1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter"

Transkript

1 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/ Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 Begrenset garanti og ansvarsbegrensning Hvert Fluke-produkt er garantert uten defekter i materiale og utførelse ved normal bruk og anvendelse. Garantien gjelder i to år fra forsendelsesdatoen. Deler, reparasjoner av produktet og service er garantert i 90 dager. Denne garantien gjelder bare for opprinnelig kjøper eller forbruker som har kjøpt produktet hos en autorisert Fluke-forhandler, og gjelder ikke for sikringer, utskiftbare batterier eller for noen produkter, som etter Flukes vurdering, er misbrukt, endret, vanskjøtt, kontaminert eller ødelagt ved uhell eller unormale drifts- eller håndteringsforhold. Fluke garanterer at programvaren vil fungere tilfredsstillende i henhold til sine funksjonelle spesifikasjoner i 90 dager, og at det er riktig innspilt på kurant medium. Fluke garanterer ikke at programvaren er feilfri eller fungerer uten avbrudd. Autoriserte Fluke-forhandlere skal bare gi denne garantien på nye og ubrukte produkter til forbrukere, men har ingen myndighet til å gi en mer omfattende eller forskjellig garanti på vegne av Fluke. Garantistøtte er bare tilgjengelig hvis produktet kjøpes gjennom et autorisert Fluke-utsalg, eller kjøper har betalt pålydende internasjonale pris. Fluke reserverer seg retten til å fakturere kjøperen for importkostnader av reservedeler når produktet, som er kjøpt i ett land, leveres inn til reparasjon i et annet land. Flukes garantiforpliktelser er begrenset til, etter Flukes valg, å refundere kjøpeprisen, reparere gratis eller erstatte et defekt produkt som returneres til et autorisert Flukeservicesenter innenfor garantiperioden. Garantiservice oppnås ved å ta kontakt med nærmeste autoriserte Flukeservicesenter for å få informasjon om returgodkjennelse, og send deretter produktet til det aktuelle servicesenteret med en beskrivelse av problemet, med frakt og forsikring betalt (FOB bestemmelsesstedet). Fluke påtar seg intet ansvar for transportskader. Etter reparasjon under garantien, returneres produktet til kjøperen, med frakt betalt (FOB bestemmelsesstedet). Hvis Fluke finner ut at feilen skyldtes vanskjøtsel, misbruk, kontaminering, endring, ulykke eller unormal driftsforhold eller håndtering, inkludert overspenningsfeil som følge av ikke-klassifisert bruk av enheten, eller normal slitasje på mekaniske komponenter, vil Fluke gi et overslag over reparasjonskostnadene og innhente godkjenning før arbeidet påbegynnes. Etter eventuell reparasjon under garantien, returneres produktet til kjøperen, med frakt betalt, og kjøperen får regning på reparasjonen og returfrakten (FOB leveringssted). DENNE GARANTIEN ER KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE OPPREISNING, OG HAR FORTRINN FØR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. FLUKE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSSKADER ELLER TAP, INKLUDERT TAP AV DATA, SOM FØLGE AV EVENTUELL ÅRSAK ELLER TEORI. Siden noen land eller stater ikke tillater begrensninger i begrepet underforstått garanti, eller utelatelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, er det mulig at begrensningene og utelatelsene i denne garantien ikke gjelder for alle kjøpere. Hvis noen av forutsetningene i denne garantien ansees å være ugyldig eller umulig å håndheve av en rett eller annen myndighet i rettmessig rettskrets, vil slik holding ikke ha innvirkning på gyldigheten eller håndhevelsen av noen andre forutsetninger. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA U.S.A. Fluke Europe B.V. P.O. Box BD Eindhoven Nederland Oppsøk Flukes websted på: 11/99

3 Innholdsfortegnelse Tittel Side Innledning...1 Ta kontakt med Fluke...1 Pakke ut måleinstrumentet...2 Sikkerhetsinformasjon...3 Symboler...4 Bruke måleinstrumentet...4 Slå måleinstrumentet av og på...4 Bruke knappene...5 Kort om displayet...6 Lade batteriet...6 Bruke verneterminalen...8 Målinger...10 Tilkobling til kretsen under testing...10 Alternativer du bør vurdere før du foretar en isolasjonstest...11 Velge en forhåndsinnstilt testspenning...11 Programmere en testspenning...12 Velge en rampe- eller stasjonnærtest...13 Innstille en test med tidtaker...13 Polariseringsindeks (PI)...14 Dielektrisk absorbsjonsforhold...14 Kapasitans...14 Utføre en isolasjonstest...14 Lagre testresultater...16 Vise resultater som er lagret i minnet...17 Laste ned testresultatene...18 Installasjon av programvaren FlukeView Forms Basic...18 Nedlasting av resultater til en PC...19 Slette testresultatene...19 Vedlikeholde måleinstrumentet...20 Rengjøring...20 Prinsipper for måling og motstand...20 Spesifikasjoner...22 Generelle spesifikasjoner...22 Elektriske spesifikasjoner...23 i

4 1550B Bruksanvisning ii

5 Liste over tabeller Tabell Tittel Side 1. Symboler Liste over reservedeler Tilbehør for 1550B Liste over figurer Figur Tittel Side 1. Standardtilbehør følger med Knapper Displayfunksjoner Kontakter på strømforsyning Lekkasjestrøm på overflaten Verneterminaltilkobling Forbedret verneterminaltilkobling Tilkobling til kretsen som testes IR-port på 1550B MegOhmMeter iii

6 1550B Bruksanvisning IRDA PORT ON/ OFF FUNCTION UP SCROLL DOWN ENTER TEST Fluke 1550B MegOhmMeter atu16f.eps iv

7 1550B MegOhmMeter Innledning Fluke 1550B MegOhmMeter (heretter kalt "måleinstrumentet") er en høyspent isolasjonstester for testing av vanlige kretser, herunder koplingsanlegg, motorer og kabler. Måleinstrumentet har følgende funksjoner: Stor LCD-skjerm (Liquid Crystal Display) med tekstdisplay Fem forhåndsinnstilte testspenninger: 250, 500, 1000, 2500 og 5000 volt Programmerbar testspenning: 250 til 5000 volt (50/100-volts trinn) Motstandsmåling: 0 Ω til 1 TΩ Måling av polariseringsindeks (PI) Måling av dielektrisk absorpsjonsforhold (DAR) Rampemodus som øker (100 volt/sek) den tilførte testspenningen lineært Testtidtaker og lagring av testresultater med brukerinnstillbar ID-kode Angivelse for gjennomslagsspenning Oppladbart blysyrebatteri Automatisk avslåing etter 30 minutter uten aktivitet Port for trådløs kommunikasjon (IR) for å laste ned testdata PC-programvare følger med Måleinstrumentet er i overensstemmelse med standardene for EN 61557, del 1 og 2; og EN , CAT III 600-volt, forurensningsgrad 2. CAT III-utstyr er konstruert for å beskytte mot flyktige signaler i faste installasjoner, for eksempel fordelingstavler og lysanlegg i store bygninger. Ta kontakt med Fluke Hvis du må kontakte Fluke for å få produktopplysninger, trenger hjelp med instrumentet eller vil ha opplysninger om nærmeste Fluke-distributør eller servicesenter, kan du ringe: FLUKE ( ) i USA FLUKE ( ) i Canada i Europa i Japan i Singapore i andre land Oppsøk Flukes websted på: Registrer måleinstrumentet på: register.fluke.com. 1

8 1550B Bruksanvisning Pakke ut måleinstrumentet Måleinstrumentet leveres med de delene som er vist i figur 1. Ta øyeblikkelig kontakt med stedet der måleinstrumentet ble kjøpt hvis det er skadet eller har mangler Funksjon A B C D E F G H I J K L Bruksanvisning på norsk Ledning for vekselstrøm Beskrivelse X Prøveledninger med alligatorklips (rød, svart, grønn) Myk bæreveske Produktoversikt Adapter for trådløs kommunikasjon med grensesnittkabel CD med bruksanvisning CD med FlukeView Forms Basic Lisensavtale for programvare Registreringskort FlukeView Forms installasjonsveiledning Kabel USB-IR installasjonsveiledning ASW01F.EPS Figur 1. Standardtilbehør følger med XW Advarsel Bruk bare anbefalte prøveledninger. De vedlagte prøveledningene skal bare brukes med dette instrumentet. Skal ikke brukes med annet utstyr.

9 MegOhmMeter Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon XW Advarsel! Kontroller at måleinstrumentet ikke viser tilstedeværelse av farlig spenning både før og etter testing. (Se figur 3.) Hvis måleinstrumentet piper kontinuerlig, og det blir angitt farlig spenning på displayet, skal prøveledningene frakobles og strømmen fra kretsen utkobles under testingen. XW Advarsel! Les dette før måleinstrumentet tas i bruk Unngå elektrisk støt eller personskade: Bruk bare måleinstrumentet som angitt i denne bruksanvisningen. Ellers kan beskyttelsen som måleinstrumentet gir, bli nedsatt. Prøveledningene skal ikke kobles fra måleinstrumentet før testen er fullført og testspenningen ved terminalene er tilbake til null. Dette sikrer at eventuell ladet kapasitans er helt utladet. Kontroller at det ikke tilføres strøm til kretsen som testes, og at all kretskapasitans er helt utladet før testing med dette instrumentet. Unngå å arbeide alene eller i nærheten av eksplosiv gass, damp eller støv. Bruk ikke måleinstrumentet på fuktige steder. Kontroller om isolasjonen på testledningene er skadet, eller om metall er avdekket. Sjekk kontinuiteten til prøveledningene. Skift ut ødelagte prøveledninger. Bruk ikke måleinstrumentet hvis det er skadet. Vær forsiktig ved arbeid over 30 volt vekselstrøm rms, 42 volt vekselstrøm-toppunkt og 60 volt likestrøm. Slike spenninger utgjør fare for støt. Hold fingrene bak fingervernet ved bruk av probene. Impedanser til ekstra driftskretser med parallellkobling kan ha uheldig utfall på målinger. Sett prøveledningene i passende inngangsterminaler. Bruk ikke måleinstrumentet hvis eventuelle deler eller dekselet er fjernet. Bruk bare originaldeler og tilbehør fra Fluke som spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk ikke måleinstrumentet hvis sikkerhetssperren ikke fungerer. Sikkerhetssperren (se under Frontispiece) hindrer tilgang til testterminalene og ladeterminalene samtidig. Det er ingen deler i instrumentet som brukeren kan skifte selv. Bruk bare måleinstrumentet som angitt i denne bruksanvisningen. Unngå at annet tilbehør eller fremmedelementer kommer i kontakt med verneterminalene, fordi dette kan kompromittere enhetens sikkerhetsfunksjoner. Bruk ikke distribusjonssystemer med høyere spenning enn 660 volt. 3

10 1550B Bruksanvisning Symboler Symboler på måleinstrumentet og i bruksanvisningen er forklart i tabell 1. P s ) W X T 6 Tabell 1. Symboler Oppfyller kravene i henhold til EU-standardene TUV GS Dette produktet er i overensstemmelse med UL3111-1, CAN/CAS C22.2 nr for test og måleutstyr. Farerisiko Viktig informasjon. Se bruksanvisningen. Potensielt farlig spenning Ustyret er beskyttet med dobbel eller forsterket isolasjon. Skal ikke brukes i distribusjonssystemer med høyere spenning enn 660 volt. Interferens er tilstede. Vist verdi kan være utenfor angitt M nøyaktighetsområde. s b B J Indikator for rampemodus Elektrisk sammenbrudd Volt vekselstrøm Jord Bruke måleinstrumentet Slå måleinstrumentet av og på Slik slår du måleinstrumentet av og på: 1. Trykk på O for å slå på måleinstrumentet. Måleinstrumentet foretar en egentest, selvkalibrering, viser gjeldende programvareversjon og starter i testspenningsmodusen. På dette tidspunktet kan du: Endre testparametrer Starte en isolasjonstest Vise lagrede testresultater Laste ned testresultater 2. Trykk på O igjen for å slå av måleinstrumentet. 4

11 MegOhmMeter Bruke måleinstrumentet Bruke knappene Bruk knappene (figur 2) til å styre bruken av måleinstrumentet, velge testresultater for visning og bla gjennom aktuelle testresultater. ON/ OFF (ja) (nei) FUNCTION UP SCROLL DOWN ENTER TEST Funksjon Knapp Beskrivelse A B C D E F G O H V (ja) R d (nei) e T Slår måleinstrumentet av og på. ATU02F.EPS Funksjonsknapp. I testspenningsmodusen kan du bruke funksjonsknappen til å bla gjennom forskjellige testspenninger, testinnstillinger for ramping, innstilling av tidsbegrensning og resultater (minnefunksjoner). Bruk funksjonsknappen til å velge om du vil vise og slette skjermbilder mens du går gjennom resultatene. Opp-knapp. Bruk denne knappen til å bla gjennom testspenninger, lagrede testresultater, varighet for tidsinnstilling og endre tegn for testkode-id. Brukes også til å svare "ja" på ja/nei-spørsmål. Bla-knapp. Etter at du har valgt minnested, bruker du blaknappen til å vise testparametrene og testresultatene som er lagret i minnet. Disse omfatter spenning, kapasitans, polariseringsindeks, dielektrisk absorpsjonsforhold og strøm. Ned-knapp. Bruk denne knappen til å bla gjennom testspenninger, lagrede testresultater, varighet for tidsinnstilling og minnesteder. Brukes også til å svare "nei" på ja/nei-spørsmål. Enter-knapp. Brukes fra funksjonen RESULTS til å få tilgang til lagret data (minnesteder). Brukes også fra funksjonen TEST VOLTAGE til å aktivere trinnvis innstilling av testspenningen mellom 250 og 5000 volt. Test-knapp. Starter og stopper en test. Trykk og hold knappen inne i 1 sekund for å starte testen. Trykk på knappen igjen for å stoppe en test. Figur 2. Knapper 5

12 1550B Bruksanvisning Kort om displayet Displaynummertavler er vist og beskrevet i figur V 5000V 2500V 000V 500V 250V k M 0M 00M G 0G 00G T 7 8 G k T M 9 10 Funksjon A B C D E F G H I J ASW03F.EPS Beskrivelse Interferens er tilstede. Vist måling kan være utenfor angitt nøyaktighetsområde. Elektrisk sammenbrudd i rampemodus. Indikator for rampemodus. Potensielt farlig spenning er tilstede ved testterminalene. XW Advarsel! Kontroller at måleinstrumentet ikke angir tilstedeværelse av farlig spenning både før og etter testing. Hvis måleinstrumentet piper kontinuerlig, og farlig spenning er tilstede, skal prøveledningene frakobles og strømmen fra kretsen utkobles under testingen. Spenningen som genereres av måleinstrumentet eller fra kretsen under testing som er til stede ved terminalene til måleinstrumentet. Valg for testspenning (250, 500, 100, 2500 eller 5000 volt). Batteriets ladestatus. Søyledigramvisning av isolasjonsmotstand. Digital visning av isolasjonsmotstand. Tekstdisplay. Angir spenning, teststrøm, kapasitans, programmerbare testspenninger og menyvalg. Figur 3. Displayfunksjoner Lade batteriet XW Advarsel Unngå mulig elektrisk støt eller personskade. Koble prøveledningene fra måleinstrumentet før batteriet skal lades. 6

13 MegOhmMeter Bruke måleinstrumentet Pb = Merk Dette måleinstrumentet drives med et oppladbart 12-volts blysyrebatteri. Skal ikke kastes sammen med vanlig avfall. Lever batteriene til oppsamlingsplasser for farlig avfall ved kassering av utbrukte batterier. Ta kontakt med et autorisert Fluke-servicesenter for opplysninger vedrørende kassering og gjennvinning. Oppladbare blysyrebatterier kan få kortere levetid eller bli skadet hvis de lagres i utladet tilstand. Lad batteriet helt opp før det skal lagres i lengre tid, og sjekk ladingen med jevne mellomrom. Måleinstrumentet drives med et oppladbart 12-volts blysyrebatteri. Batteriet kan lades med vekselstrømledningen. Det tar vanligvis 12 timer å lade batteriet helt opp. Unngå lading under ekstreme temperaturforhold. Lad batteriet hvis måleinstrumentet har vært lagret i lengre tid. Figur 4 viser hvordan du kobler måleinstrumentet til en strømforsyning. ATU11F.EPS Figur 4. Kontakter på strømforsyning Slik lades batteriet med en vekselstrømforsyning: 1. Slå av måleinstrumentet. 2. Koble prøveledningene fra måleinstrumentet. 3. Vri sikkerhetssperren mot toppen av måleinstrumentet for å avdekke kontakten for strømforsyningen. 4. Koble vekselstrømledningen til IEC-vekselstrømkontakten (1) på måleinstrumentet. 5. Koble den andre enden av strømledningen til en vekselstrømforsyning. Under "Generelle spesifikasjoner" lenger ut i denne bruksanvisningen finner du spesifikasjoner vedrørende inngangskontakter for vekselstrømlader. 6. LCD-displayet på måleinstrumentet viser CHARGING. Når måleinstrumentet er i lademodus, er det mulig å laste ned. 7

14 1550B Bruksanvisning Bruke verneterminalen Merk Isolasjonsmotstand måles mellom utgangskontaktene + og -. Verneterminalen (G) er ved det samme potensialet som den negative ( ) terminalen, men er ikke i målebanen. Bare to prøveledninger brukes til de fleste tester. Disse kobler den positive (+) og negative ( ) terminalen på måleinstrumentet til kretsen under testing. Verneterminalen (G) skal være uten forbindelse. Ved måling av svært høy motstand, kan du oppnå nøyaktigere målinger ved å måle med tre ledninger ved hjelp av verneterminalen. Verneterminalen har samme potensiale som den negative ( ) terminalen, og kan brukes til å forhindre at overflatelekkasje eller annen uønsket lekkasjestrøm forringer nøyaktigheten av isolasjonsmotstandsmålingen. Figur 5 viser hvordan du måler motstanden fra en av lederne til det ytre skjoldet. I dette tilfellet er det lekkasjestrøm langs overflaten av den indre isolasjonen nær enden av kabelen. Denne lekkasjen legges til strømmen som registreres ved den negative terminalen, slik at måleinstrumentet vil vise en lavere motstand enn det skulle. ( ) ( ) Figur 5. Lekkasjestrøm på overflaten ATU13F.EPS 8

15 MegOhmMeter Bruke måleinstrumentet Figur 6 viser hvordan du kan forhindre lekkasjestrøm på overflaten ved å tilkoble en ledning fra verneterminalen til en leder som er viklet rundt den indre isolasjonen. Lekkasjestrømmen på overflaten blir dirigert til verneterminalen. Dette vil fjerne lekkasjestrømmen fra målebanen mellom den positive og negative terminalen, slik at testmålingene blir nøyaktigere. ( ) ( G) ( ) Figur 6. Verneterminaltilkobling ATU14F.EPS Figur 7 viser hvordan du kan forbedre måleoppsettet ved å koble verneterminalen til den ledige ledningen og deretter til den indre isolasjonen. Dette forsikrer at måleinstrumentet måler lekkasjen mellom den valgte lederen og det ytre skjoldet, men eliminerer lekkasjebanen mellom lederne. ( ) ( G) ( ) Figur 7. Forbedret verneterminaltilkobling ATU15F.EPS 9

16 IR 1550B Bruksanvisning Målinger Tilkobling til kretsen under testing XW Advarsel Unngå elektrisk støt eller personskade: Fjern all strøm fra kretsen under testing, og lad ut kretskapasitans før du tester en krets med måleinstrumentet. Koble prøveledningene til måleinstrumentet før du tilkobler kretsen som skal testes. Kontroller at måleinstrumentet ikke viser tilstedeværelse av farlig spenning i kontaktene både før og etter testing. Hvis måleinstrumentet avgir lydsignaler kontinuerlig, og farlig spenning angis på displayet, skal prøveledningene frakobles og strømmen fra kretsen utkobles under testingen. Slik kobler du til kretsen som skal testes: 1. Vri sikkerhetssperren for å åpne for terminaltilkoblingene. 2. Sett i prøveledningene i terminalene som vist (figur 8), og koble prøveledningene til kretsen som skal testes. PORT FUNCTION UP SCROLL DOWN ENTER ON/ OFF TEST Figur 8. Tilkobling til kretsen som testes ATU09F.EPS 10

17 MegOhmMeter Målinger Merk 1550B er IKKE spesifisert for verdier under 200 kohm. Dette innebærer at forkortelse av ledninger og gjennomføring av en test vil resultere i en ikke spesifisert avlesning som er større enn null. Dette er normalt for dette instrumentets inngangskrets og påvirker ikke avlesninger som ligger innenfor det spesifiserte nøyaktighetsområdet. Alternativer du bør vurdere før du foretar en isolasjonstest Måleren omfatter, i tillegg til å foreta grunnleggende isolasjonstesting, en rekke egenskaper/funksjoner, slik at du kan skreddersy testen mer nøyaktig til egne behov. Disse omfatter definisjon av testspenning, valg av rampetest, innstilling av en tidsgrense (varighet) for testen, måling av polariseringsindeks (PI), måling av dielektrisk absorbsjonsforhold (DAR) samt måling av kapasitans. Hver enkelt egenskap er beskrevet i de påfølgende avsnittene. Disse egenskapene kan brukes kombinert, og skal innstilles, slettes eller medregnes (avhengig av hva som passer) før initiering av en isolasjonstest. Velge en forhåndsinnstilt testspenning Slik velger du en forhåndsinnstilt testspenning: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge TEST VOLTAGE. V 500V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G k T M 2. Trykk på V eller d for å bla gjennom alternativene for forhåndsinnstilte testspenninger (250, 500, 100, 2500 eller 5000 volt). Den valgte testspenningen vises øverst til høyre i displayet. Merk Testspenningen kan være opptil 10 % høyere enn den testspenningen du valgte. ATU05F.EPS 11

18 1550B Bruksanvisning Programmere en testspenning Gjør følgende for å innstille en testspenning mellom de forhåndsinnstilte testspenningene: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge TEST VOLTAGE. V 500V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G k T M ATU05F.EPS 2. Trykk på V eller d for å bla gjennom alternativene for forhåndsinnstilte testspenninger (250, 500, 100, 2500 eller 5000 volt). Velg den spenningen som er nærmest det nødvendige nivået. Den valgte testspenningen vises øverst til høyre i displayet. 3. Trykk på e. TV=xxxxV vil blinke nederst til venstre i displayet. 4. Trykk på V og d for å øke og minske spenningen. Når det riktige spenningsnivået vises, skal du ikke trykke på e. Dette vil tilbakestille testespenningen tilbake til den nest laveste forhåndsinnstilte spenningen du valgte sist. Trykk isteden på H for å gå til neste funksjon. Merk Testspenningen kan være opptil 10 % høyere enn den testspenningen du valgte. 12

19 MegOhmMeter Målinger Velge en rampe- eller stasjonnærtest Rampetest-funksjonen er en automatisk test som sjekker om isolasjon er i ferd med å brytes ned. Under rampetesten starter utgangsspenningen på 0 volt og øker lineært (100 volt/sek) til den når den angitte testspenningen, eller til det blir registrert et plutselig fall i målt motstand. Deretter stopper rampen, testspenningen faller til null og spenningen ved nedbrytningspunktet blir lagret i måleinstrumentets minne. Alle andre testresultater blir erklært ugyldige hvis testen ikke kommer opp i den angitte testspenningen. Hvis testen oppfyller kravene uten sammenbrudd, er testspenning og isolasjonsmotstand de eneste gyldige testresultatene. Gjør følgende for å aktivere eller deaktivere rampefunksjonen: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge funksjonen TEST VOLTAGE. V 5000V 2500V 000V 500V 250V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G k T M ATU07F.EPS 2. Trykk på V eller d for å slå ramping av og på. Når rampen er på, vises en blinkende s øverst i venstre hjørne av displayet. Innstille en test med tidtaker Du kan styre lengden av en isolasjonstest ved å innstille en tidtaker. Tiden (testens varighet) kan innstilles i 1-minutts inkrementer opptil 99 minutter. Tidsgrensen vises nederst til høyre i displayet under en tidsbegrenset test, og den forløpte tiden vises midt i displayet. På slutten av den forløpte tiden er isolasjonstesten utført, og testen blir avsluttet. Gjør følgende for å innstille en tidsgrense for en test: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge funksjonen TIME LIMIT. 2. Trykk gjentatte ganger på V button for å inkrementere og innstille testtiden (i 1-minutts intervaller). 13

20 1550B Bruksanvisning Polariseringsindeks (PI) Måleinstrumentet måler og lagrer polariseringsindeks (PI) som en del av isolasjonstesten, når dette er aktuelt. Siden det per definisjon er nødvendig med 10 minutter for å fullføre en polariseringsindekstest, blir den målt og lagret som ugyldig data for alle isolasjonstester med en varighet på under 10 minutter. Når en isolasjonstest er på 10 minutter eller mer, blir polariseringstesten fullført og lagret. Resultatene er tilgjengelige for visning under en test ved å trykke på R, eller ved å lagre testresultatene og skanne feltene RESULTS. Feltet er angitt med PI=. PI R 10 min = R 1 min Dielektrisk absorbsjonsforhold Måleinstrumentet måler og lagrer dielektrisk absorbsjonsforhold som en del av isolasjonstesten (DAR), når dette er aktuelt. Siden det per definisjon er nødvendig med 1 minutt for å fullføre en DAR-test, blir den målt og lagret som ugyldig data for alle isolasjonstester med en varighet på under 1 minutt. Når en isolasjonstest er på 1 minutt eller mer, inkluderes DAR-testen i resultatene. Resultatene er tilgjengelige for visning under en test ved å trykke på R, eller ved å lagre testresultatene og skanne feltene RESULTS. Feltet er angitt med DAR=. DAR R 1 min = R 30 sec Kapasitans Måleinstrumentet måler og lagrer kapasitans som en del av isolasjonstesten, når dette er aktuelt. Resultatene er tilgjengelige for visning under en test ved å trykke på R, eller ved å lagre testresultatene og skanne feltene RESULTS. Feltet er angitt med C=. Utføre en isolasjonstest XW Advarsel! Måling av isolasjonsmotstand krever bruk av potensielt farlig spenning til kretsen. Dette kan innbefatte avdekket bundet metallarbeid. Unngå elektrisk støt eller personskade: Fjern all strøm fra kretsen under testing, og lad ut kretskapasitans før du tester en krets med måleinstrumentet. Før du fortsetter, må du kontrollere at ledningene i installasjonen er riktig koblet og at ingen personer utsettes for fare under testing. Koble først prøveledningene til måleinstrumentet før du kobler til kretsen som skal testes. 14

21 MegOhmMeter Målinger Gjør følgende for å utføre en islolasjonstest: 1. Innstill de tilgjengelige målealternativene for å oppfylle kravene til testen når måleinstrumentet er på. Disse omfatter: Testspenning Innstill område: 250 til 5000 volt (50/100 volts trinn) Rampetest Slå av eller på Tidsgrense Ingen grense, eller fra 1 til 99 minutter. 2. Koble probene til kretsen du vil teste. XW Advarsel! Unngå elektrisk støt eller personskade: Kontroller at måleinstrumentet ikke viser tilstedeværelse av farlig spenning i kontaktene både før og etter testing. Hvis måleinstrumentet avgir lydsignaler kontinuerlig, og farlig spenning angis på displayet, skal prøveledningene frakobles og strømmen fra kretsen som testes, utkobles. 3. Hold T inne i 1 sekund for å starte isolasjonstesten. Måleinstrumentet avgir 3 lydsignaler når testen startes, og ikonet blinker på displayet og angir at potensielt farlig spenning kan være til stede ved testterminalene. V 5000V 2500V 000V 500V 250V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G ATU08F.EPS Det digitale displayet angir den målte isolasjonsmotstanden etter at kretsen er stabilisert. Søylediagrammet viser verdien kontinuerlig (i sanntid) som en trend. Hvilken som helst av følgende årsaker vil avslutte en isolasjonstest: Brukeren stopper (trykker på T). Grensen for tidtaking er nådd. Forstyrrelse på kretsen som testes. Sammenbrudd inntreffer når rampetesten er aktivert. Batteriet er utladet. Hvis sammenbrudd skjer mens rampetesten er aktivert, trykker du på e før du går videre til trinn 4. 15

22 1550B Bruksanvisning Etter at en isolasjonstest er avbrutt, avgir måleinstrumentet signaler når det fremdeles forekommer en potensielt farlig spenning ved testterminalene som skyldes ladet krets-kapasitans, eller hvis det foreligger en ekstern spenning. 4. Når testen er avsluttet, vises STORE RESULT?. Lagre eventuelt testresultatene som beskrevet i neste prosedyre. Du kan eventuelt slette meldingen STORE RESULT? ved å trykke på d. Resultatene lagres ikke. Lagre testresultater Etter at isolasjonstesten er fullført, vises STORE RESULT? på måleinstrumentet som et spørsmål om å lagre måleresultatene til senere bruk. Måleinstrumenetet har nok minne til å lagre resultatene av 99 isolasjonstester til senere bruk. Gjør følgende for å lagre resultatene av en islolasjonstest: 1. Trykk på V for å lagre måleresultatene. Måleinstrumentet vil tilordne og vise et forløpende kodenummer (00 til 99) for å identifisere målingen. Trykk på e for å lagre dataene hvis du godtar kodenummeret. Hvis det kreves en annen kodekonvensjon, gjør du følgende for å oppgi en tilpasset kode på 4 tegn: a. Legg merke til at en * blinker på displayet. Dette er det første av de fire tegnene som er tilgjengelige for å kode testresultatene. Trykk gjentatte ganger på rulleknappen R for å bla gjennom tegnposisjonene. b. Bruk knappene V og d for å tilordne et tegn (0-9, A-Z) ved hver tegnposisjon. c. Trykk på e for å lagre resultatene. 16

23 MegOhmMeter Vise resultater som er lagret i minnet Vise resultater som er lagret i minnet Merk Parametrer som ikke er aktuelle for en test, vises som INVALID. Måleinstrumentet kan lagre 99 sett med testdata, innbefattet: Koder Rampe av og på. Isolasjonsmotstand Tidtakeravlesning ved avsluttet test (tidtaker) Valgt testspenning (TV) Faktisk testspenning (V) Kapasitans (C) Polariseringsindeks (PI) Dielektrisk absorpsjonsforhold (DAR) Teststrøm (I) Årsaken til avsluttet testing. Tidsgrense av eller tidtakerinnstilling (1 til 99 minutter) (T.-grense). Slik viser du lagrede testdata: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge funksjonen RESULTS. Merk Når det eksisterer en spenning ved terminalene, vises denne spenningen alltid øverst, midt i displayet, uansett om denne spenningen blir generert av måleinstrumentet eller stammer fra kretsen som testes. V 5000V 2500V 000V 500V 250V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G k T M ATU06F.EPS 17

24 1550B Bruksanvisning 2. Trykk på e for å få tilgang til lagringsstedene til testresultatene. Plasseringen av ID-koden vises nederst til høyre i displayet. 3. Trykk på V eller d for å bla gjennom de lagrede stedene. 4. Stopp på det stedet du vil vise. 5. Trykk på R for å vise de lagrede testdataene for en bestemt test. Testdata vises på det alfanumeriske tekstdisplayet og på LCD-en. 6. Trykk på e for å sette måleinstrumentet tilbake til testspenningsmodus. Laste ned testresultatene Du kan benytte programvaren FlukeView Forms til nedlasting av alle dine lagrede testdata til en PC. En adapter for trådløs kommunikasjon følger med Fluke1550B MegOhmMeter, slik at du kan laste ned lagrede testdata. Figur 9 viser hvor den trådløse porten er plassert på måleinstrumentet. IR PORT Figur 9. Trådløs port på 1550B MegOhmMeter ATU04F.EPS Installasjon av programvaren FlukeView Forms Basic Det er nødvendig å installere programvaren FlukeView Forms Basic til en PC for å kunne laste ned lagrede testdata. Installasjon av FlukeView Forms Basic er forklart i installasjonsveiledningen FlukeView Forms Installation Guide. Installasjon av den infrarøde adapteren er forklart i installasjonsveiledningen USB-IR Cable Installation Guide. 18

1550C/1555. Bruksanvisning. Insulation Tester

1550C/1555. Bruksanvisning. Insulation Tester 1550C/1555 Insulation Tester Bruksanvisning April 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Detaljer

i410/i1010 Strømklemme for vekselstrøm/likestrøm

i410/i1010 Strømklemme for vekselstrøm/likestrøm /i1010 Strømklemme for vekselstrøm/likestrøm Opplysninger om sikkerhet XW Les først: Opplysninger om sikkerhet For å sikre sikker betjening og drift av strømklemmen må disse instruksjonene følges: Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Bruksanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Norwegian) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

373 Clamp Meter. Bruksanvisning

373 Clamp Meter. Bruksanvisning 373 Clamp Meter Bruksanvisning (Norwegian) July 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

80 Series V Digital Multimeter Opplysninger om sikkerhet

80 Series V Digital Multimeter Opplysninger om sikkerhet 80 Series V Digital Multimeter Opplysninger om sikkerhet Gå til www.fluke.com for å registrere produktet ditt og få mer informasjon. Forhold og prosedyrer som er farlige for brukeren, er merket med Advarsel.

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

Bruksanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Bruksanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Bruksanvisning April 2005 (Norwegian) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Detaljer

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Sikkerhetsopplysninger

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Sikkerhetsopplysninger 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Norwegian) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies.

Detaljer

1507/1503. Insulation Testers. Bruksanvisning

1507/1503. Insulation Testers. Bruksanvisning 1507/1503 Insulation Testers Bruksanvisning June 2005 (Norwegian) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING

Detaljer

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Instruksjonsark Innledning CO-220 Carbon Monoxide Meter (heretter kalt måleapparatet ) registrerer karbondioksid (CO) og måler konsentrasjoner mellom 1-1000 deler per

Detaljer

707 Loop Calibrator. Instruksjonsark. Innledning. Batterisparer

707 Loop Calibrator. Instruksjonsark. Innledning. Batterisparer 707 Loop Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 707 Loop Calibrator (heretter kalt, kalibratoren) er et kompakt instrument for generering og måling av strøm. Kalibratoren tester strømsløyfer på 0-20

Detaljer

Electrical Multimeter

Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Instruksjonsark Opplysninger om sikkerhet En Advarsel! angir farlige forhold og handlinger som kan medføre personskade eller død. Symbolet Obs angir situasjoner og handlinger

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Bruksanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Bruksanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Bruksanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Norwegian) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without

Detaljer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisningen PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markert på instrumentet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

3PR, 3PG. Point Laser Levels. Bruksanvisning

3PR, 3PG. Point Laser Levels. Bruksanvisning 3PR, 3PG Point Laser Levels Bruksanvisning August 2016 (Norwegian) 2016 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of

Detaljer

374/375/376 Clamp Meter

374/375/376 Clamp Meter 374/375/376 Clamp Meter Bruksanvisning PN 3608883 July 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

53 & 54 Series II. Bruksanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Bruksanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Bruksanvisning Norwegian September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

705 Loop Calibrator. Sikkerhetsinformasjon

705 Loop Calibrator. Sikkerhetsinformasjon 705 Loop Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 705 Loop Calibrator er et instrument for generering og måling for strømsløyfetesting på 0 til 20 ma eller 4 til 20 ma, og et måleinstrument for likestrømsspenning

Detaljer

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie TEKNISKE DATA Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie Flukes nye 370 FC-serie (376 FC, 375 FC og 374 FC) gir avansert feilsøking. Den fleksible strømproben iflex gir enkel tilkobling

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

RTD Calibrator. Instruksjonsark. Innledning

RTD Calibrator. Instruksjonsark. Innledning 712 RTD Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke-kalibratormodell 712 RTD er et bærbart verktøy for kalibrering av RTD-sendere (Resistance Temperature Detector), inkludert de fleste pulssendere. Den

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Flukes trådløse team Tekniske data Flukes nye trådløse feilsøkingsteam lar deg se målinger i sanntid fra flere moduler, samtidig og eksternt på en enkelt skjerm. Dette

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

Fluke Connect - moduler Tekniske data

Fluke Connect - moduler Tekniske data Fluke Connect - moduler Tekniske data Gir deg fleksibiliteten til å bygge det trådløse systemet ditt slik du vil når du vil. Fluke 3000 FC trådløse testverktøy er et lag, og modulene er spillerne. Du kobler

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Model 77 Series IV. Digital Multimeter. Bruksanvisning

Model 77 Series IV. Digital Multimeter. Bruksanvisning Model 77 Series IV Digital Multimeter Bruksanvisning September 2006 (Norwegian) 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset livstidsgaranti

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Bruksanvisning (Norwegian) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde

Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde Bruksanvisning Innledning Den fiberoptiske strømmåleren (FOM) måler optisk strøm i fiberoptiske kabler. FOM indikerer eventuelt

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer