1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter"

Transkript

1 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/ Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 Begrenset garanti og ansvarsbegrensning Hvert Fluke-produkt er garantert uten defekter i materiale og utførelse ved normal bruk og anvendelse. Garantien gjelder i to år fra forsendelsesdatoen. Deler, reparasjoner av produktet og service er garantert i 90 dager. Denne garantien gjelder bare for opprinnelig kjøper eller forbruker som har kjøpt produktet hos en autorisert Fluke-forhandler, og gjelder ikke for sikringer, utskiftbare batterier eller for noen produkter, som etter Flukes vurdering, er misbrukt, endret, vanskjøtt, kontaminert eller ødelagt ved uhell eller unormale drifts- eller håndteringsforhold. Fluke garanterer at programvaren vil fungere tilfredsstillende i henhold til sine funksjonelle spesifikasjoner i 90 dager, og at det er riktig innspilt på kurant medium. Fluke garanterer ikke at programvaren er feilfri eller fungerer uten avbrudd. Autoriserte Fluke-forhandlere skal bare gi denne garantien på nye og ubrukte produkter til forbrukere, men har ingen myndighet til å gi en mer omfattende eller forskjellig garanti på vegne av Fluke. Garantistøtte er bare tilgjengelig hvis produktet kjøpes gjennom et autorisert Fluke-utsalg, eller kjøper har betalt pålydende internasjonale pris. Fluke reserverer seg retten til å fakturere kjøperen for importkostnader av reservedeler når produktet, som er kjøpt i ett land, leveres inn til reparasjon i et annet land. Flukes garantiforpliktelser er begrenset til, etter Flukes valg, å refundere kjøpeprisen, reparere gratis eller erstatte et defekt produkt som returneres til et autorisert Flukeservicesenter innenfor garantiperioden. Garantiservice oppnås ved å ta kontakt med nærmeste autoriserte Flukeservicesenter for å få informasjon om returgodkjennelse, og send deretter produktet til det aktuelle servicesenteret med en beskrivelse av problemet, med frakt og forsikring betalt (FOB bestemmelsesstedet). Fluke påtar seg intet ansvar for transportskader. Etter reparasjon under garantien, returneres produktet til kjøperen, med frakt betalt (FOB bestemmelsesstedet). Hvis Fluke finner ut at feilen skyldtes vanskjøtsel, misbruk, kontaminering, endring, ulykke eller unormal driftsforhold eller håndtering, inkludert overspenningsfeil som følge av ikke-klassifisert bruk av enheten, eller normal slitasje på mekaniske komponenter, vil Fluke gi et overslag over reparasjonskostnadene og innhente godkjenning før arbeidet påbegynnes. Etter eventuell reparasjon under garantien, returneres produktet til kjøperen, med frakt betalt, og kjøperen får regning på reparasjonen og returfrakten (FOB leveringssted). DENNE GARANTIEN ER KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE OPPREISNING, OG HAR FORTRINN FØR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. FLUKE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSSKADER ELLER TAP, INKLUDERT TAP AV DATA, SOM FØLGE AV EVENTUELL ÅRSAK ELLER TEORI. Siden noen land eller stater ikke tillater begrensninger i begrepet underforstått garanti, eller utelatelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, er det mulig at begrensningene og utelatelsene i denne garantien ikke gjelder for alle kjøpere. Hvis noen av forutsetningene i denne garantien ansees å være ugyldig eller umulig å håndheve av en rett eller annen myndighet i rettmessig rettskrets, vil slik holding ikke ha innvirkning på gyldigheten eller håndhevelsen av noen andre forutsetninger. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA U.S.A. Fluke Europe B.V. P.O. Box BD Eindhoven Nederland Oppsøk Flukes websted på: 11/99

3 Innholdsfortegnelse Tittel Side Innledning...1 Ta kontakt med Fluke...1 Pakke ut måleinstrumentet...2 Sikkerhetsinformasjon...3 Symboler...4 Bruke måleinstrumentet...4 Slå måleinstrumentet av og på...4 Bruke knappene...5 Kort om displayet...6 Lade batteriet...6 Bruke verneterminalen...8 Målinger...10 Tilkobling til kretsen under testing...10 Alternativer du bør vurdere før du foretar en isolasjonstest...11 Velge en forhåndsinnstilt testspenning...11 Programmere en testspenning...12 Velge en rampe- eller stasjonnærtest...13 Innstille en test med tidtaker...13 Polariseringsindeks (PI)...14 Dielektrisk absorbsjonsforhold...14 Kapasitans...14 Utføre en isolasjonstest...14 Lagre testresultater...16 Vise resultater som er lagret i minnet...17 Laste ned testresultatene...18 Installasjon av programvaren FlukeView Forms Basic...18 Nedlasting av resultater til en PC...19 Slette testresultatene...19 Vedlikeholde måleinstrumentet...20 Rengjøring...20 Prinsipper for måling og motstand...20 Spesifikasjoner...22 Generelle spesifikasjoner...22 Elektriske spesifikasjoner...23 i

4 1550B Bruksanvisning ii

5 Liste over tabeller Tabell Tittel Side 1. Symboler Liste over reservedeler Tilbehør for 1550B Liste over figurer Figur Tittel Side 1. Standardtilbehør følger med Knapper Displayfunksjoner Kontakter på strømforsyning Lekkasjestrøm på overflaten Verneterminaltilkobling Forbedret verneterminaltilkobling Tilkobling til kretsen som testes IR-port på 1550B MegOhmMeter iii

6 1550B Bruksanvisning IRDA PORT ON/ OFF FUNCTION UP SCROLL DOWN ENTER TEST Fluke 1550B MegOhmMeter atu16f.eps iv

7 1550B MegOhmMeter Innledning Fluke 1550B MegOhmMeter (heretter kalt "måleinstrumentet") er en høyspent isolasjonstester for testing av vanlige kretser, herunder koplingsanlegg, motorer og kabler. Måleinstrumentet har følgende funksjoner: Stor LCD-skjerm (Liquid Crystal Display) med tekstdisplay Fem forhåndsinnstilte testspenninger: 250, 500, 1000, 2500 og 5000 volt Programmerbar testspenning: 250 til 5000 volt (50/100-volts trinn) Motstandsmåling: 0 Ω til 1 TΩ Måling av polariseringsindeks (PI) Måling av dielektrisk absorpsjonsforhold (DAR) Rampemodus som øker (100 volt/sek) den tilførte testspenningen lineært Testtidtaker og lagring av testresultater med brukerinnstillbar ID-kode Angivelse for gjennomslagsspenning Oppladbart blysyrebatteri Automatisk avslåing etter 30 minutter uten aktivitet Port for trådløs kommunikasjon (IR) for å laste ned testdata PC-programvare følger med Måleinstrumentet er i overensstemmelse med standardene for EN 61557, del 1 og 2; og EN , CAT III 600-volt, forurensningsgrad 2. CAT III-utstyr er konstruert for å beskytte mot flyktige signaler i faste installasjoner, for eksempel fordelingstavler og lysanlegg i store bygninger. Ta kontakt med Fluke Hvis du må kontakte Fluke for å få produktopplysninger, trenger hjelp med instrumentet eller vil ha opplysninger om nærmeste Fluke-distributør eller servicesenter, kan du ringe: FLUKE ( ) i USA FLUKE ( ) i Canada i Europa i Japan i Singapore i andre land Oppsøk Flukes websted på: Registrer måleinstrumentet på: register.fluke.com. 1

8 1550B Bruksanvisning Pakke ut måleinstrumentet Måleinstrumentet leveres med de delene som er vist i figur 1. Ta øyeblikkelig kontakt med stedet der måleinstrumentet ble kjøpt hvis det er skadet eller har mangler Funksjon A B C D E F G H I J K L Bruksanvisning på norsk Ledning for vekselstrøm Beskrivelse X Prøveledninger med alligatorklips (rød, svart, grønn) Myk bæreveske Produktoversikt Adapter for trådløs kommunikasjon med grensesnittkabel CD med bruksanvisning CD med FlukeView Forms Basic Lisensavtale for programvare Registreringskort FlukeView Forms installasjonsveiledning Kabel USB-IR installasjonsveiledning ASW01F.EPS Figur 1. Standardtilbehør følger med XW Advarsel Bruk bare anbefalte prøveledninger. De vedlagte prøveledningene skal bare brukes med dette instrumentet. Skal ikke brukes med annet utstyr.

9 MegOhmMeter Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon XW Advarsel! Kontroller at måleinstrumentet ikke viser tilstedeværelse av farlig spenning både før og etter testing. (Se figur 3.) Hvis måleinstrumentet piper kontinuerlig, og det blir angitt farlig spenning på displayet, skal prøveledningene frakobles og strømmen fra kretsen utkobles under testingen. XW Advarsel! Les dette før måleinstrumentet tas i bruk Unngå elektrisk støt eller personskade: Bruk bare måleinstrumentet som angitt i denne bruksanvisningen. Ellers kan beskyttelsen som måleinstrumentet gir, bli nedsatt. Prøveledningene skal ikke kobles fra måleinstrumentet før testen er fullført og testspenningen ved terminalene er tilbake til null. Dette sikrer at eventuell ladet kapasitans er helt utladet. Kontroller at det ikke tilføres strøm til kretsen som testes, og at all kretskapasitans er helt utladet før testing med dette instrumentet. Unngå å arbeide alene eller i nærheten av eksplosiv gass, damp eller støv. Bruk ikke måleinstrumentet på fuktige steder. Kontroller om isolasjonen på testledningene er skadet, eller om metall er avdekket. Sjekk kontinuiteten til prøveledningene. Skift ut ødelagte prøveledninger. Bruk ikke måleinstrumentet hvis det er skadet. Vær forsiktig ved arbeid over 30 volt vekselstrøm rms, 42 volt vekselstrøm-toppunkt og 60 volt likestrøm. Slike spenninger utgjør fare for støt. Hold fingrene bak fingervernet ved bruk av probene. Impedanser til ekstra driftskretser med parallellkobling kan ha uheldig utfall på målinger. Sett prøveledningene i passende inngangsterminaler. Bruk ikke måleinstrumentet hvis eventuelle deler eller dekselet er fjernet. Bruk bare originaldeler og tilbehør fra Fluke som spesifisert i denne bruksanvisningen. Bruk ikke måleinstrumentet hvis sikkerhetssperren ikke fungerer. Sikkerhetssperren (se under Frontispiece) hindrer tilgang til testterminalene og ladeterminalene samtidig. Det er ingen deler i instrumentet som brukeren kan skifte selv. Bruk bare måleinstrumentet som angitt i denne bruksanvisningen. Unngå at annet tilbehør eller fremmedelementer kommer i kontakt med verneterminalene, fordi dette kan kompromittere enhetens sikkerhetsfunksjoner. Bruk ikke distribusjonssystemer med høyere spenning enn 660 volt. 3

10 1550B Bruksanvisning Symboler Symboler på måleinstrumentet og i bruksanvisningen er forklart i tabell 1. P s ) W X T 6 Tabell 1. Symboler Oppfyller kravene i henhold til EU-standardene TUV GS Dette produktet er i overensstemmelse med UL3111-1, CAN/CAS C22.2 nr for test og måleutstyr. Farerisiko Viktig informasjon. Se bruksanvisningen. Potensielt farlig spenning Ustyret er beskyttet med dobbel eller forsterket isolasjon. Skal ikke brukes i distribusjonssystemer med høyere spenning enn 660 volt. Interferens er tilstede. Vist verdi kan være utenfor angitt M nøyaktighetsområde. s b B J Indikator for rampemodus Elektrisk sammenbrudd Volt vekselstrøm Jord Bruke måleinstrumentet Slå måleinstrumentet av og på Slik slår du måleinstrumentet av og på: 1. Trykk på O for å slå på måleinstrumentet. Måleinstrumentet foretar en egentest, selvkalibrering, viser gjeldende programvareversjon og starter i testspenningsmodusen. På dette tidspunktet kan du: Endre testparametrer Starte en isolasjonstest Vise lagrede testresultater Laste ned testresultater 2. Trykk på O igjen for å slå av måleinstrumentet. 4

11 MegOhmMeter Bruke måleinstrumentet Bruke knappene Bruk knappene (figur 2) til å styre bruken av måleinstrumentet, velge testresultater for visning og bla gjennom aktuelle testresultater. ON/ OFF (ja) (nei) FUNCTION UP SCROLL DOWN ENTER TEST Funksjon Knapp Beskrivelse A B C D E F G O H V (ja) R d (nei) e T Slår måleinstrumentet av og på. ATU02F.EPS Funksjonsknapp. I testspenningsmodusen kan du bruke funksjonsknappen til å bla gjennom forskjellige testspenninger, testinnstillinger for ramping, innstilling av tidsbegrensning og resultater (minnefunksjoner). Bruk funksjonsknappen til å velge om du vil vise og slette skjermbilder mens du går gjennom resultatene. Opp-knapp. Bruk denne knappen til å bla gjennom testspenninger, lagrede testresultater, varighet for tidsinnstilling og endre tegn for testkode-id. Brukes også til å svare "ja" på ja/nei-spørsmål. Bla-knapp. Etter at du har valgt minnested, bruker du blaknappen til å vise testparametrene og testresultatene som er lagret i minnet. Disse omfatter spenning, kapasitans, polariseringsindeks, dielektrisk absorpsjonsforhold og strøm. Ned-knapp. Bruk denne knappen til å bla gjennom testspenninger, lagrede testresultater, varighet for tidsinnstilling og minnesteder. Brukes også til å svare "nei" på ja/nei-spørsmål. Enter-knapp. Brukes fra funksjonen RESULTS til å få tilgang til lagret data (minnesteder). Brukes også fra funksjonen TEST VOLTAGE til å aktivere trinnvis innstilling av testspenningen mellom 250 og 5000 volt. Test-knapp. Starter og stopper en test. Trykk og hold knappen inne i 1 sekund for å starte testen. Trykk på knappen igjen for å stoppe en test. Figur 2. Knapper 5

12 1550B Bruksanvisning Kort om displayet Displaynummertavler er vist og beskrevet i figur V 5000V 2500V 000V 500V 250V k M 0M 00M G 0G 00G T 7 8 G k T M 9 10 Funksjon A B C D E F G H I J ASW03F.EPS Beskrivelse Interferens er tilstede. Vist måling kan være utenfor angitt nøyaktighetsområde. Elektrisk sammenbrudd i rampemodus. Indikator for rampemodus. Potensielt farlig spenning er tilstede ved testterminalene. XW Advarsel! Kontroller at måleinstrumentet ikke angir tilstedeværelse av farlig spenning både før og etter testing. Hvis måleinstrumentet piper kontinuerlig, og farlig spenning er tilstede, skal prøveledningene frakobles og strømmen fra kretsen utkobles under testingen. Spenningen som genereres av måleinstrumentet eller fra kretsen under testing som er til stede ved terminalene til måleinstrumentet. Valg for testspenning (250, 500, 100, 2500 eller 5000 volt). Batteriets ladestatus. Søyledigramvisning av isolasjonsmotstand. Digital visning av isolasjonsmotstand. Tekstdisplay. Angir spenning, teststrøm, kapasitans, programmerbare testspenninger og menyvalg. Figur 3. Displayfunksjoner Lade batteriet XW Advarsel Unngå mulig elektrisk støt eller personskade. Koble prøveledningene fra måleinstrumentet før batteriet skal lades. 6

13 MegOhmMeter Bruke måleinstrumentet Pb = Merk Dette måleinstrumentet drives med et oppladbart 12-volts blysyrebatteri. Skal ikke kastes sammen med vanlig avfall. Lever batteriene til oppsamlingsplasser for farlig avfall ved kassering av utbrukte batterier. Ta kontakt med et autorisert Fluke-servicesenter for opplysninger vedrørende kassering og gjennvinning. Oppladbare blysyrebatterier kan få kortere levetid eller bli skadet hvis de lagres i utladet tilstand. Lad batteriet helt opp før det skal lagres i lengre tid, og sjekk ladingen med jevne mellomrom. Måleinstrumentet drives med et oppladbart 12-volts blysyrebatteri. Batteriet kan lades med vekselstrømledningen. Det tar vanligvis 12 timer å lade batteriet helt opp. Unngå lading under ekstreme temperaturforhold. Lad batteriet hvis måleinstrumentet har vært lagret i lengre tid. Figur 4 viser hvordan du kobler måleinstrumentet til en strømforsyning. ATU11F.EPS Figur 4. Kontakter på strømforsyning Slik lades batteriet med en vekselstrømforsyning: 1. Slå av måleinstrumentet. 2. Koble prøveledningene fra måleinstrumentet. 3. Vri sikkerhetssperren mot toppen av måleinstrumentet for å avdekke kontakten for strømforsyningen. 4. Koble vekselstrømledningen til IEC-vekselstrømkontakten (1) på måleinstrumentet. 5. Koble den andre enden av strømledningen til en vekselstrømforsyning. Under "Generelle spesifikasjoner" lenger ut i denne bruksanvisningen finner du spesifikasjoner vedrørende inngangskontakter for vekselstrømlader. 6. LCD-displayet på måleinstrumentet viser CHARGING. Når måleinstrumentet er i lademodus, er det mulig å laste ned. 7

14 1550B Bruksanvisning Bruke verneterminalen Merk Isolasjonsmotstand måles mellom utgangskontaktene + og -. Verneterminalen (G) er ved det samme potensialet som den negative ( ) terminalen, men er ikke i målebanen. Bare to prøveledninger brukes til de fleste tester. Disse kobler den positive (+) og negative ( ) terminalen på måleinstrumentet til kretsen under testing. Verneterminalen (G) skal være uten forbindelse. Ved måling av svært høy motstand, kan du oppnå nøyaktigere målinger ved å måle med tre ledninger ved hjelp av verneterminalen. Verneterminalen har samme potensiale som den negative ( ) terminalen, og kan brukes til å forhindre at overflatelekkasje eller annen uønsket lekkasjestrøm forringer nøyaktigheten av isolasjonsmotstandsmålingen. Figur 5 viser hvordan du måler motstanden fra en av lederne til det ytre skjoldet. I dette tilfellet er det lekkasjestrøm langs overflaten av den indre isolasjonen nær enden av kabelen. Denne lekkasjen legges til strømmen som registreres ved den negative terminalen, slik at måleinstrumentet vil vise en lavere motstand enn det skulle. ( ) ( ) Figur 5. Lekkasjestrøm på overflaten ATU13F.EPS 8

15 MegOhmMeter Bruke måleinstrumentet Figur 6 viser hvordan du kan forhindre lekkasjestrøm på overflaten ved å tilkoble en ledning fra verneterminalen til en leder som er viklet rundt den indre isolasjonen. Lekkasjestrømmen på overflaten blir dirigert til verneterminalen. Dette vil fjerne lekkasjestrømmen fra målebanen mellom den positive og negative terminalen, slik at testmålingene blir nøyaktigere. ( ) ( G) ( ) Figur 6. Verneterminaltilkobling ATU14F.EPS Figur 7 viser hvordan du kan forbedre måleoppsettet ved å koble verneterminalen til den ledige ledningen og deretter til den indre isolasjonen. Dette forsikrer at måleinstrumentet måler lekkasjen mellom den valgte lederen og det ytre skjoldet, men eliminerer lekkasjebanen mellom lederne. ( ) ( G) ( ) Figur 7. Forbedret verneterminaltilkobling ATU15F.EPS 9

16 IR 1550B Bruksanvisning Målinger Tilkobling til kretsen under testing XW Advarsel Unngå elektrisk støt eller personskade: Fjern all strøm fra kretsen under testing, og lad ut kretskapasitans før du tester en krets med måleinstrumentet. Koble prøveledningene til måleinstrumentet før du tilkobler kretsen som skal testes. Kontroller at måleinstrumentet ikke viser tilstedeværelse av farlig spenning i kontaktene både før og etter testing. Hvis måleinstrumentet avgir lydsignaler kontinuerlig, og farlig spenning angis på displayet, skal prøveledningene frakobles og strømmen fra kretsen utkobles under testingen. Slik kobler du til kretsen som skal testes: 1. Vri sikkerhetssperren for å åpne for terminaltilkoblingene. 2. Sett i prøveledningene i terminalene som vist (figur 8), og koble prøveledningene til kretsen som skal testes. PORT FUNCTION UP SCROLL DOWN ENTER ON/ OFF TEST Figur 8. Tilkobling til kretsen som testes ATU09F.EPS 10

17 MegOhmMeter Målinger Merk 1550B er IKKE spesifisert for verdier under 200 kohm. Dette innebærer at forkortelse av ledninger og gjennomføring av en test vil resultere i en ikke spesifisert avlesning som er større enn null. Dette er normalt for dette instrumentets inngangskrets og påvirker ikke avlesninger som ligger innenfor det spesifiserte nøyaktighetsområdet. Alternativer du bør vurdere før du foretar en isolasjonstest Måleren omfatter, i tillegg til å foreta grunnleggende isolasjonstesting, en rekke egenskaper/funksjoner, slik at du kan skreddersy testen mer nøyaktig til egne behov. Disse omfatter definisjon av testspenning, valg av rampetest, innstilling av en tidsgrense (varighet) for testen, måling av polariseringsindeks (PI), måling av dielektrisk absorbsjonsforhold (DAR) samt måling av kapasitans. Hver enkelt egenskap er beskrevet i de påfølgende avsnittene. Disse egenskapene kan brukes kombinert, og skal innstilles, slettes eller medregnes (avhengig av hva som passer) før initiering av en isolasjonstest. Velge en forhåndsinnstilt testspenning Slik velger du en forhåndsinnstilt testspenning: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge TEST VOLTAGE. V 500V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G k T M 2. Trykk på V eller d for å bla gjennom alternativene for forhåndsinnstilte testspenninger (250, 500, 100, 2500 eller 5000 volt). Den valgte testspenningen vises øverst til høyre i displayet. Merk Testspenningen kan være opptil 10 % høyere enn den testspenningen du valgte. ATU05F.EPS 11

18 1550B Bruksanvisning Programmere en testspenning Gjør følgende for å innstille en testspenning mellom de forhåndsinnstilte testspenningene: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge TEST VOLTAGE. V 500V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G k T M ATU05F.EPS 2. Trykk på V eller d for å bla gjennom alternativene for forhåndsinnstilte testspenninger (250, 500, 100, 2500 eller 5000 volt). Velg den spenningen som er nærmest det nødvendige nivået. Den valgte testspenningen vises øverst til høyre i displayet. 3. Trykk på e. TV=xxxxV vil blinke nederst til venstre i displayet. 4. Trykk på V og d for å øke og minske spenningen. Når det riktige spenningsnivået vises, skal du ikke trykke på e. Dette vil tilbakestille testespenningen tilbake til den nest laveste forhåndsinnstilte spenningen du valgte sist. Trykk isteden på H for å gå til neste funksjon. Merk Testspenningen kan være opptil 10 % høyere enn den testspenningen du valgte. 12

19 MegOhmMeter Målinger Velge en rampe- eller stasjonnærtest Rampetest-funksjonen er en automatisk test som sjekker om isolasjon er i ferd med å brytes ned. Under rampetesten starter utgangsspenningen på 0 volt og øker lineært (100 volt/sek) til den når den angitte testspenningen, eller til det blir registrert et plutselig fall i målt motstand. Deretter stopper rampen, testspenningen faller til null og spenningen ved nedbrytningspunktet blir lagret i måleinstrumentets minne. Alle andre testresultater blir erklært ugyldige hvis testen ikke kommer opp i den angitte testspenningen. Hvis testen oppfyller kravene uten sammenbrudd, er testspenning og isolasjonsmotstand de eneste gyldige testresultatene. Gjør følgende for å aktivere eller deaktivere rampefunksjonen: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge funksjonen TEST VOLTAGE. V 5000V 2500V 000V 500V 250V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G k T M ATU07F.EPS 2. Trykk på V eller d for å slå ramping av og på. Når rampen er på, vises en blinkende s øverst i venstre hjørne av displayet. Innstille en test med tidtaker Du kan styre lengden av en isolasjonstest ved å innstille en tidtaker. Tiden (testens varighet) kan innstilles i 1-minutts inkrementer opptil 99 minutter. Tidsgrensen vises nederst til høyre i displayet under en tidsbegrenset test, og den forløpte tiden vises midt i displayet. På slutten av den forløpte tiden er isolasjonstesten utført, og testen blir avsluttet. Gjør følgende for å innstille en tidsgrense for en test: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge funksjonen TIME LIMIT. 2. Trykk gjentatte ganger på V button for å inkrementere og innstille testtiden (i 1-minutts intervaller). 13

20 1550B Bruksanvisning Polariseringsindeks (PI) Måleinstrumentet måler og lagrer polariseringsindeks (PI) som en del av isolasjonstesten, når dette er aktuelt. Siden det per definisjon er nødvendig med 10 minutter for å fullføre en polariseringsindekstest, blir den målt og lagret som ugyldig data for alle isolasjonstester med en varighet på under 10 minutter. Når en isolasjonstest er på 10 minutter eller mer, blir polariseringstesten fullført og lagret. Resultatene er tilgjengelige for visning under en test ved å trykke på R, eller ved å lagre testresultatene og skanne feltene RESULTS. Feltet er angitt med PI=. PI R 10 min = R 1 min Dielektrisk absorbsjonsforhold Måleinstrumentet måler og lagrer dielektrisk absorbsjonsforhold som en del av isolasjonstesten (DAR), når dette er aktuelt. Siden det per definisjon er nødvendig med 1 minutt for å fullføre en DAR-test, blir den målt og lagret som ugyldig data for alle isolasjonstester med en varighet på under 1 minutt. Når en isolasjonstest er på 1 minutt eller mer, inkluderes DAR-testen i resultatene. Resultatene er tilgjengelige for visning under en test ved å trykke på R, eller ved å lagre testresultatene og skanne feltene RESULTS. Feltet er angitt med DAR=. DAR R 1 min = R 30 sec Kapasitans Måleinstrumentet måler og lagrer kapasitans som en del av isolasjonstesten, når dette er aktuelt. Resultatene er tilgjengelige for visning under en test ved å trykke på R, eller ved å lagre testresultatene og skanne feltene RESULTS. Feltet er angitt med C=. Utføre en isolasjonstest XW Advarsel! Måling av isolasjonsmotstand krever bruk av potensielt farlig spenning til kretsen. Dette kan innbefatte avdekket bundet metallarbeid. Unngå elektrisk støt eller personskade: Fjern all strøm fra kretsen under testing, og lad ut kretskapasitans før du tester en krets med måleinstrumentet. Før du fortsetter, må du kontrollere at ledningene i installasjonen er riktig koblet og at ingen personer utsettes for fare under testing. Koble først prøveledningene til måleinstrumentet før du kobler til kretsen som skal testes. 14

21 MegOhmMeter Målinger Gjør følgende for å utføre en islolasjonstest: 1. Innstill de tilgjengelige målealternativene for å oppfylle kravene til testen når måleinstrumentet er på. Disse omfatter: Testspenning Innstill område: 250 til 5000 volt (50/100 volts trinn) Rampetest Slå av eller på Tidsgrense Ingen grense, eller fra 1 til 99 minutter. 2. Koble probene til kretsen du vil teste. XW Advarsel! Unngå elektrisk støt eller personskade: Kontroller at måleinstrumentet ikke viser tilstedeværelse av farlig spenning i kontaktene både før og etter testing. Hvis måleinstrumentet avgir lydsignaler kontinuerlig, og farlig spenning angis på displayet, skal prøveledningene frakobles og strømmen fra kretsen som testes, utkobles. 3. Hold T inne i 1 sekund for å starte isolasjonstesten. Måleinstrumentet avgir 3 lydsignaler når testen startes, og ikonet blinker på displayet og angir at potensielt farlig spenning kan være til stede ved testterminalene. V 5000V 2500V 000V 500V 250V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G ATU08F.EPS Det digitale displayet angir den målte isolasjonsmotstanden etter at kretsen er stabilisert. Søylediagrammet viser verdien kontinuerlig (i sanntid) som en trend. Hvilken som helst av følgende årsaker vil avslutte en isolasjonstest: Brukeren stopper (trykker på T). Grensen for tidtaking er nådd. Forstyrrelse på kretsen som testes. Sammenbrudd inntreffer når rampetesten er aktivert. Batteriet er utladet. Hvis sammenbrudd skjer mens rampetesten er aktivert, trykker du på e før du går videre til trinn 4. 15

22 1550B Bruksanvisning Etter at en isolasjonstest er avbrutt, avgir måleinstrumentet signaler når det fremdeles forekommer en potensielt farlig spenning ved testterminalene som skyldes ladet krets-kapasitans, eller hvis det foreligger en ekstern spenning. 4. Når testen er avsluttet, vises STORE RESULT?. Lagre eventuelt testresultatene som beskrevet i neste prosedyre. Du kan eventuelt slette meldingen STORE RESULT? ved å trykke på d. Resultatene lagres ikke. Lagre testresultater Etter at isolasjonstesten er fullført, vises STORE RESULT? på måleinstrumentet som et spørsmål om å lagre måleresultatene til senere bruk. Måleinstrumenetet har nok minne til å lagre resultatene av 99 isolasjonstester til senere bruk. Gjør følgende for å lagre resultatene av en islolasjonstest: 1. Trykk på V for å lagre måleresultatene. Måleinstrumentet vil tilordne og vise et forløpende kodenummer (00 til 99) for å identifisere målingen. Trykk på e for å lagre dataene hvis du godtar kodenummeret. Hvis det kreves en annen kodekonvensjon, gjør du følgende for å oppgi en tilpasset kode på 4 tegn: a. Legg merke til at en * blinker på displayet. Dette er det første av de fire tegnene som er tilgjengelige for å kode testresultatene. Trykk gjentatte ganger på rulleknappen R for å bla gjennom tegnposisjonene. b. Bruk knappene V og d for å tilordne et tegn (0-9, A-Z) ved hver tegnposisjon. c. Trykk på e for å lagre resultatene. 16

23 MegOhmMeter Vise resultater som er lagret i minnet Vise resultater som er lagret i minnet Merk Parametrer som ikke er aktuelle for en test, vises som INVALID. Måleinstrumentet kan lagre 99 sett med testdata, innbefattet: Koder Rampe av og på. Isolasjonsmotstand Tidtakeravlesning ved avsluttet test (tidtaker) Valgt testspenning (TV) Faktisk testspenning (V) Kapasitans (C) Polariseringsindeks (PI) Dielektrisk absorpsjonsforhold (DAR) Teststrøm (I) Årsaken til avsluttet testing. Tidsgrense av eller tidtakerinnstilling (1 til 99 minutter) (T.-grense). Slik viser du lagrede testdata: 1. Trykk på H når måleinstrumentet er på for å velge funksjonen RESULTS. Merk Når det eksisterer en spenning ved terminalene, vises denne spenningen alltid øverst, midt i displayet, uansett om denne spenningen blir generert av måleinstrumentet eller stammer fra kretsen som testes. V 5000V 2500V 000V 500V 250V 00k M 0M 00M G 0G 00G T 0 G k T M ATU06F.EPS 17

24 1550B Bruksanvisning 2. Trykk på e for å få tilgang til lagringsstedene til testresultatene. Plasseringen av ID-koden vises nederst til høyre i displayet. 3. Trykk på V eller d for å bla gjennom de lagrede stedene. 4. Stopp på det stedet du vil vise. 5. Trykk på R for å vise de lagrede testdataene for en bestemt test. Testdata vises på det alfanumeriske tekstdisplayet og på LCD-en. 6. Trykk på e for å sette måleinstrumentet tilbake til testspenningsmodus. Laste ned testresultatene Du kan benytte programvaren FlukeView Forms til nedlasting av alle dine lagrede testdata til en PC. En adapter for trådløs kommunikasjon følger med Fluke1550B MegOhmMeter, slik at du kan laste ned lagrede testdata. Figur 9 viser hvor den trådløse porten er plassert på måleinstrumentet. IR PORT Figur 9. Trådløs port på 1550B MegOhmMeter ATU04F.EPS Installasjon av programvaren FlukeView Forms Basic Det er nødvendig å installere programvaren FlukeView Forms Basic til en PC for å kunne laste ned lagrede testdata. Installasjon av FlukeView Forms Basic er forklart i installasjonsveiledningen FlukeView Forms Installation Guide. Installasjon av den infrarøde adapteren er forklart i installasjonsveiledningen USB-IR Cable Installation Guide. 18

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V

Oversikt over kalibratorfunksjoner Funksjon Verdiområde Oppløsning. likestrøm V inngang 0 til 25 V 0,001 V 715 Volt/mA Calibrator Instruksjonsark Innledning Fluke 715 Volt/mA-kalibrator (Volt/mA Calibrator) er et strømkilde- og måleverktøy for testing av strømsløyfer på 0 til 24 ma og likestrømsspenning fra

Detaljer

AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter

AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brukerhåndbok. 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-210 AMP-210-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-220 AMP-220-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter AMP-310 AMP-310-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-320 AMP-320-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter

Detaljer

AMP-25 AMP-25-EUR. Bruksanvisning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Bruksanvisning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Bruksanvisning AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Mini-klemme Bruksanvisning Norsk 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Med enerett. Trykt i Taiwan Begrenset

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok SUUNTO QUEST Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsregler:................................................ 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Testverktøykatalogen 2012 2013 Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Apparattestere Digitale termometre Termokamera Laseravstandsmålere

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer