SIMIEN Resultater årssimulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIMIEN Resultater årssimulering"

Transkript

1 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter 993 kwh 7,3 kwh/m² 3b Pumper 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Belysning 549 kwh,4 kwh/m² 5 Teknisk utstyr 383 kwh 7,5 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0,0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 63,7 kwh/m² Levert energi til bygningen (beregnet) Energivare Levert energi Spesifikk levert energi a Direkte el kwh 76,5 kwh/m² b El. Varmepumpe 4356 kwh 3,0 kwh/m² c El. solenergi 4 kwh 0,9 kwh/m² Olje 0 kwh 0,0 kwh/m² 3 Gass 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Fjernvarme 0 kwh 0,0 kwh/m² 5 Biobrensel 0 kwh 0,0 kwh/m² Annen energikilde 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt levert energi, sum kwh 09,5 kwh/m² SIMIEN; Side av 6

2 Dekning av energibudsjett fordelt på energikilder Energikilder Romoppv. Varmebatterier Varmtvann Kjølebatterier Romkjøling El. spesifikt El. 7,9 kwh/m² 0,0 kwh/m²,9 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 36, kwh/m² Olje 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Gass 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Fjernvarme 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Biobrensel 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Varmepumpe 39, kwh/m² 0,0 kwh/m² 7,9 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Sol 30,8 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Annen 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Sum 97,7 kwh/m² 0,0 kwh/m² 9,8 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 36, kwh/m² Årlige utslipp av CO Energivare Utslipp Spesifikt utslipp a Direkte el. 4 kg 30, kg/m² b El. Varmepumpe 7 kg,7 kg/m² c El. solenergi 49 kg 0,4 kg/m² Olje 0 kg 0,0 kg/m² 3 Gass 0 kg 0,0 kg/m² 4 Fjernvarme 0 kg 0,0 kg/m² 5 Biobrensel 0 kg 0,0 kg/m² Annen energikilde 0 kg 0,0 kg/m² Totalt utslipp, sum kg 43, kg/m² SIMIEN; Side av 6

3 Kostnad kjøpt energi Energivare Energikostnad Spesifikk energikostnad a Direkte el. 837 kr 6, kr/m² b El. Varmepumpe 3485 kr 5,6 kr/m² c El. solenergi 99 kr 0,7 kr/m² Olje 0 kr 0,0 kr/m² 3 Gass 0 kr 0,0 kr/m² 4 Fjernvarme 0 kr 0,0 kr/m² 5 Biobrensel 0 kr 0,0 kr/m² Annen energikilde 0 kr 0,0 kr/m² Årlige energikostnader, sum -6 9 kr 87,6 kr/m² SIMIEN; Side 3 av 6

4 Årlig energibudsjett a Romoppvarming 59,7 % 5 Teknisk utstyr 0,7 % Tappevann 8, % Vifter 4,5 % 4 Belysning 7,0 % a Romoppvarming 39 kwh b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 3a Vifter 993 kwh 3b Pumper 0 kwh 4 Belysning 549 kwh 5 Teknisk utstyr 383 kwh 6a Romkjøling 0 kwh 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh Totalt netto energibehov, sum kwh SIMIEN; Side 4 av 6

5 Levert energi til bygningen (beregnet) a Direkte el. 69,9 % c El. solenergi 0,8 % b El. Varmepumpe 9,3 % a Direkte el kwh b El. Varmepumpe 4356 kwh c El. solenergi 4 kwh Olje 0 kwh 3 Gass 0 kwh 4 Fjernvarme 0 kwh 5 Biobrensel 0 kwh Annen energikilde 0 kwh Totalt levert energi, sum kwh SIMIEN; Side 5 av 6

6 Varmetapsbudsjett (varmetapstall) Varmetap yttervegger 5,5 % Varmetap tak, % Varmetap vinduer/dører,9 % Varmetap kuldebroer 4,3 % Varmetap infiltrasjon, % Varmetapstall yttervegger Varmetapstall tak Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri Varmetapstall glass/vinduer/dører Varmetapstall kuldebroer Varmetapstall infiltrasjon Varmetapstall ventilasjon Totalt varmetapstall Varmetap ventilasjon 8, % 0,7 W/m²K 0,0 W/m²K 0,00 W/m²K 0,8 W/m²K 0,06 W/m²K 0,03 W/m²K 0,40 W/m²K,40 W/m²K SIMIEN; Side 6 av 6

7 [kwh] 3300 Månedlig netto energibehov Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des a Romoppvarming b Ventilasjonsvarme Tappevann Vifter 3b Pumper 4 Belysning 5 Teknisk utstyr 6a Romkjøling 6b Ventilasjonskjøling SIMIEN; Side 7 av 6

8 [kwh] 3000 Månedlig varmebalanse Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Romoppvarming Varmegjenvinner (ventilasjon) Ventilasjonsvarme (varmebatterier) Varmtvann Vifter (ventilasjon) Belysning Teknisk utstyr Personer Sol Romkjøling (lokal kjøling) Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) Infiltrasjon (luftlekkasjer) Ventilasjon Transmisjon (bygningskropp) SIMIEN; Side 8 av 6

9 Månedlige temperaturdata (lufttemperatur) Måned Midlere ute Maks. ute Min. ute Midlere sone Maks. sone Min. sone Januar, C 0,5 C -7,9 C 0,3 C,6 C 9,0 C Februar,6 C 9,7 C -6,8 C 0,3 C 3,5 C 9,0 C Mars,7 C, C -3,7 C 0,4 C 4,6 C 9,0 C April 6, C 6,3 C -0,9 C 0,4 C 5,5 C 9,0 C Mai 9, C 9,3 C, C,5 C 9,9 C 9,0 C Juni,8 C,6 C 4, C,9 C 30,5 C 9,0 C Juli 4,3 C 5, C 6,8 C 3,7 C 3,0 C 9,0 C August 5, C 5,5 C 7, C 3, C 35,4 C 9,0 C September,0 C 0,6 C 4,6 C,0 C 8,5 C 9,0 C Oktober 8, C 6,3 C 0,8 C 0,4 C 5,8 C 9,0 C November 4,5 C,4 C -4,6 C 0,3 C 3,0 C 9,0 C Desember, C 0, C -6,0 C 0,3 C,0 C 9,0 C SIMIEN; Side 9 av 6

10 Temp. [ C] Årlig temperaturvarighet Tid [h] Varighet utetemperatur Varighet lufttemperatur 3 Varighet operativ temperatur SIMIEN; Side 0 av 6

11 Temp. [ C] Årlig temperaturvarighet i arbeidstiden Varighet lufttemperatur (i arbeidstiden) Varighet operativ temperatur (i driftstiden) Tid [h] SIMIEN; Side av 6

12 [W] Varighet effekt kjøling og oppvarming Tid [h] Varighetskurve oppvarmingsanlegg SIMIEN; Side av 6

13 Dekningsgrad effekt/energi oppvarming Effekt (dekning) Dekningsgrad energibruk 5,5 kw (90 %) 00 % 4,9 kw (80 %) 00 % 4,3 kw (70 %) 99 % 3,7 kw (60 %) 97 % 3, kw (50 %) 9 %,5 kw (40 %) 83 %,8 kw (30 %) 69 %, kw (0 %) 50 % 0,6 kw (0 %) 7 % Nødvendig effekt til oppvarming av tappevann er ikke inkludert - Dokumentasjon av sentrale inndata () Dokumentasjon Areal yttervegger [m²]: 54 Areal tak [m²]: 6 Areal gulv [m²]: 0 Areal vinduer og ytterdører [m²]: 5 Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 36 Oppvarmet luftvolum [m³]: 700 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,64 U-verdi tak [W/m²K] 0,03 U-verdi gulv [W/m²K] 0,00 U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 0,99 Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 8,4 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,06 Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 55 Lekkasjetall (n50) [/h]:,50 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 0 SIMIEN; Side 3 av 6

14 Dokumentasjon av sentrale inndata () Dokumentasjon Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 0,0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]:,50 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²],0 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²],0 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg:,87 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 55 Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 0,3 Systemeffektfaktor kjøling:,50 Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 0,0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 0 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Driftstid oppvarming (timer) 5,0 Dokumentasjon av sentrale inndata (3) Dokumentasjon Driftstid kjøling (timer) 0,0 Driftstid ventilasjon (timer) 4,0 Driftstid belysning (timer) 6,0 Driftstid utstyr (timer) 6,0 Oppholdstid personer (timer) 4,0 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²],95 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²],95 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²] 3,00 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²],80 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²] 3,40 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0,00 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²],50 Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0,75 Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0,6 Solskjermingsfaktor horisont/utspring (N/Ø/S/V): 0,9/0,69/0,94/0,97 SIMIEN; Side 4 av 6

15 Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Småhus Knut Inndata klima Klimasted Bergen Breddegrad 60 3' Lengdegrad 5 0' Tidssone GMT + Årsmiddeltemperatur 7,5 C Midlere solstråling horisontal flate 87 W/m² Midlere vindhastighet 3,6 m/s SIMIEN; Side 5 av 6

16 Inndata energiforsyning a Direkte el. Systemvirkningsgrad romoppv,: 0,98 Systemvirkningsgrad varmtvann:,00 Systemvirkningsgrad varmebatterier: 0,88 Kjølefaktor romkjøling:,50 Kjølefaktor kjølebatterier:,50 Energipris: 0,80 kr/kwh CO-utslipp: 395 g/kwh Andel romoppvarming: 8,5% Andel oppv, tappevann: 40,0% Andel varmebatteri: 00,0 % Andel kjølebatteri: 00,0 % Andel romkjøling: 00,0 % Andel el, spesifikt: 00,0 % b El. Varmepumpe Systemvirkningsgrad romoppv,:,8 Systemvirkningsgrad varmtvann:,0 Systemvirkningsgrad varmebatterier:,67 Kjølefaktor romkjøling:,50 Kjølefaktor kjølebatterier:,50 Energipris: 0,80 kr/kwh CO-utslipp: 395 g/kwh Andel romoppvarming: 40,0% Andel oppv, tappevann: 60,0% Andel varmebatteri: 0,0 % Andel kjølebatteri: 0,0 % Andel romkjøling: 0,0 % Andel el, spesifikt: 0,0 % c El. solenergi Systemvirkningsgrad romoppv,: 33,84 Systemvirkningsgrad varmtvann: 40,00 Systemvirkningsgrad varmebatterier: 36,85 Kjølefaktor romkjøling:,50 Kjølefaktor kjølebatterier:,50 Energipris: 0,80 kr/kwh CO-utslipp: 395 g/kwh Andel romoppvarming: 3,5% Andel oppv, tappevann: 0,0% Andel varmebatteri: 0,0 % Andel kjølebatteri: 0,0 % Andel romkjøling: 0,0 % Andel el, spesifikt: 0,0 % SIMIEN; Side 6 av 6

17 Inndata ekspertverdier Konvektiv andel varmetilskudd belysning 0,30 Konvektiv andel varmetilsk. teknisk utstyr 0,50 Konvektiv andel varmetilsikudd personer 0,50 Konvektiv andel varmetilsikudd sol 0,50 Konvektiv varmoverføringskoeff. vegger,50 Konvektiv varmoverføringskoeff. himling,00 Konvektiv varmoverføringskoeff. gulv 3,00 Bypassfaktor kjølebatteri 0,5 Innv. varmemotstand på vinduruter 0,3 Midlere lufthastighet romluft 0,5 Turbulensintensitet romluft 5,00 Avstand fra vindu 0,60 Termisk konduktivitet akk. sjikt [W/m²K]: 0,00 Inndata rom/sone Oppvarmet gulvareal 36,0 m² Oppvarmet luftvolum 700,0 m³ Normalisert kuldebroverdi 0,06 W/(m²K) Varmekapasitet møbler/interiør 6,0 Wh/m² (Tungt møblert rom) Lekkasjetall (luftskifte v. 50pa),50 ach Skjerming i terrenget Moderat skjerming Fasadesituasjon Flere eksponerte fasader Driftsdager i Januar 3 Driftsdager i Februar 8 Driftsdager i Mars 3 Driftsdager i April 30 Driftsdager i Mai 3 Driftsdager i Juni 30 Driftsdager i Juli 3 Driftsdager i August 3 Driftsdager i September 30 Driftsdager i Oktober 3 Driftsdager i November 30 Driftsdager i Desember 3 SIMIEN; Side 7 av 6

18 Inndata fasade/yttervegg Bakside lang (fasade) Totalt areal 4,8 m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 5 Innv. akkumulerende sjikt Mellomtung vegg Varmekapasitet 3,0 Wh/m²K Konstruksjon Uverdi: 0,64 W/m²K Inndata vinduselement Tynt vindu (Vindu(er) på Bakside lang) Antall vinduer Høyde vindu(er),35 m Bredde vindu(er) 0,50 m Karm-/ramme faktor 0,0 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 Inndata vinduselement Vindu trio (Vindu(er) på Bakside lang) Antall vinduer Høyde vindu(er),35 m Bredde vindu(er),50 m Karm-/ramme faktor 0,30 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 SIMIEN; Side 8 av 6

19 Inndata ytterdør dør (ytterdør) Areal inkl. karm/ramme,8 m² Dørtype Uverdi:,40 W/m²K Inndata fasade/yttervegg Bakside kort (fasade) Totalt areal 4,8 m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 4 Innv. akkumulerende sjikt Mellomtung vegg Varmekapasitet 3,0 Wh/m²K Konstruksjon Uverdi: 0,64 W/m²K Utvendig absorptionskoeffisient 0,50 Inndata vinduselement Standardvinduet (Vindu(er) på Bakside kort) Antall vinduer Høyde vindu(er),60 m Bredde vindu(er),00 m Karm-/ramme faktor 0,30 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 SIMIEN; Side 9 av 6

20 Inndata vinduselement or vindu (Vindu(er) på Bakside kort) Antall vinduer Høyde vindu(er) 0,9 m Bredde vindu(er) 0,46 m Karm-/ramme faktor 0,0 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.),30 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 Overheng Dybde : 0,40 m Avstand fra vindu: 0,60 m Inndata vinduselement vindu (Vindu(er) på Bakside kort) Antall vinduer Høyde vindu(er) 0,9 m Bredde vindu(er) 0,46 m Karm-/ramme faktor 0,0 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 Overheng Dybde : 0,40 m Avstand fra vindu: 0,60 m SIMIEN; Side 0 av 6

21 Inndata vinduselement vindu triplett (Vindu(er) på Bakside kort) Antall vinduer Høyde vindu(er),5 m Bredde vindu(er),48 m Karm-/ramme faktor 0,0 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 Overheng Dybde : 0,40 m Avstand fra vindu: 0,60 m Inndata fasade/yttervegg Framside lang (fasade) Totalt areal 5, m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 3 Innv. akkumulerende sjikt Mellomtung vegg Varmekapasitet 3,0 Wh/m²K Konstruksjon Uverdi: 0,64 W/m²K Utvendig absorptionskoeffisient 0,80 Inndata vinduselement Standardvinduet (Vindu(er) på Framside lang) Antall vinduer 4 Høyde vindu(er),60 m Bredde vindu(er),00 m Karm-/ramme faktor 0,30 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 SIMIEN; Side av 6

22 Inndata vinduselement vindu triplett (Vindu(er) på Framside lang) Antall vinduer Høyde vindu(er),5 m Bredde vindu(er),48 m Karm-/ramme faktor 0,0 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 Overheng Dybde : 0,40 m Avstand fra vindu: 0,60 m Inndata fasade/yttervegg Framside kort (fasade) Totalt areal 4,8 m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 3 Innv. akkumulerende sjikt Mellomtung vegg Varmekapasitet 3,0 Wh/m²K Konstruksjon Uverdi: 0,64 W/m²K Utvendig absorptionskoeffisient 0,50 Inndata vinduselement Standardvinduet (Vindu(er) på Framside kort) Antall vinduer Høyde vindu(er),60 m Bredde vindu(er),00 m Karm-/ramme faktor 0,30 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 SIMIEN; Side av 6

23 Inndata vinduselement or vindu (Vindu(er) på Framside kort) Antall vinduer Høyde vindu(er) 0,9 m Bredde vindu(er) 0,46 m Karm-/ramme faktor 0,0 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.),30 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 Overheng Dybde : 0,40 m Avstand fra vindu: 0,60 m Inndata vinduselement vindu (Vindu(er) på Framside kort) Antall vinduer Høyde vindu(er) 0,9 m Bredde vindu(er) 0,46 m Karm-/ramme faktor 0,0 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 Overheng Dybde : 0,40 m Avstand fra vindu: 0,60 m SIMIEN; Side 3 av 6

24 Inndata vinduselement vindu triplett (Vindu(er) på Framside kort) Antall vinduer Høyde vindu(er),5 m Bredde vindu(er),48 m Karm-/ramme faktor 0,0 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.) 0,70 W/m²K Konstant (fast) solskjerming Total solfaktor: 0,75 Overheng Dybde : 0,40 m Avstand fra vindu: 0,60 m Inndata ytterdør hovedinngang (ytterdør) Areal inkl. karm/ramme, m² Dørtype Uisolert dør Uverdi:,40 W/m²K Inndata skillekonstruksjon Etasjeskiller Isolert mot loft (skillekonstruksjon) Totalt areal 6,0 m² Konstruksjonstype Tak Innv. akkumulerende sjikt Tung himling Varmekapasitet 63,0 Wh/m²K Konstruksjon Uverdi: 0, W/m²K Vendt mot annen sone sone Varmetapsfaktor: 0,30 SIMIEN; Side 4 av 6

25 Inndata belysning Standard internlaster (internlaster, belysning) Effekt/Varmetilskudd belysning I driftstiden; Effekt:,0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Utenfor driftstiden; Effekt: 0,0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % På helg/feriedager; Effekt: 0,0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Antall timer drift pr døgn: 6:00 Inndata teknisk utstyr (internlast) Standard internlaster (internlaster, teknisk utstyr) Effekt/Varmetilskudd teknisk utstyr I driftstiden; Effekt: 3,0 W/m²; Varmetilskudd: 60 % Utenfor driftstiden; Effekt: 0,0 W/m²; Varmetilskudd: 60 % På helg/feriedager; Effekt: 0,0 W/m²; Varmetilskudd: 60 % Antall timer drift pr døgn: 6:00 Tappevann Inndata oppvarming av tappevann Standard internlaster (internlaster, tappevann) Driftsdag; Midlere effekt: 3,4 W/m²; Varmetilskudd: 0 %; Vanndamp: 0,0 g/m² Helg/feriedag: Midlere effekt: 0,0 W/m²; Varmetilskudd: 0 %;; Vanndamp: 0,0 g/m² Varmetilskudd personer Inndata varmetilskudd personer (internlast) Standard internlaster (internlaster, varmetilskudd personer) I arbeidstiden:,5 W/m² Utenfor arbeidstiden: 0,0 W/m² Ferie/helgedager: 0,0 W/m² Antall arbeidstimer: 4:00 SIMIEN; Side 5 av 6

26 Inndata oppvarming Standard oppvarming (oppvarming) Settpunkttemperatur i driftstid,0 C Settpunkttemperatur utenfor driftstiden 9,0 C Maks. kapasitet 55 W/m² Konvektiv andel oppvarming 0,50 Driftstid 5:00 timer drift pr døgn Vannbårent oppvarmingsanlegg Nei Inndata skillekonstruksjon Etasjeskiller mot butikk (skillekonstruksjon) Totalt areal 6,0 m² Konstruksjonstype Gulv Innv. akkumulerende sjikt Mellomtungt gulv Varmekapasitet 3,0 Wh/m²K Vendt mot annen sone Sone med lik temperatur Ventilasjonstype Driftstid Luftmengde SFP-faktor vifter Inndata CAV Naturlig ventilasjon (CAV ventilasjon) Naturlig ventilasjon 4:00 timer drift pr døgn Driftstid:. m³/hm² Utenfor driftstid:. m³/hm² Helg/feriedag:. m³/hm².50 kw/m³/s SIMIEN; Side 6 av 6

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 707 kwh 4,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 5500 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater sommersimulering

SIMIEN Resultater sommersimulering Tid/dato simulering: 2:6 /4-204 Sone: Alle soner Dimensjonerende verdier Tidspunkt Maks. samtidig effekt kjølebatterier (alle soner) 0, kw / 9,0 W/m² 07:45 Totalt installert effekt kjølebatterier 0, kw

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Side 1 av 1. TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Dato : 30.04.13 Sign.: MK Prosj.nr : 12020 Prosekt : SVV, STATENS VEGVESEN, LEIKANGER Byggherre : STATSBYGG Tegn.nr. : Tegn.navn/tekst : Dato: Mål:

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater vintersimulering

SIMIEN Resultater vintersimulering Sammendrag av nøkkelverdier for Barnehage Ny del Tidspunkt Min. innelufttemperatur 9,0 C 00:45 Min. operativ temperatur 9,4 C 07:00 Maks. CO konsentrasjon 48 PPM :00 Maksimal effekt varmebatterier: 5,7

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

HOS Depotbygg - Energiberegninger

HOS Depotbygg - Energiberegninger HOS Depotbygg - Energiberegninger Dette notatet beskriver resultat av beregninger av energibruk til drift av bygget. Beregningene er gjort med programmet SIMIEN (www.programbyggerne.no) og iht. NS 303.

Detaljer

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign Notat Dato: 24.02.204 Dokument nr:: 2040-204-00-2040224 Prosjektnr.: 204 0 Prosjekt: 204 0 Storgata 33 Molde Emne: Oppdragsgiver: Varmetapsberegning i Simien Molde Eiendom KF ved Åsmund Vestad Prosjektingeniører

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse Søknad om igangsettingstillatelse etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 2008/356 Kommune Ørland Gnr. 68 Bnr. 76 Adresse Yrjarsgate 20, 7130 BREKSTAD

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

Evaluering Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 0:43 5/-200 Sone: Alle soner Evaluering av Energitiltak Varmetapsramme Energiramme Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Kritiske snitt utover tradisjonelt bindingsverk som beregnes er mønsås, drager over vindus felt, taksperrer og forankring av vindkrefter.

Kritiske snitt utover tradisjonelt bindingsverk som beregnes er mønsås, drager over vindus felt, taksperrer og forankring av vindkrefter. Prosjektering og utførelse tiltak, 60/347 Konstruksjonen '71(tiWf å Snølast i henhold til Eurocode 1, Laster på konstruksjoner, snølaster. NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008 Tabell NA 4.1(901)- Karakteristisk

Detaljer

ØSTRE HAGEBY. Passivhusvurderinger 1 (9) Eivind Iden Telefon Mobil

ØSTRE HAGEBY. Passivhusvurderinger 1 (9) Eivind Iden Telefon Mobil ØSTRE HAGEBY Passivhusvurderinger Sweco Norge Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon 55 27 50 00 Telefaks 55 27 50 01 Eivind Iden Telefon 55 27 51 72 Mobil 99 25 23 84 eivind.iden@sweco.no Sweco Norge

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

RAPPORT LEKKASJEMÅLING

RAPPORT LEKKASJEMÅLING RAPPORT LEKKASJEMÅLING Oppdragsgiver: Arendal Eiendom KF Oppdragsadresse: Birkenlund Barnehage, Arendal Oppdrag: Dokumentere bygningens lekkasjetall Testdato: 09.10.12 Til stede: Rambøll v/jørn Samuelsen

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Hoffsveien 1A Postnr 0275 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 3 Bnr. 624 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-6783 Dato 01.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND EIENDOM NORGE AS Evotek

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Møllergata 24 Postnr 0179 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 208 Bnr. 426 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-9877 Dato 15.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se   Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Frydenbergveien 60 Postnr 0575 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 126 Bnr. 163 Seksjonsnr. 81 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. H0401 Merkenr. A2010-52398 Dato 22.12.2010 Ansvarlig Utført av SKANSKA BOLIG

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

Kattem barnehage. Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER. Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS REF PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER. Johnny N.

Kattem barnehage. Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER. Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS REF PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER. Johnny N. TITTEL Kattem barnehage ENERGIKONSEPT Postadresse: Hoeggveien 66 7036 TRONDHEIM Telefon: 73 96 65 20 Telefax: 73 96 65 21 Mobil: 930 45 037 FORFATTER Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Lørenveien 43A Postnr 0585 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 124 Bnr. 27 Seksjonsnr. 83 Festenr. Bygn. nr. 300155949 Bolignr. Merkenr. A2013-339460 Dato 19.06.2013 Eier Innmeldt av Privat Multiconsult

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år Adresse Blindernveien 31 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL18 Kristine Bonnevies hus / Pennalet Merkenr. A2011-104645 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 40 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL31 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104941 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 42 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL32 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104943 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Hjortefaret 87 Postnr 3176 Sted UNDRUMSDAL Leilighetsnr. Gnr. 142 Bnr. 68 Seksjonsnr. 25 Festenr. Bygn. nr. 300493650 Bolignr. H0102 Merkenr. A2016-714343 Dato 20.10.2016 Eier Innmeldt av SOLRIKE

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 72 140 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 24 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 20 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL46 Barnehagene Merkenr. A2011-104621 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 20 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 22 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL44 Barnehagene Merkenr. A2011-104616 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 63 901 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 22 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 21 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL45 Barnehagene Merkenr. A2011-104623 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Mellombølgen 26 Postnr 1157 Sted Oslo Leilighetsnr. 412 Gnr. 159 Bnr. 137 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-641010 Dato 29.02.2016 Eier Innmeldt av Sofie Sørum OBOS Prosjekt

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Johan Castbergs Vei 52 Postnr 0673 Sted Oslo Leilighetsnr. 201 Gnr. 167 Bnr. 150 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2019-972384 Dato 15.02.2019 Innmeldt av OBOS Prosjekt AS v/ Mads

Detaljer