Doro PhoneEasy 615. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doro PhoneEasy 615. Norsk"

Transkript

1 Doro PhoneEasy 615 Norsk

2 A B C ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO PQRS TUV 0 WXYZ

3 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster 5. Talepostkasse 6. Stille / inntastingsmetode 7. Mikrofon 8. SMS-snarvei 9. Piltaster 10. Avslutt samtale/ Slå på/av 11. Høyre menytast 12. Kamera-snarvei 13. Utvendig display 14. LED-lampe (rød = lavt batterinivå / lader, grønn = ny melding / tapt anrop) 15. Kamerablits 16. Nødtast 17. Volumregulering 18. Batterideksel 19. Høyttaler 20. Hodesettkontakt 21. Ladekontakt 22. Kameralinse 23. Stropp 24. Ladestativ 24

4 Innhold Installasjon... 1 Installere SIM-kortet, minnekortet og batteriet... 1 Lading... 2 Symboler... 3 Hjelpefunksjoner... 3 Telefonindikatorer... 3 Utvendig display... 3 Symboler for status på displayet... 3 Vis viktigste symboler... 4 Betjening... 5 Aktivere telefonen... 5 Ringe... 6 Ringe fra telefonboken... 6 Svare... 6 Volumregulering... 7 Skrive tekst... 7 Anropsalternativer... 8 Samtale venter... 9 Samtaleinformasjon... 9 Hurtigtaster... 9 Stille... 9 Hodesett... 9 Nødanrop...10 Nødtast...10 Telefonbok...11 Opprette en oppføring i telefonboken...11 Opprette ICE-oppføringer...12 Behandle oppføringer i telefonboken...12 ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller)...13 Meldinger...15 Opprette og sende SMS...15 Opprette og sende en talemelding...15 Opprette og sende MMS...16 Innboks, Sendt, Utboks...17 Anropslogg...19 Hente og ringe opp...19

5 Kamera (ta bilder)...19 Kamerainnstillinger...20 Bildevisning...20 Bildevisning, alternativer...20 Koble telefonen til en datamaskin...22 Dra og slippe innhold mellom telefonen og en datamaskin...22 Koble fra USB-kabelen på en sikker måte...22 Innstillinger...23 Generelt...23 Lyd...27 Skjerm...29 Anrop...30 Meldinger...35 Kamera...38 Nødssituasjon...39 Tilkobling...41 Sikkerhet...43 Filbehandler...46 Tilleggsfunksjoner...47 Alarm...47 Organisator...48 Kalkulator...49 FM-radio...49 Instruksjoner for EKSTERN BRUKER...51 Feilsøking...56 Sikkerhetsinstruksjoner...58 Nettverkstjenester og priser...58 Betjeningsmiljø...58 Medisinsk utstyr...58 Områder med eksplosjonsfare...59 Beskytt hørselen...59 Nødsamtaler...60 Kjøretøy...60 Pleie og vedlikehold...60 Garanti...62 Spesifikasjoner...62 Høreapparater...62 Strålingsverdi (SAR)...62

6 Samsvarserklæring...62

7 VIKTIG Norsk Installasjon Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet. Installere SIM-kortet, minnekortet og batteriet Holderne til SIM-kortet og minnekortet er plassert i batterirommet Fjern batteridekselet og batteriet hvis det allerede er installert. 2. Sett inn SIM-kortet ved å skyve det forsiktig inn i holderen. Pass på at kontaktflatene på SIM-kortet vender innover, og at det skrå hjørnet peker ned. Pass på at du ikke riper opp eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet. 3. Valgfritt: Sett inn minnekortet i sporet under SIM-kortholderen. Pass på at kontaktflatene på minnekortet vender opp, og skyv kortet inn til du hører et klikk. Vær forsiktig slik at du ikke riper opp eller bøyer kontaktpunktflatene på kortet. Du fjerner eller bytter kortet ved å skyve det inn til du hører et klikk og deretter trekke det ut. 4. Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktflatene opp og vendt til høyre. Sett på batteridekselet igjen. VIKTIG Bruk kun kompatible minnekort til dette apparatet. Kompatibel korttype: microsd, microsdhc. Inkompatible kort kan skade kortet og apparatet og ødelegge data som er lagret på kortet. Minnekort selges separat. 1

8 FORSIKTIG Norsk Lading Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig. Når batterinivået blir lavt, vises, og en varseltone høres. Batteriet lades ved å koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten y. vises kort når laderen kobles til telefonen, og vises når den kobles fra igjen. En animert ladeindikator vises under lading. Det tar ca. 3 timer å lade batteriet helt opp. vises på skjermen når ladingen er fullført. Hvis telefonen er slått av når laderen kobles til telefonen, vises bare ladeindikatoren på displayet. Merk! Bakgrunnsbel. slukkes etter en stund for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å tenne skjermbelysningen. Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3 4 ganger. Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtaletiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk. Spar energi Koble laderen fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen. 2

9 Symboler Hjelpefunksjoner Følgende symboler indikerer informasjon i bruksanvisningen om hjelpefunksjoner for: Syn Hørsel Håndtering Sikkerhet Telefonindikatorer LED-lys på telefonen blinker grønt når du har en ny melding eller et tapt anrop. Når du har lest den nye meldingen / sett det tapte anropet, slutter blinkingen. blinker rødt når batterinivået er lavt og under lading. Utvendig display Det utvendige displayet viser tiden, noen statusindikatorer og varsler om innkommende anrop og hendelser. Du finner en beskrivelse av symbolene i Vis viktigste symboler, s. 4. Det utvendige displayet kan kun vise tegn i svart og hvitt. Hvis det utvendige displayet slås av, kan du trykke på en av sidetastene +/ og holde den inne for å slå det på igjen. Symboler for status på displayet Sterkt nettverkssignal. Jo høyere stolpen er, jo sterkere er signalet. Bare ringelyd Utilstrekkelig styrke på nettverkssignal 3G-dekning Ringelyd + vibrasjon 5 Uleste meldinger i Innboks Kun vibrasjon Stille Roaming (utenfor hjemmenettverk) 3 Bluetooth på, synlig for andre Bluetooth på, usynlig for andre Bluetooth tilkoblet

10 Tapt anrop. Viderekobling aktivert Melding mottatt i talepostkassen Alarm aktiv Batterinivå Hodesett tilkoblet Vis viktigste symboler Sett inn SIM SIM-kortet er skadet eller ugyldig Dempet Melding sendt Kunne ikke sende melding Feil Advarsel Hent Klar (bekreftet) Ny melding Lavt batterinivå Søker Nødsamtale vcard-melding Lader tilkoblet Lader fjernet Øretelefon tilkoblet Øretelefon frakoblet Høyttaler på Høyttaler av Innkommende anrop Utgående anrop Samtale avsluttet Tapt anrop. Trykk Les for å se tapte anrop. Samtale på vent Kun nødanrop Behandler, vent litt Volumregulering 4

11 Aktivere telefonen Norsk Betjening Trykk og hold inne den røde knappen på/av. Bekreft med Ja for å slå den av. Følgende meldinger kan vises: på telefonen for å slå den SIM-kort mangler eller er feil installert. SIM-kortet er skadet eller ugyldig. Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises PIN:. Tast PIN-koden og trykk OK ( øverst til venstre på tastaturet). Slett med Slett ( øverst til høyre på tastaturet). Merk! Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du tjenesteleverandøren. Forsøk: # viser antall gjenstående forsøk på å taste riktig PIN-kode. Når alle forsøkene er brukt, vises PIN blokkert. SIM-kortet må i så fall låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key). 1. Tast PUK-koden og bekreft med OK. 2. Tast en ny PIN-kode og bekreft med OK. 3. Tast inn den nye PIN-koden på nytt og bekreft med OK. Oppstartsveiviser Første gang du slår på telefonen, kan du bruke Oppstartsveiviser til å velge basisinnstillinger. Når Kjør oppstartsveiviser? vises, trykker du Ja for å skifte Språk, Tid og dato, Ringetone, Ringevolum, Tekststørrelse eller Temaer. Trykk Nei hvis du ikke vil skifte. Tips: Du kan kjøre Oppstartsveiviser senere hvis du vil. Se Oppstartsveiviser, s.24. 5

12 Hvilemodus Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus. Venstre menytast er Meny i hvilemodus. Høyre menytast er Tlf.bok i hvilemodus. Tips: Du kan alltid trykke på for å gå tilbake til hvilemodus. Endre språk, klokkeslett og dato Standardspråk fastsettes av SIM-kortet. Se Innstillinger, s.23 for informasjon om hvordan du endrer språk, klokkeslett og dato. Ringe 1. Tast telefonnummeret inkludert retningsnummer. Slett med Slett. 2. Trykk for å ringe opp. Trykk Avbryt for å avbryte. 3. Trykk for å avslutte samtalen. Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. Ringe fra telefonboken 1. Trykk Tlf.bok for å åpne Telefonbok. 2. Bruk piltastene / til å bla gjennom Telefonbok, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se Skrive tekst, s Trykk Ring for å ringe opp den valgte oppføringen, eller trykk Retur for å gå tilbake til hvilemodus. Svare Hvis du vil svare på et innkommende anrop når dekselet er lukket, åpner du dekselet. Hvis du vil svare på et innkommende anrop når du har satt Åpne for å svare til Av, se Innstillinger, s Åpne dekselet og trykk for å svare, eller trykk Stille for å slå av ringesignalet og deretter Avvis for å avvise anropet (opptattsignal). Du kan også trykke for å avvise anropet direkte. 6

13 2. Trykk for å avslutte samtalen. Tips: Trykk og hold inne + eller for å slå av ringesignalet midlertidig uten å åpne dekselet. Volumregulering Bruk sidetastene +/ til å justere lydstyrken under en samtale. Lydstyrken vises på displayet. Hvis du bruker høreapparat eller har vanskelig for å høre telefonen i støyende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydoppsett. Se Lydoppsett, s.27. Skrive tekst Du skriver inn tekst ved å trykke gjentatte ganger på talltastene for å velge tegn. Trykk flere ganger på tasten til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste tegn. Trykk * for å se en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn med /, og trykk OK for å bruke det. Bruk sidetastene +/ eller / til å flytte markøren i teksten. Trykk # for å veksle mellom store bokstaver, små bokstaver og tall. Skrive tekst med stavestøtte På enkelte språk kan du bruke inntastingsmetoden Smart ABC (ezitype ), der en ordbok brukes til å foreslå ord. Se hvordan du aktiverer stavestøtte under Stavestøtte, s.35. Trykk hver tast én gang, selv om tegnet som vises, ikke er det du ønsker. Ordboken foreslår ord ut fra tastene du har trykket. 1. Hvis du vil skrive ordet «Fred», trykker du 3, 7, 3, 3. Fullfør ordet før du ser på forslagene. 2. Bruk / til å vise de foreslåtte ordene. 3. Trykk Velg og fortsett med neste ord. Du kan også trykke 0 for å fortsette med neste ord. Hvis ingen av de foreslåtte ordene er riktige, trykker du # for å bytte til manuell inntasting. Symbolet øverst til venstre på displayet viser valgt inntastingsmetode: 7

14 Abc Stor forbokstav med stavestøtte ABC STORE BOKSTAVER med stavestøtte abc små bokstaver med stavestøtte Abc Stor forbokstav ABC STORE BOKSTAVER abc små bokstaver 123 Tall Merk! Det valgte menyspråket avgjør tilgjengelige inntastingsmetoder. Anropsalternativer Under en samtale gir menytastene 1 ( ) tilgang til tilleggsfunksjoner: Valg (venstre menytast) En meny med følgende valg vises: Sett på vent/hent Hent eller sett den pågående samtalen på vent. enkel Avslutt samt. Avslutt den pågående samtalen (samme som ). Avsl. alle s. Ny samtale Telefonbok Meldinger Lyd av Høyt på (høyre menytast) FORSIKTIG Avslutt alle samtaler. Ring et annet nummer (Konferanse). Søk i telefonboken. Skriv eller les meldinger. Deaktiver mikrofonen. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt. Aktiverer håndfrimodus, slik at du kan snakke uten å holde telefonen. Snakk tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på maksimalt 1 m. 1. Menytaster har flere funksjoner. Gjeldende tastefunksjon vises på displayet over menytasten. 8

15 Bruk sidetastene +/ til å justere høyttalervolumet. Trykk Høyt av for å gå tilbake til normal modus. Merk! Med håndfrifunksjonen kan bare én person snakke av gangen. Vekslingen mellom tale og lytting utløses av lyden av en person som snakker. Høye lyder (musikk osv.) i bakgrunnen kan påvirke funksjonen. Samtale venter En varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen. Trykk Valg, velg Svar og deretter OK for å sette samtalen på vent og besvare det innkommende anropet. Tips: Samtale venter må være aktivert. Se Anropsinnst., s.33. Samtaleinformasjon Mens en samtale pågår, vises utgående eller innkommende telefonnummer, samt samtalens varighet. Hvis den som ringer, har hemmelig nummer, vises Ukjent. Hurtigtaster Du kan bruke tastene A, B, C samt talltastene 0 og 2 9. Når du har lagret et hurtignummer, holder du inne den tilsvarende tasten for å ringe opp kontakten. Se også Hurtigtaster, s.31. Stille Stille er en fast profil der Tastetone, Meldingstone og Ringetone er deaktivert, mens Vibrasjon, Hendelser og Alarm er uendret. Tips: Trykk og hold inne korttasten # for å aktivere/deaktivere Stille. Hodesett Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde mikrofonen i telefonen automatisk koblet ut. Når du mottar et anrop, kan du bruke svartasten på hodesettkabelen (hvis det er en slik) til å besvare og avslutte samtaler. 9

16 FORSIKTIG Norsk Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å justere lydstyrken når du bruker hodesett. Nødanrop Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid foreta et nødanrop ved å taste nødnummeret til den lokale sentralen etterfulgt av. Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer. Nødtast FORSIKTIG Når en nødsamtale aktiveres, stilles telefonen til håndfrimodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus er aktivert. Volumet kan være svært høyt. Med nødtasten har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte numre hvis du trenger hjelp. For å foreta en nødsamtale trykker du nødtasten på baksiden av telefonen og holder den inne i 3 sekunder, eller trykker på den to ganger i løpet av 1 sekund. Telefonen sender en melding til alle telefonnumre i nummerliste. Deretter ringer telefonen det første nummeret på listen. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker. Nødfunksjonen må aktiveres før den kan brukes. Se Nødssituasjon, s.39 hvis du vil vite hvordan du aktiverer funksjonen som beskrevet over eller med 3 tastetrykk, hvordan du legger til kontakter i nummerliste, og hvordan du redigerer SMS. Nødfunksjonen kan også konfigureres til at mottakeren av anropet må trykke "0" (null) for å bekrefte nødsamtalen og stanse alarmsekvensen. Aktiver funksjonen Bekreft med 0 hvis det er risiko for at nødsamtalen blir besvart av en talepostkasse/svartjeneste. Se Bekreft med 0, s

17 Merk! Automatiske anrop til nødnumre (for eksempel 112, 999, 911 eller andre offisielle nødnumre) er vanligvis ikke tillatt. Nødnumre må ikke lagres i listen over numre som skal ringes opp automatisk. Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske oppringninger fra sine kunder. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du bruker nummeret deres. VIKTIG Informasjon til mottakeren av en nødsamtale når Bekreft med 0 er aktivert: Når nødmeldingen er mottatt, ringes det til hvert av numrene i Nummerliste i rekkefølge. For å bekrefte nødsamtalen må mottakeren trykke 0. Hvis mottakeren ikke trykker 0 innen 60 sekunder, avsluttes samtalen, og det ringes til neste nummer på listen. Hvis mottakeren trykker 0 innen 60 sekunder, blir samtalen bekreftet, og det gjøres ikke flere oppringingsforsøk (nødsekvensen blir avbrutt). Telefonbok Telefonbok kan lagre 300 oppføringer med 3 telefonnumre i hver oppføring. Opprette en oppføring i telefonboken 2. Velg -Ny oppfør.-, og trykk Legg til. 3. Angi et Navn på kontakten. Se Skrive tekst, s. 7. Slett med Slett. 4. Bruk / til å velge Mobil, Hjemme eller Jobb, og tast inn telefonnumrene inkludert retningsnummer. 5. Velg Bilde, og trykk Endre for å knytte et bilde til kontakten. Bildet vises når den tilhørende kontakten ringer, og kan også være synlig i telefonboken. Se Telefonbok bilde, s.26. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: 11

18 Velg Ta bilde, og trykk OK for å bruke kameraet til å ta et bilde. Velg Mine bilder, og trykk OK for å velge et eksisterende bilde. 6. Trykk Lagre. Tips: I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. Opprette ICE-oppføringer Med disse helse- og ekstraopplysningene kan den første som svarer, få tilgang til disse opplysningene fra offerets telefon i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som mulig, da de kan gi offeret større sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. Se hvordan du konfigurerer ICE-opplysninger under ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller), s.13. Behandle oppføringer i telefonboken 2. Velg en kontakt, og trykk Valg. 3. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK: Vis Vis detaljer for den valgte kontakten. Endre 1. Bruk sidetastene +/ og / til å flytte markøren. Slett med Slett. 2. Trykk Lagre. Legg til Se Opprette en oppføring i telefonboken, s.11. Send SMS Trykk OK for å skrive en SMS-melding. Se Opprette og sende SMS, s

19 Ring Trykk OK for å ringe til kontakten. Norsk Slett Trykk OK for å slette den valgte oppføringen fra telefonboken. Trykk Ja for å bekrefte, eller Nei for å avbryte. Slett alle Velg Fra SIM eller Fra telefon, og trykk OK for å slette alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet eller telefonminnet. Tast telefonkoden, og bekreft med OK. Standardkoden er Kopier alle Velg Fra SIM, og trykk OK for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte. Velg Fra telefon, og trykk OK for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra telefonminnet til SIM-kortet. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte. Send vkort Velg Via SMS, og trykk OK for å sende den valgte telefonbokoppføringen som vcard via SMS. Tast inn telefonnummeret til mottakeren. Du kan også bruke piltastene / til å bla gjennom telefonbok, eller hurtigsøke ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se Skrive tekst, s. 7. Trykk OK for å sende. Velg Via Bluetooth, og trykk OK for å sende den valgte telefonbokoppføringen som vcard via Bluetooth. Se hvordan du kobler til med Bluetooth under Bluetooth, s.41. ICE (In Case of Emergency i nødstilfeller) Med disse ekstraopplysningene og helseopplysningene kan den første som svarer, få tilgang til disse opplysningene fra offerets telefon i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene 13

20 så rask som mulig, da offeret vil ha større sjanse for å overleve. Alle felter er valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis, jo bedre. 1. Trykk Meny, bla til og trykk OK. 2. Velg, og trykk OK. 3. Trykk Endre. 4. Bruk / til å velge de ulike feltene og taste inn de relevante opplysningene. Se Skrive tekst, s. 7. Slett med Slett. Trykk Lagre når du er ferdig. Navn: Fødsel: Høyde: Vekt: Språk: Forsikring: Kontakt 1: Kontakt 2: Doktor: Tilstand: Allergi: Blodtype: Vaksinering: Medisin: Annen informasjon: Tast inn ditt eget navn. Angi fødselsdatoen din. Angi høyden din. Angi vekten din. Angi språket ditt. Angi forsikringsselskap og polisenummer. Trykk Valg og deretter OK for å Legg til eller Slett en personlig kontakt fra telefonboken eller Lagre. Hvis det er plass, kan du også skrive hvilket forhold du har til kontaktpersonen, og hans eller hennes navn, som "ICE hustru Mary Smith". Angi eksisterende medisinske forhold og medisinsk utstyr (for eksempel kransarteriesykdom, pacemaker, diabetiker, osv.). Angi kjente allergier (for eksempel penicillin, bistikk). Angi din blodtype. Angi relevante vaksinasjoner. Angi medisin som du blir behandlet med. Angi annen info (for eksempel organdonor, livstestamente, samtykke til behandling, osv.) 14

21 Meldinger Opprette og sende SMS Merk! Du må lagre nummeret til meldingssentralen for å kunne sende SMS. Nummeret til servicesenteret tildeles av teleoperatøren og er vanligvis innstilt på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du selv angi nummeret. Se Meldinger, s Trykk korttasten eller trykk Meny, bla til, og trykk OK. 2. Velg SMS, og trykk OK. 3. Skriv inn meldingen, se Skrive tekst, s. 7, og trykk deretter Til. 4. Velg en mottaker som allerede er lagt til i Telefonbok, og trykk Legg til. Du kan også velge Angi mottaker og trykke Velg for å legge til en mottaker manuelt, og trykke Klar. 5. Velg Legg til for å legge til flere mottakere, eller velg Send for å sende, og trykk deretter OK. 6. Du kan også endre mottakere ved å velge én og trykke Valg for å Endre, Slett eller Slett alle. Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, må du betale for hver mottaker (maksimalt 10). I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. Opprette og sende en talemelding En talemelding bruker samme teknologi som en MMS. Både du og mottakeren må ha abonnement som støtter MMS. Innstillingene for MMS får du fra din tjenesteleverandør. De kan bli sendt til deg automatisk via SMS. Hvis ikke, kan du se hvordan du stiller inn MMS-profilen under MMS, s Velg Talemelding, og trykk OK. 3. Innspillingen starter umiddelbart. Trykk Stopp når du er ferdig, og trykk Ja for å lagre. 15

22 4. Velg en mottaker som allerede er lagt til i Telefonbok, og trykk Legg til. Du kan også velge Angi mottaker og trykke Velg for å legge til en mottaker manuelt, og deretter trykke Klar. 5. Velg Legg til for å legge til flere kontakter, eller velg Send for å sende, og trykk deretter OK. 6. Du kan også endre mottakere ved å velge én og trykke Valg for å Endre, Slett eller Slett alle. Merk! Hvis du velger å legge til flere mottakere, må du betale for hver mottaker (maksimalt 10). I internasjonale samtaler bruker du alltid + foran landskoden for at det skal fungere best mulig. Trykk * to ganger for å angi det internasjonale prefikset +. Opprette og sende MMS En MMS-melding kan inneholde tekst og medieobjekter som bilder, lydinnspillinger og video. Både du og mottakeren må ha abonnement som støtter MMS. Innstillingene for MMS får du fra din tjenesteleverandør. De kan bli sendt til deg automatisk via SMS. Hvis ikke, kan du se hvordan du stiller inn MMS-profilen under MMS, s Velg MMS, og trykk OK. 3. Skriv inn meldingen, se Skrive tekst, s. 7, og trykk deretter Valg. 4. Legg til elementer i meldingen med alternativene Legg til emne, Legg til bilde, Legg til lyd og Legg til video. 5. Legg til mottakere med Til og Send når du er klar. Legg til emne 1. Velg Legg til emne, og trykk OK. 2. Skriv inn emnet, se Skrive tekst, s. 7, og trykk deretter Klar. Legg til bilde 1. Velg Legg til bilde, og trykk OK. 2. Velg Mine bilder, og trykk OK. Du kan også velge Ta bilde og trykke OK for å bruke kameraet til å ta et bilde. 16

23 3. Velg Tlf./Minnekort, og trykk Åpne. 4. Velg en mappe, for eksempel Photos, og trykk Åpne. 5. Velg en fil, og trykk OK. Legg til lyd 1. Velg Legg til lyd, og trykk OK. 2. Velg Mine lyder, og trykk OK. Du kan også velge Ta opp lyd og trykke OK for å bruke mikrofonen til å spille inn lyd. Innspillingen starter umiddelbart. Trykk Stopp når du er ferdig, og trykk Ja for å lagre. 3. Velg Tlf./Minnekort, og trykk Åpne. 4. Velg en mappe, for eksempel Audio, og trykk Åpne. 5. Velg en fil, og trykk OK. Legg til video 1. Velg Legg til video, og trykk OK. 2. Velg Mine videoer, og trykk OK. 3. Velg Tlf./Minnekort, og trykk Åpne. 4. Velg en mappe, for eksempel Received, og trykk Åpne. 5. Velg en fil, og trykk OK. Legg til mottakere (Til) 1. Velg Til, og trykk OK for å velge mottaker fra Telefonbok, og trykk Legg til. Du kan også velge Angi mottaker og trykke Velg for å legge til en mottaker manuelt. Trykk deretter Klar. 2. Velg Legg til for å legge til flere kontakter, eller velg Send for å sende, og trykk deretter OK. 3. Du kan også endre mottakere ved å velge én og trykke Valg for å Endre, Slett eller Slett alle. Innboks, Sendt, Utboks / Ulest SMS/MMS / Sendt SMS/MMS / Lest SMS/MMS / Ikke sendt SMS/MMS 2. Velg Innboks/Sendt/Utboks, og trykk OK. 17

24 3. Velg en melding, og trykk Les. Bruk / til å bla opp og ned i meldingen. 4. Velg Valg for å vise følgende alternativer: Vis (kun MMS) Vis meldingen. Ring Trykk OK for å ringe til kontakten. Send på nytt Send på nytt til samme mottaker. Svar Skriv inn svaret, og trykk deretter Klar. Meldingen sendes umiddelbart. Slett Trykk Ja for å slette meldingen eller Nei for å gå tilbake. Last ned/avbryt Hvis meldingen ikke blir last ned, trykk Last ned. Endre Rediger meldingen, og trykk deretter Send. Videresend Videresend en melding fra Innboks. Rediger meldingen (hvis du ønsker det), og trykk deretter Send. Bruk nummer Viser alle telefonnumre i meldingen og nummeret til avsenderen. Ring Lagre Send SMS Send MMS Ring opp det valgte nummeret. Lagre nummeret i telefonboken. Skriv en ny SMS-melding. Skriv en ny MMS-melding. 18

25 Lagre objekt (kun MMS) Lagre tekst og medieobjekter som bilder, lydinnspillinger og video. Detaljer (kun MMS) Vis informasjon om meldingen. Anropslogg Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en kombinert anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. Når det er flere anrop til eller fra samme nummer, vises bare det siste anropet. Hente og ringe opp 1. Trykk. Du kan også trykke Meny, bla til, og trykke OK. 2. Bruk / til å bla gjennom Anropslogg. Mottatt Utgående Tapt anrop 3. Trykk for å ringe opp nummeret, eller trykk Valg for følgende innstillinger: Vis Slett Slett alle Lagre Vis informasjon om det valgte anropet. Slett anropet. Slett alle anrop i anropsloggen. Lagre nummeret i telefonboken. Kamera (ta bilder) Tørk linsen ren med en tørr klut for å ta skarpe bilder. 1. Trykk korttasten eller trykk Meny, bla til, og trykk OK. 2. Trykk for å ta et bilde. 3. Velg Klar for å lagre bildet og fortsette i kameramodus. (Hvis du ikke velger noe, lagres bildet.) 4. Hvis du vil slette bildet med én gang, velger du Slett. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte. 19

26 5. Trykk Retur for å gå tilbake til hvilemodus. Kamerainnstillinger Bruk / for å zoome inn og ut. Bruk sidetastene +/ til å justere EV-/lysfølsomhet. Trykk Blits for å endre blitsinnstillingene. Velg ett av følgende alternativer: Auto Av Brukes automatisk ved behov. Alltid av På Alltid på Reduksjon En ekstra blits til å redusere røde øyne. av røde øyne Merk! Zoom kan forringe billedkvaliteten. Se flere kamerainnstillinger under Kamera, s.38. Vis lagrede bilder. Bildevisning 2. Velg et bilde, og trykk deretter Valg. 3. Velg ett av følgende alternativer, og trykk OK for å bekrefte: Bildevisning, alternativer Vis Enkeltvisning. Trykk Retur når du er ferdig. Send Velg et alternativ, og trykk deretter OK. Via MMS Send bildet som MMS. Trykk OK for å opprette en melding. Se Opprette og sende MMS, s.16 Via Bluetooth Send bildet til en annen Bluetooth-enhet. Se Bluetooth, s.41 20

27 Slett Trykk OK for å slette det valgte bildet. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å gå tilbake. Bruk Velg et alternativ i listen, og trykk deretter OK for å bekrefte. Bakgrunn Telefonbok bilde Lagrer bildet som skjermbakgrunn. Trykk OK for å bekrefte. Sender bildet til telefonboken. Trykk OK for å bekrefte. Velg Til ny kontakt for å legge til en ny oppføring i telefonboken, eller velg Til denne kontakten for å velge en eksisterende telefonbokoppføring. Detaljer Viser opprettelsesdato og bildestørrelse. Endre navn Gi bildet nytt navn. Slett med Slett, og trykk Klar for å bekrefte. Nettleserstil Du kan endre bildevisningen. Standarden er Stor. Du kan også velge Liste eller Middels. Filnavnet, datoen og bildestørrelsen vises i Liste. Sorter Velg dette hvis du vil sortere bildene etter Navn eller Tid. Lagring Velg hvor telefonen skal lagre filene hvis du har installert minnekort. Slett alle Trykk OK for å slette alle bilder. Trykk Ja for å bekrefte eller Nei for å gå tilbake. 21

28 Koble telefonen til en datamaskin y Koble telefonen til en datamaskin og overfør bilder, musikk og andre typer filer. Du kan koble telefonen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel for å administrere filer på telefonen. Fra datamaskinens filutforsker kan du dra og slippe innhold mellom telefonen og datamaskinen Merk! Det kan være at du ikke kan overføre enkelte opphavsrettsbeskyttede filer. Dra og slippe innhold mellom telefonen og en datamaskin 1. Koble telefonen til en datamaskin med en USB-kabel. 2. Vent til minnekortet vises som en ekstern stasjon i filutforskeren. 3. Dra og slipp de valgte filene mellom telefonen og datamaskinen. Merk! Telefonen kan ikke få tilgang til telefonen/minnekortet mens det er registrert av datamaskinen. Det kan hende at enkelte funksjoner og programmer på telefonen, for eksempel kameraet, ikke er tilgjengelige. Du kan overføre filer ved hjelp av en USB-kabel på de fleste enheter og operativsystemer som støtter et grensesnitt for USB-masselagring. Koble fra USB-kabelen på en sikker måte 1. Sørg for at maskinvaren kan fjernes på en sikker måte. 2. Koble fra USB-kabelen. 22

29 Merk! Du må ikke koble fra USB-kabelen under overføring av innhold, for dette kan skade innholdet. Instruksjonene på datamaskinen kan variere, avhengig av operativsystemet. Se i dokumentasjonen til datamaskinens operativsystem hvis du vil ha mer informasjon. Innstillinger Merk! Innstillingene som er beskrevet i dette kapittelet, velges i hvilemodus. Trykk for å gå tilbake til hvilemodus. Generelt Dato og klokkeslett Stille dato og klokkeslett 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Tid og dato, og trykk OK. 4. Velg Angi tid, og trykk OK. 5. Angi klokkeslettet (TT:MM), og trykk deretter OK. 6. Velg Angi dato, og trykk OK. 7. Angi datoen (DD/MM/ÅÅÅÅ), og trykk deretter OK. Stille inn klokkeslett-/datoformat 2. Velg Generelt, og trykk OK. 3. Velg Tid og dato, og trykk OK. 4. Velg Angi format, og trykk OK. 5. Velg Tidsformat, og trykk OK. 6. Velg 12 timer eller 24 timer, og trykk OK. 7. Velg Datoformat, og trykk OK. 8. Velg ønsket datoformat, og trykk OK. Slå automatisk klokkeslett og dato på/av 2. Velg Generelt, og trykk OK. 23

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Hurtigstartveiledning VERSJON 2.0. Proloquo4Text. Skriv. Snakk. Kommuniser. AssistiveWare

Hurtigstartveiledning VERSJON 2.0. Proloquo4Text. Skriv. Snakk. Kommuniser. AssistiveWare Hurtigstartveiledning VERSJON 2.0 Proloquo4Text Skriv. Snakk. Kommuniser. Fra by AssistiveWare AssistiveWare Kontakt Proloquo4Text contact: support@assistiveware.com Proloquo4Text er et registrert varemerke

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3

Innledning. Kjære kunde! Vedrørende denne bruksanvisningen. Innledning 3 Bruksanvisning Kjære kunde! Med anskaffelse av denne multifunksjonsmaskinen har du valgt et kvalitetsprodukt fra PHILIPS. Din maskin oppfyller de est forskjellige kravene som et moderne hjemmekontor (home

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Sonos. Oppsettsveiledning

Sonos. Oppsettsveiledning Sonos Oppsettsveiledning DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer