Norsk Institutt for. Ørret fra Sjøtroll. Utvikle unik kvalitet som danner grunnlag for ny merkevare på Norsk fisk. Sjøtroll Havbruk AS BIP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Institutt for. Ørret fra Sjøtroll. Utvikle unik kvalitet som danner grunnlag for ny merkevare på Norsk fisk. Sjøtroll Havbruk AS BIP"

Transkript

1 SØKNADER TIL REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET JUNI 2010 NR Prosjekttittel Prosjektansvarleg Søknadstype Utvikling av regional bedriftsdatabase for studier av regionalt næringsliv og 1 omstillinger IRIS 2 Vannkvalitetsaspekter ved settefiskproduksjon og transport av Atlantisk Norsk Institutt for Vannforskning 3 Verifisering og optimalisering av system for automatisk overvåking og analyse av forholdene i en oppdrettsmerd Velferdsmeter SAIV AS 4 Ørret fra Sjøtroll. Utvikle unik kvalitet som danner grunnlag for ny merkevare på Norsk fisk. Sjøtroll Havbruk AS Validation of a new real-time PCR method for gut microflora examination in salmon Vestlandslandbruket og den doble klimapåvirkningen - muligheter og utfordringer som følge av endret klima og strengere klimapolitikk Utvikling av slaktemetode og teknologi for "avliving på merdkanten" forprosjekt SKRETTING AQUACULTURE RESEARCH STIFTINGA VESTLANDSFORSKING MARINE HARVEST NORWAY AS INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF Vold i Stavanger - kunnskap og strategi Vestlandet som innovasjonsallmenning og landbruket si nye rolle Aurland Naturverkstad AS UTVIKLING AV NY STANDARD FOR SEDERING OG SLAKT AV OPPDRETTSLAKS - EN PROSESSORIENTERT KVALITETSOPTIMALISERING Marine Harvest Norway ASAMarine Harvest Norway ASA Utvikling av innovativt redskap for ressursforvaltning: Fiskefangstmåler. CMR Prototech Tradisjonell sider med høg kvalitettradisjonell sider med høg kvalitet Towards a multicultural community: Is minority integration a bumpy road or a superhighway Hardanger Siderprodusentlag STIFTINGA VESTLANDSFORSKING Teknologiledelse og fagopplæring i et CNC- og robotnettverk på Vestlandet. Et studie av kompetanseutvikling i et regionalt perspektiv. Høgskolen i Bergen Teknologi for deteksjon av gassutslipp med akustikk Systems-based failure analysis and maintenance optimization for offshore wind farms Marine Ecosystem Technologies AS IRIS - International Research Institute of Stavanger 16 Systemmodell for geotermisk CHRISTIAN MICHELSEN 17 energi - forprosjekt RESEARCH AS 18 Sykdom og dødsårsaker hos Veterinærinstituttet

2 smågris i intensivt jordbruk på Jæren Svarthyll og tindved - fra nye norske nisjekulturer til industrielle bærprodukt med helseprofil Lerum Fabrikker AS Stor og Sterk Tverrfaglig behandling for inaktive overvektige Universitetet i Stavanger Smak av sjømat- forprosjekt for identifisering av begreper knyttet til smak på sjømat Norsk Sjømatsenter Sikker skipsfart og operativ maritim ledelsesikker skipsfart og operativ maritim ledelse SjøkrigsskolenSjøkrigsskolen Sanntidsovervåking av KNUTSEN OAS SHIPPING ballastvann med Flow Cytometry AS Sanddynelandskapet fra Lindesnes til Karmøy. Bærekraftig bruk av vernede områder. Et forprosjekt i regi av Regionalt forskningsfond. Bioforsk RFFVEST pre-project proposal on Prediction tools for offshore wind International Research electricity generation (PrOWEG) Institute of Stavanger Regional kvalifiseringsstøtte for utvikling av søknad til EU om støtte til utvikling, bygging av prototyp og drift av kraftverkskip EIDESVIK OFFSHORE ASAEIDESVIK OFFSHORE ASA Regional integreringspolitikk og praksis: Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter - Rogaland som case. Universitetet i Stavanger Regionale martime næringsklyngers nettverk og nettverkenes betydning for næringsklyngenes innovasjonsevne på et internasjonalt marked STIFTELSEN POLYTEC Reduksjon av næringssalttilførsel fra landbruk til vassdrag. Iris Quality and Safety within Universitetet i psychiatric care - the role of StavangerUniversitetet i transitions and interactions Stavanger Quality and process optimalisation of sustainable feed ingredients for salmon production EWOS NORWAY AS Produktutvikling basert på ferske tomater: Kvalitet og biotilgjengelighet av lykopen og?- karoten som funksjon av sortsvalg og varmebehandling BIOFORSK VEST SÆRHEIM 33 Oppfanging av lakselus ifm. håndtering av oppdrettslaks. Stephen Harris Green Room 34 Opne kommunale data Vestlandsforsking 35 On-line Tilstandskontroll på subsea applikasjoner i Nordsjøen Fras Technology AS 36 Omstilling og innovasjon i vestlandske fiskerikommunar ca. 1945?2000 Museum Vest

3 37 38 Nye biologiske sanntidssensorer for miljøovervåkning BiotaTools AS Modelling environmental and socioeconomic effects of climate changes and man-made pollution INTERNATIONAL on aquaculture: focus on RESEARCH INSTITUTE Rogaland local communit Stavanger 39 Mikroalger i fòr International research institute of Stavanger 40 Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) - medvirkningens rolle i innovasjonsprosesser BEDRIFTSNETTVERKET I SOGN OG FJORDANE AS 41 Marine phospholipids for food and nutraceutical applications NOFIMA MARIN AS 42 Marine bioaktive peptid for eit meir økologisk jordbruk Marine Bioproducts as 43 Lærdal omstilling eller bevaring? Lærdal kommune 44 Lean Kommune, - en prosess for implementering av Lean i kommunesektoren Haugesund kommune 45 Landskapsparker: Verdiskaping, Verdiforvaltning og Verdikonflikter Universitetet i Bergen 46 Klimatilpasning i et flernivåsystem Uni Research AS 47 Jordbær utan lêrròte til norsk konservesindustri LÆRDAL GRØNT BA Integrering, velferd og forvaltning.analyse av innvandringsrelaterte utfordringer for offentlig forvaltning og lokalsamfunn på vestlandet Uni Research AS INSTRUMENTERING FOR Å MÅLE ENERGIFLYT OG EFFEKTIVITET AV TEKNISKE INSTALLASJONER I DEMONSTRASJONSBYGGET TIL ROGALAND ENERGISENTER Innovation in small communities: A practice turn Innføring av geografis informasjonsystem i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS IMPROVED DESIGN CRITERIA AND FORECAST FOR ENERGY YIELD FROM OFFSHORE WIND TURBINES ROGALAND ENERGISENTER AS Høgskulen i Sogn og Fjordane Brannvesenet Sør-Rogaland IKS STORM WEATHER CENTER AS HVORDAN BIDRA TIL UTVIKLING I GRYENDE NÆRINGSKLYNGER? Innovasjonspolitikk og regionale forutsetninger Høgskolen i Bergen 54 Helseteam for eldre - et delprosjekt i Helsetorgmodellen Helse Fonna 55 Health problems in farmed ballan wrasse produced as de-lousing cleanerfish in Western Norway; a proactice approach Marine Harvest Labrus AS 56 Haugesundsregionens HAUGALAND VEKST IKS

4 57 58 innovasjonssystem: utfordringer og muligheter H2USE: Utnyttelse av hydrogenberiket gass fra ny naturgassbasert nanokarbon industri. Hydrotech Energy AS Gastronomisk kompetanse som virkemiddel i internasjonal markedsføring av mat. Universitetet i Stavanger Fremtidens slakte- og prosesseringslinje for oppdrettsfisk ATLANTIC COD FARMS AS Fremmende og hemmende faktorer for entreprenørskap og forretningsutvikling i kystregionene Vestlandet, Midt- Norge og Nord-Norge Høgskulen i Sogn og Fjordane Fremmende og hemmende faktorer for entreprenørskap og forretningsutvikling i kystregionene Vestlandet, Midt- Norge og Nord-Norge IRIS Fremmende og hemmende faktorer for entreprenørskap og forretningsutvikling i kystregionene Vestlandet, Midt- Norge og Nord-Norge Høgskolen i Bergen Fra innvandrer til medborger - interkulturelt arbeid knyttet til dramaundervisning og - forskning ved Universitet i Stavanger. Universitetet i Stavanger Forsking og innovasjon i maritim miljøteknologi i den petromaritime klynga i Sunnhordlandsregionen Forskarnettverk på tvers av grøne og blå næringar for ei berekraftig utvikling i kystlandskapet (GRØNLAKS) Forvaltningens bruksområder for et beslutningsstøttesystem for planlegging og overvåking av havbruk SAMSPELSFORUM FOR NÆRINGSUTVIKLING AS BIOFORSK VEST ULLENSVANG Christian Michelsen Research STIFTINGA VESTLANDSFORSKING : Kunnskap kryssar grenser og verdiskaping : Forberedelse av teknologi og prosjektunderlag for utvikling av nanometall solselle i hovedprosjekt. EnSol AS Forekomst av Paranucleospora theridon på Vestlandet; Er parasitten en medvirkende årsak 69 til sykdomsutbrudd av pancreas disease og proliferat Fiskeri og havbruksnæringens 70 Felles Ansvar Prosjektet, FAP Regionrådet Vest 71 Etablering av struktur for forskning på vitensentrenes rolle og potensial som verktøy for BERGEN VITENSENTER AS

5 læring. Etablering av struktur for forskning på vitensentrenes rolle og potensial som verktøy for BERGEN VITENSENTER læring. AS Etablering av FoU partnere for utvikling av felle for lakseluslarver BiotaTools AS Energiregion Kysten. Fornybar energi og enegieffektivisering BEDRIFTSNETTVERKET I som drivkraft i næringsutvikling. SOGN OG FJORDANE AS Endosymbionter hos flått (Ixodes ricinus) - et regionalt samarbeidsprosjekt Norges veterinærhøgskole EME bøye servo Egersund Marine Electronics Elektronisk samhandling og læring mellom sjukepleiarar - ein Høgskulen i Sogn og 77 ressurs i pasientbehandlinga Fjordane Drivere for fullskala testing og demonstrasjon av havkraft ved MET-senter Diagnostiske metoder for valg og verifisering av komponenter og systemer i boreoperasjoner Det vestlandske innovasjonssystemet i en global økonomi MARIN ENERGI TESTSENTER AS INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER International Research 80 Institute of Stavanger Creating value : Identifying INTERNATIONAL bioactive compounds from pelagic RESEARCH INSTITUTE OF 81 fish byproducts Stavanger 82 Coxpit AS Coxpit AS Computational Fluid Dynamics (CFD) simuleringer for del av teknisk dokumentasjon ved 83 utvikling av tidevannsanlegg Aqua Energy Solutions AS Combined EM and seismic sensor system for detection of leakage in CO2 injection & storage reservoirs OCTIO Geophysical AS Bærekraftig utvidelse av den norske bringebærsesongen PI Innvik Fruktlager BA Bruk av kvalitetsindikatorer i telemedisinsk observasjon av fotsår - et samarbeid mellom primær og spesialisthelsetjenesten. Høgskolen i Bergen Bruk av helsefôr til laks (Salmo salar) i kampen mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) 88 Bergen Health Cluster AVL HAVLANDET STAMMEN, VIDEREUTVIKLING AV LEVENDE FÔR TIL LARVER OG PRODUKSJONSPROTOKOLLER 89 FOR YNGEL AQUASTRØM - ET BESLUTNINGSVERKTØY FOR 90 DRIFTS- OG Skretting Aquaculture Research Centre AS BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS HAVLANDET MARIN YNGEL AS Norsk Institutt for Vannforskning

6 91 MILJØOPTIMALISERING INNEN AKVAKULTUR "Farlig hjernebetennelse og influensa hos småfe og folk - på tide å gjøre noe med listeriosen?" NVH Høyland Sandnes 92 Akselerator for maritime spin-offs STRATEGIC MANAGEMENT CONSULTING AS "Dei nye hendene" - Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar" Møreforsking AS 'Fremtidas samhandlingsmodeller for berekraftig utvikling' - forprosjekt' GODE SIRKLAR AS 95?Microbial conversion of natural gas: Process optimisation of BioProtein from Methylococcus capsulatus?? BioProtein AS

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Klynging av kunnskap. Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen 28.04.2015

Klynging av kunnskap. Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen 28.04.2015 Klynging av kunnskap Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen 28.04.2015 Hva er en KLYNGE? Næringsklynger Like og relaterte bedrifter (kunnskap, teknologi, marked) Regionalt forankret, og med nasjonale

Detaljer

Kontaktperson: Senterleder og professor Arnoldo Frigessi, frigessi@medisin.uio.no, tlf. 957 35 574

Kontaktperson: Senterleder og professor Arnoldo Frigessi, frigessi@medisin.uio.no, tlf. 957 35 574 Dette er de 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-III) Big Insight, Statistics for the knowledge economy Senteret skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom å utvikle nye statistiske

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

86-08MA Fiskesprell i Hordaland

86-08MA Fiskesprell i Hordaland 2008 Saksnummer: 200809788 Sjømat 86-08MA Fiskesprell i Hordaland og dels gjennomføringsvilje og evne. I første omgang vert kommunane Askøy, Austrheim, Fusa, Kvam, Kvinnherad og Stord vurdert. Involvera

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Risikostyring og samfunnssikkerhet Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Ullandhaug Campus University of Stavanger Ullandhaug Campus 1200 administration,

Detaljer

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling

ÅRSBERETNING. Institutt for Forebyggende Miljøvern. Institutt for virksomhets- og næringsutvikling ÅRSBERETNING 2003 Institutt for Forebyggende Miljøvern Institutt for virksomhets- og næringsutvikling STYRETS ÅRSBERETNING 2003 Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) Rådsforsamling Alle stifterne, 80 Styret,

Detaljer

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring...

1. Innledning... 1. 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1. 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2. 1.2.1 Politisk forankring... i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for KVU-arbeidet... 1 1.2 Bred politisk vilje til å prioritere havromsteknologi... 2 1.2.1 Politisk forankring... 2 1.2.2 Nasjonal forsknings- og industriforankring...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010 2010 Detaljrapporter Vedlegg til Årsrapport 2010 Omslagsfoto: Yngve Ask/Innovasjon Norge. Innholdsfortegnelse 1. SATSINGER, PROGRAMMER OG TJENESTER I 2010... 4 2. INNOVASJON NORGES SATSINGER I 2010...

Detaljer

Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2

Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2 Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2 Følgjande næringsorganisasjonar presenterte verksemda si for fylkestinget (i alfabetisk rekkjefølgje): Arbeidsstad Etternamn Fornamn Stilling

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110033.10 ISBN 978-82-8232-193-8 ISSN 0803-5113

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft?

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap for å stimulere til etablering av hummeroppdrett Tittel: Kan næringsutvikling basert på

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 8/05. Hvordan stimulere til økoeffektive. en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk? UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 8/05. Hvordan stimulere til økoeffektive. en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 8/05 Hvordan stimulere til økoeffektive innovasjoner gjennom en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk? Noen samfunnsøkonomiske betraktninger Ingeborg Rasmussen

Detaljer

Hardangerfjordseminaret 2013-21-11

Hardangerfjordseminaret 2013-21-11 Hardangerfjordseminaret 2013-21-11 Disposisjon Kort om Innovasjon Norge, målgruppe Vår verktøykasse Miljøteknologiordningen Industriell forsknings og utviklingskontrakt Horizon 2020 og andre småtips Skattefunn

Detaljer

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Innovasjon gjennom samhandling. VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon Innovasjon gjennom samhandling VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon DEL XX / seksjonstittel Norges forskningsråd er en sentral institusjon i norsk forskning og forvalter årlig om lag 7 milliarder

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014

Molde Kunnskapspark. Årsrapport 2014 Molde Kunnskapspark Årsrapport 2014 2 Innhold Forord... 3 Visjon... 4 Mål... 4 Organisasjon... 4 Nytt Næringsliv... 6 Etablert Næringsliv... 6 Inkubatorselskap / Portefølje... 8 Eierskap... 8 Samfunnseffekt

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Nye tematiske satsingsområder

Nye tematiske satsingsområder Nye tematiske satsingsområder Fase II NTNU Havromsvitenskap og -teknologi Kunnskap for bærekraftig bruk av havrommet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tittel... 5 3. Bakgrunn... 5 3.1. Utfordringer i global

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer