Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet"

Transkript

1 Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

2 Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse mellom teknisk kvalitet og ytelse, forskjellige miljøaspekter og estetiske faktorer, og samtidig ta hensyn til det økonomiske. Hos oss i Tarkett er ikke miljøproblemene bare teorier, men noe som gjennomsyrer det daglige arbeidet vårt med å utvikle og produsere gulv. I vårt arbeid for miljøet fokuserer vi på fire hovedområder: Råmaterialer som tar hensyn til mennesker og miljøet Ressursbesparende produksjon med lave utslipp Gulv som bidrar til et bedre brukermiljø Resirkulering og gjenbruk Som gulvleverandør ønsker vi å levere tydelig informasjon om produktene våre som er lett å forstå og det gjelder ikke minst for miljøet slik at kundene våre kan gjøre et aktivt og miljøvennlig gulvvalg. Dette kaller vi Balanced Choice. Råmaterialer som tar hensyn til mennesker og miljøet For å gjøre valget ditt lettere gir vi deg detaljert innholds informasjon om alle produktene våre. Velg gulv som: n i større grad er laget av naturlige og/eller fornybare råmaterialer n inneholder en stor andel resirkulert materiale n selv kan resirkuleres n har lave utslippsverdier, som gir et godt innendørsklima n ikke inneholder skadelige eller farlige stoffer Ressursbesparende produksjon med lave utslipp Produktene til Tarkett produseres ved anlegg som er sertifiserte i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001, med regelmessige miljørevisjoner. Vi arbeider kontinuerlig med å minimere påvirkningen på miljøet når vi produserer gulv og følger grundig opp følgende: n energiforbruk n vannforbruk n utslipp n rest- og avfallshåndtering n resirkulering Gulv som bidrar til et bedre brukermiljø Vi vil at gulvene våre skal bidra til et bedre miljø i lokaler der mennesker bor, jobber og besøker. Gulvene skal være behagelige å gå på, enkle å holde rene, gi bra akustikk og bidra til et trygt og sunt innendørsmiljø. Derfor har vi utviklet gulv: n med svært lave utslippsverdier (VOC) n med gode akustiske egen skaper n med sterke overflater som holder lenge, og ikke må bones eller poleres n med slitesterke overflater som er lette å rengjøre uten sterke rengjøringskjemikalier Resirkulering og gjenbruk Vi arbeider hele tiden for å øke graden av resirkulering i alle trinn. Noen eksempler: n avfall fra vinylgulvfabrikkene våre blir til nye gulv n spon fra parkettgulvproduksjonen varmer fabrikkene våre n avfall etter legging av vinylgulv samles inn og blir til nye gulv Innhold Balanced Choice 3 Råmaterialer som tar hensyn til mennesker og miljøet 4 5 Ressursbesparende produksjon med lave utslipp 6 7 Gulv som bidrar til bedre brukermiljøer 8 9 Resirkulering og gjenbruk Forskjellige miljøsertifiseringer Balanced Choice-merke for forskjellige Tarkett-produkter 16 Om Tarkett 16 Balanced Choice-merket hjelper deg med å velge Tarketts Balanced Choice-merke gir enkel og tydelig informasjon om innholdet i gulvene våre samt om hvordan de bidrar til en langsiktig bærekraftig utvikling. Merkingen vil gradvis finnes for alle våre produkter i brosjyrer og på hjemmesiden vår. For hvert produkt vises: Andel naturlige råmaterialer Om produktene kan resirkuleres < 100 µg /m 3 * Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS Andel av råmaterialer som er fornybare Andel av råmaterialer som resirkuleres (avfall fra produksjon og legging) Utslipp av lettflyktige organiske stoffer (μg TVOC per m 3 etter 28 dager) 2 3

3 Valget av råmaterialer er viktig for både produktenes tekniske ytelse og miljøegenskapene deres. Vi følger selvfølgelig nasjonal og europeisk lovgivning vedrørende kjemikalier, f.eks. REACH, og arbeider kontinuerlig for å bruke råmaterialer som er trygge for både helsen og miljøet. Vi har arbeidet målbevisst med dette i lang tid og vi har ikke brukt farlige stoffer som f.eks. bly, tinnorganiske forbindelser, klorparafiner og kadmium på flere tiår. Vi lærer stadig mer om kjemiske stoffer og deres virkning på mennesker og miljøet. Samtidig utvikler vi oppskriftene og prosessene våre for hver nye produktgenerasjon. Råmaterialer som tar hensyn til mennesker og miljøet Våre parkettgulv, laminatgulv og linoleumgulv inneholder stort sett fornybare råmaterialer, men vi arbeider også med å innføre fornybare råmaterialer i vinylgulvene våre gradvis. I det homogene vinylgulvet iq Natural har vi f.eks. erstattet tradisjonelle myknere med ricinolje som er en fornybar råvare som kommer fra ricinplanten. Av og til forekommer det eksotiske tresorter i parkettgulv. I stedet velger vi å bruke forskjellige innfargingsmetoder på europeiske tresorter, som for eksempel varmebehandling, og får dermed ensartet utseende og funksjon uten å bruke eksotiske tresorter. Ricinolje utvinnes fra ricinplanten. Hva er fornybare og naturlige råmaterialer? Fornybar betyr at råmaterialet vokser i naturen. I tre- og laminatgulvene våre er godt over 90 % av råmaterialene fornybare. Når vi produserer linoleumgulv henter vi også de fleste råmaterialer fra planteriket: linolje, harpiks, kork, tremel og jute. Vi har til og med fornybare råmaterialer i vinylgulv: iq Natural inneholder 16 % ricinolje i stedet for andre typer myknere. Linoleumgulv lages av linolje, kork- og tremel, naturharpiks, jute og fargepigment. De siste ti årene har vi målbevisst økt bruken av resirkulerte materialer i produksjonen samt gjort viktige fremskritt mot en større andel av fornybare råmaterialer i produktene våre. Noen eksempler: Fra og med 2012 er våre homogene vinylgulv helt uten ftalater, etter at vi har byttet ut de tradisjonelle myknerne (f.eks. DINP) med andre typer. I stedet bruker vi DINCH, som er utviklet for å erstatte ftalater i sensitive produkter som leker, medisiner og innpakninger for matvarer. Tarkett er den første bedriften som bruker DINCH i gulvprodukter. For oss handler det å velge råmaterialer etter mennesker og miljø om å bruke eksisterende ressurser fra produksjonen, i form av resirkulerte materialer. Vi resirkulerer våre egne overflødige materialer ved produksjon av vinylgulv og linoleum. Vi tar også vare på overflødige materialer ved produksjon fra andre kilder, men utfører svært grundig kvalitetskontroll av overflødige eksterne materialer, slik at fremmedstoffer ikke blir lagt til i produktene våre. Vi har åpne rapporter med innholdet i produktene våre i byggevaredeklarasjoner og blader med vareinformasjon, som er tilgjengelige på våre websider. Vi angir CAS-nr. for innkommende stoffer der det er mulig. Alt for at kundene våre skal kunne gjøre et bevisst gulvvalg. Vi angir følgende for alle produktene våre: Med naturlige råmaterialer mener vi materialer som man finner fritt (ikke kjemisk bundet) i naturen, og som ikke betegnes som en knapp eller endelig ressurs. Saltet som brukes ved produksjon av PVC og mineraler (stein, leire, kalk) som brukes som fyllmiddel i vinylog linoleumgulv, er naturlige råmaterialer. Selvfølgelig er voksende råmaterialer (de fornybare) også naturlige. Hva er REACH? REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier). Det er en tvingende EUforordning som har som mål å beskytte menneskers helse og miljøet mot farer med kjemikalier. Kjemikalier som produseres i EU eller importeres, må registreres og testes med tanke på helse- og miljøforhold. Alle råmaterialer i Tarketts produkter oppfyller kravene i REACH. Andel naturlige råmaterialer Andel fornybare råmaterialer Hva er DINCH? DINCH er en mykner for PVC som utvikles spesielt for å erstatte ftalater i sensitive produkter. Det har blitt brukt i innpakninger til matvarer, medisinske produkter og barneleker i over 10 år. Tarkett er de første som bruker det i vinylgulv. Den kjemiske betegnelsen er (1,2 sykloheksan dikarboksylsyre), og DINCH er kjemisk sett en diisononylester. 4 5

4 Ressursbesparende produksjon med lave utslipp Hva er FSC og PEFC? Vi arbeider kontinuerlig for å minimere påvirkningen på miljøet når vi produserer gulv. Hovedområdene vi fokuserer på, er: energiforbruk vannforbruk utslipp i luft og vann rest- og avfallshåndtering resirkulering Avfall fra Tarketts vinylgulvfabrikk i Ronneby Avfall (g/m 2 ) gulv Til deponi Risikoavfall Til resirkulering Vanntilgang ved linoleumfabrikken i Narni, Italia Vanntilgang l/m 2 gulv Fabrikkene våre er miljøsertifiserte i henhold til ISO , noe som betyr at vi setter miljømål for virksomheten systematisk overvåker og forbedrer hva vi yter for miljøet regelmessig går gjennom eksterne og interne miljøkontroller Dessuten jobber vi aktivt med å redusere risikoer i arbeidsmiljøet og effektivisere produksjonen i våre egne fabrikker gjennom et system vi kaller World Class Manufacturing. Vi følger opp hendelser, skader og forstyrrelser i driften og oppretter utbedringsplaner for kontinuerlig forbedring. Tarkett ønsker å bidra til langsiktig bærekraftig skogbruk ved å ta sosialt og økologisk ansvar og arbeider derfor for å kjøpe råmaterialer fra sertifiserte skogbruk. Anleggene våre for parkett- og laminatgulv er FSC og PEFC-sertifiserte. Dvs. at vi har 100 % kontroll på hvor vi får råmaterialene våre fra. Vi arbeider også for at alle underleverandørene, helt fra skogen til oss, skal være sertifiserte. Blant skogseiere i Europa har PEFC vokst frem som et troverdig sertifiseringssystem, PEFC/ spesielt tilpasset for små og Promoting Sustainable Forest Management mellomstore skogseiendommer. Den bygger på nasjonale sertifiseringsstandarder, i tråd med internasjonale retningslinjer, bl.a. fra European Union of Foresters, for bærekraftig skogbruk gjennom sertifisering fra uavhengige tredjeparter. Målet med standarden er å utvikle økonomisk bærekraftig og verdifull skogsproduksjon samtidig som det biologiske mangfoldet bevares, samt at kulturmiljø og sosiale og estetiske verdier beskyttes. FSC er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for miljøbevisst, sosialt ansvarlig og økonomisk bærekraftig bruk av verdens skoger. Deres skogs- og sporbarhetssertifisering er forsikringen for gode råmaterialer fra skogen. De etterfølgende trinnene på veien til et ferdig parkettgulv (tømmerdepot, sagverk, tørkeanlegg og parkettgulvfabrikker) kan også få prosessene sine sertifisert for å sikre en ubrutt kjede fra skogen til ferdige gulv, som kalles Chain of Custody (CoC). FSC finnes i alle verdensdeler YTD

5 Gulv som bidrar til et bedre brukermiljø Hva er TVOC? Det betyr mye for oss at gulvene våre bidrar til å skape et miljø som er bra for de som jobber, besøker og bor i lokalene. Dette kan gjelde for akustikkgulv som bidrar til et bedre lydmiljø i barnehager, gulv som er lette å rengjøre og som ikke må behandles med aggressive kjemikalier, eller tunge rengjøringsmetoder eller gulvmaterialer som i seg selv avgir et minimum av kjemiske stoffer til luften innendørs. Akustikkgulv I miljøer i barnehager og skoler er lydnivået ofte et problem for både barn og voksne, men med et akustikkgulv kan lydnivået reduseres slik at arbeidsmiljøet blir mer behagelig for alle. Akustikkgulvet kan også legges på bordplater eller under møbler for å skape et enda bedre lydmiljø. Hvis man i tillegg legger gulvet en meter oppover veggene, forbedres de totale akustiske egenskapene radikalt. Gulv som er lette å rengjøre Vi mener at gulv skal kunne vedlikeholdes uten sterke rengjøringskjemikalier, og med lette rengjøringsmetoder. Derfor er vinylgulvene og linoleumgulvene utstyrt med en overflate som gjør at gulvene ikke må bones eller poleres. Overflaten til de homogene vinylgulvene kan dessuten tørrpoleres med maskin slik at de blir så gode som nye. TVOC (Total Volatile Organic Compound) er summen av lettflyktige organiske stoffer som avgis (slippes ut) fra en gjenstand, f.eks. et gulv. Stort sett avgir alt rundt oss VOC-utslipp i større eller mindre omfang uansett om gjenstanden er kunstig eller naturlig. Hvilke stoffer som avgis, varierer mye for forskjellige gjenstander. I samsvar med den europeiske standarden ISO måles det hvor mye av de lettflyktige organiske stoffene som avgis etter tre dager, en uke og etter 28 dager. I samsvar med ISO får gulvmaterialer avgi maksimalt 1000 μg/m3 TVOC. Lave utslipp i luften innendørs Vi kontrollerer hvor store mengder lettflyktige organiske stoffer (kalt VOC) som gulvene våre avgir med en europeisk standardmetode (ISO 16000). Metoden stiller krav om at VOC-utslippene kan være maksimalt 1000 μg/m 3. Tarkett stiller høyere krav enn dette internt og ingen gulv fra Tarkett avgir mer enn 100 μg. Vi har kommet enda lavere på de homogene vinylgulvene maks. VOC-utslipp på 10 μg, noe som er 100 ganger lavere enn den europeiske grenseverdien. Vi måler utslippsverdiene for alle gulv- og veggproduktene og legger ut resultatet åpent i byggevaredeklarasjoner og faktablader som enkelt kan lastes ned fra våre websider. Er 100 μg TVOC mye? Alle gulv- og veggprodukter fra Tarkett har utslipp som er minst 10 ganger lavere enn standardens grenseverdi på 1000 μg. Det finnes ingen vitenskapelig bevist sammenheng mellom TVOC-utslipp og skader på helsen så lenge man befinner seg innenfor nivåene som er normale i vanlige innendørsmiljøer (dvs. noen tusen mikrogram). Som sammenligning kan vi nevne at en vanlig avis avgir ca μg TVOC når den nylig er trykket og slippes gjennom brevåpningen om morgenen. Vi angir følgende for alle produktene våre: Utslipp av lettflyktige organiske stoffer (μg/m 3 TVOC etter 28 dager). < 100 µg /m 3 * Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS En vanlig avis avgir ca μg TVOC når den nylig er trykket og slippes gjennom brevåpningen om morgenen. 8 9

6 Resirkulering og gjenbruk Tarkett arbeider kontinuerlig for å bruke ressurser så effektivt som mulig, gjennom å resirkulere avfall og bruke det til nye produkter eller energiproduksjon. Produksjonsavfall Mesteparten av avfallet vi bruker, kommer fra våre egne produksjonsanlegg. På fabrikken vår i Ronneby, som produserer homogene vinylgulv, behandler vi årlig tonn med produksjonsavfall. Avfallet blandes med ubrukte råmaterialer ved produksjon av nye produkter. Det er også et anlegg for gjennvinning av avfall i Clervaux, Luxembourg. Der behandles nesten tonn med produksjonsavfall årlig som kommer fra fabrikkene våre i Frankrike og Tyskland. Ved disse anleggene produseres heterogene vinylgulv, og avfallet brukes som baksidebelegg på denne typen produkter. Vinylgulv fra Tarkett består i gjennomsnitt av ca. 23 % resirkulert materiale. Avfallet knuses og blandes i vårt eget resirkuleringsanlegg i Ronneby. Vi har også utviklet en teknikk for å kunne behandle avfall fra produksjon av linoleum. Omtrent 10 % av innholdet i linoleumgulvene våre er resirkulert avfall fra produksjonen. I løpet av produksjonen av parkettgulv forekommer svært mange tilfeller der råmaterialene av tre sages, freses og slipes for å gi dem rette dimensjoner. Dette resulterer i store mengder trespon. Samtidig er tørking av råmaterialene av tre en viktig del av produksjonsprosessen. Derfor bruker vi sponavfallet til å varme opp tørkeovnene og fabrikklokalene i parkettgulvfabrikken i Hanaskog. Tresponen brukes også til å varme opp lokalene i vinylgulvfabrikken i Ronneby, noe som betyr at det meste av brenselet som brukes til oppvarming, kommer fra Hanaskog. Avfall fra legging Tarkett har samlet inn vinylavfall fra gulvlegging og brukt det i produksjonen av nye gulv siden Vi har gjort det i Sverige innenfor rammene til GBR Golvåtervinning siden 90-tallet. Vi samler også inn avfall fra legging på eget initiativ i Norge, Danmark og Finland samt flere land i Nord-Europa. I 2011 behandlet Tarketts vinylgulvfabrikk i Ronneby 450 tonn med avfall fra legging, som tilsvarer kvm med gulv. Det er kostnadsfritt for kundene våre å være med i innsamlingssystemet og takket være sterkt engasjement fra gulvleggingsforetak, øker mengden som samles inn hvert år. Av tekniske årsaker skal ikke alt avfall som samles inn, brukes i nye gulv. En mindre del går til energiproduksjon, men hele 80 % av avfallet fra legging blir til nye gulv. Ingenting av det sendes til deponi. Avfall fra legging av parkettgulv, laminatgulv og linoleumgulv håndteres best gjennom energiutvinning lokalt i særskilte forbrenningsanlegg sammen med øvrig organisk/brennbart byggavfall. Avfallet knuses og blandes i vårt eget resirkuleringsanlegg i Ronneby. En datamaskin beregner hvordan det blandede avfallet skal blandes med øvrige råmaterialer, slik at vi kan produsere et nytt Tarkett-gulv med riktig farge. Avfallet sorteres for hånd. Avfall fra andre leverandører (fra GBR-systemet) sorteres bort, og blir ikke brukt i Tarketts produkter. Ca. 10 % av et vinylgulv blir til avfall når det legges. Avfallet er ofte kun fra lim. Tarketts system for innsamling av avfall fra legging Sekkene legges på paller. Pallene sendes vanligvis med såkalt grønn retur. Dvs. lastebiler som egentlig skulle kjøre uten last. Alle paller sendes til Tarketts resirkuleringsanlegg i Ronneby. Gulvleggeren legger avfallet i spesielle resirkuleringsposer som er merket med produsentens navn. I Sverige heter systemet GBR Golvåtervinning og omfatter de fleste vinylgulvprodusenter som er GBR-medlemmer. 67 % av avfallet som kommer inn via GBRs system kommer fra produktene til Tarkett. forts 10 11

7 Opprevne gulv Resirkulering er bra, men vi må passe på at vi ikke får uønskede stoffer inn i kretsløpet. Hvis man vil resirkulere gamle, opprevne gulv, er for eksempel energiproduksjon et enkelt alternativ for alle typer brennbart byggavfall. Resirkulering av gamle vinylgulv til nye produkter innebærer en rekke utfordringer. Rester av lim og sparkel blir ofte sittende fast på baksiden av belegget, som kan være vanskelig å få bort. Dessuten stiller vi høye krav til miljøytelsen til råmaterialene vi bruker i nye gulv og i gamle, opprevne gulv kan det finnes både forurensning fra brukstiden (rengjøringsmidler, avfall fra kjemiske stoffer) og råmaterialer/tilsetningstoffer som vi ikke vil bruke i gulvproduksjon i dag. I skrivende stund finnes det ikke noe teknisk eller logistisk system i stor skala for resirkulering av materialer fra gamle gulv. Tarkett arbeider aktivt for å finne løsninger og nye teknikker for å fjerne lim/ sparkel fra baksiden av belegg samt videreutvikling av belegg og lim for løslegging m.m. Dessuten driver vi et forsøksanlegg i Troisdorf i Tyskland sammen med andre europeiske produsenter av vinylgulv, hvor vinylgulv behandles og omdannes til råmaterialer for plastindustrien. Anlegget resirkulerer ca tonn i året. Avfallet brukes til å produsere enklere produkter til utendørsbruk, f.eks. til paller, planker til gjerder og lyktestolper. Vi har også et resirkuleringsprosjekt sammen med den britiske butikkjeden Marks & Spencer, som bruker de homogene plastplatene våre i butikkene sine. Når plater rives ut under renovering eller ombygging, males de opp sammen med annet plastavfall fra renovering og gjøres om til støtteplater under trafikkjegler. Recyclable (resirkulerbar) De fleste av produktene våre er resirkulerbare, som vises av piktogrammet 100 %. Resirkulerbar betyr at det teknisk sett er mulig å resirkulere materialene i produktet. Det inneholder ingen stoffer som har særskilte restriksjoner vedrørende resirkulering, og produktene er satt sammen slik at de kan smeltes ned eller bli fordelt til nye råmaterialer. Recycled content (resirkulert råmateriale) Prosentandelen angir den gjennomsnittlige andelen av resirkulerte materialer (avfall fra produksjon og legging) som brukes som erstatning for ubrukte råmaterialer. Resirkulering liten ordliste: Gjenbruk Produktene brukes på nytt til samme formål uten å bli omgjort. Eksempel: flasker, tonerkasetter, fargepatroner osv. som rengjøres og fylles på nytt alle typer bruktartikler klær, bildeler, LP-skiver løslagt, limfritt parkettgulv som tas ut og legges en annen plass Energiproduksjon: Produktene forbrennes og energien brukes til varme eller strømproduksjon. I Norden skjer forbrenningen i anlegg med nøye kontrollert forbrenningstemperatur og røykgassrensing for å minimere utslipp. Resirkulering av materialer Produktene omgjøres (knuses/ males eller smeltes ned) og brukes som råmaterialer til nye produkter. Eksempel: emballasjer i glass/metall/plast som smeltes og blir til nye emballasjer avispapir som males opp og blir til nytt papirmateriale avfall fra vinylgulv som smeltes og blir til nye gulv eller brukes til andre plastgjenstander Deponi: Ikke resirkulering produktene blir "sendt på søppelfyllingen". I dag beskyttes deponering av mange restriksjoner. I Sverige finnes det forbud mot deponering av organisk materiale (f.eks. parkettgulv og vinylgulv). Fakta om resirkulering: Resirkulering er bra men ikke risikofritt. Det er viktig å utføre grundig kontroll på resirkulerte råmaterialer slik at skadelige/ uønskede stoffer ikke blir tatt inn i kretsløpet. Med den nye REACH-lovgivningen og våre egne strengere krav på miljøytelsen til råmaterialene våre, har vi skjerpet rutinene våre kraftig ved all behandling av resirkulerte råmaterialer. Vi angir følgende for alle produktene våre: Om produktene er resirkulerbare Andel av råmaterialer som resirkuleres (avfall fra produksjon og legging) Den totale miljøpåvirkningen til resirkuleringen må også tas med i betraktningen. Hvis avfallet transporteres over lange avstander og råmaterialene som utarbeides fra avfallet får en relativt lav verdi, kan den totale miljøeffekten bli negativ. Med forurenset/ukjent avfall er det ofte smartere å bruke det til energiproduksjon i nærheten av der avfallet kommer fra. Det knuste og oppmalte avfallet fra legging sorteres etter farge og blandes med ubrukte råmaterialer til nye vinylgulv

8 Miljømerkinger og sertifiseringssystem BASTA Eies av IVL Svenska Miljöinstitutet og Sveriges Byggindustrier og er den svenske byggebransjens system for å fase ut stoffene med farlige egenskaper fra byggprodukter. Produkter som registreres i BASTA, kan ikke inneholde stoffer med bestemte skadelige egenskaper. Alle gulv- og veggprodukter fra Tarkett for det profesjonelle markedet er registrert i BASTA. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) er utviklet av Building Research Establishment i England. Det er det mest brukte systemet i verden for miljøsertifisering av bygninger. Den totale miljøytelsen til en bygning vurderes, og man kan oppnå fem ulike nivåer fra Passed til Outstanding. Gulvbelegg utgjør bare en begrenset del av bedømmingen av bygningens miljøytelse. I Sverige arbeider Sweden Green Bulding Council med å tilpasse BREEAMs reglement til svenske forhold. FSC og PEFC To globale og konkurrerende miljøsertifiseringssystemer som har som mål at skogbruk skal være miljømessig bærekraftig, og til og med ta sosialt ansvar for lokale interesser og utvikling. Tarketts utvikling av parkett- og laminatgulv er sertifiserte av FSC- og PEFC Chain of Custody. LEED LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et sertifiseringsprogram for bygninger som er utviklet av U.S. Green Building Council. Ved sertifiseringen vurderes det hvor effektivt man bruker energi, vann og land ved prosjektering, bygging og drift. Dessuten vurderes innendørsmiljøene og bruken av materialer. Dermed kan man si at LEED ikke er en sertifisering for byggematerialer, men for selve bygningen. I Sverige arbeider Sweden Green Building Council med å tilpasse LEEDs regelverk til svenske forhold. PEFC/ Promoting Sustainable Forest Management SILVER Byggvarubedömningen En økonomisk forening hvor mange svenske kommuner, landsting og riksbyggere er medlemmer. De utfører en helhetsvurdering av byggprodukters miljøog helseegenskaper ut fra 7 områder, og gir en av vurderingene Undviks, Accepteras eller Rekommenderas (unngås, godkjennes eller anbefales). Ca. 30 Tarkett-produkter har blitt vurdert. Vinylgulvet iq fra Tarkett er det første PVC-gulvet som har fått vurderingen rekommenderas (anbefales). Cradle to Cradle En miljøorganisasjon med grunnfilosofi om å minimere miljøpåvirkningen gjennom fraværet av skadelige stoffer i produksjonen, og at alle produkter er en del av et sluttet kretsløp hvor produkter som ville gått ut av bruk, faktisk blir til nye produkter, eller returnerer til naturen som nedbrytbare stoffer. Cradle to Cradle sertifiserer produkter ut fra 5 kriterier som vurderer ressurser, råmaterialer og sosialt ansvar. Produkter kan oppnå nivåene Basic, Silver, Guld eller Platina (standard, sølv, gull, platinum). Både Tarketts linoleum- og parkettgulvutvalg er godkjent på Silver-nivået. Vi var de første i verden som fikk denne sertifiseringen for linoleum, og først i Europa for parkettgulv. Dansk Indeklimamærkning Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er et frivillig merkingssystem for byggevarer og produkter som påvirker luften innendørs. Alle Tarketts parkettgulv med Proteco-lakk og laminatgulv er godkjent i samsvar med DIM. Floor Score Amerikansk system for å måle og sertifisere gulvprodukter ut fra utslippsegenskapene deres. Floor Score er koblet til LEEDs krav på byggmaterialer med lave utslipp. M1 Utslippsklassifisering av byggematerialer i Finland. Kriteriene er like for alle byggprodukter og følgende innhold blir testet: TVOC, formaldehyd, ammoniakk, karsinogene stoffer og illeluktende stoffer. Alle produkter fra Tarkett ligger langt under kravene i den beste klassen M1. REACH REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals (registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier). Det er en tvingende EU-forordning som har som mål å beskytte menneskers helse og miljøet mot farer med kjemikalier. Kjemikalier som produseres i EU eller importeres, må registreres og testes med tanke på helse- og miljøforhold Alle råmaterialer i Tarketts produkter oppfyller kravene i REACH. Sunda Hus Et privat, profittdrivende svensk miljøvurderingsforetak som har mange kommunale eiendomsselskaper som kunder. De foretar en helhetsvurdering av byggproduktenes miljø- og helseegenskaper ut fra 5 områder og gir vurderingene A, B, C eller D kombinert med en poengsum. Over 60 av Tarketts produkter er vurdert. PVC-gulv får generelt sett Undviks (unngås) i vurderingene til Sunda Hus. Men Tarketts iq Natural har fått vurderingen Accepteras (godkjent). Svanen Et nordisk system for miljømerking som samarbeider med EUs Ecolabel. Ved sertifiseringen utføres en helhetsvurdering av miljø- og helsepåvirkningen ut fra kriterier som er spesifikke for hver type produkter. Tarkett har et 14 mm lamellparkettgulv som er Svanen-merket i likhet med hele utvalget av linoleum

9 ingång Balanced Choicemerkingen hjelper deg med å velge Parkettgulv Salsa Parkettgulv epoque laminatgulv vintage Tarketts Balanced Choice-merking hjelper deg med å kunne gjøre raske valg mellom ulike produkter med miljøet i tankene. Her viser vi et utvalg av Tarkett-produkter. På hjemmesiden vår finner du flere Balanced Choice-merkede produkter. Linoleum Style Vinylgulv iq Granit Vinylgolv iq Natural Om Tarkett Utviklingen går raskere allerede. Ny teknologi, nye informasjonsmåter og nye kundebehov i kombinasjon med globaliseringen og høyere krav til langsiktig bærekraftighet gjør at veldig få foretak holder tritt med utviklingen og blir gamle. Tarkett har produsert gulv siden 1886 og er et av foretakene som har lykkes i å forandre seg i takt med skiftende behov i løpet av årenes løp. Alle kunnskapene og håndverkstradisjonene som har vært i selskapet siden begynnelsen i 1886, samles i de gulvene som produseres i dag. Den genuine kunnskapen sammen med den aller nyeste teknologien resulterer i nye, moderne og smarte gulvløsninger som er bedre for både brukerne og miljøet. I dag har Tarkett ca ansatte i runt 100 land og er et av verdens største gulvforetak med en omsetning på 2,1 miljarder euro i Utvalget består blant annet av parkettgulv, linoleumgulv, vinylgulv, gulv og vegger til våtrom, laminatgulv, tekstilgulv og sportsgulv for innendørsidrett. Informasjon DANMARK Tarkett A/S Industrivej Hedehusene Tlf : Faks : SUOMI/FINLAND Tarkett Oy Lars Sonckin kaari Espoo Puh. : (09) Faks: (09) NORGE Tarkett AS Postboks 500, Brakerøya 3002 Drammen Tlf.: Faks: SVERIGE Tarkett AB Box Sollentuna Tlf.: Faks:

3Sørg for at ditt valg. 2Velg gulvmaterialer. 1Velg naturlige og fornybare. 4Velg et gulvmateriale. Gjør et miljø - bevisst valg med Balanced Choice

3Sørg for at ditt valg. 2Velg gulvmaterialer. 1Velg naturlige og fornybare. 4Velg et gulvmateriale. Gjør et miljø - bevisst valg med Balanced Choice HOMOGENE VINYLGULV Gjør et miljø - bevisst valg med Balanced Choice Tarketts arbeid for et langsiktig holdbart miljø oppsummeres med begrepet Balanced Choice. Balanced Choice er en tilnærming som gjennomsyrer

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking Om svanemerkede Møbler og innredninger Bakgrunnsdokument version 4.7 Vedtaget Marts 2011 Version 4.7 udgivet Nordisk Miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking,

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer 28. august 2008 Side 2 Tittel: Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Statens forurensningstilsyn

Detaljer

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi Rapport nr 1/2006 Hva gjør vi med plasten? Forsidebilde: Antall flasker på bildet viser eksempel på omtrentlig årlig forbruk for én person av emballasje til sjampo, oppvaskmiddel, kroppssåpe, balsam og

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Metals for modern life

Metals for modern life Metals for modern life UTGAVE 2014 Funnet som ble en gullgruve Slik fungerer metallmarkedet Framtidens gruver ligger i byene Vi produserer metaller for det moderne samfunnet Boliden utvinner mineraler

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Bærekraftrapport 2011

Bærekraftrapport 2011 Bærekraftrapport 2011 Innhold Innhold Årets høydepunkter... 3 Konsernsjefens kommentarer... 4 Dette er Peab... 6 Visjon og strategier... 9 Våre interessenter... 10 Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen...11

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer