ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1

2 NØKKELTALL OPTIMO PROSJEKT AS Tusen kroner 2011* 2010** 2009** 2008** 2007** Omsetning Driftsresultat Resultat før skatt Årets resultat Driftsmargin 5,8 % 10,0 % 6,2 % 8,3 % 10,0 % Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 26,1 % 36,3 % 24,1 % 24,6 % 6,2 % Gjennomsnittlig antall årsverk 22,0 18,7 16,2 13,2 10,0 * Proforma regnskap, som består av regnskap for gamle Optimo Prosjekt og nye Optimo Prosjekt ** Gjelder gamle Optimo Prosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE Endringsåret 4 Dette er Optimo Prosjekt 5 Visjon og mål for Optimo Prosjekt 5 Prosjektutvikling: Kreativitet og fornuft 7 Prosjektledelse: Bindeleddet mellom alle aktørene 9 Bygging: Prosjektet fullføres til avtalt tid, kostnad og kvalitet 10 Byggeledelse: Vår kunnskap gjør oss til gode byggeledere 11 KS/HMS: Det viktigste er å ha kontroll på risiko 13 Optimo Prosjekts styre og ledelse 14 Våre referanseprosjekter 16 Årsregnskap 2011 for Optimo Prosjekt AS 18 Foto: Jiri Havran Design/layout: Scanpartner AS Optimo Prosjekt feiret sitt tiårsjubileum i Dette ble markert med firmatur til Island.

3 ENDRINGSÅRET DETTE ER OPTIMO PROSJEKT I 2011 var det ti år siden Optimo Prosjekt ble etablert. Jubileumsåret ble et innholdsrikt år for selskapet: I mai 2011 solgte Entra Eiendom sine aksjer i Optimo Prosjekt til ledelsen i selskapet. Salget av aksjene styrket Optimo Prosjekts posisjon som en uavhengig prosjektorganisasjon, både innenfor prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse. Vi ser dette klart gjennom de oppdragene vi nylig har vunnet i Bjørvika hos HAV Eiendom og på Aker Brygge for Norwegian Property. Samtidig som vi utvider vår kundeportefølje, beholder vi vår gode relasjon til Entra Eiendom. Vi har i 2011 fått et nytt styre med omfattende kompetanse innenfor strategi, ledelse, markedsføring og økonomi, samt med variert bransjeerfaring. Vi tror denne kompetansen vil bidra til å utvikle selskapet til å bli en bredere tilbyder i prosjektmarkedet. Samtidig som disse endringene har skjedd, har organisasjonen arbeidet konsentrert med prosjektene. I fjor overleverte vi fire bygg til våre byggherrer, og vi har vært involvert i prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse i rundt 35 forskjellige prosjekter av ulik størrelse ble et godt år økonomisk. Omsetningen økte til kr 194 mill. Vi har gjennomført en planlagt oppbemanning i organisasjonen for å kunne møte økt etterspørsel. Ordrebøkene for 2012 er langt på vei fylt opp, og det ser godt ut også for de nærmeste årene. Gjennom ti år har Optimo Prosjekt bygd opp en betydelig kompetanse. Denne kompetansen vil være en viktig bidragsyter for vår videre vekst. Bjørn R. Grepperud Daglig leder Optimo Prosjekt AS ble etablert 1. januar Totalt er det utført og under utførelse ca m 2 næringsarealer og ca. 400 boliger. Optimo Prosjekts første bygge- Selskapet skal være en seriøs og betydelig aktør innen prosjekt, Alnafossen kontorpark, fikk byggherreprisen for prosjektutvikling, prosjekt- og byggeledelse i Oslo og Akershus. Optimo Prosjekt er blitt kåret til Gasellebedrift i 2005, 2006, 2008, 2009 og Optimo Prosjekt har siden oppstarten gjennomført en rekke betydelige prosjekter for flere profesjonelle byggherrer. Vi har Optimo Prosjekt er et uavhengig og selvstendig selskap utført kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Rune eiet av daglig leder Bjørn Grepperud og avdelingsleder Pedersen. VISJON OG MÅL FOR OPTIMO PROSJEKT Vår visjon Optimo Prosjekt skal: Optimo Prosjekt skal være kundens førstevalg gjennom å Fremstå som en av de beste aktørene i sitt marked opptre som en seriøs og betydelig aktør innen utvikling, Prioritere langsiktige oppdragsgivere prosjektgjennomføring og prosjektledelse. Kunne gå inn på eiersiden i utvalgte prosjekter og samarbeidskonstellasjoner Lede og gjennomføre byggeprosesser i alle valgte Vårt mål entreprisemodeller Optimo Prosjekt skal beherske og utføre ledelse i alle faser Gi oppdragsgiver beste og nøytrale råd om gjennomav byggeprosjektenes stadier. Selskapet skal gjennom føringsmodeller tverrfaglig kunnskap og grunnleggende forståelse for Til enhver tid ha prosjekter med byggherrestyrte modeller kundenes individuelle behov bidra med gode forretningsmessige, tekniske og kostnadsoptimale løsninger. Gi kunden en trygg og behagelig opplevelse i prosjekt- hvor vi leverer all byggeplassledelse gjennomføringen

4 Prosjektutvikling KREATIVITET OG FORNUFT forteller om noen av de ulike prosjektene han har arbeidet med siden han begynte i selskapet i februar Våre kunder er forskjellige. Noen ønsker at vi tar ansvaret for alt fra A til Å i prosjektene. Andre kan ha egne interne ressurser og ønsker at vi fyller ut hullene i kompetansen. Vi har erfaring fra gjennomføring av mange forskjellige typer prosjekter og har mye kompetanse å trekke på. Prosjektutvikling innebærer en kombinasjon av kreativitet og fornuft slik at prosjektet blir både spennende arkitektonisk og økonomisk realiserbart, sier Thor Thomassen, senior prosjektleder i Optimo Prosjekt. Optimo Prosjekt bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser. Vi har ledet reguleringsarbeidet for Malmskriverveien 4, Øvre Torv 1, Lienga Mastemyr, Kvartal 11 Lillestrøm og Tiedemannsjordet. Vi yter teknisk bistand i forbindelse med eiendomstransaksjoner og bistår byggherren i kontraktsforhandlinger med aktuelle leietakere. Som prosjektutviklere kommer vi inn i en tidlig fase av prosjektene, og vi bistår ofte med vurderinger på økonomi og gjennomførbarhet. Thor Thomassen, sivilingeniør med mer enn 13 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen og senior prosjektleder i Optimo Prosjekt, Prosjektutvikling innebærer en kombinasjon av kreativitet og fornuft slik at prosjektet blir både spennende arkitektonisk og økonomisk realiserbart. Det kan være fysisk mulig å påbygge et eksisterende bygg med flere etasjer, men likevel ikke være økonomisk regningssvarende. Vi må hele tiden se etter løsninger som kan skape ekstra verdier for gårdeier. Kanskje kan man gjøre grep som gjør at ikke utleibare areal blir utleibare? For å få dette til, arbeider vi tett sammen med arkitekt og byggherre. Mange av de byggene vi har med å gjøre er ofte verneverdige, og da gjelder det å balansere løsninger som vernemyndighetene kan godta. Prosjektutviklingsfasen er en følsom fase. En del prosjekter ser aldri dagens lys, sier Thor og fortsetter: Et prosjekt kan for eksempel ikke bli lønnsomt på grunn av lovpålagte krav eller at de tekniske løsningene blir for kostnadskrevende. Optimo Prosjekt har gjennom ti år opparbeidet seg en bred portefølje av gjennomførte prosjekter. Dette gir oss styrke når vi skal vurdere kompleksitet og gjennomføringsmulighet i prosjektutviklingsfasen, avslutter Thor. Økernveien 9, Oslo Tiedemannsjordet, Oslo 6 Øvre Torv 1, Optimo Sandvika Prosjekt AS - Årsrapport 2010

5 Fredrik Selmers vei 4, Oslo Prosjekt- og prosjekteringsledelse BINDELEDDET MELLOM ALLE AKTØRENE Vår rolle er å være bindeleddet mellom byggherre, leietakere/brukere, byggherrens driftsorganisasjon, entreprenører, offentlige myndigheter, arkitekter og rådgivere og sørge for at avtalt kvalitet, budsjett og fremdriftsplan holdes, sier Morten Steinkjer, prosjekteringsleder i Optimo Prosjekt. Optimo Prosjekt er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen. Vår brede tverrfaglige kunnskap anvendes til å utvikle prosjektet fra tidlig fase til ferdige bygg. Vi styrer og leder arkitekter og rådgivere i ulike fag. Som prosjektleder utarbeider vi fremdriftsplan og budsjett for byggherren. Dette danner igjen grunnlag for beslutningspunkter og planer for å lede aktørene gjennom prosjektets ulike faser. Morten Steinkjer har vært ansatt som prosjekteringsleder i Optimo Prosjekt siden 2009 og arbeider nå med detaljprosjektering av Akersgata i Oslo og Øvre Torv 1 i Sandvika i tett samarbeid med andre prosjektledere i Optimo Prosjekt. Sivilingeniøren har tidligere vært prosjekteringsleder på prosjektene Sandakerveien 64, Hagegata 22, Hagegata 23 og Malmskriverveien 4. Det er mange aktører i et prosjekt: Byggherre, leietakere/brukere, byggherrens driftsorganisasjon, entreprenører, offentlige myndigheter, arkitekter og rådgivere innenfor bygg, VVS, elektro, brann, akustikk, miljø og energi. Vår rolle er å være bindeleddet mellom disse og sørge for at avtalt kvalitet, budsjett og fremdriftsplan holdes. Ingen bygg er like, noe som skaper nye utfordringer fra bygg til bygg. Til høsten starter vi arbeidet med å rehabilitere Akersgata 34 36, og da skal Akersgata 36 rives i sin helhet, sier Morten, og fortsetter: Akersgata er et trangt byprosjekt med dårlig riggplass, begrenset kranplassering og andre utfordringer. Vi har derfor startet tidlig med å utarbeide riggplanen, og i dette arbeidet har vi samarbeidet tett med anleggslederen og aktuelle rive- og kranfirmaer. I et annet prosjekt ville det vært naturlig at dette ble gjort på et senere tidspunkt, men alt handler om å gjøre de riktige tingene på rett tid. Vi har mye kompetanse i Optimo Prosjekt, og vi er flinke til å trekke på hverandres erfaring og kunnskap, sier Morten. Det er også viktig at noen er med i hele prosjektløpet, og følger prosjektet fra en tidlig skissefase og helt til overlevering. Skattens Hus, Sandvika Akersgata 34-36, Oslo

6 BYGGING Prosjektet fullføres til avtalt tid, kostnad og kvalitet BYGGELEDELSE VÅR KUNNSKAP GJØR OSS TIL GODE BYGGELEDERE Gjennom byggeprosessen endres planene, og da er det viktig for oss å følge opp disse endringene tett mot entreprenørene slik at forsinkelser ikke oppstår, sier Tommy Davidsen, driftsleder i Optimo Prosjekt. Bygging innebærer at Optimo Prosjekt utfører all ledelse av byggingen med egne ressurser. Vi leverer alle fellestjenester (rigg) og tar det overordnede ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Byggherrestyrte delentrepriser innebærer at oppdragsgiveren har en kontraktspart fra prosjektstart til ferdigstilt bygg. Oppdragsgiveren inngår avtale med Optimo Prosjekt og vi inngår avtaler med arkitekt, rådgivende ingeniører, fagentreprenører og leverandører. Optimo Prosjekt styrer prosjektet slik at det fullføres til avtalt tid, kostnad og kvalitet. Tommy Davidsen er driftsleder i Optimo Prosjekt og inngår i teamet som rehabiliterer Økernveien 9 på Tøyen. Jeg er en av to driftsledere på prosjektet, sier Tommy Davidsen. Mitt ansvar er å følge opp entreprenørene innenfor fagene VVS, elektro, solavskjerming samt heis. Arbeidet består i å påse at arbeidet er utført i henhold til kontrakt, at fremdriften holdes og at arbeidet utføres i henhold til gjeldende regler og forskrifter. En viktig del av arbeidet er å fange opp eventuelle avvik tidlig i prosessen, slik at farten kan korrigeres. Med mange entreprenører på byggeplassen, er det viktig å koordinere arbeidet mellom fagene, slik at ikke noe faller mellom to stoler. Det er mange rørgjennomføringer i et bygg og alle disse skal brannsikres når rørleggeren og elektrikeren er ferdig, sier Tommy. Optimo Prosjekts team på Økernveien 9 består av prosjektleder, prosjekteringsleder, anleggsleder og to driftsledere. Alt styres av fremdriftsplanen til anleggslederen, sier Tommy, og vi har jevnlig avsjekk opp mot anleggslederen. Gjennom byggeprosessen endres planene, det være seg på grunn av ønsker fra byggherre, leietakere eller at vi ser at vi må gjøre noe annerledes enn opprinnelig planlagt. Da er det viktig for oss å følge opp disse endringene tett mot entreprenørene slik at forsinkelser ikke oppstår. Tommy Davidsen er utdannet elektriker og har tidligere erfaring som montørbas og prosjektleder Elajo/Oslo Energi før han begynte i Optimo Prosjekt i Optimo Prosjekt har mange personer med lang erfaring og mye kompetanse fra byggebransjen. Dette er gull verdt for meg, sier Tommy. Vår flate struktur gir et godt samarbeid og god kompetanseoverføring. Vår kunnskap om drift av byggeplasser gjør oss til gode byggeledere, sier Arild Vavik, avdelingsleder for produksjonsavdelingen i Optimo Prosjekt. Optimo Prosjekt tar ansvaret for å kontrollere og lede byggearbeidene på byggeplassen. Byggeledelsen sikrer at byggherrens leveranse blir i henhold til de avtaler og kontrakter som er inngått mellom rådgivere, entreprenører og byggherre. Vår entreprenørerfaring kombineres med gode systemer for å følge opp at byggherren får den kvalitet som er bestilt. Arild Vavik er avdelingsleder for Optimo Prosjekts produksjonsavdeling. Sivilingeniøren med mer enn 30 års fartstid i byggebransjen forteller med stort engasjement om Optimo Prosjekts fortrinn som byggeledere. Vi øver gjennom driftslederfunksjonen, dermed blir vi gode byggeledere. I og med at våre driftsledere er håndverksutdannet og har teoretisk kunnskap i tillegg, forstår vi hva som er riktig og viktig å kontrollere. Vi er opptatt av å finne smidige og kostnadseffektive løsninger når problemer oppstår og uten at dette går på bekostning av tid og kvalitet. Vår kunnskap om drift av byggeplasser gjør oss til gode byggeledere, sier Arild. Som byggeleder er man engasjert av byggherren for å følge opp at entreprenøren, som regel en totalentreprenør, leverer som forutsatt. Byggelederen har en bred kontaktflate i prosjektet. Foruten byggherrens prosjektledelse og totalentreprenørens prosjektleder, har byggelederen også nær kontakt med prosjekteringslederen og formennene for de forskjellige fagene, avslutter Arild. Sandakerveien 64, Oslo Aslaks Hage, Oslo Malmskriverveien 4, Sandvika Alnafossen, Oslo Middelthuns gate 29, Oslo Fredrik Selmers vei 4, Oslo

7 Strømsveien 96, Oslo KS-HMS DET VIKTIGSTE ER Å HA KONTROLL PÅ RISIKO Arbeidet med å forebygge skader er det aller viktigste vi gjør. Derfor må vi ha kontroll på risiko og sørge for å gjøre ting riktig første gang, sier Kirsten Skaare, kvalitetssjef i Optimo Prosjekt. Optimo Prosjekt har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i byggeog anleggsprosjekter. Vi bistår også med utvikling av kvalitets- og HMSsystemer, risikovurderinger/risikoanalyser, kvalitets- og HMS-revisjoner, HMS/SHA-inspeksjoner, SHA-koordinator og kurs i SHA for byggherrer eller entreprenører. I jobben som kvalitetssjef har jeg faglig ansvar for arbeidet med kvalitetsstyring (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS) i vår virksomhet, samt at jeg skal sørge for at vi har et kvalitetssystem som tilfredsstiller både kundens og våre egne behov i tillegg til myndighetenes krav, sier kvalitetssjef Kirsten Skaare. I hverdagen betyr det bistand i oppstart av CM-prosjekter, samt rådgivning/bistand i vår prosjektledelse i andre entrepriseformer og i alle faser fra forprosjekt til gjennomføring. I tillegg sjekker vi at vi i våre prosjekter følger de krav som er satt til oss, gjennom for eksempel inspeksjoner, befaringer og revisjoner, sier Kirsten. Byggebransjen er en av de mest risikoutsatte bransjene i forhold til alvorlige personskader. Med 16 års yrkeserfaring fra bygg- og anleggsbransjen fra både entreprenør- og byggherresiden, er Kirsten levende opptatt av at ingen skal bli skadet på våre byggeplasser. Arbeidet med å forebygge skader er derfor det aller viktigste vi gjør. For å få det til er vi avhengig av at alle våre ledere på byggeplass har fokus på HMS i hverdagen, noe jeg opplever at vi har. Den største utfordringen med arbeidet med kvalitet og HMS er at det av mange oppfattes som mye dokumentasjon og for byråkratisk. Dermed glemmer man at det viktigste er å ha kontroll på risiko og sørge for å gjøre ting riktig første gang. Stovner Politistasjon, Oslo Midtveien 5, Rygge

8 STYRE OG LEDELSE Einar Enger (f. 1950) Styreleder Bjørn R. Grepperud (f. 1958) Daglig leder og styrets nestleder Rune Pedersen (f. 1967) Avdelingsleder og styremedlem Heidi M. Scheie (f. 1963) Styremedlem Geir Magne Aarstad (f. 1960) Styremedlem Sigurd Stensbråten (f. 1975) Ansattes observatør Arild Vavik (f. 1952) Avdelingsleder Kirsten Skaare (f. 1969) Kvalitetssjef Svein Erik Tverli (f. 1967) Økonomisjef Enger var konsernsjef i NSB i ti år frem til mai 2011 og har før dette lang erfaring som leder av ulike bedrifter innenfor landbrukssamvirket. Videre har Enger omfattende erfaring fra styrearbeid, og har vært styreleder i bl.a. Flytoget, Nettbuss, ROM Eiendom og arbeidsgiverforeningen Spekter. Han er nå styreleder i Felleskjøpet Agri og er medlem av 22. juli-kommisjonen. Grepperud har vært daglig leder i Optimo Prosjekt siden selskapet ble etablert i Han har tidligere vært ansatt i Norconsult, Multiconsult og Skanska Norge. Pedersen har vært ansatt i Optimo Prosjekt siden 2005 og leder nå Prosjektutviklingsavdelingen i selskapet. Han har tidligere vært ansatt i Skanska Norge og Protan Tak. Scheie har erfaring fra drift og utvikling av kjøpesentra, regionsjef i Rema 1000, kjededirektør i Voice, administrerende direktør i Sunkost Detalj samt konsernsjef i Sunkost. Hun driver nå egen virksomhet innenfor eiendomsutvikling og detaljhandelsrådgiving. Scheie er styremedlem i Møbelringen og har tidligere styreerfaring fra bl.a. Ikano Finans og Norild. Aarstad har mer enn 23 års erfaring fra ulike lederstillinger innenfor entreprenørbransjen. Fra 2004 til 2009 var han konsernsjef for Skanska Norge, og i perioden var han konsernsjef for entreprenørselskapet i det Saudi-Arabiske selskapet Al Rahji Holding. Aarstad er nå eier av selskapet GRAA som utøver rådgiving samt direkte investering i eiendoms- og entreprenørselskaper. Aarstad er styreformann i bl.a. Hinna Park, Otium, Lønnheim Gruppen og VB Entreprenør, samt styremedlem i bl.a. Stangeland-konsernet, Stavanger Realinvest og Aarstad Eiendom. Stensbråten har vært ansatt i Optimo Prosjekt siden 2007 og er nå prosjektleder/anleggsleder. Han har tidligere arbeidserfaring fra AF, Stensrud & Stensrud og Bermingrud Entreprenør. Vavik har vært ansatt i Optimo Prosjekt AS siden 2007 og leder nå Produksjonsavdelingen i selskapet. Han har tidligere arbeidserfaring fra bl.a. AF Gruppen ASA, CM1 Byggpartner AS, Ragnar Evensen AS og egen praksis. Skaare har vært ansatt i Optimo Prosjekt AS siden 2011 og har ansvar for kvalitet og HMS. Hun har tidligere vært ansatt i Faveo Prosjektledelse AS, AF Gruppen ASA, Mesta AS og Statens vegvesen Vegdirektoratet. Tverli har vært ansatt som økonomisjef i Optimo Prosjekt AS siden Han har tidligere arbeidserfaring fra ulike økonomistillinger i bl.a. Polaris Media ASA, Scandinavia Online AS, Schibsted ASA og Aftenposten AS.

9 REFERANSEPROSJEKTER NÆRING REFERANSEPROSJEKTER BOLIG Skattens Hus, Sandvika Nybygg på ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse. Kjørboparken, Sandvika Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Kjørboparken AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Alnafossen, Oslo Nybygg av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse og byggeledelse. Grenseveien 92, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse. Politihuset Romerike, Lillestrøm Nybygg av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse. Storgaten 14, Lillestrøm Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse. Økernveien 11, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse og bygging. Midtveien 5, Rygge Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Midtveien 5 AS v/ Furuholmen Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Hagegata 22, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Stovner Politistasjon, Oslo Påbygg av ny etasje på ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Hagegata 23, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Hagegata 23 Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Strømsveien 96, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Tiedemannsjordet, Oslo. Nybygg av 193 leiligheter som ble ferdigstilt i 2007 (byggetrinn 1) og 2008 (byggetrinn 2). Oppdragsgiver: Ferd Eiendomsinvest AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektutvikling og prosjektledelse. Middelthuns gate 29, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse og byggeledelse. Asker og Bærum Politihus, Sandvika Rehabilitering og nybygg av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse Aslaks Hage, Oslo Nybygg av 84 leiligheter som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Aslakveien Utvikling AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Herregårdsveien 4, Oslo Nybygg av 14 omsorgsleiligheter som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Oslo kommune. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektutvikling, prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Sandakerveien 64, Oslo Rehabilitering av ca kvm som ble ferdigstilt i Oppdragsgiver: Bertel O. Steen Osloeiendommer AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse, bygging og KS/HMS. Sameiet Aslakveien 18, Oslo Etablering av 39 utleie- og omsorgsleiligheter samt forretningslokale i eksisterende bygg, inkl påbygg av to etasjer. Ferdigstilt i Oppdragsgiver: Optimo AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse. Brekkedammen, Oslo Nybygg av 76 leiligheter som ble ferdigstilt i 2011 og Oppdragsgiver: Brekkeveien 8 AS. Optimo Prosjekts rolle: Prosjektledelse.

10 OPTIMO PROSJEKT AS STYRETS BERETNING FOR 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 Optimo Prosjekt AS (org.nr ) er en videreføring av tidligere Optimo Prosjekt AS (org.nr ) som ble etablert i Nye Optimo Prosjekt AS og tidligere Optimo Prosjekt AS ble den 26. mai 2011 fusjonert etter reglene i aksjelovens kapittel 13. Bakgrunnen for fusjonen var en omorganisering av eierskapet som følge av at Entra Eiendom AS i mai 2011 solgte sine aksjer i Optimo Prosjekt AS. Det vises til note 2 for en nærmere redegjørelse for fusjonen. Selskapets virksomhet er innenfor byggherrestyrte delentrepriser (construction management) og prosjektrådgivning/- ledelse. Selskapets utvikling Faktisk regnskap Optimo Prosjekt AS har i perioden 26. mai desember 2011 en samlet omsetning på kr 78,3 mill. Selskapets driftsresultat i samme periode ble kr 3,6 mill og resultat før skatt ble kr 4,0 mill. Årets resultat ble kr 2,9 mill. Proforma regnskap I forhold til proforma regnskap for 2011 og 2010, kfr. note 17, er omsetningen økt med kr 49,9 mill til kr 194,1 mill. Økningen kan tilskrives økt aktivitet innenfor byggherrestyrte delentrepriser, hvor det i 2011 ble overlevert fire prosjekter. Proforma regnskap for 2011 viser et driftsresultat på kr 11,2 mill mot kr 14,3 mill i Resultatnedgangen kommer som en følge av en planlagt oppbemanning av organisasjonen. Selskapet har et proforma finansresultat på kr 1,0 mill mot kr 0,7 mill i Selskapet har hatt en god likviditet gjennom året. Proforma resultat før skatt ble kr 12,2 mill mot kr 15,1 mill i Styrets vurdering Styret er godt fornøyd med den økonomiske utviklingen. Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende kontantstrømsanalyse og noter gir etter styrets oppfatning et riktig uttrykk for selskapets finansielle stilling og resultat av virksomheten. Styret foreslår således at det fremlagte regnskap fastsettes som henholdsvis resultatregnskap og balanse. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets finansielle stilling Selskapets finansielle stilling vurderes som god. Likviditetsreserven var ved årsskiftet kr 25,6 mill, som anses som tilfredsstillende. Selskapet har ikke rentebærende gjeld. Selskapets bokførte egenkapital per var kr 13,9 mill, dvs. en egenkapitalandel på 26,1 %. Organisasjon og miljø Optimo Prosjekt AS hadde ved årsskiftet 22 ansatte, hvorav 4 kvinner. Arbeidsmiljøet er generelt godt. Selskapet fremmer likebehandling i forhold til etnisk opprinnelse, kjønn og religiøs bakgrunn, slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, utviklingsmuligheter eller ansettelser. Sykefraværet i 2011 var 0,6 %. Korttidsfraværet er lavt. Ved sykdom av lengre karakter blir den enkelte ansatt fulgt opp etter definert linjeansvar. Selskapet driver sin virksomhet fra leide lokaler i Oslo. Optimo Prosjekt har en systematisk oppfølging av systemer for kvalitetssikring (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er i løpet av året ikke inntruffet skader og/eller ulykker blant medarbeidere i selskapet (H-verdi = 0). Selskapet har fulgt opp kravene om ikke å forurense det ytre miljø. Implisitt innebærer dette at selskapet skal ha oversikt og kontroll på potensiell miljørisiko tilknyttet virksomheten. Hensynet til ytre miljø er innarbeidet i selskapets styringssystemer. Påvirkningen av det ytre miljø er primært knyttet til energiforbruk, avfall, bruk av helse- og miljøfarlige stoffer, materialer og naturressurser samt forholdet til biologisk mangfold.

11 RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner Disponering av årsresultatet Årets resultat i Optimo Prosjekt AS ble kr 2,9 mill. og foreslås disponert slik (tall i hele kroner): Avgivelse konsernbidrag: kr Overføring annen egenkapital: kr Sum disponering: kr Selskapets frie egenkapital var ved årsskiftet kr 8,6 mill. Utsiktene fremover Ordrereservesituasjonen per er på et tilfredsstillende nivå. Selskapets kapasitet innenfor byggherrestyrte delentrepriser er for 2012 i stor grad belagt. Det er god etterspørsel innenfor entreprenørmarkedet, både hva gjelder nybygg og rehabilitering/ ombygging av eldre bygg. Selskapet anser sin kontraktsmodell som spesielt godt egnet for komplekse ombyggingsprosjekter der fastpriskontrakter, på grunn av usikkerhet i mengde og tid, vanskelig lar seg beregne før igangsetting uten vesentlige risikopåslag for byggherren. Aktiviteten knyttet til tradisjonell prosjekt- og prosjekteringsledelse er tilnærmet fullt ut sysselsatt gjennom hele Selskapets finansielle status er etter styrets oppfatning godt tilpasset den operasjonelle aktivitet og underliggende risiko. Resultatmessig forventes 2012 fortsatt å gi et tilfredsstillende resultat. Note 2011 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av varer og tjenester Personalkostnader 13, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt 412 Annen finansinntekt 47 Annen finanskostnad NETTO FINANSPOSTER 459 Oslo, 16. februar 2012 Styret i Optimo Prosjekt AS RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Einar Enger Styreleder Bjørn R. Grepperud Nestleder/daglig leder Disponering av årsresultatet: Konsernbidrag Overført annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer Rune Pedersen Ekstraordinær utdeling av utbytte Heidi M. Scheie Geir M. Aarstad

12 BALANSE Tall i tusen kroner BALANSE Tall i tusen kroner EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Varige driftsmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Innskutt egenkapital Aksjekapital 3, Sum innskutt egenkapital Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld konsernselskaper Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Gjeld til konsernselskaper Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 16. februar 2012 Styret i Optimo Prosjekt AS Einar Enger Styreleder Bjørn R. Grepperud Nestleder/daglig leder Rune Pedersen Heidi M. Scheie Geir M. Aarstad

13 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1: Regnskapsprinsipper KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i tusen kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Note 2011 Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter 57 Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer ordinære Endring i leverandørgjeld Endring i forskudd fra kunder Endring i investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 5-52 Innbetalinger ved salg av anleggsaksjer Utbetalinger ved kjøp av anleggsaksjer Utbetalinger til andre investeringer Innbetalinger fra andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 52 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter/kontantekvivalenter Kontantbeholdning per Kontantbeholdning per Generelt utbyttet andel av tilbakeholdt resultat Årsoppgjøret består av årsberetning, resultatregnskap, skytende del tilbakebetaling av etter kjøpet, representerer den overbalanse, kontantstrømoppstilling investert kapital, og utdelingene og noteopplysninger. Årsoppgjøret er fratrukket investeringens verdi i utgjør en helhet. Regnskapet er morselskapets balanse. avlagt i samsvar med aksjelov og god regnskapsskikk i Norge. Klassifiseringsprinsipper Eiendeler som er ment omsatt innen Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk har direkte tilknytning til varekretslø- kommende år, samt eiendeler som kost, sammenlignbarhet, fortsatt pet, er klassifisert som omløpsmidler drift, kongruens og forsiktighet. i balansen. Eiendeler bestemt for Regnskapsprinsippene utdypes mer varig eie er klassifisert som nedenfor. anleggsmidler. Optimo Prosjekt AS regnskap Gjeld som skal betales innen kommende år er i balansen klassifisert inngår i konsernregnskapet til Gråfjell Holding AS. I henhold til regnskaps- som kortsiktig gjeld, mens gjeld som lovens 3 7 er det derfor ikke skal betales etter kommende år er utarbeidet konsernregnskap for klassifisert som langsiktig gjeld. underkonsernet Optimo Prosjekt. Klassifisering av aksjer skjer på basis Datterselskaper av investeringens motiv. Finansielt Datterselskaper vurderes etter motiverte investeringer er klassifisert kostmetoden i selskapsregnskapet. som omløpsmiddel, mens strategiske investeringer er ført under Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre anleggsmidler. nedskrivninger har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til Inntektsføringsprinsipper virkelig verdi når verdifall skyldes Inntekter og kostnader som ledd i årsaker som ikke kan antas å være virksomheten av byggherrestyrte forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. skapet etter produksjonsfremdrift delentrepriser periodiseres i regn- Nedskrivningen er reversert når for de angjeldende prosjekter. grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Selskapets øvrige inntekter og kostnader regnskapsføres på leveringstidspunktet for den enkelte vare eller Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er tjeneste. avsatt i datterselskapene. Overstiger Note 2: Fusjon Nye Optimo Prosjekt AS (org.nr ) og gamle Optimo Prosjekt AS (org.nr ) ble den 26. mai 2011 fusjonert etter reglene i aksjelovens kapittel 13. Nye Optimo Prosjekt AS var på fusjonstidspunktet heleid av Gråfjell Holding AS. Gamle Optimo Prosjekt AS var på fusjonstidspunktet eid av Gråfjell Holding AS med 58,3 %, av Bjørn Grepperud med 31,8 % og av Rune Pedersen med 9,9 %. Fusjonen ble gjennomført ved at gamle Optimo Prosjekt AS overdro samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til nye Optimo Prosjekt AS mot at aksjeeier Gråfjell Holding AS som vederlag mottok aksjer i nye Optimo Prosjekt AS. Aksjeeierne Bjørn Grepperud og Rune Pedersen mottok vederlag i nye Optimo Prosjekt AS morselskap Gråfjell Holding AS samtidig som Vurdering av vesentlige balanseposter Kortsiktig og langsiktig gjeld Kortsiktig og langsiktig gjeld Fordringer balanseføres til nominelt beløp på Eksterne kundefordringer og andre etableringstidspunktet. Fakturering eksterne fordringer er oppført i ut over estimert produksjonsverdi balansen til pålydende etter fradrag knyttet til selskapets oppfølging av for avsetning til forventet tap. byggherrestyrte delentrepriser, Avsetning til tap gjøres på grunnlag klassifiseres som forskudd i av individuelle vurderinger av de balansen. enkelte fordringer. Skattekostnad Bankinnskudd, kontanter og lignende Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsbetalbare skatt og endring i utsatt dato som er kortere enn tre måneder skatt. Utsatt skatt er beregnet med fra anskaffelse. 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom Varige driftsmidler regnskapsmessige og skattemessige Varige driftsmidler balanseføres verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Nedskrivningsplikt av regnskapsåret. Skatteøkende vurderes i de tilfeller virkelig verdi er og skattereduserende midlertidige lavere enn bokført verdi. Nedskrivningen foretas hvis verdifallet ikke forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er forventes å være forbigående. utliknet. Netto utsatt skattefordel Tidligere års nedskrivninger balanseføres i den grad det er reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. er til stede. Avvik til en skattesats på 28 % skyldes endelige forskjeller mellom Leieavtaler regnskapsmessige og skatte- Driftsmidler som leies på betingelser messige verdier. som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet Virksomhetsområder (finansiell leasing), balanseføres under Selskapets virksomhet er i hovedsak varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse ledelse av byggeprosjekter i en modell av byggherrestyrte delentrepriser under rentebærende langsiktig gjeld med tillegg av generell prosjekt- og til nåverdien av leiebetalingene. Driftsprosjekteringsledelse og rådgivning middelet avskrives planmessig, og knyttet til eiendomsutvikling. forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. nye Optimo Prosjekt AS utstedte en korresponderende fordring til Gråfjell Holding AS. Fusjonen ble gjennomført til regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet ettersom fusjonen var en omorganisering med uendret eierskap. Da vederlaget i fusjonen skjedde ved økning av pålydende på aksjene i morselskapet Gråfjell Holding AS, var det ikke nødvendig å fastsette noe særskilt bytteforhold ved fusjonen. Fusjonen er regnskapsført fra tidspunktet for etablering av felles kontroll i samsvar med NRS 9 Fusjon.

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer