husene folk snakker om Leveransebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "husene folk snakker om Leveransebeskrivelse 15.07.2014"

Transkript

1 huene folk nakker om Leveranebekrivele

2 Leveranebekrivele SIDEOVERSIKT Anvarrett 3 Generelt 3 Bjelkelag gulv 4 Bjelkelag himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 5 Tak/taktekking 6 Snøfangere 6 Dører 7 Vinduer 7 Kjøkken 7 Trapp og luker 8 Balkong 8 Litverk 8 Søyler 8 Takrenner 8 Belag 8 Ventilajon og entraltøvuger 9 Brannvern 9 Tømrerarbeid 9 Elektrikerarbeid 9 Rørleggerarbeid 10 Typehu 10 Byggeett 10 Divere 10 Leveraneoverikt 11 2

3 Leveranebekrivele ANSVARSRETT Det er i utgangpunktet kun foretak om kan øke om anvarrett, dv. lov til å øke om tillatele til tiltak, projektere og utføre noe på byggeplaen. Unntakvi kan tiltakhaveren øke anvarrett om elvbygger i amvar med SAK 6-8. Anvarlig øker Anvarlig øker er anvarlig overfor myndighetene for at øknaden tilfredtiller kravene i bygninglovgivningen. I de tiltakene hvor Bolig- Partner AS eller vår forhandler tår for levering og oppføring av huet, vil vi eller vår forhandler tå om anvarlig øker. Anvarlig projekterende I de tiltakene hvor BoligPartner AS eller vår forhandler tår for levering og oppføring av huet, vil vi, vår forhandler, eller amarbeidpartnere tå om anvarlig projekterende. Det amme gjelder for levering av byggeett. Følgende forhold blir ikke dimenjonert og projektert: Støpte dekker, tøttemurer, pilarer og fundamenter på bløt leire. I tillegg er grunnunderøkeler ikke inkludert. Anvarlig utførende I de tiltakene hvor BoligPartner AS tår for levering og oppføring av huet, vil vi eller vår forhandler tå om anvarlig utførende av tømrerarbeidene. Ved levering av byggeett må tiltakhaver elv ordne med anvarlig utførende. Uavhengig kontroll Der det blir tilt krav om uavhengig kontroll, er det tiltakhaver anvar å engajere godkjent foretak til lik kontroll. 2. GENERELT BoligPartner hu levere etter pre-cut-metoden. Pre-cut vil i at en del av materialene levere ferdigkappet. Alle materialer og komponenter levere i vanlig god kvalitet. 2.1 Bekrivelen ammen med avtale-tegninger vil være dokumenter i avtalen i den enkelte byggeak. Derom en ytele er ulikt angitt på tegning og i leveranebekrivele, gjelder leveranebekrivelen. Ved avvik mellom propekt/annoner og denne leveranebekrivelen, gjelder leveranebekrivelen. Der det er avvik mellom avtaletegning i måletokk 1:100 og katalogtegning er det avtaletegning om gjelder. Vegger på avtaletegning om ikke er tegnet helt varte forutette oppført i mur av tiltakhaver. Derom noe er vit tiplet på tegningene er det ikke med i leveranen. Tegningene om boligen oppføre etter er BoligPartner eiendom og kan ikke overdra til, eller benytte av andre uten amtykke. BoligPartner eller vår forhandler kan i byggetiden vederlagfritt bruke huet til vining for våre kunder. Likelede kan vi vederlagfritt bruke foto av ferdig bygget hu utvendig og innvendig til bruk i eventuelle enere markedføringtiltak. 2.2 Bekrivelen gjelder generelt for alle hutyper. BoligPartner eller vår forhandler har rett til å foreta endringer på kontrukjoner, praktike løninger og materialer, derom dette ikke medfører endringer i pri, reduert materialkvalitet eller funkjon. 2.3 Grunnarbeider, mur- og puarbeider, etajekiller i lettbetong eller tøp, amt kortein med nødvendige belag inngår ikke i leveranen. Det forutette at tiltrekkelig fall til luk i våtrom ivareta av tiltakhaver eller han entreprenør. Nødvendige ventiler og øyleko/tolpebærere inngår ikke i vår leverane. Die arbeidene og leveranene forutette utført av tiltakhaveren i amvar med våre målatte tegninger og preakepterte anbefalinger fra Sintef Byggfork. Det er viktig at grunnmuren holder de angitte mål, at murkronen er nøyaktig avrettet og at arbeidet er utført korrekt. Avvik betinger ektra arbeid for våre tømrere, og tillegg for dette arbeidet må dekke av tiltakhaver. Type kortein og fyringmåte må betemme før huet kan byggeanmelde. Overflater på grunnmur og kortein i lettklinkermateriale kal poretette, ventiler, vinduer og dører i mur pue inn av tiltakhaveren eller han entreprenør enet når huet tette utvendig. BoligPartner AS eller vår forhandler er ikke anvarlig for utførelen eller kontroll av utførelen på arbeider utført av tiltak-haveren eller han entreprenører. Mur-, pu- og tøpearbeider kal være ferdig før plating av vegger/ himling foreta. Tiltakhaver har anvaret for å bekytte grunnmur og fundamenter mot frot i hele byggeproeen. 2.4 Drenledninger, evt. avløp for takvann, gulvluk i kjeller/underetaje/ plate på mark, toppekran, vann- og avløpledninger amt nødvendige kummer inngår ikke i vår leverane. Tiltakhaveren rørlegger ørger for die og at vannledning føre inn i vakerom og toppekran plaere i nærheten av varmtvannbereder. Innvendige avløpledninger for de enkelte opplegg avlutte ved overkant kjellergulv/plate på mark. Likedan at jordelektrode og jordledning fra bunnledning føre fram til hovedtoppekran og avlutte ca. 300 mm over gulv. 2.5 Evt. lokale krav om å benytte redukjon-ventil, vannmåler, vannbeparende kloett, montere brannlangekap, legge jordkabel, montere kortlutningvern m.m. er ikke medregnet i våre prier. Tilleggleveraner i forbindele med eventuelle ærkrav fra tedlige eller andre myndigheter beørge og bekote av tiltakhaveren. Krav om peiell iolering mot utendør tøy, krav om ikring mot radonga og eventuelt andre lokale krav ane om ærkrav. 2.6 Det forutette at tiltakhaver beørger kjørbar veg for latebil fram til grunnmur amt opplagpla for materialer på tomta. Det forutette at tiltakhaveren beørger og bekoter nødvendig byggetrøm til egne og BoligPartner eller vår forhandler arbeider og uttyr, herunder hvilebrakker og oppvarming av bygget, regelmeig rydding inne og ute i byggetiden, ogå nørydding, og at han elv beørger vak før innflytting. Tiltakhaveren må dekke til terkler, trappetrinn og ferdige gulv når det utføre arbeider i bygget. Tiltakhaveren må ogå ørge for tiltrekkelig oppvarming i alle etajer for uttørking i byggeperioden. Det er viktig å være oppmerkom på at mur- og puarbeidene tilfører bygget mye fuktighet. All fuktighet må lufte ut gjennom ventiler og vinduer. I nye boliger må det forvente noe vinn og krymp i materialer. Slike forhold er ikke reklamajon-berettiget. Heller ikke evt. kader om kylde ektrem uttørking p.g.a. for kraftig fyring. Skader i garanti-tiden om kylde manglende vedlikehold eller frotkader på grunn av manglende fyring kan begrene BoligPartner eller vår forhandler plikt til utbedring. Det påhviler tiltakhaver å underøke og godkjenne alle overflater før egne arbeider påtarte. 2.8 Som ikkerhet for tiltakhaver tiller vi garanti fra bank/ finanieringintitujon iht. 12 i «Butadoppføring-lova». 2.9 Ved avtale om planlegging og oppføring av bolig inngår forikring (villa-bygning-kako). Forikringen gjelder fra arbeider på tomta tarter og fram til overlevering. Forikringen dekker ogå de materialer om tiltakhaver elv tilfører bygget med inntil kr ,-. Ved overtagele må tiltakhaver elv tegne villa- og innboforikring. Ved byggeettleverane må tiltakhaveren elv ørge for forikring Det påhviler tiltakhaveren elv å betille trøm fra E-verk og tele/tv tjeneter fra kabelelkap Tillegg og endringer i leveranen kal betille kriftlig og bekrefte av begge parter Tre er et levende materiale om påvirke av temperaturvingninger og luftfuktighet, det må 3

4 Leveranebekrivele påberegne at det kan opptå mindre prekkdanneler på vegg- og takflater Tre er et levende materiale om påvirke av temperaturvingninger og luftfuktighet, det må påberegne at det kan opptå mindre prekkdanneler på vegg- og takflater. N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 3 BJELKELAG/GULV/HIMLING Bjelkelaget dimenjonere etter Sintef Byggfork ine bjelkelagtabeller. Bjelkelag må IKKE belate med tøpt gulv, pei/brannmur eller andre tørre belatninger uten kriftlig avklaring på forhånd. 3.1 Bjelkelag over kjeller/underetaje Over uinnredet kjeller; bjelker, 200 mm mineralull, fuktbetandige gulvplater. Over underetaje; bjelker, 100 mm mineralull, fuktbetandige gulvplater. Over hybler i underetaje, bjelker, 200 mm mineralull, fuktbetandige gulvplater. 3.2 Bjelkelag ved uinnredet loft Gjelder ogå enkelte hutyper om er tilrettelagt for innredbart loft. Bjelker, 400 mm mineralull, platfolie, elektrikerlekter. Ventilajonkanaler legge i kneloft på den ide om ikke har trapp. Loftet blir kaldt og uventilert. 3.3 Bjelkelag ved innredet loft Bjelker, fuktbetandige gulvplater, 100 mm mineralull. 3.4* Himling i hovedetaje og loft Nærmet iolajonen legge platfolie, å elektrikerlekter. Ubehandlede gipplater. Malte trefiberplater. 3.5 Himling i boligrom underetaje/kjeller Ubehandlede gipplater. Malte trefiberplater. 3.6 Himling i uinnredet kjellerrom Ubehandlede gipplater. 3.7 Dragere Limtredragere i gran, malingkvalitet. Dragere med tore penn i boligrom levere i tål og innkae med: Ubehandlede gipplater. Ubehandlede ponplater. Ferdigmalte trefiberplater. 3.8 Himling i garaje i underetaje Ubehandlede gipplater. 3.9 Lydgulv/-himling/horiontaltdelt bolig 22 mm ponplater, 13 mm gipplater, 20 mm trinnlydplate, 22 mm lieponplater, 200 mm mineral-ull. I forbindele med lydgulv må tiltakhaver benytte egnet gulvbelegg med trinnlyddempende egenkaper iht. Sintef Byggfork ine anbefalinger. Ved bruk av parkett/laminat må trinnlyddempende underlag benytte mellom gulvpon og parkett/laminat. Himling betående av lydbøyler, lekter, 1 lag ubehandlede gipplater. I tillegg montere ett lag: Ubehandlede gipplater. Malte trefiberplater. 4* YTTERVEGGER I TRE Yttervegger i hovedetaje, underetaje og innredet loft 4.1 Yttervegger i boligrom er bygget opp av 198 mm bindingverk. På ytteriden montere vindtette plater, amt utlekting og utvendig kledning iht. tegning. Hjørner og overganger ikre med pappremer eller tilvarende for å oppnå ektra vindtetting. Mellomrommet mellom tolpene fylle med 200 mm mineralull. Innvendig kle veggene med platfolie og plater 4 * Leveraneoverikt på ide 11.

5 Leveranebekrivele N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 4.2 Yttervegger i boligrom er bygget opp av 198 mm+48 mm bindingverk. På ytteriden montere vindtette plater, amt utlekting og utvendig kledning iht. tegning. Hjørner og overganger ikre med pappremer eller tilvarende for å oppnå ektra vindtetting. Mellomrommet mellom tolpene fylle med 200 mm mineralull, det montere inntrekt diffujonperre og 50 mm mineralull. Innvendig kle veggene med plater. 4.3 Utvendig kledning Grunnet hvit utvendig kledning iht. tegning. Panelender, bakider amt ynlige pikerhoder forblir ubehandlet. Sementbaerte plater på platefelt, ubehandlet. Puet luftet kledning på ementbaerte plater. t Låvepanel tett, grunnet hvit på platefelt. 4.4 Innvendige plater vegger Ubehandlede gipplater. Ubehandlede ponplater. Malte trefiberplater, fapanel 3 bord. 4.5* Baderom, bad/vak og duj/wc På baderom benytte 15 mm rupanel og 12,5 mm våtromplate om bai for flier. t t Diffujonperre montere ikke. På baderom benytte lett, hvit baderompanel. På baderom benytte flimøntret Fortiimo 3091 F03 HG White tile t t t t t 4.6* Vakerom På vakerom benytte baderompanel. NB! Et begrenet utvalg av baderompaneler har tørre t t t t t t høyde enn 2,4 m. På vakerom benytte 15 mm rupanel og 12,5 mm våtromplate om bai for flier. Diffujonperre montere ikke. t t t t t t Veggkledning vakerom iht pkt Yttervegger uinnredet loft Kledning (e pkt. 4.3), utlekting, vindtett plate, 198 mm bindingverk. 4.8 Yttervegger på loft om ikke kan innrede Kledning (e pkt. 4.3), utlekting og vindtett plate. 4.9 Yttervegg i garaje og utvendig uiolert bod. 98 mm uiolert bindingverk. Sementbaerte plater på platefelt, ubehandlet. Puet luftet kledning på ementbaerte plater. t Låvepanel tett, grunnet hvit på platefelt. Grunnet hvit utvendig kledning iht. tegning. 5* INNERVEGGER I TRE Innervegger utføre i bindingverk kledd med plater på begge ider. 5.1 Bærende og ikkebærende innervegger mellom boligrom, mellom kjellerrom og mellom boligrom og kott, bygge opp av 98 mm bindingverk og 100 mm mineralull. t Bærende og ikkebærende innervegger mellom boligrom, mellom kjellerrom og mellom boligrom og kott, bygge opp av 98 mm bindingverk. 5.2 Trevegg mot utvendig betongvegg i boligrom 69 mm bindingverk, mm mineralull, platfolie og plater e pkt Kledning Ubehandlede ponplater. Ubehandlede gipplater. Malte trefiberplater, fapanel 3 bord. 5.4 Baderom, bad/vak og duj/wc På baderom benytte 15 mm rupanel og 12,5 mm våtromplate om bai for flier. t t (Kun 50 mm våtromplate mot mur). På baderom benytte lett, hvit baderompanel På baderom benytte flimøntret Fortiimo 3091 F03 HG White Tile t t t t t * Leveraneoverikt på ide 11. 5

6 Leveranebekrivele N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 5.5 Vakerom På vakerom benytte baderompanel. NB! Et begrenet utvalg av baderompaneler har tørre t t t t t t høyde enn 2,4 m. (Kun 50 mm våtromplate mot mur). På vakerom benytte 15 mm rupanel og 12,5 mm våtromplate om bai for flier. t t t t t t Veggkledning vakerom iht pkt Lydvegg i vertikaldelt bolig Lydvegger bygge opp om to atkilte vegger av 98 mm bindingverk med minimum 50 mm avtand mellom veggdelene. Veggene iolere med 100 mm mineralull, og kle innvendig med 2 lag ubehandlede plater. Førte lag gipplater og andre lag om over, iht. pkt * TAK/TAKTEKKING 6.1 Som bærende takkontrukjon benytte taktoler, eller perrer og taktoler i kombinajon. Die dimenjonere og lage etter gjeldende tandarder. Undertak legge av vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater, og løyfer og lekter. Taktekking e pkt Det levere tigetrinn med godkjent innfeting frem til pipe. 6.2 Kaldt uventilert loft med taktoler Kaldt loft om ikke kan innrede. Loftet kan ikke benytte til lager og har kun luke for inpekjon. Taktoler, 400 mm mineralull, geim, vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater og vindtett duk, løyfer, lekter og taktekking (6.5). Opp mot iolajonen legge platfolie med klemte kjøter. Himling kle med plater. 6.3 Innredet loft med A-taktoler Taktoler, 300 mm mineralull mellom taktoler mot undertak, 100 mm mineralull i hanebjelker. Det montere platfolie, elektrikerlekter og himlingplater. Gulvplater legge mellom knevegger. Det montere vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater og vindtett duk, løyfer, lekter og taktekking (6.5). 6.4 Innredningbart loft Taktoler, 400 mm mineralull i etajekille. Det montere vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater, løyfer, lekter og taktekking (6.6). 6.5 Sperretak Sperrer, 300 mm mineralull mellom perrer. Over legge vindtett duk, 48 mm lufting, impregnerte utakplater, løyfer og lekter og taktein for takvinkel tørre enn 18. For takvinkel mindre enn 18 vindtett duk, nødvendig opplekting, OSB og papp Betongtaktein I noen landdeler vil det enkelte vintre opptå kombinajon av tore nømengder, tining og idanneler om ammen med trykk og forkyvninger kan påføre takteinen en mekanik påvirkning lik at enkelte tein kade. Tiltakhaver må elv være årvåken for like kombinajoner og ørge for måking av tak. BoligPartner AS legger igjen noen få taktein lik at tiltakhaver elv kifter ut kadet tein hvi det opptår Stålplatetak Utformet om taktein, belagt med teingranulat. t t t t t Snøfangere Nødvendige nøfangere projektere og levere iht. tekkemateriale, takvinkel og nølat. Ved ru taktein og papp vil det ikke bli levert nøfangere når takvinkel er 25 eller mindre. 6.7 Flate tak Iolerte flate tak utføre om varme tak med fall mot luk og innvendig nedløp. Som bærende kontrukjon benytte I-bjelker, oppå legge fuktbetandige ponplater, diffujonperre, 300mm trykkfat iolajon og takfolie, under fuktbetandige ponplater legge 100mm mineralull. Ved levering av byggeett, pkt.20, levere ikke 300mm trykkfat iolajon og takfolie Uiolerte flate tak bygge med trebjelker, fuktbetandige ponplater om undertak og tekking med takfolie Enkelte hu med karnapp får 300 mm iolajon, rupanel og takfolie om tekking. 6.8 Utvendig underkledning Himling ved åpne arealer og geim kle med 16 mm paltepanel Himling ved åpne arealer og geim kle med dobbeltfalet panel. 6 * Leveraneoverikt på ide 11.

7 Leveranebekrivele N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 7* YTTERDØRER Alle utvendige dører levere med tetningliter. Hoveddører/Balkongdører levere iht. faadetegning 1: BoligPartner hoveddør i hvit utførele Dørene er peialdeignet til hver huerie for å harmonere med ignaturen på boligen. Hardved t terkel, med 2-lag energigla, låkae med ylinder og håndtak, forkrommet og matt. Karm og utforing, hvitmalt. Hoveddør levere om Jømna PT 303 S Hoveddør levere om peialdeignet uten gla 7.2 Balkong og terraedør Karm og utforing, dørblad, 3-lag energiparegla med argon og varmkantpacer (tilfredtiller ikke Hubank) og epagnolettlå. Dørblad og karm hvitmalt, og utforing MDF hvitbehandlet Hvitmalte mdf utforinger t t t t t t 7.3 Dører i boligrom og kjellerrom Dørene levere med dørblad, karm, foring, hardvedterkel, låkae og dørvridere. Tofløyede dører levere med gla og evt. proer, øvrige dører/kyvedører enkle og doble levere tette. Hvite dørblad med 4 peil, hvitmalt karm og utforinger. Hvite dørblad med lett peil, hvitmalt karm og utforinger. Hvite glatte dører. 7.4 Garajeport Ved levering av garaje levere hvitlakkert horiontal leddport (uiolert inntil 3 m bredde). (Standard farge off-white RAL 9016). 7.5 Boddør Ved levering av bod, levere iolert hvitmalt dør med hvitmalt karm med tetning-liter, låkae, ylinder og håndtak, forkrommet og matt. 8* VINDUER I alle vinduer er det benyttet vakumimpregnert furu eller kjerneved i furu. Fate (F på tegning) og åpningbare vinduer med 3-lag energiparegla med argon og varmkantpacer (tilfredtiller ikke Hubank). Evt. proer levere, e faadetegning i 1:100, om utenpåliggende klipproer. Åpningbare fra og med 2. etaje vinduer er barneikret. Det levere peronikkerhetruter i amvar med forkriftene krav. 8.1 Vinduer i boligrom Karm og ramme hvitmalt, og utforinger MDF hvitbehandlet Hvitmalte MDF utforinger t t t t t t 8.2 Vinduer i kjellerrom Fate eller åpningbare vinduer, 3-lag energiparegla med argon og varmkantpacer (tilfredtiller ikke Hubank). Levere uten foringer (uinnredet kjeller). Karm og ramme i hvitmalt utførele. 8.3 Takvinduer Vedlikeholdfrie takvinduer type Velux med 3-lag ikkerhetgla. Som tandard kun på enkelte hu, e katalogtegning. I områder med lange kalde perioder og mye nø kan Velux takvinduer være dekket med mye nø over lengre tid i løpet av vintereongen. Når temperaturen tiger, vil nøen begynne å melte, pga. noe ektra varmetap på og rundt takvinduet. Snøen vil melte og renne av vinduet, til den kaldere og noe bedre iolerte takoverflaten nedenfor vinduet. Her vil meltevannet frye til i. Lukket lufteklaff vil reduere varmetap t og nømelting. I like tilfeller kan det danne ivuller i underkant av vinduet om igjen kan hindre avrenning fra vinduflaten. Dette medfører økt riiko for at meltevann kan trenge inn gjennom vinduet. Verken vinduet eller taket er normalt kontruert for å mottå vanntrykk. Tiltakhaver må være årvåken i like ituajoner og ørge for at takvinduer blir måkt lik at ikke kader om bekrevet kan opptå. 9* KJØKKEN OG GARDEROBER Kjøkkeninnredning plaere om vit på egen kjøkkentegning. Det levere benkeplate i laminat med rett kant og nedfellbart benkebelag i rutfritt tål med to kummer. 9.1 Innredningpakke kjøkken i henhold til prigruppe for det enkelte kataloghu/ erie. * Leveraneoverikt på ide 11. 7

8 Leveranebekrivele N=Notalgi, H=Herkapelig, M=Moderne, Q=Quadra, P=Projektboliger, T2=Ta2, = tandard, t = tilvalg/tillegg. Enkelte detaljer om litverk og innvendige dører etc., e leveraneoverikt Huerie N H M Q P T2 9.2 Innredningpakke kjøkken til bi-leilighet er i henhold til prigruppe Garderobekap type Kombi. t t t t t 10* TRAPP Trapp levere med forkriftmeig rekkverk eller håndrekke på begge ider. Mellom trinnene montere barneikring og rekkverk utføre med vertikale piler for å hindre klatring. Trapp, rekkverk med vertikale piler og håndrekke Hovedtrapp Spiler, håndrekke og vanger levere fabrikkmalt hvit. Trinn levere i lakkert laminert eik Spiler, håndrekke og vanger levere i lakkert furu. Trinn levere i lakkert furu 10.2 Iolert inpekjonluke Til uventilerte hulrom levere hvitgrunnet iolert inpekjonluke, plaering iht. tegning i måletokk 1:100. Inpekjonluken må ikke tå åpen. 11 BALKONG 11.1 Bjelker og paltegulv i trykkimpregnerte materialer. Rekkverk levere iht. tegning i måletokk 1: Rekkverktolper og topprekke levere i trykkimpregnerte (ubehandlede) materialer. Spiler, vertikale/horiontale, levere uimpregnert og grunnet på tre ider (hvit) Herkapelig: Rekkverk impregnert (impregnert levere ikke grunnet) Rekkverk i galvaniert tål med tående piler og en håndløper Stolper og håndløper i galvaniert tål med herdet laminert gla. (Moderne: e tegning glarekkverk). t 11.6 Utvendige tremmer, terraer og rekkverk på bakkeplan. t t t t t t 12 LISTVERK/SØYLER Utvendig og innvendig belitning utføre etter egne detaljer iht. boligen ignatur Utvendig belitning Som ideliter på vinduer, dører og utvendige hjørner montere profilert omramming, grunnet. Som vannbrett under og over vinduer og dører montere trykkimpregnerte bord Utvendig belitning Som ideliter på vinduer, dører og utvendige hjørner montere jutert kledning, grunnet. Under og over vinduer og dører montere vannbrettbelag Søyler. Levere iht. egne detaljer, grunnet, e faadetegning i måletokk 1: Søyler. Glatte impregnerte øyler (impregnert levere ikke grunnet) Mønedekor. Levere iht. egne detaljer, grunnet, e faadetegning i måletokk 1: * Innvendig belitning Litverk levere ikke til boder, diponible rom og kjellerrom Til boligrom levere profilerte tak-, gulv-, dør- og vinduliter, i hvitmalt utførele. Det må påregne parkling/overmaling av pikerhull, kjøter og gjæringer Til boligrom levere tak-, gulv-, dør- og vinduliter, i hvitmalt utførele. Det må påregne parkling/overmaling av pikerhull, kjøter og gjæringer Terkelliter til innvendige dører levere i lakkert eik. 13 TAKRENNER OG BESLAG 13.1 Takrenner, rennekroker, bordtakbelag, nedløprør, holdere for nedløprør levere i lakkert tål Nedløprør kappe og avlutte under utvendig kledning og tilkoble takvannledning av tiltakhaver eller han entreprenør Innvendig taknedløp montere av tiltakhaver eller han entreprenør Belag ved ark, oppløft, grad etc. levere i platbelagt tål. Farge Silver levere i lakkert tål 8 * Leveraneoverikt på ide 11.

9 Leveranebekrivele VENTILASJON OG SENTRAL- STØVSUGER Det levere balanert ventilajonanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning til alle hu. Avtrekk kjer i bad, WC, vakerom og evnt. innvendig bod på boligplan om ikke ligger mot yttervegg. Innblåning av frik luft kjer i overom og andre oppholdrom uten avtrekk tilknyttet anlegget. Anlegget kal være i kontinuerlig drift. Bi-leiligheter levere med tilvarende anlegg Balanert ventilajonanlegg Det levere takhatt med underbelag, varmegjenvinner og tyringenhet. Dette blir plaert om vit på egen projekteringtegning og med kanaler til alle aktuelle rom. Kanalene montere på varm ide og er da uiolerte. Kun kanaler om går gjennom kaldt loft iolere. Opplegg fra underliggende rom bygge inn i vegger og i bjelkelag. I enkelte tilfeller må kanalene kle inn i ynlige kaer. Inntak av frik luft plaere fortrinnvi på huet kyggeide. Se monteringanvining om medfølger tegning og aggregat fra leverandør. I enkelte trøk av landet kan det være vært kaldt over lengre tid om vinteren. Det kan da forekomme kondenering og rimdannele i ventilajonaggregatet. Dette er for å vidt ikke unormalt og vanligvi regulerer aggregatet dette elv. Hvi det blir å tor rimdannele at den roterende varmevekleren topper, anbefale det at tiltakhaver topper anlegget en kort periode. Varme tilføre ved å fjerne inpekjonluken lik at ien melter. Derom ventilajonanlegget ikke er plaert i våtrom, pa på å tørke opp kondenvannet lik at fuktkader unngå. Kontroller deuten at filtre er byttet. Etter at ventilajonaggregatet er tørket, tarte ventilajonanlegget opp igjen. *14.2 Kjøkkenavtrekk Kjøkken ventilere eparat ved bruk av kjøkkenventilator med utblåing til det fri over tak eller direkte ut gjennom yttervegg. Ventilator uttyre med trykkvakt Andre løninger av ventilajon Det ta forbehold om annen utførele ved peielle planløninger eller ved peielle uteluftforhold Sentraltøvuger Det levere entraltøvuger med lydfelle og kjulte rørfremføringer til ugekontakter. Utblåning kjer til det fri via klaffeventil. Antall ugekontakter er avhengig av huet tørrele og antall etajer. Til leiligheter i projekter og bi-leiligheter levere ikke entraltøvuger. 15. BRANNVERN Ved avtale om planlegging og oppføring av bolig levere 1 tk. røykvarler til hver etaje (e punkt 17.8 om leverane og * Leveraneoverikt på ide 11. tilkobling) og 1 tk. 6 kg` ABE pulver brannlukning-apparat til hver boenhet. 16. TØMRERARBEID Arbeidet utføre i amvar med våre tegninger og detaljer. Vårt faglige anvar følge opp med egen byggeledele. For tillatt avvik på utførelen og overflater innvendig gjelder toleraneklae PC og utvendig klae PD i NS 3420, 4. utgave ELEKTRIKERARBEID* Intallajon utføre av regitrert intallatør om ørger for fagmeig utførele. BoligPartner eller vår forhandler intallajon tarter fra og med ikringkap. Tiltakhaver beørger og bekoter jordelektrode i åle, inntakkap med nødvendig kortlutningvern og inntakkabel til ikringkap og eller lokale ærkrav. Svaktrømrør for tele/data bekote av tiltakhaver Sikringkap Kaplingen av ikringkapet kal være av ikke brennbart materiale Overbelatningvern Overbelatningvern (hovedikring) plaere i ikringkapet og levere om automatikring inntil 3x63 ampere. Elektriitetverket krever at tiltakhaver inntakkabel kal ikre med et åkalt kortlutningvern, om plaere inntil boligen eller på yttervegg i kjeller. Kortlutningvernet er ikke med i leveranen, heller ikke kabel fra kortlutningvernet og fram til ikringkapet Jordfeilbryter Det montere kombinerte automatikringer/ jordfeilbrytere for alle forbrukerkurer med utløertrøm på 30 ma Kurikringer Alle kurikringer i ikringkapet levere om 2-polet automatikring 2x15A (11 tk) og 2x25A (1 tk). Standardleverane er 12 tk. kurer. Kurene fordele på komfyr, vakemakin, varmtvannbereder, oppvakmakin, varme og belyning. 3-faete kurer er ikke med i leveranen Intallajon Intallajonen dimenjonere lik at elektrike varmeovner kan tilkoble tikkontakter og gi full oppvarming i tue, overom, kjøkken, gang/ hall. For bad dimenjonere intallajonen for fat tilkoblet varme. Intallajon levere kjult i vegg/himling bortett fra i lyd/branncellebegrenende vegg- og himling og i kjellerrom, hvor det benytte åpen intallajon. Varmekabler, gulvvarme og varme ovner inngår ikke i leveranen. Alle elektrike oppvarmingkilder kal ha opplegg og mulighet for nattenkning. Downlight kan bare montere For kalde uventilerte loft min. 1 m fra yttervegg. For tak med A-taktoler kun i bjelkelag mellom knevegger og i hanebjelkelaget. Her må det benytte peielle kaer for klemming av platfolie. I flate tak. NB! Downlight kan ikke montere i iolerte kråtak Brytere og tikkontakter Die levere i hvit utførele. Alle tikkontakter levere om doble barnevernede, bortett fra tikkontakter for tajonære apparater om oppvakmakin, kjølekap, komfyr o.l. Brytere plaere i høyde 0,8-1,1 m over golv. Alle tikkontakter kal være jordet. Varmtvannbereder med en effekt på 2000 W eller mer tilkoble fat eller over en 2 polet bryter Ringeanlegg Det levere komplett anlegg om betår av ringeklokke med innebygd eller eparat trafo, amt ringeknapp ved hovedinngang Røykvarlere Røykvarlere levere av elektriker og tilknytte trømforyning og kal ha batteribackup. Evt. flere røykvarlere i en boenhet eriekoble Punkter Antall punkt levere iht. NEK Punktene plaere og fatette av el. entreprenør. Som pkt. regne: lampepunkt tikkontakt brytere framlegg til varmekabel og varmekabelregulator framlegg til varmeovner røropplegg for antenne, gjelder kun trekkerør og veggbok røropplegg for telefon, gjelder kun rekkerør og veggbok Uttyr El. uttyr er forutatt levert av tiltakhaver. Vær oppmerkom på at en del elektrik uttyr og lamper må montere av anvarlig utførende intallatør Teknik pakke Teknik pakke inneholder komfyrvakt, overpenningvern, opplegg til balanert ventilajon, opplegg til fremtidig mediink kur (rør avlutte på overom eller bad 1 etg.), fat tilkobling av /evt. framlegg til VVB, tilkobling av utjevningforbindeler (jording), ikringkap, evt. vaktrømfelt er tilvalg. Der hvor lamper ikke inngår i leveranen vil lampepunkt avlutte med tikkontakt og bryter, evt. DCL plugg er tilvalg. Det utarbeide dokumentajon iht. NEK 400:

10 Leveranebekrivele RØRLEGGERARBEIDET Rørleggerarbeidet utføre av autoriert rørlegger. BoligPartner eller vår forhandler leverane tarter fra innvendig toppekran og opptikk for avløpledninger. Alle vannledninger levere om rør i rør ytem i plat. Spillvannledninger levere i plat (ABS/PP). Sanitæruttyr i hvit utførele og armaturer levere fra anerkjente produenter. Nødvendige bunnledninger og tilførelledninger for fremføring av varmt og kaldt vann under tøpte gulv ved plate på mark, u.etg. eller kjeller beørge og bekote av tiltakhaver. I amband med bunnledninger må tiltakhaver forikre eg om at det montere muffe for el. jording Vannledninger Fordeling av varmt og kaldt vann legge kjult i bjelkelag og trevegger. I kjeller og i vakerom legge dette åpent. Det er regnet med varmt vann i bad, kjøkken, WC og vakerom. I noen tilfeller er det nødvendig å legge rørene innkledd i ynlig kae. Det benytte rør i rør ytem. Til vannmåler og bereder bruke ynlige kobberrør for kapilan lodding Spillvannledninger Spillvannledninger legge kjult i bjelkelag og trevegger. I noen tilfeller er det nødvendig å legge rørene innkledd i ynlig kae Uttyr Uttyr til hver enkelt bolig levere i henhold til plantegning i måletokk 1:100. Uttyroverikt: Veggbatteri med termotat og dujuttyr Servant Ettgrep ervantbatteri Gulvmontert kloett med ete og lokk Gulvluk i plat (gjelder for bad og vakerom med tregulv i 1.etg. og loft) 200 l varmtvann-bereder i rutfritt tål med ledning, tøpel (hvi effekt er mindre enn 2000 W) og blandeventil Kran for vakemakin Avløp med trakt for vakemakin Skyllekar med blandebatteri. Derom det ikke er vit på tegning levere ikke kyllekar. Ettgrep kjøkkenbatteri med vingbar kran og eparat kobling for oppvakmakin. Under oppvakmakin og kjøkkenbenk montere automatik lekkajetopp. Tilkobling av benkebelag. Frotfri utekran med inntil 2 m ledningtrekk. Det levere ikke utekran til bi-leiligheter. 19. TYPEHUS Ved avtale om planlegging og oppføring av bolig inngår hovedpotene BYGGESETT I byggeettleveranen inngår hovedpotene 3-14, med unntak av montering av kjøkken, trapp og balanert ventilajon. Trykkfat iolajon og takfolie levere ikke (bekrevet i pkt.6.7.1) i hueriene Quadra og Moderne. For like leveraner gjelder kjøploven. 21. DIVERSE Følgende forhold må være intallert og på pla før ferdigattet kan uttede. Die forhold inngår ikke i leveranen. Skortein og åpne eller lukkede ildteder Trinnfri adkomt til hovedinngang og utgang til terrae/ utepla der det er krav om tilgjengelig bolig iht. Teknik forkrift. Evt. olavkjerming for å oppnå kravet til termik inneklima iht. Teknik forkrift. Ektra varmekilde for boliger om faller inn under krav til energiforyning iht. Teknik forkrift. Evt. utvendig bod for oppbevaring av ykler, portuttyr, barnevogner mm. Hybler levere om en del av hoved boligen og det er ikke forutatt tiltak med tanke på brann- og lydiolering. Følgende ting nevne peielt og inngår ikke i leveranen: Garderobekap (Levere kun på projektboliger om tandard). Det om er inntegnet tiplet i måletokk 1:100 og vegger om ikke er inntegnet helt varte (murvegger) pkt er ikke med i leveranen. Gulv på uinnredet loft. Grunnarbeid, mur- og puarbeider amt andre tomteteknike arbeider. Ventiler i grunnmur og øyleko. Jfr. pkt Utplaering av hu på tomt. Redukjonventil, toppekran, vannmåler, vannbeparende kloett, brannlangekap, dren- og takvannledning, luk i tøpt gulv, bunnledninger. Jfr. pkt. 2.4., 2.5. og Utkater på takvannnedløp. Tilførelledninger for kaldt og varmt vann i tøpt plate. Fluenetting. Tetting av kjøter, hjørner, overganger og gjennomføringer i membranplater, jfr. pkt. 4.5 og 5.6. Jordelektrode, jordkabel, inntakkap og kabel, og kortlutningvern amt jordingmuffe, jordfeilvarler. Jfr. pkt. 17. Varmekabler og prokobling av die, gulvvarme eller varmeovner. Ovner/brannmur/kortein med tetting og belag jfr. pkt Peifundamenter og brannpanel. Jfr. pkt Tilluftventiler for ildteder. Jfr. pkt Hovedtrapp til uinnredet loft. Plabygde garderobekap. Jfr. pkt Overflatebehandling innvendig/-utvendig inkl. gulvleggerarbeid. Utvendig impregnert trevirke levere ikke grunnet, elv om utvendig kledning levere makingrunnet. Forikring ved levering av byggeett. Jfr. pkt Tørketativ, øppeldunk, potkae, feieplattform og tigeikring. Utvendige trapper, ramper, terraer og rekkverk på bakkeplan om ikke er en del av katalogmodellene, amt fortøtningmurer elv om det vie på tegning. Inngangplattinger. Gartnerarbeider og iåing/beplantning. Inngjerding. Fritttående carport/garaje. Avgifter til offentlige myndigheter og tedlige energiverk, kabel og nettelkaper amt finankotnader og takter. Støyberegninger og/eller tiltak mot tøy iht. lokale ærkrav. Fotomontaje i tillegg til ituajonplan når dette kreve. Lamper, hvitevarer, garderobehyller og møbler. Blomterbrett, blomterkaer. Tilførelledningen til framtidig loft og bileilighet. Byggetrøm, fyring og rydding og bortkjøring av øppel i byggeperioden, tildekking, vak. Jfr. pkt Særkrav fra lokale myndigheter. Jfr. pkt Betilling og tilkobling av trøm/-antenne- og telekabel. Jfr. pkt Litverk til kjellerrom. Jfr. pkt Sentraltøvuger til bi-leiligheter. Jfr. pkt faet kurer. Jfr. pkt Utekran til bi-leilighet. Jfr. pkt Badekar, dujvegger/kabinett og veggmontert kloett. Jfr. pkt Skyllekar med blandebatteri derom det ikke er vit på tegning. Byggeforikringen dekker ikke fri retthjelp. Jfr. pkt

11 Leveranebekrivele Leveraneoverikt for BoligPartner Punkt Leverane Notalgi Herkapelig Moderne Quadra Projekt Ta2 Merknad 3.4/ 6.7 Himlingkledning 60 x120, malt Gip Gip Gip 60 x120, malt 60x120, malt 4/5 Veggplater Ubeh.pon Gip Gip Gip Fapanel 3 bord Fapanel 3 bord 4.5 Baderom 15 mm rupanel og S S S S T T våtromplate 4.5 Hvit lett baderompanel S 4.5 Flimøntret panelplater type Fortiimo T T T T T S 3091 F03 HG White Tile 4.6 Vakerom Hvit lett T T T T T T baderompanel 4 Grunnet utv kledning S S S S S S Hvit 6 Taktekking Taktein Taktein Takt./papp Membran Takt./papp Takt. 7 Hvitmalte balkongdører S S S S S S 7 Innerdører Vrider til innv dør Ola 4, malt DH 7193 FKRM Ola 4, malt DH 7193 FKRM Vijon 1 Vijon 1 Hvit glatt Hvit glatt DH 7193 FKRM DH 7193 FKRM DH 7193 FKRM DH 7193 FKRM Hvitmalte karmer, foringer S S S S S S 7 Ytterdør Jon (tandard) Herkapelig Minimalitik Minimalitik Jon (projekt) PT 303S Hvitmalte karmer, foringer S S S S S S 8 Hvitmalte vinduer S S S S S S 9 Kjøkkeninnredning 10 Trapp 12.4 Golvlit og gerikt 12.4 Taklit 16 x 70 profilert 21 x 45 rund 12 x 45 rettkant Furu lakkert 12 x 58 avrundet 21 x 45 rund Innredningpakke Fabrikkmalt m. lam. eik trinn 15 x 70 profilert Innredningpakke Fabrikkmalt m. lam. eik trinn 21 x 95 profilert 19 x 95 profilert foliert MDF Innredningpakke Fabrikkmalt m. lam. eik trinn 12 x 58 avrundet Innredningpakke Fabrikkmalt m. lam. eik trinn 12 x 45 rettkant Innredningpakke Innredningpakke Furu lakkert 12.4 Malt litverk S S S S S S 14.2 Avtrekkhette Slimline, kjøkkenventilator Stålhette inngår i innredningpakke Stålhette inngår i innredningpakke Stålhette inngår i innredningpakke Slimline, kjøkkenventilator 12x58 avrundet 21x45 rund Slimline, kjøkkenventilator Andre typer er tilvalg Stålpiler = T Trinn er lakkert Fritth./ veggmont. 17 Elektrike punkt Plaere og fatette av elektro entreprenør iht. NEK 400 : 2010 Alarm for innbrudd T T T T T T Veriure og brann Impregnert virke levere ikke grunnet fra fabrikk. Hvite fabrikkmalte produkter har farge NCS S 0502-Y. Det må påregne parkling/ overmaling av pikerhull, kjøter og gjæringer på innvendig litverk av tiltakhaver/ kunde. Etter montering av trapp, forutette det flikklakkering av tiltakhaver/ kunde. Det amme gjelder flikkmaling av malt trapp, hvi dette levere. S = tandard/inkludert T = tilvalg/tillegg 11

12 huene folk nakker om Denne leveranebekrivelen gjelder for BoligPartner og vår forhandler. Denne leveranebekrivelen er datert Sit.rev Vi tar forbehold om trykkfeil.

Leveransebeskrivelse hus. Denne leveransebeskrivelsen er datert 15.07.2015

Leveransebeskrivelse hus. Denne leveransebeskrivelsen er datert 15.07.2015 Leveranebekrivele hu Denne leveranebekrivelen er datert 15.07.2015 SIDEOVERSIKT Anvarrett 3 Generelt 3 Bjelkelag gulv 4 Bjelkelag himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 5 Tak/taktekking 6 Snøfangere

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI Oppmelding til produksjon

SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI Oppmelding til produksjon SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI Oppmelding til produksjon Kunde nr.: Tiltakshaver: Byggeadresse: Postnr.: Kommune: Fax: Varmetapsberegning dat: Poststed: Tlf. dagtid: Tlf. privat: Siste rev. dato 1:50

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 1.Etasje Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 2.Etasje STANDARD

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig Prosjektnr. 2013053 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om!

LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI. - husene folk snakker om! LEVERANSEBESKRIVELSE NOSTALGI - husene folk snakker om! 1 Begreps som tiltakshaver må... kjenne til 2 Generelt 3 Bjelkelag - gulv - himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 6 Tak/taktekking 7 Dører

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,-

Hytte til salg på Lohnestrand. Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Hytte til salg på Lohnestrand Prosjektert hytte båtplass. Prisantydning fra kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og skaper

Detaljer

Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse 1 Leveransebeskrivelse Basert på TEK 1, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Revidert 9/21 Byggherre: Litlaberget utbyggningsselskap A/S Byggeadresse: Litlaberget B 7 Bolig nr

Detaljer

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes.

Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Leveransebeskrivelse for Fjellveien 9, Sandnes. Dato: Leveransebeskrivelse Pollestadhagen 1-4 Tiltakshaver: Fjellveien 9 AS Bostedsadresse: Telefon arbeid: E-post: Telefon privat: Byggeadresse: Gnr.: 38

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse 1 Leveransebeskrivelse Basert på TEK 10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Litlaberget utbyggningsselskap A/S Byggeadresse: Litlaberget B 12 Bolig

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse SørbøHagane B04/BK6 7 rekkehus 22.01.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport m/terrasse oppå Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Kommentar Aluminium

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,-

Hytte til salg på Svenneviksheia. Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Hytte til salg på Svenneviksheia Prosjektert hytte med sjøutsikt med båtplass. Prisantydning kr 3 390 000,- Eksteriør, fasade Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

Leveransebeskrivelse for Kleivane B15

Leveransebeskrivelse for Kleivane B15 Leveransebeskrivelse for Kleivane B15 Dato: 02.07.2015 2-04-2 b Leveransebeskrivelse B15 Tiltakshaver: Flere Bostedsadresse: Telefon arbeid: E-post: Telefon privat: Byggeadresse: Tyttebærstien 21-23-25-27

Detaljer

Hus til salg på Svennevig. Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,-

Hus til salg på Svennevig. Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,- Hus til salg på Svennevig Prosjektert hus med sjøutsikt. Prisantydning kr 3 300 000,- Eksteriør, fasade og beliggenhet Huset blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i huset

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND

LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND LEVERANSEBESKRIVELSE HUSTYPE: TREND Versjon 02.Mars 2013 PROSJEKT: FALKHYTTEN FORHANDLER: Slettedal Prosjekt AS Adresse: Julsundet 355, 6409 Molde KUNDE (forbruker/kjøper): Navn:... Byggeadr.:... Hustype:...

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: 5 Dato: 03.09.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Dubbelkrum Skarpnes Rød uten belegg Garasje papp sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Hytte til salg i Lussevika. Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,-

Hytte til salg i Lussevika. Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,- Hytte til salg i Lussevika Prosjektert hytte i Lussevika. Prisantydning kr 3 450 000,- Bilder, fasade og beliggenhet Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys inn i hytta og

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Hovemarka D B5 Prosjektnr.: Revisjon nr: 5 Dato: 03.02.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Takoverbygg Papp Sort Garasje/carport

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 0000000-000 Revisjon nr: 2 Dato: 19.12.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Tekniske opplysninger og leveranseomfang: Alt.3. A Komplett byggesett. 10.04.2014.

Tekniske opplysninger og leveranseomfang: Alt.3. A Komplett byggesett. 10.04.2014. Tekniske opplysninger og leveranseomfang: Alt3 A Komplett byggesett 10042014 DRAMMENSHUS & HYTTER (DHH) leveres etter følgende leverings- og materialspesifikasjoner (komplett byggesett): NB! Innredning/dører/vinduer

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK Areal: 14,31 kvm Lengste mål: 4,7 x 3 meter Areal: 27,73 kvm Lengste mål: 5,9 x 4,7 meter Areal: 43,2 kvm Lengste mål: 7,2 x 6 meter Areal: 59,2 kvm Lengste mål: 10,2 x 6 meter

Detaljer

Dobbel hytte for salg på Ljosland. Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,-

Dobbel hytte for salg på Ljosland. Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,- Dobbel hytte for salg på Ljosland Prosjektert hytte på fjellet Prisantydning pr del kr 1 650 000,- Eksteriør, fasade og beliggenhet Hytta blir satt opp i tre. Store vindusflater sørger for mye godt lys

Detaljer

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere.

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere. leveransebeskrivelse Skippergata 19 Hovedhus AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE VEGGER TAKVERK VINDUER DØRER GULV TRAPP LISTVERK Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. Sportsbod/balkonger/platt/utearealer

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Mellom boliger / terrasse oppå Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge

Detaljer

Leveransebeskrivelse hytter. Denne leveransebeskrivelsen er datert 15.07.2015

Leveransebeskrivelse hytter. Denne leveransebeskrivelsen er datert 15.07.2015 Leveranebekrivele hyer Denne leveranebekrivelen er daer 15.07.2015 ideoverik Anvarre 3 Generel 3-4 Bjelkelag/gulv/himling 4 Yervegger i re 4-5 Innervegger i re 5 Tak/ akekking 5 nøfangere 5 Dører 6 Vinduer

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport/bod Papp Icopal Sort Glasstak/Inngang 300 x 80cm Herdet/

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.01.13 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Teknisk beskrivelse Rekkehus.

Teknisk beskrivelse Rekkehus. Teknisk beskrivelse Rekkehus. Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegninger.

Detaljer

Leveranse beskrivelse for leiligheter i Bjørkelia. Bjørkelia type 4

Leveranse beskrivelse for leiligheter i Bjørkelia. Bjørkelia type 4 Leveranse beskrivelse for leiligheter i Bjørkelia. Bjørkelia type 4 Tomten: Entreprenør Stein Arne sunde Tlf:91894578 Tomten blir levert planert med gruset vei og oppstilings plass for bil som vist i prospekt.

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse rev. 20.04.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Icopal Sort Carport Papptekking Herdet/ Glasstak

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.09.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Fritidsbolig til salgs. Seksarvik, Egersund. Unik mulighet for høystandard fritidsbolig med båtnaust på Eigerøy!

Fritidsbolig til salgs. Seksarvik, Egersund. Unik mulighet for høystandard fritidsbolig med båtnaust på Eigerøy! Seksarvik, Egersund Unik mulighet for høystandard fritidsbolig med båtnaust på Eigerøy! Høystandard fritidsbolig med båtnaust i sjøkanten i Seksarvik på Eigerøy. Seksarvik er en idyllisk vik som gir god

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Rondane Bygger varige verdier Rondane 67 Tinde Rondane 67+ er en arealeffektiv hytte med praktisk isolert bod-/vaskerom ved inngangsparti. I første etasje er det to soverom,

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen.

Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. L e v e r a n s e b e s kr i v e l s e H u s 2 0 1 6 Eikå s H u s Helno r sk bo li g drøm Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. Byggematerialene

Detaljer

Eikås Hus Helnorsk husdrøm

Eikås Hus Helnorsk husdrøm Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. Byggematerialene henter vi fra lokalt sagbruk, solide og gjennomtestet. Våre hus modeller har et

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Jærbygg AS Prosjekt: Lyetoppen - Felt D. 2- mannsbolig 13019-13024 Revidert dato: 25-02- 13 Etasje: 1 Vindfang Stue/trapp/kjøkken/ allrom Dusj/WC Sponplater Avre7ng Parke;underlag lamell eikeparke; Sponplater

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kalvatresjøen BRL. Karmøy kommune

Prosjektbeskrivelse. Kalvatresjøen BRL. Karmøy kommune Prosjektbeskrivelse Kalvatresjøen BRL I Karmøy kommune Orientering om beliggenhet: Kalvatresjøen er et boligalternativ for alle aldersgrupper som ønsker egen ny bolig, plassert i etablerte, sentrale og

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type 2

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type 2 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type 2 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser.

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Krabbavigå Jåsund BB2-206 Revisjon nr: 1 Dato: 19.11.13 Dato: 16.06.14/26.08.14 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Listetekking

Detaljer

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482.

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482 Side: 1 av 5 Standard leveranse - BOD STØRRE - MARITIM TAK UTVENDIG: Artnr. 482101032 - KOMPLETT SHINGELTAK Komplett shingel tak dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder

Detaljer

ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171

ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171 ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171 Side: 1 av 8 Standard leveranse - ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT TAK UTVENDIG: Artnr. 171101021 - KOMPLETT TORVTAK Komplett torvtak dimensjonert for

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: SørbøHagane B04/BK2 -firemannsbolig 2stk opprettet 23.04.2013 Revisjon nr: rev. 12.08.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Isola

Detaljer

ILLUSTRASJON. Bålytunet. 12 solrike eneboliger. ved Båly i Spangereid 1. www.bålytunet.no

ILLUSTRASJON. Bålytunet. 12 solrike eneboliger. ved Båly i Spangereid 1. www.bålytunet.no ILLUSTRASJON Bålytunet www.bålytunet.no 12 solrike eneboliger ved Båly i Spangereid 1 Njervesanden Kråkevika Spangereid Spa & Resort Barnehage Kanalen Spangereid ILLUSTRASJON Bålytunet Midt i ferieparadiset

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: 1 20.11.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge Kommentar Aluminium

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE NØKKELFERDIG LILAND RORBUER À jour pr. januar 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt ved Øysundet

Detaljer

Punktliste Kjerrberggrenda hustype 11-14 BASIS 127 punkter STIKK PLATETOPP STIKK KOKING VANNVAKT STIKK STEKEOVN STIKK DAMPOVN STIKK VENTILAT

Punktliste Kjerrberggrenda hustype 11-14 BASIS 127 punkter STIKK PLATETOPP STIKK KOKING VANNVAKT STIKK STEKEOVN STIKK DAMPOVN STIKK VENTILAT Punktliste Kjerrberggrenda hustype 11-14 BASIS 127 punkter RES RØR RØR UT MARKISE RØR UT RADONVIFTE HÅNDKLE STIMDUSJ BOBLEBAD BRANN PROSJEKTOR HDMI HØYTTALER ANTENNE ROM NR PUNKTER SPREDENET TELEFON RINGEKL

Detaljer

Hytte for salg i Øksnevik. Prosjektert hytte med sjøutsikt. Prisantydning for hytte uten tomt kr 1 850 00 000,-

Hytte for salg i Øksnevik. Prosjektert hytte med sjøutsikt. Prisantydning for hytte uten tomt kr 1 850 00 000,- Hytte for salg i Øksnevik Prosjektert hytte med sjøutsikt. Prisantydning for hytte uten tomt kr 1 850 00 000,- Eksteriør, fasade og beliggenhet Hytta blir satt opp i tre. Store vindus flater sørger for

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Flotte nye eneboliger

Flotte nye eneboliger Hunstad SØR Bodøs nyeste bydel Øveråsan Flotte nye eneboliger Nye eneboliger i vakre omgivelser på Hunstad Sør Muligheter for egeninnsats Utbygger: Drømmehus på Hunstad Sør Nå har du sjansen til å flytte

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjennomgående 12097-12098-12099-12100- 12101-12102 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGPROSJEKTET LJÅMO III

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGPROSJEKTET LJÅMO III LEVERANSEBESKRIVELSE FOR BOLIGPROSJEKTET LJÅMO III GRUNN-, MUR- OG BETONGARBEIDER 1.1 Det leveres gravearbeider, vann- og avløpsledninger, ringmur av isolerte elementer, støpt plate på mark, pusset elementpipe,

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no MATERIALBESKRIVELSE Gjeldende fra 01.09.2013 www.solhytten.no OVERSIKT OVER VÅRE 23 HYTTEMODELLER Solvik Solli Solei Mostøl Fjellstøl Skuggestøl Sjøbris Solbu Solfonn Solstjerne Gamlestøl Bergstøl Soldyne

Detaljer

Teknisk beskrivelse firemannsbolig.

Teknisk beskrivelse firemannsbolig. Teknisk beskrivelse firemannsbolig. Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelsen og plantegninger.

Detaljer

Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm

Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm 2014 Unik design Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. Byggematerialene henter vi fra lokalt sagbruk, solide og gjennomtestet. Våre produkter

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE HYTTER 2014

LEVERINGSBESKRIVELSE HYTTER 2014 LEVERINGSBESKRIVELSE HYTTER 2014 LEVERINGSBESKRIVELSE BYGGESETT NOA HYTTER 2014. 1.0 GENERELT Denne beskrivelse angir standard leveringsomfang for NOA hytter fra Overhalla Hus AS (OH). Bygningene skal

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer