ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2"

Transkript

1 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 2 Krav til bygget TEK Passivhusstandard NS Sentrale inndata Arealer Klimaskall Energiforsyning Ventilasjon Internlaster 6 4 Resultater TEK Passivhus 8 5 Konklusjon 8 6 Referanser 8 7 Vedlegg 8 OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. NOT_Energiberegning_Sandfjæra_001 VERSJON 1 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Maga KONTROLLERT Lisg GODKJENT Maga \\cowi.net\projects\a040000\a042096\3_pdoc\rienergi\søknad til Enova\NOT_Energiberegning_Sandfjæra_barnehage_001.docx

2 2/8 ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE 1 Innledning Det er utført en beregning av energibehovet til nye Sandfjæra barnehage i forbindelse med søknad til Enova om støtte til passivhus. Det er utarbeidet to energimodeller; en der barnehagen tilfredsstiller TEK10 14 og en for å undersøke om den kan tilfredsstille passivhusstandarden NS 3701 [1]. Derfra kan en regne merkostnadene for å løfte energistandarden opp fra TEK10 til passivhus. Beregningene er utført etter dynamisk beregningsmetode etter NS 3031 [2], og i beregningsprogrammet SIMIEN versjon [3]. 1.1 Bygget generelt Sandfjæra barnehage skal i hovedsak bygges i en etasje, med en mindre 2.etasje som skal huse administrasjonen, se figur 1. Under barnehagen skal det trolig bygges en parkeringskjeller. Bygget har tilnærmet en L-form med orientering mot sør-vest. Ytterveggene bygges opp av bærende søyler og bindingsverk. Yttertaket skal trolig bygges som et pulttak. Store deler av vindusarealet på solutsatte fasader er plassert under bygningsutspring for å begrense bruken av kunstig solavskjerming. Figur 1 Skisse av barnehagen [4]. 1.2 Forutsetninger Det er kun arealer som er innenfor klimaskjermen som er tatt med i energiberegningene. Alt oppvarmet BRA er lagt inn som én sone. Parkeringskjeller er ikke medtatt i oppvarmet BRA, men det er tatt hensyn til varmemotstanden til parkeringskjelleren ved beregning av u-verdi for gulvet 1.etg. P-kjelleren er da lagt inn som en ventilert og uoppvarmet sone. Dette er noe konservativt i forhold til om gulvet blir gulv på grunn i stedet. Beregningene er basert på tegningsunderlag fra Arkitektene VIS-À-VIS, mottatt , samt tekniske inndata fra RIV ved COWI AS. \\cowi.net\projects\a040000\a042096\3_pdoc\rienergi\søknad til Enova\NOT_Energiberegning_Sandfjæra_barnehage_001.docx

3 ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE 3/8 2 Krav til bygget 2.1 TEK10 I TEK10 14 stilles det krav til byggets energibehov, som enten kan tilfredsstilles ved energitiltak eller energirammemetoden. I dette tilfellet er det valgt å oppfylle TEK10 etter energirammemetoden. Krav til netto energibehov er maksimalt 150,0 kwh/m² oppvarmet BRA for kontorbygg. Det er også krav til at minimum 60 % av netto varmebehov skal dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. I tillegg setter TEK10 krav til minsteverdier for enkeltkomponenter, se tabell 1. Enkeltkomponenter U-verdi yttervegger U-verdi tak U-verdi gulv på grunn U-verdi vindu og dør, inkl. karm/ramme Krav i TEK10 0,22 W/m²K 0,18 W/m²K 0,18 W/m²K 1,6 W/m²K Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell 3,0 Tabell 1 Minstekrav for enkeltkomponenter i TEK10. TEK10 evalueres ved standardiserte inndata og ved normalisert klima (Osloklima). 2.2 Passivhusstandard NS 3701 Tabellen under angir gjeldende overordnede kriterier for Passivhus i kategorien barnehage. Disse avhenger av bygningskategori, geografisk plassering og størrelse: Overordnede krav Varmetapstall H (W/m 2 K) Oppvarmings behov (kwh/m 2 år) Kjølebehov (kwh/m 2 år) LENI (kwh/ m 2 år) Gjennomsnittlig effektbehov i driftstiden W/m 2 Barnehage 0,40 29,1 3,3 13,0 5,0 Varmetapstall, H" er transmisjons- og infiltrasjonsvarmetap (tap til det fri, uoppvarmede soner, mot grunn, kuldebroer og infiltrasjon) og skal beregnes etter NS LENI, beregnet årlig spesifikt energibehov til belysning, skal dokumenteres etter NS-EN Krav til energiforsyning må være i henhold til byggteknisk forskrift (TEK10). \\cowi.net\projects\a040000\a042096\3_pdoc\rienergi\søknad til Enova\NOT_Energiberegning_Sandfjæra_barnehage_001.docx

4 4/8 ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE Minstekrav til komponenter Minstekravene til bygningsdeler, komponenter, systemer og lekkasjetall er listet i tabellen under: Egenskap Verdi U-verdi vindu*, W/(m 2 K) 0,80 U-verdi dør, W/(m 2 K) 0,80 Ψ Normalisert kuldebroverdi, Ψ, W/(m 2 K) 0,03 Virkningsgrad varmegjenvinner**, ηt 80 % SFP-faktor ventilasjonsanlegg, kw/(m 3 /s) 1,5 Lekkasjetall ved 50 Pa, n50 0,60 h-1 Belysning Dynamisk dagslys- og konstantlysstyring Dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse Minst 60% av installert effekt til belysning underlagt styringssytemet Minst en styringssone per rom eller en styringssone per 30 m² i større rom *Minstekravet gjelder som snitt for alle vinduer/vindusfelt i bygget. Skal et vindusprodukt kalles et Passivhusvindu, må det tilfredsstille kravet til 0,80 W/(m² K) i standardstørrelse (BxH: 1,23 x 1,48 m), og U-verdien må dokumenteres i henhold til NS **Gjennomsnittsverdi for alle varmegjenvinnere i bygget. Der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av forurensing eller smitte, er minstekravet 70 % NB! Minstekravene er ikke alene nok til å oppfylle Passivhusnivå. De overordnede kriteriene må nås. 3 Sentrale inndata Nedenfor følger en oppsummering av sentrale inndata i energiberegningen. 3.1 Arealer Areal og romvolum er beregnet fra dwg-tegninger utarbeidet av ARK. En oppsummering av areal og volum er vist i tabell 2. Arealer [m²] Oppvarmet BRA Oppvarmet volum Gulv mot uoppvarmede soner Yttervegger under terreng 0 Fasader over terreng 946 Yttertak Glass-, vindus- og dørareal 264 Andel glass av BRA 16,2 Tabell 2 Oppsummering over areal og volum for kontorbygget. \\cowi.net\projects\a040000\a042096\3_pdoc\rienergi\søknad til Enova\NOT_Energiberegning_Sandfjæra_barnehage_001.docx

5 ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE 5/8 Fasadearealet er fordelt på himmelretninger som vist på figur Klimaskall U-verdiene i tabell 1 er lagt til for konstruksjoner som grenser til uoppvarmede soner, henholdsvis for å tilfredsstille TEK10 og passivhusstandard. Bygningskomponent U-verdi [W/m²K] TEK10 U-verdi [W/m²K] Passivhus Gulv mot P-kjeller* 0,15 0,08 Yttervegger over terreng (bindingsverk og bærende søyler) 0,22 0,12 Tak (pulttak med kaldt loft) 0,13 0,08 Glassareal (vinduer fasade, takvindu, ytterdører og glassfasade) 1,2 0,8 Tabell 3 U-verdier for byggets ulike bygningskomponenter for å tilfredsstille kravene til henholdsvis TEK10 og passivhusstandard. *Ekvivalent u-verdi. Solavskjerming: Vinduer på solutsatte fasader har for det meste utspring over seg, slik at disse ikke trenger annen solavskjerming. Vinduer mot nord og øst er antatt å ha konstant solavskjerming med en solfaktor på 0,45. Øvrige vinduer på sør- og vest-fasade er lagt inn med utvendig screen med solfaktor på 0,04 og 0,40 i henholdsvis aktivisert stilling og ikke. Det er antatt at solavskjermingen styres automatisk og aktiviseres ved en utvendig flux på 100 W/m². Krav til lekkasjetall er satt til n 50 = 2,0 h -1 og n 50 = 0,4 h -1 ved 50 Pa trykkforskjell for henholdsvis TEK10 og passivhusstandard. Lekkasjetallet må verifiseres ved en tetthetsmåling. Normalisert kuldebroverdi er henholdsvis 0,12 W/m²K og 0,03 W/m²K for TEK10 og passivhus (krav). 3.3 Energiforsyning Bygget skal forsynes med vannbåren varme fra biopellets, med antatt el-kjel som spisslast. Dette er ikke besluttet enda. Oppvarmingen skal skje via gulvvarme i 1.etg og radiatorer i 2.etg med antatt tur-returtemperatur på 38 og 32 C. Biopelletsen benyttes som grunnlast og antas å ha følgende dekningsprosent av årlig energibehov: 85 % av byggets behov for romoppvarming 50 % av varmebatteri for ventilasjon 60 % av oppvarming av tappevann Systemvirkningsgraden er satt til 0,74, siden det både er oppvarming via gulv og radiatorer. \\cowi.net\projects\a040000\a042096\3_pdoc\rienergi\søknad til Enova\NOT_Energiberegning_Sandfjæra_barnehage_001.docx

6 6/8 ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE El-kjel antas som spisslast, og det antas at elektrisitet har følgende dekningsprosent av årlig energibehov: 15 % av byggets behov for romoppvarming 50 % av varmebatteri for ventilasjon 40 % av oppvarming av tappevann 100 % av kjølebatteri ventilasjon Systemvirkningsgraden er satt til 0,85 grunnet både elektrokjel og elektrisitet Dette er antagelser gjort i forprosjektet, og må verifiseres senere i prosjekteringen. Systemvirkningsgradene har betydning for energimerke, da levert energi avhenger av årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad på varmeanleggene. Det benyttes standard driftstid for oppvarming etter NS 3031; 10 timer per dag (kl ), med settpunkttemperatur i driftstiden 21 C og 19 C utenfor. 3.4 Ventilasjon Ventilasjonsanlegget til kontorbygget er basert på balansert ventilasjon med variable luftmengder som behovstyres. Ventilasjonen benyttes også til romkjøling. Foreløpige luftmengder er mottatt fra RIV, og opplyst til å være ca. 9,0 m³/hm² i driftstiden ved behovstyrt ventilasjon. Dette er kun antatte luftmengder, slik at disse kan mulig reduseres dersom det benyttes lavemitterende materialer. Luftmengder utenfor driftstiden settes til 1,0 m³/hm² etter minstekrav i NS 3701 med konstante luftmengder. For TEK10-beregningen benyttes en luftmengde på 2,0 m³/hm² etter krav i NS3031. SFP-faktor er satt til henholdsvis 2,0 og 1,5 kw/m³/s fr TEK10 og passivhus (krav). Tilluftstemperatur er antatt konstant 19 C. Standard driftstid etter NS 3031: 10 timer per dag (kl ). Varmegjenvinner ventilasjon har en temperaturvirkningsgrad på ca. 80 % og 85 % for henholdsvis TEK10 og passivhus. Spesifikk pumpeeffekt på varme- og kjølebatteri er henholdsvis 0,50 og 0,60 kw/(l/s) etter NS Internlaster Fra NS 3031 er følgende standardiserte tabellverdier for kontorbygg hentet [2]: Belysning: 8,0 W/m 2 i driftstiden med 100 % varmetilskudd, 0 W/m² utenfor driftstiden som er standardverdi ve TEK10-evaluering. Passivhusstandarden \\cowi.net\projects\a040000\a042096\3_pdoc\rienergi\søknad til Enova\NOT_Energiberegning_Sandfjæra_barnehage_001.docx

7 ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE 7/8 krever at belysningen har et styringssystem, slik at effektbehovet her er 5,0 W/m² i driftstiden. Årlig energibruk kan da reduseres fra 20,9 til 13,1 kwh/m². Teknisk utstyr: 2 W/m 2 i driftstiden 60 % varmetilskudd, 0 W/m² utenfor driftstiden, noe som tilsvarer et årlig energibruk på ca. 5,2 kwh/m². Varmtvann: 3,8 W/m² i driftstiden, noe som tilsvarer et årlig energibruk på ca. 10,0 kwh/m². Person: 6,0 W/m 2 hele døgnet, noe som tilsvarer et årlig varmetilskudd på ca. 16,0 kwh/m². Driftstid internlaster: 10 timer pr dag 5 dager i uka, 52 uker i året. 4 Resultater 4.1 TEK10 Barnehagen får ved minimum å tilfredsstille TEK10 (ved energirammen) et netto energibehov på 139,4 kwh/m²år, se figur 2. Figur 2 Barnehagen tilfredsstiller TEK10 ved energirammen ihht \\cowi.net\projects\a040000\a042096\3_pdoc\rienergi\søknad til Enova\NOT_Energiberegning_Sandfjæra_barnehage_001.docx

8 8/8 ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE 4.2 Passivhus Barnehagen kan oppnå passivhusstandard med en del tiltak både på bygningskroppen og på tekniske installasjoner, se figur 3. Netto energibehov er nå 70,4 kwh/m², se figur 3. Figur 3 Barnehagen kan oppnå passivhus, og får da et netto energibehov på 70,4 kwh/m 2. 5 Konklusjon Med inndata og forutsetninger i dette notatet, vil barnehagen tilfredsstille kravene til energieffektivitet i TEK10, og samtidig oppnå passivhusstandard etter NS Referanser [1] NS 3701:2012 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger. Yrkesbygninger. [2] NS 3031:2012 Beregning av bygningers energiytelse. Metode og data. [3] SIMIEN versjon Programbyggerne AS. [4] Arkitektene VIS-À-VIS. 7 Vedlegg Vedlegg A.1 TEK10-rapport fra SIMIEN Vedlegg A.2 passivhusevaluering fra SIMIEN \\cowi.net\projects\a040000\a042096\3_pdoc\rienergi\søknad til Enova\NOT_Energiberegning_Sandfjæra_barnehage_001.docx

9 Evaluering TEK 10 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 11:36 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_tek10.smi Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 143(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht. 143(3) Energiramme Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht. 144 Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i 145 Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2010 (tabell A.6) Energiforsyning Bygningen tilfredsstiller krav til energiforsyning i 147 Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav Energitiltak ( 143 (1)) Verdi Krav Samlet glass, vindus og dørareal delt på bruksarealet [%] 16,2 20,0 Uverdi yttervegger [W/m²K] 0,22 0,18 Uverdi tak [W/m²K] 0,13 0,13 Uverdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,15 0,15 Uverdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,19 1,20 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,12 0,06 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 2,00 1,50 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP)[kW/m³/s]: 2,00 2,00 Omfordeling energitiltak ( 143 (2), varmetapstall) Verdi Krav Varmetapstall yttervegger 0,13 0,10 Varmetapstall tak 0,10 0,10 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,11 0,11 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,19 0,24 Varmetapstall kuldebroer 0,12 0,06 Totalt varmetapstall 0,65 0,60 SIMIEN; Evaluering TEK 10 Side 1 av 5

10 Evaluering TEK 10 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 11:36 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_tek10.smi Energiramme ( 144, samlet netto energibehov) Verdi 1a Beregnet energibehov romoppvarming 62,1 kwh/m² 1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 15,5 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 10,0 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 16,2 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 3,5 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 20,9 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 5,2 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 6,2 kwh/m² Totalt beregnet energibehov, sum ,5 kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov 140,0 kwh/m² Minstekrav ( 145) Verdi Krav Uverdi yttervegger [W/m²K] 0,22 0,22 Uverdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 Uverdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,15 0,18 Uverdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,19 1,60 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 2,00 3,00 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,19 0,24 Krav til solfaktor for solutsatte fasader Kravet til total solfaktor for vinduer/solskjerming på solutsatte fasaderer er ikke en del av evalueringen i SIMIEN. Der dette er aktuelt må det dokumenteres separat. SIMIEN; Evaluering TEK 10 Side 2 av 5

11 Evaluering TEK 10 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 11:36 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_tek10.smi Energiforsyning ( 147) Verdi Krav Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 76 % 60 % Oljekjel som grunnlast Nei Nei Dokumentasjon av sentrale inndata (1) Areal yttervegger [m²]: 946 Areal tak [m²]: 1206 Areal gulv [m²]: 1206 Areal vinduer og ytterdører [m²]: 264 Oppvarmet bruksareal (BRA)[m²]: 1631 Oppvarmet luftvolum [m³]: 5221 Uverdi yttervegger [W/m²K] 0,22 Uverdi tak [W/m²K] 0,13 Uverdi gulv [W/m²K] 0,15 Uverdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 1,19 Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 16,2 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,12 Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 35 Lekkasjetall (n50)[1/h]: 2,00 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 80 Verdi Dokumentasjon SIMIEN; Evaluering TEK 10 Side 3 av 5

12 Evaluering TEK 10 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 11:36 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_tek10.smi Dokumentasjon av sentrale inndata (2) Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 80,0 Spesifikk vifteeffekt (SFP)[kW/m³/s]: 2,00 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 9,0 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 2,0 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg: 0,76 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 80 Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 19,8 Systemeffektfaktor kjøling: 2,50 Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 22,0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 30 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0,50 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0,50 Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0,60 Driftstid oppvarming (timer) 10,0 Verdi Dokumentasjon Dokumentasjon av sentrale inndata (3) Driftstid kjøling (timer) 24,0 Driftstid ventilasjon (timer) 10,0 Driftstid belysning (timer) 10,0 Driftstid utstyr (timer) 10,0 Oppholdstid personer (timer) 10,0 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 8,00 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 8,00 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²] 2,00 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²] 2,00 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²] 1,60 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0,00 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 6,00 Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0,44 Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0,19 Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring: 0,62 Verdi Dokumentasjon SIMIEN; Evaluering TEK 10 Side 4 av 5

13 Evaluering TEK 10 Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 11:36 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_tek10.smi Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Verdi Barnehager SIMIEN; Evaluering TEK 10 Side 5 av 5

14 Evaluering passivhus Simuleringsnavn: Passivhusevaluering Tid/dato simulering: 11:01 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_passivhus_tiltak.smi Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Bygningen tilfredsstiller minstekrav til enkeltkomponenter Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3701 (tabell A.2) Bygningen tilfredstiller alle krav til passivhus Varmetapsbudsjett Verdi Varmetapstall yttervegger 0,07 Varmetapstall tak 0,06 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,06 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,13 Varmetapstall kuldebroer 0,03 Varmetapstall infiltrasjon 0,03 Totalt varmetapstall 0,38 Krav varmetapstall 0,40 Energiytelse Verdi Krav Netto oppvarmingsbehov Netto kjølebehov 28,2 kwh/m² 29,1 kwh/m² 0,9 kwh/m² 3,3 kwh/m² Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 73,3 % 60,0 % Gjennomsnittlig effektbehov belysning 5,0 W/m² 5,0 W/m² SIMIEN; Evaluering passivhus Side 1 av 5

15 Evaluering passivhus Simuleringsnavn: Passivhusevaluering Tid/dato simulering: 11:01 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_passivhus_tiltak.smi Minstekrav enkeltkomponenter Verdi Krav Uverdi yttervegger [W/m²K] 0,12 0,22 Uverdi tak [W/m²K] 0,08 0,18 Uverdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,08 0,18 Uverdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,79 0,80 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,03 0,03 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,50 1,50 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,13 0,24 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,40 0,60 Krav til solfaktor for solutsatte fasader Kravet til total solfaktor for vinduer/solskjerming på solutsatte fasaderer er ikke en del av evalueringen i SIMIEN. Der dette er aktuelt må det dokumenteres separat. Energibudsjett (NS 3701) Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming kwh 22,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 9216 kwh 5,6 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) kwh 10,0 kwh/m² 3a Vifter kwh 11,1 kwh/m² 3b Pumper 3093 kwh 1,9 kwh/m² 4 Belysning kwh 13,1 kwh/m² 5 Teknisk utstyr 8515 kwh 5,2 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0,0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 1475 kwh 0,9 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 70,4 kwh/m² SIMIEN; Evaluering passivhus Side 2 av 5

16 Evaluering passivhus Simuleringsnavn: Passivhusevaluering Tid/dato simulering: 11:01 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_passivhus_tiltak.smi Levert energi til bygningen (NS 3701) Energivare Levert energi Spesifikk levert energi 1a Direkte el kwh 43,6 kwh/m² 1b El. Varmepumpe 0 kwh 0,0 kwh/m² 1c El. solenergi 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Olje 0 kwh 0,0 kwh/m² 3 Gass 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Fjernvarme 0 kwh 0,0 kwh/m² 5 Biobrensel kwh 37,9 kwh/m² Annen energikilde 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt levert energi, sum kwh 81,5 kwh/m² Krav til energibehov belysning Minst 60 % av installert effekt skal være underlagt dynamisk dagslys og konstantlysstyring. Alle rom skal ha dynamisk behovsstyring ved tilstedeværelse. Store rom skal ha minst en styringssone per 30 m2. Energibehovet skal dokumenteres etter NSEN basert på prosjektert eller installert effekt og styringssystemets innvirkning på energibehovet. All belysning skal minst tilfredsstille kvalitetskravene for belysning gitt i NSEN Evaluering mot NS 3701 Beregning Kommune, gårds og bruksnummer Konstruksjon og plassering Tekniske installasjoner Soneinndeling Arealvurdering Referanseinformasjon beregning Utført etter NS 3701:2012 med validert dynamisk timesberegning etter reglene i NS 3031:2007 SIMIEN; Evaluering passivhus Side 3 av 5

17 Evaluering passivhus Simuleringsnavn: Passivhusevaluering Tid/dato simulering: 11:01 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_passivhus_tiltak.smi Dokumentasjon av sentrale inndata (1) Areal yttervegger [m²]: 946 Areal tak [m²]: 1206 Areal gulv [m²]: 1206 Areal vinduer og ytterdører [m²]: 264 Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 1631 Oppvarmet luftvolum [m³]: 5221 Uverdi yttervegger [W/m²K] 0,12 Uverdi tak [W/m²K] 0,08 Uverdi gulv [W/m²K] 0,08 Uverdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 0,79 Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 16,2 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,03 Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 35 Lekkasjetall (n50) [1/h]: 0,40 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 85 Verdi Dokumentasjon Dokumentasjon av sentrale inndata (2) Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 85,0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,50 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 9,0 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 1,0 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg: 0,77 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 80 Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 19,8 Systemeffektfaktor kjøling: 2,50 Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 22,0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 30 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0,50 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0,50 Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0,60 Driftstid oppvarming (timer) 10,0 Verdi Dokumentasjon SIMIEN; Evaluering passivhus Side 4 av 5

18 Evaluering passivhus Simuleringsnavn: Passivhusevaluering Tid/dato simulering: 11:01 7/ Inndatafil: \\c...\energiberegning_sandfjæra_passivhus_tiltak.smi Dokumentasjon av sentrale inndata (3) Driftstid kjøling (timer) 24,0 Driftstid ventilasjon (timer) 10,0 Driftstid belysning (timer) 10,0 Driftstid utstyr (timer) 10,0 Oppholdstid personer (timer) 10,0 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 5,00 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 5,00 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²] 2,00 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²] 2,00 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²] 1,60 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0,00 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 6,00 Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0,44 Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0,19 Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring: 0,62 Verdi Dokumentasjon Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Verdi Barnehager SIMIEN; Evaluering passivhus Side 5 av 5

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL

ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL UNDERVISNINGSBYGG ENERGIEVALUERING ÅRVOLL FLERIDRETTSHALL ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no PREMISSNOTAT OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A064411 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard DATO / REVISJON: 19. november 2014 / 1 DOKUMENTKODE: 217213 RIEn RAP

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

RAPPORT LEKKASJEMÅLING

RAPPORT LEKKASJEMÅLING RAPPORT LEKKASJEMÅLING Oppdragsgiver: Arendal Eiendom KF Oppdragsadresse: Birkenlund Barnehage, Arendal Oppdrag: Dokumentere bygningens lekkasjetall Testdato: 09.10.12 Til stede: Rambøll v/jørn Samuelsen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 707 kwh 4,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 5500 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

HOS Depotbygg - Energiberegninger

HOS Depotbygg - Energiberegninger HOS Depotbygg - Energiberegninger Dette notatet beskriver resultat av beregninger av energibruk til drift av bygget. Beregningene er gjort med programmet SIMIEN (www.programbyggerne.no) og iht. NS 303.

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse Søknad om igangsettingstillatelse etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 2008/356 Kommune Ørland Gnr. 68 Bnr. 76 Adresse Yrjarsgate 20, 7130 BREKSTAD

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset

Rapport MULTICONSULT. Mandal VGS. Energi. Energiutredning Mandal VGS. Vest Agder Fylkeskommune. Ikke begrenset Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mandal VGS Energi Energiutredning Mandal VGS Vest Agder Fylkeskommune Dato: Oppdrag / Rapportnr. / Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet av: Andreas Brøvig

Detaljer

SIMIEN Resultater sommersimulering

SIMIEN Resultater sommersimulering Tid/dato simulering: 2:6 /4-204 Sone: Alle soner Dimensjonerende verdier Tidspunkt Maks. samtidig effekt kjølebatterier (alle soner) 0, kw / 9,0 W/m² 07:45 Totalt installert effekt kjølebatterier 0, kw

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Hoffsveien 1A Postnr 0275 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 3 Bnr. 624 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-6783 Dato 01.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND EIENDOM NORGE AS Evotek

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere?

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Erling Weydahl, Multiconsult AS Hva skal jeg snakke om? Det nye innholdet i Byggesaksforskriften som omtaler

Detaljer

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab Molde Eiendom KF MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab FORPROSJEKT Energiberegning i forprosjektfase 2013-10-04 nybygg og rehab 1 2013-10-04 Energiberegninger forprosjekt Idunn Rausand Hege Løkken Hansen Rev.

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Møllergata 24 Postnr 0179 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 208 Bnr. 426 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-9877 Dato 15.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign Notat Dato: 24.02.204 Dokument nr:: 2040-204-00-2040224 Prosjektnr.: 204 0 Prosjekt: 204 0 Storgata 33 Molde Emne: Oppdragsgiver: Varmetapsberegning i Simien Molde Eiendom KF ved Åsmund Vestad Prosjektingeniører

Detaljer

Røros VGS - Energinotat

Røros VGS - Energinotat Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros VGS - Energinotat Forprosjekt Oppdragsnr.: 5165226 Dokumentnr.: RIByfy01 Versjon: 03 2017-03-11 Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Side 1 av 1. TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Dato : 30.04.13 Sign.: MK Prosj.nr : 12020 Prosekt : SVV, STATENS VEGVESEN, LEIKANGER Byggherre : STATSBYGG Tegn.nr. : Tegn.navn/tekst : Dato: Mål:

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Solbergliveien 89 B Postnr 0683 Sted Oslo Leilighetsnr. 1070 Gnr. 144 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-649490 Dato 31.03.2016 Eier Innmeldt av Ardalan Fadai OBOS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Norgeshus AS. Snorre Bjørkum. Passivhuset Løvset

Norgeshus AS. Snorre Bjørkum. Passivhuset Løvset Snorre Bjørkum Passivhuset Løvset Rapport Husbanken 2013 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Arkitekttegninger... 5 3 Konstruksjonsløsninger... 9 3.1 Yttervegg... 9 3.2 Takkonstruksjon... 10 3.3 Gulv på grunn...

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Mellombølgen 26 Postnr 1157 Sted Oslo Leilighetsnr. 412 Gnr. 159 Bnr. 137 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-641010 Dato 29.02.2016 Eier Innmeldt av Sofie Sørum OBOS Prosjekt

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år Adresse Blindernveien 31 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL18 Kristine Bonnevies hus / Pennalet Merkenr. A2011-104645 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 40 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL31 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104941 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 42 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL32 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104943 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 892 966 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 3 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 27 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80486448 Bolignr. Merkenr. A2011-102475 Dato 16.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer