Stor takk til dere alle for året som snart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stor takk til dere alle for året som snart"

Transkript

1 LEDER MOTTO Dere er verdens lys, dere er jordens salt KRISTEN FORENING FOR HELSEPERSONELL er en sammenslutning på evangelisk felles kristelig grunn. Kristne fra alle grupper innen helsesektoren kan bli medlemmer. Foreningens formål er: 1. Å samle kristne fra alle grupper innen helsesektoren for å bevare og utdype det kristne fellesskap gjennom bønn og aktivt arbeide. 2. Å fremme Guds rike ved å spre Guds ord og kristelig litteratur. 3. Å bidra til yrkesetisk bevisstgjøring og opprustning på kristen grunn. 4. Å inspirere til å vinne medarbeidere og pasienter/klienter for Kristus. Leder: Kristina Berg Torskenæs Dronningveien 30B, 3531 Krokkleiva Tlf , Mobil Nestleder: Berit Onsrud Slinning Blivgodtveien 48, 2825 Gjøvik Tlf , Mobil Senterleder: Sandra Kristine Ingebregtsen Tlf , hver mandag fra KFH-senteret: Hegdehaugsv. 5 A, 0352 Oslo Giro nr , Tlf , E-post: Hjemmesider: Reisesekretær: Agnes Emilie Nordås Vragesløyfen 116, 4625 Flekkerøy Tlf , Mobil Ansvarlig redaktør: Kristina Berg Torskenæs e.post: Berit Onsrud Slinning Barbara Lovett Bønnekoordinator: Anne Marit Dugstad e.post: Mobil INNHOLD Leder... 3 Julehilsen fra Landsstyret... 4 Historikk og Nekrolog... 5 Jordmor i Øst Timor... 6 Landsmøte KFH Europas Bønneuke... 8 Jol... 9 Er dette noe for deg?... 9 Kunst til tro Alt det Gud gjør er stort! KFHs Økonomi Helsing fra Bønnekoordinator Bønetenesta Mamma Maggie Layout: Ingebregtsen Data Design Illustrasjoner: istockphoto.com Nordisk Koordinator: Inga Sørig Heseløvej 18, 9900 Frederikshavn Tlf Mob E-post: Kjære KFH-are! Stor takk til dere alle for året som snart har gått. Takk for trofasthet i bønn og trofasthet i gaver til KFH. Sist landsstyremøte snakket vi en del om våre formål for foreningen. Vi kommer til å komme med et forslag til landsmøtet om en del fornyelser. Dette arbeidet ønsker vi å involverer dere i. Hva skal stå i våre formål?? Hva er veien videre for KFH? Vi kommer til å arbeide ut vårt forslag på neste møte som er i slutten av januar. Vi ønsker innspill fra din gruppe eller deg i forhold til dette. Send inn deres tanker til senteret slik at vi kan ta det med i styrets arbeid med forslag til eventuelle endringer/fornyelser i formålene. Vi vil gjerne nå ut til de av våre kolleger som så gjerne vil ha vår støtte og våre forbønner. Vi tror at det kan utgjøre en forskjell og har tro på at vi holder på med noe viktig i KFH. En ny gruppe i Hønefoss er på vei til å etableres og det takker vi Gud for. Vi vil møtes en gang i kvartalet og ber for helsepersonell og det vi er involvert i gjennom vårt arbeid. Dette er noe Gud har inspirert til! Vi har tro på at bønn og arbeid forandrer ting. Vi tror at mennesker trenger noe å tro på, noe som er større enn dem selv. Det er det svar jeg har fått da jeg har spurt hva som menes med det åndelige. Gud som har skapt oss visste at vi trenger kontakt med noe større enn oss da han blåste sin ånd inn i mennesket og hun ble til en levende skikkelse. Gud ville ha felleskap med menneskene. Vi kan lese i første mosebok om at han kom til Edens hage som han pleide å gjøre. Gud lengter etter å ha felleskap med mennesker i dag også og ønsker å være der for oss. Dette synliggjorde Jesus da han gikk omkring og gjorde vel og var til hjelp for de han omgikk. Ett av de største behovene for oss mennesker og spesielt da vi er syke er å bli sett. Hvis vi som helsearbeidere ikke ser våre pasienter, øker vi deres lidelse. Hvordan kan vi i KFH bidra til å lindre lidelsen? Jeg har tro på at Guds kjærlighet i våre hjerter er med på å inspirere oss og gjøre oss kreative. Vi skal møte våre pasienter der de er og finne ut hva som er deres behov. Hva som kan være en hjelp til å lindre deres lidelse. Gjennom å be sammen tror jeg Gud kan gi oss inspirasjon og gode ideer som kan komme våre pasienter til gode. Det forskes mye akkurat nå om åndelighet, religiøsitet og helse og hvordan det henger sammen. Sekulariseringen har tatt begrepene vekk fra oss men da viser det seg at alle mennesker har behov for mening spesielt når lidelse kommer. Vi kan lære fra Jesus hvordan han møtte mennesker, han stilte spørsmål. Ta eksemplet med kvinnen ved Sykars brønn, han møtte henne der hun var. Jesus begynner å spørre henne om hun Forts. side 4/... 2

2 Fra side 3/... kunne gi han å drikke. Det var begynnelsen til en samtale som sluttet med at hun fikk sitt liv forvandlet og gikk inn i byen og fortalte alle at de skulle komme å møte en mann som hadde fortalt henne alt, kunne han være Messias. Alle ventet på at Messias skulle komme og opprette alt, de skulle ikke lenger være under andre folk, nå var de underlagt romerne. Messias betyr frelser og de ventet på frelse. Jesus kom og var oppfyllelsen på deres venting. Han sier at Hans rike er kommet. Johannes sendte sine disipler til Jesus og de skulle spørre om han var Messias eller om de skulle vente på noen annen. Jesu svar til dem var at de skulle fortelle Johannes det de så at døve ble helbredet og lamme gikk, det var tegnet på at Jesus var Messias. Jesus fullbyrdet 4 sine gjerninger da han døde for oss og oppstod og beseiret døden og dødsriket. Nå er det snart adventstiden da vi venter på at Jesus skal bli født. La det bli en fin tid da vi feirer Jesu første komme til jorden og minnes alt som skjedde. Vi får være med å fullføre apostlenes gjerninger å spre det gode budskap om fred. Dette skal vi jobbe videre med i KFH hvordan vi kan gjøre det. Det vi vet, er vi kan lære av Jesu. Han brukte mye tid i bønn til sin Far. Dette er en inspirasjon også for oss og vi leser mye om at Gud hører bønn og svarer på våre bønner. La oss fortsette med det!!! Med dette ønsker jeg å oppmuntre dere alle om at vi har en Far i himmelen som hører våre bønner og svarer. Hilsen fra Kristina Landsstyret, KFH-senteret og redaksjonen ønsker dere alle en velsignet og gledelig julehøytid og et godt nytt år! Takk for godt fellesskap, forbønn, gaver og innsats i året som snart er gått. Det gir mot og styrke å vite og erfare at vi står sammen og arbeider mot felles mål. Historikk og Nekrolog mai 1964 deltok 26 KFH ere fra Norge I på den NCFI (nå HCFI) Konferanse i Alpbach, Østerrike. Medlemmer i KFH i Norge hadde sett det som sin oppgave å hjelpe den Jugoslaviske forening med penger, slik at de blant annet kunne være i stand til å få oversatt og trykket en av Ole Hallesbys bøker «Hvorfor jeg er en kristen». De hadde penger med seg i håp om å få dem overlevert for videre arbeid. Dessverre fikk ikke Branko og konen Mirjana utreise visum, da dette var et kommunistisk land, men alle ba om at det måtte lykkes for dem å komme. På den siste dagen og noen timer før de norske skulle reise hjemover, fikk vi høre at de hadde ankommet til konferansen. Gleden var stor da vi hadde et møte med ham og han kunne vise oss manuskriptet til boken, så kunne Norge være med å bestemme omslag til boken. Siden 1964 har KFH vært en fast giver til hans arbeid gjennom budsjetterte midler, men det ble forandret til frivillige gaver i 80 årene da han selv sa at han fikk støtte fra andre organisasjoner. Fra 1965 begynte Lovrec med oversettelse og distribusjon av kristen litteratur, først i egen produksjon og i 1970 i den ny opprettede «Spiritual Reality Åndelig Realitet Duhavno Stvarnost». Han og Mirjana har arbeidet i mange år Dr. Branko Lovrec med utgivelsen av «Vårt Daglige Brød» på serbo-kroatisk som mange er meget takknemlige for å få. Mange kristne bøker har også blitt oversatt og utgitt til flere land. I 1966 bestemte Branko Lovrec seg for å gå over til fulltids evangelisering og forlate legevirksomheten. Arbeidet vokste i løpet av årene og det ble sendt kristen litteratur til mange land i Øst Europa: Russland, Polen og Romania. «Tiden for evangelisering er nettopp nå. Herren har åpnet dørene vidt opp, og vi må gå gjennom dem med evangeliet. Dette er en historisk tid og vi må ikke la den gå oss forbi». Branko og Mirjana Lovrec besøkte Norge flere ganger og han var en engasjert forkynner, for eksempel på KFH s Landsmøte eller på andre møter i KFH s regi rundt om i landet. Flere KFH ere har erfart et kjært og nært vennskap med Mirjana og Branko Lovrec. Etter en tids sykdom døde han like før sin 80 års fødselsdag med familien rundt seg. «Han fullførte løpet og bevarte troen.» og håper at hans liv og virke vil være et eksempel og inspirasjon til andre. Barbara Lovett og Grete Gilje

3 Sykepleier/jordmor og misjonær i Øst Timor Jeg heter Anne Berit Lagmannsgård og jeg jobbet som helsearbeider og misjonær i en liten landsby i Øst Timor med Ungdom I Oppdrag fra Øst Timor; et av verdens nyeste nasjoner er ei lita øy i Sørøst Asia med bare 1,1 mill innbyggere. Den lille landsbyen lå øde til uten strøm og dårlig veiforbindelser, men jeg kjente bare tydelig i mitt hjerte at dette var stedet Gud ville at jeg skulle tjene da jeg kom dit for første gang i 2004 som jordmorstudent på et kurs i regi av UIO Perth, Australia. Jeg kom tilbake igjen året etterpå, og da var det nesten full rulle fra første dag. For landsbyen med ca 800 mennesker hadde mange syke, så jeg følte sterkt at jeg måtte åpne klinikken og prøve å konsultere pasienter fort. Tolking ble utført av ei lokal jente i UIOstaben de første måneder. Men Lucinda, den australsk jordmoren som og jobbet for UIO kom etter noen måned tilbake fra ferie, så Lytter på lungene til et lite barn da ble det litt lettere i jobben, og jeg hadde ikke ansvaret helt alene. De vanligste symptomene folk kom med til klinikken var slik som feber og influensalignende symptomer. Det fantes dessuten både malaria og tuberkulose i området, samt at infeksjoner blusset fort opp i det tropiske klimaet pga. folks dårlig hygieniske forhåndsregler og kjennskap til hvordan forebygge sykdommer. Vi begynte så etterhvert å trene opp lokale kvinner i landsbyen som assistenter i helsearbeidet, så de hjalp oss både i klinikken i landsbyen samt når vi reiste omkring med mobil klinikk til andre omkringliggende landsbyer. Vi skjønte og fort at når kvinnene skulle føde stolte de mer på de lokale tradisjonelle jordmødrene enn på oss. Så det gjaldt å prøve å få til et samarbeid med de lokale jordmødrene, slik at de var åpne for å lære nye ting. Vi lærte dem bl.a hvordan de kunne utføre enkle svangerskapskontroller, bruk av hansker ved fødselen og andre hygieniske tiltak som f.eks å koke kniven en kutter navlestrengen med. De siste årene fokuserte vi mer på dette med forebyggende helsearbeid, og trente kvinnene vi hadde med oss i hvordan de kunne videreformidle til sine egne dette med å forebygge sykdommer som bl.a malaria og tuberkulose. Men dypest sett gjenom helsearbeidet samt husgruppefellesskapet vi startet i landsbyen, så ønsket vi å demonstrere Guds kjærlighet og formidle at Han ønsket et personlig felleskap med hver enkelt av dem. Underviser lokale jordmødre på en mobil klinikk til en landsby, ca 2 t oppover en elv, i bruken av sterile hansker ved fødsel Be gjerne om Guds visdom og ledelse over Lucinda, den andre sykepleiren som er der fortsatt med et team. Og be gjerne for meg og; om Guds ledelse og visdom i det nye Han har kalt meg til; å jobbe blant Burmas flyktninger over grensa til Nord Thailand. Den eneste babyen tatt imot alene iløpet av min tid i landsbyen Kjenner du at hjertet banker litt ekstra når du leser om misjon, eller tanken på å jobbe som sykepleier i et U-land? Be og spør din Far i himmelen, så vil du få svar slik Han har lovet i Jer. 29:12-13! Gud er trofast, Han var med meg så derfor vil Han garantert være med deg og! Anne Berit Lagmannsgård Mor og barn gruppa i landsbyen 6 7

4 Landsmøte 2013 Landsmøte 2013 blir i tiden juni på Viken folkehøgskole ved Gjøvik. Temaet blir: En uforanderlig Kristus i en foranderlig verden Hovedtaler blir Rune Andreassen, for tiden prest på Finnøy, men fra februar 2013 pastor i vestre toten Frikirke Raufoss. Tidligere sykehusprest og prostiprest Karen Sidsel Solberg fra Kapp vil ha ett faglig tema. Gjøvikgruppa er i full gang med planleggingen, men noen detaljer står ennå igjen. I neste nummer av KFH kontakt vil hele programmet og all informasjon for landsmøtet komme. For Gjøvik gruppa Berit Onsrud Slinning Høyrer du dei milde tonar gjennom kvardagskav og strev? Set deg still og lat det nå deg dette gamle jolebrev. «Det begav seg de dage», slik dei las det, far og mor, og om tungemål kan skifte kring dei tusen jolebord, er det likevel det same som det lydde første gong: Fagnadbod om fred på jorda, bore fram av englesong. Jol Bli med på KFH Europas Bønneuke på Irland 2013 Sjå kor barneandlet strålar når dei syng sitt jolekvad. Du kan enno timje stjerna vegen fram til Davids stad. Då du høyrer milde tonar gjennom kvardagskav og strev. - Set deg still og lat det nå deg dette gamle jolebrev. A wonderful opportunity to join with Christian healthcare workers from all over Europe to pray for healthcare... The battle within Europe is intensifying and we need to respond with increased prayer and spiritual warfare and support and encouragement for one another Dates: Mon 7th January to Sat 12th January Venue: YWCA Greystones Co Wicklow, Ireland Cost: 250 Euros (ca. kr 1 840) OBS! OBS! OBS! Det er fantastisk å få møte andre KFH ere i Europa, ett privilegium og en sterk opplevelse å få være sammen å be. Hvis noen er interessert, kontakt KFH Senteret så fort som mulig, for mer informasjon. Ingebjørg Kasin Sandsdalen Er dette noe for deg? Christian Health Centre, Osun State, sør Nigeria søker avløsere og hilser at leger og sykepleiere (i alle aldre) er velkommen for kortere eller lengre tid. Hospitalet er 30 år og ligger ute i Bush-område. (3 timers kjøring fra Lagos til Idominasi Village). Overlegen, Dr.Bode Akintade trenger avløsning. Klara Lie har vært der i 5 uker og sier at oppholdet i Nigeria var enda mer meningsfylt, enn mine tidligere tjenester i Uganda, Mali, Elfenbenskysten og Sør-Afrika. Ta gjerne kontakt. Tlf / Min tur/retur-billett kostet kr Vi får gratis husrom og mat. Website: 8 9

5 Kunst til tro Kunst til tro Fred Anton Staudenmaier ( ), tysk teolog og professor i Tübingen, skrev om den kristne kunst følgende: Den sanne kunsten er alltid, i hva og hvordan den utrykker seg, en fremstilling av det uendelige i det endelige. For det skjønne som den fremstiller er ingen ting mindre enn en åpenbarelse av det gudommelige, som er det samme som en åpenbarelse av det evige i det jordiske. Videre skriver han om den kristne kunst, at denne, når den springer ut av troen og livet med Gud virker:...undervisende, inspirerende, vekkende, oppmuntrende, livgivende, styrkende og trøstende på det indre mennesket og ansporer henne til det høyeste mål, nettopp i dette består den kristne kunstens formidlende tjeneste. I noe redusert stilling arbeider jeg til daglig som hjelpepleier på avdeling for demente. Utover dette ser jeg det som mitt kall å virke som en kristen billedkunstner til å formidle bibelens budskap på en visuell måte. For noen tid tilbake Himmelporten hadde jeg en utstilling på det sykehjem jeg arbeider. Utstillingen bar tittelen: Fred være med dere! og mange av bildene, deriblant Himmelporten tolket sener fra den himmelske verden og vårt kristne håp. Utstillingen fikk stor oppmerksomhet både fra våre beboere, pårørende og fra de ansatte. Det kom for dagen en stor lengsel, hos mennesker som enten var vitne til, eller selv stod i livets siste fase, en lengsel etter den mening og det håp bare det kristne budskap kan gi. Det var stort å oppleve hvordan kristen kunst kan skape tro og bringe håp. Som bilder på en utstilling er våre liv i denne verden ment å være de største kunstverk av alle. Som kristne er vi kaldt å være et Kristi brev til våre medmennesker og et levende tempel for Den Hellige Ånd. Ser menneskene gode gjerninger vil de prise vår Far i himmelen! Som lemmer på Kristi legeme, er våre hender Jesu hender og våre føtter Jesu føtter. Med alt hva vi er og har, med alle de evner og gaver Gud har gitt oss, er vi kaldt til å formidle Guds uendelige kjærlighet for Gud er kjærlighet! GUD styrke deg i din tjeneste på den plass han har satt deg! Til inspirasjon, besøk gjerne min hjemmeside: Vennlig hilsen Hjelpepleier og billedkunstner Tron-E. Holst-Pedersen 11

6 Alt det Gud gjør er stort! Alt det Gud gjør er stort! De kristne ungdommene i Skudeneshavn har i flere år hatt samarbeid menighetene imellom. Fredagskveldene går de på Ebeneser (frie evangeliske) og lørdagskveldene på bedehuset. Denne helgen har vært planlagt over tid. De kaller den Fuel (engelsk: drivstoff eller bensin). Fredag kl. 21 ungdomstreff Lørdag kl. 14 Bibel-undervisning Lørdag kl. 21 ungdomstreff Jeg vil ta dere med på ungdomstreffet lørdag kveld. I lokalet er det dempet belysning og mange levende lys er tent framme. Møtet går sin gang med lovsangs team, solosang, fløytespill og så kommer taleren David Helmikstøl. Han har stor Jesusbegeistring og taler om hvor spennende livet med Jesus kan være om vi virkelig tror på Hans ord! Han belyser dette med opplevelser fra eget liv. Det inviteres fram til forbønn. En ungdomsleder nord på øya går først fram. Noen går ut. Etter hvert går flere og flere fram. Vi er 3 forbedere: en kvinne i 40 årene, en mann i 60 årene og jeg i 70 årene. Taleren betjener også med samtale og forbønn. Det hele går stille og rolig for seg mens lovsangsteamet synger og spiller. Atmosfæren i lokalet er bare helt vidunderlig! Etterhvert blir musikken mer og mer dempet, så stilner instrumentene helt, en CD med klassisk musikk settes på. Omsider er jeg ferdig med å betjene og snur meg og ser bakover: Mange av ungdommene sitter fortsatt. Det er som om de ikke vil gå, enda det er både kiosk og diverse spill i kjelleren som de er invitert til. Noen bare sitter stille med lukkede øyne, noen holder rundt hverandre, andre sitter i stille samtale, noen ber for hverandre. Etterhvert tømmes benkeradene, men når jeg forlater lokalet ved midnatt, sitter enda noen igjen. Jeg går innom i kjelleren. Der er det nesten fullt opp av ungdommer. Jeg sier hei til noen og har en kort samtale med 2 av lederne. Takk for at du kom Marit, du betyr mye for oss! Kan det bli bedre? Alt det Gud gjør er stort! Marit Lie Eriksen Marit Lie Eriksen har kommet med et meget godt forslag: Hun lurte på om vi kunne har en spalte i bladet kalt: ALT DET GUD GJØR ER STORT! Så kunne forhåpentligvis mange av medlemmene våre dele sine opplevelser og oppmuntring gjennom KFH-Kontakt. Her kommer det tredje innslaget. Vi i redaksjonskomite oppfordre enkeltmedlemmene til å komme med en hilsen. Kanskje du har opplevd ting i din hverdag, i forhold til åndelig omsorg som du vil dele med oss. Skriv til KFH-senteret, eller send e.post: KFHs ØKONOMI På siste landstyremøte ble vi orientert om den økonomiske tilstanden i KFH. Vi er nå i den situasjonen at vi har en del underskudd og tærer på kapitalkontoen. Inntektene dekker ikke utgiftene, det har vi slitt med i lengre tid. Samtidig trenger senteret vårt til å bli pusset opp og innkjøp av nye møbler. Inntektene våre er kontingenten, frivillige gaver og husleien fra hybelbeboer. Det siste året har husleieutgifter økt med 50%, det har vært mye oppussing og mere er planlagt av sameiet, derfor stor økning. Det er stadig ting som må vedlikeholdes i en gammel blokk. I tillegg til de faste utgifter som KFH kontakt som kommer ut 4 ganger i året, forsikring, strøm m. mere. Vi har en senterleder som er ansatt 6 timer i uka, Sandra, men hun arbeider mye på frivillig basis også. For å dekke alle våre utgifter er kontingenten for lav. Det har ikke vært kontingent øking siden det var på landsmøte på Karmøy i Da gikk den opp med 50 kr både for yrkesaktive, studenter og pensjonister. Det blir da 14 år siden, frem til landsmøte i Kontingentforhøyelse blir sak på neste landsmøte, i tillegg til en del andre saker. Har du saker du vil fremme må det sendes til KFH senteret innen 3 måneder før. Vennlig hilsen fra oss i landstyret 12 13

7 helsing frå Bønnekoordinator Kjære dykk! det siste har eg høyrt ein del forkynning om det å ha draumar. I Det er ikkje snakk om dagdrøyming, draumar under søvn, men om lengslar og visjonar Gud har lagt ned i oss. Det handlar om det Han ynskjer å gjennomføra gjennom våre liv, det Han lar oss få sjå inn i når me lever overgitt til Han. Andre liknande uttrykk er: Det å ha tru og vissheit for noko. Det å ha fått noko spesielt på hjarta å be for. Det å kjenna kall til noko. Det var veldig inspirerande for meg å høyra denne forkynninga. Eg fekk ein ny giv og tru for at det eg lengtar etter, vil skje, spesielt når vedkomande også fortalte om draumar som hadde gått i oppfylling for han. Å få fokuset heva over det trivielle og daglege på denne måten, er svært viktig for at Guds rike skal veksa og me får sjå forvandling i oss og rundt oss, ja, for at misjonsbodet skal fullførast... Ein av mine draumar er å sjå bønegrupper overalt i helsesektoren! Eg trur Gud har lagt den ned i hjarta mitt. Det er som om eg går gravid med denne draumen. Eg føler på at ein gong skal han berre bryta ut i det verkelege. Eg vert så glad og forventningsfull! Draumar kan verka urealistiske, men trua Gud har skapt i oss, gjer at me likevel vil gå for dei, be, og venta på Guds rette tid. Det er sagt at kvar generasjon må nå sine eigne med evangeliet. Eg får sterk nød når eg ser kor lite me når ut til våre samtidige, og kor få medlemer me har. No er det ikkje først og frems vekst i foreningen som er det viktigaste for meg, men at kristent helsepersonell må vekkjast til bøn for sine arbeidsplassar. Vil sitera eit veldig alvorleg vers frå Hosea 13.13: «Riene kjem, han skal fødast, men han er ein uvitug son. Når tida er ute, kjem han ikkje fram frå mors liv». Versa seier noko om kva som skjer når me ikkje lever i Guds nærleik, ikkje finn ut av Hans vilje med våre liv og ikkje lever i Hans kraft. Me lever i ei mørk tid åndeleg sett i landet vårt, avkristninga har kome langt, men midt i alt kan ein augna at noko nytt spirer fram. Eg deltok på «Nordisk Kvinnekonferanse» i helga. Tema var: «No skaper eg noko nytt». Det var fantastisk å oppleva to tusen kvinner prisa Herren saman! Så tenkjer eg på bønenettverka/bønehusa som veks fram. Sist, men ikkje minst, er det mange brennande ungdomar i landet vårt, som verkeleg går radikalt for Jesus. Det må finnast folk frå desse miljøa som vel utdanning innafor helsevesenet, og som vil sjå det enorme behovet for at det vert gjort inderlege bøner for vårt helsevesen. Helsing AnneMarit Dugstad BØNETENESTA Takk for: «Når dei ærlege velsignar, kjem byen seg opp...» Salomos ordtøke 11.11a Bøneretten! At Jesus Kristus har nok til å kunna hjelpa oss i alt me møter i livet. At deltakarane på den nordiske konferansen opplevde eit nært fellesskap på tvers av landa. At Klara Lie fekk oppleva ein rik tur i Afrika, frisk heile tida! Be for: At me verkeleg får oppleva bønevekkelse i helsesektoren! At studentar og alle nyutdanna kristne helsearbeidarar, som ynskjer å møta pasienten sine åndelege behov, får god hjelp og opplæring til det. I Norge er det frå sentrale helsestyresmakter gitt ein del fokus på at me må ha omsorg for heile mennesket i møte med våre pasientar. Be om at den åndelege dimensjonen vert naturleg inkludert her. At fornyinga av KFH-formåla vert til gagn for menneske og ære for Gud. At Gjøvikgruppa, som skal arrangera KFH sitt landsmøte i juni 2013, får styrke, hjelp,visdom og leiing i planlegginga. At KFH sin valgkomite får visdom i kven dei skal spørja. Be om hjelp, villigheit og leiing til den som vert spurt. Ei god europeisk bøneveke i Dublin, 6-13 januar At vår nordiske koordinator, Inga Sørig, får god og nær kontakt med leiinga i alle dei nordiske landa, at det vert mogeleg for henne å besøkja landa, til gjensidig oppbygging og inspirasjon. At Gud vernar, styrkjer og hjelper: Leiar og styre i KFH: Kristine Berg Torskenes, Berit Onsrud Slinnig, Sigrun Finsrud Tomter, Bjørg Skjelanger, Ingrid Økesveen, Eli Solberg, Magdalena Steinhovden og Olaug Synnøve Rugås. Reisesekretær Agnes Nordås, senterleiar Sandra K. Ingebregtsen og bønnekoordinator AnneMarit Dugstad. At Gud velsignar alle medlemene, og at medlemstalet aukar. At KFH får nok inntekter til å dekkja utgiftene. At KFH vert gjort kjent, m.a. gjennom heimesida «kfhelse.no» At Gud gjev oss visdom i korleis KFH vekkja interesse hjå dei unge.

8 67. årgang - nr. 4 / 2012 Returadresse Kristen Forening for Helsepersonell Hegdehaugsveien 5A 0352 Oslo Tlf.: MOTTO Dere er verdens lys, dere er jordens salt Kristen Forening for Helsepersonell G jør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord, gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker, gjør tankene stille, så jeg merker hjertet slå, gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre frem, gjør ånden min stille, så Din Ånd kan tale til meg. Bønn av Mamma Maggie Gobran, Egypt Nominert til årets fredspris i 2012 Dr. Branko Lovrec... s 5 Jordmor på Øst Timor... s 6 Kunst til tro... s 10

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? Forestill deg en bedre verden

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer