINDUER I alle vinduer er det benyttet vakumimpregnert furu eller kjerneved i furu. Fate (F på tegning) og åpningbare vinduer med 3-lag energiparegla med argon og varmkantpacer (tilfredtiller ikke Hubank). Evt. proer levere, e faadetegning i 1:100, om utenpåliggende klipproer. Åpningbare fra og med 2. etaje vinduer er barneikret. Det levere peronikkerhetruter i amvar med forkriftene krav. 8.1 Vinduer i boligrom Karm og ramme hvitmalt, og utforinger MDF hvitbehandlet Hvitmalte MDF utforinger t t t t t t 8.2 Vinduer i kjellerrom Fate eller åpningbare vinduer, 3-lag energiparegla med argon og varmkantpacer (tilfredtiller ikke Hubank). Levere uten foringer (uinnredet kjeller). Karm og ramme i hvitmalt utførele. 8.3 Takvinduer Vedlikeholdfrie takvinduer type Velux med 3-lag ikkerhetgla. Som tandard kun på enkelte hu, e katalogtegning. I områder med lange kalde perioder og mye nø kan Velux takvinduer være dekket med mye nø over lengre tid i løpet av vintereongen. Når temperaturen tiger, vil nøen begynne å melte, pga. noe ektra varmetap på og rundt takvinduet. Snøen vil melte og renne av vinduet, til den kaldere og noe bedre iolerte takoverflaten nedenfor vinduet. Her vil meltevannet frye til i. Lukket lufteklaff vil reduere varmetap t og nømelting. I like tilfeller kan det danne ivuller i underkant av vinduet om igjen kan hindre avrenning fra vinduflaten. Dette medfører økt riiko for at meltevann kan trenge inn gjennom vinduet. Verken vinduet eller taket er normalt kontruert for å mottå vanntrykk. Tiltakhaver må være årvåken i like ituajoner og ørge for at takvinduer blir måkt lik at ikke kader om bekrevet kan opptå. 9* KJØKKEN OG GARDEROBER Kjøkkeninnredning plaere om vit på egen kjøkkentegning. Det levere benkeplate i laminat med rett kant og nedfellbart benkebelag i rutfritt tål med to kummer. 9.1 Innredningpakke kjøkken i henhold til prigruppe for det enkelte kataloghu/ erie. * Leveraneoverikt på ide 11. 7

8 Leveranebekrivele N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 9.2 Innredningpakke kjøkken til bi-leilighet er i henhold til prigruppe Garderobekap type Kombi. t t t t t 10* TRAPP Trapp levere med forkriftmeig rekkverk eller håndrekke på begge ider. Mellom trinnene montere barneikring og rekkverk utføre med vertikale piler for å hindre klatring. Trapp, rekkverk med vertikale piler og håndrekke Hovedtrapp Spiler, håndrekke og vanger levere fabrikkmalt hvit. Trinn levere i lakkert laminert eik Spiler, håndrekke og vanger levere i lakkert furu. Trinn levere i lakkert furu 10.2 Iolert inpekjonluke Til uventilerte hulrom levere hvitgrunnet iolert inpekjonluke, plaering iht. tegning i måletokk 1:100. Inpekjonluken må ikke tå åpen. 11 BALKONG 11.1 Bjelker og paltegulv i trykkimpregnerte materialer. Rekkverk levere iht. tegning i måletokk 1: Rekkverktolper og topprekke levere i trykkimpregnerte (ubehandlede) materialer. Spiler, vertikale/horiontale, levere uimpregnert og grunnet på tre ider (hvit) Herkapelig: Rekkverk impregnert (impregnert levere ikke grunnet) Rekkverk i galvaniert tål med tående piler og en håndløper Stolper og håndløper i galvaniert tål med herdet laminert gla. (Moderne: e tegning glarekkverk). t 11.6 Utvendige tremmer, terraer og rekkverk på bakkeplan. t t t t t t 12 LISTVERK/SØYLER Utvendig og innvendig belitning utføre etter egne detaljer iht. boligen ignatur Utvendig belitning Som ideliter på vinduer, dører og utvendige hjørner montere profilert omramming, grunnet. Som vannbrett under og over vinduer og dører montere trykkimpregnerte bord Utvendig belitning Som ideliter på vinduer, dører og utvendige hjørner montere jutert kledning, grunnet. Under og over vinduer og dører montere vannbrettbelag Søyler. Levere iht. egne detaljer, grunnet, e faadetegning i måletokk 1: Søyler. Glatte impregnerte øyler (impregnert levere ikke grunnet) Mønedekor. Levere iht. egne detaljer, grunnet, e faadetegning i måletokk 1: * Innvendig belitning Litverk levere ikke til boder, diponible rom og kjellerrom Til boligrom levere profilerte tak-, gulv-, dør- og vinduliter, i hvitmalt utførele. Det må påregne parkling/overmaling av pikerhull, kjøter og gjæringer Til boligrom levere tak-, gulv-, dør- og vinduliter, i hvitmalt utførele. Det må påregne parkling/overmaling av pikerhull, kjøter og gjæringer Terkelliter til innvendige dører levere i lakkert eik. 13 TAKRENNER OG BESLAG 13.1 Takrenner, rennekroker, bordtakbelag, nedløprør, holdere for nedløprør levere i lakkert tål Nedløprør kappe og avlutte under utvendig kledning og tilkoble takvannledning av tiltakhaver eller han entreprenør Innvendig taknedløp montere av tiltakhaver eller han entreprenør Belag ved ark, oppløft, grad etc. levere i platbelagt tål. Farge Silver levere i lakkert tål 8 * Leveraneoverikt på ide 11.

9 Leveranebekrivele VENTILASJON OG SENTRAL- STØVSUGER Det levere balanert ventilajonanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning til alle hu. Avtrekk kjer i bad, WC, vakerom og evnt. innvendig bod på boligplan om ikke ligger mot yttervegg. Innblåning av frik luft kjer i overom og andre oppholdrom uten avtrekk tilknyttet anlegget. Anlegget kal være i kontinuerlig drift. Bi-leiligheter levere med tilvarende anlegg Balanert ventilajonanlegg Det levere takhatt med underbelag, varmegjenvinner og tyringenhet. Dette blir plaert om vit på egen projekteringtegning og med kanaler til alle aktuelle rom. Kanalene montere på varm ide og er da uiolerte. Kun kanaler om går gjennom kaldt loft iolere. Opplegg fra underliggende rom bygge inn i vegger og i bjelkelag. I enkelte tilfeller må kanalene kle inn i ynlige kaer. Inntak av frik luft plaere fortrinnvi på huet kyggeide. Se monteringanvining om medfølger tegning og aggregat fra leverandør. I enkelte trøk av landet kan det være vært kaldt over lengre tid om vinteren. Det kan da forekomme kondenering og rimdannele i ventilajonaggregatet. Dette er for å vidt ikke unormalt og vanligvi regulerer aggregatet dette elv. Hvi det blir å tor rimdannele at den roterende varmevekleren topper, anbefale det at tiltakhaver topper anlegget en kort periode. Varme tilføre ved å fjerne inpekjonluken lik at ien melter. Derom ventilajonanlegget ikke er plaert i våtrom, pa på å tørke opp kondenvannet lik at fuktkader unngå. Kontroller deuten at filtre er byttet. Etter at ventilajonaggregatet er tørket, tarte ventilajonanlegget opp igjen. *14.2 Kjøkkenavtrekk Kjøkken ventilere eparat ved bruk av kjøkkenventilator med utblåing til det fri over tak eller direkte ut gjennom yttervegg. Ventilator uttyre med trykkvakt Andre løninger av ventilajon Det ta forbehold om annen utførele ved peielle planløninger eller ved peielle uteluftforhold Sentraltøvuger Det levere entraltøvuger med lydfelle og kjulte rørfremføringer til ugekontakter. Utblåning kjer til det fri via klaffeventil. Antall ugekontakter er avhengig av huet tørrele og antall etajer. Til leiligheter i projekter og bi-leiligheter levere ikke entraltøvuger. 15. BRANNVERN Ved avtale om planlegging og oppføring av bolig levere 1 tk. røykvarler til hver etaje (e punkt 17.8 om leverane og * Leveraneoverikt på ide 11. tilkobling) og 1 tk. 6 kg` ABE pulver brannlukning-apparat til hver boenhet. 16. TØMRERARBEID Arbeidet utføre i amvar med våre tegninger og detaljer. Vårt faglige anvar følge opp med egen byggeledele. For tillatt avvik på utførelen og overflater innvendig gjelder toleraneklae PC og utvendig klae PD i NS 3420, 4. utgave ELEKTRIKERARBEID* Intallajon utføre av regitrert intallatør om ørger for fagmeig utførele. BoligPartner eller vår forhandler intallajon tarter fra og med ikringkap. Tiltakhaver beørger og bekoter jordelektrode i åle, inntakkap med nødvendig kortlutningvern og inntakkabel til ikringkap og eller lokale ærkrav. Svaktrømrør for tele/data bekote av tiltakhaver Sikringkap Kaplingen av ikringkapet kal være av ikke brennbart materiale Overbelatningvern Overbelatningvern (hovedikring) plaere i ikringkapet og levere om automatikring inntil 3x63 ampere. Elektriitetverket krever at tiltakhaver inntakkabel kal ikre med et åkalt kortlutningvern, om plaere inntil boligen eller på yttervegg i kjeller. Kortlutningvernet er ikke med i leveranen, heller ikke kabel fra kortlutningvernet og fram til ikringkapet Jordfeilbryter Det montere kombinerte automatikringer/ jordfeilbrytere for alle forbrukerkurer med utløertrøm på 30 ma Kurikringer Alle kurikringer i ikringkapet levere om 2-polet automatikring 2x15A (11 tk) og 2x25A (1 tk). Standardleverane er 12 tk. kurer. Kurene fordele på komfyr, vakemakin, varmtvannbereder, oppvakmakin, varme og belyning. 3-faete kurer er ikke med i leveranen Intallajon Intallajonen dimenjonere lik at elektrike varmeovner kan tilkoble tikkontakter og gi full oppvarming i tue, overom, kjøkken, gang/ hall. For bad dimenjonere intallajonen for fat tilkoblet varme. Intallajon levere kjult i vegg/himling bortett fra i lyd/branncellebegrenende vegg- og himling og i kjellerrom, hvor det benytte åpen intallajon. Varmekabler, gulvvarme og varme ovner inngår ikke i leveranen. Alle elektrike oppvarmingkilder kal ha opplegg og mulighet for nattenkning. Downlight kan bare montere For kalde uventilerte loft min. 1 m fra yttervegg. For tak med A-taktoler kun i bjelkelag mellom knevegger og i hanebjelkelaget. Her må det benytte peielle kaer for klemming av platfolie. I flate tak. NB! Downlight kan ikke montere i iolerte kråtak Brytere og tikkontakter Die levere i hvit utførele. Alle tikkontakter levere om doble barnevernede, bortett fra tikkontakter for tajonære apparater om oppvakmakin, kjølekap, komfyr o.l. Brytere plaere i høyde 0,8-1,1 m over golv. Alle tikkontakter kal være jordet. Varmtvannbereder med en effekt på 2000 W eller mer tilkoble fat eller over en 2 polet bryter Ringeanlegg Det levere komplett anlegg om betår av ringeklokke med innebygd eller eparat trafo, amt ringeknapp ved hovedinngang Røykvarlere Røykvarlere levere av elektriker og tilknytte trømforyning og kal ha batteribackup. Evt. flere røykvarlere i en boenhet eriekoble Punkter Antall punkt levere iht. NEK Punktene plaere og fatette av el. entreprenør. Som pkt. regne: lampepunkt tikkontakt brytere framlegg til varmekabel og varmekabelregulator framlegg til varmeovner røropplegg for antenne, gjelder kun trekkerør og veggbok røropplegg for telefon, gjelder kun rekkerør og veggbok Uttyr El. uttyr er forutatt levert av tiltakhaver. Vær oppmerkom på at en del elektrik uttyr og lamper må montere av anvarlig utførende intallatør Teknik pakke Teknik pakke inneholder komfyrvakt, overpenningvern, opplegg til balanert ventilajon, opplegg til fremtidig mediink kur (rør avlutte på overom eller bad 1 etg.), fat tilkobling av /evt. framlegg til VVB, tilkobling av utjevningforbindeler (jording), ikringkap, evt. vaktrømfelt er tilvalg. Der hvor lamper ikke inngår i leveranen vil lampepunkt avlutte med tikkontakt og bryter, evt. DCL plugg er tilvalg. Det utarbeide dokumentajon iht. NEK 400:

10 Leveranebekrivele RØRLEGGERARBEIDET Rørleggerarbeidet utføre av autoriert rørlegger. BoligPartner eller vår forhandler leverane tarter fra innvendig toppekran og opptikk for avløpledninger. Alle vannledninger levere om rør i rør ytem i plat. Spillvannledninger levere i plat (ABS/PP). Sanitæruttyr i hvit utførele og armaturer levere fra anerkjente produenter. Nødvendige bunnledninger og tilførelledninger for fremføring av varmt og kaldt vann under tøpte gulv ved plate på mark, u.etg. eller kjeller beørge og bekote av tiltakhaver. I amband med bunnledninger må tiltakhaver forikre eg om at det montere muffe for el. jording Vannledninger Fordeling av varmt og kaldt vann legge kjult i bjelkelag og trevegger. I kjeller og i vakerom legge dette åpent. Det er regnet med varmt vann i bad, kjøkken, WC og vakerom. I noen tilfeller er det nødvendig å legge rørene innkledd i ynlig kae. Det benytte rør i rør ytem. Til vannmåler og bereder bruke ynlige kobberrør for kapilan lodding Spillvannledninger Spillvannledninger legge kjult i bjelkelag og trevegger. I noen tilfeller er det nødvendig å legge rørene innkledd i ynlig kae Uttyr Uttyr til hver enkelt bolig levere i henhold til plantegning i måletokk 1:100. Uttyroverikt: Veggbatteri med termotat og dujuttyr Servant Ettgrep ervantbatteri Gulvmontert kloett med ete og lokk Gulvluk i plat (gjelder for bad og vakerom med tregulv i 1.etg. og loft) 200 l varmtvann-bereder i rutfritt tål med ledning, tøpel (hvi effekt er mindre enn 2000 W) og blandeventil Kran for vakemakin Avløp med trakt for vakemakin Skyllekar med blandebatteri. Derom det ikke er vit på tegning levere ikke kyllekar. Ettgrep kjøkkenbatteri med vingbar kran og eparat kobling for oppvakmakin. Under oppvakmakin og kjøkkenbenk montere automatik lekkajetopp. Tilkobling av benkebelag. Frotfri utekran med inntil 2 m ledningtrekk. Det levere ikke utekran til bi-leiligheter. 19. TYPEHUS Ved avtale om planlegging og oppføring av bolig inngår hovedpotene BYGGESETT I byggeettleveranen inngår hovedpotene 3-14, med unntak av montering av kjøkken, trapp og balanert ventilajon. Trykkfat iolajon og takfolie levere ikke (bekrevet i pkt.6.7.1) i hueriene Quadra og Moderne. For like leveraner gjelder kjøploven. 21. DIVERSE Følgende forhold må være intallert og på pla før ferdigattet kan uttede. Die forhold inngår ikke i leveranen. Skortein og åpne eller lukkede ildteder Trinnfri adkomt til hovedinngang og utgang til terrae/ utepla der det er krav om tilgjengelig bolig iht. Teknik forkrift. Evt. olavkjerming for å oppnå kravet til termik inneklima iht. Teknik forkrift. Ektra varmekilde for boliger om faller inn under krav til energiforyning iht. Teknik forkrift. Evt. utvendig bod for oppbevaring av ykler, portuttyr, barnevogner mm. Hybler levere om en del av hoved boligen og det er ikke forutatt tiltak med tanke på brann- og lydiolering. Følgende ting nevne peielt og inngår ikke i leveranen: Garderobekap (Levere kun på projektboliger om tandard). Det om er inntegnet tiplet i måletokk 1:100 og vegger om ikke er inntegnet helt varte (murvegger) pkt er ikke med i leveranen. Gulv på uinnredet loft. Grunnarbeid, mur- og puarbeider amt andre tomteteknike arbeider. Ventiler i grunnmur og øyleko. Jfr. pkt Utplaering av hu på tomt. Redukjonventil, toppekran, vannmåler, vannbeparende kloett, brannlangekap, dren- og takvannledning, luk i tøpt gulv, bunnledninger. Jfr. pkt. 2.4., 2.5. og Utkater på takvannnedløp. Tilførelledninger for kaldt og varmt vann i tøpt plate. Fluenetting. Tetting av kjøter, hjørner, overganger og gjennomføringer i membranplater, jfr. pkt. 4.5 og 5.6. Jordelektrode, jordkabel, inntakkap og kabel, og kortlutningvern amt jordingmuffe, jordfeilvarler. Jfr. pkt. 17. Varmekabler og prokobling av die, gulvvarme eller varmeovner. Ovner/brannmur/kortein med tetting og belag jfr. pkt Peifundamenter og brannpanel. Jfr. pkt Tilluftventiler for ildteder. Jfr. pkt Hovedtrapp til uinnredet loft. Plabygde garderobekap. Jfr. pkt Overflatebehandling innvendig/-utvendig inkl. gulvleggerarbeid. Utvendig impregnert trevirke levere ikke grunnet, elv om utvendig kledning levere makingrunnet. Forikring ved levering av byggeett. Jfr. pkt Tørketativ, øppeldunk, potkae, feieplattform og tigeikring. Utvendige trapper, ramper, terraer og rekkverk på bakkeplan om ikke er en del av katalogmodellene, amt fortøtningmurer elv om det vie på tegning. Inngangplattinger. Gartnerarbeider og iåing/beplantning. Inngjerding. Fritttående carport/garaje. Avgifter til offentlige myndigheter og tedlige energiverk, kabel og nettelkaper amt finankotnader og takter. Støyberegninger og/eller tiltak mot tøy iht. lokale ærkrav. Fotomontaje i tillegg til ituajonplan når dette kreve. Lamper, hvitevarer, garderobehyller og møbler. Blomterbrett, blomterkaer. Tilførelledningen til framtidig loft og bileilighet. Byggetrøm, fyring og rydding og bortkjøring av øppel i byggeperioden, tildekking, vak. Jfr. pkt Særkrav fra lokale myndigheter. Jfr. pkt Betilling og tilkobling av trøm/-antenne- og telekabel. Jfr. pkt Litverk til kjellerrom. Jfr. pkt Sentraltøvuger til bi-leiligheter. Jfr. pkt faet kurer. Jfr. pkt Utekran til bi-leilighet. Jfr. pkt Badekar, dujvegger/kabinett og veggmontert kloett. Jfr. pkt Skyllekar med blandebatteri derom det ikke er vit på tegning. Byggeforikringen dekker ikke fri retthjelp. Jfr. pkt

11 Leveranebekrivele Leveraneoverikt for BoligPartner Punkt Leverane Notalgi Herkapelig Moderne Quadra Projekt Ta2 Merknad 3.4/ 6.7 Himlingkledning 60 x120, malt Gip Gip Gip 60 x120, malt 60x120, malt 4/5 Veggplater Ubeh.pon Gip Gip Gip Fapanel 3 bord Fapanel 3 bord 4.5 Baderom 15 mm rupanel og S S S S T T våtromplate 4.5 Hvit lett baderompanel S 4.5 Flimøntret panelplater type Fortiimo T T T T T S 3091 F03 HG White Tile 4.6 Vakerom Hvit lett T T T T T T baderompanel 4 Grunnet utv kledning S S S S S S Hvit 6 Taktekking Taktein Taktein Takt./papp Membran Takt./papp Takt. 7 Hvitmalte balkongdører S S S S S S 7 Innerdører Vrider til innv dør Ola 4, malt DH 7193 FKRM Ola 4, malt DH 7193 FKRM Vijon 1 Vijon 1 Hvit glatt Hvit glatt DH 7193 FKRM DH 7193 FKRM DH 7193 FKRM DH 7193 FKRM Hvitmalte karmer, foringer S S S S S S 7 Ytterdør Jon (tandard) Herkapelig Minimalitik Minimalitik Jon (projekt) PT 303S Hvitmalte karmer, foringer S S S S S S 8 Hvitmalte vinduer S S S S S S 9 Kjøkkeninnredning 10 Trapp 12.4 Golvlit og gerikt 12.4 Taklit 16 x 70 profilert 21 x 45 rund 12 x 45 rettkant Furu lakkert 12 x 58 avrundet 21 x 45 rund Innredningpakke Fabrikkmalt m. lam. eik trinn 15 x 70 profilert Innredningpakke Fabrikkmalt m. lam. eik trinn 21 x 95 profilert 19 x 95 profilert foliert MDF Innredningpakke Fabrikkmalt m. lam. eik trinn 12 x 58 avrundet Innredningpakke Fabrikkmalt m. lam. eik trinn 12 x 45 rettkant Innredningpakke Innredningpakke Furu lakkert 12.4 Malt litverk S S S S S S 14.2 Avtrekkhette Slimline, kjøkkenventilator Stålhette inngår i innredningpakke Stålhette inngår i innredningpakke Stålhette inngår i innredningpakke Slimline, kjøkkenventilator 12x58 avrundet 21x45 rund Slimline, kjøkkenventilator Andre typer er tilvalg Stålpiler = T Trinn er lakkert Fritth./ veggmont. 17 Elektrike punkt Plaere og fatette av elektro entreprenør iht. NEK 400 : 2010 Alarm for innbrudd T T T T T T Veriure og brann Impregnert virke levere ikke grunnet fra fabrikk. Hvite fabrikkmalte produkter har farge NCS S 0502-Y. Det må påregne parkling/ overmaling av pikerhull, kjøter og gjæringer på innvendig litverk av tiltakhaver/ kunde. Etter montering av trapp, forutette det flikklakkering av tiltakhaver/ kunde. Det amme gjelder flikkmaling av malt trapp, hvi dette levere. S = tandard/inkludert T = tilvalg/tillegg 11

12 huene folk nakker om Denne leveranebekrivelen gjelder for BoligPartner og vår forhandler. Denne leveranebekrivelen er datert Sit.rev Vi tar forbehold om trykkfeil.

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31 Leveransebeskrivelse for boliger 15.01.2014 Innhold ORIENTERING 3 TEGNINGSSYMOLER 4 FSDESYMOLER 5 EGREPER I PLN- OG YGNINGSLOVEN 6 ENERGIRUK OG INNEKLIM 7 LEVERNSEESKRIVELSE Kap. Serviceytelser 8 Kap.

Detaljer

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011 1 av 14 Partene Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Poststed: Byggeadresse: Postnr: Poststed: Leverandør: Foretaksnr.: Beskrivelsen gjelder for Nordbohus type: Leveransen

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER LEVERT AV LAMPHOLMEN AS EGENREGIPROSJEKTER NØKKELFERDIG Sted dato For Lampholmen AS Forbruker/ e Hva er standard byggebeskrivelse? Etter å ha lest denne beskrivelsen skal du

Detaljer

Stoppen Toppen Rekkehus med panoramautsikt

Stoppen Toppen Rekkehus med panoramautsikt Stoppen Toppen Rekkehus med panoramautsikt Adresse: Stoppen Toppen - Stoppenkollen 17, 3413 Lier Eiendomstype: Rekkehus (Eierseksjon) Tomt: Eiet tomt Arealer: Primær-rom: 121 kvm - 123 kvm, Bruksareal:

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT: EDDAVEIEN 8 0772 OSLO GNR. 27, BNR. 667 KJØPER: Sign. Asker & Bærum Hus AS / Sign. forbruker Side 1 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT DATO: 15.09.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

Salgsinformasjon 24. januar 2013

Salgsinformasjon 24. januar 2013 Salgsinformasjon. januar 0 ET DRØMMEHJEM FOR DE LITT KRESE Pernillevegen ligger attraktivt til ved Salhusvegen med utsikt over Karmsundet og innover mot byen. Her bor du i et solrikt og fredelig område

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Kirkebakken BRL Prisliste av 26.11.04 (Rev. 30.03.06) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad

Detaljer

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg

Kommandanten. 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Kommandanten 20 selveierleiligheter - byggetrinn 1 i Gravdal/Laksevåg Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer